Sunteți pe pagina 1din 110

Inrebari care deja au raspuns vezi mail impozite directe

1. Cu cat se reduce valoarea impozabila a cladirii detinute de o persoana


fizica, care are o vechime de peste 50 de ani
a) 20%;
b) 25%;
c) 30%;
d)15%;
e) 10%;
f) 5%.
2. Impozitul pe cldiri se pltete anual in rate egale pana la datele de:
a) 31 martie si 30 septembrie inclusiv;
b) 15 martie, 15 iunie,15septembrie, 15 decembrie;
c) 30 martie, 15 iunie,15septembrie, 15 decembrie;
d) 15 martie i 15 septembrie, inclusiv;
e) 1 martie si 31 decembrie, inclusiv;
f) 30 martie, 30 iunie, 30septembrie, 15 decembrie
3. Consiliul local Braov a hotart pentru anul 2007 , in conformitate cu
prevederile Codului fiscal ,cota de impozit datorat de o persoan juridic sa
fie de
a)0.25%
b) 0.1%
c) 2%
d)2.5%
e)2.75%
f) 3%
4.Impozitul pe cldiri aferent pentru un apartament cumprat la data de 1.06.
2007, se datoreaza ncepnd cu data de
a)01.07.2007
b)02..06.2007
c)15.07.2007
d) 30.09.2007
e)30.06.2007
f) 01. 12.2007
5 .Care este nivelul de capacitate cilindrica in functie de care incepand cu
1.ianuarie 2007 se calculeaza impozitul pe mijlocul de transport datorat :
a) 200cmc
b)150cmc
c)100 cmc
d)250cmc
e)500cmc
f)300cmc
6.Orice persoana care nstrineaz un mijloc de transport are obligaia de a
depune o declaraie fiscal cu privire la mijlocul de transport, la
compartimentul de specialitate al autoritii administriei publice locale pe
raza cruia i are domiciliul/sediul in termen de:
a)30 zile
b)15 de zile
c)45 de zile
d) nu trebuie s depuna declaraie

e)7 zile
f) 60 de zile
7.n care din urmtoarele situaii, nu se datoreaz taxa pentru afiaj si
reclam
a)pentru afisele, panourile sau alte mijloace de reclama si
publicitate amplasate in interiorul cladilor
a)pentru publicitatea afiat pe panouri amplasate pe domeniul public
b)pentru publicitatea afiat pe benere
c)pentru publicitatea afisat pe benere si panouri metalice
d) pentru afiajul efectuat pe mijloacele de transport care prin
construcie sunt destinate realizrii de reclam i publicitate
e) pentru publicitatea realizat in baza unui contract sau a unei alt fel
de intelegere
f) pentru afiul situat la locul n care persoana deruleaza o activitate
economic
8. Nu se datoreaz impozitul pe spectacole, n urmatoarele cazuri de
spectacole :
a) organizate in scopuri umanitare
b) festivaluri de muzic
c) spectacol de teatru
d) spectacol de oper
e) concerte filarmonice
f)competiii sportive
9.Cota taxei de reclam i publicitate stabilit de consiliul local poate fi
cuprins ntre
a)1% i 3%
b)0,1 i 3 %
c) 1 i 5 %
d) 2 i 4 %
e) 0,5% i 1%
f) 0.25% i 1.50 %
10.Pentru care din urmtoarele terenuri persoana fizica nu datoreaz
impozitul pe teren?
a) terenul aferent unei cldiri , pentru suprafaa de teren care
este acoperit de o cldire
b) terenurile din extravilan necultiva
c) terenurile din extravilan cultivate
d) terenurile situate in intravilan
e) terenurile concesionate
f)terenurile deinute de dou sau mai multe personae
11. Taxa hoteliera nu se aplica pentru urmatoarele categorii de persoane :
a) vetreanii de razboi
b)persoanele in vrsta de peste 18 ani
c) persoanele cazate in unitaile hoteliere din statiuni turistice
d) persoanele cazate in unitaile hoteliere situate in municipii
e) persoanele strine aflate la tratament n unitai hoteliere din
Romnia
f) funcionarii publici

12 In cazul unui teren care face obiectul unui contract de leasing,ncheiat la


data de 15 februarie 2007 , impozitul pe teren este datorat de
a) locatar
b) este scutit de impozit
c) conform ntelegerii
d) locator
e) 40 % locatorul si 60% locatarul
f) 50% locatorul si 50% locatarul

13. Nivelul impozitului pe cladiri poate fi majorat , annual prin hotarre a


consiliului local cu:
a) pana la 20 %
b) nelimitat
c) pna la 50 %
d) nu se pot majora
e) pna la 15 %
f) pna la 30%

14. Consiliile locale pot acorda scutire de la plata impozitului pe cldiri i a


impozitului pe teren , datorate de persoanele juridice care efectueaz
investiii de peste:
a) 500000 euro
b)200000 euro
c) 100000 euro
d)1 milion euro
e)750000 euro

15. Cladirile pentru care nu se datoreaza impozit , prin efectul legii,sunt :


a)cldirile din parcurile industriale ,tiinifice si tehnologice
,potrivit legii
b)cldirile care sunt utilizate pentru activitatea de restaurante,baruri
c)cldirile aparinnd persoanelor strine,destinate pentru activitatea
de birouri
d) cldirile nchiriate
e)cldirile apartinnd persoanelor n vrsta de peste 65 de ani
f)cldirile aparinnd instituiilor publice , folosite pentru activiti
economice
16 Cine datoreaza. impozitul pe mijlocul de transport in cazul in care
contractul de leasing inceteaza altfel decat prin ajungerea la scadenta,:
a) locator
b)locatar
c)nu se datoreaza impozitul
d) impozitul este datorat in proportii egale, atat de locatar cat si de
locator
e)impozitul este datorat de o societate bancara
f) impozitul este datorat de o societate de asigurari

17. Cu ce data se datoreaza impozitul in cazul unui autoturism dobandit de o


persoana , la data de 12 martie 2007?
a) de intai a lunii urmatoare celei in care autoturismul a fost
dobandit
b) de 13 martie 2007
c)1 aprilie 2008
d) primului termen de plata, respectiv 31 martie
e)celui de al 2 lea termen de plata, respectiv 30 septembrie
f)15 martie 2007
18. Cum se calculeaza impozitul pe teren situat in extravilanul localitatilor:
a) suprafata, categoria de folosinta si zona
b) suprafata
c) suprafata si categoria de folosinta
d) suprafata si zona localitatii
e) zona localitatii si categoria de folosinta
f) suprafata, zona , categoria de folosinta si cota de impozitare stabilita
de consiliul local.
19.Persoanele nerezidente care obin venituri din Romnia, fr s aib n
Romnia un sediu permanent, sunt supuse impozitarii pentru veniturile
obinute din Romnia . Pentru scopurile acestui impozit, sunt considerai
contribuabili:
a) persoanele fizice si juridice nerezidente;
b) persoanele juridice rezidente;
c) sediul permanent al unei persoane juridice nerezidente;
d) persoanele fizice nerezidente;
e) sediul permanent al unei persoane fizice nerezidente;
f) reprezentanele persoanelor juridice strine.
20.Conform Titlului V din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificrile i completrile ulterioare, impozitul pe veniturile obinute din
Romnia de nerezideni se aplica asupra:
a) venitului brut obinut din Romnia;
b) venitului net obinut din Romnia;
c) diferenei dintre venitul obinut ca urmare a desfaurrii activitaii i
cheltuielilor aferente desfaurrii acestei activiti;
d) profitului unui sediu permanent al unei persoane juridice
nerezidente;
e) profitului unui sediu permanent al unei persoane fizice nerezidente;
f) preului de achiziie determinat la momentul livrrii.

21.Incepnd cu data de 4 iunie 2005 conform Titlui V din Legea nr.571/2003


privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare nu constituie
venit impozabil obinut din Romnia de nerezideni:

a) venitul din transport internaional;


b) dividendele obinute de la o persoan juridic romna;
c) dobanzi de la un rezident;
d) veniturile din activitai sportive si de divertisment care sunt
desfurate pe teritoriul Romniei;
e) redeventele de la un nerezidentde care are un sediu permanent in
Romnia, daca redevena este cheltuial a sediului permanent;
f) comisioane de la un rezident.
22.ncepnd cu data de 1 ianuarie 2007, conform Titlului V din Legea nr
343/2006 constituie venit impozabil obinut din Romnia de nerezideni
venitul realizat din lichidarea sau dizolvarea far lichidare a unei
persoane juridice romne;
venitul din transport internaional;
veniturile unei persoane fizice nerezidente obinute dintr-o activitate
dependenta desfaurata in Romnia;
veniturile unei persoane fizice nerezidente obinute din nchirierea unei
proprietai imobiliare situate in Romania;
veniturile unui nerezident care sunt atribuibile unui sediu permanent al
acestuia in Romania;
transferului dreptului de proprietate asupra bunurilor in urma executarii
silite.
23.Incepand cu data de 4 iunie 2005 conform prevederilor Titlului V din
Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile
ulterioare, constituie venit impozabil obtinut din Romania de nerezidenti:
veniturile din serviciile prestate din Romania, exclusiv transportul
international si prestarile de servicii accesorii acestui transport;
venitul din transportul international;
veniturile din serviciile desfasurate printr-un sediu permanent in
Romania;
venituri atribuibile unui sediu permanent din Romania al unui
nerezident;
importul de bunuri de catre fortele armate ale statelor straine membre
NATO pentru uzul acestora sau al personalului civil insotitor;
importul de bunuri finantate din imprumuturi nerambursabile acordate
de guverne straine.

24.Constituie venit obtinut din Romania de o persoana fizica nerezidenta,

care nu se impoziteaz conform Titlului V ci conform Titlului III din Legea


nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare:
veniturile persoanei fizice nerezidente obtinute din inchirierea sau
alta forma de cedare a dreptului de folosinta a unei proprietati
imobiliare situata in Romania;
veniturile din prestari de servicii desfasurate pe teritoriul Romaniei, fara
ca aceste activitati sa se realizeze prin intermediul unui sediu
permanent al persoanei fizice nerezidente;
comisioane primite de la un rezident;
dobanzi primite de la rezident;
dividende primite de la o persoana juridica romana;
venituri din premii acordate la concursuri organizate in Romania.

25.Incepand cu 1 ianurie 2007 si pana la data de 31 decembrie 2010,


conform Legii nr. 343/2006 redeventele si dobanzile obtinute din Romania de
o persoana juridica rezidenta intr-un stat membru al Uniunii Europene in
conditiile in care detine minim 25% din valoarea/numarul titlurilor de
participare la persoana juridica romana, pe o perioada neintrerupta de cel
putin 2 ani care se incheie la data platii dobanzii sau redeventelor, se
impoziteaza in Romania cu urmatoarea cota de impozit:
a) 10%;
b) 20%;
0%;
5%;
16%;
19%.
26 Cu ce data se aplica cota de impozit de 10% asupra dobanzilor si
redeventelor obtinute din Romania de o persoana juridica rezidenta intr-unul
din statele membre ale Uniunii Europene, cu indeplinirea conditiilor de
participatie si de durata a detinerii participarii:
data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana si pana la data de
31 decembrie 2010;
1 ianuarie 2007 si pana la data de 31 decembrie 2011;
1 ianuarie 2011 si pana la data de 31 decembrie 2014;
1 iulie 2008 si pana la data de 31 decembrie 2010;

25 noiembrie 2006 si pana la 31 decembrie 2007;


1 ianuarie 2008 si pana la 1 iulie 2010.
27.Conform Titlului V din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificrile i completrile ulterioare, incepand cu 1 ianuarie 2006, cota
generala de impozit care se aplica asupra veniturilor impozabile obtinute din
Romania de nerezidenti, cu exceptia veniturilor din jocuri de noroc si a
dobanzilor obtinute de la depozitele la termen, depozitele la vedere/conturi
curente constituite, certificate de depozit si instrumentele de economisire
dobandite anterior date de 1 ianuarie 2006, se impun cu urmatoarea cota:
16%;
0%;
10%;
5%;
1%;
20%.
28. Tratamentul fiscal aplicabil, incepand cu data aderarii Romaniei la
Uniunea Europeana veniturilor din dobanzi obtinute din Romania de
persoane fizice rezidente in statele membre ale Uniunii Europene:
a) scutite de impozit in Romania;
b) impozabile in Romania cu cota de 16%;
c) impozabile in Romania cu cota de 10% pe o perioada determinata
de 4 ani;
d) impozabile in Romania cu cota de 10%;
e) scutite de impozit in Romania cu conditia ca beneficiarul efectiv ala
cestor venituri sa aiba centrul intereselor vitale in afara statelor
membre ale Uniunii Europene;
f) impozabile in Romania cu cota de 5%.
29. Care este documentul prezentat in vederea aplicarii prevederilor tratatelor
fiscale internationale incheiate de Romania cu alte state de nerezidenti:
a) certificatul de rezidenta fiscala sau orice alt document eliberat
de catre o alta autoritate decat cea fiscala, care are atributii in
domeniul certificarii rezidentei;
b) factura cu suma de incasat din Romania;
c) extrasul de cont care atesta plata veniturilor din Romania;
d) adeverinta prin care se atesta numai plata impozitelor in statul de
rezidenta;
e) declaratia vamala de import definitiv;
f) atestatul privind inregistrarea in Romania a sediului permanent al
persoanei juridice rezidente;

30.Sediul permanent include:


un loc de conducere, o sucursala, un birou, o fabrica, un magazin,
un atelier, precum si o mina, un put de titei sau gaze sau alte
locuri de extractie a resurselor naturale;
un loc utilizat pentru folosirea unor instalatii numai in scopul depozitarii
sau al expunerii produselor ori bunurilor ce apartin nerezidentului;
pastrarea unui loc fix de activitate numai in scopul achizitionarii de
produse sau bunuri ori culegerii de informatii pentru un nerezident;
o reprezentanta a unei persoane juridice straine;
pastrarea unui loc fix de activitate numai in scopul desfasurarii de
activitati cu caracter pregatitor sau auxiliar de catre un nerezident;
mentinerea unui stoc de produse sau bunuri ce apartin unui nerezident
numai in scopul de a fi procesate de catre o alta persoana.
31. Ce metode nu se utilizeaza la stabilirea pretului de piata al tranzactiilor
intre persoane afiliate:
metoda folosirii de informatii din tranzactii efectuate cu un
contribuabil declarat inactiv prin ordin al Agentiei Nationale de
Administrare Fiscala;
b)metoda compararii preturilor;
c)metoda cost-plus;
d)metoda pretului de revanzare;
e)metoda impartirii profitului;
f)metoda marjei nete.
32. Ce sunt redeventele?
plati de orice fel, inclusiv cele in natura primite pentru folosirea
ori dreptul de folosinta al oricarui drept (drept de autor, brevet,
licenta, program de calculator, etc);
b)sume incasate pentru vanzarea bunurilor;
c)cota forfetara din pretul bunului achizionat;
d)sume pentru achizitia in intregime a unui drept de autor asupra unui
program informatic;
e)plata dreptului de sulta;
f)plata pentru importuri de bunuri.

33. Conform Titlului I din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu


modificrile i completrile ulterioare, un santier de constructii devine sediu

permanent daca santierul in cauza dureaza:


a) mai mult de 6 luni;
b) mai mult de 9 luni;
c) mai mult de 12 luni;
d) mai mult de 1 luna;
e) mai mult de 24 luni;
f) mai mult de 3 luni.

34. Interdictia legala pentru reprezentantele persoanelor juridice straine care


sunt entitati autorizate sa functioneze in Romania:
a) sa nu faca fapte de comert;
b) sa desfasoare prin intermediul lor in intregime sau in parte
activitatea persoanei juridice nerezidente;
c) sa nu conduca evidenta contabila prevazuta de legislatia in vigoare
in Romania;
sa deruleaze prin intermediul lor un santier de constructii pe o durata
mai mare de 6 luni;
sa deruleaze prin intermediul lor un proiect de montaj care dureza mai
mult de 6 luni;
sa mentina prin intermediul lor un stoc de produse sau bunuri ce
apartin unui nerezident.
35. Reprezentantele persoanelor juridice straine au obligatia de a plati in
Romania un impozit anual:
cu echivalentul in lei al sumei de 4000 euro stabilita pentru un an
fiscal
stabilit pe baza normelor de venit determinate in functie de numarul de
persoane angajate la reprezentanta;
in suma de 4000 euro;
in suma de 2000 euro;
egal cu echivalentul in lei al sumei de 2000 euro stabilita pentru un an
fiscal;
in suma de 3000 de euro.
36. Impozitul anual datorat de reprezentantele din Romania ale persoanelor
juridice straine se stabileste prin transformarea sumei de 4000 euro in lei la
cursul de schimb al pietei valutare comunicat de Banca Nationala a
Romaniei, valabil:
a) in ziua in care se efectueaza plata impozitului la bugetul de
stat;
b) la data de 1 ianuarie a fiecarui an in care functioneaza
reprezentanta respectiva;
c) in ziua anterioara efectuarii platii impozitului la bugetul de stat;

d) in ziua ulterioara efectuarii platii impozitului la bugetul de stat;


e) la data de 31 decembrie a anului anterior datorarii impozitului pe
reprezentanta;
f) ca un curs mediu valutar al anului anterior efectuarii platii impozitului
pe reprezentante.
37. Orice persoana juridica straina are obligatia de a plati impozitul pe
reprezentante la bugetul de stat :
in doua transe egale, pana la data de 20 iunie si 20 decembrie;
in patru transe egale, pana la datele de 15 martie, 15 iunie, 15
septembrie si 15 decembrie;
in trei transe egale, pana la datele de 20 martie, 20 iulie si 20
decembrie;
in doua transe egale, pana la datele de 15 iunie si 15 decembrie;
in doua transe egale, la termenele alese de contribuabil;
intr-o singura transa pana la data de 31 decembrie a anului pentru
care este datorat impozitul.
38. Orice persoana juridica romana care are plati fcute catre nerezidenti in
cursul unui an fiscal, are obligatia de a depune o declaratie anuala la
autoritatea fiscala competenta pana la data de:
a) 28, respectiv 29 februarie a anului urmator celui de in care s-a
platit impozitul;
b) 31 decembrie a anului in care s-a platit impozitul;
c) 15 martie a anului urmator celui in care s-a platit impozitul;
d) 28, respectiv 29 februarie a anului in care s-a platit impozitul;
e) 31 decembrie a anului urmator celui in care s-a platit impozitul;
f )1 ianuarie a anului urmator in care s-a platit impozitul.
39. In situatia aplicarii prevederilor conventiilor de evitare a dublei impuneri
incheiate de Romania cu alte state, in cazul articolelor Dividende,
Dobanzi, Comisioane si Redevente prioritar se aplica prevederile:
a) paragrafului 2 al acestor articole, privind retinerea la sursa;
b) paragrafului 1 al acestor articole, privind impozitarea in statul de
rezidenta a beneficiarului de venit, pe baza certificatul de rezidenta
fiscala;
c) paragrafului 1 al acestor articole, privind impozitarea in statul de
rezidenta a beneficiarului de venit, fara prezentarea certificatului de
rezidenta fiscala;
d) legislatiei interne, respectiv Titlului V din Legea nr.571/2003 privind
Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare;
e) articolului Beneficiile/Profiturile intreprinderilor din tratatele fiscale;

f) articolului Alte venituri din tratatele fiscale.


40. Conform prevederilor Legii nr. 343/2006, incepand cu data aderarii
Romaniei la Uniunea Europeana si pana in anul 2008, inclusiv, dividendele
platite de o persoana juridica romana unei persoane juridice rezidente intr-un
stat membru din Uniunea Europeana, considerata beneficiar efectiv, sunt
scutite de impozit in Romania cu respectarea conditiilor:
a) beneficiarul efectiv al dividendelor detine minim 15% din titlurile
de participare la persoana juridica romana pe o perioada
neintrerupta de cel putin 2 ani care se incheie la data platii
dividendelor;
b) beneficiarul efectiv al dividendelor detine minim 15% din titlurile de
participare la persoana juridica romana pe o perioada neintrerupta de
cel putin 10 ani care se incheie la data platii dividendelor;
c) beneficiarul efectiv al dividendelor detine minim 25% din titlurile de
participare la persoana juridica romana pe o perioada neintrerupta de
cel putin 2 ani care se incheie la data platii dividendelor;
d) beneficiarul efectiv al dividendelor detine minim 10% din titlurile de
participare la persoana juridica romana pe o perioada neintrerupta de
cel putin 2 ani care se incheie la data platii dividendelor;
e) beneficiarul efectiv al dividendelor detine minim 10% din titlurile de
participare la persoana juridica romana pe o perioada neintrerupta de
cel putin 5 ani care se incheie la data platii dividendelor;
f) ) beneficiarul efectiv al dividendelor detine minim 10% din titlurile de
participare la persoana juridica romana pe o perioada neintrerupta de
cel putin 2 ani care se incheie la data platii dividendelor;

41. Incepand cu data de 1 ianuarie 2007, conform prevederilor Legii nr.


343/2006 sunt scutite de impozit in Romania:
a) dobanzile la depozitele la vedere/conturi curente constituite dupa
data de 1 ianuarie 2007 inclusiv;
b) dobanzile la depozitele la termen;
c) dobanzile la certificatele de depozit;
d) dobanzile la instrumentele de economisire;
e) dobanzile de la un nerezident care are un sediu permanent in Romania
daca dobanda este o cheltuiala a sediului permanent;
f) dobanzile la instrumentele/titluri de creanta emise de societati
comerciale romane daca instrumentele/titlurile de creanta sunt
tranzactionate pe o piata de valori mobiliare reglementata de autoritatea
in domeniu din statul in care se afla aceasta piata si dobanda este platita
unei persoane care este o persoana afiliata a emitatorului
instrumentelor/titlurilor de creanta.

42. ncepnd cu data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, pentru

scopurile aplicarii prevederilor capitolului privind modul de impozitare a


veniturilor din economii obtinute din Romania de persoane fizice rezidente in
statele membre ale Uniunii Europene, beneficiari efectivi sunt considerate
urmatoarele categorii de contribuabili:
a) orice persoana fizica rezidenta intr-un stat membru din Uniunea
Europeana care primeste o plata de dobanda sau pentru care este
garantata o plata de dobanda pentru beneficiul sau propriu;
b) agentul platitor care plateste sau garanteaza plata dobanzii;
c) orice persoana fizica care actioneaza in numele unei persoane juridice
care este beneficiarul efectiv al dobanzii;
d) orice persoana juridica care actioneaza in numele altei persoane fizice
care este beneficiarul efectiv al dobanzilor;
e) orice persoana fizica rezidenta intr-un stat membru al Uniunii
Europene care primeste o plata de dobanda dar nu in beneficiul sau
propriu;
f) orice persoana fizica rezidenta intr-un stat membru al Uniunii Europene
pentru care nu se garanteaza o plata de dobanda in beneficiul propriu.
43. Care este rezidenta persoanelor, beneficiari efectivi ai dobanzilor,
incepand cu data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, pentru scopurile
aplicarii prevederilor capitolului privind impunerea veniturilor din economii
obtinute din Romania de persoane fizice ai statelor membre ale Uniunii
Europene:
a) in statul in care acestia au adresa permanenta;
b) in statul in care se afla locul de activitate al beneficiarului efectiv;
c) in statul in care aceste persoane sunt prezente mai mult de 90 de zile;
d) in statul in care se afla sediul permanent al acestor persoane;
e) in statul a carei cetatenie o au aceste persoane;
f) pe baza consultarilor reciproce intre autoritatile competente din
Romania si statul din care provin aceste persoane.
44 Definitia dividendelor conform prevederilor Titlului I din Legea nr.
571/2003 privind Codul fiscal cu modificari si completari ulterioare :
a) o distribuire in bani sau in natura, efectuata de o persoana
juridica unui participant la persoana juridica, drept consecinta a
detinerii unor titluri de participare la acea persoana juridica;
b) o distribuire de titluri de participare suplimentare care nu modifica
procentul de detinere a titlurilor de participare ale oricarui participant la
persoana juridica distribuitoare de dividende ;
c) o distribuire in bani sau in natura, efectuata in legatura cu rascumparea
titlurilor de participare la persoana juridica, alta decat rascumpararea care
face parte dintr-un plan de rascumparare, ce nu modifica procentul de
detinere a titlurilor de participare al nici unui participant;
d) o distribuire in bani sau in natura, efectuata in legatura cu lichidarea
unei persoane juridice romane;

e) o distribuire in bani sau in natura, efectuata cu ocazia reducerii


capitalului social constituit efectiv de catre participanti;
f) o suma platita de o persoana juridica romana pentru bunurile sau
serviciile furnizate catre un participant la persoana juridica respectiva
care nu depaseste pretul pietei pentru astfel de bunuri sau servicii.

45. Impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti se calculeaza


si se retine:
a) in momentul platii venitului catre nerezident;
b) pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care s-a platit
venitul catre nerezident;
c) in momentul inregistrarii in contabilitate a venitului datorat
nerezidentului;
d) pana la data de 25 inclusiv a lunii in care s-a facut plata catre
nerezident;
e) in ziua urmatoare efecturarii platii catre nerezident;
f) pana la data de 20 inclusiv a lunii in care se face plata catre nerezident.

46. Termenul pentru virarea impozitului datorat de nerezidenti pentru


veniturile obtinute din Romania, conform Titlului V din Legea nr. 571/2003
privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare:
a) pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care s-a platit
venitul catre nerezident;
b) la data platii venitului catre nerezident;
c) la data calcularii si retinerii impozitului datorat de nerezident;
d) pana la data de 15 inclusiv a lunii in care se face plata venitului catre
nerezident;
e) pana la data de 25 inclusiv a lunii in care se face plata venitului catre
nerezident;
f) pana la sfarsitul lunii in care s-a platit venitul catre nerezident.

47.Care este participatia minima si perioada neintrerupta de detinere a


titlurilor de participare intr-o persoana juridica romana a unei persoane
juridice rezidente intr-un stat membru al Uniunii Europene sau a unui sediu
permanent al unei intreprinderi dintr-un stat membru pentru ca veniturile
obtinute de aceasta din dobanzi si redevente sa fie impunse cu o cota de
10% pe perioada 1 ianuarie 2007 31 decembrie 2010?
a) minim 25% din titlurile de participare si o perioada neintrerupta de
2 ani;
b) minim 10% din titlurile de participare si o perioada neintrerupta de 2
ani;

c) minim 15% din titlurile de participare si o perioada neintrerupta de 2


ani;
d) minim 25% din titlurile de participare si o perioada neintrerupta de 4
ani;
e) minim 25% din titlurile de participare si o perioada neintrerupta de 6
ani;
f) minim 10% din titlurile de participare si o perioada neintrerupta de 3
ani;
48. De cand se aplica scutirea prevazuta de Directiva 2003/49/CEE privind
un sistem comun de impozitare a platilor de dobanzi si redevente efectuate
intre intreprinderi asociate din state membre diferite, respectiv capitolul IV din
Titlul V din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificarile si
completarile ulterioare:
a) de la 1 ianuarie 2011;
b) de la 15 iulie 2007;
c) de la 1 ianuarie 2008;
d) de la 1 ianuarie 2009;
e) de la 1 iulie 2011:
f) de la 1 ianuarie 2012.
49. Cota de impozit aplicata in situatia in care Romania are drept de
impozitare asupra unui venit realizat de un nerezident din Romania:
cota de impozit mai favorabila intre cele stabilite in legislatia interna,
legislatia comunitara si conventiile de evitare a dublei impuneri;
cota din conventiile de evitare a dublei impuneri;
cota din legislatia comunitara;
cota zero;
cota din Titlul V din din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu
modificarile si completarile ulterioare;
cota din Directiva 2003/48, respectiv capitolul III din Titlul V din Legea nr.
571/2003 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare.
50. Certificatul de rezidenta fiscala emis pentru anul in care se fac platile
catre nerezidenti este valabil si in :
primele 60 de zile calendaristice din anul urmator, cu exceptia
situatiei in care se schimba conditiile de rezidenta;
toata perioada pentru care este incheiat contractul intre rezident si
nerezident;
tot anul imediat urmator celui in care se fac platile;
primele 30 de zile calendaristice ale anului imediat urmator;
este valabil numai in anul in care se fac platile;

primele 183 de zile ale anului imediat urmator.


51.Dupa data de 1 ianuarie 2011, in situatia in care o ntreprindere dintrun stat membru obtine un venit de natura redeventelor din Romania,
scutit de impozit in Romania conform prevederilor Cap. IV din Titlul V din
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile
ulterioare, redevente care totusi au fost impuse in Romania dupa
aceasta data, care sunt posibilitatile acestei intreprinderi de a recupera
impozitul?
a) depune in Romania cerere de restituire a impozitului in termen de
2 ani de la data la care redeventele sunt platite;
b) depune in Romania cerere de restituire a impozitului in orice perioada
de la data la care redeventele sunt platite;
c) nu isi mai poate recupera impozitul;
d) se adreseaza autoritatii competente din statul sau de rezidenta;
e) se declanseaza procedura amiabila;
f) se declanseaza schimbul de informatii intre autoritatile competente.
52.Pentru perioada 1 iulie 2005 30 iunie 2008, care este cota de impozit
aplicabila in Austria, Luxemburg si Belgia, stabilita asupra veniturilor din
dobanzi obtinute din aceste state de rezidentii romani persoane fizice,
conform prevederilor Cap. III din Titlul V din Legea nr. 571/2003 privind Codul
fiscal cu modificarile si completarile ulterioare:
15%;
20%;
35%;
10%;
0%;
5%.
53. Cand prezentarea certificatului de rezidenta fiscala nu se face in
momentul realizarii venitului, care este perioada in care impozitul retinut la
sursa potrivit Titlului V din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal cu
modificarile si completarile ulterioare, se poate regulariza in vederea aplicarii
prevederilor conventiei de evitare a dublei impuneri:
a) termenul legal de prescriptie;
b) un an de la data prezentarii certificatului de rezidenta fiscala;
c) 3 ani de la data prezentarii certificatului de rezidenta fiscala;
d) 6 luni de la data prezentarii certificatului de rezidenta fiscala;
e) 2 ani de la plata impozitului;
f ) 3 ani de la retinerea impozitului.
54.Contribuabili potrivit prevederilor privind Titlul III Impozitul pe venit din
Codul Fiscal sunt?

a) persoanele fizice rezidente;


b) persoanele fizice nerezidente ;
c) persoanele juridice romane;
d) societatile civile profesionale;
e) asociatii si fundatii;
f) societati agricole.
55.Incepnd cu 1 ianuarie 2007 , cota de impozit de 16%se aplica pentru:
a)Venituri din salarii;
b) Venituri din jocuri de noroc;
c) venituri din transferul proprietatilor imobiliare;
d) Venituri din valorifica produselor agricole din valorificarea produselor
agricole, obtinute dupa recoltare in stare naturala de pe terenuri agricole
proprietate privata sau luate in arenda, catre unitati specializate pentru
colectare, unitati de procesare industraiala sau catre alte unitati;
e) castiguri din tranzactii cu titluri de valoare valoare dobandite si
instrainate intr-o perioada mai mare de 365 zile;
f) indemnizatii pentru risc maternal.

56. Venituri neimpozabile realizate de persoanele fizice:


a) ) indemnizatia de maternitate;
b) prima de joc acordata in orice conditii sportivilor;
c) indemnizatii din activitati desfasurate ca urmare a unei functii de
demnitate publica stabilite potrivit legii;
d) indemnizatia administratorilor societatilor comerciale;
e) sume primite de reprezentantii in organisme tripartite;
f) sume primite de repreznentantii comisiei de cenzori.

57. In venitul brut realizat de o persoana fizica din activitati independente se


cuprind:
a) veniturile incasate din activitati desfasurate, inclusiv castigurile
din transferul activelor din patrimoniul afacerii, utilizate intr-o activitate
independenta, inclusiv contravaloarea bunurilor ramase dupa incetarea
definitiva a activitatii.
b)sume primite ca despagubiri;
c)sume primite sub forma de sponsorizari si mecenat;
d)sume primite sub forma de donatii;

e)aporturile in numerar sau echivalentul in lei a aportului in natura;


f) sume primite ca imprumut de la o persoana fizica;
58. Pentru a fi dedusa din venitul brut al unei activitati independente
desfasurata de o persoana fizica, o cheltuiala trebuie:
a) sa fie in scopul realizarii venitului si cuprinsa in exercitiului
financiar al anului in care a fost efectuata;
b)sa fie efectuata in numerar;
c) sa fie efectuata prin cont bancar
d)sa fie calculata amortizarea numai prin metoda lineara;
e)sa fie aferenta venitului;
f)sa fie cheltuieli reale chiar daca nu sunt justificate cu documente.

59.Care din urmatoarele cheltuieli sunt deductibile limitat in cazul unei


activitati independente desfasurate de o persoana fizica incepand cu 1
ianuarie 2007?
a) cheltuielile cu bursa privata;
b) donatiile
c)impozitul pe venit datorat de persoana fizica de ratele aferente
creditelor angajate;
d)ratele aferente creditelor angajate;
e)cheltuielile cu impozitul pe cladiri si terenuri;
f)cheltuielile corespunzatoare veniturilor neimpozabile.

60.Cota forfetara de cheltuieli deductibile din venitul brut din cedarea


folosintei bunurilor pentru determinarea venitului net al persoanei fizice este:
a) 25%;
b) 50%
c)30%;
d)40%;
e)10%;
f)19%.

61. Deducerea personala este element al bazei impozabile pentru:


veniturile din salarii la functia de baza;
venituri din salarii;
venituri din pensii;
venituri din activitati independente;
venituri din premii;
venituri din jocuri de noroc.

62.Beneficiarii sumelor reprezentand 2% din impozitul datorat de o persoana


fizica pe veniturile din salarii:
entitatile non-profit;
societatile comerciale;
microintreprinderile;
asociatiile familiale;
composesoratele;
regiile autonome.
63.Contribuabilii persoane fizice care realizeaza venituri din cedarea
folosintei bunurilor sub forma de chirii datoreaza plati anticipate in contul
impozitului pe venit:
trimestrial, stabilite de organul fiscal competent;
prin retinere la sursa de platitorul de venit;
nu datoreaza plati anticipate de impozit;
semestrial, stabilite de organul fiscal competent;
lunar, stabilite de organul fiscal competent;
nu este venit impozabil.
64.Sunt venituri din salarii impozabile:
dreptul de solda lunara;
cele realizate de persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat
incadrate cu contract de munca;
cele realizate de persoanele fizice ca urmare unei activitati de creare
de programe de calculator;
indemnizatia de maternitate;
indemnizatia pentru cresterea copilului bolnav;
tichetele de masa.

65.Veniturile din investitii cuprind:


dividende;
venituri din alte surse;
venituri din arendare;
venituri din premii;
venituri din pensii;
venituri din cedarea folosintei bunurilor.

66. Suma neimpozabila lunara din veniturile din pensii in anul 2007
este:
900 lei;
600 lei;
150 lei;
0 lei;
500 lei;
300 lei.

67.Care este cota de impozit aplicabila asupra venitului din jocuri de noroc
realizat de o persoana fizica?
20% aplicat asupra venitului net care nu depaseste cuantumul de
10.000 lei si 25% aplicat asupra venitului net care depaseste
cuantumul de 10.000 lei;
16 % aplicat asupra venitului net;
2% aplicat asupra venitului in bani;
10% aplicat venitului in natura;
16% aplicat asupra venitului brut;
venit neimpozabil.

68. Incepand cu data de 1 ianuraie 2007, venitul impozabil lunar din pensii se
stabileste prin deducerea din venituri din pensii a urmatoarelor elemente:
900 lei si a contributiilor obligatorii calculate, retinute si suportate
de persoana fizica;
900 lei;

contributia individuala de asigurare sociala;


contributia de asigurare sociala de sanatate ;
contributia de somaj;
nu se deduc sume din venituri din pensii.

69.Cum se calculeaza impozitul pe veniturile din premii obtinute de sportivii


medaliati la campionatele mondiale?
veniturile din premii obtinute de sportivii
campionatele mondiale sunt neimpozabile;

medaliati

la

prin aplicarea cotei de impozit de 16% asupra venitului net din premii;
veniturile din premii in limita a 10.000 lei sunt neimpozabile;
prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului din premii;
cota de 20% aplicata asupra venitului net din premii care nu depasesc
cuantumul 10.000 lei;
cota de 25% aplicata asupra venitului net din premii care nu depasesc
cuantumul 10.000 lei.
70.Cota forfetara de cheltuieli de 40% din venitul brut realizat de artisti
cuprinde:
contributia de membru al asociatiei profesionale din care face
parte;
contributia de asigurari sociale de sanatate;
contributia individuala de asigurari sociale ;
contributia de asigurari pentru somaj;
impozitul pe venit suportat de platitorul venitului in contul beneficiarilor
de venit;
ratele aferente creditelor angajate.

71.Contribuabilii persoane fizice care realizeaza venituri din activitati agricole


impozabile pentru care venitul net se determina pe baza normelor de venit,
depun o declaratie de venit la organul fiscal competent pana la data de:
15 mai, inclusiv, a anului fiscal pentru anul in curs;
15 mai, inclusiv, a anului fiscal urmator celui de realizare a venitului;
nu depun declaratie de venit;
30 aprilie pentru anul fiscal in curs;
25 aprilie a anului fiscal urmator celui de realizare a venitului;
depun declaratie de venit global.

