Sunteți pe pagina 1din 335

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

Cu titlul de manuscris
CZU: [070:659](478)(043.3)

STEPANOV GEORGETA

JURNALISMUL SOCIAL DIN REPUBLICA MOLDOVA: PROCES DE CREAIE,


CADRU RELAIONAL I PRODUSE MEDIATICE

571. 01 JURNALISM I PROCESE MEDIATICE


Tez de doctor habilitat n tiine ale comunicrii

Consultant tiinific:

MALCOCI LUDMILA,
doctor habilitat n sociologie,
confereniar universitar

Autor:

STEPANOV GEORGETA

Chiinu, 2016
1

STEPANOV GEORGETA, 2016

CUPRINS
ADNOTARE (n limbile romn, rus, englez)...........................................................................5
LISTA ABREVIERILOR...............................................................................................................8
INTRODUCERE..............................................................................................................................9

1. BAZELE TEORETICO-METODOLOGICE ALE JURNALISMULUI SOCIAL............18


1. 1. Dimensiunea social a comunicrii mediatice: discurs istoriografic.......................................18
1. 2. Jurnalismul social ca obiect de cercetare n studiile naionale i internaionale......................34
1. 3. Metodologia cercetrii jurnalismului social.........................................................48
1. 4. Concluzii la capitolul 1............................................................................................................61

2. CONCEPTUALIZAREA FENOMENULUI DE JURNALISM SOCIAL...........................63


2. 1. Jurnalismul social: abordri teoretico-conceptuale..................................................................63
2. 2. Interaciunea jurnalism social domeniu social: aspecte definitorii.......................................80
2. 3. Problemele sociale ca subiecte prioritare ale acoperirii mediatice n jurnalismul social.........94
2. 4. Concluzii la capitolul 2..........................................................................................................106
3. JURNALISMUL SOCIAL CA PROCES MEDIATIC N REPUBLICA MOLDOVA....108
3. 1. Apariia i dezvoltarea jurnalismului social n Republica Moldova......................................108
3. 2. Procesul de creaie i fluxul informaional n jurnalismul social autohton............................126
3. 3. Concluzii la capitolul 3..........................................................................................................155
4. CADRUL RELAIONAL I ACIONAL N JURNALISMUL SOCIAL
AUTOHTON................................................................................................................................156
4. 1. Cadrul relaional i comportamentul profesional al jurnalitilor n procesul de colectare a
informaiilor...................................................................................................................................156
4. 2. Procedee de mediatizare i practici operaionale n jurnalismul social..................................184
4. 3. Concluzii la capitolul 4..........................................................................................................200

5. PRODUSE ALE JURNALISMULUI SOCIAL DIN REPUBLICA MOLDOVA.............201


5. 1. Forme de expresie a produselor jurnalistice pe domeniul social...........................................201
5. 2. Standarde deontologice n jurnalismul social........................................................................224
5. 3. Concluzii la capitolul 5..........................................................................................................244
3

CONCLUZII GENERALE I RECOMANDRI....................................................................246


BIBLIOGRAFIE..........................................................................................................................253
ANEXE..........................................................................................................................................273
Anexa 1. Opiniile jurnalitilor specializai pe domeniul social n raport cu procesul de creaie i
calitatea produsului mediatic al jurnalismului social.....................................................................273
Anexa 2. Nivelul i gradul de percepere a procesului de creaie n jurnalismul social de ctre
reprezentanii mass-mediei.............................................................................................................278
Anexa 3. Itinerarul de creaie n jurnalismul de informare............................................................328
Anexa 4. Itinerarul de creaie n jurnalismul de interpretare i comentativ...................................329
Anexa 5. Genurile jurnalistice predominante n jurnalismul social...............................................330
Anexa 6. Reaciile consumatorilor de media n raport cu calitatea produsului jurnalistic pe
domeniul social..............................................................................................................................331
DECLARAIA PRIVIND ASUMAREA RSPUNDERII......................................................333
CV-ul AUTORULUI....................................................................................................................334

ADNOTARE
Autor: STEPANOV Georgeta
Tema: Jurnalismul social din Republica Moldova: proces de creaie, cadru relaional i
produse mediatice. Tez de doctor habilitat n tiine ale comunicrii la specialitatea 571. 01
Jurnalism i procese mediatice. Chiinu, 2016.
Structura tezei: introducere, 5 capitole, concluzii generale i recomandri, bibliografie din
348 de titluri, 245 de pagini text de baz, 5 tabele, 1 figur i 6 anexe. Rezultatele obinute se
regsesc n peste 60 de lucrri tiinifice.
Cuvinte-cheie: jurnalism social, domeniu social, problem social, produs mediatic, proces
mediatic, practic operaional, gen jurnalistic, comportament profesional, standard deontologic.
Domeniul de studiu: tiine ale comunicrii.
Scopul lucrrii: conceptualizarea jurnalismului social ca fenomen mediatic cu identitate
distinct, determinarea specificului jurnalismului social din RM, elucidarea i analiza strategiilor
de abordare, a practicilor operaionale i a modelelor de comportament profesional.
Obiectivele lucrrii: dezvluirea esenei jurnalismului social ca fenomen mediatic cu
identitate distinct; identificarea strategiilor i tehnicilor utilizate; evaluarea produsului
jurnalismului social; studierea tipurilor de activitate mediatic i a comportamentelor profesionale.
Noutatea i originalitatea tiinific const n elucidarea complex a fenomenului jurnalism
social i a evoluiei acestuia pe tot segmentul diacronic propus. Originalitatea rezid n cercetrile
realizate de autor, rezultatele crora au permis conturarea specificului procesului de creaie, al
cadrului relaional i al produselor mediatice puse n circuit prin intermediul jurnalismului social.
Rezultatele principial noi pentru tiin i practic obinute rezid n: elucidarea integral
a specificitii jurnalismului social; modelizarea procesului de creaie i a circuitului
informaional; elucidarea evoluiei jurnalismului social autohton ca proces i ca produs.
Semnificaia teoretic a tezei rezid n conceptualizarea fenomenului de jurnalism social i
n prezentarea unui cadru teoretico-metodologic al acestuia n contextul pluridisciplinaritii, care
vine s puncteze deschiderea spre un nou domeniu de cercetare n tiinele comunicrii.
Valoarea aplicativ a lucrrii: implementarea recomandrilor propuse poate eficientiza
jurnalismul social din Republica Moldova, iar rezultatele studiului pot servi drept baz
metodologic pentru elaborarea politicilor editoriale ale instituiilor mediatice.
Implementarea rezultatelor tiinifice: rezultatele tiinifice au fost implementate prin:
publicarea unei monografii, a peste 60 de articole i studii; utilizarea lor sub form de suport
didactic la cursurile universitare; contribuii la conferine naionale i internaionale, la elaborarea
Codului deontologic al jurnalistului din RM, la realizarea expertizelor proiectelor mediatice.
5


:
: : ,
, ,
, 2016.
: , , ,
(348 ), 6 , 245 (
), 5 , 1 . 60 .

, , .
: .
:
;
, .

,
, .

,
,
.

;
, ,
.
: ,
, ,
,
.
: ,
, : 60 ;
, ;
.
6

ANNOTATION
Author: STEPANOV Georgeta
Theme: Social journalism in the Republic of Moldova: creative process, relational
framework and media products. PhD thesis in communication sciences, specialty 571. 01
Journalism and media processes. Chisinau, 2016.
Thesis structure: Introduction, 5 chapters, general conclusions and recommendations,
bibliography of 348 titles, basic text 245 pages, 5 tables, 1 figure and 6 annexes. Obtained
results are published in more than 60 scientific papers.
Keywords: social journalism, social domain, social issues, media institution, media product,
media process, operational practice, journalistic genre, professional conduct, ethical standard.
Field of Study: Communication Sciences.
The aim of the work: conceptualization of social journalism as a media phenomenon,
identification of peculiarities of social journalism in Moldova, determination and analysis of the
approach strategies, operational practices and professional behavior samples.
Objectives: to reveal the essence of social journalism in Moldova; to identify the directions
of its activity, to establish the operational practices used to reflect social reality; to evaluate the
social journalism product; to determinate the types of media activities and professional conduct.
Novelty and originality resides in the research of the phenomenon of social journalism for
the proposed diachronic segment, which revealed the specifics of the creative process, relational
framework and the media products of the social journalism.
Fundamentally new results obtained for science and practice resides in: the complex
elucidation of the specific of social journalism; modeling the informational flow; elucidation of
the evolution of social journalism from Moldova as a process and as a product.
The theoretical significance of the thesis lies in: conceptualization of the social journalism
phenomenon; presentation of a theoretical and methodological framework of its multi-disciplinary
context that comes to point towards the opening of a new field of research.
The value of the work: implementation of the proposed recommendations can make
efficient social journalism in Moldova, and the scientific results can serve as a methodological
basis for developing the editorial policies of media institutions.
Implementation of scientific results: the scientific results have been published in a
monograph; more than 60 publications and scientific studies; the information can be used as a
scientific and didactic material for the university courses; contributions to national and
international conferences; the elaboration of Journalist Code of Ethics in the Republic of Moldova
in a new variant; the achievement of media projects expertise in the social journalism field.
7

LISTA ABREVIERILOR
API Asociaia Presei Independente
APEL Asociaia Presei Electronice
BNS Biroul Naional de Statistic
CCA Consiliul Coordonator al Audiovizualului
CE Consiliul Europei
CJI Centrul de Jurnalism Independent
CIJ Centrul de Investigaii Jurnalistice
CNAS Casa Naional de Asigurri Sociale
CP Consiliul de Pres
HIV Human Immunodeficiency Virus
MAI Ministerul Afacerilor Interne
MMPSF Ministerul Muncii, Proteciei Sociale i Familiei
MTIC Ministerul Tehnologiei Informaiei i Comunicaiilor
NACE National Association of Corrosion Engineers
ONG organizaie neguvernamental
ONU Organizaia Naiunilor Unite
PIB produsul intern brut
PNUD Programul Naiunilor Unite pentru Dezvoltare
PCUS Partidul Comunist al Uniunii Sovietice
RM Republica Moldova
RTV radio i televiziune
RSSM Republica Sovietic Socialist Moldoveneasc
SIDA Sindromul Imuno-Deficienei Achiziionate
SUA Statele Unite ale Americii
SIAMA Sistemul Informaional Automatizat Migraie i Azil
TV televiziune
UE Uniunea European
UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
UNICEF United Nations International Children's Emergency Fund
URSS Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste
USM Universitatea de Stat din Moldova
FJC Facultatea Jurnalism i tiine ale Comunicrii
8

INTRODUCERE
Actualitatea temei. n tranziia de la sistemul totalitar spre cel liberal cu o economie de
pia mai mult spontan, cu mecanisme politice i legi sociale noi, Republica Moldova s-a
confruntat cu transformri globale care au cuprins toate segmentele societii: relaiile sociale i de
proprietate, modul de distribuire a resurselor, scopurile i mijloacele de dezvoltare economic i
social, normele i valorile cetenilor, statutul social i principiile de activitate ale instituiilor etc.
Noua realitate subiect de reflecie a mass-mediei a perturbat relaiile tradiionale ale presei cu
statul, cu puterea, cu societatea, n ansamblu, i a generat schimbarea funciilor, rolurilor,
obiectivelor mass-mediei i substituirea unor subiecte de acoperire mediatic, a unor tehnici i
tactici vechi de activitate cu altele noi. n rezultat, s-a produs substituirea modelului totalitarist al
presei (conform cruia, statul i realizeaz plenar potenialul coercitiv, controlnd absolut orice
activitate a mass-mediei, aceasta fiind, de facto, ramur a puterii) cu cel liberal i, n paralel, cu
modelul serviciului public al presei. Respectivele schimbri contingente s-au produs n mod diferit
ca durat, calitate i impact, dar toate la un loc au contribuit la afirmarea unui nou statut social al
presei, din care a generat o alt viziune asupra jurnalismului. Mass-media autohton a ncetat s
mai fie un instrument al puterii, ea urma s favorizeze ceteanul ca subiect principal de reflecie,
s-l ajute s se adapteze mai uor la noile realiti social-politice i economice, s-l ghideze n
raport cu noile mecanisme i procese sociale, s contribuie la socializarea acestuia i la coagularea
societii. n aceste condiii a aprut jurnalismul social proces i produs cu o energie individual,
cu un concept propriu i cu un accentuat caracter funcional particular care astzi a devenit
dimensiunea jurnalistic de interes maxim pentru publicul cititor i, respectiv, unul dintre
obiectivele de baz ale politicilor editoriale att ale emisiunilor radiotelevizate i ale ziarelor
generaliste, ct i ale celor specializate.
Jurnalismul social reprezint un fenomen mediatic multidimensional care ofer pentru cele
mai diverse categorii de public informaii, explicaii, opinii, analize etc. privind: evenimentele i
fenomenele ce se produc n realitatea cotidian, normele i principiile sociale ale indivizilor sau
ale grupurilor sociale, precum i ntreg sistemul de valori sociale existente ntr-o societate. El este
un mediu care condiioneaz raportarea membrilor unei societi la realitatea nconjurtoare, prin
aceasta asigurnd integrarea lor social. Totodat, jurnalismul social este o activitate care d
msur capacitii mass-mediei de a solidariza indivizii i de a crea consensuri sociale prin
produsele lui mediatice. Graie acestor caracteristici, rolul jurnalismului social ntr-o societate n
tranziie, precum este Republica Moldova, nu poate fi neglijat. Cu toate acestea, jurnalismul social
autohton ca fenomen mediatic cu specific propriu, determinat de contextul istoric n care s-a
9

afirmat i de cel sociopolitic n care activeaz de moment nu a fost cercetat integral, ci doar
tangenial. Tocmai din astfel de considerente, abordarea temei este ct se poate de actual.
Un argument n plus n favoarea ideii importanei jurnalismului social n contemporaneitate
este reevaluarea conceptului nvmntului superior jurnalistic, prin introducerea direciei de
specializare pe domeniul social a viitorilor jurnaliti. n rezultat, n anul 2007 planurile de studii la
specialitatea Jurnalism a Facultii Jurnalism i tiine ale Comunicrii, de la Universitatea de Stat
din Moldova au fost modificate prin includerea disciplinelor: Jurnalism social: tirea, Jurnalism
social: interviul; Jurnalism social: reportajul (ciclul I, Licen) i Responsabilitatea social a
jurnalistului (ciclul II, Masterat) ca elemente ale componentei de formare profesional a viitorilor
jurnaliti.
Actualitatea i importana cercetrii jurnalismului social este determinat de necesitatea
tiinific de studiere i de generalizare a tendinelor principale n evoluia jurnalismului social n
contextul tiinelor contemporane ale comunicrii i de elaborare a modelului teoretico-explicativ
al naturii funcionaliste a jurnalismului social din Republica Moldova. Studierea jurnalismului
social este determinat de diveri factori, printre care: (a) recunoaterea jurnalismului social ca
fenomen mediatic cu identitate distinct (b) recunoaterea jurnalismului social ca proces i ca
produs social; (c) recunoaterea jurnalismului social drept unul dintre cele mai importante
mijloace de diseminare a informaiei sociale, de formare a atitudinilor sociale, de catalizare a
aciunilor i reaciilor sociale, de formare a comportamentelor sociale; (d) creterea continu a
cererii pentru informaia jurnalistic pe domeniul social; (e) extinderea spaiului util al
publicaiilor periodice destinat produciei jurnalismului social; (f) emergena tehnologiilor,
strategiilor i a practicilor operaionale proprii acestui fenomen; (g) preocuprile privind
eficientizarea abordrii mediatice a problemelor sociale care afecteaz fiecare individ n parte i
societatea, n ansamblu.
n baza celor expuse, necesitatea studierii evoluiei jurnalismului social ca proces i ca
produs mediatic n contextul dezvoltrii tiinelor comunicrii este mai mult dect evident.
Problema investigaiei complexe rezid n necesitatea cercetrii specificului i caracterului
jurnalismului social ca fenomen mediatic cu identitate distinct i a potenialului lui de reflectare a
realitii sociale. Conceptualizarea fenomenului de jurnalism social reprezint n studiul respectiv
problema tiinific, elucidat prin prisma schimbrilor social-politice i economice, care s-au
produs la sfritul secolului trecut - nceputul secolului prezent, i au generat modificarea
caracterului, rolului i funciilor jurnalismului ca activitate social. Jurnalismul social este abordat
ca un nou model de jurnalism, cu toate atributele i elementele sale constitutive, cu caracteristici
generale, precum i cu particulariti specifice determinate de practicile operaionale utilizate i de
10

tipurile de comportamente mediatice aplicate. Amploarea subiectului cercetat necesit o dezbatere


tiinific multidimensional, studiul de fa venind, la rndul su, cu propria abordare la
elucidarea unor aspecte inerente fenomenului de jurnalism social.
Gradul de investigaie a temei. Primele ncercri de a cerceta rolul presei prin prisma
necesitilor sociale ale indivizilor se contureaz n anii 20 ai secolului trecut. Cercetrile n acest
domeniu se intensific n anii 40, ca rezultat al activitilor diferitor grupuri de cercettori,
exponeni ai unor coli tiinifice, care ncearc s teoretizeze statutul social al jurnalismului prin
prisma impactului i a efectelor lui sociale pe care le genereaz n raport cu indivizii sociali,
grupurile sociale, societatea. Referiri privind natura social a jurnalismului sunt fcute n lucrrile
specialitilor din sfera sociologiei, psihologiei i filosofiei: G. Bateson, W. I. Thomas, F.
Znaniescky, J. Dewey, R. E. Park, G. H. Mead, H. Innis, M. McLuhan, D. de Kerckhove, J.
Habermas, J. Klapper, B. Berelson, Th. M. Newcomb, A. i M. Mattelart, W. K. Agee, Ph. Ault,
E. Emery . a.
Abordrile tiinifice privind semnificaiile conceptului de jurnalism social, foarte
importante pentru studiul nostru, au constituit obiect de cercetare pentru o serie de oameni de
tiin din Occident: J. B. Thompson, J.-N. Jeanneney, C.-J. Bertrand, D. Merritt, J. Rosen, A.
Charity, Th. L. Glasser, D. Volton, Ph. Bachmann, J.-U. Rogge, K. Jensen, J. Rosen . a.; din
Rusia: . , . , . , . , M. , . , A.
, E. , . , . . a.; din Romnia: M. Coman, M.
Cernat, A.-G. Tara, F. Ioncioaia, D. Popa, I. Drgan, C. Lukacsi,V. Vlcu . a.
Analiza subiectului cercetat a artat c n Republica Moldova nu au fost realizate studii
complexe cu privire la natura social a presei, cu toate acestea, o serie de publicaii ale
cercettorilor din Moldova: C. Marin, M. Guzun, M. Tacu, I. Guzun, V. Mndru, T. Socolov, A.
Peru . a. au servit drept suport pentru interpretarea vocaiei i misiunii sociale a presei.
De o importan major se prezint domeniul social i problemele sociale ca subiecte de
reflecie n jurnalism. Aceste aspecte au fost abordate n studiile autorilor din Occident: J. R.
Searle, E. Rubington, M. S. Weinberg, J. W. Coleman, D. R. Cressey, R. K. Merton, R. A. Nisber,
S. Smith, G. Blumer, M. Spector, J. Kitsuse, J. E. Farley, M. Flota; ale celor din Rusia: .
, . ; ale celor din Romnia: A. Dan, M. Pascaru, I. Bdescu, C. Zamfir; i ale
cercettorilor autohtoni: M. Bulgaru, Gh. Ra, S. Milicenco, V. Blajco, L. Malcoci, T. Spataru.
Problema nelegerii procesului de creaie n jurnalism a fost abordat de occidentalii: R.
Keeble, Th. Libaert, H.-P. Cathala, V. Volkoff, G. Clifford, J. Wilson, B. Zelizer, C. D.
MacDougall, D. Randall; ruii: . , A. , . , . , .
, M. , M. , . K, . , . ; romnii: V. Tran, M.
11

Coman, R. Blbie, M. Brandl-Gherga, S. Petrior, L. Roca i moldovenii: V. Moraru, C. Marin,


M. Lescu, B. Parfentiev, M. Tacu, P. Bogatu, L. Rusnac, M. Guzun, D. urcanu, A.
Dumbrveanu. Studiile semnate de autorii sus-numii au fost de un real folos n elaborarea
metodologiei de cercetare a procesului de creaie n jurnalismul social, n identificarea strategiilor
i practicilor operaionale, n elaborarea tipurilor de reprezentri comportamentale mediatice i a
tipurilor de comportamente jurnalistice.
O pondere esenial n jurnalismul social o au genurile presei care au fost interpretate la
modul general n mai multe studii semnate de: M. Voirol, J. Galtung, S. Niblock, J. Hartley, H. G.
Gadamer cercettori din Occident; M. , M. Me, M. , . K, A.
din Rusia; C. F. Popescu, D. Ruti, S. Preda, D. Cosma, M. Blescu din
Romnia; M. Guzun, Gh. Gorincioi, I. Guzun, Al. Bohanov din Republica Moldova.
Menionm caracterul generalist al studiilor enunate mai sus, fapt care a sugerat
oportunitatea realizrii unui studiu special, fundamental, ce ar conine o viziune integratoare
asupra fenomenului de jurnalism social. Amploarea subiectului cercetat necesit o dezbatere
tiinific pluridimensional, studiul de fa venind, la rndul su, cu propria abordare a unor
aspecte constitutive ale jurnalismului pe domeniul social, care a permis conceptualizarea noului
model de comunicare mediatic jurnalismul social.
Obiectul cercetrii l reprezint jurnalismul social ca fenomen mediatic.
Subiectul cercetrii nglobeaz n sine specificitatea jurnalismului social ca activitate
mediatic i particularitile acestuia ca proces i ca produs, prin intermediul cruia sunt abordate
problemele sociale, n particular, i realitatea social, n general.
Ipoteza general: constituirea jurnalismului social ca activitate mediatic cu identitate
distinct implic multiple perspective, i anume: funciile; direciile de activitate; tehnologiile de
colectare a informaiilor, de producere i de distribuire a produselor mediatice; potenialul lui de
abordare a problemelor sociale; rolul lui n reflectarea realitii i n conturarea comportamentelor
sociale.
Ipotezele de lucru:
- implementarea tehnologiilor de abordare pe principii noi a realitii sociale modific
conceptul tradiional al jurnalismului ca proces i ca produs, precum i cadrul relaional i
comportamental al jurnalitilor, fapt care transform activitatea presei pe domeniul social ntr-o
activitate mediatic cu identitate distinct;
- procesul de comunicare prin intermediul jurnalismului social n Republica Moldova nu se
realizeaz la un nivel eficient, fapt care reduce substanial potenialul lui de valorificare a realitii
i de socializare a indivizilor;
12

- produciile jurnalistice generaliste nu satisfac pe deplin cerinele actuale ale cititorilor


privind reflectarea problemelor sociale din realitatea cotidian;
- arealul de acoperire mediatic a jurnalismului social autohton nu permite conturarea
tabloului real privind problemele sociale cu care se confrunt societatea;
- unele strategii utilizate n jurnalismul social genereaz practici operaionale, deviate ca
form i coninut, care afecteaz calitatea produsului mediatic pe acest domeniu;
- practicile operaionale utilizate n jurnalismul social din Moldova necesit modificri n
ceea ce privete modalitatea, frecvena abordrii realitii sociale i promovarea activismului
social al cetenilor.
Scopul lucrrii const n cercetarea specificului jurnalismului social din Republica
Moldova ca proces i ca produs mediatic cu identitate distinct. Pentru atingerea acestui scop neam propus realizarea urmtoarelor obiective:
- cercetarea bazei teoretico-metodologice a jurnalismului social i elaborarea metodologiei
proprii de cercetare;
- studierea abordrilor teoretico-conceptuale ale fenomenului jurnalism social;
- identificarea subiectelor majore de reflecie n jurnalismul social din Republica Moldova;
- studierea procesului de creaie n jurnalismul social;
- studierea cadrului relaional i acional al jurnalitilor care abordeaz realitatea social;
- analiza produselor mediatice puse n circuit prin intermediul jurnalismului social autohton;
- elaborarea recomandrilor practice n vederea eficientizrii jurnalismului social din
Republica Moldova.
Noutatea i originalitatea tiinific. Sub aspectul noutii, lucrarea pentru prima dat
abordeaz conceptual i metodologic cercetarea unei probleme de valoare, orientat, n primul
rnd, spre introducerea n circuitul tiinific a informaiilor care ofer posibilitatea conceptualizrii
fenomenului jurnalism social. Noutatea tiinific a lucrrii const n elucidarea integral a
specificului jurnalismului social ca activitate mediatic cu identitate distinct, precum i a
evoluiei acestuia pe tot segmentul diacronic propus. Originalitatea rezid n cercetrile realizate
de autor, rezultatele crora au permis conturarea tabloului general a ceea ce, actualmente,
constituie jurnalismul social din Republica Moldova ca proces i ca produs. Problema tiinific
soluionat ine de elucidarea complex a procesului de creaie n jurnalismul social, a cadrului
relaional i acional al jurnalitilor care practic acest gen de activitate mediatic, precum i a
calitii produsului mediatic care formeaz fluxul informaional n jurnalismul social din
Republica Moldova. Soluionarea problemei date permite crearea unei noi direcii tiinifice
investigarea jurnalismului social ca proces i ca produs subiect ce ine de identificarea i
13

examinarea n viitor a mai multor probleme, cum ar fi: potenialul informaional i cel analitic al
jurnalismului social, impactul i efectele jurnalismului social asupra diverselor categorii sociale,
jurnalismul social i social media .a.
Rezultatele principial noi pentru tiin i practic obinute. n mediul tiinific autohton
a fost ntreprins pentru prima dat o abordare complex i holistic a fenomenului jurnalism
social. Rezultatele principial noi rezid n faptul c jurnalismul social: (1) reprezint un ansamblu
de activiti mediatice cu identitate distinct prin care este valorificat realitatea social; (2)
asigur construcia public a realitii sociale, identific, explic problemele sociale i propune
soluii necesare rezolvrii acestora; (3) explic reaciile i aciunile sociale ale consumatorilor de
media n raport cu realitatea reflectat; (4) realizeaz anumite funcii, roluri i obiective,
determinate de specificitatea lui; (5) este concomitent i proces, i produs cu o energie individual
i cu un accentuat caracter funcional; (6) genereaz modele proprii de aciune mediatic; (7)
genereaz cadre relaionale i acionale specifice; (8) folosete strategii i practici operaionale
individuale. Totodat, rezultatele principial noi reiese din: elucidarea integral a specificitii
jurnalismului social; modelizarea procesului de creaie i a circuitului informaional; elucidarea
evoluiei jurnalismului social din Republica Moldova ca proces i ca produs; fundamentarea
tiinific a jurnalismului social i determinarea unei noi direcii de cercetare n cadrul tiinelor
comunicrii.
Importana teoretic i valoarea aplicativ a lucrrii. Valoarea integral a lucrrii const
n prezentarea unui cadru teoretico-metodologi fondat pe continuitatea factologico-diacronic, n
contextul interdisciplinaritii i al pluridisciplinaritii n plan epistemologic. De fapt, lucrarea
pune nceputul unui nou domeniu de cercetare, att mediatic, ct i interdisciplinar (sociologic,
psihologic, istoric, filosofic etc.), neexplorat pn la momentul de fa, dar care ncepe s prind
contur prin intermediul unor studii i articole publicate de ctre autor i prin problematica
investigat n cadrul acestei teme de doctorat.
Semnificaia teoretic a lucrrii rezid n urmtoarele: conceptualizarea jurnalismului social
ca fenomen mediatic cu identitate distinct; crearea unui cadru teoretic de analiz a jurnalismului
social, a caracterului lui funcional i a rolului lui n formarea sau modificarea atitudinilor i
comportamentelor sociale; elaborarea modelelor de abordare a realitii sociale bazate pe diverse
strategii i practici operaionale. Astfel, odat cu conceptualizarea jurnalismului social ca fenomen
mediatic cu identitate distinct se lanseaz noi vectori de cercetare, reunii ntr-un nou domeniu, ce
poate cuprinde studii legate de potenialul jurnalismului social de reflectare a realitii sociale, de
modelele de comportament profesional aplicate n procesul de reflectare a realitii sociale, de
impactul i efectele jurnalismului social asupra diverselor categorii sociale etc.
14

Valoarea aplicativ a studiului const n rezultatele cercetrilor sociologice complexe


asupra: a) produsului jurnalistic autohton pe domeniul social, b) opiniilor jurnalitilor privind
procesul de realizare a produselor jurnalistice pe domeniul social, c) reaciilor publicului privind
calitatea reflectrii realitii sociale. Informaiile factologice i datele statistice, materialele
empirice ale cercetrilor pot servi drept baz metodologic pentru elaborarea politicilor editoriale
ale publicaiilor periodice generaliste i ale celor specializate pe domeniul social, precum i pentru
implementarea standardelor deontologice n abordarea problemelor sociale. De asemenea,
caracterul aplicativ al investigaiei este demonstrat de rezultatele activitilor didactico-tiinifice
i jurnalistice realizate de autor ntre anii 2007-2015. Acestea au stat la baza conceptualizrii
cursurilor universitare: Jurnalism social: tirea, Jurnalism social: interviul, Jurnalism social:
reportajul (ciclul I, Licen) i Responsabilitatea social a jurnalistului (ciclul II, Masterat),
precum i la baza elaborrii mai multor tipuri de materiale, ntre care: varianta nou a Codului
deontologic al jurnalistului din Republica Moldova (autorul a fost membru al grupului de lucru),
note de curs i curriculum-uri, ghiduri pentru jurnalitii care activeaz n domeniul social,
expertize ale cazurilor de nerespectare a principiilor deontologice n procesul de mediatizare a
realitii sociale, realizate de autor n calitate de membru al Consiliului de Pres din Republica
Moldova (2010-2015), expertize ale proiectelor mediatice, realizate de autor n calitate de expert
al Fundaiei Soros-Moldova, comisia Mass-media (2010-2014). Cercetrile au fost realizate n
cadrul diverselor proiecte internaionale i naionale la care autorul a fost membru.
Valoarea teoretic i aplicativ a lucrrii este de natur tiinifico-didactic i practic
propriu-zis. n plan teoretic, studiul poate servi n calitate de punct de reper pentru elaborri
tiinifice noi n domeniile subiectelor care vizeaz jurnalismul social ca proces i ca produs. Sub
aspect didactic, el este util pentru perfectarea manualelor, predarea cursurilor academice
existente, conceptualizarea i elaborarea unor cursuri academice noi. n plan practic, concluziile
i recomandrile pot fi aplicate n calitate de suport concepional pentru identificarea soluiilor de
eficientizare i de sporire a impactului jurnalismului social autohton. De asemenea, noiunile,
categoriile i aspectele funcionale abordate pot servi ca baz pentru elaborarea de ctre
instituiile mass-mediei autohtone a politicilor editoriale, a strategiilor i a tehnicilor de
mediatizare a realitii sociale pe principii noi, iar rezultatele care au fost obinute, graie
semnificaiei practice indiscutabile, pot fi utilizate de ctre sectorul asociativ al mass-mediei
pentru conceptualizarea noilor proiecte mediatice i perfectarea documentelor n domeniul
mediatic, ele fiind n msur s solicite atenia factorilor de decizie.
Aprobarea rezultatelor tiinifice. Rezultatele obinute n urma cercetrilor efectuate,
concepiile de baz ale tezei, concluziile i recomandrile cu referire la jurnalismul social ca
15

fenomen mediatic, la relevarea practicilor operaionale, a cadrului relaional i a comportamentelor


jurnalistice, a standardelor deontologice aplicate n jurnalismul social sunt prezentate de autor n
peste 60 de lucrri tiinifice publicate n culegeri de articole i reviste de circulaie naional i
internaional. Articole bazate pe rezultatele cercetrii au aprut n:
- revistele recenzate din Republica Moldova: Studia Universitatis Moldaviae, Anale
tiinifice ale Universitii de Stat din Moldova, Moldoscopie, Revista de Filozofie,
Sociologie i tiine Politice, Vector european;
- reviste de circulaie naional: Panoramic TV, Revista Naional de Drept, Moldova
i lumea, Destin romnesc. Revist de cultur i istorie, Mass-media n Republica Moldova;
- reviste tiinifice de circulaie internaional: Studia Universitatis Babe-Bolyai,
International Journal of Communication Research.
Tezele cuprinse n disertaie au fost prezentate i discutate n cadrul numeroaselor foruri
tiinifice naionale i internaionale, inclusiv conferine tiinifice i dezbateri publice:
- Standarde etice n jurnalismul contemporan. Tallinn, Estonia, septembrie 2010.
- nvmntul jurnalistic: noi modaliti de organizare. Baku, Azerbaidjan, aprilie 2012.
- Jurnalismul social ca disciplin de formare profesional: abordri metodologice.
Chiinu, Moldova, octombrie 2012.
- Autoreglementarea n mass-media. Sarajevo, Bosnia i Heregovina, ianuarie 2013.
- Freedom of the Media Freedom Through Media?. Passau, Germania, octombrie 2014.
- dezbaterea public pe marginea proiectului de lege privind deetatizarea presei din 19
decembrie 2008. Legea privind deetatizarea publicaiilor periodice publice nr. 221 a fost adoptat
la 17.09.2010 (Monitorul Oficial nr. 223-225/720 din 12.11.2010);
- dezbaterea public pe marginea proiectului de lege Cu privire la protecia copiilor de
impactul negativ al informaiei publice din 30 mai 2012.
- Sumarul compartimentelor tezei: Lucrarea este expus n 245 de pagini de text de baz,
este alctuit din introducere, 5 capitole, sinteza rezultatelor obinute, concluzii generale,
recomandri practice, bibliografie cu 348 de surse; include 5 tabele, 1 figur i 6 anexe. n
compartimentul Introducere este abordat actualitatea i importana temei prin evidenierea
conceptelor ei oportune. Sunt descrise scopul i obiectivele tezei, noutatea tiinific a rezultatelor
obinute, importana teoretic i semnificaia practic, aprobarea rezultatelor cercetrii tiinifice.
Primul capitol include analiza spaio-temporal a discursului istoriografic cu referire la
caracterul social al comunicrii mediatice, inclusiv al jurnalismului social. Totodat, capitolul se
refer la fenomenul de jurnalism social ca obiect de cercetare n studiile naionale i internaionale,
precum i la metodologia cercetrii sociologice a jurnalismului social din Republica Moldova.
16

Capitolul al doilea cuprinde abordrile teoretico-conceptuale ale fenomenului de jurnalism


social, care demonstreaz diferenierea lui de alte tipuri de jurnalism i conceptualizarea acestuia
ca model nou de comunicare mediatic. Totodat, sunt identificate obiectivele, funciile, rolurile,
caracteristicile i particularitile jurnalismului social. El include i cercetri privind interaciunea
jurnalism social domeniu social, importante n vederea determinrii mecanismelor i proceselor
prin care jurnalismul se implic n domeniul social i invers. n acest capitol, de asemenea, sunt
analizate problemele sociale ca subiecte poteniale de reflecie a jurnalismului social i natura
acestora, precum i sursele ce dein informaii despre diferite tipuri de probleme sociale.
Al treilea capitol este dedicat jurnalismului social ca proces mediatic autohton. El include
cercetri cu privire la apariia i dezvoltarea jurnalismului social n Republica Moldova, la
procesul de creaie i la circuitul informaional. Capitolul, de asemenea, include analiza cantitativ
i calitativ a fluxului jurnalistic pe domeniul social, pus n circuitul informaional timp de ase
luni de ctre trei posturi TV, trei posturi radiofonice, trei publicaii periodice i trei portaluri de
tiri i propune, n premier, un model circular al jurnalismului social.
n al patrulea capitol este analizat cadrul acional i relaional al jurnalitilor n procesul de
documentare i comportamentul jurnalistic n raport cu diverse tipuri de surse. n contextul acestui
capitol sunt cercetate procedeele de mediatizare a realitii sociale, sunt identificate i analizate
strategiile i tehnicile utilizate n jurnalismul social autohton. Capitolul, de asemenea, include
datele obinute n urma analizei activitii mass-mediei naionale autohtone privind practicile
operaionale pe care le folosete, precum i datele obinute n urma evalurii viziunilor jurnalitilor
privind procesul de creaie n jurnalismul social autohton.
n al cincilea capitol sunt analizate genurile de pres ca form de expresie a jurnalismului
social, interferenele actuale i tendinele de evoluie a acestora. Tot aici sunt expuse datele
obinute n urma analizei frecvenei i a modului de utilizare a genurilor n jurnalismul social
autohton. O atenie deosebit se acord condiiilor de principiu privind calitatea jurnalismului
social, capitolul incluznd rezultatele cercetrii reaciilor cetenilor fa de calitatea produselor
mediatice pe domeniul social, realizat n baza activitii Consiliului de Pres din Republica
Moldova, pe o perioad de patru ani.
Ca o ncheiere logic, n lucrare sunt incluse concluziile generale i recomandrile ce au
rezultat din studiul efectuat asupra specificitii i evoluiei jurnalismului social din Republica
Moldova ca proces i ca produs mediatic.

17

1. BAZELE TEORETICO-METODOLOGICE ALE JURNALISMULUI SOCIAL


Fundamentarea teoretic a problemei investigate impune valorificarea att a studiilor care
abordeaz nemijlocit jurnalismul social, ct i a celor care pun n valoare caracterul social al
comunicrii mediatice. Or, anume lucrrile respective, bazndu-se pe cele mai variate metode
tiinifice, au argumentat caracterul polivalent al jurnalismului ca activitate mediatic i social i
au orientat cercetrile ulterioare spre abordarea interdisciplinar a acestuia. Respectivul demers
tiinific este important pentru nelegerea misiunii sociale a jurnalismului i pentru teoretizarea
statutului lui social. Mai mult, acesta constituie drept baz pentru conceptualizarea jurnalismului
social ca model nou de activitate mediatic cu identitate distinct n teoria tiinelor comunicrii.
1. 1. Dimensiunea social a comunicrii mediatice: discurs istoriografic
Jurnalismul social, prin felul lui de a se implica n viaa social, prin fora-i de influen
asupra contiinei i comportamentului uman, ctig actualmente un teren tot mai amplu de
afirmare. El este un promotor puternic de idei i poate integra rapid un numr impuntor de
oameni, poate crea o anumit stare de spirit n comunitate, poate forma atitudini i opinii publice,
poate organiza indivizii sociali s-i ordoneze i s-i desfoare activitile lor sociale. Graie
potenialului su, jurnalismul social este n msur s ofere suficiente informaii publicului pentru
a-l ajuta s se orienteze n realitatea nconjurtoare, s-i realizeze interesele i necesitile sociale
i s-i rezolve problemele cu care se confrunt. Implicat n procesele sociale, el transmite
simultan i rapid unui numr impuntor de persoane, aflate n diverse medii, un volum enorm de
informaie, manifestndu-se, mai mult dect oricare alt instituie social, ca un furnizor de
informaie social.
Autorii studiului A ti pentru a tri susin c aportul mass-mediei la schimbarea n bine a
destinelor umane i la dezvoltarea social este pe cale s obin, n lume, confirmare tiinific.
Experiena a artat deja c numai prin repetarea frecvent, pe parcursul mai multor ani, a
informaiilor noi, din surse n care oamenii au ncredere, mass-media poate reui cu adevrat s
pun noile cunotine () la ndemna tuturor familiilor i comunitilor [2].
Paradigma cercetrii, la fel ca elementele asupra crora a fost focalizat cercetarea, ndreapt
autorul spre o digresiune problematic a discursului istoriografic, astfel devenind posibil o
nelegere mai apriat i desluit a investigaiilor care au abordat acest segment tematicomediatic. inem s menionm din start existena unui vid serios al lucrrilor de specialitate,
referitoare la fenomenul jurnalismului social, la rolul i funciile lui n societate, la practicile
operaionale pe care le genereaz acest proces, la cadrul lui relaional i acional, precum i la
specificitatea produselor jurnalistice pe domeniul social. Numrul foarte modest de lucrri
18

dedicate jurnalismului social ne-a determinat s utilizm ca suport teoretic pentru cercetarea
noastr i lucrrile care au luat n discuie reperele teoretico-metodologice ale jurnalismului, n
general.
Dup prerea noastr, este necesar trecerea n revist a unei serii de lucrri cu caracter
general cu referire la comunicarea mediatic care n expozeul lor conin informaii utile pentru
cercetarea de fa. Primele ncercri de a studia rolul comunicrii mediatice prin prisma
necesitilor sociale ale indivizilor se contureaz n anii 20 ai secolului trecut. Investigaiile pe
acest domeniu se intensific n anii 40 ca rezultat al activitilor diferitor grupuri de cercettori,
exponeni ai unor coli tiinifice, care ncearc s teoretizeze statutul social al jurnalismului prin
prisma impactului i efectelor pe care el le genereaz n societate. Analiza acestor lucrri scoate n
eviden faptul c conceptualizarea rolului jurnalismului n societate se datoreaz nu doar
specialitilor n comunicare, ci i, sau n primul rnd, reprezentanilor unor domenii tiinifice
foarte variate, precum: sociologie, politologie, psihologie, istorie, lingvistic, filosofie etc., fapt
care demonstreaz, odat n plus, caracterul interdisciplinar al comunicrii mediatice. i pentru c
astfel de lucrri exist ntr-un numr impuntor, noi vom strui doar asupra celor relevante pentru
subiectul cercetrii noastre, deci, vom trece n revist doar studiile ce au formulat raionamente
privind caracterul i misiunea social a comunicrii mediatice. Acestea, simbolic, pot fi clasificate
n cteva categorii:
1. Studii care au pus n circuit abordri sociologice importante, nti de toate, graie
instrumentarului i metodelor de cercetare a comunicrii mediatice, unele dintre care au fost
aplicate n studiul respectiv pentru a determina specificitatea jurnalismului social ca proces i ca
produs.
2. Studii care au pus n circuit abordri psihologice ele au constituit baza teoreticometodologic pe care s-a axat cercetarea comportamentului profesional al jurnalitilor.
3. Studii care au pus n circuit abordri filosofice ele au constituit suportul teoretic pentru
analiza i concluziile noastre privind locul, rolul i caracterul funcional al jurnalismului social n
societatea contemporan.
Abordarea sociologic a comunicrii mediatice are la baz cercetrile exponenilor colii
teoretice de la Chicago [30, pp. 97-131]. J. Dewey, relevnd rolul comunicrii n crearea i
meninerea stabilitii unei societi, remarca: Nu numai c societatea continu s existe prin
transmitere, prin comunicare, dar este corect s spunem c ea exist n transmitere i n
comunicare Comunicarea () este cea care asigur dispoziii emoionale i intelectuale
asemntoare, moduri similare de a rspunde la ateptri i cerine [28, pp. 37-38].

19

Conceptul asupra comunicrii, pe care l propune i l argumenteaz coala de la Chicago,


include urmtoarele ipoteze:
- comunicarea are un rol important n accelerarea proceselor sociale de integrare i de
formare a noilor comuniti. Ea are un rol ambivalent: pozitiv de asimilare a unor procese de
importan vital pentru societate; negativ de asimilare a unor reacii antisociale, deducii,
aparinnd lui W. I. Thomas i F. Znaniescky [236];
- comunicarea asigur nelesul comun al lucrurilor. Ea este important i pentru asigurarea
dialogului social, i pentru procesul de cunoatere i de diseminare a nelesurilor comune pentru
unele lucruri idee enunat i promovat de filosoful J. Dewey [197, 198, 199];
- comunicarea trebuie orientat mai mult spre masele largi dect spre factorii de decizie;
- comunicarea asigur nelegerea, explicarea i oferirea soluiilor pentru diverse probleme
sociale, de aceea activitile de colectare a informaiilor trebuie s se desfoare pe baz de
investigaii sociale;
- comunicarea, prin dezbateri, trebuie s asigure condiii n care publicul s-i articuleze
interesele, preocuprile i obiectivele comune;
- comunicarea trebuie s fie liber. Libertatea de diseminare a informaiilor (a rezultatelor
investigaiei sociale) este un garant al libertii gndirii i cunoaterii n raport cu problemele
sociale i al formrii unei opinii publice adecvate;
- comunicarea este o surs de putere, iar puterea presei este n influena pe care ea o exercit
asupra opiniei publice idee emis i argumentat de R. E. Park [226];
- comunicarea (ndeosebi prin intermediul tirilor) faciliteaz interaciunea social la scar
larg, iar produsul acestei interaciuni este opinia public;
- comunicarea de pres are funcii speciale, ntre care cea de socializare i de monitorizare
idee care se regsete n mai multe studii semnate de R. E. Park [342].
Menionm c unele dintre ipotezele colii de la Chicago, precum: comunicarea faciliteaz
interaciunea social; comunicarea asigur dialogul social; comunicarea asigur nelegerea,
explicarea i oferirea soluiilor pentru diverse probleme sociale etc., cu timpul, au devenit
caracteristici ale jurnalismului social, altele, precum accelerarea proceselor sociale; asigurarea,
prin dezbateri, a condiiilor n care publicul s-i articuleze interesele, preocuprile i obiectivele
comune etc. au devenit obiective ale acestuia, iar ipoteza comunicarea trebuie s fie liber a
devenit i norm de drept, i principiu deontologic fundamental n jurnalismul contemporan.
Cercetrile colii de la Chicago se axeaz pe cteva concepte, printre care: interacionismul
simbolic prin intermediul cruia se realizeaz orientarea efectiv spre actul de comunicare i spre
consecinele lui sociologice; determinismul social care promoveaz ideea c individul social este
20

determinat de conjunctura social s-i adapteze comportamentul su la modelele convenionale,


astfel nct s nu fie n dezacord cu majoritatea, nici marginalizat de majoritate; interaciunea
mediat simbolic care trateaz i calific sinele omului drept proces (dar nu structur) n venic
micare i schimbare, iar interaciunea cu sinele devine etalonul i modelul interaciunii cu
societatea; dramaturgia social sau dramatizarea interaciunii sociale axat pe ideea c n aciunile
i interaciunile cotidiene ale individului, att din universul microsocial, ct i din cel macrosocial,
individul poate fi privit ca un actor care interacioneaz prin intermediul nelesurilor cu sine
nsui i cu membrii grupului social.
Caracterul de noutate a cercetrilor acestei coli rezid n faptul c ele au pus bazele unei
teorii cu privire la formarea i socializarea individului prin comunicare; au orientat studiul
comunicrii ctre efectele pe care ea le genereaz; au conferit tiinelor sociale un caracter
empiric. Studiile i concluziile colii de la Chicago au anticipat unele teorii fundamentale n
tiinele comunicrii.
Abordarea sociologic a mass-mediei a generat diverse modele i teorii ale comunicrii,
precum: Modelul lui Lasswell (1948) [336], Modelul ABX al lui Newcomb (1953) [346], Modelul
lui Schramm (1954) [66, pp. 119-122], Modelul lui Gerbner (1956) [332], Modelul WestleyMacLean (1957) [66, pp. 126-129], Modelul Rogers-Kincaid al convergenei (1981) [202],
Modelul procesual al opiniei individuale al lui Taylor (19982) [264], Modelul procesrii tirilor al
lui Graber (1984) [264].
Majoritatea modelelor mediatic-comunicaionale, care au aprut n anii 40-60 ai secolului
trecut, pot fi definite drept modele ale tensiunii ctre simetrie ce pun ntr-o form tiinific ceea
ce grecii atenieni experimentaser demult, anume c, pentru a exista coeziune social i nelegere,
trebuie s existe comunicare sau, ntr-un cuvnt, agora. Or, fr informare, fr comunicare,
sistemul se prbuete din interior. Cazul sistemelor totalitare, de exemplu [283]. Din perspectiva
conceperii actului comunicaional i a elementelor constitutive ale lor, aceste modele sunt de
natur acional.
Ulterior apar modelele interacionale care sunt mult mai argumentate tiinific n descifrarea
procesului mediatic-comunicaional i, respectiv, mult mai profunde, pentru c consider actul
mediatic-comunicaional multidirecional, reciproc i simultan, comparndu-l cu o tranzacie n
care toi participanii, fr nicio excepie, au anumite roluri active n trimiterea i receptarea
mesajelor. Aceste roluri sunt dinamice: ele se schimb continuu i chiar pot fi ndeplinite simultan.
Din punct de vedere tranzacional, comunicarea nu este un simplu schimb mecanicist de
semnificaii, ci un proces multidirecional, ce implic comunicatori activi, care n momente

21

diferite joac roluri diferite, uneori aceste roluri sunt ndeplinite simultan i genereaz influene
reciproce.
Un interes deosebit, n acest context, l prezint lucrarea despre rolul social al presei Patru
teorii ale presei [170], propus n 1956 de profesorii F. Siebert, Th. Peterson si W. Schramm.
Autorii respectivului studiu au ajuns la concluzia c relaia trilateral mass-media societate
putere poart amprenta contextelor istorice n care s-a afirmat i evolueaz datorit modificrilor
structural-conceptuale ale societii n care ea se manifest. n funcie de aceste criterii, ei propun
urmtoarele teorii: autoritarist, totalitarist, libertarian i cea a responsabilitii sociale. De o
importan major pentru studiul nostru este Teoria responsabilitii sociale a presei, generat de
rezultatele unor cercetri intramediatice, expuse n raportul intitulat O pres liber i
responsabil, publicat n 1947, n SUA, de ctre Comisia libertii presei Commission on
Freedom of Press. n rezultat, aceast comisie a determinat c, n relaia sa cu societatea, presa
trebuie s se responsabilizeze, s-i revad activitatea i s-o conceap pe principii noi. Pentru
aceasta, Comisia a propus cinci criterii sau standarde de evaluare a corectitudinii i performanelor
demersului jurnalistic, conform crora presa trebuie: s relateze veridic, inteligent i coerent
evenimentele, conferindu-le o anumit semnificaie; s constituie un forum pentru comentarii i
discuii critice; s reflecte proporional diversele grupuri care formeaz societatea; s prezinte
cerinele i valorile pe care le are societatea, asigurnd explicitarea acestora; s asigure accesul
deplin al publicului la informaiile curente.
Raportul vizeaz interdependena presei cu cele dou poluri sociale: publicul i
autoritatea, fiecare dintre acestea avnd motivaii i interese precise n raport cu mass-media.
Accentele logice pe care le pune acest studiu schimb perspectiva de abordare a relaiei pres
public, publicul nsemnnd nu att fiecare individ n parte, ci, mai curnd, societatea n ansamblul
ei. Totodat, se difereniaz de abordrile anterioare i modul n care este vzut relaia pres
autoriti, autoritilor revenindu-le obligaia de a sprijini programatic libertatea mass-mediei, iar
mass-mediei obligaia de a reflecta realitatea obiectiv, nu neaprat n contradicie cu aciunile
acestora, insistndu-se pe importana i prioritatea pozitivitii presei.
n acest context, natura, funcionarea i consecinele interaciunii pres public exclude
utilizarea principiului determinist clasic al cauzalitii liniare care acord atenie, prioritar
instituiilor mediatice, neglijnd contextele socioculturale ale producerii mesajelor i receptarea
acestora. ine de eviden c acum problemele care sunt legate de tehnicile de producere i
difuzare a mesajelor au trecut n plan secund, prim-planul fiind captat de cercetrile care vizeaz
clarificarea cadrului relaional dintre mass-media i societate [291]. Conform lui D. Popa,
mijloacele de informare n mas sunt considerate, n unele formulri, sisteme de conectare a
22

indivizilor la cmpul social i la anumite elemente ale lui, fiind n acelai timp i elemente
constitutive ale acestui cmp. El susine c indivizii sau subgrupurile sociale se conecteaz prin
mass-media (i) la mass-media, prin aceasta asigurnd echilibrul social. Echilibrul social este
precar n absena refleciei profunde i sistematice asupra fenomenelor care in de comunicare,
adic asupra fermentului social care semnific interdependena funcional dintre indivizi, grupuri
i asigur adaptarea lor reciproc n ansamblul social [291]. Deci, impactul i efectele
jurnalismului n ansamblul relaiilor care se stabilesc n societate sunt incontestabile, de o
importan major fiind caracterul social al acestuia.
Abordarea psihologic a comunicrii mediatice se reliefeaz, nti de toate, graie lucrrilor
realizate n cadrul colii de la Palo Alto [30]. Meritul de iniiator al acestei coli i se atribuie lui
Gr. Bateson [241] care, nc din anii 40 ai secolului trecut, indica necesitatea de a reconsidera
comunicarea i de a o aborda din perspectiva retroaciunii ca pe un sistem de mesaje,
n care energia de rspuns este oferit de receptor, dar nu de impactul elementului declanator.
Unitatea cercetrilor din cadrul acestei coli se rezum la referina comun, la demersul sistemic
pe care l gsim n abordrile lor teoretice privind comunicarea: Noile idei au aprut din
cercetrile teoretice, dar i n cadrul instituiilor clinice: de fapt, cercettorii au depus efortul de ai confrunta modelele i conceptele cu analiza comunicrii reale, n primul rnd i chiar exclusiv
din domeniul psihiatriei [52, p. 134].
Modelul de comunicare propus de exponenii colii de la Palo Alto scoate n eviden
caracterul social al comunicrii, comunicarea fiind considerat drept un domeniu care nglobeaz
n sine toate cunotinele teoretice, precum i practicile cotidiene care, fiind transmise oamenilor,
pot condiiona anumite reacii. Dar abordarea comunicrii ca fenomen social se realizeaz nu att
prin prisma cauzalitii factorilor declanatori ai unei aciuni, ct mai curnd prin prisma mesajelor
care genereaz o anumit energie i reacie a cititorilor. Grupul de cercettori emite ideea c, n
acest caz, comunicarea este oper, proces, instrument i produs, n acelai timp, elemente care
nu sunt distincte de ceea ce le d natere, de cei care le pun n circuitul comunicaional i de cei
care asimileaz produsele comunicaionale. Acest fapt pune n corelaie realitatea cotidian,
aciunea social a jurnalistului i reacia publicului, rolul ultimului actor din aceast triad fiind de
o importan major. Teza precum c comunicarea exprim relaia individului social cu lumea i
contureaz regulile de nelegere pentru toate lucrurile din mediul apropiat i cel ndeprtat al
acestuia exprim plenar importana i rolul social al jurnalismului n societate. Dintre toate
axiomele colii de la Palo Alto reprezentative pentru noi sunt urmtoarele:
- comunicarea este un proces continuu. n comunicarea mediatic selectarea evenimentelor
se face, n primul rnd, din perspectiva valorii lor sociale, dar nu neaprat din perspectiva
23

ateptrilor sau a reaciilor publicului. Reaciile pe care le manifest publicul ca efect al


consumului produselor mediatice, n funcie de caracter, anvergur i amploare, i gsesc locul n
mass-media ca subiecte autonome care asigur continuitatea evenimentului. Astfel, se creeaz un
fel de circuit continuu i nentrerupt care reflect realitatea din punctul de vedere al unor standarde
sociale, nu neaprat acceptate n totalitate de public, dar importante pentru existena lui social;
- comunicarea este ireversibil. Ireversibilitatea comunicrii const n faptul c orice produs
mediatic, acceptat mai mult, mai puin sau deloc, odat consumat, produce anumite efecte pozitive
sau negative. Efectele mediatice fie c formeaz, fie c distrug anumite viziuni, ntotdeauna
produc schimbri care modific nsi esena i felul de a fi al individului social n raport cu sine,
cu semenii si i cu toat lumea nconjurtoare. Efectele produse de materialele jurnalistice se pot
manifesta, afectnd cunotinele, opiniile, atitudinile, aciunile i comportamentele sociale ale
auditoriului mass-mediei;
- comunicarea se desfoar la dou niveluri: informaional i relaional, cel de-al doilea
oferind indicaii de interpretare a coninutului celui dinti. Informaia poate fi interpretat doar n
contextul relaional n care s-a produs, ultimul manifestndu-se ca un aspect care nglobeaz n
sine informaia, fapt care ofer posibilitatea de a vorbi despre metacomunicare;
- comunicarea presupune procese de ajustare i acomodare. Ajustarea i acomodarea
mesajelor mediatic-comunicaionale la nivelul de nelegere a auditoriului, care reiese din
cunotinele i experiena lui de via, a devenit o condiie a eficienei jurnalismului i una dintre
regulile de baz ale jurnalismului social. Aspectul lingvistic al materialelor de pres este
determinant pentru nelegerea mesajului pus n circuitul informaional;
- orice proces de comunicare este simetric sau complementar, dac el se ntemeiaz pe
egalitate sau pe diferen.
Paloaltitii explic ultima axiom prin faptul c, aa cum procesul de comunicare mediatic
se ntemeiaz pe diferene determinate, pe de o parte, de condiiile diferite n care se afl, a priori,
jurnalitii i cititorii, asculttorii, telespectatorii n raport cu problema mediatizat, iar, pe de alt
parte, de nivelul diferit al cunotinelor, viziunilor, opiniilor i capacitilor de asimilare ale celor
ce formeaz publicul unei instituii mediatice, jurnalismul pare s fie de natur complementar.
Realitatea ns demonstreaz faptul c natura complementar se manifest prin analizele i
interpretrile mediatice forme de expresie specifice genurilor analitice care au menirea s
completeze cunotinele publicului n raport cu o problem care i este deja cunoscut. Totui, ne
permitem s contrazicem aceast idee, or, dac cunotinele anterioare ale publicului despre o
problem sau alta s-au format nu prin observaia direct sau participarea acestuia la eveniment, ci

