Sunteți pe pagina 1din 23

CNTEE TRANSELECTRICA SA

INSTRUCTIUNE TEHNICA INTERNA


DE EXPLOATARE

COD:
ITI_EX_CNE_054
PAGINA:
01
/
20
REVIZIE:

DESCARCATOARE TIP EXLIM P 336-GH420


DE FABRICATIE ABB SUEDIA
ST CONSTANTA

SE APROBA
Director Tehnic
Marian Vju

INSTRUCTIUNE TEHNICA INTERNA DE EXPLOATARE


DESCARCATOARE TIP EXLIM P336-GH420
DE FABRICATIE ABB SUEDIA

Cod:

ITI_EX_CNE_054

Revizie:

Exemplar:

Aviz CTA ST Constanta Nr. 111 / 11.12.2006


Sef Serviciu Tehnic

ing.Mihai Vlad

Sef Serviciu Exploatare

ing.Roberto sava

Sef Serviciu SCPA

ing.Marian Gioada

Sef SCMSSM

ing.Eugen Anicai

Verificat:

Sef CE Constanta

ing.Sener Amet

Intocmit:

Sef Statie 400kV Cernavoda

ing.Gheorghe Pascu

Vizat:

decembrie 2010
VIZE ANUALE:

2010

2011

2012

2013

2014

Drept de proprietate:
Prezentul document este proprietatea ST Constanta / CNTEE TRANSELECTRICA SA Bucuresti.
Multiplicarea prin orice mijloace si / sau utilizarea partiala ori totala a acestui document este permisa
numai in baza acordului scris al conducerii ST Constanta / CNTEE TRANSELECTRICA SA Bucuresti.

CNTEE TRANSELECTRICA SA

INSTRUCTIUNE TEHNICA INTERNA


DE EXPLOATARE
DESCARCATOARE TIP EXLIM P 336-GH420
DE FABRICATIE ABB SUEDIA

ST CONSTANTA

COD:
ITI_EX_CNE_054
PAGINA:
02
/
20
REVIZIE:
3

LISTA DE CONTROL A REVIZIILOR:


1. Document actualizat:
DESCARCATOARE TIP EXLIM P336-GH420
DE FABRICATIE ABB SUEDIA
2. Cod document:
ITI_EX_CNE_054
Nr.
crt.

Continut revizie

Data

Elaborator
Prenume
/
Semnatura
Nume

CNTEE TRANSELECTRICA SA

INSTRUCTIUNE TEHNICA INTERNA


DE EXPLOATARE
DESCARCATOARE TIP EXLIM P 336-GH420
DE FABRICATIE ABB SUEDIA

ST CONSTANTA

COD:
ITI_EX_CNE_054
PAGINA:
03
/
20
REVIZIE:
3

CUPRINS:

1.
2.
3.
3.1.
3.2.
4.
5.
6.
6.1.
6.1.1.
6.1.2.
6.2.
6.2.1.
6.2.2.
6.3.
6.3.1.
6.3.2.
6.3.3.
6.3.4.
6.4.
7.
8.
9.
10.
11.

PAGINA DE GARDA
LISTA DE CONTROL A REVIZIILOR
SCOP
DOMENIU DE APLICARE
DEFINITII SI PRESCURTARI
Definitii
Prescurtari
DOCUMENTE DE REFERINTA
RESPONSABILITATI
MOD DE LUCRU
Prezentare generala
Descarcator tip EXLIM P 336-GH420
Contor de descarcari tip SC13
Fisa tehnica
Descarcator tip EXLIM P 336-GH420
Contor de descarcari tip SC13
Exploatare descarcatoare tip EXLIM P 336-GH420
Amplasare
Preluare in exploatare
Exploatare curenta
Aspecte importante
Postutilizare
Masuri specifice de sanatate si securitate a muncii
Masuri specifice privind managementul mediului
Masuri specifice privind managementul calitatii
Masuri specifice privind situatiie de urgenta
Inregistrari

1
2
4
4
4
4
6
6
7
8
8
8
10
12
12
14
15
15
15
15
16
17
17
17
23
23
23

CNTEE TRANSELECTRICA SA

INSTRUCTIUNE TEHNICA INTERNA


DE EXPLOATARE
DESCARCATOARE TIP EXLIM P 336-GH420
DE FABRICATIE ABB SUEDIA

ST CONSTANTA

COD:
ITI_EX_CNE_054
PAGINA:
04
/
20
REVIZIE:
3

1. SCOP
Scopul prezentei ITI_EX este de a reglementa activitatea de exploatare a
descarcatoarelor cu oxid de zinc tip EXLIM P336-GH420, de fabricatie ABB Suedia.
2. DOMENIU DE APLICARE
Aceasta ITI_EX se aplica in statia 400 kV Cernavoda.
3. DEFINITII SI PRESCURTARI
3.1. Definitii

Descarcator cu oxizi metalici fara eclatoare: descarcator avand rezistoare neliniare cu


