Sunteți pe pagina 1din 8

Predarea.

Orientari contemporane in teoria si practica predarii


1.

Conceptul de predare.Relatiile intre predare,invatare,evaluare

In sens clasic, prin predare se intelege actiunea de transmitere,


comunicare a cunostintelor, deprinderilor de catre profesor elevilor pentru a
f insusite, invatate si apoi evaluate.
Trasaturi:
-predarea este o actiune,un proces care se desfasoara intr-un timp
determinat,care
implica
vehicularea
unui
volum
de
cunostiinte,informatii,deprinderi precizate in continutul invatamintului ,in
programe,manuale;
-prezentarea acestora elevilor,la o anumita clasa,cu anumite metode de
predare,in cadrul unei conceptii generale cu predarede catre profesor,care le
prezinta intr-un anumit fel si sunt utilizate de catre elevi a-si intregi cultura
generala speciala.
Datorita cercetarilor actuale predarea este defnita in modul urmator:ca o
activitate sau un sistem de actiuni ale profesorului de pregatire, desfasurare
si evaluare a modului de transmitere, comunicare si invatare a
cunostiintelor , deprinderilor, capacitatilor elevilor la o disciplina scolara.
Trasaturi actuale ale predarii:
-predarea este vazuta in strinsa legatura cu invatarea si evaluarea ca
etape ale procesului de invatamint, deci vorbim de unitatea predareinvatare-evaluare.
-predarea are un caracter rational, logic, in sensul ca presupune o
pregatire, o proiectare, o organizare conform normelor logice si psihologice
ale invatarii de catre elevi.
-predarea presupune un sistem de actiuni specifce ale profesorului:de
analiza a obiectivelor invatamintului, de adaptare a acestora la nivelul
disciplinei si clasei, de analiza a continutului de predare si de adaptare alui la
nivelul elevului,de regizare a timpului de predare-invatare;de analiza a
resurselor, conditiilor necesare unei bune predari si invatari;de alegere a
modalitatilor de transmitere-comunicare a srategiilor de predare, de alegere
a metodelor adecvate continutului si obiectivelor, de alegere si utilizare a
mijloacelor de invatamint, de stabilire a modurilor de organizare a elevilor;de

stabilire a modurilor de relationare cu elevii;de organizare a secventelor


lectiei dupa strategia aleasa initial;de control si evaluare a rezultatelor.
In concluzie, prin predare vom intelege nu numai simpla transmitere
a cunostiintelor, deprinderilor ci si toate actiunile intreprinse de profesor
pentru a pregati, desfasurarea si incheia procesul de insusire a
cunostiintelor, deprinderilor si de asemenea si elevul poate f antrenat in
procesul de predare prin metode si procedee de activizare specifce.
Relatiile intre predare, invatare si evaluare rezulta din unitatea de
actiune a profesorului si elevilor in cadrul unei lectii sau unei teme, capitol
prevazut in programa scolara.Conform programei se urmaresc anumite
obiective cadru, de referinta si operationale de indeplinit in timpul unui ciclu
scolar, an scolar sau a unui numar de ore.Aceste obiective sunt urmarite de
catre profesor de la pregatirea conditiilor de realizare a lor la desfasurarea
actiunii si apoi evaluarea rezultatelor realizarii obiectivelor respective.Deci
este un proces in care au loc trei actiuni:predare, invatare si evaluare.
Predarea
asigura
conditiile
de
comunicarea
deprinderilor,
cunostiitelor, capacitatilor iar invatarea asigura receptarea acestora ,
cunoasterea obiectivelor, insusirilor, ratiunilor, actiunilor prin repetare,
comparare, insusirea de reguli prin rezolvari de probleme, alte actiuni care
conduc la insusirea, intiparirea consolidarea formelor de cunostiinte,
deprinderi, capacitati, atitudini si care sunt apoi sistematizate, recapitulate si
controlate daca au atins nivelul performantelor formulate in obiective.Deci
exista o strinsa legatura intre predare si invatare in sensul ca predarea
pregateste, precede, proiecteaza invatarea ier invatarea este un rezultat al
actiunii elevilor si profesorului, de intarire, consolidare, insusire a
obiectivelor.
Prin predare se stabileste cat sa invete elevul, ce sa invete;in cat
timp sa invete, cum sa invete, in ce conditii sa invete si cu ce resurse, in ce
contest psiho-social sa invete, ce intariri sa primeasca elevul in
invatare(evaluare), cum sa fe sprijinit elevul conform particularitatilor de
virsta si individuala, ce norme, ce principii sa fe respectate in invatare cand
sa fe verifcata si evaluata invatarea, cat sa fe antrenat elevul in invatare ca
sa realizeze o insusire constienta si activa, cat sa fe antrenat studiul
independent al elevului in invatare, ce fel de invatare sa fe utilizata in
invatarea cunostiintelor si deprinderilor, a capacitatilor.
In scoala contemporana, centrata pe elev, pentru a realiza invatamint
formativ-educativ, predarea este in strinsa legatura cu invatarea si
evaluarea, constituind un proces unitar.Scopul predarii este obtinerea de
rezultate, de schimbari comportamentale, care se realizeaza prin invatare,
rezultatele depinzand si de modul cum s-a desfasurat evaluarea.

