Sunteți pe pagina 1din 27

1.

Care din urmtoarele noiuni formalizeaz principii generale de conduit n administrarea


impozitelor, taxelor, contribuiilor i a altor sume datorate bugetului general consolidat:
a) cooperarea dintre autoritile publice;
b) criteriile economice;
c) exercitarea dreptului de apreciere;
d) interpretarea legii fiscale;
e) domiciliul fiscal;
f) inspecia fiscal.
2.
a)
b)
c)

Care din urmtoarele activitai evideniaz rolul activ al organului fiscal:


comunicarea ctre contribuabili a actelor administrative;
ntiinarea contribuabililor asupra drepturilor i obligaiilor care le revin;
furnizarea informaiilor referitoare la impozite altor autoriti publice (n scopul ndeplinirii
de ctre acestea obligaiilor prevzute de lege);
d) transmiterea ctre contribuabili, naintea desfurrii inspeciei fiscale, a avizului de inspecie
fiscal
e) solicitarea de expertize i evaluri;
f) audierea contribuabililor.
3. Indicai care din urmtoarele activiti reprezint instrumente de ndrumare a contribuabililor
n ndeplinirea obligaiilor fiscale care le revin:
a) rambursarea sumei negative de taxa pe valoarea adaugata;
b) furnizarea de programe informatice pentru completarea declaraiilor;
c) audierea contribuabilului;
d) comunicarea drepturilor i obligaiilor contribuabililor n cadrul procedurii n desfaurare;
e) utilizarea limbii materne a contribuabilului n cazul minoritilor naionale;
f) pastrarea secretului fiscal asupra datelor despre contribuabil.
4. Care din urmtoarele informaii nu fac parte din categoria informaiilor considerate a fi secret
fiscal:
a) sursele veniturilor contribuabililor;
b) adresa sediilor secundare ale contribuabililor;
c) lista contribuabililor aflai n evidena special;
d) cuantumul impozitelor pltite de contribuabili;
e) lista contribuabililor inactivi;
f) cuantumul impozitelor declarate de contribuabili.
6. Artati care dintre autoritaile publice i unitile subordonate acestora, indicate mai jos, au
calitatea de organ fiscal:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Agenia Naional de Administrare Fiscal;


Ministerul Finanelor Publice;
Casa Naionala de Pensii;
Agentia Nationala de Ocupare a Fortei de Munca;
Curtea de Conturi;
Garda Financiar.

7.Prin creane fiscale principale se ntelege:


a) dreptul la perceperea impozitelor, taxelor, contribuiilor i a altor sume care constituie
venituri ale bugetului general consolidat;
b) dreptul la rambursarea taxei pe valoarea adaugat;
c) dreptul la restituirea impozitelor, taxelor, contribuiilor i a altor sume care constituie venituri
ale bugetului general consolidat;
d) penaliti;
e) dreptul de a cesiona creane fiscale;
f) dreptul la perceperea dobnzilor i penalitilor de ntrziere, n condiiile legii.
8. n cazul contribuabililor nerezideni care desfoar activiti pe teritoriul Romniei printr-un
sediu permanent, competena privind administrarea creanelor fiscale revine organului fiscal:
a) pe al crui teritoriu se realizeaz, n ntregime sau cu preponderen, cifra de
afaceri;
b) in a carui raza teritoriala se gaseste resedinta declarata a contribuabilului
c) stabilit prin ordin al ministrului finanelor publice, la propunerea preedintelui
Ageniei Naionale de Administrare Fiscal;
d) n raza cruia se face constatarea actului sau faptului supus dispoziiilor legale fiscale;
e) in a carui raza teritoriala se gaseste domiciliul fiscal al reprezentantului fiscal;
f) in a carui raza teritoriala se afla sediul conducerii sediului permanent.
9. Actul administrativ fiscal produce efecte:
a) din momentul n care este comunicat contribuabilului;
b) din momentul n care este emis si inregistrat de organul fiscal;
c) din momentul n care este semnat de conducatorul organului fiscal competent;
d) de la data mentionata in cuprinsul actului administrativ, cand aceasta este anterioar
datei comunicrii;
e) in termen de 15 zile de la data comunicrii;
f) in termen de 45 de zile de la data emiterii.

11. Nu se asimileaz deciziei de impunere:


a) raportul privind rezultatul inspeciei fiscale;
b)deciziile referitoare la bazele de impunere;
c) declaratia fiscal, in cazul in care contribuabilul are obligatia stabilirii cuantumului
obligaiei fiscale;
d)deciziile referitoare la obligaiile de plata accesorii;
e)decizia de plati anticipate;
f) deciziile privind rambursri de taxa pe valoarea adugat.
12.Indicati care dintre situatiile urmatoare nu reprezinta o conditie pentru trecerea
contribuabililor in evidenta speciala:
a) nu au depus declaraii fiscale in decurs de 12 luni consecutive;
b) nu au efectuat pli datorate ctre buget in decurs de 12 luni consecutive
c) nu au fost gasiti la domiciliiul fiscal declarat cu ocazia actiunilor de inspectie fiscala

d) nu li s-a aprobat, la cerere, de ctre organul fiscal competent o msur privind


ndeplinirea obligaiilor lor fiscale in decurs de 12 luni consecutive
e) nu au depus situaii financiare in decurs de 12 luni consecutive;
f) au solicitat radierea din Registrul Comertului.
13. Obligatia de a depune declaratie fiscala se mentine si in urmatoarele cazuri:
a) organul fiscal a stabilit din oficiu baza de impozitare si obligaia fiscal;
b) s-au stabilit obligaii de plat reprezentnd cheltuieli judiciare;
c) s-au stabilit obligaii de plat reprezentand sanciuni contravenionale;
d) prin lege sunt prevazute obligaii de plata, far a fi prevazute obligaii declarative;
e) in caz de inactivitate temporar;
f) s-au stabilit obligatii de plat n vam, cu ocazia importului de bunuri.
14. In cazul transmiterii declaraiilor fiscale prin sistemul electronic de pli indicati care este
considerata a fi data depunerii declaratiei:
a) data debitrii contului pltitorului;
b) data depunerii ordinului de plat la banca de catre contribuabil;
c) data creditrii contului de trezorerie corespunzator impozitului platit;
d) data transmiterii, de ctre trezorerie, a informaiei despre plat ctre organul fiscal
competent;
e) data inscris in notificarea transmis contribuabilului prin care se confirm primirea
declaratiei;
f) data debitrii contului pltitorului, cand suma platita este mai mica decat suma
datorat.
15. In ce conditii, declaratia fiscala produce efectele unei instiintari de plata:
a)in situatia in care contribuabilul , prin declaratia fiscala, are obligatia stabilirii
impozitelor, taxelor si contributiilor;
b)in situatia in care plata obligatiei fiscale declarate nu a fost facuta in termen de 15 zile
de la data depunerii declaratiei;
c) in situatia in care obligatia fiscala nu a fost achitata la termenul de scandenta;
d) in termen de 5 zile de la data depunerii declaratiei fiscale;
e) in termen de 10 zile de la data depunerii declaratiei fiscale;
f) declaratia fiscala nu produce astfel de efecte;
16. Pentru ce categorii de impozite, taxe si contributii, contribuabilii au posibilitatea corectarii
din proprie initiativa a obligatiilor fiscale prin depunerea unei declaratii rectificative:
a) impozitul pe profit;
b) taxa pe valoarea adaugata;
c) accizele stabilite in urma inspectiei fiscale;
d) a fost initiata inspectia fiscala pentru impozitele, taxele si contributiile declarate
eronat;
e) impozitele, taxele si contributiile omise la declarare la termenul de scadenta;
f) obligatiile fiscale ce au fost stabilite prin hotarari judecatoresti.
17. Incepand cu 1 ianuarie 2007, au obligatia declararii trimestriale a impozitului si contributiilor
aferente veniturilor din salarii:
a) persoanele juridice care au statut de microintreprindere n condiiile Legii
nr.346/2004 privind stimularea nfiinrii i dezvoltrii ntreprinderilor mici i mijlocii, cu
modificrile i completrile ulterioare;

b) toti contribuabilii care au realizat in 2006 o cifra de afaceri mai mare de 100.000 euro;
c) asociatiile, fundatiile sau alte entitati fara scop patrimonial;
d) institutiile publice;
e) regiile autonome de interes local ;
f) organizatiile sindicale.
18. In declaratia fiscala, contribuabilii au obligatia sa calculeze si sa declare:
a) cuantumul obligatiei fiscale daca acest lucru este prevazut de lege;
b) accesoriile aferente obligatiilor de plata declarate si neachitate la termen;
c) penalitatile pentru depunerea cu intarziere a declaratiilor in cazul in care acestea au
fost calculate;
d) amenda contraventionala stabilita de organele de inspectie fiscala;
e) diferentele de impozite, taxe si contributii stabilite de organele de inspectie fiscala;
f) diferentele de impozite, taxe si contributii admise la contestatii.

