Sunteți pe pagina 1din 7

,l;

,t
l1

iJ

rl,

'ti

Fig de caractenzare psihopedagogic

I Date generale despre subiect

1,.

Numele

Prenumele

elevului.

Data

2.

nagterii.

3-

Locul

nagterii.

+.

Domiciliul. ... ..

5.

utrrrat

$coaIa

prezent.
Clas,...

6.

$coli

urmate

anteriot

$c.

prffr}2'fa

girnnaziu/ liceu.

II. Mediu familial


1. Numele

tatIui.

gi

2. Numele
3.

Profesia

Profesia
mamei.
Este o familie obipnuit sau exist condiii speciale (ptittp desp4ii,

decedap,

prini

vitregi

sau

adoptivi).

4. Frai gi surori ( nume, sex, vtst i profesie, dac e


cazul)

5. Alte persoane cme locuiesc mpreun cu


elevului.

famtha

6. Raporrul dintre prini (dac se neleg bine sau ^u

conflicte

dese)

7. Cum i tateaz prinn copilul (rapotul dintre exigen 9i ngaduin:

rsf

echilibru,

sau

severitate)

g.

pfeocup familia de

Se

activitatea gcoiar

copilului?...................

g.

Raportul dintre elev gi

ftapr 9i

surorile

sale..

10.

Condiiile materiaie i

culturale

ale

familiei.

1,1. Are

elevul condiii favorabile pentru

individual?.............. "

studiul

12. Influenele extrafamlhale (vecini, prieteni) cu cafactef pozlflv


negatlv......

1,3. Dac eler,-ul st

gazd:

bune?.......

Locuiete

cu nc cineva n

^te

sau

condiii materiale pi de studiu

C mef?

Cum se mpac cu

acea

pefsoan?

Gazda se pfeocup de modul n c Ie

se

compoft

eler,'ul?......

III. Starea de sntate

1. Eler,-ul vede i aude n mod normal? Are vreo de{icien de ofdin


ftzic?..............

2.

Este

sau

fost

bolnvicios?...............

3. Este dezvoltat normai? Se manifest vreo precocitate sau rmnere n


urm?.....

4. Exist unele simptome ngrijortoare legate de slalre sa mintal

(manifest o rrer.vozit^te excesiv sau apatie, emotivitate deosebit,


in s tabfi ta te ano tmal)? .

Care ^r putea
manifestri?...............
5.

fi

explica;iile unor

IV. Rezultate gi preocupri ale elevului

1.

Mediile generale obinute n

asemenea

ultimii

trei

ani...

2.

Obiectele la

cate a

obinut notele cele mu

bune.

3. Obiectele Ia
(cauza)......

c re

a obinut notele cele mat

slabe

4.

Activiti la care eler,'ul se distinge prin rezultate deosebite (concursuri

pcolare,

extragcolare'

cercuri)

5. Alte activiti care

acaparcaz o bun pafte din timpul l-rber (muzic,

lectur,

desen,
etc).

fi

sport,

spectacole'

computer'

gi de personalitate
:
1. . Cancteri s tici ale funciilo r s enz orio -p ercep tive
predomin modaljtateavizual de receplie a informaliei
predomin modalitatea auditiv de recepie a informaiei
percepi e difuz, superficial a materialului de nvlate
percepie complex (spirit de obsewatie)
observati
2. Spiritt de oDsefvaue
Foarte slab
Slab
Mediu
Bun
Foarte bun

Y. Cancteristici psihice

3. Nivel de

Foarte bun

in

n
Bun

Medie

Sczut

Sub limit

Bun

Medie

Slab

Foarte slab

4. Memorie

Foarte bun

5.

Imagpnaa

Reproductiv
Srac
ReProductiv - creativ
Bogat
6. Limbaiul
Vocabular
Exprimate lefer
Vocabular

Vocabular srac,

i corect

bogat,
exprimare
corect

redus,
exprimare
greoaie

expflmafe
incorect

6.

Dispoziie afecav predominant:


vesel optimist mai mult trist deprimat
7. Emotivitatea:
foarte emotiv, excesiv de timid
emotiv
neemotiv,ndtzne
indiferent
8. Motivaia:
pozittv negativ
intrinsec. extrinsec
cognitiv afecav
9. Voin:
perseveren! ncp1narc superficialttate nehotrre
10. Temperament:
melancolic
coleric sangvinic flegmatic
11. Aptirudini:
artistico - literare
intelectuale tehnico - practice
sportive
12. T rsturi de caracter:

. atitudini fa\ de munc f

nvtarc:

pozitive

indiferente

negative

b). atitudini fa de

alii:

pozitive indiferente

sine:

pozitiv

negative

c). atitudine fa de

indiferent

negativ
13. Stilul de munc:
a). Cum lucreaz:
sistematic, ritmic, organizat
inegal, cu fluctuaii, n salturi
neglijent, copraz, temele de ia alii, ateapt s i le facpnntp
mari lacune n cunotinte, rmneri n urm Ianvtut
b). S

Foarte
srsuincios

De obicei
srguincios

Pu$n
srguincios

Nesrguincios

c). Autonomie, creativitate:


inventiv, cu manifestri de creattvitate
manifest uneori triaav, independen
se conformeaz. de regul modelului, procedeaz ruttnier
nesigur, dependent, fr inttlaav
VI. Orientatea carierei elevului
Dorinta
)

1..

:i:l'u"
2.Aspiraiile

realiste

ale

Pterca

J.

specialistului.

eler,-ului

....

VII. Recomandri de ordin psihopedagogic (precizarca urior obiective


educaionale concrete n rport cu profilul psihologic al eler,rrlui ct i a
mijloacelor
opoftune)

educative

cepM^