24

graie activitii jurnalistice, putem considera c jurnalismul are un caracter primar i direct, dar
nicidecum exclusiv complementar.
coala de la Palo Alto se face important n contextul lucrrii noastre prin faptul c i
structureaz cercetrile pe comunicare ca fenomen social integrat, c pune n legtur dimensiunea
relaional i cea organizaional a procesului comunicaional, precum i mecanismele de reglare a
raporturilor interindividuale i a celor sociale care apar i se dezvolt n cadrul acestui proces.
Dintre cele trei ipoteze pe care se bazeaz teoria comunicrii-participare a paloaltitilor, pentru noi
prezint interes cea care se refer la faptul c esena comunicrii const n procesele relaionale i
de interaciune, unde actorii comunicrii conteaz mai puin dect raporturile ce se instaleaz ntre
acetia.
Modelele comunicrii de natur psihologic, care apar preponderent n anii 50-70 ai
secolului trecut, prezint interes pentru studiul nostru, pentru c accentueaz importana viziunilor,
atitudinilor i reaciilor publicului n actul comunicaional i rolul factorilor psihologici n procesul
de transformare a informaiei poteniale n informaie real. Reprezentative pentru studiul nostru
sunt: Modelul lui Osgood (1954) [340], Modelul SMCR al lui Berlo (1960) [304], Modelul
Meyer-Eppler (1963) [284], Modelul psihodinamic al lui DeFleur (1970) [66, pp. 162-163],
Modelul tranzacional al lui Barnlund [33, pp. 40-41], Modelul utilizrilor i recompenselor al lui
Rosengren (1972) [33, pp. 68-71], Modelul psihosociologic al lui J. E. Hullet [66, pp. 114-115],
Modelul psihologic al lui G. Comstock [33, pp. 228-232].
Menionm c att modelele de natur sociologic, ct i cele de natur psihologic au un
caracter general, din care cauz ele nu ntotdeauna i nu toate pot fi aplicate n jurnalismul social.
Cu toate acestea, anume modelele psihologice ne-au ajutat s identificm locul, rolul i importana
viziunilor, atitudinilor i reaciilor publicului n actul comunicaional i s demonstrm
specificitatea circuitului informaional n jurnalismul social, iar cele sociologice au fost folosite
drept fundamente pentru conceptualizarea modelului circular al jurnalismului social, pe care l
vom expune n capitolele urmtoare.
n patrimoniul teoretico-tiinific al problemei noastre se ncadreaz i teoriile comunicrii
de mas, cele mai multe dintre care au la baz ideile modelelor expuse mai sus. n continuare vom
face o prezentare a celor mai reprezentative teorii mediatice pentru studiul nostru.
Teoria glonului magic scoate n eviden importana intereselor personale ale indivizilor n
raport cu mass-media, care sunt foarte puin influenai de relaiile i legturile sociale. Ideea
acestei teorii este: Mesajele mass-mediei sunt receptate n mod uniform de ctre fiecare membru
al publicului i, astfel, stimulii declaneaz reacii imediate i directe [25, p. 167]. Astfel, teoria
glontelui magic reliefeaz efectele puternice ale comunicrii de mas asupra opiniei publice i
25

promoveaz ideea angajrii mijloacelor de informare n mas n campaniile de modificare a


comportamentului uman, conform inteniilor i intereselor unor instituii publice sau private care,
prin diferite metode, exercit o influen puternic asupra acestora.
C. Rus susine c teoria glonului magic ofer o foarte mare putere mass-mediei i reduce
ntructva capacitatea de percepere i de selectare a individului n ceea ce privete mesajele
primite. De la ideea diferenei de percepie au nceput s apar noi teorii, n cadrul crora influena
mass-mediei este limitat i depinde de anumii parametri [300]. Aceste cercetri au pus bazele
unei teorii generale a influenei selective, n care se ncadreaz urmtoarele:
Teoria diferenelor individuale. Teoria respectiv promoveaz ideea c diferenele dintre
indivizi determin cuantumul diferit de influen a aceluiai tip de mesaj i, respectiv, reacia
selectiv la diferite categorii de stimuli. Postulatul acesteia este: Dei indivizii aveau n comun
pattern-urile de comportament ale culturii lor, fiecare dintre ei avea o structur cognitiv de
necesiti diferit, obiceiuri de percepie, crezuri, valori, atitudini, abiliti .a.m.d [25, p. 176].
Teoria diferenierii sociale. Aceast teorie se axeaz pe schimbarea social, pe schimbarea
relaiilor la nivelul societii, determinate de variate fenomene sociale, precum: urbanizarea,
migrarea, stratificarea, mobilitatea ascensiunii. Conform acesteia, grupurile reacioneaz cu
intensiti diferite la acelai tip de mesaj, datorit diferenelor dintre acestea, precum i datorit
dezvoltrii pattern-urilor proprii de comportament situaional al fiecrui grup.
Teoria utilizrilor i gratificaiilor. Teoria n cauz promoveaz ideea precum c necesitile
individuale i gratificaiile pe care reprezentanii unui public le obin influeneaz pattern-urile de
atenie ale oamenilor fa de coninutul mass-mediei. Ea pune n valoare motivele pentru care
oamenii consum produsele mediatice i satisfaciile pe care aceste produse le ofer oamenilor.
Individul social demonstreaz un comportament mai mult sau mai puin activ n funcie de gradul
de satisfacie pe care produsele mediatice le ofer acestuia. Astfel, aceast teorie a individului
activ n raport cu mass-media vine i contrazice teoria glonului magic, unde individul e considerat
mai degrab ca fiind pasiv [300].
Teoria relaiilor sociale. Conform acestei teorii, relaiile sociale din cadrul unui grup sunt
extrem de importante n procesul de receptare a unui mesaj. De obicei, liderii au o anumit
influen asupra unor membri ai grupului nu doar n ceea ce privete problemele curente,
cotidiene, specifice grupului n cauz, dar i n ceea ce privete interpretarea unui anumit tip de
mesaj venit prin intermediul mass-mediei. De asemenea, gradul de rudenie, prietenia sau nivelul
de ncredere reciproc sunt ali factori care pot influena acceptarea sau respingerea unei anumite
idei promovate prin mass-media.

26

Teoria influenei selective. Teoria respectiv promoveaz ideea c selectarea mesajelor


mediatice de ctre auditoriu se face n grade diferite, iar mass-media are o influen limitat asupra
indivizilor, rolul receptorilor fiind mai degrab unul activ dect pasiv. Comportamentul activ al
receptorilor poate fi pus n eviden de: atenia selectiv, percepia selectiv, reamintirea selectiv,
aciunea selectiv.
Teoria influenei indirecte. Aceast teorie se axeaz pe procesul de nvare social, de
socializare proces n care se formeaz anumite relaii de comunicare ntre indivizi i diveri
ageni ai societii, ntre care i mass-media, i care are ca rezultat pregtirea indivizilor pentru
via, ntr-un anumit mediu sociocultural.
Teoria modelrii. Teoria respectiv se axeaz pe procesul n care oamenii dobndesc noi
legturi condiionate de anumii stimuli din mediul lor (obiceiuri) i pe schemele stabile de aciune
care se manifest ca reacii de rspuns la acele condiii. Mass-media furnizeaz modele simbolice
pentru aproape orice categorie social, prin aceasta consolidnd anumite forme de comportament
prin care indivizii pot reaciona n anumite condiii. Mass-media modeleaz indirect reaciile i
comportamentele umane.
Teoria expectaiilor sociale. Conform acesteia, aciunile oricrui individ n raport cu grupul
din care face parte sunt influenate de expectaiile i reaciile celorlali membri ai grupului. Teoria
expectaiilor sociale pune n valoare rolul mass-mediei de a furniza expectaii sociale modelate, or,
reflectnd realitatea, ea distribuie norme, roluri, ierarhii i sanciuni ce constituie organizarea
social a diverselor grupuri sociale din societatea modern. Conform acesteia, mass-media
transmite informaii privind regulile de conduit social care modeleaz comportamentul public.
Ca fundament teoretic pentru caracterul social al comunicrii mediatice, de asemenea, poate
fi considerat att teoria influenei sociale, ct i cea a reprezentrii sociale. Conform teoriei
influenei sociale, actul comunicaional este vzut ca o aciune exercitat de o entitate social cu
scopul modificrii opiunilor i manifestrilor altei entiti. Prin ideea de influen social se ia n
discuie aspectul dinamic i procesual al relaiilor comunicaionale, prin ideea de reprezentare
social se accentueaz efectul cognitiv i simbolic al acestora. D. Iacob i D.-M. Cismaru susin c
reprezentarea social este definit ca un proces de elaborare perceptiv i mental a realitii ce
transform obiectele sociale (persoane, situaii) n categorii simbolice (valori, credine) i le
confer un statut cognitiv, fapt care permite nelegerea aspectelor realitii cotidiene printr-o
racordare a propriei lor conduite la interiorul interaciunilor sociale [45, p. 46].
Noiunea de reprezentare social trimite la teoria elaborat de S. Moscovici n anul 1963,
conform creia, comunicarea joac un rol fundamental n constituirea reprezentrilor. Moscovici
susine c, la nivel interindividual, exist o dispersie inegal i un decalaj al informaiilor privind
27

obiectul reprezentat, pentru c indivizii i focalizeaz atenia asupra anumitor aspecte ale
obiectului reprezentat, n funcie de interesele i de intensitatea implicrii lor. La nivel
instituional, sistemele de comunicare mediatic intervin prin procesele de difuzare (opinii),
propagare (atitudini) i propagand (stereotipuri). Reprezentarea, n opinia lui J.-C. Abric, este o
viziune despre lume, o viziune funcional care i permite individului s dea un sens conduitelor
sale i, graie propriului sistem de referin, s neleag realitatea, adaptndu-se i definindu-i
locul n cadrul acesteia. Reprezentarea constituie nu doar o modalitate de cunoatere, ci i un
ghid acional. n cadrul unei situaii anume, ea stabilete un ansamblu de anticipri i de
expectane care predetermin interaciunea. Semnificaia unei situaii poate fi determinat n parte
de componente obiective, ns ea este n esen rezultatul sistemului de atitudini contiente sau
nu dezvoltat de individ sau de grup i, n egal msur, al individului nsui (sau din experienele
sale proprii) i al contextului social i ideologic care l nconjoar [3, p. 23].
n anii 60 ai secolului trecut savanii din diverse domenii i reorienteaz cercetrile de la
influena jurnalismului asupra opiniei publice i asupra comportamentului social spre seleciile pe
care le opereaz mass-media n vederea identificrii evenimentelor care urmeaz a fi mediatizate.
Ideea precum c fora mass-mediei const anume n potenialul ei de a selecta evenimentele i de a
le aduce pe agenda societii este susinut i argumentat de teoria agenda-setting.
Teoria agenda-setting [325], elaborat n 1972 de ctre M. McCombs i D. Shaw,
promoveaz ideea precum c mass-media dicteaz ordinea de zi a discuiilor publice prin
activitatea sa de selecie a unor evenimente n detrimentul altora. Doar evenimentele care sunt
mediatizate devin cunoscute majoritii, ele ajung n atenia majoritii i formeaz agenda de
discuie a majoritii. Mass-media nu le spune oamenilor cum sa gndeasc, ci despre ce s
gndeasc, propunndu-le un anumit diapazon tematic, pe care se axeaz discuiile publice. Astfel,
mass-media are fora s concentreze atenia public pe orice problem, s-o aduc pe agenda
societii i s-o transforme n subiect de discuii publice.
Teoria spirala tcerii [79], elaborat n 1980 de ctre E. Noelle-Neumann, pune n circuitul
tiinific ideea c indivizii sociali i ajusteaz comportamentele personale la cel specific
majoritii, de team s nu fie izolai de majoritate. Indivizii sociali i evalueaz conduita
personal n raport cu cea majoritar i, dac conduita lor contravine opiniei publice, ei se
autocenzureaz nainte s intre n aciune controlul social, adoptnd opinia majoritii. Controlul
personal anticipeaz controlul social, astfel c persoanele care neleg c sunt n minoritate, de
team s nu fie izolate, nceteaz s-i mai exprime opiniile personale i adopt opinia majoritii.
Prezentarea sintetic a anumitor modele i teorii de comunicare, elaborate din diferite
perspective, dar care au pondere i aplicabilitate n jurnalismul social, ofer o imagine global asupra
28

importanei i complexitii implicite a cercetrilor pe acest domeniu. Descrierea de mai sus a


modelelor i a teoriilor comunicrii de mas scoate n eviden faptul c conceperea acestora se
datoreaz nu doar specialitilor n comunicare, ci i, sau n primul rnd, reprezentanilor unor
domenii tiinifice foarte variate, fapt care demonstreaz, odat n plus, caracterul interdisciplinar
al comunicrii mediatice.
Comunicarea mediatic expus prin prisma modelelor i a teoriilor comunicrii a fost
obiectul de cercetare pentru o pleiad impuntoare de savani din toat lumea. Printre ei se
numr: D. McQuail i S. Windahl [71], M. DeFleur i S. Ball-Rokeach [25], J.-J. Boutaud [15],
J.-C. Abric [3], D. McQuail [70], J. J. Cuilenbur, O. Scholten i G. W. Noomen [23], G. Lochard
i H. Boyer [51], A. Mucchielli, J.-A. Corbalan, V. Ferrandez, V. [78], E. Noelle-Neumann [79],
J. T. Klapper [335] . a. De menionat c savanii din Occident, n paralel cu analizele asupra
modelelor i teoriilor comunicrii de mas deja existente, au continuat s dezvolte acest aspect,
extinznd patrimoniul tiinific prin elaborarea unor noi modele i teorii.
Studii referitoare la teoria comunicrii mediatice au semnate i oamenii de tiin din
Romnia, care ns, spre deosebire de cei din Occident, s-au axat doar pe analiza modelelor i
teoriilor deja existente, realiznd cercetri privind specificitatea, modul de funcionare i eficiena
lor. Cu toate acestea, contribuia cercettorilor romni pe acest domeniu este una deloc de neglijat,
or, ei au sistematizat, au ierarhizat i au analizat materialul deja existent, conferindu-i o logic
spaio-temporal foarte clar. n acest context, iese n eviden numele lui I. Drgan, savant care a
semnat studii profunde privind paradigmele i teoriile comunicrii [32, 33, 34]. Lucrarea n dou
volume a acestui autor Comunicarea: paradigme i teorii este considerat una dintre cele mai
importante studii de acest fel. Ea reprezint o analiz a evoluiei gndirii occidentale asupra
comunicrii ca fenomen, a paradigmelor, teoriilor i a modelelor elaborate de diferite coli
tiinifice, punnd n valoare un volum impuntor de materiale. Contribuia lui I. Drgan nu se
reduce la simpla trecere n revist a lucrrilor pe acest domeniu, autorul ncercnd s sistematizeze
i s clasifice dup anumite criterii materialul existent n patrimoniul occidental al tiinelor
comunicrii. De rnd cu punctele forte, n opinia noastr, lucrarea conine o serie de puncte
vulnerabile, ntre care: incertitudinea privind criteriile de clasificare a paradigmelor, teoriilor i a
modelelor comunicrii, precum i faptul c autorul i-a concentrat atenia, n exclusivitate, pe
teoriile occidentale, lucru care exclude ideea c studiul reprezint o cercetare exhaustiv a
fenomenului. Aceste momente ns nu diminueaz valoarea lucrrii n cauz, ea fiind de o
importan major pentru cercettorii pe domeniul comunicrii din spaiul moldo-romn.
n aceeai cheie au fost realizate i alte studii semnate de cercettorii din Romnia, care s-au
axat pe segmente mai nguste ale comunicrii. ntre acetia menionm: F. C. Rus [100], V. Tran
29

i I. Stnciugelu [114], D. Balaban [8, 9], V. Marinescu [65, 66, 67], P. Dobrescu, A. Brgoanu i
N. Corbu [30], P. Dobrescu i A. Brgoanu [29], V. Tran [113], V. Marin [64], P. Dobrescu [28],
D. Rusti [101], D. Mihai [72], D. Pop [86] . a.
Cercetri n acest domeniu au realizat i oamenii de tiin din estul Europei, ntre care din:
- Ucraina: . [147], . [260], . i [259], . i [257, 258],
. [245, 246], . [247], T. [256], O. Kuzneova [253],
O. Ko [252], . [251] . a.
- Rusia: . Ko [153], A. i M. [171], . [166],
M. [161], . Ka [149], E. [136], . [134], . [127],
. [184] . a.
- Moldova: C. Marin [62, 63], V. Moraru [75, 76], S. Grossu i N. Ursu [22, pp. 154-156],
L. Lazr [104, pp. 237-243], L. Malcoci [56], V. Enachi [104, pp. 244-255] . a.
Societatea civil. ntre mit politic i pledoarie social unul dintre primele studii
fundamentale din spaiul tiinific moldovenesc dedicat comunicrii a fost realizat de C. Marin
n anul 2002. Lucrarea pune n valoare rolul i importana comunicrii n constituirea i
funcionalitatea societii civile, conturnd un concept sociofilosofic al acesteia: comunicarea
societal reprezint spaiul n care autoritatea public dialogheaz cu cetenii prin difuzarea
informaiei de utilitate public i prin colectarea informaiei oferite de societatea civil n scopul
eficientizrii gestiunii i coeziunii sociale [63, pp. 154-155].
Comunicarea instituional [62], o alt lucrare semnat de acest autor, a aprut n 1998 i a
pus n circuitul tiinific raionamente privind caracterul funcional i specificitatea comunicrii
instituionale. Cercettorul vine cu o abordare filosofico-mediatic care pune n corelaie
elementele constitutive ale actului comunicrii instituionale i reliefeaz esena comunicrii
instituionale ca proces.
Abordarea filosofic a rolului social al mass-mediei, la fel, se contureaz n prima jumtate a
secolului al XX-lea i se axeaz, pe de o parte, pe potenialul jurnalismului de a iniia dezbateri n
societate n scopul asigurrii schimbului de idei i modelrii opiniei publice, iar pe de alt parte,
pe potenialul jurnalismului de a manipula masele prin influene ideologice, spirituale sau
economice, care genereaz efecte distructive n societate [147, p. 142]. Mass-media, n viziune
filosofic, conine expresii concentrate ale discursului public i ale instituiilor sociale i reprezint
instrumente de transmitere a fluxurilor informaionale de la un grup social la altul i de asigurare a
dialogului interpersonal i a consensului civic. De aceea, n opinia filosofilor, mijloacele de
informare n mas trebuie abordate integral, lundu-se n calcul att componenta ideologic, ct i
cea material a acestora, precum i transcendental, lundu-se n calcul capacitatea lor de a
30

transmite n timp i n spaiu practica social. Abordarea filosofic a mass-mediei are n vizor
jurnalismul ca produs condiiile pe care le ntrunesc sau trebuie s le ntruneasc materialele de
pres, jurnalismul ca proces randamentul i tendinele de dezvoltare ale lui, precum i relaia
mass-media individ. Primele lucrri, care au abordat comunicarea din punct de vedere filosofic,
aparin lui K. Jaspers i J. Ortega y Gasset. Ei i-au propus s conceptualizeze natura societii de
mas i a contiinei de mas i prin aceasta, n opinia cercettoarei ruse O. K: au pus
bazele criticii filosofice a societii de mas i au determinat oamenii de tiin s ia n considerare
comunicarea ca o problem central-filosofic n societatea modern [316].
Filosoful spaniol J. Ortega y Gasset, n lucrarea Revolta maselor [81], ajunge la ideea c n
societatea de mas comunicarea se transform ntr-un mecanism de stereotipizare a informaiei,
stereotipurile sociale devenind criteriul dominant de evaluare a realitii. Acest fapt conduce la
respingerea oricrui alt tip de informaie care nu se ncadreaz n stereotipurile existente deja, prin
aceasta influennd negativ comportamentele comunicaionale ale indivizilor. Comunicarea n
societatea de mas este i un mecanism de repetare care, distribuind cliee, limiteaz procesul de
cutare a cunotinelor. Ea nu mai este un produs cu valoare cultural, ci unul cu valoare utilitar,
cu caracter pragmatic i este utilizat pentru necesiti cotidiene i distracie.
Prezint interes conceptul asupra comunicrii, expus de filosoful german K. Jaspers n
lucrrile Situaia spiritual a timpului [189, pp. 287-418] i Filozofie existenial [323]. Contrar
lui Gasset, K. Jaspers calific comunicarea drept o condiie fundamental a existenei umane.
Comunicarea existenial pentru omul care este treptat asimilat de ctre mas, consider Jaspers,
este calea rezistenei n confruntarea cu universalitatea i cu anonimatul masei, este calea spre
adevr. El specific faptul c individul poate descoperi adevrul n timp doar datorit comunicrii
n care se regsesc sursele ce asigur legtura ntre trecut i viitor i invers, acestea fiind singurele
surse ale adevrului. O condiie a existenialitii omenirii, dup Jaspers, este comunicarea
existenial, fr de care este imposibil cunoaterea existenei i nelegerea situaiei istorice n
care locuiete individul. Comunicarea este un proces de cutare spiritual, de cunoatere i de
nelegere a lumii.
Procesul de transmitere a informaiei prin mass-media, n abordarea filosofic, este
influenat ca form i coninut de tipul de canal mediatic idee pus n circuit de ctre exponentul
colii de la Toronto M. McLuhan i extins ulterior de ali cercettori. Filosofii ncearc s
identifice i tendinele evolutive ale acestui proces, precum: eficientizarea capacitii de
acumulare; sporirea impactului i a influenei asupra publicului, n particular, i asupra societii,
n general; mrirea vitezei de difuzare i de transmisie; asigurarea creterii intensitii percepiilor;
mbuntirea funciei de management, n special prin intermediul tehnologiilor interactive i
31

feedbackului; creterea potenialului mass-mediei de a stabili legturi; eficientizarea capacitilor


de concretizare, adic de vizualizare i de punere n aplicare [137, pp. 19-20].
Procesul de transmitere a informaiei prin mass-media a fost cercetat i de N. Luhmann care
susine c mijloacele de informare n mas au tendina de a se extinde: n viitor, toate instituiile
publice care utilizeaz mijloace tehnice pentru difuzarea mesajelor se vor ncadra n noiunea de
mass-media, extinznd acest concept [157, p. 8]. n opinia acestuia, mass-media produce iluzii
transcendentale, prezentnd realitatea mediatic drept realitate obiectiv. Mass-media, dei nu este
rupt din contextul realitii i nici nu se poziioneaz deasupra acestei realiti, are un caracter
universal i este capabil s se corecteze graie capacitii sale de a se izola n/de realitatea
nconjurtoare. Acest gen de abordare, pe care l-a aplicat sociologul Luhmann, transfer
problematica comunicrii din cmpul sociologic n cel filosofic.
Merit atenia noastr i M. Schmolke care a demonstrat caracterul de legitate a modurilor
de dezvoltare a mass-mediei:
- mediile de informare n mas, ca instituii sociale permanente, apar i se afirm n
perioadele cnd crete interesul i cererea societii fa de informaia public legea cererii;
- mediile de informare n mas nu dispar legea neeliminrii;
- implicarea mediilor de informare n mas n comunicarea public se produce tot mai
frecvent, peste intervale din ce n ce mai scurte de timp legea acceleraiei [244, p. 46].
Referitor la relaia mass-media individ, gndirea filosofic german identific existena a
patru tipuri de relaii n care persoana: se subordoneaz mass-mediei, se asociaz cu mass-media,
este dependent de mass-media, are nevoie de informaie [137, pp. 41-45].
n timp ce unii cercettori susin c mass-media modeleaz contiina social, care ulterior
orienteaz construcia realitii sociale, alii afirm c mass-media este parte a realitii cotidiene
i poart amprenta acestei realiti. Fora ei const n capacitatea de a atrage i de a focaliza atenia
public asupra oricrei probleme i de a o aduce pe agenda public. Aceast idee o regsim n
studiile realizate de exponenii ultimei generaii a colii de la Frankfurt [30, pp. 175-232]. coala
de la Frankfurt se ncadreaz n conceptul lucrrii noastre, ndeosebi datorit studiilor realizate de
J. Habermas care a introdus sintagma de sfer public, al crei subiect este publicul n calitate de
purttor al opiniei publice. n lucrarea Sfera public i transformarea ei structural, J. Habermas
susine ideea c, odat cu reconfigurarea structurii publicului, sufer transformri i sfera public
care este asociat unei societi caracterizate prin schimbul de bunuri i prin schimbul de
informaii. n opinia acestuia, sfera public a modernitii trzii sprijin aciunea publicitii
demonstrative i manipulatoare dincolo de voina publicului, meninnd la cote ridicate rolul
emitorului. J. Habermas reorienteaz cercetarea asupra aciunii comunicative i asupra relaiei
32

dintre actorii comunicrii, conturnd astfel o nou perspectiv asupra funcionalitii sociale a
comunicrii. Aciunea comunicativ coaguleaz societatea prin interconexiuni permanente de
ordin comunicaional dintre indivizi, de aceea comunicarea nu poate fi studiat independent, ci
mpreun cu aspectul social [42].
n lucrarea Teoria aciunii comunicative, J. Habermas promoveaz ideea eficacitii
mijloacelor de comunicare n mas n raport cu soluionarea problemelor practice i a interaciunii
umane. n noua teorie a aciunii comunicative Habermas recunoate potenialitile
ambivalente ale mediilor de mas: acestea au posibilitatea de a ntri eficacitatea controlului social
al sistemului prin capacitatea canalizrii unilaterale a fluxului comunicrii, dar ele nu dein totui o
putere absolut n raport cu lumea trit [32, p. 535]. Cercettorul romn I. Prvu susine c
Habermas aduce problematica actual a comunicrii n cmpul fecund al filosofiei. Teoria aciunii
comunicative vrea astfel s degajeze un model formal i universal, s formuleze presupoziiile
transcedentale ale gndirii i aciunii. Prin aceast intenie, ea se nscrie mai degrab ntr-o
abordare filosofic a comunicrii [83, p. 88].
Valoroase se prezint i studiile din aceast categorie care apar n anii 90 ai secolului trecut.
Influenai de lucrrile lui M. Foucault, P. Bourdieu i alii, soii A. i M. Mattelart abordeaz
problema prin prisma logicii sociale [218] i susin ideea c raporturile de comunicare sunt grefate
pe raporturile sociale, pe care nu doar le reflect, ci i le reproduc, iar contextele sociale n care se
produce comunicarea sunt la fel de importante ca actorii comunicrii.
n estul Europei, cercetri obiective ale mass-mediei, realizate prin prism filosofic, ncep
s apar dup prbuirea Uniunii Sovietice. Printre autorii care au semnat lucrri i analize
filosofice privind comunicarea mediatic se numr: A. [249], . [255],
. [313], O. [248], . i T. [315], A. Vasile [120] . a.
Dimensiunea social a comunicrii mediatice continu s fie n centrul ateniei cercettorilor
din domeniu i n secolul al XXI-lea, constituind obiectul de studiu pentru o pleiad ntreag de
oameni de tiin, ntre care: F. Krotz [213, 214], H. Nieminen i A.-L. Markkanen [223], E.
Knudsen [212], F. Shennan [231], B. Cabedoche [191], P. Rossi i W. A. Meier [230], S.
Ottovordemgentschenfelde [225], I. Jennes [208] . a. Dei, n comparaie cu studiile anterioare,
lucrrile n cauz propun o abordare complex a comunicrii mediatice, unele chiar cu caracter
interdisciplinar, ele sunt realizate n tradiiile colilor teoretice pe care le-am descris i analizat mai
sus. Or, fiecare dintre aceste lucrri trateaz caracterul i misiunea social a comunicrii
mediatice, prioritar, din perspectiva unei anumite abordri fie de natur sociologic, fie
psihologic, fie filosofic etc., fapt care depinde, pe de o parte, de scopurile i obiectivele pe care

33

i le propune autorul, iar, pe de alt parte, de instrumentarul i de metodele de cercetare pe care el


le utilizeaz.
Totodat, se atest creterea interesului tiinific pentru noile fenomene mediatice care apar
n rezultatul diversificrii i extinderii suporturilor de difuzare a informaiei mediatice. Lucrrile
dedicate jurnalismului convergent i jurnalismului on-line, rolului i locului acestora n sistemul
mediatic contemporan, impactului lor asupra consumatorului de produse media, efectelor pe care
le genereaz n societate devin tot mai frecvente n ultimul timp. Printre autorii care au contribuit
la reducerea vidului informaional pe aceast dimensiune, dnd prioritate cercetrii impactului
social al noilor fenomene mediatice, se numr: D. Trilling i K. Schonbach [237], A. Van
Cauwenberg i L. dHaenens [238], H. Nieminen [222], H. Nieminen i A.-L. Markkanen [223],
R. Perala [227], I. Reifova [228], Ch. Katzenbach [209], A. Kenyon, J. Thomas, J. Bosland [210].
Definitivarea noiunii de jurnalism social i conceptualizarea acestuia ca activitate mediatic
cu identitate distinct a fost posibil de realizat n acest studiu graie aportului teoretico-tiinific al
cercettorilor care au pus n valoare caracterul social al comunicrii mediatice prin abordrile de
natur sociologic, psihologic i filosofic.
1. 2. Jurnalismul social ca obiect de cercetare n studiile naionale i internaionale
Analiza teoretic a jurnalismului social ca model al comunicrii mediatice reprezint n sine
o provocare. Cauza const n faptul c pn n anii 90 ai secolului al XX-lea elaborrile teoretice
au tratat jurnalismul social drept un element constitutiv al diapazonului tematic al produselor
jurnalistice generaliste. Puinele studii nu puneau n valoare conceptul de jurnalism social ca o
activitate mediatic autonom, ci l reprezentau drept o subdisciplin n cadrul problematicii massmediei.
Interesul redus, abordarea tangenial, fragmentat i sporadic a diverselor manifestri i
aspecte ale jurnalismului social n tiinele comunicrii din Occident deriv din caracterul, mai
mult sau mai puin, stabil al situaiei social-economice i politice din rile occidentale, care nu a
generat contexte favorabile pentru amplificarea jurnalismului social. Or, acest tip de jurnalism se
impune ca o necesitate social tocmai n perioadele marilor transformri, cnd societile se
confrunt cu grave probleme de ordin social, economic, politic, cultural, spiritual etc. Stabilitatea
economic i ordinea social din rile occidentale au orientat interesele cercettorilor
contemporani din aceast parte a lumii spre alte fenomene i tendine mediatice, precum
jurnalismul civic, supranumit public, participativ, reflexiv, cetenesc, care implic reaciile
cetenilor, pe de o parte, la procesele i fenomenele ce se produc n societate, iar, pe de alt parte,
la modalitatea de reflectare a acestei realiti de ctre mass-media tradiional. n raport cu
34

jurnalismul social, acest fenomen se manifest ca surs de informare ce poate modifica agenda
mediatic i ca reacie a publicului la activitatea mass-mediei care demonstreaz feedbackul
materialelor jurnalistice. Astfel, tipul respectiv de activitate mediatic, ntr-o msur mai mare sau
mai mic, se regsete ca element constitutiv sau complementar al jurnalismului social. Aceste
fenomene fie ca noi filosofii ale jurnalismului tradiional, fie chiar ca substitute ale lui au
constituit obiectul de studiu al cercettorilor din Occident: S. Allan [193], M. Wall [239], T. Cook
i I. Hopkins [329], E. Sundin [235], D. Gillmor [206] etc., precum i al celor din Rusia: .
[141, 142, 143], A. [319], . [164] . a.
Jurnalismul social ca obiect autonom al cercetrilor tiinifice s-a afirmat, mai mult dect n
alt parte, n rile ex-sovietice, n special n Rusia, datorit, nti de toate, transformrilor globale
social-politice i economice care s-au produs la finele anilor 90 ai secolului trecut i au fost
generate de prbuirea imperiului sovietic i de constituirea formaiunilor statale independente.
Multiplele probleme cu care se confruntau societile din statele nou-formate, generate de
incapacitatea instituiilor sociale, a guvernanilor de a remedia situaia creat, au amplificat fora i
importana jurnalismului social n reflectarea problemelor sociale i n soluionarea acestora.
Graie acestei conjuncturi, la finele secolului al XX-lea - nceputul secolului al XXI-lea,
jurnalismul social devine obiectul de studiu al mai multor savani cu renume n domeniul media
din Rusia. Din rndul autorilor rui, n primul rnd, am meniona-o pe T. . Cercettoarea
susine c definirea jurnalismului social drept o totalitate de texte ce abordeaz problemele
pturilor social-vulnerabile este greit, or, potenialul jurnalismului social este impuntor i
include: diverse segmente ale domeniului social cu problematica lor actual n dinamica evoluiei
acestora, institutele sociale contemporane, procesele de constituire a normelor de drept i de
expertizare a acestora, interesele sociale ale diverselor categorii de populaie, problemele
individuale ale oamenilor. T. calific jurnalismul social drept: fapte i situaii, sori i
caractere, evenimente, fenomene, procese ntr-un cuvnt, informaie actual, operativ i
concret cu privire la starea funcional i structural a societii i a diverselor grupuri sociale,
care asigur echilibru intereselor n raport cu dinamica social i cu natura i caracterul evoluiei
ei, care permite a prentmpina dezvoltarea situaiilor de criz [183, pp. 61-62 ].
T. a abordat jurnalismul social drept un fenomen mediatic autonom, complex,
pluridimensional, cu problematica sa i cu instrumentarul su specific de reflectare a problemelor
i a proceselor sociale idee care se regsete n toate lucrrile dedicate acestei probleme, semnate
de ea [177, 178, 179, 180, 181, 182]. . enun ideea c subiectul de reflecie a
jurnalismului social sunt nsele societatea i procesele sociale care se produc n diverse sectoare

35

ale realitii. Ea identific elementele constitutive ale acestuia, ntre care: mobilitatea social,
instituiile sociale, sistemul de valori sociale, identitatea social a individului i capitalul social.
Aceeai idee o gsim la . Maka [317], care propune o abordare trilateral a
jurnalismului social, pe care l calific drept instrument de reflectare a realitii sociale i a
relaiilor ce se stabilesc ntre sectorul public, sectorul comercial i cel neguvernamental al unei
societi i care genereaz noi relaii n structura social a acesteia. n aceeai cheie este
determinat natura jurnalismului social la O. [322], care trateaz jurnalismul social din
perspectiva caracterului funcional al informaiei jurnalistice i a utilitii ei pentru diverse tipuri
de consumatori de produse mediatice, precum i la E. , care definete jurnalismul social
drept o verig analitic de legtur a relaiilor ntre diferite grupuri sociale [167]. n opinia lui .
, jurnalismul social abordeaz problemele care intereseaz ntreaga populaie, indiferent
de apartenen la grupuri i pturi sociale, iar produsul finit al acestuia se ncadreaz n
...categoria informaiilor funcionale, adic informaiilor caracteristice sistemelor vii, nti de
toate omului [134, p. 69].
Cercettorul romn V. Vlcu susine n studiul Jurnalismul social c definiia practic a
jurnalismului social poate fi dedus din diapazonul tematic al produselor mediatice care oscileaz
ntre social i societate. Vom ntlni texte utilitare despre subveniile acordate nclzirii
locuinelor, () dar i relatri despre haosul de la ghieele ce ofer astfel de ajutoare. Un reportaj
sentimental realizat ntr-o cas de copii mparte pagina de Social cu o anchet care dezvluie
corupia din primrie sau cu un comentariu despre incompetena funcionarilor de la Ministerul
Muncii. Defeciunea la reeaua de gaze, donaiile pentru orfanii bolnavi de SIDA, protestele
mpotriva maidanezilor, reclamaiile legate de trafic i avertizrile privind nivelul polurii vin s
completeze un tablou destul de mohort, aa cum este viaa de zi cu zi [121, pp. 31-32].
Jurnalismul social, n opinia cercettorului din Republica Moldova C. Marin, expus n studiul
Vocaia social a comunitii mediatice [98, p. 10] integreaz att mesajele ce abordeaz nemijlocit
realitatea social, ct i mesajele ce abordeaz n mod indirect problemele sociale sau dispun de
conotaia respectiv, iar n lucrarea Comunicarea mediatic element al societii civile el susine
c mass-media reprezint barometrul sau indiciul evoluiei sociale.
n contrariu, ali cercettori propun abordri mai nguste ale fenomenului de jurnalism
social. M. , de exemplu, promoveaz ideea c subiectul de reflecie n jurnalismul social
l formeaz procesele de reproducere a realitii sociale [133]. Ea afirm c jurnalismul social se
manifest nu doar ca un domeniu de interes profesional, ci i ca o ideologie profesional special
care a aprut la intersecia dintre jurnalism i asistena social.

36

Aceeai idee este susinut de cercettoarea . , care a studiat interdependena


instituional a comunicrii mediatice cu asistena social, a pus n corelaie specificitatea acestor
dou activiti sociale i a identificat mai multe puncte comune pentru caracterul funcional al
acestora. susine c jurnalismul social, la fel precum asistena social, este orientat spre
oamenii care se confrunt cu anumite probleme sociale, oferindu-le acestora asisten
informaional privind evoluia problemelor sociale i propunndu-le soluii, modele de aciune i
variante de depire a acestor probleme [148].
Un alt unghi de abordare l gsim la . , care susine c mijloacele de informare n
mas contureaz tabloul general al vieii sociale, reflect starea social a indivizilor, construiesc
agenda zilei activiti prin care ele atrag i focalizeaz atenia public asupra problemelor
stringente, asupra activitilor ntreprinse de diveri actori sociali i orienteaz auditoriul s se
implice n procesele sociale. . trateaz jurnalismul social drept activitate de mediatizare
implicit a realitii nconjurtoare, orientat spre soluionarea problemelor de ordin individual i
comunitar. n opinia acesteia, jurnalismul social nu se reduce la simpla i neutra abordare a
problemelor sociale, or, implicarea plenar a jurnalitilor n rezolvarea acestora este una dintre
caracteristicile generale ale acestui tip de jurnalism [309, 310]. inem s menionm abordarea
oarecum unilateral pe care o propune pentru fenomenul de jurnalism social, pe care l
substituie cu fenomenul de jurnalism civic care s-a afirmat n teoria i practica mijloacelor de
comunicare n mas din SUA n anii 80 ai secolului trecut. O viziune similar gsim i la A.
[319], N. Couldry [196], N. Belakova [190], . [312] . a.
Interesant, n opinia noastr, este i studiul
- (nelegerea problemelor sociale i reflectarea lor n mass-media), n
care autoarea . afirm c problemele sociale reprezint subiectul de reflecie a
jurnalismului social i ncearc s determine cadrul istoric n care a aprut i a intrat n uz
jurnalistic noiunea de problem social. Ea susine c termenul tiinific de problem social este
destul de tnr, or, a aprut pentru prima dat la mijlocul secolului al XIX-lea, n Europa, i se
aplic unui numr foarte mare de fenomene, cum ar fi: criminalitatea, srcia, rasismul,
supraaglomerarea etc. Aceast definiie este capabil s acopere toate condiiile sociale, clasificate
ca probleme sociale [314].
Construcia problemelor sociale i reflectarea acestora n mass-media a constituit obiectul de
cercetare a unei pleiade de investigatori, ntre care: T. Olsson [224], . [188], M.
[130], . [129], . [164], J. E Kjeldsen i A. Johansen [211], T.
Spataru [104, pp. 326-347], T. Socolov [104, pp. 271-285], L. Grosu [104, pp. 182-187], A.
Gribincea i N. Cantarean [104, pp. 218-222], I. Prac, I. Guzun, G. Stepanov, [111] . a.
37

Generaliznd cele expuse mai sus, constatm c majoritatea cercettorilor, indiferent de


unghiul de abordare pe care l aplic, consider c n subiectul de reflecie a jurnalismului social se
includ, prioritar, problemele sociale, care apar ntre instituiile sociale, ntre actorii sociali, ntre
aceste instituii i aceti actori, implicai n diverse procese sociale din realitatea nconjurtoare. n
opinia lor, anume problemele sociale care reprezint stri de lucruri sau situaii ce afecteaz
normele, valorile sau interesele unor grupuri sociale sau chiar ale societii constituie obiectivul
primar n strategia de activitate a mass-mediei. Tocmai din aceste considerente am valorificat i
lucrri care au pus n circuit raionamente privind realitatea social i problemele sociale. n timp
ce A. i M. Mattelart susin ideea c mass-media, alturi de memoria comunitar, cultura local i
societatea civil, joac un rol esenial n construcia social a realitii [218], C.-J. Bertrand afirm
c mass-media este veriga esenial a procesului de construire a realitii [12]. ntre oamenii de
tiin care, de asemenea, au investigat acest subiect se numr: J. R. Searle [103], R. K. Merton i
R. A. Nisbet [160, 221], Th. Beger i P. L. Luckmann [11], A.-G. Tara [345], E. Abrudan [4], A.
Dan, [271], M. Pascaru [289] . a.
Merit s facem o trecere n revist a contribuiilor cercettorilor romni la conceptualizarea
noiunii de problem social. Sociologii I. Bdescu i D. Cristea susin c orice problem social
poate fi definit n funcie de diferite criterii i cadre de referin, chiar perspective conflictuale,
n aa fel nct ceea ce pentru unele grupuri sociale constituie o problem social pentru alte
grupuri constituie o soluie [10, p. 337].
Sociologul A. Dan remarc faptul c percepia public a unei anumite situaii ca fiind
indezirabil presupune un anumit nivel de contientizare. Dac oamenii nu cunosc nimic despre
aceast problem, ea nu va aprea ca problem social, deci va rmne n stare de laten. Pe lng
contientizarea public a acesteia trebuie, de asemenea, s existe un nivel semnificativ de
contientizare c aceast condiie reprezint o problem pentru societate [271, pp. 14-15].
i sociologul C. Zamfir i concentreaz atenia asupra temei problemelor sociale [124]. El
definete i analizeaz problemele sociale din perspectiva funcionrii sistemelor sociale unde un
aspect esenial este deinut de activitatea de nfruntare a diferitor dificulti care intervin pe
parcursul funcionrii lor cu alte cuvinte, activitatea de soluionare a problemelor sociale.
Sociologul romn pleac de la considerentul c o problem particular poate fi de natur tehnic,
economic, juridic etc. n calitatea sa de problem a unui sistem social, ea va fi, totodat, o
problem social, definibil ca un proces social, o caracteristic, o situaie despre care societatea
sau un subsistem al ei consider c trebuie schimbat.
M. Pascaru susine ideea c problemele sociale i au geneza n comportamentele deviante.
Predispoziia spre comportamente deviante se formeaz din cauza eecului socializrii primare.
38

Condiiile favorizante pentru apariia i manifestarea unui asemenea comportament sunt lipsa i
blocarea oportunitilor pozitive, stresul, accesul la forme deviante de satisfacie i modele de rol
deviante. Soluiile de contracarare a comportamentului deviant se refer n special la resocializare,
creterea gradului de socializare n grupurile primare, redistribuirea accesului ctre oportuniti,
reducerea oportunitilor de contact cu modelele de rol deviante [289].
Lucrarea O paradigm sociologic a problemelor sociale, semnat n 2001 de M. Agabrian,
pune n circuit ideea c Problemele sociale sunt sociale prin origine, or, apar ca o condiie care
afecteaz un numr semnificativ de oameni...; sunt sociale prin definiie, pentru c se manifest n
moduri considerate nedorite...; i sunt sociale n tratarea lor, or, solicit existena simmntului c
poate fi fcut ceva prin aciunea social colectiv [5]. n aceeai manier abordeaz problemele
sociale sociologii C. Zamfir, L. G. Stoica, M. S. Stnculescu care susin: O problem social
reprezint fie un proces social care afecteaz advers colectivitatea, fie o oportunitate de dezvoltare
care trebuie fructificat. Explozia srciei sau apariia traficului de fiine umane sunt procese
sociale negative. Restructurarea social-economic i democratizarea sunt oportuniti oferite de
colapsul sistemului social care trebuie fructificate [95, p. 16].
Alte categorii de studii au fost valorificate n scopul identificrii interdependenei jurnalism
social domeniu social. Acestea ofer informaii generale i doar tangenial ating subiectul care
ne intereseaz realitatea social i problemele sociale ca subiect de reflecie a jurnalismului
social. Pentru clarificarea lucrurilor, am apelat la o serie de studii privind conceptul domeniului
social. . calific domeniul social drept un sistem autonom i n plin dinamic al
societii, care a aprut ca rspuns la necesitatea obiectiv a societii n reproducerea continu a
subiecilor procesului social; o zon stabil a activitii umane privind reproducerea vieii lor, un
spaiu unde se realizeaz funciile sociale ale societii [311]. Domeniul social este mediul n care
politicile sociale ale statului capt sens i unde se realizeaz drepturile sociale i civile ale
persoanelor. Autoarea susine c domeniul social este un conglomerat, unic n felul su, ierarhizat
i organizat multifuncional care evolueaz n funcie de legitile obiective ale dezvoltrii umane.
Iar cercettoarea M. mprtete punctul de vedere, conform cruia, domeniul social
este un spaiu unde se reproduc nsele realitatea i viaa social a oamenilor [131].
Pentru noi prezint interes tiinific i studiile care au pus n circuit raionamente privind
modul n care se manifest jurnalismul n procesul de mediatizare a domeniului social. Ideea de
parteneriat ntre organizaiile media i diverse categorii de public, absolut necesar pentru a
evidenia problemele majore ale societii i a propune soluii pentru rezolvarea acestora, este
susinut de o serie de cercettori care consider c jurnalismul social trebuie s-i uneasc pe
oameni n procesul rezolvrii diverselor probleme sociale. ntre cercettorii care, ntr-un fel sau
39

altul, susin c jurnalismul trebuie s devin portavoce a ceteanului se numr: M. Wall [239],
Ch. Babcock [327], P. Malamud [338], J. Fallows [201], D. Gillmor [206], Th. L. Glasser [207],
A. Chiarity [192], S. Allan i E. Thorsen [193], T. Coock i I. Hopkins [329], D. Merrit [220] . a.
Constatm c o atare abordare a jurnalismului social este foarte ngust, accentul fiind pus doar pe
un aspect al acestuia pe jurnalismul civic.
n contradicie, ali cercettori au promovat ideea c jurnalismul este nu doar portavoce a
indivizilor sociali, ci i instrumentul de supraveghere i de evaluare a aciunilor factorilor de
decizie n raport cu problemele sociale existente. Afirmaia cercettorilor M. Raboy i B. Dagenais
precum c, n toate societile, mass-media este acreditat cu roluri multiple: de la monitorizarea
a tot ceea ce se ntmpl n jur, la crearea imaginilor i percepiilor colective, iar mass-media este
perceput ca fiind integrat n sistemul social, deinnd, totodat, o anumit autonomie [343],
exprim plenar viziunea acestor cercettori asupra implicaiilor jurnalismului n domeniul social.
Abordarea respectiv, mai complex i mai argumentat, s-a conturat i n studiile semnate de: R.
Aron [7], V. Vlcu [121], C. Lukacsi [281]. Merit s menionm n mod special lucrarea .
. (Jurnalismul social
i rolul lui n dialogul public) [182], una dintre puinele care se refer nemijlocit la implicaiile
jurnalismului social n domeniul social.
Problema apariiei i dezvoltrii jurnalismului social n Republica Moldova a fost analizat
n baza informaiilor colectate din surse orale persoane care au deinut funcii importante n
mass-media moldoveneasc, n baza observaiilor directe ale autorului care din 2007 a studiat
acest fenomen, precum i n baza unor lucrri cu caracter general care, fie i tangenial, ne-au
oferit informaii factologice i date statistice privind evoluia fenomenului mediatic autohton.
Identificarea premiselor apariiei i a cadrului de dezvoltare a jurnalismului social n Republica
Moldova a impus o incursiune n istoria recent a jurnalismului moldovenesc, n perioada cnd
acesta a reflectat, precum i a catalizat modificrile conceptuale i funcionale de ordin politic,
economic, social, cultural etc. care s-au produs la sfritul anilor 80 nceputul anilor 90 n
societatea moldoveneasc i care au condus la prbuirea URSS i la apariia noului stat
independent Republica Moldova. T. Socolov consider c mass-media a contribuit la crearea
contextului necesar pentru aciune, iar prin aceasta, a condiionat apariia i dezvoltarea
jurnalismului social autohton ca element autonom al sistemului mediatic-comunicaional
contemporan [104, p. 282]. Referitor la acest subiect, D. Moraru afirm c transformrile n viaa
social-politic i economic a RM au generat transformri radicale n sfera mediatic, consemnate
de fenomene flux i reflux, adesea neclare i controversate. Ea remarc c provocrile pentru
mass-media s-au dovedit a fi destul de semnificative: problemele finanrii, adaptarea la noile
40

tehnologii ntr-o er digital, necesitatea formrii i alinierii cadrelor de jurnaliti la noile exigene
profesionale, piaa concurenial, presiunea factorului publicitar [69, p. 173]. i D. urcanu
susine aceast idee, specificnd c discursul mediatic, n comun cu aceste metamorfoze, i
schimb coninutul, forma i dimensiunile lui [69, p. 142].
n urma acestor schimbri s-a produs o modificare a rolului social al presei. Important pentru
a determina rolul mass-mediei n condiiile nou-formate, n opinia noastr, este studiul Patru teorii
despre pres [170], n care autorii acestuia F. Siebert, Th. Peterson si W. Schramm propun o
tipologie, devenit clasic, privind rolul social al presei. Ei vorbesc despre patru modele
fundamentale: autoritar, totalitar, liberal i cel al serviciului public. Aceast lucrare a fost de un
real folos n constatarea faptului c transformrile ce s-au produs la sfritul anilor 80 - nceputul
anilor 90 n societatea moldoveneasc au condus la substituirea modelului totalitarist al presei cu
cel liberal i, ulterior, cu modelul serviciului public.
Merit s amintim aici lucrarea McQuails Mass Comunication Theory (Teoriile
comunicrii de mas ale lui McQuail) [219], n care autorul D. McQuail propune nc dou
modele de relaionare a presei cu statul i societatea i care, n opinia noastr, completeaz
contextul relaional n care s-a afirmat jurnalismul social ca tip de activitate autonom a massmediei. Este vorba de modelul dezvoltrii i modelul participrii democratice, care, dei nc
nu s-au cristalizat definitiv ca teorii normative, merit s fie amintite, dat fiind faptul c
mbogesc fondul ideatic referitor la activitatea mass-mediei n epoca modern. Menionm c
lucrrile la care am fcut referire mai sus au un caracter general i doar tangenial abordeaz
problema noastr de cercetare.
Fenomenele care s-au atestat pentru prima dat n anii 90: destrmarea infrastructurii
sociale i a principiilor morale, devalorizarea banilor, migraia, traficul de fiine umane,
criminalizarea societii etc. nu doar au generat noi subiecte de reflecie pentru mass-media, care
au condus la extinderea diapazonului tematic, ci i au modificat substanial rolul presei n
societate, funciile i tehnicile de mediatizare a realitii sociale toate la un loc formnd
identitatea unui nou tip de jurnalism jurnalismul social.
Lucrrile care, ntr-o form sau alta, au cercetat constituirea i evoluia acestor probleme,
dei au un caracter general, au fost necesare pentru nelegerea specificitii problematicii
jurnalismului social. Sociologul V. Blajco susine c rile din spaiul ex-sovietic s-au confruntat,
ndeosebi n anii 90 ai secolului trecut, precum i ulterior, cu diverse tipuri de crize, determinate
de reformele social-economice cardinale care au modificat structura societii i mentalitatea
populaiei i au condus la stratificarea brusc a societii i la apariia elitelor noi cu viziuni
liberale [99, p. 57].
41

