Sunteți pe pagina 1din 118
IRVIN YALOM, M.D. Privind soarele in fata Cum sé infrangem teroarea morfii eae a or epee regard en fe. (Searle i moasta nu pot 8 pit fxn a8) ‘engl ela Rocefoucal Manina 36 ‘Traducere din limba engleza fees a nflngs toa el, re lhe pienterie care unt nen exec ‘Be ccepn sare soto prbles enoroa pent sun mie deez gap deal care cinta Gb ls a slang cu care cine mal mele fre Se = ‘Sore Cindi turatinsfinps ws mate cnn softs. ‘Shai lclteve ute de Mlomerr distant, gra daselsal Soles bint a nouns comnate Toi imp dears Scishs pasta colt eabinet devcs timp se 0 2 f Jess pe siting, porecinders onoape pe Sipe Inani in compmin sor tech prtene displ erapi eam lndrepat seni apa io- copa dea spune ns sltewvelor Bear aps ‘tletaminasetsoups cones crsoerana pent elak pnd zhu ~ alicia inca cabinet isk che sven Fic — Seven pit cngtnt de grandcass imagine de She pecan sr eis Fuses opi de sural mits, Sshientat la tonte~ la nc, natn, gigator ‘Srerose per raprnlein inf Sa char pute Sices in erie prose rer fais g ae considers © Pesoun densupe uniicor acre aunt sp cea Suna tebites mune rimic Alem Ednswecciod” pura apes atom, cornu it Mint Su personal ext cl vas cepresillo epltitcontnas SoclScas indepi ape vir mal cupinstor gmat ‘SSS wae opuncs ocr nes careamening eel se Taal porn tropa el Los rf treba Se con- conirezs soup anor chentuni cs dering celine SSE GATES cle in mi anos omploraree sor ‘Spec uta odinc,denatndexwenfleorvingres Sitiemenitsbevoluez formal malt shaving ince Prieta eh ‘nce ma intelgent evitind fn acelin, mits ime use celoilt muster sl chine moarea ind. Las (ast Pat din Capitola 3) se simon acut ameninat de orice “nseina senunfar: cerca st evite regula allerativelese ‘Selud", iar clacaren aceetl aspect non suit a8 ne trentim msi press atenia ga accelerat curl ferapiet ‘osetre Odati cea putt Sf accep faptl e& aves 0 ro- ‘lem cuannfres pa icetat st soma agate renee de {ot coos ce avurese wreodats am putt Slum asupra fell in cave pereapes vag ny special asupra rlafllor ‘st soap copi sin prezentul medi. ‘Creda ch viafa ese 0 spialécontinau ascendent spare adeea fn pahoterapie. Odats am watato female In ‘Esse de inczacl de ant al cel sof un eminent cm de [Eni In vat de gaptezec de an, suerea de cements ‘auzaté de un accident vaselar.Pe ea 0 deranje in mod Special faptul cl soful el suferin mu cea alcove decit st ‘Hos foaldziua tn fafa televizoralst Oncit de tare ar fnoerct nase pute abjinesd ml sce fel env orice, penis a3 ibuniit activates mental sf ceasch {Ears joce yah, sf Lave spac, st dezlege cxvinte ‘enicate Demenf sof et destrtmasevitunes ase ‘ps vieien drum ascendant tre gi mai multe cunostne, [nai multe descoperl smal mult rcuncosteeiar alter ‘tia era pren gree suporat: ecaredintrenoi este fist $idestnat a percuga crumel dela copie prin marae Piste, spre decline fal, Cd suntem obosiisuntem staat! de gindurt Decarele-em dept ca mult timp tn arma” Formulares Jui Nietsche a jucat un rot important fn munca mes cz Kato, an medic divorat pe care 0 mat ‘zum deel rain, Ded sta ml ceruse autora, J vista de palzecl si opt de ani, din causa ericti 2 movin aD, (Cady, periada ecapie a treit la pair diineata si-unecind in bee, a nt la cap. Dal sdrgoreaburdent ‘Rug chematvecii sau copii nu ambulanf. Parle ‘ine att de tare inci incepuse sf poate o mes, gl utes afc fats chal dea sparen fra ea cao femie Eaeng chal, aa colgior deta spits. ‘sacl aluat un prosop, o compres rece un pachet de Ingheat cuarom de aes, re inti pe pat, presi. rita cu posopul pl comprosa munca inghelat, pla find dupe mama sa (moari de doutzed doi de a), Simpindi-se cu destvarie abarcionata, Can aluminat {Ge ru os eunat pe ile care a duo la cabinet pivat Sunol coleg, Acts #8 surat ana a satu 2 me Dose perscs col putin o sipelmdns ‘Cind am vizuto pe Kae te ale ma iri, pura un gal infigurat in jurel cape, ea copies ce asin Jegiture cs pera et ca lvorul ecu tamale de per send singurd neo culturt de cup, Rupine lagna de ‘mama e ipl de educate suerind de patos (caret di- ea tntctdeauna inghefat cu arom de cafes atuncl cand (ra neercts), ce siricia pe care fase navoll sto lndure “ntenge copie, se tts iesponsabl cae pl abando- ase familia cindex era copil Sesima nvinst Simjea ck 2 fee