Sunteți pe pagina 1din 51
De la “no brand” la Brand Cele Patru Ingrediente Secrete Hora ț iu Manea Consultan

De la “no brand” la Brand

Cele Patru Ingrediente

Secrete

De la “no brand” la Brand Cele Patru Ingrediente Secrete Hora ț iu Manea Consultan ță

Hora ț iu Manea Consultan ță Definire ș i Dezvoltare de Brand

Vânz ări slabe = Brand slab

Nu ai un brand cu care sus ț ii vânz ă rile;

Ai clienț i pe care nu reu ș e ști s ă îi loializezi;

Potenț ialii clien ț i nu ș tiu de existen ț a produsului sau serviciului t ă u;

Clienț ii Percep altfel Calitatea produselor decât cea pe care crezi c ă o oferi;

Clienț ii fac altfel de Asocieri cu brandul decât ți-ai dori.

ii fac altfel de Asocieri cu brandul decât ț i-ai dori. Hora ț iu Manea Consultan

Hora ț iu Manea Consultan ță Definire ș i Dezvoltare de Brand

Hai s ă schimb ă m asta în:

Ai un Brand care vinde sau care Sus ț ine vânz ă rile;

Ai cumpă r ători Loiali fa ță de Brand;

Potenț ialii clien ț i includ brandul pe lista scurtă de furnizori;

Percep ț ia cump ă r ă torilor este în ton cu Reala calitate a produselor oferite;

Asocierile Brandului îi determin ă pe oameni să cumpere produsele.

îi determin ă pe oameni s ă cumpere produsele. Hora ț iu Manea Consultan ță Definire

Hora ț iu Manea Consultan ță Definire ș i Dezvoltare de Brand

Viitorul afacerii este Brandul.

Viitorul afacerii este Brandul.

“B ă tă lia marketingului este una a brandurilor.” - Larry Light

“Dac ă afacerea ta nu este un Brand, atunci este o marf ă .” - Donald Trump

este un Brand, atunci este o marf ă .” - Donald Trump Hora ț iu Manea

Hora ț iu Manea Consultan ță Definire ș i Dezvoltare de Brand

Brandurile sunt pretutindeni

Brandurile sunt pretutindeni Hora ț iu Manea Consultan ță Definire ș i Dezvoltare de Brand

Hora ț iu Manea Consultan ță Definire ș i Dezvoltare de Brand

Brandul este esen ț a Afacerii tale. De fapt, reprezint ă chiar afacerea ta.

a Afacerii tale. De fapt, reprezint ă chiar afacerea ta. Hora ț iu Manea Consultan ță

Hora ț iu Manea Consultan ță Definire ș i Dezvoltare de Brand

Brandul NU este: ๏ Logo ๏ Identitate vizual ă ๏ Reclam ă ๏ Rela ț

Brandul NU este:

Brandul NU este:

Logo
Identitate vizual ă
Reclam ă
Rela ții publice
Marketing

Reclam ă ๏ Rela ț ii publice ๏ Marketing Hora ț iu Manea Consultan ță Definire
Reclam ă ๏ Rela ț ii publice ๏ Marketing Hora ț iu Manea Consultan ță Definire
Reclam ă ๏ Rela ț ii publice ๏ Marketing Hora ț iu Manea Consultan ță Definire
Reclam ă ๏ Rela ț ii publice ๏ Marketing Hora ț iu Manea Consultan ță Definire
Reclam ă ๏ Rela ț ii publice ๏ Marketing Hora ț iu Manea Consultan ță Definire

Hora ț iu Manea Consultan ță Definire ș i Dezvoltare de Brand

Recuno ști brandul din imagine? De ce?