Aceeai idee o regsim n studiile: Stratificarea social dup nivelul de trai: percepii ale
populaiei [99, pp. 47-54], autor V. Mndru; Referine metodologice ale cercetrii stratificrii
sociale n Republica Moldova [36, pp. 147-153], semnat de A. Dumbrveanu; Caracteristici ale
vieii sociale n Republica Moldova [74], realizat de V. i I. Mocanu.
ntre cercettorii care au abordat tranziia moldoveneasc prin prisma problemelor sociale se
numr: V. Moneaga i V. Btrnescu, care au semnat studiul Cercetare privind influena
migraiei asupra dezvoltrii comunitii [77], Ch. Mohammadifard cu lucrarea Fenomenul
migraiei n Republica Moldova [285], I. Loghin cu studiul analitic Republica Moldova i
fenomenul migraiei n contextul extinderii UE [280], T. Gribincea cu studiul Reducerea srciei
extreme i a foamei. Aportul societii civile i al sectorului privat la atingerea intelor naionale
ale ODM 1 n Republica Moldova [38], T. Fomina cu lucrarea Traficul de fiine umane n scopul
exploatrii muncii forate n Republica Moldova: probleme i soluii [275] etc.
Remarcm contribuia la analiza i explicarea problemelor sociale a savantului L. Malcoci
care a realizat o serie de studii sociologice pe acest domeniu, ntre care: Impactul Programului
Comunitate incluziv-Moldova asupra beneficiarilor [55] studiu care cerceteaz reformarea
sistemului de ngrijire i protecie social a persoanelor cu dizabiliti n vederea incluziunii
sociale a acestora; Studiul de Evaluare a Cunotinelor, Atitudinilor, Practicilor privind HIV/SIDA
ale persoanelor angajate n cmpul muncii n Republica Moldova: Raport Final i Statutul
socioeconomic al persoanelor cu HIV lucrri n care autoarea a cercetat, pe de o parte,
cunotinele i atitudinile persoanelor angajate n cmpul muncii fa de problema HIV/SIDA, iar,
pe de alt parte, situaia HIV n Republica Moldova: nivelul de trai al persoanelor cu HIV,
problemele socioemoionale ale acestora, accesul lor la serviciile de asisten social, psihologice,
medicale, educaionale, juridice, la munc etc.; Nivelul de victimizare a populaiei n Republica
Moldova: studiu sociologic [57], care pune n circuitul tiinific date privind percepiile diverselor
categorii de populaie asupra fenomenului de victimizare.
Hegemonia jurnalismului social contribuie la dezvoltarea dialogului social i la
transformarea principalelor dezbateri axate pe problemele sociale stringente ale unei societi n
vaste campanii publice, de aceea el a cptat o importan strategic i a devenit miz esenial n
activitatea noastr de cercetare. Analiza jurnalismului social ca proces a avut drept baz teoretic
lucrrile savanilor care au pus n circuitul tiinific informaii cu caracter general privind acest
subiect, n baza crora am putut deduce i identifica specificitatea procesului mediatic n
jurnalismul social.
Reprezentri ale jurnalismului ca proces, bazate pe principiul neutralitii, se regsesc n
lucrrile cercettorilor din Occident, ntre care: R. Clausse [242], Ph. Bachman [240], N.
42

Glaessen, H. Van den Bulks [194], D. Elliot [200], J. Gans [205], M. Voirol [243] . a., care
definesc mass-media drept filtru, control, paznic de barier. Ideea fundamental a acestor
studii rezid n conceptul de neutralitate n care mass-media apare ca o simpl oglind a realitii,
iar jurnalitii simpli crui ai informaiei de la emitor spre receptor. Autorii studiilor
respective consider c jurnalitii trebuie s trieze informaiile doar dup standardele i normele
profesionale, n conformitate cu cultura conceptual i organizaional a instituiei media. Acest
tip de jurnalism nu admite implicarea jurnalitilor n problem, definind misiunea lor drept simpl
activitate de reflectare fidel a realitii, de informare obiectiv a societii. Caracterul neutral al
medierii efectuate de mass-media ar fi un fel de efect decurgnd ca rezultat al mecanismului
autoreglator al sistemelor care cuprinde auditorii (cu cerine variate), media (multiple i deci
capabile de a se controla sau, n orice caz, completa reciproc) i surse din cele mai variate.
Funcionalitatea i autoreglarea sistemului determin caracterul funcional al fiecrui element al
sistemului: fiecare element trebuie s-i ndeplineasc rolul ocupat n sistem, media revenindu-le
un rol de canal neutru, spre care conduce mai ales feedbackurile proprii acestui sistem triadic
(surse, media, auditoriu) [32, p. 601]. Aceast idee, expus de I. Drgan n volumul I al studiului
Comunicarea: paradigme i teorii, exprim plenar conceptul jurnalismului bazat pe principiul
neutralitii.
O alt lucrare care, considerm noi, merit a fi trecut n revist, este Jurnalitii: vedete,
scribi sau conopiti [82], semnat de M. Palmer i D. Ruellan care scot n eviden implicaiile
jurnalitilor n procesul de creaie. Dei are un caracter general, acest studiu pune n relief
practicile jurnalistice, munca jurnalitilor n procesul de documentare i de redactare a produselor
mediatice i ncearc s combat stereotipurile privind caracterul i specificul muncii de gazetar.
Dintre lucrrile savanilor rui axate pe procesul de creaie n jurnalism, ne-a atras atenia
monografia . (Jurnalismul.
Metodologia creaiei jurnalistice), n care autorul M. K susine: Specificul procesului de
creaie n jurnalism presupune activiti care extind limitele cunoaterii. Tocmai acestea i permit
jurnalistului s identifice noile relaii pe care le stabilete sau n care exist subiectul/obiectul
cercetat, s determine i s aplice un nou unghi de abordare a realitii i, n final, s creeze un
produs jurnalistic original [150, p. 10]. n aceeai cheie este abordat creativitatea n jurnalism de
ctre O. Ta, care afirm c procesul de creaie n jurnalism presupune: identificarea i
crearea produselor obiectiv-valorice [173], de ctre E. [167], precum i de ctre M.
[158].
Pare interesant abordarea psihologic a procesului de creaie n jurnalism, propus de .
[185] i de . [163]. n opinia acestora, relaia jurnalist personaj potenial
43

al scriiturii de pres este una individual i depinde, pe de o parte, de caracteristicile personajului


i de deschiderea acestuia spre comunicare, iar, pe de alt parte, de calitile psihoprofesionale ale
jurnalistului. Ei susin c procesul mediatic solicit adoptarea de ctre jurnaliti a diverselor tipuri
de comportament profesional, determinate de calitile psihosociale ale surselor i actorilor cu care
ei intr n contact. Aceeai abordare o gsim la cercettorul belarus . , care afirm:
ptrunderea n lumea luntric a eroului necesit o raiune, o emotivitate, un efort i o micare
sensibil a sufletului [139, p. 3].
Cercettoarea din Ucraina . promoveaz ideea c independena este un principiu
fundamental al proceselor mediatice i c ziarul i consider propria independen ca pe cel mai
valoros activ comercial, redacional i moral. Ziarul i menine propria independen printr-o
atitudine profesional impecabil, familiarizndu-i cu principiile sale att pe colaboratori, ct i pe
fiecare dintre cititorii sau clienii si, care doresc s afle aceste principii. n cazul unor decizii
profesionale de principiu, un ziar independent nu va lua n calcul interesele economice sau politice
nguste ale unor persoane fizice sau juridice, inclusiv nici pe ale lui [169, p. 9]. ntre cercettorii
din Ucraina, care au abordat diverse aspecte ale jurnalismului ca proces se numr: .
[245], . i [257], . [254], . [250] . a.
De asemenea, jurnalismul ca proces a constituit obiectul de cercetare pentru unii autori din
Romnia: M. Coman [20], M. Cernat [17], I. Albulescu [6], N. Vasilendiuc [307], D. Popa [87],
precum i pentru unii din Occident: F. Shennan [231], I. K. Sorenssen i A. M. Gabrielsen [233],
M. Kunzler [215], S. Livingstone [216].
Considerm valoroase viziunile lui C. L. Pop, expuse n articolul publicistic Rolul
creativitii i al procesului de creaie n conturarea personalitii creative: Procesul de creaie
nu urmeaz un tipar unic, modalitile de realizare a unui produs nou i valoros pentru societate
sunt variate, purtnd amprenta personalitii creative. Rezultatul evident al procesului de creaie l
reprezint creaia. Creaia este rezultatul convergenei factorilor cognitivi cu cei emoionali,
motivaionali etc. Constelaia acestor factori fiind extrem de complex, putem asocia termenul de
creaie cu cel de gndire divergent, care se caracterizeaz prin flexibilitate, fluen i
originalitate [84].
Dintre oamenii de tiin din mediu autohton, care au cercetat jurnalismul ca proces, iese n
eviden numele lui V. Moraru. Rezultatele cercetrilor ntreprinse de acest autor i-au gsit
reflectare ntr-o serie de lucrri pe acest domeniu, ntre care: Mass-media vs politica, Mass-media
ntre incertitudini i aspiraii, Publicistica moldoveneasc contemporan, Labirinturile politicii.
Menionm c V. Moraru a coordonat mai multe studii colective ce iau n dezbatere jurnalismul

44

contemporan ca proces i ca produs, ntre care: Societatea i comunicarea n tranziie [104], Presa
n oglinda presei [76], Identitatea naional i comunicarea [75] etc.
n timp ce V. Moraru propune, n general, o abordare politologic a jurnalismului ca proces,
L. Malcoci abordeaz acest subiect prin prism sociologic. Studiul Mass-media i opinia public
n societatea n tranziie [56] constituie o valoroas cercetare privind starea mass-mediei
moldoveneti n tranziia spre democraie i rolul acesteia n formarea i modelarea opiniei
publice. Cu toate c accentul este pus, prioritar, pe opinia public, acest studiu prezint importan
prin faptul c aduce informaii de ordin conceptual-arhitectonic privind procesele jurnalistice, iar
punctarea momentelor legate de impactul i efectele media asupra opiniei publice permite i o
serie de concluzii referitoare la practicile utilizate n jurnalismul din Republica Moldova.
Jurnalismul ca proces a fost analizat i n lucrrile semnate de diveri autori autohtoni, ntre
care: M. Guzun: Profesia de jurnalist: ntre vocaie, opiune i tentaia politicului [97, pp. 38-45],
Obiectivitate sau transparen? [80, p. 69], Tranziia i criza de valori. Identitatea naional:
de la incertitudine la redefinire (cazul Republicii Moldova) [104, pp. 223-236], Al. Bohanov:
Bazele jurnalismului [262], M. Tacu i V. Moraru: Inducia i deducia mediatic n procesul de
stabilire a ordinii prioritare a evenimentelor cu caracter politic [22, pp. 121-123], M. Tacu:
Efectele mediatice asupra politicului [104, pp. 56-64], Tehnici mediatice de reflectare i practici
metodologice de interpretare a realitii social-politice [36, pp. 215-224], G. Stepanov i I.
Guzun: Jurnalismul n situaie de criz [110], V. Moraru i D. Cosma: Mass-media: vocaia
dialogului [104, pp. 155-166], T. Spataru i S. Crijanovschi: Oportunitile presei scrise n
formarea responsabilitii pentru alegerile sociale [117, pp. 127-140] . a.
Specificitatea jurnalismului social ca produs a solicitat analiza lucrrilor ce au luat n
discuie genurile prin intermediul crora cel mai frecvent i mai eficient este mediatizat realitatea
social. Teoria genurilor jurnalistice i-a gsit reflectare ntr-o serie de lucrri n care cercettorii:
C. F. Popescu [90], M. Blescu [261], S. Preda [92], M. Cvasni-Ctnescu [24], D. Rusti [102],
J.-C. Bertrand [12], D. Randall [96], M. Grigoryan [39], C. D. MacDougall [217], M. BrandlGherga i S. Perior [263], M. Voirol [243] . a. au ncercat s fac lumin asupra specificitii
genurilor redacionale i asupra potenialului acestora de a reflecta diverse tipuri de evenimente i
probleme.
Interesant pare a fi unghiul de abordare pe care l contureaz B. Zelizer asupra genurilor
informative n lucrarea Despre jurnalism la modul serios. tirile din perspectiv academic [126].
Acest autor promoveaz ideea c mediul social i cel cultural sunt elementele structurale ale unei
comuniti care i exercit presiunea asupra contextului materialelor cu caracter informativ ce
apar ntr-o regiune sau alta.
45

Printre cercettorii rui care au studiat problema genurilor informative de pres se numr:
. [151], . [155], . [156], . [158], . i .
[186], . [165], . [172], . [176] . a.
O alt serie de lucrri ia n dezbatere genurile analitice. Componenta analitic este de o
importan major n jurnalismul social, or, tocmai prin analiz i interpretare se reuete
argumentarea problemelor, nlesnirea procesului de percepere a formei mediatizate a acestora,
convingerea publicului i nelegerea de ctre public a realitii sociale. n prefaa lucrrii
Jurnalism de investigaie, coordonatorul studiului C. Marin susine c jurnalismul, prin vocaia sa
social, este nu doar mesagerul clipei istoriei, ci i primul ei comentator, iar jurnalistul, pe ct i
permite vltoarea vieii sociale i activitatea lui profesional, ncearc s depene fapte, date i
evenimente pentru a le interconecta, a identifica legtura lor intern, a le determina cauza i
efectul i, n acest temei, ofer prima interpretare a clipei istoriei, iar, ntr-un sens mai larg, a
nsi istoriei curente [48, p. 5].
ntre cercettorii care au studiat problema genurile analitice se numr: M. Coman [58, 59],
M. Cvasni-Ctnescu [270], M. Cernat [17], C. F. Popescu [89, 90], D. Popa [290], S. Preda [92],
M. Blescu [261], P. Bogatu [48, p. 12], J. B. Thompson [112], R. Keeble [93], . [150],
P. Greenberg [60], M. Mee [159], A. [174, 175] . a.
De un real folos pentru cercetarea i analiza percepiilor jurnalitilor privind jurnalismul
social ca proces i ca produs, precum i a percepiilor cititorilor asupra produselor jurnalistice care
abordeaz problemele sociale a fost studiul sociologic semnat de L. Malcoci: Percepiile
populaiei din Republica Moldova privind fenomenul discriminrii, care a pus n circuit date
statistice relevante privind fenomenul discriminrii n contextul altor probleme din Republica
Moldova i dinamica acestuia i a scos n eviden faptul c nivelul de toleran al diferitor
grupuri de persoane fa de semenii lor de alt etnie sau cu alt statut de sntate este destul de
redus [54]. Efectuat n premier n Republica Moldova, aceast cercetare stabilete categoriile
de persoane percepute drept cele mai frecvente victime ale discriminrii, contextele sociale n care
are loc discriminarea, distana social dintre respondeni i grupurile de persoane discriminate,
experienele personale ale respondenilor n domeniul discriminrii. Rezultatele cercetrii relev
faptul c discriminarea i marginalizarea anumitor grupuri de persoane sunt fenomene reale n
Republica Moldova, care iau amploare n ultimii ani. n conformitate cu opiniile populaiei i ale
experilor implicai n aceast cercetare, cele mai discriminate grupuri sociale sunt persoanele cu
dizabiliti mintale i fizice, persoanele cu venit mic, persoanele HIV pozitive, persoanele de
orientare homosexual, persoanele de etnie rom i femeile. Studiul conine i o serie de
recomandri practice privind diminuarea efectelor fenomenului de discriminare, iar rezultatele la
46

care ajunge autorul semnaleaz necesitatea amplificrii funciei educativ-instructive a


jurnalismului social n scopul formrii culturii toleranei i nediscriminrii fa de persoanele cu
nevoi speciale.
Studiile dedicate calitii produselor jurnalistice, de asemenea, au fost n atenia noastr
datorit faptului c ele au conturat fundamentul pentru identificarea standardelor etice i
deontologice utilizate n jurnalismul social. inem s specificm c cele mai multe dintre studiile
despre care am vorbit n acest capitol conin i informaii privind problemele de etic profesional
n jurnalism, de aceea, n continuare, vom trece n revist doar contribuiile cercettorilor
autohtoni pe acest subiect. Decizia respectiv a reieit i din faptul c aceste studii reprezint
analize ale produsului jurnalistic autohton, care identific punctele vulnerabile ale jurnalismului
naional, propun soluii i proiecteaz cile de depire a acestora. ntre autorii care au semnat
studii dedicate problemelor de etic i de deontologie a mass-mediei se numr: D. urcanu:
Despre profesionalism sau este jurnalistul un om obinuit? [46, p. 48], S. Grossu i N. Ursu:
Dimensiunea etic a aciunii comunicative [97, pp. 46-58 ], A. Peru: Deontologia jurnalistic:
contradicii i ambiguiti [68, pp. 189-192], M. Guzun: Deontologia jurnalisticii i etica
profesional a jurnalistului: cazul presei din Republica Moldova [68, p. 70], M. Lescu:
Activitatea profesional a jurnalistului [47, pp. 67-68], I. Bunduchi i V. Dorogan: Instituiile
mediatice ntre reglementri i autoreglementri [69, pp. 149-151] . a.
Pentru cercetarea calitii jurnalismului social din perspectiv etic i deontologic, de
asemenea, au fost utilizate documente, prevederi i regulamente:
- internaionale: Declaraia Universal a Drepturilor Omului, Convenia European pentru
Drepturile Omului i Libertile Fundamentale, Pactul internaional cu privire la drepturile civile
i politice, Principiile internaionale ale eticii profesionale a jurnalistului etc.;
- naionale: Constituia Republicii Moldova, Legea Presei, Legea privind accesul la
informaie, Codul deontologic al jurnalistului din Republica Moldova etc.;
- instituionale: Regulamentul de selectare a membrilor Consiliului de Pres, Regulamentul
de activitate a Consiliului de Pres, Rapoartele de activitate a Consiliului de Pres din Republica
Moldova pentru anii 2010-2014 etc.
Din analiza datelor de mai sus, putem conchide c actualmente n spaiul tiinific autohton
nu sunt nc lucrri complexe ce ar fi avut drept obiect de studiu jurnalismul social, n general, i
jurnalismul social din Republica Moldova, n particular. Unele lucrri cu caracter tiinific care au
valorificat anumite aspecte ale jurnalismului social au aprut n rile ex-sovietice, n special n
Rusia i n Ucraina, ncepnd cu anii 90 ai secolului al XX-lea. Ele ns analizeaz aspectele
respectivului fenomen mediatic n contextul realitilor de ordin economic sau social specifice
47

rilor n care acesta a aprut i niciuna nu ncearc conceptualizarea jurnalismului social drept
model nou n tiinele comunicrii. Tocmai din aceste considerente, dup cum s-a menionat mai
sus, una dintre sarcinile lucrrii este ca, n baza datelor existente, dar mai ales n baza observaiei
directe i a analizei cantitativ-calitative a produsului jurnalistic pe domeniul social s reconstituim
tabloul evoluional-conceptual al jurnalismului social din Republica Moldova.
Aadar, analiza situaiei existente n domeniu a certificat necesitatea cercetrii specificului i
caracterului jurnalismului social ca fenomen mediatic cu identitate distinct i a potenialului lui
de reflectare a realitii sociale. Conceptualizarea fenomenului de jurnalism social reprezint
problema tiinific a studiului respectiv, care este elucidat prin prisma schimbrilor socialpolitice i economice, ce s-au produs la sfritul secolului trecut - nceputul secolului prezent, i au
generat modificarea procesului de creaie, a cadrului relaional i a produselor mediatice puse n
circuit prin intermediul jurnalismului social. Jurnalismul social este abordat ca un nou model de
jurnalism, cu toate atributele i elementele sale constitutive, cu caracteristici generale, precum i
cu particulariti specifice determinate de practicile operaionale utilizate i de tipurile de
comportamente mediatice aplicate. Amploarea subiectului cercetat necesit o dezbatere tiinific
multidimensional, lucrarea de fa venind, la rndul su, cu propria abordare la elucidarea unor
aspecte inerente jurnalismului social.
Astfel, scopul respectivului studiu const n cercetarea jurnalismului social ca activitate
mediatic cu identitate distinct i n elucidarea cadrului evolutiv, relaional i acional, precum i
a practicilor operaionale ale jurnalismului social din Republica Moldova. Pentru atingerea acestui
scop ne-am propus realizarea urmtoarelor obiective:
- cercetarea bazelor teoretico-metodologice ale jurnalismului social i elaborarea
metodologiei proprii de cercetare;
- studierea abordrilor teoretico-conceptuale ale fenomenului de jurnalism social;
- cercetarea problemelor sociale ca subiecte majore de reflecie n jurnalismul social;
- studierea jurnalismului social ca proces mediatic n Republica Moldova;
- studierea cadrului relaional i acional al jurnalismului social autohton;
- analiza produselor jurnalismului social autohton;
- elaborarea recomandrilor practice n vederea eficientizrii jurnalismului social ca proces
i ca produs n Republica Moldova.
1. 3. Metodologia cercetrii jurnalismului social
Analiza metodologiei cercetrii se impune ca element constitutiv al oricrui studiu
fundamental, pentru c anume ea ofer direciile generale pe care se axeaz fundamentele teoretice
48

ale cercetrii oricrui fenomen. Metodologia cercetrii jurnalismului social se bazeaz pe


metodele tiinifice care ofer cele mai mari posibiliti i cele mai relevante perspective de
studiere a fenomenului. Aceste metode, simbolic, pot fi divizate n dou mari categorii: cele
cognitive, axate pe procesele cunoaterii umane n/prin jurnalism, care constituie dimensiunea
gnoseologic a metodologiei cercetrii jurnalistice i cele axate pe existena obiectiv a lucrurilor
n natur, care formeaz dimensiunea ontologic a metodologiei cercetrii jurnalistice.
Aa cum am afirmat mai sus, jurnalismul social ca fenomen mediatic cu identitate distinct
se afl n atenia teoreticienilor din domeniul mediatic-comunicaional, devenind obiect de
cercetare al acestora, relativ recent. Dar cercetrile i studiile privind natura social a
jurnalismului, n genere, nregistreaz o evoluie mult mai timpurie. Cercettorii care au studiat
acest fenomen, au oferit variate perspective asupra mass-mediei i asupra contextelor sociale n
care ea a aprut i pe care le-a reflectat i le-a influenat n timp i n spaiu. Ei au utilizat
instrumentare diferite i un spectru foarte variat de metode de cercetare. Reiterm, c din
multitudinea de abordri metodologice ale jurnalismului ca fenomen, care s-au afirmat de-a lungul
anilor i exist la moment n teoria comunicrii, pentru noi prezint interes acelea care au pus n
circuit raionamente sociale ale comunicrii/jurnalismului i care actualmente formeaz
patrimoniul teoretic al jurnalismului social. Trecerea n revist a acestora o vom ncepe cu
lucrrile cercettorilor colilor: de la Palo Alto, Chicago, Toronto i, parial, ale acelei de la
Frankfurt.
Pentru cercetrile sale, coala de la Palo Alto a utilizat diverse modele teoretice i concepte
din cibernetic, lingvistic, logic, abordnd comunicarea att deductiv, ct i inductiv, prin
metode, precum observaia i analiza. J. Lohisse remarc: Noile idei au aprut din cercetrile
teoretice, dar i n cadrul instituiilor clinice: de fapt, cercettorii au depus efortul de a-i confrunta
modelele i conceptele cu analiza comunicrii reale, n primul rnd i chiar exclusiv din domeniul
psihiatriei [52].
Caracterul de noutate al abordrii paloaltiste ns rezid n faptul c ei primii au aplicat
sinteza ca metod de cercetare a fenomenelor comunicaionale, or, pn atunci n tiinele
socioumane era utilizat demersul analitic. Ei au cercetat comunicarea ca un ansamblu de elemente
n interaciune (n care modificarea unuia antreneaz modificri n toate celelalte elemente) care
formeaz un sistem cu o structur i cu o dinamic aparte, punnd n circuit dou noiuni de baz:
interaciunea, care implic ideea unei relaii mutuale, a unei aciuni reciproce i contextul, care
reprezint mediul sau ansamblul de elemente din mediu, ale crui atribute afecteaz sistemul su i
care sunt afectate de el.

49

Dac la nceputul secolului trecut paloaltitii analizau comunicarea doar din perspectiva
dinamicii forelor i a raporturilor de cauzalitate dintr-o interaciune, n anul 1942, G. Bateson
modific aceast viziune prin introducerea feedbackului ca element al procesului comunicaional.
El i reconsider cercetrile sale anterioare i ncepe s abordeze comunicarea ca un sistem de
mesaje ce funcioneaz sub form de bucle, n care energia de rspuns este oferit de receptor i
nu de impactul elementului declanator. Bateson a utilizat principiile demersului sistemic (comun
cu gndirea cibernetic), lund drept cadru metodologic relaiile din interiorul unei reele, n care
acioneaz mecanismele circulare de reglare, iar prin aceasta el a abandonat concepia liniar i
oarecum determinist a succesiunii aciunilor i reaciilor ntre actorii izolai ai procesului de
comunicare.
Un alt concept metodologic asupra comunicrii mediatice a fost propus de exponenii colii
de la Chicago. Perspectiva din care abordeaz coala de la Chicago comunicarea mediatic se
aseamn cu cea a colii de la Palo Alto datorit faptului c ambele trateaz conceptele de
comunicare, de comportament i de nelesuri ale mesajelor, pe care le abordeaz din perspectiva
dinamicii interaciunii ce poate fi i ea modificat n urma interpretrii. Diferenele de abordare
rezid n faptul c coala de la Palo Alto pune n circuit un concept de analiz psiholingvistic a
mass-mediei, iar coala de la Chicago unul de analiz sociologic.
Exponenii colii de Chicago au identificat primii importana conceperii comunicrii n
raport de complementaritate cu sociologia. Ei au ajuns la concluzia c realitatea poate fi cercetat,
evaluat i modificat doar prin corelarea acestor dou perspective. n opinia exponenilor acestei
coli, socializarea i formarea personalitii se articuleaz n procesul de comunicare, de aceea
problematica comunicrii sociale sau a jurnalismului social trebuie conceput ntr-un raport de
complementaritate cu cea sociologic; cele dou perspective se cer corelate pentru a descifra
corect realitatea i, mai ales, pentru a contura soluii adecvate, capabile s ghideze evoluia
acesteia [30, p. 97].
Pentru cercetrile sale, coala de la Chicago a utilizat diverse metode, ntre care: observaia
i investigaia social pentru a identifica i a determina specificitatea diverselor categorii de
public/auditoriu; observaia i analiza pentru a cerceta opinia public, a diferenia publicul de
mas; metoda biografic ancheta pentru a depista percepiile i reaciile publicului etc.
coala de la Toronto se ncadreaz n contextul cercetrilor noastre graie, n primul rnd,
lucrrilor lui M. McLuhan care, dei a promovat determinismul tehnologic n comunicare, a
reuit s creioneze o teorie social a mass-mediei. El susine c produsele mediatice sunt
importante nu att prin coninutul lor, ci mai curnd datorit efectelor lor, natura mediei fiind
determinant; c, datorit noilor tehnologii, s-a produs hibridizarea tehnic a formelor mediei,
50

intensificarea circulaiei informaiei, efectele mediei fiind direct proporionale cu tipul de media
care distribuie informaia. Pentru McLuhan impactul radical al noilor forme de comunicare
asupra dimensiunilor spaiului i timpului, dar i asupra percepiei umane constituie raiuni
dominante [8, pp. 3-7].
Pentru cercetrile sale, coala de la Toronto a utilizat diverse metode, ntre care: observaia,
metoda istorismului, analiza, sinteza. Caracterul de noutate al cercetrilor acestei coli rezid n
faptul c accentul cercetrilor asupra percepiilor a fost deplasat de la mesajul informaiilor
mediatice spre formele tehnice de difuzare a lor.
coala de la Frankfurt, cunoscut i ca coala critic, este de orientare interdisciplinar i
i are originea n teoriile neomarxiste promovate n cadrul Institutului de Cercetri Sociale
nfiinat n 1923. Ea se opune direciei de cercetare cantitativ i de suprafa, specific
empiritilor, aprut ca urmare a standardizrii culturii i transformrii acesteia n marf. Primele
studii realizate n cadrul colii de la Frankfurt se fac importante prin faptul c au creat contextul
tiinific de afirmare a paradigmei funcionaliste, iar studiile mai trzii au format baza conceptual
a acesteia. Paradigma funcionalist a comunicrii de mas a preluat matricea de cercetare
specific curentului funcionalist din sociologie i, utiliznd metodele i gndirea sociologic, a
inaugurat abordarea sociologic a comunicrii, bazat pe cercetri concrete, care integreaz
difuzarea i receptarea mesajelor n reele grupate i n relaiile interpersonale, care structureaz
publicul i difereniaz persoanele receptoare [33, p. 8].
n anul 1944, n SUA a aprut lucrarea semnat de reprezentanii colii de la Frankfurt Th.
W. Adorno i M. Horkheimer Dialectica Iluminismului, care a constituit baza sociologiei
contemporane a comunicrii n mas. n opinia autorilor, industriile culturale contemporane sunt
n msur s influeneze foarte uor publicul care este un produs pasiv i loial capitalismului
trziu. Acest fenomen, consider ei, a fost posibil s se afirme graie industrializrii culturii de
mas, realizat cu ajutorul i prin intermediul mass-mediei, n primul rnd [44]. Studiile
exponenilor colii de la Frankfurt au fost realizate prin mai multe metode de cercetare, ntre care:
metoda istoric, analiza, sinteza, comparaia etc.
Identificarea i expunerea detaliat a rezultatelor cercetrilor realizate de exponenii colilor
analizate mai sus, precum i a metodologiilor pe care acetia le-au aplicat demonstreaz valoarea
acestor studii, care au format fundamentul tiinific pentru abordrile ulterioare ale fenomenului
mediatic-comunicaional.
Primele cercetri pe domeniul comunicrii, care au stat la baza cercetrilor ulterioare ale
jurnalismului, n general, i ale jurnalismului social, n particular, au fost marcate de tendina
existent la sfritul secolului al XIX-lea de a descompune domeniile de cercetare n subdomenii
51

nguste, fapt care a generat variate abordri de natur: psihologic, istoric, sociologic, filologic,
politologic, filosofic etc. n a doua jumtate a secolului al XX-lea situaia se modific,
cercetrile punctuale i hiperspecializate fiind substituite cu cele complexe i interdisciplinare.
Ca urmare, s-au dezvoltat din ce n ce mai mult demersurile care implicau specialiti,
metodologii i modele conceptuale aparinnd mai multor domenii. Cercetarea de unul singur a
fost completat de cercetarea cu echipe de specialiti aparinnd unor discipline diferite [1, p. 5].
C. Blceanu-Stolnici susine c demersul interdisciplinar nu presupune un simplu dialog
ntre specialitii din domenii diferite n jurul unei anumite probleme, esena interdisciplinaritii
fiind reprezentat de integrare, care presupune contopirea, interconectarea datelor i informaiilor,
metodelor, instrumentelor, conceptelor i teoriilor din dou sau mai multe discipline. Este vorba
de un efort cognitiv dificil, dar extrem de eficient. Metodologia cercetrii influenei mass-mediei
asupra opiniei publice din perspectiva teoriei spiralei tcerii, de exemplu, este un argument forte n
favoarea acestei afirmaii. Or, pentru a demonstra funcionalitatea acesteia, autorul a utilizat
metodele sociologice de cercetare: cea a interviurilor si cea a anchetelor panel prin care s-a
ncercat identificarea inteniei de vot a alegtorilor, disponibilitii lor de a se exprima public n
favoarea unui partid, a interesului fa de politic, precum i identificarea tipurilor de contacte pe
care ei le stabilesc cu mass-media. Dei a fost testat n baza unui eveniment de natur politic,
aceast teorie are valoare i se aplic i n domeniul social, de aceea considerm justificat decizia
noastr de a face referiri la acest mecanism n contextul cercetrilor respective.
Perspectiva psihosocial asupra comunicrii este un exemplu de abordare interdisciplinar
care, pentru cercetarea caracterului relaiilor i a efectelor pe care le genereaz actul de
comunicare, a cumulat metode de cercetare att din psihologie, ct i din sociologie. ntr-o prim
etap, psihologia ca tiin nu a fost preocupat de domeniul comunicrii. Reconsiderarea rolului
comunicrii n nelegerea psihicului uman a avut loc odat cu dezvoltarea psihologiei
experimentale a behaviorismului i, mai ales, a gestaltismului, a dinamismului tipologic i a
psihologiei nvrii [67, p. 192]. n opinia cercettoarei V. Marinescu, studiul psihosociologic al
teoriei comunicrii pornete de la o serie de presupoziii, printre care i aceea c nu exist n
societate, n sfera uman, un domeniu separat i autonom al comunicrii. Comunicarea este o parte
constitutiv a societii, a construirii, organizrii i funcionrii acesteia, iar interaciunile umane
sunt fapte sociale cu caracter comunicaional [67, p. 205]. De aceea, comunicarea este un proces
social fundamental, poate i trebuie studiat prin convergena metodelor de cercetare tiinific,
specifice att sociologiei, ct i psihologiei.
Complexitatea fenomenului mediatic impune folosirea nu doar a metodelor de cercetare
tiinific specifice sociologiei i psihologiei, ci i a celor din domeniul istoriei, care au fost i sunt
52

folosite pe larg n cercetrile mediatic-comunicaionale contemporane. Un exemplu de acest fel ne


poate servi studiul despre rolul social al presei Patru teorii ale presei [170], semnat n 1956 de
ctre profesorii americani F. Siebert, Th. Peterson i W. Schramm. Utiliznd metoda istoric de
cercetare, autorii respectivului studiu au ajuns la concluzia c relaia trilateral: mass-media
societate putere este determinat de contextul istoric n care se afirm. n cercetrile ce au fost
iniiate n scopul identificrii cauzelor care au condus la reducerea interesului i ncrederii
populaiei fa de informaia mediatic i la scderea tirajelor publicaiilor periodice au mai fost
aplicate diverse metode de cercetare sociologic, ntre care: observaia, analiza, sinteza, iar pentru
colectarea de date empirice au fost folosite ancheta sociologic i sondajul sociologic.
n aceast perioad cercetrile mediatice se concentreaz pe rolul social al jurnalismului. Ele
definesc instituiile mediatice i, respectiv, jurnalitii drept mesageri i constructori ai realitii
care se afl ntotdeauna n centrul vieii publice. Aciunea lor n raport cu publicul este una
neconstrngtoare, mai mult de natur moral, de aceea impactul i efectele lor asupra
publicului, la prima vedere, par a fi imperceptibile. Jurnalismul afecteaz viaa social, fr ca
indivizii s fie contieni de aceasta, pentru c el face parte din universul indivizilor asupra cruia,
pe de o parte, i exercit influena, iar, pe de alt pare, l modeleaz i l modific ntr-o anumit
msur. Aadar, cercetarea jurnalismului ca fenomen social, graie caracterului lui interdisciplinar,
impune corelarea teoriilor i utilizarea instrumentarelor i metodologiilor de cercetare specifice
diferitor domenii tiinifice.
Spre deosebire de multitudinea de teorii i concepte metodologice privind caracterul social
al comunicrii mediatice, teoria i metodologia cercetrii jurnalismului social este foarte modest
i aceasta datorit faptului c actualmente exist puine studii i cercetri complexe dedicate
jurnalismului social ca activitate mediatic cu identitate distinct.
Jurnalismul social ca obiect autonom al cercetrilor tiinifice s-a afirmat, mai mult dect n
alt parte, n Rusia datorit, nti de toate, transformrilor globale social-politice i economice care
s-au produs la finele anilor 90 ai secolului trecut. Graie acelor conjuncturi, la sfritul secolului
al XX-lea - nceputul secolului al XXI-lea, jurnalismul social devine obiectul de studiu al mai
multor savani cu renume pe domeniul media din Rusia, ntre care: T. , . Maka, M.
, care au abordat jurnalismul social ca pe un fenomen mediatic cu identitate distinct,
complex, pluridimensional, cu problematica sa i cu instrumentarul su specific de reflectare a
problemelor i a proceselor sociale, care constituie subiectul de reflecie a acestuia. Analiza,
prioritar sociologic a jurnalismului social, realizat de acetia, a avut la baz mai multe metode
de cercetare, ntre care: metoda istorismului, observaia, analiza cantitativ i calitativ, sinteza,
sondajul, ancheta, chestionarul etc.
53

Pentru cercetarea jurnalismului social din presa comunitilor mici i medii, . a


utilizat o metodologie a cercetrii bazat pe teoria refleciei i pe abordarea constructivist a
fenomenului respectiv, precum i analiza cantitativ i calitativ a produselor pe domeniul social.
De menionat faptul c jurnalismul social ca obiect de investigaie tiinific nu s-a bucurat
de atenia cercettorilor pe domeniul media nici din spaiul romnesc, nici din spaiul
moldovenesc. n Romnia, abia n anul 2007 a aprut lucrarea lui V. Vlcu Jurnalismul social
primul i deocamdat unicul studiu dedicat jurnalismului social, care nu este nici studiu
monografic i nici lucrare tiinific, ci mai degrab un ghid care i propune s explice
jurnalitilor modul i felul n care acetia pot pune cercetarea sociologic n slujba mass-mediei.
Autorul pune n corelaie tehnicile jurnalistice i metodele cercetrii sociale, abordarea sociologic
a fenomenului de jurnalism social fiind evident n acest context. Actualmente, nici n Republica
Moldova nu exist analize, studii, lucrri tiinifice fundamentale dedicate fenomenului de
jurnalism social, excepie fiind articolele tiinifice semnate de autorul acestui studiu, n care au
fost analizate, sporadic i fragmentar, unele aspecte ale fenomenului n cauz, pentru care au fost
utilizate, ntr-o msur mai mare sau mai mic, toate metodele enunate mai sus.
Aadar, jurnalismul social este un fenomen plurivalent i multidimensional care solicit
abordri foarte variate. Analiza acestuia nu poate fi realizat prin cercetri punctuale i
hiperspecializate, ci prin cercetri complexe i interdisciplinare. Demersul tiinific privind
specificitatea jurnalismului social este unul interdisciplinar, or, solicit utilizarea metodologiilor i
modelelor conceptuale care aparin mai multor domenii tiinifice. Abordarea interdisciplinar
presupune interconectarea metodelor, conceptelor, teoriilor i instrumentelor din alte discipline,
aceasta asigurnd demersului tiinific un caracter complex i integral. Dat fiind acest fapt, autorul
a utilizat n studiul respectiv metodologii specifice sociologiei, psihologiei, istoriei etc.
Astfel, ntru studierea fenomenului de jurnalism social au fost folosite mai multe tipuri de
cercetri, ntre care: cercetarea extensiv care a permis lrgirea inventarului de cunotine despre
domeniul jurnalismului social; cercetarea intensiv care a permis adncirea nelegerii prin
explicarea specificitii acestuia; cea longitudinal care a permis evidenierea cadrului evolutiv al
domeniului cercetat i cea transversal care a permis identificarea strii de moment a jurnalismului
social autohton.
n timpul efecturii cercetrilor actuale privind jurnalismul social, autorul a aplicat metode i
principii care in de instrumentarul intelectual de cunoatere tiinific, i anume: documentarea,
conceptualizarea, inducia i deducia, interpretarea datelor, analiza i sinteza, modelarea,
abordarea sistemic etc. Suportul teoretico-tiinific i metodologic aplicat la realizarea prezentei
cercetri a fost determinat de caracterul multidisciplinar al temei investigate.
54

Abordarea integral a permis examinarea complex a jurnalismului social, prin aplicarea


conjugat a diverselor metode de cercetare, cum ar fi: metoda istoric, metoda sistemic, metoda
comparativ, metoda structural-funcional, metodele i tehnicile sociologice de cercetare. Pentru
a conferi validitate studiului, am combinat mai multe metode de cercetare i aceasta pentru c
nicio metod nu poate fi considerat perfect, iar neajunsurile uneia dintre metode pot fi
compensate prin calitile alteia. Acest procedeu, numit triunghiular, a fost utilizat pentru:
identificarea diverselor interpretri ale jurnalismului social, obinerea datelor relevante pentru
subiectul ales, ncorporarea elementelor contextuale sociale i tehnologice, deschiderea noilor
perspective n investigaia tiinific a fenomenului de jurnalism social.
Astfel, prin aplicarea metodei istorice, autorul a reuit, pe de o parte, s construiasc o
reflecie evolutiv a fenomenului de jurnalism social, iar, pe de alt parte, s obin o imagine
obiectiv a factorilor declanatori ai acestuia i a problemelor cu care se confrunt el actualmente.
Metoda istoric a permis determinarea contextului n care s-a afirmat jurnalismul social n
Republica Moldova i interpretarea fenomenelor ntr-o succesiune istoric, astfel nct a fost
posibil de construit raionamente privind evoluia i de emis judeci de valoare despre trecutul
acestuia.
Metoda sistemic a permis analiza de ansamblu i a oferit o imagine clar i cuprinztoare
asupra jurnalismului social ca proces i ca produs mediatic, asupra strategiilor i practicilor
operaionale specifice doar acestui tip de jurnalism. Analiza sistemic a fost aplicat inndu-se
cont de principiul istorismului i cel al determinismului social. Metoda sistemic a fost folosit
pentru studierea interdependenei proceselor i practicilor operaionale din jurnalismul social, care
reprezint un complex integral de procedee sistemice ce pot fi cercetate doar prin abordarea
interdisciplinar.
Observaia a fost aplicat n mediul natural al obiectului de cercetare i a permis studierea
cadrului evolutiv al jurnalismului social, a celui relaional al jurnalitilor, precum i a celui
acional al mass-mediei. La fel, observaia ne-a folosit la analiza contextului general mediatic n
care acioneaz jurnalismul social. n acest studiu am utilizat att tehnica de observaie
participativ, ct i cea nonparticipativ. Observaia a fost una structurat, or, pentru clasificarea i
cuantificarea obiectului cercetat au fost aplicate diverse scheme prestabilite de urmrire.
Observaia a permis obinerea unor date factologice de o diversitate foarte mare i de o amploare
pe msur.
Metoda comparativ a fost folosit pentru identificarea unor patternuri generale i pentru
stabilirea unor elemente specifice jurnalismului social, precum funciile i rolurile acestuia, i
pentru realizarea de predicii privind evoluia genurilor utilizate n jurnalismul social. Metoda
55

comparativ a facilitat evidenierea aspectelor comune i distincte ale modelului jurnalismului


social, precum i analiza problemelor sociale ca subiect de reflecie a acestuia. Studiul comparativ
a reliefat compoziia de genuri jurnalistice a fluxului informaional al jurnalismului social
autohton n condiiile situaiei de tranziie a formelor de expresie a produselor mediatice
fenomen specific tuturor elementelor sistemului mass-mediei din Republica Moldova. Aplicarea
metodei ne-a ajutat s studiem factorii intramediatici i cei extramediatici care influeneaz
produsele jurnalistice pe domeniul social. Totodat, metoda respectiv a fost necesar pentru
cercetarea opiniilor, punctelor de vedere, viziunilor i a modelelor de comportament profesional n
procesul de mediatizare a realitii sociale.
Metoda structural-funcional a fost folosit pentru definirea cadrului de existen i a
nivelului de funcionalitate a jurnalismului social. Structuralismul a oferit posibiliti de
construcie teoretic i, n acelai timp, de analiz empiric a jurnalismului social ca model de
activitate mediatic i a demonstrat virtuile teoretice ale fenomenului de jurnalism social.
Abordarea structural-funcional a permis att explicarea fenomenului de jurnalism social,
inclusiv a subiectului de reflecie, a obiectivelor, rolurilor i funciilor acestuia, ct i explicarea
funcionrii jurnalismului social, a cadrului relaional i acional pe care l stabilete, a structurii,
compoziiei, diapazonului tematic al fluxului jurnalistic, a calitii produsului mediatic pe
domeniul social etc. Diferenierea pe niveluri a analizei structurale a permis formularea
raionamentelor privind specificitatea jurnalismului social televizat, radiofonic, on-line i din presa
tiprit. Aceast metod a fost de un real folos n elaborarea modelului de jurnalism social ca
element autonom i independent al jurnalismului contemporan.
n cadrul studiului curent am utilizat metode i tehnici sociologice de cercetare, cum ar fi:
analiza de coninut sau analiza cantitativ-calitativ, chestionarul i observaia. Analiza de coninut
a fost aplicat la cercetarea produselor mediatice pe domeniul social din jurnalismul audiovizual,
jurnalismul radiofonic, din presa tiprit, din jurnalismul on-line.
Chestionarul a fost aplicat pentru cercetarea opiniilor jurnalitilor privind jurnalismul social
ca proces i ca produs mediatic, precum i privind cadrul lor relaional i acional.
Observaia a fost aplicat pentru cercetarea evoluiei jurnalismului social, a strii actuale i a
tendinelor lui de dezvoltare, precum i pentru cercetarea reaciilor consumatorilor la produsele
jurnalistice care reflect problemele sociale.
n continuare vom descrie din perspectiv metodologic i de coninut cercetrile care au
stat la baza tezei.
n cadrul primului studiu Specificul activitii de creaie n jurnalismul social din
Republica Moldova autorul a efectuat analiza de coninut a fluxului de informaii pe domeniul
56

social din produsul jurnalistic generalist sub aspectul volumului, ponderii, precum i din punctul
de vedere al interaciunii sociale a diverselor tipuri de informaii. Eantionul cercetrii l-au
constituit 15 719 materiale, produse i puse n circuitul informaional de ctre: trei publicaii
periodice, trei posturi de radio, trei posturi de televiziune i trei portaluri de tiri. Din totalul de 15
719 materiale, 1 667 de materiale revine publicaiilor periodice, 3 848 posturilor de radio, 5 355
posturilor de televiziune i 4 849 portalurilor de tiri.
Selectarea surselor de informare a fost realizat n baza urmtoarelor criterii:
1. Caracterul postului/ziarului: generalist, specializat.
2. Arealul de acoperire mediatic: naional, local.
3. Formatul: tradiional, nou.
4. Statutul: public, privat.
n rezultat, pentru analiz au fost selectate urmtoarele posturi de televiziune, radio, ziare,
portaluri de tiri:
1. Posturi de televiziune: Moldova 1 (generalist, acoperire naional, format tradiional,
statut public), Jurnal TV (generalist, acoperire local, format nou, statut privat) i Publica TV
(specializat, acoperire naional, format nou, statut privat).
2. Posturi de radio: Radio Moldova (generalist, naional, tradiional, public), Radio Chiinu
(generalist, local, format nou, privat) i Vocea Basarabiei (generalist, naional, format nou,
privat).
3. Ziare: Moldova Suveran (generalist, naional, tradiional, cotidian), Jurnal de Chiinu
(generalist, naional, format nou, sptmnal) i Timpul (generalist, naional, format nou,
sptmnal).
4. Portaluri de tiri: Noi.md, IPN.md i Ziarulnational.md. Portalul Noi.md este o instituie
autonom care ntrunete toate caracteristicile i particularitile platformelor on-line; IPN.md este
varianta on-line a fluxului generalist al Ageniei de tiri IPN; Ziarulnational.md reprezint
varianta on-line a publicaiei periodice Ziarul National. Includerea ultimelor dou instituii n lista
de monitorizare a fost una contient i premeditat, or, dei IPN este agenie de tiri, iar Ziarul
National publicaie periodic, n varianta on-line acestea activeaz ca portaluri de tiri. Tendina
de extindere i de modificare a activitilor tradiionale ale instituiilor mass-mediei i implicarea
tot mai activ a lor n jurnalismul on-line genereaz modificri conceptuale nu doar la nivelul
formelor de expresie sau al tehnicilor de realizare a materialelor, ci i la nivel de identitate a
acestora. Or, producerea n paralel a materialelor tradiionale i a celor on-line, ultimele existnd
ca un produs independent, conduce la modificarea conceptului iniial al instituiilor mass-mediei,
care obin un statut dublu de ziar/agenie i de portal de tiri, n acelai timp. Acest fenomen,
57

care se afirm din ce n ce mai mult pe piaa mediatic, ne-a i determinat s ne oprim alegerea
anume asupra acestor instituii, ele demonstrnd cert c convergena mediatic a devenit o practic
frecvent n jurnalismul autohton.
Selectarea materialelor. Pentru cercetare au fost selectate toate materialele pe domeniul
social, care au fost puse n circuitul informaional n perioada 1 ianuarie 2015 - 30 iunie 2015, de
ctre cele 12 instituii media menionate mai sus. Pentru cercetarea portalurilor de tiri au fost
folosite arhivele electronice, pentru posturile de radio i TV arhivele electronice ale acestora,
combinate cu monitorizarea direct, iar pentru cercetarea ziarelor doar monitorizarea direct.
Analiza de coninut a fost axat pe cercetarea urmtoarelor aspecte: problematica
materialelor de pres, sexul protagonitilor, mediul de reziden a protagonitilor sau mediul n
care s-a produs evenimentul, genurile jurnalistice. Studiul a avut urmtoarele scopuri:
- stabilirea numrului total de materiale jurnalistice pe domeniul social i a numrului de
materiale produse de fiecare element al sistemului mass-mediei n parte;
- identificarea compoziiei, per ansamblu, a fluxului mediatic i a fluxurilor puse n circuitul
informaional, n particular, de ctre posturile de radio, posturile de televiziune, ziarele i
portalurile de tiri enunate mai sus;
- determinarea coraportului cantitativ ntre jurnalismul de informare i cel analitic n
produsul mediatic generalist pe domeniul social;
- identificarea ponderii genurilor de pres n jurnalismul de informare;
- identificarea ponderii genurilor de pres n jurnalismul analitic;
- constatarea tipurilor de mesaje promovate de materialele jurnalistice;
- stabilirea prioritilor mediatice din perspectiva arealului de mediatizare;
- constatarea tipurilor de personaje din perspectiva vrstei i a sexului.
Cercetarea a avut dou mari axe de interes: identificarea locului i importanei jurnalismului
social n interiorul produselor mediatice generaliste, pe de o parte, iar, pe de alta identificarea
calitii, frecvenei i tipului de produse specializate pe domeniul social, dincolo de latura
informativ. n urma realizrii acestui studiu au fost obinute date referitoare la structura i
consistena fluxului informaional pe domeniul social, tipologia materialelor jurnalistice, frecvena
utilizrii genurilor jurnalistice etc.
Att produsul specializat pe domeniul social, ct i cel generalist ne-au interesat din punct de
vedere cantitativ i calitativ, or, de rnd cu cantitatea i frecvena, am analizat, de asemenea,
ponderea i discursivitatea acestora. n lectura rezultatelor cercetrii, ambele metode s-au mbinat
ntr-o singur interpretare, pentru mai mult coeren.