ncn progres dup dl aide tapi, ne upd tote temple anterior ‘Nedornd sf fe vinuts rd peruct, a petecut tat ‘sipeimina in cast (in afar gdinfel noastre) ficindcuri- [ese general In tip ce foes ordine in lapel a des oper ntie pe care leluasein smpul yecinglor acest ‘Sin tect gs fore yoo descopere cl iscatasem exact [cine cesta ce doudzec de an In urna, Nu rarest ‘Elucsesom la nlitureren sentimentulst de nus, dar ‘Sepuseaean un efort indstungs®pintens pent eeu Sse ‘Sboreze de mama sa domiratore cu probleme, pe aunci inet in vias Prvindsendetfat 8 CCunotijlein sat, cu cap acoperit cu un turban ele ‘gana venitla ermitoaren geingd complet deseurjatl de {ipsa el de progres. wrath venit st va id dis couza preocupior legate de militaire i tama de monte, lati-md fn aces loc ‘apa of acs an pling de pine ind dupd mama mes snebun’ yalindndismd cu ecu arcmd de cafe.” Kate infeleg cum te simp ctaduiin discute chest tdi de vec Dimi voi si spun cova care ar putea ste Sule cove ce Nieuache aspus acum un secol ,Cind sun- fem obosf,suntem atnca de gindus pecare e-em depe- Stee melt mp iv arma." Kote, care ce obits nu tos nciun moment, rostind propo raze in rafaleconvingatoare «text dint Sa "Amn repel proporiia lui Nietsche A datincetdincsp ila urmatoares sedinaine apucam dees crim asuprea [emer legate de imbatdne se vitor. "Aforsmal ma confines nimicinau:asigurasem deja ch pu simp avuseaeoregreie asada rand. TORS, Ftularse elegant fp Saves oexperinya comand un mare spit ca Nistasche a sjutat of infleagi ck ‘Sasea ol mentals toxic ee doar tamporar. A ajutao sk Sint pe poles ef eit cuceriseodatd demon interior putex sao fct dino, ele Dune char cei de mare [impact sunt rarer sufcanle administrate osingurt dat sunt ncesare dove epette. ‘Ati aceeai vit din now gi din nos, ‘pentra etemitate neg Zarate, Nietzsche facoportotal uns prof! bitin, pin de fnelepciune, care decide sf coboare Se pe vari motel gst implreapease osmenilor ce invitee ot imme vice MD, Dine toate delle despre care predic una este ca pe ‘eareo consider reflec cea mal putersici" idee erik ‘intonrcen, Zarsustrelanseuzd 0 provocatecoar hack 2 bt acoml Vill din nou g din nou pentru eterna, ‘Ses var shina acest cra? Unmtostelecuvinte ni ‘opitoare sunt prima lui deserire a yetenei reitoarcei” peepee Leen tec coves epee. ceca si le ci vo ce voe ae (Cesc dict, intro alsa ince noapte, un demon wear srocurs Is dumneavoastes cn sunto! absolut Singus hv pune Acoust vig pe cae o ig srumgipecarei wat pind acum va tebul so ie Shek o dat pine de nemumsrate cr gems Va Bumlc ow ines i fecere dure, Sueur, Hecre gid 9h ‘Secaresuspin tou oret demic st de important ‘apse va intcre diana, ttl fl In acces succe Slane ~ ein tae piajen gl acste ane de hind rine copa gchar asst moment, chirp eu (Gepsdre tema aexstene ese staat cin nos 9 ‘inrov pts oda cues, geSunte de dns” Nu wal rans le pln a blestama, seripnind din i Dedemontal care a vorkit apa? Seu vt gindlt dear elie Fa ptonrlpande: Eps un au ama co ‘Spun eve divin” Dac va cut prin mite acest find. ost tansiomessu ost vs damage, ‘does dea vt vaa in mod dent, din no din ou, petra tema post iepaimantstoar un flde ‘aple exstenpa pin yoc le scart mal led. Secvele ios co un enpentnent de tip dup sec, dete ‘ind indi sero i cae et LaF Era Crclunul ce va sd we are vol dev ace ‘Sng ck cesta, gua pe eae ave ebule {THRE bun gicGt ne deli suf nt acumelag ct {al pin rgree posi: Nite ne serveste atl Priardetfgt 18 it ma se va produce in vista ‘oss atta timp ci vagal de gindil c motival care {Winpedicd tap bine se afd nator vost. tit timp ‘ct past sporsabltata in ttaltate pe ume celor are {a Gatenzs nedept — un sof nacoply un gel pretentios {nrems vi incurjeaod gene daar, conetnger impos ‘ilde evitat — atunc svcatia voasta va rémane in impes Vol gi mumai vol suntatresponsabill pentru especie een cae vi marcheaz vols, smal voi ave puteren (Eis echstath $k char dacs v8 confrutai cu Limit ‘xterioare mare, fot avel ibertate sf lege dferte ‘Studi fat ce seete ta, ‘Una dines formulicle preferate ale lal Niche ete mui bese son) ovate avin, creep sat pecae solubest ° ‘Ertnceput Nistzsch lant dees eter rentoaoer ca peostorie cit se poste de eal. Dac mpul est ini, So ginit el, materia ete fini, ature! tote