oxizi metalici (varistoare) conectate in serie si / sau in paralel, fara eclatoare incluse;
Rezistor neliniar cu oxizi metalici (varistor): componenta a descarcatorului care, prin
caracteristica sa tensiune / curent neliniara, are o valoare redusa a rezistentei in cazul
supratensiunilor - ceea ce limiteaza amplitudinea acestora - si o valoare mare a rezistentei
in cazul tensiunii de frecventa industriala;
Tensiune maxima a sistemului (U m): valoare maxima a tensiunii intre fazele sistemului, in
conditii normale de functionare;
Curent nominal de descarcare (In / IEC): valoare de varf a impulsului de curent de
trasnet, utilizata pentru a clasifica descarcatoare;
Curent de trasnet pentru clasificare (ANSI / IEEE): valoare a impulsului de curent de
trasnet stabilita pentru incercari de clasificare a descarcatoarelor;
Tensiune nominala (Ur): un descarcator care indeplineste cerintele standardului IEC
aplicabil trebuie sa reziste timp de 10 s la aplicarea tensiunii nominale, dupa ce a fost
incalzit la o temperatura de 60 C si a fost supus unui efort electric in conditii definite; in
plus, tensiunea nominala este folosita ca un parametru de referinta;
Tensiune nominala de exploatare ( ANSI / IEEE): valoare maxima a tensiunii aplicabila
intre bornele descarcatorului in conditii normale de expoatare;
Tensiune de regim permanent: tensiune maxima admisibila (valoare nominala) de
frecventa industriala care poate fi aplicata pe durata nelimitata intre bornele
descarcatorului; functie de standardul aplicat (IEC sau ANSI, IEEE) difera definitia si
procedura de incercare respectiva, dupa cum urmeaza:
Uc (IEC): IEC lasa producatorului libertatea de a decide valoarea acestui parametru,
urmand a fi verificata in cadrul incercarii de functionare in conditii normale de exploatare;
distributia potentialului in interiorul descarcatorului trebuie sa fie uniforma;
MCOV (ANSI / IEEE): ANSI si IEEE listeaza valoarea maxima a tensiunii de regim
permanent utilizabila ca referinta pentru orice parametru al unui descarcator in toate
incercarile; standardele respective prevad cerinte mai reduse in privinta uniformitatii
distributiei potentialului;
Curent permanent al descarcatorului: curent care trece prin descarcator cand acesta
este supus tensiunii de regim permanent; consta dintr-o componenta rezistiva si o
componenta capacitiva; curentul permanent al descarcatorului variaza cu temperatura,
capacitatile parazite, gradul de poluare externa;
Supratensiune temporara (TOV): supratensiune de frecventa industriala sau apropiata,
cu valoare variabila si durata mare comparativ cu durata supratensiunilor atmosferice; o
situatie obisnuita in care apare supratensiune temporara este pe durata scurtcircuitelor cu
punere la pamant a uneia sau mai multor faze; alte surse de supratensiuni temporare sunt
aruncarile de sarcina, punerea sub tensiune a liniilor fara sarcina etc.; capabilitatea unui
descarcator de a suporta o supratensiune temporara este data in cataloage ca functie de
efortul electric aplicat acestuia in prealabil;

CNTEE TRANSELECTRICA SA

INSTRUCTIUNE TEHNICA INTERNA


DE EXPLOATARE
DESCARCATOARE TIP EXLIM P 336-GH420
DE FABRICATIE ABB SUEDIA

ST CONSTANTA

COD:
ITI_EX_CNE_054
PAGINA:
05
/
20
REVIZIE:
3

Tensiune reziduala / Tensiune de descarcare: valoare de varf a tensiunii care apare intre
bornele descarcatorului pe durata in care acesta este parcurs de curentul de descarcare;
tensiunea reziduala depinde atat de forma de unda cat si de amplitudinea curentului de
descarcare; caracteristica tensiune / curent a descarcatorului este data in cataloage;
Capabilitate la efort electric: standardele nu definesc explicit capabilitatea la efort electric
a unui descarcator; singura masura specifica este Clasa de Descarcare a LEA, conform
IEC; adesea nu exista suficienta informatie pentru a compara rezultatele diversilor
producatori, motiv pentru care ABB prezinta capabilitatea la efort electric si in [ kJ / kV ]
(specificata pentru Ur respectiva); prezentarea se face in urmatoarele 3 moduri:
Doua impulsuri, conform clauzei 8.5.5. a IEC: acesta este efortul electric la care este
supus descarcatorul pe durata incercarii la impuls de comutatie in conditii normale de
exploatare (clauza 8.5.5.), fiind stabil din punct de vedere termic la aplicarea ulterioara a
supratensiunii temporare si a tensiunii de regim permanent specificate;
Incercare de rutina la efort electric: acesta este efortul electric total la care este supus
orice bloc din oxid de zinc ce intra in componenta unui descarcator, pe parcursul procesului
de fabricatie al ABB;
Un impuls: acesta este efortul electric maxim la care poate fi supus un descarcator, prin
aplicarea unui singur impuls cu durata de 4 ms sau mai mare, trebuind sa ramana stabil din
punct de vedere termic la incercarea ulterioara cu supratensiunea temporara si cu
tensiunea de regim permanent specificate;
Capabilitate la scurtcircuit: reprezinta capabilitatea unui descarcator ca la aparitia, din
orice motiv, a unor conditii de suprasolicitare (scurtcircuit) sa conduca curentul respectiv,
fara socuri violente care sa produca ranirea personalului de exploatare ori daune asupra
echipamentelor / instalatiilor invecinate; dupa un asemenea eveniment, descarcatorul
trebuie inlocuit; curentul de scurtcircuit poate avea valori mai mari sau mai mici, functie de
impedanta sistemului si de conditiile de legare la pamant, motiv pentru care capabilitatea la
scurtcircuit se verifica pentru mai multe niveluri ale curentului;
Tensiune de tinere (nivel de izolatie): cea mai mare valoare a tensiunii de incercare (cu
forma de unda specificata) pe care izolatia externa a descarcatorului o suporta fara
conturnari sau strapungeri, atunci cand aparatul este verificat in conditii clar definite prin
standarde; spre deosebire de alte aparate, descarcatoarele sunt proiectate sa reduca
supratensiunile in interiorul lor, iar tensiunea pe exteriorul carcasei nu poate depasi
niciodata nivelul de izolatie al acesteia; astfel, carcasa este autoprotejata daca nivelul ei de
izolatie este mai mare decat cel stabilit pentru zona in care este montat descarcatorul,
corectat cu factorul de altitudine; standardele specifica factori de siguranta suplimentari, in
afara factorului de altitudine, cum ar fi:
15 % pentru impulsuri scurte si 10 % pentru impulsuri lungi, la nivelul marii (IEC);
20 % pentru impulsuri scurte si 15 % pentru impulsuri lungi, la nivelul marii (ANSI);
factorii de corectie cu altitudinea sunt 13 % / 1000 m (IEC) si 10 % / 1000 m (ANSI);
Comportare in conditii de poluare: IEC 60815 defineste patru nivele (clase) de poluare
atmosferica (Usor, Mediu, Greu si Foarte Greu, respectiv clasele I, II, III si IV), stabilind
liniile de fuga pentru carcase din portelan;
Linie de fuga, Linie de fuga specifica: distanta minima masurata pe suprafata curbilinie a
izolatiei externe intre parti metalice aflate la potentiale diferite; cand izolatia externa este
compusa din mai multe elemente separate intre ele prin piese metalice, drept lungime a
liniei de fuga se considera suma liniilor de fuga ale elementelor respective (evident, fara
lungimea partilor metalice); serveste ca o masura a comportarii in conditii de poluare a
descarcatorului, respectiv ca o evaluare a riscului de conturnare; linia de fuga specifica se
obtine raportand linia de fuga la tensiunea maxima a sistemului (U m).