72.Incepand cu data de 1 ianuarie 2007 cotele de impozit pentru transferul


dreptului de proprietate prin acte juridice intre vii asupra proprietatilor
imobiliare sunt:
3%, 2% si 1% in functie de nivelul sumei;
16%;
19%;
10%;
25%;
30%;
73.Incepand cu data de 1 ianuarie 2007, pentru transferul dreptului de
proprietate prin acte juridice intre vii asupra proprietatilor imobiliare nu se
datoreaza impozit pentru:
reconstituirea dreptului de proprietate in temeiul legilor speciale;
operatiunile de schimb imobiliar;
mostenire, daca succesiune este dezbatuta si finalizata in termen de1 an
de la data decesului autorului succesiunii;
nu reprezinta operatiune impozabila la nivelul persoanei fizice;
prima tranzactie efectuata cu proprietatile imobiliare primite prin
mostenire;
prima tranzactie efectuata cu proprietatile imobiliare primite prin donatie.
74. In categoria veniturilor din alte surse realizate de persoanele fizice,
incepand cu 1 ianurie 2007, se includ si:
venituri primite de persoana fizica din activitati desfasurate pe baza
contractelor sau conventiilor civile incheiate potrivit codului civil
conform optiunii exercitate de contribuabil;
venituri din dividende;
venituri din jocuri de noroc;
venituri din dobanzi;
venituri din premii;
venituri din activitati agricole.

75. Venitul net anual impozabil se determina pentru urmatoarele categorii de


venituri:
din activitati independente, cedarea folosintei bunurilor si activitati
agricole;

din pensii;
din dividende;
din premii;
din transferul proprietatilor imobililare;
din alte surse.
76.Contribuabilii au obligatia sa depuna declaratia privind venitul realizat
pana la data de 15 mai inclusiv a anului urmator celui de realizare a venitului
pentru urmatoareele categorii de venituri:
venituri din activitati independente;
venituri din salarii;
venituri din dividende;
venituri din dobanzi;
venituri din pensii;
venituri din alte surse.

77.Organul fiscal competent are obligatia sa calculeze si sa vireze suma


reprezentand pana la 2% din impozitul datorat pentru finantarea unei entitati
non-profit din impozitul datorate pe:
venitul net anual impozabil /castigul net anual din transferul titlurilor
de valoare din operatiuni de vanzare cumparare de valuta la
termen pe baza de contract si orice alte operatiuni de acest gen
si valoarea toatala a impozitului pe veniturile din salarii;
venitul din pensii;
venituri din dividende;
venituri din dobanzi;
venituri din alte surse;
venituri din transferul proprietatilor imobiliare.
78.Persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii din strainatate pentru
activitatea desfasurata in strainatate se impun:
in strainatate daca sunt suportate in intregime de platitorul din
strainatate;
in Romania;
in Romania prin cumulare cu venituri de aceeasi natura;
in Romania prin creditarea impozitului din strainatate,
in Romania in scopul de a calcula 2% din impozitul anual pentru
sustinerea unei entitati non-profit;

in Romania pentru a beneficia de facilitatea privind bursele private.

79. Limita in care se acorda deducerea fiscala privind economisirea si


creditarea in sistem colectiv pentru domeniul locativ se acorda incepand cu 1
ianuarie 2007 :
300 lei/an/persoana;
500 lei/an/persoana;
200 lei/an/persoana;
250 lei/an/pentru fiecare membru de familie, in conformitate cu sumele
stabilite prin contract;
400 lei/an/persoana;
nu se acorda deducere.
80.Care este nivelul veniturilor brute lunare din salarii pentru care nu se
acorda deduceri personale:
3000 lei;
2500 lei;
5000 lei;
7000 lei;
9000 lei;
10.000 lei.

81.Incepand cu 1 ianurie 2007, pentru determinarea bazei impozabile lunare


pentru veniturile din salarii la locul unde se afla functia de baza, contributiile
la fondurile de pensii facultative sunt deductibile in limita echivalentului in lei
a:
200 euro/an;
300 euro/an;
400 euro/an;
500 euro/an;
600 euro/an;
100 euro/an;
82.Care este cota de impozitare a castigului din operatiuni de vanzarecumparare de valuta la termen pe baza de contract:
1% folosit in timpul anului si 16% la sfarsit de an;
2%;

1%;
16% prin retinere la sursa si final;
neimpozabil;
16% aplicata la venitul brut;

83.Regulile de reportare a pierderilor inregistrate de persoane fizice din


activitati independente sunt:
a)reportul se efectueaza cronologic in functie de vechimea pierderii
in urmatorii 5 ani consecutivi;
b)nu se reporteaza;
c)reportul se efectueaza cronologic in urmatorii 3 ani consecutivi;
d)pierderea necompensata in primii 5 ani se reporteaza pe urmatorii 3
ani;
e)pierderea necompensata in primii 5 ani se reporteaza pe urmatorii 5
ani;
f)pierderea inregistrata in strainatate se poate compensa cu veniturile de
aceeasi natura din Romania.
84. Limita deductibila din veniturile din activitati independente pentru
cheltuielile reprezentand prima de asigurare voluntara de sanatate este:
a) echivalentul in lei a 200 euro anual pentru o persoana;
b) echivalentul in lei a 300 euro anual pentru o persoana;
c) echivalentul in lei a 500 euro anual pentru o persoana;
d) nu sunt cheltuieli deductibile;
e) sunt cheltuieli deductibile neplafonate;
f) 200 lei anual pentru o persoana;

85. Venitul impozabil obtinut din lichidare sau dizolvare a unei persoane
juridice de catre actionari/asociati persoane fizice, se impoziteaza cu cota de:
a) 16%, impozitul fiind final;
b) 1% in timpul anului si 16% la sfarsit de an;
c) 1%, impozitul fiind final;
d) nu este venit impozabil;
e) 10% pe venitul net;
f) 10 % pe veniturile ce depasesc 10.000 lei.

86) Castigul din transferul valorilor mobiliare in cazul societatilor inchise si din
transferul partilor sociale se impoziteaza cu cota de impozit de:
a) 16%, impozitul fiind final;
b) 1%, impozitul fiind final;
c) 10%, impozitul fiind final;
d) 1% in timpul anului si 16% la sfarsit de an;
e) nu este venit impozabil;
f) 10% pe venitul net;
87. Incepand cu 1 ianuarie 2008 veniturile banesti din agricultura obtinute
prin valorificarea produselor vandute catre unitati specializate pentru
colectare, unitati de procesare industriala sau catre alte unitati pentru utilizare
ca atare, impozitul se calculeaza astfel:
a) prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii produselor livrate,
impozitul fiind final;
b) prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului net;
c) prin aplicarea cotei de 1% asupra venitului brut;
d) nu este venit impozabil;
e) se impoziteaza pe norme de venit;
f) prin aplicarea cotei de 10%, impozitul fiind final;

88. Incepand cu 1 ianuarie 2007 sunt venituri din dobanzi neimpozabile:


a) dobanzile aferente depozitelor la vedere/conturi curente;
b) dobanzile aferente depozitelor la termen;
c) toate dobanzile sunt impozabile;
d) dobanzi aferente imprumuturilor acordate peste dobanda de referinta a
BNR;
e) dobanzi aferente imprumuturilor acordate sub dobanda de referinta a
BNR;
f) dobanzi aferente obligatiunilor corporative.

89. Obligatia de calcul si incasare a impozitului pe venitul din transferul


proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal revine:
a) notarilor publici si organului fiscal competent;
b) executorilor judecatoresti

c) registratorilor de la birourile de carte funciara;


d) organului fiscal competent;
e) Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara;
f) Corpului Auditorilor Financiari.
90. Veniturile primite de persoanele fizice reprezentand din activitatea de
arbitraj comercial se impoziteaza cu cota de impozit de:
a) 16% asupra venitului brut, impozitul fiind final;
b) 1% in timpul anului si 16% la sfarsit de an;
c) neimpozabil
d) 5% asupra venitului brut;
e) 16% asupra venitului net;
f) 10% asupra venitului brut, impozitul fiind final;
91.Care este cota de impozitare a profitului n cazul contribuabililor care
desfasoara activitati de natura discotecilor si cazinourilor:
Cota de 16% dar nu mai putin de 5% din veniturile realizate din
aceste activitati
cota de 3%
cota de 20% dar nu mai putin de 5% din veniturile realizate din aceste
activitati
cota de 16%;
cota de 1,5%;
cota de 16% dar nu mai putin de 3% din veniturile realizate din aceste
activitati
92. Profitul impozabil se determina ca:
diferenta intre veniturile realizate din orice sursa si cheltuielile
efectuate in scopul realizarii de venituri, dintr-un an fiscal, din
care se scad veniturile neimpozabile si la care se adauga
cheltuielile nedeductibile;
diferenta intre veniturile realizate din orice sursa si cheltuielile efectuate in
scopul realizarii de venituri intr-un an fiscal;
diferenta intre veniturile incasate intr-un an fiscal si cheltuielile aferente
acestora;
diferenta diferenta intre veniturile incasate intr-un an fiscal si cheltuielile
aferente acestora la care se adauga cheltuielile nedeductibile;
diferenta diferenta intre veniturile incasate intr-un an fiscal din care se
scad veniturile neimpozabile si cheltuielile aferente acestora;
diferenta diferenta intre veniturile incasate intr-un an fiscal din care se
scad veniturile neimpozabile neincasate si cheltuielile aferente
acestora;
93. Cota de impunere pentru microintreprinderi, pentru anul 2007, potrivit
Legii nr. 343/2006:
2%
1,5%;
2,5%
3%;

1%;
3,5%
94. Contribuabili platitori de impozit pe profit:
persoanele juridice straine care desfasoara activitati prin
intermediul unui sediu permanent in Romania.
fundatiile romane constituite ca urmare a unui legat;
cultele religioase, pentru veniturile obtinute din activitati economice care
sunt utilizate pentru sustinerea activitatilor cu scop caritabil;
trezoreria statului;
fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar, constituit potrivit
legii;
institutiile publice;
95. Pentru care mijloace fixe amortizabile se aplica regimul amortizarii
accelerate:
echipamente tehnologice, respectiv masini, unelte, instalatii precum
si pentru computere si echipamente periferice ale acestora;
cheltuielile aferente achizitionarii de marci de comert;
investitiile efectuate la mijloacele fixe care fac obiectul unor contracte de
inchiriere;
cladiri;
amenajarile de terenuri;
terenuri
96. Pierderea anuala stabilita prin declaratia anuala de impozit pe profit se
recupereaza:
din profiturile impozabile obtinute in urmatorii 5 ani consecutivi;
din profiturile impozabile obtinute in urmatorii 3 ani consecutivi;
nu se recupereaza;
din profiturile impozabile obtinute in urmatorii ani pana la recuperarea
integrala a acestora;
din profiturile impozabile obtinute in urmatorii 10 ani ;
din profiturile mondiale;
97. Persoanele juridice romane sunt obligate la plata impozitului pe profit
pentru:
profitul impozabil obtinut din orice sursa, atat din Romania cat si
din strainatate
numai pentru profitul obtinut din Romania
numai pentru profitul obtinut din strainatate
numai pentru profitul obtinut din activitati financiare
numai pentru profitul obtinut din vanzarea titlurilor de participare
numai pentru profitul obtinut din asocieri
98. Cum se determina impozitul pe venitul microintreprinderilor, conform
legislatiei actuale
prin aplicarea unei cote de 2 % asupra veniturilor rezultate din
orice sursa, din care se scad dupa caz, valoarea caselor de
marcat achizitionate si veniturile expres mentionate de lege
prin aplicarea unei cote de 1 % asupra veniturilor din orice sursa ;
prin aplicarea unei cote de 1,5 % asupra veniturilor realizate din orice
sursa din care se scad valoarea activelor corporale si necorporale
achizitionate
prin aplicarea unei cote de 2 % asupra veniturilor din orice sursa
prin aplicarea unei cote de 2,5 % asupra veniturilor din orice sursa
prin aplicarea unei cote de 3 % asupra veniturilor din orice sursa

99. Limita deductibilitatatii cheltuielilor cu taxele si cotizatiile la asociatii


profesionale dupa 1 ianuarie 2007 :
echivalentul in lei a 4000 euro anual
echivalentul in lei a 1000 euro anual
echivalentul in lei a 2000 euro anual
echivalentul in lei a 3000 euro anual
echivalentul in lei a 2500 euro anual
echivalentul in lei a 400 euro anual
100. Entitati pentru care dobanzile si pierderile din diferentele de curs
valutar aferente imprumuturilor sunt deductibile limitat la calculul profitului
impozabil:
a) asociati
b) societati comerciale bancare romane;
c) societati de leasing
d) sucursale ale bancilor straine
e) societati bancare straine
f) banci internationale de dezvoltare
101. Incepand cu data de 1 ianuarie 2007, care din contribuabili datoreaza
impozit pe profit anual cu plati anticipate efectuate trimestrial :
societatile comerciale bancare, personae juridice romane si
sucursalele din Romania ale bancilor, persoane juridice
straine ;
contribuabilii care obtin venituri majoritare din cultura cerealelor;
organizatiile non profit;
cultele religioase;
toate persoanele juridice romane;
sediile permanente;
102. Care este data pana la care organizatiile nonprofit au obligatia de a plati
impozitul pe profit anual:
15 februarie inclusiv a anului urmator celui pentru care se
calculeaza impozitul
15 aprilie inclusiv a anului urmator celui pentru care se datoreaza
impozitul
15 ianuarie inclusiv a anului urmator celui pentru care se datoreaza
impozitul
pana la termenul prevazut pentru depunerea situatiilor financiare
anuale
nu au obligatia de a plati impozit pe profit
31 ianuarie inclusiv a anului urmator celui pentru care se datoreaza
impozitul
103. Care este cota de impunere pentru dividendele distribuite de o persoana
juridica romana catre o alta persoana juridica romana
10 %
16 %
20 %
25%
5%
3%

104. Care este data pana la care contribuabilii care obtin venituri majoritare
din cultura cerealelor si plantelor tehnice, pomicultura si viticultura au
obligatia de a plati impozitul pe profit anual:
a) 15 februarie inclusiv a anului urmator celui pentru care se
calculeaza impozitul
b) 30 aprilie inclusiv a anului urmator celui pentru care se datoreaza
impozitul
c) 15 ianuarie inclusiv a anului urmator celui pentru care se
datoreaza impozitul
d) pana la termenul prevazut pentru depunerea situatiilor financiare
anuale
e) nu au obligatia de a plati impozit pe profit
f) 31 ianuarie inclusiv a anului urmator celui pentru care se datoreaza
impozitul
105. In cazul unei asocieri fara personalitate juridica intre doua persoane
juridice romane veniturile si cheltuielile inregistrate se atribuie fiecarui asociat
:
corespunzator cotei de participare din asociere
in mod egal fiecarui participant
in functie de contributia adusa de fiecare participant
nu se atribuie
conform conventiei intre parti indiferent de cota de participare
impozitul se plateste la nivelul asocierii

106. Conditiile in care incepand cu 1 ianuarie 2007, dividendele platite de o


persoana juridica romana unei alte persoane juridice romane nu se
impoziteaza:
a) beneficiarul dividendelor detine minim 15 % din titlurile de
participare pe o perioada de 2 ani impliniti pana la data platii acestora
b) beneficiarul dividendelor detine minim 15 % din titlurile de
participare pe o perioada de 3 ani impliniti pana la data platii acestora
c) beneficiarul dividendelor detine minim 20 % din titlurile de
participare pe o perioada de 2 ani impliniti pana la data platii acestora
d) beneficiarul dividendelor detine minim 10 % din titlurile de
participare e pe o perioada de 2 ani impliniti la data platii acestora
e) beneficiarul dividendelor detine minim 25 % din titlurile de
participare pe o perioada de 2 ani impliniti pana la data platii acestora
f) beneficiarul dividendelor detine minim 5 % din titlurile de participare
pe o perioada de 2 ani impliniti pana la data platii acestora
107. Care este nivelul deductibil incepand cu data de 1 ianuarie 2007 al
cheltuielilor cu primele de asigurare voluntara de sanatate:
cheltuieli deductibile in limita a 200 euro intr un an fiscal pentru
fiecare participant
cheltuieli deductibile in limita 200 euro intr un an fiscal pentru toti
participantii
cheltuieli deductibile in limita 100 euro intr un an fiscal pentru toti
participantii
cheltuieli deductibile in limita 300 euro intr un an fiscal pentru toti
participantii

nu sunt cheltuieli deductibile


cheltuielile se deduc din impozitul pe profit
108. Care este regimul fiscal al cheltuielilor privind stocurile si mijloacele fixe
amortizabile distruse ca urmare a unor calamitati naturale:
cheltuieli deductibile integral
cheltuieli deductibile limitat
cheltuieli nedeductibile
cheltuieli deductibile in proportie de 50 %
cheltuieli deductibile in proportie de 30 %
cheltuieli deductibile numai in situatia in care contribuabilii
inregistreaza profit in anul current
109. Societatile comerciale bancare, incepand cu data de 1 ianuarie 2007, au
obligatia de a plati impozit pe profit:
impozit pe profit anual cu plati anticipate efectuate trimestrial,
actualizate cu indicele de inflatie estimat cu ocazia elaborarii
bugetului initial al anului pentru care se efectueaza platile
anticipate;
pe profitul estimat in anul curent;
impozit pe veniturile realizate din orice sursa;
impozit pe venitul mondial;
nu efectueaza plati fiind pe pierdere fiscala in anul in curs;
efectueaza plati la nivelul 1/12 din impozitul pe profit aferent anului
precedent.
110. Venituri neimpozabile la calculul profitului impozabil:
veniturile din anularea provizioanelor pentru care nu s-a acordat
deducere;
veniturile din sponsorizari;
veniturile financiare;
veniturile din vanzarea titlurilor de participare;
venituriloe din dobanzi;
veniturile din dobanzi/majorari de intarziere, potrivit contractelor
economice incheiate intre parti.
111. Cum se calculeaza amortizarea accelerata:
in primul an de utilizare amortizarea nu poate depasi 50% din
valoarea de intrare iar pentru urmatorii ani de utilizare,
amortizarea se calculeaza prin raportarea valorii ramase de
amortizare a mijlocului fix la durata normala de utilizare
ramasa;
in primul an de utilizare amortizarea nu poate depasi 30% din
valoarea de intrare iar pentru urmatorii ani de utilizare,
amortizarea se calculeaza prin raportarea valorii ramase de
amortizare a mijlocului fix la durata normala de utilizare ramasa;;
pe o perioada de maxim 2 ani;
in primul an de utilizare amortizarea nu poate depasi 25% din
valoarea de intrare iar pentru urmatorii ani de utilizare,
amortizarea se calculeaza prin raportarea valorii ramase de
amortizare a mijlocului fix la durata normala de utilizare ramasa;
pe o perioada de maxim 5 ani;
in primul an de utilizare amortizarea nu poate depasi 35% din
valoarea de intrare iar pentru urmatorii ani de utilizare,

amortizarea se calculeaza prin raportarea valorii ramase de


amortizare a mijlocului fix la durata normala de utilizare ramasa;
112. Tratamentul fiscal al cheltuielilor privind bursele private acordate potrivit
legii:
cheltuieli nedeductibile;
cheltuieli deductibile;
cheltuieli deductibile in limita a 2% din profitul impozabil;
cheltuieli deductibile numai daca contribuabilul realizeaza profit in anul
curent;
cheltuieli deductibile in limita a 200 euro;
cheltuieli deductibile in limita a 2% din fondul de salarii;
113. Tratamentul fiscal al reevaluarilor mijloacelor fixe pentru determinarea
profitului impozabil, incepand cu data de 1 ianuarie 2007:
deductibil;
nedeductibil;
deductibil limitat;
deductibil pentru reevaluarile efectuate pana la 31 decembrie 2006;
deductibil, atat pentru cele efectate pana la 31 decembrie 2006, cat si
cele efectuate dupa 1 ianuarie 2007;
deductibil pe regimul amortizarii accelerate.
114. Tratamentul fiscal al cheltuielilor efectuate, in numele unui angajat, la
schemele de pensii facultative pentru determinarea profitului impozabil,
incepand cu data de 1 ianuarie 2007:
deductibile in limita a 200 euro intr-un an fiscal pentru fiecare
participant;
deductibile in limita a 300 euro intr-un an fiscal pentru fiecare
participant;
deductibile in limita a 100 euro intr-un an fiscal pentru fiecare
participant;
deductibil conditionat de realizarea de profit
nedeductibile;
deductibile numai pentru contribuabilii care efectueaza plati anticipate.
115. Tratamentul fiscal al rezervei legale constituite de contribuabil potrivit
legii societatilor comerciale:
deductibila in limita unei cote de 5% aplicata asupra profitului
contabil, inainte de determinarea impozitului pe profit, din
care se scad veniturile neimpozabile si se adauga cheltuielile
aferente acestor venituri neimpozabile, pana ce aceasta va
atinge a cincea parte din capitalul social subscris si varsat
sau din patrimoniu, dupa caz;
nedeductibila;
deductibila in limita unei cote de 20% aplicata asupra profitului
contabil,
deductibila in limita unei cote de 10% aplicata asupra profitului
contabil,
deductibila in limita unei cote de 5% aplicata asupra profitului contabil,
dupa determinarea impozitului pe profit;
deductibila in limita a 25%.
116. Potrivit Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, nu reprezinta active
amortizabile:

terenurile, inclusive cele impadurite;


constructiile;
echipamentele tehnologice;
computere si echipamente periferice ale acestora;
brevete si drepturi de autor;
licente, marci de comert sau fabrica si alte valori similare.
117. Metoda de calcul a amortizarii fiscale pentru cheltuielile cu investitiile
efectuate pentru amenajarea terenurilor:
liniar, pe o perioada de 10 ani;
liniar, pe o perioada de de 5 ani;
liniar, pe o perioada de de 20 ani;
nu se amortizeaza;
pe perioada contractului;
accelerat, pe o perioada de 10 ani.

118. Care este nivelul veniturilor din activitati economice pentru care
organizatiile nonprofit sunt scutite de la plata impozitului pe profit:
a) echivalentul in lei a 15.000 euro intr-un an fiscal;
b) echivalentul in lei a 10.000 euro intr-un an fiscal;
c) echivalentul in lei a 5.000 euro intr-un an fiscal;
d) echivalentul in lei a 1.000 euro intr-un an fiscal;
e) echivalentul in lei a 100.000 euro intr-un an fiscal;
f) echivalentul in lei a 25.000 euro intr-un an fiscal;

119. Care dintre urmatoarele venituri realizate de organizatiile nonprofit sunt


neimpozabile:
a) resurse obtinute din fonduri publice sau din finantari nerambursabile;
b) vanzarea de produse finite;
c) instrainarea titlurilor de participare;
d) editarea de reviste;
e) vanzarea activelor corporale folosite in activitatea economica
f) venituri din prestarea de servicii.

120. Care este procentul de detinere din capitalul social al unei persoane
juridice dintr-un stat membru UE pentru care dividendele primite sunt
neimpozabile la calculul impozitului pe profit:
a) minim 15% din capitalul social;
b) minim 1% din capitalul social;

c) orice procent;
d) peste 20% din capitalul social;
e) minim 5% din capitalul social;
f) 100% din capitalul social.

121. Care este regimul fiscal al pierderilor inregistrate la scoaterea din


evidenta a creantelor neincasate ca urmare a inchiderii procedurii de faliment
a debitorilor:
a) deductibile integral;
b) nedeductibile;
c) deductibile 30%;
d) deductibile 50%;
e) deductibile 5%;
f) deductibile 15%;

122. Care este numarul de zile de neincasare de la data scadentei creantelor


comerciale dupa care se pot constitui provizioane deductibile la calculul
profitului impozabil:
a) 270 de zile de la data scadentei;
b) 90 de zile de la data scadentei;
c) 360 de zile de la data scadentei;
d) 60 de zile de la data scadentei;
e) 30 de zile de la data scadentei;
f) 180 de zile de la data scadentei;

123. Care este gradul de indatorare al contribuabililor care determina


cheltuieli cu dobanzile integral deductibile la calculul profitului impozabil:
a) mai mic sau egal cu 3;
b) mai mic sau egal cu 2;
c) mai mic sau egal cu 1;
d) mai mic sau egal cu 4;
e) mai mic sau egal cu 5;
f) mai mic sau egal cu 10;

124. Care este limita de deducere a cheltuielilor de sponsorizare la calculul


impozitului pe profit:
a) 3 din cifra de afaceri, dar nu mai mult de 20% din impozitul pe profit
datorat;
b) 5 din cifra de afaceri, dar nu mai mult de 40% din impozitul pe profit
datorat;
c) 3 din cifra de afaceri, dar nu mai mult de 40% din impozitul pe profit
datorat;
d) 10 din cifra de afaceri, dar nu mai mult de 20% din impozitul pe profit
datorat;
e) 20 din cifra de afaceri, dar nu mai mult de 20% din impozitul pe profit
datorat;
f) 40 din cifra de afaceri, dar nu mai mult de 20% din impozitul pe profit
datorat;

125. Care este nivelul de venituri realizate in cursul unui an fiscal de catre o
microintreprindere de la care va plati impozit pe profit incepand cu trimestrul
in care s-a depasit aceasta limita:
a) echivalentul in lei a 100.000 euro;
b) echivalentul in lei a 150.000 euro;
c) echivalentul in lei a 200.000 euro;
d) echivalentul in lei a 115.000 euro;
e) echivalentul in lei a 125.000 euro;
f) echivalentul in lei a 130.000 euro;

Accize: Ruxandra Marin


121. Un antrepozit fiscal de productie de produse energetice din Austria,
livreaza 10 tone de benzina unui antrepozit fiscal din Romania. Produsul
circula intre cele doua antrepozite fiscale in regim suspensiv de:
ACCIZE (intrebarea mi se pare stupida ar trebui sa vad variantele de raspuns)
127. Pentru un antrepozit fiscal din Romania autorizat pentru productia de
bauturi spirtoase, exigibilitatea accizei ia natere:
Acciza este exigibil n momentul eliberrii pentru consum sau cnd se constat
pierderi sau lipsuri de produse accizabile

128. Un operator inregistrat de produse accizabile din Romania care


achizitioneaza produse accizabile de la un antrepozit fiscal dintr-un alt stat
membru, in vederea comercializarii in Romania, este persoana fizica sau
juridica autorizata:
operatorul nregistrat este persoana fizic sau juridic autorizat s primeasc
n exercitarea activitii economice produse supuse accizelor n regim

suspensiv, provenite din alte state membre ale Uniunii Europene; acest
operator nu poate deine sau expedia produse n regim suspensiv;

129. Un antrepozit fiscal autorizat in Romania pentru productia de bere, poate


practica cota redusa de acciza atunci cand capacitatea nominala anuala a
instalatiilor de productie detinute nu depas.es.te :
200,000 hectolitri pe an

130. Un operator inregistrat de produse accizabile din Romania primes.te


pentru comercializare de la un antrepozit fiscal din Germania o cantitate de 240
de bax-uri tigarete. Care este termenul de plata al accizelor:
n cazul operatorilor nregistrai - ziua lucrtoare imediat urmtoare celei n care
au fost recepionate produsele accizabile;

131. O cisterna de alcool etilic se deplaseaza de la un antrepozit fiscal de


productie din Romania catre un antrepozit fiscal de productie de bauturi
alcoolice spirtoase din Ungaria. Deplasarea produsului trebuie sa fie insotita
obligatoriu de:
DAI document administrativ de insotire

132. Un amestec de produse energetice accizabile nu se considera productie si


poate avea loc in afara unui antrepozit fiscal daca:
Nu se consider producie de produse energetice:
o operaie constnd din amestecul - n afara unui loc de producie sau a unui
antrepozit fiscal - al produselor energetice cu alte produse energetice sau alte
materiale, cu condiia ca:
1. accizele asupra componentelor s fi fost pltite anterior; i
2. suma pltit s nu fie mai mic dect suma accizei care ar putea s fie
aplicat asupra amestecului

133. Un antrepozit fiscal de productie bauturi spirtoase livreaza in data de 15


februarie 2007, 190 de sticle de vodca cu o capacitate de 0,5 litri cu o
concentratie alcoolica de 40% in volum catre un operator economic comerciant
detailist. Valoarea in lei a accizelor ce urmeaza a se vira la bugetul de stat se va
calcula pe baza cursului de schimb:
Valoarea n lei a accizelor, a taxei speciale pentru autoturisme/autovehicule i a
impozitului la ieiul din producia intern, datorate bugetului de stat, stabilite
potrivit prezentului titlu n echivalent euro pe unitatea de msur, se determin
prin transformarea sumelor exprimate n echivalent euro la cursul de schimb
valutar comunicat de Banca Naional a Romniei pentru prima zi lucrtoare a
lunii octombrie din anul precedent. Acest curs se utilizeaz pe toat durata
anului urmtor
RASPUNSUL : cursul de schimb valabil PENTRU 1 octombrie 2006 (sau
comunicat de BNR in 30 septembrie 2006 si valabil pt 1 oct.)

134. Incepand cu 1 ianuarie 2007, un producator de vinuri linitite poate realiza


in afara antrepozitului fiscal o productie de pana la:
micii productori de vinuri linitite care produc n medie mai puin de 200 hl de
vin pe an

135. Un nivel redus al accizelor fata de nivelul standard se poate aplica in cazul
micilor producatori de:
-

bere
alcool etilic produs de micile distilerii cu o capacitate ce nu depaseste 10 hl
de alcool pur pe an

136. Acciza aferenta energiei electrice provenita din import devine exigibila la:
Energia electric va fi supus accizelor, iar acciza va deveni exigibil la
momentul facturrii energiei electrice furnizate ctre consumatorii finali.

137. Incepand cu 1 ianuarie 2007, acciza aferenta gazului natural provenit din
import devine exigibila la:
Gazul natural va fi supus accizelor, iar acciza va deveni exigibil la momentul
livrrii acestui produs de ctre furnizorii autorizai potrivit legii, direct ctre
consumatorii finali

138. Un operator neinregistrat de produse accizabile din Romania


achizitioneaza tigarete de la un antrepozit fiscal din Olanda. Acciza aferenta
tigaretelor receptionate de catre operatorul neinregistrat devine exigibila la:
acciza va deveni exigibil la momentul recepionrii produselor

139. Codul fiscal prevede la titlul VII - "Accize i alte taxe speciale" atat o
cota standard cat i un nivel minim de acciza obligatoriu pentru:
Tigarete

140. Un antrepozit fiscal autorizat pentru productia de bauturi spirtoase


livreaza catre un operator economic comerciant angro 500 de sticle de vodca.
Documentul care msotete transportul este:
c) transportul de produse accizabile, cnd acciza a fost pltit, este nsoit
de factur sau aviz de nsoire, precum i de documentul de nsoire
simplificat, dup caz (nu e necesar pentru transport in Romania).

141. Un antrepozit fiscal pentru productie de alcool etilic din Spania livreaza o
cantitate de alcool etilic cu o concentratie alcoolica de 96% in volum catre un
antrepozit fiscal autorizat pentru productia de bauturi spirtoase din Romania.
Exigibilitatea accizei aferenta cantitatii de alcool etilic utilizat ca materie prima
pentru realizarea bauturilor spirtoase ia natere la:
ELIBERAREA SPRE CONSUM A BAUTURILOR SPIRTOASE CARE
INCLUDE MAT PRIMA

142. Un antrepozit fiscal de depozitare de produse energetice din Romania,


primete de la un antrepozit fiscal pentru productia de produse energetice din
Ungaria 1000 de tone de kerosen. Antrepozitul fiscal din Romania livreaza 600
tone din acest kerosen direct catre Compania TAROM cu destinatia utilizarii
drept carburant pentru aeronave. Alte 200 de tone se livreaza catre o societate
de transport auto pentru utilizare drept carburant, iar o tona se livreaza catre
S.C. METRO REX S.A. pentru a fi utilizat altfel decat combustibil sau
carburant. Pentru ce cantitate de kerosen se datoreaza accize bugetului de stat:
600 tone scutite de accize
200 t + 1 tona accizabile la momentul eliberarii spre consum (livrarii).
Restul raman depozitate in regim suspensiv
143. Un producator de energie electrica produce in luna februarie 2007 o
cantitate de 30.000 Mwh energie electrica, din care utilizeaza pentru productia
de energie electrica 10.000 de Mwh, pentru productia combinata de energie
electrica i energie termica 8.000 de Mwh, pentru iluminatul propriu 2.000 de
Mwh. O cantitate de 5.000 de Mwh a fost facturata direct catre consumatorii
fmali, iar 5.000 de Mwh catre un furnizor autorizat de energie electrica. Care
este cantitatea de energie electrica pentru care producatorul datoreaza bugetului
de stat accize?
5000 MwH catre consumatorii finali
144. Un antrepozit fiscal autorizat pentru productia de alcool etilic produce in
luna februarie 2007, 30.000 de hi alcool pur. O cantitate de 10.000 hi de alcool
pur este livrata unui antrepozit fiscal autorizat pentru productia de bauturi
spirtoase din Ungaria, iar o cantitate de 15.000 de hi alcool pur este livrata unui
antrepozit fiscal de depozitare din Romania. In ambele situatii, documentul
administrativ de insotire a fost primit certificat corespunzator in termenul legal.
O alta cantitate de 3.000 de hi alcool pur este livrata unei fabrici de
medicamente din Romania. Care este cantitatea pentru care antrepozitul fiscal
autorizat pentru productia de alcool etilic din Romania datoreaza bugetului de
stat accize?
ZERO (suspensiv pt livrare in Hu, suspensiv pentru livrare in RO in antrep
de depoz, scutit pentru medicamente) ce ramane ramane in antrepozit, deci
in suspensiv
145. In cazul produselor accizabile deplasate in regim suspensiv, obligatia
constituirii unei garantii care sa asigure plata accizelor care pot deveni exigibile
revine:
- antrepozitar autorizat, operator inregistrat si neinregistrat si repezentant
fiscal
146. Un antrepozit fiscal autorizat pentru productia de bauturi alcoolice
spirtoase poate functiona numai in baza:
Un antrepozit fiscal poate funciona numai pe baza autorizaiei valabile
emise de autoritatea fiscal competent

147. Dupa data de 1 ianuarie 2007, declaratia de accize pentru fiecare luna se
depune la organul fiscal competent de catre:

Orice pltitor de accize prevzut la prezentul capitol are obligaia de a depune


lunar la autoritatea fiscal competent o declaraie de accize, indiferent dac se
datoreaz sau nu plata accizei pentru luna respectiv.
Prin excepie de la prevederile alin. (1), operatorul nenregistrat are obligaia de a
depune declaraia de accize pentru fiecare operaiune n parte.

148. Pentru produsele supuse accizelor armonizate fabricate in Romania,


acciza devine exigibila la:
Acciza este exigibil n momentul eliberrii pentru consum sau cnd se constat
pierderi sau lipsuri de produse accizabile

149. Dupa data de 1 ianuarie 2007, pentru achizitiile de produse supuse


accizelor nearmonizate provenite din afara teritoriului comunitar, baza de
impozitare a accizei cuprinde:
Val in vama + taxe vamale (mai trebuie cercetat)
150. Dupa data de 1 ianuarie 2007, antrepozitarii autorizati sau importatorii de
produse accizabile au obligatia i responsabilitatea marcarii cu timbre sau
banderole a urmatoarelor produse accizabile:
a) produse intermediare i alcool etilic, cu excepiile prevzute prin norme;
b) tutun prelucrat.
(2) Nu este supus obligaiei de marcare orice produs accizabil scutit de la plata
accizelor

151. Dupa data de 1 ianuarie 2007, nu sunt scutite de la plata accizelor


urmatoarele produse:

Mai trebuie cercetat in lipsa variantelor de raspuns trebuie comparat codul vechi cu cel
nou si vazut diferentele

152. Produsele din tutun confiscate intrate in proprietatea privata a statului vor
avea una din urmatoarele destinatii:
Prin derogare de la prevederile n vigoare care reglementeaz modul i condiiile
de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, n proprietatea
privat a statului, tutunurile prelucrate confiscate ori intrate, potrivit legii, n
proprietatea privat a statului se predau de ctre organul care a dispus
confiscarea, pentru distrugere, antrepozitarilor autorizai pentru producia
de tutun prelucrat, operatorilor nregistrai sau importatorilor de astfel de
produse, dup cum urmeaz:
a) sortimentele care se regsesc n nomenclatorul de fabricaie al antrepozitarilor
autorizai, n nomenclatorul de achiziii al operatorilor nregistrai sau al
importatorilor se predau n totalitate acestora;
b) sortimentele care nu se regsesc n nomenclatoarele prevzute la lit. a) se
predau n custodie de ctre organele care au procedat la confiscare,
antrepozitarilor autorizai pentru producia de tutun prelucrat, a cror cot de
pia reprezint peste 5% .
(2) Repartizarea fiecrui lot de tutun prelucrat confiscat, preluarea acestuia de
ctre antrepozitarii autorizai, operatorii nregistrai i importatori, precum i
procedura de distrugere se efectueaz conform normelor.
(3) Fiecare antrepozitar autorizat, operator nregistrat i importator are obligaia
s asigure pe cheltuial proprie preluarea n custodie, transportul i depozitarea
cantitilor de produse din lotul confiscat care i-a fost repartizat.

153. Unui antrepozit fiscal de productie produse accizabile i se revoca


autorizatia. Acciza devine exigibila la:
RASPUNSUL NORMAL AR FI : DAREA IN CONSUM
DAR depinde de variantele de raspuns propuse. Prevederile legale suna
cam asa:
Antrepozitarii autorizai, crora le-a fost suspendat, revocat sau anulat
autorizaia i care dein stocuri de produse accizabile la data suspendrii,
revocrii ori anulrii, pot valorifica produsele nregistrate n stoc - materii prime,
semifabricate, produse finite - numai cu acordul autoritii fiscale competente, n
condiiile prevzute de norme.
Valorificarea se poate face, numai sub supraveghere fiscala, astfel:
-

catre alte antrepozite fiscale in regim suspensiv de accize


catre alti operatori economici la preturi cu accize

154. In cazul revocarii autorizatiei de antrepozit fiscal, cererea pentru o noua


autorizatie poate fi depusa numai dupa o perioada de:
n cazul revocrii autorizaiei, cererea pentru o nou autorizaie poate fi depus
numai dup o perioad de cel puin 6 luni de la data revocrii.

