Sunteți pe pagina 1din 23

Tema 1

Exercitiul 1. Scrieti elementele urm


atoarelor multimi:
1. Multimea literelor din cuv
antul matematician.
2. Multimea numerelor prime mai mici dec
at 20.
3. {x R | x2 + x 6 = 0}
Exercitiul 2. Puneti sub forma {x | x are proprietatea P } fiecare dintre urm
atoarele
multimi:
1. {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}.

3. {1, 2, 4, 8, . . . , 1024}.

2. {. . . , 5, 3, 1, 1, 3, 5, . . .}.

4. Multimea vid
a.

Exercitiul 3. Descrieti fiecare din multimile de mai jos prin enumerarea elementelor sale:
1. {x | x este o vocal
a}.
2. {3k + 1 | k este un ntreg impar cuprins ntre 1 si 10}.
3. {x | x este num
ar prim par }.
4. {x | x este numele unei luni ce se termin
a cu litera e }.
Exercitiul 4. Fie A = {a, }. Care dintre urm
atoarele afirmatii este adev
arat
a?
1. a A.

4. {a} A.

2. {a} A.

5. A.

3. a A.

6. A.

7. {} A.

8. {} A.

Exercitiul 5. Scrieti toate submultimile multimii {x, y, z} si relatiile de incluziune ntre acestea.
Exercitiul 6. Determinati multimea p
artilor asociat
a fiec
arei dintre urm
atoarele
multimi:

CC-Matematic
a2

1. P(P()).

4. {{a}, }.

2. {x, y, z, w}.
3. {x, {x, y}}.

5. {a, {}}

Exercitiul 7. Fiecare dintre multimile de mai jos contine la r


andul s
au alte
multimi. Determinati cea mai mic
a multime posibil
a A pentru care multimea
dat
a este inclus
a n multimea p
artilor P(A):
1. {{a}, {b, c}}.

3. {{a}, {{a}}}.

2. {{a}, {}}.

4. {{a}, {{b}}, {a, b}}.

Exercitiul 8. Definim diferenta a dou


a multimi A, B M prin
A \ B = {x M | x A si x
/ B}. Ar
atati c
a au loc urm
atoarele identit
ati:
1. A \ B = A B c
2. A \ (B C) = (A \ B) (A \ C)
3. A \ (B C) = (A \ B) (A \ C)
4. A \ (A B) = (A B) \ B = A \ B = B c \ Ac
5. A (B \ C) = (A B) \ C = (A B) \ (A C) = (A \ C) B
6. (A \ B) C = (A C) \ (B \ C)
7. A B = A \ (A \ B)
8. A \ (B \ C) = (A \ B) (A C)
9. A \ A =
10. \ A =
11. A \ = A
pentru orice A, B, C M .
Exercitiul 9. Diferenta simetric
a a dou
a multimi se defineste prin
AB = (A B) \ (A B). Ar
atati c
a urm
atoarele identit
ati sunt adev
arate:
1. AB = (A \ B) (B \ A)

4. A = A, AA =

2. AB = BA

5. A (BC) = (A B)(A C)

3. (AB)C = A(BC)

6. A = B AB =

pentru orice A, B, C M .
Exercitiul 10. Fie A, B M . Atunci urm
atoarele sunt echivalente:

CC-Matematic
a2
1. B = Ac

2. A B = , A B = M

Exercitiul 11. Fie A, B dou


a multimi. Atunci urm
atoarele relatii sunt echivalente:
1. A B

4. A B = B

2. B c Ac
3. A B = A

5. A \ B =

Exercitiul 12. Scrieti A B C ca reuniune a 7 multimi disjuncte dou


a c
ate
dou
a.
Exercitiul 13. Ar
atati c
a:
1. (A B) (B C) (C A) = (A B) (B C) (C A)
2. A B C = (A \ B) (B \ C) (C \ A) (A B C)
Exercitiul 14. Ar
atati c
a P(A B) = P(A) P(B) pentru orice multimi A, B.
R
am
ane valabil si pentru reuniune P(A B) = P(A) P(B)?
Exercitiul 15. Pentru fiecare k num
ar ntreg, fie Ak multimea {x | x
Z si |x| > k}, pentru k impar, respectiv {x | x Z si k < x < k} pentru k par.
1. Determinati multimile A0 , A1 , A2 , A3 , A2 , si A3 .
2. Aflati reuniunea multimilor A1 , A3 , A5 , A7 , A9 .
3. Aflati reuniunea multimilor (Ak )k

impar .

4. Aflati reuniunea multimilor (Ak )k

par .

5. Aflati reuniunea tuturor multimilor (Ak )kZ .


6. Determinati intersectia multimilor A1 , A3 , A5 , A7 , A9 .
7. Determinati intersectia multimilor (Ak )k

impar .

8. Determinati intersectia multimilor (Ak )k

par .