58

Urmtorul studiu Nivelul i gradul de percepere a procesului de creaie n jurnalismul


social de ctre reprezentanii mass-mediei a avut drept scop cercetarea opiniilor jurnalitilor
specializai pe domeniul social fa de procesul de creaie i de calitatea serviciilor de mediatizare
a realitii sociale pe care ei le presteaz. Cercetrile au fost realizate n perioada 14 - 24 aprilie
2015. Pentru realizarea obiectivelor generale i specifice ale cercetrii a fost aplicat chestionarul,
care permite o analiz complex i profund a opiniilor experilor n domeniu privind cadrul
relaional i cel acional n jurnalismul social. n total, au fost intervievai 100 de experi. n
calitate de experi din sfera jurnalismului social au fost selectate: 25 de persoane care lucreaz n
jurnalismul de televiziune, 25 de persoane din jurnalismul radio, 25 de persoane din presa
tiprit i 25 de persoane din jurnalismul on-line. Criteriul principal de selectare a acestor
persoane a fost practicarea jurnalismului social. Au fost selectate cte 25 de persoane n fiecare
grup, pentru a putea efectua comparaia ntre grupuri. Aceast cercetare a fost axat pe
identificarea transformrilor valorice, ocupaionale i identitare ale jurnalitilor care scriu pe teme
sociale.
ntrebrile din chestionar au fost structurate n patru compartimente. n primul compartiment
au fost incluse ntrebrile privind evenimentele, problemele sociale cel mai des selectate pentru a
fi mediatizate i tematica acestora; sursele de informare a jurnalitilor despre evenimente sau
probleme; sursele utilizate de jurnaliti pentru colectarea informaiilor; factorii care stabilesc
agenda mediatic. n al doilea compartiment au fost incluse ntrebri cu referire la produsele
jurnalismului social i au vizat: genurile care sunt utilizate cel mai des, numrul de surse folosite
de jurnaliti n diverse tipuri de materiale, aspectele cantitative i frecvena produselor mediatice
pe domeniul social. n al treilea compartiment au fost incluse ntrebrile privind viziunile
respondenilor despre jurnalismul social ca proces, calitatea serviciilor prestate i obstacolele cu
care ei se confrunt n mediatizarea realitii sociale i care afecteaz randamentul acestui proces.
Al patrulea compartiment a inclus ntrebrile privind funciile i rolurile mass-mediei n
reflectarea realitii sociale i gradul de implicare a auditoriului n formarea agendei mediatice pe
domeniul social.
Concomitent, autorul a analizat jurnalismul social din Republica Moldova i ca proces.
Studiul a avut drept scop cercetarea cadrului relaional i a celui acional al jurnalitilor care
abordeaz problematica social. ntru realizarea scopului studiului ne-am propus s cercetm:
- reprezentrile sau ideologiile profesionale privind implicaiile jurnalitilor n procesul de
mediatizare a realitii sociale;
- tipurile de aciune mediatic;
- tipurile de abordri mediatice ale realitii sociale;
59

- practicile operaionale utilizate n jurnalismul social;


- strategiile i tehnicile de mediatizare.
Valorile organizaionale, identitatea i practica jurnalistic au fost cercetate prin aplicarea
metodelor calitative de cercetare, inclusiv: observaia, analiza i sinteza. Cercetarea a fost
conceput astfel nct s permit descrierea aprofundat a metodelor de colectare i de prelucrare a
informaiei, a practicilor operaionale din mediul studiat, n scopul definirii activitilor, situaiilor
i tendinelor care documenteaz starea de lucruri n jurnalismul social televizat, radiofonic, online i din presa tiprit, precum i n fluxul general de informaii pe domeniul social. Acest studiu
de caz este unul de tip longitudinal, n care datele colectate i analizate vizeaz toate etapele
procesului de creaie n jurnalismul social. Avantajul principal al acestui instrument metodologic a
fost acela c autorul a putut observa, analiza i explica situaiile i strile psihologice prin care trec
jurnalitii i transformrile procesuale ale aciunii mediatice n diverse momente ale ciclului de
colectare, prelucrare i difuzare a informaiilor pe domeniul social.
Cercetarea n cauz a avut trei mari axe de interes: stabilirea etapelor circuitului
informaional n jurnalismul social i elaborarea modelului circular al acestuia, identificarea
cadrului relaional i stabilirea comportamentelor profesionale ale jurnalitilor, identificarea
practicilor operaionale i succesiunea acestora n jurnalismul social. n urma realizrii acestui
studiu au fost obinute date referitoare la cadrul relaional i la cel acional, precum i la strategiile
i metodele aciunii mediatice n jurnalismul social.
Cel de-al treilea studiu Reaciile consumatorilor media n raport cu calitatea produsului
jurnalistic pe domeniul social a avut drept scop de a cerceta reclamaiile consumatorilor fa de
produsul mediatic. Cercetarea a fost realizat n perioada anilor 2009-2015 i s-a axat pe analiza a
89 de cazuri examinate de ctre Consiliul de Pres din Republica Moldova (100% de cazuri),
membru al cruia este i autorul acestui studiu. Metodele de cercetare aplicate au fost analiza de
coninut i observaia, n special observaia participativ.
Cazurile examinate la Consiliul de Pres au fost analizate sub aspect cantitativ i calitativ.
Obiectivele studiului au impus realizarea urmtoarelor scopuri:
- constatarea numrului total de cazuri examinate de Consiliul de Pres;
- identificarea tipurilor de probleme examinate;
- constatarea celor mai frecvente tipuri de nclcri deontologice n jurnalismul social
autohton.
Activitatea Consiliului de Pres a scos n eviden faptul c cele mai multe nemulumiri ale
consumatorilor de produse media in de aspectul social al jurnalismului autohton, lucru deloc
ntmpltor, care demonstreaz, odat n plus, c anume acest tip de jurnalism intereseaz i
60

afecteaz cel mai mult societatea. Examinarea cantitativ-calitativ a activitii Consiliului de Pres
a fost realizat pe perioade echivalente cu mandatul unei componene a Consiliului, adic doi ani.
Acest studiu de caz, de asemenea, este unul de tip longitudinal, n care datele colectate i analizate
vizeaz toate etapele de activitate a Consiliului de Pres.
Jurnalismul social, doar la prima vedere, pare s fie un fenomen pur mediatic. Analiza
jurnalismului social din perspectiva funciilor, rolurilor i efectelor pe care le genereaz scoate n
eviden caracterul lui interdisciplinar, fapt care justific includerea acestuia n categoria
fenomenelor sociale care sunt cercetate prin metodologii diverse. Un argument n plus ar fi c
jurnalismul, n general, i cel social, n particular, sunt obiecte de cercetare pentru exponenii
diverselor domenii tiinifice, ntre care: filosofie, politologie, culturologie, lingvistic, psihologie,
sociologie, istorie etc. Fiecare dintre aceste abordri are specificul su, determinat, pe de o parte,
de unghiul de abordare i de scopul pe care i-l propune s-l realizeze, iar, pe de alt parte, de
instrumentarul, metodele i metodologia utilizat. Dei sunt diferite ca scop, realizare i rezultat,
aceste abordri au unul i acelai obiect de cercetare: legile generale de dezvoltare a mass-mediei,
fenomenele mediatice complexe, modalitile de optimizare a activitii instituiilor mass-mediei i
de eficientizare a produselor mediatice.

1. 4. Concluzii la capitolul 1
1. Analiza cercetrilor privind natura social a jurnalismului scoate n eviden faptul c,
ncepnd cu secolul al XX-lea, acesta a fost obiect de cercetare pentru mai muli savani din
diferite domenii tiinifice conexe jurnalismului, iar conceperea rolului social al jurnalismului n
societate se datoreaz nu doar specialitilor n comunicare, ci i, sau n primul rnd,
reprezentanilor unor domenii tiinifice foarte variate, precum: sociologie, politologie, psihologie,
lingvistic, filosofie, istorie etc., fapt care demonstreaz, odat n plus, caracterul interdisciplinar
al comunicrii mediatice.
2. Cercetrile jurnalistice privind vocaia social a jurnalismului au nceput n secolul al
XIX-lea i au luat amploare n anii 40 - 60 ai secolului trecut, cnd s-au conturat cele mai multe
modele i teorii ale comunicrii mediatice. Acest aspect continu s fie n atenia cercettorilor i
n secolul al XXI-lea, dovad constituind numrul mare de lucrri pe acest subiect, care au aprut
n ultima perioad de timp.
3. Analiza teoretic a jurnalismului social ca fenomen mediatic cu identitate distinct este n
faz incipient, or, pn n anii 90 ai secolului al XX-lea, elaborrile teoretice au tratat
jurnalismul social drept element constitutiv al diapazonului tematic al produciilor jurnalistice.
Puinele studii reprezentau jurnalismul social ca pe un element constitutiv al diapazonului mass61

mediei sau ca pe o disciplin n cadrul problematicii acesteia i nu puneau n valoare conceptul de


jurnalism social ca o activitate mediatic identitar.
4. Jurnalismul social ca obiect autonom al cercetrilor tiinifice s-a afirmat, mai mult dect
n alt parte, n rile ex-sovietice, nti de toate, datorit transformrilor globale, social-politice i
economice, care s-au produs la finele anilor 90 ai secolului trecut i au fost generate de prbuirea
imperiului sovietic i de constituirea formaiunilor statale independente.
5. Exist totui un vid serios al lucrrilor de specialitate referitoare la fenomenul de
jurnalism social, la rolul i funciile lui n societate, la practicile operaionale pe care le folosete,
la cadrul lui relaional i acional, precum i la specificitatea produselor jurnalistice pe domeniul
social.
6. Demersul tiinific privind specificul jurnalismului social este unul interdisciplinar, or,
solicit utilizarea metodologiilor i modelelor conceptuale care aparin mai multor domenii
tiinifice. Abordarea interdisciplinar presupune interconectarea metodelor, conceptelor i
teoriilor din alte discipline, aceasta asigurnd demersului tiinific un caracter complex i integral.
7. Realitatea impune necesitatea realizrii unor noi cercetri i introducerii de noi materiale
inedite cu referire la problema respectiv i constituirea complex a fenomenului de jurnalism
social, reconstituirea tabloului evoluional-conceptual al jurnalismului social din Republica
Moldova fiind o prioritate a respectivului studiu.

62

2. CONCEPTUALIZAREA FENOMENULUI DE JURNALISM SOCIAL


Definirea jurnalismului social ca fenomen mediatic cu identitate distinct impune o abordare
pluridimensional i transdisciplinar, care ar identifica premisele apariiei i contextul socialistoric n care acesta s-a afirmat i care ar cumula majoritatea caracteristicilor, particularitilor i
funciilor care-i revin. Jurnalismul social, prin caracterul su funcional, controleaz domeniul
social i relaiile pe care acesta le stabilete cu alte domenii ale vieii. Interaciunea domeniilor,
care se raporteaz la societate, n ansamblul ei, trebuie mediatizat permanent, deoarece afecteaz
interesele tuturor. Mediatizarea, n acest context, implic activiti de direcionare a acestei
interaciuni spre modelele care s fac legtura ntre planurile normativ, juridic i procedural.
Rolul jurnalismului social const n crearea unui diapazon tematic, n care cele mai importante
probleme sociale s fie abordate cu regularitate, astfel nct s atrag i s focalizeze atenia
consumatorilor de produse mediatice, iar prin aceasta, s confere problemelor respective un
caracter public i s le transforme n subiecte comune de discuie.
2. 1. Jurnalismul social: abordri teoretico-conceptuale
Definirea jurnalismului social ca fenomen mediatic cu identitate distinct solicit, nti de
toate, claritate asupra noiunii de jurnalism social i impune conceperea unei definiii exhaustive a
fenomenului cercetat, or, actualmente, n literatura de specialitate lipsete o definiie clar a
acestuia. Puinele studii n acest domeniu propun pentru fenomenul de jurnalism social, de cele
mai dese ori, formulri incomplete, unilaterale i chiar ambigue, fapt care justific ncercarea
noastr de a elabora o definiie proprie ce ar exclude abordarea generalist i ar exprima esena
acestei activiti sociale. Clarificarea conceptual a jurnalismului social urmeaz, considerm, a fi
iniiat prin trecerea n revist a explicaiilor pe care le ofer diverse dicionare contemporane. i
deoarece sintagma jurnalism social nc nu se prezint ca o unitate sintactic stabil, se impune
analiza separat a termenilor jurnalism i social.
Dicionarele propun explicaii, mai mult sau mai puin, omogene, pentru termenul jurnalism.
Astfel, jurnalismul este definit drept: ziaristic, gazetrie, publicistic [27, p. 552]; activitatea
sau profesia de a scrie pentru ziare i reviste, de a produce tiri i emisiuni pentru radio sau
televiziune; produsul activitii jurnalistice [341]; profesie sau practic reportericeasc de
fotografiere i redactare a tirilor pentru o instituie mass-media; ziar i revist, pres, n general;
materiale publicate n ziare, reviste [328]; colectarea, scrierea, redactarea i prezentarea tirilor
i a articolelor informative [326]; ocupaie ce presupune colectarea, scrierea, editarea i
publicarea sau difuzarea tirilor [344].

63

Termenul social, conform Dicionarului explicativ al limbii romne, este ceva legat de
viaa oamenilor n societate, de raporturile lor n societate sau fa de societate [27, p. 998]. Alte
dicionare extind sensul termenului social i l definesc drept: produsul unei activiti desfurate
n comun [61]; referitor la societate, caracteristic societii, creat de societate [273]; cu
referire la categorie sau la statut n societate [341]; referitor la societatea uman i la modul de
organizare a ei; interaciunea i coexistena indivizilor n comunitate [326].
Generaliznd explicaiile de mai sus, vom ncerca s cumulm sensul acestora n vederea
definirii sintagmei jurnalism social. Aadar, jurnalismul social poate fi definit drept o activitate
n comun, proprie unui grup de oameni jurnalitilor i produsul activitii profesionale a
acestora care este legat de viaa oamenilor n societate, de raporturile lor n societate sau fa de
societate. Aceast definiie ns este foarte vag i nu reprezint plenar esena jurnalismului
social ca activitate social, de aceea se impune necesitatea extinderii ei prin clarificarea
activitilor prin care se manifest jurnalismul social, a subiectelor lui de reflecie, a implicaiilor
acestuia n viaa unei societi etc. Aadar, n opinia noastr, jurnalismul social poate fi definit
drept un ansamblu de activiti mediatice de documentare, de producere i de diseminare a
informaiilor cu referire la realitatea social i la problemele sociale existente n aceast realitate,
la evoluia i efectele poteniale ale acestora; de identificare i explicare a reaciilor i aciunilor
sociale; de comunicare direct/indirect a ansamblului de soluii necesare rezolvrii unor probleme
sociale; de monitorizare i analiz a politicilor sociale, a deciziilor i a actelor normative cu
referire la activitatea social a persoanelor sau a grupurilor sociale, n vederea susinerii sau
abrogrii acestora; de asigurare i de stimulare a dialogului social pe vertical i pe orizontal ntru
asigurarea armoniei sociale.
Identificarea, analiza i clarificarea premiselor apariiei i a contextului socioistoric de
afirmare a jurnalismului social n Republica Moldova solicit, de asemenea, examinarea
abordrilor privind semnificaiile conceptului de jurnalism social. Din acest punct de vedere,
jurnalismul social, tradiional, este abordat dintr-o perspectiv dubl:
- totalitatea activitilor mass-mediei i a produselor mediatice prin care se contureaz
imaginea unei realiti.
- totalitatea activitilor mass-mediei de reflectare, monitorizare i de evaluare a
problemelor sociale, a eroziunilor sociale ale unei societi: situaia diferitor grupuri sociale
potenial-vulnerabile (a pensionarilor, orfanilor, familiilor cu muli copii, migranilor etc.), a
respectrii drepturilor omului, bunstrii populaiei, calitii serviciilor medicale i educaionale,
problemelor ecologice [317], precum i a relaiilor sociale la nivel de indivizi sociali, grupuri
sociale i societate.
64

Prima abordare se refer la produsul mediatic generalist care, indiferent de problematica sa,
este de natur social. Or, jurnalismul pune n circuit doar informaii care, direct sau tangenial, au
impact i efecte, n particular, asupra individului social i asupra societii, n general. Argumentul
principal c orice produs jurnalistic este doar pentru oameni i/sau despre ei formeaz convingerea
c jurnalismul este un tot ntreg, unitar i nu permite dect o abordare complex. n aceast ordine
de idei, devine imposibil delimitarea conceptual-teoretic a diferitor tipuri de jurnalism, fapt ce
intr n contradicie cu practica social care demonstreaz cert existena jurnalismului politic,
economic, social, art jurnalismului etc. Abordarea respectiv este specific pentru societile n
care viaa social, la rndul ei, este abordat n exclusivitate prin prisma intereselor politice i
ideologice ale forelor guvernatoare. Este specific pentru rile n care rolul presei n societate
este de a susine viziunile i de a promova aciunile celor aflai la putere, ce se autodefinesc drept
unicul garant al funcionalitii vieii sociale. Modelul totalitarist i parial cel autoritarist al presei
sunt elocvente n aceast ordine de idei. Dac, potrivit teoriei autoritare, presei i se interzice cu
precdere critica doar a regimului politic, teoria totalitar extinde zonele tabu pentru massmedia i amplific la maximum mecanismele de constrngere pe care statul le pune n funciune n
raport cu sistemul mediatic. n rezultat, mass-mediei i se atribuie funcii nefireti de
propagandist, agitator i de organizator colectiv, iar obiectivul primordial al acesteia este
susinerea necondiionat a sistemului politic, n circuit fiind puse doar ideile declarate de ctre
guvernani drept adevruri absolute activiti departe de tradiionala misiune a presei de a
culege informaii i de a le prezenta publicului larg [85, p. 35] ntr-o manier onest, obiectiv i
echidistant.
Geneza acestei abordri n jurnalismul moldovenesc, n viziunea noastr, ine de tradiiile
presei sovietice, unde mediatizarea tuturor problemelor, inclusiv a celor sociale, se realiza, n
exclusivitate, prin prisma ideologiei sovietice, iar orice material de acest gen avea, n mod
obligatoriu, o puternic conotaie politic, acest fapt fiind o condiie obligatorie a funcionrii
presei ca instituie social.
Cea de-a doua abordare ncepe s prind contur la sfritul anilor 80 - nceputul anilor 90,
odat cu schimbarea statutului social al mass-mediei n societatea moldoveneasc. Modificrile
social-politice i economice, care s-au produs n Moldova n ultima decad a secolului trecut, au
perturbat relaiile tradiionale ale presei cu statul, cu puterea i cu societatea i au condus la
schimbarea funciilor, rolurilor i obiectivelor mass-mediei i la substituirea unor subiecte de
reflecie, a unor tehnici i tactici vechi de activitate cu altele noi. Realitatea social din Republica
Moldova din ultimul deceniu al secolului trecut a generat un nou tip de produse mediatice despre
oameni i pentru oameni care, graie specificitii sale, a fost numit jurnalism social. .
65

consider c ceea ce distinge jurnalismul social de jurnalismul tradiional este


faptul c jurnalismul tradiional pur i simplu ofer cetenilor informaii i opinii. Dar ce e n
neregul cu aceast informaie i cu aceste opinii decid cetenii nii. Cei care susin ideea de
jurnalism social cred c jurnalitii sunt obligai s furnizeze persoanelor informaiile de care
acestea au nevoie pentru a lua decizii, pentru a se autoguverna i astfel s contribuie la ncurajarea
cititorilor, telespectatorilor, asculttorilor ca ei s devin participani activi n societate [312].
Jurnalismul social este activitatea care d msur capacitii presei de a solidariza indivizii i
de a crea consensuri sociale prin produsele lui mediatice: emisiuni, articole, campanii tematice etc.
El are un caracter manifest-benefic, de la explicarea, pentru cele mai diverse categorii de public, a
normelor i principiilor sociale ale comunitilor n care s-au nscut sau ale grupurilor sociale din
care fac parte la moment, pn la familiarizarea auditoriului lor cu ntregul sistem de valori sociale
existente n societate.
Jurnalismul social reprezint un fenomen social multidimensional, pe potriva cruia trebuie
s fie i conceptualizarea lui. Conceptualizarea jurnalismului social ca fenomen mediatic cu
identitate distinct urmeaz a fi fcut prin identificarea terminologiei, a principiilor de activitate,
a funciilor i rolurilor lui, a practicilor de mediatizare etc. Analiza i clarificarea reperelor
teoretico-metodologice ale jurnalismului social se prezint a fi un obiectiv primar al cercetrii n
cauz, determinate, pe de o parte, de lipsa unor delimitri conceptuale certe ale jurnalismului
social i ale direciilor de activitate a acestuia, iar, pe de alt parte, de lipsa unei conceptualizri
clare a obiectivelor i funciilor pe care el le realizeaz sau trebuie s le realizeze. i aceasta
deoarece:
- procesul de teoretizare a problemei n cauz este ntr-un stadiu incipient, ceea ce duce la
existena simultan a diferitor abordri cu privire la esena jurnalismului social, interpretri ale
conceptelor de baz, clasificri ale activitilor sociale ale jurnalitilor etc.;
- procesul de constituire i de dezvoltare treptat a jurnalismului social ca sistem i
diversificarea i extinderea principiilor lui de funcionare sunt n continu dinamic, generat de
schimbrile i de etapele de dezvoltare a societii.
Delimitarea jurnalismului social de alte tipuri de jurnalism i conceptualizarea acestuia
impun, nti de toate, definirea funciilor i rolurilor lui n societate, identificarea direciilor de
activitate, stabilirea obiectivelor, constatarea caracteristicilor i particularitilor etc. Or, datorit
subiectului su de reflecie, caracterului funcional i tehnologiilor profesionale pe care le
utilizeaz pentru realizarea produselor mediatice, jurnalismul social se prezint ca o activitate
mediatic identitar cu scopuri i forme de expresie specifice.

66

Subiectul de reflecie a jurnalismului social reprezint totalitatea realizrilor, eecurilor i


problemelor sociale care definesc viaa cotidian a indivizilor i a grupurilor sociale n toat
dinamica dezvoltrii ei, precum i relaiile sociale pe vertical i pe orizontal existente ntr-o
societate. Realitatea uman, n opinia lui J. R. Searle, este o realitate social constituit prin
intenionalitate, prin consens public, instituionalizat, guvernat de reguli constitutive, pe de o
parte, i de reguli normative, pe de alt parte. Realitatea social este un construct colectiv i
instituionalizat, care reflect, n fond, dualitatea natural-social a fiinei umane [103].
n general, viaa social poate fi definit drept sistem de interaciuni dintre indivizii sociali,
grupurile sociale i societate, n ansamblu, i de funcionare a instituiilor sociale n baza unor
valori i norme sociale comune. Th. Beger i P. L. Luckmann susin c de obicei viaa cotidian
este considerat a fi realitatea, pentru c aceasta este perceput, de cele mai multe ori, direct i
nemijlocit [11, pp. 29-35]. Viaa social este concomitent subiect de reflecie a jurnalismului
social, precum i obiect al impactului acestuia care are ca scop mbuntirea calitii vieii
sociale.
Jurnalismul social este un mediu care condiioneaz raportarea indivizilor sociali, grupurilor
sociale, factorilor de decizie, comunitilor, n general, la realitatea nconjurtoare, prin aceasta
asigurnd integrarea social a lor. Cel mai adesea, el se manifest ca o parte integr a vieii unei
societi, ca medii de existen foarte diferite, deci ca diferite medii sociale. Totalitatea mediilor
existente ntr-o societate formeaz realitatea social care se prezint ca un sistem complex de
grupuri ce stabilesc relaii, construiesc norme i valori, distribuie poziii, acioneaz i exercit
influene. Dintre toate aceste medii, cel mai important pentru jurnalismul social este totui
domeniul social. Domeniul social poate fi definit drept un ansamblu de elemente
interdependente, ale cror raporturi dinamice au o funcie de integrare i de conservare a
sistemului. Aceste raporturi dinamice exprim corelaii de tipul dependenelor funcionale.
Dependenele funcionale sunt acele concordane dintre nsuirile elementelor care servesc pentru
meninerea sistemului [105, p. 64]. Cercettoarea M. Bulgaru consider c pe un asemenea gen
de concordan se bazeaz finalitatea domeniului ca sistem. Relaia jurnalism social domeniu
social, deoarece este determinant pentru specificitatea proceselor i a produselor mediatice,
impune o cercetare aprofundat care va fi realizat n subcapitolul urmtor.
Realitatea social reprezint tot ceea ce se produce aici i acum, fapt care impune abordarea
ei mediatic prin prisma parametrilor spaiali i temporali. A.-G. Tara [345] susine c abordarea
spaio-temporal este justificat, or, indivizii sociali sunt interesai cu precdere de ceea ce i
afecteaz direct i de ceea ce se ntmpl aproape de ei, n spaiu i timp. Caracteristicile spaiale
i temporale sunt foarte importante n ceea ce privete reflectarea realitii de ctre mijloacele de
67

comunicare n mas, iar subiectele de pres se aleg pornind de la interesul public de moment al
unor indivizi sociali care coabiteaz ntr-un spaiu comun. Interaciunea social, afirm
cercettoarea, este o alt caracteristic a realitii. Viaa fiecrui om se leag de viaa semenilor si
prin diverse interaciuni. Cel mai des ntlnite sunt interaciunile de tip fa-n-fa, conform crora
fiecare om este contient c persoana de alturi triete aceeai realitate, fapt ce implic i
cunoaterea direct, nemijlocit a realitii. Perceperea de ctre indivizii sociali a evenimentelor la
care ei nu au acces direct este modelat i se formeaz n baza reprezentrilor mediatice pe acest
subiect. Abordarea mediatic, n acest context, determin modul n care este perceput nsi
realitatea social la care se raporteaz fiecare persoan n parte.
E. Abrudan [4, pp. 185-191] susine c realitatea cotidian este mediul n care mass-media
stabilete relaii i interacioneaz cu diveri actori, n scopul reproducerii mediatice a acesteia.
Informaiile din realitatea cotidian trec printr-un proces de selectare mediatic, n funcie de care
se contureaz imaginea realitii sociale, iar ntregirea i definitivarea acestei imagini depinde de
modul n care ele sunt abordate mediatic. Graie activitilor mass-mediei se creeaz o realitate
convenional, care exist n paralel cu realitatea obiectiv i care devine recunoscut i general
acceptat din punct de vedere social numai datorit jurnalismului social.
Realitatea social deci se prezint a fi subiect de reflecie a jurnalismului social, precum i
obiect asupra cruia el i exercit influena, activitatea lui definind i, ntr-un fel, conturnd
realitatea i modalitile de percepie ale cititorilor n raport cu aceasta. Jurnalismul social scoate
din anonimat i aduce pe agenda societii diverse probleme care, nimerind n circuitul
informaional sub form de tiri i reportaje, precum i de analize sau comentarii, conduc la
formarea unor opinii individuale, de grup, publice. Mai mult, el ierarhizeaz i d pondere
evenimentelor, fenomenelor, strilor; prescrie i indic reguli, influennd perceperea acestora;
structureaz i mediaz nelegerea proceselor decizionale; canalizeaz, coordoneaz i catalizeaz
micrile actorilor sociali, fapt care dovedete, odat n plus, c mass-media a devenit una dintre
verigile eseniale ale procesului de construire a realitii [12, p. 195]. De menionat c societatea
se raporteaz nu la realitatea obiectiv, ci la modul n care ea a fost perceput i este reflectat n
contiina social, iar, n aceast ordine de idei, jurnalismului social i revine rolul de a pune n
circuitul informaional suficiente produse mediatice de calitate n scopul crerii contextelor
mediatice optimale pentru formarea percepiilor sociale adecvate.
A. i M. Mattelart susin ideea c n construcia social a realitii un rol deosebit le revine
memoriei i culturii locale, precum i societii civile care, n contextul declinului
macrosubiectului stat, devin i mai importante pentru jurnalism [218]. C. Marin accentueaz
importana societii civile ca subiect de reflecie a jurnalismului i consemneaz: Valorizarea
68

societii civile parte inseparabil a procesului de modernizare democratic a vieii sociale


presupune n mod implicit edificarea unui asemenea sistem al comunicrii mediatice n care
substana principal s revin mediilor publice, adic celor care prin natura lor vor avea n
primplan fiina uman, n ipostaza ei de cetean, actor social i politic [116, p. 104].
Cercettoarea . Maka susine c subiectul de reflecie a jurnalismului social l
formeaz conglomeratul de relaii trilaterale ntre sectoarele public, comercial i necomercial care
permanent genereaz noi relaii n structura social a unei societi [317], i, respectiv, noi
subiecte de mediatizare. Tot n acest context se ncadreaz viziunea savantului T. care
enun ideea c subiectul de reflecie sunt nsele societatea i procesele sociale care se produc n
diverse sectoare ale acesteia. Ea identific elementele constitutive, prioritare ale subiectului de
reflecie a jurnalismului social, ntre care:
- mobilitatea social procesul de constituire, de consolidare sau de destrmare a
diverselor grupuri sociale, de migrare a unor indivizi sociali dintr-o categorie n alta, de
modificare a statutului social al acestora determinat de stratificarea permanent a societii;
- instituiile sociale care au menirea de a concepe i de a elabora norme i reguli necesare
pentru reglementarea relaiilor sociale. Instituiile sociale sunt organizaii prin intermediul crora
cetenii i grupurile i exercit drepturile lor sociale i i satisfac nevoile sociale;
- sistemul de valori sociale care determin i regleaz comportamentele sociale. Cultura
organizeaz viaa social, unete oameni i servete drept ghid n dezvoltarea social, or, n baza
valorilor culturale dintr-o societate se formeaz standardele i normele sociale, respectarea crora
devine o obligaie social a cetenilor. Controlul social reprezint aciuni de monitorizare a
practicilor de punere n aplicare a standardelor i normelor, astfel protejnd societatea de
dezintegrare;
- identitatea social a omului care se formeaz n baza unui sistem de caracteristici i
caliti de natur social, specifice societii din care el face parte. La baza oricror structuri sau
procese sociale se afl individul social element fundamental al ntregii structuri care, de
asemenea, este subiect i obiect al tuturor relaiilor sociale. Individul social se afl ntr-o
interaciune permanent, complex i multilateral cu societatea, prin aceasta realizndu-se
socializarea i, n unele cazuri, modificarea identitii lui sociale;
- capitalul social care reprezint o resurs foarte important pentru dezvoltarea durabil a
unei societi. Puterea oricrei societi este n sinergia social, cnd interesele i activitile
diferitor grupuri sociale se asociaz n scopul recunoaterii i realizrii obiectivelor strategice
comune [321, pp. 62-63].

69

Cercettoarea M. promoveaz ideea c subiectul de reflecie n jurnalismul social


l formeaz procesele de reproducere a realitii sociale [133]. Ea afirm c jurnalismul social se
manifest nu doar ca un domeniu de interes profesional, dar, de asemenea, ca o ideologie
profesional special, care a aprut la intersecia dintre jurnalism i asisten social. Or,
activitile practice, specifice jurnalismului social, condiioneaz implicarea jurnalitilor n
rezolvarea problemelor, n promovarea practicilor pozitive de activitate uman, n criticile aduse
opiniilor i atitudinilor neconstructive, prin aceasta poziionndu-i chiar n mijlocul proceselor de
reproducere a realitii sociale.
Jurnalismul social abordeaz problemele care intereseaz ntreaga populaie, indiferent de
apartenena la grupuri i pturi sociale, iar produsul finit al acestuia se ncadreaz n ...categoria
informaiilor funcionale, caracteristice sistemelor vii, nti de toate, omului [134, p. 69]. Natura
funcional a jurnalismului social asigur: coparticiparea cetenilor la luarea deciziilor, integrarea
lor n viaa social, promovarea strategiilor sociale, perfecionarea legislaiei n domeniu etc.
Caracterul funcional al jurnalismului social este structurat astfel nct s acioneze att asupra
individului, ct i asupra comunitii i societii. Complexitatea vieii contemporane impune
necesitatea abordrii realitii prin prisme diferite, precum i racordarea ei la realitatea social, or,
evenimentele economice, politice sau culturale obin valoare doar dac sunt raportate la societate.
Jurnalismul social, n opinia lui C. Marin, mai integreaz mesajele ce abordeaz n mod indirect
problemele sociale sau dispun de conotaia respectiv [98, p. 10]. Cercettorul afirm c se poate
vorbi i despre mesajele jurnalistice care au n vizor efectele sociale ale politicii externe i interne sau
efectul societal al demonopolizrii economice etc.
Analiza situaiilor, diseminarea i asigurarea implementrii standardelor sociale ntru
cultivarea contiinei sociale i formarea culturii civice a societii sunt activiti specifice, n
primul rnd, jurnalismului social. Evenimentele sociale nu apar arbitrar i nu sunt autonome, ci
conexe, nlnuite, de aceea ele trebuie analizate i descifrate, iar cel mai operativ i mai eficient
instrument, n acest context, este mass-media. Alternarea sau chiar mbinarea armonioas a acestor
modaliti de abordare a realitii sociale asigur eficiena materialelor jurnalistice i caracterul
funcional al coninutului, mesajului acestora. . susine c jurnalismul social are
particulariti semnificative de ordin tehnologic, funcional i profesional i c, n esena sa,
jurnalismul are obligaii i responsabiliti care depesc tradiionala activitate a mass-mediei de a
pune n circuit tiri, interviuri, reportaje, articole etc. din i despre lumea nconjurtoare [312].
Caracteristicile funcionale ale jurnalismului social se datoreaz faptului c activitile lui
profesionale apar i se manifest ca un rspuns la ateptrile i nevoile sociale ale persoanelor, or,
jurnalismul social nu doar informeaz sau exprim opinii, ci i intervine direct n viaa social,
70

ptrunde n interiorul grupurilor sociale i se implic n disecarea i analizarea problemelor cu care


se confrunt societatea. Caracterul jurnalismului social este determinat de efectele pragmatice pe
care acesta le genereaz, fapt care condiioneaz procesul de creaie: alegerea subiectelor,
colectarea informaiei factologice, selectarea unghiului de abordare, structurarea textului i
selectarea mijloacelor de expresie.
Caracterul funcional al jurnalismului social reiese din obiectivele generale ale acestuia, ntre
care:
- promovarea informaiei relevante pentru clarificarea valorilor sociale supreme;
- mediatizarea factorilor i prioritilor care nsoesc orice problem public;
- asigurarea unui grad nalt de participare social a ceteanului;
- crearea unui public imaginar cu aceleai valori sociale i viziuni comunitare;
- promovarea valorilor democratice n viaa civic etc.
Obiectivele contureaz sfera de competene generale ce i revine jurnalismului social, ntre
care:
- integrarea individului social n grup, a grupului social n societate, a societii n
comunitatea mondial;
- propagarea normelor morale, sociale;
- asigurarea participrii ceteanului n viaa comunitar/social;
- implicarea ceteanului n luarea deciziilor;
- mobilizarea populaiei pentru soluionarea n comun a problemelor sociale;
- coagularea societii prin furirea reelelor sociale;
- definirea i ierarhizarea prioritilor sociale comunitare i naionale;
- propagarea obiectivelor, valorilor i intereselor comunitar-sociale etc.
Jurnalismul social se prezint ca un fenomen mediatic cu identitate distinct care, n scopul
realizrii obiectivelor lui generale, interacioneaz cu toate sferele vieii publice i cu elementele
constitutive ale acestora, cu guvernanii, precum i cu cei guvernai. Graie acestei interaciuni,
jurnalismul social este vzut foarte diferit. De exemplu, unii specialiti consider instituiile de
informare n mas care practic jurnalismul social drept ageni ai securitii sociale. i aceasta
pentru c oamenii evalueaz, pe baza informaiilor pe care le primesc prin mass-media,
importana evenimentelor care ar putea s-i afecteze n mod direct, anticipeaz unele tendine ale
vieii economice, sociale sau politice i iau, n cunotin de cauz, anumite decizii [20, p. 73].
Totodat, acest calificativ se datoreaz i faptului c n funciile jurnalismului social se ncadreaz
activitile de creare, meninere i de armonizare a relaiilor dintre diverse grupuri i pturi sociale,
a relaiilor din interiorul acestora.
71

Ali specialiti calific instituiile de pres drept ageni de publicitate ai politicilor sociale.
De exemplu, . Maka [317] consider c prin activitatea de diseminare a informaiilor
despre politicile sociale, jurnalismul social devine un atribut al politicilor sociale pe care le aplic
statul, n baza ideologiei oficial recunoscute i a moralitii societii. Din acest punct de vedere,
jurnalismul social poate fi privit ca o surs de putere, o activitate care este pus n serviciul
forelor, a grupurilor care guverneaz societatea, iar mass-media ca instituie care se afl n
subordonarea lor. Or, contopindu-se cu puterea, instituiile de informare n mas devin un
propagator al politicii acesteia. Cercettorul D. urcanu ns este de prerea c un atare
comportament al mijloacelor de informare n mas poate fi explicat parial [97, p. 47]. Or,
constat el, pornind de la misiunea de a fi cine de paz al democraiei, presa i asum prioritar
funcia de a se posta n opoziie fa de putere i de a monitoriza permanent activitatea ei.
Trebuie ns s recunoatem c, din perspectiva rolului lui social, jurnalismul este o condiie
necesar pentru exerciiul puterii, care asigur circuitul informaional pe vertical, de la factorii de
decizie spre mase i invers. Acest circuit genereaz un alt atribut i calificativ al jurnalismului
social, care poate fi prezentat drept mesager al intereselor i nevoilor sociale ale maselor. Massmedia, care supravegheaz i monitorizeaz activitatea puterii, ofer publicului, prin intermediul
jurnalismului social, informaii cu privire la gradul de corectitudine a aciunilor puterii pe
domeniul social. Ea formeaz, revizuiete atitudinile publicului fa de putere i genereaz aciuni
sociale ndreptate ctre factorii de decizie. Mediatiznd obiectiv realitatea, mass-media creeaz
reele sociale i asigur astfel legtura pe vertical ntre toate componentele unei societi. ntradevr, instituiile mediatice, jurnalitii pot influena starea de lucruri din societate, pot schimba
calitatea guvernrii, relaiile guvernai guvernani n direcia extinderii responsabilitilor celor
de la conducere i, n acelai timp, a activizrii participrii maselor, societii civile nu numai la
controlul asupra realizrii acestor responsabiliti, dar i la formarea agendei elitelor politice, la
discutarea public a celor mai oportune chestiuni i luarea deciziilor [97, p. 47].
Diseminarea informaiei prin intermediul jurnalismului social se face nu doar pe vertical, ci
i pe orizontal. Activitatea mass-mediei de diseminare pe orizontal a informaiilor pune n
corelaie interesele sociale ale reprezentanilor diferitor grupuri i straturi sociale i contribuie
astfel la reducerea tensiunilor i conflictelor sociale n societate. Totodat, acest gen de activitate a
jurnalismului social pune n aplicare sau eficientizeaz proiectele de voluntariat i aciunile de
caritate care, de rnd cu alte activiti sociale, formeaz capitalul social al unei societi. Cu
referire la acest subiect, cercettorul rus . remarc faptul c obiectivul
jurnalismului social nu se reduce la simpla reflectare a realitii (informarea publicului despre
evenimentele curente i crearea oportunitilor de a face schimb de opinii), el include ntr-un mod
72

special i participarea la reglementarea relaiei dintre oameni i comuniti sociale, influennd


pozitiv att relaiile n cauz, ct i structurile sociale care guverneaz diferite sfere ale vieii
publice [312]. Tot n acest context putem vorbi i despre potenialul jurnalismului social de a
reflecta implicaiile cetenilor n viaa social. Apreciind practicile pozitive i criticndu-le pe
cele negative, mass-media promoveaz modele de comportament social i contribuie la crearea
condiiilor optimale pentru socializarea fiecrui individ n parte.
Activitile mijloacelor de comunicare n mas reprezint alternative funcionale, or, apar i
se manifest ca rspuns la multitudinea de interese i de necesiti individuale, colective sau
sociale ale publicului. n scopul satisfacerii nevoilor informaionale ale indivizilor, jurnalismul
social pune n circuit produse mediatice care, fiind valorificate, genereaz faptul c publicul este
informat. Acest fenomen mediatic poart denumirea de funcie.
Funcia mediatic este o consecin a activitii mass-mediei, ce apare ca rspuns la
ateptrile publicului i genereaz anumite activiti specifice ca form i coninut. Nevoile pe
care le poate satisface jurnalismul social fie ca substitut, fie ca prim alegere sunt infinite, pentru
c sunt generate de nsi viaa n dinamica dezvoltrii sale. Rspunznd nevoilor i aspiraiilor fie
certe, fie difuze, fie latente ale individului social, n particular, i ale comunitii, n general,
instituiile de pres contribuie la stabilirea ordinii sociale. Jurnalistica social, dup M. Coman,
rspunde unor nevoi i aspiraii, clare sau difuze, ale indivizilor i colectivitilor fiind
modelat, astfel, de solicitrile sau de ateptrile acestora i c, simultan, ea exercit o seam de
influene asupra vieii sociale, modificnd aciunile indivizilor i grupurilor [20, p. 70].
Jurnalismul social structureaz imagini despre lume, sugereaz semnificaii, contureaz
perspective, ofer soluii, promoveaz valori, iar prin aceasta, reproduce nsui sistemul social pe
care l reprezint i n care activeaz. n istorie, se poate constata c, dei au suferit continuu
ameliorri, modernizri ori chiar salturi tehnologice, mijloacele comunicrii de mas, pe
importante perioade de timp, n-au fost transformate radical, constituind sisteme relativ stabile. Iar
aceast stabilitate a sistemului mass-media este un corolar al capacitii sale continue de a oferi
funcii necesare existenei i reproducerii sistemului social. Funciile pe care sistemul mass-media
le ofer la nivel social consolideaz deci stabilitatea sa i, atta vreme ct societatea le reclam
drept necesare, cu oricte schimbri tehnologice ale unor mijloace, cu oricte modificri impuse
de noi realiti tiinifice dedicate comunicrii, sistemul mediatic va supravieui [87, p. 61].
Jurnalismul social ca proces impune cumularea i realizarea simultan a unor activiti
specifice, prin aceasta oferind societii anumite funcii mediatic-comunicaionale. Aceste funcii
deriv, pe de o parte, din specificitatea jurnalismului social, iar, pe de alt parte, din funciile

73

generale ale mass-mediei. Analiza jurnalismului social, n nelesul de influen pe care el o


exercit asupra ntregii societi, ne permite s identificm aceste funcii, ntre care:
1. Conexiunea, prin informare, ntre diverse grupuri i straturi sociale activiti de
realizare a circuitului informaional pe orizontal privind promovarea intereselor, formarea
imaginii anumitor straturi sociale i asigurarea dialogului social. Cercettorul romn V. Dorneanu
consider c dialogul social constituie o modalitate simpl i concret care urmrete explicit
realizarea democraiei economico-sociale prin aducerea la masa dialogului a discuiilor i a
negocierilor, a () partenerilor sociali care se ntlnesc att n procesul muncii, ct i n diverse
activiti de gestionare a treburilor societii [31, p. 8].
ntre obiectivele funciei respective se numr:
- punerea n aplicare a schimbului de informaii ntre reprezentanii diferitor grupuri sociale;
- reducerea tensiunilor i conflictelor sociale;
- acumularea de capital social: armonizarea intereselor diferitor grupuri sociale, dezvoltarea
strategiilor i tacticilor comune de interaciune i de modificare a mediului social etc.
Evaluarea importanei i impactului managementului social asupra individului social, n
particular, i asupra grupurilor sociale, n general, precum i organizarea aciunilor sociale se face
n baza informaiilor, analizelor i prognozelor pe care individul le primete prin intermediul
jurnalismului social. Asimilarea informaiilor mediatice sunt activiti necesare pentru realizarea
nevoii de securitate social. Omul cntrete o mare parte a evenimentelor de zi cu zi sau din
viitorul existenei sale pe baza analizelor i prognozelor realizate, datorit informaiilor
economice, politice ori sociale difuzate de pres. Aici, prin receptarea i prelucrarea de informaii,
se realizeaz, de fapt, satisfacerea nevoii de securitate... [87, p. 71], care a devenit cu adevrat
fundamental, odat cu recunoaterea drepturilor omului simplu de a participa la viaa socialpolitic. Jurnalismul social prezint i un fel de sistem de protecie social, or, prin utilizarea
puterii pe care o are, ajut indivizii s triasc i s se orienteze n societate. Acesta pune la
dispoziie un tablou reprezentativ al societii, oferind populaiei suficient informaie pentru ca ea
s-i poat forma independent opiniile, s poat lua atitudini asupra unui ir de probleme, s-i
armonizeze aciunile.
2. Social advocacy activiti mediatice privind reflectarea i protejarea intereselor
grupurilor social-defavorizate sau potenial vulnerabile (pensionari, orfani, familii numeroase,
migrani, persoane fr domiciliu, omeri, persoane cu nevoi speciale etc.). Prin social advocacy
nelegem promovarea sau susinerea unei cauze/idei sociale n faa unei instituii publice sau a
unui factor de decizie. n sens clasic, advocacy se consider a fi:

74

- efort organizat de a schimba legi, politici sau programe guvernamentale i/sau credine,
atitudini sau comportamente n efortul de a stabili justiia social [333];
- proces politic, organizat, care implic eforturi coordonate ale oamenilor de a schimba
politici, practici, idei sau valori care perpetueaz inechitatea, intolerana i/sau excluziunea;
capacitate a oamenilor de a participa la luarea deciziilor i responsabilitatea instituiilor [337].
Mai simplu spus, advocacy este procesul prin care cetenii organizai influeneaz factorii
de decizie n luarea unei atitudini i implementarea unor aciuni pe un subiect specific, de interes
public. Advocacy se refer la orice activitate pe care o persoan sau organizaie o ntreprinde n
vederea influenrii politicilor. Exist o marj de interpretare destul de mare n aceast definiie,
unii oameni considernd a fi advocacy orice activitate care nu ine n mod special de lobby, cum ar
fi demonstraiile publice de exemplu [337].
P. Troin n lucrarea Perspectiva reglementrii activitii de lobby n Republica Moldova
afirm: Advocacy are avantajul de a lua caracterul unei activiti deschise, de susinere i
promovare a unor cauze de interes public general. Advocacy poate presupune:
- promovarea unor principii, precum: drepturile omului i egalitatea de gen, promovarea
femeilor n procesul decizional, principiul nondiscriminrii etc.;
- conceperea i realizarea unor campanii educaionale i sociale;
- educarea opiniei publice privind anumite iniiative legislative;
- organizarea de ntruniri i dezbateri n cadrul unor emisiuni televizate.
Dup cum vedem, toate aceste activiti poart un caracter general, o abordare i promovare
larg, public, destinat ateniei ntregului panteon al factorilor de decizie [115, p. 11].
n context mediatic, social advocacy const n aciunile organizate ale mass-mediei de
preluare i punere n circuit a problemelor invizibile, neglijate, n scopul atenionrii factorilor
de decizie i influenrii atitudinii publice i atitudinii actorilor politici. Social advocacy se
manifest atunci cnd, pentru a analiza i a evalua o anumit problem social, jurnalitii pun n
circuitul informaional situaii, cazuri, exemple concrete din viaa unor persoane reale sau a unor
grupuri sociale. Scopul unor astfel de materiale este s ajute oamenii s-i soluioneze problemele
personale. Jurnalitii care scriu n aceast manier realizeaz o activitate foarte apropiat de cea a
avocatului, or, ambii, n esen, urmresc acelai scop: sa-i ajute eroii/clienii i s-i protejeze de
abuzuri. n jurnalismul social exist segmente foarte bine definite de cicluri de materiale sau chiar
rubrici speciale care pun n aplicare mecanismul de social advocacy. Activitatea de social
advocacy se realizeaz, prioritar, pe vertical, de jos n sus, cnd aciunea mediatic este
conceput s apere interesele simplilor ceteni. Dar ea poate fi orientat i de sus n jos, atunci
cnd prin intermediul jurnalismului social se propag anumite decizii cu scopul de a convinge
75

cetenii despre raionalitatea acestora i necesitatea de a le accepta i a se supune acestora,


precum i activitile de convingere i de formare a unor atitudini pozitive fa de soluiile oferite
de autoriti pentru rezolvarea problemelor sociale. Din perspectiva acestei funcii, circuitul
informaional poate s se manifeste i pe orizontal, atunci cnd sunt reflectate problemele care
apar ntre diferii indivizi cu acelai statut social sau ntre diverse grupuri sociale.
3. Social lobby activiti de realizare a circuitului informaional pe vertical, legate de
promovarea unor iniiative (de obicei ale societii civile) cu privire la anumite grupuri sociale.
Orice aciune a mass-mediei, care ine de un interes social particular, de grup sau general i care
are drept scop final obinerea unui avantaj social sau satisfacerea unei nevoi sociale de interes
personal sau de grup, se ncadreaz n aceast direcie de activitate a jurnalismului social. n linii
generale, social lobby ine de promovarea unor interese sociale fie ele individuale, fie de grup, fie
ale unei organizaii, prin influenarea n mod direct asupra politicilor publice, instituiilor publice
i chiar a factorilor de decizie.
n sens clasic, lobby-ul are o definiie mai specific care, n general, include doar activitile
care cer actorilor politici s ia o poziie fix pe un segment specific al legislaiei sau care cer altora
s solicite acelai lucru. Prin contrast, n limbajul comun, definiia lobby-ului include, de obicei,
orice discuie cu factorii de decizie despre problemele actuale. Cercettorul romn L. Mihileanu,
n studiul Reglementarea activitii de lobby: n anticamera influenei, specific: ,,Lobby-ul
acioneaz transparent i se bazeaz pe o comunicare argumentat i strategii discursive
excepionale, precum i pe cunotine tehnice i legislative solide [73, p. 18]. Caracterul
transparent, public al activitii mass-mediei de promovare a iniiativelor sociale, precum i
comunicarea argumentat pe care o realizeaz, inclusiv graie atragerii i implicrii experilor,
constituie argumente certe n favoarea social lobby ca funcie a jurnalismului social.
n aceast ordine de idei, se poate conchide c statul, funcionarii publici, factorii de decizie
etc., pentru a-i putea exercita tot spectrul de atribuii decizionale, au nevoie, n primul rnd, de
legitimitate din partea subiecilor. Din aceast perspectiv, presa este din ce n ce mai ndreptit
de a-i aduce plusul de valoare, or, activitile ei de social lobby nu se reduc doar la punerea n
circuit a resurselor necesare pentru elaborarea politicilor sociale (informaii primare, expertize,
concluzii etc.), ci i la argumentarea necesitii implementrii acestora din punct de vedere
temporal i spaial. Mijloacele de informare n mas conving factorii de decizie despre importana
adoptrii politicilor sociale, i ajut s achiziioneze mai multe competene prin naintarea ctre ei
a unor propuneri raionale i absolut necesare i le asist ulterior aciunile n procesul de
implementare a acestora.