Recuno ș ti brandul din imagine? De ce? Hora ț iu Manea Consultan ță Definire ș
Recuno ș ti brandul din imagine? De ce? Hora ț iu Manea Consultan ță Definire ș

Hora ț iu Manea Consultan ță Definire ș i Dezvoltare de Brand

Brandul Este Un Set De Valori Unice Încredere Pasiune Devotament Ac ț iune Siguran ță

Brandul Este Un Set De Valori Unice

Brandul Este Un Set De Valori Unice Încredere Pasiune Devotament Ac ț iune Siguran ță Hora
Brandul Este Un Set De Valori Unice Încredere Pasiune Devotament Ac ț iune Siguran ță Hora
Încredere Pasiune Devotament Ac ț iune Siguran ță
Încredere
Pasiune
Devotament
Ac ț iune
Siguran ță
Încredere Pasiune Devotament Ac ț iune Siguran ță Hora ț iu Manea Consultan ță Definire ș
Încredere Pasiune Devotament Ac ț iune Siguran ță Hora ț iu Manea Consultan ță Definire ș

Hora ț iu Manea Consultan ță Definire ș i Dezvoltare de Brand

Unde “tră iesc” brandurile?

Unde “tr ă iesc” brandurile? Hora ț iu Manea Consultan ță Definire ș i Dezvoltare de

Hora ț iu Manea Consultan ță Definire ș i Dezvoltare de Brand

În Mintea noastr ă !

În Mintea noastr ă ! Hora ț iu Manea Consultan ță Definire ș i Dezvoltare de
În Mintea noastr ă ! Hora ț iu Manea Consultan ță Definire ș i Dezvoltare de

Hora ț iu Manea Consultan ță Definire ș i Dezvoltare de Brand

Exerci ț iu: F ă r ă s ă te ui ț i la pagina

Exerci ț iu:

F ă ră s ă te uiț i la pagina

urm ă toare (nu tri ș a!), noteaz ă pe o foaie tot ce î ț i vine în minte legat de urm ă torul brand:

McDonald’s.

Hora ț iu Manea Consultan ță Definire ș i Dezvoltare de Brand

Câte lucruri ai notat despre McDonald’s?

Arcadele aurii

Tramvaiul pentru petreceri

Cartofi pr ă ji ți

Locurile de joac ă pentru copii

Big Mac

Meniurile cu surprize pentru copii

Hamburger

McDrive

I’m lovin’ it

Cafea

Copiii

Restaurantul fast-food McDonald’s

Ronald McDonald

Junk food :-)

Petrecerile pentru copii

Cur ățenie

 

Rapiditate

copii ✓ Cur ăț enie   ✓ Rapiditate Hora ț iu Manea Consultan ță Definire ș

Hora ț iu Manea Consultan ță Definire ș i Dezvoltare de Brand

Uimitor, nu?!

Brandurile iau na ș tere, se dezvolt ă ș i tr ă iesc doar în MINTEA noastr ă . Este ceea ce se cheam ă Imaginea unui Brand.

ă . Este ceea ce se cheam ă Imaginea unui Brand. Hora ț iu Manea Consultan

Hora ț iu Manea Consultan ță Definire ș i Dezvoltare de Brand

Imaginea Brandului McDonald’s din minte

Imaginea Brandului McDonald’s din minte Hora ț iu Manea Consultan ță Definire ș i Dezvoltare de
Imaginea Brandului McDonald’s din minte Hora ț iu Manea Consultan ță Definire ș i Dezvoltare de
Imaginea Brandului McDonald’s din minte Hora ț iu Manea Consultan ță Definire ș i Dezvoltare de
Imaginea Brandului McDonald’s din minte Hora ț iu Manea Consultan ță Definire ș i Dezvoltare de
Imaginea Brandului McDonald’s din minte Hora ț iu Manea Consultan ță Definire ș i Dezvoltare de

Hora ț iu Manea Consultan ță Definire ș i Dezvoltare de Brand

Cum ajung brandurile să se Pozi ț ioneze (s ă ocupe un loc) în mintea noastr ă ?

ț ioneze (s ă ocupe un loc) în mintea noastr ă ? Hora ț iu Manea

Hora ț iu Manea Consultan ță Definire ș i Dezvoltare de Brand

Printr-un PROCES Amplu, Complex ș i Continuu pe care companiile îl aplic ă atât posibililor cump ă r ă tori, cât ș i clien ț ilor existen ț i. Se nume ș te Branding.

i clien ț ilor existen ț i. Se nume ș te Branding. Hora ț iu Manea

Hora ț iu Manea Consultan ță Definire ș i Dezvoltare de Brand

Dar exist ă un SECRET!

