Sunteți pe pagina 1din 16
ADMINISTRAŢIE Aflat la cel de‐al doilea mandat de primar al oraşului Haţeg, Marcel Goia şi‐a
ADMINISTRAŢIE
Aflat la cel de‐al doilea
mandat de primar al oraşului
Haţeg, Marcel Goia şi‐a
propus să modernizeze locali‐
tatea cu ajutorul fondurilor
europene. /pag. 11
EVENIMENT Tradiţionala bluză româ‐ nească, ia, a devenit cunos‐ cută în lumea largă. Un grup
EVENIMENT
Tradiţionala bluză româ‐
nească, ia, a devenit cunos‐
cută în lumea largă. Un grup
de oameni inimoşi a iniţiat un
eveniment care îşi propune
să aducă ia în centrul atenţiei
publice. /pag.5
ECONOMIE Comuna Certeju de Sus se confruntă cu o rată mare a şomajului. Soluţia unei
ECONOMIE
Comuna Certeju de Sus se
confruntă cu o rată mare a
şomajului. Soluţia unei vieţi
mai bune poate veni din
partea investitorilor cu
capital privat. /pag.4

Pentru cei care se află în căutarea unui exemplu de tenacitate, Daniel Solonca este omul potrivit, pentru că, reuşita sa în viaţă s‐a produs în lipsa darului vederii. /pag.16

Fondat de Cornel POENAR
Fondat de Cornel POENAR

Anul XI • Nr. 471 • Apare 24 - 30 IUNIE 2016 • 16 pagini • Preţ: 1 leu • www.accentmedia.ro

DDuuppăă iinnuunnddaaţţiiii,, ccaanniiccuullaa ppâârrjjoolleeşşttee jjuuddeeţţuull!! /p.3
DDuuppăă iinnuunnddaaţţiiii,,
ccaanniiccuullaa
ppâârrjjoolleeşşttee
jjuuddeeţţuull!!
/p.3
GRATUIT LA GEOAGIU-BĂI ! Completează talonul din pagina 8 şi câştigă o invitaţie gratuită la
GRATUIT LA
GEOAGIU-BĂI !
Completează talonul
din pagina 8 şi câştigă
o invitaţie gratuită
la Complexul Băile Daco­Romane
din Geoagiu Băi.
Câştigătorii din această
săptămână sunt:
• Popa Ioana din Deva
• Beregszaszy Daniela din Deva
Anunţuri de mare şi mică publicitate în ziare locale şi centrale Deva, 22 Decembrie, 37A

Anunţuri de mare şi mică publicitate în ziare locale şi centrale

Deva, 22 Decembrie, 37A • Tel. 0726 871 728

www.accentmedia.ro

Decembrie, 37A • Tel. 0726 871 728 www.accentmedia.ro VRAJA SÂNZIENELOR Cuprinde și învăluie Uni‐ versul
VRAJA SÂNZIENELOR Cuprinde și învăluie Uni‐ versul în miez de noapte, când porțile Cerului se
VRAJA
SÂNZIENELOR
Cuprinde și învăluie Uni‐
versul în miez de noapte,
când porțile Cerului se
deschid, iar lumea de din‐
colo vine în contact cu
lumea pământeană. În
credința populară,
Sânzienele sunt divinități
nocturne, de o frumusețe
răpitoare, care, în
noaptea de 23 spre 24 iunie plutesc peste tot, răspândind vrajă și mister.
În ziua de 24 iunie, de Sânziene, Biserica Ortodoxă prăznuiește Naşterea
Sfântului Ioan Botezătorul. Sfântul a venit pe lume cu şase luni înainte
de naşterea lui Iisus Hristos. /p. 8‐9

2 - ACTUALITATE

Accent Media

24 - 30 IUNIE 2016

Investiţii în comuna Râu de Mori I nvestiţiile în comuna Râu de Mori reprezintă o
Investiţii în comuna Râu de Mori
I nvestiţiile în comuna Râu de Mori reprezintă o prioritate pentru administraţia locală. Ales pentru al patrulea
mandat în fruntea comunităţii locale, Niculiţă Mang are planuri mari pentru următorii patru ani.
dată de către Comisia de
Retrocedare a Proprietăţilor,
Bisericii greco-catolice, iar noi
acum plătim chirie pentru
spaţiu”, a declarat Niculiţă
Mang, primarul comunei Râu
de Mori.
Drumurile
mat A3, nu am avut un scan-
ner potrivit la îndemână, iar
din cauza timpului foarte
scurt nu am reuşit să depun
proiectul. Chiar nu mi-am
închipuit că în cinci minute se
epuizează fondurile”, a mai
precizat primarul Niculiţă
Mang.
Reţeaua de apă, o
prioritate a primarului
Niculiţă Mang

Unul dintre cele mai im- portante proiecte pentru edilul comunei Râu de Mori este construirea şcolii pri- mare din satul Ostrov. „Chiar zilele acestea, un coleg de la Primărie a fost la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă pentru obţinerea avizelor necesare pentru a putea demara lucrările de construcţie. De două luni avem probleme pentru obţinerea avizului necesar de la ISU. Vom face toate demer- surile pentru a putea emite autorizaţia şi apoi ordinul de începere a lucrărilor. Re- alizarea acestui obiectiv este foarte importantă, pentru că, clădirea în care a funcţionat vechea şcoală a fost retroce-

O nemulţumire a primaru- lui este faptul că nu a putut depune proiectul referitor la drumurile de exploataţie agri- colă. „Am avut un proiect, dar din păcate a durat doar cinci minute punerea online, pen- tru drumuri agricole. Nu am reuşit să depunem acest proiect pentru că am avut nişte planşe care erau în for-

Edilul comunei Râu de Mori a mai spus că pune foarte mult accent pe re- alizarea reţelei de apă în mai multe sate din comună. „Pe ordonanţa 28, pe fon- duri de la Ministerul Dez- voltării am semnat contract

de finanţare pe două milioane de lei, pentru alimentare cu apă în satele Suseni, Râu de Mori, Ostrovel şi Brazi. Este un proiect mai vechi, dar, având în vedere că sursa de apă nu era suficientă, am schimbat sursa de apă în zona de agrement Râuşor, iar de acolo apa va fi dusă şi unită cu actuala conductă de apă şi va merge până în instalaţia din Râu de Mori care alimentează toate satele amintite mai sus”, a mai precizat primarul co- munei Râu de Mori. Pe lângă toate acestea, o mare dorinţă a primarului este extinderea Căminului Cultural din localitate. Însă şi aici întâmpină probleme de ordin financiar, din cauză că

modernizarea şi reabilitatea unor drumuri a necesitat o suplimentare de fonduri, însă spune că va apela la toate pârghiile pentru a reuşi să re- alizeze proiectele pe care şi le- a propus.

Dan Bobouţanu este oficial primarul municipiului Hunedoara

D an Bobouțanu (PSD)

este oficial primarul

municipiului Hune­

doara. Ceremonia de învestire a avut loc în aula Facultății de Inginerie din Hunedoara.

Hunedoara - Noul primar al municipiului Hunedoara, Dan Bobouţanu a depus ju- rământul miercuri după-ami- ază. Tot atunci au fost învestiţi

în funcţie noii consilieri locali, Ramona Todor, tot de la PSD,

a fost aleasă viceprimar. Dan

Bobouţanu a depus jurămân- tul cu lacrimi în ochi, emoţionat fiind de aplauzele

celor prezenţi. El a declarat că, mai întâi de toate, îşi doreşte

o reorganizare totală a apara-

tului administrativ, pentru ca fiecare angajat al primăriei să lucreze cu adevărat în spri-

Schimbări • Miercuri după­amiază, în cadrul şedinţei de învestire a noului Consiliu Local al Municipiului
Schimbări • Miercuri după­amiază, în cadrul şedinţei de învestire a noului Consiliu Local al Municipiului
Schimbări • Miercuri după­amiază, în cadrul şedinţei de învestire a noului Consiliu Local al Municipiului
Schimbări • Miercuri după­amiază, în cadrul şedinţei de învestire a noului Consiliu Local al Municipiului
Schimbări • Miercuri după­amiază, în cadrul şedinţei de învestire a noului Consiliu Local al Municipiului

Schimbări

Schimbări • Miercuri după­amiază, în cadrul şedinţei de învestire a noului Consiliu Local al Municipiului
Schimbări • Miercuri după­amiază, în cadrul şedinţei de învestire a noului Consiliu Local al Municipiului
Schimbări • Miercuri după­amiază, în cadrul şedinţei de învestire a noului Consiliu Local al Municipiului
Schimbări • Miercuri după­amiază, în cadrul şedinţei de învestire a noului Consiliu Local al Municipiului
• Miercuri după­amiază, în cadrul şedinţei de învestire a noului Consiliu Local al Municipiului Hunedoara,
• Miercuri după­amiază, în cadrul şedinţei de învestire a noului Consiliu Local al Municipiului Hunedoara,

• Miercuri după­amiază, în cadrul şedinţei de învestire a noului Consiliu Local al Municipiului Hunedoara, Va­ leriu Bejinariu (PNL), a renunţat la mandatul de con­ silier local în favoarea celui de consilier judeţean, locul său a fost luat de Robert Muzsic. • Fostul primar al municipiului Hunedoara, Viorel Arion, rămâne consilier local.

său a fost luat de Robert Muzsic. • Fostul primar al municipiului Hunedoara, Viorel Arion, rămâne
său a fost luat de Robert Muzsic. • Fostul primar al municipiului Hunedoara, Viorel Arion, rămâne
său a fost luat de Robert Muzsic. • Fostul primar al municipiului Hunedoara, Viorel Arion, rămâne
său a fost luat de Robert Muzsic. • Fostul primar al municipiului Hunedoara, Viorel Arion, rămâne
său a fost luat de Robert Muzsic. • Fostul primar al municipiului Hunedoara, Viorel Arion, rămâne
său a fost luat de Robert Muzsic. • Fostul primar al municipiului Hunedoara, Viorel Arion, rămâne
său a fost luat de Robert Muzsic. • Fostul primar al municipiului Hunedoara, Viorel Arion, rămâne
său a fost luat de Robert Muzsic. • Fostul primar al municipiului Hunedoara, Viorel Arion, rămâne
său a fost luat de Robert Muzsic. • Fostul primar al municipiului Hunedoara, Viorel Arion, rămâne

jinul cetăţenilor. „În primul rând doresc o re- organizare totală a aparatului administrativ. Vreau ca fiecare funcţionar public, personal

contractual să lucreze cu ade- vărat în slujba cetăţeanului. Am spus, în timpul campaniei electorale că voi face acest lucru chiar din prima zi şi mă voi ţine de cuvânt. Evident că

ne vom ocupa de cele 32 de proiecte despre care am vorbit în campania electorală. Sunt proiecte ambiţioase, proiecte

care pot fi făcute, iar cel mai mult mă bazez pe fondurile europene, pentru că acestea pot să asigure un buget supli- mentar consistent unei loca- lităţi mari, cum este Hunedoara”, a declarat Dan Bobouţanu, primarul mu- nicipiului Hunedoara.

„Hunedoara curată” şi „Transilvania Park”, cele mai importante proiecte

De departe, cel mai impor- tant proiect al noii adminis-

De departe, cel mai impor- tant proiect al noii adminis- traţii locale din municipiul de pe

traţii locale din municipiul de pe Cerna este „Hunedoara cu- rată”. „Trebuie să implementăm acel proiect de containere subterane. Totodată, un alt proiect foarte important este

vizita investitorilor din Italia. Aceştia au spus că vor veni în Hunedoara pentru a pune la punct detaliile privind Tran- silvania Park”, a mai precizat Dan Bobouţanu, primarul municipiului Hunedoara.

24 - 30 IUNIE 2016

Accent Media

ACTUALITATE - 3

Fenomene extreme în judeţul Hunedoara

Î n ultimele trei săptămâni, fenomene extreme au lovit judeţul Hunedoara. Dacă zile întregi ploile torenţiale au provocat inundaţii fără precedent în

mai bine de jumătate din judeţ, temperaturile canicu­ lare ne dau acum mari bătăi de cap.

Deva – Judeţul Hunedoara este cel mai afectat, din ţară, în ceea ce priveşte pagubele prici- nuite de inundaţiile din ultima vreme. Bilanţul autorităţilor este în curs de a fi elaborat, dar din primele evaluări, situaţia este una destul de gravă. Oa- menii au povestit că inundaţiile care au avut loc la Peştişu Mare şi la Cristur sunt cele mai mari după anul 1991. După o primă evaluare, cen- tralizată la nivelul Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Ur- genţă, din data de 6 iunie fenomenele meteo periculoase, caracterizate de ploi torenţiale, vânt puternic şi căderi de grindină, au produs efecte în 91 de localităţi din 36 de unităţi administrativ teritoriale ale judeţului Hunedoara. În plus, peste 300 de persoane au fost evacuate preventiv, iar aproape 700 de locuinţe, gospodării şi anexe au fost afectate de viituri.

Pompierii­

eroii salvatori

Şi în cursul acestei săp- tămâni, aproape 70 de pom- pieri s-au deplasat cu16 motopompe şi 14 mijloace tehnice în localităţile Petroşani, Petrila, Peştişu Mare, Aurel Vlaicu, Petros, Brad şi Cristur unde execută misiuni de eva- cuare a apei din subsoluri de bloc, beciuri şi fântâni şi sprijin al populaţiei pentru revenirea la starea de normalitate. Pompierii militari sunt aju- taţi de colegi din judeţele înve- cinate, dar şi de echipe ale jandarmilor şi poliţiştilor, tri- mise la faţa locului pentru menţinerea unui climat de or- dine şi disciplină.

