Sunteți pe pagina 1din 9

MODIFICRI ALE OUG NR.

60/2001 PRIVIND ACHIZIIILE


PUBLICE PRECONIZATE A FI REALIZATE PRIN NOUA
LEGISLAIE PRIVIND ATRIBUIREA CONTRACTELOR
DE ACHIZIIE PUBLIC
Una din condiiile pe care Romnia trebuie s le ndeplineasc n
vederea aderrii noastre la Uniunea European, la 01 ianuarie 2007, este
armonizarea legislaiei din domeniul achiziiilor publice cu prevederile
Directivelor 17 i 18. Pentru realizarea acestui deziderat Autoritatea
Naional de Reglementare i Monitorizare a Achiziiilor Publice pregtete
un set de acte normative care s nlocuiasc legislaia actual din domeniul
achiziiilor publice.
Dac actuala legislaie se refer numai la atribuirea contractelor de
achiziie public de furnizare, prestare i lucrri, noua legislaie va acoperi
i domeniul contractelor de concesiune de lucrri i servicii precum i
contractele de parteneriat public privat.
Principalele modificri se vor regsi dup cum urmeaz:
NOILE PRINCIPII
a) nediscriminarea orice operator economic are dreptul de a
participa la procedura de atribuire;
b) tratamentul egal - reguli, cerinte si criterii, identice pentru toti
operatorii economici ca toi participanii la procedura sa beneficieze de sanse
egale de a deveni, in conditiile legii, contractant;
c) recunoasterea reciproca - acceptarea:
- produselor, serviciilor, lucrarilor oferite in mod licit pe piata Uniunii
Europene;
- diplomelor, certificatelor, a altor documente, emise de autoritatile
competente din alte state;
- specificatiilor tehnice, echivalente cu cele solicitate la nivel national;
d) transparenta - aducerea la cunostinta tuturor celor interesati a
informatiilor referitoare la aplicarea procedurii de atribuire;
e) proportionalitatea - asigurarea corelatiei intre necesitatea
obiectiva a autoritatii contractante, obiectul contractului de achizitie publica
si cerintele formulate in contextul aplicarii procedurii de atribuire;
f) eficienta utilizarii fondurilor - o maximizare a rezultatului urmarit
care sa reflecte in primul rand avantajele de natura economica ale ofertelor
prezentate;

g) raspunderea si integritatea - determinarea clara a sarcinilor si


responsabilitatilor persoanelor implicate in procesul de achizitie publica,
urmarindu-se totodata asigurarea profesionalismului, impartialitatii si
independentei deciziilor adoptate pe parcursul derularii acestui proces.
TERMENI NOI
- contract de concesiune de lucrari publice reprezinta contractul
care are aceleasi caracteristici ca si contractul de lucrari, cu deosebirea ca in
contrapartida lucrarilor executate contractantul, in calitate de concesionar,
primeste din partea autoritatii contractante, in calitate de concendent, dreptul
de a exploata rezultatul lucrarilor, drept la care se poate adauga, dupa caz,
plata unei sume;
- contract de concesiune de servicii reprezinta contractul care are
aceleasi caracteristici ca si contractul de servicii, cu deosebirea ca in
contrapartida serviciilor prestate contractantul, in calitate de concesionar,
primeste din partea autoritatii contractante, in calitate de concendent, dreptul
de a exploata serviciile, drept la care se poate adauga, dupa caz, plata unei
sume;
- procedura de atribuire: etapele ce trebuie parcurse de autoritatea
contractanta si de catre candidati/ofertanti pentru ca acordul partilor privind
angajarea in contractul public sa fie considerat valabil; procedurile de
atribuire sunt: licitatia deschisa, licitatia restransa, dialogul competitiv,
negocierea, cererea de oferte, concursul de solutii;
- acord-cadru: intelegerea scrisa intervenita intre una sau mai multe
autoritati contractante si unul sau mai multi operatori economici, al carei
scop este stabilirea elementelor/conditiilor esentiale care vor guverna
contractele de achizitie publica ce urmeaza a fi atribuite intr-o perioada data,
in mod special in ceea ce priveste pretul si, dupa caz, cantitatile avute in
vedere.
- sistem de achizitie dinamic: proces in intregime electronic, limitat
in timp si deschis pe intreaga sa durata oricarui operator economic care
indeplineste criteriile de calificare si selectie si care a prezentat o oferta
initiala conforma cu cerintele caietului de sarcini.
- licitatie electronica: proces repetitiv realizat dupa o prima evaluare
completa a ofertelor, in care ofertantii au posibilitatea, exclusiv prin
intermediul mijloacelor electronice, de a reduce preturile prezentate si/sau de
a imbunatati alte elemente ale ofertei; evaluarea finala trebuie sa se realizeze
in mod automat prin mijloacele electronice utilizate;