Companiile care ș i-au fixat deja brandurile în mintea noastr ă fac acest lucru ș i reu ș esc astfel să ne determine s ă le cump ă ră m mereu. Ș i, mai mult decât atât, din ce în ce mai mult!

. Ș i, mai mult decât atât, din ce în ce mai mult! Hora ț iu

Hora ț iu Manea Consultan ță Definire ș i Dezvoltare de Brand

iar SECRETUL const ă în…

iar SECRETUL const ă în… Hora ț iu Manea Consultan ță Definire ș i Dezvoltare de

Hora ț iu Manea Consultan ță Definire ș i Dezvoltare de Brand

Definirea,

Definirea, Hora ț iu Manea Consultan ță Definire ș i Dezvoltare de Brand

Hora ț iu Manea Consultan ță Definire ș i Dezvoltare de Brand

Dezvoltarea,

Dezvoltarea, Hora ț iu Manea Consultan ță Definire ș i Dezvoltare de Brand

Hora ț iu Manea Consultan ță Definire ș i Dezvoltare de Brand

Managementul

Managementul Hora ț iu Manea Consultan ță Definire ș i Dezvoltare de Brand

Hora ț iu Manea Consultan ță Definire ș i Dezvoltare de Brand

Capitalului de Brand

Capitalului de Brand Hora ț iu Manea Consultan ță Definire ș i Dezvoltare de Brand

Hora ț iu Manea Consultan ță Definire ș i Dezvoltare de Brand

Nu putem vorbi despre BRAND f ă r ă să definim, dezvoltă m ș i manageriem CAPITALUL să u.

dezvolt ă m ș i manageriem CAPITALUL s ă u. Hora ț iu Manea Consultan ță

Hora ț iu Manea Consultan ță Definire ș i Dezvoltare de Brand

Ce este Capitalul unui Brand?

Un set de Active legate de brand – numele ș i simbolurile sale – care adaug ă Valoare unui produs sau serviciu.

sale – care adaug ă Valoare unui produs sau serviciu. Hora ț iu Manea Consultan ță

Hora ț iu Manea Consultan ță Definire ș i Dezvoltare de Brand

Setul de Active ale brandului constituie Cheia Succesului

Setul de Active ale brandului constituie Cheia Succesului unei companii.

unei companii.

ale brandului constituie Cheia Succesului unei companii. Hora ț iu Manea Consultan ță Definire ș i

Hora ț iu Manea Consultan ță Definire ș i Dezvoltare de Brand

Un set format din 4 Ingrediente Secrete

Un set format din 4 Ingrediente Secrete Hora ț iu Manea Consultan ță Definire ș i

Hora ț iu Manea Consultan ță Definire ș i Dezvoltare de Brand

Prin care ajungi de la “no brand” la mult-râvnitul statut de BRAND

“no brand”

1 2 3 4
1
2
3
4

“Cutia cu ingrediente”

BRAND “no brand” 1 2 3 4 “Cutia cu ingrediente” Hora ț iu Manea Consultan ță

Hora ț iu Manea Consultan ță Definire ș i Dezvoltare de Brand

BRAND

A ș adar, iat ă mai departe

Ingredientele de care ai nevoie pentru a dezvolta

Capitalul unui Brand.

de care ai nevoie pentru a dezvolta Capitalul unui Brand. Hora ț iu Manea Consultan ță

Hora ț iu Manea Consultan ță Definire ș i Dezvoltare de Brand

1

1 LOIALITATEA fa ță de Brand a Clien ț ilor deja existen ț i Este NUCLEUL
1 LOIALITATEA fa ță de Brand a Clien ț ilor deja existen ț i Este NUCLEUL

LOIALITATEA fa ță de Brand a Clien ț ilor deja existen ț i

Este NUCLEUL unui brand și, cel mai adesea, componenta centrală în Marketing

ș i, cel mai adesea, componenta central ă în Marketing Hora ț iu Manea Consultan ță

Hora ț iu Manea Consultan ță Definire ș i Dezvoltare de Brand

Cum furnizeaz ă VALOARE Loialitatea Clien ț ilor fa ță de brand

Costuri de marketing reduse;

Pârghii comerciale;

Atragerea de noi cump ă r ă tori;

Timp de reac ț ie la amenin ță rile concuren ței.

