Sunteți pe pagina 1din 1

B.

ELEMENTE DE TERMODINAMIC-profil tehnic

B. Subiectul I
Nr.
Soluie, rezolvare
Item
I.1.
a
2.
b
3.
a
4.
d
5.
d
Total pentru Subiectul I
B. Subiectul al II-lea

Punctaj
2p
3p
2p
3p
5p
15 p

II.a.

Reprezentarea corect a procesului izoterm n coordonate (p,T)

b.

b. p V RT , T

c.

p p 2 p1
p V1 V2

; p 2V2 p1V1 ;

.
p1
p1
p1
V2
Rezultat final:

d.

p1V1
;Rezultat final: T 200K
R

3p
4p
4p

p
= 200%
p1

p1
V1 V2 Rezultat final:
RT

4p

0,66moli
Total pentru Subiectul al II-lea
C. Subiectul al III-lea

15 p

III.a.

3p

b.

reprezentare grafic corect n coordonate (p,V)

L12 RT1 ln

V1
V2

3p

Rezultat final: L12 9,21MJ


c.

Tmax T3 T1
T3 800K
Q23 CP (T3 -T1)
Cp= CV+ R= 7R/ 2
Rezultat final: Q23 46,53MJ

5p

d.

U31 Cv (T1 T3 )
Rezultat final: U31 33,24MJ

4p

Total pentru Subiectul II

15 p