Sunteți pe pagina 1din 11

ANEXA Nr.

5
la metodologie
Continutul-cadru al memoriului de prezentare
I.

Denumirea proiectului:

,,FLUIDIZAREA CIRCULATIEI RUTIERE LA INTERSECTIA STR. SOVEJA CU STR. CHILIEI SI


AMENAJAREA DE ACCESE LA IMOBILUL SITUAT IN MUNICIPIUL CONSTANTA NR. 15B
AMPLASAMENT: Strada Soveja nr. 15B si intersectia cu str. Chiliei din Municipiul
Constanta, Jud. Constanta
II. Titular
BENEFICIAR:
Municipiul Constanta prin S.C. CONFORT URBAN SRL
INVESTITOR: BOGARIS RESIDENTIAL ROM CUATRO SRL Bucuresti
Bd. Lascar Catargiu nr.15A, Et.4, Ap.10, Bucuresti
numarul de telefon, de fax si adresa de e-mail, adresa paginii de
interne
Persoana contact: Apopei Ionut Ciprian; Mobil: 0747-016562, capopei@bogaris.com.
II.

Descrierea proiectului:

Situatia generala actuala


Str. Soveja este o artera principala din trama stradala majora a orasului facand parte din inelul
colector de legatura intre b-dul Mamaia si b-dul I.C. Bratianu. Pe sectorul b-dul Mamaia b-dul Al.
Lapusneanu, este o strada cu trafic intens, de categoria I cu 6 benzi de circulatie , cate 3 benzi
pe sens, fiind penetrata de doua strazi si alei laterale (str. Chililei, str. Primaverii si Aleea
Branduselor) si alte accese laterale.
Str. Chiliei este o artera colectoare din trama stradala secundara a orasului facand legatura intre
str. Nicolae Iorga , zona Piata Chiliei , str. Ion Ratiu, str. Panait Cerna, str. Soveja si alte strazi din
cartierul Tomis II pe care in traverseaza de la sud la nord, este o strada cu trafic mediu, mai intens
pe perioadele evenimentelor sportive de pe stadionul ,,Farul, de categoria tehnica III cu 2 benzi
de circulatie si supralargire spre intersectia cu str. Soveja.
Circulatia rutiera este reglementata prin marcaje si indicatoare rutiere, fiind cu prioritate pe str.
Soveja fata de str. Chiliei si fata de accesele laterale, cu exceptia intersectiilor cu b-dul Mamaia si
b-dul Al. Lapusneanu unde circulatia rutiera si pietonala este reglementata inclusiv cu semafoare
luminoase si la intersectia cu str. Primaverii unde circulatia rutiera este reglementata cu sens
giratoriu.

Virajul ,,la stanga dinspre str. Chiliei spre str. Soveja directia bd. Lapusneanu este permis prin
asigurarea prioritatii fata de circulatia pe str. Soveja, determinand o fluienta scazuta a circulatiei
rutiere pe str.Chiliei.
Virajul ,,la stanga de pe str. Soveja din directia bd. Mamaia spre str. Chiliei este interzis, fiind
adesea incalcat de anumiti conducatori auto, punand in pericol siguranta circulatiei rutiere.
Traficul rutier pe str. Soveja este compus preponderent din autoturisme, vehicule de marfa usoare
autobuze si minibuze transport public si ocazional (cu autorizatie) vehicule grele de marfa.
Traficul rutier pe str. Chiliei este compus preponderent din autoturisme, vehicule de marfa usoare
ocazional autocare, minibuze transport persoane si vehicule grele de marfa (cu autorizatie).
Terenul adiacent de pe partea stanga a str. Soveja din directia bd. Mamaia si a str. Chiliei din
directia str. Panait Cerna (fosta baza RATC) , conform planurilor de urbanism si amenajare a
teritoriului sau a regulamentelor aprobate, este destinat "Complex de imobile cu regim mare de
inaltime locuire colectiva, comert, birouri si hotel ".
Conform studiului de trafic pentru PUZ ,,Marina Park Constanta structura traficului pe str. Soveja
si la intersectia cu str. Chiliei va inregistra, dupa realizarea tuturor investitiilor propuse, o crestere
globala cu cca 10%.
Necesitatea si scopul lucrarilor
Prin amenajrile necesare, solicitate de catre beneficiar, se urmrete realizarea urmtoarelor
principale obiective:
Fluidizarea traficului , mbuntirea condiiilor de circulaie si

