Sunteți pe pagina 1din 9

16 Cine datoreaza.

impozitul pe mijlocul de transport in cazul in care contractul de leasing inceteaza


altfel decat prin ajungerea la scadenta,:
a) locator
b)locatar
c)nu se datoreaza impozitul
d) impozitul este datorat in proportii egale, atat de locatar cat si de locator
e)impozitul este datorat de o societate bancara
f) impozitul este datorat de o societate de asigurari
17. Cu ce data se datoreaza impozitul in cazul unui autoturism dobandit de o persoana , la data de 12
martie 2007?
a) de intai a lunii urmatoare celei in care autoturismul a fost dobandit
b) de 13 martie 2007
c)1 aprilie 2008
d) primului termen de plata, respectiv 31 martie
e)celui de al 2 lea termen de plata, respectiv 30 septembrie
f)15 martie 2007

31. Ce metode nu se utilizeaza la stabilirea pretului de piata al tranzactiilor


intre persoane afiliate:
metoda folosirii de informatii din tranzactii efectuate cu un contribuabil declarat inactiv prin
ordin al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala;
b)metoda compararii preturilor;
c)metoda cost-plus;
d)metoda pretului de revanzare;
e)metoda impartirii profitului;
f)metoda marjei nete.

34. Care sunt activitatile pe care reprezentantele persoanelor juridice straine


care sunt entitati autorizate sa functioneze in Romania le pot desfaura
a) sa nu faca fapte de comert;
b) sa desfasoare prin intermediul lor in intregime sau in parte activitatea persoanei juridice nerezidente;
c) sa nu conduca evidenta contabila prevazuta de legislatia in vigoare in Romania;
d) sa deruleaze prin intermediul lor un santier de constructii pe o durata mai mare de 6 luni;
e) sa deruleaze prin intermediul lor un proiect de montaj care dureza mai mult de 6 luni;
f)

sa mentina prin intermediul lor un stoc de produse sau bunuri ce apartin unui nerezident.

36. Impozitul anual datorat de reprezentantele din Romania ale persoanelor juridice straine se stabileste
prin transformarea sumei de 4000 euro in lei la cursul de schimb al pietei valutare comunicat de Banca
Nationala a Romaniei, valabil:
a) in ziua in care se efectueaza plata impozitului la bugetul de stat;
b) la data de 1 ianuarie a fiecarui an in care functioneaza reprezentanta respectiva;
c) in ziua anterioara efectuarii platii impozitului la bugetul de stat;
d) in ziua ulterioara efectuarii platii impozitului la bugetul de stat;
e) la data de 31 decembrie a anului anterior datorarii impozitului pe reprezentanta;
f) ca un curs mediu valutar al anului anterior efectuarii platii impozitului pe reprezentante.
41. Ce dobanzi, cu exceptia celor scutite potrivit Directivei Uniunii Europene 2003/48/CEE, sunt
scutite de impozit incepand cu 1 ianuarie 2007 conform prevederilor Titlului V din Legea nr.
571/2003 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare?
a) dobanzile la depozitele la vedere/conturi curente constituite dupa data de 1 ianuarie 2007
inclusiv;
b) dobanzile la depozitele la termen;
c) dobanzile la certificatele de depozit;
d) dobanzile la instrumentele de economisire;
e) dobanzile de la un nerezident care are un sediu permanent in Romania daca dobanda este o
cheltuiala a sediului permanent;
f) dobanzile la instrumentele/titluri de creanta emise de societati comerciale romane daca
instrumentele/titlurile de creanta sunt tranzactionate pe o piata de valori mobiliare reglementata de
autoritatea in domeniu din statul in care se afla aceasta piata si dobanda este platita unei persoane
care este o persoana afiliata a emitatorului instrumentelor/titlurilor de creanta.

