Sunteți pe pagina 1din 8

1.

Daca functia f:R ---+ R este cunoscut doar prin urmatoarele 4 puncte de pe graficul sau : {(1,1), (2,3), (3,3), (4,5), atunci memoria OLAM care 0 encodeaza :

aeste W> [~J

b. este W ~ [~.l J

e. este W ~ [~.2 J

d. este W ~ [~.3 J

e. nu este nici una dintre matricele indicate la celelalte variante de raspuns.

2. Daca functia f:R ---+R este cunoscut doar prin urmatoarele 4 puncte de pe graficul sau : {(1,2), (2,2), (3,4), (4,4), atunci memoria OLAM care 0 encodeaza :

a. este W ~ [~.5 J sigur nu este (colega de la Calarasi a luat 0 punete)

b. este W ~ [~.6 J

e. este W ~ [~.7 J

d. este W ~ [~.8 J

e. nu este nici una dintre matricele indicate la celelalte variante de raspuns.

3. Daca functia f:R ---+ R este cunoscut doar prin urmatoarele 4 puncte de pe graficul sau : {(1,3), (2,5), (3,7), (4,9), atunci memoria OLAM care 0 encodeaza :

a. este W ~ [~ J

b. este W ~ [: J e. este W ~ [~J

d. este W ~ [~J sigur nu este (colega de la Calarasi a luat 0 punete)

e. nu este nici una dintre matricele indicate la celelalte variante de raspuns.

4. Daca functia f:R --+R este cunoscut doar prin urmatoarele 4 puncte de pe graficul sau : {(1,2), (2,4), (3,6), (4,8), atunci memoria OLAM care 0 encodeaza :

a. este W ~ (~ J

b. este W ~ (: J

e. esre W ~ (~J sigur nu este (eolega de la Calarasi a lual 0 puncte)

e. nu este nici una dintre matricele indicate la celelalte variante de raspuns.

5. Daca functia f:R --+R este cunoscut doar prin urmatoarele 4 puncte de pe graficul sau : {(1,2), (2,1), (3,4), (4,3), atunci memoria OLAM care 0 encodeaza :

(-O.3J

a. este W = 0.6

b. este W ~ (~.3 J sigur nu este (colega de la Calarasi a luat 0 puncte)

e. este W ~ (~.6 J

[O.3J

d. este W = 0.6

e. nu este nici una dintre matricele indicate la celelalte variante de raspuns.

[101J

6. Daca a = 011 , atunci pseudo inversa matricei A

101

1 2 1

CORECTA

b. este

111

- -- -

3 3 3

6 3 6

1 1 1

636

(2 0 OJ

7. Daca A = 0 1 1 ' atunci pseudoinversa matricei A

[0.5 OJ

a.este 0 0.5 CORECTA

o 0.5

1 00

8. Daca A= (0 1 0 ), sa se calculeze pseudoinversa matricei A. 1 0 1

[1 0 0 J

a.este 0 1 0 CORECTA

-1 01

[1 0 2J

9. Daca A = 0 2 1 , atunci pseudoinversa matricei A

o 0 1

[1 0 -2 J

d.este 0 0.5 - 0.5 CORECTA

o 0 1

10. Pseudo inversa matricei [ 1 1 1]

a. [-1-1-1]
b. [1/2 Y2 Y2]
c. [1/3 113 1/3]
d. [1 Y2 1/3]
e. [-1 -1/2 -1/3] 11. Multimea solutiilor unei probleme de clasificare bipolare este :

N
a. I S+H.
,
i=1
N
b. S+H.
,
i=1
N
c. (S+Hi Hi)
i=1
N
d. (S+Hi Hi)
i=1 12. Multimea punctelor (memoriilor) admisibile asociata unei probleme de c1asificare bipolare este :

N
a. S+H.
,
i=1
N
b. S+H.
,
i=1
N
c. I (S+HiUHi)
i=1
N
d. (S+Hi Hi)
i=1 13. In varianta secventiala (Windrow-Hoff) a metodei de instruire ADALINE :

a. deplasarile in spatiul memoriilor depind de ordinea exemplelor

b. deplasarile in spatiul memoriilor nu depind de ordinea exemplelor

14. In varianta secventiala (Widrow-Hoff) a metodei de instruire ADALINE:

a. la orice actualizare a memoriei explicit toate exemplele de invatare

b. la orice actualizare a memoriei contribuie explicit un singur exemplu de invatare

c. doar la prima actualizare a memoriei contribuie explicit un singur exemplu de invatare

d. doar la prima actualizare a memoriei contribuie explicit toate exemplele de invatare