155. Cursul de schimb leu/euro folosit pentru calculul taxei speciale pentru
autoturisme i autovehicule este eel comunicat de B.N.R.:
cursul de schimb comunicat de BNR PENTRU prima zi lucratoare a lunii
octombrie din anul precedent

156. Incepand cu 1 ianuarie 2007, operatorul economic autorizat ca operator


neinregistrat de produse accizabile din Romania, poate primi in regim
suspensiv produse accizabile atunci cand acestea sunt livrate de:
s primeasc n exercitarea activitii economice produse supuse accizelor n
regim suspensiv, provenite din alte state membre ale Uniunii Europene de la
antrepozitari autorizati

157. Un antrepozit fiscal autorizat pentru productia de vinuri linitite din


Romania livreaza o cantitate de 10.000 de hi de vin catre un antrepozit fiscal
pentru productia de produse intermediare din Romania. Cel de-al doilea
antrepozit fiscal livreaza o cantitate de 1.000 hi de produse intermediare catre
METRO, 3.000 hi catre un comerciant angro, 4.000 hi catre un antrepozit fiscal
autorizat pentru depozitarea produselor intermediare. Pentru ce cantitate de
produse intermediare se datoreaza accize bugetului de stat?
ZERO pt prima livrare de 10,000 hl
1000 hl + 3000 hl accizabili
4000 hl - suspensiv
158. Un antrepozit fiscal autorizat pentru productia de produse energetice
livreaza o cantitate de 1.000 tone de produse energetice catre rezerva de stat,

30.000 de tone catre fortele armate NATO de pe teritoriul Romaniei, 10.000


de tone catre Termoelectrica pentru producerea de energie electrica i o
cantitate de 1.000 de tone este utilizata drept carburant auto in antrepozitul
fiscal de productie. Care este cantitatea de produse energetice pentru care se
datoreaza accize bugetului de stat?
1000 rez de stat - scutit
30,000 t NATO scutit
10,000 termoelectrica scutit nu e consummator final
1,000 carburant auto in teriorul antrepozitului de productie accizabil pt ca nu e
folosit in antrepozit ca materie prima, deci nu este exceptie

159. Un antrepozit fiscal autorizat pentru productia de vinuri spumoase


livreaza catre un antrepozit fiscal de depozitare 1.000 hi, catre un comerciant
angro 4.000 hi i la export 10.000 hi. Pentru ce cantitate de vin se datoreaza
accize bugetului de stat de catre antrepozitul fiscal autorizat pentru productia
de vin spumos ?
1000 scutit + 10,000 suspensiv
4000 cu acciza
160. Un antrepozitar autorizat pentru produse supuse accizelor armonizate a
carui autorizatie a fost anulata poate solicita o noua autorizatie dupa o perioada
de:
n cazul anulrii autorizaiei, cererea pentru o nou autorizaie poate fi depus
numai dup o perioad de cel puin 5 ani de la data anulrii

161. Un produs accizabil (motorina), circula in regim suspensiv de la plata


accizelor intre doua antrepozite fiscale din Romania. Expeditorul produsului
accizabil nu primete in termen documentul administrativ de insotire certificat
in mod corespunzator. Cine datoreaza accizele in aceasta situatie ?
Dac o persoan care a expediat un produs accizabil n regim suspensiv nu
primete documentul administrativ de nsoire certificat, n termen de 45 de zile
de la data expedierii produsului, are datoria de a ntiina n urmtoarele 5 zile
autoritatea fiscal competent cu privire la acest fapt i de a plti accizele
pentru produsul respectiv, n termen de 7 zile de la data expirrii termenului de
primire a acelui document.

162. Un antrepozit fiscal autorizat in Romania pentru productia de alcool etilic


livreaza o cantitate de 30.000 litri de produs catre un antrepozit fiscal pentru
productia de bauturi alcoolice din Danemarca. La antrepozitul fiscal din
Danemarca se certifica receptionarea a 25.000 litri ca urmare a minusului de
5.000 de litri constatat de autoritatea competenta din Germania cu ocazia
verificarii transportului de alcool etilic.Unde se datoreaza acciza aferenta
cantitatii constatate ca minus peste limita legala admisa ?
Germania
acciza va fi stabilit pe baza cotelor aplicabile n statele membre respective, n
momentul n care pierderile - corect stabilite de ctre autoritile fiscale
competente - s-au produs sau, dac este necesar, la momentul cnd lipsa a fost
nregistrat.

163. Incepand cu 1 ianuarie 2007 micarea produselor accizabile armonizate in


regim suspensiv de la un antrepozit fiscal situat in Romania catre un antrepozit
fiscal din Germania este insotita obligatoriu de :
DAI

164. Un operator economic comerciant en detail importa in luna ianuarie 2007


din Rusia o cantitate de 250 de sticle de 0,75 litri de vodca cu o concentratie
alcoolica de 40% in vol. Termenul de plata al accizelor aferente cantitatii
respective este :
n cazul importului unui produs accizabil, care nu este plasat ntr-un regim
suspensiv, prin derogare de la alin. (1), momentul plii accizelor este
momentul nregistrrii declaraiei vamale de import.

165. O persoana fizica romana introduce in Romania la data de 1 mai 2007 un


autoturism marca Suzuki cu capacitatea cilindrica de 1600 cmc, achizitionat
din Japonia. Autoturismul este fabricat in ianuarie 2007. Cand datoreaza
persoana fizica taxa speciala pentru autoturisme?
Taxele speciale se pltesc cu ocazia primei nmatriculri n Romnia.

166. Un operator inregistrat din Romania poate achizitiona produse accizabile


in regim suspensiv de la :
s primeasc n exercitarea activitii economice produse supuse accizelor n
regim suspensiv, provenite din alte state membre ale Uniunii Europene de la
antrepozitari autorizati

167. Acciza include taxa pentru fmantarea unor cheltuieli de sanatate pentru
urmatoarele produse :
Alcool etilic
Tutun prelucrat (igarete*,| igri i igri de foi, Tutun de fumat fin
tiat,destinat rulrii igarete , Alte tutunuri de fumat)_
Nivelul accizelor prevzut la nr. crt. 5 - 9 din anexa nr. 1 cuprinde i contribuia
pentru finanarea unor cheltuieli de sntate prevzute la titlul XI din Legea nr.
95/2006 privind reforma n domeniul sntii. Sumele aferente acestei contribuii
se vireaz n contul Ministerului Sntii Publice.

168. Operatiunea exclusiva de imbuteliere a bauturilor alcoolice se poate


realize in regim suspensiv de la plata accizelor in :

169. O cantitate de energie electrica importata din Rusia devine exigibila :


Energia electric va fi supus accizelor, iar acciza va deveni exigibil la
momentul facturrii energiei electrice furnizate ctre consumatorii finali.

170. Energia electrica produsa de un producator din Romania devine


exigibila :
Energia electric va fi supus accizelor, iar acciza va deveni exigibil la
momentul facturrii energiei electrice furnizate ctre consumatorii finali.

171. Momentul exigibilitatii impozitului pentru titeiul din productia interna


este :
Momentul exigibilitii impozitului la ieiul din producia intern intervine la data
efecturii livrrii

172. Codul fiscal prevede o acciza in cota 0 pentru :


Vinuri linistite
Bauturi fermentate linistite altele decat berea sau vinul
173. Acciza minima pentru tigarete se stabilete semestrial prin ordin al
ministrului fmantelor publice in functie de :
Semestrial, prin ordin al ministrului, Ministerul Finanelor Publice va stabili nivelul
accizei minime n funcie de evoluia accizei aferente igaretelor din
categoria de pre cea mai vndut.

174. Livrarea produselor accizabile din antrepozitele fiscale din Romania se


efectueaza catre operatori economici comercianti din Romania numai in
momentul in care aceti operatori prezinta documentul de plata care sa ateste
virarea la bugetul de stat a valorii accizelor aferente cantitatii ce urmeaza a fi
facturata in cazul :
Prin derogare de la dispoziiile art. 193, livrarea produselor energetice din
antrepozitele fiscale se efectueaz numai n momentul n care cumprtorul
prezint documentul de plat care s ateste virarea la bugetul de stat a valorii
accizelor aferente cantitii ce urmeaz a fi facturat.

175. Se datoreaza accize nearmonizate pentru :


Urmtoarele produse sunt supuse accizelor:
a) cafea verde,
b) cafea prjit, inclusiv cafea cu nlocuitori,
c) cafea solubil, inclusiv amestecuri cu cafea solubil,
d) confecii din blnuri naturale, cu excepia celor de iepure, oaie, capr;
e) articole din cristal
f) bijuterii din aur i/sau din platin cu excepia verighetelor;
g) produse de parfumerie cu codurile NC 3303 00 10 i 3303 00 90;
h) arme i arme de vntoare, altele dect cele de uz militar,
i) iahturi i alte nave i ambarcaiuni cu sau fr motor pentru agrement,
j) motoare cu capacitate de peste 25 CP destinate iahturilor i altor nave i
ambarcaiuni pentru agrement,

176. Care este autoritatea competenta pentru aprobarea notelor de comanda de


timbre i banderole necesare marcarii tutunului prelucrat i bauturilor alcoolice
supuse acestui regim :
Pentru fiecare solicitare de marcaje, antrepozitarul autorizat pentru productie sau
pentru depozitare, operatorul inregistrat, operatorul neinregistrat si importatorul
autorizat depun nota de comanda la autoritatea fiscala teritoriala la care sunt
inregistrati ca platitori de impozite si taxe.

173. Raspunderea privind suma de plata aferenta taxei speciale pentru

autoturisme i autovehicule comerciale revine :


Taxa speciala se plateste de catre persoana fizica sau juridica care face
inmatricularea, in numerar sau prin virament, pe baza de ordin de plata pentru
trezoreria statului (OPT), la unitatile trezoreriei statului din cadrul unitatilor fiscale
in a caror evidenta acestia sunt inregistrati ca platitori de impozite si taxe,
raspunderea privind suma de plata aferenta taxei speciale revenind
platitorului.

174. Accizele platite in momentul achizitionarii cafelei verzi utilizate ca


materie prima pentru cafeaua exportata, pot fi restituite atunci cand cafeaua
verde provine :
Operatorii economici exportatori de cafea prjit, obinut din operaiuni proprii
de prjire a cafelei verzi importate direct de acetia, pot solicita autoritilor
fiscale competente, pe baz de documente justificative, restituirea accizelor
pltite n vam, aferente numai cantitilor de cafea verde utilizat ca materie
prim pentru cafeaua exportat.

175. Accizele pentru bijuteriile din aur i/sau platina, cu exceptia verighetelor,
vor fi eliminate incepand cu :
1 ian 2010

176. Accizele pentru toate sortimentele de cafea vor fi eliminate incepand cu :


1 ian 2011

177. Documentul de insotire simplificat se intocmete in cazul :


1) n cazul n care produsele supuse accizelor, care au fost eliberate deja n
consum ntr-un stat membru, sunt deinute n scopuri comerciale n
Romnia, acciza va fi perceput n Romnia.
Produsele prevzute la alin. (1) circul ntre statul membru n care au fost deja
eliberate n consum i Romnia, nsoite de documentul de nsoire
simplificat.

178. In afara antrepozitului fiscal se pot produce :


(1) Este interzis producerea de produse accizabile n afara antrepozitului fiscal.
(2) Este interzis deinerea unui produs accizabil n afara antrepozitului fiscal,
dac acciza pentru acel produs nu a fost pltit.
(3) Prevederile alin. (1) i (2) nu se aplic pentru berea, vinurile i buturile
fermentate, altele dect bere i vinuri, produse n gospodriile individuale
pentru consumul propriu.
(4) Prevederile alin. (1) i (2) nu se aplic pentru energie electric, gaz natural,
crbune i cocs.

179. Responsabilitatea marcarii produselor accizabile supuse acestui regim ce


se comercializeaza pe teritoriul Romaniei revine :
Responsabilitatea marcrii produselor accizabile revine antrepozitarilor
autorizai, operatorilor nregistrai sau importatorilor autorizai, potrivit
precizrilor din norme.

180. Un antrepozit fiscal autorizat pentru productia de combustibil pentru


motor produce in luna martie 2007 o cantitate de 100.000 tone de astfel de
produse. In aceeai luna, 100 de tone sunt utilizate pentru consumul parcului
auto propriu. 40.000 de tone sunt livrate direct pentru alimentarea navelor
maritime i 50.000 de tone sunt livrate direct pentru alimentarea aeronavelor.
Pentru ce cantitate de combustibil pentru motor se datoreaza accize de catre
antrepozitul fiscal producator :

100 to - accizabile

181. Un antrepozit fiscal autorizat pentru productia de combustibil pentru


motor livreaza fortelor armate NATO, altele decat fortele armate ale Romaniei,
1.000 de tone de combustibil pentru motor. De asemenea, acest antrepozit
livreaza i fortelor armate ale Romaniei cantitatea de 10.000 de tone de
combustibil pentru motor, din care 7.000 cu destinatia aprovizionarii
aeronavelor militare, iar 3.000 de tone drept carburant auto. Pentru ce cantitate
de combustibil pentru motor datoreaza accize antrepozitul fiscal :
1000 scutite
7000 aeronve scutit
3000 accizabil
182. Un antrepozit fiscal autorizat pentru productia de alcool etilic produce
10.000 de hi de alcool etilic rafinat, din care 2.000 de hi livreaza catre un
antrepozit fiscal de productie de bauturi alcoolice din Spania, 1.000 de hi catre
o fabrica de medicamente din Romania, 7.000 de hi pentru productia proprie de
otet alimentar cu codul NC 2209. Pentru ce cantitate de alcool etilic datoreaza
accize antrepozitul fiscal de productie de alcool etilic :
2000 suspensiv
1000 scutit
7000 otet (NC 2209) scutit
ZERO

183. Un antrepozit fiscal autorizat pentru productia de alcool etilic produce o


cantitate de 20.000 de hi alcool etilic, din care : 15.000 de hi ii utilizeaza in
sistem integrat pentru productia de bauturi alcoolice spirtoase, 1.000 de hi
livreaza catre spitale i farmacii, 2.000 de hi catre depozite farmaceutice, iar
diferenta de 2.000 de hi sunt utilizati in productia de otet alimentar cu codul
NC 2209. Pentru ce cantitate de alcool etilic datoreaza accize antrepozitul
fiscal de productie de alcool etilic :
15,000 mat prima suspensiv
1000 spitale si farmacii scutit
2000 otet scutit
Raman cei 2000 pentru depozite farmaceutice care sunt cu accize. Daca depozitele
livreaza direct la spitale si farmacii, vor livra fara accize si vor cere restituirea.
RASPUNS -2000 cu accize

188. Sunt asimilate, din punct de vedere al taxei pe valoarea adaugata, livrarilor
de bunuri efectuate cu plata, urmatoarele operatiuni:

Raspuns:
Vezi Titlul VI - ART. 128
(4) Sunt asimilate livrrilor de bunuri efectuate cu plat
urmtoarele operaiuni:

a) preluarea de ctre o persoan impozabil a bunurilor


mobile achiziionate sau produse de ctre aceasta pentru a fi
utilizate n scopuri care nu au legtur cu activitatea
economic desfurat, dac taxa aferent bunurilor respective
sau prilor lor componente a fost dedus total sau parial;
b) preluarea de ctre o persoan impozabil a bunurilor
mobile achiziionate sau produse de ctre aceasta pentru a fi
puse la dispoziie altor persoane n mod gratuit, dac taxa
aferent bunurilor respective sau prilor lor componente a fost
dedus total sau parial;
c) preluarea de ctre o persoan impozabil de bunuri
mobile corporale achiziionate sau produse de ctre aceasta,
altele dect bunurile de capital prevzute la art. 149 alin. (1)
lit. a), pentru a fi utilizate n scopul unor operaiuni care nu
dau drept integral de deducere, dac taxa aferent bunurilor
respective a fost dedus total sau parial la data achiziiei;
d) bunurile constatate lips din gestiune, cu excepia celor la
care se face referire la alin. (8) lit. a) - c).
Atentie! Exista prevederi si cu privire la urmatoarele:
(5) Orice distribuire de bunuri din activele unei persoane
impozabile ctre asociaii sau acionarii si, inclusiv o
distribuire de bunuri legat de lichidarea sau de dizolvarea
fr lichidare a persoanei impozabile, cu excepia transferului
prevzut la alin. (7), constituie livrare de bunuri efectuat cu
plat, dac taxa aferent bunurilor respective sau prilor lor
componente a fost dedus total sau parial.
(7) Transferul tuturor activelor sau al unei pri a acestora,
efectuat cu ocazia transferului de active i pasive, ca urmare a
unor operaiuni precum divizarea, fuziunea, indiferent dac e
fcut cu plat sau nu ori ca aport n natur la capitalul unei
societi, nu constituie livrare de bunuri dac primitorul
activelor este o persoan impozabil. Primitorul este
considerat a fi succesorul cedentului n ceea ce privete
ajustarea dreptului de deducere prevzut de lege.
189. O persoana impozabila stabilita in Romania i inregistrata in scopuri de
TVA conform art. 153 din Codul fiscal, expediaza bunuri in Italia in vederea
prelucrarii. Dupa prelucrare, produsele compensatoare sunt transportate in
Romania. Expedierea bunurilor din Romania in Italia reprezinta, din punct de
vedere al taxei pe valoarea adaugata:
Raspuns:Un non-transfer, cf. Art. 128, par. (12), lit. f)
190. O persoana impozabila stabilita in Romania i inregistrata in scopuri de
taxa pe valoarea adaugata conform art. 153 din Codul fiscal, livreaza energie
electrica prin reteaua de electricitate catre un comerciant, persoana impozabila,
stabilit in Ungaria. Din punct de vedere al taxei pe valoarea adaugata, aceasta

livrare este considerata:


Raspuns:
Probabil se refera la locul livrarii dpdv TVA. Cf. Art. 132, par. (1), lit. e) si f).
pot exista 2 situatii:
- livrarea este taxabila in Ungaria in cazul in care
o cumparatorul se califica drept comerciant in sensul legii de TVA
(vezi lit. e) mai jos)
- livrarea este taxabila la locul in care se consuma energia electrica in cazul
in care cumparatorul nu poate fi calificat ca si comerciant vezi pct. f)
mai jos.
Sau la tratamentul dpdv al furnizorului:
- non-transfer
Titlul VI - Art. 132

Locul livrrii de bunuri


(1) Se consider a fi locul livrrii de bunuri:
e) n cazul livrrii de gaze prin sistemul de distribuie a
gazelor naturale sau al livrrii de energie electric, ctre un
comerciant persoan impozabil, locul livrrii se consider
locul unde comerciantul persoan impozabil este stabilit sau
are un sediu fix pentru care se livreaz bunurile sau, n absena
unui astfel de sediu, locul n care acesta are domiciliul stabil
sau reedina sa obinuit. Comerciantul persoan impozabil
reprezint persoana impozabil a crei activitate principal n
ceea ce privete cumprrile de gaz i energie electric o
reprezint revnzarea de astfel de produse i al crei consum
propriu de astfel de produse este neglijabil;
f) n cazul livrrii de gaze prin sistemul de distribuie a
gazelor naturale sau de energie electric, n situaia n care o
astfel de livrare nu se regsete la lit. e), locul livrrii
reprezint locul n care cumprtorul utilizeaz i consum
efectiv gazul natural sau energia electric. n situaia n care
bunurile nu sunt consumate de cumprtor, ci sunt livrate unei
alte persoane, partea neutilizat de gaz sau energie electric se
consider ca fiind utilizat i consumat la locul n care noul
cumprtor este stabilit sau are un sediu fix pentru care se
livreaz bunurile. n absena unui astfel de sediu, se consider
c acesta a utilizat i a consumat bunurile n locul n care i
are domiciliul sau reedina sa obinuit.
191. O persoana impozabila stabilita in Romania i inregistrata in scopuri de
TVA conform art. 153 din Codul fiscal, achizitioneaza aparate electrocasnice
din Suedia. Bunurile sunt transportate in numele furnizorului din Suedia in
Romania i au fost taxate in Suedia conform regimului special pentru bunuri
second-hand. Din punct de vedere al taxei pe valoarea adaugata, in Romania
aceasta operatiune reprezinta:
O operatiune neimpozabila in Romania. Cf vezi mai jos

ART. 126
Operaiuni impozabile
(8) Nu sunt considerate operaiuni impozabile n Romnia:
c) achiziiile intracomunitare de bunuri second-hand, opere de
art, obiecte de colecie i antichiti, n sensul art. 152^2,
atunci cnd vnztorul este o persoan impozabil
revnztoare, care acioneaz n aceast calitate, iar bunurile
au fost taxate n statul membru de unde sunt furnizate, conform
regimului special pentru intermediarii persoane impozabile, n
sensul art. 26 (a) din Directiva a 6-a, sau vnztorul este
organizator de vnzri prin licitaie public, care acioneaz n
aceast calitate, iar bunurile au fost taxate n statul membru
furnizor, conform regimului special, n sensul art. 26 (a) din
Directiva a 6-a;
192. Din punct de vedere al taxei pe valoarea adaugata, vanzarea la distanta
reprezinta:

ART. 125^1
Semnificaia unor termeni i expresii
32. vnzarea la distan reprezint o livrare de bunuri care sunt
expediate sau transportate dintr-un stat membru n alt stat
membru de ctre furnizor sau de alt persoan n numele
acestuia.
Mai putem adauga ceva aici?
193. Un transportator stabilit i inregistrat in scopuri de taxa pe valoarea
adaugata conform art. 153 din Codul fiscal numai in Romania, transports
bunuri pentru un beneficiar, persoana impozabila stabilita in Marea Britanie i
inregistrata in scopuri de TVA in Marea Britanie i in Franta. Transportul este
efectuat din Romania in Germania. Beneficiarul ii comunica transportatorului
codul sau de inregistrare in scopuri de TVA din Franta. Din punct de vedere al
TVA, locul prestarii transportului intracomunitar de bunuri realizat de
prestatorul roman este:
Raspuns: Locul prestarii este in Franta pentru ca beneficiarul ii comunica un
cod de TVA francez.
194. O persoana impozabila stabilita in Romania i inregistrata in scopuri de
taxa pe valoarea adaugata conform art. 153 din Codul fiscal, primete bunuri in
vederea prelucrarii de la o persoana impozabila stabilita in Italia i inregistrata
in scopuri de taxa pe valoarea adaugata atat in Italia, cat i in Franta.
Prestatorului roman i se comunica codul de inregistrare in scopuri de TVA din
Franta. Dupa prelucrare bunurile sunt expediate in Franta. Din punct de vedere
al TVA, serviciul de prelucare este:
Raspuns: Neimpozabil in Romania si supus taxarii in Franta, deoarece s-a
mutat locul prestarii prin furnizarea codului de TVA, din Romania in Franta.
195. O persoana impozabila stabilita in Romania i inregistrata in scopuri de

taxa pe valoarea adaugata conform art. 153 din Codul fiscal, inchiriaza un
camion unei persoane impozabile stabilite in Bulgaria. Beneficiarul este o
intreprindere mica neinregistrata in scopuri de TVA in Bulgaria. Camionul este
utilizat pentru efectuarea de servicii de transport pe teritoriul Ungariei. Din
punct de vedere al TVA, prestarea de servicii constand in inchirierea
camionului, este:
Raspuns: taxabila cu 19% TVA romanesc facturat de furnizorul roman de servicii.
Derogarile se aplica doar pentru servicii utilizate in afara Comunitatii in cazul inchirierii
de mijloace de transport. Aici nu este cazul, deci se aplica regula generala, locul prestarii
este locul furnizorului, cf. Art. 133, par (1), Titlul VI.
196. O persoana impozabila stabilita in Romania i inregistrata in scopuri de
taxa pe valoarea adaugata conform art. 153 din Codul fiscal efectueaza o
livrare de echipament sportiv catre o persoana impozabila stabilita in Franta,
neinregistrata in scopuri de TVA. Bunurile sunt transportate in Turcia de catre
furnizorul roman, din dispozitia cumparatorului. Din punct de vedere al TVA,
operatiunea realizata de furnizorul roman este:
Raspuns: o livrare de bunuri expediate/transportate in afara Comunitatii de
furnizor, scutita cu drept de deducere.
197. O persoana impozabila stabilita in Romania i inregistrata in scopuri de
taxa pe valoarea adaugata conform art. 153 din Codul fiscal, poate sa-i
exercite dreptul de deducere pentru taxa pe valoarea adaugata aferenta
achizitiilor, pe baza urmatoarelor documente:
Raspuns:
- factura cu toate elementele prevazute la Art. 155
-

sau auto-factura daca factura nu se primeste la timp pentru achizitiile intracomunitare si prestarile de servicii din afara cu taxare inversa

auto-factura cu elementele necesare, pentru transferuri din alt stat membru (achizitii
intra-comunitare assimilate in Romania)

declaratia vamala care sa mentioneze contribuabilul ca importator plus documente


care atesta plata de catre importator (plus 4426=4427 in luna in care se datoreaza)

Mai exista ceva?


198. O persoana impozabila stabilita in Romania i inregistrata in scopuri de
taxa pe valoarea adaugata conform art. 153 din Codul fiscal, realizeaza lucrari
de reparatii pentru un bun expediat dintr-un stat tert in Romania, plasate in
regim vamal de perfectionare activa. Dupa reparare bunurile sunt reexportate in
afara Comunitatii. Din punct de vedere al TVA, prestarea de servicii constand
in repararea bunurilor, este:
Raspuns: scutita cu drept de deducere
Cf, Titlului VI, ART. 143
Scutiri pentru exporturi sau alte operaiuni similare, pentru livrri intracomunitare i
pentru transportul internaional i intracomunitar
(1) Sunt scutite de tax:
e) prestrile de servicii efectuate n Romnia asupra bunurilor mobile achiziionate
sau importate, plasate n regimul vamal de perfecionare activ, prevzut la art. 144 alin.
(1) lit. a) pct. 5, i transportate n afara Comunitii de ctre prestatorul serviciilor sau

de ctre client, dac acesta nu este stabilit n Romnia, ori de alt persoan n numele
oricruia dintre acetia;

199. Un prestator, persoana impozabila stabilita in Romania i inregistrata in


scopuri de taxa pe valoarea adaugata conform art. 153 din Codul fiscal,
efectueaza lucrari de constractii-montaj pentru un imobil din Romania.
Imobilul apartine unei persoane impozabile nestabilite i neinregistrate in
scopuri de TVA in Romania. Din punct de vedere al TVA, serviciile sunt:
Raspuns: Taxabile in Romania. Prestatorul factureaza cu TVA 19%.
Cf. Titlul VI, ART. 133
Locul prestrii de servicii
(1) Locul prestrii de servicii este considerat a fi locul unde prestatorul este stabilit
sau are un sediu fix de la care serviciile sunt efectuate.
(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), pentru urmtoarele prestri de servicii,
locul prestrii este considerat a fi:
a) locul unde sunt situate bunurile imobile, pentru prestrile de servicii efectuate n
legtur cu bunurile imobile;

200. Dreptul de deducere al taxei pe valoarea adaugata ia natere:


Raspuns: la momentul exigibilitatii taxei.
Cf. Titlului VI, Art. 145, par. (1).
201. Cota redusa de TVA de 9% nu se aplica pentru:
Raspuns: prin eliminare, luand in considerare par. de mai jos:
Titlul VI, ART. 140
(2) Cota redus este de 9% i se aplic asupra bazei de impozitare pentru urmtoarele
prestri de servicii i/sau livrri de bunuri:
a) serviciile constnd n permiterea accesului la castele, muzee, case memoriale,
monumente istorice, monumente de arhitectur i arheologice, grdini zoologice i
botanice, trguri, expoziii i evenimente culturale, cinematografe, altele dect cele
scutite conform art. 141 alin. (1) lit. m);
b) livrarea de manuale colare, cri, ziare i reviste, cu excepia celor destinate
exclusiv sau n principal publicitii;
c) livrarea de proteze i accesorii ale acestora, cu excepia protezelor dentare;
d) livrarea de produse ortopedice;
e) livrarea de medicamente de uz uman i veterinar;
f) cazarea n cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu funcie similar, inclusiv
nchirierea terenurilor amenajate pentru camping.
Deci cu exceptia:Art. 141 (1). m)
m) prestrile de servicii culturale i/sau livrrile de bunuri strns legate de acestea,
efectuate de instituiile publice sau de alte organisme culturale fr scop patrimonial,
recunoscute ca atare de ctre Ministerul Culturii i Cultelor;

202. Urmatoarele operatiuni sunt scutite de TVA cu drept de deducere:


Cf. Titlul VI, Art. 141 (2) Urmtoarele operaiuni sunt, de asemenea, scutite de tax:
a) prestrile urmtoarelor servicii financiare i bancare:
1. acordarea i negocierea de credite, precum i administrarea creditului de ctre
persoana care l acord;
2. acordarea, negocierea i preluarea garaniilor de credit sau a garaniilor colaterale
pentru credite, precum i administrarea garaniilor de credit de ctre persoana care
acord creditul;
3. orice operaiune, inclusiv negocierea, legat de depozite financiare i conturi
curente, pli, transferuri, debite, cecuri i alte efecte de comer, cu excepia recuperrii

de creane i operaiunilor de factoring;


4. emiterea, transferul i/sau orice alte operaiuni cu moned naional sau valut ca
mijloc de plat, cu excepia monedelor sau a bancnotelor care sunt obiecte de colecie;
5. emisiunea, transferul i/sau orice alte operaiuni, cu excepia administrrii i
depozitrii, cu aciuni, titluri de participare, titluri de creane, obligaiuni i alte valori
mobiliare, cu excepia operaiunilor legate de documentele care atest titlul de
proprietate asupra bunurilor;
b) operaiunile de asigurare i/sau de reasigurare, precum i prestrile de servicii n
legtur cu operaiunile de asigurare i/sau de reasigurare efectuate de persoanele care
intermediaz astfel de operaiuni;
!!doar daca:
- cumparatorul/clientul este stabilit in afara Comunitatii
- legate direct de bunuri exportate in afara Comunitatii
- mandatari (in numele si pe contul altei persoane) pentru derularea acestor
operatiuni
si ART. 143
Scutiri pentru exporturi sau alte operaiuni similare, pentru livrri intracomunitare i
pentru transportul internaional i intracomunitar
(1) Sunt scutite de tax:
a) livrrile de bunuri expediate sau transportate n afara Comunitii de ctre furnizor
sau de alt persoan n contul su;
b) livrrile de bunuri expediate sau transportate n afara Comunitii de ctre
cumprtorul care nu este stabilit n Romnia sau de alt persoan n contul su, cu
excepia bunurilor transportate de cumprtorul nsui i care sunt folosite la echiparea
sau alimentarea ambarcaiunilor de agrement i a avioanelor de turism sau a oricrui alt
mijloc de transport de uz privat. Este scutit, de asemenea, i livrarea de bunuri care
sunt transportate n bagajul personal al cltorilor care nu sunt stabilii n Comunitate;
c) prestrile de servicii, altele dect cele prevzute la art. 144^1, legate direct de
exportul de bunuri sau de bunurile plasate n regim de antrepozit de tax pe valoarea
adugat, prevzut la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 8, sau n unul dintre regimurile vamale
suspensive, prevzute la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 1 - 7;
d) prestrile de servicii de transport, prestrile de servicii accesorii transportului i
alte servicii dect cele prevzute la art. 144^1, direct legate de importul de bunuri, dac
valoarea acestora este inclus n baza de impozitare a bunurilor importate potrivit art.
139;
e) prestrile de servicii efectuate n Romnia asupra bunurilor mobile achiziionate
sau importate, plasate n regimul vamal de perfecionare activ, prevzut la art. 144 alin.
(1) lit. a) pct. 5, i transportate n afara Comunitii de ctre prestatorul serviciilor sau
de ctre client, dac acesta nu este stabilit n Romnia, ori de alt persoan n numele
oricruia dintre acetia;
f) transportul intracomunitar de bunuri, efectuat din i n insulele care formeaz
regiunile autonome Azore i Madeira, precum i serviciile accesorii acestuia;
g) transportul internaional de persoane;
h) n cazul navelor destinate navigaiei maritime, utilizate pentru transportul
internaional de persoane i/sau de bunuri, pentru pescuit ori alt activitate economic
sau pentru salvare ori asisten pe mare, urmtoarele operaiuni:
1. livrarea, modificarea, repararea, ntreinerea, navlosirea, leasingul i nchirierea de
nave, precum i livrarea, leasingul, nchirierea, repararea i ntreinerea de echipamente
ncorporate sau utilizate pe nave, inclusiv echipamente de pescuit;
2. livrarea de carburani i provizii destinate a fi utilizate pe nave, cu excepia navelor
folosite pentru pescuitul de coast, dar inclusiv pentru navele de rzboi care prsesc
ara i se ndreapt spre porturi strine unde vor fi ancorate;
3. prestrile de servicii, altele dect cele prevzute la pct. 1 sau la art. 144^1, efectuate
pentru nevoile directe ale navelor i/sau pentru ncrctura acestora;
i) n cazul aeronavelor utilizate de companiile aeriene, n principal pentru transportul
internaional de persoane i/sau de mrfuri, efectuat cu plat, urmtoarele operaiuni:
1. livrarea, modificarea, repararea, ntreinerea, leasingul i nchirierea aeronavelor,
precum i livrarea, leasingul, nchirierea, repararea i ntreinerea echipamentelor
ncorporate sau utilizate pe aeronave;
2. livrarea de carburani i provizii destinate utilizrii pe aeronave;
3. prestarea de servicii, altele dect cele prevzute la pct. 1 sau la art. 144^1, efectuate
pentru nevoile directe ale aeronavelor i/sau pentru ncrctura acestora;
j) livrrile de bunuri i prestrile de servicii n favoarea misiunilor diplomatice i

oficiilor consulare, a personalului acestora, precum i a cetenilor strini cu statut


diplomatic sau consular n Romnia ori ntr-un alt stat membru, n condiii de
reciprocitate;
k) livrrile de bunuri i prestrile de servicii n favoarea reprezentanelor
organizaiilor internaionale i interguvernamentale acreditate n Romnia sau ntr-un
alt stat membru, precum i a membrilor acestora, n limitele i n conformitate cu
condiiile precizate n conveniile de nfiinare a acestor organizaii;
l) livrrile de bunuri netransportate n afara Romniei i/sau prestrile de servicii
efectuate n Romnia, destinate uzului oficial al forelor armate ale statelor strine
membre NATO sau al personalului civil care nsoete forele armate ori aprovizionrii
popotelor sau cantinelor, dac forele iau parte la efortul de aprare comun; scutirea se
acord prin restituirea taxei, potrivit unei proceduri stabilite prin ordin al ministrului
finanelor publice;
m) livrrile de bunuri transportate sau expediate ctre alt stat membru NATO,
destinate uzului oficial al forelor armate ale unui stat, altul dect Romnia, sau al
personalului civil care nsoete forele armate ori pentru aprovizionarea popotelor sau
cantinelor, dac forele iau parte la efortul de aprare comun;
n) livrrile de aur ctre Banca Naional a Romniei;
o) livrrile de bunuri ctre organismele recunoscute care transport sau expediaz
aceste bunuri n afara Comunitii, ca parte a activitilor umanitare, caritabile sau de
instruire; scutirea se acord prin restituirea taxei potrivit unei proceduri stabilite prin
ordin al ministrului finanelor publice.
(2) Sunt, de asemenea, scutite de tax urmtoarele:
a) livrrile intracomunitare de bunuri ctre o persoan care i comunic furnizorului
un cod valabil de nregistrare n scopuri de TVA, atribuit de autoritile fiscale din alt
stat membru, cu excepia:
1. livrrilor intracomunitare efectuate de o ntreprindere mic, altele dect livrrile
intracomunitare de mijloace de transport noi;
2. livrrilor intracomunitare care au fost supuse regimului special pentru bunurile
second-hand, opere de art, obiecte de colecie i antichiti, conform prevederilor art.
152^2;
b) livrrile intracomunitare de mijloace de transport noi ctre un cumprtor care nu
i comunic furnizorului un cod valabil de nregistrare n scopuri de TVA;
c) livrrile intracomunitare de produse accizabile ctre o persoan impozabil sau
ctre o persoan juridic neimpozabil care nu i comunic furnizorului un cod valabil
de nregistrare n scopuri de TVA, n cazul n care transportul de bunuri este efectuat
conform art. 7 alin. (4) i (5) sau art. 16 din Directiva 92/12/CEE a Consiliului, din 25
februarie 1992, privind regimul general, depozitarea, circulaia i controlul produselor
supuse accizelor, publicat n Jurnalul Oficial al Comunitilor Europene (JOCE) nr. L
76 din 23 martie 1992, cu modificrile i completrile ulterioare, cu excepia:
1. livrrilor intracomunitare efectuate de o ntreprindere mic;
2. livrrilor intracomunitare supuse regimului special privind bunurile second-hand,
opere de art, obiecte de colecie i antichiti, conform prevederilor art. 152^2;
d) livrrile intracomunitare de bunuri, prevzute la art. 128 alin. (10), care ar
beneficia de scutirea prevzut la lit. a) dac ar fi efectuate ctre alt persoan
impozabil, cu excepia livrrilor intracomunitare supuse regimului special privind
bunurile second-hand, opere de art, obiecte de colecie i antichiti, conform
prevederilor art. 152^2.
(3) Prin ordin al ministrului finanelor publice se stabilesc, acolo unde este cazul,
documentele necesare pentru a justifica scutirea de tax pentru operaiunile prevzute la
alin. (1) i (2) i, dup caz, procedura i condiiile care trebuie ndeplinite pentru
aplicarea scutirii de tax.
Si ART. 144
Scutiri speciale legate de traficul internaional de bunuri
(1) Sunt scutite de tax urmtoarele:
a) livrarea de bunuri care urmeaz:
1. s fie plasate n regim vamal de admitere temporar, cu exonerare total de la plata
taxelor vamale;
2. s fie prezentate autoritilor vamale n vederea vmuirii i, dup caz, plasate n
depozit necesar cu caracter temporar;
3. s fie introduse ntr-o zon liber sau ntr-un antrepozit liber;
4. s fie plasate n regim de antrepozit vamal;
5. s fie plasate n regim de perfecionare activ, cu suspendare de la plata drepturilor
de import;
6. s fie plasate n regim de tranzit vamal extern;

7. s fie admise n apele teritoriale:


- pentru a fi ncorporate pe platforme de forare sau de producie, n scopul construirii,
reparrii, ntreinerii, modificrii sau reutilrii acestor platforme ori pentru conectarea
acestor platforme de forare sau de producie la rm;
- pentru alimentarea cu carburani i aprovizionarea platformelor de forare sau de
producie;
8. s fie plasate n regim de antrepozit de tax pe valoarea adugat, definit dup cum
urmeaz:
- pentru produse accizabile, orice locaie situat n Romnia, care este definit ca
antrepozit fiscal, n sensul art. 4 lit. (b) din Directiva 92/12/CEE, cu modificrile i
completrile ulterioare;
- pentru bunuri, altele dect produsele accizabile, o locaie situat n Romnia i
definit prin norme;
b) livrarea de bunuri efectuat n locaiile prevzute la lit. a), precum i livrarea de
bunuri care se afl n unul dintre regimurile sau situaiile precizate la lit. a);
c) prestrile de servicii, altele dect cele prevzute la art. 143 alin. (1) lit. c) i la art.
144^1, aferente livrrilor prevzute la lit. a) sau efectuate n locaiile prevzute la lit. a),
pentru bunurile aflate n regimurile sau situaiile prevzute la lit. a);
d) livrrile de bunuri care nc se afl n regim vamal de tranzit intern, precum i
prestrile de servicii aferente acestor livrri, altele dect cele prevzute la art. 144^1.
(2) Prin ordin al ministrului finanelor publice se stabilesc documentele necesare
pentru a justifica scutirea de tax pentru operaiunile prevzute la alin. (1) i, dup caz,
procedura i condiiile care trebuie respectate pentru aplicarea scutirii de tax.
Si ART. 144^1
Scutiri pentru intermediari
Sunt scutite de tax serviciile prestate de intermediarii care acioneaz n numele i n
contul altei persoane, n cazul n care aceste servicii sunt prestate n legtur cu
operaiunile scutite prevzute la art. 143 i 144, cu excepia operaiunilor prevzute la
art. 143 alin. (1) lit. f) i alin. (2).