- documentatia de atribuire: documentatie ce cuprinde toate


informatiile legate de obiectul contractului de achizitie publica si de
procedura de atribuire a acestuia, inclusiv caietul de sarcini sau, dupa caz,
documentatia descriptiva;
- operator economic: oricare furnizor de produse, prestator de
servicii sau executant de lucrari - persoana fizica/juridica, de drept public
sau privat, ori grup de astfel de persoane care ofera in mod licit pe piata
produse, servicii si/sau executie de lucrari;
- acceptarea ofertei castigatoare: act juridic prin care autoritatea
contractanta isi manifesta acordul de a se angaja juridic in contractul de
achizitie publica care va fi incheiat cu ofertantul a carui oferta a fost
desemnata castigatoare;
- intreprindere publica: persoana care desfasoara activitati
economice si asupra careia se exercita direct sau indirect, ca urmare a unor
drepturi de proprietate, a participatiilor financiare sau a regulilor specifice
prevazute in actul de infiintare a intreprinderii respective, influenta
dominanta a unei autoritati contractante, astfel cum este definita aceasta la
art. 8 lit. a), b) sau c); prezumtia de exercitare a influentei dominante se
aplica in orice situatie in care, in raport cu o astfel de persoana, una sau mai
multe autoritati contractante definite conform art. 8 lit. a), b) sau c) se afla,
direct sau indirect, in cel putin unul din urmatoarele cazuri:
- detin majoritatea capitalului subscris;
- detin controlul majoritatii voturilor in organul de conducere,
cum ar fi adunarea generala;
- pot numi in componenta consiliului de administratie, a
organului de conducere sau de supervizare mai mult de jumatate din numarul
membrilor acestuia;
- sistemul electronic de achizitii publice - SEAP: desemneaza
sistemul informatic de utilitate publica, accesibil prin Internet la o adresa
dedicata, utilizat in scopul aplicarii, prin mijloace electronice, a procedurilor
de atribuire;
- Vocabularul comun al achizitiilor publice - CPV: desemneaza
nomenclatorul de referinta aplicabil contractelor de achizitie publica, adoptat
prin Regulamentul nr. 2195/2002/CE al Parlamentului European si al
Consiliului privind vocabularul comun al achizitiilor publice, publicat in
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L340 din 16/12/2002, asigurand
corespondenta cu alte nomenclatoare existente;
- zile: zile calendaristice, in afara cazului in care se mentioneaza ca
sunt zile lucratoare;

- Tratatul: Tratatul pentru infiintarea Comunitatii Europene, incheiat


la 25 martie 1957, cu modificarile si completarile ulterioare.
TIPURI DE CONTRACTE
- Contractul de lucrri
- Contractul de concesiune de lucrri
- Contractul de furnizare
- Contractul de servicii
- Contractul de concesiune de servicii
- Contractul sectorial - contractul de achiziie public care se atribuie
n scopul efecturii unei activiti relevante n sectoarele de utilitate public:
ap, energie, transport, pot.
PRAGURI
Pragul pentru cumprarea direct se mrete la 5000 de euro fr
TVA, iar pragul pentru contractele de lucrri peste de la care este
obligatorie organizarea procedurii de licitaie deschis sau restrns devine
250.000 de euro fr TVA. Celelalte praguri pentru contractele de produse i
servicii rmn la 40.000 de euro fr TVA.
PUBLICITATE
Anunurile de intenie, de participare i de atribuire, ct i invitaia de
participare se public prin intermediul SEAP sistemul electronic de
achiziii publice, dup caz, n Jurnalul Uniunii Europene i n SEAP.
Ulterior autoritatea contractant are obligaia de a publica anunul i n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea VI - Achiziii Publice.
PROCEDURI DE ACHIZIIE PUBLIC
a) licitaie deschis;
b) licitaie restrns;
c) dialog competitiv