creterea siguranei

circulaiei rutiere pe str. Soveja , atat la intersectia cu str. Chiliei cat si la unul din accesele
in/din interiorul investitiei magazin retail prevazut, prin realizarea unui insule giratorii.
Creterea siguranei circulaiei pietonale pe str. Soveja catre/dinspre viitoarea investitie
magazin retail si protejarea acesteia cu peron central.
Reamenajarea trotuarelor pietonale.
Refacerea sistemului de reglementari a circulatiei rutiere prin marcaje si indicatoare
,pentru mbuntirea condiiilor de circulaie, sporirea gradului de confort i a siguranei
rutiere.
Reducerea factorilor de poluare, in principal a aerului.
Lucrrile propuse se vor adapta la dimensiunile i condiiile existente din amplasamente, la
regimul de proprietate al terenurilor, asigurndu-se inclusiv racordarea la sistemele rutiere ale
arterelor existente att n plan, ct i n profil longitudinal i transversal.

AMPLASAMENTUL SI SITUATIA JURIDICA A TERENURILOR


Amplasamentul
Amplasamentul este situat in intravilanul Mun. Constanta, pe strada Soveja, in zona intersectiei
cu str. Chiliei si partial pe terenul adiacent destinat investitiei comerciale de Hipermarket de pe
partea stanga pe sensul dinspre bd. Mamaia spre bd. Lapusneanu.
Regimul juridic
Suprafata afectata de amenajarea intersectiei si acceselor, inclusiv zonele de reglementari a
circulatiei, este in suprafata totala de 6971 mp, face parte, partial din domeniul public al
Municipiului Constanta in suprafata de 6701 mp si partial (lotul1, lotul2 si lotul3) pe o suprafata de
270 mp este proprietatea societatii BOGARIS RESIDENTIAL ROM CUATRO SRL, conform
actelor de proprietate.
Bilantul suprafetelor existente si propuse
Bilantul suprafetelor pe proprietati
EXISTENT
SUPRAFATA(mp)

FUNCTIUNE (FOLOSINTA)

PROPUS
SUPRAFATA(mp)

%
%
(A) Suprafete pe domeniul public al Mun. Constanta
CAROSABIL str. SOVEJA si str. CHILIEI
5866,00
5684,00
TROTUARE str. SOVEJA si str. CHILIEI
794,00
513,00
INSULE DIRIJARE (delimitate cu borduri)
0
240,00
SPATIU VERDE
41,00
264,00
Total (A) suprafata domeniul public
6701,00
6701,00
(B) Suprafete proprietate privata BOGARIS RESIDENTIAL ROM QUATRO
CAROSABIL ACCESE (lot 1+lot 2+lot 3)=
0
205,00
0/(7+18+180)
TROTUARE ACCESE (lot 1+lot 2+lot 3)
0
65,00
0/ (23,5+4,5+37)
TEREN VIRAN (lot 1+lot 2+lot 3)
270,00
0
(30,5+22,5+217)/0
Total (B) suprafata proprietate
270,00
270,00
privata
TOTAL AMENAJARI
6971,00
6971,00

Indicii de ocupare pe categorii de folosinta


FUNCTIUNE (FOLOSINTA)
CAROSABIL RUTIER

EXISTENT
SUPRAFATA(mp)
%
5866,00
84,15

PROPUS
SUPRAFATA(mp)
5889,00

%
84,48

TROTUARE PIETONALE
INSULE DIRIJARE (delimitate cu
borduri)
SPATIU VERDE (insula+alte spatii)
TEREN VIRAN
TOTAL AMENAJARI