9. Determinati intersectia tuturor multimilor (Ak )kZ .


Exercitiul 16. Fie A, B dou
a multimi. Atunci (A B) (B A) = (A B)
(A B).
Exercitiul 17. Ar
atati c
a:
1. A B = B A A = B
2. A1 A2 si B1 B2 = A1 B1 A2 B2 .

CC-Matematic
a2

3. A (B C) = (A B) (A C)
4. A (B C) = (A B) (A C)
5. (A B) (C D) = (A C) (B D)
6. (A B) (C D) (A C) (B D) (Ar
atati c
a incluziunea invers
a
nu are loc n general).

Tema 2

Exercitiul 1. Explicati de ce fiecare dintre urm


atoarele corespondente nu defineste o functie f : R R:
1. f (x) =
2. f (x) =

3. f (x) = x2 + 1

1
x

4. f (x) = cos x + i sin x

Exercitiul 2. Decideti care dintre urm


atoarele expresii defineste o functie
f : Z R:
1. f (n) = n

4. f (n) =

2. f (n) = n

3. f (n) = n

5. f (n) =

1
n2 4

6. f (n) =

1
n2 +4

|n|

Exercitiul
3. Datele stocate n memoria unui calculator sunt
reprezentate sub forma unor siruri de octeti (bytes). De c
ati octeti este nevoie
pentru 100 de biti de informatie?
Exercitiul 4. Ar
atati c
a pentru orice num
ar real x are loc relatia [2x] = [x] +
[x + 21 ].
Exercitiul 5. Este adev
arat c
a [x] + [y] = [x + y] pentru orice x, y R?
Exercitiul 6. Fie functia f : A R dat
a de f (x) = xx2 1 , unde x A R.
Determinati domeniul maxim de definitie al functiei f . Cine este imaginea
functiei?
Exercitiul 7. Fie M o multime. Pentru fiecare A M , consider
am
A : M {0, 1} functia caracteristic
a asociat
a. Atunci au loc urm
atoarele
relatii:
1. 2A = A , A M .

A, B M .

2. = 0.

5. AB = A B , A, B M .

3. M = 1.
4. A

6. Dac
a A B =
AB = A + B .

B ,
1

atunci

CC-Matematic
a2

7. AB = A + B A B ,
A, B M .
8. Ac = 1 A , A M .

9. A\B
=
A, B M .

A (1 B ),

10. AB = A + B 2A B ,
A, B M .

Exercitiul 8. Functia f : Z Z, f (n) = 12 [1 + (1)n ] este functia caracteristic


a a unei submultimi a multimii numerelor ntregi. Determinati acest
a
submultime.
Exercitiul 9. Fie f : A B o functie. C
and are sens f f ?
Exercitiul 10. Ar
atati c
a orice functie f : A B se poate descompune sub
forma f = g h, unde g este o functie injectiv
a si h este o functie surjectiv
a.
Exercitiul 11. Dati un exemplu de functie de la N la N care:
1. Este injectiv
a, dar nu este surjectiv
a.
2. Este surjectiv
a, dar nu este injectiv
a.
3. Este injectiv
a si surjectiv
a (dar diferit
a de functia identitate 1N ).
4. Nu este nici injectiv
a, nici surjectiv
a.
Exercitiul 12. Determinati care dintre urm
atoarele functii f : Z Z Z
este surjectiv
a:
1. f (m, n) = 2mn.

6. f (m, n) = m + n.

2. f (m, n) = m2 n2 .

7. f (m, n) = m2 + n2 .

3. f (m, n) = m + n + 1.

8. f (m, n) = m.

4. f (m, n) = |m| |n|.

9. f (m, n) = |n|.

5. f (m, n) = m2 4.

10. f (m, n) = m n.

Exercitiul 13. Determinati care dintre urm


atoarele functii f : R R sunt
bijective:
x+1
x+2 .

1. f (x) = 3x + 4.

3. f (x) =

2. f (x) = 3x2 + 7.

4. f (x) = x5 + 1.

Exercitiul 14. Fie f : A B si g : B C dou


a functii. Ar
atati c
a:
1. Dac
a f si g sunt injective, atunci si g f este injectiv
a.
2. Dac
a g f este injectiv
a, atunci f este injectiv
a. Dati un exemplu n care
g f este injectiv
a, dar g nu este.