19. Lipsa carui element din decizia de impunere atrage nulitatea acestuia:
a) denumirea contribuabilului;
b) data emiterii;
c) temeiul de drept;
d) posibilitatea de a fi contestata;
e) mentiuni privind audierea contribuabilului;
f) data de la care isi produce efectele.
20. Stabilirea impozitelor, taxelor, contribuiilor i a altor sume datorate bugetului general
consolidat se realizeaza astfel:
a) prin decizie emis de organul fiscal;
b) prin eliberarea de catre organul fiscal, la cererea contribuabilului a unui certificat de
atestare fiscala;
c) prin raportul privind rezultatul inspectiei fiscale;
d) procesele verbale de constatare incheiate de organele de inspectie fiscala;
e) prin procesul verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor;
f) prin referat intocmit de catre organul fiscal.
21. Indicati care dintre urmatoarele acte administrative fiscale sunt asimilate deciziilor de
impunere:
a) instiintarea de plata
b) procesul verbal prin care se stabileste suma cheltuielilor cu executarea silita
c) instiintarile de plata
d) procesul verbal de sesizare a organelor de cercetare penala in care este indicat
prejudiciul
e) procesul verbal de sechestru
f) fisa de evidenta pe platitori
23. Rezerva verificrii ulterioare se anuleaz in urmatoarele situatii:
a) prin depunerea unei declaratii rectificative de catre contribuabil in cadrul termenului
de prescriptie;

b) prin depunerea unei declaratii rectificative de catre contribuabil pana la inceperea


actiunii de inspectie fiscala a impozitului la care se refera declaratia;
c) la mplinirea termenului de prescripie;
d) la data declararii contribuabilului in stare de insolvabilitate;
e) la data inceperii procedurii de executare silita;
f) in cazul decesului contribuabilului.
24.Suma aprobat la rambursare se stabilete prin:
a) decont cu sume negative de TVA cu opiune de rambursare;
b) decizie de rambursare;
c) decizie de impunere privind obligaiile fiscale suplimentare stabilite de inspecia fiscal;
d)decizie de rambursare sau decizie de impunere privind obligaiile fiscale suplimentare stabilite
de inspecia fiscal, dup caz;
e) declaraie fiscal;
f)decont special de TVA.
25.Standardul individual negativ (SIN) se stabilete la valoarea de 1 unitate i n cazul:
a) pltitorilor cu peste 5 salariai;
b) pltitorilor care, n decurs de 12 luni, au renunat de cel puin 3 ori la opiunea de rambursare;
c) pltitorilor care au nscrise fapte n cazierul fiscal;
d) pltitorilor cu obligaii declarative trimestriale;
e) pltitorilor pentru care SIN- ul este pozitiv;
f) pltitorilor care au prezentat consecutiv, n cel puin 2 perioade de raportare, deconturi cu
sume negative mai mari de1000 lei;
26.Neprezentarea, n termenul stabilit de organul fiscal, a documentelor solicitate pentru
efectuarea analizei documentare, n cadrul procedurii de soluionare a solicitrilor de rambursare,
atrage dup sine:
a) ncadrarea n gradul de risc fiscal mare i soluionarea cu inspecie fiscal anticipat;
b) aprobarea sumei solicitate la rambursare;
c) respingerea solicitrii de rambursare;
d) amnarea termenului de prezentare, din oficiu, de ctre organul fiscal;
e) prelungirea termenului de soluionare, pn la prezentarea documentelor solicitate;
f)aprobarea unui procent de 50% din suma solicitat la rambursare.
27.Deciziile de rambursare a TVA emise n cazul riscului fiscal mic i mediu sunt:
a) decizii definitive;
b) decizii sub rezerva verificrii ulterioare;
c) acte administrative fiscale care nu pot fi contestate;
d) decizii sub rezerva rectificrii ulterioare;
e) decizii referitoare la bazele de impunere;
f) decizii referitoare la obligaii de plat accesorii.

29.Erorile materiale din deconturile de TVA se corecteaz prin:


a) nregistrarea la rndurile de regularizri din decontul lunii n care au fost operate coreciile;
b) decont rectificativ;
c) decizie de corectare;
d) declaraie rectificativ;
e) decizie de impunere;

f) decizie de rambursare.
30.Solicitarea la rambursare a sumei negative de TVA se realizeaz prin depunerea:
a) decontului de TVA;
b) cererii de rambursare;
c) cererii de compensare;
d) decontului cu sume negative de TVA cu opiune de rambursare;
e) deciziei de rambursare;
f) decontului cu sume negative de TVA.
31.Renunarea la solicitarea de rambursare a TVA se realizeaz prin:
a) decont rectificativ;
b) preluarea sumei negative de TVA n decontul perioadei fiscale urmtoare;
c) cerere de renunare depus la organul fiscal;
d) declaraie pe propria rspundere;
e) cerere de renunare depus la organul fiscal i preluarea sumei negative de TVA n decontul
perioadei fiscale urmtoare;
f) retragerea decontului cu sume negative de TVA cu opiune de rambursare.
32.Sumele negative, mai mici de 5000 lei, din deconturile de TVA pot fi:
a) compensate, din oficiu, de ctre organul fiscal, cu alte obligaii fiscale restante;
b) solicitate la rambursare;
c) reportate, n mod obligatoriu, n decontul perioadei fiscale urmtoare;
d) restituite, din oficiu, de organul fiscal;
e) compensate de pltitori cu obligaii restante din impozitul pe profit;
f) anulate de organul fiscal.
33.Cererea de nregistrare a domiciliului fiscal, n cazul n care acesta este diferit de domiciliul
sau sediul social, se depune la :
a) organul fiscal n a crui raz teritorial urmeaz a se stabili domiciliul fiscal;
b) organul fiscal unde se afl domiciliul sau sediul social;
c) autoritatea administraiei publice locale;
d) organul fiscal unde se afl domiciliul fiscal;
e) oficiul registrului comerului de pe lng tribunal;
f) autoritatea vamal.

34. ncepnd cu 1 ianuarie 2007, prin domiciliu fiscal pentru asocierile i alte entiti fr
personalitate juridic se nelege:
a) adresa persoanei care reprezint asocierea sau entitatea
b) adresa domiciliului fiscal al oricruia dintre asociai
c) locul unde se exercit gestiunea administrativ i conducerea efectiv
d) sediul acestora sau locul unde se desfoar efectiv activitatea principal
e) locul n care se afl majoritatea activelor

f) locul unde se desfoar efectiv activitatea secundar.


35. ncepnd cu 1 ianuarie 2007, prin domiciliu fiscal pentru persoanele fizice care desfoar
activiti economice n mod independent sau exercit profesii libere se nelege:
a) adresa unde i au domiciliul, potrivit legii
b) adresa unde locuiesc efectiv, n cazul n care aceasta este diferit de domiciliu
c) sediul activitii sau locul unde se desfoar efectiv activitatea principal
d) adresa locuinei pe care o persoan o folosete n mod continuu peste 183 de zile ntrun an calendaristic
e) locul n care se afl majoritatea activelor
f) reedina.
36. Precizai care este codul de identificare fiscal utilizat de sucursalele societilor comerciale
care au sediul principal al comerului n strintate:
a) codul de nregistrare fiscal atribuit de organul fiscal competent din subordinea
Ageniei Naionale de Administrare Fiscal
b) numrul de identificare fiscal atribuit de organul fiscal competent din subordinea
Ageniei Naionale de Administrare Fiscal
c) numrul de identificare fiscal atribuit sediului principal de catre autoritatea fiscala
d) codul unic de nregistrare atribuit potrivit legii speciale
e) numrul de nmatriculare n Registrul Comerului
f) codul fiscal al personei juridice strine.

38. n cazul depirii plafonului de scutire prevzut de dispoziiile Codului fiscal referitoare la
taxa pe valoarea adugat, indicai care este data nregistrrii ca pltitor de TVA:
a) data comunicrii certificatului de nregistrare fiscala avnd nscris litera R n faa
codului de identificare fiscal
b) data de nti a lunii urmtoare celei n care persoana impozabil solicit luarea n
eviden ca pltitor de tax pe valoarea adugat
c) data de nti a lunii urmtoare celei n care persoana impozabil a depit plafonul de
scutire
d) data emiterii certificatului de nregistrare fiscal avnd nscris litera R n faa codului
de identificare fiscal
e) data de 25 a lunii urmtoare celei n care persoana impozabil a depit plafonul de
scutire
f) data de 15 a lunii urmatoare celei n care persoana impozabil a depit plafonul de
scutire.
.
40. Una dintre componentele registrului contribuabililor este vectorul fiscal. Informaia coninut
n acesta, pentru fiecare contribuabil, se refer la:
a) datele de identificare ale contribuabilului
b) categoriile de obligaii fiscale de declarare ale contribuabilului
c) categoriile de obligaii fiscale de plat ale contribuabilului
d) evidena analitic a sumelor datorate i a sumelor achitate de ctre contribuabil
e) msurile de executare silit
f) numrul de sedii secundare nfiinate.

