Sunteți pe pagina 1din 64

1A - Bilanul

Completai cu informatii din Bilanul aferent ultimelor trei exercitii financiare incheiate (ultimii 3 ani fiscali). N
anul fiscal anterior depunerii cererii de finanare. Solicitanii care au mai puin de 3 exerciii financiare nchei
completa doar coloanele aferente anului (N), respectiv (N-1).
N-2
A.Active imobilizate
I.Imobilizari necorporale
II.Imobilizari corporale
1. Terenuri si constructii
2. Instalatii tehnice si masini
3. Alte instalatii, utilaje si mobilier
4. Investiii imobiliare
5. Imobilizri corporale n curs de execuie
6. Investiii imobiliare n curs de execuie
7. Avansuri acordate pentru imobilizri corporale
Imobilizari corporale - total
III.Imobilizari financiare
Active imobilizate - total
B.Active circulante
I.Stocuri:
1. Materii prime si materiale consumabile
2. Productia in curs de executie
3. Produse finite si marfuri
4. Avansuri pentru cumparari stocuri
Stocuri - total
II.Creante
III.Investitii financiare pe termen scurt
IV.Casa si conturi la banci
Active circulante - total
C.Cheltuieli in avans
1. Sume de reluat ntr-o perioad de pn la un an
2. Sume de reluat ntr-o perioad mai mare de un an
D.Datorii: sumele care trebuie platite intr-o perioada de pana la un an
1. mprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentndu-se separat
mprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile
2. Sume datorate institutiilor de credit
3. Avansuri ncasate n contul comenzilor
4. Datorii comerciale - furnizori
5. Efecte de comert de platit
6. Sume datorate entitatilor afiliate
7. Sume datorate entitatilor de care compania este legata n virtutea
intereselor de participare
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile
sociale
Datorii: sumele care trebuie platite intr-o perioada de pana la un
E.Active circulante nete/datorii curente nete
F.Total active minus datorii curente
G.Datorii: sumele care trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an
1. mprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentndu-se separat
mprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile
2. Sume datorate institutiilor de credit
3. Avansuri ncasate n contul comenzilor
4. Datorii comerciale - furnizori
5. Efecte de comert de platit

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

6. Sume datorate entitatilor afiliate


7. Sume datorate entitatilor de care compania este legata n virtutea
intereselor de participare
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile
sociale
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an H.Provizioane
I.Venituri in avans
1. Subvenii pentru investiii
Sume de reluat ntr-o perioad de pn la un an
Sume de reluat ntr-o perioad mai mare de un an
2. Venituri nregistrate n avans
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an
3. Venituri n avans aferente activelor primite prin transfer de la clieni
Sume de reluat ntr-o perioad de pn la un an
Sume de reluat ntr-o perioad mai mare de un an
Fondul comercial negativ
J.Capital si rezerve
I.Capital, din care
Capital subscris vrsat
Capital subscris nevrsat
Patrimoniu regiei
Patrimoniul institutelor naionale de cercetare-dezvoltare
Alte elemente de capitaluri proprii
II.Prime de capital
III.Rezerve din reevaluare
Sold Creditor
Sold Debitor
IV.Rezerve
Aciuni proprii
Ctiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii
V.Rezultatul reportat
Sold Creditor
Sold Debitor
VI.Rezultatul exercitiului financiar
Sold Creditor
Sold Debitor
Repartizarea profitului
Capitaluri proprii - total
Patrimoniul public
Patrimoniul privat
Capitaluri - total
TOTAL ACTIV
TOTAL CAPITALURI SI DATORII

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

heiate (ultimii 3 ani fiscali). N reprezint


e 3 exerciii financiare ncheiate vor

N-1

N
0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

1B - Contul de profit i pierdere

Completai cu informatii din Contul de profit i pierdere aferent ultimelor trei exercitii financiare incheiate (ultim
reprezint anul fiscal anterior depunerii cererii de finanare. Solicitanii care au mai puin de 3 exerciii financia
completa doar coloanele aferente anului (N), respectiv (N-1).
N-2
Cifra de afaceri neta
Venituri aferente costului produciei n curs de execuie (+ pentru C; - pentru D)
Venituri din productia de imobilizri necorporale i corporale
Venituri din reevaluarea imobilizrilor corporale
Venituri din producia de investiii imobiliare
Venituri din subvenii de exploatare
Alte venituri din exploatare
Venituri din exploatare - total
Cheltuieli cu materiile prime i materialele consumabile
Alte cheltuieli materiale
Alte cheltuieli externe (cu energie i ap)
Cheltuieli privind mrfurile
Reduceri comerciale primite
Cheltuieli cu personalul
Ajustri de valoare privind imobilizrile corporale i necorporale
Ajustri de valoare privind activele circulante
Alte cheltuieli de exploatare
Ajustri privind provizioanele
Cheltuieli din exploatare - total
Rezultatul din exploatare
Rezultatul din exploatare Profit
Rezultatul din exploatare Pierdere
Venituri din interese de participare
Venituri din dobnzi
Venituri din subvenii de exploatare pentru dobnda datorat
Alte venituri financiare
Venituri financiare
Ajustri de valoare privind imobilizrile financiare i investiiile financiare
deinute ca active circulante
Cheltuieli privind dobnzile
Alte cheltuieli financiare
Cheltuieli financiare
Rezultatul financiar
Rezultatul financiar Profit
Rezultatul financiar Pierdere
Rezultatul curent
Rezultatul curent Profit
Rezultatul curent Pierdere
Venituri extraordinare
Cheltuieli extraordinare
Rezultatul extraordinar
Rezultatul extraordinar Profit
Rezultatul extraordinar Pierdere
Venituri totale
Cheltuieli totale
Rezultatul brut
Rezultatul brut Profit
Rezultatul brut Pierdere
Impozit pe profit
Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

