Sunteți pe pagina 1din 14

S.C.

STRUCTURPROIECT SRL
ALEXANDRIA

PROIECT NR.487
Amenajare atelier reparatii auto
Sat Smardioasa,comuna Smardioasa
Judetul Teleorman

MEMORIU DE PREZENTARE
necesar obtinerii
Acordului de Mediu

pentru obiectivul de investitii


Amenajare Atelier reparatii auto

2012

FOAIE DE PREZENTARE

DENUMIRE PROIECT: Amenajare Atelier reparatii auto

PROIECTANT: S.C. STRUCTURPROIECT SRL ALEXANDRIA


str.Dunarii nr.218,bloc B5,sc.A,ap.34 Alexandria

BENEFICIAR: S.C COSALEX AUTO SRL Alexandria


Str. Libertatii nr.352,bl.1612,sc.B,ap.28 Alexandria

Acest Memoriu de prezentare necesar pentru obtinerea Acordului de Mediu


pentru proiectul Amenajare Atelier reparatii auto a fost realizat in conformitate cu
Ordinul nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului
asupra mediului pentru proiecte publice si private, Anexa nr. 5 la metodologie
Continutul-cadru al memoriului de prezentare.

Denumirea proiectului
Amenajare atelier reparatii auto,

Titular
- nume si prenume: S.C. COSALEX AUTO SRL;
- adresa: str.Libertatii nr.352,bl.1612,sc.B,ap.28 Alexandria, judetul Teleorman;
- tel: 0744326328

Descrierea proiectului
III.1. Rezumatul proiectului
Terenul pe care urmeaza sa se amenajeze investitia (in suprafata de 1318,00
mp) este situat in intravilanul comunei Smardioasa, satul Smardioasa, judetul Teleorman
si se afla in proprietatea privata a S.C. COSALEX AUTO SRL, conform contractului de
vanzare-cumparare nr. 35/12.01.2012.
Prin prezenta investitie se urmareste amenajarea unui atelier reparatii auto intr-o
cladire existenta,respectiv o anexa gospodareasca-garaj, cu regim de inaltime Parter,
constituita dintr-un singur compartiment cu suprafata totala de 144,80 mp. executata
pe o structura metalica,acoperis de tip sarpanta metalica,inchideri din panouri de tip
IZOPAN. In curtea cladirii existenta mai exista 2 corpuri de cladiri,C1 si C2. Cladirea C1
este o cladire ce a functionat ca locuinta pana la schimbarea proprietarului,iar
cladirea C2 este o anexa gospodareasca de tip magazie.
In atelierul de reparatii auto, se vor desfasura urmatoarele activitati:
-

reparatii mecanice;

reparatii electrice;

repararea sistemelor electronice ;

repararea scaunelor din autovehicule ;

montarea sau inlocuirea anvelopelor ;

instalarea de piese si accesorii optionale care nu fac parte din


procesul de fabricatie, etc.

schimb de ulei,

In atelierul de reparatii auto propus nu se vor desfasura urmatoarele activitati:


-

spalarea autovehiculelor;

vopsirea autovehiculelor;

schimb de ulei;

schimbarea acumulatorilor (cu acumulatori noi);

lucrari de tinichigerie;

alte activitati care pot provoca poluarea mediului inconjurator.

III.2. Justificarea necesitatii proiectului


-

imbunatatirea veniturilor beneficiarului urmare a activitatii desfasurate in cadrul


acestui atelier de reparatii auto;

posibilitatea repararii unor defectiuni minore ale autovehiculelor care tranziteaza


zona, avand in vedere ca localitatea este traversata de drumul national
Alexandria Zimnicea.
III.3. Elemente carcteristice proiectului propus:

Constructia existenta in curs de amenajare este amplasata in comuna


Smardioasa, satul Smardioasa,judetul Teleorman si are ca vecini:
- la Nord drum comunal;
- la Sud proprietate privata Sunica Mariana, Muzgoci Dumitru;
- la Est proprietate privata Dragomir Petru;
- la Vest proprietate privata Mihalcea Florin-Daniel;
Suprafetele aferente spatiilor care compun viitorul atelier de reparatii, sunt
distribuite dupa cum urmeaza:
Denumire incapere
Atelier mecanic
ARII
ARIE CONSTRUITA
ARIE DESFASURATA
ARIE UTILA

inaltime la streasina/cornisa
inaltime maxima
regim de inaltime

Suprafata (mp)
144,80
existente/MP
150,06
150,06
144,80

EXISTENTA
+5.25/+6.25
+6.25
P

SUPRAFATA TEREN
POT EXISTENT
CUT EXISTENT
POT PROPUS
CUT PROPUS

OBSERVATII
de la cota 0.00
de la cota 0.00

1318,00 mp
25,57%
0,256
25,57%
0,256

NOTA : indicii urbanistici au fost calculati conform O.G. nr.26/aug 2008 pentru modificarea si completarea
Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, publicata in Monitorul oficial al Romaniei, partea I,
nr. 628/29.08.2008.

