Sunteți pe pagina 1din 1

1.

Etapa hexozelor-reactii:
a.Transf glucozei in glucozo-6-fosfat(care sta la baza unor cai metabolice ca:gl
icoliza, gluconeogeneza, calea pentozo-fosfatilor, glicogenogeneza si glicogenol
iza). Metabolizarea glucozei este precedata de fosforilare, conditie necesara ra
manerii ei in celula. Gruparea fosfat, puternic ionizata la pH fiziologic, confe
ra moleculei de glucozo-6-fosfat o incarcare neta negativa si sanse minime de a
strabate mb cel. Fosforilarea glucozei este o reactie ireversibila catalizata de
kinaze, donatorul gruparii fosfat fiind molec de ATP care react sub forma compl
exului Mg-ATP. Hexokinazele I, II, III sunt enz nespecifice ce catralizeaza fosf
orilarea hexozelor. Glucokinaza este una din izoenzimele hexokinazelor prez numa
i in ficat. Activ ei este inhibata indirect de fructozo-6-fosfat, nu de glucozo6-fosfat. Caractereisticile reglatoare ale glucokinazei ofera ficatului capacita
tea de a" tampona "conc gluc sanguine.
b. Conversia glucozo-6-fosfatului la fructozo-6-fosfat. Enzima care realizeaza i
zomerizarea irevresibila a celor 2 oze este glucozo-6-fosfat izomeraza. Enzima a
ctioneaza numai asupra anomerului alfa al glucozo-6-fosfatului.
c.Fosforilarea fructozo-6-fosfatului la fructozo-1,6-bisfosfat se realizeaza int
r-o reactie ireversibila catalizata de 6-fosfofructo-1-kinaza, o enz inductibila
si alosterica a carei activitate este controlata de numerosi efectori metabolic
i, + sau -. Activ aceste enz are un rol imp in reglarea vitezei glicolizei.