CNTEE TRANSELECTRICA SA

INSTRUCTIUNE TEHNICA INTERNA


DE EXPLOATARE
DESCARCATOARE TIP EXLIM P 336-GH420
DE FABRICATIE ABB SUEDIA

ST CONSTANTA

COD:
ITI_EX_CNE_054
PAGINA:
06
/
20
REVIZIE:
3

3.2. Prescurtari
ABB: Compania producatoare a descarcatoarelor care fac obiectul prezentei ITI_EX;
ANRE: Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei;
ANSI: Institutul de Standardizare din SUA;
ASRO: Asociatia de Standardizare din Romnia;
BC: Bobina de Compensare;
ca, cc: curent alternativ, curent continuu;
CE CT: Centrul de Exploatare Constanta;
CNE: Statia 400 kV Cernavoda;
CTA: Comisia Tehnica de Avizare;
FME: Foaie de Manevra de Executie;
GE: Antreprenorul general pentru retehnologizarea statiei 400 kV Cernavoda;
IEC: Comisia Electrotehnica Internationala;
IEEE: Asociatie profesionala a specialistilor de profil electric;
ISO: Organizatia Internationala de Standardizare;
IT, JT, MT: Inalta Tensiune, Joasa Tensiune, Medie Tensiune;
ITI_EX_CNE: Instructiune Tehnica Interna de Exploatare / statia 400 kV Cernavoda;
LEA: Linie Electrica Aeriana;
MCOV: Valoare maxima a tensiunii de regim permanent utilizabila ca referinta pentru
orice parametru al unui descarcator, conform ANSI;
MC, MM, MSSM: Managementul Calitatii, Managementul Mediului, Managementul
Securitatii si Sanatatii in Munca;
MSI: Manualul Sistemului Integrat de management calitate, mediu, securitate si sanatate
in munca;
(N)ISSSM: (Norme) Instructiuni Specifice de Securitate si Sanatate in Munca;
NTE: Normativ Tehnic Energetic;
PE: Prescriptie Energetica;
pif: punere in functiune;
PO: Procedura Operationala;
PSI: Prevenirea si Stingerea Incendiilor;
PSO: Personal de Servire Operativa;
RE-I: Retele Electrice - Instructiune;
RGM: Regulament General de Manevre;
ROF: Regulament de Organizare si Functionare;
SSM: Securitate si Sanatate in Munca;
ST CT: Sucursala de Transport Constanta;
TEL: CNTEE TRANSELECTRICA SA Bucuresti;
TOV: Supratensiune temporara;
UNO-DEN: Unitatea Operationala - Dispecerul Energetic National.
4. DOCUMENTE DE REFERINTA
Descarcatoare de inalta tensiune - Ghidul cumparatorului / ABB Suedia (www.abb.com);
Descarcatoare cu oxid de zinc tip EXLIM R-C, EXLIM Q-D, EXLIM Q-E, EXLIM P-G si
EXLIM T-B, in montaj vertical - Instructiuni de asamblare / ABB Suedia (www.abb.com);

Contor de descarcari tip SC13 - Prezentare tehnica / TYCO ELECTRONICS


BOWTHORPE Anglia (www.energy.tycoelectronics.com, www.bowthorpe-emp.com);
o Manualul sistemului integrat calitate, mediu, securitate i sntate n munc cod TELMSI-ISO;
o Instruciunea proprie de securitate a muncii pentru instalaii electrice n exploatare
I.P.S.M.I.E.E., cod TEL 18.08;
CNTEE TRANSELECTRICA SA

INSTRUCTIUNE TEHNICA INTERNA


DE EXPLOATARE
DESCARCATOARE TIP EXLIM P 336-GH420
DE FABRICATIE ABB SUEDIA

ST CONSTANTA

COD:
ITI_EX_CNE_054
PAGINA:
07
/
20
REVIZIE:
3

o Legea 319/14.07.2006 a securitii i sntii n munc;


o H.G.R. 1425/11.10.2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii securitii i sntii n munc nr.319/14.07.2006;
o 4.5 H.G.R. 971/26.07.2006 privind cerine minime pentru semnalizarea de securitate
i/sau sntate la locul de munc ;
o 4.6 H.G.R. 1091/16.08.2006 privind cerine minime de securitate i sntate pentru
locul de munc ;
o 4.7 H.G.R. 1146/30.08.2006 privind cerine minime de securitate i sntate pentru
utilizarea n munc de ctre lucrtori a echipamentelor de munc ;
o 4.8 H.G.R. 1136/30.08.2006 privind cerinele minime de securitate i sntate
referitoare la expunerea lucrrilor la riscuri generate de cmpuri electromagnetice.;
o 4.9 P.O. Dotare cu echipament individual de protecie - cod TEL 00.23,;
o 4.10 PE 023/82 - Regulament privind ndatoririle personalului de de servire operativ din
tur, din centrale i reele electrice;
o 4.11 PE 126/82 - Regulament de exploatare tehnic a echipamentelor electrice din
distribuia primar;
o 4.12 NTE009/10/00 Regulament General de Manevre n instalaiile electrice ;
o 4.13 NTI TEL-R-002-2007-00-7 ncercrile i msurtorile la echipamentele electrice
din cadrul RET (separatoare);
o 4.14. PE 009/93 Norme de prevenire, stingere i dotare mpotriva incendiilor pentru
producerea, transportul i distribuia energiei electrice i termice ;
o 4.15 Gestionarea deeurilor rezultate n urma activitii de exploatare, respectiv de
mentenan, n conformitate cu prevederile TEL 29.09;
o 4.16 Monitorizarea si mas. activitatilor cu impact semnificativ asupra mediului TEL-2912
o 4.17 TEL 11.00 Controlul produsului neconform
o 4.18 ST CT 03.13 Fluxul informational in cazul unor evenimente accidentale in
instalatii aflate in gestiunea ST Constanta
o 4.19 TEL 03.13 Transmiterea de catre sucursalele de transport a informatiilor privind
evenimentele accidentale

5. RESPONSABILITATI
1.
-

Directorul tehnic al S.T.Constanta :


Aproba prin semnatura prezenta instructiune tehnica interna de exploatare.

2.
-

Seful Serviciului Tehnic :


Vizeaza instructiunea confirmand prin semnatura corectitudinea datelor inscrise ..

