Sunteți pe pagina 1din 2

COMUNICAT

privind conditiile de depunere a cererilor de eliberare a atestatelor de


libera practica si a altor cereri de eliberare a actelor de inregistrare sau
avizare profesionala

In vederea realizarii in bune conditii a activitatii de actualizare a Registrului unic al


psihologilor cu drept de libera practica din Romania, avand in vedere
disfunctionalitatile generate de salvarea documentelor scanate in formate
incompatibile cu anumite sisteme de operare, va comunicam faptul ca incepand cu
data de luni, 21 iulie 2014, la Secretariatul Comitetului director vor fi acceptate
cererile si dosarele depuse impreuna cu formatul electronic al dosarului (DVD, CD),
salvat numai in format tip PDF.
De asemenea, incepand cu data de 1 septembrie 2014, toate cererile de eliberare a
atestatelor de libera practica vor fi insotite de toate documentele scanate continuu
(intr-un singur document), salvate numai in format tip PDF, dupa cum urmeaza:
1. Opis
2. Cerere tip (completata numai de catre solicitant)
3. Act de identitate
4. Dovada casatorie, desfacerea casatoriei, dupa caz
5. Atestat de libera practica, dupa caz (ultimul atestat obtinut in specialitate)
6. Contract de supervizare profesionala, dupa caz
7. Dovada vechimii profesionale in specialitate, legalizata de catre emitent, dupa
caz (pentru prima cerere, de acces in profesie, se prezinta numai dovada vechimii
dobandite inainte de data de 1 februarie 2007, indiferent de forma de exercitare a
profesiei)
8. Dovada formarii initiale (diploma de licenta si foaie matricola, legalizate notarial)
9. Certificat medical (continand dovada apt medical pentru exercitarea profesiei de
psiholog)
10. Certificat de cazier judiciar (in termenul de valabilitate)
11. Dovada formarii profesionale complementare, dupa caz (diploma/certificat de
absolvire curs de formare profesionala complementara legalizate notarial sau de
catre emitent, diploma de master (avizat in specialitate), legalizata notarial,
diploma de doctor, legalizata notarial)

12. Dovada formare profesionala continua, dupa caz (diploma/certificat formare


profesionala continua, continand credite profesionale)
13. Raport de supervizare, dupa caz (se intocmeste, se semneaza si se parafeaza de
catre psihologul supervizor)
14. Contract de supervizare profesionala, dupa caz (inregistrat la Colegiul
Psihologilor din Romania)
15. Raport de activitate, dupa caz (intocmit, semnat si parafat de catre psihologul
supervizat)
16. Dovada achitare taxa pentru cerere
17. Foaie de incheiere (continand numarul de file din dosar)

Pe toate filele se va regasi semnatura si parafa persoanei, dupa caz, pentru


conformitate cu originalul.
Incepand cu data de 1 septembrie 2014 procedura verificarii conformitatii de catre
secretarii filialelor teritoriale va suferi modificari, in vederea corelarii activitatii cu
noul program de gestiune a evidentei psihologilor cu drept de libera practica din
Romania si emiterea noilor atestate de libera practica. Secretarii filialelor teritoriale
aloca numar de inregistrare cererilor si dosarelor depuse de catre solicitanti numai
dupa verificarea conformitatii documentelor.