203. In cazul bunurilor care fac obiectul unei instalari sau al unui montaj,
efectuate de catre furnizor sau de catre alta persoana in numele furnizorului,
locul livrarii de bunuri, din punct de vedere al taxei pe valoarea adaugata, se
considera a fi:
Raspuns: locul unde se efectueaza instalarea, montajul
Cf. Titlul VI, ART. 132
Locul livrrii de bunuri
(1) Se consider a fi locul livrrii de bunuri:
b) locul unde se efectueaz instalarea sau montajul, de ctre furnizor sau de ctre alt
persoan n numele furnizorului, n cazul bunurilor care fac obiectul unei instalri sau
unui montaj;

204. La ce data intervine exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata in cazul unei


achizitii intracomunitare de bunuri receptionate in Romania la data de 23 iunie
2007 de o persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA conform art. 153
din Codul fiscal, daca factura este emisa de catre furnizor in data de 17 iulie
2007:
Raspuns: 15 iulie 2007
Cf. Titlul VI, Art. ART. 135
Faptul generator i exigibilitatea pentru achiziii intracomunitare de bunuri
(1) n cazul unei achiziii intracomunitare de bunuri, faptul generator intervine la data
la care ar interveni faptul generator pentru livrri de bunuri similare, n statul membru
n care se face achiziia.
(2) n cazul unei achiziii intracomunitare de bunuri, exigibilitatea taxei intervine la
data la care este emis factura ctre persoana care efectueaz achiziia, pentru ntreaga
contravaloare a livrrii de bunuri, dar nu mai trziu de a cincisprezecea zi a lunii
urmtoare celei n care a intervenit faptul generator.

205. Baza de impozitare a taxei pe valoarea adaugata in cazul trecerii in


domeniul public a unor bunuri din patrimoniul unei persoane impozabile, in
conditiile prevazute in legislatia referitoare la proprietatea publica i regimul
juridic al acesteia, in schimbul unei despagubiri, este:
Raspuns: compensatia aferenta
Cf. Titlul VI, ART. 137
Baza de impozitare pentru livrri de bunuri i prestri de servicii efectuate n
interiorul rii
(1) Baza de impozitare a taxei pe valoarea adugat este constituit din:
....
b) pentru operaiunile prevzute la art. 128 alin. (3) lit. c), compensaia aferent;

206. O persoana impozabila stabilita i inregistrata in scopuri de TVA in


Romania conform art. 153 din Codul fiscal efectueaza o livrare de bunuri catre
o persoana care ii comunica un cod valid de inregistrare in scopuri de TVA din
alt stat membru. Bunurile sunt transportate din Romania intr-un alt stat
membra. Aceasta operatiune reprezinta, din punct de vedere al TVA:
Raspuns: o livrare intra-comunitara scutita cu drept de deducere.
207. Sunt operatiuni scutite fara drept de deducere, din punct de vedere al
TVA:
Raspuns: cele de mai jos, cu micile exceptii mentionate la 202 mai sus.
ART. 141
Scutiri pentru operaiuni din interiorul rii
(1) Urmtoarele operaiuni de interes general sunt scutite de tax:
a) spitalizarea, ngrijirile medicale i operaiunile strns legate de acestea,
desfurate de uniti autorizate pentru astfel de activiti, indiferent de forma de
organizare, precum: spitale, sanatorii, centre de sntate rurale sau urbane, dispensare,
cabinete i laboratoare medicale, centre de ngrijire medical i de diagnostic, baze de
tratament i recuperare, staii de salvare i alte uniti autorizate s desfoare astfel de
activiti;
b) prestrile de servicii efectuate n cadrul profesiunii lor de ctre stomatologi i
tehnicieni dentari, precum i livrarea de proteze dentare efectuat de stomatologi i de
tehnicieni dentari;
c) prestrile de ngrijire i supraveghere efectuate de personal medical i paramedical,
conform prevederilor legale aplicabile n materie;
d) transportul bolnavilor i al persoanelor accidentate, n vehicule special amenajate
n acest scop, de ctre entiti autorizate n acest sens;
e) livrrile de organe, snge i lapte, de provenien uman;
f) activitatea de nvmnt prevzut n Legea nvmntului nr. 84/1995,
republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, formarea profesional a adulilor,
precum i prestrile de servicii i livrrile de bunuri strns legate de aceste activiti,
efectuate de instituiile publice sau de alte entiti autorizate;
g) livrrile de bunuri sau prestrile de servicii realizate de cminele i cantinele
organizate pe lng instituiile publice i entitile autorizate prevzute la lit. f), n
folosul exclusiv al persoanelor direct implicate n activitile scutite conform lit. f);
h) meditaiile acordate n particular de cadre didactice din domeniul nvmntului
colar, preuniversitar i universitar;
i) prestrile de servicii i/sau livrrile de bunuri strns legate de asistena i/sau
protecia social, efectuate de instituiile publice sau de alte entiti recunoscute ca
avnd caracter social;
j) prestrile de servicii i/sau livrrile de bunuri strns legate de protecia copiilor i a
tinerilor, efectuate de instituiile publice sau de alte entiti recunoscute ca avnd
caracter social;
k) prestrile de servicii i/sau livrrile de bunuri furnizate membrilor n interesul lor
colectiv, n schimbul unei cotizaii fixate conform statutului, de organizaii fr scop
patrimonial care au obiective de natur politic, sindical, religioas, patriotic,
filozofic, filantropic, patronal, profesional sau civic, precum i obiective de
reprezentare a intereselor membrilor lor, n condiiile n care aceast scutire nu provoac

distorsiuni de concuren;
l) prestrile de servicii strns legate de practicarea sportului sau a educaiei fizice,
efectuate de organizaii fr scop patrimonial pentru persoanele care practic sportul
sau educaia fizic;
m) prestrile de servicii culturale i/sau livrrile de bunuri strns legate de acestea,
efectuate de instituiile publice sau de alte organisme culturale fr scop patrimonial,
recunoscute ca atare de ctre Ministerul Culturii i Cultelor;
n) prestrile de servicii i/sau livrrile de bunuri efectuate de persoane ale cror
operaiuni sunt scutite, potrivit lit. a), f) i i) - m), cu ocazia manifestrilor destinate s le
aduc sprijin financiar i organizate n profitul lor exclusiv, cu condiia ca aceste scutiri
s nu produc distorsiuni concureniale;
o) activitile specifice posturilor publice de radio i televiziune, altele dect
activitile de natur comercial;
p) serviciile publice potale, precum i livrarea de bunuri aferent acestora;
q) prestrile de servicii efectuate de ctre grupuri independente de persoane, ale cror
operaiuni sunt scutite sau nu intr n sfera de aplicare a taxei, grupuri create n scopul
prestrii ctre membrii lor de servicii direct legate de exercitarea activitilor acestora,
n cazul n care aceste grupuri solicit membrilor lor numai rambursarea cotei-pri de
cheltuieli comune, n limitele i n condiiile stabilite prin norme i n condiiile n care
aceast scutire nu este de natur a produce distorsiuni concureniale.
(2) Urmtoarele operaiuni sunt, de asemenea, scutite de tax:
a) prestrile urmtoarelor servicii financiare i bancare:
1. acordarea i negocierea de credite, precum i administrarea creditului de ctre
persoana care l acord;
2. acordarea, negocierea i preluarea garaniilor de credit sau a garaniilor colaterale
pentru credite, precum i administrarea garaniilor de credit de ctre persoana care
acord creditul;
3. orice operaiune, inclusiv negocierea, legat de depozite financiare i conturi
curente, pli, transferuri, debite, cecuri i alte efecte de comer, cu excepia recuperrii
de creane i operaiunilor de factoring;
4. emiterea, transferul i/sau orice alte operaiuni cu moned naional sau valut ca
mijloc de plat, cu excepia monedelor sau a bancnotelor care sunt obiecte de colecie;
5. emisiunea, transferul i/sau orice alte operaiuni, cu excepia administrrii i
depozitrii, cu aciuni, titluri de participare, titluri de creane, obligaiuni i alte valori
mobiliare, cu excepia operaiunilor legate de documentele care atest titlul de
proprietate asupra bunurilor;
6. gestionarea fondurilor comune de plasament i/sau a fondurilor comune de
garantare a creanelor, efectuat de orice entiti constituite n acest scop;
b) operaiunile de asigurare i/sau de reasigurare, precum i prestrile de servicii n
legtur cu operaiunile de asigurare i/sau de reasigurare efectuate de persoanele care
intermediaz astfel de operaiuni;
c) jocurile de noroc organizate de persoanele autorizate, conform legii, s desfoare
astfel de activiti;
d) livrarea la valoarea nominal de timbre potale utilizabile pentru serviciile potale,
de timbre fiscale i alte timbre similare;
e) arendarea, concesionarea, nchirierea i leasingul de bunuri imobile, cu
urmtoarele excepii:
1. operaiunile de cazare care sunt efectuate n cadrul sectorului hotelier sau al
sectoarelor cu funcie similar, inclusiv nchirierea terenurilor amenajate pentru
camping;
2. nchirierea de spaii sau locaii pentru parcarea autovehiculelor;
3. nchirierea utilajelor i a mainilor fixate definitiv n bunuri imobile;
4. nchirierea seifurilor;
f) livrarea de ctre orice persoan a unei construcii, a unei pri a acesteia i a
terenului pe care este construit, precum i a oricrui alt teren. Prin excepie, scutirea nu
se aplic pentru livrarea unei construcii noi, a unei pri a acesteia sau a unui teren
construibil, dac este efectuat de o persoan impozabil care i-a exercitat ori ar fi avut
dreptul s-i exercite dreptul de deducere total sau parial a taxei pentru achiziia,
transformarea sau construirea unui astfel de imobil. n sensul prezentului articol, se
definesc urmtoarele:
1. teren construibil reprezint orice teren amenajat sau neamenajat, pe care se pot
executa construcii, conform legislaiei n vigoare;
2. construcie nseamn orice structur fixat n sau pe pmnt;
3. livrarea unei construcii noi sau a unei pri din aceasta nseamn livrarea
efectuat cel trziu pn la data de 31 decembrie a anului urmtor anului primei ocupri

ori utilizri a construciei sau a unei pri a acesteia, dup caz, n urma transformrii;
4. o construcie nou cuprinde i orice construcie transformat astfel nct structura,
natura ori destinaia sa au fost modificate sau, n absena acestor modificri, dac costul
transformrilor, exclusiv taxa, se ridic la minimum 50% din valoarea de pia a
construciei, exclusiv valoarea terenului, ulterior transformrii;
g) livrrile de bunuri care au fost afectate unei activiti scutite, n temeiul prezentului
articol, dac taxa aferent bunurilor respective nu a fost dedus, precum i livrrile de
bunuri a cror achiziie a fcut obiectul excluderii dreptului de deducere, conform art.
145 alin. (5) lit. a) i b).
(3) Orice persoan impozabil poate opta pentru taxarea operaiunilor prevzute la
alin. (2) lit. e) i f), n condiiile stabilite prin norme.

208. Expedierea in alt stat membra a unor utilaje de catre o persoana


impozabila stabilita i inregistrata in Romania in scopuri de TVA conform art.
153 din Codul fiscal, pentru utilizarea in scopul realizarii de lucrari de
constructs in acel stat membra, utilajele fund apoi returnate in Romania,
reprezinta din punct de vedere al TVA:
Raspuns: non-transfer?
Se incadreaza la Art. 128, (12), g? g) utilizarea temporar a bunului respectiv pe
teritoriul statului membru de destinaie a bunului expediat sau transportat, n scopul
prestrii de servicii n statul membru de destinaie, de ctre persoana impozabil
stabilit n Romnia;

209. Faptul generator i exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata in cazul unui


import de bunuri intervin:
Raspuns: la data la care intervine faptul generator si exigibilitatea datoriei
vamale (taxe vamale, taxe agricole si taxe comunitare similare).
Cf. Titlul VI, Art. 136
210. Serviciile de asigurare reprezinta, din punct de vedere al taxei pe valoarea
adaugata:
Raspuns: operatiuni scutite fara drept de deducere, exceptia situatiei in care
beneficiarul este din afara Comunitatii sau atunci cand sunt legate direct de bunuri
exportate in afara Comunitatii.
Cf. Titlul VI, Art. 145 (2) d) coroborat cu Art. 141 (2), b)
211. Preluarea de catre o persoana impozabila a bunurilor mobile achizitionate
sau produse de catre aceasta pentru a fi utilizate in scopuri care nu au legatura

cu activitatea economica desfasurata, daca taxa aferenta bunurilor respective sau partilor lor
componente a fost dedusa total sau partial, reprezinta, din punct de vedere al TVA:
Raspuns: o operatiune asimilata unei livrari de bunuri cu plata, taxabila cu TVA
212. O persoana impozabila stabilita in Romania, inregistrata in scopuri de
TVA conform art. 153 din Codul fiscal, construiete o cladire in Grecia.
Beneficiarul sau este o persoana impozabila inregistrata pentru scopuri de TVA
in Grecia. Din punct de vedere al TVA, au locul prestarii in Romania serviciile
realizate de prestatorul din Romania?
Raspuns: nu. Locul prestarii este in Grecia.
213. Compania A, stabilita i inregistrata in scopuri de TVA in Franta, vinde
bunuri companiei B, din Romania, stabilita i inregistrata in scopuri de TVA in
Romania conform art. 153 din Codul fiscal. Bunurile sunt transportate din
Franta in Romania de catre furnizor, iar cumparatorul ii comunica furnizorului
codul sau de inregistrare in scopuri de TVA din Romania. Considerati ca
operatiunea respectiva este impozabila in Romania din punct de vedere al taxei
pe valoarea adaugata?
Raspuns: Da, este o achizitie intra-comunitara subiect de taxare inversa
214.0 persoana impozabila A, stabilita in Romania i inregistrata in scopuri de TVA conform
art. 153 din Codul fiscal, vinde la 30 iulie 2007 o cladire care a fost prima data utilizata in
anul 2000. Se poate aplica o scutire de TVA pentru vanzarea acestei cladiri?
Raspuns: e scutita fara drept de deducere.
215. O societate de avocatura din Romania (A), persoana impozabila
inregistrata in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, furnizeaza
servicii de avocatura pentru o persoana impozabila stabilita in Italia. Din punct
de vedere al TVA, au locul prestarii in Romania serviciile realizate de
compania A?
Raspuns: locul prestarii este in Italia.
216. Se primesc bunuri din Ucraina in Romania in vederea prelucarii de catre o
companie A, persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA in Romania.
Bunurile sunt plasate in regim vamal de perfectionare activa, iar dupa prelucare
sunt reexportate in Ucraina. Se aplica o scutire de TVA cu drept de deducere
pentru serviciile de prelucrare realizate de compania A din Romania?
Raspuns: da.
Cf. Tilului VI, Art. 143 (1), lit. e)
217. Un transportator A, stabilit in Franta i nestabilit in Romania, transports
bunuri din Franta in Romania pentru un beneficiar B, persoana impozabila
romana, inregistrata in scopuri de TVA. B ii comunica lui A codul sau de
inregistrare in scopuri de TVA din Romania. Din punct de vedere al TVA,
transportul intracomunitar realizat de A are locul prestarii:
Raspuns: in Romania.
218. O casa de expeditii stabilita in Romania (A) i inregistrata in scopuri de
TVA conform art. 153 din Codul fiscal, transports bunuri din Romania in
Germania pentru un beneficiar (B), persoana impozabila din Romania care ii

comunica codul sau de inregistrare in scopuri de TVA din Romania pentru


acest transport intracomunitar. Bunurile nu se afla in regim vamal suspensiv.
Casa de expeditii va factura cu cota de 19% acest transport intracomunitar
pentru beneficiarul sau din Romania?
Raspuns: da
219. O companie A stabilita in Romania i inregistrata in scopuri de TVA
conform art. 153 din Codul fiscal, vinde bunuri produse in Romania unei
companii B, din Elvetia. Bunurile sunt expediate de A din Romania in Elvetia.
Din punct de vedere al TVA, furnizorul din Romania realizeaza:
Raspuns: o operatiune scutita cu drept de deducere. Bunurile sunt expediate/transportate in afara
Comunitatii de A.
216. A, o companie stabilita in Romania i inregistrata in scopuri de TVA atat
in Romania, cat i in Austria, este beneficiara unui transport intracomunitar de
bunuri, realizat de compania de transport B din Romania, stabilita i
inregistrata in scopuri de TVA in Romania TVA, conform art. 153 din Codul
fiscal. Transportul intracomunitar incepe in Romania i se termina in Austria.
Beneficiarul (A) comunica codul de TVA din Austria pentru acest transport
intracomunitar lui B. Cum calificati din punct de vedere al TVA, transportul
intracomunitar efectuat de B?
Raspuns: operatiune taxabila in Austria dpdv al lui A. metiunea netaxabila in Romania de
catre B.
217. O persoana impozabila A stabilita i inregistrata in scopuri de TVA in
Romania conform art. 153 din Codul fiscal, primes.te pentru reparare un utilaj
din Polonia de la B, o companie stabilita i inregistrata in scopuri de TVA in
Polonia. Dupa reparare, utilajul este transportat in Polonia. B ii comunica lui A
codul sau de inregistrare in scopuri de TVA din Polonia. Din punct de vedere al
legislatiei privind TVA are locul prestarii in Romania serviciul de reparare
realizat de A?
Raspuns: Pe baza codului de TVA furnizat de B se muta locul prestarii in Polonia.
218. Un furnizor A, stabilit i inregistrat in scopuri de TVA in Romania
conform art. 153 din Codul fiscal, incheie un contract de livrare a unui utilaj in
Belgia cu compania B, stabilita i inregistrata in scopuri de TVA in Belgia. In
contract se stipuleaza ca A face instalarea utilajului in Belgia. Cum calificati in
Romania aceasta operatiune din punct de vedere al taxei pe valoarea adaugata?
Raspuns: non-transfer daca livrarea se face dupa instalare
219. O mica intreprindere neinregistrata in scopuri de TVA este beneficiara
unui transport de bunuri care incepe in Franta i se termina in Romania.
Transportatorul este o persoana stabilita i inregistrata in scopuri de TVA in
Italia. Are locul prestarii in Romania acest transport din punct de cedere al
TVA?
Raspuns: locul prestarii este Franta.
224. Este operatiune impozabila din punct de vedere al taxei pe valoarea
adaugata in Romania:

Cf. Titlului VI ART. 126


Operaiuni impozabile
(1) Din punct de vedere al taxei sunt operaiuni impozabile n Romnia cele care ndeplinesc
cumulativ urmtoarele condiii:
a) operaiunile care, n sensul art. 128 - 130, constituie sau sunt asimilate cu o livrare de bunuri sau o
prestare de servicii, n sfera taxei, efectuate cu plat;
b) locul de livrare a bunurilor sau de prestare a serviciilor este considerat a fi n Romnia, n
conformitate cu prevederile art. 132 i 133;
c) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor este realizat de o persoan impozabil, astfel cum este
definit la art. 127 alin. (1), acionnd ca atare;
d) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor s rezulte din una dintre activitile economice
prevzute la art. 127 alin. (2);
(2) Este, de asemenea, operaiune impozabil i importul de bunuri efectuat n Romnia de orice
persoan, dac locul importului este n Romnia, potrivit art. 132^2.
(3) Sunt, de asemenea, operaiuni impozabile i urmtoarele operaiuni efectuate cu plat, pentru care
locul este considerat a fi n Romnia, potrivit art. 132^1:
a) o achiziie intracomunitar de bunuri, altele dect mijloace de transport noi sau produse
accizabile, efectuat de o persoan impozabil ce acioneaz ca atare sau de o persoan juridic
neimpozabil, care nu beneficiaz de derogarea prevzut la alin. (4), care urmeaz unei livrri
intracomunitare efectuate n afara Romniei de ctre o persoan impozabil ce acioneaz ca atare i
care nu este considerat ntreprindere mic n statul su membru, i creia nu i se aplic prevederile art.
132 alin. (1) lit. b) cu privire la livrrile de bunuri care fac obiectul unei instalri sau unui montaj sau
ale art. 132 alin. 2) cu privire la vnzrile la distan;
b) o achiziie intracomunitar de mijloace de transport noi, efectuat de orice persoan;
c) o achiziie intracomunitar de produse accizabile, efectuat de o persoan impozabil, care
acioneaz ca atare, sau de o persoan juridic neimpozabil.

225. Din punct de vedere al TVA, locul livrarii bunurilor mobile corporale
pentru care nu exista o relatie de transport intre vanzator i cumparator este:
Raspuns. cf.
ART. 132
Locul livrrii de bunuri (1) Se consider a fi locul livrrii de bunuri
c) locul unde se gsesc bunurile atunci cnd sunt puse la dispoziia cumprtorului, n cazul
bunurilor care nu sunt expediate sau transportate;

226. Din punct de vedere al TVA, leasingul cu mijloce de transport are locul
prestarii in Romania:
-

cand prestatorul este roman si beneficiarul in Comunitate (cf. regulii generale)

cand prestatorul este din afara Comunitatii si beneficiarul roman/sv se utilizeaza in


Romania (vezi mai jos derogarea de la regula generala)

cf. ART. 133


Locul prestrii de servicii
(3) Prin derogare de la prevederile alin. (1), nchirierea sau leasingul de mijloace de transport se
consider c are locul prestrii:
cnd aceste servicii sunt prestate de o persoan impozabil, stabilit sau care are un sediu fix n afara
Comunitii, de la care serviciile sunt prestate, dac serviciile sunt efectiv utilizate n Romnia de
beneficiar

227. Baza de impozitare a taxei pe valoarea adaugata pentru o livrare de bunuri


cuprinde:
ART. 137
Baza de impozitare pentru livrri de bunuri i prestri de servicii efectuate n interiorul rii
(1) Baza de impozitare a taxei pe valoarea adugat este constituit din:
a) pentru livrri de bunuri i prestri de servicii, altele dect cele prevzute la lit. b) i c), din tot ceea
ce constituie contrapartida obinut sau care urmeaz a fi obinut de furnizor ori prestator din partea
cumprtorului, beneficiarului sau a unui ter, inclusiv subveniile direct legate de preul acestor
operaiuni;

b) pentru operaiunile prevzute la art. 128 alin. (3) lit. c), compensaia aferent;
c) pentru operaiunile prevzute la art. 128 alin. (4) i (5), pentru transferul prevzut la art. 128 alin.
(10) i pentru achiziiile intracomunitare considerate ca fiind cu plat i prevzute la art. 130^1 alin. (2)
i (3), preul de cumprare al bunurilor respective sau al unor bunuri similare ori, n absena unor astfel
de preuri de cumprare, preul de cost, stabilit la data livrrii. n cazul n care bunurile reprezint
active corporale fixe, baza de impozitare se stabilete conform procedurii stabilite prin norme;
d) pentru operaiunile prevzute la art. 129 alin. (4), suma cheltuielilor efectuate de persoana
impozabil pentru realizarea prestrii de servicii;
e) n cazul schimbului prevzut la art. 130 i, n general, atunci cnd plata se face parial ori integral
n natur sau atunci cnd valoarea plii pentru o livrare de bunuri sau o prestare de servicii nu a fost
stabilit de pri sau nu poate fi uor stabilit, baza de impozitare se consider ca fiind valoarea
normal pentru respectiva livrare/prestare. Este considerat ca valoare normal a unui bun/serviciu tot
ceea ce un cumprtor, care se afl n stadiul de comercializare unde este efectuat operaiunea, trebuie
s plteasc unui furnizor/prestator independent n interiorul rii, n momentul n care se realizeaz
operaiunea, n condiii de concuren, pentru a obine acelai bun/serviciu.
(2) Baza de impozitare cuprinde urmtoarele:
a) impozitele i taxele, dac prin lege nu se prevede altfel, cu excepia taxei pe valoarea adugat;
b) cheltuielile accesorii, cum sunt: comisioanele, cheltuielile de ambalare, transport i asigurare,
solicitate de ctre furnizor/prestator cumprtorului sau beneficiarului. Cheltuielile facturate de
furnizorul de bunuri sau de prestatorul de servicii cumprtorului, care fac obiectul unui contract
separat i care sunt legate de livrrile de bunuri sau de prestrile de servicii n cauz, se consider
cheltuieli accesorii.

228. Bunurile de capital, pentru care se ajusteaza taxa deductibila in conditiile


legii, sunt:
Raspuns: in principiu toate mijloacele fixe intrate/utilizate dupa data aderarii, operatiunile de
modernizare substantiale (>20% dupa aceasta data), cu exceptia ambalajelor. Ambalajele, chiar
daca sunt clasificate contabil ca si mijloace fixe, nu intra in aceasta categorie.
Se pune problema la casare inainte de sfarsitul duratei normale de utilizare vs. termenul minim
de detinere de 5 ani pentru mobile sau 20 ani pentru imobile. Precum si la modificarea
regimului de taxare sau modificarea elementelor pe baza carora s-a dedus initial taxa, folosirea
bunului pentru operatiuni care nu dau drept de deducere.
Cf. ART. 149
Ajustarea taxei deductibile n cazul bunurilor de capital
(1) n sensul prezentului articol:
a) bunurile de capital reprezint toate activele corporale fixe, definite la art. 125^1 alin. (1) pct. 3,
precum i operaiunile de construcie, transformare sau modernizare a activelor corporale fixe, exclusiv
reparaiile sau lucrrile de ntreinere a acestor active, chiar n condiiile n care astfel de operaiuni
sunt realizate de beneficiarul unui contract de nchiriere, leasing sau orice alt contract prin care activele
fixe corporale se pun la dispoziia unei alte persoane;
b) bunurile care fac obiectul nchirierii, leasingului, concesionrii sau oricrei alte metode de punere
a acestora la dispoziia unei persoane sunt considerate bunuri de capital aparinnd persoanei care le
nchiriaz, le d n leasing sau le pune la dispoziia altei persoane;
c) ambalajele care se pot utiliza de mai multe ori nu sunt considerate bunuri de capital;
d) taxa deductibil aferent bunurilor de capital reprezint taxa achitat sau datorat, aferent
oricrei operaiuni legate de achiziia, fabricarea, construcia, transformarea sau modernizarea acestor
bunuri, exclusiv taxa achitat sau datorat, aferent reparrii ori ntreinerii acestor bunuri sau cea
aferent achiziiei pieselor de schimb destinate reparrii ori ntreinerii bunurilor de capital.
(2) Taxa deductibil aferent bunurilor de capital, n condiiile n care nu se aplic regulile privind
livrarea ctre sine sau prestarea ctre sine, se ajusteaz, n situaiile prevzute la alin. (4) lit. a) - d):
a) pe o perioad de 5 ani, pentru bunurile de capital achiziionate sau fabricate, altele dect cele
prevzute la lit. b);
b) pe o perioad de 20 de ani, pentru construcia sau achiziia unui bun imobil, precum i pentru
transformarea sau modernizarea unui bun imobil, dac valoarea fiecrei transformri sau modernizri
este de cel puin 20% din valoarea total a bunului imobil astfel transformat sau modernizat.
(3) Perioada de ajustare ncepe:
a) de la data de 1 ianuarie a anului n care bunurile au fost achiziionate sau fabricate, pentru
bunurile de capital menionate la alin. (2) lit. a), achiziionate sau fabricate, de la data aderrii;
b) de la data de 1 ianuarie a anului n care bunurile sunt folosite prima dat, pentru bunurile de
capital prevzute la alin. (2) lit. b), care sunt construite, i se efectueaz pentru suma integral a taxei
deductibile aferente bunului de capital, inclusiv pentru taxa pltit sau datorat nainte de data aderrii,

dac anul primei utilizri este anul aderrii sau un alt an ulterior anului aderrii;
c) de la data de 1 ianuarie a anului n care bunurile au fost achiziionate, pentru bunurile de capital
prevzute la alin. (2) lit. b), care sunt achiziionate, i se efectueaz pentru suma integral a taxei
deductibile aferente bunului de capital, inclusiv pentru taxa pltit sau datorat nainte de data aderrii,
dac formalitile legale pentru transferul titlului de proprietate de la vnztor la cumprtor s-au
ndeplinit n anul aderrii sau ntr-un an ulterior anului aderrii;
d) de la data de 1 ianuarie a anului n care bunurile sunt folosite pentru prima dat dup
transformare sau modernizare, pentru transformrile sau modernizrile bunurilor de capital prevzute
la alin. (2) lit. b), a cror valoare este de cel puin 20% din valoarea total a bunului imobil transformat
sau modernizat, i se efectueaz pentru suma taxei deductibile aferente transformrii sau modernizrii,
inclusiv pentru suma taxei deductibile aferente respectivei transformri sau modernizri, pltit ori
datorat nainte de data aderrii, dac anul primei utilizri dup transformare sau modernizare este
anul aderrii sau un an ulterior aderrii.
(4) Ajustarea taxei deductibile prevzute la alin. (1) lit. d) se efectueaz:
a) n situaia n care bunul de capital este folosit de persoana impozabil:
1. integral sau parial, pentru alte scopuri dect activitile economice;
2. pentru realizarea de operaiuni care nu dau drept de deducere a taxei;
3. pentru realizarea de operaiuni care dau drept de deducere a taxei ntr-o msur diferit fa de
deducerea iniial;
b) n cazurile n care apar modificri ale elementelor folosite la calculul taxei deduse;
c) n situaia n care un bun de capital al crui drept de deducere a fost integral sau parial limitat
face obiectul oricrei operaiuni pentru care taxa este deductibil. n cazul unei livrri de bunuri,
valoarea suplimentar a taxei de dedus se limiteaz la valoarea taxei colectate pentru livrarea bunului
respectiv;
d) n situaia n care bunul de capital i nceteaz existena, cu excepia cazurilor n care se dovedete
c respectivul bun de capital a fcut obiectul unei livrri sau unei livrri ctre sine pentru care taxa este
deductibil;
e) n cazurile prevzute la art. 138.
(5) Ajustarea taxei deductibile se efectueaz astfel:
a) pentru cazurile prevzute la alin. (4) lit. a), ajustarea se efectueaz n cadrul perioadei de ajustare
prevzute la alin. (2), pentru o cincime sau, dup caz, o douzecime din taxa dedus iniial, pentru
fiecare an n care apare o modificare a destinaiei de utilizare. Prin excepie, dac bunul de capital se
utilizeaz integral n alte scopuri dect activitile economice sau pentru realizarea de operaiuni care
nu dau drept de deducere a taxei, ajustarea deducerii se face o singur dat pentru ntreaga perioad de
ajustare rmas, incluznd anul n care apare modificarea destinaiei de utilizare;
b) pentru cazul prevzut la alin. (4) lit. b), ajustarea se efectueaz n cadrul perioadei de ajustare
prevzute la alin. (2), pentru o cincime sau, dup caz, o douzecime din taxa dedus iniial, pentru
fiecare an n care apar modificri ale elementelor taxei deduse;
c) pentru cazurile prevzute la alin. (4) lit. c) i d), ajustarea se efectueaz o singur dat pentru
ntreaga perioad de ajustare rmas, incluznd anul n care apare obligaia ajustrii, i este de pn la
o cincime sau, dup caz, o douzecime pe an, astfel:
1. din valoarea taxei nededuse pn la momentul ajustrii, pentru cazurile prevzute la alin. (4) lit.
c);
2. din valoarea taxei deduse iniial, pentru cazurile prevzute la alin. (4) lit. d);
d) pentru cazurile prevzute la alin. (4) lit. e), ajustarea se efectueaz atunci cnd apar situaiile
enumerate la art. 138, conform procedurii prevzute n norme.
(6) Persoana impozabil trebuie s pstreze o situaie a bunurilor de capital care fac obiectul
ajustrii taxei deductibile, care s permit controlul taxei deductibile i al ajustrilor efectuate. Aceast
situaie trebuie pstrat pe o perioad care ncepe n momentul la care taxa aferent achiziiei bunului
de capital devine exigibil i se ncheie la 5 ani dup expirarea perioadei n care se poate solicita
ajustarea deducerii. Orice alte nregistrri, documente i jurnale privind bunurile de capital trebuie
pstrate pentru aceeai perioad.
(7) Prevederile prezentului articol nu se aplic n cazul n care suma care ar rezulta ca urmare a
ajustrilor este neglijabil, conform prevederilor din norme.
Si cf. ART. 161*)
Dispoziii tranzitorii
(1) n aplicarea alin. (2) - (14):
a) un bun imobil sau o parte a acestuia este considerat ca fiind construit nainte de data aderrii,
dac acel bun imobil sau o parte a acestuia a fost utilizat prima dat nainte de data aderrii;
b) un bun imobil sau o parte a acestuia este considerat achiziionat nainte de data aderrii, dac
formalitile legale pentru transferul titlului de proprietate de la vnztor la cumprtor s-au ndeplinit
nainte de data aderrii;
c) un bun imobil sau o parte a acestuia este considerat transformat sau modernizat pn la data
aderrii dac, dup transformare sau modernizare, a fost utilizat prima dat nainte de data aderrii.

