Sunteți pe pagina 1din 1

ANUN

cu rezultatele seleciei dosarelor de concurs pentru ncadrarea postului vacant de execuie de


Referent II, n cadrul Biroului mobilizare i coordonare resurse
Nr.
crt.

Numele i prenumele candidatului

Rezultatul seleciei
dosarelor de
concurs
Admis

3.

Guu Doinia-Mioara
Dinc Georgeta-Lcrmioara
Vlcu Vasilica

4.

Matei Alexandra-Manuela

Admis

5.

tefan Mihaela-Mariana

Admis

6.

Radion Bogdan-Mihai

Admis

7.

Dolcescu Mdlina-Leontina

Admis

8.

Rizoiu Paul

Admis

9.

Cialcu Carleta-Sanda

Admis

10.

Crciun Silvia-Georgiana

Admis

1.
2.

Motivul respingerii dosarului

Admis
Admis

Candidaii ale cror dosare au fost admise vor susine proba scris n data de 15.03.2016, ora
10.00, la sediul U.M. 02402 Bucureti.
Candidaii nemulumii de rezultatele seleciei dosarelor pot formula contestaie pn la data de
10.03.2016, ora 16.00, conform art. 20 din Hotrrea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea
Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau
temporar vacant corespunztor funciilor contractuale i a criteriilor de promovare n grade sau
trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar, pltit din
fonduri publice, cu modificrile i completrile ulterioare.
Eventualele contestaii se depun la sediul U.M. 02402 Bucureti, la secretarul Comisiei de
soluionare a contestaiilor Lt.col. Grigore Laureniu telefon 021.211.38.13 int.111, 120.

COMISIA DE CONCURS
Preedinte: Lt.col. Dobo Marian-Ambrozie ______________
Membru: M.m.I Nedelcu Mihai-Cristian ______________
Membru: Plt.maj. Cristescu Ana-Daniela ______________
Secretar:

Lt.col. Grigore Laureniu ______________

PREZENTUL ANUN A FOST AFIAT LA PUNCTUL DE CONTROL


AL U.M. 02402 BUCURETI, ASTZI ________, ORA _____.

1 din 1