Autorităţile au luat măsuri pentru prevenirea dezastrelor provocate de inundaţii

Pentru prevenirea şi lim-

itarea, în perioada următoare,

a efectelor negative generate

de fenomenele hidro-meteo- rologice periculoase, condu- cerea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Hunedoara a decis ca CLSLU să acţioneze sistemele de înşti- inţare – alarmare a populaţiei din zonele de risc,constituirea unor patrule formate din per- sonal al IJJ, IPJ şi Poliţia Locală cu scopul informării populaţiei

cu detalii despre acţionarea sistemelor de înştiinţare – alar- mare,verificarea sistematică a construcţiilor hidrotehnice cu rol de apărare, instituirea ser- viciului de permanenţă la primării şi prealarmarea per- sonalului SVSU, în vederea asigurării unei intervenţii ope- rative în cazul producerii unei situaţii de urgenţă.

După inundaţii,

caniculă

După ce judeţul Hunedoara

a fost grav afectat de inundaţii,

canicula a pus stăpânire pe judeţ. Ca urmare a avertizărilor emise de Administrația Națio- nală de Meteorologie referi- toare la temperaturile ce vor fi atinse în zilele următoare, în care disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele tempe- ratură-umezeală (ITU) va de- păşi pragul critic de 80 de unităţi în cea mai mare parte a ţării.

Inspecţia Muncii, prin inter-

mai mare parte a ţării. Inspecţia Muncii, prin inter- mediul inspectoratelor terito- riale de muncă, va

mediul inspectoratelor terito- riale de muncă, va controla re- spectarea măsurilor ce pot fi aplicate în perioadele cu tem- peraturi extreme pentru pro- tecția persoanelor încadrate în muncă.

Angajatorii, obligaţi să asigure condiţii salariaţilor nevoiţi să muncească în stradă la orele amiezii

Angajatorii sunt obligați să asigure condiții minime pentru mentinerea stării de sănătate asalariaților: reducerea inten- sității și ritmului activităților fizice, asigurarea ventilației la locurile de muncă, alternarea efortului dinamic cu cel static, alternarea perioadelor de lucru cu perioadele de repaus în locuri umbrite, asigurarea apei minerale, câte 2-4 litri de persoană pe schimb, asigu- rarea echipamentului individ-

de persoană pe schimb, asigu- rarea echipamentului individ- ual de protecție, asigurarea de dușuri. Pentru prevenirea

ual de protecție, asigurarea de dușuri. Pentru prevenirea unor îm- bolnăviri profesionale deter- minate de lucrul în condiții de temperaturi extreme, angaja- torul trebuie sa ia urmatoarele măsuri: să asigure examenul medical la angajare și con- troulul medical periodic, să ur- mărească depistarea precoce a salariaților cu contraindicații pentru munca la temperaturi crescute, să asigure primul aju- tor și transportul la cea mai apropiată unitate sanitară a persoanelor afectate,trecerea, după posibilități, în alte locuri de muncă sau reducerea pro- gramului de muncă pentru persoanele cu afecțiuni, care au contraindicații privind munca la temperaturi extreme.

Amenzi până la 2500 lei

“Ne concentrăm atenția pe sectoarele economice în care se lucrează în spații deschise și se desfașoară activități ce necesită efort fizic deosebit, caz în care angajatorul poate reduce durata zilei de muncă sau poate eșalona ziua de lucru pe două perioade.Anga- jatorii care nu pot asigura aceste condiții, trebuie să sta- biliească de comun acord cu reprezentantii sindicatelor sau cu reprezentantii aleși ai salariaților alte măsuri cum ar fi:reducerea programului de lucru sau eșalonarea pe două perioade a zilei de lucru”, a declarat Dantes Nicoale BRATU, inspector general de stat.

Motopompă de mare capacitate la inundaţii Deva - Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă a

Motopompă de mare capacitate la inundaţii

Deva - Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă a distribuit ISU Hunedoara o motopompă de mare capacitate, cu ajutorul căreia intervenţiile la inundaţii vor fi mai eficiente. Cu o putere de 170 de cai, motopompa are o capacitate de absorbţie de 13.333 litri pe minut şi o presiune maximă de 6,3 bar. Echipamentul poate extrage apa cu o adâncime maximă de 8 metri şi este capabil să refuleze la o distanţă de 1.000 de metri, prin intermediul unor furtunuri racordabile. Inspectorul şef al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Iancu de Hunedoara” al judeţului Hunedoara, locotenent colonel Viorel Demean, spune că motopompa de mare capacitate şi-a demonstrat, deja, utilitatea la inundaţiile ce au afectat aproape 200 de apartamente şi case din Valea Jiului. Motopompa a reuşit să evacueze apa într-un ritm mult mai rapid decât ne permiteau echipamentele de care dispuneam până acum, această celeritate a îndepărtării efectelor fenomenelor meteo periculoase determinând o mai rapidă intrare în normalitate a co- munităţilor afectate de viituri.

4 - ACTUALITATE

Accent Media

24 - 30 IUNIE 2016

Între sărăcie şi bogăţie

C omuna Certeju de Sus, aflată la nici 30 de kilo­

metri de reşedinţa judeţului Hunedoara, îşi duce viaţa sub sem­ nul anonimatului.

Certeju de Sus - Din vre- murile în care comuna era animată de minerii care urcau la mină, nu a mai

rămas nimic. Doar nostalgia vremurilor demult apuse şi speranţa reînvierii comunei

o dată cu redeschiderea ex-

ploatării miniere. La Primăria din localitate sunt depuse nu mai puţin de 700 de cereri pentru ocu- parea unui loc de muncă, iar în evidenţele autorităţilor sunt peste 150 de şomeri în comuna Certeju de Sus.

Lupta cu birocraţia Săptămâna aceasta a fost învestit oficial noul Consiliu Local al Comunei. Primarul reales pentru încă un man- dat, Petru Adrian Câmpian, spune că acesta este cel mai greu mandat, din cauză că, aşa cum s-a întâmplat şi în anii trecuţi, trebuie să se lupte cu birocraţia şi ONG- urile pentru implementarea proiectului de redeschidere

a exploatării miniere, fără de care, comuna nu va putea supravieţui. Primarul comunei Certeju de Sus spune că în prezent

sunt pe sunt în dezbatere publică, două PUZ-uri rol care unul pentru realizarea unei cariere
sunt
pe
sunt în dezbatere publică,
două
PUZ-uri
rol
care
unul
pentru realizarea unei
cariere de exploatare de
către investitor, material ce
va fi folosit pentru realizarea
obiectivelor incluse în
proiectul de redeschidere a
exploatării miniere şi altul
referitor la realizarea a două
rezervoare tampon pentru
alimentarea cu apă industri-
ală a obiectivului.
Toate acestea cântăresc
foarte mult în crearea de noi
locuri de muncă, ce ar ajuta
comunitatea din Certeju de
Sus la o viaţă mai bună.
Cu toate piedicile care au
fost puse realizării acestui
proiect care vine ca o salvare
pentru întreg judeţul Hune-
doara, dacă proiectul va fi
dus la bun sfârşit şi va fi im-
plementat, 850 de locuri de
muncă vor fi create în prima
fază de construcţie.
Apoi, în cea de-a doua
etapă, de exploatare a in-
vestiţiei, vor fi create alte
500 de locuri noi de muncă.

Se prefigurează o criză a mierii de salcâm

noi de muncă. Se prefigurează o criză a mierii de salcâm P roducţia de miere de

P roducţia de miere de salcâm a scăzut de

peste 10 ori în acest an, din cauza vremii nefa­ vorabile care a afectat culesul şi cantitatea de nectar din flori.

Deva - Majoritatea apicul- torilor din judeţul Hunedoara se confruntă cu lipsa re- zervelor de hrană în stupi. De aceea, reprezentanţii Asoci- aţiei Crescătorilor de Albine solicită ca statul să-i ajute pe apicultori.

Efecte nefaste

Vremea capricioasă a avut efecte nefaste asupra pro- ducţiei de miere de salcâm din acest an. Dacă în alţi ani, de la o familie de albine se puteau obţine circa 50 de kilograme de miere, acum

abia dacă se adună 3 kilo- grame din fiecare stup. Preşedintele Asociaţiei Crescătorilor de Albine Hunedoara, Iosif Korb, atrage atenţia asupra situaţiei grave cu care se confruntă stuparii din vestul ţării. „Majoritatea apicultorilor nu au extras nimic. Maxim 3 kilograme de miere pe fami-

lie. Oamenii nu au reuşit nici măcar să-şi acopere cheltu- iala, nicidecum să mai rea- lizeze un profit. În această situaţie, mulţi nu au bani să-

şi cumpere rezerve de hrană”,

a precizat preşedintele ACA

Hunedoara.

Ajutor de minimis

În opinia preşedintelui Asociaţiei Crescătorilor de Al- bine Hunedoara, Ministerul Agriculturii ar trebui să ia în calcul acordarea unui ajutor

de minimis pentru apicultori, astfel încât aceştia să poată face faţă condiţiilor grele cu care se confruntă. „Cred că se impune acor- darea unui ajutor de minimis, aşa cum s-a întâmplat în urmă cu doi ani. Să poată omul să-şi ia câteva kilo- grame de zahăr sau siropuri. Să salvăm ceea ce se mai poate salva”, a spus Iosif Korb.

Culesul la tei

Apicultorii au început acum culesul la florile de tei.

Vremea este cea de care va

depinde succesul acestei campanii. Deocamdată, ul- timele zile s-au arătat destul de bune, dar este bine să fim prevăzători, deoarece con- diţiile meteo se pot schimba de la o oră la alta, cu con- secinţe grave pentru stuparii hunedoreni.

24 - 30 IUNIE 2016

Accent Media

ACTUALITATE - 5

Ziua Universală a iei

T raţionala bluză românească a de­ venit cunoscută în

lumea largă. Un grup de oameni inimoşi a iniţiat un eveniment care îşi propune să aducă ia românească în centrul atenţiei publice.

Deva - De la o inițiativă ce a luat naștere pe Facebook, la un eveniment internațional de succes. Este vorba despre Ziua Universală a Iei tradiționale românești, care a fost propusă de comunitatea online „La Blouse Roumaine” și care a ajuns să fie sărbătorită în 48 de țări, în peste 100 de orașe de către românii de pretutindeni.

Ziua Universală a Iei, sărbătorită la Deva

Pe 24 iunie sărbătorim Ziua Universală a Iei. În municipiul Deva va avea loc un eveniment, organizat de Ansamblul Profe- sionist „Drăgan Muntean”, de- dicat Iei Tradiţionale Româneşti. În Parcul Cetate, de la ora 17.00, sunt aşteptaţi toţi

cei care simt şi iubesc româneşte, cu o ie. Va urma apoi o paradă de la Parcul Cetate până pe platoul din faţa Centrului Cultural „Drăgan Muntean”, acolo unde vor avea loc multe momente artistice excepţionale.

De Sânziene

Ziua Iei este sărbătorită odată cu Sânzienele şi Naş- terea Sfântului Ioan Boteză- torul, în apropierea datei Solstiţiului de Vară în emisfera nordică, ce marchează debutul verii astronomice. În România, în acest an, Ziua Iei coincide cu ultima zi de şcoală. Ziua Universală a Iei a fost iniţiată de comunitatea La Blouse Roumaine pe 7 ia- nuarie 2013 şi a devenit în scurt timp un eveniment global, sărbătorit pe 6 conti- nente, în peste 50 de ţări. Pe 24 iunie 2015, Ziua Universală a Iei a fost recunoscută oficial de Primăria Washington DC.

Ia românească

Ia este o bluză purtată de

Washington DC. Ia românească Ia este o bluză purtată de femei, componentă a costumu- lui tradițional
Washington DC. Ia românească Ia este o bluză purtată de femei, componentă a costumu- lui tradițional

femei, componentă a costumu- lui tradițional românesc. Este confecționată din pânză albă de bumbac, in sau borangic. Este împodobită cu broderii în motive populare românești mai ales la mâneci, pe piept și la gât. Unele ii sunt împodobite și cu mărgele sau paiete. Elementele de bază în com- poziția iei sunt umărul (cusă- tura ce unește mâneca de părțile din față și spate ale iei), încrețul, altița (bandă lată, bogat decorată pe mânecă care este elementul definitoriu al modelului și care nu se repetă în nici o altă parte a iei), râurile (benzi drepte sau oblice pe piept și mâneci) și bibilurile- sau cheițele (cusături de îm- binare a bucăților de material).

Modele diferite

Modelele broderiilor și podoabelor diferă de la o zonă la alta pe meleagurile locuite de români de la Nistru până în Banatul sârbesc. În Moldova s- au purtat în special râurii costișați / chezuri / piezuri – adică oblici. În sud, s-au purtat râurii în șiruri verticale; fie multe și fine, ca în Râmnic sau

Ilfov, fie râuri copleșitori, com- puși din motive mari și late, cu nume specifice, pentru Muscel "codri", "șerpeasca", etc. Pe ambele maluri ale Oltului și în Oltenia, s-au purtat mai mult râurii "înfurcați" ca niște ra- muri (furci) care pleacă dintr- un ax de simetrie numit "cosoi". În Gorj apare tipul de râuri numiți "săbiate"; cosoiul dispare și fostele ramuri sunt acum benzi evidente, care se întâlnesc pe centrul mânecii, în unghi.