Parcaje
In interiorul proprietatii se vor asigura 3 locuri de parcare, cu acces din drumul
comunal existent in partea de NORD a amplasamentului studiat.
Suprafata parcaje = 37.50 mp.
Imprejmuire
Imprejmuirea, in lungime de 157.0 ml, a unei suprafete de teren aflate in
proprietatea studiata este existenta si se afla la 7,50 m fata de axul strazii.

Drumuri, alei, platforme


Suprafata carosabila = 150,20 mp;

Obiectul principal de activitate al atelierului de reparatii auto propus il


constituie repararea usoara a autovehiculelor,
Astfel, in cadrul atelierului propus se vor desfasura reparatii minore, dupa cum
urmeaza:
-

reparatii mecanice;

reparatii electrice;

repararea sistemelor electronice;

repararea scaunelor din autovehicule ;

montarea sau inlocuirea anvelopelor ;

instalarea de piese si accesorii optionale care nu fac parte din


procesul de fabricatie, etc.

Reparatii ale caroseriei autovehiculelor, spalarea, lustruirea, respectiv vopsirea


autovehiculelor, dar si alte activitati care pot afecta negativ mediul inconjurator,
nu fac obiectul activitatii desfasurate in cadrul atelierului de reparatii auto propus.
Activitatea de reparare usoara (minora) a autovehiculelor consta in:
- demontare subansamblelor uzate si montarea subansamblelor noi: usi,
faruri,etc;
- revizii tehnice curente;
- Revizii generale (la un numar de km):
control la mecanismul de directie;

control la sistemul de franare;

verificarea instalatiei de iluminare;

Materiile prime necesare activitatii de reparare usoara a autovehiculelor nu vor


fi stocate in incinta, acestea vor fi aprovizionate in functie de necesitati.
Din punct de vedere al echiparii tehnico-edilitare, zona amplasamentului studiat
dispune de urmatoarele retele existente: electricitate, alimentare cu apa din put
existent,canalizare cu bazin vidanjabil, telefonie.
In acest context:
alimentarea cu energie electrica constructia existenta este racordata deja la
reteaua de energie electrica stradala din zona urmand a se modifica racordul,
conform solutiei furnizorului de energie electrica, astfel incat racordul sa poata
asigura puterea electrica solicitata;
canalizare evacuarea apelor uzate menajere de la biroul existent in cladirea
C1,se face in bazinul vidanjabil existen avand capacitatea de 15,00 mc. Tot in
acest bazin se va deversa si apa menajera de la lavoarul existent in
atelier,precum si apa provenita din spalarea pardoselii dupa ce acestea vor
trece printr-un separator de hidrocarburi si grasimi;
ape pluviale vor fi colectate, in interiorul proprietatii, prin intermediul sistemelor
de jgheaburi si burlane si folosite pentru intretinerea spatiului verde propus;
alimentarea cu apa alimentarea cu apa se va realiza din putul existent in
corpul cladirii C1;
Astfel, apa se va utiliza:

in scop menajer si igienico-sanitar;

pentru igienizarea spatiului de lucru din atelier;