76

P. Troin consider c atunci cnd lobby-ul merge pe filiera de promovare a unor interese
prin metode generale (publicitate, campanii, tiri, emisiuni televizate etc.), intrm n sfera
advocacy i invers, atunci cnd n advocacy se ajunge la influenarea ntr-un mod direct a unor
factori de decizie n persoan sau acte legislative, intrm n sfera lobby-ului [115, p. 12]. Aceast
situaie este specific i pentru activitatea mass-mediei.
4. Monitorizarea politicilor, proiectelor i programelor sociale activiti de realizare a
circuitului informaional pe vertical, legate de diseminarea informaiei privind conceptualizarea
politicilor sociale i modul de implementare a acestora. n aceast direcie se ncadreaz, de
asemenea, activitile de dezvoltare i de punere n aplicare a programelor sociale i a proiectelor
naionale. Cercettorul rus A. consider c jurnalismul devine tot mai mult un produs
al proiectelor sociale, iar una dintre funciile de baz care i revin este de a adapta limbajul teoretic
la limbajul comunicrii cotidiene [319]. El susine c nicio alt activitate, afar de jurnalism, nu
are posibiliti s-i creeze un limbaj reflexiv. Prin urmare, reflectarea n limbaj reflexiv a
politicilor sociale devine un garant al eficienei jurnalismului social pe aceast dimensiune.
Tot aici se ncadreaz i activitatea jurnalismului social de monitorizare a modului n care
funcionarii publici, oamenii de afaceri i societatea civil se implic n realizarea politicilor,
proiectelor i programelor sociale. Or, asigurarea unui echilibru optimal ntre aciunile statului, ale
societii civile i ale mediului de afaceri a devenit o condiie de baz pentru funcionalitatea i
eficiena politicilor sociale. i aceasta pentru c, actualmente, niciunul dintre aceste sectoare nu
este capabil singur s soluioneze problemele sociale existente i s asigure egalitatea de anse
pentru o via decent. Pstrarea unui echilibru ntre subiecii care interacioneaz la nivel
sectorial n procesul de concepere a politicilor sociale i de creare a programelor i proiectelor
sociale este un obiectiv primordial al jurnalismului social.
Totodat, prin intermediul jurnalismului social se realizeaz controlul public asupra punerii
n aplicare a politicilor sociale. Cercettoarea . Maka consider c mecanismele pe care le
utilizeaz mass-media pentru monitorizarea i evaluarea eficienei activitilor sociale deseori se
suprapun celor specifice tehnologiei de inginerie social, precum:
- descrierea aciunilor care vizeaz rezolvarea problemelor sociale;
- analiza fezabilitii aciunilor de baz;
- asigurarea comunicrii ntre subiecii practicii sociale;
- prognozarea impactului i a efectelor poteniale ale acestor aciuni [317].
Activitile mass-mediei de monitorizare trebuie s fie nelese i accesibile att pentru
structurile i agenii direct implicai n anumite proiecte sociale, ct i pentru masele largi, or,

77

anume acest tip de jurnalism stimuleaz implicarea n viaa social a noi i noi indivizi sociali,
asigurnd astfel cooperarea social.
5. Reflectarea tehnologiilor sociale, necesare soluionrii raionale a problemelor sociale
activiti mediatice care i propun s asigure parteneriatul social ntre reprezentanii puterii,
reprezentanii mediului de afaceri i masele largi cetenii simpli. . Maka susine c
tehnologiile parteneriatului social se aplic pentru asigurarea unei interaciuni constructive, a unei
cooperri mai eficiente ntre reprezentanii celor trei sectoare ale societii: sectorul public, privat
i cel comercial n scopul rezolvrii problemelor sociale existente. Aceste tehnologii includ:
- asigurarea ordinii sociale aspectele economico-juridice de punere n aplicare a
programelor sociale prioritare, finanate, n special, din bugetul de stat, care sunt concepute i
implementate n scopul rezolvrii problemelor sociale;
- alocarea de fonduri pentru organizaiile care desfoar activiti sociale semnificative;
- distribuirea competitiv, n baz de concurs, a granturilor naionale sau locale;
- crearea structurilor asociate (parteneriate public-private, privat-publice, fonduri publicmunicipale i comunitar-publice, organizaii, fundaii, asociaii nonprofit etc.) n scopul realizrii
unor obiective sociale;
- semnarea acordurilor provizorii privind cooperarea i organizarea evenimentelor sociale
sau ciclurilor de aciuni sociale;
- semnarea acordurilor pe termen mediu i lung, care definesc principiile de relaionare ntre
diferite sectoare sau pri ale societii;
- crearea consiliilor publice n scopul prestrii diverselor servicii i activiti sociale,
precum: consilierea, coordonarea, expertiza [317].
6. Promovarea valorilor sociale activiti de mediatizare a aspectelor moral-spirituale ale
realitii unei societi, necesare formrii abilitilor de autoidentificare i autorealizare a
individului social i prevenirii comportamentelor deviante. Valorile cuprind practic ntreaga
existen uman i asigur continuitate vieii sociale. Ele au rolul de a conserva structurile sociale
i se manifest ca elemente de baz ale modelelor de aciune social, fiind, totodat, criterii de
apreciere a activitilor umane. Valoarea exprim umanizarea progresiv a omului, umanizarea
prin valori reprezentnd o modalitate a existenei acestuia.
Mass-media are menirea de a confirma, de a ntri, prin activitatea sa permanent i
continu, valorile i normele morale, etice, culturale ale unei societi. Punnd n circuit informaii
cu caracter general i aplicativ privind diverse criterii i standarde sociale, mijloacele de informare
n mas educ/formeaz, ghideaz consumatorul de produse mediatice, voluntar i/sau involuntar.
n cele mai dese cazuri, auditoriul care suport efectele acestui ghidaj nu contientizeaz impactul
78

i limitele influenei mesajului mediatic, mass-media influennd astfel, indirect, conduita uman
i comportamentele sociale. Cu toate acestea, activitatea mediatic direct sau indirect este
n egal msur conservatoare i inovatoare, stabilizatoare i dinamizatoare, pstrtoare a unor
valori tradiionale i generatoare de noi valori [20, p. 83]. Transmiterea valorilor contribuie la
realizarea stabilitii sociale i la meninerea n timp a structurilor culturale. Conform lui M.
Coman, prin promovarea diferitor modele de comportament, mass-media ofer un set de roluri
sociale i un vocabular simbolic, rspunznd astfel nevoii publicului de modele i de termeni de
referin. Jurnalismul social asigur transmiterea valorilor i modelelor sociale de la grupuri ctre
indivizi, de la o generaie la alta i numr printre consecinele sale creterea coeziunii sociale i
integrarea social a indivizilor.
7. Socializarea cetenilor activiti jurnalistice de reflectare a problemelor personale de
natur psihologic i moral ale individului sau ale grupurilor sociale. Socializarea, n acest
context, poate fi considerat drept armonizarea relaiilor intrapersonale i interpersonale, a
relaiilor dintre individ i grupul social din care acesta face parte sau chiar ntre individ i
societate, n general.
Din aceast perspectiv, jurnalismul social promoveaz o abordare personalizat i
profesionist a unor probleme majore ale societii prin intermediul unor subiecte cu dimensiune
uman. Aceste subiecte media includ istorii ale unor persoane reale i vizeaz teme de interes
public [40, p. 13]. Informarea i iniierea aciunilor de ajutorare n situaii concrete sunt activiti
care acioneaz n plan individual i se rsfrng asupra persoanelor concrete. Promovnd practici
de realizare a subiectelor media pentru ceteni i din perspectiva cetenilor, jurnalismul social se
manifest ca un agent care asigur acestora asisten informaional, social, juridic i
psihologic. Jurnalismul social trebuie s se concentreze asupra unor subiecte direct legate de
individul social i viaa de zi cu zi a lui, or, micile probleme sociale de ordin particular formeaz,
n fine, problemele majore ale unei societi.
Activitatea de socializare, scopul esenial al creia este integrarea individului n viaa
social, primeaz responsabilitatea mass-mediei de a-i aduce n prim-plan pe cei ce nu sunt auzii
de nimeni, de o importan major fiind ideea de contact social care definete activitatea
comunitii.
8. Conexiunea ntre domeniul social i alte sfere ale vieii publice activiti mediatice de
reflectare a relaiilor pe care le stabilete domeniul social cu alte domenii de activitate uman.
Cercettoarea din Rusia T. consider c, pentru realizarea acestei funcii, jurnalismul
social utilizeaz anumite resurse profesionale i tehnici specifice care permit abordarea realitii
din perspectiva intereselor majoritii i asigur conexiunile sociale [179, pp. 98-142]. Jurnalismul
79

social asigur schimbul de informaii ntre toate sferele vieii publice i implic n circuit toate
instituiile acestora. Mai mult, el implic n schimbul de informaii i cetenii simpli, crendu-le
posibilitatea ca ei s-i formeze resurse informaionale proprii. Jurnalismul social ca o nou
filosofie comunicaional, n opinia americanului Th. Ed. Glasser, const n faptul c ea pune
accentul pe dezbaterea public prin furnizarea unor forumuri pentru ceteni [207, pp. 3-18], iar
discuiile purtate n cadrul forumurilor provoac presiuni pentru schimbare.
Exist o legtur ntre viabilitatea vieii publice i jurnalism, n sensul c jurnalismul este
condiie sine-qua-non pentru participarea la viaa public. Frecvena sporit i caracterul activ al
manifestrilor unor actori sociali sau instituii n viaa public condiioneaz atenia pe care massmedia o va manifesta n scurt timp pentru acetia, iar retragerea din viaa public atrage dup sine
retragerea din jurnalism [281].
Din cele relatate mai sus, reiese c delimitarea jurnalismului social de alte tipuri de
jurnalism i conceptualizarea acestuia impune determinarea potenialului lui de abordare a
domeniului social care este perfectibil n condiiile adoptrii unor elemente specifice altor sfere ale
vieii publice.
2. 2. Interaciunea jurnalism social domeniu social: aspecte definitorii
Implicaiile mass-mediei n realitatea social transform jurnalismul social ntr-un
instrument foarte eficient de diseminare a informaiilor pe acest domeniu, de formare a opiniei
publice i de monitorizare a activitilor sociale ale factorilor de decizie i/sau ale cetenilor
simpli. Presa este primul actor care exercit drepturile ceteniei active, de tip participativ. ()
Presa este principalul formator al opiniei publice, ea controleaz sfera public i ca atare este
singura ndreptit s fie principalul evaluator al evenimentelor. Presa nu doar transmite
informaii, ci le controleaz i orienteaz percepiile publicului [281].
Lumea care triete, dezvolt i modific realitatea social este o unitate n diversitate,
alctuit din sisteme cu o anumit ierarhie i n necontenit micare. Sistemul este un ntreg, ale
crui elemente se afl n relaii determinate unele fa de altele, formnd o unitate distinct, cu
nsuiri ireductibile la cele ale prilor componente. Sistemul nu este un conglomerat de elemente,
ci un ansamblu organizat de entiti, care depind reciproc unele de altele, putnd fi recompuse i
transformate prin procedee operaionale definite [105, p. 64]. Viaa social prezint caracteristici
de sistem la toate nivelurile sale de organizare, cea mai simpl unitate care posed caracteristica
de sistem al vieii social-umane fiind activitatea social. Aceasta include sisteme de
comportamente i de aciuni care sunt iniiate, organizate i orientate spre un final logic.

80

Participarea la o anumit activitate a mai multor persoane sau a unor grupuri de persoane distinge
sistemul social de un sistem uman individual.
Domeniile care formeaz societatea demonstreaz un caracter sistemic de funcionare,
specificul cruia reiese din nsi natura domeniului propriu-zis. Acestea pot fi de natur
economic, politic, cultural, spiritual, social etc. Fiecare domeniu al vieii sociale reprezint n
sine un sistem care include o multitudine de componente ce acioneaz ntre ele att de profund i
intens, nct strile lor sunt interdependente, iar modificarea uneia duce, n mod inevitabil, la
modificarea celorlalte.
Dintre toate acestea, pentru jurnalismul social cel mai important se prezint a fi socialul, or,
el constituie att subiect de reflecie, ct i obiect asupra cruia jurnalismul social i exercit
influena. Domeniul social este, prin excelen, unul deschis, variat i foarte dinamic, care poate fi
abordat ca:
- un conglomerat de grupuri sociale (clase, naiuni, popoare etc.) care reflect nivelul
profund al vieii sociale, n contrast cu ideea c ea reprezint o sum de formaiuni sociale locale;
- un mediu n care se realizeaz reproducerea social a populaiei;
- o activitate de reproducere social a populaiei i relaiile din cadrul acestei activiti;
- o ramur neproductiv a serviciilor sau conglomeratul de ramuri ale economiei naionale
care, ntr-o msur sau alta, intervine n procesul de satisfacere a nevoilor sociale ale cetenilor.
Explicaiile date noiunii domeniu social de ctre diferii autori nu se deosebesc
substanial unele de altele, acestea reliefndu-se, n mod implicit, atunci cnd ele definesc
categoriile sistem social, structur social, actor social, aciune social etc.
. calific domeniul social drept un sistem autonom, n plin dinamic al societii,
care a aprut ca rspuns la necesitatea obiectiv a societii n reproducerea continu a subiecilor
procesului social; o zon stabil a activitii umane privind reproducerea vieii lor, un spaiu unde
se realizeaz funciile sociale ale societii [311]. Domeniul social este mediul n care politicile
sociale ale statului capt sens i unde se realizeaz drepturile sociale i civile ale persoanelor.
Autoarea susine c domeniul social este un conglomerat, unic n felul su, ierarhizat i organizat
multifuncional care evolueaz n funcie de legitile obiective ale dezvoltrii umane.
Cercettoarea M. mprtete punctul de vedere, conform cruia, domeniul social este
un spaiu unde se reproduc nsele realitatea i viaa social a oamenilor, reproducerea populaiei
fiind neleas ca un proces continuu de rennoire a generaiilor sociale [131].
Domeniul social este un sistem integru, pluridimensional, extrem de organizat, dar n
continu schimbare pe interior, existena, funcionarea i evoluia cruia sunt determinate de legile
obiective ale existenei umane. Este o parte component a societii care a aprut odat cu
81

societatea ca un rspuns la necesitile obiective ale acesteia i se bazeaz pe anumite principii de


management social. Caracterul multifuncional al domeniului social se datoreaz complexitii i
ambiguitii procesului de reproducere a actorilor sociali, fiecare dintre ei avnd necesiti,
ateptri, abiliti i interese sociale speciale. Interesele i nevoile actorilor sociali sunt
determinate de apartenena acestora la diverse grupuri sociale.
Domeniul social include actorii sociali i procesele pe care acetia le genereaz, le
gestioneaz sau le suport impactul i consecinele i care formeaz competenele de reproducere
i de dezvoltare a sistemului la nivel de individ, grup i/sau societate, aceasta fiind o condiie
fundamental pentru meninerea integritii sistemului social. El nu are un cadru spaial i
temporal rigid i bine definit. Avnd un caracter intersectorial, el dezvolt relaii cu alte sfere ale
societii, ntre care domeniul economic, politic, spiritual, cel al culturii etc. Condiionnd
reproducerea social, n particular, a individului social, i a grupurilor sociale, n general,
domeniul social integreaz n sine unele elemente i activiti ale celorlalte sfere enumerate mai
sus. Dar, spre deosebire de domeniul politic, care include instituiile, ideile generatoare i
procesele politice, sau de domeniul economic, care include relaiile financiare i procesele de
producie a bunurilor materiale, sau de domeniul cultural, care include valorile i tradiiile
culturale, sau de domeniul spiritual, care include valorile morale ale unei societi, domeniul
social definete spaiul unde se manifest i stabilesc anumite relaii de interdependen toate
procesele, ideile, valorile materiale i spirituale. Valoarea domeniului social rezid n faptul c,
cumulnd toate aceste procese i valori, el asigur condiiile i mecanismele de autoconservare sau
de reproducere a societii.
Observm faptul c domeniul social, asigurnd unificarea tuturor mediilor n care se
reproduc i se dezvolt diverse aspecte ale vieii, se manifest ca mediu general, precum i ca
factor de promovare i de meninere a stabilitii relaiilor i proceselor sociale, a echilibrului
social. Iar ca o condiie obligatorie pentru dezvoltarea domeniului social este buna funcionare a
tuturor celorlalte domenii ale activitii umane, or, procesul de contopire a acestora asigur
funcionalitatea i chiar existena domeniului social i determin caracterul i specificitatea lui.
Schimbrile care s-au produs n societatea noastr n ultimii 25 de ani, au generat modificri
semnificative n domeniul social, care, n esena sa, este predispus s conserve relaiile i ordinea
tradiional. Ele au impus un sistem variabil ce a condiionat limitarea responsabilitilor statului
i implicarea tot mai activ n construirea realitii sociale a cetenilor, a societii civile i a
mass-mediei. Atenia acordat, n mod constant, rolului mass-mediei n viaa social apare pe
deplin justificat, mai ales n condiiile unei societi aflate n proces de transformare.
Interpretrile activitii mediatice, cu toat diversitatea punctelor de vedere existente, converg,
82

oricum, n recunoaterea misiunii fundamentale ce i revine mass-mediei n socializarea audienei,


n exprimarea i formarea opiniei publice, n integrarea societii.
Implicaiile jurnalismului n domeniul social se realizeaz prin intermediul informaiei
sociale materia prim a jurnalitilor care, odat descoperit, prelucrat i pus n circuitul
informaional, faciliteaz clarificarea diverselor probleme din sfera social. Ea contribuie la
crearea unei imagini adecvate despre realitate i despre viitor i la formarea gndirii i aciunilor
sociale ale publicului. Aspectul funcional al informaiei sociale mediatice se manifest n faptul
c aceasta apare i se concretizeaz n cadrul activitii umane, reflect faptele din punctul de
vedere al semnificaiei lor sociale i servete pentru comunicarea ntre oameni, pentru realizarea
obiectivelor lor condiionate de statutul lor social [153, p. 75].
Cercettorul rus E. distinge urmtoarele caracteristici ale informaiei sociale:
- este orientat spre public i corespunde necesitilor acestui public;
- mediatizeaz evenimentele i problemele sociale, asigurnd publicul cu date concrete;
- creeaz o opinie public unic care faciliteaz adoptarea unor norme general-morale
acceptate;
- faciliteaz receptarea i asimilarea informaiei sociale [167, p. 31].
Jurnalismul social revitalizeaz sau reactualizeaz domeniul social prin informaii noi, care
impun urmtoarele:
- utilizarea unui spectru mai larg de surse, n afar de cele tradiionale i oficiale;
- diminuarea importanei aspectului de conflict;
- examinarea i interpretarea politicilor publice;
- reflectarea mai frecvent a situaiei minoritilor sociale;
- descrierea unui context mai amplu, mai ales a contextului istoric al evenimentelor legate de
subiectul materialului social;
- mediatizarea scenelor din viaa social a anumitor grupuri sociale;
- abordarea subiectelor despre diverse comuniti sociale i tradiiile lor [49, p. 43].
Aadar, implicaiile jurnalismului social n domeniul social se manifest n faptul c,
reflectnd realitatea i asigurnd astfel circuitul informaional pe vertical i pe orizontal, el
contribuie la construirea raporturilor ntre individ i grup, ntre grup i mediul social, participnd
la reglarea proceselor sociale din societate i influennd structurile i instituiile sociale, precum
i factorii de decizie s acioneze, n general, n interesele societii, i, n particular, n interesele
individului social. Raporturile reciproce Individ Formaiune conduc la formarea unui mediu
social care, la rndul lui, stabilete relaii i rapoarte complexe ntre formaiunile/grupurile sociale
i fiecare individ/persoan [36, p. 150]. Relaiile de interdependen individ - grup - mediu social,
83

care se stabilesc n baza criteriilor individuale i a normelor sociale, sunt influenate de accentele
pe care le pune mass-media n abordarea realitii sociale, or, nsele criteriile individuale i
normele sociale sunt produse ale mai multor practici, inclusiv ale celei mediatice.
Component esenial a lumii moderne, sistemul comunicrii de mas se impune ca un
actor activ n reflectarea realitii, modelnd celelalte subsisteme ale societii i n unele cazuri
producnd schimbri majore n interiorul acestora. Prezena constant a mass-mediei n viaa
noastr contribuie la crearea anumitor sisteme de norme cognitive n nelegerea realitii i
realitilor [22, p. 121]. Mai mult, jurnalismul social, asigurnd coexistena diverselor obiecte,
subiecte i procese, contribuie la structurarea, printr-o varietate de interaciuni, a unui spaiu
public nou, cu relaii sociale pe potriv.
Creterea valorii conceptului de coexisten, de asemenea, contribuie la reconsiderarea
problemei privind natura relaiilor sociale n societile moderne, n care relaiile ntre actorii
sociali sunt interactive, din ce n ce mai controversate, iar numrul lor este n cretere. A pune
coexistena n prim-planul comunicrii mediatice i al spaiului public nseamn a nelege nevoia
de gestionare i de control concomitent att a diferenelor specifice societilor noastre, ct i a
respectrii principiului unitii, astfel nct, n viitor, s fie posibil de a face modificri n
caracteristicile legturilor sociale existente n prezent. Reelele sociale sunt un miracol care leag
mpreun i organizeaz ntr-o comunitate indivizi, grupuri, comuniti, clase sociale, care se
realizeaz prin comunicare [138, pp. 8-9].
Analiza implicaiilor jurnalismului social n domeniul social ne permite s afirmm c
aciunile acestuia sunt orientate n dou direcii: ctre factorii de decizie i ctre masele largi.
Acest fapt genereaz, considerm noi, dou modele de aciune mediatic:
- primul model include activitatea de mediatizare a problemelor sociale la nivel de individ
social, grup social sau societate i de oferire a soluiilor practice pentru depirea acestora n
vederea formrii culturii sociale de implicare i de ajutor reciproc, obiectul-int al jurnalismului
social, n acest context, fiind componentele domeniului social care in de infrastructura social,
serviciile sociale i de larg consum, procesele sociale privind educaia, sntatea etc.;
- al doilea model include activitatea de mediatizare a iniiativelor legislative i a deciziilor
administrative, monitorizarea evoluiei i punerii n aplicare a politicilor sociale, evaluarea
executrii deciziilor. n acest caz, jurnalismul ine n vizorul su aciunile instituiilor care concep
i gestioneaz baza legislativ i mecanismele de reglementare a activitii sociale a oamenilor i a
grupurilor umane i aciunile instituiilor i ageniilor care realizeaz managementul social.
Din perspectiva primului model, implicaiile jurnalismului social n domeniul social
transform instituiile de pres n portavoce a ceteanului, fapt care impune necesitatea abordrii
84

complexe a evenimentelor, precum i a contextelor n care acestea s-au produs. Astfel, jurnalitii
trebuie s aib capacitatea de a descoperi conexiunile dintre evenimente care, aparent, nu au nici o
legtur unele cu altele, dar care, n realitate, fac parte dintr-un ntreg mai mare [240, p. 36].
Reflectarea mediatic a practicii sociale pune n valoare locul i rolul individului social n
comunitate, pune n corelaie faptele i aciunile cetenilor i le raporteaz la necesitile sociale
ale majoritii [107, p. 160]. Jurnalismul social abordeaz procesele, condiiile i situaiile care
apar n societate, ajut diverselor categorii sociale s se integreze, sprijin stabilitatea societii,
reduce tensiunile i contradiciile interne, prin aceasta realiznd socializarea indivizilor i a
grupurilor comunitare. Socializarea indivizilor este un proces ce se realizeaz prin concursul mai
multor instituii sociale, ntre care i mass-media. Jurnalismul social, n acest context, poate fi
privit ca un agent al socializrii, or, el furnizeaz subiecte de conversaie ce asigur interese
comune; inculc valori care devin norme; distribuie reprezentri culturale care determin viziunile
estetice ale oamenilor etc. Datorit acestei activiti, indivizii sociali se afl, n particular, n
legtur unii cu alii i, n general, n legtur cu comunitatea i societatea. Asigurnd
contactul ntre individ i societate, socializarea asigur reproducerea practicilor sociale, iar prin
aceasta stabilitatea societii ca sistem.
Importana acestui model de aciune mediatic se datoreaz, nti de toate, impactului i
efectelor integratoare pe care le produce n societate. Conceptul jurnalismului social, bazat pe
integrarea social, implic ideea unui gen de scriitur i fotografie care tinde s pun la dispoziie,
din perspectiva diverselor grupuri sociale, un tablou reprezentativ al societii, oferindu-le
cetenilor suficient informaie pentru ca ei nii s-i poat forma independent opiniile i s
poat lua atitudini i decizii colective asupra unui ir de probleme cu care se confrunt. Situaia
statutar n societile umane se afl n raport direct cu modul de luare a deciziilor. Caracteristic
numai pentru societile umane este modul colectiv de luare a deciziilor [36, p. 147].
Jurnalismul social este genul care crede n obligaia sa de a cultiva viaa civic [49, p. 6],
de aceea ntotdeauna ncearc s capete semnificaie pentru auditoriul su. Modelul respectiv de
aciune transform mass-media dintr-un element neutru ntr-un element implicat n viaa public,
care ncearc s faciliteze dialogul dintre oamenii de rnd i autoriti, fiind pregtit, n acelai
timp, s ofere i soluii pentru problemele cu care se confrunt societatea. Mediatizarea proceselor
de soluionare a variatelor probleme sociale este un motiv n plus de a susine c obligaia primar
a jurnalismului social este s prezinte problemele astfel, nct cetenii s neleag obiectivele
propuse, pentru a aciona n mod corespunztor. Din aceast perspectiv, se impune un jurnalism
care trebuie s-i uneasc pe oameni n procesul rezolvrii diverselor probleme care i preocup.

85

Conform acestui model de aciune mediatic, jurnalitii trebuie s abordeze, n primul rnd,
ceea ce l preocup pe omul simplu, dar nu pe politician sau pe funcionarul public. Consumatorii
de produse mediatice urmeaz a fi tratai nu ca un auditoriu simplu, pasiv, ci ca unul participativ.
Cititorii nu pot fi tratai ca observatori pasivi, ci ca participani activi n procesul de soluionare a
celor mai importante probleme, de aceea lor trebuie s li se acorde nu mai puin atenie dect
reprezentanilor elitei sau experilor, att de des citai de jurnaliti. Jurnalitii care utilizeaz
principiile jurnalismului social tind s vad n cititori i surse de informare i de opinie, dar i
participani la dialogul public, organizat de ctre mass-media, precum i parteneri activi n
identificarea soluiilor pentru problemele de interes public [312].
Publicarea n pres sau difuzarea n emisiunile audiovizuale a opiniilor i viziunilor
cititorilor asupra evenimentelor ce se produc n interiorul diverselor grupuri sau pturi sociale nu
diminueaz statutul i nu submineaz rolul jurnalistului n societate. Din contra, acest lucru
contribuie la definitivarea prioritilor sociale, la depistarea problemelor, la soluionarea public a
acestora, precum i la asigurarea dialogul social ntre toate grupurile, categoriile sau clasele
sociale existente ntr-o societate. Gradul de participare a cetenilor n activitatea mass-mediei este
un indiciu al activitii lor civice care demonstreaz i gradului de implicare a acestora n viaa
comunitilor din care ei fac parte. Respectiv, graie amplificrii mediatizrii procesului de
implicare social, comunitile devin mai active i mai participative sub aspectul integrrii sociale.
Jurnalismul social are efecte simitoare atunci cnd instituiile mass-mediei sunt mult mai
constructiv implicate n mediul n care activeaz i cnd i construiesc agenda mediatic n
funcie de necesitile, valorile i principiile de dezvoltare a acestuia. Expunerea imparial i
echidistant a situaiilor, evenimentelor, fenomenelor sau problemelor care au semnificaie i
valoare social real valideaz abilitatea jurnalitilor de a monitoriza viaa public a comunitii.
Sigurana public urmeaz s fie abordat mediatic astfel, nct s provoace oamenii la aciuni de
cutare a soluiilor optimale i de implementare n comun a acestora. Jurnalitii trebuie s asigure
un control, o dirijare a culturii civice prin convingerea cetenilor unei democraii c sistemul n
care ei triesc este al lor i tot lor le aparine, c este un sistem pe care l creeaz ei nii, c acest
sistem constituie o prioritate public pentru fiecare individ social.
Jurnalismul i democraia lucreaz mai eficient atunci cnd informaiile i ideile circul
liber, tirile prezint ntregul spectru i toat gama particularitilor vieii i culturii comunitilor,
deliberarea public este ncurajat i amplificat, informaia ajut cetenii s acioneze n calitate
de actori sociali activi. Jurnalismul social creeaz produsele mass-media prioritar n baza
informaiei colectate de la ceteni i chiar de ctre ceteni, prin aceasta ncercnd s portretizeze
modul n care cetenii pot vedea problemele lor sociale, precum i ceea ce ei cred c poate fi
86

soluia acestora. Jurnalitii utilizeaz aceste informaii pentru crearea unui concept de ziar mai
personal, mai angajat social, mai aproape de cetean [327].
Mark Jurkowitz, jurnalist la The Boston Hobe consider c, alturi de un feedback imediat
din partea cetenilor, pe care trebuie s-l provoace orice element de jurnalistic, mediile de
informare n mas trebuie s parcurg permanent un proces de inovare, dac doresc s
eficientizeze jurnalismul social ca activitate social [201]. Pentru aceasta e necesar ca n orice
material jurnalistic din i despre viaa indivizilor sociali, opinia ceteanului simplu s fie
prezentat de rnd cu cea a autoritii publice. Mai mult ca att, este necesar s fie modificat nsui
conceptul politicii editoriale a instituiilor de pres, precum i cultura jurnalistic a colectivului
redacional [338].
Activitile jurnalismului social din perspectiva acestui model pot fi nelese ca o relaie
semnificativ ntre agenda mass-mediei i realitatea cotidian, or, logica formal sugereaz c
produsele jurnalismului social sunt interpretate de ctre public prin prisma realitii pe care el o
triete i a valorilor sociale existente n mediul social al acestuia.
Al doilea model de aciune mediatic a jurnalismului social reiese din activitile de
supraveghere pe care el le realizeaz n raport cu puterea i cu factorii de decizie. Importana i
impactul proceselor, politicilor i deciziilor sociale pot fi nelese de ctre societate graie
informaiilor, analizelor i prognozelor pe care individul social le primete de la diverse structuri
prin mass-media, aa precum i reaciile societii vizavi de aciunile puterii n domeniul social
devin cunoscute factorilor de decizie tot prin intermediul mass-mediei. Aceast activitate
mediatic contribuie la realizarea nevoii de securitate social a unei societi i ajut instituiile
statului s se autoresponsabilizeze n privina corectitudinii deciziilor, a politicilor i a
programelor iniiate de ei n acest domeniu. Elaborarea i implementarea noilor concepte ale
mecanismelor de manevrare social se realizeaz cu suportul i concursul structurilor noi, generate
de unele schimbri social-politice i economice, precum i graie implicrii active a celor
motenite de la vechiul sistem. n cadrul elaborrii i implementrii politicilor i programelor
sociale sunt implicate instituiile principale ale statului care trebuie s-i coordoneze i s-i delege
responsabilitile sociale ntr-un mod foarte riguros. Mediatizarea acestui aspect, de asemenea, se
ncadreaz n activitile jurnalismului social, din perspectiva celui de-al doilea model de aciune
mediatic.
Instituiile statului, prin elaborarea politicilor sociale i punerea n aplicare a mecanismelor
de manevrare social, influeneaz n mod direct calitatea vieii sociale. Politica social, stricto
senso, se consider a fi o component a politicii economice a unui stat, orientat spre soluionarea
problemelor sociale. Lato senso, prin politic social se subnelege conceptualizarea de ctre
87

factorii de decizie a unor aciuni i activiti speciale, implementate n scopul reducerii


diferenierii veniturilor populaiei, diminurii contradiciilor ntre interesele agenilor economici i
cele ale consumatorilor, prentmpinrii apariiei sau amplificrii conflictelor sociale de natur
economic. Totodat, politicile sociale reprezint aciuni orientate spre promovarea bunstrii
sociale strategii, programe, proiecte concepute n baza normelor de drept i implementate de
diverse instituii de profil. Politicile sociale urmresc satisfacerea unor nevoi sociale stringente i
modificarea caracteristicilor vieii sociale a indivizilor, grupurilor, categoriilor sociale, a societii,
n ansamblu.
Politicile sociale sunt considerate pri indispensabile ale politicii de prosperitate a tuturor
membrilor societii, care include msurile de ameliorare a condiiilor de via, de munc i de
armonizare a sistemului social. Pentru a realiza prevederile politicii sociale, statul se implic tot
mai activ n viaa economic i politic de repartizare a bunurilor societii, protejnd anumite
categorii ale populaiei. Aceste msuri conduc la minimalizarea conflictelor i a diferenierii
sociale [297]. Reflectarea modului i a gradului de implicare a instituiilor statului n rezolvarea
problemelor sociale, evoluia acestora, analiza costurilor programelor sociale iniiate i a efectelor
secundare, reflectarea managementului social i analiza administrrii publice a domeniului social
etc. sunt activiti care se realizeaz prin adoptarea celui de-al doilea model de aciune mediatic.
Administrarea domeniului social este un mecanism de punere n aplicare a obiectivelor
politicii sociale, bazat pe imperativele legale, care determin nivelul real de trai, standardele
asistenei sociale, ale ocuprii forei de munc, ale sprijinului social etc. Cercettoarea .
susine c administrarea public se realizeaz graie unor funcii, precum: prognozarea,
planificarea, organizarea managementului general i a administrrii operaionale; reglarea,
evidena i controlul modului de administrare i include n sine:
- elaborarea unor planuri de dezvoltare i de proiectare social;
- organizarea aciunilor comune ale subiecilor care realizeaz administrarea public;
- distribuirea funciilor i sarcinilor ntre acetia;
- asigurarea punerii n aplicare a planurilor sau a deciziilor;
- coordonarea entitilor care interacioneaz;
- ncurajarea anumitor atitudini prin motivarea oamenilor;
- monitorizarea procesului de implementare a decretelor sau a altor documente
administrative [311].
Evaluarea eficienei sistemului social constituie unul dintre obiectivele jurnalismului social.
Investigaiile de pres asupra mecanismului de coordonare i de corelare a politicii economice cu
politica social, promovat de guvernani, este un obiectiv primordial, or, neglijarea insistent a
88

existenei acestei interdependene pentru o ar n tranziie, dezechilibrul ntre declaraiile fcute


pentru organismele financiare externe i ndeplinirea cerinelor acestor organisme fa de politicile
sociale conduc doar la agravarea situaiei interne i declinul nivelului de trai. Dezbaterile pe care
le iniiaz jurnalismul social sunt activiti care confrunt diverse puncte de vedere n scopul
formrii unei opinii capabile s influeneze procesul decizional i astfel s contribuie la
perfecionarea legislaiei necesare pentru a proteja grupurile vulnerabile. Jurnalismul asigur
politicilor sociale un caracter public i realizeaz controlul social care se manifest prin
monitorizarea i analiza actelor legislative, prin evaluarea structurilor administrative i a
organizaiilor de profil social, prin implicarea cetenilor n soluionarea unor probleme personale
de diferite niveluri.
Totodat, jurnalismul social, n acest context, i concentreaz atenia, prioritar, pe:
- elaborarea politicilor i strategiilor principale n domeniu;
- elaborarea programelor-cadru de aciune social;
- elaborarea mecanismelor reale de implementare a politicilor sociale;
- analiza i controlul modului n care sunt implementate politicile i strategiile sociale;
- activitatea instituiilor statului asupra principalelor direcii i concepte n domeniu;
- analiza i controlul ndeplinirii angajamentelor luate de ctre instituiile statului;
- elaborarea documentelor ce in de legislaia naional i coordonarea adoptrii acestora etc.
Din perspectiva celui de-al doilea model de aciune mediatic, n atribuiile instituiilor
mass-mediei, de asemenea, intr formarea unui nou mod de percepere a rolului statului n viaa
social. Tranziia de la regimul sovietic totalitarist la cel democratic a impus necesitatea reformrii
domeniului social i trecerea de la modelul paternalist al statului n conceperea i implementarea
politicilor sociale la modelul liberal, fapt care a generat, pe de o parte, tendina de reducere a
gradului de implicare a guvernului, iar, pe de alt parte, tendina de amplificare a gradului de
implicare a societii civile n acest domeniu. Actualmente, statul nu mai este singurul care poate
juca rolul garantului n gestionarea i rezolvarea problemelor sociale. Statul poate asigura buna
funcionare i eficiena aciunilor pe domeniul social doar prin cumularea eforturilor sale cu cele
ale societii civile. Impactul reformelor sociale, politice i economice asupra instituiilor societii
civile i invers devine astfel un obiectiv primordial al jurnalismului social.
Societatea civil este expresia dreptului cetenilor la libera asociere i se materializeaz n
diverse formaiuni, precum: organizaii neguvernamentale, partide, asociaii, sindicate etc. care au
n vedere un spectru larg de interese. Politologul B. rdea afirm c apariia societii civile se
desfoar n paralel cu apariia asociaiilor i structurilor neguvernamentale. n cadrul asociaiilor
voluntare se formeaz civilitatea, capitalul social i cultura civic, caracterizat de un echilibru
89

ntre respectul cetenilor fa de o anumit autoritate prestabilit i voina lor de a participa activ
n diferite procese [305].
Activitatea sectorului neguvernamental condiioneaz continuitatea procesului de dezvoltare
social i reproducerea continu a actorilor procesului social care doresc s triasc ntr-un mediu
social mai bine organizat. Rolul primordial al societii civile este preluarea i gestionarea unor
aspecte ale problemelor sociale, statului revenindu-i rolul de observator i de garant al condiiilor
necesare evoluiei procesului de dezvoltare social. n aceast ordine de idei, devine actual ideea
reflectrii implicaiilor societii civile n gestionarea sferei sociale, a depistrii dificultilor cu
care se confrunt societatea civil moldoveneasc, precum i a politicilor promovate de stat n
raport cu instituiile societii civile.
Implicaiile jurnalismului n social nu se reduc doar la activitile de mediatizare a
iniiativelor legislative i a deciziilor administrative, de monitorizare a evoluiei i a punerii n
aplicare a politicilor sociale, de evaluare a executrii deciziilor i de reflectare a iniiativelor i
aciunilor societii civile. Natura constructiv a acestor implicaii rezid n ajustarea activitilor
jurnalistice la necesitile domeniului social i n cumularea aciunilor jurnalismului i ale altor
instituii sociale n scopul satisfacerii unor obiective sociale de o importan major.
Interaciunea dintre mass-media, sectorul guvernamental, neguvernamental i indivizii
sociali este de natur pluridimensional. Instituiile de profil social, care pun n aplicare
mecanismele sociale, se ncorporeaz n jurnalism prin publicarea materialelor despre anumite
decizii pe care le iau n raport cu o problem social sau alta, prin reflectarea aciunilor pe care ele
le organizeaz i le ntreprind n scopul reducerii impactului sau chiar soluionrii unor anumite
probleme, prin abordarea mediatic a iniiativelor cu caracter obligatoriu sau meritoriu, prin
elaborarea proiectelor comune cu mass-media, prin publicitatea social etc. La rndul lor,
reporterii apeleaz la reprezentanii acestor organizaii pentru a obine informaii factologice, date
statistice, opinii, expertize etc. Exist mai multe forme de cooperare a instituiilor de pres cu
instituiile care au misiunea de a pune n aplicare politicile sociale, ntre care:
- activiti de promovare a valorilor sociale;
- proiecte sociale mediatice;
- maratonuri radio, TV i de pres;
- campanii sociale;
- concursuri, seminarii, ateliere de lucru etc. Conlucrarea eficient dintre instituiile de pres
i actorii-cheie ai activitii sociale: instituiile de stat, simplii ceteni i organizaiile
neguvernamentale este determinant pentru realizarea cu succes a acestor obiective i promovarea
unui jurnalism social de calitate.
90

Jurnalitii, prin promovarea sau chiar iniierea proiectelor de dezvoltare comunitar/social,


se manifest ca actori ai proceselor sociale. Apropierea de cetean se face prin iniierea i
susinerea unor proiecte de interes public [121, p. 42]. Implicarea jurnalitilor n diverse aciuni
sociale contribuie, n particular, la creterea credibilitii mesajului pus n circuitul informaional
i la sporirea impactului i a efectelor publicaiei periodice, n general.
Interaciunea dintre mass-media i societatea civil este determinat de necesitile
existeniale ale acestora: sectorul guvernamental folosete mass-media pentru a-i realiza
obiectivele propuse, pentru a ajunge la ceteni i la administraia public local cu scopul de a-i
convinge i a-i determina s acioneze ntr-un mod anumit, iar mass-media utilizeaz informaia
parvenit din sectorul neguvernamental pentru a-i diversifica diapazonul tematic, apeleaz la
opiniile reprezentanilor organizaiilor neguvernamentale n dezbaterile mediatice asupra
problemelor sociale, solicit expertizele pe care le realizeaz acetia etc. Relaiile dintre jurnaliti
i societatea civil sunt total diferite de relaiile cu ali actori ai domeniului social, nti de toate cu
reprezentanii puterii. Or, organizaiile neguvernamentale din domeniul mass-mediei nu sunt doar
subiecte de reflecie a jurnalismului, ci i o form de organizare profesional a jurnalitilor, fapt
care solicit acestora o responsabilitate sporit datorit statutului dublu pe care l au.
Conexiunea dintre jurnalism i sectorul neguvernamental se face i prin includerea
actorilor practicii sociale n categoria corespondenilor netitulari. Dei majoritatea autorilor de
materiale pe teme sociale sunt jurnaliti profesioniti, n mass-media apar i materiale despre
activitatea unor organizaii neguvernamentale, semnate de membrii acestora, de reprezentanii
diverselor instituii de punere n aplicare a mecanismelor de asisten social sau de simplii
ceteni. Atragerea actorilor practicii sociale n procesul de reflectare mediatic a domeniului
social poate facilita: definitivarea prioritilor sociale, identificarea problemelor majore ale
diverselor grupuri, categorii, straturi sociale i determinarea impactului i a efectelor poteniale ale
fenomenelor sociale asupra individului, grupului uman, societii, n genere. Implicarea cetenilor
n scrierea articolelor pe teme sociale nu diminueaz statutul i nu submineaz rolul jurnalistului
n societate, ci, din contra, aceast practic poate crea premise reale pentru ieirea jurnalismului
din cadrul su tradiional de element neutru, fapt care ar asigura eficientizarea abordrii
domeniului social i sporirea efectelor mediatice directe, puternice i de lung durat.
Implicaiile mass-mediei n domeniul social sunt evidente: jurnalitii au puterea s
influeneze direcia aciunilor instituiilor publice, deoarece i rezerv misiunea de a facilita
opinia public, or, ei se exprim n spaiul public mai frecvent dect orice alt actor. Cercettorul
romn Claudiu Lukacsi susine: De cele mai multe ori, mass-media este singura care evalueaz
prestaia guvernului n termeni de acord sau dezacord, susinere sau respingere a inteniilor i
91

aciunilor sale. Iar o aciune nu devine public sau civic dect dac presa este convins c merit
selectat. Sfera public, altdat locul fizic de dezbatere a ideilor, se confund acum cu spaiul
asociat mass-mediei [281].
Implicaiile mass-mediei n domeniul social, n funcie de efectele pe care le genereaz, pot
fi att pozitive, ct i negative. Implicaiile pozitive sunt condiionate de faptul c jurnalismul
social:
- reduce distana dintre evenimentele sociale i indivizii sociali;
- reproduce operativ, detaliat i multiaspectual evenimentele n timp restrns;
- expune faptele n contextul n care s-au produs;
- reduce distana dintre diverse grupuri sociale;
- ptrunde n toate mediile domeniului social, democratizndu-le;
- extinde cunotinele despre valorile funcionale ale sistemului social;
- formeaz conduita uman;
- promoveaz noi modele de percepie social;
- orienteaz aciunea uman;
- promoveaz noi modele de comportament social;
- faciliteaz mobilitatea social tranziia dintr-un grup social n altele;
- stimuleaz activitatea civic;
- stimuleaz procesele decizionale;
- determin creterea standardelor sociale ale maselor;
- stimuleaz reproducerea social a individului social, grupului social, societii;
- sensibilizeaz publicul etc.
n contrast, implicaiile negative sunt condiionate de faptul c jurnalismul social:
- nu ofer cunotine, ci noiuni elementare;
- reflect episodic realitatea social;
- reflect procesele sociale fragmentar i superficial;
- decide pentru individul social ce este sau ce nu este important pentru acesta;
- diminueaz facultatea atitudinii critice;
- stimuleaz automatismul n aciunea uman;
- favorizeaz rspndirea stereotipurilor sau chiar creeaz stereotipuri;
- izoleaz individul de lumea real;
- politizeaz i ideologizeaz activitile sociale;
- stimuleaz recepionarea pasiv a informaiei sociale;
- ngusteaz cmpul de selecie a individului, care recepioneaz nainte de a putea alege;
92

- creeaz posibilitatea denaturrii valorilor sociale, a proceselor sociale i a deciziilor


sociale;
- nclin spre senzaie.
Implicaiile negative ale jurnalismului social pot contura o alt realitate dect cea existent
i pot manipula contiina public [131], distorsionnd bunul mers al lucrurilor din domeniul
social. Implicaiile negative n domeniul social au un caracter disfuncional care se manifest prin
promovarea i formarea miturilor i stereotipurilor, amplificarea emoiilor negative, dezinformarea
populaiei, politizarea realitii sociale etc. fenomene care genereaz grave probleme privind
corectitudinea abordrii mediatice a realitii sociale i calitatea produselor jurnalistice pe aceast
dimensiune.
n raport cu domeniul social jurnalismul social i asum anumite roluri, ntre care:
- s ajute cetenii n situaii concrete...;
- s aduc n discuie noi probleme i teme...;
- s formeze posibiliti de exprimare a noilor opinii n situaii tradiionale...;
- s ofere o informaie complet a sferei sociale...;
- s supun expertizei publice toate hotrrile i proiectele de legi, s participe la formarea i
implementarea politicilor sociale;
- s ordoneze atitudinea public, s menin un echilibru al intereselor, reprezentnd i
formnd poziiile diverselor grupuri sociale...;
- s realizeze aprecierea moral a situaiilor, aciunilor, declaraiilor;
- s plaseze ideile umaniste, ale binelui mai presus dect interesele unor grupuri [182, p. 9].
n acest context, considerm noi, trebuie specificat nc un rol cel de gestionare a imaginii
instituiilor publice i a organizaiilor neguvernamentale. Frecvena mediatizrii instituiilor
publice, unghiul de abordare a acestora, accentele pe care mass-media le pune n procesul de
mediatizare i contextele n care ea amplaseaz instituiile publice implicate n domeniul social
sunt determinante pentru imaginea instituiilor respective. Toate acestea au efecte asupra imaginii
instituiilor publice, n condiiile n care presa controleaz mai toate reprezentrile publice. n
cazul instituiilor publice, imaginea implic favorabilitatea i ncrederea populaiei. Astfel, rolul
structurilor de informare i comunicare public devine acela de a gestiona imaginea instituiei
publice cu ajutorul activitii de informare i comunicare [281].
Totodat, constatm faptul c nu doar jurnalismul influeneaz domeniul social, ci i
domeniul social condiioneaz, ntr-un anumit mod, procesul de creaie i producia mediatic n
calitate de rezultat al acestuia. Domeniul social relativ independent, integru, funcional, pe
alocuri inert i personificat condiioneaz unghiurile de abordare mediatic i contextele n care
93

sunt reflectate problemele sociale. Jurnalismul social are menirea s acopere interesele unor
persoane reale, concrete, dar nu interesele abstracte, astfel n evaluarea practicii sociale natura
humanocentric devine momentul-cheie, fapt care apropie domeniul social de jurnalism i invers.
Specificitatea domeniului social condiioneaz i impune anumite cerine informaiilor
sociale. . consider c astfel de informaii trebuie s fie:
- disponibile, adic s fie incluse n acele produse mediatice care sunt la dispoziia maselor
largi de oameni;
- identificabile n fluxul general de informaii mediatice, adic s atrag atenia;
- explicite, pentru a putea fi interpretate corect;
- motivaionale, adic s stimuleze i s provoace ceteanul la aciuni sociale [318, p. 20].
Informaia din i despre domeniul social vizeaz, de asemenea, rolurile i implicaiile
actorilor sociali, iar, din acest punct de vedere, informaia trebuie s fie conceptualizat ca o
resurs social care poate fi convertit de alte tipuri de resurse [142, p. 22].
Aadar, implicaiile jurnalismului n social impun o abordare constructiv a realitii, fapt ce
condiioneaz i un anumit mod de organizare a activitilor profesionale ale jurnalitilor, care s
finalizeze cu produse mediatice de calitate, caracterul constructiv al crora rezid n fora lor de a
realiza rolul, funciile i obiectivele jurnalismului social n scopul asigurrii reproducerii
domeniului social, n particular, i a societii, n general.
2. 3. Problemele sociale ca subiecte prioritare ale acoperirii mediatice n jurnalismul
social
Actualmente, jurnalismul social constituie un instrument de diseminare a informaiilor pe
domeniul social, precum i o aren de dezbateri i analize ale fenomenelor i problemelor sociale,
unde apar, evolueaz i se confrunt o gam larg de opinii, idei, puncte de vedere, poziii,
concepii etc. Angajat n viaa social, jurnalismul social, ntru soluionarea problemelor cotidiene,
interacioneaz cu diveri actori, medii, sisteme etc., iar caracterul i formele lui de colaborare cu
acetia nu sunt stabile, ci se modific n funcie de necesitatea includerii lor pe agenda public i,
respectiv, n funcie de necesitatea implicrii presei n aceste procese. Rolul primordial al
jurnalismului social const n contribuia pe care o aduce n modificarea unei situaii concrete, n
soluionarea practic a conflictelor i n rezolvarea diverselor probleme ale realitii sociale.
Importana acestor activiti const nu numai n faptul c ele demonstreaz clar populaiei fora
transformatoare a jurnalismului, ci i n aceea c tendina spre creterea randamentului practic al
aciunilor constituie baza reorganizrii ntregului sistem social.