2.Predarea ca activitate de organizare si conducere a situatiilor de


invatare.
Predarea este o activitate de organizare si conducere a situatiilor de
invatare, realizandu-se prin precizarea obiectivelor cadru, a obiectivelor de
referinta, a continuturilor, a strategiilor si a metodelor de invatare.
Efcienta predarii creste daca elevii sunt angajati in elaborarea
cunostintelor si daca metodele sunt imbunatatite in functie de informatiile
primite prin feed-back (conexiune inversa).
Profesorul are rolul de a proiecta, de a organiza si dirija procesul de
predare-invatare, precum si de a-i controla efcienta prin evaluarea
rezultatelor.
Pedagogii incearca sa precizeze care sunt conditiile unei efciente
predari.Astfel, Wlodarski defneste predarea ca un proces de organizare a
situatiilor in care se desfasoara invatarea.Prin situatie pedagogica el intelege
precizarea continutului de invatare (a cunostiintelor si deprinderilor),
organizarea lectiilor,utilizarea unor metode de transmitere,indicarea
sarcinilor si a temelor de rezolvat,controlul si corectarea acestora ca si
atitudinea activa a profesorului in timpul transmiterii cunostintelor,ca si
participarea activa a elevului in invatare.Adrian Neculau arata ca prin
predare se intelege actiunea de a invata pe altii (pe altii),arata raporturile ei
cu invatarea, indica metodele (cele de comunicare)si presupune
transformarea elevilor prin noile achizitii sub forma de noi cunostiinte,
deprinderi,comportamente,ca predarea conduce la autoinstruire.Ioan
Neculau subliniaza ca predarea se refera la conducerea invatarii,ca implica
relatia profesor-elev,ca se asteapta anumitae rezultate in comportamentul
elevilor,ca este un proces logic,ca presupune anumite metode,ca
presupunem
anumite etape,ca respecta anumite reguli si norme de desfasurare ca se
poate continua si in activitatile extrascolare,ca este un proces dirijat,ca
presupune o anumita organizare a factorilor care intervin in predare.
3.Strategie si stiluri de predare
Strategia de predare este o parte componenta a srategiei didactice, prin
care se stabileste, se demonstreaza, realizeaza modalitatea generala de
concepere si desfasurare a predarii si invatarii.Aceasta modalitate generala
se concretizeaza in stabilirea si utilizarea a trei elemente:metode de predare,
mijloace de invatamant, forme de organizare a actiunilor.

Aceste strategii sunt diferite:


