Sunteți pe pagina 1din 1

CAMERA AGRICOL JUDEEANA BOTOANI

Strada I.C.Brtianu Nr.100.


Municipiul Botoani,Judeul Botoani
CUI 15116420
Nr. 207 din 07.06. 2016

ANUNT
Camera Agricola Judeteana Botosani organizeaza in zilele de 21 si 26
Iulie 2016 la sediul din Strada I.C.Bratianu nr.100,municipiul Botosani, concurs
pentru ocuparea functiei publice de consilier 1 superior, perioada nedeterminata.
Conditii de participare:
- Studii superioare de lung durat, inginer agronom;
- Vechime : minim noua ani in specialitatea studiilor.
Dosarele se depun in perioada 22 Iunie 2016 11 Iulie 2016.
Bibliografia si actele solicitate candidatilor pentru inscriere vor fi afisate
la sediul si pe site-ul Institutiei.Relatii suplimentare se pot obtine la
telefon:0231 512033.

Director executiv,
Ing.Marocico Floarea