Timp de reac ț ie la amenin ță rile concuren ț ei. Hora ț iu Manea

Hora ț iu Manea Consultan ță Definire ș i Dezvoltare de Brand

2

2 RECUNOA Ș TEREA Brandului Reprezint ă capacitatea unui poten ț ial cump ă r ă
2 RECUNOA Ș TEREA Brandului Reprezint ă capacitatea unui poten ț ial cump ă r ă

RECUNOA Ș TEREA Brandului

Reprezint ă capacitatea unui poten ț ial cump ă ră tor de a recunoaște un brand ca f ă când parte dintr-o anumit ă clas ă de produse/servicii.

parte dintr-o anumit ă clas ă de produse/servicii. Hora ț iu Manea Consultan ță Definire ș

Hora ț iu Manea Consultan ță Definire ș i Dezvoltare de Brand

Recunoa ș terea Brandului creeaz ă VALOARE prin

Ancore de care se pot prinde alte asocieri;

Familiaritate /Pl ă cere;

Consisten ță /Devotament;

Branduri demne de luat în considerare.

• Branduri demne de luat în considerare. Hora ț iu Manea Consultan ță Definire ș i

Hora ț iu Manea Consultan ță Definire ș i Dezvoltare de Brand

3 CALITATEA Perceput ă Calitatea perceput ă este un sentiment intangibil, general, despre brand ș

3

3 CALITATEA Perceput ă Calitatea perceput ă este un sentiment intangibil, general, despre brand ș i

CALITATEA Perceput ă

Calitatea perceput ă este un sentiment intangibil, general, despre brand ș i poate fi definit ă ca percep ț ia cump ă ră torului cu privire la calitatea general ă sau la superioritatea unui produs/serviciu, în func ție de scopul c ă ruia îi este destinat acel produs/serviciu, raportat ă la variante.

destinat acel produs/serviciu, raportat ă la variante. Hora ț iu Manea Consultan ță Definire ș i

Hora ț iu Manea Consultan ță Definire ș i Dezvoltare de Brand

Cum genereaz ă VALOARE Calitatea Perceput ă

Ofer ă motive de cump ă rare;

Diferen ț iere/Pozi ț ionare;

Op ț iunea de a pune un pre ț premium;

Interes manifestat de membrii re ț elelor de distribu ț ie;

Extensii de brand.

ț elelor de distribu ț ie; • Extensii de brand. Hora ț iu Manea Consultan ță

Hora ț iu Manea Consultan ță Definire ș i Dezvoltare de Brand

4

4 ASOCIERILE Brandului O asociere de brand reprezint ă orice “ se leag ă ” de
4 ASOCIERILE Brandului O asociere de brand reprezint ă orice “ se leag ă ” de

ASOCIERILE Brandului

O asociere de brand reprezint ă orice se leag ă de un brand în memoria cump ă r ă torului. Este cel mai spectaculos activ (ingredient) al Brandului.

Este cel mai spectaculos activ (ingredient) al Brandului. Hora ț iu Manea Consultan ță Definire ș

Hora ț iu Manea Consultan ță Definire ș i Dezvoltare de Brand

VALOAREA Asocierilor de Brand

Ajut ă la procesarea/culegerea de informa ții; Diferen ț iere/pozi ț ionare;

Ofer ă motiv de cump ă rare;

Creeaz ă atitudini/sentimente pozitive;

Sunt o baz ă pentru extensii.

pozitive; • Sunt o baz ă pentru extensii. Hora ț iu Manea Consultan ță Definire ș

Hora ț iu Manea Consultan ță Definire ș i Dezvoltare de Brand

Dar…

Dar… Hora ț iu Manea Consultan ță Definire ș i Dezvoltare de Brand

Hora ț iu Manea Consultan ță Definire ș i Dezvoltare de Brand

… întotdeauna exist ă un dar :-)

… întotdeauna exist ă un dar :-) Hora ț iu Manea Consultan ță Definire ș i

Hora ț iu Manea Consultan ță Definire ș i Dezvoltare de Brand

Pentru ca re ț eta s ă func ț ioneze, iar Brandul s ă dea roade, mai este nevoie de CEVA.

