Sunteți pe pagina 1din 4

Test

1.

Solicitarea si obtinerea acordului de mediu sunt obligatorii:


a) pentru proiecte publice ori private sau pentru modificarea ori extinderea
activitatilor existente care pot avea impact semnificativ asupra mediului
b) pentru planuri si programe cu impact semnificativ asupra mediului
c) dupa inceperea activitatii cu impact semnificativ de mediu
2.

Desfasurarea activitatilor existente precum si nceperea activitatilor noi cu impact


semnificativ asupra mediului se realizeaza :
a) numai in baza certificatului de inregistrare emis de Oficiul Registrului Comertului
b) n baza autorizatiei/autorizatiei integrate de mediu.
c) in baza autorizatiei de functionare emisa de Primaria localitatii unde se desfasoara
activitatea
3. Autorizatia integrata de mediu eliberata in temeiul legislatiei in vigoare se emite pentru:
a) 3 ani
b) 10 ani
c) 15 ani
4.
Consultarea publicului este obligatorie in cazul procedurilor de emitere a actelor de
reglementare.
a) adevarat
b) fals
c) nu exista prevedere legala in acest sens
5. Revizuirea autorizaiei de mediu se realizeaza ori de cte ori exista o schimbare de fond a
datelor care au stat la baza emiterii ei. Titularul activitatii informeaz despre acest lucru :
a) in scris autoritatea de mediu emitenta a autorizatiei de mediu
b) in scris Agentia Nationala de Protectie a Mediului
c) in scris Administratia Nationala a Apelor Romane
6. Detinatorii de uleiuri uzate sunt obligati:
a) sa predea uleiurile uzate operatorilor economici autorizati sa desfasoare activitati de
colectare-valorificare-eliminare a acestor uleiuri uzate
b) sa amestece uleiurile uzate cu motoina, solventi, reziduri petroliere in vederea utilizarii
acestui amestec drept carburant
c) sa colecteze, stocheze uleiurile uzate in comun cu alte tipuri de deseuri
7. Pentru introducerea pe piata din Romnia a substantelor periculoase eticheta se redacteaza in:
a) limba engleza
b) limba romna.
c) limba statului din care se achizitioneaza substanta periculoasa.
8. La etichetarea substantelor periculoase , simbolurile de pericol prevazute in legislatie si textul
indicatiilor de pericol trebuie sa respecte urmatoarele cerinte:
a) simbolurile de pericol trebuie tiparite cu negru pe un fond galben-portocaliu;
b) simbolurile de pericol trebuie tiparite cu portocaliu pe un fond negru
c) simbolurile de pericol nu trebuie tiparite chiar daca exista in clasificarea substantei.
9. Operatorii economici care introduc pe piata nationala anvelope noi si/sau uzate destinate
reutilizarii au obligatia unei contributii la veniturile Fondului pentru Mediu astfel:

a) 1 leu /kg anvelopa pentru diferenta dintre cantitatile de anvelope corespunzatoare


obligatiilor anuale de gestionare prevazute in legislatia in vigiare si cantitatile efectiv gestionate
b) 2 lei /kg anvelopa pentru diferenta dintre cantitatile de anvelope corespunzatoare
obligatiilor anuale de gestionare prevazute in legislatia in vigiare si cantitatile efectiv
gestionate
c)1,5 lei /kg anvelopa pentru diferenta dintre cantitatile de anvelope corespunzatoare
obligatiilor anuale de gestionare prevazute in legislatia in vigiare si cantitatile efectiv gestionate
10. Operatorii economici care introduc pe piata nationala bunuri ambalate au obligatii conform
OUG 196 din 2005 privind fondul de mediu, art 9 lit d astfel:
a) doar cei care achizitioneaza bunurile ambalate din tari non UE
b) nu au astfel de obligatii, obligatia revenind producatorilor de ambalaje
c) 2 lei/kg de ambalaj ,pentru diferenta dintre cantitatile de deseuri de ambalaje
corespunzatoare obiectivelor de valorificare sau incinerare in instalatii de incinerare cu
recuperare de energie si de valorificare prin reciclare stabilite in legislatie si cantitatile de
deseuri de ambalaje efectiv valorificate sau incinerate in instalatii de incinerare cu recuperare
de energie si valorificate prin reciclare;
11. Operatorii economici care introduc pe piata natioanala bunuri ambalate in ambalaje primare,
secundare, tertiare pot sa isi indeplineasca responsabilitatile pentru deseurile de ambalaje generate:
a)individual, pentru deseurile de ambalaje rezultate de la propriile produse pe care le
introduc pe piata nationala, sau prin intermediul unui operator economic autorizat de catre o
comisie constituita la nivelul autoritatii publice centrale pentru protectia mediului.
b) prin depozitare la un depozit de deseuri autorizat
c) nu are nici o responsabilitate, aceasta revenindu-i producatorului de ambalaje.
12. In sistemul de marcare si de identificare pentru ambalaje, ce material reprezinta abrevierea
pentru mase plastice HDPE:
a) polipropilena
b) polistiren
c) polietilena de mare densitate
13. Persoanele juridice care comercializeaza baterii si/sau acumulatori pentru autovehicule catre
consumatorii finali, au urmatoarele obligatii principale:
a) sa emita cumparatorului, la vnzarea bateriei sau acumulatorului pentru autovehicul,
o chitanta pe care sa se specifice valoarea depozitului de 10 %.
b) sa solicite consumatorului final predarea unui acumulator uzat concomitent cu achitarea de
catre consumator a valorii depozit de 10% fata de pretul de vanzare.
c) nu au obligatii de gestionare a deseurilor de acumulatori
14. Care din urmatoarele fapte savarsite de operatorul economic constituie contraventie si se
sanctioneaza cu amenda contraventionala conform HG nr. 1132 din 2008 privind regimul bateriilor
si acumulatorilor:
a) transferarea responsabilitatilor, pe baza de contract, catre un operator economic legal
constituit(organizatie colectiva) in scopul organizarii sistemului de colectare a deseurilor de baterii
si acumulatori
b) eliminarea deseurilor de baterii si acumulatori industriali si auto prin depozitare in
depozite de deseuri si prin incinerare.
c) Introducerea pe piata a bateriilor si acumulatorilor de catre producatori inregistrati la ANPM.