3.
-

Seful C.E. Constanta :


Verifica corectitudinea informatiilor scrise in instructiune si confirma acesta prin semnatura ;

4.
-

Responsabilul cu elaborarea instructiunii :


In urma documentarii, intocmeste instructiunea tehnica interna de exploatare ;
Asigura reactualizarea instructiunii ori de cate ori este nevoie.

5.
-

Seful Serviciului Exploatare :


Vizeaza instructiunea confirmand prin semnatura corectitudinea datelor inscrise.

6. Seful Serviciului Calitate, Mediu, Securitate si Sanatate in munca:


- Vizeaza instructiunea confirmand prin semnatura corectitudinea datelor inscrise
CNTEE TRANSELECTRICA SA

INSTRUCTIUNE TEHNICA INTERNA


DE EXPLOATARE
DESCARCATOARE TIP EXLIM P 336-GH420
DE FABRICATIE ABB SUEDIA

ST CONSTANTA

COD:
ITI_EX_CNE_054
PAGINA:
08
/
20
REVIZIE:
3

6.
MOD DE LUCRU
6.1.
Prezentare generala
6.1.1. Descarcator tip EXLIM P 336-GH420
Proiectul descarcatorului tip EXLIM P 336-GH420IEC 60507 este fondat pe 65 de ani de
experienta in domeniu; constructia este robusta si bine armonizata cu diverse aparate ce
echipeaza statii electrice din toata lumea, confirmandu-si numele: EXcellent voltage
LIMiter.
Descarcatoarele sunt alcatuite din 3 unitati, in carcasa din portelan, de culoare standard
maro. Unitatile au o coloana unica, formata din blocuri din oxid de zinc; fiecare bloc este
supus la incercari de rutina; unitatile se monteaza in serie pe santier, in ordinea
predeterminata in fabrica; descarcatoarele se echipeaza cu inele de uniformizare a
campului electric, incluse in furnitura; acestea au rolul de a minimiza solicitarile asupra
descarcatorului, fiind obligatorii in exploatare.

Figura 01:
1
2
3
4
5

Constructia unei unitati din componenta descarcatorului tip EXLIM


P 336-GH420.

izolator din portelan


canal de ventilatie
resort
sac cu substanta deshidratanta
foaie din cupru

CNTEE TRANSELECTRICA SA

6
7
8
9
10

capac de etansare
garnitura din cauciuc
placute indicatoare
bloc din oxid de zinc
flansa - capac

INSTRUCTIUNE TEHNICA INTERNA


DE EXPLOATARE
DESCARCATOARE TIP EXLIM P 336-GH420
DE FABRICATIE ABB SUEDIA

ST CONSTANTA

COD:
ITI_EX_CNE_054
PAGINA:
09
/
20
REVIZIE:
3

Prinderea flanselor pe carcasa din portelan se face cu ciment (a se vedea Figura 01 si


Figura 02). Pentru o functionare corecta este foarte important ca unitatile sa fie inchise
etans pe toata durata de viata a descarcatorului. La capatul fiecarei unitati exista un capac
de etansare din otel pretensionat si o garnitura din cauciuc. Capacul de etansare exercita
continuu o presiune asupra garniturii, astfel incat aceasta ramane bine fixata pe suprafata
izolatorului, chiar daca materialul imbatraneste. De asemenea, serveste la fixarea coloanei
blocurilor din oxid de zinc in directia longitudinala, prin intermediul resoartelor. Calitatea
etansarii este atent verificata pentru fiecare unitate in parte, prin incercari de rutina in
fabrica. Capacul de etansare este proiectat sa lucreze ca o supapa. In situatia in care
descarcatorul este suprasolicitat, apare un arc electric in interiorul acestuia. Gazele
ionizate determina cresterea rapida a presiunii interioare, pana cand capacul de etansare
se deplaseaza si elibereaza calea spre canalele de ventilatie; capetele canalelor de
ventilatie sunt directionate unul catre altul, rezultand un arc electric exterior, scaderea
presiunii interioare si evitarea socurilor violente asupra izolatorului.

Din punct de vedere al solicitarilor de natura mecanica descarcatorul respecta


prevederile IEC 60099-4. Momentul de rupere este - de regula - 120 % fata de valoarea din
catalog. Sarcina statica permanenta maxima (de exemplu, momentul static permanent
maxim) este limitata la 40 % din sarcina dinamica permanenta maxima. Componenta
orizontala a sarcinii statice permanente se calculeaza impartind momentul static permanent
la distanta dintre baza si centrul bornei superioare a descarcatorului. In regim normal
curentul prin descarcator este de ordinul sutelor de A. Prin urmare, folosind o clema de
conexiune usoara, se reduc considerabil solicitarile de natura mecanica asupra izolatorului.

Figura 02:

Sectiune printr-o unitate tipica de descarcator tip EXLIM; dispozitia


elementelor componente este menita sa minimizeze descarcarile partiale.

CNTEE TRANSELECTRICA SA

INSTRUCTIUNE TEHNICA INTERNA


DE EXPLOATARE
DESCARCATOARE TIP EXLIM P 336-GH420
DE FABRICATIE ABB SUEDIA

ST CONSTANTA

COD:
ITI_EX_CNE_054
PAGINA:
10
/
20
REVIZIE:
3

6.1.2. Contor de descarcari tip SC13


Contorul de descarcari tip SC13 este complet pregatit in fabrica pentru a fi utilizat
impreuna cu orice descarcator. Numarul de descarcari este afisat si memorat de catre
instrumentul electromecanic din dotare. Aparatul prezinta o facilitate suplimentara de mare
utilate: afisarea curentului. Indicatia instrumentului analogic integrat este suma a doua
componente: prima componenta reprezinta curentul prin descarcator (care strabate
blocurile din oxid de zinc), iar a doua componenta reprezinta curentul de fuga (care circula
pe suprafata izolatorului din portelan). Daca in timpul exploatarii apar modificari
semnificative ale valorii curentului indicat, este posibil ca suprafata izolatorului din portelan
sa fie murdara si / sau ca descarcatorul sa fie defect.