Rezultatul net
Rezultatul net Profit
Rezultatul net Pierdere

0.00

nciare incheiate (ultimii 3 ani fiscali). N


de 3 exerciii financiare ncheiate vor

N-1

N
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

1C - Analiza financiar extins


Istoric Bilan

N-2

N-1

Active imobilizate

Indicatori structur bilan (% din


total activ)
Active imobilizate

Active curente

Active curente

Stocuri

Stocuri

Creante de incasat

Creante de incasat

Cheltuieli inregistrate in avans

Cheltuieli inregistrate in avans

Cash si echivalente de cash

Cash si echivalente de cash

Activ total

Activ total

Datorii curente

Datorii curente

Datorii financiare pe termen scurt

Datorii financiare pe termen scurt

Datorii comerciale - furnizori

Datorii comerciale - furnizori

Alte datorii pe termen scurt

Alte datorii pe termen scurt

Venituri inregistrate in avans

Venituri inregistrate in avans

Datorii pe termen lung

Datorii pe termen lung

Datorii financiare pe termen lung

Datorii financiare pe termen lung

Alte datorii pe termen lung

Alte datorii pe termen lung

Provizioane

Provizioane

Capital propriu

Capital propriu

TOTAL ACTIV

TOTAL ACTIV

TOTAL CAPITALURI SI DATORII

TOTAL CAPITALURI SI DATORII

N-2

N-1

Istoric cont de profit i pierdere


Cifra de afaceri neta

N-2

N-1
0

N
0

Indicatori structur CPP (% in


cifra de afaceri)
Cifra de afaceri neta

Alte venituri din exploatare

Alte venituri din exploatare

Venituri din exploatare - total

Venituri din exploatare - total

Cheltuieli monetare de exploatare

Cheltuieli monetare de exploatare

Ajustri de valoare privind


imobilizrile, activele circulante si
provizioanele

Ajustri de valoare privind


imobilizrile, activele circulante si
provizioanele

Cheltuieli din exploatare - total

Cheltuieli din exploatare - total

Rezultatul din exploatare

Rezultatul din exploatare

Venituri financiare

Venituri financiare

Ajustri de valoare privind


imobilizrile financiare i investiiile
financiare deinute ca active
circulante

Ajustri de valoare privind


imobilizrile financiare i investiiile
financiare deinute ca active
circulante

Cheltuieli privind dobnzile

Cheltuieli privind dobnzile

Alte cheltuieli financiare

Alte cheltuieli financiare

Cheltuieli financiare

Cheltuieli financiare

Rezultatul financiar

Rezultatul financiar

Rezultatul curent

Rezultatul curent

Venituri extraordinare

Venituri extraordinare

Cheltuieli extraordinare

Cheltuieli extraordinare

Rezultatul extraordinar

Rezultatul extraordinar

Venituri totale

Venituri totale

Cheltuieli totale

Cheltuieli totale

Rezultatul brut

Rezultatul brut

Impozit pe profit

Impozit pe profit

Rezultatul net

Rezultatul net

EBT

EBT

EBIT

EBIT

EBITDA

EBITDA

N-2

N-1

Indicatori modificare relativ


Active imobilizate
Active curente
Stocuri
Creante de incasat
Cheltuieli inregistrate in avans
Cash si echivalente de cash
Activ total
Datorii curente
Datorii financiare pe termen scurt
Datorii comerciale - furnizori
Alte datorii pe termen scurt
Venituri inregistrate in avans
Datorii pe termen lung
Datorii financiare pe termen lung
Alte datorii pe termen lung
Provizioane
Capital propriu
TOTAL ACTIV
TOTAL CAPITALURI SI DATORII

N-1

Indicatori modificare relativ


Cifra de afaceri neta
Alte venituri din exploatare
Venituri din exploatare - total
Cheltuieli monetare de exploatare
Ajustri de valoare privind
imobilizrile, activele circulante si
provizioanele
Cheltuieli din exploatare - total
Rezultatul din exploatare
Venituri financiare
Ajustri de valoare privind
imobilizrile financiare i investiiile
financiare deinute ca active
circulante
Cheltuieli privind dobnzile
Alte cheltuieli financiare
Cheltuieli financiare
Rezultatul financiar
Rezultatul curent
Venituri extraordinare
Cheltuieli extraordinare
Rezultatul extraordinar
Venituri totale
Cheltuieli totale
Rezultatul brut
Impozit pe profit
Rezultatul net
EBT
EBIT
EBITDA

N-1

1D - Analiza financiar - Indicatori

Completarea informaiilor se face n mod automat, n baza informaiilor introduse n foile de lucru 1.A-Bilanu
Contul de profit i pierdere, precum i a Analizei financiare extinse (foaia de lucru 1C)
Indicatori de echilibru financiar
AN (Activ net) = Activ total - Datorii totale
FR (Fond de rulment ) = Capital propriu + Datorii termen lung Imobilizari
NFR (necesar de fond de rulment) = Active curente cu exceptia
trezoreriei - Datorii curente cu exceptia trezoreriei
TN (trezoreria neta) = FR - NFR
CF (cash flow) = variatia (D) TN
Rata de acoperire a NFR din FR = NFR/FR

N-2

Solduri intermediare de gestiune


CA (Cifra de afaceri neta)
Venituri din exploatare - total
Cheltuieli din exploatare - total
Rexpl (Rezultatul din exploatare) = Venituri din exploatare - Cheltuieli
de exploatare
Venituri financiare
Cheltuieli financiare
Rfin (Rezultatul financiar) = Venituri financiare - Cheltuieli financiare

N-2

0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

Rcrt (Rezultatul curent) = Rexpl + Rfin


Venituri extraordinare
Cheltuieli extraordinare
Rextr (Rezultatul extraordinar) = Venituri extraordinare - Cheltuieli
extraordinare
Venituri totale
Cheltuieli totale
R brut (Rezultatul brut) = Rcrt + Rextr
RN (Rezultatul net) = R brut - impozit pe profit
EBT (Rezultat inainte de impozit) = RN + impozit pe profit
EBIT (Rezultat inainte de dobanzi si impozit) = EBT + dobanzi
EBITDA (Rezultat inainte de amortizare, dobanzi si impozit) = EBIT +
amortizare