CC-Matematic
a2

3. Dac
a f si g sunt surjective, atunci si g f este surjectiv
a.
4. Dac
a g f este surjectiv
a, atunci g este surjectiv
a. Dati un exemplu n
care g f este surjectiv
a, dar f nu este.
5. Dac
a f si g sunt bijective, atunci si g f este bijectiv
a.
6. Dac
a g f este bijectiv
a, atunci f este injectiv
a si g este surjectiv
a. Dati
un exemplu n care g f este bijectiv
a, dar f si g nu sunt.
Exercitiul 15. Ar
atati c
a functia f : N N N,
f (m, n) =

(m + n)(m + n + 1)
+m
2

este bijectiv
a.
Exercitiul 16. Dati un exemplu de functie surjectiv
a care admite dou
a inverse
la dreapta.
Exercitiul 17. Fie f, g, h : Z Z, f (n) = 3n, g(n) = 3n + 1, h(n) = 3n + 2.
Construiti o invers
a la st
anga comun
a pentru cele trei functii.
Exercitiul 18. Scrieti toate functiile partiale {x, y, z} {1, 2}.
Exercitiul 19. Determinati reuniunea si intersectia urm
atoarelor multiseturi:
1. A = {x, y}, B = {x, y, z}
2. A = {x, y, x}, B = {y, x, y, x}
3. A = {a, a, a, b}, B = {a, a, b, b, c}
4. A = {1, 2, 2, 3, 3, 4, 4}, B = {2, 3, 3, 4, 5}
5. A = {x, x, {a, a}, {a, a}}, B = {a, a, x, x}
6. A = {a, a, {b, b}}, B = {a}
Exercitiul 20. Determinati un multiset A care verific
a simultan urm
atoarele
relatii:
A {2, 2, 3, 4}
A {2, 2, 3, 4, 5}

= {2, 2, 3, 3, 4, 4, 5}
= {2, 3, 4, 5}

Exercitiul 21. De citit pag. 338-344 din articolul lui L. Zadeh, Fuzzy sets,
disponibil la adresa http: // www-bisc. cs. berkeley. edu/ Zadeh-1965. pdf .

Tema 3

Exercitiul 1. Fie R1 si
matricile

1
1
MR1 =
0
1

R2 relatii pe multimea {1, 2, 3, 4}

0 1 0
1 0 1
1 0 1
0 1 0
si MR =
2
0 1 0
1 1 1
1 0 1
0 1 1

reprezentate prin

1
0

1
0

1. Verificati dac
a relatiile R1 si R2 sunt reflexive / simetrice / antisimetrice / tranzitive;
2. Aflati relatiile R1 R2 , R1 R2 , R1 R2 , R2 R1 , R1c , R1op .
Exercitiul 2. Fie A o multime si R1 , R2 relatii pe multimea A. Atunci:
1. Dac
a R1 si R2 sunt reflexive / simetrice/ tranzitive, ce puteti spune despre
R1 R2 ?
2. Dar dac
a R1 si R2 sunt relatii de echivalent
a / relatii de ordine?
Exercitiul 3. C
ate relatii reflexive / simetrice / antisimetrice exist
a pe o
multime cu n elemente? (n N)
Exercitiul 4. Fie M o multime. Pe P(M ) consider
am relatia de ordine dat
a
de incluziune. Determinati elementele minimale si maximale. Aflati sup{X, Y }
si inf{X, Y } n P(M ), pentru X, Y M .
Exercitiul 5. Fie A = {a, b, c, d} si relatia R = {(a, b), (b, c), (c, d)}. Determinati
nchiderea tranzitiv
a a relatiei R.
Exercitiul 6. Fie relatia R = {(n, n + 1) N2 | n N}. Calculati R R, apoi
determinati |R R {z
. . . R} pentru n 2; utilizati acest rezultat pentru a obtine
n

nchiderea tranzitiv
a a relatiei R.
Exercitiul 7. Scrieti un algoritm de determinare a nchiderii tranzitive a unei
relatii pe o multime finit
a cu n elemente utiliz
and matricea asociat
a relatiei.
Exercitiul 8. Un proiect software contine urm
atoarele activit
ati: (A) Culegerea
specificatiilor. (B) Analiza cerintelor functionale. (C) Elaborarea cerintelor
sistemului. (D) Elaborarea testelor de verificare. (E) Scrierea documentatiei.

CC-Matematic
a2

(F) Realizarea modulului 1. (G) Realizarea modulului 2. (H) Realizarea modulului 3. (I) Integrarea celor trei module. (J) Testare . (K) Testare . (L) Finalizare. Ordinea de realizare a acestora apare n graful de mai jos:
?>=<
89:;
L
O

GFED
@ABC
K
O X00
00
00
89:;
?>=<
00
>~ JO
00
~
~
~
00
~
00
~~ ?>=<
89:;
~
~
> IO A` A
00
~
}
AA
~~
00
}}
~
A
}
A
00
~~
}}
89:;
?>=<
89:;
?>=<
89:;
89:;
E Pg PP ?>=<
H 00
F `A ?>=<
G
>
00
PPP AAA O
}}
PPP AA
0
}}
}
PP
}
89:;
?>=<
89:;
?>=<
C
n6 D
O
nnn
n
n
nn
nnn
89:;
?>=<
B
O
?>=<
89:;
A

Realizati o planificare a activit


atilor astfel nc
at toate activit
atile s
a aib
a loc
si ordinea initial
a s
a fie p
astrat
a. (Indicatie: utilizati algoritmul de sortare
topologic
a)
Exercitiul 9. Utilizati algoritmul de sortare topologic
a pentru a obtine o relatie
de ordine total
a pe P({a, b, c, d}), pornind de la relatia de incluziune.
Exercitiul 10. Determinati cea mai mic
a relatie de echivalent
a pe multimea
{a, b, c, d, e} ce contine relatia {(a, b), (a, c), (d, e)}.
Exercitiul 11. Pe multimea numerelor naturale nenule consider
am relatia:
k
mRn m
=
2
pentru
k

Z.
n
1. Ar
atati c
a R este o relatie de echivalent
a.
2. Descrieti multimea factor A/R.
Exercitiul 12. Determinati o formul
a de recurent
a pentru calculul num
arului
de partitii n k submultimi ale unei multimi cu n elemente (1 k n).

