Sunteți pe pagina 1din 1

1.

- Evaluare si selectie furnizori 2016;


Furnizori de materii prime, materiale;
Furnizori de servicii.
2.- Furnizori:
De xerocopiat 3 trasabilitati de materiale, materii prime aprovizionate (contract, comanda, aviz de
expeditie, factura, documente de calitate, dovada receptiei calitative, dovada platii);
Nota: se vor bara datele confidentiale din documente
3.- Clienti:
De xerocopiat 3 trasabilitati de produse livrate (contract, comanda, aviz de expeditie, facture, documente
de calitate- declaratie de conformitate, dovada platii);
Nota: se vor bara datele confidentiale din documente
4.- Resurse umane:
De xerocopiat 3 dosare de personal, functii ierarhice diferite: contract individual de munca, ultimul act
aditional, fisa post, acte de studiu, evaluare performante profesionale, fisa de aptitudine, act de identitate
5.- Echipamente de masurare si monitorizare utilizate:
Lista echipamentelor in vigoare;
Buletine de verificare metrologica (2 3 exemple).
6.- Mentenanta echipamente:
Program de mentenanta preventiva 2016;
Fisa utilaj, interventii in anul 2016 (2 exemple).
7.- Planificare productie:
Program de fabricatie, modalitate de transmitere in productie, monitorizare
8.- Realizarea productiei:
Rapoarte de productie, validare procese special
9.- Evaluarea satisfactiei clientilor
Chestionare de evaluare a satisfactiei clientilor, de transmis chestionare pe categorii de client
Evaluare a chestionarelor transmise
10.- Lista personal coordonare activitati:
Functii management
Coordonatori de activitati
Un numar de 4-5 personal de executie din 2 3 activitati
11.- S.S.M.
Program de instruiri periodice ssm pe anul 2016
Fise instructaj ssm
Evaluari riscuri ssm