Contorul de descarcari tip SC13 nu necesita alimentare dintr-o sursa auxiliara si este
proiectat sa fie conectat in serie, pe legatura la pamant a descarcatorului. Aparatul este
complet etans si sigilat pentru toata durata lui de viata. Carcasa monobloc usoara asigura o
mare rezistenta la coroziune, fiind din aluminiu turnat. Fereasta pentru vizualizare este
etansata cu un adeziv pe baza de cauciuc siliconic. In interiorul contorului exista un sac cu
substanta deshidratanta, pentru a se elimina umezeala care ar patrunde pe parcursul
montarii ferestrei sau ulterior. Conectarea contorului de descarcari se face printr-o borna
izolata (a se vedea si Figura 06); cablul de legatura este izolat (nivelul de izolatie necesar
este de 3 kV); de asemenea, descarcatorul este izolat fata de suportul sau metalic.

Figura 03:

Contor de descari tip SC13 montat pe suportul descarcatorului deservit.

CNTEE TRANSELECTRICA SA

INSTRUCTIUNE TEHNICA INTERNA

COD:

DE EXPLOATARE
DESCARCATOARE TIP EXLIM P 336-GH420
DE FABRICATIE ABB SUEDIA
ST CONSTANTA

Figura 04:

ITI_EX_CNE_054
PAGINA:
11
/
20
REVIZIE:
3

Descarcatoare tip EXLIM P 336-GH420 racordate la LEA Constanta Nord in


statia 400 kV Cernavoda.

CNTEE TRANSELECTRICA SA

INSTRUCTIUNE TEHNICA INTERNA


DE EXPLOATARE

COD:
ITI_EX_CNE_054
PAGINA:
12
/
20
REVIZIE:

DESCARCATOARE TIP EXLIM P 336-GH420


DE FABRICATIE ABB SUEDIA
ST CONSTANTA

6.2.
Fisa tehnica
6.2.1. Descarcator tip EXLIM P 336-GH420
Descarcatorul cu oxid de zinc tip EXLIM P336-GH420, de fabricatie ABB Suedia, este
proiectat pentru protectia aparatelor primare, a transformatoarelor si a altor echipamente
din retelele de IT impotriva supratensiunilor atmosferice si a supratensiunilor de comutatie,
fiind recomandat pentru urmatoarele cazuri:
descarcari atmosferice de intensitate si frecventa mare;
probleme in privinta prizelor de pamant;
probleme in privinta instalatiilor de protectie impotriva loviturilor directe de trasnet
(paratrasnete si / sau conductoare de protectie a LEA);
instalatii de mare importanta;
solicitari electrice mari (de exemplu, linii foarte lungi).
Caracteristici tehnice descarcator
Tip:
Fabricant:
Principiu constructiv:
Izolatie externa din:
Tensiune maxima a sistemului (Um) (valoare efectiva):
Tensiune nominala (Ur) (valoare efectiva):
Curent nominal de descarcare (In) (valoare de varf, IEC):
Curent maxim de descarcare / impuls de curent de
intensitate inalta / impuls de curent de intensitate joasa
(valoare de varf, 4 / 10 s / 2000 s):
Curent de trasnet pentru clasificare
(valoare de varf, ANSI / IEEE):
Tensiune de regim permanent (Uc / MCOV)
(valoare efectiva, IEC / ANSI si IEEE): *
Supratensiune temporara (TOV **)
(valoare efectiva, 1 s / 10 s): ***
Tensiune reziduala maxima / impuls de curent de 30 / 60 s
(valoare de varf, 1 kA / 2 kA / 3 kA):
Tensiune reziduala maxima / impuls de curent de 8 / 20 s
(valoare de varf, 5 kA / 10 kA / 20 kA / 40 kA):
Capabilitate la efort electric / IEC:
Capabilitate la efort electric / clauza 8.5.5. IEC / 2 impulsuri
(valoare corelata cu Ur):
Capabilitate la efort electric / ANSI si IEEE:
Capabilitate la scurtcircuit (capabilitatea supapei de
suprapresiune) (impuls simetric de curent):
Sarcina statica permanenta maxima:
Sarcina dinamica permanenta maxima:
Gama temperaturi ambiante (minim / maxim):
Altitudine maxima:
Gama frecvente:
Comportare in conditii de poluare:
Linie de fuga, Linie de fuga specifica:
Performante izolatie externa:
*

EXLIM P336-GH420
ABB Suedia
Rezistoare neliniare cu oxid de zinc
Portelan, culoare maro
420
336
20

kV
kV
kA

100

1,35

kA

10

15

kA

267

272

389

369

kV

696

kV

918

kV

656
727

679
765

838

Clasa 4 de descarcare a LEA

10, 8

kJ / kV

Peste cerintele pentru incercarile de


descarcare a LEA de 550 kV
65
7200
18000
- 50
+ 45
1000
15
62
Peste cerintele Nivel Greu (Clasa III)
Vezi Caracteristici tehnice izolator
Peste cerintele IEC, ANSI, IEEE

kA
Nm
Nm

C
m
Hz
-

Uc (IEC) si MCOV (ANSI si IEEE) difera doar ca modalitate de efectuare a incercarilor de tip; oricare
descarcator avand Uc Um / 3 este corespunzator;
** Valoarea TOV pentru descarcatoarele tip EXLIM depaseste cerintele IEC;
*** Efort electric aplicat in prealabil 7 kJ / kV, la Ur = 336 kV.

CNTEE TRANSELECTRICA SA

INSTRUCTIUNE TEHNICA INTERNA


DE EXPLOATARE
DESCARCATOARE TIP EXLIM P 336-GH420
DE FABRICATIE ABB SUEDIA

ST CONSTANTA

COD:
ITI_EX_CNE_054
PAGINA:
13
/
20
REVIZIE:
3

Caracteristici tehnice izolator


Tip:
Fabricant:
Material:
Culoare:
Tensiune nominala (Ur) (valoare efectiva):
Linie de fuga:
Linie de fuga specifica (Linie de fuga / Um):
Tensiune de tinere (nivel de izolatie) / impuls de curent de
1,2 / 50 s (valoare de varf, in stare uscata):
Tensiune de tinere (nivel de izolatie) / impuls de curent de
50 Hz / 60 s (valoare efectiva, in stare uda):
Tensiune de tinere (nivel de izolatie) / impuls de curent de
60 Hz / 10 s (valoare efectiva, in stare uda):
Tensiune de tinere (nivel de izolatie) / impuls de curent de
250 / 2500 s (valoare de varf, in stare uda):
Masa:
Dimensiuni (Amax / B / C / D) (a se vedea Figura 05):

Figura 05:

GH420
India
Portelan
Maro (standard)

336
11002
26,19

4190

Gabarit descarcator tip EXLIM P 336-GH420.