Particularităţi

După ce încrețul și-a pier- dut rolul funcţional, a fost păs- trat totuși ca bandă decorativă, aproape nelipsit în compoziția mânecii. Sunt excepții iile mai noi din Muscel și Prahova, unde râurii pleacă direct din altiță, repetând aceleași mo- dele. Altă excepție sunt iile mai noi (1900) de pe Valea Oltului, unde toată mâneca este acoperită de broderie fină, nu- mita "tablă". Tot atunci iile din sud s-au îmbogățit cu fluturi (paiete) și fir (metalic). În Bu- covina s-au folosit mărgele – în special pentru a îmbogăți în-

crețul; dar apar și pe altițe câ- teodată. Ia de Suceava are culori sobre, dar plăcute, naturale:

brun, cafeniu, negru, verde in- chis.Cea de Campulung e plină de roșu și negru și se lucrează cu fir gros, buclat, care dă volum. În Vrancea, apare o geome- trie puternică și culori tari:

roșu, negru, albastru, verde, ocru – contraste; dar și o croială specială a mânecii:

efectul de spirală nu e dat de râuri costișați ci de croiala mânecii, care este răsucită. În Vlașca și Ilfov se folosesc culori calde, mai multe nuanțe de roșu, auriu, ocru. Cămășile specifice din Do- brogea, Banat, Oaș, Maramureș, Transilvania (Hu ne doara, Săliște), Apuseni, Bihor, Năsăud, Târnave, fiecare are o personalitate aparte, deși unele sunt și ele compuse tot din 4 foi și încrețite la gât. Bluzele au și elemente aparte în croială: ciu- pag, fodor, platcă. Ornamentele sunt specifice: în tablă, ciocănele, picături, umeraș, 'peste cot' etc.

CLINICA OPHTALENS T

CLINICA OPHTALENS T CLINICĂ PARTICULARĂ DE OFTALMOLOGIE CENTRU LASER EXCIMER OPTICĂ MEDICALĂ Str. 21 Decembrie 1989,

CLINICĂ PARTICULARĂ DE OFTALMOLOGIE

CENTRU LASER EXCIMER

OPTICĂ MEDICALĂ

DE OFTALMOLOGIE CENTRU LASER EXCIMER OPTICĂ MEDICALĂ Str. 21 Decembrie 1989, Nr. 137 • Cluj­Napoca, Jud.

Str. 21 Decembrie 1989, Nr. 137 • Cluj­Napoca, Jud. Cluj Tel. programări: 0264/44 88 24 sau 0264/ 44 88 25 Tel. magazin optică: 0740/27 65 77 Clinica Ophtalens T

Jud. Cluj Tel. programări: 0264/44 88 24 sau 0264/ 44 88 25 Tel. magazin optică: 0740/27
Jud. Cluj Tel. programări: 0264/44 88 24 sau 0264/ 44 88 25 Tel. magazin optică: 0740/27

6 - SPORT

Accent Media

24 - 30 IUNIE 2016

Caleidoscop sportiv

Caleidoscop sportiv

GIMNASTICĂ

L a Incheon, în Coreea, s­au desfășurat în­ trecerile celei de a

14­a ediții a Campi­ onatelor Mondiale de Gimnastică Aerobică. Gimnastul devean Dacian Barna alaturi de un alt de- vean, acum legitimat la CSUniv Arad, Gabriel Bocser, si de colegii lor Bianca Gor- govan, Lucian Savulescu, Lavinia Panaete, au câştigat medalia de bronz în proba de grup, după echipele din China şi Italia. În finala perechilor mixte s-au aflat și reprezentanții noștri, Lavinia Panaete și Dacian Barna, care n-au rezistat tensiunii com- petiţiei, încheind pe locul 6.

În final echipa naţională a României a câştigat medalia de argint pe echipe. Ediţia din acest an a fost şi un criteriu de calificare pen-

tru Jocurile Mondiale care vor avea loc în Polonia, la Wroclaw, în iulie 2017, drept de participare având primele 5 clasate la fiecare probă, a șasea putând fi desemnată țara gazdă În urma întrecerilor din calificări, România a obținut dreptul de participare la Jocurile Mondiale de anul vi- itor la 3 din cele 4 discipline din programul competiției. Sala de gimnastică din Sf. Gheorghe a fost gazda Cam- pionatelor naţionale de gim- nastica individual şi echipe, pentru junioare, un concurs la care au participat circa 100 de sportive de la secţiile de performanţă din ţară. Recent medaliată cu aur la Campionatele Europene de la Berna in finala de la sărituri, Denisa Golgota, legitimată la CN Cetate Deva s-a impus net la categoria junioarelor I cu un total de 55.750, puncte

net la categoria junioarelor I cu un total de 55.750, puncte situându-se înaintea cole- gelor de

situându-se înaintea cole- gelor de lot, Carmen Glăvan (Farul Constanța) și Carmen Ghiciuc (CNS Cetate Deva). Echipa junioarelor I de la

Cetate Deva a câştigat me- dalia de aur, într-o întrecere cu doar 2 echipe. Din păcate numărul spor- tivelor prezente la aceste în-

treceri naţionale a fost sub aşteptări fiind posibil ca anul viitor naţionalele de junioare să se dispute odată cu cele ale senioarelor.

FOTBAL
FOTBAL

A ntrenorii Laurenţiu

Reghecampf, Laszlo

Bölöni, Mircea Red­

nic şi Cosmin Olăroiu aşteaptă un semn de la președintele executiv al FR Fotbal, Răzvan Burleanu pentru a veni în locul lui Anghel Iordă­ nescu pe postul de se­ lecţioner al României.

Într-un fel sau altul, toţi au transmis deja semnalul că sunt dispuşi să vină la naţio- nală, dar zarurile nu sunt încă aruncate din două motive:

preşedintele FRF ar vrea ceva cât mai ieftin şi, în acelaşi timp, anturajul îi şopteşte la ureche alte nume. Anghel Iordănescu ar fi vrut să continue la naţională şi după Euro 2016, dar asta se întâmpla înaintea dezas- trului cu Albania. După eşecul istoric şi eliminarea din com-

petiţie, atunci când a devenit clar că Iordănescu nu mai are cum să rămână, aproape ime- diat au apărut pretendenţii la scaunul de selecţioner. Spun persoane bine infor- mate de la FRF, că în poll posi- tion stă și fostul internaţional german Bruno Labbadia, suținut vehement de către purtătorul de cuvânt al fede- rației. Care l-a propus și a reușit să îl aducă la lotul național și pe preparatorul fizic Christos Papadoupulos, prezentat la momentul res- pectiv drept un specialist cu experienţă în Bundesliga. La acest turneu final al Euro 2016, România a înregistrat o premieră absolută în ultimele decenii: echipa a căzut fizic în- cepând din al doilea meci, cu Elveţia, pentru a se prezenta catastrofal, la acest capitol, în ultimul joc, cel decisiv, cu Al- bania.

TENIS DE CÂMP

O veste tristă vine

din lumea tenisu­

lui: Tamarine Tana­

sugarn (Tailanda), fost număr 19 WTA, s­a retras luni din activitatea com­ petiţională, la vârsta de 39 de ani. Tamarine, care era cunoscută pentru dăruirea arătată pe terenul de tenis, a luat respectiva decizie în urma unei drame perso­ nale, decesul mamei sale. Cea mai bună jucătoare tailandeză din istorie, şi­a anunţat retragerea din activitate după mai bine de 22 de ani petrecuţi în circuit. Tamarine era o jucătoare redutabilă pe iarbă, jocul ei fiind apreciat de-a lungul timpului de tenismene pre- cum Venus Williams sau Kim Clijsters. Ea a declarat: "De-a lungul carierei mele, am tre- cut prin lucruri frumoase, dar şi urâte. Dar indiferent cum au fost, le-am tratat ca pe o experienţă pozitivă. Mă simt bătrână şi e timpul să trec într-o nouă fază a vieţii mele. Va trebui să mă con- centrez pe o nouă carieră şi, din păcate, nu voi mai avea susţinerea mamei mele". Simona Halep (5 WTA) se pregăteşte intens pentru

Simona Halep (5 WTA) se pregăteşte intens pentru Wimbledon (27 iunie - 10 iulie), turneu de

Wimbledon (27 iunie - 10 iulie), turneu de Grand Slam la care şi-a fixat obiective în- drăzneţe. Jucătoarea antre- nată de Darren Cahiil visează să repete performanţa din 2014, atunci când a avut acces în careul de aşi (6-7, 2- 6 cu Eugenie Bouchard), însă realizează totodată cât de di- ficilă va fi misiunea pe iarba londoneză. Halep şi-a revenit după accidentarea la picior din cauza căreia s-a retras de la Birmingham, săptămâna tre- cută, şi spune că visează la un nou rezultat istoric în cadrul competiţiei organi-

zate la All England Club:

"După rezultatul obţinut la Wimbledon 2014, am în- ceput să fiu încrezătoare şi pe iarbă. Voi încerca să fiu atentă, pentru că e o dife- renţă între antrenamente şi meciurile oficiale. Ar fi un vis frumos să joc o nouă semifi- nală aici, dar ştiu cât de greu e. Voi lupta însă pentru fiecare meci şi voi vedea cât de departe pot ajunge", a fost mesajul transmis de Simona, care la ediţia precedentă a turneului de la Wimbledon a ieşit încă din primul tur, după 7-5, 4-6, 3-6 cu Jana Ce- pelova din Slovacia.

24 - 30 IUNIE 2016

Accent Media

SPORT - 7

Caleidoscop sportiv

Caleidoscop sportiv

ATLETISM

 

Depistat pozitiv luna tre-

legitimat la CS Dinamo şi CS

cută la controlul antidoping la meldonium, săritorul în înălţime Mihai Donisan (27 de ani) e liber să concureze. Agenţia Naţională Anti Dop- ing (ANAD) i-a ridicat sus- pendarea campionului naţional, sportiv cu barem de

Rapid este unul dintre cei mai buni atleţi români din ultimii ani. Există indicii potrivit cărora şi atletei Claudia Ştef i se va ridica suspendarea. Federaţia internaţională de atletism (IAAF) a menţinut suspendarea Federaţiei ruse

JO,

pentru că atletul a avut o

de atletism (ARAF), ceea ce i-

concentraţie foarte mică de meldonium la testul antido- ping, rezultat ce arată că medicamentul nu a fost luat recent şi că decizia finală va veni în luna septembrie când studiul Agenţiei Mondiale Anti Doping (WADA) asupra

ar putea costa pe atleţii ruşi participarea la Jocurile Olimpice de la Rio, a anunţat vineri pentru agenţia de presă TASS secretarul general al ARAF, Mihail Butov, conform Agerpres. Consiliul IAAF s-a reunit la

acestei substanţe se va final- iza. Elevul reputatului Sorin Matei va concura azi în Olanda,dar deși are barem olimpic, COSR a anunţat că niciun sportiv asupra căruia planează suspiciuni de doping

Viena pentru a decide ridi- carea sau nu a interdicţiei de participare a atleţilor ruşi, acuzaţi că au beneficiat de un sistem de dopaj organizat, la competiţiile internaţionale. Atleţii ruşi nu vor participa la Jocurile Olimpice de la Rio

nu

va face deplasarea la Rio

după menţinerea suspendării

de

Janeiro. Participant la ediţii

Federaţiei ruse de atletism

ale CM şi CE, bucureşteanul

(ARAF) de către Federaţia in-

CM şi CE, bucureşteanul (ARAF) de către Federaţia in- ternaţională de atletism (IAAF), a anunţat Ministerul

ternaţională de atletism (IAAF), a anunţat Ministerul rus al Sporturilor, conform Agerpres. ''Rezultatul votului mem-

brilor consiliului IAAF a creat

o situaţie fără precedent:

atleţii ruşi nu vor putea să participe la cea de-a XXXI-a ediţie a Jocurilor Olimpice 2016 de la Rio'', a indicat mi-

nisterul într-un comunicat, declarându-se ''foarte deza- măgit'' de această decizie a IAAF. Ministrul rus al Spor- turilor, Vitali Mutko, a asigurat că Rusia ''va reacţiona'' la

această decizie, ''aşteptată'', din partea Federaţiei inter- naţionale de atletism de a menţine suspendarea atleţilor ruşi.

În acelaşi timp, campioana olimpică la săritura cu prăjina, Elena Isinbaeva, a anunţat că se va adresa justiţiei"Este o încălcare a drepturilor omu- lui. Nu pot să tac, voi lua mă- suri. Mă voi adresa unei curţi a drepturilor omului", a afir- mat Isinbaeva, fără să pre- cizeze cărui tribunal se va adresa.