Tema 4

1
0
Exercitiul 1. Matricea asociat
a unei relatii este
1
0
respectiv
a o relatie de echivalent
a? Argumentati.

0
1
0
1

1
0
1
0

0
1
. Este relatia
0
1

Exercitiul 2. Pe multimea numerelor reale consider


am relatia: xRy
x y Z. Ar
atati c
a este o relatie de echivalent
a si c
a exist
a o bijectie ntre
multimea factor si intervalul [0, 1).
Exercitiul 3. Fie S = {(x1 , . . . , xn ) | n N , x1 , . . . , xn {0, 1}} multimea
sirurilor binare de lungime finit
a. Spunem c
a dou
a siruri (x1 , . . . , xn ) si
(y1 , . . . , ym ) sunt echivalente dac
a sunt egale (deci dac
a n = m si x1 = y1 , . . . ,
xn = yn ) sau n, m 3 si primele trei caractere coincid: x1 = y1 ,
x2 = y2 , x3 = y3 . Scrieti clasele de echivalent
a pentru aceast
a relatie.
Exercitiul 4. Fie G = (N, A, s, t : A N ) un graf orientat finit astfel nc
at
v, w N exist
a un arc a A cu s(a) = v, t(a) = w sau s(a) = w, t(a) = v.
Ar
atati c
a se poate construi un drum ce trece prin fiecare v
arf o singur
a dat
a.
Exercitiul 5. Ar
atati c
a orice graf neorientat finit contine un num
ar par de
noduri impare.
Exercitiul 6. Pentru fiecare dintre cazurile de mai jos, decideti dac
a grafurile
G1 si G2 sunt izomorfe; motivati r
apunsul.
1.
G1 =

2.
G1 =

?OO ? o


? O ?o 
?o?oOoOO??
oo  O


G2 =


G2 =

 
 //  ???

?
 //
?

?? // 
?  / 
 
?
??
?
?
??
?


CC-Matematic
a2

3.
G1 =

?
 ???
G2 =

?
 ???


?
??
??
??
??Exercitiul 7. Un graf eulerian este un graf neorientat pentru care exist


a un
drum ce trece exact o dat
a prin fiecare muchie a sa. Ar
atati c
a un graf finit
conex n care toate nodurile sunt pare este un graf eulerian.
Exercitiul 8. C
ate operatii binare pot fi construite pe o multime cu n elemente?
C
ate dintre acestea sunt comutative? Dar c
ate operatii binare admit element
neutru?
Exercitiul 9. Fie (M, , e) un monoid finit. Ar
atati c
a un element a M este
inversabil la st
anga dac
a si numai dac
a functia fa : M M, fa (x) = ax este
injectiv
a. R
am
ane aceast
a afirmatie valabil
a si pentru M infinit?
Exercitiul 10. Fie A = {a, b}.
1. Ar
atati c
a (P(A), ) si (P(A), ) sunt monoizi, dar nu sunt grupuri.
2. (P(A), ) si (P(A), ) sunt izomorfe ca monoizi? Argumentati.

Tema 5

Exercitiul 1. Determinati toate structurile neizomorfe de monoid pe multimea


{0, 1}.
Exercitiul 2. Fie (M, , e) un monoid.
1. Pentru X, Y M , not
am X Y = {x y | x X, y Y }. Ar
atati c
a
P(M ) devine un monoid n raport cu aceast
a operatie. Cine este elementul
neutru? Exist
a zero (element absorbant)?
2. Dac
a f : (M, M , eM ) (N, N , eN ) este un morfism de monoizi, atunci
si
functia
f : P(M ) P(N ), f (X) = {f (x) | x X} este un morfism de
monoizi (n raport cu operatia definit
a anterior).
Exercitiul 3.
1. Fie (M, M , eM ), (N, N , eN ) monoizi si f : M N o
functie astfel nc
at f (x M y) = f (x) N f (y), x, y M . Este f morfism
de monoizi? Argumentati sau dati un contraexemplu n caz negativ.
2. Dac
a f : M N este un izomorfism de monoizi, atunci f 1 este morfism de monoizi.
Exercitiul 4. Fie A un alfabet si , A astfel nc
at = . Atunci
exist
a un string A si m, n N astfel nc
at = m , = n .
Exercitiul 5. Fie f : ({a, b} , ) (Z, +) unicul morfism de monoizi pentru
care f (a) = 1, f (b) = 1. Determinati f 1 ({0}).
Exercitiul 6.
1. Fie L1 , L2 , L3 A . Atunci (L1 L2 )L3 L1 L3 L2 L3 .
Dati un exemplu din care s
a rezulte c
a incluziunea poate fi strict
a.
2. Dac
a L A , este adev
arat c
a (L )L = L ?
Exercitiul 7. Ar
atati c
a urm
atoarele limbaje peste alfabetul {a, b} sunt rationale
(un limbaj se numeste rational dac
a este acceptat de un automat finit):
1. {an | n 1}.
2. { A | || e un num
ar par}.
3. {, a, b, ab, ab2 , . . . , abn , . . .}.
4. { A | ||a e un num
ar impar}.
1

