Sunteți pe pagina 1din 2

28.06.

2016

Mijloaceinternedeimbogatireavocabularului:derivareacuvinteinprofil

cuvinteinprofil
Mijloaceinternedeimbogatirea
vocabularului:derivarea
23septembrie201512ianuarie2016 | anateo | camplexical,cuvantdebaza,derivare,derivate,
derivateparasintetice,familielexicala,gramatica,mijloacedeimbogatireavocabularului,mijloace
internedeimbogatire,mijloaceinternedeimbogatireavocabularului,prex,sux
Mijloaceleinternedeimbogatireavocabularuluireprezintaprocedeeleprincareseobtincuvintenoicu
ajutorulunortermeniexistentidejainlimba.
Def:Derivareaesteprocedeulprincareseobtincuvintenoicuajutorulsuxelorlexicalesialprexelor.
1.Cuvantuldebazareprezintatermenuldelacaresepornesteinderivare
2.Radacinaesteparteacomunaatuturorcuvintelordintrofamilielexicala
3.Prexelesuntsunetelesaugrupuriledesuneteasezateinaintearadaciniipentruaseformacuvinte
noi
4.Suxelesuntsunetelesaugrupuriledesuneteasezateduparadacinapentruaseformacuvintenoi
5.Familialexicalacuprindetotitermeniiobtinutiprinderivare,compuneresiconversiunedelaacelasi
cuvantdebaza.
6.Derivateleparasinteticeauincomponentaatatprexecatsisuxe
Obs:Dinfamilialexicalanufacparte:formeledeplural,formeledefemininaleadjectivelor,
neologismele,alteformeverbaledecatinnitivulsiparticipiul.
Vezisi:
Mijloaceinternedeimbogatireavocabularului:compunerea
(hps://cuvinteinprol.wordpress.com/2015/09/23/mijloaceinternedeimbogatireavocabularului
compunerea/)
Mijloaceinternedeimbogatireavocabularului:schimbareavaloriigramaticale
(hps://cuvinteinprol.wordpress.com/2016/01/12/mijloaceinternedeimbogatireavocabularului
schimbareavaloriigramaticaleconversiunea/)

https://cuvinteinprofil.wordpress.com/2015/09/23/mijloaceinternedeimbogatireavocabularuluiderivarea/

1/2

28.06.2016

Mijloaceinternedeimbogatireavocabularului:derivareacuvinteinprofil
Despre aceste anunuri publicitare
(https://wordpress.com/about-these-ads/)

BLOGLAWORDPRESS.COM.|TEMAMINNOW.

https://cuvinteinprofil.wordpress.com/2015/09/23/mijloaceinternedeimbogatireavocabularuluiderivarea/

2/2