41. Contribuabilul are obligaia s aduc la cunotina organului fiscal competent modificrile
ulterioare ale datelor din declaraia de nregistrare fiscal:
a) n 30 de zile de la data producerii acestora;
b) n 15 zile de la data producerii acestora;
c) n 45 zile de la data producerii acestora;
d) nu este necesar, ntruct se face din oficiu de ctre organul fiscal competent;
e) pn la data de nti a lunii urmtoare celei n care au avut loc modificarile;
f) n 15 zile de la data actului n care se consemneaz situaia respectiv.

43.Pentru ducerea la ndeplinire a atribuiilor inspeciei fiscale, organul de inspecie fiscal nu va


proceda la:
a) examinarea documentelor aflate n dosarul fiscal al contribuabilului;
b) solicitarea de informaii de la teri;
c) dispunerea msurilor asigurtorii n condiiile legii;
d) efectuarea de investigaii fiscale;
e) aplicarea de sanciuni potrivit prevederilor legale;
f) calcularea de accesorii aferente obligaiilor fiscale declarate i neachitate n termenele
legale.
44.In realizarea atribuiilor, inspecia fiscal poate aplica urmtoarele proceduri de control:
a) controlul inopinat si controlul incrucisat;
b) controlul inopinat, controlul prin sondaj i controlul ncruciat;
c) controlul inopinat, controlul ncruciat, controlul prin sondaj i controlul electronic;
d) controlul inopinat i controlul electronic;
e) controlul ncruciat i controlul electronic;
f) inspecia fiscal general.
45.In realizarea atribuiilor, inspecia fiscal poate aplica urmtoarele metode de control:
a) controlul inopinat i controlul ncruciat;
b) controlul inopinat, controlul prin sondaj i controlul ncruciat;
c) controlul inopinat, controlul ncruciat, controlul prin sondaj i controlul electronic;
d) controlul inopinat i controlul electronic;
e) controlul prin sondaj i controlul electronic;
f) inspecia fiscal general.
46.Formele de inspecie fiscal sunt:
a) inspecia fiscala general i inspecia fiscal parial;
b) inspecia fiscala general, inspecia fiscal parial, controlul inopinat, controlul prin sondaj i
controlul ncruciat;
c) inspecia fiscal total i inspecia fiscal parial;
d) controlul prin sondaj i controlul electronic;
e) inspecia fiscal general;
f) inspecia fiscal parial.
47.Controlul electronic const n:
a) activitatea de verificare a contabilitii i a surselor acesteia, prelucrate n mediu electronic,
utiliznd metode de analiz, evaluare i testare asistate de instrumente informatice specializate;

b) activitatea de verificare in mediu informatic a inregistrrilor contabile, a impozitelor si taxelor


datorate bugetului general consolidat;
c) activitatea de verificare electronic a activitii contribuabilului utiliznd programe
specializate;
d) activitatea de verificare electronic a sistemelor de gestiune contabil;
e) activitatea de verificare electronic a sistemelor de evidena financiar-contabil;
f) activitatea de evaluare i testare asistate de instrumente informatice specializate.
48.Controlul inopinat const n:
a) activitatea de verificare faptic i documentar, n principal, ca urmare a unei sesizri cu
privire la existena unor fapte de nclcare a legislaiei fiscale, fr anunarea n prealabil a
contribuabilului;
b) verificarea documentelor i operaiunilor impozabile ale contribuabilului, n corelaie cu cele
deinute de alte persoane;
c) activitatea de verificare selectiv a documentelor i operaiunilor semnificative, n care sunt
reflectate modul de calcul, de evideniere i de plat a obligaiilor fiscale datorate bugetului
general consolidat;
d) activitatea de verificare a contabilitii i a surselor acesteia, prelucrate n mediu electronic;
e) activitatea de verificare faptic i documentar, n principal, ca urmare a unei sesizri cu
privire la existena unor fapte de nclcare a legislaiei fiscale;
f) activitatea de verificare faptic i documentar, n principal, ca urmare a unei sesizri cu
privire la existena unor fapte de nclcare a legislaiei fiscale, fr anunarea n prealabil a
contribuabilului precum si verificarea documentelor i operaiunilor impozabile ale
contribuabilului, n corelaie cu cele deinute de alte persoane.
49.Controlul ncruciat const n:
a) verificarea documentelor i operaiunilor impozabile ale contribuabilului, n corelaie cu cele
deinute de alte persoane;
b) activitatea de verificare faptic i documentar, n principal, ca urmare a unei sesizri cu
privire la existena unor fapte de nclcare a legislaiei fiscale, fr anunarea n prealabil a
contribuabilului;
c) activitatea de verificare faptic i documentar, n principal, ca urmare a unei sesizri cu
privire la existena unor fapte de nclcare a legislaiei fiscale;
d) activitatea de verificare a contabilitii i a surselor acesteia, prelucrate n mediu electronic,
utiliznd metode de analiz, evaluare i testare asistate de instrumente informatice specializate;
e) activitatea de verificare ncruciat a informaiilor la contribuabilul verificat;
f) verificarea ncruciat a datelor din evidena contribuabilului cu cele din evidena organului
fiscal.
50.La finalizarea controlului inopinat sau ncruciat se ncheie:
a) proces verbal;
b) proces verbal si raport de inspecie fiscal;
c) raport de inspecie fiscal;
d) decizie de impunere;
e) nota de constatare;
f) proces verbal si decizie de impunere sau decizie de nemodificare a bazei de impunere.
51.De la data nmnrii sau comunicrii procesului-verbal de constatare a contraveniei i de
aplicare a sanciunii, impotriva acestuia se poate face plngere n termen de:

a) 5 zile;
d) 45 zile;

b) 15 zile;
e) 60 zile;

c) 30 zile;
f) 90 zile.

52.In ce termen de la data aplicrii sanciunii, se prescrie executarea sanciunii amenzii


contravenionale, dac procesul-verbal de constatare a contraveniei nu a fost comunicat
contravenientului:
a) 15 zile;
b) 45 zile;
c) 1 lun;
d) 3 luni;
e) 6 luni;
f) 1 an.
53.Cu excepia marilor contribuabili, inspecia fiscal se efectueaz asupra creanelor nscute n
ultimii 3 ani fiscali pentru care exist obligaia depunerii declaraiilor fiscale. Inspecia fiscal se
poate extinde pe perioada de prescripie a dreptului de a stabili obligaii fiscale, dac este
identificat cel puin una dintre urmtoarele situaii:
1. exist indicii privind diminuarea impozitelor, taxelor, contribuiilor i a altor sume datorate
bugetului general consolidat;
2. nu au fost depuse declaraii fiscale n interiorul termenului de prescripie;
3. nu au fost ndeplinite obligaiile de plat a impozitelor, taxelor, contribuiilor i altor sume
datorate bugetului general consolidat;
4. exista indicii de evaziune fiscal;
5. nu au fost depuse bilanurile contabile si raportrile semestriale obligatorii.
Indicai varianta corect:
a) 1,2,3
b) 1,2,5
c) 3,4,5
d) 2,4,5
e) 1,2,3,4,5
f) 2,3,4,5
54.Avizul de inspecie fiscal cuprinde:
1. temeiul juridic al inspeciei fiscale;
2. data de ncepere a inspeciei fiscale;
3. obligaiile fiscale i perioadele ce urmeaz a fi supuse inspeciei fiscale;
4. posibilitatea de a solicita amnarea datei de ncepere a inspeciei fiscale.
5. locul desfaurarii inspeciei fiscale;
6. data de incheiere a inspeciei fiscale.
Indicai varianta corect:
a) 1,2,3,4,5
b) 1,2,3,6
c) 1,2,3,4
d) 2,3,5,6
e) 1,2,3,4,5,6
f) 1,2,3,4,6
55.Comunicarea avizului de inspecie fiscal nu este necesar:
1. pentru soluionarea unor cereri ale contribuabilului;
2. n cazul unor aciuni ndeplinite ca urmare a solicitrii unor autoriti, potrivit legii;
3. n cazul controlului inopinat i al controlului ncruciat;
4. n cazul refacerii controlului ca urmare a unei dispoziii de reverificare cuprinse n decizia de
soluionare a contestaiei;
5. in cazul transformrii controlului inopinat in inspecie fiscal parial;
6. in cazul continurii controlului incruciat cu inspecie fiscal general;
Indicai varianta corect:
a) 1,2,3,4,5
b) 1,2,3,6
c) 1,2,3,4
d) 2,3,5,6
e) 1,2,3,4,5,6
f) 1,2,3,4,6
56.Inspecia fiscal se exercit pe baza urmatoarelor principii:
a) independenei, unicitii, autonomiei, ierarhizrii, teritorialitii i descentralizrii;