iar Brandul s ă dea roade, mai este nevoie de CEVA. Hora ț iu Manea Consultan

Hora ț iu Manea Consultan ță Definire ș i Dezvoltare de Brand

Acel ceva care leag ă toate ingredientele între ele, f ă când ca Rezultatul să fie unul Fabulos!

ele, f ă când ca Rezultatul s ă fie unul Fabulos! Hora ț iu Manea Consultan

Hora ț iu Manea Consultan ță Definire ș i Dezvoltare de Brand

Acea Funda ț ie care

d ă oportunitatea

organizaț iei de a- ș i juca

toate c ă r ț ile,

organiza ț iei de a- ș i juca toate c ă r ț ile, Hora ț

Hora ț iu Manea Consultan ță Definire ș i Dezvoltare de Brand

prin care s ă - ș i dezv ăluie personalitatea ș i o viziune care să -i ranforseze misiunea și

s ă -i construiască un marketing solid.

ș i s ă -i construiasc ă un marketing solid. Hora ț iu Manea Consultan ță

Hora ț iu Manea Consultan ță Definire ș i Dezvoltare de Brand

Acel ceva se nume ș te…

Acel ceva se nume ș te… Hora ț iu Manea Consultan ță Definire ș i Dezvoltare

Hora ț iu Manea Consultan ță Definire ș i Dezvoltare de Brand

IDEEA SPECIFIC Ă

IDEEA SPECIFIC Ă Hora ț iu Manea Consultan ță Definire ș i Dezvoltare de Brand

Hora ț iu Manea Consultan ță Definire ș i Dezvoltare de Brand

Ideea specific ă este rezultatul unei etape speciale a Crisalidei brandului - programul de definire a brandului.

Crisalidei brandului - programul de definire a brandului. Hora ț iu Manea Consultan ță Definire ș

Hora ț iu Manea Consultan ță Definire ș i Dezvoltare de Brand

Este singura care are Puterea de a face, ulterior, ca toate ingredientele capitalului de brand s ă func ț ioneze eficient ș i interconectat.

s ă func ț ioneze eficient ș i interconectat. Hora ț iu Manea Consultan ță Definire

Hora ț iu Manea Consultan ță Definire ș i Dezvoltare de Brand

Sper ca informaț iile din acest document s ă î ț i deschidă noi orizonturi prin care s ă define ș ti ș i s ă dezvol ț i brandul, compania, vânz ă rile

ș i profitul, iar

i brandul, compania, vânz ă rile ș i profitul, iar Hora ț iu Manea Consultan ță

Hora ț iu Manea Consultan ță Definire ș i Dezvoltare de Brand

… în urm ătoarele materiale pe care le vei primi, î ț i voi ar ăta pas cu pas CUM s ă define ș ti ș i s ă dezvol ț i prin Programe, Metode și Tehnici specifice brandul ș i activele sale, exact a șa cum fac marile companii.

Verific ă- ț ifdg@

a ș a cum fac marile companii. Verific ă - ț ifdg @ Hora ț iu
a ș a cum fac marile companii. Verific ă - ț ifdg @ Hora ț iu

Hora ț iu Manea Consultan ță Definire ș i Dezvoltare de Brand

Î ț i pun la dispozi ț ie toată experien ț a pe care am acumulat-o în peste 17 ani de când ofer consultan ță pentru definirea și dezvoltarea de branduri

Consultan ță de Brand

Crea ț ie (grafic ă , web, fotografie, film, audio etc.)

ț ie (grafic ă , web, fotografie, film, audio etc.) Hora ț iu Manea Consultan ță

Hora ț iu Manea Consultan ță Definire ș i Dezvoltare de Brand

Î ț i mul ț umesc pentru timpul acordat! Hora ț iu Manea Expert Definire
Î ț i mul ț umesc pentru timpul acordat! Hora ț iu Manea Expert Definire

Î ț i mul ț umesc pentru timpul acordat!

Hora ț iu Manea

Expert Definire ș i Dezvoltare Brand

© 2016