45.Principiul general de calcul si retinere al Impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti :
Se calculeaza si se retine:
a) in momentul platii venitului catre nerezident;
b) pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care s-a platit venitul catre nerezident;
c) in momentul inregistrarii in contabilitate a venitului datorat nerezidentului;
d) pana la data de 25 inclusiv a lunii in care s-a facut plata catre nerezident;
e) in ziua urmatoare efecturarii platii catre nerezident;
f) pana la data de 20 inclusiv a lunii in care se face plata catre nerezident.
61. Baza impozabila pentru care deducerea personala este element de calcul:

Deducerea personala este element al bazei impozabile pentru:


veniturile din salarii la functia de baza;
venituri din salarii;
venituri din pensii;
venituri din activitati independente;
venituri din premii;
venituri din jocuri de noroc.
71. Data pana la care .....
Contribuabilii persoane fizice care realizeaza venituri din activitati agricole impozabile pentru care venitul
net se determina pe baza normelor de venit, depun o declaratie de venit la organul fiscal competent
pana la data de:
15 mai, inclusiv, a anului fiscal pentru anul in curs;
15 mai, inclusiv, a anului fiscal urmator celui de realizare a venitului;
nu depun declaratie de venit;
30 aprilie pentru anul fiscal in curs;
25 aprilie a anului fiscal urmator celui de realizare a venitului;
depun declaratie de venit global.
106. Conditiile in care incepand cu 1 ianuarie 2007, dividendele platite de o persoana juridica romana unei
alte persoane juridice romane nu se impoziteaza:

a) beneficiarul dividendelor detine minim 15 % din titlurile de participare pe o perioada de 2


ani impliniti pana la data platii acestora
b) beneficiarul dividendelor detine minim 15 % din titlurile de participare pe o perioada de 3 ani
impliniti pana la data platii acestora
c) beneficiarul dividendelor detine minim 20 % din titlurile de participare pe o perioada de 2 ani
impliniti pana la data platii acestora
d) beneficiarul dividendelor detine minim 10 % din titlurile de participare e pe o perioada de 2 ani
impliniti la data platii acestora
e) beneficiarul dividendelor detine minim 25 % din titlurile de participare pe o perioada de 2 ani
impliniti pana la data platii acestora
f) beneficiarul dividendelor detine minim 5 % din titlurile de participare pe o perioada de 2 ani
impliniti pana la data platii acestora
133. Un antrepozit fiscal de productie bauturi spirtoase livreaza in data de 15 februarie 2007, 190 de

sticle de vodca cu o capacitate de 0,5 litri cu o concentratie alcoolica de 40% in volum catre un operator

economic comerciant detailist. Valoarea in lei a accizelor ce urmeaza a se vira la bugetul de stat se va
calcula pe baza cursului de schimb:
Valoarea n lei a accizelor, a taxei speciale pentru autoturisme/autovehicule i a impozitului la ieiul din
producia intern, datorate bugetului de stat, stabilite potrivit prezentului titlu n echivalent euro pe unitatea de
msur, se determin prin transformarea sumelor exprimate n echivalent euro la cursul de schimb valutar
comunicat de Banca Naional a Romniei pentru prima zi lucrtoare a lunii octombrie din anul precedent.
Acest curs se utilizeaz pe toat durata anului urmtor
atentie prima zi lucratoare poate sa nu fie 01 octombrie!
RASPUNSUL : cursul de schimb valabil PENTRU 1 octombrie 2006 (sau comunicat de BNR in 30
septembrie 2006 si valabil pt 1 oct.)
134.. Incepand cu 1 ianuarie 2007, un producator de vinuri linitite poate realiza in afara antrepozitului fiscal
o productie de pana la:
micii productori de vinuri linitite care produc n medie mai puin de 200 hl de vin pe an
153. Unui antrepozit fiscal de productie produse accizabile i se revoca autorizatia.

