Sunteți pe pagina 1din 1

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ

REFERAT asupra disertației absolventului

master-zi, specializarea

DENUMIREA TEMEI:

, promoţia

LOCUL UNDE S-A EFECTUAT PRACTICA DE DOCUMENTARE:

În facultate

În producţie

INTERNET

În cercetare

În urma analizelor de documentare detaliată a disertației se constată următoarele:

1. Nivelul documentării:

Insuficient

Satisfăcător

Bun

Foarte bun

2. Tipul lucrării:

Cercetare

Proiectare

Realizare practică

3. Aparatul matematic utilizat:

Simplu

Mediu

Complex

4. Capacitatea de selectare, sinteză și prelucrarea materialului:

Mică

Medie

Mare

5. Utilitate:

Contract de cercetare

Cercetare internă

Utilare

6. Redactarea lucrării, conținut:

Suficient

Bun

Foarte bun

7. Parte grafică, desene:

Suficientă

Bună

Foarte bună

Realizare practică: DA/NU Contribuţia autorului:

8.

Mică

Medie

Mare

Complexitate:

Simplu

Mediu

Complex

Funcţionare:

DA

NU

9. Rezultate experimentale:

Experiment propriu

Preluare din bibliografie

10. Bibliografie:

Comentarii:

cărţi:

reviste româneşti:

reviste străine:

INTERNET : DA/NU

CONCLUZIA: Se propune ADMITEREA / RESPINGEREA disertației.

[Numele şi prenumele]

ÎNDRUMĂTOR ŞTIINȚIFIC,