CC-Matematic
a2

Exercitiul 8. Determinati limbajul acceptat de fiecare dintre urm


atoarele automate:
1.

89:;
/ ?>=<
s0

0,1

89:;
/ ?>=<
s1

89:;
/ ?>=<
s
9 2
/

2.
89:;
/ ?>=<
s0

0,1

89:;
/ ?>=<
s1 o


?>=<
89:;
s2
3.
1


89:;
/ ?>=<
s089:;
/ ?>=<
s1


Exercitiul 9. Construiti un automat determinist echivalent cu automatul nedeterminist de la exercitiul precedent, pct. 1. Aceeasi cerint
a pentru automatul de
la pct. 2.

Tema 6

Exercitiul 1. Determinati inversele urm


atoarelor elemente:
(i)
3 n (Z100 , );

n (Z1000 , ).
(ii) 99

Exercitiul 2. (i) Fie p, q dou


a numere prime distincte.
inversabile contine monoidul (Zpq , )?

C
ate elemente

(ii) Dac
a n Z si (n, pq) = 1, atunci
n(p1)(q1) 1(modpq)
Exercitiul 3. Un criptosistem cu cheie publica const
a din alegerea unui num
ar
cu c
ateva sute de cifre N , care este produsul a dou
a numere prime p si q de
aproximativ aceeasi m
arime, precum si a unui ntreg pozitiv r ( cheia publica de
ncifrare), care este prim cu (p 1)(q 1).
(i) Ar
atati c
a exist
a atunci un ntreg pozitiv s ( cheia secreta de descifrare)
astfel nc
at
rs 1(mod(p 1)(q 1))
(ii) Deduceti c
a dac
a un mesaj u {1, . . . , N 1} este trimis ncifrat
sub forma v ur (modN ), iar u este prim cu N , atunci descifrarea
(reg
asirea lui u) se poate face ridic
and pe v la puterea s si lu
and restul la
mp
artirea cu N .
Exercitiul 4. Fie d o dreapt
a din plan si O un punct de pe d. Fie R rotatia n
sens trigonometric cu unghiul 2
n jurul lui O, S0 simetria fat
a de dreapta d
3
si Sk simetria fat
a de dreapta obtinut
a prin rotatia (n sens trigonometric) lui
d n jurul punctului O, cu unghiul k
3 , k {1, 2}.
(i) Ar
atati c
a R si S0 (privite ca elemente ale grupului functiilor bijective ale
planului n el nsusi, cu operatia de compunere) verific
a R3 = I, S02 = I
k
si R S0 = Sk , k {1, 2}, unde am notat cu I transformarea identic
a a
planului.
(ii) Ar
atati c
a {I, R, R2 , S0 , S1 , S2 } formeaz
a un grup n raport cu compunerea
(scrieti si tabla operatiei).
(iii) Este acest grup izomorf cu (Z8 , +)?
Exercitiul 5. Determinati, dac
a este posibil, un polinom ireductibil de grad n
peste corpul k, unde
1

CC-Matematic
a2

(i) n = 3, k = Q.

(iii) n = 4, k = R.

(ii) n = 2, k = Z11 .

(iv) n = 2, k = C.

Exercitiul 6. (i) Determinati polinoamele ireductibile de grad cel mult 2 din


Z2 [X] si din Z3 [X].
(ii) Utiliz
and rezultatele obtinute anterior, scrieti tablele operatiei de nmultire
pentru corpul cu 4 elemente, respectiv corpul cu 9 elemente.
Exercitiul 7.

(i) Pe multimea Z Z consider


am relatia de ordine produs
(x, y) (x0 , y 0 ) x x0 si y y 0 , x, x0 , y, y 0 Z

Devine astfel Z Z o latice?


(ii) Dar dac
a pe Z Z lu
am relatia de ordine lexicografica, dat
a de
(
x x0 sau
(x, y) (x0 , y 0 )
x, x0 , y, y 0 Z
x = x0 si y y 0
Este atunci Z Z o latice?
Exercitiul 8. Fie A si B dou
a multimi nevide si f : A B o functie.
Ar
atati c
a multimea {f (X) B | X A} formeaz
a o latice n raport cu relatia
de incluziune (am notat f (X) = {f (x) | x X}, X A).