794,00

11,39

578,00

8,29

240,00

3,44

41,00
270,00
6971,00

0,59
3,87

264,00
0
6971,00

3,79
0

Topografia generala
Zona analizata prezinta un aspect general de platou la diverse cote de la +4,80 la 5,90 m MN75,
cu zona cea mai joasa (zona concava) la intersectia str. Soveja cu str. Chiliei, cu pante generale
dinspre str. Primaverii si dinspre bd. Mamaia de pana la 1%.
Terenurile adiacente prezinta caracteristici asemanatoare, cu pante generale de cca. 1%-1,6%
dinspre cartier catre lacul Tabacarie.
CARACTERISTICILE PRINCIPALE ALE LUCRARII
Situatia actuala
In prezent, folosinta actuala a terenului: circulatie publica (carosabila si pietonala) si partial, curti
constructii.
Destinatia terenului stabilita prin planurile de urbanism si amenajarea teritoriului sau din
regulamentele aprobate este de : "Complex de imobile cu regim mare de inaltime locuire
colectiva, comert, birouri si hotel " imobilul este situat in zona de circulatii carosabile si pietonale
propuse.
Echiparea cu utilitati: zona dispune de retele de utilitati (alimentare cu apa, canalizare, energie
electrica si termica; gaze naturale)
Amplasamentul se afla intr-o zona protejata conform Listei Monumentelor istorice actualizata si a
Listei monumentelor istorice disprute: Necropola oraului antic Tomis, Cod. CT-I-s-A-02555,
nr.crt.13.

Str. Soveja , pe sectorul B-dul Mamaia - B-dul Al. Lapusneanu face parte din categoria I de strazi
cu 6 benzi de circulatie, cate 3 benzi pe fiecare sens, cu urmatoarele caracteristici principale:
Principalele elemente geometrice
-

Traseul in plan este in curba ,,la dreapta cu raza de 300 m pe directia de mers dinspre
Bulevardul Mamaia.

Lungimea totala a tronsonului proiectat pe str. Soveja este de 210 m.

Latimea carosabila curenta a strazii este de 20,5 m, compusa din cate 3 benzi de
circulatie pe sens de cate 3 m latime fiecare si o zona de parcare longitudinala de 2,5 m
latime, adiacenta trotuarului dinspre lacul Tabacarie.

Latimea trotuarelor existente este cuprinsa intre 2,8 m si 3,5 m cu imbracaminte asfaltica.

Profilul transversal al strazii este ,,in acoperis cu panta partii carosabile spre bordurile
laterale de 2% , iar trotuarele , exceptand zonele denivelate, au panta de scurgere catre
partea carosabila.

In profil longitudinal str. Soveja prezinta pe amplasamentul viitorului sens giratoriu un varf
de panta , umat de un sector spre str. Chiliei de cca. 140 m cu panta continua si declivitati
variabile de pana la 1% si un sector cu panta inversa catre str. Primaverii cu declivitati
variabile de pana la 0,7 % pe cca. 200 m.

Structura constructiva pe zonele carosabile , este alcatuita din fundatie de piatra sparta in
grosime de 30 35 cm asternuta pe un strat filtrant de cca. 5-7 cm grosime, fundatie peste care
s-au asternut 2- 3 straturi de imbracaminti asfaltice avand o grosime totala de 1016 cm.
Circulatia rutiera si pietonala pe str. Soveja este reglementata prin marcaje si indicatoare rutiere,
fiind cu prioritate fata de strazile si accesele laterale, cu exceptia intersectiilor cu b-dul Mamaia si
b-dul Al. Lapusneanu unde circulatia rutiera si pietonala este reglementata inclusiv cu semafoare
luminoase si la intersectia cu str. Primaverii unde circulatia rutiera este reglementata cu sens
giratoriu. La intersectia cu str. Chiliei este interzis virajul ,,la stanga dinspre directia bd. Mamaia.
Fluienta traficului rutier pe str. Soveja este influientata de intersectiile semaforizate cu b-dul
Mamaia si b-dul Al. Lapusneanu si de intersectia cu sens giratoriu cu str. Primaverii. Intre cele
doua intersectii semaforizate se apreciaza o buna fluienta a circulatiei rutiere. La intersectia cu str.
Chiliei este redusa, fiind fara prioritate fata de circulatia pe str. Soveja si interdictia de acces prin
virajul ,,la stanga dinspre directia bd. Mamaia.
Pe sectorul analizat nu sunt prevazute treceri pentru pietoni.