b) independenei, autonomiei, ierarhizrii, teritorialitii i descentralizrii;


c) independenei, unicitii, autonomiei, ierarhizrii, teritorialitii, competenei i
descentralizrii;
d) unicitii, autonomiei, ierarhizrii, teritorialitii i descentralizrii;
e) independenei, unicitii, autonomiei, ierarhizrii, teritorialitii, complexitii i
descentralizrii;
f) independenei, unicitii, ierarhizrii, teritorialitii, personalizrii i descentralizrii.
57.De la data svaririi faptei, aplicarea amenzii contravenionale se prescrie n termen de:
a) 1 lun;
b) 2 luni;
c) 3 luni;
d) 6 luni;
e) 1 an;
f) 3 ani.
58.La nceperea inspeciei fiscale, inspectorul este obligat:
a) s prezinte contribuabilului legitimaia de inspecie i ordinul de serviciu semnat de
conductorul organului de control;.
b) sa prezinte legitimaia de inspectie, tematica de control i ordinul de serviciu semnat de
conductorul organului de control;
c) sa prezinte legitimaia de serviciu, avizul de inspecie fiscal i ordinul de serviciu semnat de
conductorul organului de control;
d) sa prezinte tematica de control i avizul de inspecie fiscal;
e) sa precizeze obiectul aciunii de control i s stabileasc durata aciunii;
f) s stabileasc locul de desfaurare a inspeciei si impozitele i taxele supuse verificrii.
59.La finalizarea inspeciei fiscale, contribuabilul este obligat s dea o declaraie scris, pe
propria rspundere, din care s rezulte urmatoarele:
1. au fost puse la dispoziie toate documentele;
2. au fost puse la dispoziie informaiile solicitate pentru inspecia fiscal;
3. au fost restituite toate documentele solicitate i puse la dispoziie de contribuabil;
4. organele de inspecie fiscal au respectat programul de lucru al contribuabilului;
5. au fost puse la dispoziie toate elementele necesare identificrii realitii fiscale a
contribuabilului;
Indicai varianta corect:
a) 1,2,3
b) 2,3,4
c) 1,2,4
d) 1,2,5
e) 2,3,5
f) 3,4,5
60.Contestaia actelor administrativ fiscale se formuleaz n scris i va cuprinde:
1. datele de identificare ale contestatorului;
2. documente de plata a obligaiilor fiscale stabilite prin decizia de impunere.
3. obiectul contestaiei;
4. motivele de fapt i de drept;
5. dovezile pe care se ntemeiaz;
6. datele de identificare ale organelor de inspecie fiscal;
Indicai varianta corect:
a) 1,2,3,4,5,6
b) 1,3,4,5
c) 1,3,4,5,6
d) 1,3,4,5,6
e) 1,2,3,5,6
f) 1,2,5,6
61.De la data comunicrii actului administrativ fiscal, sub sanciunea decderii, contestaia se va
depune n termen de:
a) 30 zile;

b) 60 zile;
c) 45 zile;
d) 15 zile;
e) 5 zile;
f) in termenul de prescripie al creanei fiscale stabilite.
62.Decizia de soluionare a contestaiei impotriva actelor administrativ fiscale se emite n form
scris i va cuprinde:
a) preambulul, considerentele i dispozitivul;
b) preambulul, considerentele, dispozitivul si concluziile;
c) preambulul, considerentele si concluziile;
d) preambulul, analiza, considerentele si concluziile;
e) preambulul, analiza, considerentele, dispozitivul si concluziile;
f) preambulul, analiza si concluziile.
63.Pentru nendeplinirea condiiilor procedurale contestaia impotriva actelor administrativ
fiscale nu poate fi respins ca:
a) nedepus la termen, n situaia n care aceasta a fost depus peste termenul prevzut de
prezenta lege;
b) fiind depus de o persoan lipsit de calitatea de a contesta, n situaia n care aceasta este
formulat de o persoan fizic sau juridic lipsit de calitate procesual;
c) fiind depus de o persoan lipsit de capacitate de exerciiu, potrivit legii;
d) lipsit de interes, n situaia n care contestatorul nu demonstreaz c a fost lezat n dreptul sau
interesul su legitim;
e) prematur formulat, n situaia n care sumele contestate nu sunt stabilite cu titlu definitiv n
sarcina acestuia sau n situaia n care contribuabilul contest un act premergtor care st la baza
emiterii unui act administrativ fiscal.
f) nemotivat, n situaia n care contestatorul nu prezint argumente de fapt i de drept n
susinerea contestaiei sau argumentele aduse nu sunt incidente cauzei supuse soluionrii.
64.Sanciunile contravenionale principale sunt:
a) avertismentul, amenda contravenional i prestarea unei activiti n folosul comunitii;
b) avertismentul, amenda contravenional i suspendarea activitii;
c) avertismentul, amenda contravenional i confiscarea;
d) avertismentul, amenda contravenional, confiscarea i suspendarea activitii;
e) avertismentul, amenda contravenional, prestarea unei activiti n folosul comunitii,
confiscarea i suspendarea activitii;
f) avertismentul i amenda contravenional.
65.Sanciunile contravenionale complementare nu sunt:
a) confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contravenii;
b) suspendarea sau anularea, dup caz, a avizului, acordului sau a autorizaiei de exercitare a
unei activiti;
c) nchiderea unitii;
d) blocarea contului bancar;
e) suspendarea activitii agentului economic;
f) avertismentul si amenda contravenional.

66.Potrivit OG 2/2001, privind regimul juridic al contraveniilor cu modificrile i completrile


ulterioare, limita minim a amenzii contravenionale este de:
a) 35 RON;
b) 50 RON;
c) 100 RON;
d) 25 RON;
e) 10 RON;
f) 150 RON.
67.Care din urmtoarele elemente nu atrag nulitatea procesului verbal de constatare a
contraveniei:
a) lipsa meniunilor privind numele prenumele i calitatea agentului constatator;
b) numele i prenumele contravenientului, iar n cazul persoanei juridice lipsa denumirii i a
sediului acesteia;
c) fapta svrit;
d) data comiterii faptei;
e) semntura agentului constatator;
f) semntura contavenientului.

69.Termenul de soluionare a cererilor depuse de contribuabili potrivit codului de procedura


fiscal este de :
a)45 zile de la nregistrare
b)30 zile de la nregistrare;
c)60 zile de la nregistrare;
d)nu este prevzut expres n codul de procedur fiscal;
e)90 zile de la nregistrare;
f)45 zile de la data ntocmirii cererii.
70.Organul fiscal are dreptul s rein, n scopul protejrii mpotriva nstrinrii sau
distrugerii, documente, acte, nscrisuri, registre i documente financiar contabile sau orice
element material care face dovada stabilirii, nregistrrii i achitrii obligaiilor fiscale de
ctre contribuabili, pe o perioad de:
a)maximum 30 zile, iar n cazuri excepionale perioada poate fi prelungit cu
aprobarea conductorului organului fiscal cu maximum 90 zile;
b) maximum 60 zile, iar n cazuri excepionale perioada poate fi prelungit cu aprobarea
conductorului organului fiscal cu maximum 120 zile;
c)maximum 30 zile;
d)maximum 3 luni, iar n cazuri excepionale perioada poate fi prelungit cu aprobarea
conductorului organului fiscal cu maximum 6 luni;

e)maximum 120 zile, iar n cazuri excepionale perioada poate fi prelungit cu


aprobarea conductorului organului fiscal cu maximum 180 zile;
f)maximum 30 zile, fr ca aceast perioad s mai poat fi prelungit ;

71.Organul fiscal ori de cte ori consider poate s apeleze la serviciile unui expert pentru
ntocmirea unei expertize. Plata acestei expertize va fi pltit de ctre:
a) organele fiscale care au solicitat expertiza;
b) contribuabilul n cauz;
c) va fi suportat din bugetul Corpului Experilor Contabili i Contabililor Autorizai
urmnd a fi recuperat ulterior de la organul fiscal;
d) dintr-un fond special constituit n cadrul Ministerului Finanelor Publice;
e)
din fondul Ministerului Justiiei;
f)
nu este prevzut expres n lege.