variafile ‘alere ar teu sd reapard arbitra, cin nou si din nou, ‘Seminitor cs poeta seat de malosecare bitin un {lla de ela asina de serar produce pila uma, Gin intimplare, Hamlet lot Shakespeare. Teoria suerd ce ‘iste grsellmatematie, 1a fost de asemenea sever cit- ‘au de lopcent Acar mul ani nd am vzitet Ports, Scola unde Nictache a fost educa dela vlrta depaispre- {ace pind Ia douzect de ari, mi va permis sim ult la ‘evista Ia goolare, care eeitau cl peimise note mati Ik [Ha greack latin 9 de asemence, cl avusese rezalate bing de spn ac at chara invari care ma servi dre gh, cl [ral bun din das la scast mater), dar objinuserezliste atmos In cele dir ural Nietzsche, probabll Ennion de fatal ch ate de specu mu erau punctal ‘Siu fort abordat idee eteme rentoroti doar ca pe un fxperiment mental, Dec vd angola naes experiment sgndul vise pare ura aude nasuperas edt osingur expe logi nu cede cd Wa alt viafacum ree. Ap incepe pin ‘entra nc el na tr eum mebuie? Coreg ove Inlegiturd cu viata voastea? Scopal mou ne este a Inge pe iment intno maze de regrets, c stl acs pavaasea i last spre vitor sb rag stenjaasupr Ine ere sarputon china vale (Cope fal acum in viata ta abtil nc peste un on sat peste cin ln privet inapolcuaceasspaim ia nolle ‘egrets acumulate? Cu ale uvint, poi gis un mod dea tel anal nee sd ne scumslen repre? “Experimental mental lil Nietsche ofr un inate ‘ment puter in praca medical pent ool ae rebuie So ajatepe pacens cror eam de moar provine din egreul dee neg ft vga deplin Dorolhy constiie ‘unexemple cline aces sens FRACTIUNEA DE 10% DOROTHY Dorothy «contailé de 40 de ar, wala un putemic sentiment de prizoniecat in ropris vias ra copes de egrete perio gama de Tres cumarfifapal emu fuses dispas o-iere shal pent oaventurs coe ce duseseleterminaren masa ‘Rurwusie Sse pace cual effin ca sarin smear Se lsabe print into suf nesatiseatone Into zon afcsneplicus. Seo 21s En un anu pnt osu Portand, (Ozagon, us le in ate fr pldout tase, 5 pene fo seurd periondi do timp ea ginalt scion af be mute Entusasmal ba scizut repede din cauza une! fox de sinus negative, descuraant: era prea biltnd sis mst, {oplloenu lee pices si paraceased pretends acu ‘ofisspenimen! in Portland slarl er mai me pet fi sigar ct ta placa nal ealegl de servic. ‘oAga ck Ver, am sport o penoeda 2 pus ea, dar sunt smal bioeté ce oncind” Prine infos 7 ise psa sans tt ponent _gedianel Ineleg fell in care acste clrcumstante te pot {impiosca sis sehimbs vias car main duct eleexplict tot St presupunem ci tote acest motive real, ndepen- dente de tne ~ cop varia, bani, colagi replicas — cexplickS0% din inertia tot, md inte dad na exist Se fetune ca aparine fe Sie dcke denen AT "A dat din cap, [Eibing, in erapia noasi ne nteesena si explrin aca 0%, penta ch aceea ast parts, ingura pare pecare ‘9 poh schimbs.” In acest pune, barn expus ‘mertal al Ii Nietzsche gi ram et ca voce tare pasjl ‘spre eirna silourcer, Apo am ugato see proieteze In vitor, conform fragmentulu. Am inchelat cu aeast sugestc St presupunem cla tranut un an sine aim in ois acest bcou, de acord?™ ‘Dorothy a dat din cap, Bing, dar ced piu unde ved sigung.” "Cie gs als cern. A tocut un an” Am i ceput exerci pe rola: Dorothy ha sine uitin ir rn, Ian carea vecut Spune-mi ce regretenei a acumlat? ‘Ses, in limbsjl expesmentls mental al ul Netscho al ‘8 dispust sf vetetop la nesfigit acest an care a ecu?” [oN ncn eas vee ese pensa In capeara ast petra toteauna te cop bani poi, sua orb, sorblocati” “Acuna analieim putin rsponesbiltates cle 10 procent fof de flat in cave au decurs crue in anal ‘area treat, Ce regrete iin legit cu afunile tale din ‘ulmele doussprezace ani? Ce if put face difert™ Ei bing ua inchisol a fost putin deci o deschi- tur ingot, nun moment dat am cportanae dest fnPoetand.” 