Descrierea lucrarilor
Proiectarea obiectivului pentru Fluidizarea circulatiei rutiere la intersectia str. Soveja cu str.
Chiliei si amenajarea de accese la imobilul situat pe strada Soveja nr.15B s-a facut pe baza
urmatoarelor prevederi:
Normativ AND 600-2010 pentru amenajarea intersectiilor la nivel si in sens giratoriu;
STAS 863/1985 privind elementele geometrice ale traseelor;
Normativ privind alcatuirea structurilor rutiere suple pentru strazi NP 116-2005;

Normativ pentru dimensionarea structurilor rutiere suple si semirigide PD 177-2001;


Normativ pentru dimensionarea straturilor bituminoase de ranforsare a structurilor rutiere
suple si semirigide ind. AND 550-99;
STAS 10144/1 90 Strazi. Profiluri transversale. Prescriptii de proiectare;
STAS 10144/2 91 Strazi. Trotuare. Prescriptii de proiectare;
STAS 10144/3 91 Elementele geometrice ale strazilor. Prescriptii de proiectare;
STAS 10144/4 95 Amenajarea intersectiilor la strazi. Prescriptii de proiectare;
STAS 863/1985 privind elementele geometrice ale traseelor;
STAS 1709/1 si 2-1990 privind degradarile din inghet-dezghet;
STAS 1598/2-89, privind incadrarea imbracamintilor la ranforsarea sistemelor rutiere;
STAS 1848/1,2,3-2011 i STAS 1848/7-2004
SR 1848/1,2,3 - 2011- Indicatoare si mijloace de semnalizare rutiera;
SR 1848/7 2004- Semnalizare rutiera. Marcaje rutiere;
Norme metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor
de circulatie in vederea executarii de lucrari in zona drumului public si/sau pentru
protejarea drumului, conform prevederilor Ordinul MT/MI 1112/411/2000 publicat in MO nr.
397/24.08.2000.
Alte reglementari in vigoare aplicabile din domeniu
Lucrari de supralargire a carosabilului prevazute pentru realizarea sensului giratoriu,
spre trotuarele laterale , in vederea asigurarii latimii caii inelare si razei exterioare de viraj,
astfel incat sa asigure virajul vehiculului de calcul reprezentat de un autotren articulat (TIR),
constand in lucrari de dezafectari/protectii utilitati supra si subterane, dupa caz, sapaturi la
cca. 5060 cm adancime, realizarea fundatiei din piatra sparta, delimitarea cu borduri a partii
carosabile si asternerea imbracamintii asfaltice.
Amenajarea intersectiei cu sens giratoriu are urmatoarea alcatuire:
a. Insula giratorie are o forma alungita de 57 m intre centrele capetelor giratorii , este
amplasata orizontal in lungul axului carosabilului existent, avnd un capat de giratie
poziionat aproximativ la intersectia axelor str. Soveja cu str. Chiliei, iar celalalt capat
de giratie la intersectia cu axul noului acces pentru viitoarea investitie. Capetele de
giratie au forma semicirculara cu o raza de 4,5 m, delimitata la exterior de borduri
prefabricate 20x25cm din beton clasa C35/45, montate inecat la o inaltime de maxim
1,5 cm fata de suprafata carosabila adiacenta. Se recomanda iluminarea suplimentara
a capetelor de giratie.
b. Coroanele semicirculare carosabile de siguranta de la capetele de giratie, au 1,5 m
latime din pavaje piatra/prefabricate montate pe strat de mortar cu panta spre exterior
de 4% si rostuite cu mortar de ciment M100, delimitata la interior cu bordurile
prefabricate din beton 20x25 cm care delimiteaza corpul alungit al giratiei.

