Sunteți pe pagina 1din 148
Bruce H. Lipton, Ph.D. Biologia eredint@i Elibgrarga puterii constiinigi, a materigi $i a miracolglor ee ae Gol ri) »Aceasta este o carte curajoasa i vizionara, care ofera dovezi| pea Ubueles Rete Meu Ue Re UCM cutie tt genetic — gi, implicit, al victimizari, Dr. Bruce Lipton propune o perspectival Stintificd solid, care nu numai ca informeaza cititorul, daril si transforma gif a puterea sa inteleaga ca credinfele noastre sunt cele care creeaza fiecare| aspect al realitatii personale. O lectura provocatoare si antrenanta!” See dale Al ees su UMS eR uke uy Autor al lucraiior Miracole $/ alte realitat si Dincolo de hipnozé . {storia va inregistra Biologia credinjei ca pe una dintre cele mai importante scrieri ale timpurilor noasire. Bruce Lipton fumizeaza aici veriga lips dintre modul in care era in{eleas& biomedicina in trecut si bazele Ne UN oma eae Reuter cy Intr-o forma usor de inteles, cu un stil care se potriveste omului de stiinta si PO TRE ee UE Medel meses CM cca) sndtate, de bund-starea speciei si de vitorul vietii omenesti, Biologia credintei este o lectura obligatorie. Implicatiile perspectivelor subliniate au potentialul de a schimba lumea, asa cum o cunoastem noi. Coneluziile lui ee ue ee Suu eee ee uel 1) SE ele aR Ae KO eco mee Te Re Moon Te eT RLC M9 Aceasta sinteza profunda a celor mai recente si mai serioase Poo OCR eae acc eee Mc ce Ca CDE ee Cnt eich ue mest ey ceneschimbam modul de agar Le ORO intemational, pentru faptul ca face o punte intre Seascale CUE TUNES me mE Me oe eee MU CUCME MT ssi ele de De CU eee nee Re eT ee merece) medicind, a Universitatii Stanford. E! este invitatla nenumarate talk-show-uri Tc Cerca n Rc? oll Ul Sao el CRE Mc liies mee cet MS a eee ee or aeRO Pre LeeLee DAO CUR Ly USL REST ee eee ec Po hoe kek er meee iy stiintfice uluitoare, legate de efectele biochimice ale funciilor creierului, arat cA celulele din corp sunt afeclate de gandurile noastre, Autorul - un renumit biolog in cercetarea functionérii celulei — descrie traseele moleculare precise prin care se intémpla acest lucru. Autorul foloseste un limbaj simplu, imagini, exemple cotidiene si mult umor, pentru a demonstra cum noua stiinta a Epigeneticii revolutioneazé felul in care intelegem legatura dintre minte si materie, dar si profundul efect pe care tl are asupra vietilor PSN SORES OC moles sa R Meme Implicatiile acestei cercetari modifica in mod radical intelegerea asupra viefi, Ni se demonstreaza cd genele si ADN-ul nu ne controleazii corpu| biologic, ci cd ADN-ul este controlat de semnale din afara celulei, inclusiv de mesajele energetice ce emana din gAndurile noastre pozitive si negative. pee mst eM el CMCC 7401-1 Nor R Euston ecu ae a a profunzime ce nu poate fi pusa in cuvinte - 0 incantare pentru orice cititor. Ea sintetizeazd o enciclopedie de informatii noi si esentiale intr-un pachet pe cat de simplu, pe atat de extraordinar. Aceste pagini contin o adevarata revolutie a modului de a gandi si de a Pn cee erieEeCie le Mnecleue ea LL} pene ROU eugene Autor al lucrarilor Copilul magic si Starsitul evolutiei eee eM Mc Con el maiestrie de Bruce Lipton, este un antidot demult asteptat la materialismul cu susul in jos al societatii de astazi. \deea cé ADN-ul codifica tot procesul de dezvoltare a vietii este folosita cu succes in Cen cise WUE BUu mC eI ec devin si ele evidente. Biologia credintei rece in revista un sfert de ee Cr ice MMM im eC ia Cece MCR AS ese ue Bec Murcer Ue eu nc ums eo A Cree ee te InGu ne ate ec epee} ee rae e nn} Greece ue eM as ec RS) Beceem ee) accesibil si plin de inteles, Dr. Bruce Lipton ne oferd nici mai mult, Rene ne eM CNT ke RE Sa la cele mai vechi intrebari si rezolvare pentru cele mai adanci mistere din trecutul nostru. Nu am nicio indoiala ca Biologia credinfeiva devenio carte de referin{a pentru stiinta noului mileniu. ee Ecc Autorul bestseller-urllor Codul lui Dumnezeu eee Me ed Tee Pe) Ter injnwiays % . * az ens t se anon ee fers Ps eee acest J eee ti " ms Sours ican Prey Fy ee ace Ta Ro oe) tt ances) cr