94

Mijloacele de informare n mas, susine cercettoarea . , contureaz tabloul


general al vieii sociale, reflect starea social a indivizilor i construiesc agenda zilei activitate
prin care atrag atenia public asupra problemelor stringente i asupra activitii diverilor actori
sociali i orienteaz auditoriul s se implice n procesele sociale. Jurnalistul ntotdeauna
mediatizeaz fie realitatea individului, fie realitatea societii, n genere, din realitate fcnd parte
i problemele sociale, i coliziunile, i conflictele, de aceea, remarc , jurnalismul nu
poate exista n afara socialului [310]. Modul frecvent i proeminent de reflectare a problemelor
sociale prin intermediul jurnalismului social contribuie la perceperea acestora de ctre segmentele
largi de public ca fiind mai importante dect altele i la includerea lor n arealul intereselor
publice. Lista de probleme sociale identificate alctuiete agenda public. La constituirea agendei
publice contribuie sistemul politic (parlamentul, guvernul, partidele politice), instituiile publice
(naionale i locale), cetenii, organizaiile i asociaiile civice, institutele de cercetare,
universitile i, nu n ultimul rnd, mass-media [95, p. 18].
Marginalizarea problemelor sociale n discursul mass-mediei poate distorsiona percepiile
auditoriului n raport cu realitatea social, punnd n dificultate aciunea social i managementul
social. Acest lucru poate avea un impact negativ grav asupra atitudinii publicului fa de aceste
probleme, fapt care poate motiva, pe de o parte, factorii de decizie, iar, pe de alt parte, indivizii
sociali, grupurile sociale i chiar societatea s adopte n raport cu aceste probleme modele
neadecvate de comportament social, n acest mod subminnd activitatea obinuit i
funcionalitatea domeniului social. Evident, activitatea de mediatizare a problemelor sociale
constituie o direcie prioritar a jurnalismului social. Problemele sociale sunt sociale prin origine,
or, apar ca o condiie care afecteaz un numr semnificativ de oameni...; sunt sociale prin
definiie, pentru c se manifest n moduri considerate nedorite...; i sunt sociale n tratarea lor, or,
solicit existena simmntului c poate fi fcut ceva prin aciunea social colectiv [5, p. 465],
de aceea ele sunt subiecte de reflecie anume a jurnalismului social.
Problemele sociale pot aprea din cauza comportamentelor anormale i aciunilor distructive
ale unor actori sociali, dar, n anumite cazuri, i ca rezultat al comportamentelor normale i al
aciunilor funcionale sau chiar al inaciunilor sociale. Astfel, comportamentele tradiional
acceptate uneori pot contribui tot att de mult la apariia problemelor sociale ca acele anormale,
deviante, antisociale. Cercettorul romn M. Agabrian susine c problemele sociale sunt produse
logice, normale i inevitabile ale valorilor i practicilor sociale prezente [5, p. 466].
Cel mai adesea problemele sociale apar, se extind n dimensiuni, i intensific aciunea i i
amplific impactul i efectele n perioadele de schimbri majore, de crize economice, sociale,
spiritual-valorice, n perioadele de tranziie de la un sistem la altul. Respectiv, rolul jurnalismului
95

social n asemenea perioade crete i el, datorit potenialului lui de a reflecta, explica, dezbate
problemele cu care se confrunt grupurile sociale, societatea, n ansamblu, prin aceasta cataliznd
procesul de soluionare a lor. M. Guzun susine c RM, ca de altfel toate societile care s-au rupt
de totalitarism, acceptnd traseul propice al democraiei, trece printr-o criz, adic parcurge o
perioad de timp dificil de traversat, dar devenit deja o stare permanent, cnd se atest o
dezordine, clar sau aparent, care s-a instaurat n toate sectoarele vitale ale statului moldovenesc,
legitimitatea i perspectiva istoric ale cruia sunt puse i ele la ndoial. Schimbrile care au
generat mutaii substaniale n sectoarele economic, politic, cultural i spiritual, au demolat
dinamica i echilibrele existente, ordinea lucrurilor fiind intimidat [104, p. 223]. inem s
adugm c schimbrile n cauz au afectat profund i domeniul social, iar, ca urmare, alturi de
problemele sociale existente deja, au aprut altele noi, specifice acestei perioade de tranziie, care
au putut fi identificate i aduse pe agenda societii, n special, datorit jurnalismului social.
Termenul tiinific de problem social, dup . , este destul de tnr i a aprut
pentru prima dat la mijlocul secolului al XIX-lea, n Europa: Conceptul de problem social se
aplic la un numr foarte mare de diferite fenomene, cum ar fi: criminalitatea, srcia, rasismul,
suprapopularea etc. Aceast constatare este capabil s acopere toate condiiile sociale, clasificate
ca probleme sociale [314]. Cercettorii R. K. Merton i R. A. Nisbet susin c problema social
are un caracter indezirabil i duntor pentru societate, deoarece afecteaz exigenele ei de ordine,
mpiedic schimbarea social i are un impact negativ asupra existenei, securitii i bunstrii
membrilor societii [221].
Autorii ghidului Proiectarea dezvoltrii sociale susin: O problem social reprezint fie
un proces social care afecteaz advers colectivitatea, fie o oportunitate de dezvoltare care trebuie
fructificat. Explozia srciei sau apariia traficului de fiine umane sunt procese sociale negative.
Restructurarea social-economic i democratizarea sunt oportuniti oferite de colapsul sistemului
social care trebuie fructificate [95, p. 16].
Problemele sociale sunt manifestri ale deteriorrii sau chiar ale distrugerii funcionalitii
relaiilor sociale i normelor sociale existente, ca o consecin a tensionrii i amplificrii
confruntrilor care modific valorile umane, normele de comportament i genereaz reacii sociale
deviante. Ele submineaz relaiile constructive care se stabilesc la nivel de individ social, grup
social sau chiar societate, de aceea necesit o reflecie global, funcional, specific i total.
Statutul i soarta problemei ntr-o societate este determinat nu att de existena ei real, ci, mai
degrab, de mediatizarea acesteia. Or, nicio problem social nu poate fi contientizat i asumat
de societate pn nu este fcut public i adus pe agenda societii. Procesul de identificare i de

96

aducere a unei probleme sociale n atenia att a cetenilor simpli, ct i a factorilor de decizie,
dup . , este procesul de construcie a problemelor sociale [314].
Dac problemele sociale, din diferite motive, nu sunt recunoscute nici de autoriti, nici de
organizaiile neguvernamentale, nici de ceteni, datoria mass-mediei este s le fac publice i s
determine aceti actori sociali s-i asume responsabilitatea pentru soluionarea lor. Pentru aceasta,
mass-media trebuie s pun n circuit un anumit volum de informaie care ar fi suficient pentru
conturarea dimensiunilor reale ale problemei, adic s iniieze procesul de construcie a problemei
existente. Opiniile precum c problemele sociale se amplific datorit faptului c mass-media le
acord atenie sporit i c vorbete prea mult despre ele este absolut greit, iar acuzaiile care i
se aduc presei sunt lipsite de temei. Autoritile, politicienii, precum i anumite persoane publice
acuz presa n acest sens, incriminndu-le jurnalitilor incompeten i lips de patriotism. Trebuie
s subliniem ns c tocmai lipsa informaiilor despre problemele sociale existente i a dezbaterilor
acestora n mass-media poate perpetua problema i anihila aciunea social n legtur cu ea, aa
cum doresc unii indivizi sociali. Or, pentru fiecare problem social exist categorii de persoane
care nu doresc ca ea s devin public i s fie rezolvat fie c valorile grupului nu o definesc pe
aceasta drept problem social, fie c soluionarea acesteia ar putea afecta membrii grupului din
punctul de vedere al statutului social, al puterii pe care o dein sau al banilor. Jurnalitii trebuie s
cunoasc i s ia n calcul acest lucru atunci cnd se confrunt cu atitudinile i reaciile indivizilor
sociali fa de mediatizarea problemelor sociale i cu comportamentele, uneori chiar agresive, ale
acestora n raport cu jurnalitii.
Mediatizarea problemelor sociale impune o abordare valoric i pluridimensional care s
suscite interesul general i s formeze la diversele categorii de public atitudini constructive n
raport cu subiectul de reflecie. Or, valorile i atitudinile indivizilor sociali determin nelesurile
problemelor sociale. Cercettorul M. Agabrian susine c cele mai rspndite atitudini ale
oamenilor fa de problemele sociale care nu i afecteaz direct pe ei sunt indiferena, acceptarea
pasiv a necazurilor altor oameni, cinismul i pedeapsa divin. Lund n calcul aceast situaie,
jurnalitii trebuie s-i construiasc discursul mediatic n aa mod, nct s produc nelesuri
adecvate ale problemelor sociale, s provoace aciuni concrete i s catalizeze activismul social al
cetenilor. Din aceste considerente, reflectarea mediatic a problemelor sociale trebuie s se
axeze pe abordarea sociologic a acestora care s urmreasc:
1. Contientizarea problemelor prezente cu care se confrunt societatea.
2. Dobndirea de cunotine factuale ct mai riguroase n legtur cu principalele probleme
sociale.
3. nelegerea originilor sociale ale acestora i a modului n care ele pot evolua.
97

4. Abordarea inteligent a relaiei dintre teorie i practic, astfel c toate teoriile trebuie
testate i, la rndul lor, toate politicile sociale care se aplic s se ntemeieze pe teorii verificate.
5. Un sens al perspectivei, astfel c o problem trebuie vzut n relaia acesteia cu trecutul
i prezentul societii, fr distorsiuni i exagerri [5, p. 468].
Configurarea public a problemelor sociale se datoreaz configurrii mediatice a acestora.
Configurarea mediatic ncepe cu selectarea, prelucrarea i punerea n circuitul informaional a
informaiilor primare despre problemele sociale, despre categoriile sociale afectate i cerinele lor
de soluionare a situaiilor create. Mass-media poate iniia construcia problemei sociale prin
intermediul investigaiilor de pres, dar cel mai frecvent prin reflectarea afirmaiilor-cerine ale
activitilor i persoanelor care se confrunt cu aceasta i care solicit implicarea societii n
soluionarea ei [314]. Frecvena, volumul i felul n care mass-media reflect afirmaiile-cerine
i trateaz problemele sociale influeneaz percepiile publicului i formeaz cunotinele lui n
raport cu acestea, iar cunotinele despre problemele sociale sunt importante pentru materializarea
aciunii sociale.
Mass-media ns nu poate transmite fidel originalul problemei sociale, pentru c reflectarea
acesteia se face fragmentar i selectiv. Procesul de transformare a informaiei sociale cu privire la
o problem social n informaie de pres modific afirmaiile-cerine, astfel nct ele s
corespund tipului de canal de transmisie i formatului instituiei media i le transform n
reprezentri mediatice. n presa tiprit, de exemplu, reprezentrile mediatice ale afirmaiilorcerine se materializeaz n form de tiri i articole de analiz, iar n audiovizual acestea servesc
drept subiecte pentru emisiunile interactive, de dezbateri, talk-show-uri. Astfel, configurarea
public a problemei sociale se realizeaz prin reprezentri mediatice care pot influena
conceptualizarea i asumarea social a acesteia.
Specificitatea configurrii mediatice a problemei sociale presupune contactul direct al
jurnalistului cu problema, ptrunderea lui n mediul afectat de problem i interaciunea cu
subiecii care suport consecinele acestei probleme, fapt care determin i chiar impune un
anumit tip de relaii i de comportamente profesionale. Mai mult, fiecare problem social solicit
i condiioneaz abordri diferite, determinnd practicile de mediatizare, precum i procesul de
construcie a lor.
Problemele sociale nu sunt statice, ci dinamice, ele cresc sau se reduc n intensitate, variaz
n timp i n spaiu, reprezint succesiuni de evenimente, situaii, stri fragmentare etc. Din cauza
acestor caracteristici, precum i a faptului c publicul nu consum neaprat consecutiv produsele
mediatice, se atest dificulti n configurarea public a problemelor sociale. Dificultile sunt
cauzate, de asemenea, de utilizarea aproximativ n dezbaterea mediatic a problemelor sociale a
98

sistemului conceptual i a instrumentelor metodologice ale sociologiei, economiei sau tiinei


politice, precum i de dramaturgia problemelor sociale care intr n contradicie cu caracterul
documentar al acestora. Astfel, conceptualizarea noiunii de problem social devine foarte
actual, pentru c aduce claritate n percepiile jurnalitilor, n particular, i n ale instituiilor
mass-mediei, n general, asupra problemelor sociale ca subiect de reflecie a lor. Reflectarea n
pres a problemelor sociale este eficient doar n cazul n care jurnalitii i concep itinerarul
profesional i i organizeaz procesul de creaie astfel nct s cuprind toate aspectele
existeniale ale problemei mediatizate, iar acest lucru poate fi realizat cu o singur condiie
jurnalitii trebuie s dein cunotine temeinice despre obiectul lor de investigaie. Variatele
metode de abordare a naturii problemelor sociale au conturat mai multe perspective de analiz a
acestora, ntre care:
Perspectiva patologiei sociale. Problemele sociale pot fi de natur obiectiv atunci cnd
reies din realitatea social exterioar i de natur subiectiv atunci cnd reies din lumea
interioar a omului sau comunitii. Oamenii sau situaiile pot deveni probleme sociale atunci
cnd ei creeaz obstacole i blocheaz activitatea normal a organismului social. Problemele
sociale sunt patologii sociale [324]. Aceeai idee o gsim i n lucrrile semnate de S. Smith, care
susine: Patologia n tiinele sociale, ntr-un anumit mod, are tangene cu patologia n medicin.
n mod similar, aa cum studierea bolilor fizice este important pentru meninerea sntii fizice,
i cunoaterea profund i multiaspectual a bolilor sociale este important pentru fortificarea
sntii sociale [232, p. 20]. Metoda respectiv de abordare a problemelor sociale a generat
grave critici, iar din cauza caracterului prtinitor al rezultatelor, a fost catalogat de mai muli
cercettori drept una subiectiv i nonteoretic [229, pp. 41-45].
Perspectiva dezorganizrii sociale. Dezorganizarea social este considerat faa umbrit,
complementar a organizrii sociale i este perceput ca un eec al manifestrii rolurilor. Cele trei
mari tipuri de dezorganizare sunt: lipsa normelor, conflictul cultural, prbuirea normelor [289]. n
acest context, E. Durkheim susine c n momentul dezechilibrului social fie c el apare i se
manifest n timpul unor crize, fie, dimpotriv, n perioadele de schimbare social favorabile, dar
prea brute societatea temporar devine incapabil de a exercita asupra oamenilor efectele
cuvenite [144, p. 294]. Din aceast perspectiv, problemele sociale sunt consecine ale dezordinii
sociale care genereaz diminuarea forei de influen i a impactului regulilor sociale de
comportament asupra indivizilor sociali ai diverselor comuniti [152, p. 135]. Potrivit lui T.
Shibutani, ideea precum c dezordinea social este element al procesului de transformare social,
enunat de W. I. Thomas i F. Znaniecki, reprezint una dintre cele mai valoroase idei n
sociologie [187, p. 468]. M. Guzun susine: Dac n perioadele de stabilitate sistemul social l
99

ocrotete pe individ, iar de multe ori l i apr prin legi, norme, reglementri, care ntr-o anumit
msur sunt statice, stabile, ceea ce face ca traiul omului s devin previzibil, s poat fi
pronosticat, n intervalele de tranziie situaia se schimb radical. Pierznd punctele de sprijin de
odinioar, omul simte o imperioas nevoie de altele noi [104, p. 223], dezordinea social fiind o
oportunitate pentru procesul de constituire a noilor relaii i reguli sociale.
Perspectiva conflictului de valori. Aceast abordare are la baz ipoteza c problemele sunt
condiii sociale ce uneori pot fi incompatibile cu valorile unor anumite grupuri, membrii crora
reuesc s fac public o chemare la aciune. Problemele sociale, din aceast perspectiv, i au
geneza n conflictele de valori i de interese. Abordarea funcionalist a naturii problemelor
sociale, ce primeaz ideea existenei unei legturi strnse i previzibile ntre problemele sociale
care apar periodic n societate, valorile i instituiile de cultur din aceast societate [221, p. 3],
este important pentru jurnaliti, deoarece mediatizarea problemelor sociale impune situarea lor n
anumite contexte sociale, iar acest obiectiv poate fi realizat cu succes doar dac jurnalitii dein
informaii conceptuale despre natura fenomenelor sociale, a societii, n genere. Jurnalitii, spre
deosebire de sociologi, care recunosc problemele sociale numai dup ce ele sunt recunoscute ca
atare de ctre societate [152, pp. 150-151], pot i trebuie s identifice problemele sociale n faza
lor incipient i s mobilizeze societatea pentru a nu admite amplificarea acestora, pentru a stopa
evoluia lor sau pentru a le soluiona pe deplin. De fapt, o problem social devine cunoscut
ntregii societi numai datorit activitii mass-mediei, care o scoate dintr-un anumit mediu
comunitar i o face public.
Conceptul abordrii respective include i noiunea de disfuncie ca o consecin a unor
activiti sociale care intr n contradicie cu cerinele funcionale ale sistemului social sau care
deterioreaz legturile instituionale ale unei societi.
Perspectiva comportamentului deviant. Aceast abordare pune n valoare ideea c
problemele sociale reprezint violri ale ateptrilor i comportamentelor normative.
Comportamentul sau situaiile care nu se ncadreaz n prevederile normelor de conduit general,
acceptabile ntr-o societate, sau se deprteaz de la normele tradiionale sunt privite ca fiind
deviante. Comportamentele deviante apar ca urmare a socializrii inadecvate care se desfoar, n
primul rnd, n cadrul contextual al relaiilor primare de grup. Predispoziia spre comportamente
deviante se formeaz din cauza eecului socializrii primare. Condiiile favorizante pentru
apariia i manifestarea unui asemenea comportament sunt lipsa i blocarea oportunitilor
pozitive, stresul, accesul la forme deviante de satisfacie i modelele de rol deviante. Soluiile de
contracarare a comportamentului deviant se refer, n special, la resocializare, creterea gradului

100

de socializare n grupurile primare, redistribuirea accesului ctre oportuniti, reducerea


oportunitilor de contact cu modelele de rol deviante [289].
Perspectiva etichetrii sociale. Conform acesteia, o problem social este definit drept
social-deviant n funcie de reaciile sociale la o pretins violare a regulilor sau ateptrilor
sociale. Aceast teorie se concentreaz pe condiiile prin care comportamentele sau situaiile sunt
definite ca problematice sau deviante. Cauza unei probleme sociale i are originea n aprecierea
pe care i-o acord mass-media, publicul i/sau factorii care exercit controlul social. Aceast
perspectiv comport anumite riscuri, or, n unele cazuri, ea se contureaz n baza stereotipurilor.
Cercettoarea L. Lazr constat c o bun parte din stereotipuri se transmite din generaie n
generaie, altele sunt rezultatul propriei experiene de comunicare sau se formeaz sub influena
mass-mediei. Crend o imagine generalizat a reprezentanilor unui grup, () mass-media nu
exclude judecile pozitive despre grupul stereotipizat [104, p. 238], cu toate acestea,
stereotipurile sunt de natur subiectiv i au un caracter prtinitor, fapt care blocheaz posibilitatea
aprecierii obiective a situaiilor. Rezolvarea problemelor sociale, din aceast perspectiv, ine de
revizuirea definirii unor situaii sau persoane ca fiind deviante i impune o abordare mai complex
i mai tolerant a acestora.
Perspectiva critic. Conform acestei abordri, o problem social este o situaie rezultat
din exploatarea celor ce nu dein puterea de ctre cei ce dein puterea. Forma de organizare social
produs de societatea capitalist genereaz apariia celor mai multe probleme sociale, iar
dezvoltarea capitalismului aduce cu sine i amplificarea problemelor sociale. Soluiile avute n
vedere pentru rezolvarea problemelor sociale sunt activismul, reforma sau revoluia sau cu alte
cuvinte, clasa muncitoare trebuie s ctige lupta de clas i apoi s produc societatea
egalitar, fr clase sociale [271, pp. 29-30].
Abordarea constructivist a problemelor sociale prezint interes pentru jurnalismul social,
deoarece primeaz fora individului social sau a grupurilor sociale de a evalua realitatea i de a
cataloga anumite stri i situaii drept nedorite, nocive, periculoase, amenintoare etc., prin
aceasta atrgnd atenia i determinnd opinia public s ia atitudine ntru soluionarea acestora.
Din perspectiva abordrii n cauz, retorica aciunilor respective are vdit un caracter imperativ.
M. Spector i D. Kitsuse consider c retorica activitilor indivizilor sau ale grupurilor care
exprim nemulumire n raport cu o situaie sau alta demonstreaz exigen i impune anumite
condiii, conturnd astfel nsi problema social [152, pp. 160-163]. Din acest punct de vedere,
problemele sociale se prezint drept construcii, create de indivizi sau grupuri, care atrag atenia
publicului asupra unor anumite condiii i cer schimbarea acestora.

101

Merit s facem o trecere n revist a contribuiilor cercettorilor romni la conceptualizarea


noiunii de problem social. Sociologii I. Bdescu i D. Cristea susin c orice problem social
poate fi definit n funcie de diferite criterii i cadre de referin, chiar perspective conflictuale,
n aa fel nct ceea ce pentru unele grupuri sociale constituie o problem social pentru alte
grupuri constituie o soluie [10, p. 337].
Sociologul A. Dan propune o serie de constatri privind caracterul unei situaii de problem:
- contientizarea public scoate din anonimat problema i o definete ca fiind social;
- identificarea i definirea problemei sociale se realizeaz graie sistemului de valori sociale;
- contiina public joac un rol semnificativ n definirea gradului de gravitate a problemei
sociale;
- distincia ntre problema social i problema individual este important pentru contiina
public [271, pp. 14-15].
C. Zamfir, de asemenea, i concentreaz atenia asupra temei problemelor sociale [124].
Sociologul romn pleac de la considerentul c o problem social fie de natur tehnic, fie
economic, fie juridic, este un fenomen, o situaie, un proces sau o particularitate a unui
subsistem care, n opinia majoritii, trebuie schimbat. Funcionarea sistemelor sociale, din
perspectiva activitii de soluionare i de depire a variatelor probleme, reprezint indici ai
funcionalitii acestor sisteme i ai potenialului lor de dezvoltare durabil.
Procesul de configurare a problemelor sociale, considerm noi, construiete reprezentri
mediatice n baza demersurilor care:
- furnizeaz informaii complete despre starea de moment a problemei sociale;
- identific toate dimensiunile i actorii implicai n problem;
- organizeaz relaiile sociale ntre actorii de toate nivelurile implicai n problem;
- dezvolt noi perspective de evaluare a aciunii sociale n raport cu aceast problem;
- asigur participarea social i activismul civic al cetenilor care triesc cu aceast
problem;
- supun unui examen public toate legile, politicile sociale i deciziile autoritilor n raport
cu aceast problem;
- menin echilibrul de interese i echilibrul aciunilor n raport cu aceast problem;
- ofer o evaluare moral a evenimentelor;
- prognozeaz evoluia problemei sociale abordate.
n funcie de modul n care este pus n aplicare specificitatea funcional a problemei, se
contureaz dou tipuri de reflectare mediatic: obiectiv i pragmatic. Reflectarea obiectiv
presupune acompanierea neutr a problemei prin simpla expunere a ei, care se caracterizeaz prin
102

producerea mesajelor fragmentare, sporadice, unilaterale, fr o destinaie real i o orientare


anumit. Reflectarea pragmatic se caracterizeaz prin integritatea i complexitatea mesajelor;
consecutivitatea i pluridimensionalitatea expunerii mediatice; orientarea mesajelor ctre anumite
categorii de public [314].
Un rol important n dinamica problemelor sociale, aa cum am constatat mai sus, l are
mass-media, pentru c tratarea mediatic a acestora influeneaz percepiile, atitudinea i aciunea
publicului. Cunoaterea genezei, a cadrului i a modului de dezvoltare a problemelor sociale este o
condiie obligatorie pentru reflectarea obiectiv i multiaspectual a acestora. Acompanierea
mediatic a problemelor sociale urmeaz s fie fcut prin prisma condiiilor sociale obiective i a
celor subiective, ultima fiind de o importan major pentru jurnalismul social. Pentru c o
problem social este conectat cu aciunea, atitudinea colectivitii fa de aceasta este crucial n
dinamica social [95, p. 16].
Procesul de reflectare mediatic a problemelor sociale include activiti, gen:
- identificarea cauzelor i a contextelor care au stat la baza apariiei acestora, a genezei
problemelor sociale;
- identificarea factorilor care o menin sau o amplific;
- determinarea modificrilor care se produc i a metamorfozelor care se atest n procesul de
evoluie a problemelor sociale;
- diagnosticarea i abordarea acestora din perspectiva parametrilor temporali i spaiali;
- manifestarea atitudinii i a reaciilor indivizilor sociali, n particular, i a societii, n
ansamblu, fa de anumite probleme sociale;
- identificarea strategiilor i practicilor utilizate pentru soluionarea problemelor sociale;
- prognozarea evoluiei problemelor i a variantelor posibile de soluionare a acestora.
n procesul de reflectare a problemelor sociale, de rnd cu informaia referitoare la subiectul
abordat, se utilizeaz i sistemul coerent de indicatori sociali. Or, indicatorii sociali relevani ofer
posibilitatea de cunoatere a evoluiei problemelor sociale, a complexitii i a impactului lor
asupra societii i de evaluare a acestora prin prisma grupurilor sociale sau a societii n
ansamblu. n categoria indicatorilor relevani pe domeniul social intr:
- indicatorii privind populaia;
- indicatorii pe domeniul demografiei;
- indicatorii structurii populaiei;
- indicatorii forei de munc;
- indicatorii nivelului de trai i calitii vieii populaiei;
- indicatorii veniturilor i cheltuielilor populaiei;
103

- indicatorii statisticii sntii;


- indicatorii statisticii educaiei etc.
Fiind calculai pentru diferite perioade: lun, trimestru, an, indicii relevani ofer
posibilitatea determinrii evoluiei n timp i n spaiu a problemelor, fenomenelor, a principalelor
tendine i transformri din sfera social. Pentru mediatizarea unor probleme care solicit analize
este indicat ca jurnalitii s foloseasc:
- indicatori de moment numrul populaiei la o anumit dat: la data recensmntului, la
nceputul sau sfritul lunii, anului;
- indicatorii de interval numrul mediu al populaiei ntr-o perioad anumit, de regul un
an.
Problemele sociale care devin subiecte de reflecie a presei pot fi dezbtute, analizate i
evaluate prin utilizarea sistemelor de indicatori statistici din toate subdomeniile socialului. n
analizele jurnalistice indicatorii sociali se prezint drept argumente sau contraargumente pentru a
susine un punct de vedere asupra lucrurilor sau a promova o opinie pe subiectul mediatizat. n
funcie de tipul de problem social abordat i de scopul pe care i-l propune, jurnalistul poate
utiliza concomitent indicatori din diferite categorii, or, n foarte multe cazuri nsi complexitatea
problemei impune acest lucru.
Pentru mediatizarea obiectiv, echidistant i calitativ a problemelor sociale foarte
importante sunt sursele i resursele informaionale pe care le utilizeaz jurnalitii n procesul de
construcie cantitativ i calitativ a problemei n mass-media. Sursele de date necesare reflectrii
problemelor sociale se regsesc nu doar n ministerele i instituiile de profil pe domeniul social, ci
n mai multe sfere. Acest lucru demonstreaz, odat n plus, caracterul intersectorial al domeniului
social care, pentru buna lui funcionare, solicit i dezvolt relaii cu alte domenii ale activitii
umane i care ne permite s clasificm sursele de date n dou categorii:
1. Surse instituionale primare, direct implicate n gestionarea problemelor sociale, care se
afl n subordinea ministerelor de profil: Ministerul Muncii, Proteciei Sociale i Familiei,
Ministerul Sntii, Ministerul Educaiei, Ministerul Tineretului i Sportului.
2. Surse instituionale secundare, indirect implicate n gestionarea problemelor sociale, care
se afl n subordinea altor ministere, precum: Ministerul Economiei, Ministerul Finanelor,
Ministerul Tehnologiilor Informaionale i Comunicaiilor, Ministerul Justiiei, Ministerul
Afacerilor Interne, Ministerul Afacerilor Externe i Integrrii Europene etc.
Sursele de date mai pot fi clasificate i n funcie de domeniul n care se manifest problema,
conform cruia deosebim surse de date pentru problemele ce in de domeniul:

104

Sntii: Ministerul Sntii, toate instituiile medicale din subordinea acestuia (de stat i
private), Centrul Naional de Sntate Public, Consiliul Naional pentru Determinarea
Dizabilitii i Capacitii Muncii, Agenia Medicamentului i Dispozitivelor Medicale, Casa
Naional de Asigurri Sociale, Biroul Naional de Statistic etc.
Calitii vieii i nivelului de trai al populaiei: Ministerul Muncii, Proteciei Sociale i
Familiei, Ministerul Economiei, Biroul Naional de Statistic (care realizeaz cercetri lunare
privind veniturile i cheltuielile populaiei n gospodrii), instituiile administrative locale etc.
Forei de munc, ocupaiei i omajului: Ministerul Muncii, Proteciei Sociale i Familiei,
Agenia de Ocupare a Forei de Munc, instituiile administrative locale, Biroul Naional de
Statistic (care din anul 1998, cu periodicitate trimestrial, aplic Ancheta forei de munc).
Proceselor demografice: Ministerul Tehnologiilor Informaionale i Comunicaiilor
(ntreprinderea de Stat Centrul Resurselor Informaionale de Stat Registru), Ministerul Justiiei
(Serviciul Stare Civil), instituiile administrative locale, Biroul Naional de Statistic (care
organizeaz periodic recensmintele populaiei i deine datele privind micarea natural i
migratorie a populaiei).
Educaiei: Ministerul Educaiei, toate instituiile de nvmnt din subordinea acestuia (de
stat i private), unitile de nvmnt, indiferent de tipul, nivelul, forma de organizare i de
proprietate.
Migraiei: Ministerul Tehnologiilor Informaionale i Comunicaiilor (ntreprinderea de Stat
Centrul Resurselor Informaionale de Stat Registru), Ministerul Afacerilor Interne (Biroul
Migraie i Azil), Ministerul Justiiei (Serviciul Stare Civil), Ministerul Sntii (Centrul
Naional de Management n Sntate), Sistemul Informaional Automatizat Migraie i Azil
(SIAMA), Biroul Naional de Statistic.
Analiza i mediatizarea problemelor sociale impune utilizarea nu doar a informaiilor
oficiale, ci i a celor din surse neoficiale. n acest context, un rol important le revine organizaiilor
neguvernamentale care, activnd n paralel cu instituiile statului, monitorizeaz nu doar evoluia
problemelor sociale, ci i activitile factorilor de decizie. De aceea, datele primare, furnizate de
organizaiile neguvernamentale, n foarte multe cazuri, sunt mai complexe, aproape de realitate i
vizeaz mai muli actori implicai n problem.
Filozoful german J. Habermas susine c organizarea i desfurarea vieii sociale se face n
scopul rezolvrii problemelor practice care nu pot fi soluionate dect printr-un consens atins n
cadrul comunicrii [334]. Conceptul de aciune comunicaional, propus de Habermas,
desemneaz un nou tip de abordare a problemelor, practicilor i aciunilor/interaciunilor sociale

105

care este foarte aproape de conceptul jurnalismului social i de obiectivele acestuia n raport cu
problemele sociale.
Problemele sociale ca subiecte de reflecie a presei se ncadreaz n jurnalismul social care
are menirea s le aduc pe agenda societii, s le analizeze i s creeze posibiliti de dezbatere a
lor, implicnd n acest proces ntreaga societate. Dar, deoarece are puterea s adopte concomitent
dou modele de aciune mediatic, jurnalismul, dup M. Coman, se afl ntr-o poziie
ambivalent: pe de o parte, el este solicitat s exercite o aciune educativ neutr (n sensul
formrii unor oameni informai, cultivai, contieni de poziia i rspunderile lor sociale), iar pe
de alt parte, el este curtat de grupuri cu interese politice sau economice pentru resursele sale
persuasive i pentru puterea lui de a influena comportamentul indivizilor [20, p. 82]. Tocmai
acest lucru, considerm noi, genereaz diverse tipuri de implicaii ale jurnalismului n domeniul
social.
Aadar, rolul mass-mediei n reflectarea realitii sociale, n formarea atitudinilor i
aciunilor sociale n raport cu problemele majore ale societii este de neglijat, ndeosebi n
societile care se afl ntr-o tranziie de durat. Contientizarea profesional a beneficiilor pe care
le poate avea societatea de pe urma activitilor de calitate a jurnalismului social este o cerin a
timpului care i impune mass-mediei noi standarde de activitate i noi norme profesionale, menite
s faciliteze acest proces.

2. 4. Concluzii la capitolul 2
1. Termenul jurnalism social este unul complex i poate fi definit drept un ansamblu de
activiti mediatice de documentare i de diseminare a informaiilor cu privire la problemele
sociale existente sau la posibilele efecte viitoare ale acesteia; de comunicare direct/indirect a
reaciilor i aciunilor sociale; de identificare a ansamblului de soluii necesare rezolvrii unor
probleme sociale; de monitorizare i de analiz a politicilor sociale, a deciziilor i a actelor
normative cu referire la activitatea social a persoanei sau a grupurilor sociale, n vederea
susinerii sau abrogrii acestora; de asigurare a dialogului social pe vertical i pe orizontal ntru
asigurarea armoniei sociale.
2. Delimitarea jurnalismului social de alte tipuri de jurnalism i conceptualizarea acestuia ca
model nou de comunicare mediatic a impus definirea funciilor i rolurilor lui n societate,
identificarea direciilor de activitate, stabilirea obiectivelor, constatarea caracteristicilor i
particularitilor etc. Astfel, datorit subiectului su de reflecie, caracterului funcional i
tehnologiilor profesionale pe care le utilizeaz, jurnalismul social se prezint ca o activitate
mediatic aparte, diferit de altele, cu scopuri i direcii specifice de activitate.
106

3. Implicaiile jurnalismului social n domeniul social se manifest n faptul c, reflectnd


realitatea i asigurnd astfel circuitul informaional pe vertical i pe orizontal, el contribuie la
construcia raporturilor ntre individ i grup, ntre grup i mediul social, participnd la reglarea
proceselor sociale din societate i influennd structurile i instituiile sociale, precum i factorii de
decizie s acioneze, n general, n interesele societii, i, n particular, n interesele individului
social. Natura constructiv a acestor implicaii rezid n ajustarea activitilor jurnalistice la
necesitile domeniului social i n cumularea aciunilor jurnalismului i ale altor instituii sociale
n scopul satisfacerii unor obiective sociale de o importan major.
4. Implicaiile jurnalismului n domeniul social orienteaz aciunile jurnalismului social n
dou direcii: ctre factorii de decizie i ctre masele largi, genernd astfel dou modele de aciune
mediatic.
5. n funcie de efectele pe care le genereaz, implicaiile mass-mediei n domeniul social
pot fi att pozitive, ct i negative.
6. Rolul primordial al jurnalismului social const n contribuia pe care el o aduce n
modificarea unei situaii concrete, n soluionarea practic a conflictelor i n rezolvarea diverselor
probleme ale realitii sociale. Importana acestor activiti const nu numai n faptul c ele
demonstreaz clar populaiei fora transformatoare a jurnalismului, ci i n aceea c tendina spre
creterea randamentului practic al aciunilor constituie baza reorganizrii ntregului sistem social.
7. Problemele sociale reprezint subiecte majore de reflecie a jurnalismului social, iar
configurarea mediatic a lor determin i configurarea public. Astfel, frecvena i felul n care
mass-media trateaz problemele sociale i reflect afirmaiile-cerine ale cetenilor influeneaz
percepiile publicului i formeaz cunotinele lui n raport cu subiectele abordate, iar cunotinele
despre problemele sociale sunt importante pentru materializarea aciunii sociale.

107

3. JURNALISMUL SOCIAL CA PROCES MEDIATIC N REPUBLICA MOLDOVA


Jurnalismul social ca proces presupune activiti de mediatizare a realitii sociale la nivel de
individ social, grup social sau societate, ajustate la specificul de moment al acesteia i are un
caracter gradual n devenire. Specificitatea i contextul funcional al jurnalismului social n
Republica Moldova reiese nu doar din realitatea social de moment, n care activeaz i pe care o
reflect, ci i din condiiile istorice n care el a aprut i s-a format ca o activitate de creaie cu
efecte sociale semnificative. Actul de creaie n jurnalismul social este un proces de formare a
produsului mediatic, ce se manifest n form final de tire, interviu, reportaj, editorial,
comentariu, analiz etc., i presupune diverse activiti de identificare a evenimentului, de
documentare, de colectare a informaiei prin contactul direct cu evenimentul (percepiile
jurnalistului, percepiile participanilor i ale martorilor la eveniment, observarea direct,
intervievarea etc.), de prelucrare a informaiei acumulate, de integrare a informaiei ntr-un produs
mediatic cu caracter informativ sau analitic, de ncadrare a textului final ntr-un context mediatic
bine definit.
3. 1. Apariia i dezvoltarea jurnalismului social n Republica Moldova
Identificarea premiselor apariiei i a cadrului de dezvoltare a jurnalismului social n
Republica Moldova impune o incursiune n istoria recent a jurnalismului moldovenesc, n
perioada cnd acesta era parte component a mass-mediei sovietice. Acest fapt este determinat de
importana cunoaterii specificului activitii presei i a contextului ei funcional de atunci, pentru
c analiza istoric ne permite s stabilim factorii care au generat modificrile conceptuale i
funcionale, capabile s condiioneze apariia i dezvoltarea jurnalismului social autohton ca
activitate mediatic cu identitate distinct.
Specificitatea i caracterul mijloacelor de informare n mas din Republica Sovietic
Socialist Moldoveneasc reieeau din caracteristicile sistemului mass-mediei sovietic, ntre care:
- monopolul absolut al partidului comunist al Uniunii Sovietice asupra mass-mediei;
- monopolul statului asupra mijloacelor necesare funcionrii presei hrtie, echipamente
tehnice tipografice, echipamente tehnice de emisie i de recepie, sedii etc. i asupra distribuirii
produciei mediatice;
- cenzura oficial a aciunilor jurnalitilor i a coninuturilor produselor mediatice;
- controlul sever al activitii mass-mediei de ctre organele de partid;
- elaborarea politicilor editoriale n strict concordan cu politica partidului;
- funciile: de propagand, de agitaie, de contrapropagand;
- principiile de activitate: partinic, de clas;
108

- inexistena unui cadru legislativ special pentru mass-media, substituirea efectiv a acestuia
cu directivele congreselor i plenarelor de partid, cu deciziile edinelor sau cu indicaiile directe
ale organelor de partid;
- inexistena cadrului deontologic al presei i substituirea acestuia cu principiile codului
constructorului comunismului;
- inexistena organizaiilor neguvernamentale pe domeniul mediatic. Uniunile de jurnaliti
din fosta URSS, concepute ca organizaii profesionale de creaie, n realitate erau dirijate i
controlate de partid;
- interzicerea criticii organelor de partid, a statului, pe de o parte, i glorificarea partidului i
a regimului politic existent, pe de alt parte;
- uniformizarea unghiului de abordare a realitii i aplicarea unei linii generale de
activitate a instituiilor de pres care, indiferent de tipul lor, trebuia s coincid cu cea a partidului;
- uniformizarea diapazonului tematic prin tabuizarea unor probleme actuale, precum i din
trecutul apropiat i mai ndeprtat;
- ideologizarea procesului de formare profesional a cadrelor i profesionalizarea n strict
conformitate cu necesitile sistemului administrativ de comand;
- lipsa dimensiunii economice autonome a mass-mediei i a managementului mediatic,
substituirea acestuia cu gestionarea economic general, de pe poziii partinice;
- hiperbolizarea rolului conducerii centralizate n toate domeniile de activitate social.
n jurnalismul din RSSM, realitatea social era abordat prin prisma ideologiei sovietice,
informaia ideologic prevalnd cantitativ asupra oricrui alt tip de informaie. Mai mult, ziarele,
revistele, emisiunile radio i TV specializate pe diverse domenii, cele destinate diferitor categorii
sociale i chiar presa pentru copii i adolesceni i concepeau mesajul jurnalistic doar prin prisma
directivelor Partidului Comunist, or, instituiile mass-mediei din perioada sovietic fceau, n
primul rnd, agitaie i propagand. Cu toate acestea, jurnalitii din acea perioad ncercau s
umanizeze produsul jurnalistic i s-i confere dimensiune social. Emisiunile realizate de
jurnalitii de la postul de televiziune moldovenesc, precum i cele realizate de jurnalitii de la
postul de radio moldovenesc puneau n circuitul informaional un spectru foarte variat de materiale
pe teme sociale, propagnd cultura, tradiiile naionale, tiina etc. Merit s amintim, n acest
context:

Informaiile cu privire la coninutul social al produsului jurnalistic i la activitatea mass-mediei din RSSM au fost
colectate din surse orale jurnaliti i manageri care au activat n presa tiprit i audiovizual autohton din acea
perioad.

109

- emisiunile didactice care fortificau aciunile de instruire colar i universitar i care erau
concepute n baza programelor de studii colare: Lecii pentru coal, Telecoala, n ajutor colii,
Cursuri preuniversitare etc.;
- emisiunile de popularizare a tiinei care contribuiau la formarea culturii generale a
auditoriului i la sporirea nivelului lui de cunotine n procesul de nsuire a bazelor tiinei:
Natura i noi, Noi i legea, Viaa satului. Aici se includ, de asemenea, emisiunile pentru lucrtorii
din sectorul zootehnic, din agricultur, din industrie i din alte domenii de activitate, cu toate c
ele aveau mai degrab un caracter obligatoriu pentru realizarea n practic, dect unul meritoriu;
- emisiunile instructive care aveau ca obiectiv promovarea operelor clasicilor literaturii
naionale i a scriitorilor autohtoni contemporani. De menionat faptul c pentru diseminare erau
selectate i puse n circuit doar lucrrile care conveneau ideologic sistemului de guvernare;
- programele de educaie estetic: Balul discurilor, Invitaie la oper, n lumea
cinematografiei etc.;
- emisiunile culturale: La hanul muzelor, Evantai folcloric, Cnd se las amurgul,
Duminical TV, Teatrul televizat Dialog etc.;
- programele de divertisment care transmiteau manifestri culturale de amploare, precum:
Telerevelionul, festivalul muzical internaional Mrior, seratele de creaie ale maetrilor
autohtoni de componistic sau de interpretare etc.;
- programele de satir i umor: Teatrul de miniaturi, Ariciul;
- emisiunile pentru copii, adolesceni i tineret, precum: Licurici, Povestea de sear, teatrul
televizat pentru copii Prichindel, Unda tineretului etc.
Spre deosebire de audiovizual, n presa tiprit informaiile sociale erau amplasate, de
obicei, n rubrici specializate. Diferite ca problematic, aceste rubrici avea n comun caracterul
societal al abordrii mediatice i promovarea virtuilor umane i a valorilor morale. Semnificative,
n acest context, sunt rubricile: La izvoarele sufletului; Satule, gradin-n floare; Lumina venic a
pinii, Sfatul juristului din ziarul Viaa Satului i cea cu genericul La harta inimii din ziarul
Moldova Socialist. Publicaiile periodice raionale, de asemenea, publicau cicluri de materiale
despre viaa cultural, spiritual i economic a satelor moldoveneti. n tendina de a extinde
acest gen de materiale, unele publicaii periodice, precum: Moldova Socialist, Viaa Satului,
Tinerimea Moldovei realizau chiar pagini ntregi de astfel de materiale.

Informaiile cu privire la situaia audiovizualului moldovenesc din perioada sovietic au fost oferite de ctre: D.
urcanu, redactor-sef adjunct, redacia Actualiti (1985-1991), redactor-ef, redacia Publicistic (1991-1994),
director, postul TV Naional (1994-1998); B. Parfentiev, redactor superior, emisiunea Orizont (1973-1976),
director-departament Actualiti, postul TV Naional (1976-2007).

110

Umanizarea jurnalismului se realiza prin iniierea unor rubrici speciale care puneau n circuit
variate portrete sociale. De exemplu, materialele nserate la rubricile: Oameni modeti, Destine,
Dinastii din ziarul Viaa Satului i Schi din Moldova Socialist relatau istoriile reale ale unor
categorii foarte diferite de personaje: de la muncitori i rani pn la artiti i academicieni.
Schia ca gen jurnalistic era frecvent folosit n presa de atunci. Astfel de materiale, care erau o
simbioz a genului literar cu cel publicistic i purtau, de regul, o ncrctur emoional i
educaional, apreau n majoritatea publicaiilor periodice republicane. Uneori aceste cicluri de
materiale apreau n culegeri aparte suplimente ale publicaiilor periodice. Ziarul Viaa Satului,
de exemplu, a pus n circuit 49 de suplimente de acest fel, ntitulate Caiete de cultur.
n ncercarea de a se apropia ct mai mult de publicul lor, redaciile iniiau rubrici n care
erau publicate scrisori semnate de cititori i care fie relatau despre anumite realizri, fie solicitau
implicarea jurnalitilor n rezolvarea unor situaii de ordin personal, fie sugerau noi teme ce urmau
a fi mediatizate. Semnificative, n acest context, sunt rubricile: Deplasare la rugmintea
cititorului i Scrisoarea ne-a chemat la drum care apreau cu regularitate n ziarul Tinerimea
Moldovei, precum i rubricile: Alo! Redactorul? i Pe urmele materialelor publicate (reacii
oficiale la critic) din ziarul Viaa Satului. Tot n publicaia periodic Viaa Satului aprea lunar o
pagin de scrisori i comentarii Cititorul gazeta cititorul.
ntlnirile colectivelor redacionale cu cititorii erau practici obinuite n acea perioad care,
de asemenea, aveau menirea s ncurajeze colaborarea oamenilor de rnd cu publicaiile periodice.
Ele erau organizate fie n teritoriu n raioanele i satele republicii, fie, nemijlocit, n redacia
ziarelor. n cadrul acestor evenimente se discutau problemele sociale cu care se confruntau
colectivele de munc sau comunitile din regiune, precum i problemele de ordin personal ale
indivizilor sociali. n urma acestora apreau pagini ntregi dedicate realitii sociale din acele
medii, precum i cicluri de materiale despre succesele, problemele sau eecurile oamenilor care
coabitau n acele areale. ntlnirile de acest gen erau surse preioase de informare, or, ele ofereau
jurnalitilor posibilitatea s identifice noi subiecte de pres i s asigure diversificarea
diapazonului tematic i varietatea problematicii publicaiilor periodice.
Un fenomen specific jurnalismului de atunci era activitatea corespondenilor netitulari care,
de rnd cu jurnalitii profesioniti, participau la scrierea materialelor de pres. Fiecare publicaie
periodic i avea reeaua sa de corespondeni obteti care relatau despre evenimentele i
problemele existente n regiunea n care ei locuiau. Aceasta era o practic pozitiv care, pe de o

Informaiile cu privire la situaia presei tiprite moldoveneti din perioada sovietic au fost oferite de ctre: M.
Guzun, redactor-ef, publicaia periodic Tinerimea Moldovei (1977-1982); V. Spinei, redactor-ef, publicaia
periodic Tinerimea Moldovei (1982-1986), Viaa Satului (1988-1998).

111

parte, asigura contactul permanent cu publicul, iar, pe de alt parte, permitea extinderea ariei de
acoperire mediatic.
Rubricile de satir i umor, de asemenea, pot fi incluse n problematica social a presei de
atunci, or, ele aveau menirea s biciuiasc diferite vicii, precum: beia, lenea, prostia, lcomia
etc. Criticile, articolele, caricaturile, pamfletele ns erau fcute n mod camuflat i indirect, cci
satira i umorul din presa sovietic putea s ridiculizeze aproape orice subiect, cu excepia
regimului i sistemului sovietic. Astfel, n publicaia periodic generalist Moldova Socialist
aprea rubrica ntitulat Undia, n Viaa Satului Urzica, n Tinerimea Moldovei Tndal i
Pcal, iar n Literatura i Arta aprea chiar o pagin de satir i umor ntitulat La Beciul
Vechi. Merit s amintim, n acest context, revista Chipru unica revist moldoveneasc de
satir i umor din RSSM, care a aprut n 1957. Revista avea 8 pagini, format A - 4 i includea,
ntre altele, rubricile: Nu v fie cu bnat, Te vd, te vd!, Desaga cu scrisori, Ion Turbinc,
Vecinii etc. Din echipa redacional a revistei fceau parte umoriti, scriitori, poei, pictori i
caricaturiti.
Dup declararea independenei Republicii Moldova, presa de satir i umor a disprut de pe
piaa informaional autohton. Puinele ncercri de a readuce n jurnalismul naional acest tip de
publicaii periodice au euat, revistele Chipru plus sau Chipru de la Moldova, care au aprut
n anii 2000, nu au rezistat dect civa ani. Cu toate acestea, satira i umorul nu au disprut din
publicaiile periodice generaliste, unde i astzi apar, nu neaprat cu regularitate, caricaturi,
pamflete sau chiar ntregi pagini satirice.
Sistemul sovietic, ntru asigurarea i meninerea n timp a ideologiei i existenei sale, a
blocat dezvoltarea fireasc a tuturor subsistemelor existente i a energiilor umane care, n mod
normal, trebuie s alimenteze un sistem social. Contientiznd gradul de uzur moral a sistemului
i pericolul latent al exploziei sociale, n anul n 1985, conducerea centralizat a URSS a fcut o
ncercare de a schimba starea de lucruri existen la acel moment. Pentru a menine sistemul i a
nu admite dezintegrarea acestuia, ea a elaborat un concept de democratizare a sistemului care a
fost expus la plenara Comitetului Central al PCUS din aprilie al aceluiai an. Acest concept a
condiionat modificri, dei neeseniale, n toate domeniile vieii, inclusiv n mass-media. n
rezultatul acestor schimbri, mijloacele de informare n mas, dei funcionau nc n baza
mecanismelor vechi (cenzura de stat, monopolul partidului etc.), devin mai flexibile, mai deschise,
gradul lor de rigiditate reducndu-se n intensitate.

Informaiile au fost oferite de ctre M. Lescu, vicepreedinte al Uniunii Jurnalitilor din Moldova (1998-2004).

112

Fenomenul care a modificat fundamental conceptul jurnalismului moldovenesc de la


sfritul anilor 80 - nceputul anilor 90 a fost pluralismul de opinii. n scurt timp, pe piaa
informaional autohton au aprut mai multe cicluri de emisiuni n care erau prezentate i chiar
confruntate diferite opinii privind realitatea nconjurtoare, printre care: Fa n fa cu realitatea,
Telespectatorul abordeaz problema, Popasuri n provincie, Dialog cu telespectatorii,
Ecoampriza, Business-club etc. Valoarea acestora este incontestabil, or, ele au stat la baza
apariiei ulterioare a emisiunilor radiotelevizate de dezbateri i a talk-showurilor autohtone.
n perioada vizat s-au nregistrat mai multe apariii noi, printre care: Avanscena ciclul de
emisiuni despre premierele stagiunilor teatrale, Pe scen visul mi-e mplinit ciclul de emisiuni
care conturau portrete sociale ale oamenilor de teatru, Athenaeum revist de cultur, art i
literatur, Spectroscop ciclul de emisiuni care dezbteau probleme, precum i conturau portrete
sociale ale oamenilor din lumea picturii, Asterisc i Cultura emisiuni-magazin etc. Pentru prima
dat n istoria audiovizualului naional a fost inclus un ciclu de emisiuni televizate pentru orele
dimineii Telematinal i un ciclu de emisiuni care avea ca scop studierea i popularizarea Bibliei.
Merit s fie amintit i ciclul de emisiuni Televiziunea i telespectatorul, prin intermediul
cruia Radioteleviziunea Naional a RSSM oferea posibilitatea tuturor telespectatorilor s
adreseze mesaje, s semnaleze probleme, s fac dedicaii, mulumiri, rubrica Tribuna
telespectatorului avnd cea mai mare priz la public.
n aceast perioad prinde contur tendina instituiilor mass-mediei de a fi ct mai aproape
de publicul su. De rnd cu scrisorile la redacie i liniile fierbini de telefon care deveniser, ntre
timp, practici obinuite n activitatea mass-mediei moldoveneti, managerii din pres ncep s
aplice chestionarele sociologice. Acestea erau publicate n ziarul Programele Radio si TV
(Teleradio-Moldova) i aveau menirea s identifice care sunt, n opinia auditoriului, cele mai bune
emisiuni, rubrici, cei mai buni moderatori, redactori-prezentatori etc. Departe de a corespunde
rigorilor sociologice, acele sondaje au jucat un rol important n evoluia jurnalismului postsovietic, or, anume cu i prin ele a nceput procesul de detaare a jurnalismului de filologie i
apropierea lui de sociologie.
Aadar, presa, radioul, televiziunea au contribuit la crearea contextului necesar pentru
aciune [104, p. 282], iar procesele care au urmat dup plenara din aprilie 1985 au generat o
adevrat explozie social care a condiionat, n definitiv, prbuirea URSS. n acea perioad,
Moldova s-a confruntat cu transformri globale care au cuprins toate segmentele societii,

Informaiile cu privire la situaia audiovizualului moldovenesc din perioada sovietic au fost oferite de ctre: D.
urcanu, redactor-sef adjunct, redacia Actualiti (1985-1991), redactor-ef, redacia Publicistic (1991-1994),
director, postul TV Naional (1994-1998); B. Parfentiev, redactor superior, emisiunea Orizont (1973-1976),
director-departament Actualiti, postul TV Naional (1976-2007).