1Si ach al mal aven 0 datlocazla st otto acest De, da, am prin ees Probbil miwo peo al vibeeegetid css miners nacar at ple pent post in Portland.” _ we Da, wxct st ncere spun cn afin ot at pzonerl it gucianal ‘Doroty apc pentru pot a fostintervivat vie tes comutas, tv oe posta carmen dn sms ‘hie doplcet fatal meledepee al teens peal rcpt: imcbiare costae de ra Proc rs, Eo lsh ochl gop thst). a aponat alee tel pentru dnp fap cha hat ets xed post tte nly ptr hn al ena apc penton ost mai bun sproape de ces pe care ra .cbnee isthe a mal formult dou propos de gran”, despre cre era hgur ch vor f scien de tole cab ‘nr ene pa Decco 8 ee Sonu ms omoess mn ntroie” Gage 8 IAMS Dostck anc au ita in jngene rep Lavo Sanna ped -Devino ceca cet” ‘Conceptul din spatele prime propozitt de granit — Devine coca cept” — Sera friar ul Aristotas.a fost ‘Gansmis prin Spinoza, Lelbnitz, Goethe, Niescbe, sen, ane ry, Aba, Main, oie aS care aves in contr essonal regiindinse fn ‘des contomporand a realizar de sine ‘Conceptal dea devent coo ees” estenrudit uate out incemnari ale ut Nietzsche: Consus visa" $i "Mori timpal potsivi In oat acest variante Nietsche te scomand na ajungom in stuais des mune tt ‘ins Cees cespanee eee sf cstim implinres deine st ‘ne elizkm potential si tdi deplin pica indrtznela ‘Atune, sinamal akan, potem mur fr regret. Prince fat 99 ‘De exemplu, Jennie, secetarjurdic nist detrei simu de any ica cert ajutoral in cauza une severe rvetifi lagate de moors: Dupi a patra gedin, 2 vt ‘srmtoral vs Sul Wading sade manne ma pli pros x nice, cre acne maar. Aunge ean rts usu cre ere au fist nd conace, Coal a (are nar usr enor rege at Aca iso ‘leptin acu fare Near act to, A ot arrest pars orie Tre comer, Abe ep decomee fot ers role! Ate bam opus Cast ese ci cme, Iona oa sunt obese ore ase 5é ‘eal p aa trun ir Teg cu wir spunea ci ele eizect siuma de camerereprezniau cel teize sunt de ani als8t [toate zonele ines ind pe care rbula ste exploreze. pal el propria of cat sven aumal cine camere pl ck ‘uel dou dinte ele ert mobiate nies ideen chm: [pi tela vig corect Prezanfa bun care murise cu ei Tel aint, dice vila otmosfrtirspaimintitoare "Visul seta a deschis piste importante pentna munce possi. Am nizebato depre fara Indrepat cite soft igi cu mare ek, tive mirturisit co batwseadese, Sie (recbule st fk coven logue caving eh ari ere ict Soca cide spon pens {re sgud ef nu va ma patos gal pealtcnevs, Respect ‘Eden or ait de sch nat ani de alle prefrase st Suporte abural dent ig punt csricis fn perio gi Dest schimbr impoctane dela soul e: Du ee edn na ama intore cca, a mersla paring unde Stateitovesapians ra pus vedere soul cu till de ‘imate de acord ox trapia de cuplu Ela accep- tat sdup nan de trap de cupls 9 de teapieinalv (Gols clic fi Jeans sa lmbunstit considersbi Cem omens inet” A dua proportie de grant alu Netsche f lo- shrine ml stor cotempran Ao Se ‘erp une date tne voll Heniagay Cn ‘ine pe doa se deen Patan) Toth eat ncapt ae eninge Fanjle df pots fac pe ceva mal puter a Scapblin sah gr Acc aoa en sis eget de Strep it Neto cu cope reiting dor Hacchhdindung dace nde fh plndne cue na eters ma ale Aline sted maf fi ea penile putrid de ee cate tector al ne cong nde importa Eee ne gr sr el es fs ‘ia power o reve 9 ise ili espre frupia vital bia ever ne cone rape ce posed no- lola des porgein ole memoria Pouce vent sds din fines co J Carey, Sousa cra si nie Mean inant cnt cima dec von oti pnrg comple enmeorsotesnin- Slag de lle. Totee pal pt nace ca, fr Biol eee code chattel, ssa pins mininat Dar acme aminepor ss es Sepimom cntsuma chemo desis gre” ‘TDeceersa cesses” {Pita tnceput prt evident ce ebule alog ‘nee intunmnscs ce nes teozt peminep pe ra ‘i inroge copie Dee pin ns amo ms Sinema ge feat arginine ‘ull nro pecan sean, Sinmlodevilemeleremasinsramefe Com orders Seidenvotat malts meni ingens ot onre Side iit even ince >" Prince fot Fantera a fost peimul pas ins-o schinbare majord @ vei sale asupestecutls. Nu arao cestume de Eoin ntl it dea sccopta faptul a trecutul nu putes ‘Plehimbat A fost fulbarah de comentarial mes ek mat ‘evreme saw nal trey vatebul st abandonezesperena ‘el rect mai bun, Pusese model gi inst de adver inte pe care oven de inirantat east nvajase cum = roperce cu ace sual 9 descoperie state ingenioase Creo jctsert mult pe parcurscl vit. Rall refed imprumutal viet (Gas nu tebulasch# pteasl datria mori” Bernicea vert la terapie cso problems supitoare. Cs toate clea eof Stove, avuseserdo cisnicle pind de [nbite Sip de douizncl de ani, oe sim inerdibit de intat deel Lncepuse 3 serotag in sine, nutring gindurt de separa, ‘An inucbato chad inogpuse sf schimbe sentimentele ‘ogh de