72.Care este competena general a organelor fiscale?


g) administrarea creanelor fiscale i vamale;
h) exercitarea controlului si emiterea normelor de aplicare a prevederilor legale n
materie fiscal;
i) administrarea impozitelor, contribuiilor i taxelor;
j) administrarea impozitelor datorate n vam;
k) controlul impozitelor, taxelor si altor sume datorate potrivit legii n vam;
l) administrarea creanelor fiscale, exercitarea controlului i emiterea normelor de
aplicare a prevederilor legale n materie fiscal.
.
73. Ce reprezint actul administrativ fiscal

a) actul emis de organul fiscal competent n aplicarea legislaiei privind stabilirea,


modificarea sau stingerea drepturilor i obligaiilor fiscale;
b) actul emis de organul de inspecie fiscal;
c) actul emis de organul fiscal pe raza cruia se desfoar activitatea;
d) declaraia contribuabilului, privind veniturile realizate precum i impozitele declarate;
e) declaraia contribuabilului privind impozitele, contribuiile i taxelor locale;
f) declaraia de nregistrare fiscal.
8. 74.Care este termenul n care actul administrativ fiscal este considerat comunicat n
cazul comunicrii lui prin publicitate?
a) data afirii anunului;
b) 15 zile de la data afirii anunului;
c) 30 zile de la data afirii anunului;
d) 5 zile de la data afirii anunului;
e) data lurii la cunotin de ctre contribuabil;

f)

actul administrativ nu se comunic prin publicitate.

9. 75.n cazul n care contribuabilul are potrivit legii, obligaii de plata la sedii secundare,
competena teritorial pentru administrarea acestora revine:
a) Organului fiscal n a crui raz teritoriala se afl situate sediile secundare;
b) Organul fiscal n a crui raz teritoriala este nregistrat contribuabilul;
c) Att organului fiscal unde este nregistrat contribuabilul, cat i organului fiscal unde
se afla sediul secundar;
d) Oricrui organ fiscal ;
e) Organului fiscal unde este nregistrat fiscal reprezentantul legal al contribuabilului;
f) Organului fiscal in raza cruia se afla bunurile contribuabilului.

10. 76Pentru eliberarea certificatului de nregistrare in registrul comertului a persoanelor


fizice care desfoar activiti economice n mod independent, obinerea cazierului
fiscal este n sarcina:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Primriei sau persoanei fizice;


Persoanei fizice;
Reprezentantului fiscal al persoanei fizice;
Nu este necesar prezentarea cazierului fiscal;
Organului fiscal n a crui raz teritorial se afl domiciliul persoanei fizice;
Primriei.

11. 77.Ce categorie de acte administrative fiscale sunt valabile i n cazul n care acestea nu
poart semntura persoanelor mputernicite ale organului fiscal?
a) Cele emise prin intermediul mijloacelor informatice si care sunt stabilite prin ordin
al ministrului finanelor publice;
b) Cele emise de organele de inspecie fiscal;
c) Deciziile de impunere anuale;
d) Toate actele emise prin intermediul mijloacelor informatice;
e) Certificatele de atestare fiscala
f) Avizul de inspecie fiscala.
12. 78.Actul administrativ poate fi comunicat:
a) Numai contribuabilului cruia i este destinat;
b) Contribuabilului cruia i este destinat; mputernicitului sau curatorului fiscal, dup
caz;
c) Oricrei persoane care l solicit
d) Persoanei care are acelai domiciliul cu contribuabilul;
e) Persoanei care are acelai domiciliul cu contribuabilul, dar care are vrsta peste 18
ani ;
f) Numai reprezentantului fiscal.

13. 79.Dreptul organului fiscal de a stabili obligaii fiscale se prescrie n termen de:
a) 5 ani, cu excepia cazului n care legea dispune altfel;
b) 10 ani, cu excepia cazului n care legea dispune altfel;
c) 15 ani, n cazul n care acestea rezult din svrirea unor fapte prevzute de legea
penal;
d) 3 ani cu excepia cazului n care legea dispune altfel;
e) 5 ani de la data depunerii declaraiei fiscale;
f) 5 ani de la termenul de contestare.
80.Termenul de prescripie al dreptului de stabilire a obligaiilor fiscale se suspend:
a) Pe perioada cuprinsa ntre momentul nceperii inspeciei fiscale i momentul
emiterii deciziei de impunere ca urmare a efecturii inspeciei fiscale;
b) Pe perioada cuprinsa ntre momentul nceperii inspeciei fiscale i cel al ncheierii
raportului de inspecie fiscala;
c) Nu se suspenda n nicio situaie;
d) Pe o perioada de maxim 3 luni de la momentul nceperii inspeciei fiscale;
e) Pe perioada cuprinsa ntre momentul ncheierii inspeciei fiscale i cel al emiterii
deciziei de impunere;
f) Pe perioada cuprinsa ntre momentul emiterii deciziei de impunere i cel al
comunicrii acesteia.

81 Stabilirea, modificarea sau stingerea drepturilor i obligaiilor fiscale se stabilete prin:


a)
b)
c)
d)
e)
f)

Act administrativ fiscal;


Dispozitia de masuri;
Act comercial;
Act bilateral;
Proces verbal;
Nota unilaterala.

82. Actul administrativ fiscal emis pentru soluionarea unei cereri a contribuabilului
referitoare la reglementarea unor situaii fiscale de fapt viitoare, este:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Soluia fiscala individual anticipata;


Acordul de pre;
Cererea de rambursare;
Cererea de compensare;
Certificatul fiscal;
Certificat de obligaii fiscale.

83. Termenul pentru emiterea unui acord de pre n avans, unilateral, este de:
a) 12 luni:
b) 18 luni;

c)
d)
e)
f)

6 luni;
45 de zile;
5 ani;
3 ani.

84. Nivelul dobnzii aferente sumelor de recuperat cu titlu de ajutor de stat ilegal sau interzis va
fi stabilit:
a) trimestrial, prin decizie a Consiliului Concurenei;
b) trimestrial, n funcie de rata de referin a Bncii Naionale a Romniei;
c) anual, prin legi bugetare;
d) anual, prin hotrre a Guvernului;
e) semestrial, prin ordin al ministrului finanelor publice;
f) semestrial, prin decizie a Consiliului Concurentei.
85. Pentru sumele reprezentnd ajutoare de stat ilegale sau interzise de recuperat se datoreaz:
a) majorri de ntrziere i penaliti de orice fel;
b) penaliti de ntrziere;
c) dobnzi i penaliti de ntrziere;
d) dobnzi;
e) dobnzi i penaliti de orice fel;
f) penaliti.
86. Deciziile privind stoparea ajutorului de stat trebuie s cuprind urmtoarele elemente:
a) denumirea operatorului economic, datele de identificare a acestuia, modalitatea de acordare
a ajutorului de stat i data la care se realizeaz stoparea;
b) denumirea debitorului, datele de identificare a acestuia, cuantumul ajutorului de stat i
dobnda aferent, data la care se realizeaz stoparea;
c) denumirea operatorului economic, datele de identificare a acestuia, cuantumul ajutorului de
stat ce urmeaz a fi recuperat;
d) denumirea contribuabilului, denumirea organului fiscal emitent, cuantumul ajutorului de stat,
data care se realizeaz stoparea;
e) denumirea operatorului economic, datele de identificare a acestuia, cuantumul ajutorului de
stat i dobnda aferent, data de la care se calculeaz dobnda;
f) denumirea contribuabilului, datele de identificare a acestuia, cuantumul ajutorului de stat si
dobnda aferent, tampila organului fiscal emitent.
87. Certificatul de atestare fiscal pentru persoane juridice poate fi utilizat de contribuabil:
a) pe o perioad de 60 de zile de la data emiterii;
b) pe o perioad de 90 de zile de la data emiterii;
c) pe o perioad de 45 de zile de la data emiterii;
d) pe o perioad de 30 de zile de la data comunicrii;
e) pe o perioad de 90 de zile de la data solicitarii;
f) pe perioad nelimitat.
88. Certificatul de atestare fiscal pentru persoane juridice cuprinde:
a) creanele fiscale exigibile, existente n sold n ultima zi a lunii anterioare depunerii cererii;
b) creanele fiscale exigibile, existente n sold la data eliberrii acestuia;
c) creanele fiscale existente n sold n ziua anterioar emiterii acestuia;
d) creanele fiscale existente n evidena pe pltitor la data eliberrii acestuia;

e) creanele fiscale exigibile, existente n balana contribuabilului la data eliberrii acestuia;