incalzirea se va realiza cu panouri radiante cu infrarosu nepoluante si care nu


provoaca incendiu.
Beneficiarul va avea insa grija ca in timpul exploatarii cladirii sa respecte
normele de prevenire si stingere a incendiilor,prin intretinerea periodica a instalatiei
electrice de iluminat si forta,la manipularea cu precautie a substantelor de curatire
ansamble si subansamble de masini.
Apa calda menajera pentru igiena personalului de lucru va fi preparata cu
ajutorul unui boiler, care va fi instalat in grupul sanitar existent in cladirea C1.
reziduurile menajere se vor depozita diferentiat intrun spatiu special amenajat
si evacuate de serviciul de salubritate cu care beneficiarul va incheia contract;
alimentarea cu gaze naturale
Nu este cazul.
Accesul se realizeaza din drumul comunal existent in partea de nord a
amplasamentului studiat.
Pentru realizarea lucrarilor de amenajare spatiu existent se vor executa excavatii
pentru fundatii si sapaturi numai la aleile de acces. Solul dislocat va fi imprastiat pe
amplasament, tasat pentru nivelarea terenului.
Sistemul constructiv al cladirii existente ce se va amenaja:
- fundatii izolate din beton;
- structura metalica cu stalpi si grinzi din europrofile;
- placa pardoseala din beton armat;
- sarpanta metalica cu invelitoare din panouri termoizolante de tip IZOPAN;
Inchiderile exterioare si compartimentari :
-

inchiderile exterioare din panouri termizolante de 10 cm. din IZOPAN;

fara compartimentari interioare;

Finisajele interioare

pardoseli beton sclivisit,

plafoane fara plafon;

pereti vopsea in camp electrostatic pe panourile IZOPAN

Pardoselile, peretii si suprafetele de lucru vor avea suprafata neteda, lavabila,


neabsorbanta, rezistenta la actiunea agentilor dezinfectanti, usor de curatat si
dezinfectat.
Finisajele exterioare
-

Fatadele constructiei sunt panourile de tip IZOPAN,vopsite in fabrica cu vopsea


acrilica in camp electrostatic ,

Ferestrele vor fi prevazute cu tamplarie din pvc de culoare maro cu geam


termopan clar, low-e.

Usile de acces al masinilor sunt metalice glisante,

Acoperisul si invelitoarea

Acoperisul existent este de tip sarpanta metalica executat pe grinzi frante din
europrofile si teava metalica rectangulara.Invelitoarea este executata din panouri
termoizolante de tip IZOPAN,de acoperis,nervurate ,in grosime de 8 cm.Acoperisul va fi
dotat cu toate accesoriile necesare (piese de aerisire, parazapezi, etc) si cu sistem de
jgheaburi si burlane din tabla zincata la culoarea invelitoarei, coborate pana la nivelul
trotuarului adiacent.
III.4. Caracteristicile impactului potential
Apa
In vederea diminuarii incarcarii apelor uzate menajere cu poluanti, se vor utiliza
produse biodegradabile.
Igienizarea spatiilor se va realiza cu echipamente special destinate acestui
scop, cu consum limitat de apa si detergenti biodegradabili.
Evacuarea apelor uzate menajere se va realiza in bazinul vidanjabil
existent,dupa ce acestea vor trece printr-un separator de hidrocarburi.
Periodic,bazinul se va vidanja in baza unui contract de vidanjare ,iar apele
uzate menajere vor fi transportate la statia de epurare a municipiului Alexandria.
Aerul
Pe perioada execuiei lucrarilor de construcii, sursele de poluare ale aerului
atmosferic sunt reprezentate de:
lucrarile de sapatura pentru aleile de acces care genereaza emisii de
praf in atmosfera;
utilajele/echipamentele cu care se executa lucrarile de construcii
emisii specifice arderilor motoarelor cu combustie interna;
Pe perioada de functionare a atelierului de reparatii propus nu vor exista surse
de poluare a aerului.
Pentru diminuarea impactului produs de lucrarile de construcie asupra calitaii
atmosferei se vor avea in vedere:
utilizarea eficienta a masinilor/utilajelor de lucru, astfel incat sa se reduca
la maximum emisiile din gaze de esapament;
spalarea roilor masinilor, la iesirea din santier, pentru evitarea imprastierii
pamantului si nisipului pe suprafeele carosabile;
meninerea unor suprafee verzi la finalizarea lucrarilor de construcie;
Solul
Atat pe perioada de executare a lucrarilor de construire, cat si pe perioada de
functionare a obiectivului, nu se va produce poluarea solului deoarece:
-

depozitarea tuturor deseurilor se va face diferentiat intr-un spatiu special


amenajat, deseurile fiind astfel preluate de firma de salubritate cu care
beneficiarul va incheia contract ;

constructorul isi va desfasura activitatea cu masini/utilajele care sunt in stare


optima de funcionare, pentru a evita scurgerile accidentale ale produselor
petroliere sau a uleiurilor minerale provenite de la aceste utilaje/masini;

Dupa execuia obiectivului si darea in exploatare, nu vor exista surse de poluare


ale solului, deoarece prin activitatea de service auto (reparatii auto minore) nu se vor
utiliza substane ce pot afecta mediu inconjurator.