113

inclusiv mass-media. Noile instituii mediatice s-au pomenit n faa avansrii accelerate a
fenomenului concurenei, n circumstanele n care, de la nceput, s-au manifestat ca un competitor
nepregtit n tiina gestiunii i n aplicarea strategiilor comerciale de pia. Provocrile pentru
mass-media s-au dovedit a fi destul de semnificative: problemele finanrii, adaptarea la noile
tehnologii ntr-o er digital, necesitatea formrii i alinierii cadrelor de jurnaliti la noile exigene
profesionale, piaa concurenial, presiunea factorului publicitar [69, p. 173]. Principala
caracteristic a acestei perioade era instabilitatea i variabilitatea, or, mecanismele sistemului
vechi nu mai funcionau ca alt dat, eficient i n deplin msur, iar cele ale noului sistem nc
nu erau pe deplin funcionabile. Noua realitate subiect de reflecie a mass-mediei a afectat
considerabil i mijloacele de informare n mas care au suportat transformri i schimbri
conceptuale impuntoare, generate de variate fenomene, ntre care:
- dispariia monopolului absolut al Partidului Comunist i al statului asupra mass-mediei;
- afirmarea relaiilor de pia i activitatea mass-mediei pe principii economice noi, fapt care
a impus instituiile de pres s-i construiasc noi relaii privind modul de achiziionare a
mijloacelor necesare funcionrii sale hrtie, echipamente tehnice tipografice, sedii etc. i
privind distribuirea produciei mediatice;
- apariia publicitii mediatice care, n scurt timp, a devenit o surs important sau chiar
decisiv a bugetului instituiilor mediatice;
- abolirea prin Constituie a cenzurii oficiale, fapt care a condiionat libertatea jurnalitilor,
n particular, i a sistemului autohton al mass-mediei, n general;
- schimbarea politicilor editoriale ale instituiilor de pres prin ajustarea lor la tipul de
produs mediatic i la necesitile publicului-int;
- modificarea principiilor de activitate a presei;
- iniierea procesului de constituire a cadrului legislativ al mass-mediei;
- apariia primelor mecanisme de autoreglementare a activitii jurnalitilor, n particular, i
a mass-mediei, n general;
- apariia organizaiilor neguvernamentale pe domeniul mediatic care i concentreaz
activitatea asupra principiilor noi de funcionare a presei;
- iniierea procesului de deetatizare a mass-mediei n rezultatul cruia apare presa privat;
- modificarea i diversificarea formelor de expresie a materialelor jurnalistice, apariia n
pres a sondajelor, analizelor, investigaiilor jurnalistice etc.;
- modificarea diapazonului tematic prin mediatizarea problemelor considerate pn
adineaori tabu;

114

- schimbarea conceptului procesului de formare profesional a cadrelor i profesionalizarea


lor n strict conformitate cu noile obiective i funcii ale mass-mediei;
- afirmarea procesului de monitorizare a activitii presei de ctre variate instituii interne i
externe, inclusiv de ctre organizaiile neguvernamentale.
R. Moldova s-a ncadrat n procesul de edificare a unei societi noi, cu oameni noi, cu o
alt optic de gndire i de luare de decizii dect cea din epoca totalitar comunist. n acest proces
pe un sector important n structura statului se plaseaz mijloacele de comunicare electronice i de
pres [119, pp. 110-111]. Transformrile respective sunt contingente, n sensul c au depins de
condiii istorice specifice; dac unele dintre aceste condiii ar fi fost diferite, ar fi fost foarte
probabil ca ele s produc rezultate diferite. Dar, odat ce aceste transformri au nceput s se
desfoare, au dobndit o energie proprie. Au aprut noi instituii i i-au extins gama activitilor.
Practicile tradiionale au fost treptat eclipsate de noi tipuri de aciune, de noi convenii i de noi
forme de asociere [112, p. 47].
n aceste condiii a aprut fenomenul de jurnalism social activitate mediatic cu identitate
distinct care a modificat substanial unghiul de abordare a realitii. Timpul marilor
transformri n viaa social-politic i economic a Republicii Moldova a determinat fgaul unor
schimbri radicale n sfera mediatic. Dup ce s-a produs transferul de proprietate din minile
statului totalitarist n cele ale editorilor privai, mass-media din Moldova a parcurs etape de flux i
reflux, adesea neclare i controversate [69, p. 173], care au schimbat coninutul, forma,
dimensiunile i discursul mediatic [69, p. 142].
Ca o consecin a acestor schimbri s-a produs substituirea modelului totalitarist al presei cu
cel liberal i, n paralel, cu cel al serviciului public. Conceptul doctrinei liberale, care a aprut n
secolul al XVII-lea, s-a fundamentat pe ideea liberului schimb de informaii ca o condiie esenial
a satisfacerii necesitilor i ateptrilor publicului. Modelul liberal [170] s-a definit prin lupta
pentru informarea corect i neutr a auditoriului i prin misiunea de supraveghere a aciunilor
puterii, n scopul sancionrii acesteia, n caz de necesitate, de ctre ntreaga societate.
Conform acestui model, promovarea adevrului este unul dintre obiectivele de baz ale
presei. Adevrul se obine prin confruntarea liber a ideilor i opiniilor; competiia acestora,
asemenea competiiei mrfurilor de pe piaa comercial, fixeaz valoarea unei idei, poziii,
iniiative ori atitudini. Crearea unei piee libere a ideilor este ns indisolubil legat de crearea
unui instrument capabil s faciliteze circulaia acestor idei, s permit confruntarea lor nengrdit,
s contribuie la accesul liber al oricrei persoane la cuvntul public [20, p. 93]. n viziunea
adepilor acestei teorii, singura instan n msur s-i asume i s duc la bun sfrit o asemenea

115

misiune este mass-media, care se autodefinete drept cea de-a patra putere n stat, alturi i,
ntructva, pe poziii adverse fa de celelalte trei: legislativ, executiv i juridic.
Monitorizarea de ctre mass-media a aciunilor puterii se face n numele publicului care, de
obicei, nu are acces direct la evenimentele curente. Graie acestei activiti, care duce la
cristalizarea unor opinii publice adversative i, n fine, la exercitarea presiunii asupra puterii, a
aprut sintagma presa a patra putere n stat. Aceast sintagm nu se refer la vreo form de
aciune ori de exercitare direct a puterii mass-mediei asupra celorlalte puteri; n fapt, aciunea
presei este indirect: distribuind informaii i idei despre modul n care celelalte puteri i exercit
mandatul, ea creeaz o opinie public, mobilizeaz cetenii n favoarea unei cauze, iar acetia,
prin presiunea pe care o exercit asupra factorilor politici i legislativi, obin modificarea atitudinii
ori a comportamentului celorlalte puteri [20, p. 93].
n modelul liberal, legile pieei (concuren i profit) devin factorii reglatori ai activitii
instituiilor mediatice, fapt ce genereaz variate fenomene negative, precum: dubla comercializare
a produsului mediatic, nerespectarea principiilor deontologice, bulevardizarea presei,
concentrarea proprietii i monopolizarea n domeniul mediatic-comunicaional etc. Aceste
fenomene, la rndul lor, condiioneaz revizuirea rolului mass-mediei n societate i elaborarea
unor noi politici n domeniul comunicrii de mas.
Modelul responsabilitii sociale [170], conceptul cruia s-a conturat n SUA, la mijlocul
anilor 50 ai secolului trecut, abordeaz rolul social al mass-mediei prin prisma dreptului universal
al omului la informaie i impune responsabilitatea acesteia fa de binele social. Conform acestei
doctrine, mass-media nu trebuie s fie, preferabil, n proprietatea statului i nici nu trebuie s fie
sub controlul absolut al lui, pentru c astfel exist pericolul transformrii acesteia din informator
social n formator de imagine a guvernanilor. Dar nici nu poate fi considerat drept ntreprindere
privat obinuit, scopul primar al creia este profitul, iar succesul creia se msoar prin prezena
beneficiilor. Este absolut normal ca ea s caute profitul, dar ar trebui s i asume i
responsabilitatea fa de diversele grupuri care compun societatea; altfel spus, trebuie ca presa de
toate tipurile s rspund diverselor nevoi i dorine ale acestor grupuri [12, p. 33]. Acest model
promoveaz ideea unui control triplu al activitii mass-mediei: prin intermediul opiniei publice, al
codurilor de etic profesional la nivel de breasl i al codurilor interne de conduit. Aceti factori
restrictivi, prin aciunile lor de monitorizare i de evaluare a mass-mediei, pun n aplicare
mecanismele de autoreglementare a acesteia i o responsabilizeaz.
Teoria social a presei introduce autoritile statale n sistemul mass-mediei, lucru ce se face
n numele conceptului responsabilitii sociale. Libertatea mass-mediei apare ca o datorie public,
or, presa are anumite obligaii fa de individul-cetean, obligaii de la care nu poate abdica n
116

numele legilor pieei (profitului) i ale succesului facil (divertismentului). Statul democratic,
garant al libertilor, att ale indivizilor, ct i ale instituiilor, trebuie s sprijine dezvoltarea
acestora i s asigure, n acelai timp, respectarea obligaiilor pe care fiecare le are n raport cu
bunul mers al societii. De aici deriv ideea c presa reprezint un serviciu public analog altor
servicii pe care statul le ofer sau le protejeaz, pentru binele membrilor si [20, p. 98].
Dei n modelul serviciului public mass-media este conceput ca o instituie economic ce se
supune legilor economiei de pia, ea oricum nu pierde din vedere c misiunea ei primordial ntro societate democratic este de a informa prompt i obiectiv auditoriul i de a exercita o aciune
educativ asupra lui. Pentru realizarea acestui deziderat, instituiile de pres trebuie s caute i s
gseasc forme alternative de finanare, s obin susinere financiar de la diferite instituii din
alte zone de activitate socioeconomic. n aceast ordine de idei, persoanele fizice, juridice, dar
mai ales instituiile statului, pot i chiar trebuie s sprijine mass-media orientat spre informare i
spre educare, fr ns a se implica n politicile ei editoriale. Acestea pot menine n via
publicaii tiinifice, literare, artistice, ziare i programe comunitare, produse mass-media
studeneti etc.; intervenia dezinteresat a finanatorului privat pornete de la ideea c aceste
produse de pres, promovnd valori ale culturii i spiritului civic, ndeplinesc un rol social
important i au o responsabilitate moral evident; n plus, existena unor prevederi legislative
adecvate, care ofer reduceri de impozite pentru grupurile economice care subvenioneaz
instituii culturale, favorizeaz acest mecenat modern, n formele sale cele mai variate:
subvenionare, parenaj, sponsorizare [20, pp. 104-105]. Acest sprijin poate fi att de natur
financiar (reduceri de impozite, subvenionri), ct i legislativ.
Modelul de relaionare a presei moldoveneti cu puterea i cu societatea, n condiiile n care
jurnalismul social s-a afirmat ca o direcie aparte a mass-mediei, a cumulat elemente din toate cele
patru teorii fundamentale ale presei: teoria autoritarist, totalitarist, libertarian i cea a
serviciului public, fapt care a determinat specificitatea acestuia. Aadar, noile realiti de la
sfritul anilor 80 - nceputul anilor 90 ai secolului trecut au schimbat, pe de o parte, modul de
relaionare a presei cu puterea i cu societatea, iar, pe de alt parte, formele i metodele de
activitate jurnalistic, fapt care a condus la afirmarea unor noi roluri i funcii mediatice i la
apariia unor noi tipuri de jurnalism, ntre care i cel social. Graie acestor fenomene, se diversific
tipologia presei prin apariia noilor categorii, precum: presa particular: Avto-Foto, Est-Curier,
Gazeta de Vest, Accent Provincial, Cuvntul liber, Unghiul, Observatorul de Nord, Nunta etc.;
presa de divertisment: Chef, Sport Plus, Viaa familiei i nu numai, Casa Mare etc.; presa
confesiunilor religioase: Altarul Credinei, Curier Ortodox, Cuvntul Adevrului, Clopotnia
Moldovei, Fclia credinei, Lumintorul, Alfa i Omega etc.; presa societilor de tip SRL, SA:
117

Contabilitate i Audit, Farm Expres, Promo Plus, Capital, Arta Medica, Makler etc. Merit s fie
amintit, n acest context, presa comunitar fenomen sporadic ce se atest periodic i n prezent.
Anume presa comunitar, prima, a promovat de pe poziii noi valorile comunitare i a cultivat
spiritul civic obiective ale jurnalismului social.
Suport modificri i tipologia produsului jurnalistic radiotelevizat, n grilele de emisie fiind
incluse diverse emisiuni specializate pe domeniul social, printre care: emisiuni pentru minoritile
naionale din RM: Sub acelai cer, Petalo Romano, Gagauz ogea, Bucaan dalgasnda, Idi Lbn,
i, Romani glasos, , i, , i,
Radiomegdan; emisiuni pentru copii i adolesceni: Academia bunelor maniere, De la ABC la
BAC, Cuvntul celor care nu cuvnt, Fora junimii, Parteneriate pentru fiecare copil; emisiuni
pentru persoanele n etate: Vrsta amintirilor; emisiuni pentru persoanele cu nevoi speciale:
Ochiul interior. Aadar, condiiile social-politice i economice din acea perioad au nlesnit
lansarea mai multor publicaii periodice i emisiuni radiotelevizate, eterogene ca statut, care au
deschis noi orizonturi pentru afirmarea jurnalismului social autohton.
La nceputul anilor 90, mass-media moldoveneasc acorda atenie, prioritar, problemelor
care pn nu demult erau tabu i care readuceau n albie istoria neamului, precum i
problemelor care reflectau noile realiti politice i care aveau menirea s instruiasc populaia
asupra modului de a gndi i de a aciona pe principii noi, democratice. Presa acelui moment a
exprimat nevoia de eliberare, de solidarizare i a devenit un instrument combativ mpotriva
vechiului regim, o tribun de rspndire i de implementare a noilor standarde democratice. n
lipsa unei concurene serioase din partea altor elemente ale sistemului mediatic, presa scris a
nregistrat iniial un succes eclatant, favorizat i de enormul interes al publicului fa de
multiplele transformri. Astfel, n primii ani de independen tirajele unor publicaii periodice au
crescut de la zeci la sute de mii de exemplare.
n a doua jumtate a anilor 90, starea de euforie n societate i n mass-media, generat de
redobndirea independenei, revenirea la grafia latin i obinerea libertilor politice i civice etc.,
s-a consumat odat cu trecerea timpului. Destrmarea relaiilor economice, distrugerea vechilor
valori, agravarea situaiei din sfera social etc. au afectat considerabil individul social, n
particular, i societatea, n ansamblu, genernd grave probleme sociale. n rezultat, agenda massmediei s-a extins prin completarea cu subiecte despre problemele sociale care ameninau
bunstarea economic, ordinea social i moral; despre cele care ameninau potenialul de
sntate a indivizilor; despre cele care aduceau prejudicii mediului fizic sau ecologic; despre
problemele care se refereau la aciunile globale cu impact internaional etc. n acest context, apar
emisiunile de dezbateri ale problemelor sociale, precum: Dialog social, Buna seara, Natura n
118

obiectiv, Spaiul public, Loc de dialog, Reporter, Reforma nvmntului etc. i emisiunile de
investigaii sociale: Reporter de gard, Patrula Jurnal TV.
Prioritile sociale, exprimate n aciuni concrete ale guvernului, au devenit o component
constant a agendei mass-mediei, la fel precum problemele sociale care reprezint astzi o parte
semnificativ a emisiunilor audiovizuale i a publicaiilor periodice cu coninut generalist.
Problematica social a presei se amplific cantitativ i calitativ, devenind prioritar pentru massmedia. Anume concentrarea presei pe problematica social a generat o nou direcie n jurnalism
jurnalismul social [148]. Semnele distinctive ale jurnalismului social, dup . , sunt:
- mediatizarea subiectelor specifice care niciodat nu s-au regsit n presa sovietic:
narcomanie, violen, srcie, tratament inuman, abandon etc.;
- abordarea problemelor de pe poziii noi din punctul de vedere al ceteanului, nu al
funcionarului;
- asumarea de ctre mass-media a statutului de aprtor al intereselor cetenilor de rnd;
- calitile morale ale angajailor sistemului mediatic-comunicaional.
n opinia noastr, n categoria semnelor distinctive ale jurnalismului social mai pot fi incluse
urmtoarele activiti:
- conturarea portretelor sociale;
- promovarea practicilor sociale pozitive;
- critica aciunilor ineficiente ale puterii sau, din contra, susinerea iniiativelor oficiale
constructive n raport cu problemele sociale;
- organizarea dezbaterilor mediatice;
- identificarea i propunerea soluiilor de rezolvare a problemelor sociale;
- evidenierea dimensiunii umane n produsul jurnalistic;
- utilizarea unui limbaj simplu, autentic i ct mai aproape de publicul mass-mediei;
- susinerea tendinelor sociale pozitive, demascarea fenomenelor negative etc.
Fenomenele care s-au atestat pentru prima dat n anii 90 au generat noi subiecte de
reflecie pentru pres i au impus noi practici de mediatizare a realitii sociale. Unul dintre
fenomenele care cel mai mult a influenat modalitatea de abordare mediatic a realitii sociale a
fost stratificarea populaiei Republicii Moldova. Sociologul V. Mndru definete stratificarea
social drept dispunere ierarhic a unor grupuri, categorii sau pturi sociale pe o scal constituit
n baza unuia sau mai multor criterii [99, p. 49]. El susine c oamenii care ocup poziii identice
conform acestor criterii de msurare formeaz o clas social cel mai important element al
stratificrii sociale. Sociologul A. Dumbrveanu constat c, odat cu prbuirea Uniunii
Sovietice i constituirea noilor state independente, angajate n construciile societii postmoderne,
119

s-a nceput stratificarea societii i formarea claselor noi [36, p. 147]. Diferenierea veniturilor
populaiei a modificat nivelul de trai, care pn n anii 90 a fost, mai mult sau mai puin, omogen,
i a catalizat stratificarea social care a polarizat societatea ntre un numr foarte mic de oameni
bogai i majoritatea srac neajutorat, incert i pesimist. n condiiile n care clasa de mijloc,
care se consider a fi baza echilibrului social, aproape c lipsea, nici nu putea fi vorba de coeziune
social. Mai mult, categoriile srace trebuiau protejate de abuzurile celor bogai, precum i de
impactul perturbrii funcionrii normale a instituiilor de baz ale societii. Datorit acestui fapt,
mass-media i modific nu doar diapazonul tematic, ci i funciile sale, de o importan major
devenind funcia de social advocacy, de social lobby i cea de socializare.
Sociologii romni C. Zamfir i L. Vlsceanu susin c noiunea de stratificare social se
identific cu structura social sau o include pe aceasta [125, p. 605]. Modificarea structurii
sociale este un fenomen care a generat modificarea tehnologiei mediatice de reflectare a realitii.
Vechea structur social de tip sovietic, care recunotea existena doar a trei elemente: muncitorii,
rnimea i intelectualitatea, a nceput s se destrame i, n scurt timp, s-a format un sistem
pluristratic care, de rnd cu cele vechi, includea straturile sociale nou-formate, ntre care:
proprietari de capital, reprezentani ai mediului de afaceri, fermieri etc. i aceasta pentru c:
- s-a modificat radical rolul social al clasei muncitoare, aceasta pierzndu-i statutul de lider;
- a disprut proprietatea colectiv rneasc, colhozurile i sovhozurile fiind substituite cu
gospodrii rneti private;
- s-a schimbat rolul intelectualitii, aceasta cednd statutul de lider spiritual;
- s-a modificat structura clasei guvernatoare a aprut o elit nou, naional;
- s-au modificat formele de proprietate, cea colectiv ncetnd s mai fie unic;
- au aprut alte forme de activitate, precum: business-ul mic, mare i mijlociu.
Noile realiti au generat straturi sociale noi i, respectiv, noi relaii sociale ntre ele i n
interiorul acestora, fapt care a condus la multiplicarea i diversificarea problemelor sociale, care
urmau a fi abordate mediatic difereniat, anume de pe poziiile i din perspectiva intereselor
sociale ale acestor categorii.
Tenebrizarea sferei sociale, de asemenea, se ncadreaz n logica expunerii noastre. Acest
fenomen s-a produs ca urmare a tenebrizrii, nti de toate, a sferei economice, determinat de
privatizarea ilicit, de distrugerea vechilor mecanisme de producie i lichidarea ntreprinderilor
industriale, a gospodriilor agricole, de incapacitatea instituiilor statale de a asigura reglarea
activitilor economice colective i individuale etc. Dei, de jure, economia de pia a Republicii
Moldova este social orientat, ceea ce nseamn c ea trebuie s funcioneze raional ca toi
membrii societii s aib posibilitatea de a munci i a obine mijloace pentru o existen
120

satisfctoare [99, p. 40], de facto, economia naional se dezvolt haotic i are un caracter mai
mult anarhic. Esena proceselor tenebre rezid n faptul c sunt nclcate sau ocolite normele
sociale stabilite i regulile de drept, fapt care genereaz fenomene negative, precum: corupia,
standarde duble n contabilitate, n salarizarea angajailor, neachitarea impozitelor pe veniturile
suplimentare etc. Tenebrizarea acoper ntreaga societate, o dezorganizeaz, denatureaz normele
morale existente, subminnd din interior societatea.
n acest context mai putem aminti lipsa unor orientri, valori, scopuri sociale clare la care sar fi putut alinia societatea. Vidul valoric conduce la imoralitatea aciunilor puterii i la apatia i
pesimismul social n rndurile maselor largi, fapt care genereaz excluziunea social. Ideea
naional ca valoare social-general i pierde din intensitatea i din claritatea sensului, ea fiind
utilizat, cel mai frecvent, pentru realizarea intereselor i obinerea dividendelor politice att de
ctre forele de la guvernare, ct i de ctre cele din opoziie. Sociologul V. Blajco susine c rile
din spaiul ex-sovietic s-au confruntat, ndeosebi n anii 90 ai secolului trecut, precum i ulterior,
cu diverse tipuri de crize, determinate de:
- reformele social-economice cardinale care au modificat structura societii i mentalitatea
populaiei (nti de toate, sistemul de valori i de orientri valorice);
- stratificarea brusc a societii, apariia unei elite noi cu viziuni liberale;
- srcirea n mas a oamenilor cu o mentalitate nostalgic dup realitatea sovietic (cnd
toi triau bine) [99, p. 57].
Sociologii V. i I. Mocanu afirm n studiul Caracteristici ale vieii sociale n Republica
Moldova: Anii de independen ai Republicii Moldova au determinat schimbri importante n
toate domeniile vieii cetenilor. Transformrile sociale au avut loc pe fundalul crizei economice,
astfel produsul social brut s-a redus cu mai bine de jumtate. A crescut brusc rata omajului, s-a
redus considerabil nivelul veniturilor, a avut loc degradarea infrastructurii sociale, s-a nrutit
starea de lucruri n sistemul nvmntului, ocrotirii sntii, culturii, s-au accentuat problemele
legate de securitatea personal [74, pp. 225-242]. Ei susin c o bun parte din noile probleme
erau legate de procesele de globalizare, de deschidere a hotarelor rii (criza financiar, emigrarea
ilegal, traficul de persoane etc.), care au catalizat mobilitatea descendent masiv a muncitorilor
instruii i calificai. n consecin, populaia i-a pierdut sentimentul de protecie social,
ncrederea n reformele sociale, n ziua de mine, s-a dezamgit n idealurile democraiei.
n aceste condiii, indivizii sociali ncep s manifeste sau s adopte noi modele de
comportament, pe care le ajusteaz la realitile sociale din interiorul grupului sau din societate, n
scopul integrrii n noua realitate socioeconomic. Schimbrile de comportament se datoreaz,
nti de toate, noilor condiii economice, generate de procesul de afirmare a economiei de pia:
121

condiiile economice de trai influeneaz indirect comportamentul uman, n funcie de atitudinea


fa de ele [74, pp. 225-242]. Noile relaii economice au generat activiti, meserii i profesii
care, la rndul lor, au impus noi standarde i au construit noi relaii sociale. Acestea ns nu
ntotdeauna i nu toate s-au dovedit a fi constructive i legale. Caracterul deviant al unor relaii
economico-financiare, care intrau n contradicie cu legea, a condus la afirmarea unor
comportamente antisociale ce au modificat structura personalitii, au generat pierderea stimei de
sine, a prestigiului n familie i n

societate. Adaptarea unui anumit tip de comportament,

constructiv sau distructiv, depinde de modul n care se interconecteaz personalitatea,


microuniversul cultural i existena particular a individului cu mediul i condiiile socialegenerale [302]. Aadar, statutul social al individului n mediul din care el face parte, precum i
condiiile economice, sociale, culturale, politice din societate influeneaz adaptarea anumitor
modele de comportament.
Desprinderea de fosta URSS n 1991 i accederea la independen a Republicii Moldova a
afectat nu doar raporturile politice ale acesteia cu fosta metropol, ci, n primul rnd, cele
economice, la acel timp puternic interdependente. n asemenea situaie, au avut de suferit sectoare
determinante ale economiei naionale, mai nti de toate, industria i agricultura [280]. Aceast
stare de lucruri a accelerat i mai mult ritmul galopant al afirmrii unor fenomene negative care au
modificat problematica mass-mediei, tehnicile de documentare i de scriere, obiectivele primare,
unghiul de abordare etc., fapt ce a conturat un nou tip de jurnalism cel social. ntre aceste
probleme se numr:
Migraia. n Republica Moldova fenomenul migraiei, care reprezint un produs social, o
reflexie a schimbrilor ce au loc n societate cu caracter individual (unitar) i de mas [285],
ncepe s prind contur la nceputul anilor 90 ai secolului trecut, odat cu nrutirea situaiei
social-economice. ncepnd cu anul 1993, migraia moldovenilor spre Europa, dar i n est, n
Federaia Rus i alte state ale CSI, a cptat proporii din ce n ce mai mari. De regul, aceast
migraie poart un caracter de munc. Criza social-economic, dar i lipsa unor programe de stat
bine articulate privind politica intern de ocupare a forei de munc, a accentuat i mai mult
tendinele migraioniste ale unei bune pri din populaia rii, n special, ale tineretului. n acelai
timp, migraia clandestin de munc este o consecin direct a pronunatelor dispariti existente
ntre nivelul de trai i remunerare din R. Moldova, Europa Occidental sau Central [280].
Pe parcursul primilor ani de independen numrul moldovenilor care plecau pentru a munci
n afara rii era n permanent cretere, atingnd cote maxime la nceputul mileniului trei. Dei
emigrarea autorizat peste hotare, estimat n baza datelor MTIC (S CRIS Registru), continu
s fie actual n Moldova, fenomenul nregistreaz tendine spre reducere. Conform datelor
122

oficiale, n 2008 au emigrat peste hotare 6 988 de persoane, iar n 2013 acest numr s-a redus cu
circa 37 % i a constituit 2 585 de persoane. Preponderent emigreaz populaia din mediul urban,
numrul acesteia n 2013 fiind mai mult dect dublu (1 923 de persoane) fa de cel din mediul
rural (662 de persoane). Conform datelor estimate n baza emigrrii autorizate, numrul cetenilor
moldoveni care locuiau peste hotare rmne n continu ascenden, n anul 2013 fa de 2008 a
crescut cu circa 20 de mii de persoane, constituind 101 937 de persoane [295]. Exodul n mas al
forei de munc a afectat grav att sectorul public, ct i pe cel privat al societii moldoveneti.
Srcia. Srcia este un fenomen social negativ care are efecte diferite n plan individual i
colectiv. Srcia poate fi definit drept deprivare relativ ce mpiedic persoanele s obin ntr-o
msur suficient servicii, condiii i standarde de via care le-ar permite s i asume roluri
sociale, s participe n relaii sociale i s manifeste un comportament obinuit ateptrilor
generale. Consiliul Europei consider srace acele persoane, familii sau grupuri ale cror resurse
(materiale, culturale sau sociale) sunt att de limitate, nct i exclud de la acele standarde minime
de via care sunt recunoscute drept acceptabile n societile n care triesc. Dup colapsul
Uniunii Sovietice, Moldova s-a confruntat cu cea mai profund i prelungit recesiune n rndul
rilor n curs de tranziie, iar creterea survenit a nivelului srciei a transformat-o n cea mai
srac ar din Europa la etapa actual [298].
Analiza evoluiei srciei n Republica Moldova demonstreaz faptul c srcia a crescut
brusc n perioada anilor 1998-1999. Ctre anul 1999, 71 % din populaia rii era srac n baza
pragului srciei absolute. Incidena extrem de mare a srciei n 1999 reflect impactul grav al
crizei financiare ruse asupra Republicii Moldova. ncepnd cu anul 2000 rata srciei s-a redus
constant, iar ctre anul 2004 numai 26,5 % din populaia republicii era srac, avnd o bunstare
sub pragul srciei absolute [296].
Cercetrile realizate de societatea civil pe acest segment confirm statisticile oficiale:
ncepnd cu anul 1998, srcia n Republica Moldova a cunoscut o cretere rapid, revenind pe o
traiectorie descendent doar din anul 2000. Totui, ncepnd cu anul 2010 nivelul srciei n
Republica Moldova a nregistrat o diminuare semnificativ comparativ cu anii precedeni.
Ponderea persoanelor srace cu consum mai mic dect pragul srciei absolute a constituit 21,9 %
i s-a diminuat n comparaie cu anul 2009 cu 4,4 puncte procentuale [38, p. 5].
n anul 2012 nivelul srciei n Republica Moldova a continuat s scad, rata srciei
absolute constituind 16,6 % fa de 17,5 % n anul precedent [301]. Aceeai tendin se atest i n
anul 2013, cnd, conform datelor oficiale ale Biroului Naional de Statistic, rata srciei
absolute a constituit 12,7 % i s-a redus comparativ cu anul 2012 cu 3,9 puncte procentuale.
Astfel, pe parcursul anului 2013 au fost scoi din srcie peste 132 de mii de ceteni [301].
123

Srcia a generat discriminarea, selecia social negativ, migrarea urban-rural, starea de


excluziune social, demotivarea, autoexcluderea sau pierderea anomic n social, precedat de
depersonalizare, toate aceste fenomene fiind reflectate n mass-media autohton.
Traficul de fiine umane. n majoritatea rilor ex-sovietice, inclusiv n Republica Moldova,
criza economic ndelungat i lipsa perspectivei de a prospera economic i de a avea un nivel de
trai decent acas au generat plecarea populaiei peste hotare n cutarea unui loc de munc.
Migraia n mas, haotic i deseori ilicit, lipsa informaiei privind realitile din alte ri au creat
un sol fertil pentru apariia traficului de fiine umane fenomen social patologic cu impact negativ
naional i internaional. Conform datelor Ministerului Afacerilor Externe i Integrrii Europene al
Republicii Moldova, actualmente n lume circa 600 000 820 000 de persoane sunt traficate peste
grania de stat, aici nefiind incluse i cele care sunt traficate n interiorul statelor, numr care poate
atinge cifre de milioane. Circa 70 % din numrul persoanelor traficate sunt femei i fete care, cel
mai des, sunt impuse s se prostitueze, iar aproximativ 50 % din numrul persoanelor traficate
sunt minori care sunt exploatai sexual, fac munc silit sau crora le sunt preluate organele [265].
Prima definiie a traficului de fiine umane, acceptat la nivel internaional, a aprut n anul
2000, n Protocolul de la Palermo. Conform acestuia, traficul de fiine umane este: recrutarea,
transportul, transferul, adpostirea sau primirea de persoane, prin ameninare sau prin recurgere la
for ori la alte forme de constrngere, prin rpire, fraud, nelciune, abuz de autoritate sau de o
situaie de vulnerabilitate ori prin ofert sau acceptarea de pli ori avantaje pentru a obine
consimmntul unei persoane avnd autoritate asupra alteia n scopul exploatrii. Exploatarea
conine, cel puin, exploatarea prin prostituarea unei alte persoane sau alte forme de exploatare
sexual, munca sau serviciile forate, sclavia sau practicile analoage sclaviei, folosirea sau
prelevarea de organe [275]. Victime ale traficului de fiine umane pot fi persoanele trecute peste
grania de stat sau transportate n interiorul statului, pentru a fi aduse n stare de sclavie sau
servitute. Fenomenul traficului de fiine umane cel mai frecvent i mai amplu este mediatizat prin
intermediul jurnalismului de investigaie.
Criminalitatea. Criminalitatea poate fi definit drept un ansamblu de crime svrite de
infractori pe un teritoriu concret i ntr-o anumit perioad, variaiile creia depind de variaiile
mediului social general. n anii 90 ai secolului trecut variaiile mediului social-general n
Republica Moldova erau de o intensitate maxim, or, ara noastr se afla la nceputul procesului de
construire a statului democratic bazat pe drept i n plin trecere la economia de pia. i, de
regul, anume cnd societile sunt zguduite de mari reforme proprii etapelor de trecere,
activitile ilicite ale lumii criminale ncep s ia amploare.

124

Tlhriile, jafurile, omorurile la comand, splarea i falsificarea banilor, racketul etc. au


devenit elemente constitutive ale vieii sociale, subminnd considerabil activitatea normal a
societii moldoveneti de atunci. n acel context, rolul mass-mediei era s informeze populaia
despre starea criminalitii din republic i msurile de combatere a ei, pentru ca persoanele s
poat s se protejeze i s cunoasc unde se pot adresa n cazul n care devin victime ale unor
crime; s orienteze investigaiile sale ctre instituiile statului, pentru ca acestea s elaboreze i s
implementeze strategii noi de combatere a crimei; s educe tolerana i s apere drepturile
deinuilor etc.
Criza demografic. Criza demografic const dintr-un lan de procese sociale extrem de
grave i periculoase, precum: depopularea, ndeosebi a spaiilor din mediul rural, rata sporit a
mortalitii, rata redus a natalitii, mbtrnirea populaiei rii etc. Structura populaiei pe
vrste poart amprenta caracteristic a unui proces de mbtrnire demografic, adic creterea
ponderii femeilor i brbailor vrstnici i reducerea ponderii persoanelor n vrst de 0 - 14 ani. n
ultimii opt ani s-a nregistrat reducerea ponderii acestei grupe de vrst de la 22,8 % la 17,1 % i
creterea ponderii populaiei vrstnice (de 65 ani i peste), de la 9,5 % la 10,2 %. Datorit
nivelului nalt al mortalitii brbailor n vrsta apt de munc, procesul mbtrnirii populaiei n
mai mare msur este caracteristic pentru femei. Actualmente, n structura populaiei n vrst de
65 ani i peste, femeile constituie mai mult de 60 % [292].
Aceste procese constituie o ameninare direct la adresa securitii naionale, or, urmrile
negative ale crizei demografice, spre deosebire de cele ale crizei economice, nu pot fi lichidate
ntr-un interval de timp scurt sau mediu. De aici, i gravitatea problemei n cauz, dei, conform
datelor Biroului Naional de Statistic, n ultimii ani n Republica Moldova indicatorii demografici
au nceput s creasc: rata natalitii n 2008 a fost de 10,9 nscui-vii la 1 000 de locuitori, n
cretere fa de cea din 2001 (10,0 %), iar rata mortalitii generale a sczut n 2008 i a constituit
11,8 decedai la 1 000 de locuitori, fa de 12,4 % n 2005 [292, 293].
Diferite de cele vechi, noile realiti impuneau tuturor instituiilor sociale reforme i modele
de activitate noi. Politicile i procesele sociale noi urmau s fie i ele mediatizate de pe poziii noi,
astfel apare activitatea mass-mediei de reflectare, de monitorizare i de evaluare a calitii
proceselor sociale i a modului de implementare a politicilor sociale ale statului. Din perspectiva
acestei abordri, jurnalismul social se manifest, nti de toate, ca un instrument de diseminare a
informaiei. Informaia formeaz fluxul comunicaional n care se reflect viaa social-politic i
economic a societii, inclusiv politicile sociale. Complexitatea acestora impune cunotine din ce
n ce mai vaste, mai profunde i mai diverse, cunotine care nu pot fi dobndite din contactul
direct al individului social cu realitatea. Vacuumurile informaionale sunt suplinite de jurnalismul
125

social care se situeaz ntre individ i lumea nconjurtoare i faciliteaz accesul i integrarea
acestuia n realitatea imediat. Identificarea i evaluarea aciunilor concrete ale guvernanilor pe
aceast dimensiune, prelucrarea i transformarea acestor informaii n materiale jurnalistice,
precum i distribuirea lor ctre masele largi sunt activiti care asigur circuitul informaional,
circuit care catalizeaz dezvoltarea continu att a sistemului mass-mediei, ct i a societii.
Apoi, jurnalismul social se manifest i ca un instrument de expertizare a aciunilor puterii.
Prin dezbaterile publice pe care le iniiaz i prin analizele pe care le realizeaz, acesta creeaz
condiii favorabile pentru monitorizarea, aprecierea i chiar corectarea modului n care instituiile
statului i factorii de decizie se implic i activeaz n domeniul social. Tot aici se include i
activitatea jurnalismului social de evaluare a politicilor i practicilor sociale, elaborate i puse n
aplicare de aceste instituii. Reflectnd n mod direct problemele sociale, precum i mecanismele
de soluionare a acestora, jurnalismul monitorizeaz aciunile forelor guvernatoare, asigurnd
astfel controlul institutului puterii. Dar, n acelai timp, articulnd interesele unor sau altor fore,
jurnalistica, sub influena lor, i modific obiectivele i strategiile de mediatizare a practicii
sociale. Astfel, instituiile mediatice fie c exprim interesele grupurilor sociale ce nu fac parte din
elit i ocup o poziie diametral opus forelor politice dominante, fie c devin mesageri i
prghii de influen ale statului. Instituiile mass-mediei i jurnalitii care promoveaz un
jurnalism de calitate vor accepta prima opiune i vor pleda pentru democraie, fr s susin
opinii particulare [192, p. 78].
Aadar, generaliznd explicaiile de mai sus, putem constata c jurnalismul social n
Republica Moldova a aprut i s-a afirmat ca o necesitate obiectiv, ca un rspuns la noile realiti
social-politice i economice care, la rndul lor, au determinat sau au marcat plenar specificul
acestuia ca dimensiune mediatic cu identitate distinct.
3. 2. Procesul de creaie i fluxul informaional n jurnalismul social autohton
Procesul de creaie n jurnalismul social presupune identificarea i crearea produselor
obiectiv-valorice [173] cu dimensiune uman, fapt care reiese din obiectivul general al
jurnalismului social de a reflecta realitatea prin prisma individului social i a grupurilor umane.
ntru realizarea acestui deziderat, se impune ptrunderea n esena lucrurilor, nelegerea relaiilor
logice dintre acestea, explicarea i interpretarea lor, prin aceasta fiind posibil recepionarea
optimal a produsului mediatic de ctre publicul cititor, spectator sau asculttor. Aceste activiti
contribuie nemijlocit la formarea experienei, a schemelor perceptive, a sistemului de reprezentri,
a competenelor profesionale ale jurnalistului. Creativitatea nu este o capacitate psihic
autonom, ci este rezultanta organizrii optime a unor factori de personalitate diferii. Ea nu este o
126

dimensiune n plus a personalitii, ci efectul conlucrrii unor procese psihice variate n condiii
favorabile. Ca rezultant a ntregii personaliti, creativitatea exist numai sub forme specifice:
creativitate artistic, tiinific, tehnic etc. Produsele creaiei pot fi reprezentri artistice, teorii,
idei, tehnologii etc. Creativitatea este deci o disponibilitate, o potenialitate a personalitii. Creaia
este manifestarea acestei disponibiliti n condiii prielnice, transformarea n act a unei
potenialiti [84]. n categoria formelor creativitii, enumerate n definiia de mai sus, se
ncadreaz, de rnd cu altele, i creativitatea jurnalistic. Uniunea Jurnalitilor Profesioniti din
Romnia a solicitat Academiei Romne, la 29 martie 2013, s autentifice actul jurnalistic. n
rspunsul Academiei Romne, ntre altele, se specific faptul c Actul jurnalistic i publicistic
din presa scris i cea audiovizual constituie un act de creaie a jurnalistului, cnd produsul este
de calitate i respect Codul Deontologic al profesiei de jurnalist [306].
n procesul de creaie jurnalistic se realizeaz saltul calitativ al activitii de cunoatere a
jurnalistului de la particular la general sau invers, de la accidental la necesar, de la simpla
constatare a existenei evenimentului sau fenomenului la interpretarea i explicarea lui logicocauzal. El se organizeaz ca un sistem multifazic, care include coordonatele temporale: trecut,
prezent i viitor i coordonatele spaiale: local, naional, internaional i care ntotdeauna
finalizeaz cu un produs cu valoare social, cu caracter de noutate sau care conine elemente de
noutate. Un produs e nou dac nu este simpla reproducere a unor produse anterioare, dac este un
unicat, care poate, va face obiectul unor reproduceri ulterioare. Un produs este valoros, dac prin
el se rezolv o problem, sporete adaptabilitatea la mediu a creatorului/grupului su sau schimb
condiiile existenei acestuia [84].
Procesul de creaie n jurnalism are menirea s realizeze corelaia ntre diverse momente,
etape, elemente, stri etc. ale fenomenului. n acest sens, jurnalistul folosete informaia despre
trecutul evenimentului pentru a explica situaiile care s-au creat n prezent, integreaz informaia
despre trecutul i prezentul evenimentului pentru a prognoza evoluiile ulterioare ale lui. Actul de
creaie finalizeaz cu produse mediatice de tip predictiv, anticipativ, interpretativ, explicativ etc.,
care contribuie la elaborarea noilor modele, proiecte i planuri ale aciunilor sociale, n particular,
i a noilor configuraii ale mediului nconjurtor, realitii sociale, n general. Specificul
procesului de creaie n jurnalism presupune activiti care extind limitele cunoaterii. Tocmai
acestea i permit jurnalistului s identifice noile relaii pe care le stabilete sau n care exist
subiectul/obiectul cercetat, s determine i s aplice un nou unghi de abordare a realitii i, n
final, s creeze un produs jurnalistic original [150, p. 10].
Etapele i obiectivele procesului de creaie sunt determinate de diveri factori, ntre care:
complexitatea i amploarea evenimentului, politica editorial a instituiei mass-mediei, nevoile
127

informaionale i ateptrile publicului, inteniile jurnalistului care reiese din atribuiile sale de
funcie, percepiile personale ale acestuia n raport cu evenimentul mediatizat, filosofia lui de
via, ideile, convingerile etc. Credina n puterea i mreia cuvntului declaneaz un rzboi
luntric ce d natere unei fore, o energie creativ de neimaginat. n aceast situaie, se poate
spune, pe drept cuvnt, c orice vis poate deveni realitate, chiar i atunci cnd este vorba despre
arta scrierii [88]. Specificarea aciunilor de creaie pe care trebuie s le ntreprind un jurnalist, n
funcie de postul pe care l suplinete i ca rspuns la atribuiile sale de funcie, duce la clarificarea
obiectivelor de producie i respectiv, la sporirea calitii procesului de creaie, n general, i a
produsului mediatic, n particular. Procesul de creaie nu urmeaz un tipar unic, modalitile de
realizare a unui produs nou i valoros pentru societate sunt variate, purtnd amprenta personalitii
creative. Rezultatul evident al procesului de creaie l reprezint creaia. Creaia este rezultatul
convergenei factorilor cognitivi cu cei emoionali, motivaionali etc. Constelaia acestor factori
fiind extrem de complex, putem asocia termenul de creaie cu cel de gndire divergent, care se
caracterizeaz prin flexibilitate, fluen i originalitate [84].
Procesul de creaie nu este o aciune n linie dreapt, ci apare ca un fenomen multiplu
caracterizat

prin

restructurarea

calitativ

mecanismelor

principiilor

comunicrii

informaionale. El se desfoar permanent n direcia evidenierii nsuirilor generale i eseniale


ale evenimentelor, tendinelor, fenomenelor i este subordonat necesitilor informaionale ale
publicului. Metodologia difereniat a procesului de creaie n jurnalismul de informare i n cel
analitic se datoreaz, nti de toate, obiectivelor pe care trebuie s le realizeze jurnalistul: dac n
jurnalismul de informare obiectivul de baz al jurnalistului n procesul de creaie este de a face
publicul s cunoasc realitatea n toat complexitatea sa, n jurnalismul analitic, procesul de
creaie a jurnalistului urmrete scopul de a face publicul s neleag aceast realitate.
Specificul jurnalismului social rezid n faptul c el este concomitent i produs, i proces.
Natura dubl a acestui fenomen impune cercetarea lui prin prisma progresului individual i social
care se afl n relaie de interdependen i are caracter evolutiv. Calitatea jurnalismului social ca
proces i ca produs depinde de calitatea selectrii i procesrii informaiei. n opinia lui R.
Clausse, calitatea informrii are la baz trei dimensiuni:
- atributele eseniale: adevrul, obiectivitatea i dezinteresarea;
- calitile profesionale: universalitatea, rapiditatea, concizia, originalitatea i varietatea;
- calitile sociale ale informrii: semnificaia social a faptului relatat, precizia subiectului
abordat, integralitatea, actualitatea i accesibilitatea [242, pp. 27-28].
n calitate de proces i de produs, jurnalismul social se manifest ca un instrument de
catalizare a aciunii sociale n raport cu problemele indivizilor, grupurilor i chiar ale claselor
128

sociale. Aciunea social, component fundamental a activitii umane, const ntr-un ansamblu
integrat de transformri aplicate unui obiect, n vederea obinerii unui rezultat concretizat n
adaptare sau determinrii funciei unei componente a sistemului social. Sociologul S. Milicenco
susine: aciunea social desemneaz orice activitate uman semnificativ fa de o component
structural a societii, n sensul c este determinat sau determin locul, rolul sau funcia
respectivei componente n structura i funcionalitatea ansamblului vieii sociale [105, p. 262].
La baza aciunii sociale se afl informaia social care apare n procesul activitii umane,
reflect faptele din punctul de vedere al valorilor sociale, servete pentru comunicarea dintre
oameni i la realizarea de ctre ei a scopurilor propuse, determinate de starea lor social.
Informaia social formeaz masivul informaional potenial care reprezint totalitatea
transformrilor, descoperirilor, fenomenelor ce au loc n permanen n realitatea nconjurtoare i
care se manifest sub form de semne i semnale prin informaii poteniale. Ea este o realitate
obiectiv care apare, se dezvolt i se modific, fiind impulsionat de complexitatea i continua
micare i transformare a lumii nconjurtoare i constituie obiectul de studiu al jurnalismului.
Informaia nu obine valoare dect dac este analizat i raportat la realitatea cotidian i la
indivizii sociali din preajm. Informaia social, selectat i prelucrat de ctre jurnaliti i
distribuit maselor largi de ctre/prin intermediul unui canal mediatic, se transform n informaie
de pres care genereaz cunotine, valori, opiuni, scopuri, decizii care, la rndul lor, determin
cursul aciunii sociale. Astfel, la baza oricrei aciuni sociale se afl informaia materializat n
diverse forme de produse mediatice.
Informaia de pres produs al gndirii jurnalistice de care beneficiaz indivizii sociali, n
particular, i societatea, n general, se manifest i ca factor de influen asupra aciunii sociale,
precum i ca factor motivaional pentru aciunea social. Factorul motivaional variaz i este
direct proporional cu statutul pe care l ocup persoana n cadrul grupului i colectivitii, cu
poziia de baz a ei n structura social. n acest context, valorizarea evenimentelor, fenomenelor
i problemelor sociale trebuie fcut lundu-se n calcul variatele statute sociale pe care acestea le
afecteaz sau/i le implic. n concordan cu acestea, scriitura de pres, aa cum a fost menionat
mai sus, trebuie s fie orientat n dou direcii: n sus, spre factorii de decizie, i n jos, spre
simplii ceteni. Precum aceste dou extreme au statute diferite, diferii fiind i factorii
motivaionali ai aciunii acestora, diferite vor fi implicaiile comportamentale ale jurnalitilor n
raport cu acestea, la fel ca produsele mediatice destinate unei sau altei categorii. n mod ideal,
jurnalistul trebuie s gseasc acel aspect, moment sau punct comun care apropie aceste dou
extreme i permite abordarea complex a realitii ntr-un singur material. Dar pentru c n
practic acest lucru este extrem de dificil de realizat, jurnalistul pune n circuitul informaional mai
129

multe materiale pentru diferii destinatari (fiecare avndu-i rolul su n problema abordat), de o
ncrctur i semnificaie diferit. Argumentele jurnalistului, accentele logice, limbajul pe care el
l adopt n materialul su variaz n funcie de faptul cui i este adresat acest material, or, scopul
jurnalistului este s motiveze actorii sociali s se implice n soluionarea problemei. Aceast
situaie impune o abordare difereniat nu doar din punctul de vedere al tehnicilor jurnalistice
utilizate, ci i al frecvenei apariiei materialelor pe acest subiect, volumului acestora, spaiului n
care este amplasat etc. Aceast concluzie justific ipoteza c valoarea aciunii sociale este direct
proporional cu volumul, frecvena, calitatea, nsuirea i fructificarea informaiei jurnalistice.
De menionat faptul c, totodat, aciunea social este subiect de reflecie a jurnalismului, iar
acest lucru impune identificarea i reflectarea ansamblului de condiii care alctuiesc contextul
praxiologic i sociocultural al aciunii. Contextul praxiologic i sociocultural reprezint totalitatea
factorilor dobndii i stpnii de om, care condiioneaz la un moment dat aciunea acestuia:
cadrul obiectiv natural i social n care se desfoar aciunea; valorile i criteriile de valorizare
acceptate de actorii implicai n problema abordat; mijloacele de ordin tehnic, cultural, uman etc.
care pot interveni i modifica anumite situaii i stri; sistemele de norme (morale, politice,
juridice etc.) care reglementeaz i calific sub anumite aspecte activitatea indivizilor i grupurilor
sociale. Dac aceti factori preced i nsoesc aciunea curent, constituie cadrul ei concret i
socialmente determinat, definesc limitele i caracterul aciunii, calificarea scopurilor i a
rezultatelor ei [105, p. 263], importana lor n reflectarea mediatic este incontestabil, or, ei
contribuie la identificarea cadrului relaional specific i a comportamentelor sociale pe care le
adopt diverse categorii de actori sociali n raport cu problemele sociale respective. Mediatizarea
evenimentelor, fenomenelor i problemelor sociale solicit o abordare pluridimensional,
determinat de specificitatea i caracterul nsui al domeniului social, care cumuleaz n sine nu
doar factori de natur strict social, ci i de natur economic, politic, legislativ, cultural,
natural-climateric,

social-demografic,

naional-etnic,

social-psihologic

etc.

Aadar,

mediatizarea realitii sociale nu poate s se limiteze doar la o simpl expunere a evenimentelor,


ci, n funcie de situaie, ea trebuie realizat prin prisma factorilor care sunt luai n calcul la
analiza situaiei din domeniul social. n opinia cercettoarei . , aceti factori pot fi de
natur:
- economic, care reflect nivelul de dezvoltare social-economic a rii, a infrastructurii
sociale, natura i tipul de proprietate la ntreprinderi, relaiile de distribuie etc.;
- politic, care caracterizeaz natura i impactul politicilor sociale asupra mecanismelor de
punere n aplicare a securitii juridice n domeniul reproducerii sociale a populaiei, sprijinul

130

acordat de ctre stat i funcionalitatea mecanismelor de asisten social aplicate n raport cu


diverse categorii social-vulnerabile ale societii;
- legislativ, care condiioneaz normele de drept i raporturile juridice n materie de
reglementare a relaiilor sociale, nivelul de contientizare juridic a populaiei;
- cultural, care determin impactul sistemului de valori morale i cultural-spirituale, de
norme i tradiii existente n societate asupra relaiilor sociale la nivel naional i regional;
- natural-climateric, care accentueaz specificul habitatului natural al populaiei, situaia
ecologic a mediului i influeneaz standardele i modul de via a populaiei;
- sociodemografic, care se refer la structura populaiei, per ansamblu, i la grupurile
sociale (structura lor de sex i vrst), la fertilitate i mortalitate, migraie, ocuparea forei de
munc, structura profesional;
- naional-etnic, care determin impactul asupra proceselor sociale din societate i din
regiunile n care locuiesc compact reprezentani ai altor naionaliti sau etnii, fiecare cu
mentalitatea, interesele, tradiiile i obiceiurile sale specifice;
- sociopsihologic, care reprezint anumite manifestri ale strilor de spirit, sentimentelor,
ateptrilor, aspiraiilor, setrilor personale i de grup n relaiile sociale [311].
Astfel, cunoaterea acestor factori devine un scop n sine al activitii jurnalistice, or, a fi
informat nseamn nu numai a ti ce se petrece, dar i a cunoate raiunile i metodele aciunii
sociale, cci aciunea social se produce ntr-un sistem n care fundamentele prezentului,
reminiscenele trecutului i perspectivele viitorului exist concomitent, se suprapun sau se
contrapun. Adesea rudimentele sociale intr n conflict cu elementele de baz ale sistemului social
i, ca urmare a soluionrii contradiciei dintre ele, se nasc noi fenomene i tendine sociale.
Sistemul social reprezint un organism stabil i independent, caracterizat prin existena unor legi
interne de dezvoltare necesare pentru procesul de reproducere social a societii umane. Ele
reglementeaz funcionarea i dezvoltarea domeniului social, precum i relaiile pe care acesta le
stabilete cu factorii din exteriorul su, de natur politic, economic, sociocultural. Cunoaterea
jurnalistic a acestui domeniu este posibil numai n cazul n care se iau n calcul att realitile
obiective, ct i relaiile subiective existente aici.
Jurnalitii pun n circuitul informaional tiri, interviuri, reportaje i articole prin care
contureaz diferite situaii, tendine, fenomene sau portrete sociale, individuale i de grup, fapt
care condiioneaz selectarea unui anumit mod de abordare, din variatele moduri existente la
moment. n ncercarea de a stabili o delimitare ntre specificitatea acestora, noi am identificat
urmtoarele tipuri de abordri: psihofiziologic, conflictogen, juridic, sociologic, filosofic.

131

Abordarea psihofiziologic este orientat spre expunerea multitudinii de caracteristici


psihologice ale individului, precum i a relaiilor lui cu societatea. Continund cele mai bune
tradiii ale reportajelor de moral, jurnalitii din Republica Moldova ncearc s descopere
moravurile sociale ale celor mai diferite pturi sociale, or, datorit unor astfel de materiale,
consumatorii de produse mediatice au posibilitate nu doar s cunoasc anumite tipaje sociale, ci i
s fac cunotin cu principalele lor particulariti.
Interesul sporit pentru lumea interioar a omului este condiionat de ncercrile de a descrie
nu doar comportamentul social al omului, ci i calitile lui sufleteti i de a identifica rolul
factorului subiectiv n evoluia realitii sociale contemporane. Or, omul percepe lumea prin
prisma viziunilor i particularitilor sale individuale, el analizeaz i nelege faptele sale i pe
cele ale semenilor si, reieind din propriile lui criterii de evaluare i principii de via. Descriind
modul n care eroul gndete i simte, jurnalistul reuete s redea i modul n care acesta
relaioneaz cu ali indivizi sociali, cu comunitatea din care face parte, cu societatea n ansamblu.
Argumentarea mediatic a anumitor aciuni sociale ale oamenilor impune identificarea i analiza
cadrului motivaional al acestora. Idealurile, convingerile, interesele, dorinele i valorile omului
reprezint criterii motivaionale pentru adoptarea unor decizii sau realizarea unor lucruri.
Convingerile indivizilor sociali sunt determinante pentru aciunile lor sociale, or, puterea de
convingere se bazeaz pe cunotine i idei, devenite importante, care influeneaz persoana s
acioneze ntr-un mod sau altul. Dar, de rnd cu motivele dominante, ordinare i vizibile care
condiioneaz activitatea de zi cu zi a omului, importante se fac i cele latente, care se manifest,
ndeosebi n condiii extremale. Cadrul motivaional este important i pentru nelegerea
proceselor sociale, or, parametrii spaiali i temporali sunt determinani pentru a identifica
nceputurile i a prognoza manifestrile ulterioare i direciile n care acestea se vor manifesta. El
urmeaz a fi analizat prin prisma contextului istoric n care s-a format, precum i prin prisma
contextului social de moment i aceasta pentru a clarifica ideologiile, condiiile i circumstanele
istorice care au stat la baza formrii cadrului motivaional.
De rnd cu procesele dintr-o anumit realitate social, legate de tririle i sentimentele
indivizilor sociali fa de sine sau de semenii lor, n prim-planul jurnalismului social se situeaz
relaiile dintre individul social i grupul social din care acesta face parte, dintre diferite grupuri
sociale existente concomitent ntr-o societate, dintre grupuri sociale i societate. Realizarea acestui
deziderat impune reflectarea situaiilor nu doar prin prisma individului social, dar i prin prisma
grupurilor sociale sau chiar a societii n ansamblu. i, deoarece cadrele de referin ale
diverselor grupuri sociale sunt variate i diferite, problemele sociale ale acestora urmeaz s fie

132

evaluate ntr-un anumit context social, iar, pentru a fi reflectate plenar, se impune msurarea
cantitativ i calitativ a acestora, fapt ce indic asupra necesitii abordrii sociologice a lor.
Alturi de abordarea psihofiziologic se afirm i cea conflictologic/conflictogen sau de
problem care este orientat spre descoperirea celor mai complicate i controversate relaii dintre
grupurile i comunitile umane. Locul central n acest caz l deine situaia de problem sau de
conflict. Problema i conflictul, ca subiecte de reflecie mediatic, au sensuri identice, pentru c
ambele reflect contradiciile vieii. Conflictul mediatizat se prezint n reliefuri concrete ale
vieii, n subtilitile existenei umane, se manifest n lupta oponenilor. Acest tip de abordare i
propune s determine sensul scopurilor individuale ale omului sau scopurilor colective ale
grupurilor sociale, s identifice motivele comportamentelor individuale sau colective, dar
principalul s explice factorii generatori, subiectivi i obiectivi, ai conflictului. n categoria
factorilor subiectivi intr particularitile de ordin caracterologic ale personalitii caliti de
principiu ale caracterului, care-l provoac pe om la ciocniri cu cei din jur. n categoria factorilor
obiectivi intr: nenelegerile dintre posibilitile naturale i particularitile individului respectiv i
normele sociale ale activitii n cadrul unor condiii; nenelegerile dintre cunoatere, contiin i
trezirea la realitate; nenelegerea dintre natur i determinarea social etc. Cunoaterea tuturor
acestor factori permite jurnalistului care abordeaz mediatic un conflict nu doar s ptrund n
sensul acestuia, s-l analizeze i s-l valorifice multidimensional, ci i s redea obiectiv starea de
spirit, s aprecieze judecile de valoare i aciunile sociale ale actorilor implicai n acest conflict.
Abordarea problemelor/conflictelor sociale a dezvoltat o nou direcie de activitate a jurnalismului
social aa-numita avocatur social. Aceast direcie i propune drept obiectiv primar
aprarea drepturilor omului, ale indivizilor sociali, n particular, sau ale grupurilor sociale, n
general, care se confrunt sau suport consecinele unor probleme sociale grave. Deloc
ntmpltor n acest context, cercettorul rus . . definete jurnalismul social drept o
verig analitic de legtur a relaiilor ntre diferite grupuri sociale [167].
Distinctiv pentru abordarea juridic, alt tip de materiale sociale, relativ recent aprute n
presa moldoveneasc, este reconstrucia compoziiei crimelor svrite de anumii oameni sau
grupuri. n materialele de acest gen accentul nu se pune pe crim, ci pe aspectul ei moral, fapt care
poate ajuta oamenii s contientizeze fenomenele rului omenesc i acele condiii i mprejurimi
care determin persoana s comit infraciuni. O atenie deosebit n reportajele juridice se acord
analizei motivelor crimei comise. n materialele de acest fel, potrivit psihologilor, apare nu doar
direcia relaiilor dintre subiect i obiect, dar i ceea ce se conine n aceste relaii. nelegerea
motivului permite dezvluirea multor aspecte necunoscute ale faptelor omeneti, ndeosebi de ce a
recurs omul la aceste aciuni.
133

Abordarea sociologic este aplicat pentru reflectarea n timp i n spaiu a fenomenelor


sociale. Materialele realizate n aceast manier pun n circuitul informaional date factologice i
statistice care demonstreaz anumite tendine sau stri de lucruri i solicit utilizarea metodelor
sociologice n construirea faptelor i argumentelor pe care le invoc jurnalistul.
Abordarea filosofic reprezint, de obicei, reflecii ale jurnalitilor asupra unor fenomene,
probleme, stri, asupra influenelor pe care le au acestea asupra indivizilor, grupurilor sociale,
societii, precum i asupra reaciilor sociale. Aceste reflecii, mai ntotdeauna, condiioneaz
determinarea variatelor modele de dezvoltare a subiectului de reflecie i a prognozelor mediatice
asupra evenimentelor poteniale ale problemei. Abordarea filosofic se aplic n scopul
identificrii celor mai ascunse subtiliti ale lucrurilor i/sau ale activitii omului. Metodele de
studiere i de reprezentare a omului n cadrul abordrilor filosofice i au specificul su.
La baza cunoaterii n jurnalismul social st informaia despre problemele sociale existente
n realitatea cotidian i despre aciunea social n raport cu acestea. Jurnalistul, avnd acces la
aceast informaie, o selecteaz, o prelucreaz, o transform n cunotine, o trateaz, iar n
procesul de creaie o materializeaz i o transmite publicului larg. Tratarea unui subiect
presupune alegerea persoanelor ale cror comentarii, opinii i definiii despre subiect trebuie
cutate i accesate. De obicei, vocea accesat aparine reprezentanilor celor dou pri aflate
n conflict i unui expert comentator [43, p. 51]. Tratarea mediatic a problemelor sociale
nseamn:
- analiza cunotinelor despre problema care urmeaz s se materializeze n scriitur de
pres, pe care jurnalistul le-a acumulat n procesul de documentare i de colectare a informaiilor;
- ierarhizarea i filtrarea informaiei factologice;
- ierarhizarea i filtrarea opiniilor prilor implicate n problem;
- selectarea citatelor;
- crearea contextelor care trebuie explicate i amplificate prin modul de reflectare a
diverselor aspecte ale problemei;
- punerea n corelaie a diverselor aspecte ale problemei;
- punerea problemei n context temporal i spaial;
- identificarea perspectivelor.
Jurnalitii trebuie s-i extind permanent cunotinele, s dein i s aplice n abordarea
problemelor sociale un sistem de judeci de valoare, egal predispus s influeneze valorile sociale
att ale oamenilor simpli, ct i ale guvernanilor. Acest lucru este cu att mai important, cu ct
actualmente jurnalismul social influeneaz toi indivizii i grupurile sociale, precum i toate
sferele de activitate social a acestora. Prin cunoatere, jurnalistul reuete s raporteze o anumit
134

problem la realitatea social, s-o analizeze i s identifice multiplele ei valene, s deduc


posibilele ei cadre evolutive, prin aceasta realizndu-i scopurile sale. Activitatea jurnalistic care
transform problemele sociale n tiri, interviuri, reportaje, analize, comentarii etc. i le face
publice genereaz noi cunotine despre aceste probleme. Cunotinele noi, la rndul lor,
genereaz aciuni noi care, nimerind n vizorul jurnalistului, i gsesc i ele locul n circuitul
informaional. Informaia i cunoaterea mediatizat modeleaz percepia oamenilor despre
lumea nconjurtoare, dau sens experienelor lor, contribuie la mbogirea informaiei i
cunoaterii din trecut i la asigurarea continuitii nelesurilor curente din societate [299].
Aadar, caracterul continuu i nentrerupt al circuitului informaional este mai mult dect evident.