f) creanele fiscale exigibile, existente in sold n prima zi a lunii urmtoare depunerii cererii.
89 Pentru obligaiile la bugetul local ce fac obiectul nlesnirilor la plat, datorate i neachitate
dup data de 1 iulie 2003, de ctre persoanele juridice, garania este:
a) 100% din totalul creanei bugetare locale pentru care s-a acordat nlesnirea;
b) o sum egal cu doua rate medii din ealonare, reprezentnd obligaii bugetare locale
ealonate i dobnzi calculate, n cazul ealonrilor la plat;
c) o sum rezultat din raportul dintre contravaloarea debitelor amnate i dobnzile calculate i
numrul de luni aprobate pentru amnare la plata n cazul amnrilor la plat;
d) 50% din obligaiile bugetare locale ealonate la plat;
e) o sum egal cu dou rate medii din obligaiile bugetare locale amnate n vederea scutirii la
plat;
f) 50% din obligaiile bugetare locale scutite la plat;
90 Sunt supuse executrii silite prin poprire:
a) toate sumele urmribile reprezentnd bunuri i disponibiliti bneti n lei i n valut, titluri
de valoare sau alte bunuri imobile necorporale, deinute i/sau datorate, cu orice titlu,
debitorului de ctre tere persoane sau care acesta le va datora i/sau deine n viitor in temeiul
unor raporturi juridice existente;
b) sumele reprezentnd credite nerambursabile;
c) sumele reprezentnd finanri primite de la instituii sau organisme internaionale pentru
derularea unor programe sau proiecte;
d) sumele reprezentnd venituri i disponibiliti n valut cu acordul titularului de cont;
e) sumele reprezentnd toate veniturile bneti ale debitorului persoan fizic;
f) pensiile de orice fel integral.
91. La cererea organelor de executare, biroul de carte funciar va comunica acestora:
a) n termen de 10 zile, celelalte drepturi reale i sarcini care greveaz imobilul urmrit, precum
i titularii acestora;
b) n termen de 15 zile, celelalte drepturi reale i sarcini care greveaz imobilul urmrit, precum
i titularii acestora;
c) n termen de 30 de zile, celelalte drepturi reale i sarcini care greveaz imobilul urmrit,
precum i titularii acestora;
d) n termen de 25 de zile, celelalte drepturi reale i sarcini care greveaz imobilul urmrit;
e) nu are obligaia comunicrii;
f) la data organizrii licitaiei.
92. Pentru valorificarea bunurilor sechestrate prin vnzarea la licitaie, organul de executare este
obligat s efectueze publicitatea vnzrii:
a) cu cel puin 10 zile nainte de data fixat pentru desfurarea licitaiei;
b) cu cel puin 3 zile nainte de data fixat pentru desfurarea licitaiei;
c) cu cel puin 5 zile nainte de data fixat pentru desfurarea licitaiei;
d) cu cel puin o lun de zile nainte de data fixat pentru desfurarea licitaiei
e) cu o zi nainte de data fixat pentru desfurarea licitaiei
f) n ziua fixat pentru desfurarea licitaiei.
93. Pentru participarea la licitaie ofertanii depun, cu cel puin o zi nainte de data licitaiei,
dovada plii taxei de participare care reprezint:
a) 10% din preul de pornire a licitaiei;

b) 5% din preul de pornire a licitaiei;


c) 50% din preul de evaluare a bunului;
d) 50% din preul de pornire a licitaiei;
e) 25% din preul de pornire a licitaiei;
f) 30% din preul de evaluare a bunului.
94. Dup adjudecarea bunului prin licitaie adjudecatarul este obligat s plteasc preul n
termen de:
a) cel mult 5 zile de la data adjudecrii, n numerar la o unitate a Trezoreriei Statului, sau prin
decontare bancara;
b) 10 zile de la data adjudecrii, prin decontare bancar;
c) 10 zile de la data adjudecari, in numerar la o unitate a Trezoreriei Statului:
d) 15 zile de la data adjudecarii, prin decontare bancara;
e) 25 de zile de la data adjudecarii, in numerar la o unitate a Trezoreriei Statului;
f) 30 de zile de la data adjudecarii, prin decontare bancara.
95. Stingerea creantelor fiscale prin operatiunea de dare in plata a bunurilor imobile se face in
baza:
a) procesului-verbal de trecere in proprietatea publica a bunului imobil care constituie titlu de
proprietate;
b) deciziei Comisiei fiscale Centrale;
c) procesului-verbal privind eliberarea sau distribuirea sumelor realizate din executare silita ;
d) procesului verbal de sechestru;
e) deciziei comisiei numite prin ordin al ministrului finantelor publice;
f) notei de compensare.
96. Executorul fiscal este imputernicit in fata debitorului si a tertilor prin:
a) legitimatia de executor fiscal;
b) legitimatia de executor fiscal si delegatia emisa de organul de executare silita;
c) ordin de deplasare;
d) delegatia emisa de organul de inspectie fiscala;
e) legitimatia de controlor;
f) legitimatia de controlor si delegatia emisa de organul de executare silita.
97. Care este primul act de executare silita;
a) somatia;
b)titlul executoriu;
c) adresa de infiintare a popririi;
d) procesul verbal de sechestru;
e) decizia de impunere
f) decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii.
98. Care sunt bunurile mobile supuse executarii silite:
a) bunurile mobile de orice fel care servesc la continuarea studiilor si la formarea profesionala;
b) bunurile strict necesare exercitarii profesiei sau altei ocupatii cu caracter permanent;
c) bunurile strict necesare uzului personal sau casnic al debitorului si familiei sale;
d) orice bunuri mobile ale debitorului, cu exceptiile prevazute de lege;
e) alimentele necesare debitorului si familiei sale pe timp de doua luni;
f) combustibilul necesar debitorului si familiei sale pentru incalzit si prepararea hranei, socotit
pentru 3 luni de iarna.
99.. Pentru stingerea creantelor fiscale prin poprire la data sesizarii bancii, sumele existente,
precum si cele viitoare provenite din incasarile zilnice in conturile in lei si in valuta sunt
indisponibilizate:

a) de la data si ora primirii adresei de infiintare a popririi asupra disponibilitatilor banesti;


b) de la data de intai a lunii urmatoare primirii adresei de infiintare a popririi;
c) in termen de 15 zile de la data primirii adresei de infiintare a popririi
d) in termen de 10 zile de la data primirii adresei de infiintare a popririi
e) in termen de 3 luni de zile de la data primirii adresei de infiintare a popririi
f) in termen de 5 zile de la data primirii adresei de infiintare a popririi
100.. Incepand cu 01.01.2007, pentru recuperarea crentelor stabilite in Romania, intr-un stat
membru al Uniunii Europene, valoarea totala a creantei din cererea de recuperare, nu poate fi
mai mica de :
a) echivalentul in lei a 1000 euro la cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei
din ziua semnarii cererii de recuperare;
b) echivalentul in lei a 1500 euro la cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romniei
din ziua semnrii cererii de recuperare;
c) echivalentul in lei a 1000 euro la cursul de schimb comunicat de Banca Naional a Romniei
din ziua transmiterii cererii de recuperare
d) echivalentul in lei a 500 euro la cursul de schimb comunicat de Banca Naional a Romniei
din ziua transmiterii cererii de recuperare
e) echivalentul in lei a 300 euro la cursul de schimb comunicat de Banca Naional a Romniei
din ziua semnrii cererii de recuperare
f) echivalentul in lei a 700 euro la cursul de schimb comunicat de Banca Naional a Romniei
din ziua semnrii cererii de recuperare
101.. ncepnd cu 1 ianuarie 2007 pentru acordarea asistentei privind furnizarea de informaii sau
comunicarea actelor administrative intr-un stat membru al Uniunii Europene,cheltuielile se
suporta de ctre:
a) autoritatea solicitanta;
b) autoritatea solicitata;
c) Comisia europeana;
d) Consiliul Europei;
e) Banca Naional a Romniei;
f) Trezoreria Statului.
102. ncepnd cu 1 ianuarie 2007, recuperarea creanei se transfer rii solicitante:
a) la data la care s-a realizat recuperarea;
b) n luna urmtoare datei n care s-a realizat recuperarea;
c) n termen de maxim 3 luni de la data recuperarii;
d) in luna in care s-a realizat recuperarea;
e) in termen de maxim 6 luni de la recuperare;
f) in termen de maxim 2 luni de la data recuperarii.
103. In care din urmtoarele situatii se suspenda procedura de executare silit:
a) cnd a fost desfiinat titlul executoriu;
b) cand s-au stins integral obligatiile fiscale prevazute in titlul executoriu, inclusiv obligatiile de
plata accesorii, cheltuielile de executare si orice alte sume stabilite in sarcina debitorului potrivit
legii;
c) la cererea debitorului;
d) la cererea unitatii bancare unde debitorul are deschise conturi;
e) in cazurile exceptionale pe o perioada de cel mult 6 luni si doar o singura data pentru acelasi
debitor, prin hotarare a Guvernului;
f) la cererea debitorului solidar.