Astfel, reiteram faptul ca, in cadrul acestui atelier de reparatii auto propus nu se
vor desfasura urmatoarele activitati:
-

spalare autovehicule;

vopsire autovehicule;

schimb de ulei;

schimbare acumulatori (cu acumulatori noi);


lucrari de tinichigerie;

alte activitati care pot provoca poluarea mediului inconjurator.

Pe perioada de functionare a atelierului propus nu va exista posibilitatea


aparitiei poluarii solului datorita scaparilor accidentale de produse petroliere provenite
de la autovehiculele care tranziteaza atelierul auto, deoarece atat platforma
accesului, cat si cea a atelierului de reparatii auto sunt impermeabile datorita betonarii
lor.
Biodiversitatea
Obiectivul care urmeaza a fi executat nu are impact negativ asupra florei si
faunei din zona, deoarece:

reprezinta o constructie existenta care isi schimba destinatia fara lucrari de


construire majore,doar cu amenajare de alei de circulatie,in cadrul careia se
realizeaza activitati fara poluarea mediului;

nu sunt afectate mlastini, zone umede sau alte obiective ce fac obiectul
protectiei conform prevederilor OUG nr. 195/2005, cu modificarile si
completarile ulterioare;

nu sunt distruse sau alterate habitatele unor specii de plante protejate prin
lege;

prin lucrarile executate, nu se modifica compozitia autohtona a speciilor de


plante aclimatizate si nu se introduc alte specii invadatoare sau care nu fac
parte din ecosistem;

prin lucrarea ce se va executa nu se vor distruge sau modifica habitatele


speciilor de animale salbatice sau a rutelor de migrare.

IV. Surse de poluani si instalaii pentru reinerea, evacuarea si dispersia


poluanilor in mediu
IV.1. Protecia apei
Atat pe perioada de executare a lucrarilor, cat si pe perioada de functionare a
obiectivului, nu se va produce poluarea panzei freatice deoarece:
-

se vor utiliza produse biodegradabile pentru igienizarea spatiilor (existente intr-o


gama variata pe piata), iar apele uzate menajere provenite din cladire vor
trece printr-un separator de hidrocarburi, inainte sa fie evacuate in bazinul
vidanjabil existent in incinta cladirii;

depozitarea tuturor deseurilor se va face diferentiat intr-un spatiu special


amenajat, pe o platforma betonata, bordurata si acoperita, pentru evitarea
depozitarii acestora direct pe sol. Astfel, deseurile generate vor fi preluate de
firma de salubritate cu care beneficiarul va incheia contract.

constructorul isi va desfasura activitatea cu masini/utilajele care sunt in stare


optima de funcionare, pentru a evita scurgerile accidentale ale produselor
petroliere sau a uleiurilor minerale provenite de la aceste utilaje/masini;

Dupa execuia obiectivului si darea in exploatare, nu vor exista surse de poluare


ale freaticului, deoarece prin activitatea de service auto (reparatii auto minore) nu se
vor utiliza substane ce pot afecta mediul inconjurator.
Pentru sustinerea acestei afirmatii, mentionam ca in cadrul acestui atelier de
reparatii auto propus nu se vor desfasura activitati ca:
-

spalarea autovehiculelor;

vopsirea autovehiculelor;

schimb de ulei;

schimbarea acumulatorilor (cu acumulatori noi);

lucrari de tinichigerie;

alte activitati care pot provoca poluarea mediului inconjurator.

Pe perioada de functionare a atelierului propus nu va exista posibilitatea


aparitiei poluarii freaticului datorita scaparilor accidentale de produse petroliere
provenite de la autovehiculele care tranziteaza atelierul auto, deoarece atat
platforma accesului, cat si cea a atelierului de reparatii auto sunt impermeabile
datorita betonarii lor.
De asemenea, apele uzate provenite din cladire vor fi evacuate in bazinul
vidanjabil existent, dar nu inainte de a fi trecute printr-un separator de hidrocarburi
apoi prin firme specializate,vidanjate si duse la statia de epurare a municipiului
Alexandria
IV.2. Protecia aerului
Atat in perioada de constructie, cat si pe perioada de functionare, nu vor exista
surse de poluare ale aerului, masurile adoptate pentru evitarea poluarii aerului fiind
urmatoarele:
-