(2) Persoana impozabil care a avut dreptul la deducerea integral sau parial a taxei i care, la sau
dup data aderrii, nu opteaz pentru taxare sau anuleaz opiunea de taxare a oricreia dintre
operaiunile prevzute la art. 141 alin. (2) lit. e), pentru un bun imobil sau o parte din acesta, construit,
achiziionat, transformat sau modernizat nainte de data aderrii, prin derogare de la prevederile art.
149, va ajusta taxa, conform normelor.
(3) Persoana impozabil care nu a avut dreptul la deducerea integral sau parial a taxei aferente
pentru un bun imobil sau o parte din acesta, construit, achiziionat, transformat sau modernizat nainte
de data aderrii, opteaz pentru taxarea oricreia dintre operaiunile prevzute la art. 141 alin. (2) lit.
e), la sau dup data aderrii, prin derogare de la prevederile art. 149, va ajusta taxa deductibil
aferent, conform normelor.
(4) n situaia n care un bun imobil sau o parte a acestuia, construit, achiziionat, transformat sau
modernizat nainte de data aderrii, este transformat sau modernizat dup data aderrii, iar valoarea
fiecrei transformri sau modernizri efectuate dup data aderrii nu depete 20% din valoarea
bunului imobil sau a prii acestuia, exclusiv valoarea terenului, dup transformare sau modernizare,
persoana impozabil, care a avut dreptul la deducerea integral sau parial a taxei aferente, care nu
opteaz pentru taxarea operaiunilor prevzute la art. 141 alin. (2) lit. e) sau anuleaz opiunea de
taxare, la sau dup data aderrii, prin derogare de la prevederile art. 149, va ajusta taxa, conform
normelor.
(5) n situaia n care un bun imobil sau o parte a acestuia, construit, achiziionat, transformat sau
modernizat nainte de data aderrii, este transformat sau modernizat dup data aderrii, iar valoarea
fiecrei transformri sau modernizri efectuate dup data aderrii depete 20% din valoarea bunului
imobil sau a prii acestuia, exclusiv valoarea terenului, dup transformare sau modernizare, persoana
impozabil, care a avut dreptul la deducerea integral sau parial a taxei aferente, nu opteaz pentru
taxarea operaiunilor prevzute la art. 141 alin. (2) lit. e) sau anuleaz opiunea de taxare, la sau dup
data aderrii, va ajusta taxa deductibil aferent, conform prevederilor art. 149.
(6) n situaia n care un bun imobil sau o parte a acestuia, construit, achiziionat, transformat sau
modernizat nainte de data aderrii, este transformat sau modernizat dup data aderrii, iar valoarea
fiecrei transformri sau modernizri efectuate dup data aderrii nu depete 20% din valoarea
bunului imobil sau a prii acestuia, exclusiv valoarea terenului, dup transformare sau modernizare,
persoana impozabil, care nu a avut dreptul la deducerea integral sau parial a taxei aferente,
opteaz pentru taxarea operaiunilor prevzute la art. 141 alin. (2) lit. e), la sau dup data aderrii, prin
derogare de la prevederile art. 149, va ajusta taxa deductibil aferent, conform normelor.
(7) n situaia n care un bun imobil sau o parte a acestuia, construit, achiziionat, transformat sau
modernizat nainte de data aderrii, este transformat sau modernizat dup data aderrii, iar valoarea
fiecrei transformri sau modernizri efectuate dup data aderrii depete 20% din valoarea bunului
imobil sau a prii acestuia, exclusiv valoarea terenului, dup transformare sau modernizare, persoana
impozabil, care nu a avut dreptul la deducerea integral sau parial a taxei aferente, opteaz pentru
taxarea operaiunilor prevzute la art. 141 alin. (2) lit. e), la sau dup data aderrii, va ajusta taxa,
conform prevederilor art. 149.
(8) Persoana impozabil care a avut dreptul la deducerea integral sau parial a taxei aferente unei
construcii sau unei pri din aceasta, terenului pe care este situat sau oricrui alt teren care nu este
construibil, construite, achiziionate, transformate sau modernizate nainte de data aderrii, i care, la
sau dup data aderrii, nu opteaz pentru taxarea operaiunilor prevzute la art. 141 alin. (2) lit. f), va
ajusta taxa deductibil aferent, n condiiile prevzute la art. 149, dar perioada de ajustare este
limitat la 5 ani.
(9) Persoana impozabil care nu a avut dreptul la deducerea integral sau parial a taxei aferente
unei construcii sau unei pri din aceasta, terenului pe care este situat sau oricrui alt teren care nu
este construibil, construite, achiziionate, transformate sau modernizate nainte de data aderrii, i care
opteaz la sau dup data aderrii, pentru taxarea operaiunilor prevzute la art. 141 alin. (2) lit. f), va
ajusta taxa deductibil aferent conform art. 149, dar perioada de ajustare este limitat la 5 ani.
(10) n situaia n care o construcie sau o parte din aceasta, terenul pe care este situat sau orice alt
teren care nu este construibil, construite, achiziionate, transformate sau modernizate nainte de data
aderrii, sunt transformate sau modernizate dup data aderrii, iar valoarea fiecrei transformri sau
modernizri efectuate dup data aderrii nu depete 20% din valoarea construciei, exclusiv valoarea
terenului, dup transformare sau modernizare, prin derogare de la prevederile art. 149, persoana
impozabil, care a avut dreptul la deducerea integral sau parial a taxei aferente, nu opteaz pentru
taxarea operaiunilor prevzute la art. 141 alin. (2) lit. f), la sau dup data aderrii, va ajusta taxa
dedus nainte i dup data aderrii, conform art. 149, dar perioada de ajustare este limitat la 5 ani.
(11) n situaia n care o construcie sau o parte din aceasta, terenul pe care este situat sau orice alt
teren care nu este construibil, construite, achiziionate, transformate sau modernizate nainte de data
aderrii, sunt transformate sau modernizate dup data aderrii, iar valoarea fiecrei transformri sau
modernizri efectuate dup data aderrii depete 20% din valoarea construciei, exclusiv valoarea
terenului, dup transformare sau modernizare, persoana impozabil, care a avut dreptul la deducerea
integral sau parial a taxei aferente, nu opteaz pentru taxarea operaiunilor prevzute la art. 141
alin. (2) lit. f), la sau dup data aderrii, va ajusta taxa dedus nainte i dup data aderrii, conform

art. 149.
(12) n situaia n care o construcie sau o parte din aceasta, terenul pe care este situat sau orice alt
teren care nu este construibil, construite, transformate sau modernizate nainte de data aderrii, sunt
transformate sau modernizate dup data aderrii, iar valoarea fiecrei transformri sau modernizri
efectuate dup data aderrii nu depete 20% din valoarea construciei, exclusiv valoarea terenului,
dup transformare sau modernizare, persoana impozabil, care nu a avut dreptul la deducerea integral
sau parial a taxei aferente, opteaz pentru taxarea operaiunilor prevzute la art. 141 alin. (2) lit. f), la
sau dup data aderrii, va ajusta taxa nededus nainte i dup data aderrii, conform art. 149, dar
perioada de ajustare este limitat la 5 ani.
(13) n situaia n care o construcie sau o parte din aceasta, terenul pe care este situat sau orice alt
teren care nu este construibil, construite, achiziionate, transformate sau modernizate nainte de data
aderrii, sunt transformate sau modernizate dup data aderrii, iar valoarea fiecrei transformri sau
modernizri efectuate dup data aderrii depete 20% din valoarea construciei, exclusiv valoarea
terenului, dup transformare sau modernizare, prin derogare de la prevederile art. 149, persoana
impozabil, care nu a avut dreptul la deducerea integral sau parial a taxei aferente, opteaz pentru
taxarea operaiunilor prevzute la art. 141 alin. (2) lit. f) la sau dup data aderrii, va ajusta taxa
nededus nainte i dup data aderrii, conform art. 149.
(14) Prevederile alin. (8) - (13) nu sunt aplicabile n cazul livrrii unei construcii noi sau a unei pri
din aceasta, astfel cum este definit la art. 141 alin. (2) lit. f).

229. Nu este deductibila taxa pe valoarea adaugata:


Asta e intrebare de baraj.
230. Din punct de vedere al TVA, livrarile intracomunitare, altele decat cele de
mijloace noi de transport, efectuate de o mica intreprindere din Romania care
nu este inregistrata in scopuri de TVA sunt:
Raspuns: scutite fara drept de deducere
231. O persoana impozabila care aplica regimul special de scutire de TVA
pentru valoarea adaugata intreprinderi mici, nefiind inregistrata in scopuri de
TVA conform art. 153 din Codul fiscal:
Iarasi intrebare de baraj
232. O persoana impozabila obligata la plata taxei pe valoarea adaugata pentru
o achizitie intracomunitara de bunuri in Romania, care este taxabila, in cazul
in care nu se afla in posesia facturii emise de furnizor are obligatia sa emita o
autofactura:
Raspuns: in a 15 a zi de la sfarsitul lunii in care a aparut faptul generator (s-au livrat bunurile)
224. O companie de transport stabilita in Romania i inregistrata in scopuri de
TVA conform art. 153 din Codul fiscal, realizeaza un transport de bunuri din
Romania in Rusia. Din punct de vedere al TVA acest transport este:
Raspuns: scutit cu drept de deducere; probabil este legat de un export de bunuri
225. Daca elementele folosite pentru stabilirea bazei de impozitare a unei
operatiuni, alta decat importul de bunuri, se exprima in valuta, cursul de
schimb aplicat pentru stabilirea bazei de impozitare a taxei pe valoarea
adaugata in lei este:
Raspuns: ultimul curs de schimb comunicat de BNR sau utilizat de banca prin care se fac
decontarile din data la care intervine exigibilitatea taxei pentru operatiunea respective.
Sau data de 15 luna urmatoare lunii in care ia nastere faptul generator (i.e. achizitii intra-comunitare
sau achizitii de servicii cu taxare inversa pentru care nu s-a primit factura la timp).

226. O companie, A, persoana impozabila stabilita i inregistrata in scopuri de


TVA in Romania conform art. 153 din Codul fiscal, este angajata de o alta
persoana impozabila B stabilita in Franta in scopuri de TVA, sa-i gaseasca un
furnizor de calculatoare din Romania. B ii comunica lui A codul sau de TVA
din Italia. Pentru acest serviciu A ii factureaza lui B un comision. Din punct de
vedere al TVA este locul prestarii acestui serviciu de intermediere in Romania:
Raspuns: se muta in Franta pe baza codului de TVA
236. Din punct de vedere al taxei pe valoarea adaugata,
intracomunitare de bunuri din Romania reprezinta:

livrarile

Raspuns: operatiuni scutite cu drept de deducere daca se indeplinesc conditiile: cod de


platitor TVA UE furnizat de catre beneficiar si dovada transportului in alt stat membru.
Locul livrarii este Romania, deoarece bunurile pleaca din Romania.
237. Reprezinta achizitii intracomunitare de bunuri impozabile in Romania din
punct de vedere al taxei pe valoarea adaugata:
Raspuns:
-

AIC de bunuri dintr-un alt stat membru efectuata de un platitor de TVA

AIC de bunuri dintr-un alt stat membru efectuata de un neplatitor de TVA (cu activitate
economica), in caz de depasire plafon EUR 10,000

Nota: Pentru AIC de mijloace de transporta noi si produse accizabile nu se aplica scutirea cu
plafon
Cf. Titlu VI, Art. 126
(3) Sunt, de asemenea, operaiuni impozabile i urmtoarele operaiuni efectuate cu plat, pentru care
locul este considerat a fi n Romnia, potrivit art. 132^1:
a) o achiziie intracomunitar de bunuri, altele dect mijloace de transport noi sau produse accizabile,
efectuat de o persoan impozabil ce acioneaz ca atare sau de o persoan juridic neimpozabil,
care nu beneficiaz de derogarea prevzut la alin. (4), care urmeaz unei livrri intracomunitare
efectuate n afara Romniei de ctre o persoan impozabil ce acioneaz ca atare i care nu este
considerat ntreprindere mic n statul su membru, i creia nu i se aplic prevederile art. 132 alin.
(1) lit. b) cu privire la livrrile de bunuri care fac obiectul unei instalri sau unui montaj sau ale art.
132 alin. 2) cu privire la vnzrile la distan;
b) o achiziie intracomunitar de mijloace de transport noi, efectuat de orice persoan;
c) o achiziie intracomunitar de produse accizabile, efectuat de o persoan impozabil, care
acioneaz ca atare, sau de o persoan juridic neimpozabil.
(4) Prin derogare de la prevederile alin. (3) lit. a), nu sunt considerate operaiuni impozabile n
Romnia achiziiile intracomunitare de bunuri care ndeplinesc urmtoarele condiii:
a) sunt efectuate de o persoan impozabil care efectueaz numai livrri de bunuri sau prestri de
servicii pentru care taxa nu este deductibil sau de o persoan juridic neimpozabil;
b) valoarea total a acestor achiziii intracomunitare nu depete pe parcursul anului calendaristic
curent sau nu a depit pe parcursul anului calendaristic anterior plafonul de 10.000 euro, al crui
echivalent n lei este stabilit prin norme.

238. Din perspectiva legislatiei privind taxa pe valoarea adaugata, transportul


intracomunitar de bunuri este transportul care:
-

locul de plecare si sosire sunt situate in state membre diferite

locul de plecare si sosire sunt situate in acelasi stat membru dar transportul este in
legatura directa cu un transport intracomunitar de bunuri.

239. Care este data la care intervine exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata
pentru livrarile intracomunitare de bunuri:

Raspuns: data emiterii facturii, dar nu mai tarziu de 15 luna urmatoare lunii in care apare
faptul generator (=expedierea)
240. Exigibilitatea taxei pe
intracomunitara intervine la:

valoarea

adaugata

pentru

achizitie

Raspuns: la fel ca 239


241. Din punct de vedere al legislatiei privind taxa pe valoarea adaugata,
plafonul pentru vanzari la distanta efectuate de furnizori din alte state membre
catre Romania este echivalentul in lei a:
Raspuns: EUR 35,000
242. Perioada de ajustare a taxei pe valoarea adaugata deductibile aferente
bunurilor de capital obtinute dupa data aderarii este:
Raspuns: 5 ani mobile si 20 ani imobile
243. O societate de constructs stabilita i inregistrata in scopuri de TVA in
Romania conform art. 153 din Codul fiscal, construiete un bun imobil in
Ungaria, pentru un beneficiar din Franta. Care tratamentul fiscal in Romania,
din punct de vedere al TVA, al serviciilor prestate de societatea de construe tii:
Raspuns: serviciile prestate sunt neimpozabile in Romania. Sunt purtatoare de tva unguresc.
244. Persoana impozabila cu regim mixt este, din punct de vedere al legislatiei
privind TVA, persoana impozabila inregistrata ca platitor de taxa pe valoarea
adaugata care realizeaza urmatoarele tipuri de operatiuni:
Raspuns: cu drept de deducere si fara drept de deducere
246. Pentru care din urmatoarele servicii, locul prestarii stabilit conform
legislatiei in vigoare in domeniul taxei pe valoarea adaugata, este considerat a
fi locul unde sunt prestate serviciile:
- servicii accesorii transportului si intermediere pentru asemenea servicii, cu derogari
- artistice, culturale, educative, sportive, stiintifice, divertisment si similare sau
accesorii/intermedierea aferenta
- expertize, lucrari pe bunuri mobile cu derogari
ART. 133
Locul prestrii de servicii
d) locul n care se presteaz serviciile, n cazul unei prestri de servicii constnd n activiti accesorii
transportului, cum sunt ncrcarea, descrcarea, manipularea i servicii similare acestora. Prin
excepie, n cazul n care astfel de servicii implic activiti accesorii unui transport intracomunitar de
bunuri i sunt prestate pentru un client care furnizeaz pentru prestaia respectiv un cod de nregistrare
n scopuri de TVA, valabil atribuit de autoritile competente dintr-un stat membru, altul dect cel n
care se presteaz efectiv serviciile, se consider c prestarea are loc n statul membru care a atribuit
codul de nregistrare n scopuri de TVA;
f) locul n care se presteaz serviciile accesorii, pentru serviciile de intermediere prestate n legtur cu
serviciile accesorii transportului intracomunitar de bunuri de ctre intermediarii care acioneaz n
numele i n contul altor persoane. Prin excepie, n cazul n care clientul furnizeaz pentru aceste
servicii un cod de nregistrare n scopuri de TVA, valabil atribuit de autoritile competente dintr-un stat
membru, altul dect cel n care au fost prestate serviciile, se consider c prestarea are loc n statul
membru care a atribuit codul de nregistrare n scopuri de TVA;
h) locul unde sunt prestate serviciile, n cazul urmtoarelor servicii:

1. servicii culturale, artistice, sportive, tiinifice, educative, de divertisment sau similare, inclusiv
serviciile accesorii i cele ale organizatorilor de astfel de activiti;
2. expertize privind bunurile mobile corporale, precum i lucrrile efectuate asupra acestora. Prin
excepie, se consider c aceste servicii au loc:
- n statul membru care a atribuit codul de nregistrare n scopuri de TVA, n cazul n care aceste
servicii sunt prestate unui client care i comunic prestatorului un cod de nregistrare n scopuri de TVA,
valabil atribuit de autoritile competente dintr-un stat membru, altul dect cel n care se presteaz
efectiv serviciile, i se refer la bunuri transportate n afara statului membru n care serviciile sunt
prestate;
- n Romnia, dac o persoan impozabil stabilit n Romnia export temporar bunuri n afara
Comunitii, n scopul expertizrii sau pentru alte lucrri efectuate asupra acestora, i ulterior le
reimport, iar serviciile respective sunt tranzacionate altor persoane, potrivit art. 129 alin. (6);

247. Persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA conform art. 153 din
Codul fiscal, trebuie sa intocmeasca o factura pentru fiecare beneficiar:
Raspuns: In 15 zile lucratoare de la sfarsitul lunii in care ia nastere faptul generator (s-a
livrat/prestat) sau s-a incasat un avans.
Cf. Art. 155
248. O persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA conform art. 153
din Codul fiscal, incheie un contract de vanzare de bunuri cu plata in rate la
data de 30 ianuarie 2007. Cand intervine exigibilitatea taxei pe valoarea
adaugata pentru aceasta livrare?
Raspuns: la livrarea bunului = transfer de proprietate.
249. Cota de TVA aplicabila pentru o achizitie intracomunitara de bunuri
impozabila in Romania este :
Raspuns: in functie de bunul achizitionat poate fi 9% sau 19%
250. Compania A, persoana impozabila stabilita i inregistrata in Romania in
scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, cumpara bunuri de la
compania B, persoana impozabila stabilita i inregistrata in scopuri de TVA in
Italia. Compania A transmite codul sau de TVA din Romania furnizorului B.
Bunurile sunt transportate de furnizorul B din Italia in Romania. Operatiunea
realizata de compania A din Romania reprezinta din punct de vedere al TVA:
Raspuns: o achizitie intra-comunitara de bunuri taxabila la beneficiar in Romania.
251. Indicati care dintre serviciile mentionate au locul prestarii la locul unde
clientul caruia ii sunt prestate serviciile este stabilit sau are un sediu fix, daca
este o persoana impozabila stabilita sau care are un sediu fix in Comunitate, dar
nu in acelai stat cu prestatorul:
Cf. Art. 133, par (2)
g) locul unde clientul cruia i sunt prestate serviciile este stabilit sau are un sediu fix, cu condiia ca
respectivul client s fie stabilit sau s aib un sediu fix n afara Comunitii ori s fie o persoan
impozabil acionnd ca atare, stabilit sau care are un sediu fix n Comunitate, dar nu n acelai stat cu
prestatorul, n cazul urmtoarelor servicii:
1. nchirierea bunurilor mobile corporale, cu excepia mijloacelor de transport;
2. operaiunile de leasing avnd ca obiect utilizarea bunurilor mobile corporale, cu excepia
mijloacelor de transport;
3. transferul i/sau transmiterea folosinei drepturilor de autor, brevetelor, licenelor, mrcilor
comerciale i a altor drepturi similare;
4. serviciile de publicitate i marketing;
5. serviciile consultanilor, inginerilor, juritilor i avocailor, contabililor i experilor contabili, ale
birourilor de studii i alte servicii similare;
6. prelucrarea de date i furnizarea de informaii;

7. operaiunile bancare, financiare i de asigurri, inclusiv reasigurri, cu excepia nchirierii de


seifuri;
8. punerea la dispoziie de personal;
9. acordarea accesului la sistemele de distribuie a gazelor naturale i a energiei electrice, inclusiv
serviciile de transport i transmitere prin intermediul acestor reele, precum i alte prestri de servicii
legate direct de acestea;
10. telecomunicaiile. Sunt considerate servicii de telecomunicaii serviciile avnd ca obiect
transmiterea, emiterea i recepia de semnale, nscrisuri, imagini i sunete sau informaii de orice
natur, prin cablu, radio, mijloace optice sau alte mijloace electromagnetice, inclusiv cedarea dreptului
de utilizare a mijloacelor pentru astfel de transmisii, emiteri sau recepii. Serviciile de telecomunicaii
cuprind, de asemenea, i furnizarea accesului la reeaua mondial de informaii. n cazul n care
serviciile de telecomunicaii sunt prestate de ctre o persoan stabilit n afara Comunitii sau care are
un sediu fix n afara Comunitii de la care serviciile sunt prestate, ctre o persoan neimpozabil care
este stabilit, are domiciliul stabil sau reedina obinuit n Comunitate, se consider c prestarea are
loc n Romnia, dac serviciile au fost efectiv utilizate n Romnia;
11. serviciile de radiodifuziune i televiziune. n cazul n care serviciile de radiodifuziune i de
televiziune sunt prestate de ctre o persoan stabilit n afara Comunitii sau care are un sediu fix n
afara Comunitii de la care serviciile sunt prestate, ctre o persoan neimpozabil care este stabilit,
are domiciliul stabil sau reedina obinuit n Comunitate, se consider c locul prestrii este n
Romnia, dac serviciile au fost efectiv utilizate n Romnia;
12. serviciile furnizate pe cale electronic. n cazul n care serviciile furnizate pe cale electronic sunt
prestate de o persoan stabilit n afara Comunitii sau care are un sediu fix n afara Comunitii de la
care serviciile sunt prestate, ctre o persoan neimpozabil care este stabilit, are domiciliul stabil sau
reedina obinuit n Romnia, se consider c locul prestrii este n Romnia;
13. obligaia de a se abine de la realizarea sau exercitarea, total sau parial, a unei activiti
economice sau a unui drept prevzut la prezenta liter;
14. prestrile de servicii de intermediere, efectuate de persoane care acioneaz n numele i contul
altor persoane, cnd aceste servicii sunt prestate n legtur cu serviciile prevzute la prezenta liter;

251. Un constructor stabilit i inregistrat in scopuri de TVA in Italia,


neinregistrat in scopuri de TVA i nestabilit in Romania, presteaza servicii de
arhitectura pentru un imobil situat in Romania. Beneficiarul serviciilor este
compania B, stabilita i inregistrata in scopuri de TVA in Romania conform
art. 153 din Codul fiscal. Cine este persoana obligata la plata taxei pe valoarea
adaugata in Romania pentru aceste servicii?
Raspuns: beneficiarul roman
Cf. Art. 150 (1), g)
252. O persoana impozabila stabilita i inregistrata in scopuri de TVA in
Romania conform art. 153 din Codul fiscal, incheie un contract de leasing de
mijloace de transport cu o companie B, stabilita i inregistrata in scopuri de
TVA in Germania. Este impozabil in Romania acest serviciu?
Raspuns: nu. Este impozabil in Germania, la pe regula locului furnizorului.
253. Compania A, stabilita i inregistrata in scopuri de TVA in Romania
conform art. 153 din Codul fiscal, presteaza in Romania servicii de descarcare
a bunurilor dintr-un camion care a sosit din Italia, pentru transportatorul B,
persoana impozabila stabilita i inregistrata in scopuri de TVA in Italia. B ii
comunica lui A codul sau de TVA din Italia. Locul prestarii serviciilor este in
Romania?
Raspuns: Se muta locul prestarii in Italia, pe baza codului de TVA dat de furnizor.
254. O companie A, persoana impozabila stabilita i inregistrata in scopuri de
TVA in Romania conform art. 153 din Codul fiscal, presteaza servicii de
intermediere a unui transport intracomunitar care incepe din Romania i se
incheie in Franta, pentru compania B, persoana impozabila stabilita i
inregistrata in Franta in scopuri de TVA. B comunica lui A codul sau de

inregistrare in scopuri de TVA din Franta. Considerati ca serviciul de


intermediere a transportului intracomunitar are locul prestarii in Romania ?
Raspuns: nu. Locul prestarii se muta in Franta, pe baza codului de platitor furnizat.
255. Orice persoana impozabila care efectueaza operatiuni de arendare,
concesionare, inchiriere i leasing de bunuri imobile, se considera ca
efectueaza din punct de vedere al taxei pe valoarea adaugata, operatiuni:
Raspuns: scutite fara drept de deducere. Exista optiune pentru regimul de taxare
256. Baza de impozitare a taxei pe valoarea adaugata nu cuprinde:
Cf. Art. 137 (3) Baza de impozitare nu cuprinde urmtoarele:
a) rabaturile, remizele, risturnele, sconturile i alte reduceri de pre, acordate de furnizori direct
clienilor la data exigibilitii taxei;
b) sumele reprezentnd daune-interese, stabilite prin hotrre judectoreasc definitiv i irevocabil,
penalizrile i orice alte sume solicitate pentru nendeplinirea total sau parial a obligaiilor
contractuale, dac sunt percepute peste preurile i/sau tarifele negociate. Nu se exclud din baza de
impozitare orice sume care, n fapt, reprezint contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor
prestate;
c) dobnzile, percepute dup data livrrii sau prestrii, pentru pli cu ntrziere;
d) valoarea ambalajelor care circul ntre furnizorii de marf i clieni, prin schimb, fr facturare;
e) sumele achitate de furnizor sau prestator, n numele i n contul clientului, i care apoi se
deconteaz acestuia, precum i sumele ncasate n numele i n contul unei alte persoane.

257. Constituie livrare de bunuri efectuata cu plata, in sensul taxei pe valoarea


adaugata:
Cf. ART. 128
Livrarea de bunuri
(1) Este considerat livrare de bunuri transferul dreptului de a dispune de bunuri ca i un proprietar.
(2) Se consider c o persoan impozabil, care acioneaz n nume propriu, dar n contul altei
persoane, n calitate de intermediar, ntr-o livrare de bunuri, a achiziionat i livrat bunurile respective
ea nsi, n condiiile stabilite prin norme.
(3) Urmtoarele operaiuni sunt considerate, de asemenea, livrri de bunuri, n sensul alin. (1):
a) predarea efectiv a bunurilor ctre o alt persoan, ca urmare a unui contract care prevede c
plata se efectueaz n rate sau a oricrui alt tip de contract care prevede c proprietatea este atribuit
cel mai trziu n momentul plii ultimei sume scadente, cu excepia contractelor de leasing;
b) transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor, n urma executrii silite;
c) trecerea n domeniul public a unor bunuri din patrimoniul persoanelor impozabile, n condiiile
prevzute de legislaia referitoare la proprietatea public i regimul juridic al acesteia, n schimbul unei
despgubiri.
(4) Sunt asimilate livrrilor de bunuri efectuate cu plat urmtoarele operaiuni:
a) preluarea de ctre o persoan impozabil a bunurilor mobile achiziionate sau produse de ctre
aceasta pentru a fi utilizate n scopuri care nu au legtur cu activitatea economic desfurat, dac
taxa aferent bunurilor respective sau prilor lor componente a fost dedus total sau parial;
b) preluarea de ctre o persoan impozabil a bunurilor mobile achiziionate sau produse de ctre
aceasta pentru a fi puse la dispoziie altor persoane n mod gratuit, dac taxa aferent bunurilor
respective sau prilor lor componente a fost dedus total sau parial;
c) preluarea de ctre o persoan impozabil de bunuri mobile corporale achiziionate sau produse de
ctre aceasta, altele dect bunurile de capital prevzute la art. 149 alin. (1) lit. a), pentru a fi utilizate n
scopul unor operaiuni care nu dau drept integral de deducere, dac taxa aferent bunurilor respective a
fost dedus total sau parial la data achiziiei;
d) bunurile constatate lips din gestiune, cu excepia celor la care se face referire la alin. (8) lit. a) c).
(5) Orice distribuire de bunuri din activele unei persoane impozabile ctre asociaii sau acionarii si,
inclusiv o distribuire de bunuri legat de lichidarea sau de dizolvarea fr lichidare a persoanei
impozabile, cu excepia transferului prevzut la alin. (7), constituie livrare de bunuri efectuat cu plat,
dac taxa aferent bunurilor respective sau prilor lor componente a fost dedus total sau parial.
(6) n cazul a dou sau mai multe transferuri succesive ale dreptului de proprietate asupra unui bun,
fiecare transfer este considerat o livrare separat a bunului, chiar dac bunul este transportat direct
beneficiarului final.

(7) Transferul tuturor activelor sau al unei pri a acestora, efectuat cu ocazia transferului de active
i pasive, ca urmare a unor operaiuni precum divizarea, fuziunea, indiferent dac e fcut cu plat sau
nu ori ca aport n natur la capitalul unei societi, nu constituie livrare de bunuri dac primitorul
activelor este o persoan impozabil. Primitorul este considerat a fi succesorul cedentului n ceea ce
privete ajustarea dreptului de deducere prevzut de lege.
(8) Nu constituie livrare de bunuri, n sensul alin. (1):
a) bunurile distruse ca urmare a unor calamiti naturale sau a unor cauze de for major, astfel
cum sunt prevzute prin norme;
b) bunurile de natura stocurilor degradate calitativ, care nu mai pot fi valorificate, precum i activele
corporale fixe casate, n condiiile stabilite prin norme;
c) perisabilitile, n limitele prevzute prin lege;
d) bunurile acordate gratuit din rezerva de stat ca ajutoare umanitare externe sau interne;
e) acordarea n mod gratuit de bunuri ca mostre n cadrul campaniilor promoionale, pentru
ncercarea produselor sau pentru demonstraii la punctele de vnzare, alte bunuri acordate n scopul
stimulrii vnzrilor;
f) acordarea de bunuri de mic valoare, n mod gratuit, n cadrul aciunilor de sponsorizare, de
mecenat, de protocol/reprezentare, precum i alte destinaii prevzute de lege, n condiiile stabilite prin
norme.

258. Care este regimul, din punct de vedere al taxei pe valoarea adaugata,
pentru livrarea bunurilor aflate in regim de antrepozit vamal:
Raspuns:
-

introducerea de bunuri in regim de antrepozit vamal este scutita de taxa

punerea in libera circulatie din antrepozit vamal este operatiune taxabila

259. Nu constituie prestare de servicii impozabila din punct de vedere al taxei


pe valoarea adaugata:
Cf. Art. 129
(5) Nu constituie prestare de servicii efectuat cu plat:
a) utilizarea bunurilor rezultate din activitatea economic a persoanei impozabile, ca parte a unei
prestri de servicii efectuat n mod gratuit, n cadrul aciunilor de sponsorizare, mecenat sau protocol,
precum i pentru alte destinaii prevzute de lege, n condiiile stabilite prin norme;
b) serviciile care fac parte din activitatea economic a persoanei impozabile, prestate n mod gratuit
n scop de reclam sau n scopul stimulrii vnzrilor;
c) servicii prestate n mod gratuit n cadrul perioadei de garanie de ctre persoana care a efectuat
iniial livrarea de bunuri sau prestarea de servicii.

260. Regimul de taxa pe valoarea adaugata aplicabil pentru importul de carti


este:
Raspuns: taxare cu 9%
261. Sunt neimpozabile in Romania urmatoarele operatiuni:
Raspuns: care au locul prestarii/livrarii in afara Romania, cf. regulilor de teritorialitate. Nu
se poate raspunde pe scurt fara grila
262. Serviciile pentru care locul prestarii este locul unde este stabilit
prestatorul, daca acesta este stabilit intr-un alt stat decat clientul sau, sunt:
Nu se poate raspunde fara grila. Toate cu exceptia celor care intra pe derogari. vezi art. 133
263. Pentru livrari de bunuri in baza unui contract de consignatie, faptul
generator al taxei pe valoarea adaugata intervine:

Cf. Art. 134.1(2)bunurile sunt livrate la data la care consignatarul sau, dup caz, beneficiarul devine
proprietar al bunurilor.

Procedura Fiscala
264. Cine poate fi desemnat mputernicit al unui contribuabil fr domiciliul fiscal n
Romnia care are obligaia de a depune declaraii la organele fiscale?
orice persoan care are domiciliul fiscal n Romnia;
o persoan fizic cu domiciliul n Romnia;
numai o persoan juridic cu sediul n Romnia;
orice persoan fizica sau juridic;
o persoan fizic cu reedina n Romnia;
nu exist obligaia legala pentru desemnarea unui mputernicit
265.Care activiti evideniaz rolul activ al organului fiscal?
ntiinarea contribuabililor asupra drepturilor i obligaiilor care le revin;
comunicarea ctre contribuabili a actelor administrative;
furnizarea informaiilor referitoare la impozite i taxe altor autoriti publice, n scopul
ndeplinirii de ctre acestea a obligaiilor prevzute de lege;
transmiterea ctre contribuabili, naintea desfurrii inspeciei fiscale, a avizului de
inspecie fiscal;
comunicarea ctre contribuabili a somaiilor;
prescripia dreptului de a stabilii impozite i taxe.
266.Care activiti reprezint instrumente de ndrumare a contribuabililor n ndeplinirea
obligaiilor fiscale care le revin?
furnizarea de programe informatice pentru completarea declaraiilor;
rambursarea sumei negative de taxa pe valoarea adugata;
audierea contribuabilului;
comunicarea avizului de inspecie fiscala;
utilizarea limbii materne a contribuabilului n cazul minoritilor naionale;
pstrarea secretului fiscal asupra datelor despre contribuabil.
267.Care informaii nu fac parte din categoria informaiilor considerate a fi secret fiscal?
lista contribuabililor inactivi;
adresa sediilor secundare ale contribuabililor;
deducerile fiscale acordate contribuabililor;
cuantumul impozitelor pltite de contribuabili;
sursele veniturilor contribuabililor;
cuantumul impozitelor declarate de contribuabili.
268.Care dintre autoritile publice i unitile subordonate acestora, au calitatea de organ
fiscal?
Agenia Naional de Administrare Fiscal;
Ministerul Finanelor Publice;
Casa Naionala de Pensii;
Agenia Naionala de Ocupare a Forei de Munca;
Curtea de Conturi;
Garda Naional de Mediu.
269. Care este organul fiscal competent pentru administrarea contribuabililor nerezideni
care nu pe teritoriul Romniei un sediu permanent, sunt stabilii n spaiul comunitar i care
au, potrivit legilor speciale, dreptul de a se nregistra direct n Romnia?
Serviciul de administrare a contribuabililor nerezideni din cadrul Direciei generale a
Finanelor Publice a Municipiului Bucureti;
Direcia general de administrare a marilor contribuabili;
Administraiile finanelor publice ale sectoarelor municipiului Bucureti,
direciile de impozite i taxe locale
direciile generale ale finanelor publice judeene
organul fiscal n a crui raz teritorial i au domiciliul fiscal;
270.Cnd produce efecte actul administrativ fiscal emis de organul fiscal competent?

din momentul n care este comunicat contribuabilului;


din momentul n care este emis i nregistrat de organul fiscal;
din momentul n care este semnat de conductorul organului fiscal competent;
de la data menionata n cuprinsul actului administrativ, cnd aceasta este
anterioar datei comunicrii;
n termen de 15 zile de la data comunicrii;
n termen de 45 de zile de la data emiterii.
271.Care este actul administrativ fiscal prin care se stabilete suma aprobat la
rambursare?
decizia de rambursare sau decizia de impunere privind obligaiile fiscale suplimentare
stabilite de inspecia fiscal, dup caz;
decontul cu sume negative de TVA cu opiune de rambursare;
decizia de rambursare;
decizia de impunere privind obligaiile fiscale suplimentare stabilite de inspecia fiscal;
declaraia fiscal;
decontul special de TVA.
272.Pentru care categorie de persoane impozabile nregistrate n scopuri de TVA,
Standardul individual negativ (SIN) se stabilete la valoarea de 1 unitate?
au nscrise fapte n cazierul fiscal;
au peste 10 salariai;
au bunuri mobile i imobile n patrimoniu de peste 100.000 lei;
au renunat de cel puin 3 ori la opiunea de rambursare, n decurs de 12 luni;
au obligaii declarative trimestriale;
au prezentat consecutiv, n cel puin 5 perioade de raportare, deconturi cu sume negative
mai mari de1000 lei.
273.Care este efectul neprezentrii, de ctre persoana impozabil, n termenul stabilit de
organul fiscal, a documentelor solicitate pentru efectuarea analizei documentare, n cadrul
procedurii de soluionare a solicitrilor de rambursare?
ncadrarea n gradul de risc fiscal mare i soluionarea cu inspecie fiscal anticipat;
aprobarea sumei solicitate la rambursare;
respingerea solicitrii de rambursare;
amnarea termenului de prezentare a documentelor, din oficiu, de ctre organul fiscal;
prelungirea termenului de soluionare, pn la prezentarea documentelor solicitate;
aprobarea unui procent de 50% din suma solicitat la rambursare.
274.Care este actul administrativ fiscal prin care se corecteaz erorile materiale din
deconturile de TVA?
decizia de corectare;
decontul de TVA al lunii n care au fost operate coreciile, prin nregistrarea la rndurile de
regularizri;
decontul rectificativ;
declaraia rectificativ;
decizia de impunere;
decizia de rambursare.
275.Care este documentul prin care se solicit rambursarea soldului sumei negative de
TVA?
decontul cu sume negative de TVA cu opiune de rambursare;
decontul de TVA;
cererea de rambursare;
cererea de compensare;
decizia de rambursare;
decontul cu sume negative de TVA.
276.Care este regimul aplicabil sumelor negative, mai mici de 5000 lei, din deconturile de
TVA depuse de persoanele impozabile nregistrate n scopuri de TVA?
se reporteaz, n mod obligatoriu, n decontul perioadei fiscale urmtoare;
se compenseaz, din oficiu, de ctre organul fiscal, cu alte obligaii fiscale restante;
se solicita rambursarea de ctre persoana impozabil;

se restituie, din oficiu, de ctre organul fiscal;


se compenseaz, de ctre persoana impozabil, cu alte obligaii fiscale restante;
se anuleaz de ctre organul fiscal.
277.Care este procedura de soluionare aplicabil n cazul deconturilor cu sume negative
de TVA cu opiune de rambursare depuse dup expirarea termenului legal de depunere?
nu se supun soluionrii i persoanele impozabile au obligaia prelurii sumei negative n
decontul perioadei fiscale urmtoare;
se soluioneaz cu inspecie fiscala anticipat;
se emite decizie de rambursare;
se efectueaz analiz documentar;
se nregistreaz ntr-o eviden special;
se soluioneaz cu inspecie fiscal ulterioar;
278.Ce fel de decizii sunt deciziile de rambursare a TVA emise n cazul riscului fiscal mic i
mediu?
decizii sub rezerva verificrii ulterioare;
decizii definitive;
decizii de impunere privind obligaiile fiscale suplimentare stabilite de inspecia fiscal;
decizii sub rezerva rectificrii ulterioare;
decizii referitoare la bazele de impunere;
decizii referitoare la obligaii de plat accesorii.
279.Unde se depune cererea de nregistrare a domiciliului fiscal, n cazul n care acesta
este diferit de domiciliul sau sediul social?
la organul fiscal n a crui raz teritorial urmeaz a se stabili domiciliul fiscal;
la organul fiscal n a crui raz teritorial se afl domiciliul anterior sau sediul social;
la autoritatea administraiei publice locale;
la organul fiscal n a crui raz teritorial se afl domiciliul fiscal actual;
la oficiul registrului comerului de pe lng tribunal;
la autoritatea vamal.
280.Ce se nelege prin domiciliul fiscal pentru asocierile i alte entiti fr personalitate
juridic ?
sediul acestora sau locul unde se desfoar efectiv activitatea principal;
adresa persoanei care reprezint asocierea sau entitatea;
adresa domiciliului fiscal al oricruia dintre asociai;
locul unde se exercit gestiunea administrativ i conducerea efectiv;
locul n care se afl 5% din active;
locul unde se desfoar efectiv activitatea secundar.
281.Ce se nelege prin domiciliu fiscal pentru persoanele fizice care desfoar activiti
economice n mod independent sau exercit profesii libere?
sediul activitii sau locul unde se desfoar efectiv activitatea principal;
adresa unde i au domiciliul, potrivit legii;
adresa unde locuiesc efectiv, n cazul n care aceasta este diferit de domiciliu;
adresa locuinei pe care o persoan o folosete n mod continuu peste 183 de zile
ntr-un an calendaristic;
locul n care se afl majoritatea activelor;
reedina.
282.Precizai care este codul de identificare fiscal utilizat de sucursalele din Romnia ale
societilor comerciale care au sediul principal al comerului n strintate?
codul unic de nregistrare atribuit potrivit legii speciale;
codul de nregistrare fiscal atribuit de organul fiscal competent din subordinea Ageniei
Naionale de Administrare Fiscal;
numrul de identificare fiscal atribuit de organul fiscal competent din subordinea Ageniei
Naionale de Administrare Fiscal;
numrul de identificare fiscal atribuit sediului principal de ctre autoritatea fiscal;
numrul de nmatriculare n Registrul Comerului;
codul fiscal al persoanei juridice strine.