104. In care din urmatoarele cazuri procedura de executare silita inceteaza:


a) cand dupa primirea procesului verbal de sechestru debitorul solicita organului de executare sa
i aprobe ca plata integrala a creantelor fiscale sa se faca din veniturile bunului imobil urmarit
sau din alte venituri ale sale pe timp de cel mult 6 luni;
b) de la data comunicarii aprobarii inlesnirii la plata in conditiile legii;
c) a fost desfiintat titlul executoriu;
d) la cererea debitorului solidar;
e) la cererea debitorului;
f) la solicitarea bancii.
105 Organul fiscal va restitui la cererea debitorului urmatoarele sume:
a) cele platite dupa implinirea termenului de prescriptie a dreptului de a cere executarea silita;
b) cele platite in plus fata de obligatia fiscala;
c) cele platite cu titlu de amenzi;
d) cele platite cu titlu de cheltuieli judiciare;
e) cele platite ca urmare a confiscarii dispuse de organele de politie sau de alte organe
competente;
f) cele platite din dispozitia organelor de control.
106. Procedura de restituire si de rambursare a sumelor de la buget, inclusiv modalitatea de
acordare a dobanzilor se aproba prin:
a) ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala;
b) hotarare a Guvernului;
c) ordin al ministrului finantelor publice;
d) hotarare a Consiliului local;
e) decizia Comisiei Fiscale Centrale;
f) decizia conducatorul organului de executare silita;
107. Dreptul de a cere executarea silita a creantelor fiscale se prescrie:
a) in termen de 3 ani de la data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care a luat nastere acest
drept;
b) in termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care a luat nastere dreptul
de compensare sau restituire;
c) in termen de 3 ani de la data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care a luat nastere acest
drept, pentru amenzi contraventionale;
d) in termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care a luat nastere acest
drept;
e) in termen de 1 an de la data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care a luat nastere acest
drept, pentru amenzi de orice fel;
f) in termen de peste 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care a luat nastere
acest drept.
108. Cererea de indreptare a erorilor din documentele de plata intocmite de debitor poate fi
depusa sub sanctiunea decaderii, in termen de:
a) 5 ani de la data platii;
b) 5 ani de la data solicitarii;
c) 1 an de la data platii;
d) 3 ani de la data platii;
e) 2 ani de la data platii;
f) 18 luni de la data platii.

109 Masurile asiguratorii se dispun:


a) prin decizie a organului de executare;
b) prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala;
c) prin decizie emisa de organul fiscal competent;
d) prin ordin al ministrului finantelor publice;
e) prin decizie a conducatorului organului de executare;
f) prin decizie a Comisiei Centrale Fiscale.
110. Cheltuieli ocazionate de efectuarea procedurii de executare silita a creantelor fiscale sunt in
sarcina:
a) organului de executare silit;
b) unitatii de contabilitate publica si trezorerie;
c) debitorilor;
d) unitatii bancare;
e) conducatorului organului de executare silita;
f) conducatorului organului de inspectie fiscala.
111. In cazul vanzarii la licitatie a bunurilor imobile, cumparatorii pot solicita ca plata pretului in
rate sa se efectueaze:
a) in cel putin 12 rate lunare cu un avans de maxim 30% din pretul de adjudecare;
b) in 24 de rate lunare cu un avans de maxim 50% din pretul de adjudecare;
c) in 18 de rate lunare cu un avans de maxim 50% din pretul de adjudecare;
d) in cel mut 12 de rate lunare cu un avans de minim 50% din pretul de adjudecare;
e) in 36 de rate lunare cu un avans de maxim 10% din pretul de adjudecare;
f) in 12 rate lunare cu un avans de maxim 10% din pretul de adjudecare.
112. Pentru creantele fiscale administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala acesta
este autorizat ca operator care prin unitatile sale teritoriale, ca agent imputernicit sa inscrie la
Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare:
a) titluri de creanta;
b) bunuri mobile;
c) creante fiscale;
d) bunuri mobile si imobile;
e) creante cuprinse in titlul executoriu;
f) bunuri imobile.
113. Garantiile constituite de debitor la solicitarea organului fiscal pot fi numai sub forma:
a) consemnarii de mijloace banesti la o unitate de Trezorerie a Statului si scrisoare de garantie
bancara;
b) scrisoare de garantie bancara, ipoteca asupra unor bunuri imobile din tara si strainatate si gaj
asupra unor bunuri mobile;
c) consemnarii de mijloace banesti la o unitate a Trezoreriei Statului si fidejusiune;
d) scrisoare de garantie bancara, consemnarii de mijloace banesti la o unitate a trezoreriei
statului, ipoteca asupra unor bunuri imobile din tara, gaj asupra unor bunuri mobile,
fidejusiune;
e) fidejusiune, ipoteca asupra unor bunuri imobile din tara si gaj asupra unor bunuri mobile;
f) scrisoare de garantie bancara, gaj asupra unor bunuri mobile si ipoteca asupra unor bunuri
imobile din tara si strainatate.

114. Persoanele interesate pot face contestatie impotriva oricarui act de executare efectuat cu
incalcarea prevederilor Codului de procedura fiscala, de catre organele de executare silita la:
a) Tribunalul judetean sau al municipiului Bucuresti;
b) judecatorii;
c) Curtea de Apel;
d) conducatorul organului de executare;
e) Inalta Curte de Casatie si Justitie;
f) conducatorul organului fiscal competent.
115. Contestatia la executare silita se face, sub sanctiunea decaderii, in termen de:
a) 45 de zile;
b) 30 de zile;
c) 15 zile;
d) 60 de zile;
e) 90 de zile;
f) 1 an.
116. In toate actele de executare silita trebuie sa se indice:
a) natura si cuantumul debitului ce face obiectul executarii silite;
b) somatia si cuantumul debitului ce face obiectul executarii silite;
c) titlul executoriu si somatia;
d) procesul verbal de sechestru;
e) titlul executoriu , natura si cuantumul debitului ce face obiectul executarii silite;
f) somaia si natura debitului ce face obiectul executarii silite.
117. Coninutul dosarului preturilor de transfer va fi aprobat prin:
a) ordin al ministrului finanelor publice;
b) hotrre a Guvernului;
c) ordin al preedintelui Ageniei Naionale de Administrare Fiscala;
d) decizia Comisiei Fiscale Centrale;
e) hotrre a Consiliului local;
f) conductorul organului fiscal competent.
118 Incepand cu 1 ianuarie 2006, nivelul majorarilor de intarziere este de 0,1% pentru fiecare zi
de intarziere si poate fi modificat prin:
a) hotarare de Guvern;
b) ordin al ministrului finantelor publice;
c) ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala;
d) legi bugetare anuale;
e) hotararea Consiliului local;
f) decizia Comisiei Fiscale Centrale.
119. Creantele fiscale rezultate din raporturi juridice vamale se compenseaza cu creantele
contribuabilului reprezentand sume de restituit de aceeasi natura, conform Codului de procedura
fiscala, eventualele diferente ramase, vor fi compensate cu alte obligatii fiscale ale debitorului in
ordinea :
a) bugetul de stat;bugetul asigurarilor sociale de stat; fondul de risc pentru garantii de stat pentru
imprumuturi externe; bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate; bugetul
asigurarilor pentru somaj;