stropirea permanenta a platformelor santierului, pentru evitarea genererii


emisiilor de praf in atmosfera datorita lucrarilor de sapatura pentru aleile de
circulatie ;

utilizarea eficienta a masinilor/utilajelor de lucru, astfel incat sa se reduca la


maximum emisiile din gaze de esapament;

spalarea rotilor autovehiculelor de transport la iesirea din santier ;

depozitarea materialelor usoare in locuri special amenajate, astfel incat sa


nu poata fi luate de vant;

meninerea unor suprafee verzi la finalizarea lucrarilor de construcie;

stabilirea unor trasee clare de circulaie in interiorul incintei;

gestionarea corecta a locurilor de parcare, astfel incat, sa se reduca timpul


de manevra pentru parcarea propriu-zisa;

incalzirea spatiului de lucru se va realiza cu panouri radiante cu infrarosu


nepoluante si care nu provoaca incendiu.

beneficiarul va avea insa grija ca in timpul exploatarii cladirii sa respecte


normele de prevenire si stingere a incendiilor,prin intretinerea periodica a

instalatiei electrice de iluminat si forta,la manipularea cu precautie a


substantelor de curatire ansamble si subansamble de masini.
IV.3. Protecia impotriva zgomotului si vibraiilor
In timpul realizarii obiectivului, sursele de zgomot si de vibraii, ar putra fi
reprezentate de mijloacele de transport cu care constructorul isi desfasoara
activitatea.
Pentru a evita producerea poluarii fonice, toate utilajele care produc zgomot
si/sau vibraii vor fi meninute in stare buna de funcionare.
Apreciem ca faa de imprejurimi impactul zgomotului si al vibraiilor este
nesemnificativ si nu va afecta negativ populaia din zona, constructia ce se va
amenaja fiind amplasata izolat, distanta fata de orice alta constructie invecinata fiind
mai mare de 15 m.
Intrucat prin activitatea propusa se vor realiza reparari auto minore ale
autovehiculelor, apreciem ca:
- faa de imprejurimi impactul zgomotului si al vibraiilor din incinta atelierelor
este nesemnificativ si nu va afecta negativ populaia;
- nu se impun amenajari speciale pentru protecia impotriva zgomotului si
vibraiilor;
Izolarea acustica fata de exterior, fata de spatiul tehnic si intre incaperile
interioare se realizeaza cu materiale fonoabsorbante care permit limitarea la maxim a
duratei de reverberatie.
IV.4. Protecia impotriva radiaiilor
Nu exista surse de radiatii atat in perioada de executie, cat si pe perioada de
functionare a atelierului prpus.
IV.5. Protecia solului si a subsolului
Atat pe perioada de executie a lucrarilor, cat si in timpul functionarii
obiectivului, nu vor exista surse de poluati pentru sol, subsol si ape freatice deoarece :
-

depozitarea tuturor deseurilor se va face diferentiat intr-un spatiu special


amenajat, pe o platforma betonata, bordurata si acoperita, pentru evitarea
depozitarii acestora direct pe sol. Astfel, deseurile generate vor fi preluate de
firma de salubritate cu care beneficiarul va incheia contract ;

constructorul isi va desfasura activitatea cu masini/utilajele care sunt in stare


optima de funcionare, pentru a evita scurgerile accidentale pe sol ale
produselor petroliere sau a uleiurilor minerale provenite de la aceste
utilaje/masini;

prin activitatea de service auto (reparatii auto minore) nu se vor utiliza substane
ce pot afecta negativ mediul inconjurator;

in cadrul acestui atelier de reparatii auto nu se vor desfasura activitati ca:


o

spalarea autovehiculelor;

vopsirea autovehiculelor;

schimb de ulei;

schimbarea acumulatorilor (cu acumulatori noi);

lucrari de tinichigerie;

alte activitati care pot provoca poluarea mediului inconjurator.