Steve Sta procs lucrue ineepuser sf ears prost in iva anivarsi Is de gaptezel Ge ani clad se [tacise sf se ezaga din ativitatea sca agent de burst sis se ocupe de aca de protofolil stu de cen ‘ra im de fora pe care o sites la adres I. Dest Lnueschimbase innit fee gen nenumarate ert ‘rleat ck era dezordonat, cl se ita prea mult I eee ‘Toor, cera pres preocupst de aspetul fii ef nu fees por Cu toate el Stove era dousze i ciel de ani mai ‘hdr dectt ea, infotdenuna fuses cu doulized pl nei Ge ent mai in vist Faptal ol se persionase fuses sem ful eare!ariase ct acum Steveera un om bitrin ‘Mal multe cinamil au vor din discoia noes, In primal ind, pera se pout detase de Steve ast ct ‘fits pe tne maine de vrere, inal doen fred nu resis lod 8 ilsturedurerea provocté de ‘moartes mama sale pe vemos ind ea aves dour 2ece an fu voia st tebulascl st se confrante ca 0 nou plerdere Gueroasd in eventualttes mort ll Steve, Mise pares cl Bemce inere se protsjere de durerea eventual perder alul Stee, ieercind a precios eage- ‘ental ay eet nam sugert cn ual ‘sine nu sunt solu elcente penta a evita finale plrderle Fam expt een cla dinamin propallor Sele reset, ctindul pe Oto Rank, nal dint cole at Freud are spunes:,Urirefuzd imprumutal vies sm trebuisca ot psteasck data mori Aceasts dnemict ma (Ste eobipmut, Cred ef mull cintre no am ill pox Shane are se inchisteazlsavilt inte cu sate in vlel ‘ie de teams simu ai prea mult de pert (Cand am Inceput st iueram ram spust ste ca scum seni mbarea penru croazirs pe ocean, Gara fue lagi prieten si toate sctivaile interesante ca evil ‘sca srt newtabi al conser” ‘eA Ines peefect, spurs en (Seu wat cura de arial same, penta ch! Dada, daa fos foarte lr,” a els intrerspindoms, be parcursul mune noastre, care avea ca scop scm. bares 6am descopent ceva teme de scr, fea tena ‘i redescidl ra pe care o sufersela vista de voce an lad muse mama, Dap clteva gedinje a inceput st Ingetzagsineicenfa strategie sale incorsiente fn pemal nd nu mai ea un opi neajutort de zce ant Numa live Himpoa a evte cureen cind Steve va mrt dar Sfurerea va lagravath de Sentiment de vind cra aba ‘donat stun cin avut ma mull nevole dees. (Ono Rank daft dinamia foiostoce «testa constane cine ansdetates vehi s,anaietatea mort, ‘ae poate si fe deosbitdefoloshors trap, Durer a, persoans care se demvolts cau individualie Enrea, copra gt implies potential au, Der exists {m pret Dewolkindu-se, cescind, indepiztindsrse de ater indiviul descoperdansltaten vie, osinguritate Pree gt 58 tnepiimintitoar, un sentiment de vulnerblitate, © ‘lcdere une! legitc solide oun ite mal mare. Ce Eccaclng amotaruetaten vie devine de nesuperta? Pornin intea all dhe ne mtowcen, roner. Ik Sparc chun confor i fst acti fap ck ‘Rdlonamcscnevasinencrediayim acura uti scence yt! pecarele adic Slur exe tals pana ur peso {i nel fe perdet eal ue sin vrinentah & oP Eatin ai sasere suse) mort nv exp ol pol—anetea vig arsetatea ort, SESinieitsr fate come onceers oval ‘Sean formulate a deveniftere exesordnarl cao Etnut Beker Tee Dei of Det (Negaee mo). Tncdtve ang dupsceemice terminal eapi at sun copmar duvet etuem de fuburdtr a soltat © nsulaie pens acta despre sk Mia poves vil Sieur emai ere Seaecetocaeerer tacts eee a cence dapat rate stbptogt ome angen tamales ae ni pe re cacenett eceiena aoe bore Seen ocean a et a a Sc ee rae ork Se, este nad ace i patentee heer heat oe She ee SS Sneams Se on Yavon oD. ‘vorbeam, a avutrevelaia cf mumele ul Stve nin ee 0 combinatie inte cl alsoful el meu — cei di bare Invisil dea ehror moarise tenes cl mai mu Seria celor trefeseuri ale Iul Schopenhauer Ceeste omul, Ce are omul, Ce reprezinté omul (Care dintre nai maa cunosext vreodath opersoun i+ luzinune, peate chize pe no! ingine sti ce concentatt ‘peacumulares de bunurl sa proseupats de coos ce hacese ‘lil int pare consi de sine? Cn une aetil Ge persounei se pure o intrebare, are teninga al cate ‘opunsul mat degra in sland Gecit intuneul et seich ‘cen persouns cercotse28 fee celor di ju incereand si _ghgwasl co ispuns dores eas agtapts aces, ?entrubenefcul une astel de persoane mise pret si rezumo sere de tel eseurl pe ere Schopenhaer lt Sevis tens fn vial (Intwan Men) la, acces creat ‘anifest inclinafi losofie). In