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Rate de marja
R_Rexp = Rezultat exploatare / CA
R_Rfin = Rezultat financiar / CA
R_Rextr = Rezultat extraordinar / CA
R_Rbrut = Rezultat brut / CA
R_RN (sau R_PN) = Rezultat net (profit net) / CA
R_EBITDA = EBITDA / CA
R_EBIT = EBIT / CA

N-2

Rate de rentabilitate
Profit net
EBIT - impozit
ROA (rentabilitatea activelor) = PN/Active
descompunere ROA = R_PN viteza de rotatie a activelor
R_PN = PN/CA
viteza de rotatie a activelor = CA/Active
ROE (rentabilitatea capitalului propriu) = PN/CPR

N-2
0
0

descompunerea ROE = R_PN viteza de rotatie a activelor


rata de structura aferenta capitalului propriu
R_PN = PN/CA
viteza de rotatie a activelor = CA/Active
rata de structura aferenta capitalului propriu = Active/CPR
Rec (rentabilitatea capitalului investit) = (EBIT-impozit)/capital
investit, unde CI=CPR+DTL+prov
descompunere Rec = Rec = R_(EBIT-impozit) viteza de rotatie a
activelor rata de structura aferenta capitalului investit
R_(EBIT-impozit) = (EBIT-impozit)/CA
viteza de rotatie a activelor = CA/Active
rata de structura aferenta capitalului investit = Active/cap investit
efect de levier = ROE-Rec
Durate de rotatie
Durata de rotatie a activelor totale = (Active totale / CA) 360
Durata de rotatie a activelor imobilizate = (Active imobilizate / CA)
360
Durata de rotatie a activelor curente = (Active curente / CA) 360
Durata de rotatie a stocurilor = (Stocuri / CA) 360
Durata de rotatie a creantelor = (Creante / CA) 360
Durata de rotatie a furnizorilor = (Furnizori / CA) 360
Viteze de rotatie
Viteza
Viteza
Viteza
Viteza
Viteza
Viteza

de
de
de
de
de
de

rotatie
rotatie
rotatie
rotatie
rotatie
rotatie

a
a
a
a
a
a

N-2

N-2

activelor totale = CA / Active totale


activelor imobilizate = CA / Active imobilizate
activelor curente = CA / Active curente
stocurilor = CA / Stocuri
creantelor = CA / Creante
furnizorilor = CA / Furnizori

Rate de lichiditate
lichiditatea curenta = active curente / datorii curente
lichiditatea intermediara = (active curente - stocuri) / datorii curente

N-2

lichiditatea la vedere = lichiditati / datorii curente


Rate de solvabilitate si indatorare
Rata solvabilitii = Active totale/ Datorii curente
Rata solvabilitatii generale = Active totale / Datorii totale
Rata solvabilitatii patrimoniale: = Capital propriu/capital
propriu+datorii pe termen mediu i lung, peste 1 an
Ponderea capitalului propriu in activ = Capital propriu / Activ
Levier = Datorii pe termen lung / Capital propriu
Grad de indatorare pe termen lung = Datorii pe termen lung / Activ
Grad de indatorare pe termen scurt = Datorii pe termen scurt / Activ
Grad total de indatorare = Datorii totale / Activ

N-2

use n foile de lucru 1.A-Bilanul i 1.Bucru 1C)


N-1

N
0
0

0
0

0
0

0
0

N-1

N
0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

N-1

N-1

N
0
0

0
0

N-1

N-1

N-1

N-1

1E -Verificarea ncadrrii solicitantului n categoria ntreprinderilor n dificultate

Pentru a fi eligibil, solicitantul trebuie s nu se ncadreze n categoria ntreprinderilor n dificultate.


Verificarea de la pct. 1) se face n mod automat, n baza informaiilor introduse deja. Verificarea de la pct. 1) nu e
aplicabil ntreprinderilor ce au mai puin de 3 ani de la nfiinare.
Punctele 2) i 3) de mai jos fac obiectul Declaraiei de eligibilitate, pe propria rspundere.

O ntreprindere este considerat a fi n dificultate dac este ndeplinit cel puin una dintre urmtoa
SC cu rspundere limitat (SA, SRL, SCA)
1)

SC n care cel puin unii dintre asocia


rspundere
nelimitat
pentru
datoriile
societii
Cnd mai mult de jumtate
din
capitalul(SN
pr
astfel cum reiese din contabilitatea societ
disprut din cauza pierderilor acumulate;

Cnd mai mult de jumtate din capitalul social


subscris
a disprut din cauza pierderilor acumulate.
(Aceast situaie survine atunci cnd deducerea
pierderilor acumulate din rezerve (i din toate
celelalte elemente considerate n general ca fcnd
parte din fondurile proprii ale societii) conduce la
un cuantum cumulat negativ care depete
i) Se calculeaz
Rezultatulsocial
total acumulat
jumtate
din capitalul
subscris)al solicitantului i) Se compar Capitalurile proprii nregistrate n
dou exerciii financiare
Rezultatul reportat
0 Capitaluri proprii - anul N-1
Rezultatul exercitiului financiar
0 Capitaluri proprii - anul N
Rezultatul total acumulat
0
Dac Rezultatul total acumulat este pozitiv, atunci
Dac capitalurile proprii s-au diminuat cu mai m
solicitantul nu se ncadreaz n categoria ntreprinderilor n jumtate, atunci solicitantul se ncadreaz n cat
dificultate.
ntreprinderilor n dificultate.
ii) Dac Rezultatul total acumulat este negativ (Pierdere
acumulata), atunci se calculeaz Total capital, prime i
rezerve

Rezultat: Solicitantul nu se ncadreaz n c


ntreprinderilor n dificultate

Capital social subscris si varsat


0
Prime de capital
0
Rezerve din reevaluare
0
Rezerve
0
Total capital, prime i rezerve
0
iii) Se calculeaz Total capitaluri proprii (Total capital,
prime i rezerve - Pierderea acumulat)
Total capitaluri proprii
0
iv) Dac Total capitaluri proprii reprezint cel puin 50% din
Capital social subscris si vrsat, atunci solicitantul nu se
ncadreaz n categoria ntreprinderilor n dificultate.
Rezultat: Solicitantul nu se ncadreaz n categoria
ntreprinderilor n dificultate
2)

Atunci cnd ntreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolven sau ndeplinete
prevzute de legislaia naional pentru iniierea unei proceduri colective de insolven la cerer
creditorilor si.