c. Insula alungita giratorie este delimitata la exterior cu borduri prefabricate din beton
20x25 cm , fiind prevazuta cu umplutura cu pamant vegetal si spatiu verde la interior
de forma convexa cu o panta spre varf de cca. 15%, astfel incat inaltimea totala fata
de carosabilul existent sa nu depaseasca 70 cm pentru asigurarea vizibilitatii din
sensul opus. Se recomanda montarea de butoni reflectorizanti/iluminarea suplimentara
a conturului insulei alungite.
d. Semicaile inelare pe capetele de giratie au raza exterioara de 15 m la intersectia cu
str. Chiliei si de 14,5 m la noul acces, respectiv o latime de 10 -10,5 min lungul str.
Soveja care permit circulatia in lungul str. Soveja pe 3 benzi de circulatie si virajul
ocazional (pentru aprovizionare marfa) al vehiculului de calcul (TIR) cu alegerea
traiectoriei optime de viraj si ocuparea caii inelare. In sens transversal, calea inelara
are panta spre exterior de 2 - 2,5%.
e. Insula separatoare dinspre directia bd. Mamaia are o forma asemanatoare cu forma
triunghiulara, racodata la traiectoriile de intrare si iesire in/din sensul giratoriu. Este
delimitata fata de carosabil cu borduri din beton 20x25 cm si marcaje rutiere de
delimitare la cca. 50 cm distanta. La interior se prevede imbracaminte asfaltica.
f.

Insula separatoare dinspre directia str. Primaverii prezinta o forma alungita pe 65 m


lungime cu traiectorie ondulata ,,de ican la apropierea de trecerea pentru pietoni si
sensul giratoriu in scopul reducerii vitezei, racodata la traiectoriile de intrare si iesire
in/din sensul giratoriu.Pe zona trecerii pentru pietoni se prevede un peron de
stationare pavat si protejat cu balustrada pe sensul fara marcaj pietonal. Insula este
delimitata fata de carosabil cu borduri din beton 20x25 cm si marcaje rutiere de
delimitare la cca. 50 cm distanta. La interior se prevede imbracaminte asfaltica.

g. Insulele separatoare dinspre directia str. Chiliei prezinta forme asemanatoare cu


forma triunghiulara, racodata la traiectoriile de intrare si iesire in/din sensul giratoriu. O
insula este delimitata fata de carosabil cu borduri din beton 20x25 cm si marcaje
rutiere de delimitare la cca. 50 cm distanta si laa interior cu imbracaminte asfaltica, iar
cealalta insula de separare va fi din marcaje rutiere ca zone interzise.
h. Pe sensul de intrare pe directia dinspre str. Primaverii spre str. Chiliei, inaite de
apropierea de trecerea pentru pietoni se vor prevedea doua grupari cu cate 6 benzi
rezonatoare din marcaje cu termoplast de 6 - 8 mm grosime in scopul limitarii vitezei
de circulatie .
i.

Accesul clientilor catre magazinul retail va fi prevazul cu 2 benzi de circulatie ,


racordate la str. Soveja cu borduri prefabricate din beton 20x25 pentru asigurarea
virajului de intrare/iesire a vehiculelor.

j.

Insula separatoare de pe accesul clientilor catre magazinul retail prezinta o forma


asemanatoare cu forma triunghiulara si va fi realizata cu marcaje rutiere ca zona
interzisa.