HANDBAL

V alentina Elisei Artean fostă compo­ nentă a echipei

HCM Baia Mare a re­ nunțat la colaborarea cu clubul din Maramureș. SCM Craiova continuă cam-

pania agresivă de achiziţii în această perioadă. După ce le-

a achiziţionat pe Cristina

Zamfir şi Zeljika Nikolic, echipa pregătită de Bogdan Burcea şi Simona Gogârlă a reuşit să obţină semnătura căpitanului echipei naţionale, Valentina Ardean, care în ul- timii trei ani a activat la HCM Baia Mare. Extrema stângă a semnat pe un sezon cu SCM Craiova, cu drept de prelun- gire la sfârşitul campionatu- lui. Alice a avut şi alte oferte în această perioadă, atât din ţară, cât şi din străinătate, dar a preferat Craiova în condiţiile în care se prefigurează o echipă redutabilă în Bănie. SCM nu şi-a încheiat încă această campanie de achiziţii, fiind în tratative avansate cu încă 2-3 jucătoare din afara graniţelor ţării. Prin plecarea Valentinei Ardean de la HCM este tot mai evident că Baia Mare nu va

Ardean de la HCM este tot mai evident că Baia Mare nu va avea echipă în

avea echipă în prima ligă în sezonul următor. Majoritatea handbalistelor au semnat deja cu alte echipe. Pe lângă mai vechile plecări ale handbalis- telor Abbingh, Pineau, Geiger, Do Nascimento, Jezic şi Un- gureanu, de curând au semnat cu alte formaţii şi Luciana Marin (CSM Roman), Gabriella Szucs, Ana Maria Tănăsie, Gabriela Perianu (Dunărea Brăila; ultima s-a reîntors la echipă după ce i-a expirat împrumutul), Gabriela

Preda (CSM Bistriţa). Deo- camdată necunoscute sunt

destinaţiile jucătoarelor Patri-

cia Vizitiu şi Ionica Munteanu,

însă sunt zvonuri că acestea

se vor îndrepta tot către zona

Olteniei. Iulia Dumanska va ajunge probabil la Cluj, iar Timea Tătar va poposi tot la Dunărea Brăila. Consiliul de Administraţie al Federaţiei Române de Handbal a convocat Adunarea Generală pentru data de 28 iunie, ora 11:00, la Am-

fiteatrul Universităţii din Piteşti. Interesul pentru această acţiune anuală a hand- balului românesc a crescut brusc, în condiţiile în care va fi programată şi o ”sesiune” de alegeri, ca urmare a demisiilor înaintate în această perioadă de Narcisa Lecuşanu, respec- tiv Alin Cârligeanu. Practic, doi noi membri vor intra în consil- iul de conducere al Federaţiei Române de Handbal. Pentru funcţia de vi- cepreşedinte al FR de Handbal au intrat în cursă patru per- sonaje importante, dar bătălia la vârf se dă între Constantin Căliman (director general al CSM Bucuresti) şi Liviu Bala (fostul director general al HCM Baia Mare). Alături de cei doi conducători au intrat în cursă şi doi foşti mari hand- balişti ai României, Steluţa Luca şi Ştefan Birtalan. Pentru funcţia de membru în Consiliul de Administraţie – s-au înscris 10 candidaţi, care au condus sau fac parte din cluburi importante ale hand- balului românesc. Printre acestia și deveanul Nelu Arde- lean, fost președinte al Asoci- ației județene de handbal. Vom reveni cu amănunte după alegerile din 28 iunie.

KAIAK­

CANOE

Sportul românesc se află în zodia dopingului, iar pro- tagoniştii calificaţi la JO de la Rio cad ca popicele. Meldo- nium sau alte susbstanţe in- terzise îi trimit pe unii dintre cei mai buni sportivi români pe banca suspendaţilor Leonid Carp (kaiac simplu şi kaiac dublu), Andrei Şte- fan Strat (canoe dublu), Elena Meroniac (kaiac dublu) şi echipajul de canoe 4, format din Traian Neagu, Cătălin Turceag, Daniel Bur- ciu şi Petruş Gavrilă, sunt sportivii care au fost depis- taţi pozitiv în aprilie la Mel- donium, substanţă care a intrat pe lista interzisă de la 1 ianuarie 2016 În ce priveşte olimpiada, fetele din barca de K2 500 m, Irina Lauric şi Daniela Vorona sunt curate şi pot participa la Rio, în timp ce la K4 băieţi se poate înscrie echipa de tineret. Multiplele cazuri de dopaj din lotul naţional au declanşat şi de- nunţurile între sportivi, pen- tru a obţine clemenţă şi reducerea suspendărilor.

8 - SĂRBĂTOARE

Accent Media

24 - 30 IUNIE 2016

VRAJA SÂNZIENELOR

C uprinde și învăluie Universul în miez de noapte, când porțile Cerului se deschid, iar lumea de dincolo vine în contact cu lumea pămân­ teană. În credința populară, Sânzienele sunt divinități nocturne, de o frumusețe răpitoare, care, în noaptea de 23 spre 24 iunie plutesc peste tot, răspândind vrajă și mister.

Sărbătoarea

Sânzienelor

Marchează începutul verii, având loc la trei zile după sol- stițiul de vară. Este o sărbă- toare a satului tradiţional românesc, cu diverse obi- ceiuri, specifice zonei şi ţine o noapte şi o zi. Este, totodată, un prilej de a sărbători soarele şi muncile agricole. În multe zone din ţară, se aprind noaptea focuri pe dealuri. În unele sate, oamenii umblă cu făcliile aprinse, înconjurând casa, ogoarele, grajdurile. Flo- rile de Sânziene, împletite în cununi, sunt atârnate până în anul viitor la ferestrele și strașinile caselor, cu credința că vor apăra oamenii și ani- malele de forțele nefaste, malefice. Dar aceste cununi sunt folosite și pentru preve- derea viitorului, în funcție de felul în care cad, după ce sunt aruncate pe case. În popor, sărbătoarea este denumită și ”Amuțitul cucu- lui”, deoarece această pasăre cântă doar trei luni pe an- de la echinocțiul de primăvară, până la solstițiul de vară. Se crede că, dacă cucul încetează să cânte înainte de Sânziene, prevestește o vară secetoasă. De asemenea, dacă plouă de Sf. Ioan Botezătorul sau după Sânziene, este de rău augur, deoarece următoarele 40 de zile va ploua neîncetat. Ziua de Sânziene este considerată sfântă și nimeni nu are voie să lucreze când soarele joacă pe cer sau stă în amiază.

Numele florilor de Sânziene

Se crede că vine de la zeiţa

Numele florilor de Sânziene Se crede că vine de la zeiţa romană a vânătorii şi pădurii,

romană a vânătorii şi pădurii, Santa Diana. Numite şi Sfin- tele, Frumoasele, Măiestrele, sau Drăgaicele, Sânzienele sunt, în tradiţia populară, fi- inţe ireale, făpturi fantastice, luminoase, care aduc binele, spre deosebire de iele, care sunt zânele rele ale pădurii. Dar indiferent de nume, aceste făpturi mitice există în folclorul tuturor popoarelor.

Povestea fetelor frumoase

În tradiția românească, Sânzienele sunt considerate a fi nişte fete foarte frumoase, care trăiesc prin păduri sau pe câmpii, se prind în horă şi dau puteri magice plantelor. Aceste zâne bune, dacă sunt

sărbătorite cum se cuvine, fac culturile să rodească, dau prunci sănătoşi femeilor căsă- torite, înmulţesc păsările şi animalele şi tămăduiesc bol- navii. În schimb, dacă oamenii nu le sărbătoresc cum se cu- vine, ele se supără şi devin asemenea zânelor rele cunos- cute în popor drept iele sau rusalii.

Noaptea în care se deschid cerurile

Este considerată magică și sfântă. Există credința că, la miezul nopții, cerurile se des- chid, forţele benefice şi malefice ajung la apogeu, iar barierele dintre lumea reală şi cea de dincolo, cad. În această Noapte, femeile culeg ierburi

În ziua de 24 iunie, de Sânziene, Biserica Ortodoxă prăznuiește Naşterea Sfântului Ioan Botezatorul. Sfântul
În ziua de 24 iunie,
de Sânziene, Biserica
Ortodoxă prăznuiește Naşterea
Sfântului Ioan Botezatorul.
Sfântul a venit pe lume cu şase
luni înainte de naşterea lui Iisus
Hristos. Sărbătoarea este
atestată documentar în secolele
IV­V, când se fixează definitiv şi
data Crăciunului.
şi
c a în
c a
în

toate nopţile im- portante ale anului, hoinăresc prin lume.

Tradiții și obiceiuri de Sânziene

- În dimineața zilei de Sânziene, fetele care vor să se mărite repede trebuie să se spele cu rouă. Pentru a deveni mai atrăgătoare, ele vor purta în păr sau în sân cunună din flori de sânziene. - Pentru ca doi tineri să fie legaţi prin dragoste pentru

de și le duc la bis- erică, ca să fie sfințite. Se spune că

numai astfel fel de ierburi şi flori sunt bune de leac. Prin sfințirea lor, acestea vor fi curăţate de influenţele negative. În multe zone din ţară, se aprind noaptea focuri pe dealuri. Spre dimineaţă, flăcăii umblă prin sat şi aruncă cununiţe de sânziene pe la casele unde stau fetele de măritat. După miezul nopţii, când focurile se sting, oamenii se îndreaptă în linişte spre casele lor, lăsând locul spiritelor care, după credinţa

populară, în noaptea aceasta

Reuşeşte în afaceri!

• Consultanţă financiar­bancară

• Consultanţă în obţinerea de finanţări

şi implementarea proiectelor europene

• Suport în vederea obţinerii de cofinanţări

pentru proiecte cu finanţare europeană.

Înfiinţare de societăţi comerciale.

Relaţii la tel.

0761­327773

comerciale. • Relaţii la tel. 0761­327773 Week-end de vis la Geoagiu-Băi Completează talonul de mai
Week-end de vis la Geoagiu-Băi Completează talonul de mai jos şi poţi beneficia, prin tragere
Week-end de vis la Geoagiu-Băi
Completează talonul de mai jos şi poţi beneficia, prin tragere la sorţi,
săptămânal, împreună cu familia ta (1-4 persoane), de o intrare
gratuită la ştrandul Băile Daco­Romane din Geoagiu Băi.
Taloanele se depun la sediul redacţiei Accent Media din Deva, str.22 Decem-
brie, nr.37 A, biroul 16, iar extragerile se fac în fiecare zi de joi a săptămânii.
Câştigătorii vor fi publicaţi în ziarul de vineri din săptămâna respectivă.
Nume
prenume
…………………
……
CI seria……
nr……
……
….
Adresa…………………………………
………………
Tel…
……

24 - 30 IUNIE 2016

Accent Media

SĂRBĂTOARE - 9

toată viaţa, se spune că tre- buie să se scalde împreună în

mare, în noaptea de Sânziene.

- Fetele care vor să afle nu-

mele viitorului soţ, în Noaptea de Sanziene trebuie să ia un vas cu gura largă, sa-l umple cu apă proaspată şi să picure în el 23 de picături de ceară de la o lumânare roşie. Pe marginea apei ceara se va aduna, iar fetele trebuie sa ur- marească sa vadă ce iniţiale formează acestea. Prima in-

ţiala formată va fi inţiala vi- itorului lor soţ. În acelaşi scop, fetele nemăritate îşi pun flori de sânziene sub pernă pentru a-şi visa sortitul.

- Băieţii în schimb, aşezau

un fir de Sânziană în fereastră, aşteptând apoi semnele lăsate în timpul nopţii. Ei aflau astfel dacă se vor căsători în acel an, însă, dacă trei ani la rând nu primeau niciun semn, aceştia nu aveau ursită.

Terapii cu Sânziene

Forța curativă a acestor flori cu un parfum dulceag și gust de miere, este cu atât mai mare, cu cât este folosită în stare proaspătă. Specialiștii susțin că Sânzienele conțin o substanță foarte valoroasă, care ajută la vindecarea mul- tor afecțiuni. În scopuri terapeutice, se recoltează vârfurile înflorite ale tulpinilor, în toată perioada înfloririi, din luna iunie până în septembrie. Se usucă la umbră, în straturi subțiri.

Ceaiul de Sânziene

Se prepară din planta mărunţită, care se pune seara la macerat. A doua zi se stre- coară, iar plantele rămase după macerat se opăresc.

se infuzează 15 minute, apoi ceaiul se strecoară şi se pune iar la fiert cu
se infuzează 15 minute, apoi
ceaiul se strecoară şi se pune
iar la fiert cu un kilogram de
zahăr. Când siropul se în-
groaşă, se adaugă zeama unei
lămâi. După alte trei-patru clo-
cote se stinge focul şi, când
siropul s-a mai răcit, se toarnă
în sticle.
Pulberea de Sânziene
Tinctura

După răcire, se amestecă cele două extracte şi se beau pe stomacul gol. Un astfel de ceai curăță ficatul, rinichii, pan- creasul și splina. De asemenea, persoanele care suferă de tul- burări ale sistemului limfatic, ar trebui să bea zilnic un astfel de ceai.

Se obține prin măcinarea florilor uscate. Doza la adulţi este de o linguriţă, de trei ori pe zi. Pulberea se ţine sub limbă, timp de 10-15 minute, apoi se înghite cu puţină apă. La copii, doza se înjumătăţeşte.

Siropul de Sânziene

Se prepară o infuzie con- centrată din patru linguri de flori şi un litru de apă. Florile

Este utilă în caz de cistită, infecții urinare, litiază renală, calculi renali sau boli reno- genitale. Se administrează câte 1-2 lingurițe de tinctură, de trei ori pe zi, diluată într-un pahar cu apă. În caz de hernie, se ia câte o lingură de tinctură, diluată într-un pahar cu apă, de trei ori pe zi. Tinctura se obține din sânzienele galbene uscate se macină până se obţine o pulbere Se pun 20 de linguri de pulbere într-un litru de alcool de 50 grade (o jumă- tate de litru de alcool alimen- tar îndoit cu apă) sau într-un

de litru de alcool alimen- tar îndoit cu apă) sau într-un litru de rachiu natural. Se

litru de rachiu natural. Se lasă la macerat 12-14 zile, agitându-se zilnic vasul. La final, lichidul se strecoară şi se aşează în sticluţe închise la cu- loare.