3)

Atunci cnd ntreprinderea a primit ajutor pentru salvare i nu a rambursat nc mprumutul sau
ncetat garania sau a primit ajutoare pentru restructurare i face nc obiectul unui plan de
restructurare.

*) n conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a
categorii de ajutoare compatibile cu piaa intern n aplicarea articolelor 107 i 108 din tratat

ultate

ultate.
rea de la pct. 1) nu este

una dintre urmtoarele condi

unii dintre asociai au


undere
riile
societii
SCS)
te din
capitalul(SNC,
propriu,
tabilitatea societii, a
erilor acumulate;

roprii nregistrate n ultimele


0
0

u diminuat cu mai mult de


se ncadreaz n categoria
.

se ncadreaz n categoria
r n dificultate

sau ndeplinete criteriile


nsolven la cererea

c mprumutul sau nu a
ul unui plan de

2014 de declarare a anumitor


t

2A - BUGETUL CERERII DE FINANTARE


Nr. crt

Denumirea capitolelor i subcapitolelor

Cheltuieli eligibile
Baza
TVA elig.

CAP. 1 Cheltuieli pentru amenajarea terenului


1.1
Amenajarea terenului
1.2
Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala
TOTAL CAPITOL 1
CAP. 2 Cheltuieli pt asigurarea utilitilor necesare obiectivului
2.1
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
TOTAL CAPITOL 2
CAP. 3 Cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic
3.1
Studii de teren
3.2
Obtinere avize, acorduri, autorizatii
3.3
Proiectare si inginerie
3.4
Consultanta
3.5
Asistenta tehnica
TOTAL CAPITOL 3
CAP. 4 Cheltuieli pentru investiia de baz
4.1
Construcii i instalaii
4.2
Dotri
4.2.1
Echipamente tehnologice, utilaje, instalaii de lucru, mobilier,
echipamente informatice, birotic
4.2.2
Echipamente specifice n scopul obinerii unei economii de energie,
sisteme care utilizeaz surse regenerabile/ alternative de energie
4.3
Active necorporale
TOTAL CAPITOL 4
CAP. 5 Alte cheltuieli
5.1
Organizare de santier
5.2
Comisioane, cote si taxe
5.3
Cheltuieli diverse i neprevzute
TOTAL CAPITOL 5
CAP. 6 Cheltuieli cu activitile obligatorii de publicitate i informare aferente

Total eligibil

Cheltuieli neeligibile
Baza

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
proiectului

6.1

Cheltuieli cu activitile obligatorii de publicitate i informare aferente


proiectului
TOTAL CAPITOL 6
CAP. 7 Cheltuielile cu activitatea de audit financiar extern
7.1
Cheltuielile cu activitatea de audit financiar extern
TOTAL CAPITOL 7
TOTAL GENERAL
din care C+M

Nr crt
I
I.a.
I.b.
II
II.a.
II.b.

SURSE DE FINANARE
Valoarea total a cererii de finantare, din care :
Valoarea totala neeligibil, inclusiv TVA aferenta
Valoarea totala eligibil
Contribuia proprie, din care :
Contribuia solicitantului la cheltuieli eligibile
Contribuia solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA aferenta

III

ASISTEN FINANCIAR NERAMBURSABIL SOLICITAT

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

Valoare (lei)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

ltuieli neeligibile
Total neeligibil
TVA ne-elig.

TOTAL

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

2B - Planul investitional
Completai proiectia financiara privind costurile investitiei pe anii de implementare (an 14), in functie de perioada de implementare a proiectului.
Coloana "Total ani" verifica suma costurilor anuale cu costul total al investitiei, conform bugetului. Mesajul "Eroare!" se va afisa daca suma valorilor aferente a
cu valoarea din buget a respectivului cost (coloana "Buget cerere")

Capitol

Denumire

CAP. 1 Cheltuieli pentru amenajarea terenului


1.1
Amenajarea terenului
1.2
Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala
TOTAL CAPITOL 1
CAP. 2 Cheltuieli pt asigurarea utilitilor necesare obiectivului
2.1
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
TOTAL CAPITOL 2
CAP. 3 Cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic
3.1
Studii de teren
3.2
Obtinere avize, acorduri, autorizatii
3.3
Proiectare si inginerie
3.4
Consultanta
3.5
Asistenta tehnica
TOTAL CAPITOL 3
CAP. 4 Cheltuieli pentru investiia de baz
4.1
Construcii i instalaii
4.2
Dotri
4.2.1
Echipamente tehnologice, utilaje, instalaii de lucru, mobilier, echipamente
informatice, birotic
4.2.2
Echipamente specifice n scopul obinerii unei economii de energie, sisteme care
utilizeaz surse regenerabile/ alternative de energie
4.3
Active necorporale
TOTAL CAPITOL 4
CAP. 5 Alte cheltuieli
5.1
Organizare de santier
5.2
Comisioane, cote si taxe
5.3
Cheltuieli diverse i neprevzute

Buget cerere

Total ani

Implementa
an 1

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

TOTAL CAPITOL 5
0.00
CAP. 6 Cheltuieli cu activitile obligatorii de publicitate i informare aferente proiectului
6.1
Cheltuieli cu activitile obligatorii de publicitate i informare aferente proiectului
0.00