Autoritatea contractant are dreptul de a aplica aceast procedur dac


se ndeplinesc cumulativ urmtoarele condiii:
- contractul este considerat a fi de complexitate deosebit;
- aplicarea procedurii de licitaie deschis sau restrns ar face
imposibil atribuirea contractului respectiv.
Procedura de dialog competitiv se desfoar n dou etape:
- etapa de consultatre cu candidaii, pentru identificarea
soluiei/soluiilor apte s raspund necesitilor autoritii
contractante i n baza creia/crora candidaii selectai vor
elabora i depune oferte final;
- etapa de evaluare a ofertelor depuse de candidaii selectai.
d) negociere:
- negociere cu publicarea prealabil a unui anun de participare
Este procedura prin care autoritatea contractant transmite un anun de
participare i deruleaz negocieri, n runde succesive, cu fiecare candidat n
parte. n cadrul negocierilor se determin toate aspectele tehnice, financiare
i juridice ale viitorului contract.
Autoritatea contractant deruleaz negocieri pn la identificarea
soluiei cea mai avantajoas din punct de vedere tehnico-economic.
n final autoritatea contractant are obligaia de a solicita candidatului
de la care, n urma negocierilor, a obinut cea mai avantajoas soluie din
punct de vedere tehnico-economic, s reconfirme rezultatul negocierilor prin
depunerea unei oferte finale.
Ofertantul nu are dreptul ca , prin oferta final, s aduc modificri
elementelor stabilite n procesul de negociere.
- negociere fr publicarea unui anun de participare
Autoritatea contractant are dreptul de a invita unul sau mai muli
operatori economici la negociere, n msura n care nu se ncalc
prevederile care stabilesc premisele cnd poate fi utilizat aceast procedur;
e) cerere de oferte;
f) concurs de soluii;

g) licitaia electronic

Licitaia electronic este un proces repetitiv de ofertare, realizat


exclusiv prin intermediul mijloacelor electronice i n care, dup prima
verificare/evaluare a ofertelor, ofertanii au posibilitatea reducerii preurilor
prezentate i/sau mbuntirii altor elemente ale ofertei. Evaluarea final
trebuie s se realizeze n mod automat de sistemul electronic utilizat.
Autoritatea contractant are dreptul de a utiliza sistemul de licitaie
electronic n urmtoarele situaii:
- ca o etap final a licitaiei deschise, a licitaiei restrnse, a
negocierii cu publicarea prealabil a unui anun de participare sau a cererii
de oferte, nainte de atribuirea contractului de achiziie public i numai dac
specificaiile tehnice au fost definite foarte precis n caietul de sarcini;
- la reluarea competiiei dintre operatorii economici semnatari ai unui
acord cadru;
- cu ocazia reofertrii pentru atribuirea contractului de achiziie
public n sistemul de achiziie dinamic
n cadrul licitaiei electronice, procesul repetitiv de ofertare se refer;
- fie, numai la preuri, cnd criteriul de atribuire este preul cel mai
sczut,
- fie, la preuri i/sau la alte elemente ale ofertei, n cazul n care
criteriul de atribuire este oferte cea mai avantajoas din punct de
vedere economic.
MODALITI
SPECIALE
DE
ATRIBUIRE
CONTRACTELOR DE ACHIZIIE PUBLIC

a) acordul cadru
Este o nelegere scris ntre una sau mai multe autoriti
contractante i unul sau mai muli operatori economici, al crui
scop este stabilirea elementelor/condiiilor eseniale care vor
guverna contractele de achiziie public ce urmeaz a fi
atribuite ntr-o perioad dat (pre i dup caz cantiti)
Autoritatea contractant are obligaia de a ncheia acordulcadru, de regul, prin aplicarea procedurilor de licitaie deschis
sau licitaie restrns, iar celelalte proceduri numai n
circumstanele precizate de ordonan;
Nu mai mult de 4 ani.