Maceratul de coji verzi de nuci şi Sânziene

Este foarte util în afecțiunile tiroidei și se prepară din coji verzi de nuci uscate și măci- nate și din Sânziene, ameste- cate în părți egale, câte trei linguri din fiecare. Plantele se macerează în apă rece de

seara până dimineața apoi se beau, zilnic, câte trei căni de ceai. Prima porţie se bea dimineaţa, înainte de micul dejun. Tratamentul trebuie continuat un interval de 12 până la 24 luni. Totodată, se unge zona tiroidei cu tinctură de sânziene şi cu ulei de sânziene (sau cu unguent de sânziene).

www.traditiidinromania.ro

www.crestinortodox.ro

www.click.ro

şi cu ulei de sânziene (sau cu unguent de sânziene). www.traditiidinromania.ro www.crestinortodox.ro www.click.ro
şi cu ulei de sânziene (sau cu unguent de sânziene). www.traditiidinromania.ro www.crestinortodox.ro www.click.ro

10 - TIMP LIBER

Accent Media

24 - 30 IUNIE 2016

HOROSCOPHOROSCOP

HOROSCOP HOROSCOP BERBEC Relațiile parteneriale, în special cele din zona profesională vor fi mai evidente. Rit­

BERBEC

Relațiile parteneriale, în special cele din

zona profesională vor fi mai evidente. Rit­ mul lor vă încurajează, ajutându­vă să treceți mai ușor peste unele greutăți. Finalul de săptămână vă aduce liniște, alături de familie și prieteni.

vă aduce liniște, alături de familie și prieteni. TAUR Treburile de rutină de la locul de

TAUR

Treburile de rutină de la locul de muncă vă

obosesc, iar în unele momente, situația poate de­ veni tensională. Dacă se produc schimbări, unele pot fi în favoarea voastră.

se produc schimbări, unele pot fi în favoarea voastră. GEMENI Se anunță o săptămână plină, în

GEMENI

Se anunță o săptămână plină, în care șefii vor avea o mulțime de solicitări de la voi. Aveți ocazia să vă afirmați și să vă demonstrați capa­ citățile profesionale.

și să vă demonstrați capa­ citățile profesionale. RAC Perioada următoare vă aduce un spor în activitatea

RAC

Perioada următoare vă aduce un spor în

activitatea profesională, dar așteptați­vă la nemulțumiri și reproșuri de la partenerul de cuplu. Vor avea loc unele schimbări la locul de muncă. Capitalul de imagine pe care­l aveți vă ajută mult.

Capitalul de imagine pe care­l aveți vă ajută mult. LEU Urmează o săptămână liniștită și nu

LEU

Urmează o săptămână liniștită și nu se în­ trevăd situații care să vă dea planurile peste cap. Spre sfârșitul intervalului, reușiți să aveți o viz­ iune de ansamblu asupra proiectului la care lucrați.

viz­ iune de ansamblu asupra proiectului la care lucrați. FECIOARA Sunt șanse să primiți o recompensă

FECIOARA

Sunt șanse să primiți o recompensă în urma eforturilor depuse la locul de muncă. Vă străduiți să descurcați o situație complicată, întrucât doriți să demonstrați că meritați poziția pe care o aveți în firmă. Cu banii stați destul de bine.

care o aveți în firmă. Cu banii stați destul de bine. BALANȚA Nativii acestei zodii sunt

BALANȚA

Nativii acestei zodii sunt înzestrați cu o putere

analitică uimitoare, fiind capabili să sesizeze cele mai bune oferte pentru ei. Sunt mari șanse să vă afirmați și să obțineți o mărire de salariu.

să vă afirmați și să obțineți o mărire de salariu. SCORPION Chiar dacă aveți mult de

SCORPION

Chiar dacă aveți mult de lucru în perioada

următoare, nu vă plângeți, pentru că urmează câștiguri substanțiale. Vă plac lucrurile concrete și rezultatele grăitoare, dar nu uitați că și comunicarea are un rol deosebit.

dar nu uitați că și comunicarea are un rol deosebit. SĂGETĂTOR La serviciu aveți foarte mult

SĂGETĂTOR

La serviciu aveți foarte mult de lucru și vă

străduiți să faceți față solicitărilor, chiar dacă nu aveți prea multe resurse la îndemână. Insistați pe comunicare și lăsați la o parte orgoliile. Mare atenție la buget, nu faceți risipă pentru lucruri mărunte !

la buget, nu faceți risipă pentru lucruri mărunte ! CAPRICORN Noile provocări de la locul de

CAPRICORN

Noile provocări de la locul de muncă vă mo­

tivează, mai ales că aveți capacități intelec­ tuale remarcabile. Rezolvați cele mai dificile situații. Acest lucru vă aduce și câștiguri în plus.

situații. Acest lucru vă aduce și câștiguri în plus. VĂRSĂTOR Dacă doriți ca totul să iasă

VĂRSĂTOR

Dacă doriți ca totul să iasă bine la locul de muncă, bazați­vă pe sprijinul colegilor. Tre­ buie să faceți un plan de activități și să manifestați prudență dacă este vorba de un nou proiect. Finalul de săptămână vă aduce bucurii, alături de cei dragi.

de săptămână vă aduce bucurii, alături de cei dragi. PEȘTI Dați dovadă de empatie mai mult

PEȘTI

Dați dovadă de empatie mai mult decât oricând și sunteți la dispoziția celor care au nevoie de voi. La locul de muncă nu sunt pro­ bleme deosebite. În relația de cuplu, partenerul vă apreciază și vă sprijină la nevoie.

TV ­ FILMUL SĂPTĂMÂNII

PRO CINEMA

TV ­ FILMUL SĂPTĂMÂNII P R O C I N E M A Duminică, 26 iunie,
TV ­ FILMUL SĂPTĂMÂNII P R O C I N E M A Duminică, 26 iunie,

Duminică, 26 iunie, ora 22,45

Iubitul meu se însoară

Filmul îmbină într-un mod plăcut situațiile comice, cu dragostea. Atunci când Michael o anunță pe cea mai bună prietene a lui, Julianne, că se va căsători peste patru zile, aceasta vine la Chicago pentru a-l ajuta cu pregătirile de nuntă. Dar intenția ei este să oprească nunta și să-l fure pe mire de la viitoarea sa soție, Kimberly. Aceasta, nu prevede pericolul și o consideră pe Julianne cea mai bună prietenă a vi- itorului său soț și nicidecum ca pe o rivală în dragoste. Dar lucrurile scapă de sub control pe măsură ce se apropie ziua nunții. Pentru că, în următoarele trei zile, Julianne face totul pentru a-i despărți pe cei doi, dar nu reușește. În ziua nunții, aceasta îi spune lui Michael că-l iubește și-l sărută, iar Kimberly asistă la scenă. În astfel de condiții, Michael trebuie să se decidă pe cine iubește mai mult.

DIN SERIALE:

Se iubesc și în realitate

Povestea de iu- bire dintre Bahar și Ateș, protagoniștii serialului”Bahar:

Viață furtă” a trecut dincolo de micile ecrane. Și, nu mai este nici un secret că cei doi se iubesc și în realitate. Conform presei din Turcia, cei doi s-au mutat deja împreună.

Departe de ochii curioșilor

În timp ce colegii ei din serial nu-și ascund re- lația, Efsun (Ezgi Keremcem) își ține iubitul, Nicco, un bărbat de origine franceză, departe de ochii curioșilor. Chiar dacă cei doi se feresc de presă, au fost surprinși într-o cafenea, unde au fost și fotografiați.

Se pregătesc de nuntă

Protagoniștii serialului ”Un destin la răscruce”, difuzat anul trecut de Kanal D, se vor căsători pe 8 iulie. Neslihan și Kadir s-au îndrăgostit tot pe platourile de filmare.

și Kadir s-au îndrăgostit tot pe platourile de filmare. Minutul de umor • Într­un birou Șeful
Minutul de umor
Minutul de umor

• Într­un birou

Șeful urlă la un subaltern:

- Vasileeeee

Dacă cumva nu ştiai, în timp ce

munceşti, nu ai voie să bei !

- Nu vă faceţi griji, domnu‘ şef, nu muncesc!

• La judecătorie

La un proces legat de evaziunea fiscală într-o companie, judecătorul întreabă:

- Inculpat, recunoașteți că dumneavoastră ați

încercat să scăpați de plata impozitelor și taxelor prin metoda descrisă mai devreme de comisarul Gărzii Financiare?

- Sincer, nu, dar și metoda descrisă de dum- nealui merită atenție

• La teză de chimie

După teza la chimie, Alinuța zice:

− Mă Bulă, eu te-am văzut c-ai copiat după mine. O să se prindă profa!

unde-ai scris tu ion

pozitiv, eu am scris gheorghe negativ.

− Taci fată, că nu se prinde

• La școală

Văzând că unul dintre elevi vine la școală cu lecțiile nefăcute, profesoara îl întreabă:

-Tatăl tău nu te mai ajută să-ţi faci lecţiile pen- tru acasă? -Nu, doamna profesoară, ultimul trei l-a jignit profund !

SUDOKU

Rezolvarea jocului din numărul trecut

! S U D O K U Rezolvarea jocului din numărul trecut Dezlegarea integramei din numărul
! S U D O K U Rezolvarea jocului din numărul trecut Dezlegarea integramei din numărul
! S U D O K U Rezolvarea jocului din numărul trecut Dezlegarea integramei din numărul
! S U D O K U Rezolvarea jocului din numărul trecut Dezlegarea integramei din numărul

Dezlegarea integramei din numărul trecut

B - R - A - S - CA - TATARUSANU - M - IACI - CHIRCI - SERA

- IO - VEAC - A - SANMARTEAN - ALT - DIG - IR - AL - TARII - O - AUL - TR - EON - BN - PANTILIMON - DUET - FA - TAR - REMORCA - BE - BAT - AI - AN - CHIRICHES -

E - STAR - TL - NUT - E - ROI - ARTARI - S - SAPUNARU -

VANATA - RA - TE - PI - SCLAV - BI - NE - AIURA - UNA - PREPELITA - TACT - MANGAIA - ALCATUI

24 - 30 IUNIE 2016

Accent Media

ACTUALITATE - 11

Străzile, şcolile şi spitalul – în atenţia primarului din Haţeg

A flat la cel de­al doilea

mandat de primar al

oraşului Haţeg, Mar­

cel Goia şi­a propus să modernizeze localitatea cu ajutorul fondurilor eu­ ropene.

Haţeg – Administraţia lo- cală din oraşul Haţeg este de- cisă să investească sume importante de bani în infra- structură, sănătate şi edu- caţie. Primarul Marcel Goia a declarat că prioritare pentru acest an sunt mai multe in- vestiţii ce sunt necesare co- munităţii pe care o conduce, o parte din fonduri fiind asigu- rate de la bugetul local, iar diferenţa din sume neram- bursabile obţinute de la Co- munitatea Europeană. „În primul rând, ne-am propus să continuăm reabi- litarea străzilor din oraş, in- vestiţie ce se va realiza din fonduri ale bugetului local. Pentru acest an am prins în

fonduri ale bugetului local. Pentru acest an am prins în cadrul proiectului un număr de şapte
fonduri ale bugetului local. Pentru acest an am prins în cadrul proiectului un număr de şapte

cadrul proiectului un număr de şapte străzi din localitate. Vom începe cu strada Vasile Alecsndri şi vom continua apoi cu celelalte. Investiţia este una semnificativă şi se ridică la circa un milion de lei. Sperăm ca lucrările să se fi- nalizeze până la toamnă, de- pinde doar de constructor ca acestea să se deruleze în grafic, pentru că noi avem banii necesari”, a spus pri- marul oraşului Haţeg.

Şcoală nouă

Educaţia rămâne o priori- tate şi în actualul mandat al administraţiei locale. Proiec- tele imediate se referă la con- struirea unei şcoli noi şi la ridicarea unui nou corp de clădire la Colegiul Naţional „I.C. Brătianu”.

„Ne-am propus să con- struim o şcoală nouă, cu spri- jinul unei finanţări europene. Instituţia va avea peste 20 de săli de clasă şi va fi prevăzută cu laboratoare şi o sală de sport. Proiectul a fost în- tocmit, are avizele necesare, şi dacă va primi finanţarea necesară el va putea fi de- marat din toamna acestui an. De asemenea, vom mai construi un corp de clădire, cu 10 săli de clasă, la Colegiul Naţional IC Brătianu. El va fi folosit pentru şcoala tehno- logică prevăzută să funcţio- neze la acest liceu”, a explicat primarul Marcel Goia.

Reabilitare spital

Pe

lista

investiţiilor

din

fonduri

europene

este

în-

scrisă şi reabilitarea spitalului

orăşenesc din Haţeg. Deja a fost întocmit un studiu de fe- zabilitate, iar acum au- torităţile aşteaptă ca proiectul să fie introdus la finanţare pe noul exerciţiu financiar, ime- diat ce acesta va deveni funcţional. Proiectul prevede că vor fi schimbate geamurile, se va izola clădirea din punct de vedere termic, se va reface acoperişul. Nu în ultimul rând, la Haţeg va fi extinsă reţeaua de canalizare şi alimentare cu apă. Primăria are prevăzută construirea a 9 kilometri de reţele de apă şi canalizare, în colaborare cu Consiliul Ju- deţean Hunedoara şi opera- torul regional Apa Prod SA Deva. Proiectul se va derula pe parcursul actualului exer- ciţiu financiar al Uniunii Eu- ropene.

Fiii satului se întâlnesc la Grosuri

Uniunii Eu- ropene. Fiii satului se întâlnesc la Grosuri Blăjeni – Peste 150 de persoane sunt

Blăjeni – Peste 150 de persoane sunt așteptate sâmbătă la cea de-a treia ediție a manifestării ”Sărbă- toarea fiilor satului”, care va avea loc în localitatea Gro- suri, din comuna Blăjeni. Evenimentul va începe, de la primele ore ale dimineții, cu sfințirea unei troițe ce a fost amplasată pe unul din- tre dealurile satului Grosuri. Vor fi acolo preoți și fii ai sa- tului, deopotrivă, dornici să marcheze această sărbă- toare care-i aduce acasă pe cei care au crescut și s-au format în acest colț al Țării Moților. După-amiaza este mo- mentul potrivit pentru pe- trecere. Pe scena din Grosuri vor evolua Ansamblul ”Tul- nicul” din Blăjeni și câteva tulnicărese ce vor chema oa- menii la voie bună. Inițiativa organizării întâl- nirii dintre fiii satului Gro- suri este cu atât mai lăudabilă cu cât în acest loc mai trăiesc acum circa 30 de persoane, în majoritate vârstnici. Pentru ei, mani- festarea se constituie ca o sărbătoare a tinereții și revederii .