0.00
0.00

TOTAL CAPITOL 6

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 7
TOTAL GENERAL

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

CAP. 7 Cheltuielile cu activitatea de audit financiar extern


7.1
Cheltuielile cu activitatea de audit financiar extern

SURSE DE FINANTARE
Valoarea total a cererii de finantare:
Contribuia proprie total (la cheltuieli eligibile i neeligibile), asigurat din:
- Surse proprii
- Imprumuturi bancare / surse imprumutate
ASISTEN FINANCIAR NERAMBURSABIL SOLICITAT

Buget cerere
0.00
0.00

0.00

Total ani

Implementa
an 1
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

INFORMATII AFERENTE FINANTARII PROIECTULUI DE INVESTITIE


RAMBURSARE CREDIT
Total
se va completa cu informatii obtinute de la banca
finantatoare
Imprumuturi bancare
0.00
Rambursare imprumut bancar
0.00
Dobanzi
0.00
Rambursare imprumut (incl.dobanzi)
0.00

an 1

an 2
0.00
0.00
0.00
0.00

an 6

0.00
0.00
0.00
0.00
an 7

0.00
0.00
0.00

INFORMATII AFERENTE INTREGII ENTITATI


Capital propriu
Sume datorate institutiilor de credit (surse imprumutate) generate de proiectul de investitii
Sume datorate institutiilor de credit excluzandu-le pe cele generate de proiectul de investitii
Alte datorii (pe termen lung si scurt)
Grad indatorare

an 1

0.00
0.00
0.00

an 2
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

mentare a proiectului.
a daca suma valorilor aferente anilor 1...4 nu este egala

Implementare
an 2
an 3

an 4

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

Implementare
an 2
an 3
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

an 4
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

an 3

an 4
0.00
0.00
0.00
0.00

an 8

an 5
0.00
0.00
0.00
0.00

an 9
0.00
0.00
0.00

an 3

an 10
0.00
0.00
0.00

an 4
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

3A - Proiecii financiare aferente proiectului de investiie n perioada de implementare i operare


Completai urmtoarele tabele cu proieciile de venituri i cheltuieli aferente doar activitii ce face obiectul proiectului de investiii

Tabel 1 - Proiecii financiare fr adoptarea proiectului de investiie:


Completai cu veniturile si cheltuielile rezultate din activitatea corespunztoare proiectului de investiii, n condiiile n care activitatea s-ar desfura fr investiie. Dac nu
activitate (proiectul dezvolt o activitate nou) nu mai completai acest tabel.

Tabel 2 - Proiecii financiare cu adoptarea proiectului de investiie


Completai cu veniturile si cheltuielile rezultate din activitatea corespunztoare proiectului de investiii, n condiiile n care activitatea s-ar desfura cu investiia realizat.
Perioada de implementare a investiiei poate fi de maximum 4 ani.
Pe perioada de implementare a investiiei se poate presupune c veniturile i costurile sunt egale cu varianta FR PROIECT (daca proiectul nu genereaz venituri si cheltuie
perioada).
Dupa perioada de implementare se vor introduce valorile previzionate in planul de afaceri.
Tabel 3 - Proiecii financiare marginale (incrementale)
= Proiecii financiare cu adoptarea proiectului de investiie - Proiecii financiare fr adoptarea proiectului de investiie

Tabel 1: PROIECTII FINANCIARE - FARA ADOPTAREA PROIECTULUI DE INVESTITIE


Nr

Implementare si operare

Total

AN 1

AN 2

AN 3

AN 4

AN 5

AN 6

AN 7

INCASARI DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE (fara investitie)


Venituri din exploatare, incl TVA
1 Venituri din vanzari produse

cantitatea de servicii

tariful / unitatea de msur specific

cantitate produse
pret unitar (produs)
2 Venituri din prestari servicii

3 Venituri din vanzari marfuri

cantitate marfuri

pret unitar (marfa)

pret unitar materii prime

consum de materiale consumabile

pret unitar materiale consumabile

4 Venituri din subventii pentru investitii


Total incasari (intrari de lichiditati) din
activitatea de exploatare (FARA proiect)
PLATI DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE (fara investitie)

Cheltuieli de exploatare, incl TVA


5 Cheltuieli cu materiile prime si cu materialele
consumabile
consum de materii prime

6 Cheltuieli privind marfurile

cantitate marfuri
pret unitar marfuri
7 Alte cheltuieli materiale (inclusiv cheltuieli cu
prestatii externe)
8 Cheltuieli cu energia

cantitatea consumat (uniti de msur


specifice)
tariful de furnizare unitar
9 Cheltuieli cu apa

cantitatea consumat (uniti de msur


specifice)
tariful de furnizare unitar
10 Alte cheltuieli din afara (cu utilitati)

cantitatea consumat (uniti de msur


specifice)
tariful de furnizare unitar

Total cheltuieli materiale

11 Cheltuieli cu personalul angajat

numr de angajai

salariul de baz prognozat/luna

numar de luni / an

cantitatea necesar de servicii mentenana

tariful / unitatea de msur specific

12 Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala


Cheltuieli de personal
13 Alte cheltuieli de exploatare (prestatii
externe, alte impozite, taxe si varsaminte
asimilate, alte cheltuieli), din care:
Cheltuieli de intretinere si reparatii capitale

14 Cheltuieli financiare (Cheltuieli privind


dobanzile la imprumuturile contractate
pentru activitatea aferenta investitiei)

Total plati (iesiri de lichiditati) din


activitatea de exploatare (FARA proiect)
Flux de lichiditati brut din activitatea de
exploatare (FARA proiect)
15 Plati TVA
16 Rambursari TVA
17 Impozit pe profit/venit
Plati/incasari pentru impozite si taxe
(FARA proiect)
Flux de lichiditati net din activitatea de
exploatare (FARA proiect)

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

Disponibil de numerar la inceputul perioadei


Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei

Tabel 2: PROIECTII FINANCIARE - CU ADOPTAREA PROIECTULUI DE INVESTITIE


Nr

Implementare si operare

Total

AN 1

AN 2

AN 3

AN 4

AN 5

AN 6

AN 7

INCASARI DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE (cu adoptarea investitiei)