esent,eseurle sublines cf singurlfura care contazie coos ce unncvid estenik ogi, nc bunale materiale satutal socal saurepttaia ued free, Cu osteo cena nu sunt in mod oxpet ‘efleci pe margines unor cestun xstetale ne sant de folos pentru a tee dels sspecte de supra lachesant smal profunde, 1. Ce cvem, Bunusle meterale sunt nigte nAluc. Schopenhauer dmonstreaz elegant acmilares de bogat 8 bam materiale este nesayita 5 ne= Sessticstome;cucitavem mall cvaistmal lt ‘ne cree pretenileBogiilesuntea apa mires cit ‘bem mal mult cu ati suntem mal irseal Last, ‘punolavem buna cele ne st pe no 2. Goreprontn noch coral Reputaia est fl cfemerd ca bunurile materiale, Senopenhauer se “SJumatatedinte geile aroetaie oases nase Prins fot 56 ee Simeereeiree arts mcaepeee e ra crea ee eee Sere ace pins dey Oren ce eee oe Eee ee Bee ato oe ceisler SERPS com ogee ore Nae ao ee cere rie ees oe ea Seeger ees aa ee ra ee cee cleo op eerpert armed coer _Aceasd umd idee — cin expsienfle sing el In carele interpret determing catatea viel notre — (Size doctindferapeuselsmportanl care dns din Ant ‘hlate, ter central in coal stoic, a fst transmis prin Zeno, Seneca, Maze Aurel, Spinoza, Schopentauer E'Nictasche,devening en concept fundamental att in ‘athena ct eapia cogntt-comportamentals ‘et prcum argumentel ul Epic, ransmnitres prin -eveefap,evtare et neti ecentl peautentictate ‘are apare in aforsela tata oat sunt ficients In com Dateren ances mort. Dar eficienfa tutor acest det fst inenlfcatl de 0 alt components ~ zelaionarea {buna cu ells — pecareo aborces in capitelulurmstor Carrow 5 ‘Cum si depisim teroarea morfii prin relafionare Ane cd lege ft wom ma jars ‘ite inge senor or mario cum zp iva mod al cr praape ct eigen, ‘agen portant ca! moment afte fine [din cme injlgr opt are compan ine, ard fit te pera tote fle SOGYAL RINFOCHE, Th koe usof Ui and Ding Mosca npesit destino Doni da supavieh rca de aire vor evita mere. Ete ceva incty — {Eelcitinat in protoplasm ~ pave un electors asupra tincare bebegt Dee ngul see not comand am dezint ome tuding de etogs ~ wel consent ieongtient, Dosti fl de meh pmumdral e smect — pencrus ‘ita ica domoure Unelemetose dau vezulate ale Sunt gubvede a ineidente Un cxempla reprezeatsiy Pe a Pre a edbcaoe cae mnasl Esense sit ombra in adncul lowest cs ‘Shas care a scr urmtorl ema: Lam plo pnt ma oi coi deate sca mur! on ed innate itr ones gate cpt dea aco {ies pore ai leer de ganda ef ‘taal ott e dtes Barc ent ssa aca rept B tee trai o ingot pin ce et nace 58 movYaou MD. inane lena tit nat de antarja meu pens ards putin important eomientsor ive = lar Dar pot scp csc pio it 8 por tinge clr este importa! len Ca rb to) sa cre cu ose era de dria dea face luca ere coring coat carr pce ects pep dela se ar fp emblem renrinse st a malt det © mast peru de moar st defi dvi ma de aca de nelege morals. Cre ee ape mae Inert incapacitate” (Ceca reupes ol ,nfeleagi”Incearck de ice si relasoneze cu mourten pin nogre,diversiune sau ilo- ‘uit. Am exemplficat eee de reac inadeevatein cap ‘oleleanterioae jai, career stgprta de un sentient e eam att de profund,inedt refuza st patcipe la rice cla care implea cia cel mal mic s,s Susan care ‘Ss trarsfera fia de moacteasupra unos ingore minore {veri Capitol 3} salar eraubntii de cosmarar stu fare sau Ingustat ames, gtefurdnd imprumutul vie poner evita datoria mori. Ir afi pomnese compulsiy Freautarea nowt a sexu abogifilornemdsarate sau "Adulfil care sunt tortura defrica de moarte mu sont ign indivi cada care au conatat veo boalé exotic, ‘i sant fore! Bisbal cro fami a clror educate ‘ns au reat le ofere protcieadecvatépantrs cael st ost rei in fta sulll degheai al mora. Sa putea [Es Savst exparienedeacest gens ovirts alt prea mies Sou poate ce nu au Init dragoste,devorament sigue ‘ani in easel ler ar pute se inivi ola caren {au put nisodaes imp ele mat inte tema legate ‘Be moar a putea fl hipersensbil, persoane cu o fosrte Servis congtintt de sin, cae au respins confetul Prin ord fk 99 ‘mitudlor eligioese dezvollate de culture lor pent anegs dees de moar “Ficcare spect isorics denvolts proprile metode dere lajlonae ca moarter, Mute ealtst — de exempl, ee @ Egipului ane ~ au fostinmod explicit organza ajar ‘dal de