Sunteți pe pagina 1din 1

DOMNULE PRIMAR,

Subsemnatul(a)
cu domiciliul n strada ..
nr. .. bl. . sc. .. et. .. ap. solicit atribuirea n
folosinta gratuita a unui teren pentru construirea unei locuinte proprietate personala,
pe durata existentei constructiei, n temeiul prevederilor Legii nr. 15/2003 privind
sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala.
M oblig s ncep construcia pn la data de ...................., dar nu mai trziu de un
an de la data atribuirii terenului, i s o realizez cu respectarea prevederilor Legii nr.
50/1991 privind autorizarea executrii lucrrilor de construcii, republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare.
Anexez urmtoarele documente justificative:
a) copie de pe certificatul de natere;
b) copie de pe actul de identitate;
c) declaraia pe propria rspundere c nu dein sau c nu am deinut n proprietate o
locuin ori un teren destinat construirii unei locuine;

Data ___________________

Semnatura,

DOMNULUI PRIMAR AL SECTORULUI 2 BUCURESTI