(O.4J

15. In modelul neuronal al Perceptronului se considera memoria sinaptica W= 0.9 pragul

() = 0.7 si secventa de instruire

Sa= {[(:} }((~ I} }(( =: )-1 }((;}I) )

Atunci:

a. memoria totala a neuronului encondeaza corect secventa de instruire ;

b. memoria totala a neuronului encondeaza gresit un singur exemplu al secventei de instruire

c. memoria totala a neuronului encondeaza gresit doua exemple ale secventei de instruire

d. memoria totala a neuronului encondeaza gresit trei exemple ale secventei de instruire

(-0.9J

16. In modelul neuronal al Perceptronului se considera memoria sinaptica W= 0.9

pragul () = 0.7 si secventa de instruire

Atunci:

a. memoria totala a neuronului encodeaza incorect toate exemplele secventei de instruire

b.memoria totala a neuronului encodeaza corect un singur exemplar secventei de instruire

c. memoria totala a neuronului encodeaza corect exact doua exemple ale secventei de instruire

d. memoria totala a neuronului encodeaza corect exact trei exemple ale secventei de instruire

(O.4J

17. In modelul neuronal al Perceptronului se considera memoria sinaptica W= 4.0 pragul

() = 0.7 si secventa de instruire

Atunci:

a. memoria totala a neuronului encondeaza corect secventa de instruire ;

h. memoria totala a neuronului encondeaza gresit un singur exemplu al secventei de instruire

c. memoria totala a neuronului encondeaza gresit doua exemple ale secventei de instruire

d. memoria totala a neuronului encondeaza gresit trei exemple ale secventei de instruire

(0.4 J

18. In modelul neuronal al Perceptronului se considera memoria sinaptica W= _ 0.4

pragul () = 0.7 si secventa de instruire

Sa= {[(:} }((~l} }(( =:}-l }((;}l))

Atunci:

e. memoria totala a neuronului encondeaza corect secventa de instruire ;

f. memoria totala a neuronului encondeaza gresit un singur exemplu al secventei de instruire

g. memoria totala a neuronului encondeaza gresit doua exemple ale secventei de instruire

h. memoria totala a neuronului encondeaza gresit trei exemple ale secventei de instruire

19. Procedura Perceipton aplicata secventei de instruire

a Converge la 0 memorie aflata in multimea de administratibilitate asociata acestei probleme de clasificare bipolara .

b Nu converge

20. In varianta batch a metodei de intruire ADALINE:

a - deplasarile din spatiul memoriilor depind de ordinea exemplelor

b - deplasarile din spatiul memoriilor nu depind de ordinea exemplelor

21. Se considera secventa de instruire:

SN= {Xi, yiO, Xi eRn, Yi eRn, l<=i<=N}

(1 ... 1 J

si se noteaza Y' =(Y' " ....... ,Yn) , Z=

x,,,,xN

Atunci eroarea medie patratica a regresorului liniar multidimensional are valoarea minima:

22. Marcati afirmatia corecta:

Problema XOR este linear separabila; Problema XOR nu este linear separabila;

23. Varianta batch a metodei ADALINE:

a) la orice actualizare a memoriei contribuie explicit toate exemplele de invatare; b )la orice actualizare a memoriei contribuie explicit 1 exemplu de invatare;

c )doar la prima actualizare a memoriei contribuie explicit toate exemplele de invatare; d)doar la prima actualizare a memoriei nu contribuie explicit to ate exemplele de invatare;

24. In procedura de instruire Perceptron:

a) deplasarile in spatiul memoriilor depind de ordinea exemplelor

b) deplasarile in spatiul memoriilor nu depind de ordinea exemplelor

25. Daca functia f:R ---+R este cunoscut doar prin urmatoarele 4 puncte de pe graficul sau : {(1,2), (2,2), (3,4), (4,4), atunci memoria OLAM care 0 encodeaza :

a. este W ~ [~.5 J

b. este W ~ [~.6 J

c. este W ~ [~.7 J

d. este W ~ [~.8 J

e. nu este nici una dintre matricele indicate la celelalte variante de raspuns.