ns i yew J) ara uo a Eri c f IN hay PN Ren i Test cy emer a ite coeur yeu eat en eT > al pea eee f ert 4 orem Pere) imei TOS ‘ ea] SM aM ie) c fi rea) 7 Mey Teac te] perenne iu Neer P ava anetce eee eis tiatrit: Mee eee c ae s0a1e08p ‘ejul Teen pore) Mere oem stt a Cocos ane eae} Ue etme ott ee Lemna rent attt. aun ues I ee c Bruce H. Lipton, Ph.D Bjologja credjnte; Eliberarea puterii consgtiinfei, a materiei gi a miracolelor “Ft original The Biology of Belief, Unleashing the Power of ‘Consciousness, Matter and Miracles Copyright © 2008, Editura For You Desereres CIP Beet Naina « Romie "LIPTON, BRUCE F. Dlclogie credit! -Bruce Lipton, PLD- Bicureyt: For You, 2008 SEN 9789731701394 “el ine. 021/6656223; 0311001455, ‘ce pane 0744352963; 0724212690: Crna movcaisan@bastlr;edtucdnyor@b.sralo ‘ebste: pinned fareu Printed Boras SBN 9TETSATOLIOA Bruce H. Lipton, PhD Bjologja credjnte; Elivera ; rea puteril constinfel, a materiel sia miracolelor Traducere Editura For You Cress Lipton este rerumatul hotirator al aint biologi sa tt ce Implicd aceasta. Este o hucrare agate, de o profunzime ce ma poate i pus cue magritantare pentru orice cititor. Ea sintetizeazi o enc, ‘Aopeate de informatt nol sesentale intrun pace Fe cae simplu, pe att de extraordinar, Aceste pagin| com fine adevdratdrevolutieamodulul dea gindl sl de 0" (ege nna att de radeal, nett poate schimbe lumes Joseph Chilton Pearce, Ph.D. autor at uertsilr Copal magie si Sfrsitul evolutet acantitoarea carte Biologia credinje,scrist cu miles ncaa Bruce Lipton, este un antidot demult agteptat ‘putenlismal cu susul in jos al societitil de ast, Test TADNl codifik tot procesul de dezvoltare viel ese 2 ADhy eu succes in ngineria genetic. In acelag timp, de fRacneleacestelsbordirt devin ele evidente,Biolagre dace rece in revstt un sfert de secol de enutate Ge Grangardd in comenial epigenetic - un domeniy Ps ce The ‘Wall Sieet Science Journal il dedart, 1a junatsies rae T7004 ea ind nou st important. ull persona) ano serisho transform intro leturk usoard gi plat Karl H,Pribram, MD. Ph.D. (on.Multi) professor Emeritus, Universitates Stan Diver eniu ~ descoperitile sale extraord Fhe dau ureltele cu care st ne rectigim stip hirea asupra proprie| noastre viet. ree and aceast carte, orcul este pregiit i dispus fiasume responssblltates delind pentru sine st penira destinul planetei noastre. eVer Burton, actor si regizor sruce Lipton ofera noi perspective si o inyel Bis cca ce pve tera altre orgs : 7 jologice si mediu, dar st influenta gindului, a ce conte hei ne eet fond cane eal ssa soils ‘si exemplele bine documentate recomanda oa ee ‘ca pe o lectura obligatorie pentru oricine Si rset oe ciatosi efesetre an to sige out pdetl pene pelt Carl Cleveland IM, D.C. Presedinte, Colegiul de Chiropractic Cleveland satiate ie 8a Conse eee . efi sd infelegefi cele mai profund ‘vietii, aceasta este una dintre: importa fl care le veri citi vreodatl. = oo uae Co-fondator, The Master's Circle LE aceasti carte, care spulbert orice ; aad Tips sete Ye Biolog, un teh Dn usta in og avin ca dreapta in edn lop atonal oar oka de al ft seals 1 oe mi cuore espe an doen pen ene O eas oh Ralph Abraham, Ph.D. Profesor de matematc, Universitatea California ; Autor al luedet Haos, Gai, Bros rernica! Elegant Simpla!Intvun stl deopotri oe lia de ineles, Dr, Bruce Lipton ne oer = ie mal malt lel mal putin erga IP inure vlad cl og Asti, lal rspuns a cele a veh eke ue eae pent cele mal adn mister din rece Dan fru Na am nici indolald cd Biologia credit tal ost rte de referinf2 pentru stina noulu mien Gregg Braden avtorul lor Codul ui Dumnezen 3 fect Isa 1m terminat de clit aceast carte, cu acelast sent ere respect profund, pe care iam atuncl cing Scat en Brace Lipton ~acela cham fost prvilegit sno Areontact eu un adevir revolutionar. Bruce Lipton ese te tng losof deopotsvl; om de etlint,deoarere est ele cu cae sf ne modifickncongtiys culture Siilosf, pentru cl ne zdruncind eedincle despre insist saps realttl pe care o percepem. Astfel, ne ajutt si ne

S-ar putea să vă placă și