1800

1000

kV
mm
mm / kV

1946

kV

934

kV

905

kV

1540

kV

405
1000

kg
mm

CNTEE TRANSELECTRICA SA

INSTRUCTIUNE TEHNICA INTERNA


DE EXPLOATARE
DESCARCATOARE TIP EXLIM P 336-GH420
DE FABRICATIE ABB SUEDIA

ST CONSTANTA

COD:
ITI_EX_CNE_054
PAGINA:
14
/
20
REVIZIE:
3

6.2.2. Contor de descarcari tip SC13


Contorul de descarcari tip SC13, de fabricatie TYCO ELECTRONICS BOWTHORPE
EMP Anglia, este perfect adaptat pentru pentru a fi utilizat impreuna cu descarcatorul tip
EXLIM P 336-GH420. Pe langa functia clasica de afisare si memorare a numarului de
descarcari (instrument electromecanic), aparatul afiseaza si curentul care strabate
conductorul de legatura al descarcatorului cu pamantul. Acest curent are o mare importanta
in exploatare.
Caracteristici tehnice contor de descarcari
Tip:
Fabricant:
Principiu constructiv:
Carcasa din:
Sensibilitate (curent minim de descarcare contorizat)
(valoare de varf, 8 / 20 s):
Curent maxim de descarcare (valoare de varf, 4 / 10 s):
Curent nominal de descarcare (In) (valoare de varf, IEC):
Tensiune reziduala nominala / impuls de curent de 4 / 10 s
(valoare de varf, 100 kA):
Gama curenti masurati si afisati (valori de varf):

Figura 06:

SC13
TYCO ELECTRONICS
BOWTHORPE EMP Anglia
Electronic, afisaj si memorare
electromecanic / analogic
Aluminiu turnat

200

100
20

kA
kA

kV

30 x 2

Contor de descarcari tip SC13. Gabarit si alte detalii constructive.

1 surub de reglaj (M12 x 35)


2 borna de legatura la pamant (M12)
3 borna de legatura la descarcator (M12)

4 izolator din rasina turnata


5 fereastra vizualizare etansa

mA

CNTEE TRANSELECTRICA SA

INSTRUCTIUNE TEHNICA INTERNA


DE EXPLOATARE
DESCARCATOARE TIP EXLIM P 336-GH420
DE FABRICATIE ABB SUEDIA

ST CONSTANTA

COD:
ITI_EX_CNE_054
PAGINA:
15
/
20
REVIZIE:
3

6.3.
Exploatare descarcatoare tip EXLIM P 336-GH420
6.3.1. Amplasare
Descarcatoarele tip EXLIM P336-GH420 montate in statia 400 kV Cernavoda sunt
racordate la:
LEA 400 kV Medgidia Sud (L1, diametrul 1);
LEA 400 kV Constanta Nord (L2, diametrul 2);
LEA 400 kV Gura Ialomitei Circuit 1 (L3, diametrul 3);
LEA 400 kV Gura Ialomitei Circuit 2 (L6, diametrul 8);
LEA 400 kV Pelicanu (L7, diametrul 9);
BC2 (diametrul 5).
6.3.2. Preluare in exploatare
Inainte de preluarea in exploatare a unui descarcator montat in instalatii se intocmeste
de catre CE CT o fisa tehnica, cu urmatorul continut:
loc de montare (statie, celula, faza);
tip;
fabricant;
serie si an fabricatie;
data pif;
caracteristici tehnice;
documente / incercari de tip;
documente / incercari de rutina in fabrica;
documente / incercari de acceptare in fabrica (daca este cazul);
documente / incercari de acceptare pe santier;
documente / incercari la pif initial;
documente / incercari in exploatare.
La preluarea descarcatorului in vederea introducerii in expoatare PSO va urma
prevederile PE 126. Se vor verifica:
existenta documentelor de incercari pentru descarcator, cu mentionarea faptului ca
aparatul este bun pentru exploatare;
verticalitatea descarcatorului;
starea imbinarilor dintre unitati;
starea izolatoarelor din portelan: fisuri, depuneri, urme de arc electric;
starea inelelor de uniformizare a campului electric;
integritatea placutelor indicatoare (din polistiren, de culoare rosie);
starea flanselor si a materialului de fixare a acestora;
starea cordoanelor de legatura;
starea si indexul contorului de descarcari.
Daca descarcatorul nu corespunde verificarilor de mai sus PSO va aplica prevederile
procedurii operationale cod STCT-03.13 - Fluxul informatiilor in cazul evenimentelor
accidentale in instalatiile aflate in gestiunea ST Constanta.
6.3.3. Exploatare curenta
Descarcatoarele corespunzatoare pentru exploatare sunt permanent conectate la retea.
Controlul descarcatoarelor se face de catre PSO, odata cu controlul efectuat in statie,
urmarindu-se:
verticalitatea descarcatorului;
starea imbinarilor dintre unitati;
starea izolatoarelor din portelan: fisuri, depuneri, urme de arc electric;
starea inelelor de uniformizare a campului electric;

integritatea placutelor indicatoare (din polistiren, de culoare rosie);

CNTEE TRANSELECTRICA SA

INSTRUCTIUNE TEHNICA INTERNA


DE EXPLOATARE
DESCARCATOARE TIP EXLIM P 336-GH420
DE FABRICATIE ABB SUEDIA

ST CONSTANTA

COD:
ITI_EX_CNE_054
PAGINA:
16
/
20
REVIZIE:
3

starea flanselor si a materialului de fixare a acestora;