Venituri din exploatare, incl TVA
1 Venituri din vanzari produse

cantitatea de servicii

tariful / unitatea de msur specific

cantitate produse
pret unitar (produs)
2 Venituri din prestari servicii

3 Venituri din vanzari marfuri

cantitate marfuri

pret unitar (marfa)

pret unitar materii prime

consum de materiale consumabile

pret unitar materiale consumabile

4 Venituri din subventii pentru investitii

Total incasari (intrari de lichiditati) din


0
activitatea de exploatare (CU proiect)
PLATI DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE (cu adoptarea investitiei)
Cheltuieli de exploatare, incl TVA
5 Cheltuieli cu materiile prime si cu materialele
consumabile
consum de materii prime

6 Cheltuieli privind marfurile

cantitate marfuri
pret unitar marfuri
7 Alte cheltuieli materiale (inclusiv cheltuieli cu
prestatii externe)
8 Cheltuieli cu energia

cantitatea consumat (uniti de msur


specifice)
tariful de furnizare unitar
9 Cheltuieli cu apa

cantitatea consumat (uniti de msur


specifice)
tariful de furnizare unitar
10 Alte cheltuieli din afara (cu utilitati)

cantitatea consumat (uniti de msur


specifice)
tariful de furnizare unitar

Total cheltuieli materiale

11 Cheltuieli cu personalul angajat

numr de angajai

salariul de baz prognozat/luna

numar de luni / an

12 Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala


Cheltuieli de personal
13 Alte cheltuieli de exploatare (prestatii
externe, alte impozite, taxe si varsaminte
asimilate, alte cheltuieli), din care:
- Cheltuieli de intretinere si reparatii
capitale
cantitatea necesar de servicii mentenana
tariful / unitatea de msur specific
14 Cheltuieli financiare (Cheltuieli privind
dobanzile la imprumuturile contractate
pentru activitatea aferenta investitiei)

Total plati (iesiri de lichiditati) din


activitatea de exploatare (CU proiect)
Flux de lichiditati brut din activitatea de
exploatare (CU proiect)
15 Plati TVA
16 Rambursari TVA
17 Impozit pe profit/venit
Plati/incasari pentru impozite si taxe
(CU proiect)
Flux de lichiditati net din activitatea de
exploatare (CU proiect)

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

ACTIVITATEA DE FINANTARE
INCASARI DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE
19 Aport la capitalul societatii (imprumuturi de
la actionari/asociati)
20 Credite pentru realizarea investiiei
21 Ajutor nerambursabil
Total incasari (intrari de lichiditati) din
activitatea de finantare
PLATI DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE
22 Rambursari de Credite, din care:
Rate la imprumut - cofinantare la proiect

Total

AN 2

AN 3

AN 4

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Total

Total plati (iesiri de lichiditati) din


activitatea finantare
Flux de lichiditati din activitatea de
finantare
ACTIVITATEA DE INVESTITII
23 Achizitii de active fixe corporale, incl TVA

AN 1
0

AN 1

AN 2

AN 3

AN 4

AN 5

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

AN 1

AN 2

AN 3

AN 4

24 Achizitii de active fixe necorporale, incl TVA

25 Cresterea investitiilor in curs


Total plati din investitii
Flux de lichiditati din investitii

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

FLUX DE LICHIDITATI TOTAL


(activitatile de exploatare, finantare,
investitii)
Disponibil de numerar la inceputul perioadei
Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei

AN 7

0
0

Total

Flux de lichiditati din investitii si finantare

AN 6

0
0

Total

AN 1
0

AN 2

AN 3

AN 4

AN 5

AN 6

AN 7

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Tabel 3: PROIECTII FINANCIARE INCREMENTALE (marginale)

Nr

Implementare si operare

Total
AN 1

AN 2

AN 3

AN 4

AN 5

AN 6

AN 7

ACTIVITATEA DE EXPLOATARE
INCASARI DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE (marginale)
Venituri din exploatare (marginale), incl TVA
1 Venituri din vanzari produse

2 Venituri din prestari servicii

3 Venituri din vanzari marfuri

4 Venituri din subventii pentru investitii

Total incasari din activitatea de exploatare


(marginale)
PLATI DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE

5 Cheltuieli cu materiile prime si cu materialele


consumabile
6 Cheltuieli privind marfurile

7 Alte cheltuieli materiale (inclusiv cheltuieli cu


prestatii externe)
8 Cheltuieli cu energia

9 Cheltuieli cu apa

Total cheltuieli materiale

11 Cheltuieli cu personalul angajat

12 Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala

13 Alte cheltuieli de exploatare (prestatii


externe, alte impozite, taxe si varsaminte
asimilate, alte cheltuieli), din care:

- Cheltuieli de intretinere si reparatii


capitale

Cheltuieli de exploatare (marginale), incl TVA

10 Alte cheltuieli din afara (cu utilitati)

Cheltuieli de personal

14 Cheltuieli financiare (Cheltuieli privind


dobanzile la imprumuturile contractate
pentru proiectul de investitiei)
Total iesiri de lichiditati din activitatea
de exploatare (marginale)
Flux de lichiditati brut din activitatea de
exploatare (marginale)
15 Plati TVA
16 Rambursari TVA
17 Impozit pe profit/venit
Plati/incasari pentru impozite si taxe
(marginale)
Flux de lichiditati net din activitatea de
exploatare (marginale)
ACTIVITATEA DE FINANTARE
INCASARI DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE
19 Aport la capitalul societatii (imprumuturi de
la actionari/asociati)
20 Credite pentru realizarea investiiei
21 Ajutor nerambursabil (inclusiv avans)
Total incasari din finantare
PLATI DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE
22 Rambursari de Credite, din care:
Rate la imprumut - cofinantare la proiect

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

Total

AN 1

AN 2

AN 3

AN 4

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Total

Total plati din finantare


Flux de lichiditati din finantare
ACTIVITATEA DE INVESTITII
23 Achizitii de active fixe corporale, incl TVA

