Sunteți pe pagina 1din 6

Valahii au fost stp ii U gariei,

rturie di

Cro i a lui Nestor despre ro i di

a us risul lugrului Laure iu,

Pri a pagi . o .

,

Povestirea a ilor di tre ut, u
eput Rusia

[] ,

s-a for at ara ruseas , i e a do


it

ai ti la iev i u de a

Pagi a


,
: , , , ,

,
, ,
, , ,
, , ,
. [] ,

.
, []


.
:
, ,
, ,
,
,
,
,

, ,
,

,

De i, partea lui Iafet lo uies Ruii, Ciuzii i elelalte popoare a: Merii, Muro ii, Vesii, Mordvi ii,
Ciuzii Tra svolo hii, Per ie ii, Pe erii, a ii, Ugrii, Litua ii, Se galii, Curii, Letgalii, Livii. Iar Leii,
Prusii i Ciuzii lo uies l g Marea Vareg. L g a east are lo uies i Varegii p spre Rsrit
spre ote irea lui Se . i tot l g a east are lo uies ei spre Apus p ara A glilor i
Volo hilor. De se i ia lui Iafet se i i Varegii, Suedezii, Norvegii, Gotla dezii, Ruii, A glii,
Galiie ii, Volo hii, Ro a ii, Ne ii, Caroli gii, Ve eie ii, ra ii i alte popoare. i lo uies de la
Apus spre Miazzi i se ve i es u popoarele di se i ia lui a .

Pagi a

. o .


.,

,
,
.

.
.

Muli a i ur , Slavii se sta ilir la Du re, u de este a u ara U gurilor i a Bulgarilor. De ai i,


Slavii se rsp dir pe p t i i-au pri it u e dup rile u de s-au aezat. Astfel ve ir i se
aezar u ii pe alurile Moravei i se u ir Moravi, alii se u ir Cehi. i de ase e i se u r
pri tre Slavi: Croaii ei Al i i Sr ii i Cari tie ii. Iar d Volo hii ata ar pe Slavii de la Du re i se
sta ilir tre ei i-i asuprir, a eti Slavi ple ar i se sta ilir pe Vistula i se u ir Lei.

Pagi a

. o .


.

,

,

,

;
,
.
[ ]


.
,
.

,
,

.

.
a ul
. U gurii tre ur pe l g iev, peste u tele are i astzi se u ete Ugor oie
i au aju s la Nipru i-i ti ser orturile, i erau o azi, u su t Polov ii. Ve i d di Rsrit ei
ergeau gr ii pri
u ii ei ali, are s-au u it u gureti i epur s se lupte u Volo hii i
u Slavii are triau a olo. C i a olo erau sta ilii ai ai te Slavii, iar Volo hii supuseser ara
Slavilor. ur s U gurii go ir pe Volo hi i luar stp ire a east ar i se aezar u Slavii
preu pe are i-i supuser i de atu i ara se hia U garia.
Sursa i agi ilor: Bi liote a Naio al a Rusiei, Sa kt Peters urg
Sursa traducerii i a hrii de ai jos: Izvoarele Istoriei Ro ilor o tes istoriae Da oRo a oru . Volu ul VII. Cro i a lui Nestor. Tradu ere i o e tarii de G. Popa-Lisseanu,
Bu ureti,
pe http://www.dacoromanica.ro/)

Sursa: https://tiparituriromanesti.wordpress.com/2012/06/26/cronica-lui-nestor-despre-romani-dinmanuscrisul-calugarului-laurentiu-1377/