Sunteți pe pagina 1din 8
Metodologia recens ământului de ciocănitori din România B ărbos L őrinc Asociația “ Grupul Milvus
Metodologia recens ământului de ciocănitori din România B ărbos L őrinc Asociația “ Grupul Milvus
Metodologia recens ământului de ciocănitori din România B ărbos L őrinc Asociația “ Grupul Milvus
Metodologia recens ământului de ciocănitori din România B ărbos L őrinc Asociația “ Grupul Milvus
Metodologia recens ământului de ciocănitori din România B ărbos L őrinc Asociația “ Grupul Milvus
Metodologia recens ământului de ciocănitori din România B ărbos L őrinc Asociația “ Grupul Milvus

Metodologia recensământului de ciocănitori din România

Metodologia recens ământului de ciocănitori din România B ărbos L őrinc Asociația “ Grupul Milvus ”
Metodologia recens ământului de ciocănitori din România B ărbos L őrinc Asociația “ Grupul Milvus ”

Bărbos Lőrinc Asociația “Grupul Milvus

3 septembrie 2013, Sibiu

ământului de ciocănitori din România B ărbos L őrinc Asociația “ Grupul Milvus ” 3 septembrie

Scopul studiului

Obținerea datelor despre distribuția speciilor țintă și abundența lor relativă Colectarea datelor de bază pentru un program de monitoring

distribuția speciilor țintă și abundența lor relativă Colectarea datelor de baz ă pentru un program de
distribuția speciilor țintă și abundența lor relativă Colectarea datelor de baz ă pentru un program de

Speciile țintă

Ciocănitoare neagră (Dryocopus martius)

Ghionoaie sură (Picus canus)

Ghionoaie verde (Picus viridis)

Ciocănitoare de munte(Picoides tridactilus)

Ciocănitoare pestriță mare (Dendrocopos major)

Ciocănitoare de grădini (Dendrocopos syriacus) (?)

Ciocănitoare cu spatele alb (Dendrocopos leucotos)

Ciocănitoare de stejar (Dendrocopos medius)

Ciocănitoare pestriță mică (Dendrocopos minor)

leucotos ) • C iocănitoare de stejar ( Dendrocopos medius ) • C iocănitoare pestriță mică

Justificarea metodologiei

„distance sampling” sau “territory-mapping”

detectabilitate redusă –> play-back

Puncte de observație alese pe baza unui

sistem parțial randomizat, parțial sistematic

fiecărui punct randomizat vor fi coordonate alte 5 puncte

transect în habitate forestiere

sistematic • fiecărui punct randomizat vor fi coordonate alte 5 puncte • transect în habitate forestiere

Perioada observațiilor

15 martie - 15 aprilie (posibil mai devreme în

sud)

5 ore de la răsăritul soarelui

parcurgerea transectului într-o singură dimineață

doar în condiții meteorologice favorabile!

punctele pot fi mutate 20m

într- o singură dimineață • doar în condiții meteorologice favorabile! • punctele pot fi mutate 20m

Observațiile pe teren

1 minute de ascultare în liniște

4 minute de play-back a vocii

teritoriale/fiecare specie, urmat de 1 minut

pauză

3 minute de ascultare la sfârșit

Trebuie notate toate exemplarele observate

Trebuie marcată poziția fiecărei păsări pe

hartă unde a fost observată prima dată.

exemplarele observate • Trebuie marcată poziția fiecărei păsări pe hartă unde a fost observată prima dată.

Formularul de teren

Formularul de teren
Formularul de teren

VĂ MULȚUMESC PENTRU ATENȚIE!

VĂ MULȚUMESC PENTRU ATENȚIE!
VĂ MULȚUMESC PENTRU ATENȚIE!
VĂ MULȚUMESC PENTRU ATENȚIE!