Sunteți pe pagina 1din 2

Auerman L.I., ,, Tehnologia panificatiei", Ed. Tehnica, Bucuresti, 1960.

Banu C., s.a. ,, Alimentatie pentru sanatate", Ed. ASAB, Bucuresti, 2009.
Banu C., s.a. ,, Manualul inginerului de industrie alimentara vol II", Ed. Tehnica, Bucuresti, 1999.
Banu C., ,, Tratat de industrie alimentara - Probleme generale", Ed. ASAB, Bucuresti, 2008.
Banu C., s.a. ,,Tratat de industrie alimentara - Tehnologii alimentare", Ed. ASAB, Bucuresti, 2009.
Bordei D., s.a. ,, Stiinta si tehnologia panificatiei", Ed. Agir, Bucuresti, 2000.
Bratu I., s.a. ,,Controlul Calitatii si HACCP in Industria Alimentara" , Editura Universitatii ,,Lucian
Blaga", Sibiu, 2002 .
http://www.csean.ro/despre-trasabilitate,26.
Danciu I., Giurca V., Ognean M. ,, Procese biotehnologice in panificatie", Ed. Universitatii "Lucian
Blaga" din Sibiu, 2005.
Danciu I., Giurca V., Ognean M. ,, Tehnologia panificatiei vol I", Ed. Universitatii ,, Lucian Blaga"
din Sibiu, 2002.
Danciu I., Giurca V., Ognean M. ,,Tehnologia panificatiei vol II", Ed. Universitatii ,, Lucian Blaga"
din Sibiu, 2002.
Darie N., Ognean C. F., Ognean M. ,, Efectori in panificatie si inocuitatea lor", Ed. Alma Mater,
Sibiu, 2006.
http://www.helco.ro.
Kulp K., ,, Handbook of Dough Fermentations", Ed. Deker, New York, 2003.
Leonte M. ,, Biochimia si tehnologia panificatiei", Ed. Crigarux,Piatra Neamt, 2000.
Moldoveanu G., ,, Arta brutaritului romanesc", Ed. Tehnica, Bucuresti, 1994.
Moldoveanu G., s.a. ,, Utilajul si tehnologia panificatiei si produselor fainoase", Ed. Didactica si
pedagogica, 1987.
Banu C. i colab., 1999 Manualul inginerului de industrie alimentar, vol I Editura Tehnic,
Bucureti; 2. Costin, I., Zaharia, T. 1974, Mori de capacitate mic, Editura Tehnic, Bucureti 3.
Costin, I., 1988, Cartea morarului, Editura Tehnica, Bucureti

A. Mihaly Cozmuta, F. Pop Tehnologia panificatiei, Ed. Risoprint Cluj Napoca, 2008
http://chimie-biologie.ubm.ro/mihaly_anca.html
D. Bordei Tehnologia modern a panificaiei, Editura Agir, 2005
E. Alexa - Tehnologia produselor finoase, Editura Eurobit, Timisoara, 2004
http://documents.tips/documents/valorificarea-subproduselor-si-minimizarea-deseurilor-din-industriapanificatiei.html# deseuri, ape reziduale