ANUNŢ Biblioteca Judeţeană „Ovid Densusianu” Hunedoara ­ Deva scoate la concurs:

­ 1 post de bibliotecar grad I, la Filiala Nr. 4, cu sediul în Cristur.

Condiţii: studii superioare de lungă durată, cu diplomă de licență, vechime în muncă pe studii superioare de min- imum 4 ani, cunoştinţe de operare PC. Concursul constă din probă scrisă şi interviu. Proba scrisă va avea loc în data de 13.07.2016, ora 10,00, la Sala de lectură a bibliotecii. Interviul va avea loc în data de 19.07.2016, ora 10,00, la Sala de lectură a bibliotecii. Dosarele pentru concurs se depun până la data de 05.07.2016, ora 1600, la Serviciul Financiar – Contabil, Resurse Umane, Administrativ, Întreţinere. Informaţiile legate de bibliografie, precum și organi- zarea şi desfăşurarea concursului se pot solicita la nr. de telefon 0254/216457 (interior 11) Biblioteca Judeţeană „Ovid Densusianu” Hunedoara – Deva.

MANAGER, Ioan Sebastian Bara

Matriţa din bronz de la Sarmizegetusa Regia –reper al muzeului din Deva

Deva - Conducerea Muze- ului Civilizației Dacice și Romane Deva, cu sprijinul Consiliului Județean Hune- doara, a decis ca, din această săptămână, în spațiul de la in- trarea în Palatul Magna Curia să fie amplasată într-o vitrină special amenajată, replica parțială a matriței de bronz de la Sarmizegetusa Regia, celebra piesă descoperită în- tâmplător în luna iunie a an- ului 2013. „Prin acest demers conducerea instituției noas- tre dorește să ofere publicului un prim contact cu piesa în discuție, precum și posibili- tatea de a realiza fotografii sau filmări în acest cadru, ținând cont de faptul că mă-

filmări în acest cadru, ținând cont de faptul că mă- surile de securitate din cadrul expoziției

surile de securitate din cadrul expoziției tematice “Matrița de bronz de la Sarmizege- tusa” nu permit asemenea ac- tivități”, se arată într-un comunicat al muzeului. Replica parțială a matriței din bronz de la Sarmizege- tusa Regia a fost realizată în primăvara anului 2015, cu ocazia organizării expoziției tematice menționate.

Pentru a nu lăsa loc de confuzii cu originalul, replica realizată de dr. Marius Barbu - arheolog în cadrul Muzeului Civilizației Dacice și Romane Deva, în colaborare cu Paul Cheptea – conf.univ.dr. la Uni- versitatea de Arte și Design Cluj-Napoca, a fost con- fecționată de asemenea din bronz și are o formă de prismă patrulateră, redând pe laturile ei patru dintre cele opt fețe ale artefactului antic. Cu ajutorul acestei replici s-au putut experimenta diferite tehnici de lucru, care să redea o imagine cât mai apropiată de ceea ce se putea realiza cu ajutorul obiectului antic.

12 - CE GĂTIM ÎN WEEK-END

Accent Media

24 - 30 IUNIE 2016

BUDINCĂ DE CIUPERCI

Mod de preparare:

Ceapa se taie mărunt şi se căleşte în grăsime timp de două minute. Se adaugă ciupercile, bine spălate, tăiate felii, sarea, piperul. Totul se acoperă şi lasă la foc mic, până când scade complet apa ce o lasă ciupercile. Se ia apoi cratița de pe foc şi se lasă să se răcească. După ce ciu- percile s-au răcit, se adaugă franzela înmuiată în lapte,

Ingrediente

Ingrediente 1/2 kg ciuperci,100 g unt, margarină sau ulei, 50 g ceapă, mărar, pătrunjel, sare, piper,

1/2 kg ciuperci,100 g unt, margarină sau ulei, 50 g ceapă, mărar, pătrunjel, sare, piper, 200 ml smântână, 150 g franzelă, 300 ml lapte, 50 g făină, 4 ouă mari sau 5 ouă mijlocii,100 g caşcaval sau brânză telemea, 2 linguri pes- met, 3-4 linguri parmezan ras.

4 ouă mari sau 5 ouă mijlocii,100 g caşcaval sau brânză telemea, 2 linguri pes- met,

brânza rasă, bine zdrobită, smântâna, gălbenuşurile, făina, frunzele de pătrunjel şi mărar tăiate mărunt şi se amestecă

bine. La final, se adaugă al- buşurile bătute spumă. Se pregătește o tavă ter- morezistentă, care se unge cu margarină sau unt, se tapetează cu pesmet, peste care se toarnă compoziţia. Tava se pune la cuptor într-o altă tavă, mai mare, în care se toarnă apă fierbinte. După ce s-a rumenit bine, timp de 40-50 minute, budinca se răstoarnă pe un pla- tou şi se presară cu parmezan. Se serveşte fierbinte.

tou şi se presară cu parmezan. Se serveşte fierbinte. GĂLUŞTE CU CAISE ŞI SOS DE VANILIE

GĂLUŞTE CU CAISE ŞI SOS DE VANILIE

Ingrediente 150 g brânză de vaci bine scursă, 2 cartofi făinoşi, 50 g făină, 50
Ingrediente 150 g brânză de vaci bine scursă, 2 cartofi făinoşi, 50 g făină, 50
Ingrediente 150 g brânză de vaci bine scursă, 2 cartofi făinoşi, 50 g făină, 50

Ingrediente

Ingrediente 150 g brânză de vaci bine scursă, 2 cartofi făinoşi, 50 g făină, 50 g
Ingrediente 150 g brânză de vaci bine scursă, 2 cartofi făinoşi, 50 g făină, 50 g

150 g brânză de vaci bine scursă, 2 cartofi făinoşi, 50 g făină, 50 g unt, 2 ouă, un praf de sare, 10-12 caise, 6 bucăţi zahăr cubic, 200 g pesmet, 100 g unt, 4 linguri zahăr, o linguriţă scorţişoară măcinată. Pentru sos: 400 ml lapte, 3 linguri zahăr, 3 gălbenuşuri, o lingură esenţă de vanilie, o lingură amidon de porumb.

Pentru sos: 400 ml lapte, 3 linguri zahăr, 3 gălbenuşuri, o lingură esenţă de vanilie, o
Pentru sos: 400 ml lapte, 3 linguri zahăr, 3 gălbenuşuri, o lingură esenţă de vanilie, o
Pentru sos: 400 ml lapte, 3 linguri zahăr, 3 gălbenuşuri, o lingură esenţă de vanilie, o

Mod de preparare:

Pentru pregătirea aluatu- lui, cartofii se pun la fiert în coajă. După ce s-au fiert se pasează și se amestecă cu brânza, untul, ouăle, puse pe rând, sarea și făina, în ploaie. Ingredientele se frământă până se obține un aluat omogen, care se lasă să se odihnească 15-20 de minute. Între timp, se scot sâmburii din caise, fără ca acestea să se desfacă complet, iar îl locul sâmburelui se introduce câte o jumătate de cub de zahăr, apoi se pune la fiert o cratiță

cu apă și sare. Caisele se înfășoară în aluat și se formează biluțe. Când sunt gata, se introduc în apa care a început să clo- cotească și se lasă să fiarbă 10-15 minute. După acest in- terval, se scot cu o spumieră

și se lasă la scurs. Pesmetul se rumenește în unt, se adaugă zahăr și scorțișoară, apoi prin el se trec găluștele scurse bine. Pentru obținerea sosului, se amestecă 200 ml de lapte cu gălbenușurile, zahărul și amidonul, până la omoge- nizare. Se încorporează apoi esența de vanilie și restul de lapte, iar compoziția se fierbe la foc mic, amestecându-se continuu, până se îngroașe. Sosul se lasă să se răcească, apoi găluștele se vor servi cu sosul de vanilie obținut.

apoi găluștele se vor servi cu sosul de vanilie obținut. FFaassoolleeaa vveerrddee Este o legumă înzestrată
FFaassoolleeaa vveerrddee
FFaassoolleeaa vveerrddee

Este o legumă înzestrată cu multiple calități terapeu- tice. Sursă importantă de vitamine, minerale și proteine, fasolea verde nu conține multe grăsimi, fiind considerată un aliment extraordinar pentru un regim alimentar. Cercetările au dovedit că are proprietatea de a scădea co- lesterolul, combate afecțiunile cardiovasculare, reglează glicemia și reduce riscul de obezitate. De asemenea, s-a constatat că vitaminele din compoziția acestei legume împiedică pierderile de calciu din oase, combătând astfel osteoporoza. Este bogată în fibre vegetale, care împiedică absorbția zaharurilor. Fasolea este înzestrată cu propri- etăţi diuretice şi acţionează favorabil în cazul edemelor, în retenţiile de apă specifice în reumatism, în gută şi în ascită. Decoctul de teci de fasole verde are efecte pozitive în tratarea afecţiunilor rinichilor şi a căilor urinare. Preparatele realizate din fasole verde contribuie la elim- inarea ureei din organism. În fasolea verde găsim cel mai bun tip de carbohidraţi complecşi, care se absorb încet și mențin senzația de sațietate. Acești nutrienți furnizează energie creierului și mușchilor.

Fasole verde cu maioneză

Ingrediente: 500 g fasole verde, un ou, 100 ml ulei, sare, piper, frunze verzi de țelină, ceapă verde sau us­ turoi. Fasolea se pune la fiert, iar atunci când intră furculița în ea, se strecoară și se lasă să se răcească. Între timp, se prepară maioneza, care se condimentează cu sare și piper, după gust. Fasolea scursă și răcită se taie în bucăţi, se amestecă bine cu maioneza, ceapa verde tăiată mărunt. Cine do- rește, poate adăuga și us- turoi. La final, frunzele de țelină se taie mărunt și se adaugă la compoziția. Fa- solea cu maioneză se dă la rece pentru 2-3 ore, până ce aromele se pătrund bine.

și se adaugă la compoziția. Fa- solea cu maioneză se dă la rece pentru 2-3 ore,
marmură 100% materiale naturale din cariere proprii sau din import calcar travertin granit • pardoseli,
marmură
100% materiale naturale
din cariere proprii sau din import
calcar
travertin
granit
• pardoseli, trepte, glafuri, blaturi, coloane,
şeminee, mobilier urban, monumente,
cu livrare din stoc sau pe comandă
andezit
• servicii de măsurare, proiectare şi montaj
gamă completă de dimensiuni şi finisaje
calitate superioară, fără concurenţă
www.marmosim.ro
Str. Cuza Vodă, nr.24, Simeria, HD, tel. 0254 262010, 0254 260851
De peste 50 de ani de la înfiinţare, pentru CASA de AJUTOR RECIPROC a PENSIONARILOR
De peste
50 de
ani
de
la
înfiinţare, pentru CASA
de
AJUTOR RECIPROC a PENSIONARILOR (CARP)
Deva,
ajutorarea membrilor este prioritară. De la an la
an s‐a reuşit îmbunătăţirea şi oferirea unor servicii sociale
şi medicale de calitate, gratuite sau
la preţuri modice, în
funcţie de
buget. Astfel, se beneficiază
de
50% redu‐
cere
la coafor, frizerie, reparaţii încălţăminte, croitorie şi
gratuitate
la activităţile sportive şi de agrement.
Alte avantaje membri CARP:
‐ până la sfârşitul anului, în fiecare zi lucrătoare, se oferă gratuit masa de prânz pentru
membrii care socializează la Centrul de zi;
‐ până la 4 analize medicale gratuite, în funcţie de cuantumul pensiei;
‐ 4 proceduri gratuite de fizioterapie;
‐ consultaţii şi tratamente oftalmologice cu o reducere substanţială a costurilor;
‐ colaborarea cu o farmacie care acordă 6% reducere la reţete şi produse.
Deva, str. Împăratul Traian nr. 33, cod 330033
Tel. 0254 213360 • Fax: 0254 213360 • Tel. 0745 202123

24 - 30 IUNIE 2016

Accent Media

JOCURI - 13

30 IUNIE 2016 Accent Media J O C U R I - 1 3 Tratament pentru
Tratament pentru VARICE cu LIPITORI •Fizioterapie • Kinetoterapie• Reflexoterapie• Masaj terapeutic şi de
Tratament pentru VARICE
cu LIPITORI
•Fizioterapie • Kinetoterapie• Reflexoterapie•
Masaj terapeutic şi de întreţinere
•Hirudoterapie (terapie cu lipitori) pentru varice,
tromboflebite şi alte afecţiuni
• Osteopatie (manipulări vertebrale)
• Cosmetică (pensat,vopsit)• Epilat
• Împachetări cu parargilă.
Kineto Rorelax Fizio SRL,
Brad, Str.1 Mai, bl. A4, ap.2
Tel.: 0254 611 768; 0722 209 382 ; 0724 068 023
www.lipitori.ro
021 9392 Servicii de curierat rapid Deva, Str. Sântuhalm nr.154 Tel./Fax 0254 210 017 www.nemoexpress.ro

021 9392

Servicii de curierat rapid

021 9392 Servicii de curierat rapid Deva, Str. Sântuhalm nr.154 Tel./Fax 0254 210 017 www.nemoexpress.ro

Deva, Str. Sântuhalm nr.154 Tel./Fax 0254 210 017

www.nemoexpress.ro

14 - MICA PUBLICITATE

Accent Media

24 - 30 IUNIE 2016

IMOBILIARE

l Vând casă, la 15 km de Deva, D+P+M, CS 412 mp, SU 329 mp, cu teren aferent 757 mp. FS 16,60 m, pretabilă casă de locuit, casă de va­ canță, pensiune. Preț negociabil, tele­ fon: 0751.462.085.