b) fondul de risc pentru garantii de stat pentru imprumuturi externe, bugetul de stat; bugetul
asigurarilor sociale de stat; bugetul asigurarilor pentru somaj;bugetul Fondului national unic de
asigurari sociale de sanatate
c) bugetul de stat, fondul de risc pentru garantii de stat pentru imprumuturi externe, bugetul
asigurarilor sociale de stat, ;bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate
,bugetul asigurarilor pentru somaj
d) bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul de stat, bugetul asigurarilor pentru somaj; bugetul
Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate; fondul de risc pentru garantii de stat
pentru imprumuturi externe,
e) bugetul de stat ; bugetul asigurarilor pentru somaj; bugetul asigurarilor sociale de stat; bugetul
Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate; fondul de risc pentru garantii de stat
pentru imprumuturi externe;
f) ) bugetul de stat ; fondul de risc pentru garantii de stat pentru imprumuturi externe; bugetul
Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate; bugetul asigurarilor pentru somaj;
bugetul asigurarilor sociale de stat;
120.Modul de calcul al majorarilor de intarziere aferente sumelor reprezentand eventuale
diferente intre impozitul pe profit platit la data de 25 ianuarie a anului urmator celui de impunere
si impozitul pe profit datorat conform declaratiei de impunere intocmite pe baza situatiei
financiare anuale va fi reglementat prin:
a) norme metodologice aprobate prin hotarare a Guvernului;
b) norme metodologice aprobate prin ordin al ministrului finantelor publice;
c) instructiuni aprobate prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala;
d) legi bugetare anuale;
e) decizii de impunere emise de organul fiscal competent;
f)decizii referitoare la obligatiile de plata accesorii.
121 Nedecontarea de catre unitatile bancare a sumelor datorate bugetului general consolidat, in
termen de trei zile lucratoare de la data debitarii contului debitorului are drept consecinta:
a) il exonereaza pe platitor de obligatia de plata atat a sumelor respective cat si a dobanzilor si
penalitatilor de intarziere, acestea fiind in sarcina unitatii bancare;
b) nu il exonereaza pe platitor de obligatia de plata a sumelor respective;
c) atrage pentru unitatea bancara, dobanzi si penalitati de intarziere, calculate conform legii,
dupa termenul de trei zile;
d) nu il exonereaza pe platitor de obligatia de plata a sumelor respective si atrage pentru acesta
dobanzi si penalitati de intarziere calculate conform legii, dupa termenul de trei zile;
e) il exonereaza pe platitor de obligatia de plata a sumelor respective, care vor fi stabilite in
sarcina unitatii bancare, dar atrage pentru platitor dobanzi si penalitati de intarziere la nivelul
celor prevazute de lege, numai dupa expirarea termenului de trei zile;
f) conduce la calculul de dobanzi si penalitati de intarziere, numai dupa expirarea termenului de
trei zile, care vor fi stabilite de organul fiscal competent atat in sarcina platitorului cat si in
sarcina unitatii bancare.
122. Pentru obligatiile fiscale principale care fac obiectul esalonarii si/sau amanarii la plata, in
cursul anului 2005, debitorii datoreaza:
a) penalitati de intarziere;
b) penalitati si penalitati de intarziere;
c) dobanzi si penalitati de intarziere;
d) dobanzi;

e) penalitati;
f) nu se datoreaza obligatii fiscale accesorii.
123. Pentru diferentele suplimentare de creante fiscale rezultate din corectarea declaratiilor sau
modificarea unei decizii de impunere, majorarile de intarziere se datoreaza:
a) incepand cu ziua imediat urmatoare scadentei creantei fiscale pentru care s-a stabilit
diferenta si pana la data stingerii acesteia, inclusiv
b) incepand cu data de 5 a lunii urmatoare daca data comunicarii este cuprinsa in intervalul 1-15
din luna;
c) incepand cu data de 20 a lunii urmatoare daca data comunicarii este cuprinsa in intervalul 1631 din luna;
d) incepand cu data depunerii declaratiei rectificative la organul fiscal competent;
e) incepand cu data inscrisa in raportul de inspectie fiscala;
f) incepand cu ziua imediat urmatoare emiterii deciziei de impunere a organului fiscal
competent;
124. Sunt asimilate deciziilor de impunere urmatoarele acte administrative fiscale:
a) instiintarea la plata;
b) somatia;
c) deciziile referitoare la obligatiile de plata accesorii;
d) procesul verbal de sechestru;
e) procesul verbal referitor de eliberare si distribuire a sumelor realizate din executare silita;
f) adresa de infiintare a popririi.
125. Din momentul indisponibilizarii sumelor existente precum si celor viitoare provenite din
incasarile zilnice in conturile in lei si in valuta, bancile nu vor proceda la decontarea
documentelor de plata primite si nu vor accepta alte plati din conturile debitorilor, pana la
achitarea integrala a obligatiilor fiscale inscrise in adresa de infiintare a popririi, cu exceptia
sumelor necesare:
a) platii sumelor reprezentand contravaloarea energiei electrice si termice, precum si a altor
utilitati;
b) platii contravalorii materiilor prime si materialelor necesare desfasurarii activitatii;
c) platii drepturilor salariale;
d) platii sumelor reprezentand imprumuturi interne la banci;
e) platii sumelor stabilite cu titlu de daune;
f) platii sumelor reprezentand imprumuturi externe la banci;
126. Majorarile de intarziere datorate incepand cu 1 ianuarie 2006, se calculeaza incepand cu
ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumelor datorate,
inclusiv:
a) pentru fiecare zi de intarziere, nivelul acestora fiind de 0,1%;
b) pe luna sau fractiune de luna, nivelul acestora fiind de 0,01%;
c) pentru fiecare zi de intarziere, nivelul acestora fiind de 0,05 %;
d) pentru fiecare zi de intarziere, nivelul acestora fiind de 0,06%;
e)pentru fiecare luna sau fractiune de luna, nivelul acestora fiind de 0,5%
f) pentru fiecare luna sau fractiune de luna, nivelul acestora fiind de 0,1 %.
127. In cazul restituirii sumelor in valuta confiscate, acestea se realizeaza:
a) in lei, la cursul de referinta comunicat de BNR, de la data ramanerii definitive a hotararii
judecatoresti prin care se dispune restituirea;

b) in lei, la cursul de referinta a pietei valutare comunicat de BNR, valabil la data confiscarii
sumei;
c) in lei la cursul de referinta a pietei valutare pentru euro comunicat de BNR, valabil la data
efectuarii restituirii;
d) in lei, la cursul de referinta a pietei valutare comunicat de BNR, valabil pentru ziua precedenta
zilei in care se efectuaza restituirea;
e) in valuta, la data efectuarii restituirii;
f) in lei, la cursul de referinta a pietei valutare pentru euro,comunicat de BNR, de la data
ramanerii definitive si irevocabile a hotararii judecatoresti prin care se dispune restituirea
128. Majorarile de intarziere se datoreaza potrivit legii pentru:
a) amenzi de orice fel;
b) neachitarea la termenul de scadenta a obligatiilor de plata;
c) dobanzi, majorari de intarziere, penalitati si penalitati de intarziere;
d) cheltuieli de executare silita;
e) cheltuieli judiciare;
f) sume confiscate;
129. In cazul debitorilor solidari, organele de executare silita sesizate, carora li s-a comunicat
debitul, dupa inscrierea acestuia intr-o evidenta nominala vor lua masuri de executare silita si vor
comunica organului de executare coordonator sumele realizate in contul debitorului in termen
de :
a) 15 zile de la realizarea acestora;
b) 10 zile de la realizarea acestora;
c) 30 de zile de la realizarea acestora;
d) 60 de zile de la realizarea acestora;
e) 6 luni de la realizarea acestora;
f) 3 luni de la realizarea acestora.
130. In situatia in care contribuabilul nu efectuaza stingerea obligatiilor fiscale in ordinea
prevazuta de lege, organul fiscal va efectua stingerea acestora si va instiinta debitorul despre
masura luata in termen de ;
a) 15 zile;
b) 7 zile de la data efectuarii stingerii;
c) 30 de zile la data efectuarii stingerii;
d) 10 zile de la data efectuarii stingerii;
e) 45 de zile;
f) 5 zile.
131. Organul competent va instiinta in scris debitorul despre masura compensarii luate potrivit
legii, in termen de:
a) 7 zile de la data efectuarii operatiunii;
b) 15 zile de la data efectuarii operatiunii;
c) 30 de zile de la data efectuarii operatiunii;
d) 20 de zile de la data efectuarii operatiunii;
e) 45 de zile de la data efectuarii operatiunii;
f) 10 zile de la data efectuarii operatiunii;

132. Sumele de restituit reprezentand diferente de impozite rezultate din regularizarea anuala a
impozitului pe venit datorat de persoanele fizice se restituie din oficiu de organele fiscale
competente in termen de :
a) cel mult 60 de zile de la data comunicarii deciziei de impunere;
b) 3 luni de la data comunicarii deciziei de impunere
c) 6 luni de la data comunicarii deciziei de impunere
d) 2 luni de la data depunerii declaratiei de impozit pe venit;
e) 1 an de la data comunicarii deciziei de impunere
f) 9 luni de la data comunicarii deciziei de impunere
133. Pentru vanzarea la licitatie a bunurilor sechestrate se stabileste o comisie de licitatie
constituita din:
a) 5 persoane desemnate de organul de conducere a creditorului bugetar;
b) cel putin 5 persoane desemnate de presedintele ANAF;
c) 3 persoane desemnate de organul de conducere al creditorului bugetar;
d) cel putin 3 persoane desemnate de presedintele ANAF;
e) 5 persoane desemnate de conducatorul organului de inspectie fiscala;
f) 5 persoane desemnate de conducatorul organului de executare silita.