Amenajarea accesului de marfa catre magazinul retail va fi prevazul cu 3 benzi de


circulatie, din care 2 benzi de intrare dinspre str. Soveja si 1 banda de iesire in str. Soveja,
racordate la str. Soveja cu borduri prefabricate din beton 20x25 pentru asigurarea virajului
vehiculelor de marfa.
Trotuarele se vor reface pe zonele de supralargiri a carosabilului si pe zona de racord a
noului acces catre magazinul retail, pe lungimile aferenta bordurilor noi montate , lucrarile
constand in realizarea fundatiei din piatra sparta de 15 cm grosime si asternerea de
imbracaminte asfaltica.
Refacerea sistemului de reglementari a circulaiei rutiere i pietonale prin marcaje,
indicatoare rutiere si alte elemente si dispozitive complementare (benzi rezonatoare, stalpisori
reflectorizanti, etc.) pentru cresterea sigurantei circulatiei rutiere si pietonale, cresterea
vizibilitatii si eliminarea pericolelor existente.
La stabilirea sistemului de reglementri a siguranei circulaiei privind mijloacele de
semnalizare rutier, s-a inut cont de urmtoarele:
-

Respectarea prevederilor legislaiei n vigoare n domeniul din OUG 195/2002


republicata; HG 11391/2006; STAS 1848/1,2,3-2011 i STAS 1848/7-2004.

Asigurarea unui regim de circulaie cu restricii specifice zonei cu intensitate de


trafic ridicata care s asigure att sigurana pietonala ct i fluena traficului. Viteza
maxima pe sectoarele curente este de 50 km/ora, iar in apropierea sensurilor
giratorii la 30 km/ora.

Corelarea cu situaia concret a amplasamentelor i cu zonele adiacente


acestora , precum si cu semnalizarea existenta.

Restrictiile de circulatie sunt reglementate prin indicatoare si marcaje rutiere , astfel:


-

Indicatoarele de avertizare
Indicatoarele de prioritate
Indicatoarele de interzicere sau restricie
Indicatoarele de obligare
Indicatoarele de orientare
Indicatoarele de informare
marcaje longitudinale de separare a benzilor de circulaie, formate din linii
discontinue i continue, dup caz, n apropierea interseciei ;
marcaje longitudinale de delimitare a partii carosabile format din linie discontinua
1/1 m pe pe anumite zone de delimitare si ghidare ;
marcaje de inscripionare pe carosabil (sgei de direcie , cedeaz trecerea);
marcaje transversale de oprire , cedeaza trecerea si traversare pietoni;
marcaje pentru spaii interzise delimiteaz zonele de dirijare n intersecie i sunt
prevzute pentru toate direciile pe o latime de 50 cm;

marcaje de ghidare delimiteaz inelul exterior al giratiei si benzile de circulatie;


benzi rezonatoare din marcaje cu vopsea termoplastica de 6 8 mm grosime.
Pentru marcaje se va folosi vopsea de marcaj ecologica cu microbile
reflectorizante care sa asigure vizibilitate noaptea si ziua, pe timp uscat sau ploios,
conform prevederilor din Caietul de Sarcini.

III.

Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in


mediu
Lucrarile proiectate nu produc efecte negative asupra factorilor de mediu, ci conduc la
imbunatatirea calitatii unor factori, in principal asupra aerului , asupra zgomotului si sanatatii
oamenilor, ca urmare a imbunatatirii conditiilor circulatiei rutiere si pietonale.
Materialele rezultate din lucrarile de demolari sunt materiale inerte (beton, piatra, moloz,
mixturi asfaltice, etc.) , iar pe perioada executiei lucrarilor se va asigura colectarea, depozitarea
temporara si evacuarea in depozitele autorizate in conditii de siguranta a deseurilor.
Materialele utilizate la amenajarile propuse nu sunt poluante pentru apa si sol.
1. Protectia calitatii apelor: Nu este cazul
sursele de poluanti pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;
statiile si instalatiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevazute.
2. Protectia aerului: Nu este cazul
sursele de poluanti pentru aer, poluanti;
instalatiile pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera.
3. Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor: Nu este cazul
sursele de zgomot si de vibratii;
amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor.
4. Protectia impotriva radiatiilor: Nu este cazul
sursele de radiatii;
amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva radiatiilor.
5. Protectia solului si a subsolului:
sursele de poluanti pentru sol, subsol si ape freatice;
lucrarile si dotarile pentru protectia solului si a subsolului.
6. Protectia ecosistemelor terestre si acvatice: Nu este cazul
identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;
lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia biodiversitatii, monumentelor naturii si ariilor
protejate.
7. Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public: Nu este cazul