1
0

atat platforma accesului, cat si cea a atelierului de reparatii auto va fi


impermeabila prin betonare, fapt care va impiedica poluarea solului,
subsolului sau a freaticului, datorata scaparilor accidentale de produse
petroliere provenite de la autovehiculele care tranziteaza atelierul auto;

de asemenea, apele uzate provenite din cladire vor fi evacuate in bazinul


vidanjabil existent, dar nu inainte de a fi trecute printr-un separator de
hidrocarburi apoi prin firme specializate,vidanjate si duse la statia de epurare
a municipiului Alexandria

IV.6. Protecia ecosistemelor terestre si acvatice


Terenul pe care urmeaza sa se realizeze constructia propusa este situat in
intravilanul comunei Smardioasa, .
-

suprafata teren 1318,00 mp

suprafata categoria de folosinta arabil - 767,00mp

suprafata de teren categoria de folosinta curti-constructii - 551,00mp

forma in plan, aproximativ dreptunghiulara

dimensiuni latura cea mai mica a lotului este de 41,00 m, iar latura cea mai
mare este de 42,00 m

Pe amplasament nu exista grupuri de plante sau animale ocrotite prin lege.


In zona nu exista habitate naturale, flora si fauna, care trebuie conservate si nu
sunt necesare masuri speciale de protecie.
Nu exista surse de poluare a ecosistemelor terestre si acvatice nici in perioada
de executie, nici in functionare.
In concluzie, amplasamentul studiat nu se afla situat sau in apropierea unei arii
naturale protejate de interes comunitar.
IV.7. Protecia asezarilor umane si a altor obiective de interes public.
Construcia proiectata este amplasata
Smardioasa, judeul Teleorman si are ca vecini:

in

comuna

Smardioasa,

satul

- la Nord drum comunal;


- la Sud proprietate privata Sunica Mariana, Muzgoci Dumitru;
- la Est proprietate privata Dragomir Petru;
- la Vest proprietate privata Mihalcea Florin-Daniel;
Accesul atat auto, cat si pietonal se va face din drumul comunal (la nord).
Terenul studiat indeplineste toate conditiile pentru a putea sustine functiunea
dorita de beneficiar.
Constructia propusa pentru amenajare respecta conditiile de insorire si regimul
de aliniere al constructiilor invecinate. Imprejmuirea la strada este amplasata la 7.50 m
fata de axul strazii.
Distante fata de vecinatati :
- 8.00 m fata de limita de proprietate din Nord
- 23.50 m fata de limita de proprietate din Est
- 22.90 m fata de limita de proprietate din Vest

1
1

- 15.70m fata de limita de proprietate din Sud


Constructia propusa pentru amenajare este amplasata izolat, iar distanta fata
de orice alta constructie invecinata este mai mare de 15m.
IV.8. Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament
Deseurile rezultate in urma desfasurarii activitaii de reparare minora a
autovehiculelor sunt urmatoarele:
-

deseuri de materiale plastice;

deseuri de hartie si carton;

deseuri de sticla;

deseuri metalice;

Prin proiect s-a prevazut depozitarea deseurilor in sudul amplasamentului, pe o


platforma gospodareasca special amenajata in interiorul proprietatii (platforma
betonata, bordurata si acoperita), accesul la acest spatiu facandu-se usor din
exteriorul cladirii.
In acest spatiu de depozitare se vor amplasa pubele destinate fiecarui tip de
deseu in parte, evidenierea colectarii selective se va face alegand pubele de culori
diferite si inscripionate conform tipului de deseu pe care il conine.
Evacuarea gunoiului se va realiza periodic, catre groapa de gunoi cea mai
apropiata, de catre firma de salubritate cu care beneficiarul va incheia contract.
Deseurile metalice rezultate in urma activitatii de reparare a autovehiculelor se
vor colecta separat, in containere speciale si se vor transporta la firme specializate
pentru colectarea si valorificarea unor astfel de deseurilor.
Deseurile provenite din construcii, rezultate in urma lucrarilor de amenajare
constructie existenta si alei de circulatie, vor fi preluate de firma de salubritate cu care
beneficiarul va incheia contract, iar materialele revalorificabile (fier, lemn) vor fi
depozitate separat.
VI.9. Gospodarirea substanelor toxice si periculoase
In activitatea de reparare minora a autovehiculelor desfasurata in cadrul
atelierului auto propus, nu se vor utiliza substante si preparate chimice periculoase,
deoarece in atelierul propus nu se vor desfasura urmatoarele activitati:
-

spalarea autovehiculelor;

vopsirea autovehiculelor;

schimb de ulei;

lucrari de tinichigerie.