Acciza devine exigibila la:


RASPUNSUL NORMAL AR FI : DAREA IN CONSUM
DAR depinde de variantele de raspuns propuse. Prevederile legale suna cam asa:
Antrepozitarii autorizai, crora le-a fost suspendat, revocat sau anulat autorizaia i care dein stocuri de
produse accizabile la data suspendrii, revocrii ori anulrii, pot valorifica produsele nregistrate n stoc materii prime, semifabricate, produse finite - numai cu acordul autoritii fiscale competente, n condiiile
prevzute de norme.
Valorificarea se poate face, numai sub supraveghere fiscala, astfel:
-

catre alte antrepozite fiscale in regim suspensiv de accize


catre alti operatori economici la preturi cu accize

162. Un antrepozit fiscal autorizat in Romania pentru productia de alcool etilic

livreaza o cantitate de 30.000 litri de produs catre un antrepozit fiscal pentru


productia de bauturi alcoolice din Danemarca. La antrepozitul fiscal din
Danemarca se certifica receptionarea a 25.000 litri ca urmare a minusului de
5.000 de litri constatat de autoritatea competenta din Germania cu ocazia
verificarii transportului de alcool etilic.Unde se datoreaza acciza aferenta
cantitatii constatate ca minus peste limita legala admisa ?
Germania
acciza va fi stabilit pe baza cotelor aplicabile n statele membre respective, n momentul n care pierderile corect stabilite de ctre autoritile fiscale competente - s-au produs sau, dac este necesar, la momentul
cnd lipsa a fost nregistrat.
169. O cantitate de energie electrica importata din Rusia devine exigibila :
Energia electric va fi supus accizelor, iar acciza va deveni exigibil la momentul facturrii energiei
electrice furnizate ctre consumatorii finali.

170. Energia electrica produsa de un producator din Romania devine

exigibila :
Energia electric va fi supus accizelor, iar acciza va deveni exigibil la momentul facturrii energiei
electrice furnizate ctre consumatorii finali.
183. Responsabilitatea marcarii produselor accizabile supuse acestui regim ce

se comercializeaza pe teritoriul Romaniei revine :


Responsabilitatea marcrii produselor accizabile revine antrepozitarilor autorizai, operatorilor nregistrai
sau importatorilor autorizai, potrivit precizrilor din norme.

O persoana impozabila care aplica regimul special de scutire de TVA


pentru
valoarea
adaugata
intreprinderi
mici,
nefiind
inregistrata
in
scopuri
de
TVA conform art. 153 din Codul fiscal :
231.

a) nu are drept de deducere a TVA aferente achizitiilor, cu excptia achizitiilor intracomunitare de


mijloace de transport noi.
234. Daca elementele folosite pentru stabilirea bazei de impozitare a unei
operatiuni, alta decat importul de bunuri, se exprima in valuta, cursul de
schimb aplicat pentru stabilirea bazei de impozitare a taxei pe valoarea
adaugata in lei este:
Raspuns: ultimul curs de schimb comunicat de BNR sau utilizat de banca prin care se fac decontarile din
data la care intervine exigibilitatea taxei pentru operatiunea in cauza.
Sau data de 15 luna urmatoare lunii in care ia nastere faptul generator (i.e. achizitii intra-comunitare sau achizitii de
servicii cu taxare inversa pentru care nu s-a primit factura la timp). ?
249.
Compania A, persoana impozabila stabilita i inregistrata in Romania in
scopuri de TVA conform art.
153 din Codul fiscal, cumpara bunuri de la
compania B, persoana impozabila stabilita i inregistrata in scopuri de TVA in
Italia. Compania A transmite codul sau de TVA din Romania furnizorului B.
Bunurile sunt transportate de furnizorul B din Italia in Romania. Operatiunea
realizata de compania A din Romania reprezinta din punct de vedere al TVA:
a) o achizitie intracomunitara de bunuri impozabila in Romania
259.
Nu constituie
pe valoarea adaugata:

prestare

de

servicii

impozabila

din

punct

de

vedere

al

taxei

a) servicii prestate n mod gratuit n cadrul perioadei de garanie de ctre persoana care a efectuat iniial
livrarea de bunuri sau prestarea de servicii.
Cf. Art. 129
(5) Nu constituie prestare de servicii efectuat cu plat:
a) utilizarea bunurilor rezultate din activitatea economic a persoanei impozabile, ca parte a unei prestri de servicii
efectuat n mod gratuit, n cadrul aciunilor de sponsorizare, mecenat sau protocol, precum i pentru alte destinaii
prevzute de lege, n condiiile stabilite prin norme;
b) serviciile care fac parte din activitatea economic a persoanei impozabile, prestate n mod gratuit n scop de
reclam sau n scopul stimulrii vnzrilor;
c) servicii prestate n mod gratuit n cadrul perioadei de garanie de ctre persoana care a efectuat iniial livrarea de
bunuri sau prestarea de servicii.

261. Sunt neimpozabile in Romania urmatoarele operatiuni:

ART. 126
Operaiuni impozabile
(8) Nu sunt considerate operaiuni impozabile n Romnia:
c) achiziiile intracomunitare de bunuri second-hand, opere de art, obiecte de
colecie i antichiti, n sensul art. 152^2, atunci cnd vnztorul este o persoan
impozabil revnztoare, care acioneaz n aceast calitate, iar bunurile au fost
taxate n statul membru de unde sunt furnizate, conform regimului special pentru
intermediarii persoane impozabile, n sensul art. 26 (a) din Directiva a 6-a, sau
vnztorul este organizator de vnzri prin licitaie public, care acioneaz n
aceast calitate, iar bunurile au fost taxate n statul membru furnizor, conform
regimului special, n sensul art. 26 (a) din Directiva a 6-a;
263. Pentru livrari de bunuri in baza
generator al taxei pe valoarea adaugata intervine :

unui

contract

de

consignatie,

faptul

Cf. Art. 134.1(2)bunurile sunt livrate la data la care consignatarul sau, dup caz, beneficiarul devine
proprietar al bunurilor.
285. In ce termen este obligat contribuabilul sa aduca la cunotinta organului fiscal competent,
modificarile ulterioare ale datelor din declaratia de inregistrare fiscala?
a) n 30 de zile de la data producerii acestora;
293. Ce calculeaz i declar contribuabilul n declaraia fiscal?

a) cuantumul obligaiei fiscale, dac acest lucru este prevzut de lege;


294. Lipsa crui element de identificare a contribuabilului din decizia de impunere, atrage nulitatea

acesteia?
a) numele i prenumele ori denumirea contribuabilului;
329.n ce const controlul inopinat?

a) activitatea de verificare faptic i documentar, n principal, ca urmare a unei sesizri cu privire la


existena unor fapte de nclcare a legislaiei fiscale, fr anunarea n prealabil a contribuabilului;

330. La finalizarea inspeciei fiscale, contribuabilul este obligat s dea o declaraie scris, pe propria
rspundere, din care s rezulte urmtoarele:
1. au fost puse la dispoziie toate documentele;
2. au fost puse la dispoziie informaiile solicitate pentru inspecia fiscal;
3. au fost restituite toate documentele solicitate i puse la dispoziie de contribuabil;
4. organele de inspecie fiscal au respectat programul de lucru al contribuabilului;
5. au fost puse la dispoziie toate elementele necesare identificrii realitii fiscale a contribuabilului;
Indicai varianta corect.
a) 1,2,3

341. Ce creane sunt cuprinse n certificatul de atestare fiscal pentru persoane juridice:
a) creanele fiscale exigibile, existente n sold n ultima zi a lunii anterioare depunerii cererii;

362. Cum se dispun msurile asigurtorii:


a) prin decizie emis de organul fiscal competent;

363. n sarcina cui sunt cheltuielile ocazionate de efectuarea procedurii de executare silit a creanelor
fiscale:
debitorilor;
365. Care sunt creanele fiscale care pot fi anulate:
creanele fiscale supuse executrii silite care sunt mai mici dect cheltuielile de executare,
exclusiv cele privind comunicarea prin pot;