identificarea obiectivelor de interes public, distanta fata de asezarile umane, respectiv fata de
monumente istorice si de arhitectura, alte zone asupra carora exista instituit un regim de restrictie,
zone de interes traditional etc.;
lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia asezarilor umane si a obiectivelor protejate
si/sau de interes public.
8. Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament: Nu este cazul
tipurile si cantitatile de deseuri de orice natura rezultate;
modul de gospodarire a deseurilor.
9. Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase: Nu este cazul
substantele si preparatele chimice periculoase utilizate si/sau produse;
modul de gospodarire a substantelor si preparatelor chimice periculoase si asigurarea
conditiilor de protectie a factorilor de mediu si a sanatatii populatiei.
V. Prevederi pentru monitorizarea mediului:
dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu Nu este cazul
VI. Justificarea incadrarii proiectului, dupa caz, in prevederile altor acte normative nationale care
transpun legislatia comunitara (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva-cadru apa, Directiva-cadru
aer, Directiva-cadru a deseurilor etc.) Nu este cazul
VII. Lucrari necesare organizarii de santier:
La executia tuturor lucrarilor se vor respecta de catre antreprenori prevederile OUG
195/2002 republicata , HG 1391/2006 si a Normelor Metodologice MI-MT nr.1112/411 din oct 2000
privind conditiile de inchidere si de instituire a restrictiilor de circulatie. Proiectul de reglementare
a restrictiilor de circulatie pe etape de executie va fi intocmit de catre antreprenori in baza
prevederilor legale in vigoare si va fi avizat de catre Serviciul Politiei Rutiere Constanta.
Pe toata perioada de executie cu restrictii de circulatie si apoi pe toata perioada de
exploatare se va asigura iluminatul corespunzator al amplasamentului prin grija beneficiarului.
Antreprenorul va lua toate msurile privind lucrul n zonele cu instalaii subterane pentru
evitarea accidentelor i deteriorarea acestora. In acest sens se vor efectua sondaje transversale
prin sapatura exclusiv manuala si se vor respecta instructiunile detinatorilor de utilitati subterane.
Constructorul va respecta n organizarea procesului de lucru, normele de protecie a
muncii i PSI

n vigoare , specifice categoriilor de lucrri reale ce se execut , atat pentru

10

securitatea personalului propriu, cat si pentru pietonii din zonele adiacete sau care traverseaza
lucrarea.
Toate amenajrile propuse se vor executa dupa realizarea lucrarilor de devieri si
racordare la utilitati (stalpi de iluminat, cable electrice, guri de colectare ape ,racord la canalizare
menajera si apa, dupa caz) si se vor racorda la profilele longitudinale si transversale ale
amenajarilor rutiere si pietonale adiacente, asigurndu-se astfel inclusiv preluarea i scurgerea
apelor pluviale de pe suprafeele nou amenajate.
VIII. Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la
incetarea activitatii, in masura in care aceste informatii sunt disponibile: Nu este cazul
lucrarile propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de
accidente si/sau la incetarea activitatii;
aspecte referitoare la prevenirea si modul de raspuns pentru cazuri de poluari accidentale;
aspecte referitoare la inchiderea/dezafectarea/demolarea instalatiei;
modalitati de refacere a starii initiale/reabilitare in vederea utilizarii ulterioare a terenului.
IX. Anexe - piese desenate
1. Planul de incadrare in zona a obiectivului si planul de situatie, cu modul de planificare a
utilizarii suprafetelor
Planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului
2. Schemele-flux pentru:
procesul tehnologic si fazele activitatii, cu instalatiile de depoluare. Nu este cazul
3. Alte piese desenate, stabilite de autoritatea publica pentru protectia mediului.
a) coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului.
Semnatura si stampila
Bogaris Residential Rom Cuatro SRL
Prin Apopei Ionut Ciprian

11