V. Prevederi pentru monitorizarea mediului


Luand in considerare :
-

imobilul existent amenajat;

amenajarile interioare insemnand dotarile cu utilaje de lucru propuse a se


executa prin proiect;

activitatea de reparare minora a autovehiculelor, care nu afecteaza mediul


inconjurator,

1
2

consideram ca nu este necesar controlul si supravegherea calitatii mediului dupa


realizarea obiectivului si darea lui in folosinta.

VI. Justificarea incadrarii proiectului, dupa caz, in prevederile altor


acte normative naionale care transpun legislaia comunitara (IPPC,
SEVESO, COV, LCP, Directiva-cadru apa, Directivacadru aer,
Directivacadru a deseurilor etc)
Nu este cazul.

VII. Lucrari necesare organizarii de santier


Organizarea de santier se va realiza in interiorul amplasamentului, executantului
revenindu-i in exclusivitate responsabilitatea modului cum isi organizeaza santierul.
Contractantul lucrarilor de executie este responsabil si are obligatia sa asigure
construirea spatiilor necesare activitatii de supraveghere a executiei, realizarii lucrarilor
de constructii-montaj si testare precum si pentru depozitarea materialelor necesare
realizarii investitiei.
Perimetrul se va delimita cu panouri opace din tabla, de min 2,00 m inaltime.
Lucrarile de executie se vor desfasura fara afectarea domeniului public si numai
cu personal calificat.
Constructia obiectivului nu va afecta buna desfasurare a activitatilor
desfasurate in imediata vecinatate.
Pentru accesul utilajelor de montaj si echipamentului necesar realizarii lucrarilor
propuse se vor folosi drumurile existente.
Constructiile (baracamentele) si echipamentele provizorii necesare executarii
lucrarilor se vor amplasa in interiorul incintei.
Pe perioada realizarii construciei se va monta o toaleta ecologica, un
container pentru depozitarea materialelor necesare pe santier.
Se va asigura curatenia permanenta in zona santierului.
Pentru alimentarea cu energie electrica a organizarii de santier se va face un
racord din bransamentul existent, in functie de solutia propusa de catre furnizorul de
energie electrica.
Alimentarea cu apa se va face din putul existent in cladirea C1.
Contractantul executiei este responsabil pentru curatenia in incinta zonei unde
se executa lucrarile propuse.
La executia lucrarilor de executie aferente prezentului proiect, constructorul va
lua toate masurile necesare pentru respectarea normelor actuale de protectie si
securitate a muncii.
Principalele masuri care trebuie avute in vedere la executia lucrarilor :
-

personalul muncitor sa aiba cunostiintele profesionale si cele de protectia


muncii specifice lucrarilor ce se executa, precum si cunostiinte privind
acordarea primului ajutor in caz de accident ;

se vor face instructaje si verificari ale cunostintelor referitoare la NTS cu toti


oamenii care iau parte la procesul de realizare a investitiei ; instruirea este

1
3

obligatorie atat pentru personalul de pe santier, cat si pentru cel care vine
ocazional pe santier in interes personal sau de serviciu ;
-

pentru evitarea accidentelor personalul va purta echipamente de protectie


corespunzatoare in timpul lucrului sau circulatiei pe santier ;

se vor monta placute avertizoare pentru locurile periculoase ;

lucratorii vor fi instruiti pentru lucrul la inaltime, luandu-se masuri de protectie


pentru lucrul pe schela, conform normelor in vigoare. Se interzic improvizatiile pe
schela. Pe timp nefavorabil (ploi, vant puternic, ceata, temperaturi scazute)
lucrarile se vor intrerupe.

VIII. Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investiiei,


in caz de accidente si/sau la incetarea activitaii, in masura in care
aceste informaii sunt disponibile
Dupa terminarea lucrarilor de construire se va reface amplasamentul afectat
(amenajari exterioare) .

IX. Anexe piese desenate


IX.1. Planul de incadrare in zona a obiectivului si planul de situatie
A se vedea Planul de incadrare si Planul de situatie anexat prezentei
documentatii.
IX.2. Scheme-flux pentru procesul tehnologic si fazele activitatii cu instalatiile de
depoluare
Nu este cazul.
IX.3. Alte piese desenate, stabilite de autoritatea publica pentru protectia mediului
Nu este cazul.

X. Evaluare adecvata
Nu este cazul.

Intocmit,
Ing.Mandragiu Gabriel,

1
4

S-ar putea să vă placă și