Tema 7

Exercitiul 1. Pe multimea V = R2 consider


am operatiile
(x, y) + (x0 , y 0 ) = (x + x0 , y + y 0 )
si
(
(0, 0)
(x, y) =
(x, y )

dac
a=0
dac
a=
6 0

pentru (x, y), (x0 , y 0 ) R2 , R. Este V un spatiu vectorial peste R n raport


cu aceste operatii? Justificati r
aspunsul.
Exercitiul 2. S
a se arate c
a grupul (Z, +) nu poate fi nzestrat cu structur
a de
spatiu vectorial peste Q sau peste R.
Exercitiul 3. Fie k un corp comutativ si V = {(x, y) k2 | x2 + y 2 = 1}. Pe
V consider
am operatiile uzuale de adunare si multiplicare cu scalari pe componente, adic
a
(x, y) + (x0 , y 0 ) = (x + x0 , y + y 0 ) si (x, y) = (x, y)
pentru (x, y), (x0 , y 0 ) k2 , k. Este V un spatiu vectorial peste k, dac
a:
(i) k = R

(ii) k = C

(iii) k = Z2

(iv) k = Z5

Exercitiul 4. Care dintre urm


atoarele submultimi este subspatiu vectorial n
R[X]?
(i) {a + bX + cX 2 + dX 3 | a, b, c, d R, a + b + c + d = 0}
(ii) {P R[X] | grad(P ) > 2}


(iii) P R[X] | X 2 + X + 1 | P
(iv) {P R[X] | P (X) = P (X)}
Exercitiul 5. Vectorul (3, 1, 0, 1) apartine spatiului generat de vectorii
(2, 1, 3, 2), (1, 1, 1, 3) si (1, 1, 9, 5)? n R4 ?

CC-Matematic
a2

Exercitiul 6. Fie V spatiul vectorial al elementelor de forma (x1 , x2 , x3 , x4 , x5 )


R5 , care satisfac sistemul

2x1 x2 + 3 x3 x4 = 0
x1 + 32 x3 x5 = 0

3x1 x2 + 2x3 x4 x5 = 0
Determinati o familie finit
a de vectori care genereaz
a pe V .
Exercitiul 7. Fie V un spatiu vectorial, X V o submultime si x, y V . S
a
se arate c
a dac
a y Sp (X {x}) si y
/ Sp(X), atunci x Sp(X {y}).
Exercitiul 8. Fie V = {f : R R | f continu
a}. Pe V introducem operatiile:
(f + g)(x) = f (x) + g(x)
si
( f )(x) = f (x)
x R, f, g V, R. Atunci:
(i) V este un spatiu vectorial peste R;
(ii) Functiile f1 , . . . , fn V , f1 (x) = ex , f2 (x) = e2x , . . ., fn (x) = enx sunt
liniar independente n V , n N \ {0};
(iii) dimR V = .
Exercitiul 9. Determinati o baz
a si dimensiunea urm
atoarelor spatii vectoriale:
(i) U1 = Sp{(2, 1, 0, 1), (1, 1, 3, 7), (0, 1, 6, 13)} R4 .

x 2y + z = 0
4
(ii) U2 = {(x, y, z, t) R | x y z t = 0 }

x 3z 2t = 0
2

Exercitiul 10. Ar
atati c
a polinoamele 1, X 1, (X1)
, . . . , (X1)
formeaz
ao
2!
n!
baz
a a spatiului vectorial al polinoamelor de grad cel mult n peste R. (Indicatie:
utilizati eventual seriile Taylor).

Tema 9-10

Exercitiul 1. Fie W1 , W2 subspatii vectoriale ale lui R3 , astfel c


a dim W1 <
dim W2 . Ar
atati c
a dac
a W1 W2 6= 0, atunci W1 W2 .
Exercitiul 2. Determinati o baz
a si dimensiunea pentru fiecare dintre spatiile
vectoriale V1 , V2 , V1 V2 , V1 + V2 , unde
1. V1 = {P R3 [X] | P 00 (0) + 2P 0 (0) + P (0) = 0, P (1) = P (1)},
V2 = {P R3 [X] | P 00 (0) 2P 0 (0) + P (0) = 0, P (1) = P (1)}
2. V1 = Sp{(2, 1, 0, 1), (1, 1, 3, 7), (0, 1, 6, 13)}

=0
x 2y + z
V2 = {(x, y, z, t) R4 | x y z t = 0 }

x 3z 2t
=0
Exercitiul 3. Care dintre urm
atoarele functii f : R[X] R[X] sunt morfisme
de spatii vectoriale? (argumentati r
aspunsul)
1. f (P (X)) = P 2 (X)
2. f (P (X)) = P (X 2 )
Exercit
iul
1 3
este 1 2
1 0

4.
Fie f : R3 R3 morfismul a c
arei matrice n bazele canonice
1
4. Calculati f ((1, 2, 3)).
1

Exercitiul 5. Fie f : R3 R3 , f (x, y, z) = (x + 3y z, y z, x + 2z).