Autoritatea contractant are dreptul de a atribui contracte de


achiziie public subsecvente unui acord-cadru ncheiat cu mai
muli operatori economici:
- fie, fr reluarea competiiei;
- fie, prin reluarea competiiei ntre operatorii economici
semnatari ai acordului-cadru.
b) sistemul dinamic de achiziii
Numai pentru achiziia unor produse de uz curent, ale cror
caracteristici general disponibile pe pia satisfac nevoile
autoritii contractante prin utilizarea numai a mijloacelor
electronice.
Nu mai mult de 4 ani.
Este un proces deschis pe ntreaga sa durat oricrui operator
economic care ndeplinete criteriile de calificare i care a
prezentat o ofert iniial conform cu cerinele caietului de
sarcini.
Fazele principale:
1. lansarea sistemului de achiziie dinamic;
2. ofertarea iniial;
3. reofertarea.
Dup lansarea sistemului de achiziie dinamic, orice operator
economic interesat are dreptul de a depune o ofert iniial,
oricnd pe parcursul existenei acestuia, utiliznd n acest scop
numai mijloace electronice.
Ofertantul are dreptul de a-i modifica propunerea financiar
oricnd dup admiterea sa n sistem, cu condiia ca propunerea
tehnic s respecte n continuare cerinele din caietul de sarcini.
ACHIZIII PE LOTURI SAU OBIECTE
n cazul achiziionrii produselor sau serviciilor similare defalcate
pe loturi a cror cumprare se realizeaz prin atribuirea mai multor contracte
distincte, valoarea estimat va fi valoarea cumulat a tuturor loturilor. Dac
valoarea astfel estimat depete pragul valoric, autoritatea contractant are
dreptul de a aplica procedura de cerere de oferte numai pentru loturile care
ndeplinesc, n mod cumulativ, urmtoarele condiii:
- valoarea estimat, fr TVA, a lotului respectiv este maimic sau
egal cu echivalentul n lei a 40.000 euro;

- valoarea cumulat a loturilor pentru care se aplic procedura cererii


de oferte nu depete 20% din valoarea total a produselor sau serviciilor ce
urmeaz a fi furnizate/prestate.
n cazul n care o lucrare permite execuia pe obiecte/loturi, pentru
care autoritatea contractant i propune s atribuie, unuia sau mai multor
executani, contracte distincte de lucrri, atunci valoarea estimat trebuie
determinat avndu-se n vedere valoarea cumulat a tuturor obiectelor care
intr n componena lucrrii respective. n situaia n care aceast valoare
depete pragul valoric, atunci autoritatea contractant are dreptul de a
aplica procedura de cerere de oferte numai pentru obiectele care ndeplinesc,
n mod cumulativ, urmtoarele condiii:
- valoarea estimat, fr TVA, a obiectului respectiv este mai mic sau
egal cu echivalentul n lei a250.000 euro;
- valoarea estimat cumulat a obiectelor/loturilor pentru care se
aplic nu depete 20% din valoarea total estimat a lucrrii.
INCOMPATIBILITATE
Persoana fizica sau juridica care a participat la
intocmirea documentatiei de atribuire, are dreptul de a fi
ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, dar numai in
cazul in care implicarea sa in elaborarea documentatiei de
atribuire nu este de natura sa distorsioneze concurenta.
CRITERII DE
ACHIZIIE PUBLIC

ATRIBUIRE

CONTRACTULUI

DE

a) fie, oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere


economic;
b) fie, in mod exclusiv, pretul cel mai scazut.
CI DE ATAC
Contestaiile se depun n termenele stabilite n ordonan la Consiliul
Naional pentru Soluionarea Contestaiei i n copie la autoritatea
contractant.
Consiliul Naional pentru Soluionarea Contestaiilor, funcionnd
independent pe lng Autoritatea Naional pentru Reglementarea i
Monitorizarea Achiziiilor Publice, va stabili modalitatea de soluionare a

contestaiei, care este obligatorie pentru autoritatea contractant i pentru


contestator.
Autoritatea contractant are obligaia s transmit Consiliului punctul
de vedere cu privire la contestaie n termen de 5 zile.
Consiliul poate solicita autoritii contractante transmiterea n termen
de 5 zile, sub sanciunea unei amenzi de 20% din salariul minim pe
aconomie aplicat conductorului acesteia, elemente din dosarul achiziiei.
Termenul de soluionare a contestaiei este de 10 zile lucrtoare de la
primirea dosarului achiziiei publice de la autoritatea contractant, termen ce
poate fi prelungit cu maxim 20 de zile n situaii temeinic justificate.
Atacul n justiie
Decizia Consiliului poate fi atacat n termen de 5 zile la Sediul Curii
de Apel de pa raza unde activeaz autoritatea contractant.
Pentru obinerea de despgubiri se introduce aciune n instan