AN 1

AN 2

AN 3

AN 4

AN 5

AN 7

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Total

AN 1

AN 2

AN 3

AN 4

24 Achizitii de active fixe necorporale, incl TVA

25 Cresterea investitiilor in curs


Total plati din investitii
Flux de lichiditati din investitii

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Flux de lichiditati din investitii si finantare

AN 6

Total

AN 1
0

AN 2
0

AN 3
0

AN 4
0

AN 5
0

AN 6
0

AN 7
0

FLUX DE LICHIDITATI TOTAL


(exploatare, finantare, investitii)

Total

AN 1
0

AN 2
0

AN 3
0

AN 4
0

AN 5
0

AN 6
0

AN 7
0

vestiie. Dac nu desfurai deja aceast

estiia realizat.

enituri si cheltuieli suplimentare in aceasta

AN 8

AN 9

AN 10

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

AN 8

AN 9

AN 10

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

AN 8

AN 9

AN 10

0
0

0
0

0
0

AN 8

AN 9

AN 10

0
0

0
0

0
0

AN 8

AN 9

AN 10

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

AN 8

AN 9

AN 10

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

AN 8

AN 9
0

AN 10
0

AN 8

AN 9
0

AN 10
0

3B - Rentabilitatea investiiei
In acest tabel sunt inregistrate incasarile si platile aferente activitatilor de exploatare si de investitii generate exclusiv de proiectul de investitie
Rata de actualizare financiar

4%
Total

Implementare si operare (ani)


5
6
0
0
0

Total plati din exploatare

Investitie

Plati totale

Flux de numerar net

Flux de numerar net actualizat

Investitie actualizata

VANF (valoarea actualizata neta


financiara)
RIRF (rata interna de rentabilitate
financiara)

Total incasari din exploatare

Valoare reziduala*

Incasari totale

7
0

*) Modalitatea de calcul a valorii reziduale


Valoarea reziduala se va completa in ultimul an de previziune cu marimea fundamentata.
Dac activele unei operaiuni au o durat de via care depete perioada de referin a proiectului, valoarea rezidual a acestora se determin prin calcularea valorii actuale net
pentru durata de via rmas a operaiunii. Valoarea rezidual a investiiei este inclus n calculul venitului net actualizat al operaiunii numai dac veniturile depesc costurile d
Regulamentul CE 480/2014 - art. 18).

Valoare de
inventar
Pondere (%)
(lei)

Activ
[completai
[completai
[completai
[completai
[completai
[completai
[completai

cu
cu
cu
cu
cu
cu
cu

denumirea
denumirea
denumirea
denumirea
denumirea
denumirea
denumirea

activului]
activului]
activului]
activului]
activului]
activului]
activului]

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

Durata de
viata (ani)

Durata de
viata medie
(ani)
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

[completai
[completai
[completai
[completai
[completai
[completai
[completai
[completai
TOTAL

cu
cu
cu
cu
cu
cu
cu
cu

denumirea
denumirea
denumirea
denumirea
denumirea
denumirea
denumirea
denumirea

activului]
activului]
activului]
activului]
activului]
activului]
activului]
activului]
0

Fluxuri de numerar

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

Implementare si operare (ani)


5
6
0
0
0

Flux de numerar net


Valoare reziduala
Total flux de numerar

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

8
0

An
Flux de numerar net

(durata de via post operare rmas, n ani)


Post operare (ani)
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!

An
Flux de numerar net

#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!

Post operare (continuare)


#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!

An
Flux de numerar net

#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!

Post operare (continuare)


#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!

An
Flux de numerar net

#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!

Post operare (continuare)


#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!

9
0

10
0

0
0

area valorii actuale nete a fluxurilor de numerar


ile depesc costurile de operare (Sursa:

10
0
0

0
0
0

#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!

4 - Proiecii financiare la nivelul ntreprinderii

Tabel 1 - Proiectia fluxului de numerar la nivelul intregii activitati a intreprinderii, cu ajutor nerambursabil, pe perioada de implementare si operare a investitie
Nr. Crt.

CATEGORIA

AN 1

AN 2

AN 3

Implementare si operare
AN 5
AN 6

AN 4

ACTIVITATEA DE FINANTARE
INCASARI DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE
1 Aport la capitalul societatii (imprumuturi de la
actionari/asociati)
2 Credite pe termen lung, din care

2.1. Imprumut pentru realizarea investitiei

2.2. Alte Credite pe termen mediu si lung, leasinguri, alte datorii


financiare
3 Credite pe termen scurt

Rate la alte credite pe termen mediu si lung, leasinguri, alte


datorii financ.
6 Rambursari de credite pe termen scurt

7 Dividende (inclusiv impozitele aferente)

Total iesiri de lichiditati din activitatea finantare

Flux de lichiditati din activitatea de finantare

4 Ajutor nerambursabil
Total intrari de lichiditati din activitatea de finantare
PLATI DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE
5 Rambursari de Credite pe termen mediu si lung, din care:
5.1

Rate la imprumut - cofinantare la proiect

5.2

ACTIVITATEA DE INVESTITII
INCASARI DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII
8 Vanzari de active, incl TVA
Total intrari de lichididati din activitatea de investitii
PLATI DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII
9 Achizitii de active fixe corporale, incl TVA
10 Achizitii de active fixe necorporale, incl TVA

11 Cresterea investitiilor in curs (esalonat cf. Grafic realizare)

Total iesiri de lichididati din activitatea de investitii

Flux de lichiditati din activitatea de investitii

Flux de lichiditati din activitatea de investitii si finantare

Venituri din vanzari produse (fr TVA)

TVA aferent veniturilor din vanzari produse

Venituri din prestari servicii (fr TVA)

TVA aferent veniturilor din prestari servicii

Venituri din vanzari marfuri (fr TVA)

TVA aferent veniturilor din vanzari marfuri

ACTIVITATEA DE EXPLOATARE
INCASARI DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE
11 Venituri din exploatare, incl TVA
11.1 Venituri din vanzari produse