l Vând apartament două camere, parter, privatizare, CT, termopan, 57 mp, bloc de cărămidă. Preț: 28.000 euro, telefon: 0721.055.313.

l Vând apartament două camera Deva, bdul Bălcescu, et.3, decomandat, balcon, 54 mp, bloc de cărămidă, vedere la bulevard. Preț: 30.000 euro, telefon: 0722.968.910.

l Vând casă, două corpuri, anexe, grădină cu pomi circa 3000 mp în Li­ vadea­Baru Mare, toate utilitățile și fântână – schimb garsonieră Deva Telefon: 0726.628.605, 0726.628.605.

l Vând casă în Pestișu Mare, 250 mp, locuibilă, teren 3000 mp, casă nouă, garaj dublu, apă de la rețea, gaz, curent trifazic, 3 băi, 7 camere, beci, terasă cu pavilion, șemineu, mer­ ită văzută. BONUS un autoturism în­ matriculat. Preț: 129.000 euro, telefon: 0744.930.547.

l Vând casă în Deva, 3 camere, baie, bucătărie, terasă, magazie. SC 110 mp, CT, teren, amenajată lux, teren 250 mp, apă, gaz. Preț: 83.000 euro, telefon: 0727.974.306.

l Vând apartament două camere, Petroșani (spate PECO Mall). Preț ne­ gociabil, telefon: 0762.106.433.

l Vând spațiu comercial, parter, 27 mp, 2 camere, hol, baie, CT, ter­ mopan, bun pentru cabinet medical, birou firmă, zonă centrală. Preț:

16.000 euro, telefon: 0745.202.448.

l Vând cameră de cămin, Macon, bloc cu patru etaje, parțial mobilată, ușă metalică, termopan, totul contor­ izat, ocupabil imediat. Preț: 34.500 lei, telefon: 0721.710.789.

l Vând casă sat Ruși, 30 km de Deva, formată din două corpuri, 4 camere, bucătărie, garaj, apă, fân­ tână, grădină cu 150 pomi, aproape de gară și stația de autobuz, 3000 mp. Preț 38.000 euro, negociabil, telefon:

0740.069.767.

l Vând apartament 2 camere, Hunedoara, zona Casian, bd. Dacia,

nr.6, etaj 4. Preţ foarte bun. Tel.

0768.139.606.

l Cumpăr garsonieră în Deva, di­ rect de la proprietar, fără amenajări, în Gojdu sau în centru. Telefon:

0743.137.888.

l Vând garsonieră, Deva, bd. Iuliu Maniu, 33 mp, balcon, CT, termopan, semimobilată. Preț: 18.000 euro, tele­ fon: 0735.923.683.

l Vând casă, 3 camere, grădină, str. Cărpiniș, nr. 14. Preț: 90.000 lei, negociabil, telefon: 0742.864.629.

l Vând apartament trei camere, garaj + boxă, central, Deva. Preț:

47.000 euro, telefon: 0733.345.459.

l Vând casă cu anexe, grădină cu pomi fructiferi, 0,69 ha pădure. Casa este alimentată cu apă prin cădere, plus fântână în curte, în comuna Criș­

cior, str. Arinilor, nr.1. Preț negociabil, telefon: 0742.281.291.

l Vând apartament trei camere,

garaj și boxă, central, Deva. Preț:

48.000 euro, telefon: 0729.558.388

l Vând apartament 5 camere,

Deva, scară interioară, decomandat, două băi, 6 balcoane, CT, termopan, SC

150. Preț: 250.000, telefon:

0721.055.313.

l Vând casă, zona parc, P+1, 6 camere, două băi, bucătărie, garaj, CT, beci, teren 300 mp, canal, apă, gaz,

curent trifazic. Preț: 115.000 euro, telefon: 0722.968.910.

l Vând apartament 2 camere,

Brad, Aleea Poștei, sc. 1, et.3, ap.15, decomandat, parchet fag, gresie, faianță, curent trifazic. Preț:

18.500 euro, telefon: 0354.407.273,

0786.990.839.

l Vând casă nouă, P+1 Deva, CS 100 mp, trei camere, două băi, două bucătării, CT, termopan, totul nou, apă, gaz, curent trifazic, teren 1050 mp. Preț: 97.000 euro,

telefon: 0745.202.448.

l Vând apartament cu 2 camere în Deva, zona Bdul Decebal, decoman­ dat, ultimul etaj, cu îmbunătățiri, izo­ lat exterior, ST 54 mp. Preț: 40.000, telefon: 0729.407.487.

l Vând casă complet renovată în 2015, aproximativ 2800 mp casa + teren + anexe (casa are living, 2 dormi­ toare, baie cu jacuzzi, anexă

cameră+hol+baie+bucătărie, garaj și bucătărie de vară), camere suprave­ ghere+ alarmă, încălzire prin podea de

granit, centrală, front 90 mp, toate util­

itățile, internet+wireless. Zona Castelul

Corvinilor. Oferă o priveliște extraordi­ nară la doar 2 minute de Castel, 5 minute de centrul municipiului, 19 km de municipiul Deva. Ocazie perfectă

pentru casă de vacanță, casă de locuit, loc de a ridica un mini cartier rezi­ dențial sau oportunitate de a dezvolta

o afacere în zona Castelului (zonă tur­ istică deosebită). Telefon:

0753.083.333.

l Vând apartament două camere, decomandat, balcon, 40 mp, CT, ter­ mopan, mobilat și utilat complet, Deva. Preț: 20.000 euro, tel. 0735.923.683.

l Vând casă de vacanţă în Almaşu­

Mic, comuna Balşa, 2 camere, bucătărie, baie, cămară, apă, canalizare, garaj cu mansardă şi grăd­

ină în suprafaţă de 5000 mp. Preţ 118.000 lei. Tel. 0736.362.494,

0751.307.235.

l Vând spațiu comercial central,

Deva, parter, 1280 mp, trei intrări,

15 camere, 6 băi, pretabil învățământ. Preț: 700 euro/mp, telefon:

0729.558.388.

l Vând apartament 4 camere,

Deva, Bd. Iuliu Maniu, et.1, decoman­ dat, L­uri, 120 mp, CT, termopan, ame­ najat. Preț: 88.000 euro, telefon:

0721.055.313.

l Vând spațiu comercial, central,

Deva, parter, cu intrare din stradă, 70 mp, baie, vad comercial foarte bun. Preț: 35.000 euro, telefon:

0722.968.910.

l Persoană fizică vând aparta­ ment cu: 4 camere, etaj 2, două băi, 2

balcoane, termopan, centrală termică, parchet fag, parțial modificat. Deva , str. Liliacului. Informații zilnic, 8­20, telefon: 0254. 223.164 și 0724. 040.956.

l Vând apartament trei camere, Deva, parter, două băi, hol central, 80 mp, C.T., boxă, modernizat, situat în cartierul Dorobanți, Al. Jupiter, bloc 23, sc. B, ap.16. Preț fix: 40.000 euro, tele­ fon: 0720.296.975.

l Vând apartament două camere, decomandat, balcon, geamuri ter­ mopan, Deva, cartier Gojdu. Preț nego­ ciabil, telefon: 0732.783.816.

l Vând apartament două camere, posibilitate spaţiu comer­ cial, salon coafor, cabinet medical. Brad, Aleea Privighetorilor, bl.35. Telefon: 0723.382.890.

l Vând garsonieră Brad, etaj 2, gresie, faianţă, parchet, termopane,

instalaţii sanitare şi electrice noi, zona oraşul nou. Preţ 35.000 lei. Telefon: 0725.318.158.

l Vând casă în sat Pojoga (4 km de

la Zam), cu 2 camere, bucătărie, că­

mară, baie, hol, grădină 3000 mp ara­ bil+pomi fructiferi, zonă foarte liniştită. Preţ 50.000 lei. Tel. 0769.897.804.

l Vând casă în roşu, cu teren în Podele, ST 9000 mp, FS 200 m, anexe, apă, curent. Preţ: 9000 euro, telefon: 0723.499.284.

SCHIMBURI LOCUINŢĂ

l Schimb în Hunedoara aparta­ ment 2 camere, etaj 2, bloc de cărămidă, zona RDS, cu tot confortul,

nemodificat, cu garsonieră confort 1, zona de la teatru până la Micro 2, Dunărea, plus diferență. Exclus parter, ultimul etaj sau G­uri. Nu sunt agenție. Telefon: 0751.813.770.

ÎNCHIRIERI

l Caut de închiriat, pe termen lung, apartament în zonă centrală, cu 2­3 camere, complet utilat. Telefon:

0747.079.898.

l Ofer pentru închiriere aparta­ ment două camere, central, Deva, de­ comandat, CT, termopan, renovat și mobilat modern. Chirie 200 euro/lună, plus garanție, telefon:

0727.974.306.

TALON DE ANUNŢ GRATUIT PENTRU PERSOANE FIZICE

Nume

Text anunţ

Prenume

Preţ

Trimiteţi talonul la adresa: DEVA, Str. 22 Decembrie, nr. 37A (Clădirea Cepromin), birou 16.

Telefon:

AUTO • IMOBILIAR • MATRIMONIAL • DIVERSE

IMPORTANT!

Talonul se poate depune şi în căsuţele poştale ACCENT MEDIA din:

DEVA: Clădirea Cepromin, Comtim, Spital, Mioriţa, Dacia

ORĂŞTIE: Librăria Collegium

HUNEDOARA: Târgul auto EUROVENUS (din Parcul Industrial)

PETROŞANI: Magazin UNITECH (în incinta Jiul Shopping Center)

24 - 30 IUNIE 2016

Accent Media

MICA PUBLICITATE - 15

l Ofer pentru închiriere casă, cen­ tru, Deva, D+P+1, 10 camere, 10 băi, bucătărie, CT, nemobilată. Are curte, grădină, pomi fructiferi. Chirie: 1100 euro/lună, telefon: 0722.968.910.

l Caut de închiriat, pe termen lung, garsonieră mobilată sau aparta­ ment cu 2 camere, în Deva. Telefon: 0729.558.388.

l Ofer pentru închiriere spațiu comercial central, Deva, 100 mp, CT, termopan, amenajat pentru bancă, farmacie, telefonie mobilă. Preț: 15 euro/mp, telefon: 0721.055.313.

l Închiriez spaţiu comercial în Brad, suprafaţa aprox. 100 mp, pretabil pentru bar, restaurant, magazin alimentar. Preţ avantajos. Tel.: 0745.970.007.

TERENURI

l Vând 1500 mp teren, la capă­ tul barajului din Hunedoara (Dăbâca), lângă șosea, împrejmuit cu stâlp, curent la poartă, în incinta lo­ calității. Pârâul curge pe marginea terenului, zonă foarte frumoasă. Sunt PF, cu acte la zi. Preț: 11 euro/mp, telefon:

0746.602.684, Hunedoara.

l Vând teren intravilan, Deva, zona 700, lângă rezervoarele de apă,

1700 mp, apă, gaz, curent. Preț: 50

euro/mp, telefon: 0722.968.910.

l Vând teren 1500 mp în locali­ tatea Dăbâca, la capătul barajului Hunedoara, suprafață plană, împrej­ muită, lângă șosea, curent la poartă.

Terenul este în perimetrul localității, bun pentru construcție, PF cu acte în regulă. Preț: 11 euro/mp, telefon:

0746.602.684.

l Vând teren extravilan Deva,

9800 mp, FS 35 mp, ieșire la două

străzi. Preț: 15.000 euro, telefon:

0733.345.459.

l Vând teren extravilan, loc Sântuhalm, 1500 mp, FS 21 mp,util­ ități aproape. Preț: 10 euro/mp, tele­ fon: 0733.345.450.

l Vând teren arabil, 2,81 hectare și unul de 1,36 hectare, în Bârcea Mare. Preț: 1,7 lei/mp, telefon:

0721.055.313.

l Vând teren intravilan în

Bârcea Mică, zonă centrală, supraf.

1250 mp­apă, canal, curent ­ per­

spectivă gaz metan, FS 11,80 ml. Preţ

10.500 euro. Tel. 0736.362.494.

l Vând teren Bârcea Mică, la șosea, 800 mp plus casă veche, cameră, baie, bucătărie, curent, apă, gaz, la 7 km de Deva. Preț: 16.000 euro, telefon: 0745.202.448.

l Vând teren intravilan întabu­ lat în Deva, pe DN7, plan drept, ST 11.000 mp, FS 47 m, parcelabil. Preț:25 euro/mp, negociabil. Telefon:

0799.590.420.

l Vând teren intravilan, 2269 mp, toate utilităţile în zonă, pe DN 7 Deva­ Arad, la 5 km de Deva. Accept colabo­

rare cu agenţii. Preţ: 12 E/mp, telefon:

0746.971.870.

l Vând 3 ha teren arabil în Săuleşti şi 1,3 ha în Simeria. Preţ: 500 euro/ha, cu proiect topografic întocmit, carte funciară. Telefon: 0745.202.448.

l Vând teren intravilan, Luncoiu de Jos, lângă şosea. Tel.: 0254.684.775, 0720.067.310.

AUTO

l Vând Logan alb, 1400 capaci­ tate cilindrică, climă, geamuri elec­ trice, airbag șofer și pasager, bine întreținut. Preț negociabil, telefon:

0722.282.372.

l Vând Ford Fiesta, 1,3, benzină, AF.2001, înmatriculat RO, în 2015, taxă, dovadă ANAF ITP 2017, identifi­

care RAR, Deva, valabil, aer condiționat funcțional, radio­caseto­ fon, cauciucuri noi, iarnă­vară, stare foarte bună, culoare de fabrică, negru

metalizat. Preț: 1550 negociabil, tele­ fon: 0751.813.770, Hunedoara.

l Vând două cauciucuri pereche, de vară, 185/65/15 = 80 lei, ambele, stare foarte bună. Telefon:

0751.813.770, Hunedoara.

l Vând tractor U 650, reparație capitală, remorcă 4 tone, auto, plug pe țeavă. Relații la telefon: 0735.545.246.

l Cumpăr, în rate, autoturism în­

matriculat RO, în stare bună de funcționare, având prețul până în 500 euro. Pot oferi 50 euro/lună. Telefon:

0761.599.566.

l Vând VW Golf 3, an de fabri­ cație 1994, înmatriculat, motor Diesel, taxă recuperată, stare bună.