*Dupa varietatea elementelor antrenate, de exemplu, daca predarea
este exclusiva a profesorului si invatarea este diferita pas cu pas, avem
strategia dirijata de predare-invatare, sau strategie semidirijata cand nu mai
domina total profesorul.Daca in predare se pune accent pe modul de gandire
al elevilor dupa rationamentul utilizat avem strategie inductiva de la
elemente simple la sinteze, sau strategie deductiva, cand predarea-invatarea
porneste de la lucruri generale catre exemplifcari concrete sau srategii
analogice cand predarea-invatarea se realizeaza prin comparare cu
cunostiinte,deprinderi invatate anterior.
* Dupa modul de echilibru al antrenarii elevilor in invatare:
-strategii euristice,cand invatarea domina pe baza actiunii de cautare a
elevilor,iar predarea este doar de sinteza,coordonare;
-strategie algoritmica,cand invatarea este pe baza de reguli,de norme
precise.
Ioan Neacsu asociaza strategiile de predare-invatare cu modelele de
predare rezultate din aplicarea teoriilor predarii. Astfel rezulta strategii care
pun accentul pe comportamentul profesorului si elevilor,pe modul de
conducere a logicii invatarii pe structurarea etapelor invatarii sau dupa
specifcul a ceea ce se invata (strategii pentru formarea notiunilor,strategii
pentru invatarea atitudinilor sau a capacitatilor) sau strategii care se refera
la modalitatea individuala a fecarui elev de invatare.
Dan Potolea in lucrarea ,,Structuri strategii si performante in invatamant
arata ca strategiile de predare sunt determinate de afrmarea rolului
conducator al profesorului in lectie,prin conducere intelegand actiunea de
proiectare,de organizare a conditiilor,de luare de decizii,de adaptare,de
indrumare continua,de asigurare a raportului intre control si independenta a
elevilor in predare-invatare.Rezulta de aici diferite roluri si competente ale
profesorului in predare-invare;rol de captare a atentiei;rol de organizare a
conditiilor;rol de reactulizare,explicare,expunere a cunostiintelor;rol de
provocare a dialogului cu elevii;rol de sistematizare a continutului;rol de
pregatire si utilizare a mijloacelor de invatamant in lectie;rol de indrumare a
elevilor;rol de oferire a punctelor de spijin in invatare;rol de dozare a
sarcinilor si a timpului in lectie;rol de conducere a demonstratiei;rol de
corectare continua sau oferire de noi sarcini,noi exemple.
Dan Potolea precizeaza ca aceste roluri asigura realizarea tehnologiei
didactice,adica amodului de aplicare a teoriilor predarii-invatarii in conditii
concrete.

Metodele de predare sunt parti componente ale strategiilor de predare


si arata caile prin care se realizeaza transmiterea de cunostiinte,deprinderi si
caile
de
invatare
corespunzatoare.Metodele
se
deosebesc
de
procedee,acestea find aplicatii ale metodelor in diferite situatii de predareinvatare.Fiecare metoda are mai multe procedee de aplicare dupa situatiile
concrete.Metodele de predare se bazeaza in mod deosebit pe comunicarea
cunostiintelor de catre profesor si ele sunt variate dupa gradul de antrenare
a elevului.Astfel, avem metode de comunicare,orala (prelegerea
,expunerea ,descrierea ,povestirea ,instructajul ) sau metode orale pe seama
de
dialog
sau
integrative
(conversatia,dialogul,dezbaterea,problematizarea,sau metode de comunicare
scrisa prin munca cu manualul,cu alte carti,studiul documentelor sau metoda
de comunicare cu sprijinul mijloacelor de invatamant.Pe langa aceste metode
de predare avem si metode de invatare ale elevului corelate cu cele de
predare:metoda
prin
descoperire,cautare
directa
sub
conducerea
profesorului(sub forma exercitiului, metodelor practice).
Adrian Neculau arata ca metodele de predare indica o cale stiintifca
metodica de realizare a srategiilor predarii,si ele constau in indicarea
modului de accesabilizare a cunostiintelor de catre profesor,indica
comportamentul profesorului in predare,rolurile ppe care le indeplineste in
predare,arata cat poate sa predea din continut si cum poatesa predea
continutul in functie de elevi si de formele de invatare,arata cum sa
adapteze sarcinile de lucru la particularitatile individuale ale elevilor,arata
cum sa fe activati elevii prin diversifcarea procedeelor la fecare
metoda,arata elevului modele cum sa se cunoasca si sa se trateze o tema,un
continut,indica criteriile de evaluare a rezultatelor prin metode specifce de
verifcare si evaluare.
Stil de predare.Acesta indica modalitatea in care profesorul concepe
proiectarea activitatii,isi alege,isi ordoneaza strategiile,metodele,mijloacele
dupa obiective tipul de invatare,dupa nivelul elevilor si alte conditii.
El indica modul personal al profesorului,de concepere si desfasurare a
activitatii,el evidentiaza experienta acumulata,pregatirea pedagogica arata
modelul de predare ales in conceperea activitatii,nivelul de creativitate
didactica al profesorului,modelul de combinare specifca a procesului de
invatamant,reflecta nuvelul competentelor didactice,reflecta modul de
conducere al elevilor.
Stilul de predare este strans legat de celelalte trasaturi
personalitatii:aptitudini pedagogice,motivatia profesionala,trasaturi
caracter,etc.
Exista mai multe tipuri de stiluri de invatare:

