Sunteți pe pagina 1din 4

Fisa postului

Fisa postului este un document care precizeaza sarcinile si responsabilitatile ce-i revin
titularului postului, conditiile de lucru, standardele de performanta, modalitatea de
recompensare, precum si caracteristicile personale necesare angajatului pentru indeplinirea
cerintelor postului.
Fisa postului este un document operational important, care prezinta in detaliu cerintele pe care
trebuie sa le indeplineasca un angajat, precum si conditiile de munca necesare pentru ca acesta
sa-si desfasoare in mod normal activitatea.
Fisa postului este documentul in care se descrie un post din cadrul unei organizatii, precizanduse rolul acestuia, precum si relatiile profesionale pe care trebuie sa le aiba ocupantul postului cu
ceilalti angajati in vederea realizarii obiectivelor specifice postului respectiv.
Fisa postului este unul dintre documentele pe baza carora se oficializeaza angajarea si
salarizarea personalului unei firme.
Fisa postului este un document asumat si semnat de salariat la angajare.
Din perspectiva firmei, postul este componenta principala care permite organizarea activitatii
unei
societati
si
stabilirea
sarcinilor
si
responsabilitatilor
angajatilor.
Pentru angajat, postul reprezinta o suma de activitati pe care trebuie sa le indeplineasca, in
conditii determinate, in cadrul organizatiei in care lucreaza.
Care este scopul fisei postului
Fisa postului este un instrument managerial important atata vreme cat serveste urmatoarelor
scopuri:
- stabilirea indatoririlor si responsabilitatilor postului, in asa fel incat oricui sa-i fie clar care
sunt asteptarile pentru postul respectiv;
- precizarea cunostintelor, aptitudinilor, abilitatilor si a altor calificarinecesare ocuparii
postului respectiv;
- existenta unei baze concrete si clare pentru compararea posturilor si determinarea nivelului
de salarizare;
- sustinerea deciziilor de angajare, evaluare si promovare a angajatilor;
- asigurarea conformitatii cu legislatia in vigoare.
Cand trebuie sa elaborati fisa postului
In firma dvs. poate aparea necesitatea elaborarii fisei postului atunci cand:

-se creeaza un nou post in firma (de exemplu, firma dvs. se afla in plina dezvoltare si apar
posturi noi);
-sarcinile unui post existent depasesc cadrul imbogatirii postului;
-in diverse motive, firma dvs. se afla in reorganizare (de exemplu, activitatea firmei necesita
schimbari tehnologice ce solicita noi calificari, competente si abilitati din partea unor angajati);
-apar schimbari majore ale centrului de interes al firmei (firma isi schimba complet sau partial
obiectul de activitate sau isi schimba actionariatul care vine cu politici si strategii noi).
Cine raspunde de realizarea fisei postului
Factorii implicati in realizarea fisei postului sunt:
-specialistii din departamentul de resurse umane-sunt implicati intotdeauna in elaborarea fisei
postului, sesizeaza ori de cate ori este nevoie sa se reproiecteze fisa postului sau sa se elaboreze
una noua; raspund de pastrarea acestui document;
-seful ierarhic-este implicat in elaborarea fisei postului mai ales daca este vorba despre un post
nou sau despre imbogatirea unui post;
-un reprezentant al top managementului -de obicei directorul general, care aproba fisa
postului si are decizia finala;
-chiar cei angajati pe postul respectiv-atunci cand este cazul revizuirii fisei postului sau
imbogatirii postului, dar si atunci cand se redacteaza pentru prima data fisa unui post (ocupantii
postului sunt primii care pot furniza date reale, concrete despre sarcinile si activitatile pe care le
indeplinesc pe postul respectiv).
Obligativitatea fisei postului
Chiar daca, la fel ca si regulamentul intern, fisa postului este unul dintredocumentele cele mai
flexibile in stabilirea, derularea si incetarea raporturilor de munca, acest lucru nu-i afecteaza
statutul de document obligatoriu.
Fisa postului si regulamentul intern sunt purtatoarele autoritatii angajatorului-ca organizator
al activitatii salariatilor -si pot fi instrumente extrem de eficiente care conduc la atingerea
obiectivelor firmei.
Iata, in continuare, cateva argumente legislative care sustin obligativitatea fisei postului:
In Codul muncii, modificat si completat, se specifica urmatoarele:
Salariatul are obligatia de a realiza norma de munca sau, dupa caz, de a indeplini atributiile ce ii
revin conform fisei postului (art. 39 alin. (2) lit. a) din Codul muncii).

Angajatorul are dreptul sa stabileasca atributiile corespunzatoare pentru fiecare salariat, in


conditiile legii si/sau in conditiile contractului colectiv de munca aplicabil, incheiat la nivel
national, la nivel de ramura de activitate sau de grup de unitati (art. 40 alin. (1) lit. b) din Codul
muncii).
FISA POSTULUI FUNDAMENT PENTRU ORGANIZATIE SI ANGAJAT
Fisa Postului este Instrumentul de Management prin care compania ofera angajatului o imagine
clara asupra pozitiei castigata in organizatie. Cu cat imaginea este mai completa, cu atat sansele
companiei si ale salariatului de a se indrepta impreuna catre Succes, sunt mai mari.
Ca instrument de management, Fisa Postului:
asigura intelegerea responsabilitatilor / cerintelor postului;
faciliteaza comunicarea manager-angajat ;
constituie INPUT in procesele Recrutare si Selectie / Evaluarea Postului / Evaluarea
Performantei si Dezvoltarea Angajatilor / Managementul Competentei.
Fisa Postului este un document obligatoriu, impus prin Codul Muncii si standardul SR EN ISO
9001/2008:Cerintele Sistemului de Management al Calitatii. Orice post din organizatie
implica o Fisa de Post. Fisa se intocmeste atat pentru pozitiile Noi, cat si pentru cele Existente
devenite Vacante* / Existente si schimbate semnificativ in continut.
NOTA: * cand apare o pozitie vacanta, prima intrebare a managementului trebuie sa fie: Mai
este necesara aceasta pozitie, sau se pot redistribui atributiile altor pozitii existente ?
Fisa Postului este elaborata de managerul direct si contine informatii despre: Denumirea
postului, Locul in structura organizatiei, Rolul postului exprimat printr-o fraza-declaratie,
Indicatorii relevanti, Responsabilitati, Delegarea de atributii pe perioadele de lipsa ale titularului,
Cerinte (studii, competente, experienta, abilitati), Criterii de succes.
Continutul FP trebuie sa fie clar si concis. Numarul maxim de pagini pe care il poate contine o
FP este 3, in format A4.
Fisa Postului se ACTUALIZEAZA ori de cate ori apar schimbari semnificative in continutul
unui post existent si se REVIZUIESTE obligatoriu o data la 2 ani, chiar daca nu intervin
modificari esentiale in responsabilitatile postului acest pas permite rafinarea continuua a
continutului si formei. In ambele cazuri managerul direct este responsabil de proces, de obtinerea
semnaturii angajatului si distribuirea unui exemplar original catre salariat si serviciul RU.
Semnarea Fisei Postului de catre angajat semnifica luarea la cunostinta, acceptarea, intelegerea
responsabilitatilor si angajamentul acestuia de a le indeplini si respecta.