283.Pe baza crui document depus de contribuabil, organul fiscal elibereaz certificatul de
nregistrare fiscal?
pe baza declaraiei de nregistrare fiscal, depus potrivit prevederilor legale;
pe baza unei declaraii pe propria rspundere din care s reias activitatea pentru care
dorete s se nregistreze fiscal;
pe baza declaraiei fiscale;
pe baza unei notificri;
pe baza unei decizii de impunere;
pe baza raportului de inspecie fiscal.
284.Una dintre componentele registrului contribuabililor este vectorul fiscal. La ce se refer
informaia coninut n acesta, pentru fiecare contribuabil?
la categoriile de obligaii fiscale de declarare ale contribuabilului ;
la datele de identificare ale contribuabilului;
la categoriile de obligaii fiscale de plat ale contribuabilului;
la evidena analitic a sumelor datorate i a sumelor achitate de ctre contribuabil;
la msurile de executare silit;
la numrul de sedii secundare nfiinate.
285.n ce termen este obligat contribuabilul s aduc la cunotina organului fiscal
competent, modificrile ulterioare ale datelor din declaraia de nregistrare fiscal?
n 30 de zile de la data producerii acestora;
n 5 zile calendaristice de la data producerii acestora;
n 45 zile de la data producerii acestora;
nu este necesar, ntruct se face din oficiu de ctre organul fiscal competent;
pn la data de nti a lunii urmtoare celei n care au avut loc modificrile;
n 15 zile de la data actului n care se consemneaz situaia respectiv.
286.Care este actul administrativ prin care nu se stabilesc sume de plat sau de
rambursat i se asimileaz deciziei de impunere?
decizia referitoare la bazele de impunere;
raportul privind rezultatul inspeciei fiscale;
declaraia fiscal, n cazul n care contribuabilul are obligaia stabilirii cuantumului obligaiei
fiscale;
decizia referitoare la obligaiile de plat accesorii;
decizia de pli anticipate;
decizia privind rambursri de taxa pe valoarea adugat.
287.n ce situaie, persoana fizic care realizeaz venituri n baza unui contract civil
ncheiat potrivit Codului civil nu are obligaia declarrii venitului realizat?
persoana fizic i-a exercitat, n momentul ncheierii contractului, opiunea de impunere a
venitului ca venit din alte surse cu impunere final;
n anul fiscal, persoana fizic a nregistrat pierdere;
venitul realizat nu depete cu mai mult de 20% din venitul anului precedent;
nu exist o astfel de situaie prevzut de lege;
este persoan cu handicap grav sau accentuat;
este persoan fizic strin.
288.n ce situaie se menine obligaia declarrii unui impozit, tax sau contribuie de ctre
contribuabil, dei pentru creana fiscal a fost emis un titlu de crean?
organul fiscal a stabilit din oficiu baza de impozitare i creana fiscal;
s-au stabilit obligaii de plat reprezentnd cheltuieli judiciare;
s-au stabilit obligaii de plat reprezentnd sanciuni contravenionale;
prin lege sunt prevzute obligaii de plata, fr a fi prevzute obligaii declarative;
n caz de inactivitate temporar;
s-au stabilit obligaii de plat n vam, cu ocazia importului de bunuri.
289.Care este considerata a fi data depunerii declaraiilor fiscale prin sistemul electronic
de pli?
data debitrii contului pltitorului;
data depunerii ordinului de plat la banc de ctre contribuabil;
data creditrii contului de trezorerie corespunztor impozitului pltit;

data transmiterii, de ctre trezorerie, a informaiei despre plat ctre organul fiscal
competent;
data nscris n notificarea transmis contribuabilului prin care se confirm primirea
declaraiei;
data debitrii contului pltitorului, cnd suma pltit este mai mic dect suma datorat.
290.n ce situaie, declaraia fiscal produce efectele unei ntiinri de plat?
n situaia n care contribuabilul, prin declaraia fiscal, are obligaia stabilirii impozitelor,
taxelor i contribuiilor;
n situaia n care plata obligaiei fiscale declarate nu a fost fcuta n termen de 15 zile de
la data depunerii declaraiei;
n situaia n care obligaia fiscal nu a fost achitat la termenul de scaden;
n termen de 5 zile de la data depunerii declaraiei fiscale;
n termen de 10 zile de la data depunerii declaraiei fiscale;
declaraia fiscal nu produce astfel de efecte.
291.Ce impozit, tax sau contribuie, declarate eronat, nu pot fi corectate de ctre
contribuabili din proprie iniiativ, prin depunerea unei declaraii rectificative?
taxa pe valoarea adugat;
impozitul pe profit;
accizele;
contribuiile sociale;
impozitul pe veniturile microntreprinderilor;
impozitul pe veniturile din dobnzi.
292.Care sunt persoanele juridice care au obligaia declarrii trimestriale a impozitului i
contribuiilor aferente veniturilor din salarii?
persoanele juridice care au statut de microntreprindere, n condiiile Legii nr.346/2004
privind stimularea nfiinrii i dezvoltrii ntreprinderilor mici i mijlocii, cu modificrile
i completrile ulterioare;
persoanele juridice care au realizat n anul 2006 o cifr de afaceri mai mare de 100.000
euro;
asociaiile, fundaiile sau alte entiti fr scop patrimonial;
instituiile publice;
regiile autonome de interes local ;
organizaiile sindicale.
293.Ce calculeaz i declar contribuabilul n declaraia fiscal?
cuantumul obligaiei fiscale, dac acest lucru este prevzut de lege;
accesoriile aferente obligaiilor de plat declarate i neachitate la termen;
penalitile pentru depunerea cu ntrziere a declaraiilor n cazul n care acestea au fost
calculate;
amenda contravenional stabilit de organele de inspecie fiscal;
diferenele de impozite, taxe i contribuii stabilite de organele de inspecie fiscal;
diferenele de impozite, taxe i contribuii admise la contestaii.
294.Lipsa crui element de identificare a contribuabilului din decizia de impunere, atrage
nulitatea acesteia?
numele i prenumele ori denumirea contribuabilului;
adresa sediului social;
codul numeric personal;
numele i prenumele reprezentantului legal;
adresa domiciliului fiscal;
codul de identificare fiscal.
295.Precizai care este actul administrativ prin care organul fiscal competent stabilete,
pentru un contribuabil, impozite, taxe i contribuii datorate bugetului general consolidat?
decizia de impunere;
certificatul de atestare fiscal;
raportul privind rezultatul inspeciei fiscale;
procesul verbal de constatare ncheiat de organul de inspecie fiscal;
procesul verbal de constatare i sancionare a contraveniilor;

referatul ntocmit de ctre organul fiscal.


296. Care este data nregistrrii ca persoan impozabil n scopuri de TVA pentru achiziii
intracomunitare?
data depunerii la organul fiscal competent a formularului (091) Declaraie de nregistrare
n scopuri de TVA/Declaraie de meniuni a altor persoane care efectueaz achiziii
intracomunitare;
data eliberrii certificatului de nregistrare n scopuri de TVA;
data de nti a lunii n care s-a depus formularul (091) Declaraie de nregistrare n scopuri
de TVA/Declaraie de meniuni a altor persoane care efectueaz achiziii
intracomunitare;
data depunerii la organul fiscal competent a formularului (070) Declaraie de nregistrare
fiscal/Declaraie de meniuni pentru persoanele fizice care desfoar activiti
economice n mod independent sau exercit profesii libere;
prima zi a lunii urmtoare celei n care persoana impozabil solicit nregistrarea n
scopuri de TVA pentru achiziii intracomunitare;
data comunicrii certificatului de nregistrare n scopuri de TVA.
297.Cnd se anuleaz rezerva verificrii ulterioare privind stabilirea obligaiilor fiscale?
la mplinirea termenului de prescripie sau ca urmare a inspeciei fiscale efectuate n cadrul
termenului de prescripie;
n cazul depunerii unei declaraii rectificative de ctre contribuabil, n cadrul termenului de
prescripie;
n cazul depunerii unei declaraii rectificative de ctre contribuabil pn la nceperea
aciunii de inspecie fiscal a impozitului la care se refer declaraia;
la data declarrii contribuabilului n stare de insolvabilitate;
la data nceperii procedurii de executare silit;
n cazul decesului contribuabilului.
298.Care este competena general a organelor fiscale?
administrarea creanelor fiscale, exercitarea controlului i emiterea normelor de aplicare a
prevederilor legale n materie fiscal
administrarea creanelor fiscale i vamale;
exercitarea controlului i emiterea normelor de aplicare a prevederilor legale n materie
fiscal;
administrarea impozitelor, contribuiilor i taxelor;
administrarea impozitelor datorate n vam;
controlul impozitelor, taxelor i altor sume datorate potrivit legii n vam;
299.Crui organ fiscal i revine competena teritorial n cazul contribuabililor nerezideni
care desfoar activiti pe teritoriul Romniei prin unul sau mai multe sedii permanente?
organul fiscal pe a crui raz teritorial se afl situat fiecare sediu permanent;
organul fiscal pe al crui teritoriu se realizeaz n ntregime cifra de afaceri;
organul fiscal pe a crui raz teritorial se realizeaz cu preponderen cifra de afaceri;
organul fiscal pe al crui teritoriu se realizeaz n ntregime sau cu preponderent cifra de
afaceri;
organul fiscal pe a crui raza teritorial se afl sediul principal;
organul fiscal pe al crui teritoriu este nregistrat reprezentantul fiscal.
300.Ce reprezint actul administrativ fiscal?
actul emis de organul fiscal competent n aplicarea legislaiei privind
stabilirea, modificarea sau stingerea drepturilor i obligaiilor
fiscale;
actul emis de organul de inspecie fiscal;
actul emis de organul fiscal pe raza cruia se desfoar activitatea;
declaraia contribuabilului, privind veniturile realizate precum i
impozitele declarate;
declaraia contribuabilului privind impozitele, contribuiile i taxelor
locale;
declaraia de nregistrare fiscal.
301.Care este termenul n care actul administrativ fiscal este considerat comunicat n

cazul comunicrii lui prin publicitate?


15 zile de la data afirii anunului;
data afirii anunului;
30 zile de la data afirii anunului;
5 zile de la data afirii anunului;
data lurii la cunotin de ctre contribuabil;
actul administrativ nu se comunic prin publicitate.
302.n cazul n care contribuabilul are potrivit legii, obligaii de plata la sedii secundare,
crui organ fiscal i revine competena teritorial pentru administrarea acestora?
organului fiscal n a crui raz teritoriala se afl situate sediile secundare;
organul fiscal n a crui raz teritoriala este nregistrat contribuabilul;
att organului fiscal unde este nregistrat contribuabilul, cat i organului fiscal unde se afla
sediul secundar;
oricrui organ fiscal ;
organului fiscal unde este nregistrat fiscal reprezentantul legal al contribuabilului;
organului fiscal n raza cruia se afla bunurile contribuabilului.
303.Cui revine obligaia obinerii cazierului fiscal n vederea eliberrii certificatului de
nregistrare n registrul comerului a persoanelor fizice care desfoar activiti
economice n mod independent?
primriei;
primriei sau persoanei fizice;
persoanei fizice;
reprezentantului fiscal al persoanei fizice;
nu este necesar prezentarea cazierului fiscal;
organului fiscal n a crui raz teritorial se afl domiciliul persoanei fizice;
304.Ce acte administrative fiscale, care ndeplinesc cerinele legale n materie, sunt
valabile i n cazul n care acestea nu poart semntura persoanelor mputernicite ale
organului fiscal?
cele emise prin intermediul mijloacelor informatice i care sunt stabilite prin ordin
al ministrului finanelor publice;
cele emise de organele de inspecie fiscal;
somaiile;
toate actele emise prin intermediul mijloacelor informatice;
certificatele de atestare fiscala
avizul de inspecie fiscala.
305.Care sunt persoanele crora le poate fi comunicat actul administrativ fiscal ?
contribuabilului cruia i este destinat, mputernicitului sau curatorului fiscal, dup
caz;
oricrei persoane care l solicit
persoanei care are acelai domiciliul cu contribuabilul;
persoanei care are acelai domiciliul cu contribuabilul, dar care are vrsta peste
18 ani ;
numai contribuabilului cruia i este destinat;
numai reprezentantului fiscal.
306.Care este termenul de prescripie a organului fiscal de a stabili obligaii fiscale ?
5 ani, cu excepia cazului n care legea dispune altfel ;
10 ani, cu excepia cazului n care legea dispune altfel;
15 ani, n cazul n care acestea rezult din svrirea unor fapte prevzute de legea
penal;
3 ani cu excepia cazului n care legea dispune altfel;
5 ani de la data depunerii declaraiei fiscale;
5 ani de la termenul de contestare.
307.n ce situaie se suspenda termenul de prescripie a dreptului organului fiscal de
stabilire a obligaiilor fiscale?
pe perioada cuprinsa ntre momentul nceperii inspeciei fiscale i momentul emiterii
deciziei de impunere ca urmare a efecturii inspeciei fiscale;

pe perioada cuprinsa ntre momentul nceperii inspeciei fiscale i cel al ncheierii


raportului de inspecie fiscala;
nu se suspenda n nicio situaie;
pe o perioada de maxim 3 luni de la momentul nceperii inspeciei fiscale;
pe perioada cuprinsa ntre momentul ncheierii inspeciei fiscale i cel al emiterii deciziei
de impunere;
pe perioada cuprinsa ntre momentul emiterii deciziei de impunere i cel al comunicrii
acesteia.
308.Ce este soluia fiscal individual anticipat emis de Agenia Naionala de
Administrare Fiscal?
act administrativ;
dispoziie de msuri;
act comercial;
act bilateral;
decizie de impunere;
nota unilaterala.
309.Care sunt organele fiscale competente n administrarea impozitelor, taxelor i a altor
sume datorate bugetelor locale?
compartimentele de specialitate ale autoritilor administraiei publice locale;
consiliile locale;
primriile;
direciile generale ale finanelor publice judeene;
administraiile finanelor publice municipale;
instituiile prefectului.
310.Care este termenul pentru emiterea unui acord de pre n avans, n cazul unui acord
unilateral?
12 luni;
18 luni;
6 luni;
45 de zile;
5 ani;
3 ani.
311.Care este termenul de depunere a plngerii formulate mpotriva procesului-verbal de
constatare a contraveniei i de aplicare a sanciunii?
a) 15 zile;
b) 5 zile;
c) 30 zile;
d) 45 zile;
e) 60 zile;
f) 90 zile.
312.In ce termen de la data aplicrii sanciunii, se prescrie executarea sanciunii amenzii
contravenionale, dac procesul-verbal de constatare a contraveniei nu a fost comunicat
contravenientului?
a) 1 lun;
b) 45 zile;
c) 15 zile;
d) 3 luni;
e) 6 luni;
f) 1 an.
313.Care este termenul de prescripie al aplicrii amenzii contravenionale?
a) 6 luni;
b) 2 luni;
c) 3 luni;
d) 1 lun;
e) 1 an;
f) 3 ani.
314.Care sunt sanciunile contravenionale principale reglementate de Ordonana
Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraveniilor, cu modificrile i
completrile ulterioare?
avertismentul, amenda contravenional i prestarea unei activiti n folosul comunitii;
avertismentul, amenda contravenional i suspendarea activitii;
avertismentul, amenda contravenional i confiscarea;
avertismentul, amenda contravenional, confiscarea i suspendarea activitii;
avertismentul, amenda contravenional, prestarea unei activiti n folosul comunitii,
confiscarea i suspendarea activitii;
avertismentul i amenda contravenional.

315.Care din urmtoarele sanciuni contravenionale nu sunt sanciuni contravenionale


complementare, potrivit Ordonanei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al
contraveniilor, cu modificrile i completrile ulterioare?
avertismentul si amenda contravenional;
confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contravenii;
suspendarea sau anularea, dup caz, a avizului, acordului sau a autorizaiei de exercitare
a unei activiti;
nchiderea unitii;
blocarea contului bancar;
suspendarea activitii agentului economic.
316.Care este limita minim a amenzii contravenionale reglementat de Ordonana
Guvernului nr. 2/2001, privind regimul juridic al contraveniilor, cu modificrile i
completrile ulterioare?
Potrivit Ordonana Guvernului nr. 2/2001, privind regimul juridic al contraveniilor cu
modificrile i completrile ulterioare, limita minim a amenzii contravenionale este de:
a) 25 RON;
b) 50 RON;
c) 100 RON;
d) 35 RON;
e) 10 RON;
f) 150 RON.
317.Care sunt elementele care nu atrag nulitatea procesului verbal de constatare a
contraveniei?
semntura contravenientului.
lipsa meniunilor privind numele prenumele i calitatea agentului constatator;
numele i prenumele contravenientului, iar n cazul persoanei juridice lipsa denumirii i a
sediului acesteia;
fapta svrit;
data comiterii faptei;
semntura agentului constatator;
318.Cnd fapta a fost urmrit ca infraciune i ulterior s-a stabilit c ea constituie
contravenie, prescripia aplicrii sanciunii nu curge pe tot timpul n care cauza s-a aflat n
faa organelor de cercetare sau de urmrire penal ori n faa instanei de judecat. Care
este termenul de prescripie al aplicrii sanciunii n aceasta situaie?
a) un an de la data svririi, respectiv constatrii faptei, dac prin lege nu se dispune
altfel;
6 luni de la data svririi, respectiv constatrii faptei, dac prin lege nu se dispune altfel;
3 ani de la data svririi, respectiv constatrii faptei, dac prin lege nu se dispune altfel;
un an de la data svririi, respectiv constatrii faptei, dac prin lege nu se dispune altfel;
5 ani de la data svririi, respectiv constatrii faptei, dac prin lege nu se dispune altfel;
45 de zile de la data svririi, respectiv constatrii faptei, dac prin lege nu se dispune
altfel.
319.Potrivit prevederilor Ordonanei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al
contraveniilor, cu modificrile i completrile ulterioare, n ce situaii ntiinarea de plat
se comunic contravenientului odat cu procesul-verbal?
cnd contravenientul a fost sancionat cu amend, precum i dac a fost obligat la
despgubiri;
cnd contravenientul a fost sancionat cu avertisment, precum i dac a fost obligat la
despgubiri,
cnd contravenientul a fost sancionat cu munc n folosul comunitii i plata de
despgubiri;
cnd contravenientului i-au fost blocate conturile bancare;
cnd contravenientul a fost sancionat cu amend i i-a fost suspendat activitatea;
cnd contravenientul a fost sancionat cu amend i nchiderea unitii.
320.La ce nu va proceda organul de inspecie fiscal pentru ducerea la ndeplinire a
atribuiilor inspeciei fiscale?
calcularea de accesorii aferente obligaiilor fiscale declarate i neachitate n termenele
legale.
examinarea documentelor aflate n dosarul fiscal al contribuabilului;
solicitarea de informaii de la teri;
dispunerea msurilor asigurtorii n condiiile legii;

efectuarea de investigaii fiscale;


aplicarea de sanciuni potrivit prevederilor legale;
321.Care sunt formele de inspecie fiscal?
inspecia fiscala general i inspecia fiscal parial;
inspecia fiscala general, inspecia fiscal parial, controlul inopinat, controlul prin sondaj
i controlul ncruciat;
inspecia fiscal total i inspecia fiscal parial;
controlul prin sondaj i controlul electronic;
inspecia fiscal general;
inspecia fiscal parial.
322.n ce const controlul electronic?
activitatea de verificare a contabilitii i a surselor acesteia, prelucrate n mediu electronic,
utiliznd metode de analiz, evaluare i testare asistate de instrumente informatice
specializate;
activitatea de verificare in mediu informatic a nregistrrilor contabile, a impozitelor si
taxelor datorate bugetului general consolidat;
activitatea de verificare electronic a activitii contribuabilului utiliznd programe
specializate;
activitatea de verificare electronic a sistemelor de gestiune contabil;
activitatea de verificare electronic a sistemelor de evidena financiar-contabil;
activitatea de evaluare i testare asistate de instrumente informatice specializate.
323.Care este obligaia pe care inspectorul fiscal o are la nceperea inspeciei fiscale?
s prezinte contribuabilului legitimaia de inspecie i ordinul de serviciu semnat de
conductorul organului de control;
sa prezinte legitimaia de inspecie, tematica de control i ordinul de serviciu semnat de
conductorul organului de control;
sa prezinte legitimaia de serviciu, avizul de inspecie fiscal i ordinul de serviciu semnat
de conductorul organului de control;
sa prezinte tematica de control i avizul de inspecie fiscal;
sa precizeze obiectul aciunii de control i s stabileasc durata aciunii;
s stabileasc locul de desfurare a inspeciei si impozitele i taxele supuse verificrii.
324.n ce const controlul ncruciat?
verificarea documentelor i operaiunilor impozabile ale contribuabilului, n corelaie cu
cele deinute de alte persoane;
activitatea de verificare faptic i documentar, n principal, ca urmare a unei sesizri cu
privire la existena unor fapte de nclcare a legislaiei fiscale, fr anunarea n
prealabil a contribuabilului;
activitatea de verificare faptic i documentar, n principal, ca urmare a unei sesizri cu
privire la existena unor fapte de nclcare a legislaiei fiscale;
activitatea de verificare a contabilitii i a surselor acesteia, prelucrate n mediu electronic,
utiliznd metode de analiz, evaluare i testare asistate de instrumente informatice
specializate;
activitatea de verificare ncruciat a informaiilor la contribuabilul verificat;
verificarea ncruciat a datelor din evidena contribuabilului cu cele din evidena organului
fiscal.
325.Ce acte pot fi ncheiate la finalizarea controlului inopinat sau ncruciat?
proces verbal;
proces verbal si raport de inspecie fiscal;
raport de inspecie fiscal;
decizie de impunere;
nota de constatare;
proces verbal si decizie de impunere sau decizie de nemodificare a bazei de impunere.
326.Cu excepia marilor contribuabili, inspecia fiscal se efectueaz asupra creanelor
nscute n ultimii 3 ani fiscali pentru care exist obligaia depunerii declaraiilor fiscale.
Inspecia fiscal se poate extinde pe perioada de prescripie a dreptului de a stabili
obligaii fiscale, dac este identificat cel puin una dintre urmtoarele situaii:

1. exist indicii privind diminuarea impozitelor, taxelor, contribuiilor i a altor sume datorate
bugetului general consolidat;
2. nu au fost depuse declaraii fiscale n interiorul termenului de prescripie;
3. nu au fost ndeplinite obligaiile de plat a impozitelor, taxelor, contribuiilor i altor sume
datorate bugetului general consolidat;
4. exista indicii de evaziune fiscal;
5. nu au fost depuse bilanurile contabile si raportrile semestriale obligatorii.
Indicai varianta corect.
a) 1,2,3
b) 1,2,5
c) 3,4,5
d) 2,4,5
e) 1,2,3,4,5
d) 2,3,4,5
327.Avizul de inspecie fiscal cuprinde:
1. temeiul juridic al inspeciei fiscale;
2. data de ncepere a inspeciei fiscale;
3. obligaiile fiscale i perioadele ce urmeaz a fi supuse inspeciei fiscale;
4. posibilitatea de a solicita amnarea datei de ncepere a inspeciei fiscale.
5. locul desfurrii inspeciei fiscale;
6. data de ncheiere a inspeciei fiscale.
Indicai varianta corect.
a) 1,2,3,4
b) 1,2,3,6
c) 1,2,3,4,5
d) 2,3,5,6
e) 1,2,3,4,5,6
f) 1,2,3,4,6
328.Comunicarea avizului de inspecie fiscal nu este necesar:
1. pentru soluionarea unor cereri ale contribuabilului;
2. n cazul unor aciuni ndeplinite ca urmare a solicitrii unor autoriti, potrivit legii;
3. n cazul controlului inopinat i al controlului ncruciat;
4. n cazul refacerii controlului ca urmare a unei dispoziii de reverificare cuprinse n
decizia de soluionare a contestaiei;
5. in cazul transformrii controlului inopinat in inspecie fiscal parial;
6. in cazul continurii controlului ncruciat cu inspecie fiscal general;
Indicai varianta corect.
a) 1,2,3,4
b) 1,2,3,6
c) 1,2,3,4,5
d) 2,3,5,6
e) 1,2,3,4,5,6
f) 1,2,3,4,6
329.n ce const controlul inopinat?
activitatea de verificare faptic i documentar, n principal, ca urmare a unei sesizri cu
privire la existena unor fapte de nclcare a legislaiei fiscale, fr anunarea n
prealabil a contribuabilului;
verificarea documentelor i operaiunilor impozabile ale contribuabilului, n corelaie cu
cele deinute de alte persoane;
activitatea de verificare selectiv a documentelor i operaiunilor semnificative, n care sunt
reflectate modul de calcul, de evideniere i de plat a obligaiilor fiscale datorate
bugetului general consolidat;
activitatea de verificare a contabilitii i a surselor acesteia, prelucrate n mediu electronic;
activitatea de verificare faptic i documentar, n principal, ca urmare a unei sesizri cu
privire la existena unor fapte de nclcare a legislaiei fiscale;
activitatea de verificare faptic i documentar, n principal, ca urmare a unei sesizri cu
privire la existena unor fapte de nclcare a legislaiei fiscale, fr anunarea n
prealabil a contribuabilului precum si verificarea documentelor i operaiunilor
impozabile ale contribuabilului, n corelaie cu cele deinute de alte persoane.
330.La finalizarea inspeciei fiscale, contribuabilul este obligat s dea o declaraie scris,
pe propria rspundere, din care s rezulte urmtoarele:
1. au fost puse la dispoziie toate documentele;
2. au fost puse la dispoziie informaiile solicitate pentru inspecia fiscal;
3. au fost restituite toate documentele solicitate i puse la dispoziie de contribuabil;
4. organele de inspecie fiscal au respectat programul de lucru al contribuabilului;
5. au fost puse la dispoziie toate elementele necesare identificrii realitii fiscale a
contribuabilului;
Indicai varianta corect.
a) 1,2,3
b) 2,3,4
c) 1,2,4
d) 1,2,5
e) 2,3,5
d) 3,4,5

331.Contestaia actelor administrativ fiscale se formuleaz n scris i va cuprinde:


1. datele de identificare ale contestatorului;
2. documente de plata a obligaiilor fiscale stabilite prin decizia de impunere.
3. obiectul contestaiei;
4. motivele de fapt i de drept;
5. dovezile pe care se ntemeiaz;
6. datele de identificare ale organelor de inspecie fiscal;
Indicai varianta corect.
a) 1,3,4,5
b) 1,2,3,4,5,6
c) 1,3,4,5,6
d) 1,3,4,5,6
c) 1,2,3,5,6
d) 1,2,5,6
332.Care este termenul n care se va depune, sub sanciunea decderii, contestaia
formulat mpotriva actului administrativ fiscal?
a) 30 zile;
b) 60 zile;
c) 45 zile;
d) 15 zile;
e) 5 zile;
f) in termenul de prescripie al creanei
fiscale stabilite.
333.Care sunt condiiile procedurale pentru nendeplinirea crora contestaia mpotriva
actelor administrativ fiscale poate fi respins?
nemotivat, n situaia n care contestatorul nu prezint argumente de fapt i de drept n
susinerea contestaiei sau argumentele aduse nu sunt incidente cauzei supuse
soluionrii;
nedepus la termen, n situaia n care aceasta a fost depus peste termenul prevzut de
prezenta lege;
fiind depus de o persoan lipsit de calitatea de a contesta, n situaia n care aceasta
este formulat de o persoan fizic sau juridic lipsit de calitate procesual;
fiind depus de o persoan lipsit de capacitate de exerciiu, potrivit legii;
lipsit de interes, n situaia n care contestatorul nu demonstreaz c a fost lezat n
dreptul sau interesul su legitim;
prematur formulat, n situaia n care sumele contestate nu sunt stabilite cu titlu definitiv n
sarcina acestuia sau n situaia n care contribuabilul contest un act premergtor care
st la baza emiterii unui act administrativ fiscal.
334.Contestaia mpotriva actelor administrative fiscale se depune la:
organul fiscal, respectiv vamal, al crui act administrativ este atacat;
judectoria n a crei raz teritorial i are sediul sau domiciliul persoana contestatoare;
Curtea Constituional;
Ministerul Finanelor Publice;
Agenia Naional de Administrare Fiscal;
Direcia general a finanelor publice judeean sau a municipiului Bucureti.
335.Dac actul administrativ fiscal nu conine elementele referitoare la posibilitatea de a fi
contestat, termenul de depunere a contestaiei i organul fiscal la care se depune
contestaia, termenul de depunere al contestaiei este de:
3 luni;
90 de zile;
30 de zile;
45 de zile;
6 luni;
6 sptmni.
336.Care este, potrivit Codului de procedur fiscal, termenul de soluionare a cererilor
depuse de ctre contribuabili
45 de zile de la nregistrare;
30 de zile de la nregistrare;
60 de zile de la nregistrare;
nu este prevzut expres
90 de zile de la nregistrare;
45 de zile de la data ntocmirii cererii;
337.Care este perioada maxim n care organul fiscal are dreptul s rein, n scopul

protejrii mpotriva nstrinrii sau distrugerii, documente, acte, nscrisuri, registre i


documente financiar-contabile sau orice element material care face dovada stabilirii,
nregistrrii i achitrii obligaiilor fiscale de ctre contribuabili
30 de zile, iar n cazuri excepionale, cu aprobarea conductorului organului fiscal,
perioada de reinere poate fi prelungit cu maximum 90 de zile;
60 de zile, iar n cazuri excepionale, cu aprobarea conductorului organului fiscal,
perioada de reinere poate fi prelungit cu maximum 90 de zile;
90 de zile;
30 de zile, fr ca aceast perioad s poat fi prelungit;
120 de zile, iar n cazuri excepionale, cu aprobarea conductorului organului fiscal,
perioada de reinere poate fi prelungit cu maximum 30 de zile;
45 de zile;
338.Cine trebuie s suporte plata expertizei, n situaia n care organul fiscal apeleaz,
potrivit legii, la serviciile unui expert
organele fiscale care au solicitat expertiza;
contribuabilul cruia i s-a efectuat expertiza;
Corpul experilor contabili si contabililor autorizai;
nu este prevzut expres de lege;
contribuabilul care a solicitat expertiza;
Ministerul Finanelor Publice, dintr-un fond special constituit;
339.Ce tip de obligaii fiscale accesorii se datoreaz pentru sumele reprezentnd ajutoare
de stat ilegale de recuperat:
dobnzi;
majorri de ntrziere i penaliti de orice fel;
penaliti de ntrziere;
dobnzi i penaliti de ntrziere;
dobnzi i penaliti de orice fel;
penaliti.
340.Care este termenul de utilizare de ctre contribuabil a certificatului de atestare fiscal
pentru persoane juridice, eliberat de organul fiscal competent :
30 de zile de la data comunicrii;
60 de zile de la data emiterii;
90 de zile de la data emiterii;
45 de zile de la data emiterii;
90 de zile de la data solicitrii;
pe perioad nelimitat.
341.Ce creane sunt cuprinse n certificatul de atestare fiscal pentru persoane juridice:
creanele fiscale exigibile, existente n sold n ultima zi a lunii anterioare depunerii cererii;
creanele fiscale exigibile, existente n sold la data eliberrii acestuia;
creanele fiscale existente n sold n ziua anterioar emiterii acestuia;
creanele fiscale existente n evidena pe pltitor la data eliberrii acestuia;
creanele fiscale exigibile, existente n balana contribuabilului la data eliberrii acestuia;
creanele fiscale exigibile, existente n sold n prima zi urmtoare depunerii cererii.
342.Care este cuantumul garaniei pentru obligaiile la bugetul local ce fac obiectul
nlesnirilor la plat, datorate i neachitate dup data de 1 iulie 2003, de ctre persoanele
juridice:
100% din totalul creanei bugetare locale pentru care s-a acordat nlesnirea;
sum egal cu dou rate medii din ealonare, reprezentnd obligaii bugetare locale
ealonate i dobnzi calculate, n cazul ealonrilor la plat;
sum rezultat din raportul dintre contravaloarea debitelor amnate i dobnzile calculate
i numrul de luni aprobate pentru amnare la plat, n cazul amnrilor la plat;
50% din obligaiile bugetare locale ealonate la plat;
sum egal cu dou rate medii din obligaiile bugetare locale amnate n vederea scutirii la
plat;
50% din obligaiile bugetare locale scutite la plat;
343.Ce sume sunt supuse executrii silite prin poprire:

toate sumele urmribile reprezentnd venituri i disponibiliti bneti n lei i n valut,


titluri de valoare sau alte bunuri mobile necorporale, deinute i/sau datorate, cu orice
titlu, debitorului de ctre tere persoane sau care acesta le va datora i/sau deine n
viitor n temeiul unor raporturi juridice existente;
sumele reprezentnd credite nerambursabile;
sumele reprezentnd finanri primite de la instituii sau organisme internaionale pentru
derularea unor programe sau proiecte;
sumele reprezentnd venituri i disponibiliti n valut cu acordul titularului de cont;
sumele reprezentnd toate veniturile bneti ale debitorului persoan fizic;
pensiile de orice fel integral.
344.n ce termen de la depunerea cererii de ctre organele de executare, biroul de carte
funciar va comunica drepturile reale i sarcinile care greveaz imobilul urmrit precum i
titularii acestora:
n termen de 10 zile;
n termen de 15 zile;
n termen de 30 de zile;
n termen de 25 de zile;
nu are obligaia comunicrii;
la data organizrii licitaiei.
345.n ce termen trebuie s efectueze organul de executare publicitatea pentru
valorificarea bunurilor sechestrate prin vnzarea la licitaie:
cu cel puin 10 zile nainte de data fixat pentru desfurarea licitaiei;
cu cel puin 3 zile nainte de data fixat pentru desfurarea licitaiei;
cu cel puin 5 zile nainte de data fixat pentru desfurarea licitaiei;
cu cel puin o lun de zile nainte de data fixat pentru desfurarea licitaiei;
cu o zi nainte de data fixat pentru desfurarea licitaiei;
n ziua fixat pentru desfurarea licitaiei.
346.Care este taxa de participare la licitaie pe care ofertanii trebuie s o depun, cu cel
puin o zi nainte de data licitaiei:
10% din preul de pornire a licitaiei;
5% din preul de pornire a licitaiei;
50% din preul de evaluare a bunului;
50% din preul de pornire a licitaiei;
25% din preul de pornire a licitaiei;
30% din preul de evaluare a bunului.
347.n ce termen trebuie s plteasc adjudecatarul preul bunului adjudecat prin licitaie:
cel mult 5 zile de la data adjudecrii, n numerar la o unitate a Trezoreriei Statului, sau prin
decontare bancara;
10 zile de la data adjudecrii, prin decontare bancar;
10 zile de la data adjudecrii, n numerar la o unitate a Trezoreriei Statului:
15 zile de la data adjudecrii, prin decontare bancar;
25 de zile de la data adjudecrii, n numerar la o unitate a Trezoreriei Statului;
30 de zile de la data adjudecrii, prin decontare bancar.
348.Care este documentul prin care se efectueaz stingerea creanelor fiscale prin
operaiunea de dare n plat a bunurilor imobile:
procesul-verbal de trecere n proprietatea public a bunului imobil care constituie titlu de
proprietate;
decizia Comisiei fiscale Centrale;
procesul-verbal privind eliberarea sau distribuirea sumelor realizate din executare silit;
procesul verbal de sechestru;
decizia de impunere;
nota de compensare.
349.Care sunt documentele prin care este mputernicit executorul fiscal n faa debitorului
i a terilor :
legitimaia de executor fiscal i delegaia emis de organul de executare silit;
legitimaia de executor fiscal i ordinul de deplasare;

ordinul de deplasare i legitimaia de controlor;


delegaia emis de organul de inspecie fiscal i ordinul de deplasare;
legitimaia de controlor i legitimaia de executor fiscal;
legitimaia de controlor i delegaia emis de organul de executare silit.
350.Care este primul act de ncepere a executrii silite:
somaia;
titlul de crean;
adresa de nfiinare a popririi;
procesul verbal de sechestru;
decizia de impunere;
decizia referitoare la obligaiile de plat accesorii.
351.Care sunt bunurile mobile supuse executrii silite:
orice bunuri mobile ale debitorului, cu excepiile prevzute de lege;
bunurile mobile de orice fel care servesc la continuarea studiilor i la formarea
profesional;
bunurile strict necesare exercitrii profesiei sau altei ocupaii cu caracter permanent;
bunurile strict necesare uzului personal sau casnic al debitorului i familiei sale;
alimentele necesare debitorului i familiei sale pe timp de dou luni;
combustibilul necesar debitorului i familiei sale pentru nclzit i prepararea hranei, socotit
pentru 3 luni de iarn.
352.De la ce dat sunt indisponibilizate, pentru stingerea creanelor fiscale prin poprire, la
data sesizrii bncii, sumele existente, precum i cele viitoare provenite din ncasrile
zilnice n conturile n lei i n valut:
de la data i ora primirii adresei de nfiinare a popririi asupra disponibilitilor bneti;
de la data de nti a lunii urmtoare primirii adresei de nfiinare a popririi;
n termen de 15 zile de la data primirii adresei de nfiinare a popririi;
n termen de 10 zile de la data primirii adresei de nfiinare a popririi;
n termen de 3 luni de zile de la data primirii adresei de nfiinare a popririi;
n termen de 5 zile de la data primirii adresei de nfiinare a popririi.
353.Care este cuantumul minim al creanei stabilite n Romnia ce
ntr-un stat membru al Uniunii Europene:
echivalentul n lei a 1500 euro la cursul de schimb comunicat de
Romniei din ziua semnrii cererii de recuperare;
echivalentul n lei a 1000 euro la cursul de schimb comunicat de
Romniei din ziua semnrii cererii de recuperare;
echivalentul n lei a 1000 euro la cursul de schimb comunicat de
Romniei din ziua transmiterii cererii de recuperare;
echivalentul n lei a 500 euro la cursul de schimb comunicat de
Romniei din ziua transmiterii cererii de recuperare;
echivalentul n lei a 300 euro la cursul de schimb comunicat de
Romniei din ziua semnrii cererii de recuperare;
echivalentul n lei a 700 euro la cursul de schimb comunicat de
Romniei din ziua semnrii cererii de recuperare.