respingere a mort de promisiume a une! viet ups moarie, Mormintele calor decedaji cel pin ale ‘lor cae fest paste din laa sxperiara(singuree care Susuprevieht) — eu pine cu areface dows minieare firmat so ssigure confocal viet de dupa moare Penzactia un exempls excenvic Mzeul de Ar din ‘Brookdym adsposteye situ funerare ale unor hipopote nteau fost ingropets eu colors pentru a amu insta Ge epot Der, pentrs ca aceete animale din pate smu ih ‘neatopeze pe mor avenspicoae foate cure pa incst Se feat lente i det inofensive. “heulturs europeans tm cee vet din recut spr pat snouress fore mult mat viz din cauze rate ide Gxt e mortal infane gi a moralitii mamelor le Saplre Cet care urea ners sseurgide dreperile uma pet de spin, ca alia; din conta ce mai mui mareat ‘Eas cu familia adunat injured lox. De apt ico fae fu fost ocolts de mosrts prematur a eulva, lar mor Fintele ema situate i circle cin aproperen cas, fl, inate cenul de dos, Pentrack eligi cegingpro- ‘lt vag etemd lar Ceuldopnea celle care deschid wile “ie ple mor cea mat mare partoa popula! a inors (Gite conwolazes religioat care de obicel confines # ‘romisiunen ne elt dupa mons 9 dasigu ci facte {ul onmen glaas I preaen, confortl in aceste edie rexpuneres despre consolarea religioast din Capito- [el vol ineees a Ste diferenf ere conscarea fn ff ‘alti more 9 consolazes spars prin nogare su pit demortcares mor ‘ents tlne st personal ct pin cndrul actviiiide psthotraple cea mar fiend matodA de abordare a anse~ Eh! mori este meoda exstonfiald. De aceen am sos tn 190 wom YaLou MD. viden un namie de ide putenice care au valoareinin- Sec, dar In acest capitol ag dor s8 dezvalto component scifonla necesend pene cn aceste de! a devind cu ade ‘se operative ell iterumane Sierga dire sceste [Mel sl telajionates tim cw as onment ete con mst amiiaaem mma el demons va cars une experenjroveleoarepantraa cblinesch- shes ve penta cbr Relafile interumane Nol, oxmeni, sunt piel petra a sl sn celal. Din one propecia a studi ocean ‘hon, ect ete itor evo ee ansambli ons coa derelict incvduae ste cigar es prvi Snes ‘anand contel su irpersonl in elsfiaca cal ‘Ea infomnailconvingtoreprovennd din stil p= ‘alelornontmane, lleor tae primitive gasooe- {Ep coteporane cae ne span ef evo note de 8 Spann ete putemich pl ndamentall am tat Epos pepsi lel intense persistent ne meme SECoessSate este omniprenenk penta da sm singe ‘rena mule sn este bins ‘elie inte sunt o cna sine qut rn pnt ec. Moareas pees atm absolut gare p rumah ne sopent de celal dar ne §expune une ale [ume Gs inhconons, desing spears cele Doss fear de singurstate "ist dou flr de singurdtate cota gi xstnfals Prima dinte ale este interpersonal, este durerea de faolat de cells. Aceasta Singuritate ~ deseon insoftt teams de intimitate sau des Szenpino, derasinesaude teams dea f de nish — neste familar taro. De fant es mai mare parte din munca de psloteapic const in Prince ft 200 sue pe dion sdinveje st constulascl rela mal pro- ‘unde, ani puterice mat reise ‘Smgurdeten mess considersbu angoasa mori. De pres ule on culiusa nose ied o coring da tcere Eoooe in jurd munburzor. Ip prezenfa muriounzlr, pete membri fale se deiajeaat x devin distant ‘emul nu pz ces8 spun. Leese tam snl supere Pete ala pe pial de moar. 5 deasemencs evi se Epropie detec de neal sls condrunte cs ropes ‘Bemonce: Pind gt ed grec fugeau cupringt de teams ix spropieree morfi unl om. ‘Abestliolare edad afioneazt In dood eur: nt mel eel care sunt sinstoi nds evite pe oe aa De moctt, dar acaia eso seautbzoleac Eise rag ‘Rice por a evita sf atraga peel iubiiin mea or smacabri a ipais de speran. O persoand care nu este Eolnavd in punt de vedere Sic dr care este cuprinss de ‘aca mor, poste s8 sist is fe, O astel de iolare se ‘Combing desig, pica terazes: Willa James seis acum ‘Shvecol urmatocele caving: Nu poste rscoitd ope (deapad mai davolensd, dal acest nerf posb i, ‘Sekt cx un individ 8 fe lsat liber in soietate, dar si ‘Sond cs fol neremaceat de ce tot coll membri” TAcosa form de singurtaeizolarea existential este mult mai profundd sl se nape din pripasta de nedepisit {inte individ gl slap oamenl. Accasth prapasic ete © ‘onsen ual plc lear te ol fost Ghunea! sngurin atatl exist i tebule de ssemenea, ‘To