Sunteți pe pagina 1din 7

C4 - MODELAREA BAZATĂ PE ECUAȚII- SISTEME DINAMICE CONTINUE

Modelul de creștere echilibrată al lui Solow

Ipoteze:

1. Y(t) F(K(t ), L(t)

de producție

macroeconomică, de două ori diferențiabilă, omogenă de grad unu;

funcția

k t

( )

( )

y t

K ( t )

L

Y

(

(

t

t

)

)

L

(

t

)

înzestrarea tehnică a muncii;

venitul per capita;

Calculul venitului per capita:

Y

L

(

F K L

,

)

L

F

(

K

L

,1)

F k

( ,1)

f k

( )

y

2.Forța de muncă crește cu o rată constantă n, care este independentă de variabilele celelalte ale sistemului:

L(t ) nL(t ), L(0) L

0

L t

( )

L e

0

nt

3.Economiile sunt o pondere constantă în valoarea venitului, (S=sY), s este rata economiilor.

4. Economiile în echilibru, sunt egale cu investițiile: S=I.

5. Investițiile brute sunt egale cu variația stocului de capital

plus înlocuirea capitalului fix uzat:

Unde Modelul:

este rata amortizării.

I

S

S

sY

K

I

 

K

( 0 )

K

K

0

L

(

t

)

L e

0

nt

I

K K

Înlocuind primele două ecuații în a treia, obținem:

K sY K

Ecuația de dinamică a capitalului sau investiția netă.

Transformăm modelul în mărimi per capita:

k

K L K L

2

L

Atunci:

 

s Y

K

K L

 

L

L L

sf k

(

)

k n k

k

sf (k ) (n )k

Ecuaţia de dinamică a înzestrării tehnice a muncii sau investiția netă în mărimi per capita:

k

sf ( k ) ( n ) k

Condiția inițială:

k

( 0 )

K

0

L

0

k

0

Putem rezolva ecuația dinamică a capitalului per capita dacă dăm o formă analitică funcției de producție per capia.

Presupunem că este o funcție Cobb-Douglas omotetică (omogenă de grad unu):

Y

Y

L

y

a K

1

L

a (

f

(

K

L

k

)

)

,

a k

0

1

Ecuația de dinamică a capitalului per capita va fi:

k

sak ( n ) k

Ecuația diferențială obținută este:

k ( n ) k sak

ecuație diferențială neliniară, omogenă, de tip Bernoulli. Rezolvarea ecuației Bernoulli:

Schimbarea de variabilă:

k

1

Derivăm în raport cu timpul:

(1 ) k k

Explicităm

k

k

k (1 )

din relația de mai sus:

Împărțim ecuația de dinamică la

k

k

k n k sa

(

)

1

:

Înlocuim

k

k (1 )

în ecuația de mai sus:

Obținem:

(1 ) s a (1 ) ( n )

Adică o ecuație liniară de ordinul unu, neomogenă în soluția:

a

s

n

(

0

a

s

n

) e

 

(1

)(

n

)

t

Considerăm condițiile inițiale:

0

k

1

0

Atunci:

k

1

Sau:

k t

( )

a

s

n

( k

1

a

s

0 n

) e

 

(1

)(

a s

n

( k

1

0

a

s

n

) e

 

(1

n

)(

n

)

t

)

t

cu

1

1

Aceasta este traiectoria de evoluție a înzestrării tehnice a muncii.

K t

( )

L

0

e nt

as

n

e

(1

)(

n

)

t

k

1

0

as

n

1/(1

)

Este traiectoria de evoluție a stocului de capital.

Puncte staționare:

k(t) 0

k sak

(

1

sak (n )k 0  

n

) 0

Punctele fixe/staţionare/de echilibru sunt:

k

1

0

și

k

2

n  

sa

1 /(

1)

Modelul Solow are deci două puncte fixe.

Nu poate fi global stabil, întrucât aceasta este o proprietate posibilă pentru sistemele cu un singur punct fix.

La sistemele cu mai multe puncte fixe stabilitatea/instabilitatea

se stabilește pentru fiecare punct fix în parte: este stabilitate/instabilitate locală, într-o vecinătate a punctului fix

.

Pentru modelul Solow, primul punct fix este local instabil, iar al doilea este local stabil:

lim as

t 

n

Rezultă că:

e

 

(1

)(

n

)

t

1

( k

0

as

)

n

1 /(1

)

(

as

n

)

1 /(1

)

k

2

lim k t k

( )

2

t 

, deci

k

2

este atractor

k

1

0

este repelor, întrucât traiectoria se depărtează de

acest punct fix, când t  .

Întrucât dintr-o vecinătate a lui

k

2

, sistemul este local stabil.

k

2

, traiectoria tinde către

Întrucât traiectoria tinde asimptotic către local, asimptotic stabil.

k

2

, sistemul este

către local, asimptotic stabil. k  2 , sistemul este Figura: Traiectoria înzestrării pentru diferite valori

Figura: Traiectoria înzestrării pentru diferite valori inițiale ale lui k(t).