15. La expedierea deseurilor nepericuloase din unitate , cine completeaza formularul de


incarcare-descarcare deseuri Anexa nr. 3 din HG 1061 / 2008?
a) transportatorul deseurilor
b) expeditorul deseurilor
c) destinatarul deseurilor
16. Pentru obligatiile de plata reprezentnd o contributie de 3% din veniturile realizate din
vnzarea deseurilor metalice feroase si neferoase, termenele de declarare a obligatiilor la Fondul
pentru mediu sunt prevazute in actele normative in vigoare astfel:
a) lunar, pna la data de 25 a lunii urmatoare celei in care s-a desfasurat activitatea
b)semestrial , pana la data de 25 iulie din anul in cursul caruia se desfasoara activitatea
c) anual, pana la data de 25 ianuarie a anului urmator in care s-a desfasurat activitatea.
17. Ce se intelege prin pregatirea pentru reutilizare:
a) operaiunile de verificare, curare sau valorificare prin reparare, prin care
produsele ori componentele produselor care au devenit deeuri sunt pregtite pentru a fi
reutilizate fr nicio alt operaiune de pretratare;
b) msurile luate nainte ca o substan, un material sau un produs s devin deeu
c) orice operaiune de valorificare prin care deeurile sunt transformate n produse
18. Transportul deeurilor se face in conformitate cu :
a) Legea 104 din 2010 privind protectia atmosferei
b) HG nr 1061/2008 si Regulamentul nr 1013/2006 privind transportul deeurilor
c) nu sunt reglementari specifice domeniului
19. n ceea ce privete colectarea, deeurile periculoase:
a) se colecteaz mpreun cu deeurile nepericuloase, sortarea facndu-se ulterior
b) se vor colecta printr-un sistem diferit de cel al deeurilor nepericuloase
c) nu este important colectarea lor
20. Care este ordinea corect a ierarhiei deeurilor privind prevenirea generrii i gestionarea lor
a) reutilizare, valorificare, eliminare
b) reciclare, reutilizare, alte operaiuni de valorificare, eliminare
c) prevenire, pregtire pentru reutilizare, reciclare, alte operaiuni de valorificare,
eliminare
21. Scopul gestionrii corecte a deeurilor este:
a) obinerea de resurse financiare, crescnd productivitatea,
b)conservarea resurselor naturale, reducerea cantitii de deeuri, dezvoltarea
durabila,
c)mrirea capacitii de producie.
22. Cte categorii de deeuri sunt cuprinse in lista cu deeuri din HG 856 din 2002?
a) 20
b) 22
c) 23
23. Diferenierea deeurilor periculoase fa de cele nepericuloase in HG nr 856/2002 este
realizat prin:
a) existena unei liste suplimentare ce conine doar deeurile periculoase

b) marcarea cu un asterix a deeului n lista deeurilor,


c) existena unei anexe n cadrul Listei privind deeurile.
24. Introducerea pe teritoriul Romniei a deeurilor n scopul eliminarii:
a) este interzis
b) este restricionat pentru anumite categorii
c) este interzis doar pentru deeuri periculoase
25. Namolurile pot fi considerate deeuri :
a) periculoase
b) nepericuloase
c) pot fi att periculoase ct i nepericuloase.
26. Formularul pentru aprobarea transportului deseurilor periculoase in cantitate mai mare de o
tona ,se ntocmeste in :
a) 6 exemplare originale
b) 4 exemplare originale
c) 3 exemplare originale
27 . Formularul pentru aprobarea transportului deseurilor nepericuloase se ntocmeste in:
a) 4 exemplare originale
b) 2 exemplare originale
c) 3 exemplare originale
28 . Formularul de ncarcare-descarcare deseuri nepericuloase este nregistrat ntr-un registru
securizat, nseriat si numerotat pe fiecare pagina de catre:
a) destinatar
b) expeditor
c) ambii- atat expeditorul cat si destinatarul
29. Inspectiile de mediu efectuate in cadrul unei companii pot fi :
a) planificate
b) neplanificate
c) atat planificate cat si neplanificate
30. Care dintre operaiunile urmtoare nu sunt incluse n categoria operaiunilor de valorificare
a deeurilor
a) Rafinarea petrolului sau alte reutilizri ale petrolului
b) Incinerarea pe sol
c) Regenerarea acizilor sau a bazelor