ale
de

-dupa accentul pus pe invatare:stil centrat pe elev,cu metode de


activizare a elevilor;stil centrat pe metode de expunere;stil de echilibrare a
celor doua elemente.
-dupa relatie cu elevii: stil autoritar; stil democratic;stil permisiv; stil
consultativ;stil participativ in grupuri de elevi;
-dupa actiunile desfasurate:stil de predare
indrumare;stil de incurajare;stil de atribuire de sarcini;

propriu-zisa;stil

de

-dupa modul de concepere al realizarii obiectivelor:stil bazat pe normele


pedagogice;stil creativ prin adaptarea la sitatie.
4.Moduri de determinare a efcacitatii si efcientei predarii.Evaluarea
comportamentului didactic al profesorului.
Efcacitatea predarii se refera la aspectul calitativ al conceperii si
realizarii ei si presupune cautarea de catre profesor a cailor de optimizare a
predarii.
Aceste cai de optimizare se refera la precizarea adecvata a obiectivelor
activitatii,la evaluarea initiala a elevilor pentru a alege metodele,strategiile
adecvate,se refera la diversifcarea metodelor,srategiilor si procedeelor de
predare-invatare la alternarea si conceperea in variante organizatorice a
activitatii de predare-invatare,se refera la esentializarea continutului si
realizarea de corelatii interdisciplinare,la alegerea si integrarea metodica a
mijloacelor de invatamant,la sensibilizarea,motivarea elevilor prin procedee
variate pentru activitate,se refera la comunicarea obiectivelor si metodelor
invatate catre elevi pentru activizarea lor,la precizarea performantelor
asteptate pentru ca elevii sa-si dozeze efortul,se refera la realizarea de
aplicatii variate,comparatii,sinteze,dezvoltarii creative a cunostintelor
respective,la asigurarea conexiunii inverse in toate fazele predarii-invatarii.
Rezulta ca profesorul trebuie sa posede un sistem de trasaturi si competente
ale comportamentului sau de predare-invatare.
In literatura pedagogica exista mai multe opinii privitoare privitoare la
trasaturile personalitatii profesorului.
Ion Neacsu ofera un asemenea model de evaluare a conduitaei
profesorului care pune in evidenta urmatoarele componente ale acestui
comportament
didactic:
-comportament de sensibilizare si atentionare a elevilor;

-comportamenr de organizare,dirijare si control a activitatii;


-comportament de comunicare;
-de solicitare interogativa si de orientare in tematica,in activitate;
-de explicare a noilor cunostiinte,actiuni,sarcini;
-de intarire si motivare pozitiva a elevilor;
-conduita socio-afectiva in relatiile cu elevii;
-conduita psiho-motrica in fata clasei;
-conduita nonverbala (gesturi,mimica,expresii faciale);
-conduita decizionala si de conducere;
-comportament creativ;
-conduita de individualizare a instruirii;
-conduita evaluativa si autoevaluativa;
Comportamentul didactic.Analizat in perspectiva invatamantului
formativ-eductiv,rolul profesorului in scoala contemporana este de aselecta
si organiza metodic informatia pentru procesul de predare-invatare,de a
transmite,informatiile inteligibil si argumentat,de a coopera cu elevii,de a-I
orienta si incuraja in stadiul individual,de a pune probleme si crea situatii
problematice,de a dialoga,de a evalua rezultatele scolare,de a inova si
opimiza activitatea didactica si educativa.
Evaluarea comportamentului didactic al profesorului urmareste:
-Proiectarea didactica;
-Calitatea activitatilor didactice;
-Comportamentul (stilul)didactic si managementul clasei;
-Evaluarea
intelectuale;

cunostiintelor,deprinderilor,priceperilor

-Cunoasterea elevilor;
-Autoevaluarea;

si

capacitatilor

-Activitatea metodica si stiintifca;


-Activitatea educativa si culturala;
-Conduita in scoala si in afara scolii;
-Aprecierea Cosiliului de Administratie;
-Concluzii si recomandari.