11.2. Venituri din prestari servicii

11.3. Venituri din vanzari marfuri

11.4. Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de


afaceri nete
Venituri din subventii de exploatare aferent cifrei de afaceri
nete (fr TVA)
TVA aferent din subventii de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete
11.5. Venituri din subventii pentru investitii

Venituri din subventii pentru investitii (fr TVA)

TVA aferent din subventii pentru investitii

Venituri din alte activiti (fr TVA)

TVA aferent veniturilor din alte activiti

11.6. Venituri din alte activitati

11.7. Venituri aferente costului produciei n curs de


execuie(+ pentru C; - pentru D)
Venituri aferente costului produciei n curs de execuie (fr
TVA)
TVA aferent veniturilor aferente costului produciei n curs de
execuie

11.8. Venituri din productia realizata pentru scopuri proprii si


capitalizata
Venituri din productia realizata pentru scopuri proprii si
capitalizata (fr TVA)
TVA aferent veniturilor din din productia realizata pentru
scopuri proprii si capitalizata
11.9. Alte venituri din exploatare

Alte venituri din exploatare (fr TVA)

TVA aferent altor venituri din exploatare

12.1. Venituri din interese de participare

12. Venituri financiare

12.2. Venituri din investitii si imprumuturi care fac parte din activele
imobilizate
12.3. Venituri din dobanzi

12.4. Alte venituri financiare (din diferente de curs valutar, din


sconturi obtinute, din investitii financiare pe termen scurt, din
investitii financiare cedate, alte venituri financiare)

Venituri extraordinare (fr TVA)

TVA aferent veniturilor extraordinare

13. Venituri extraordinare

Total intrari de lichiditati din activitatea de exploatare


PLATI DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE
Cheltuieli din exploatare, incl TVA
14 Cheltuieli cu materiile prime si cu materialele
consumabile
Cheltuieli cu materiile prime si cu materialele consumabile
(fr TVA)
TVA aferent cheltuielilor cu materiile prime si cu materialele
consumabile (fr TVA)
15 Alte cheltuieli materiale
Alte cheltuieli materiale (fr TVA)
TVA aferent altor cheltuieli materiale

Alte cheltuieli externe (cu energia si apa) fr TVA

TVA aferent altor cheltuieli externe (cu energia si apa)

16 Alte cheltuieli externe (cu energia si apa)

17 Cheltuieli privind marfurile

Cheltuieli privind marfurile (fr TVA)

TVA aferent cheltuielilor privind marfurile

18 Salarii si indemnizatii

19 Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala

22 Alte cheltuieli de exploatare (prestatii externe, alte


impozite, taxe si varsaminte asimilate, alte cheltuieli)
Ate cheltuieli din exploatare (fr TVA)

TVA aferent altor cheltuieli din exploatare

Cheltuieli financiare

La alte credite pe termen mediu si lung, leasinguri, alte


datorii financiare
La credite pe termen scurt

26. Alte cheltuieli financiare (pierderi din creante legate de


participatii, din diferente de curs valutar, din sconturi
obtinute, privind investitiile financiare cedate, alte
cheltuieli financiare)

Cheltuieli extraordinare

Cheltuieli extraordinare (fr TVA)

TVA aferent cheltuielilor extraordinare

Total iesiri de lichiditati din activitatea de exploatare

Flux de lichiditati brut din activitatea de exploatare

Flux de lichiditati total brut inainte de plati pentru impozit pe


profit /cifra de afaceri si ajustare TVA

27. Plati TVA

28. Rambursari TVA

29. Impozit pe profit/cifra de afaceri

24. Cheltuielile privind dobanzile


La imprumut - cofinantare la proiect

Plati/incasari pentru impozite si taxe


Flux de lichiditati din activitatea de investitii si finantare
Flux de lichiditati net din activitatea de exploatare
FLUX DE LICHIDITATI (CASH FLOW)
Flux de lichiditati net al perioadei

Disponibil de numerar la inceputul perioadei

Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei

Tabel 2 - Proiectia Contului de profit si pierdere la nivelul intregii activitati a intreprinderii, pe perioada de implementare a proiectului
Nr. Crt.

CATEGORIA

Implementare si operare
AN 1

AN 2

AN 3

AN 4

AN 5

AN 6

VENITURI DIN EXPLOATARE


1 Cifra de afaceri

2 Venituri aferente costului produciei n curs de execuie (+


pentru C; - pentru D)
3 Venituri din productia realizata pentru scopuri proprii si
capitalizata
4 Alte venituri din exploatare

5 Cheltuieli materiale, materii prime, mrfuri total

6 Cheltuieli cu personalul total

7 Ajustari de valoare si provizioane, amortizare - total

8 Alte cheltuieli de exploatare (prestatii externe, alte impozite,


taxe si varsaminte asimilate, alte cheltuieli)
Total cheltuieli de exploatare

Rezultatul din exploatare

Total venituri financiare

Total venituri din exploatare


CHELTUIELI DE EXPLOATARE

TOTAL VENITURI FINANCIARE


CHELTUIELI FINANCIARE DIN CARE
9 Cheltuielile privind dobanzile
La imprumut - cofinantare la proiect
La alte credite pe termen mediu si lung, leasinguri, alte
datorii financiare
La credite pe termen scurt
10 Alte cheltuieli financiare
Total cheltuieli financiare

Rezultatul financiar

Rezultat curent

11 Venituri extraordinare

12 Cheltuieli extraordinare

REZULTATUL BRUT AL EXERCIIULUI FINANCIAR


13 Impozit *
REZULTATUL NET AL EXERCIIULUI FINANCIAR
* in cazul microintreprinderilor, se va calcula impozitul pe profit
sau impozitul pe cifra de afaceri, dupa cum este cazul

are si operare a investitiei

perare
AN 7

AN 8

AN 9

AN 10

perare
AN 7

AN 8

AN 9

AN 10