starea cordoanelor de legatura;
starea contorului de descarcari.
Rezultatele controalelor din activitatea de exploatare curenta a descarcatoarelor tip
EXLIM P 336-GH420 se consemneaza in Registrul de tura si in Registrul de urmarire a
descarcatoarelor.
De asemenea, se aplica prevederile PO cod STCT-03.13.
PSO face citiri de rutina ale indexelor contoarelor de descarcari, periodic, la interval de 7
zile.
Indexele contoarelor de descarcari se citesc si in urmatoarele cazuri:
la inceperea sezonului cu probabilitate ridicata de aparitie a descarcarilor atmosferice
(30 aprilie) si la finalizarea acestuia (30 septembrie);
dupa fiecare fenomen meteorologic susceptibil de a fi insotit de descarcari atmosferice;
dupa fiecare comutatie in statia de 400 kV.
Indexele contoarelor de descarcari se consemneaza in Registrul de urmarire a
descarcatoarelor.
6.3.4. Aspecte importante
Fabricantul ABB Suedia garanteaza ca orice descarcator corect ales si montat nu va
consuma resurse de mentenanta pe toata durata sa de viata.
Spalarea izolatoarelor din portelan nu este necesara in conditii normale. Totusi, daca
este cazul, activitatea respectiva se va derula numai dupa scoaterea de sub tensiune a
descarcatoarelor.
Capetele canalelor de ventilatie trebuie sa fie prevazute cu placute indicatoare (din
polistiren, de culoare rosie). Atunci cand descarcatorul a suferit o suprasolicitare, un indiciu
esential este deteriorarea si / sau lipsa acestor placute indicatoare; intr-o asemenea
situatie este foarte probabil sa se observe pe izolatoare urme specifice descarcarilor
electrice; descarcatorul respectiv s-a defectat iremediabil si trebuie inlocuit; se scot de sub
tensiune si se verifica in mod amanuntit si descarcatoarele de pe fazele vecine; se aplica
prevederile PO cod STCT-03.13.
Fabricantul ABB Suedia recomanda, ca unica metoda sigura si rapida de apreciere a
starii descarcatorului de tip EXLIM P 336-GH420, monitorizarea componentei rezistive a
curentului permanent. De aceea, la fiecare citire a indexelor contoarelor de descarcari,
PSO va face si o apreciere calitativa a starii descarcatoarelor, prin observarea valorilor
curentilor permanenti ai acestora, respectiv - a indicatiilor instrumentelor analogice din
componenta contoarelor de descarcari tip SC13. In conditii normale, valorile respective
sunt foarte reduse, de ordinul sutelor de A.
Se va avea in vedere ca temperatura descarcatorului este un factor important de
influenta asupra curentului permanent prin acesta si se vor efectua observatiile privind
curentii permanenti (odata cu citirile indexelor contoarelor de descarcari) la ore in care
radiatia solara este redusa.
In sensul celor de mai sus, daca in timpul exploatarii apar modificari semnificative ale
valorii curentului indicat, este probabil ca suprafata izolatorului din portelan sa fie murdara
si / sau ca descarcatorul sa fie defect. Dupa un interval de 1 ora, se va face o noua
observatie; acest interval de timp este necesar pentru racire, presupunand ca aparatul s-ar
fi ambalat termic dupa o solicitare. Se va face si corelatia cu indexele (anterior si actual)
contorului de descarcari, diferenta acestora proband ca descarcatorul a lucrat / nu a lucrat
intr-un interval dat. Daca situatia persista, se va proceda conform PO cod STCT-03.13.

Descarcatoarele sunt aparate cu grad ridicat de periculozitate. Orice activitate in sarcina


PSO conform prezentei ITI_EX se va face numai cu stricta respectare a prevederilor legale
in vigoare privind SSM si PSI.
CNTEE TRANSELECTRICA SA

INSTRUCTIUNE TEHNICA INTERNA


DE EXPLOATARE
DESCARCATOARE TIP EXLIM P 336-GH420
DE FABRICATIE ABB SUEDIA

ST CONSTANTA

COD:
ITI_EX_CNE_054
PAGINA:
17
/
20
REVIZIE:
3

6.4.
Postutilizare
Atunci cand un descarcator tip EXLIM P 336-GH420 este retras definitiv din exploatare si
dezafectat, datorita depasirii duratei de viata sau a unei suprasolicitari, rezulta urmatoarele
materiale:

Figura 07:
1
2
3
4
5
6
7
8

Materiale rezultate din dezafectarea descarcatorului tip EXLIM P 336-GH420.

piesa de contact (cupru)


nit (cupru si cositor)
tub de ghidare (aluminiu)
resort (otel)
placa de ghidare (otel)
inel distantier (aluminiu)
izolator (portelan)
placa portanta (aluminiu) si amortizor
(polistiren)
9 placa de ghidare (aluminiu)
10 bloc din oxid de zinc

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

inel distantier (aluminiu)


inel distantier (aluminiu)
placa finala (otel)
flansa (aluminiu)
garnitura (cauciuc)
piulita (otel inoxidabil)
surub (otel zincat la cald)
flansa - capac (aluminiu)
capac de etansare (otel inoxidabil)
placuta indicatoare (polistiren)
ciment si asfalt

CNTEE TRANSELECTRICA SA

INSTRUCTIUNE TEHNICA INTERNA


DE EXPLOATARE
DESCARCATOARE TIP EXLIM P 336-GH420
FABRICATIE ABB SUEDIA

ST CONSTANTA

COD:
ITI_EX_CNE_054
PAGINA:
18
/
20
DE
REVIZIE:
3

7. Masuri specifice de sanatate si securitatea muncii .


Personalul care efectueaz control n instalaii va purta echipamentul de protecie
corespunztor.(casca de protectie,salopeta (halat)de protectie, cizme electroizolante), iar
instalatiile se vor considera sub tensiune. De asemeneain timpul controalelor se vor
respecta:
- toate prescripiile energetice n vigoare la data controlului;
- Instruciune proprie de securitate a muncii pentru instalaiile electrice n exploatare
IPSM-IEE , cod TEL 18.08
- Legea 319/14.07.2006 a securitii i sntii n munc;
- H.G.R. 1425/11.10.2006- pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii securitii i sntii n munc nr. 319/14.07.2006;
- H.G.R. 971/26.07.2006- privind cerinele minime pentru semnalizarea de
securitate i/sau de sntate la locul de munc;
- H.G.R. 1091/16.08.2006- privind cerinele minime de securitate i sntate pentru
locul de munc;
- H.G.R. 1146/30.08.2006- privind cerinele minime de securitate i sntate pentru
utilizarea n munc de ctre lucrtori a echipamentelor de munc;
- H.G.R. 1136/30.08.2006 privind cerinele minime de securitate i sntate
referitoare la expunerea lucrrilor la riscuri generate de cmpuri electromagnetice.
- Dotare cu echipament individual de protecie- cod TEL 00.23.
Controlul instalatiilor se poate efectua de catre o singura persoana, avand cel putin grupa a
a II-a S.M.
La controlului sunt interzise:
La efectuarea
- executarea
oricaror
lucrari;
- executarea
oricaror
lucrari;
- demontarea ingradirilor;
- urcarea pe suportii instalatiilor.
In timpul controlului trebuie considerata instalatia sub tensiune, chiar in cazul in care
se cunoaste ca este scoasa de sub tensiune.
8. Masuri specifice de protectia mediului.
Responsabilitatile personalului de exploatare privind protectia mediului :
urmareste ca sa fie aplicata si respectata legislatia de mediu ;
raspunde de protectia mediului in activitatea pe care o desfasoara ;
informeaza operativ seful ierarhic asupra problemelor de mediu deosebite aparute la
locul de munca ;
la receptia lucrarilor urmareste aspectele de mediu : echipele care au executat lucrari
sa inlature eventualele prejudicii aduse mediului ;
materialele folosite in timpul lucrarilor de catre executanti sa fie ridicate de catre
acestia si depozitate corespunzator conform prevederilor mediu din contract ;