poate fi recuperat
Banca Naional a
Banca Naional a
Banca Naional a
Banca Naional a
Banca Naional a
Banca Naional a

354.De ctre cine se suport, ncepnd cu 1 ianuarie 2007, cheltuielile pentru acordarea
asistenei privind furnizarea de informaii sau comunicarea actelor administrative ntr-un
stat membru al Uniunii Europene:
autoritatea solicitat;
autoritatea solicitant;
Comisia European;
Consiliul Europei;
Banca Naional a Romniei;
Trezoreria Statului.
355.Cnd se transfer autoritii solicitante dintr-un stat membru al Uniunii Europene, n
moneda naional a Romniei, ntregul cuantum al creanei recuperate:
n luna urmtoare datei la care s-a realizat recuperarea;

la data la care s-a realizat recuperarea;


n termen de maxim 3 luni de la data recuperrii;
n luna n care s-a realizat recuperarea;
n termen de maxim 6 luni de la recuperare;
n termen de maxim 2 luni de la data recuperrii.
356.Care sunt situaiile n care se suspend procedura de executare silit:
n cazuri excepionale pe o perioad de cel mult 6 luni i doar o singur dat pentru
acelai debitor, prin hotrre a Guvernului;
cnd s-au stins integral obligaiile fiscale prevzute n titlul executoriu, inclusiv obligaiile
de plat accesorii, cheltuielile de executare i orice alte sume stabilite n sarcina
debitorului potrivit legii;
la cererea debitorului;
la cererea unitii bancare unde debitorul are deschise conturi;
cnd a fost desfiinat titlul executoriu;
la cererea debitorului solidar.
357.n ce cazuri nceteaz procedura de executarea silit:
cnd a fost desfiinat titlul executoriu;
cnd dup primirea procesului verbal de sechestru debitorul solicit organului de
executare s i aprobe ca plat integral a creanelor fiscale s se fac din veniturile
bunului imobil urmrit sau din alte venituri ale sale pe timp de cel mult 6 luni;
de la data comunicrii aprobrii nlesnirii la plat, n condiiile legii;
la cererea debitorului solidar;
la cererea debitorului;
la solicitarea bncii.
358.Ce sume se restituie de ctre organul fiscal competent, la cererea debitorului:
cele pltite n plus fa de obligaia fiscal;
cele pltite dup mplinirea termenului de prescripie a dreptului de a cere executarea
silit;
cele pltite cu titlu de amenzi;
cele pltite cu titlu de cheltuieli judiciare;
cele pltite ca urmare a confiscrii dispuse de organele de poliie sau de alte organe
competente;
cele pltite din dispoziia organelor de control.
359.Cum se aprob procedura de restituire i de rambursare a sumelor de la buget,
inclusiv modalitatea de acordare a dobnzilor :
ordin al ministrului finanelor publice;
ordin al preedintelui Ageniei Naionale de Administrare Fiscal;
hotrre a Guvernului;
hotrre a Consiliului local;
decizia Comisiei Fiscale Centrale;
decizia conductorului organului de executare silit;
360.n ce termen se prescrie dreptul de a cere executarea silit a creanelor fiscale:
n termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului urmtor celui n care a luat natere
acest drept;
n termen de 3 ani de la data de 1 ianuarie a anului urmtor celui n care a luat natere
acest drept;
n termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului urmtor celui n care a luat natere
dreptul de compensare sau restituire;
n termen de 3 ani de la data de 1 ianuarie a anului urmtor celui n care a luat natere
acest drept, pentru amenzi contravenionale;
n termen de 1 an de la data de 1 ianuarie a anului urmtor celui n care a luat natere
acest drept, pentru amenzi de orice fel;
n termen de peste 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului urmtor celui n care a luat
natere acest drept.
361.n ce termen poate fi depus, sub sanciunea decderii, cererea de ndreptare a
erorilor din documentele de plat ntocmite de debitor:

1 an de la data plii;
5 ani de la data plii;
5 ani de la data solicitrii;
3 ani de la data plii;
2 ani de la data plii;
18 luni de la data plii.
362.Cum se dispun msurile asigurtorii:
prin decizie emis de organul fiscal competent;
prin decizie a organului de executare;
prin ordin al preedintelui Ageniei Naionale de Administrare Fiscal;
prin ordin al ministrului finanelor publice;
prin decizie a conductorului organului de executare;
prin decizie a Comisiei Centrale Fiscale.
363.n sarcina cui sunt cheltuielile ocazionate de efectuarea procedurii de executare silit
a creanelor fiscale:
debitorilor;
organului de inspecie fiscal;
unitii de contabilitate public i trezorerie;
unitii bancare;
conductorului organului de inspecie fiscal;
serviciul de soluionare a contestaiilor.
364.Care este modalitatea achitrii preului bunurilor imobile vndute prin licitaie n cazul
vnzrii cu plata n rate:
n cel mult 12 de rate lunare cu un avans de minim 50% din preul de adjudecare;
n cel puin 12 rate lunare cu un avans de maxim 30% din preul de adjudecare;
n 24 de rate lunare cu un avans de maxim 50% din preul de adjudecare;
n 18 de rate lunare cu un avans de maxim 50% din preul de adjudecare;
n 36 de rate lunare cu un avans de maxim 10% din preul de adjudecare;
n 12 rate lunare cu un avans de maxim 10% din preul de adjudecare.
365.Care sunt creanele fiscale care pot fi anulate:
creanele fiscale supuse executrii silite care sunt mai mici dect cheltuielile de executare,
exclusiv cele privind comunicarea prin pot;
creanele fiscale mai mici de 100 lei (RON) aflate n sold la 31 decembrie a anului;
creanele fiscale reprezentnd amenzi mai mici de 100 lei (RON);
creane fiscale reprezentnd cheltuieli de executare;
creane fiscale reprezentnd sume confiscate mai mici de 1000 lei (RON);
creane fiscale reprezentnd despgubiri stabilite de instana judectoreasc mai mici de
50 lei (RON).
366.Sub ce form se pot constitui garaniile de ctre debitor la solicitarea organului fiscal:
scrisoare de garanie bancar, consemnri de mijloace bneti la o unitate a trezoreriei
statului, ipotec asupra unor bunuri imobile din ar, gaj asupra unor bunuri mobile,
fidejusiune;
consemnrii de mijloace bneti la o unitate de Trezorerie a Statului i scrisoare de
garanie bancar;
scrisoare de garanie bancar, ipotec asupra unor bunuri imobile din ar i strintate i
gaj asupra unor bunuri mobile;
consemnrii de mijloace bneti la o unitate a Trezoreriei Statului i fidejusiune;
fidejusiune, ipotec asupra unor bunuri imobile din ar i gaj asupra unor bunuri mobile;
scrisoare de garanie bancar, gaj asupra unor bunuri mobile i ipotec asupra unor bunuri
imobile din tara.
367.Unde pot face persoanele interesate contestaie mpotriva oricrui act de executare
efectuat cu nclcarea prevederilor Codului de procedura fiscal, de ctre organele de
executare silit:
judectorii;
Tribunalul judeean sau al municipiului Bucureti;
Curtea de Apel;

conductorul organului de executare;


nalta Curte de Casaie i Justiie;
conductorul organului fiscal competent.
368.n ce termen se face, sub sanciunea decderii, contestaia la executare silit:
15 zile;
45 de zile;
30 de zile;
60 de zile;
90 de zile;
1 an.
369.Ce trebuie s indice obligatoriu organul fiscal n toate actele de executare silit:
titlul executoriu , natura i cuantumul debitului ce face obiectul executrii silite;
natura i cuantumul debitului ce face obiectul executrii silite;
somaia i cuantumul debitului ce face obiectul executrii silite;
titlul executoriu i somaia;
procesul verbal de sechestru;
somaia i natura debitului ce face obiectul executrii silite.
370.Prin ce se aprob coninutul dosarului preurilor de transfer:
ordin al preedintelui Ageniei Naionale de Administrare Fiscal;
ordin al ministrului finanelor publice;
hotrre a Guvernului;
decizia Comisiei Fiscale Centrale;
hotrre a Consiliului local;
conductorul organului fiscal competent.
371.Prin ce poate fi modificat nivelul majorrilor de ntrziere pentru neachitarea la
termenul de scaden a obligaiilor de plat:
legi bugetare anuale;
hotrre de Guvern;
ordin al ministrului finanelor publice;
ordin al preedintelui Ageniei Naionale de Administrare Fiscal;
hotrrea Consiliului local;
decizia Comisiei Fiscale Centrale.
372.Creanele fiscale rezultate din raporturi juridice vamale se compenseaz cu creanele
contribuabilului reprezentnd sume de restituit de aceeai natur, conform Codului de
procedura fiscal. Care este ordinea n care vor fi compensate eventualele diferene
rmase, cu alte obligaii fiscale ale debitorului :
bugetul de stat, fondul de risc pentru garanii de stat pentru mprumuturi externe, bugetul
asigurrilor sociale de stat, bugetul Fondului naional unic de asigurri sociale de
sntate, bugetul asigurrilor pentru omaj;
bugetul de stat, bugetul asigurrilor sociale de stat, fondul de risc pentru garanii de stat
pentru mprumuturi externe, bugetul Fondului naional unic de asigurri sociale de
sntate, bugetul asigurrilor pentru omaj;
fondul de risc pentru garanii de stat pentru mprumuturi externe, bugetul de stat, bugetul
asigurrilor sociale de stat, bugetul asigurrilor pentru omaj, bugetul Fondului naional
unic de asigurri sociale de sntate;
bugetul asigurrilor sociale de stat, bugetul de stat, bugetul asigurrilor pentru omaj,
bugetul Fondului naional unic de asigurri sociale de sntate, fondul de risc pentru
garanii de stat pentru mprumuturi externe;
bugetul de stat, bugetul asigurrilor pentru omaj, bugetul asigurrilor sociale de stat,
bugetul Fondului naional unic de asigurri sociale de sntate, fondul de risc pentru
garanii de stat pentru mprumuturi externe;
bugetul de stat, fondul de risc pentru garanii de stat pentru mprumuturi externe, bugetul
Fondului naional unic de asigurri sociale de sntate, bugetul asigurrilor pentru
omaj, bugetul asigurrilor sociale de stat.

373.Prin ce este reglementat modul de calcul al majorrilor de ntrziere aferente sumelor


reprezentnd eventuale diferene ntre impozitul pe profit pltit la data de 25 ianuarie a
anului urmtor celui de impunere i impozitul pe profit datorat conform declaraiei de
impunere ntocmite pe baza situaiei financiare anuale:
norme metodologice aprobate prin ordin al ministrului finanelor publice;
norme metodologice aprobate prin hotrre a Guvernului;
instruciuni aprobate prin ordin al preedintelui Ageniei Naionale de Administrare Fiscal;
legi bugetare anuale;
decizii de impunere emise de organul fiscal competent;
decizii referitoare la obligaiile de plat accesorii.
374.Care sunt consecinele nedecontrii de ctre unitile bancare a sumelor datorate
bugetului general consolidat, n termen de trei zile lucrtoare de la data debitrii contului
debitorului:
nu l exonereaz pe pltitor de obligaia de plat a sumelor respective i atrage pentru
acesta plata obligaiilor fiscale accesorii calculate conform legii, dup termenul de trei
zile;
l exonereaz pe pltitor de obligaia de plat att a sumelor respective ct i a dobnzilor
i penalitilor de ntrziere, acestea fiind n sarcina unitii bancare;
l exonereaz pe pltitor de obligaia de plat a sumelor respective;
atrage pentru unitatea bancar, dobnzi i penaliti de ntrziere, calculate conform legii,
dup termenul de trei zile;
l exonereaz pe pltitor de obligaia de plata a sumelor respective, care vor fi stabilite n
sarcina unitii bancare, dar atrage pentru pltitor dobnzi i penaliti de ntrziere la
nivelul celor prevzute de lege, numai dup expirarea termenului de trei zile;
conduce la calculul de dobnzi i penaliti de ntrziere, numai dup expirarea termenului
de trei zile, care vor fi stabilite de organul fiscal competent att n sarcina pltitorului
ct i n sarcina unitii bancare.
375.Ce tip de obligaii fiscale accesorii s-au datorat de ctre debitori pentru obligaiile
fiscale principale care fac obiectul ealonrii i/sau amnrii la plat, n cursul anului 2005:
a)
dobnzi;
b)
penaliti de ntrziere;
c)
penaliti i penaliti de ntrziere;
d)
dobnzi i penaliti de ntrziere;
e)
penaliti;
f)
nu se datoreaz obligaii fiscale accesorii.
376.De cnd se datoreaz majorri de ntrziere pentru diferenele suplimentare de
creane fiscale rezultate din corectarea declaraiilor sau modificarea unei decizii de
impunere:
ncepnd cu ziua imediat urmtoare scadenei creanei fiscale pentru care s-a stabilit
diferena i pn la data stingerii acesteia, inclusiv;
ncepnd cu data de 5 a lunii urmtoare dac data comunicrii este cuprins n intervalul
1-15 din lun;
ncepnd cu data de 20 a lunii urmtoare dac data comunicrii este cuprins n intervalul
16-31 din lun;
ncepnd cu data depunerii declaraiei rectificative la organul fiscal competent;
ncepnd cu data nscris n raportul de inspecie fiscal;
ncepnd cu ziua imediat urmtoare emiterii deciziei referitoare la obligaiile de plat
accesorii.
377.Ce acte administrative fiscale sunt asimilate deciziilor de impunere:
a)
deciziile referitoare la obligaiile de plat accesorii;
b)
ntiinarea la plat;
c)
somaia;
d)
procesul verbal de sechestru;
e)
procesul verbal referitor de eliberare i distribuire a sumelor realizate din executare
silita;
f)
adresa de nfiinare a popririi.
378.Din momentul indisponibilizrii sumelor existente precum i celor viitoare provenite din

ncasrile zilnice n conturile n lei i n valut, bncile nu vor proceda la decontarea


documentelor de plat primite i nu vor accepta alte pli din conturile debitorilor, pn la
achitarea integral a obligaiilor fiscale nscrise n adresa de nfiinare a popririi. Care sunt
sumele exceptate de la aceste dispoziii:
a)
plii drepturilor salariale;
b)
plii sumelor reprezentnd contravaloarea energiei electrice i termice, precum
i a altor utiliti;
c)
plii contravalorii materiilor prime i materialelor necesare desfurrii activitii;
d)
plii sumelor reprezentnd mprumuturi interne la bnci;
e)
plii sumelor stabilite cu titlu de daune;
f)
plii sumelor reprezentnd mprumuturi externe la bnci.
379.Cum se datoreaz majorrile de ntrziere pentru neplata la termenul de scaden a
obligaiilor fiscale, ncepnd cu data de 1 ianuarie 2006, i care este nivelul acestora:
a)
pentru fiecare zi de ntrziere, nivelul acestora fiind de 0,1%;
b)
pe lun sau fraciune de lun, nivelul acestora fiind de 0,01%;
c)
pentru fiecare zi de ntrziere, nivelul acestora fiind de 0,05 %;
d)
pentru fiecare zi de ntrziere, nivelul acestora fiind de 0,06%;
e)
pentru fiecare lun sau fraciune de lun, nivelul acestora fiind de 0,5%;
f)
pentru fiecare lun sau fraciune de luna, nivelul acestora fiind de 0,1 %.
380.Care este modalitatea de realizare a restituirii sumelor n valut confiscate:
n lei, la cursul de referin a pieei valutare pentru euro, comunicat de BNR, de la data
rmnerii definitive si irevocabile a hotrrii judectoreti prin care se dispune
restituirea;
n lei, la cursul de referin comunicat de BNR, de la data rmnerii definitive a hotrrii
judectoreti prin care se dispune restituirea;
n lei, la cursul de referin a pieei valutare comunicat de BNR, valabil la data confiscrii
sumei;
n lei la cursul de referin a pieei valutare pentru euro comunicat de BNR, valabil la data
efecturii restituirii;
n lei, la cursul de referin a pieei valutare comunicat de BNR, valabil pentru ziua
precedenta zilei n care se efectueaz restituirea;
n valut, la data efecturii restituirii.
381.Pentru ce tip de creane fiscale se datoreaz majorri de ntrziere, potrivit legii:
a)
obligaii de plat neachitate la termenul de scaden;
b)
amenzi de orice fel;
c)
dobnzi, majorri de ntrziere, penaliti i penaliti de ntrziere;
d)
cheltuieli de executare silit;
e)
cheltuieli judiciare;
f)
sume confiscate.
382.n cazul debitorilor solidari, organele de executare silit sesizate, crora li s-a
comunicat debitul, dup nscrierea acestuia ntr-o eviden nominal vor lua msuri de
executare silit. n ce termen vor comunica organului de executare coordonator sumele
realizate n contul debitorului:
10 zile de la realizarea acestora;
15 zile de la realizarea acestora;
30 de zile de la realizarea acestora;
60 de zile de la realizarea acestora;
6 luni de la realizarea acestora;
3 luni de la realizarea acestora.
383.n situaia n care contribuabilul nu efectueaz stingerea obligaiilor fiscale n ordinea
prevzut de lege, organul fiscal va efectua stingerea acestora. n ce termen organul fiscal
va ntiina debitorul despre msura luat:
nu este prevzut un termen;
15 zile;
7 zile de la data efecturii stingerii;
30 de zile la data efecturii stingerii;
45 de zile;

5 zile.
384.n ce termen de la efectuarea operaiunii de compensare organul fiscal competent va
ntiina n scris debitorul despre msura luat potrivit legii:
7 zile de la data efecturii operaiunii;
15 zile de la data efecturii operaiunii;
30 de zile de la data efecturii operaiunii;
20 de zile de la data efecturii operaiunii;
45 de zile de la data efecturii operaiunii;
10 zile de la data efecturii operaiunii.
385.Care este termenul n care se restituie din oficiu de ctre organele fiscale competente
diferenele de impozite rezultate din regularizarea anual a impozitului pe venit datorat de
persoanele fizice:
cel mult 60 de zile de la data comunicrii deciziei de impunere;
3 luni de la data comunicrii deciziei de impunere;
6 luni de la data comunicrii deciziei de impunere;
2 luni de la data depunerii declaraiei de impozit pe venit;
1 an de la data comunicrii deciziei de impunere;
9 luni de la data comunicrii deciziei de impunere.
386.Din cte persoane se constituie comisia pentru vnzarea la licitaie a bunurilor
sechestrate:
3 persoane desemnate de organul de conducere al creditorului bugetar;
5 persoane desemnate de organul de conducere a creditorului bugetar;
cel puin 5 persoane desemnate de preedintele Ageniei Naionale de Administrare
Fiscal;
cel puin 3 persoane desemnate de preedintele Ageniei Naionale de Administrare
Fiscal;
5 persoane desemnate de conductorul organului de inspecie fiscal;
5 persoane desemnate de conductorul organului de executare silita.
387.Care este actul prin care se stabilete termenul de plat pentru obligaiile fiscale
ealonate sau amnate la plat, precum i accesoriile acestora:
documentul prin care se acord nlesnirea la plat;
decizia de impunere;
ordinul preedintelui Ageniei Naionale de Administrare Fiscal;
decizia referitoare la obligaiile de plat accesorii;
certificatul de atestare fiscal;
decizie emis de organul fiscal competent.
388.Care debitor este insolvabil:
a)
debitorul ale crui venituri sau bunuri urmribile au o valoare mai mic dect
obligaiile fiscale de plat sau care nu are venituri ori bunuri urmribile;
b)
debitorul ale crui venituri sau bunuri urmribile au o valoare mai mare dect
obligaiile fiscale de plat;
c)
debitorul ale crui venituri sau bunuri urmribile sunt sechestrate;
d)
debitorul care are venituri i disponibiliti bneti poprite;
e)
debitorul ale crui venituri sau bunuri urmribile au o valoare mai mare dect
obligaiile fiscale de plata sau care nu are venituri ori bunuri urmribile;
f)
debitorul asupra cruia s-au dispus masuri asiguratorii.

389.
Ce document nu poate fi utilizat, in cadrul regimului vamal de
tranzit,in vederea autorizarii unei proceduri simplificate?

390. Cum se acorda liberul de vama pentru bunurile apartinand calatorilor ce se intorc
in Romania din terte tari, dupa controlul vamal?

Declaratie verbalachitanta pt achitarea drepturilor datotrate sau

trecere prin culoar verde sau nimic de declarat (art 163 rv)

391. Pentru ce tip de antrepozit evidentele biroului vamal tin loc de evidente ale
antrepozitarului?

392.In ce situatie se aplica metoda cheii valorice in cazul perfectionarii active?


Metoda cheii valorice se aplic cnd metoda cheii cantitative nu este aplicabil. (art 375.5
RV).
393.

Ce tip de regim vamal nu este considerat regim vamal economic?

Tranzit

(punere in libera circulatie, export)

394. Ce tip de regim vamal nu este considerat regim vamal suspensiv?

Perfectionare pasiva (punere in libera circulatie, export)

395.
Care este termenul inscrierii marfurilor in evidenta operativa a
antrepozitarului?
imediat ce marfurile au fost introduse in antrepozit
396. Care este motivul stabilirii proportiei marfurilor de import sau de export temporar
incorporate in produse compensatoare?
ART. 375 (RV)
(1) Proporia mrfurilor de import sau de export temporar ncorporate n produsele
compensatoare se calculeaz pentru:
a) determinarea drepturilor de import datorate;
b) determinarea cuantumului de dedus cnd ia natere o datorie vamal;
c) aplicarea msurilor de politic comercial.
397.

La ce curs se realizeaza transformarea in lei a valorii in vama?

din penultima zi de miercuri a lunii

398.
Ce facilitate fiscala poate permite regimul vamal de admitere
temporara?
exonerare partiala sau totala de drepturi

399.
Pentru ce bunuri nu se poate acorda regimul de admitere temporara cu
exonerare totala de drepturi de import?

art 415 cv

400.

Ce se intelege prin elemente de taxare in sensul calculului datoriei vamale?

Elemente de taxare - nivelul taxei vamale prevzute n Tariful vamal, regulile de


determinare a valorii n vam, cursul de schimb valutar utilizat i regulile de origine
aplicabile.

401.
Cand se poate elibera garantia instituita in vederea acoperirii
drepturilor de import?
cand datoria vamala se stinge sau nu mai poate lua nastere

402.

La ce se refera sistemul armonizat?

Clasificare tarifara / denumirea si codificarea mafurilor


403 .

Ce reprezinta antrepozitul vamal?

orice loc aflat sub supraveghere vamala si aflat sub supravegherea acesteia, unde
marfurile pot fi depozitate in conditiile prevazute

404. Cine poate constitui, in conditiile prevazute de lege, o garantie pentru a asigura
plata unei datorii vamale?

debitorul sau potentialul debitor si cu acordul autoritatilor o terta persoana (art. 211)

405.
Cum se determina originea nepreferentiala a ambalajelor care sunt
declarate impreuna cu bunurile?

Ambalajele se considera avand aceeasi origine cu bunurile

406.
Ce se intelege prin operatiune substantial^ in vederea determinarii originii
nepreferentiale conform prevederilor Regulamentului vamal ?

prelucrarea sau transformarea in urma careia prod obtinut se incadreaza la o [pozitie


tarifara din NC diferita de cea a materiei prime utilizata la fabricare

407.

Pentru ce regimuri se utilizeaza sintagma regim vamal economic?

antrepozit vamal, perfectionare activa si pasiva, transformare sub control vamal, admitere
temporara

408.

Cate operatiuni de tranzit acopera garantia izolata?

1
409.
Care sunt raspunderile detinatorului de antrepozit vamal fata de
autoritatea vamala?
art. 122 CV
Deintorul antrepozitului vamal are, fa de autoritatea vamal, urmtoarele rspunderi:
a) s asigure supravegherea mrfurilor, astfel nct s nu fie posibil sustragerea
acestora de sub controlul vamal;
b) s ndeplineasc obligaiile ce decurg din depozitarea mrfurilor aflate n regim de
antrepozitare vamal;
c) s respecte condiiile stabilite n autorizaie.

410.

Ce tipuri de antrepozite fac parte din categoria antrepozitelor vamale publice?

A, B, F

411.
Ce categorie de cheltuieli se include in valoarea in vama, conform
prevederilor artl. din Acordul privind aplicarea art VII GATT?
(2) La valoarea n vam, conform prevederilor art. 1 (pretul de tranzactie) din acordul
prevzut la alin. (1), n msura n care au fost efectuate, dar nu au fost cuprinse n pre, se
includ:
a) cheltuielile de transport al mrfurilor importate pn la frontiera romn;
b) cheltuielile de ncrcare, de descrcare i de manipulare, conexe transportului, ale
mrfurilor din import aferente parcursului extern;
c) costul asigurrii pe parcurs extern.

412.
In ce situatie se poate acorda autorizatia pentru transformare sub
control vamal?
art 153. CV
Autorizaia pentru transformare sub control vamal se acord numai:
a) persoanelor stabilite n Romnia;
b) cnd mrfurile de import pot fi identificate n produsele transformate;
c) cnd natura sau starea mrfurilor din momentul plasrii lor sub regim nu mai poate fi
reconstituit economic dup transformare;
d) cnd utilizarea regimului nu poate avea drept consecin eludarea efectelor
reglementrilor privind originea i a restriciilor cantitative aplicabile mrfurilor importate;
e) cnd sunt ndeplinite condiiile necesare ca regimul s ajute la crearea sau
meninerea activitii de transformare a mrfurilor n Romnia, fr s aduc atingere n
mod vdit intereselor economice ale productorilor naionali de mrfuri similare. Prin
regulamentul vamal se stabilesc cazurile n care aceste condiii economice se consider
ndeplinite.

413.
Cand nu poate fi utilizat sistemul cu rambursare in cadrul regimului de
perfectionare activa?
art 144 CV

412 414.

Ce se intelege prin produse compensatoare?

toate produsele care rezulta din operatiuni de perfectionare

415.

Ce marfuri sau produse nu pot fi plasate in regim de perfectionare pasiva?

ART. 166 cv
(1) Nu pot fi plasate n regim de perfecionare pasiv mrfurile romneti:
a) al cror export implic rambursarea sau remiterea drepturilor de import;
b) care, naintea exportului, au fost puse n liber circulaie cu exonerare total de
drepturi de import, n funcie de destinaia lor final, att timp ct condiiile pentru
acordarea unei astfel de exonerri continu s se aplice;
c) al cror export implic acordarea rambursrilor la export sau pentru care, potrivit
reglementrilor privind politica agricol, se acord un alt avantaj financiar dect aceste
rambursri.
416.
In ce situatie marfurile puse in libera circulatie ii pierd statutul vamal de marfuri
romaneti?
cand sunt scoase de pe teritoriul RO
417. In ce conditii, in cazul repararii unui produs plasat sub regim de perfectionare
pasiva, acesta este pus in libera circulatie cu exonerare totala de drepturi de import?
ART. 175
(1) Produsele de nlocuire trebuie s se ncadreze la acelai cod tarifar, s fie de
aceeai calitate comercial i s aib aceleai caracteristici tehnice ca mrfurile de export
temporar, dac acestea din urm ar fi fost supuse operaiunii de reparare n cauz.
(2) Dac mrfurile de export temporar au fost deja folosite naintea acestui export,
produsele de nlocuire trebuie s nu fie produse noi. Autoritatea vamal poate acorda
derogri de la aceast regul dac produsul de nlocuire a fost livrat gratuit fie datorit
unei obligaii contractuale sau legale care decurge dintr-o garanie, fie datorit unui viciu
de fabricaie.
ART. 176
Sistemul de schimburi standard poate fi autorizat numai cnd este posibil s se verifice
dac sunt ndeplinite condiiile prevzute la art. 175.
418.
Care sunt conditiile prin care se autorizeaza sistemul de schimburi standard
in cazul regimului de perfectionare pasiva?
ART. 175
(1) Produsele de nlocuire trebuie s se ncadreze la acelai cod tarifar, s fie de
aceeai calitate comercial i s aib aceleai caracteristici tehnice ca mrfurile de export
temporar, dac acestea din urm ar fi fost supuse operaiunii de reparare n cauz.
(2) Dac mrfurile de export temporar au fost deja folosite naintea acestui export,
produsele de nlocuire trebuie s nu fie produse noi. Autoritatea vamal poate acorda
derogri de la aceast regul dac produsul de nlocuire a fost livrat gratuit fie datorit
unei obligaii contractuale sau legale care decurge dintr-o garanie, fie datorit unui viciu
de fabricaie.
ART. 176
Sistemul de schimburi standard poate fi autorizat numai cnd este posibil s se verifice
dac sunt ndeplinite condiiile prevzute la art. 175.

419.
Ce se intelege prin marfuri in aceeai stare in cadrul regimului de
perfectionare pasiva?

marfurile de import care, in regimul de perfectionare activa sau transformare sub control
vamal nu au suferit nici o modificare sau transformare (art.108 cv)

420. Care este momentul in care se nate o datorie vamala in cazul depunerii unei
declaratii vamale?

in momentul acceptarii declaratiei vamale (art 223 cv)

421.
Ce reprezinta documentul necesar pentru regularizarea situatiei, in sensul
Codului vamal?

titlu de creanta

422. Care este cuantumul drepturilor de import de platit pentru marfurile plasate sub
regimul de admitere temporara cu exonerare partiala de drepturi de import?

art 163 cv
Cuantumul drepturilor de import de pltit pentru mrfurile plasate sub regimul de admitere
temporar cu exonerare parial de drepturi de import se stabilete la 3%, pentru fiecare
lun sau fracie de lun n care mrfurile sunt plasate sub regimul de admitere temporar
cu exonerare parial de drepturi, din cuantumul drepturilor care ar fi fost pltite dac astfel
de mrfuri ar fi fost puse n liber circulaie la data la care au fost plasate sub regimul de
admitere temporar.

423.
Ce conditie se ia in considerare pentru determinarea originii
nepreferentiale?
exista 2 criterii:
marfuri produse in intregime intr-o tara
criteriul transformarii substantiale
+
ar putea fi considerata conditie - ART. 52
Mrfurile a cror producie implic mai mult dect o ar sunt considerate originare din
ara n care au fost supuse ultimei transformri sau prelucrri substaniale, motivate
economic, ntr-o ntreprindere echipat n acel scop i din care a rezultat un produs nou
sau care reprezint un stadiu important al fabricaiei.

424.

Care este momentul naterii datoriei vamale la export pentru marfurile supuse
drepturilor de export scoase fara declaratie vamala?

in momemtul in care mf parasesc efectiv teritoriul vamal

425.

In cazul carui regim vamal ia natere datoria vamala la import?

Punere in libera circulatie, admitere temporara cu exonerare partiala

Pentru ce marfuri nu se poate acorda regimul de perfectionare activa?

426.

ART. 398
Autorizaia poate fi acordat i pentru mrfurile prevzute la art. 134 alin. (4) lit. d) din
Codul vamal, cu excepia:
a) combustibililor i surselor de energie, altele dect acelea necesare testrii produselor
compensatoare sau pentru detectarea defectelor mrfurilor de import care necesit
reparaii;
b) lubrifianilor, alii dect cei necesari la operaiunile de testare, ajustare sau recalibrare a produselor compensatoare;
c) echipamentelor i uneltelor.

427. Cine poate avea calitatea de operator in sensul regimului de


perfectionare activa cu suspendare?
ART. 396
c) operatori - persoane stabilite n Romnia, care efectueaz total sau parial
operaiunile de perfecionare activ.

428.

Cine este considerat titularul regimului vamal de tranzit?

principalul obligat
429.
De catre cine este stabilita i acceptata rata de randament in cadrul
regimului de perfectionare activa?

autoritatea vamala

430.
Care este momentul in care ia natere datoria vamala in cazul
sustragerii marfurilor dintr-un antrepozit vamal ?
in momentul sustragerii
431. In ce conditii nu poate fi utilizat sistemul cu rambursare al regimului de
perfectionare activa?
ART. 144
(1) Sistemul cu rambursare poate fi utilizat pentru toate mrfurile. Acest sistem nu poate
fi utilizat cnd, n momentul acceptrii declaraiei de punere n liber circulaie:
a) mrfurile de import sunt supuse unor restricii cantitative la import;
b) mrfurile de import beneficiaz de o msur tarifar n cadrul contingentelor;
c) pentru mrfurile de import este necesar prezentarea unei licene de import sau
export ori a unui certificat prevzut de reglementrile privind politica agricol;
d) a fost stabilit o restituire la export sau o tax la export pentru produsele
compensatoare.

432.
Ce se intelege prin ,,folosinta comerciala,, in cazul mijloacelor de transport
supuse regimului de admitere temporara?
a) folosin comercial - utilizarea cu plat a unui mijloc de transport pentru transportul
persoanelor sau al mrfurilor ori n cadrul activitii unui agent economic cu sau fr plat;

n cazul n care mijlocul de transport este un vehicul rutier, aceast definiie include i
remorcile care pot fi ataate acesteia;

433.
Pentru ce marfuri nu se acorda dispensa de la garantare in cazul
regimului de tranzit?
marfuri care implica un risc ridicat de frauda (art 116 cv)
434.
Ce obligatie are destinatarul agreat in momentul sosirii marfurilor in spatiile
autorizate?
ART. 316 rv
(1) n situaia n care mrfurile sosesc n spaiile sale sau n locurile precizate n
autorizaie, destinatarul agreat este obligat:
a) s anune imediat biroul de destinaie, n conformitate cu procedura prevzut n
autorizaie, de eventualele lipsuri, excedente, substituiri sau alte nereguli, cum ar fi sigilii
violate;
b) s trimit fr ntrziere biroului de destinaie exemplarele 4 i 5 ale declaraiei de
tranzit care au nsoit mrfurile, indicnd, cu excepia cazurilor n care datele sunt
comunicate prin intermediul sistemului de prelucrare electronic sau automat a datelor,
data sosirii i starea sigiliilor aplicate.

435.

Cu ce document vamal se asimileaza scrisoarea de trasura CIM?

document de transport
436. Care este termenul in care autoritatea vamala este obligata sa-1 informeze
pe garant despre faptul ca ar putea fi obligat la plata unor sume datorate ca urmare a
neinchiderii unui regim de tranzit?

3 ani (art 353)

437. Care este suma maxima la care se poate stabili nivelul garantiei globale atunci
cand nu sunt disponibile toate datele necesare calculului datoriei vamale care se poate
nate pentru fiecare operatiune de tranzit?

7000 eur (art 299)

438.
Care este momentul, in cazul exportului anticipat, cand produsele
compensatoare devin marfuri straine?

in momentul acceptarii declaratiei de incheiere a regimului

439.
Ce se intelege prin marfuri de ocazie in sensul regimului de admitere
temporara?
(6) Prin mrfuri de ocazie, altele dect cele nou-fabricate, dar neutilizate i fr defecte, se
nelege:

a) mrfurile prezentate n vederea vnzrii la licitaie;


b) mrfurile din cadrul unui contract de vnzare sub rezerva efecturii unor ncercri al
cror rezultat s fie satisfctor;
c) operele de art ce urmeaz s fie expuse n vederea unei eventuale vnzri;
d) trimiterile la vedere de confecii din blnuri, bijuterii, covoare, articole de bijuterie,
dac dup caracteristicile lor nu pot fi considerate mostre.