1. Scrieti matricea asociat
a lui f n baza canonic
a din R3 .
2. Determinati ker(f ) si Im(f ) (o baz
a si dimensiunea pentru fiecare).
3. Scrieti matricea asociat
a lui f n baza B= {v1 = (1, 0, 0), v2 = (1, 1, 0), v3 =
(1, 1, 1)}.
Exercitiul 6. Fie V un spatiu vectorial de dimensiune n < peste un corp
comutativ k si f : V V un endomorfism neinjectiv. Atunci exist
a o baz
a
n V astfel matricea asociat
a lui f n aceast
a baz
a s
a contin
a pe prima coloan
a
numai zero.
1

CC-Matematic
a2

Exercitiul 7. S
a se determine un morfism de spatii vectoriale f : R3 [X]
R3 [X], astfel nc
at ker(f ) = Im(f ) = Sp{1 + X 2 , X 2 + X 3 } si s
a se scrie
matricea lui f ntr-o baz
a care contine polinoamele 1 + X 2 si X 2 + X 3 .
Exercitiul 8. Fie k un corp comutativ infinit si V un spatiu vectorial peste k.
S
a se arate c
a pentru orice endomorfism f : V V , exist
a g, h : V V
endomorfisme inversabile astfel nc
at f = g h.
Exercitiul 9. Fie f : Mn (R) Mn (R), morfismul de spatii vectoriale dat
prin f (A) = At , () A Mn (R).
1. Ar
atati c
a valorile proprii ale lui f sunt 1 si 1.
2. Determinati subspatiile proprii V1 si V1 .
3. Determinati intersectia si suma subspatiilor proprii
4. Calculati determinantul matricii asociate lui f n baza canonic
a din Mn (R).

2 0 0
Exercitiul 10. Aflati valorile si vectorii proprii pentru matricea A = 0 2 0
0 1 1
si rezolvati ecuatia matricial
a X 2 = A.

2 1 2
Exercitiul 11. Dac
a A = 2 3 4, calculati An (n N ).
1 1 1

Tema 11

Exercitiul 1. Ar
atati c
a formula < (x1 , y1 ), (x2 , y2 ) >= x1 x2 x1 y2 x2 y1 +
3y1 y2 , (x1 , y1 ), (x2 , y2 ) R2 , defineste un produs scalar pe R2 .
Exercit
iul 2. Fie V multimea sirurilor de numere reale (xn )n0 pentru care
P
a.
x2n este convergent
seria
n0

1. Verificati c
a V este un spatiu vectorial peste corpul numerelor reale n
raport cu operatiile
(xn )n0 + (yn )n0

(xn + yn )n0

(xn )n0

(xn )n0

unde (xn )n0 , (yn )n0 V si R.


2. Ar
atati c
a pentru orice siruri (xn )n0 , (yn )n0 V , seria

xn yn este

n0

convergent
a.
3. Ar
atati c
a
< (xn )n0 , (yn ) >=

xn yn

(xn )n0 , (yn )n0 V

n0

este un produs scalar pe V .


spatiul vectorial R3 [X] se consider
Exercitiul 3. In
a produsul scalar
Z 1
< P, Q >=
P (X)Q(X)dX, P, Q R3 [X]
1

Folosind algoritmul de ortogonalizare Gram-Schmidt, s


a se determine o baz
a
ortonormat
a n raport cu acest produs scalar, pornind de la baza canonic
a
1, X, X 2 , X 3 .
Exercitiul 4. Pe R4 consider
am produsul scalar
< (x1 , y1 , z1 , t1 ), (x2 , y2 , z2 , t2 ) >= x1 x2 + y1 y2 + z1 z2 + t1 t2
unde (x1 , y1 , z1 , t1 ), (x2 , y2 , z2 , t2 ) R4 . Fie V R4 subspatiul vectorial al
solutiilor sistemului

=0
3x + 2y + z 2t
5x + 4y + 3z + 2t = 0

x + 2y + 3z + 10t = 0

CC-Matematic
a2

1. Determinati o baz
a si dimensiunea lui V .
2. Determinati multimea V a vectorilor din R4 ortogonali pe toti vectorii
din V .
3. Ar
atati c
a V formeaz
a un subspatiu vectorial n R4 . Ce dimensiune are?
4. Determinati suma si intersectia subspatiilor V si V .
Exercitiul 5. Fie V un spatiu vectorial real pentru care exist
a un produs scalar

< , >. Definim norma unui vector x V prin ||x|| = < x, x >. Atunci doi
vectori x, y V sunt ortogonali dac
a si numai dac
a ||x + y||2 = ||x||2 + ||y||2
(Pitagora).