Preț: 1300 euro, negociabil, telefon: 0729.048.298.

l Vând Ford Focus Break, adus re­ cent din Germania, ABS, ESP, comenzi volan, airbaguri, faruri reglabile elec­

trice, jenţi plus cauciucuri de iarnă­ vară, albastru metalizat, stare perfectă. Preţ: 1.190 euro, telefon:

0728.706.907.

Nota redacţiei:

Publicaţia Accent Media preia conţinutul anunţurilor de MICĂ PUBLICITATE, în con- formitate cu textul menţionat pe taloanele de anunţuri gratuite pentru persoane fizice. Prin urmare, răspunderea pentru conţinutul anunţurilor revine celor care le-au completat pe taloanele originale. Acestea sunt păstrate timp de 30 de zile la sediul redacţiei. Ne rezervăm dreptul de a refuza publicarea acelor anunţuri care încalcă, prin conţinutul lor, legea.

l Vând garaj sub bloc, uși înalte, spațios, toate utilitățile, zona Piață, Deva. Preț: 12.500 euro, telefon:

0727.974.306.

OFERTE DE SERVICIU

l Angajez urgent menajeră, Hunedoara, telefon: 0758.083.333.

l Persoană fizică execut reparaţii la maşinile de cusut.Tel. 0723.499.284.

l Angajez menajeră la casă în regim full­time pentru locație din Hunedoara. Caut o doamnă harnică, responsabilă, serioasă și în vârstă de

minim 55 de ani. Doresc sa fiu contac­ tată doar de persoanele ce corespund cerințelor menționate anterior. Ofer salariu motivant și chiar și cazare pentru doamnele din afara localității. Telefon: 0753.083.333.

l Pensionară, execut costume populare pentru copii. Tel. 0753.128.090.

l Fac menaj, de două­trei ori pe

săptămână, la familii. Sunt serioasă

şi prezentabilă. Pot să prestez servicii

de menaj şi cu ora. Tel. 0720.104.784.

CERERI DE SERVICIU

l Caut un loc de muncă, la program de opt ore. Am 47 de ani, liceul și școala profesională lăcătuș mecanic, strungar întreținere, agent pază, cu atestat întreținere clădiri.

Telefon: 0725.436.667.

l Doamnă serioasă, credincioasă, doresc să îngrijesc copii, persoane în vârstă neimobilizate la pat, fac

curăţenie 4­8 ore. Rog seriozitate. Telefon: 0731.129.646.

l Pensionară, doresc să îngrijesc

bătrâni bolnavi sau cu alte probleme, sau copii, zilnic, 8­10 ore. Telefon 0732.123.396.

l Caut un loc de muncă în Deva:

în comerţ, facturare, curierat, marke­

ting. Am experienţă, sunt prezentabilă, serioasă şi disponibilă la program. Telefon: 0720.104.784.

MATRIMONIALE

l Domn, 43/1,77/110, serios, sin­ cer, sufletist, fără vicii, fără obligații, nematerialist, cu auto, doresc căsăto­ rie cu o doamnă compatibilă. Telefon:

0730.067.810

l Pensionar, văduv, 77/165/68

kg, cu locuință și auto, sănătos, fără obligații, antitutun. Doresc să cunosc

o doamnă văduvă, pensionară, cu

locuință și fără obligații, curată, ele­ gantă și gospodină, în jurul vârstei de 70 ani, din jurul Devei, Hunedoara, Hațeg, Simeria, Călan. Telefon:

0354.803.419.

l Doamnă, 69/168/82, nemateri­ alistă, fără obligații, văduvă, su­ fletistă, serioasă, sinceră doresc căsătorie cu un pensionar 65­68 ani,

nematerialist, serios și sincer. Telefon:

0757.558.313.

l Doamnă, 63/1,60/70, curată, gospodină, frumoasă, harnică doresc

căsătorie cu un domn fără vicii, fără obligații, cu auto, de vârstă apropiată, înțelegător, frumos, serios, sincer,

sufletist, fără aventuri. Telefon: 0734.712.207.

l Nefumător, fără obligații, doresc să cunosc o tânără cu sau fără

obligații, pentru o relație serioasă de prietenie sau căsătorie. Telefon:

0747.300.883.

l Tânără, drăguță, serioasă, sin­ ceră doresc să cunosc un tânăr serios, pentru prietenie sau căsătorie. Rog se­

riozitate ! Telefon: 0748.316.188.

l Domn, 37/170/85, tânăr, sănă­

tos, sincer, fără vicii, cu serviciu,

locuință și auto, doresc căsătorie cu o domnișoară fără vicii sau obligații, frumoasă, harnică, gospodină. Nu răspund la numere private! Rog seriozitate! Telefon:

0720.441.592.

l Domn, sănătos, fără vicii, cu

bună situație materială, caut doamnă pentru căsătorie de circa 65 de ani, 1,60m, 60 kg. Telefon: 0736.383.325.

DIVERSE

l Vând foarte ieftin mașină de cusut, de mână, marca Singer, insta­

lație de udare grădină, fără consum mare de apă, capacitate 800 litri, tre­ buie văzută, pari din lemn pentru roșii, 70 bucăți. Prețuri foarte mici, telefon: 0745.344.510.

l Vând frigider ZIL, în perfectă stare de funcționare. Preț: 250 lei, telefon: 0744.512.832.

l Vând role pentru copii ( fete), mărime 34­37, Deva. Preț: 50 lei, tele­

fon: 0743.137.888.

l Vând goblen cu Maica Domnu­ lui rugându­se, dimensiuni: 17x21, înrămat. Telefon: 0725.483.189.

l Vând vioară 3/4, fabricată la Reghin, an 1963, stare foarte bună+arcuş+cutie transport. Preţ 150 euro. Tel. 0726.344.495.

l Vând rucsac – raniță, tip standard, Deva. Preț: 39 lei, telefon: 0743.137.888.

l Vând mobilier de birou din pal melaminat și scaune birou. Preț nego­

ciabil, telefon: 0736.362.494.

Aveţi probleme în rambursarea creditului în franci elveţieni (CHF)? Apelaţi la tel. 0720.692.501 sau 0254.215.479, între orele 10­14.

16 - ACTUALITATE

Accent Media

24 - 30 IUNIE 2016

Daniel Solonca - un exemplu de viaţă rarisim

D aniel Solonca este doctor in filosofie şi lucrează ca profesor metodist la

Casa Corpului Didactic. Pentru cei care se află în căutarea unui exemplu

de tenacitate, Daniel este omul potrivit pentru că reuşita sa în viaţă s­a

produs în lipsa darului vederii.

Deva – Profesorul Daniel Solonca va fi protagonistul

ediţiei din această săptămână

a campaniei „Premianţii fără

premii”. Iniţiată de un grup de oameni pentru care valoarea reprezintă elementul primor- dial după care trebuie să ne ghidăm în viaţă, campania aduce în faţa opiniei publice oameni speciali, exemple pentru cei care sunt în căutarea unui model de urmat.

„Viața ne rezervă de foarte multe ori surprize dintre cele

mai variate, iar unele au darul să te transforme. Am aflat cu emoție, și cu bucurie în ace- lași timp, despre modul în care Daniel Solonca a ajuns profesor metodist și doctor în filozofie fără să vadă lumina zilei vreodată. Pentru mine este greu de imaginat viața în întuneric, este mai degrabă o condamnare, dar iată că vine un om fantastic care îmi de- montează întregul eșafodaj logic și dovedește lumii că pentru a vedea limpede, clar

și sănătos e nevoie în primul

rând de suflet și de minte așezată”, spune Dan Terteci, unul dintre iniţiatorii cam-

paniei „Premianţii fără pre- mii”.

Scurtă biografie

Daniel Solonca s-a născut în Hunedoara în anul 1975, a absolvit ca şef de promoţie Liceul Special pentru Defi- cienţi de Vedere din Cluj- Napoca în 1994 şi Facultatea de Filosofie din cadrul Univer- sităţii Babeş-Bolyai din ace- laşi oraş în 1998, promovând examenele de licenţă cu media generală 10. În anul 2007 a obţinut ti- tlul ştiinţific de doctor în filosofie în cadrul aceleiaşi universităţi, cu teza „Influenţa lui Nietzsche asupra filosofiei franceze recente", avându-l drept conducător ştiinţific pe prof. univ. dr. Andrei Marga. Întrucât a absolvit în tim- pul studenţiei modulul peda- gogic, a fost angajat ca profesor metodist la Casa Corpului Didactic, unde îşi desfăşoară activitatea şi în prezent. „Mă bucură faptul că sunt

integrat, în bună măsură, so- cial şi profesional, că am reuşit să câştig respectul celor din jur, după ce, la rândul

meu, l-am acordat. Sigur, am şi eu bucuriile mărunte, pe care orice om le are”, spune Daniel Solonca într-un inter- viu. În opinia sa trebuie să ne folosim energia de care dis- punem pentru fapte bune, gândind pozitiv. „Nu ştiu dacă există o reţetă sau un panaceu, dar important este ca, acea energie pe care am folosi-o plângându-ne sau gândind negativ, să o folosim, mai degrabă, pentru de- păşirea obstacolelor respec- tive. Nu doar noi, nevăzătorii, avem probleme. Toată lumea are. Pentru a depăşi greutăţile, întotdeauna tre- buie să căutăm energiile inte- rioare.”

Un sfat

„Pentru oamenii care citesc povestea mea şi care au copii cu deficienţe, am un îndemn. Să încerce să îi şcolarizeze în funcţie de posibilităţile psi- hice şi intelectuale, pentru că numai prin educaţie se poate ajunge la dezvoltarea perso- nalităţii umane. Reuşita ab- solvirii unei şcoli nu garantează reuşita în viaţă,

solvirii unei şcoli nu garantează reuşita în viaţă, dar a nu urma deloc o şcoală, te

dar a nu urma deloc o şcoală, te împiedică să faci ceea ce îţi doreşti. Indiferent de situaţia în care se află un copil cu diz- abilităţi, dacă este posibil este foarte bine să fie integrat în societate şi să aibă posibili- tatea să studieze”, este de părere prof. dr. Daniel Solonca. Pentru exemplul oferit, pentru întreaga strădanie a acestui om de a se desăvârși frumos și de a se dedica, din poziția de dascăl, construirii

celor aflați în formare, vă propunem să ne întâlnim cu

el și să-i spunem că-i mulțu-

mim pentru ceea ce ne oferă. Sâmbătă, 25 iunie 2016, ora 11.00, domnul prof. dr. Daniel Solonca vine să-l cunoaștem. Aveți ocazia să îl priviți în ochi, să-i spuneți o vorbă caldă și să fiți parte din- tre cei care îi vor mulțumi ofi- cial printr-o diplomă și un buchet de flori venind în fața

statuii lui Decebal din centrul Devei.

Invitaţie de week­end

Alexandra Hotel Geoagiu­Băi – relaxare şi confort

Geoagiu – Băi – Vremea călduroasă de afară te îmbie să-ţi petreci timpul liber într-un mod cât mai relaxant şi plăcut. Una dintre desti- naţii poate fi chiar staţiunea

Geoagiu-Băi, iar aici, din oferta bogată ne-am oprit astăzi la un complex turistic care trebuie să facă parte din agenda dumneavoastră de week-end.

să facă parte din agenda dumneavoastră de week-end. Complexul Turistic Ale- xandra este format dintr-un hotel

Complexul Turistic Ale- xandra este format dintr-un hotel cu o capacitate de cazare de 30 camere duble cu 60 de locuri, două vile co- chete cu capacitate de şase, respectiv 10 camere duble cu pat matrimonial. Aici veţi avea parte de bu- curiile oferite de o piscină cu apă termală pentru adulţi şi pentru copii, iar masa o puteţi servi la restaurant sau la o terasă amplasată la ul- timul nivel al hotelului. Te- rasa are o capacitate de 200 locuri şi oferă o panoramă superbă a împrejurimilor. Pentru turiştii hotelului ac- cesul la piscine este gratuit.

turiştii hotelului ac- cesul la piscine este gratuit. Hotelul dispune de o sală de conferinţe complet

Hotelul dispune de o sală de conferinţe complet dotată şi utilată. În întreg complexul există reţea wireless pentru acces gratuit la internet. Cadrul natural, liniştea şi

confortul oferit vizitatorilor,

la care nu putem omite şi o

excepţională bucătărie sunt doar câteva argumente prin

care vă invităm să fiţi oaspeţi

a acestui minunat loc de agrement şi odihnă.

SĂPTĂMÂNAL DE INFORMAŢII ŞI ADVERTORIAL Echipa redacţională: Cornel Poenar, Mihai Stan, Deva, Str. 22 Decembrie,
SĂPTĂMÂNAL DE INFORMAŢII ŞI ADVERTORIAL
Echipa redacţională: Cornel Poenar, Mihai Stan,
Deva, Str. 22 Decembrie, nr. 37A, Judeţul Hunedoara ­ RO
Cornelia Holinschi,
Ioan Groza
Tel. 0354 102 250
• Fax/e­mail: 0354 780 256
Tehnoredactare: Codruţa Goţa
ISSN 1842 ­ 9955

office@accentmedia.ro

www.accentmedia.ro

FORTES FORTUNA ADJUVAT!