440. Fara a inlatura aplicarea dispozitiilor prevazute in alte acte normative, care este
termenul de incheiere a regimului de admitere temporara pentru mijloacele de
transport rutier de folosinta personals utilizate de catre un student?

durata sejurului in teritoriul vamal al RO, in scopul de a-si urma studiile

441. Cine efectueaza verificarea conditiilor economice pentru marfurile supuse


masurilor de politica agricola, drepturilor antidumping sau drepturilor compensatorii, in
cazul regimului de transformare sub control vamal?
ART. 413 rv
(1) Pentru tipurile de mrfuri i operaiunile care figureaz n anexa nr. 32, condiiile
economice sunt considerate a fi ndeplinite.
(2) Pentru alte tipuri de mrfuri i alte operaiuni, verificarea condiiilor economice
trebuie efectuat.
(3) n cazul mrfurilor supuse msurilor de politic agricol a drepturilor anti-dumping
provizorii sau definitive ori a drepturilor compensatorii provizorii sau definitive, verificarea
condiiilor economice trebuie efectuat de Autoritatea Naional a Vmilor.
442.
In situatia carei modalitati de transport, in cazul regimului vamal de tranzit al
marfurilor, este necesara constituirea unei garantii?

rutier, cai ferate prin societati private


443.
tranzit?

In ce conditii marfurile destinate exportului se pot plasa in regimul vamal de

ART. 262
(2) n situaia n care se export mrfuri, acestea se plaseaz sub regimul de tranzit n
unul din urmtoarele cazuri:
a) dac au fcut obiectul formalitilor vamale de export n vederea acordrii de restituiri
n cadrul politicii agricole;
b) dac sunt supuse msurilor de control n ceea ce privete destinaia i au fcut
obiectul formalitilor vamale la export n cadrul politicii agricole;
c) dac beneficiaz de rambursarea sau remiterea drepturilor la import, cu condiia ca
s fie exportate n afara teritoriul vamal al Romniei;
d) dac, sub forma produselor compensatoare sau a mrfurilor n aceeai stare au fcut
obiectul formalitilor la export ca ncheiere a regimului de perfecionare activ - sistemul
cu restituire, n vederea rambursrii sau remiterii drepturilor.

444.
Pentru ce regim vamal titlurile de garantie izolata pot fi utilizate pentru
garantarea datoriei vamale?

Tranzit

445.

Ce reprezinta suma de referinta in cazul garantarii unei datorii vamale?

cuantumul datoriei vamale ce poate aparea dc marfurile sunt puse in libera circulatie (art
299 cv)
446.
Care este nivelul pana la care autoritatea vamala poate autoriza pe titularul
tranzitului vamal sa beneficieze de reducerea garantiei globale?
(2) Suma ce trebuie acoperit de garania global poate fi redus:
a) la 50% din suma de referin, cnd principalul obligat demonstreaz c are o situaie
financiar solid i o experien suficient de utilizare a regimului de tranzit;
b) la 30% din suma de referin, cnd principalul obligat demonstreaz c are o situaie
financiar solid, o experien suficient de utilizare a regimului de tranzit i are un nivel
ridicat de cooperare cu autoritatea vamal.
! dispensa 0

447.
In ce situatie se acorda regimul de admitere temporara cu exonerare totala
de drepturi de import pentru ambalaje?
ART. 432
(1) Regimul de admitere temporar cu exonerare total de drepturi de import se acord
pentru ambalaje cnd acestea:
a) sunt destinate a fi reexportate goale sau pline, dac sunt importate pline;
b) sunt destinate a fi reexportate pline, dac sunt importate goale.

448.

Ce reprezinta declaratia vamala in sensul Codului vamal?

declaraie vamal - actul cu caracter public, prin care o persoan manifest, n formele i
modalitile prevzute n reglementrile vamale, voina de a plasa mrfurile sub un anumit
regim vamal;
449.
activa?

Ce operatiune este utilizata in cazul regimului de perfectionare

de procesare (art 396 b rv)


450.

Ce se intelege prin drepturi de import in sensul Codului vamal?

drepturi de import:
a) taxele vamale i taxele cu efect echivalent cu al taxelor vamale de pltit la importul de
mrfuri;
b) taxele agricole i alte taxe la import introduse prin reglementrile privind politica
agricol sau prin reglementrile specifice aplicabile anumitor mrfuri rezultate din
transformarea produselor agricole, dac este cazul;

451.n ce condiii nceteaz calitatea de prepus?


SECTIUNEA II
Despre prepusi si reprezentanti
ARTICOLUL 392
Prepus este acela care este insarcinat cu comertul patronului sau, fie in locul unde
acesta il exercita, fie in alt loc.

452.n cazul fuziunii unor societi, ce operaiuni trebuie ndeplinite?


Art. 242. - (1) Proiectul de fuziune sau de divizare, semnat de reprezentanii societilor
participante, se depune la oficiul registrului comerului unde este nmatriculat fiecare
societate, nsoit de o declaraie a societii care nceteaz a exista n urma fuziunii sau
divizrii, despre modul cum a hotrt s sting pasivul su.
(2) Proiectul de fuziune sau de divizare, vizat de judectorul delegat, se public n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea a IV-a, pe cheltuiala prilor, integral sau n extras,
potrivit dispoziiei judectorului delegat sau cererii prilor, cu cel puin 30 de zile naintea
datelor edinelor n care adunrile generale extraordinare urmeaz a hotr, n temeiul art.
113 lit. h), asupra fuziunii/divizrii.
Art. 244. - (1) Administratorii societilor care fuzioneaz sau se divid vor pune la
dispoziie acionarilor/asociailor la sediul social, cu cel puin o lun nainte de data edinei
adunrii generale extraordinare:
a) proiectul de fuziune/divizare;
b) darea de seam a administratorilor, n care se va justifica din punct de vedere
economic i juridic necesitatea fuziunii/divizrii i se va stabili raportul de schimb al
aciunilor/prilor sociale;
c) situaiile financiare mpreun cu rapoartele de gestiune pe ultimele 3 exerciii
financiare, precum i cu 3 luni nainte de data proiectului de fuziune/divizare;
d) raportul cenzorilor i, dup caz, raportul auditorilor financiari;
e) raportul unuia sau al mai multor experi, persoane fizice sau juridice, desemnai cu
respectarea art. 38 i 39, de judectorul delegat, asupra justeei raportului de schimb al
aciunilor/prilor sociale, n cazul societilor pe aciuni, n comandit pe aciuni sau cu
rspundere limitat;
f) evidena contractelor cu valori depind 100.000.000 lei n curs de executare i
repartizarea lor, n caz de divizare a societilor.
Art. 246. - (1) n cel mult dou luni de la expirarea termenului prevzut la art. 243 sau,
dup caz, de la data la care hotrrea judectoreasc a devenit irevocabil, adunarea
general a fiecreia dintre societile participante va hotr asupra fuziunii sau divizrii.
(2) Actele constitutive ale societilor nou-nfiinate prin fuziune sau divizare se aprob
de adunarea general a societii sau a societilor care i nceteaz existena.
453.Care sunt cauzele de dizolvare a societilor?
Art. 227. - (1) Societatea se dizolv prin:
a) trecerea timpului stabilit pentru durata societii;
b) imposibilitatea realizrii obiectului de activitate al societii sau realizarea acestuia;
c) declararea nulitii societii;
d) hotrrea adunrii generale;
e) hotrrea tribunalului, la cererea oricrui asociat, pentru motive temeinice, precum
nenelegerile grave dintre asociai, care mpiedic funcionarea societii;
f) falimentul societii;
g) alte cauze prevzute de lege sau de actul constitutiv al societii.
(2) n cazul prevzut la alin. (1) lit. a), asociaii trebuie s fie consultai de administratori,
cu cel puin 3 luni nainte de expirarea duratei societii, cu privire la eventuala prelungire a
acesteia. n lips, la cererea oricruia dintre asociai, tribunalul va putea dispune, prin
ncheiere, efectuarea consultrii, conform art. 119.
Art. 228. - (1) Societatea pe aciuni se dizolv:
a) n cazul i n condiiile prevzute de art. 158 (Dac administratorii constat c, n
urma unor pierderi, activul net, determinat ca diferen ntre totalul activelor i datoriile
societii, reprezint mai puin de jumtate din valoarea capitalului social, vor convoca
adunarea general extraordinar, pentru a hotr rentregirea capitalului, reducerea lui la
valoarea rmas sau dizolvarea societii. )
;
b) cnd capitalul social se reduce sub minimul legal;
c) cnd numrul acionarilor scade sub minimul legal.
(2) Societatea n comandit pe aciuni sau cu rspundere limitat se dizolv n cazul i n
condiiile prevzute de alin. (1) lit. a) i b).

(3) Dispoziiile alin. (1) i (2) nu se aplic n cazul n care, n termen de 9 luni de la data
constatrii pierderii sau reducerii capitalului social, acesta este rentregit sau este redus la
suma rmas ori la minimul legal sau cnd societatea se transform ntr-o alt form la
care capitalul social existent corespunde.
(4) Dispoziiile alin. (1) lit. c) nu se aplic n cazul n care, n termen de 9 luni de la data
constatrii reducerii numrului de acionari sub minimul legal, acest numr este completat.
454.Cine are calitatea de comerciant conform Codului comercial?
DESPRE COMERCIANTI
ARTICOLUL 7
Sunt comercianti aceia care fac fapte de comert, avind comertul ca o profesiune
obisnuita, si societatile comerciale.
ARTICOLUL 8
Statul, judetul si comuna nu pot avea calitatea de comercianti.
ARTICOLUL 9
Orice persoana care intr-un chip accidental face o operatiune de comert, nu poate fi
considerata ca comerciant, ea este insa supusa legilor si jurisdictiunii comerciale pentru
toate contestatiunile ce se pot ridica din aceasta operatiune.
n principal, lichidatorul judiciar din ce fonduri este remunerat?
455.n ce condiii, tribunalul poate declara nulitatea unei societi nregistrate la
registrul comerului?
Art. 56. - Nulitatea unei societi nmatriculate n registrul comerului poate fi declarat de
tribunal numai atunci cnd:
a) lipsete actul constitutiv sau nu a fost ncheiat n form autentic, n situaiile
prevzute la art. 5 alin. (6);
b) toi fondatorii au fost, potrivit legii, incapabili, la data constituirii societii;
c) obiectul de activitate al societii este ilicit sau contrar ordinii publice;
d) lipsete ncheierea judectorului delegat de nmatriculare a societii;
e) lipsete autorizarea legal administrativ de constituire a societii;
f) actul constitutiv nu prevede denumirea, sediul societii, obiectul su de activitate,
aporturile asociailor i capitalul social subscris i vrsat;
g) s-au nclcat dispoziiile legale privind capitalul social minim, subscris i vrsat;
h) nu s-a respectat numrul minim de asociai, prevzut de lege.
456.Care sunt obligaiile administratorului, potrivit Legii nr.31/1990 privind
societile comerciale, cu modificrile si completrile ulterioare?
457.n ce condiii asociatul poate fi exclus din societatea n nume colectiv, n
comandit simpl sau cu rspundere limitat?
Art. 222. - (1) Poate fi exclus din societatea n nume colectiv, n comandit simpl sau cu
rspundere limitat:
a) asociatul care, pus n ntrziere, nu aduce aportul la care s-a obligat;
b) asociatul cu rspundere nelimitat n stare de faliment sau care a devenit legalmente
incapabil;
c) asociatul cu rspundere nelimitat care se amestec fr drept n administraie ori
contravine dispoziiilor art. 80 i 82;
d) asociatul administrator care comite fraud n dauna societii sau se servete de
semntura social sau de capitalul social n folosul lui sau al altora.
(2) Dispoziiile acestui articol se aplic i comanditailor n societatea n comandit pe
aciuni.

458.n ce condiii poate dobndii societatea comercial propriile aciuni?


Art. 104. - Restriciile prevzute la art. 103 nu se aplic atunci cnd dobndirea de ctre
societate a unui numr determinat de aciuni proprii, integral liberate, se face n vreuna
dintre urmtoarele situaii:
a) cu scopul de a reduce capitalul social, potrivit art. 207, prin anularea unui numr de
aciuni proprii de o valoare corespunztoare reducerii;
b) pentru cesionarea ctre personalul societii a unui numr de aciuni proprii, n limitele
i n condiiile aprobate de adunarea general a acionarilor. Operaiunea de cesionare nu
va depi un an de la data publicrii hotrrii adunrii generale n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea a IV-a;
c) prin efectul succesiunii universale sau al fuziunii ori al unei hotrri judectoreti
pronunate ntr-o procedur de urmrire silit mpotriva unui debitor al societii;
d) cu titlu gratuit;
e) n scopul regularizrii cursului aciunilor proprii pe piaa bursier sau pe piaa
organizat extrabursier, dar numai cu avizul Comisiei Naionale a Valorilor Mobiliare.
460. Ce obligaii are administratorul din momentul dizolvrii societii
comerciale?
'
Art. 233. - (1) Dizolvarea societii are ca efect deschiderea procedurii lichidrii.
Dizolvarea are loc fr lichidare, n cazul fuziunii ori divizrii totale a societii sau n alte
cazuri prevzute de lege.
(2) Din momentul dizolvrii, administratorii nu mai pot ntreprinde noi operaiuni; n caz
contrar, ei sunt personal i solidar rspunztori pentru operaiunile pe care le-au ntreprins.

Care sunt infraciunile prevzute de Legea nr.31/1990 privind societile comerciale,


cu modificrile si completrile ulterioare?
De la Art. 271. la Art. 282.

461.

La constituirea societilor pe aciuni sau n comandit pe aciuni, care sunt obligaiile


acionarilor n ceea ce privete capitalul subscris i vrsat?
Art. 10. - (1) Capitalul social al societii pe aciuni i al societii n comandit pe aciuni
nu poate fi mai mic de 25.000.000 lei.

462.

463. Care este obligaia care trebuie ndeplinit de ctre fondatorii sau
administratorii societii ori un mputernicit al acestora, n termen de 15 zile de
la data ncheierii actului constitutiv?
Art. 36. - (1) n termen de 15 zile de la data ncheierii actului constitutiv, fondatorii sau
administratorii societii ori un mputernicit al acestora vor cere nmatricularea societii n
registrul comerului n a crui raz teritorial i va avea sediul societatea.
464. n ce condiii dobndesc personalitate juridic societile comerciale?
Art. 40. - (1) n cazul n care cerinele legale sunt ndeplinite, judectorul delegat, prin
ncheiere, pronunat n termen de 5 zile de la ndeplinirea acestor cerine, va autoriza
constituirea societii i va dispune nmatricularea ei n registrul comerului, n condiiile
prevzute de legea privind acest registru.
(2) ncheierea de nmatriculare va reda, dup caz, meniunile actului constitutiv
prevzute la art. 7 i 8.
Art. 41. - (1) Societatea comercial este persoan juridic de la data nmatriculrii n
registrul comerului.
(2) nmatricularea se efectueaz n termen de 24 de ore de la data pronunrii ncheierii
judectorului delegat prin care se autorizeaz nmatricularea societii comerciale.
465. Ce obligaii au, n termen de 15 zile de la alegere, reprezentanii
societilor care au fost desemnai n timpul funcionrii acesteia?
Art. 45. - (1) Reprezentanii societii sunt obligai s depun la oficiul registrului
comerului semnturile lor, la data depunerii cererii de nregistrare, dac au fost numii prin
actul constitutiv, iar cei alei n timpul funcionrii societii, n termen de 15 zile de la
alegere.

(2) Dispoziia alineatului precedent se aplic n mod corespunztor i conductorilor


sucursalelor.

466. n
ce
termen
trebuie
nlturate
neregularittile
constatate
dup
nmatriculare?
Art. 48. - (1) n cazul unor neregulariti constatate dup nmatriculare, societatea este
obligat s ia msuri pentru nlturarea lor, n cel mult 8 zile de la data constatrii acelor
neregulariti.
(2) Dac societatea nu se conformeaz, orice persoan interesat poate cere
tribunalului s oblige organele societii, sub sanciunea plii de daune cominatorii, s le
regularizeze.
(3) Dreptul la aciunea de regularizare se prescrie prin trecerea unui termen de un an de
la data nmatriculrii societii.
n ce termen se pot exercita cile de atac mpotriva ncheierilor pronunate de
judectorii delegai pe lng registrul comerului?
Art. 60. - (1) ncheierile judectorului delegat privitoare la nmatriculare sau la orice alte
nregistrri n registrul comerului sunt executorii de drept i sunt supuse numai recursului.
(2) Termenul de recurs este de 15 zile i curge de la data pronunrii ncheierii pentru
pri i de la data publicrii ncheierii sau a actului modificator al actului constitutiv n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea a IV-a, pentru orice alte persoane interesate.

467.

468.
n ce condiii administratorii rspund n solidar fat de societate?
Art. 73. - (1) Administratorii sunt solidar rspunztori fa de societate pentru:
a) realitatea vrsmintelor efectuate de asociai;
b) existena real a dividendelor pltite;
c) existena registrelor cerute de lege i corecta lor inere;
d) exacta ndeplinire a hotrrilor adunrilor generale;
e) stricta ndeplinire a ndatoririlor pe care legea, actul constitutiv le impun.
(2) Aciunea n rspundere mpotriva administratorilor aparine i creditorilor societii,
care o vor putea exercita numai n caz de deschidere a procedurii reglementate de Legea
nr. 64/1995 privind procedura reorganizrii judiciare i a falimentului, republicat.
469.

n ce condiii se pierde calitatea de comerciant a persoanei fizice?


470.n ce condiii se dobndete calitatea de comerciant?
471.Ce se nelege prin fapte de comer?
VEZI rspunsul lui 472

472.

Care sunt faptele de comer?

TITLUL II
DESPRE FAPTELE DE COMERT
ARTICOLUL 3
Legea considera ca fapte de comert:
1. Cumparaturile de produse sau marfuri spre a se revinde, fie in natura, fie dupa ce se
vor fi lucrat sau pus in lucru, ori numai spre a se inchiria; asemenea si cumpararea spre a
se revinde, de obligatiuni ale Statului sau alte titluri de credit circulind in comert;
2. Vanzarile de produse, vanzarile si inchirierile de marfuri, in natura sau lucrate, si
vanzarile de obligatiuni ale Statului sau de alte titluri de credit circulind in comert, cind vor
fi fost cumparate cu scop de revinzare sau inchiriere;

3. Contractele de report asupra obligatiunilor de Stat sau a altor titluri de credit circulind
in comert;
4. Cumpararile si vanzarile de parti sau de actiuni ale societatilor comerciale;
5. Orice intreprinderi de furnituri;
6. Intreprinderile de spectacole publice;
7. Intreprinderile de comisioane, agentii si oficiuri de afaceri;
8. Intreprinderile de constructii;
9. Intreprinderile de fabrici, de manufactura si imprimerie;
10. Intreprinderile de editura, librarie si obiecte de arta, cind altul decit autorul sau artistul
vinde;
11. Operatiunile de banca si schimb;
12. Operatiunile de mijlocire (samsarie) in afaceri comerciale;
13. Intreprinderile de transporturi de persoane sau de lucruri pe apa sau pe uscat;
14. Cambiile si ordinele in producte sau marfuri;
15. Constructiunea, cumpararea, vinzarea si revinzarea de tot felul de vase pentru
navigarea interioara si exterioara si tot ce priveste la echiparea, armarea si aprovizionarea
unui vas.
16. Expeditiunile maritime, inchirierile de vase, imprumuturile maritime si toate
contractele privitoare la comertul de mare si la navigatiune;
17. Asigurarile terestre, chiar mutuale, in contra daunelor si asupra vietii;
18. Asigurarile, chiar mutuale, contra riscurilor navigatiunei;
19. Depozitele pentru cauza de comert;
20. Depozitele in docuri si antrepozite, precum si toate operatiunile asupra recipiselor de
depozit (warante) si asupra scrisurilor de gaj, liberate de ele.
ARTICOLUL 4
Se socotesc, afara, de acestea, ca fapte de comert celelalte contracte si obligatiuni ale
unui comerciant, daca nu sunt de natura civila sau daca contrariul nu rezulta din insusi
actul.
ARTICOLUL 5
Nu se poate considera ca fapt de comert cumpararea de producte sau de marfuri ce sar face pentru uzul sau consumatia cumparatorului, ori a familiei sale, de asemenea
revinzarea acestor lucruri si nici vinzarea productelor pe care proprietarul sau cultivatorul
le are dupa pamantul sau cel cultivat de dinsul.
ARTICOLUL 6
Asigurarile de lucruri sau stabilimente care nu sunt obiectul comertului si asigurarile
asupra vietii sunt fapte de comert numai in ce priveste pe asigurator.
Contul curent si cecul nu sunt considerate ca fapte de comert, in ce priveste pe
necomercianti, afara numai daca ele n-au o cauza comerciala.
473.
Care este termenul maxim n care trebuie pltite dividendele?
Art. 67. - (1) Cota-parte din profit ce se pltete fiecrui asociat constituie dividend.
"(2) Dividendele se distribuie asociailor proporional cu cota de participare la capitalul
social vrsat, dac prin actul constitutiv nu se prevede altfel. Acestea se pltesc n
termenul stabilit de adunarea general a asociailor sau, dup caz, stabilit prin legile
speciale, dar nu mai trziu de 6 luni de la data aprobrii situaiei financiare anuale aferente
exerciiului financiar ncheiat. n caz contrar, societatea comercial va plti daune-interese
pentru perioada de ntrziere, la nivelul dobnzii legale, dac prin actul constitutiv sau prin
hotrrea adunrii generale a acionarilor care a aprobat situaia financiar aferent
exerciiului financiar ncheiat nu s-a stabilit o dobnd mai mare.
(3) Nu se vor putea distribui dividende dect din profituri determinate potrivit legii.
(4) Dividendele pltite contrar dispoziiilor alin. (2) i (3) se restituie, dac societatea
dovedete c asociaii au cunoscut neregularitatea distribuirii sau, n mprejurrile
existente, trebuiau s o cunoasc.

(5) Dreptul la aciunea de restituire a dividendelor, pltite contrar prevederilor alin. (2) i
(3), se prescrie n termen de 3 ani de la data distribuirii lor."
(6) Dividendele care se cuvin dup data transmiterii aciunilor aparin cesionarului, n
afar de cazul n care prile au convenit altfel.
474.

n ce condiii se prescrie dreptul la aciunea de restituire a dividendelor?


Vezi mai sus

Pentru a fi opozabile terilor, n ce termen hotrrile adunrii generale trebuie depuse


la oficiul registrului comerului, spre a fi menionate n registru i publicate n Monitorul
Oficial al Romniei, Partea a IV-a?
Art. 50. - (1) Actele sau faptele, pentru care nu s-a efectuat publicitatea prevzut de lege,
nu pot fi opuse terilor, n afar de cazul n care societatea face dovada c acetia le
cunoteau.
(2) Operaiunile efectuate de societate nainte de a 16-a zi de la data publicrii n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea a IV-a, a ncheierii judectorului delegat nu sunt
opozabile terilor, care dovedesc c au fost n imposibilitate de a lua cunotin despre ele.

475.

476. Care sunt criteriile de mrime prevzute de Reglementrile contabile


conforme cu Directiva a IV-a a Comunitilor Economice Europene, aprobate
prin Ordinul ministrului finanelor publice nr. 1752/2005, n funcie de care
entitile ntocmesc situaii financiare anuale care cuprind cinci componente
sau situaii financiare anuale simplificate (care cuprind trei componente)?
3. (1) - Persoanele juridice care la data bilanului depesc limitele a dou dintre
urmtoarele trei criterii (denumite n continuare criterii de mrime):
- total active: 3.650.000 euro,
- cifr de afaceri net: 7.300.000 euro,
- numr mediu de salariai n cursul exerciiului financiar: 50

4 7 7 . C a r e sunt componentele situaiilor financiare anuale ale persoanelor juridice care


depesc limitele a dou din cele trei criterii de mrime prevzute de Reglementrile
contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitilor Economice Europene, aprobate prin
Ordinul ministrului finanelor publice nr.
1.752/2005?
3. (1) - Persoanele juridice care la data bilanului depesc limitele a dou dintre
urmtoarele trei criterii (denumite n continuare criterii de mrime):
- bilan,
- cont de profit i pierdere,
- situaia modificrilor capitalului propriu,
- situaia fluxurilor de trezorerie,
- notele explicative la situaiile financiare anuale.
478.Care sunt componentele minime obligatorii ale situaiilor financiare anuale ntocmite
de ctre entitile care la data bilanului nu depesc limitele a dou dintre criteriile de
mrime prevzute de Reglementrile contabile conforme cu

Directiva a IV-a a Comunitilor Economice Europene, aprobate prin Ordinul


ministrului finanelor publice nr. 1.752/2005?
(2) Persoanele juridice care la data bilanului nu depesc limitele a dou
dintre criteriile de mrime prevzute la alin. (1) ntocmesc situaii financiare
anuale simplificate care cuprind:
- bilan prescurtat,
- cont de profit i pierdere,
- note explicative la situaiile financiare anuale simplificate.
Opional, ele pot ntocmi situaia modificrilor capitalului propriu i/sau
situaia fluxurilor de trezorerie.
479.
Care sunt categoriile de active imobilizate amortizabile, potrivit
Reglementrilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitilor
Economice Europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanelor publice nr.
1.752/2005?
A. Active imobilizate
I. Imobilizri necorporale
II. Imobilizri corporale
480.
Care este structura complet activelor circulante n formatul
de bilan prevzut de Reglementrile contabile conforme cu Directiva a IV-a
a Comunitilor Economice Europene, aprobate prin Ordinul ministrului
finanelor publice nr. 1.752/2005?
B. Active circulante
I. Stocuri
II. Creane
(Sumele care urmeaz s fie ncasate dup o perioad mai mare de un an
trebuie prezentate separat pentru fiecare element)
III. Investiii pe termen scurt
IV. Casa i conturi la bnci

481.
n conformitate cu Reglementrile contabile conforme cu Directiva
a IV-a a Comunitilor Economice Europene, aprobate prin Ordinul ministrului
finanelor publice nr. 1.752/2005, care este momentul n care o datorie este
clasificat ca datorie pe termen scurt (datorie curent)?
177. - (1 ) O datorie trebuie clasificat ca datorie pe termen scurt, denumit
i datorie curent, atunci cnd:
a) se ateapt s fie decontat n cursul normal al ciclului de exploatare al
entitii; sau
b) este exigibil n termen de 12 luni de la data bilanului.
482.
Ce este provizionul n contextul prevederilor Reglementrilor
contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitilor Economice Europene,
aprobate prin Ordinul ministrului finanelor publice nr. 1.752/2005?
184. - (1 ) U provizion este o datorie cu exigibilitate sau valoare incert.
(2) Un provizion va fi recunoscut numai n momentul n care:
- o entitate are o obligaie curent generat de un eveniment anterior;
- este probabil ca o ieire de resurse s fie necesar pentru a onora
obligaia respectiv; i
- poate fi realizat o estimare credibil a valorii obligaiei.
Dac aceste condiii nu sunt ndeplinite, nu va fi recunoscut un provizion.

483.
n care din componentele situaiilor financiare anuale ntocmite n
conformitate cu Reglementrile contabile conforme cu Directiva a IV-a a
Comunitilor Economice Europene, aprobate prin Ordinul ministrului
finanelor publice nr. 1.752/2005, se prezint activele contingente?
176. 3) Activele contingente nu trebuie recunoscute n conturile bilaniere.
Acestea trebuie prezentate n notele explicative n cazul n care este
probabil apariia unor intrri de beneficii economice.
484.
n care din componentele situaiilor financiare anuale ntocmite n
conformitate cu Reglementrile contabile conforme cu Directiva a IV-a a
Comunitilor Economice Europene, aprobate prin Ordinul ministrului
finanelor publice nr. 1.752/2005, se prezint datoriile contingente?
176. 4) O entitate nu va recunoate n bilan o datorie contingent, aceasta
fiind prezentat n notele explicative.
485.
Cum sunt definite subveniile aferente activelor, n conformitate
cu Reglementrile contabile conforme' cu Directiva a IV-a a Comunitilor
Economice Europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanelor publice nr.
1.752/2005?
194. - (1 ) S bveniile aferente activelor reprezint subvenii pentru acordarea
crora principala condiie este ca entitatea beneficiar s cumpere, sa
construiasc sau achiziioneze active imobilizate.
486.
La ce valoare se evalueaz la ncheierea exerciiului financiar,
valorile mobiliare pe termen scurt admise la tranzacionare pe o pia
reglementat, n conformitate cu prevederile Reglementrilor contabile
conforme cu Directiva a IV-a a Comunitilor Economice Europene, aprobate
prin Ordinul ministrului finanelor publice nr. 1.752/2005?
58. - ( 1) a ncheierea exerciiului financiar, elementele de activ i de pasiv
de natura datoriilor se evalueaz i se reflect n situaiile financiare anuale
la valoarea de intrare, pus de acord cu rezultatele inventarierii.
Valorile mobiliare pe termen scurt admise la tranzacionare pe o pia
reglementat se evalueaz la valoarea de cotaie din ultima zi de
tranzacionare, iar cele netranzacionate la costul istoric mai puin
eventualele ajustri pentru pierdere de valoare.

487.
La ce valoare se evalueaz la nchiderea exerciiului financiar,
valorile mobiliare pe termen lung, n conformitate cu prevederile
Reglementrilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitilor
Economice Europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanelor publice nr.
1.752/2005?
Valorile mobiliare pe termen lung se evalueaz la costul istoric mai puin
eventualele ajustri pentru pierdere de valoare.
488.
Ce regimuri de amortizare a imobilizrilor corporale pot fi
utilizate
de entitile care aplic Reglementrile contabile conforme cu Directiva a IV-

a
a Comunitilor Economice Europene, aprobate prin Ordinul ministrului
finanelor publice nr. 1.752/2005?
99. - ( 1) ntitile amortizeaz imobilizrile corporale utiliznd unul din
urmtoarele regimuri de amortizare:
a) amortizarea liniar;
b) amortizarea degresiv;
c) amortizarea accelerat.

489.
n contextul Reglementrilor contabile conforme cu Directiva a IVa a Comunitilor Economice Europene, aprobate prin Ordinul ministrului
finanelor publice nr. 1.752/2005, care este termenul (data) la care entitile
procedeaz la evaluarea elementelor monetare exprimate n valut
(disponibiliti i alte elemente asimilate, creane i datorii n valut) la cursul
de schimb comunicat de Banca Naional a Romniei?
59. - ( 1) a fiecare dat a bilanului:
a) Elementele monetare exprimate n valut (disponibiliti i alte elemente
asimilate, cum sunt acreditivele i depozitele bancare, creane i datorii n
valut) trebuie evaluate i raportate utiliznd cursul de schimb comunicat de
Banca Naional a Romniei i valabil la data ncheierii exerciiului financiar.

490.
Societatea comercial Delta a constatat n anul 2006 c a omis
nregistrarea n contabilitate n anul 2005, pe seama cheltuielilor, a unei
facturi de servicii prestate de un furnizor, n sum de 50.000 lei. Cum
corecteaz societatea comercial eroarea contabil n anul 2006, n
conformitate cu Reglementrile contabile conforme cu Directiva a IV-a a
Comunitilor Economice Europene, aprobate prin Ordinul ministrului
finanelor publice nr. 1.752/2005?
63. - ( 1) orectarea erorilor constatate n contabilitate se efectueaz pe
seama rezultatului reportat.
(2) Erorile din perioadele anterioare sunt omisiuni i declaraii eronate
cuprinse n situaiile financiare ale entitii pentru una sau mai multe perioade
anterioare rezultnd din greeala de a utiliza, sau de a nu utiliza, informaii
credibile care:
a) erau disponibile la momentul la care situaiile financiare pentru acele
perioade au fost aprobate spre a fi emise;
b) ar fi putut fi obinute n mod rezonabil i luate n considerare la
ntocmirea i prezentarea acelor situaii financiare.
Astfel de erori includ efectele greelilor matematice, greelilor de aplicare
a politicilor contabile, ignorrii sau interpretrii greite a evenimentelor i
fraudelor.
(3) n cazul corectrii de erori care genereaz pierdere contabil reportat,
aceasta trebuie acoperit nainte de efectuarea oricrei repartizri de profit.
n notele la situaiile financiare trebuie prezentate informaii suplimentare
cu privire la erorile constatate.
491.
Societatea comercial Delta ncaseaz n luna decembrie 2006
suma de 30.000 lei, reprezentnd chirie aferent primului trimestru al anului
2007, pentru una din cldirile sale nchiriate unei alte societi comerciale.
Care este poziia din bilan la care se prezint chiria ncasat,'n situaiile
financiare anuale la 31 decembrie 2006, n conformitate cu Reglementrile
contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitilor Economice Europene,
aprobate prin Ordinul ministrului finanelor publice nr. 1.752/2005?
36. - ( 1) eniturile de ncasat nainte de data bilanului, dar care se refer la
un exerciiu financiar ulterior, trebuie prezentate sub titlul de "Venituri n
avans".
492.
Societatea comercial Delta achit n luna decembrie 2006 suma
de 40.000 lei, reprezentnd polia de asigurare pentru autoturismele deinute,
aferent primului trimestru al anului 2007. Care este poziia din bilan la care
se prezint sumele achitate ctre societatea de asigurare n situaiile
financiare anuale la 31 decembrie 2006 ntocmite n conformitate cu
Reglementrile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitilor

Economice Europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanelor publice nr.


1.752/2005?
32. - ( 1) heltuielile efectuate n cursul exerciiului financiar, dar care sunt
aferente unui exerciiu financiar ulterior, trebuie prezentate sub titlul de
"Cheltuieli n avans".

493.
Societatea comercial Delta ncaseaz n luna decembrie 2006
un avans de la un client, urmnd ca livrarea stocurilor s se efectueze n luna
ianuarie 2007. Care este poziia la care se prezint avansul ncasat n
situaiile financiare anuale la 31 decembrie 2006 ntocmite n conformitate' cu
Reglementrile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitilor
Economice Europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanelor publice nr.
1.752/2005?
Datorii;

494.
La ce valoare se prezint n bilan imobilizrile corporale care nu
au fost reevaluate, potrivit Reglementrilor contabile conforme cu Directiva
a IV-a a Comunitilor Economice Europene, aprobate prin Ordinul ministrului
finanelor publice nr. 1.752/2005?
valoarea de intrare mai puin ajustrile cumulate de valoare;
495.
n conformitate cu Reglementrile contabile conforme cu Directiva
a IV-a a Comunitilor Economice Europene, aprobate prin Ordinul ministrului
finanelor publice nr. 1.752/2005, imobilizrile corporale pot fi reevaluate. La
ce valoare se face reevaluarea imobilizrilor corporale?
109. - (1 ) R evaluarea imobilizrilor corporale se face la valoarea just de
la data bilanului. Valoarea just se determin pe baza unor evaluri
efectuate, de regul, de profesioniti calificai n evaluare, membri ai unui
organism profesional n domeniu, recunoscut naional i internaional.
496.
Cum se nregistreaz n contabilitate valoarea rmas
neamortizat la scoaterea din eviden a unei imobilizri corporale, conform
Reglementrilor

contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitilor Economice Europene,


aprobate prin Ordinul ministrului finanelor publice nr. 1.752/2005?
Pe seama cheltuielilor de exploatare.

497.
Cu ocazia inventarierii anuale a elementelor de activ i de pasiv,
comisia de inventariere constat un plus de inventar reprezentnd o
imobilizare corporal. Cum se nregistreaz n contabilitate imobilizarea
corporal constatat n plus, potrivit Reglementrilor contabile conforme cu
Directiva a IV-a a Comunitilor Economice Europene, aprobate prin Ordinul
ministrului finanelor publice nr. 1.752/2005?
R: la subvenii pentru investiii (plusuri la inventar de natura imobilizrilor);
194. - (1 ) S bveniile aferente activelor reprezint subvenii pentru acordarea
crora principala condiie este ca entitatea beneficiar s cumpere, sa
construiasc sau achiziioneze active imobilizate.
(3) n conturile de subvenii pentru investiii se contabilizeaz i donaiile
pentru investiii, precum i plusurile la inventar de natura imobilizrilor
corporale i necorporale.
498.
n cazul n care fondul comercial este tratat ca activ conform
Reglementrilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitilor
Economice Europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanelor publice nr.
1.752/2005, ce prevederi specifice referitoare la amortizarea acestuia sunt
cuprinse n aceste reglementri?
R: societatea comercial trebuie s amortizeze fondul comercial;

499.
Care este structura complet a capitalurilor proprii n conformitate
cu Reglementrile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitilor
Economice Europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanelor publice nr.
1.752/2005?
278. - Structura exemplificativ a situaiei modificrilor capitalului propriu
este urmtoarea:

R: aporturile de capital, primele de capital, rezervele, rezultatul


reportat, rezultatul exerciiului financiar;

500.
Care sunt sursele de acoperire a pierderii contabile reportate,
potrivit Reglementrilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a
Comunitilor Economice Europene, aprobate prin Ordinul ministrului
finanelor publice nr. 1.752/2005?
222. - (
(5) Pierderea contabil reportat se acoper din profitul exerciiului
financiar i cel reportat, din rezerve i capital social, potrivit hotrrii adunrii
generale a acionarilor sau asociailor, cu respectarea prevederilor legale.