CNTEE TRANSELECTRICA SA

INSTRUCTIUNE TEHNICA INTERNA


DE EXPLOATARE
DESCARCATOARE TIP EXLIM P 336-GH420
FABRICATIE ABB SUEDIA

ST CONSTANTA

COD:
ITI_EX_CNE_054
PAGINA:
/
20
DE 19
REVIZIE:
3

terenul deteriorat sau poluat in timpul lucrarilor sa fie adus la starea initiala, costurile
fiind suportate de executantul lucrarii ;
deseurile rezultate in urma lucrarilor, echipamente inlocuite, se vor depozita
corespunzator dupa cum va indica seful statiei, seful de tura sau admitentul lucrarii , sau
conform contractului se vor ridica imediat de catre executant care va face dovada
valorificarii sau depozitarii lor ;
scurgerile de ulei depistate in instalatii vor fi trecute in registrul de neconformitati in
vederea rezolvarii lor cat mai repede.
La supravegherea, respectiv la efectuarea controlalelor in instalatii se va respecta
legislatia de protectia mediului in vigoare si se vor urmri:
- Monitorizarea si masurarea activitatilor cu impact semnificativ asupra mediului
conform procedurii cerute de standard TEL-29.12
- Poluarile accidentale,urmare a funcionrii anormale ale acestora i se va
aciona pentru reglarea lor n conformitate cu Programul de prevenire i combaterea
polurilor accidentale
- Gestionarea deseurilor rezultate n urma activitii de exploatare respectiv de
mentenan, n conformitate cu prevederile TEL 29.09.
Inpectorul MM culege informatiile necesare pentru analiza neconformitatilor de mediu
identificate.
9. Masuri specifice privind managementul calitatii
Toate neconformitatile aparute in exploatare, se vor consemna conform procedurilor
specifice :
- TEL 03.13. Transmiterea de catre sucursalele de transport a informatiilor privind
evenimentele accidentale .
- TEL 11.00 Controlul produsului neconform
- STCT 03.13. Fluxul informatiilor in cazul evenimentelor accidentale in instalatiile
aflate in gestiunea ST Constanta .
Inregistrarile rezultate in urma efectuarii lucrarilor de revizie tehnica , prin aplicarea
Planurilor Calitatii ,la echipamente ,subansambluri, etc,se vor intocmi si evidentia in
conformitate cu cerintele documentelor de provenienta interna si externa ,aplicabile , aflate
la ultima revizie.
10. Masuri specifice privind situatiile de urgenta
Stingerea inceputului de incendiu se va face cu instalatia scoasa de sub tensiune si
legata la pamant, cu ajutorul stingatoarelor portabile cu spuma chimica sau praf si CO2,
evitandu-se ca jetul de spuma sa ajunga la partile invecinate aflate sub tensiune.
Se vor pastra in perfecta curatenie canalele de cabluri si zidurile antifoc.
Exploatarea sistemelor, instalaiilor, dispozitivelor, echipamentelor, aparatelor, mainilor i
utilajelor, de orice categorie, cu defeciuni, improvizaii, sau fr protecia corespunztoare
fa de materialele sau substanele combustibile din spaiul n care sunt utilizate, este
interzisa

CNTEE TRANSELECTRICA SA

INSTRUCTIUNE TEHNICA INTERNA


DE EXPLOATARE
DESCARCATOARE TIP EXLIM P 336-GH420
FABRICATIE ABB SUEDIA

ST CONSTANTA

COD:
ITI_EX_CNE_052
PAGINA:
/
20
DE 20
REVIZIE:
3

La utilizarea instalaiilor, dispozitivelor, echipamentelor, aparatelor, mainilor i


utilajelor, de orice categorie este obligatorie respectarea instruciunilor de funcionare,
folosire i
ntreinere, precum i a normelor i masurilor specifice de prevenire i stingere a incendiilor,
emise i
aprobate potrivit legii.
Pe timpul exploatrii instalaiilor aferente construciilor i instalaiilor tehnologice se
interzice:
a) utilizarea necorespunztoare a sistemelor, instalaiilor, aparatelor i echipamentelor
sau solicitarea acestora peste limita admisa;
b) funcionarea peste programul stabilit sau neasigurarea supravegherii conform
instruciunilor de funcionare;
c) funcionarea fr sisteme, aparate i echipamente, necesare pentru controlul i
meninerea parametrilor privind sigurana n funcionare sau nlocuirea acestora cu
altele supradimensionate;
ntreinerea necorespunztoare a elementelor prevzute pentru izolare termica sau electrica
ori pentru separare;
d) depirea termenelor stabilite pentru efectuarea lucrrilor de ntreinere i reparaii sau
executarea necorespunztoare a acestora;
e) executarea lucrrilor de ntreinere i reparaii sau a unor modificri de ctre personal
neautorizat i necalificat.
Utilizarea focului deschis n locuri cu pericol de incendiu i pe timp de vnt este interzisa.
Locurile (zonele) cu pericol de incendiu, n care se aplica aceasta interdicie, se stabilesc i
se marcheaz de persoanele n drept.
In cazul aparitiei unei situatii de urgenta (incendiu, calamitate, etc ) personalul operational
va interveni in conformitate cu prevederile Legii nr.481 / 2004 Protectia civila.

11. Inregistrari
a) Registrul de neconformitat evinimente accidentale existent in statia Cernavoda.
b) Registrul de neconformitati in format electronic existent la CE Constanta.