0 1 0
Exercitiul 6. Fie matricea simetric
a A = 1 0 0.
0 0 0
1. Ar
atati c
a A este diagonalizabil
a.
2. Determinati o baz
a ortonormat
a {v1 , v2 , v3 } n R3 format
a cu vectori proprii ai matricei A.
3. Fie T M3 (R) matricea p
atratic
a ale c
arei coloane sunt coordonatele
vectorilor obtinuti la punctul anterior. Atunci T 1 = T t .
Exercitiul 7. Fie curba plan
a de ecuatie 5x2 + 8xy + 5y 2 = 9.
 
x
1. Ar
atati c
a ecuatia poate fi scris
a sub forma (x y)A
= 9, unde
y
A M2 (R) este o matrice simetric
a.
2. Ar
atati c
a matricea A determinat
a la punctul anterior se diagonalizeaz
a.
3. Determinati o baz
a ortonormat
a n R2 format
a cu vectori proprii ai matricei A; fie T matricea ale c
arei coloane sunt coordonatele acestor vectori.
4. Determinat
arii coordonatelor dup
a for  i ecuat
ia
curbei n urma schimb
x
x0
mula
=T
. Ce observati?
y
y0

2 2
Exercitiul 8. Determinati descompunerea QR a matricei A = 1 1si
2 0

2x + 2y = 1
pseudosolutia sistemului x y
a pentru matricea
= 1 . Aceeasi cerint

2x
= 2

x + 3y + 4z = 1

1 3 4

2x + 2y + z = 1
2 2 1

A=
.
1 1 0, respectiv sistemul x y
=1

0 1 1
y+z
=3

Tema 12

Exercitiul 1. Determinati solutiile urm


atoarelor ecuatii diferentiale:
1. tx0 = 2x + t3 cost, t > 0.
2. t2 x0 2tx + 3 = 0, t > 0.
3. x0 = 1 + 3x tgt, t (0, ).
4. tx0 + 2(1 t)x = et , t > 0.
Exercitiul 2. Determinati solutia ecuatiei diferentiale x0 = 2t(1 + x2 ).
Exercitiul 3. Fie ecuatia diferential
a x0 = f (t)x + g(t)x , unde R \ {0, 1}
(ecuatie Bernoulli).
1. Ar
atati c
a dac
a mp
artim ecuatia prin x si not
am y = x1 , atunci
ecuatia dat
a este echivalent
a cu o ecuatie diferential
a liniar
a.
2. Utiliz
and acest rezultat, determinati solutia general
a a ecuatiilor
(a) x0 =

2x
t

x2
2t2 ,

t > 0.

(b) tx2 x0 = x3 + 2t, t > 0.


Exercitiul 4. Aflati curbele plane y = f (x) de clas
a C 1 pentru care distanta
de la punctul O(0, 0) la dreapta normal
a la curb
a n punctul (x, f (x)) este egal
a
cu |x|. ( Indicatie: normala la curb
a este dreapta perpendicular
a pe dreapta
tangent
a n punctul de tangent
a)
Exercitiul 5. Determinati solutia general
a a urm
atoarelor sisteme de ecuatii
diferentiale:
(
x01 = 7x1 + x2
1.
x02 = 2x1 5x2

x1 = 4x1 x2 x3
2. x02 = x1 + 2x2 x3

0
x3 = x1 x2 + 2x3
(
x01 = 5x1 3x2 + 2e3t
3.
x02 = x1 + x2 + 5et
1

CC-Matematic
a2

Exercitiul 6. Aflati, pentru fiecare dintre sistemele de mai jos, solutia care
verific
a conditiile date:

x1 = 3x1 x2 + x3
0
1. x2 = x1 + x2 + x3 , x1 (0) = x2 (0) = x3 (0) = 2

0
x3 = 4x1 x2 + 4x3

x1 = x1 + x2
0
2. x2 = x1 + x3 , x1 (0) = 1, x2 (0) = 1, x3 (0) = 0

0
x3 = x1
(
x01 = 4x2 + 5et
, x1 (0) = 5, x2 (0) = 1
3.
x02 = x1 20et
Exercitiul 7. Rezolvati urm
atoarele sisteme P
de ecuatii diferentiale,
aut
and
P c
solutia sub forma unor serii de puteri x1 (t) = n0 an tn , x2 (t) = n0 bn tn :
(
x01 = 6x1 4x2
1.
, x1 (0) = 1, x2 (0) = 1
x02 = 9x1 6x2
(
x01 = 6x1 4x2 + et
2.
, x1 (0) = 7, x2 (0) = 9
x02 = 9x1 6x2
Exercitiul 8. Fie ecuatia diferential
a x00 3x0 + 2x = 2t 1.
1. Ar
atati c
a dac
a not
am x1 = x, x2 = x0 , atunci ecuatia dat
a este echivalent
a cu un sistem de ecuatii diferentiale liniare n necunoscutele x1 , x2 .
2. Rezolvati acest sistem si determinati astfel solutia general
a a ecuatiei
initiale.