373. Prin ce este reglementat modul de calcul al majorrilor de ntrziere aferente sumelor reprezentnd
eventuale diferene ntre impozitul pe profit pltit la data de 25 ianuarie a anului urmtor celui de
impunere i impozitul pe profit datorat conform declaraiei de impunere ntocmite pe baza situaiei
financiare anuale:
norme metodologice aprobate prin ordin al ministrului finanelor publice;

399. Pentru ce bunuri nu se poate acorda regimul de admitere temporara cu exonerare totala de
drepturi de import?
Codul vamal:
Art. 159. - Autoritatea vamal refuz acordarea regimului de admitere temporar cnd este imposibil s se asigure
identificarea mrfurilor de import. Autoritatea vamal poate ns autoriza utilizarea regimului de admitere temporar fr
asigurarea identificrii mrfurilor cnd, avnd n vedere natura acestora sau a operaiunilor de ndeplinit, absena
msurilor de identificare nu poate duce la o folosire abuziv a regimului.

Art 415 Regulament :


2) Regimul de admitere temporar cu exonerare parial de drepturi de import nu se acord pentru
produsele consumabile.

408.

Cate operatiuni de tranzit acopera garantia izolata?

Cod vamal:
Art. 116. - (1) Principalul obligat furnizeaz garania pentru asigurarea plii datoriei vamale pentru mrfurile tranzitate.
(2) Garania poate fi:
a) garanie izolat, care acoper o singur operaiune de tranzit;

419. Ce se intelege prin marfuri in aceeai stare in cadrul regimului de perfectionare pasiva?
marfurile de import care, in regimul de perfectionare activa sau transformare sub control vamal
nu au suferit nici o modificare sau transformare (art.108 cv)
458.n ce condiii asociatul poate fi exclus din societatea n nume colectiv, n comandit simpl sau cu
rspundere limitat?
Art. 222. - (1) Poate fi exclus din societatea n nume colectiv, n comandit simpl sau cu rspundere
limitat:
a) asociatul care, pus n ntrziere, nu aduce aportul la care s-a obligat;
b) asociatul cu rspundere nelimitat n stare de faliment sau care a devenit legalmente incapabil;
c) asociatul cu rspundere nelimitat care se amestec fr drept n administraie ori contravine
dispoziiilor art. 80 i 82;
d) asociatul administrator care comite fraud n dauna societii sau se servete de semntura social
sau de capitalul social n folosul lui sau al altora.
(2) Dispoziiile acestui articol se aplic i comanditailor n societatea n comandit pe actiuni.

466.
n
ce
termen
trebuie
nlturate
neregularittile
constatate
dup
nmatriculare?
Art. 48. - (1) n cazul unor neregulariti constatate dup nmatriculare, societatea este obligat s ia
msuri pentru nlturarea lor, n cel mult 8 zile de la data constatrii acelor neregulariti.
(2) Dac societatea nu se conformeaz, orice persoan interesat poate cere tribunalului s oblige
organele societii, sub sanciunea plii de daune cominatorii, s le regularizeze.
(3) Dreptul la aciunea de regularizare se prescrie prin trecerea unui termen de un an de la data
nmatriculrii societii.
489.
In
contextul
Reglementarilor
contabile
conforme
cu
Directiva
a
IVa
a
Comunitatilor
Economice
Europene,
aprobate
prin
Ordinul
ministrului
fmantelor
publice
nr. 1.752/2005, care este
termenul
(data) la care
entitatile
procedeaza
la
evaluarea
elementelor
monetare
exprimate
in
valuta
(disponibilitati i alte elemente asimilate, creante i datorii in valuta) la cursul
de schimb comunicat de Banca Nationals a Romaniei?
La data bilantului
499.
Care
este
structura
completa
a
capitalurilor
proprii
cu
Reglementarile
contabile
conforme
cu
Directiva
a
IV-a
Economice Europene, aprobate prin Ordinul ministrului fmantelor publice nr.
1.752/2005?
- capital
- prime de capital
- reserve din reevaluare
- reserve
- profit sau pierdere reportat
- profit sau pierderea exercitiului financiar

in
a

conformitate
Comunitatilor