piriscach siagur, dar dev din faptal cl fiecare ‘ste nor tds intro lama cunoscutlntadevér doar Senoiinine {psenal al XVI Immanuel Kent distes prez tis comorn dominant pots cri irri locum nto Fane Sa gbne constr aceon pent to. Atl stim (i datortkaparaall nostre nerologcfecze persount soced un ol substantial in crearen propre! ealiti. Clte ‘Rovnte ever un mmc de categor mental (de exempts, _— emer 32 ivan MD. canta callae so caus eft care ints inc atunct nd suntum confranal es informa care ne parvin care ‘Re permits conatram mes nino mariers iin 30d Incongient st automat “Atel zlaren existential se oferta plardrea nn mala viel noasteebiologce, dara lumiineasrebogate smlzaculos de detallate i cae mu exit fn aclagi fl in inte ict une/ alte persoane, Proprile ele ars atit Gevil— cum mi ascundeam fajanhalind mirosul de ms ‘cepa slanuyorie de camo l alton din and Gel enan al mame, prvinle pline de promisiuni ascunse Echebotecu fetaiede final Valentnycind erm noone primar jocal desu atl esp jocal de arf ne Fel peo mas imbracat in pele oie cu plloure curate din dbanos construirea ur suport penta focarle dears Sel impewun cu en met pe cind aveam dwanec de "Flecaze dine noi tee prin momente de sare inter: personald (Sentimental zibic al sing) tn modus {ferte pe parcursulcferitelor faze ale cicllui vie. Dar {nolares eetential extemal rar la neputul vit, sia ccentula shane ind suntem matin vies sia spcoape ‘demoure in aaste momuntedevenis congenial ‘tlumen noastra va dlspres ql, de asemenca, conn ck ‘iment ns ne va pues ino fnsumbra nossricilitorie Clte moar. Ua Vee proverb ne amintete cl ,trebule st pigest singurin aceast vale pantalla” Tstoria st mutologia sunt suprasaturate de incerciile camanilor de a tempera zlaresprocust de moarie. Gn igevd numa la pactuile de indcidre sau la domtor in diversele culturi care poruncesc ca sclavit si fe In- repel de vic eu a practic indiand mumit sat! in (are viuva este aad de vie pe ragulfunerarl soul sf. {Gina a reiatdinien din cons a riers de sp. Pride fo 208 sv a comvingern st Sots cr Sere cede clarinet CQERTi ca popu chines penewac tn aes erate cin iremnele sca Pata boss Set nul burke met compact caval un helidttescae sphinommae ote recive EB aingosplinprunto peuneole Soop stigite: putees empath “Empat ete cl mai puri intrument in efortale noasie de aelaiona calf oameni Ea face posblérela- Soneeneranand panel ees pemis stains vel profund, cee est call ‘ici ete Geach mal evident ma pute inguin nor nevi deelatorare Gettin cbt ‘pertains Bergman Sop ng nace io, Spo fenbe care nate copie de duere one, Beigel peru catnge wnund tind Cle dou sarod Siu agoessuntprofind seated agoiae- Una dite Se teclteant propia fost ruamal fsa ‘Shckai Dar acne date ce ma 8 ofr el Ages ‘inguea & Nicuna nt erecapctateadeacelaona ti ‘Gechreva, nic macar uel sel, sambele se indeprtea2i Se somnlocmurbene, eauemaitede eh Namal Aros, ‘Sstors ete Gapust along in bre pe Agnes 28-9 ‘Singer coal TE Sout inp dupt mourn st Agnes spinal el sin urate se tote erough pin vera plingoee ours Ton peru objie singers sree es apres Entel atl sunceviat Cox cout or tnceeas Eruption dope pis a maf idk poptloe or, fag din camer erate Dik ound tmbetfgares Ane! perme ll Agnes S38 fonunue cso spre moat SS {Nu se ponte empatisa co muxbuns gn i se poste fer ca ce ‘fel Ana in tees fim, Gack nu Oust “ispobiste conrantrs proprior spate egos 3 actste aspece round ase! 6 apropere de cella pe un ‘Stone anna St fad aut snes postr ap ete ‘Serv ne sic aera mmpatce pune decom pase. Aceastddeschidere deaf tal propia user lo Eon ca linewe fice put, do eon cin ace de Vindecareseculaevlgioase. ‘Nucote para octane cova La fel sroil i Ages sem amis ms pice speopisy pot F corms ‘Soe darn pres ina enmenh oir deren ene Shi vor nelnigs pe mune pein tale Ge Socade ‘Sonor, Murua tabu de cletslcondusl nce despre face de morse Dac mnt pear soa se ‘pein Ge moni iar price 9 rudeleGumaesvoastt ‘Emde dltang sau sping evans, vl superer st rane ‘Es seitags moments (vent pity in Copal ©) fit vrtifl la oben, de exemples Wad ef nu chepondep ‘dtectatunccind votbes despre tnelemele Mar ta ‘Sac ap putea sd vovbea deschis cu prietell ay de Splat net Eax presets dees Pena [nein cei sunt mult ma mae posits penta