Fig. 3. 2. 1. Modelul circular al jurnalismului social


Sursa: Elaborat de autor
Analiza circuitului informaional devine o prioritate pentru noi, or, anume el pune n valoare
fenomene i evenimente cu o profund semnificaie social. Circuitul informaional n jurnalismul
social este un proces multiplu, care presupune cteva activiti de baz, ntre care:
- evaluarea masivului informaional potenial;
- selectarea evenimentului care urmeaz a fi mediatizat;
135

- producerea: documentarea, colectarea informaiilor, redactarea;


- distribuirea produsului finit prin intermediul unui canal mediatic;
- asimilarea i transformarea informaiei poteniale n informaie real;
- completarea masivului informaional potenial cu evenimente noi. Fiind selectate de ctre
jurnaliti, noile evenimente parcurg aceeai cale, expus mai sus, formnd un circuit continuu i
nentrerupt al informaiei. Aflndu-se n conexiune permanent i concomitent, aceste cicluri de
activiti formeaz circuitul informaional n jurnalismul social, modelul cruia este unul circular
i tranzacional.
Circuitul informaional, simbolic, poate fi structurat n dou etape:
- selectarea i prelucrarea materiei brute;
- distribuirea i asimilarea produsului mediatic.
Etapele respective formeaz cicluri separate, independente i autonome, fiecare cu actorii
si, cu un anumit cadru relaional i instituional, cu anumite aciuni, procese, fenomene etc., dar
care se afl n relaii de interdependen. Fiecare dintre aceste etape este influenat de diveri
factori intramediatici i extramediatici.
Prima etap se face important prin faptul c anume aici apare informaia potenial, ce
reprezint o sum de materiale factologice, nglobate ntr-un material de pres, un produs mediatic
care, de rnd cu altele, este aranjat n pagina de ziar, de revist sau/i n emisiunea radio, TV.
Determinani la prima etap sunt doi factori intramediatici: jurnalitii i instituiile mediatice. Or,
modalitatea de reflectare a realitii, adic selectarea i prelucrarea informaiei sociale i
transformarea acesteia n informaie potenial, depinde, pe de o parte, de cultura general a
jurnalistului, de studiile, statutul social, preferinele sociale, opiunea politic, asigurarea material
a lui etc., iar, pe de alt parte, de statutul instituiei mediatice, politica ei editorial, capacitatea
tehnic i baza material. Jurnalistul ns nu activeaz de unul singur, ci este membru al unui
colectiv redacional, este angajatul unei instituii de pres, care, dup cum se tie bine, ofer anse
diferite ziaristului pentru a se manifesta [97, p. 41]. Cele mai mari anse de afirmare i de
libertate profesional le ofer jurnalitilor instituiile de pres care nu sunt dependente de anumii
actori economici sau politici, nu caut dividende politice sau economice, nu i contureaz politica
editorial n funcie de conjunctura social-politic i economic, adic publicaiile periodice care
intr n categoria presei independente.
O publicaie periodic independent, dup T. , este un intermediar onest, imparial
i fr atitudini preconcepute ntre informaia social i publicul cititor. Cercettoarea susine: Un
ziar independent i consider propria independen ca pe cel mai valoros activ comercial,
redacional i moral. El i protejeaz independena, astfel nct n orice moment s aib
136

posibilitatea s apeleze la toi membrii auditoriului su. Ziarul i menine propria independen
printr-o atitudine profesional impecabil, familiarizndu-i cu principiile sale att pe colaboratori,
ct i pe fiecare dintre cititorii sau clienii si, care doresc s afle aceste principii. n cazul unor
decizii profesionale de principiu, un ziar independent nu va lua n calcul interesele economice sau
politice nguste ale unor persoane fizice sau juridice, inclusiv nici pe ale lui [169, p. 9].
Printre factorii externi am putea meniona: arealul de distribuire a produsului mediatic
(naional, local), arealul de mediatizare (mediul urban sau rural), regimul i sistemul politic
(totalitar, democratic), structura pieii informaionale, consistena ei etc. Acest conglomerat de
factori influeneaz procesul de selectare a evenimentelor, alegerea unghiului de abordare i
configurarea contextelor. Astfel, n cele mai dese cazuri, mesajul informaiei poteniale difer de
la o instituie mediatic la alta. Cercettorul G. Millet susine: Numeroi factori umani i
organizaionali intervin n tratarea industrial a evenimentelor, n transformarea lor n tiri. n
fiecare moment, imaginea mediatic a lumii i a climatului social din fiecare societate este dat de
percepia i tratarea evenimentelor, de natura, intensitatea sau banalitatea lor, de interesul sau
indiferena selecionerilor. Aceast imagine (...) este fabricat n cadrul unui sistem de producie
industrial, avnd propriile sale reguli i funcii corelate cu forele i constrngerile sociale ale
momentului [17, p. 36].
Etapa a doua distribuirea i asimilarea produsului mediatic se face important prin
materializarea informaiei reale din cea potenial. Informaia real reprezint cota-parte a
informaiei jurnalistice ce este asimilat de publicul cititor i care influeneaz, orienteaz
comportamentul acestuia i modeleaz opinia public. Printre factorii intramediatici, care i las
amprenta asupra randamentului procesului la aceast etap, putem meniona: tipul de canal
mediatic (radio, TV, ziar, revist, new media, agenie de tiri), periodicitatea sau frecvena
produselor mediatice, tirajul sau ratingul lor, credibilitatea surselor, limbajul, stilul acestora etc.
Factorul definitoriu este ns cel extramediatic i anume consumatorul de informaie mediatic.
Gradul lui de iniiere n problem, necesitile informaionale, opiunea politic, poziia social,
ateptrile acestuia etc. influeneaz gradul de transformare a informaiei poteniale n informaie
real, determinnd, n fine, efectele mass-mediei n societate.
De obicei, publicul este activ i critic cu informaiile receptate. O astfel de atitudine e
datorat i st sub influena nivelului cultural al indivizilor, tradiiei i sistemului cultural specific
unei anumite colectiviti umane, valorilor generale acceptate i cultivate de public. n funcie de
aceste criterii, de asemenea, potrivit cmpului lor de percepie, precum i n concordan cu
disponibilitatea pe care o manifest, la un moment dat, cititorii evalueaz credibilitatea surselor de
informare i coninutul lor [17, p. 37]. Aa se explic faptul c ziarele, revistele, emisiunile
137

radiofonice sau televizate sunt preferate, n primul rnd, datorit coninutului, informaiilor
generale, instrumentale i de avertisment, care constituie sursa de securitate a individului n lumea
nconjurtoare.
Fluxul jurnalistic, care formeaz circuitul informaional n jurnalismul social, include n sine
dou tipuri de produse: materiale informative i analitice pe domeniul social elemente ale unui
produs mediatic generalist i produse mediatice specializate pe domeniul social. Dei obiectul
nostru de cercetare l reprezint, prioritar, produsul generalist care cel mai mult influeneaz
consumatorii i pe care l vom analiza detaliat mai jos, considerm util i analiza produsului
specializat. Din start menionm faptul c produsul specializat pe domeniul social este o practic
specific mai mult audiovizualului. Or, portalurile de tiri i publicaiile periodice, n mare parte,
au un caracter generalist, cu toate c primele pun accentul, prioritar, pe jurnalismul de informare,
iar celelalte pe cel de opinie i comentativ. Excepie sunt, n cazul presei tiprite, publicaiile
periodice comunitare, instituionale sau colreti, ele ns sunt de circulaie nchis, au tiraje
reduse i nu modific, practic, n niciun fel opinia public.
Cel mai mare numr de cicluri de emisiuni specializate pe domeniul social 32 se
regsete n grila de emisie a postului public de televiziune Moldova 1. Diapazonul acestora este
foarte variat i include:
- emisiuni de dezbateri ale problemelor sociale: Dialog social, Batina, Bun seara, Natura
n obiectiv;
- emisiuni pentru minoritile naionale din RM: Sub acelai cer, Unda Bugeacului, Petalo
Romano, Gagauz ogea, , Si;
- emisiuni de divertisment social: Chiinul de ieri i de azi, Carta drepturilor, Casa mea,
Stil nou, tiin i inovare, Un pas spre sntate, O sear n familie;
- emisiuni pentru copii, adolesceni, tineri: Fii tnr, Magazinul copiilor, Prini i copii,
Erudit cafe;
- emisiuni care promoveaz practici pozitive: Cuvintele credinei, La datorie, tiri pozitive;
- emisiuni care contureaz portrete sociale: Portrete n timp, Povestea generaiilor, Destine
de colecie, Moldovenii de pretutindeni, Portret de savant, Un sfert de or cu Ilona Sptaru,
Aniversri;
- emisiuni de investigaii sociale: Reporter de gard.
Postul de televiziune Jurnal TV propune, din punct de vedere cantitativ, un produs
specializat pe domeniul social mult mai modest 10 cicluri de emisiuni. Cele mai multe dintre
acestea se ncadreaz n categoria emisiunilor de divertisment social: Deteptarea, Deteptarea de
weekend, Acas devreme, Veranda, Poft mare, Chiinu, Paparazzi. Emisiunea Asfalt de
138

Moldova este dedicat oamenilor ilutri i persoanelor publice autohtone i deci contureaz
portrete sociale i disemineaz istorii de succes ale unor moldoveni, iar emisiunea Patrula Jurnal
TV se consider a fi una de investigaii sociale. Un loc aparte le revine emisiunilor Ora de ras i
Planeta Moldova care, n pofida faptului c abordeaz subiecte sociale, au o profund conotaie
politic, ceea ce diminueaz substanial calitatea acestora ca produse specializate pe domeniul
social.
Nou cicluri de emisiuni specializate produce postul de televiziune Vocea Basarabiei.
Produsele mediatice pe domeniul social puse n circuit de acest post TV pot fi clasificate n felul
urmtor:
- divertisment social: Cas de piatr, Un sfat pentru casa ta, Comorile timpului, Cine tie
carte, Eu am fost n Europa;
- practici i istorii pozitive: Lumea profesionitilor, Diaspora, Portret de gospodar, Produs
n Moldova.
Postul de televiziune Publika TV, dei este unul specializat n tiri, propune 8 cicluri de
emisiuni pe domeniul social, ntre care:
- emisiuni de dezbateri ale problemelor sociale: Moldova, ar de minune, Ediie special,
Publika Report;
- emisiuni de divertisment social: EuroDicionar, Media Publika, Publika on-line, Stil de
via;
- emisiuni care contureaz portrete sociale: n prim plan.
Este cazul s amintim i emisiunile: Opinia Publik, Publika News i ara lui Dogaru care,
dei dezbat problemele sociale, nu fac abstracie nici de evenimentele politice, de aceea nu le
putem califica drept specializate pe domeniul social.
Postul de televiziune Euro TV produce trei cicluri de emisiuni specializate: Formula
sntii emisiune dedicat problemelor de sntate, Produs autohton care promoveaz
practicile pozitive i Fr mti care este orientat spre conturarea portretelor sociale. Tot trei
cicluri de emisiuni specializate pe domeniul social produce postul de televiziune TV 7: Lumea
Sandei care contureaz portrete sociale, Istorii urbane n care sunt descrise istorii de succes sau
istorii neobinuite ce li s-au ntmplat reprezentanilor diverselor categorii sociale i Reporter n
aciune emisiune de analiz a problemelor sociale. Iar Canal 3 pune n circuitul informaional
dou cicluri de emisiuni: Autostrada i Unitatea de gard.
Un element al jurnalismului social l constituie campaniile sociale care reprezint, n
general, ncercri de a preveni sau de a educa publicul larg n privina unor probleme care i
vizeaz n mod direct existena, scopul fiind de a influena, sensibiliza opinia public asupra
139

problemelor care exist n societate, promovnd astfel valori sociale, precum: receptivitatea,
ajutorul reciproc, solidaritatea social etc. Specificul campaniilor de pres rezid n avantajul
acestora de a mediatiza individul social i problemele cu care se confrunt el, de a contura un
tablou reprezentativ al situaiei, oferind suficient informaie pentru ca cititorii s-i formeze
opinii i s acioneze ntr-un mod care s favorizeze incluziunea social. Adevratul scop al
campaniilor de pres este schimbarea n bine a mentalitilor, a obiceiurilor i a aciunilor sociale.
Unele campanii de pres, ndeosebi cele care i propun s lupte cu nedreptile sociale i cu
realitile oribile pe care le triesc anumii indivizi sociali n fiecare zi, folosesc strategii de
sensibilizare care acioneaz la nivel sentimental i provoac reacii afective de asociere i,
respectiv, de implicare ntru soluionarea problemei. Alte campanii sociale, pe lng latura
afectiv a personalitii, fac apel i la raiune: este cazul campaniilor menite s previn riscul
reprezentat de bolile cu transmitere sexual, cardiace sau pulmonare, precum i al campaniilor
mpotriva consumului de droguri i fumatului. Produsele jurnalistice de acest gen i propun s
ilustreze ct mai expresiv realitatea, aa nct, pe de o parte, s sensibilizeze cititorul, s-l
provoace i s-l ajute s se autodefineasc ca parte integrant a societii, iar, pe de alt parte, s
protejeze demnitatea uman i social a persoanelor care devin obiectul campaniilor de pres.
Primul post de televiziune autohton care a nceput s utilizeze pe larg campaniile de
socializare este PRO TV Chiinu. Printre cele mai ample i mai reuite activiti de acest fel se
numr: Druieti i ctigi campanie menit s ajute unor persoane concrete ce se confrunt cu
o problem care poate fi soluionat doar cu ajutorul ntregii societi. Este o campanie de
sensibilizare a populaiei pentru a se implica n diverse aciuni de ajutorare i binefacere. F-i
Europa acas i Am cu ce sunt campanii care promoveaz practici pozitive, iar campaniile:
Moldova fr oameni, Nu m bate, Vreau prinii napoi au menirea s atrag atenia societii
asupra unor probleme sociale majore i s cultive spiritul civic i cel de implicare social.
Druieti i ctigi este campania de referin a PRO TV Chiinu. Ea reuete an de an s
aduc pe ecranele TV poveti de via care, ulterior, sunt practic schimbate de ctre telespectatori.
Ea se desfoar, tradiional, n perioada 1-25 decembrie, timp n care echipa Pro TV Chiinu
difuzeaz istorii ale unor oameni care au nevoie de ajutor. Cazurile care devin subiecte ale
campaniei de pres sunt identificate i analizate n cadrul edinelor de perspectiv ale
organizatorilor, lundu-se n calcul caracterul i specificul fiecrui caz n parte, precum i
potenialul postului TV de a gsi resurse i prghii pentru rezolvarea lor.
Aceste mediatizri adopt pe deplin stilul Pro TV Chiinu, stil caracterizat de acel
vampirism emoional ce are la baz doi termeni de referin: tragismul i fatalitatea. Materialele
sunt nsoite de imagini cutremurtoare, de un fundal muzical depresiv i de vocea grav a
140

reporterului. La finele reportajului sunt afiate att numrul de cont la care pot fi depuse donaiile,
ct i numrul de SMS la care telespectatorii pot trimite acel mesaj salvator. Totodat, echipa
ofer tuturor celor interesai datele de contact ale eroilor campaniilor, ntruct exist un numr
mare de oameni ce prefer s mearg singuri la faa locului i s doneze celor nevoiai bani, haine,
produse alimentare sau oricare alte bunuri materiale.
Timp de ase ani, peste 20 de familii au primit ajutor n cadrul campaniei sociale Druieti
i ctigi, campanie care de fiecare dat culmineaz, n perioada 23-25 decembrie, cu spectacole n
Piaa Marii Adunri Naionale, n cadrul crora se face public bilanul activitilor de promovare i
rezultatul acestora. Un element forte al campaniei respective l constituie continuitatea aciunilor
de mediatizare. Astfel, de-a lungul anilor sunt prezentate povetile de via care s-au schimbat n
urma ajutorului primit datorit Druieti i ctigi, oamenii avnd posibilitatea s urmreasc cum
au fost cheltuii banii, la ce au ajutat SMS-urile sau donaiile lor, s se bucure c au contribuit la
depirea unor obstacole sau la soluionarea unor probleme. Campania Druieti i ctigi a reuit
de-a lungul anilor s-i formeze un public constant, s-i ctige ncrederea i simpatia, dar cel mai
important, a reuit s trateze oamenii de indiferen, schimbndu-le viziunile i mobilizndu-le
aciunile sociale. Or, dac acum ase ani, pentru ajutorarea persoanelor se colectau aproximativ
cte 18 000 de lei pentru fiecare familie, n anul 2010, doar pentru Victora Lupaco, bieelul ce a
suportat o operaie la inim, s-a reuit colectarea sumei de 320 000 de lei, iar n anul 2012, pentru
patru familii nevoiae protagoniste ale campaniei au fost adunai peste 700 000 de lei doar din
SMS-urile telespectatorilor. La aceste sume se adaug donaiile persoanelor particulare, trimise
direct beneficiarilor, i darurile venite din partea oficialilor, cum ar fi: cheile de la un apartament
(4 la numr), o cas construit, cheile de la maini sau sume de bani.
Se face remarcabil prin campaniile sale i Publika TV. Printre cele mai memorabile
campanii iniiate i realizate de acest post de televiziune se numr:
- campaniile de binefacere: Druiete o carte, Renate Moldova, Aproape de oameni,
Oameni pentru oameni;
- campaniile de promovare a valorilor naionale: Arboreaz un drapel, Eu sunt Moldova,
Susine Moldova;
- campaniile de promovare a valorilor europene: Moldova aproape de Europa, Moldova pe
cale european;
- campaniile de promovare a practicilor n domeniul incluziunii: Pune mna pe lopat, D-i
de lucru primarului tu;
- campanii de sensibilizare: Viaa are prioritate; Adevruri adevrate; Zmbete, lumea te
iubete; Copiii vd, copiii fac; Moldova are glas; Nu dau, nu iau mit.
141

Cel mai frecvent, n categoria protagonitilor campaniilor sociale sunt incluse persoanele cu
dizabiliti, copiii orfani, persoanele solitare, purttorii HIV/SIDA, persoanele n etate, persoanele
cu boli incurabile etc. Jurnalitii I. Guzun i V. Ciornei susin, n ghidul de bune practici n
domeniul jurnalismului pentru dezvoltarea uman Omul, mai ales, c exist anumite categorii
sociale care, prioritar, trebuie s devin subiecte ale campaniilor de pres. Protagonitii acestor
subiecte sunt: copiii, tinerii i femeile. Copiii i tinerii sunt primele victime ale problemelor
sociale cu care se confrunt comunitile, statele sau regiunile ntregi. n acelai timp, ei pot oferi
rspunsurile pentru aceste probleme [40, p. 13]. Autorii insist i asupra faptului c a scrie despre
tineri mai nseamn a-i menine n permanen n atenia public, a-i obinui cu activitatea n
regim de maxim transparen i publicitate, cultivndu-le astfel deprinderi de luare a deciziilor i
de gestionare a vieii publice. Copii, tinerii i femeile sunt categorii de populaie prioritare i sub
aspectul perspectivelor. Copiii i tinerii stau la baza viitorului societii n virtutea vrstei i a
oportunitilor virtuale, iar femeile n virtutea faptului c, deocamdat, sunt meninute la periferia
vieii sociale i tind s depeasc acest handicap. Calitatea de protagoniti n temele abordate de
pres le propulseaz treptat n calitatea de protagoniti ai vieii sociale ca atare [40, p. 14].
Campaniile sociale sensibilizeaz publicul i educ tolerana n mase, aceasta fiind un indice al
maturitii civice a unei societi.
Posturile de radio, de asemenea, au n palmaresul lor emisiuni specializate. Cele mai multe
i mai variate emisiuni de acest gen 35 la numr produce pe piaa mediatic autohton postul
public Radio Moldova Actualiti. Acestea pot fi clasificate n felul urmtor:
- emisiuni de dezbateri ale problemelor sociale: Spaiul public, Loc de dialog, Reporter,
Reporter de gard;
- emisiuni de divertisment social: Moldova estival, ara de la ar, Matinal naional,
Revelaia arhivei, Matinal de weekend, Cri sonore, Credin i religie, Sntate pentru toi,
Justiie echitabil pentru fiecare, Casa radio;
- emisiuni pentru minoritile naionale din RM: Bucaan dalgasnda (Unda Bugeacului),
(Casa ruseasc), i (Renatere), Radiomegdan (Radiomaidan), Idi
Lbn (Viaa evreiasc), Romani glasos (Vocea romilor), i (Izvorul belarus);
- emisiuni care promoveaz practici pozitive: Din tradiii strmoeti, Reversul buntii,
Scrisori pentru acas, Scutul patriei, Universul familiei, Academia radio, Evrica;
- emisiuni care contureaz portrete sociale: O vedet la psiholog;
- emisiuni pentru copii i adolesceni: Radiovacana, Cuvntul celor care nu cuvnt, Fora
junimii, Parteneriate pentru fiecare copil;
- emisiuni pentru persoanele n etate: Vrsta amintirilor;
142

- emisiuni pentru persoanele cu nevoi speciale: Ochiul interior.


i postul de radio Naional FM se regsete printre instituiile media care produc emisiuni
specializate. Cele apte cicluri de emisiuni pot fi, simbolic, clasificate n:
- emisiuni de dezbateri ale problemelor sociale: Reforma nvmntului, Interviul de vineri;
- emisiuni de divertisment social: Cafeaua de la 10, Dimineaa naional;
- emisiuni care contureaz portrete sociale (n plan istoric): Portrete cultural-istorice;
- emisiuni pentru copii i adolesceni: Academia bunelor maniere, O mie i una de poveti.
Radio Chiinu, dei este un post de radio local, vine i el cu produse specializate:
- patru cicluri de emisiuni de divertisment social: De la ABC la BAC, Curier juridic, Cuvinte
noi, Chiinu mon amuor, Ascult i cntrete;
- un ciclu de emisiuni de reflecii sociale: Blog radiofonic.
Menionm c, datorit specificului su, acest post de radio nu produce emisiuni de
dezbateri ale problemelor sociale, nici emisiuni pentru diverse categorii de vrst sau pentru
minoritile naionale.
Un loc aparte n peisajul radiofonic moldovenesc i revine postului Radio Moldova Tineret
care, n linii mari, poate fi calificat drept post de radio specializat pe domeniul social. Acest lucru
se datoreaz specificului su, or, e tiut c adolescenii i tinerii sunt interesai mai mult de
problemele sociale dect de cele economice i politice. Radio Moldova Tineret produce peste 15
cicluri de emisiuni specializate, ntre care: Blugii versus Cravatele, Fora junimii, Cunoate-i
drepturile, Bloguor, Eu i UE, Liber i Lider, Jurnalul unei studente, Istorii de succes, Motor
pentru popor, Am decis s fiu detept, Peripeii americane, i sultanul are reportofon etc.
Radio Moldova Tineret, de asemenea, a conceput i a realizat mai multe campanii de
socializare: Moldova pitoreasc i Istoria unei case campanii de promovare a valorilor
naionale, Vreau s te aud campanie de sensibilizare a opiniei publice.
Cercetarea respectiv scoate n eviden faptul c n orice instituie audiovizual, din punct
de vedere cantitativ, produsele specializate pe domeniul social prevaleaz asupra oricrui alt tip de
jurnalism, acestea constituind, cel puin jumtate din fluxul total de produse jurnalistice. Acest
lucru demonstreaz c patronii i managerii din mass-media au contientizat c publicul manifest
interes sporit anume fa de acest gen de jurnalism care poate i trebuie s devin punctul de
atracie al fiecrei instituii mediatice. Or, sigurana comportamental a individului este direct
proporional cu nivelul informaional pe care l deine la un moment dat, influena jurnalismului
social n acest context fiind determinant.
O alt component a jurnalismului social o constituie materialele pe domeniul social
integrate n produsele generaliste. Pentru conturarea tabloului integral al jurnalismului social
143

moldovenesc, se impune i analiza acestor materiale, dar, deoarece ele exist ntr-un numr
extraordinar de mare, ne-am propus s realizm cercetarea n baza a:
- trei instituii mediatice televizate;
- trei instituii mediatice radiofonice;
- trei publicaii periodice;
- trei portaluri de tiri.
Astfel, pentru analiza produsului social televizat am selectat posturile TV: Moldova 1,
Jurnal TV i Publika TV; pentru analiza produsului social radiofonic am selectat posturile de
radio: Radio Moldova Actualiti, Radio Vocea Basarabiei i Radio Chiinu; pentru analiza
produsului social din presa tiprit am selectat ziarele generaliste: Moldova Suveran, Jurnal de
Chiinu i Timpul; pentru analiza produsului social on-line am selectat portalurile de tiri:
Noi.md, IPN.md i Ziarulnational.md.
Cercetarea a fost realizat n baza urmtoarelor variabile:
- genul jurnalistic al produselor mediatice;
- mesajul materialelor jurnalistice;
- categoria de vrst a protagonitilor;
- sexul protagonitilor;
- mediul n care s-a produs evenimentul.
Monitorizarea a fost realizat n perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2015.
Genul jurnalistic al produselor mediatice este prima variabil a cercetrii noastre.
n ase luni de activitate, instituiile mediatice menionate au produs 15 719 materiale
jurnalistice pe domeniul social, dintre care:
- tiri 10 548;
- interviuri 113;
- reportaje 4 463;
- materiale analitice 595.
Posturile TV au pus n circuitul informaional 5 355 de materiale, dintre care: tiri 3 302,
interviuri 6, reportaje 2 047, materiale analitice 0.
Posturile de radio au transmis n acest timp 3 848 de materiale, dintre care: tiri 1 966,
interviuri 0, reportaje 1 882, materiale analitice 0.
Ziarele au publicat 1 667 de materiale, inclusiv: tiri 918, interviuri 52, reportaje 329,
materiale analitice 368.
Fluxul informaional al portalurilor a inclus: 4 849 de materiale, ntre care: tiri 4 362,
interviuri 55, reportaje 205, materiale analitice 227.
144

Tabelul 1. 2. 3. Fluxul informaional pe domeniul social analizat din perspectiva genurilor


jurnalistice
Instituii media

Materiale
publicate

tiri

Interviu
ri

Reporta
je

Editoria
le

Materiale
analitice

Publika TV
Moldova 1 TV
Jurnal TV
Total produs TV
%
Vocea Basarabiei
Radio Moldova
Radio Chiinu
Total produs radio
%
Moldova Suveran
Jurnal de Chiinu
Timpul
Total produs pres
%
IPN.md
NOI.md
Ziarulnaional.md
Total produs on-line
%
Total materiale

2 513
1 536
1 306
5 355
100
1 327
1 445
1 076
3 848
100
615
420
632
1 667
100
1 030
2 075
1 744
4 849
100
15 719

1 825
762
715
3 302
61,66
578
670
718
1 966
51,09
457
162
299
918
55,07
925
1 836
1 601
4 362
89,96
10 548

0
6
0
6
0,11
0
0
0
0
0
14
14
24
52
3,12
7
36
12
55
1,13
113

688
768
591
2 047
38,23
749
775
358
1 882
48,91
77
142
110
329
19,74
7
123
75
205
4,23
4 463

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
33
22
54
109
6,54
0
0
0
0
0
109

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
34
80
145
259
15,53
91
80
56
227
4,68
486

100

67, 11

0, 72

28, 39

0, 69

3, 09

Sursa: Elaborat de autor


Rezultatele analizei calitative a fluxului informaional n baza acestei variabile vor fi expuse
n ultimul capitol al tezei i vor servi drept argumente pentru concluziile privind formele de
expresie n jurnalismul social autohton.
Mesajul materialului jurnalistic este urmtoarea variabil a cercetrii noastre.
Aceast variabil se face important n contextul identificrii tipurilor de mesaje care
formeaz discursul mediatic i aprecierii calitii jurnalismului social autohtone ca instrument de
reflectare a realitii sociale. Pentru realizarea cercetrii n baza acestei variabile, mesajele
materialelor au fost clasificate n trei categorii: materiale care abordeaz problemele sociale, cele
care mediatizeaz faptul divers i cele care promoveaz practicile pozitive. Analiza a demonstrat
c cele mai multe materiale abordeaz problemele sociale, pe a doua poziie se situeaz
materialele despre faptul divers, care se ncadreaz n categoria aa-zisului divertisment social, iar
pe a treia poziie materialele care promoveaz practicile pozitive.

145

Tabelul 2. 2. 3. Fluxul informaional pe domeniul social analizat din perspectiva mesajului


materialelor jurnalistice
Instituii media

Materiale
publicate

Publika TV
Moldova 1 TV
Jurnal TV
Total produs TV
%
Vocea Basarabiei
Radio Moldova
Radio Chiinu
Total produs radio
%
Moldova Suveran
Jurnal de Chiinu
Timpul
Total produs pres
%
IPN.md
NOI.md
Ziarulnaional.md
Total produs on-line
%
Total materiale
%

Materiale ce
abordeaz
practicile
pozitive
211
266
138
615
11,48
168
330
151
649
16,87
105
97
92
294
17,64
112
308
192
612
12,62
2 170

Materiale ce
abordeaz
faptul divers

2 513
1 536
1 306
5 355
100
1 327
1 445
1 076
3 848
100
615
420
632
1 667
100
1 030
2 075
1 744
4 849
100
15 719

Materiale ce
abordeaz
problemele
sociale
1 886
808
1 008
3 702
69,13
701
778
501
1 980
51,46
200
184
241
625
37,49
635
906
1 068
2 609
53,80
8 916

100

56, 73

13, 80

29, 47

416
462
160
1 038
19,39
458
337
424
1 219
31,67
310
139
299
748
44,87
283
861
484
1 628
33,58
4 633
Sursa: Elaborat de autor

Astfel, n perioada cercetat posturile TV au difuzat 3 702 materiale ce abordeaz


problemele sociale, portalurile de tiri 2 609 materiale de acest fel, posturile de radio 1 980,
ziarele 625.
n jurnalismul TV cele mai multe materiale de acest fel au fost difuzate de postul TV
Publika TV 1 886, urmat de Jurnal TV cu 1 008, iar pe al treilea loc se situeaz Moldova 1 cu
808 materiale. Constatm c cea mai mare cot-parte a materialelor care abordeaz problemele
sociale se regsete la Jurnal TV 77 % din produsul total, apoi la Publika TV 75 % i, n final,
la Moldova 1 53 %.
La capitolul radio, ntietatea i revine postului Radio Moldova Actualiti cu 778 de
materiale, ceea ce reprezint 39,3 %, urmat de Vocea Basarabiei cu 701, ceea ce constituie 35,4%,
i, n final, de Radio Chiinu cu 501 materiale, ceea ce constituie 25,3 % din totalul de 1 980 de
materiale.

146

n presa tiprit situaia se prezint n felul urmtor: cele mai multe materiale axate pe
problemele sociale au fost publicate n ziarul Timpul 241, apoi n Moldova Suveran 200, iar
cele mai puine 184 n Jurnal de Chiinu. Constatm ns c cea mai mare cot-parte a
materialelor care abordeaz problemele sociale din produsul total i revine publicaiei periodice
Jurnal de Chiinu cu 44 %, urmat de Timpul cu 38 %, apoi de Moldova Suveran cu 33 %.
Materialele care abordeaz problemele sociale, difuzate de portalurile de tiri, se
repartizeaz n felul urmtor: Ziarulnaional.md a pus n circuit 1 068 de astfel de produse
mediatice, Noi.md 906, IPN.md 635. Constatm c cota-parte a materialelor care abordeaz
problemele sociale din produsul total al IPN.md constituie 62 %, din produsul total al portalului
Ziarulnaional.md 61%, iar din produsul total al Noi.md 44 %.
Pe a doua poziie se situeaz materialele despre faptul divers, care se ncadreaz n categoria
aa-zisului divertisment social. Constatm c:
- n jurnalismul TV cele mai multe materiale de acest fel au fost difuzate de Moldova 1
462 de materiale, urmat de Publika TV cu 416 materiale, iar pe al treilea loc se situeaz Jurnal TV
cu 160 de materiale;
- n jurnalismul radio ntietatea i revine postului Vocea Basarabiei cu 458 de materiale,
urmat de Radio Chiinu cu 424 i, n final, de Radio Moldova cu 337 de materiale;
- n presa tiprit atestm urmtoarea situaie: Moldova Suveran a publicat 310 materiale,
Timpul 299, iar Jurnal de Chiinu 139;
- n jurnalismul on-line portalul de tiri Noi.md a pus n circuit 861 de materiale,
Ziarulnaional.md 484, iar IPN.md 283 de materiale.
Cele mai puine la numr sunt materialele care mediatizeaz i promoveaz practicile
pozitive, acestea constituind 11 % din totalul produsului televizat analizat, 17 % din totalul
produsului radiofonic analizat, 18 % din totalul produsului presei tiprite analizate i 13 % din
totalul produsului portalurilor analizate.
Acest lucru demonstreaz faptul c societatea noastr se confrunt cu probleme majore care
nu pot fi soluionate dect cu implicarea ntregii societi, iar jurnalismul social este unul dintre
cele mai eficiente instrumente de diseminare a acestui tip de informaie i de socializare a maselor.
Totodat, numrul redus de materiale care promoveaz practicile pozitive, considerm noi, este
determinat nu att de lipsa acestora, ct de interesul sporit al jurnalitilor pentru alte tipuri de
evenimente. Constatm c n aceast perioad doar postul Radio Moldova Actualiti a mediatizat,
mai mult sau mai puin, satisfctor evenimentele care promoveaz practicile pozitive, acestea
constituind circa 1/4 din coninutul total al produsului radiofonic difuzat.

147

Cercetarea a confirmat ideea enunat anterior, precum c jurnalismul social este activitatea
care mediatizeaz, prioritar, problemele sociale. Din toate cele 12 instituii mediatice analizate,
doar 2 postul de televiziune Moldova 1 i postul Radio Moldova Actualiti au asigurat un
echilibru satisfctor ntre materialele care abordeaz problemele sociale, cele care mediatizeaz
faptul divers i cele ce promoveaz practicile pozitive.
Categoria de vrst a protagonitilor materialelor jurnalistice sau a celor implicai n
evenimentele mediatizate constituie urmtoarea variabil a cercetrii noastre.
Tabelul 3. 2. 3. Fluxul informaional pe domeniul social analizat din perspectiva
categoriilor de vrst a protagonitilor
Instituii media

Materiale
publicate

Materiale
ce
relateaz
despre
maturi

Materiale
ce
relateaz
despre
minori

Materiale
ce
relateaz
despre
pensionari

Publika TV
Moldova 1 TV
Jurnal TV
Total produs TV
%
Vocea Basarabiei
Radio Moldova
Radio Chiinu
Total produs radio
%
Moldova Suveran
Jurnal de Chiinu
Timpul
Total produs pres
%
IPN.md
NOI.md
Ziarulnaional.md
Total produs on-line
%
Total materiale

2 513
1 536
1 306
5 355
100
1 327
1 445
1 076
3 848
100
615
420
632
1 667
100
1 030
2 075
1 744
4 849
100
15 719

1 637
769
839
3 245
60,60
661
793
753
2 207
57,35
529
291
301
1 121
67,25
725
1 280
804
2 809
57,93
9 382

212
140
151
503
9,39
136
157
61
354
9,20
52
30
44
126
7,56
61
42
209
312
6,43
1 295

33
28
93
154
2,88
98
102
39
239
6,21
12
10
19
41
2,46
10
18
35
63
1,3
497

Materiale
n care nu
este
indicat
categoria
de vrst
631
599
223
1 453
27,13
432
393
223
1 048
27,24
22
89
268
379
22,73
234
735
696
1 665
34,34
4 545

100

59, 69

8, 24

3, 16

28, 91

Sursa: Elaborat de autor


Importana acestei variabile pentru cercetarea noastr este determinat de faptul c
percepiile indivizilor sociali n raport cu problemele mediatizate, respectiv, reaciile i aciunile
lor sociale, variaz n funcie de vrsta acestora. De asemenea, ea se face important n contextul
identificrii ateniei pe care o acord mass-media persoanelor de diferite vrste, periodicitii

148

abordrii habitatului lor, a modului n care ei se raporteaz la realitatea din care fac parte, or, n
paralel cu problemele comune, fiecare categorie de vrst se confrunt i cu probleme specifice.
Construcia mediatic a problemelor sociale specifice nseamn scoaterea lor din anonimat i
includerea n agenda public a societii, fapt care catalizeaz factorii de decizie s se implice n
soluionarea acestora. Totodat, construcia mediatic a problemelor sociale, n funcie de
accentele pe care le pun jurnalitii, sensibilizeaz opinia public i ofer posibilitatea implicrii
ntregii societi n rezolvarea acestora.
Analiza ne-a permis s constatm c cea mai mare parte a materialelor jurnalistice pe
domeniul social se refer la populaia matur. Din totalul de 5 355 de produse televizate, 3 245
sunt materialele n care se relateaz despre populaia matur, acestea constituind 61 % din
materialele analizate. Posturile de radio au difuzat 2 207 materiale despre populaia matur, ceea
ce constituie 57 % din produsul total. Ziarele au publicat 1 121 de materiale, acestea constituind
67 % din totalul de 1 667 de materiale, iar, portalurile de tiri 2 809, ceea ce constituie 58 % din
totalul de 4 849 de materiale.
Pe a doua poziie se situeaz materialele care nu fac referin la vreo categorie de vrst.
Cele mai multe dintre acestea sunt informaii fr implicarea factorului uman i se ncadreaz n
categoria informaiilor utile i a celor de avertisment.
Menionm faptul c minorii i pensionarii foarte rar devin protagoniti ai materialelor
jurnalistice. Cota-parte a materialelor din aceast categorie constituie:
- n jurnalismul TV 9 % i, respectiv, 3 %;
- n jurnalismul radio 9 % i, respectiv, 6 %;
- n presa tiprit 8 % i, respectiv, 2 %;
- n jurnalismul on-line 6 % i, respectiv, 1 %.
De obicei, aceste categorii de populaie sunt abordate tangenial, n contextul unor
evenimente n care, prioritar, se vorbete despre cei maturi. Materialele care au ca protagoniti
copiii i pensionarii, n cele mai dese cazuri, relateaz despre situaii ieite din comun: suicide,
crime, jafuri, tlhrii comise de acetia, abuzuri sexuale i fizice etc. Din mass-media autohton
aproape c lipsesc materialele cu ncrctur pozitiv despre minori i pensionari, excepie fiind
subiectele realizate n ziua de 1 iunie Ziua Mondial a Copiilor, precum i materialele care au
relatat despre diverse practici pozitive implementate de anumite persoane n etate.
Urmtoarea variabil este sexul protagonitilor materialelor jurnalistice.
Aceast variabil se face important n contextul identificrii ateniei pe care o acord massmedia femeilor i brbailor ca actori sociali, periodicitii abordrii problemelor cu care ei se
confrunt, locului acestora n discursul mediatic autohton etc. Or, n paralel cu problemele
149

generale, comune pentru ntreaga societate, fiecare dintre aceste dou categorii i are problemele
sale specifice care solicit abordri difereniate i la nivel de mediatizare, i la nivel de soluionare.
Tabelul 4. 2. 3. Fluxul informaional pe domeniul social analizat din perspectiva sexului
protagonitilor
Instituii media

Materiale
publicate

Publika TV
Moldova 1 TV
Jurnal TV
Total produs TV
%
Vocea Basarabiei
Radio Moldova
Radio Chiinu
Total produs radio
%
Moldova Suveran
Jurnal de Chiinu
Timpul
Total produs pres
%
IPN.md
NOI.md
Ziarulnaional.md
Total produs on-line
%
Total materiale
%

Materiale
ce
relateaz
despre
brbai

Materiale
ce
relateaz
despre
femei

Materiale
n care nu
este indicat
sexul

2 513
1 536
1 306
5 355
100
1 327
1 445
1 076
3 848
100
615
420
632
1 667
100
1 030
2 075
1 744
4 849
100
15 719

Materiale
ce
relateaz
despre
ambele
sexe
211
407
365
983
18,36
418
504
321
1 243
32,30
233
74
36
343
20,58
190
264
326
780
16,09
3 349

856
242
590
1 688
31,52
339
302
247
888
23,08
204
89
131
424
25,43
467
752
525
1 744
35,97
4 744

190
81
128
399
7,45
106
113
63
282
7,33
32
57
67
156
9,36
136
139
136
411
8,48
1 248

1 256
806
223
2 285
42,67
464
526
445
1 435
37,29
146
200
398
744
44,63
237
920
757
1 914
39,46
6 378

100

21, 31

30, 17

7, 94

40, 58

Sursa: Elaborat de autor


n toate tipurile de media: radio, TV, pres tiprit, portaluri de tiri, categoria cea mai
numeroas s-a dovedit a fi materialele care nu fac referin la sexul protagonitilor. Mediatizarea
neutr se utilizeaz, de cele mai multe ori, fie n cazul evenimentelor fr implicare uman direct,
fie cnd mediatizarea poart un caracter informativ-generalist, fie cnd sexul protagonitilor nu are
nicio valoare pentru fabula evenimentului, fie cnd acetia sunt reprezentani ai diverselor profesii,
meserii, confesiuni religioase, minoriti naionale, sexuale etc. Astfel, din totalul de 5 355 de
produse televizate, 2 285 nu fac referire la sexul protagonitilor, acestea constituind 43 % din
materialele analizate.

150

Posturile de radio au difuzat 1 435 de materiale de acest fel, ceea ce constituie 37 % din
produsul total. Ziarele au publicat 744 de materiale, acestea constituind 45 % din totalul de 1 667
de materiale, iar portalurile de tiri 1 914, ceea ce constituie 40 % din totalul de 4 849 de
materiale.
Rezultatele cercetrii au demonstrat c n jurnalismul TV, on-line i n presa tiprit pe locul
doi se situeaz materialele care relateaz despre brbai, pe locul trei cele care relateaz att
despre femei, ct i despre brbai, iar cele mai puine la numr sunt materialele despre femei sau
care abordeaz problemele acestora. Altfel stau lucrurile n jurnalismul radio, unde locul doi le
revine subiectelor care implic att femei, ct i brbai, locul trei celor care au n postur de
protagoniti brbaii i ultimul loc le revine materialelor despre femei.
Analiza a demonstrat c, din produsul total, materialele n care sunt implicai brbaii
constituie:
- la posturile TV 32 %;
- la posturile de radio 23 %;
- n presa tiprit 25 %; n on-line 36 %.
n timp ce materialele n care sunt implicate femeile constituie din produsul total:
- la posturile TV 7 %;
- la posturile de radio 7 %;
- n presa tiprit 9 %;
- n on-line 8 %.
Observm c ntre numrul materialelor despre brbai i a celor despre femei exist un
decalaj izbitor. Dei portretul social al femeii contemporane i al brbatului contemporan n
societatea moldoveneasc se contureaz n percepia general graie activitii mass-mediei,
rezultatele analizei demonstreaz faptul c n jurnalismul social autohton egalitatea de gen nc nu
este o valoare profesional. Situaia este departe de a fi una bun nu doar din punct de vedere
cantitativ, ci, mai ales, din punct de vedere calitativ, or, n timp ce brbaii sunt mediatizai,
prioritar, n calitate de ceteni activi, specialiti de performan, experi sau promotori ai
practicilor pozitive, femeile, cel mai des, sunt mediatizate ca mame, profesoare sau victime ale
abuzurilor, violenei domestice i sexuale, crimelor etc. Astfel, femeile ca actori sociali activi sunt
defavorizate n produsele mediatice autohtone, la fel i problemele cu care acestea se confrunt.
Menionm faptul c marginalizarea femeii n mass-media este nu att rezultatul atitudinii
jurnalitilor fa de aceast categorie, ct o consecin a fenomenului de marginalizare social a
femeii n societatea moldoveneasc.
Ultima variabil l constituie mediul n care s-a produs evenimentul.
151

Importana acestei variabile pentru cercetarea noastr este determinat de faptul c


percepiile indivizilor sociali n raport cu realitatea urban i cu cea rural, respectiv, reaciile i
aciunile lor sociale, variaz n funcie de modul i frecvena abordrii mediatice a realitii din
aceste medii. De asemenea, ea este important n contextul identificrii ateniei pe care o acord
mass-media problemelor din mediul rural i celor din mediul urban, or, n paralel cu problemele
comune, fiecare mediu i are problemele sale specifice care solicit abordri difereniate i la
nivel de mediatizare, i la nivel de soluionare.
Tabelul 5. 2. 3. Fluxul informaional pe domeniul social analizat din perspectiva mediului
de trai al protagonitilor
Instituii media

Materiale
publicate

2 513
1 536
1 306
5 355
100
1 327
1 445
1 076
3 848
100
615
420
632
1 667
100
1 030
2 075
1 744
4 849
100
15 719

Materiale ce
relateaz
despre mediul
rural
673
289
270
1 232
23,01
357
522
111
990
25,73
75
110
99
284
17,04
62
92
221
375
7,73
2 881

Materiale ce
relateaz
despre mediul
urban
818
447
868
2 133
39,83
450
548
476
1 474
38,31
290
121
194
605
36,29
696
1 310
412
2 418
49,87
6 630

Materiale n
care nu este
indicat mediul
de trai
1 022
800
168
1 990
37,16
520
375
489
1 384
35,96
250
189
339
778
46,67
272
673
1 111
2 056
42,40
6 208

Publika TV
Moldova 1 TV
Jurnal TV
Total produs TV
%
Vocea Basarabiei
Radio Moldova
Radio Chiinu
Total produs radio
%
Moldova Suveran
Jurnal de Chiinu
Timpul
Total produs pres
%
IPN.md
NOI.md
Ziarulnaional.md
Total produs on-line
%
Total materiale
%

100

18, 33

42, 18

39, 49

Sursa: Elaborat de autor


Analiza produsului televizat pe domeniul social a demonstrat faptul c cele mai multe
materiale difuzate att de Publika TV, ct i de Moldova 1 nu fac referire la mediul n care s-a
produs evenimentul sau la mediul de trai al protagonitilor. Aceste posturi de televiziune au pus n
circuit 1 022 i, respectiv, 800 de materiale de acest fel. Din punct de vedere cantitativ, pe a doua
poziie se situeaz materialele despre evenimentele din mediul urban, care la Publika TV au aprut
n numr de 818, iar la Moldova 1 n numr de 447. Pe a treia poziie se situeaz materialele din
152

mediul rural: Publika TV cu 673, iar Moldova 1 cu 289 de materiale. n baza variabilei respective
constatm:
- produsul total al postului Publika TV include: 41 % de materiale n care nu se face referire
la mediul de trai, 32 % din mediul urban i 27 % din mediul rural;
- produsul total al postului Moldova 1 include: 52 % de materiale n care nu se face referire
la mediul de trai, 29 % din mediul urban i 19 % din mediul rural.
Alta este situaia la Jurnal TV. Cele mai multe materiale pe care le-a difuzat acest post de
televiziune timp de ase luni sunt din mediul urban 868, apoi din cel rural 270 i, n final, sunt
cele fr indici referitor la mediul de trai 168. Constatm c produsul total al postului Jurnal TV
include: 66 % de materiale din mediul urban, 21 % din cel rural i 13 % de materiale n care nu se
face referire la mediul de trai.
Aceast diferen poate fi explicat prin arealul de mediatizare i cel de acoperire mediatic
a posturilor TV. Astfel, Jurnal TV, fiind un post de televiziune local, se concentreaz, prioritar, pe
realitatea urban, cu precdere pe cea din Chiinu, n timp ce Publika TV i Moldova 1, avnd
acoperire naional, includ n diapazonul lor tematic materiale de pe ntreg teritoriul rii.
Menionm c cele mai multe materiale care nu fac referire la mediul de reziden al
protagonitilor sau la mediul n care s-a produs evenimentul sunt informaii ce vizeaz ntreg
teritoriul rii sau care relateaz despre problemele sociale naionale i se ncadreaz n categoria
informaiilor utile i a celor de avertisment. Cele mai multe materiale analitice, la fel, nu se axeaz
pe mediu, ci pe tendina, fenomenul sau problema analizat.
Analiza produsului radiofonic a scos n eviden faptul c cele mai multe evenimente
mediatizate sunt din mediul urban 1 474 de materiale, cu o diferen nesemnificativ de 90 de
materiale pe locul doi se claseaz materialele care nu localizeaz problema i nu fac referire la
mediul de reziden al personajelor, pe locul trei se situeaz materialele ce abordeaz realitatea
rural i care au aprut n aceast perioad n numr de 990.
La posturile Radio Chiinu i Vocea Basarabiei, cele mai multe materiale care au aprut n
aceast perioad nu fac referire la mediul de trai 489 i, respectiv, 520 de materiale, pe poziia a
doua sunt cele care au reflectat realitatea urban 476 i, respectiv, 450 de materiale, iar pe a treia
s-au situat materialele din i despre mediul rural 111, i, respectiv, 357 de materiale.
Alta este situaia la Radio Moldova Actualiti. Cele mai multe materiale pe care le-a difuzat
acest post de radio timp de ase luni sunt: din mediul urban 548, cu doar 26 mai puin, adic 522
de materiale, sunt din i despre realitatea rural, iar 375 de materiale nu fac referire la mediul de
trai. Cercetrile au demonstrat c Radio Moldova Actualiti este singura instituie mediatic

153

autohton care abordeaz n egal msur i realitatea urban, i cea rural, iar coraportul dintre
cele trei tipuri de materiale este unul echilibrat i reuit.
n presa tiprit situaia se prezint n felul urmtor: n ziarele Timpul i Jurnal de Chiinu,
din punct de vedere cantitativ, ntietatea o dein materialele care nu fac referire la mediul n care
s-a produs evenimentul sau la mediul de trai al protagonitilor 339 din totalul de 632 de
materiale i, respectiv, 189 din totalul de 420. n ziarul Moldova Suveran ntietatea le revine
materialelor despre evenimentele din mediul urban 290 din totalul de 615. A doua i a treia
poziie, n cazul ziarelor Timpul i Jurnal de Chiinu, le revine materialelor din mediul urban i,
respectiv, celor din mediul rural, iar n Moldova Suveran pe locul doi se situeaz materialele care
nu fac referire la mediul n care s-a produs evenimentul sau la mediul de trai al protagonitilor i
pe cel de-al treilea loc se situeaz materialele din mediul rural.
Produsele difuzate de portalurile de tiri se repartizeaz n felul urmtor: cele mai multe
materiale care nu fac referire la mediul n care s-a produs evenimentul sau la mediul de trai al
protagonitilor au fost puse n circuit de Ziarulnaional.md 1 111 materiale din totalul de 1 744,
pe cnd IPN.md i Noi.md au dat prioritate materialelor din mediul urban. Astfel, IPN.md a difuzat
696 de materiale de acest fel din totalul de 1 030, iar Noi.md 1 310 din totalul de 2 075. Pe
poziia a doua, n cazul Ziarulnaional.md se situeaz materialele despre realitatea urban, iar n
cazul IPN.md i Noi.md materialele fr indici la mediul de trai. Pe poziia a treia, ca n cazul
celorlalte elemente ale sistemului mass-mediei, se situeaz materialele din mediul rural.
Constatm c din produsul total, materialele care reflect realitatea urban n jurnalismul TV
constituie 40 %, n jurnalismul radiofonic 38 %, n presa tiprit 36 %, n jurnalismul on-line
50 %, iar materialele care reflect realitatea rural reprezint n jurnalismul TV 23 %, n
jurnalismul radiofonic 26 %, n presa tiprit 17 %, n jurnalismul on-line 8 %.
Aceste date demonstreaz c mass-media i concentreaz atenia, prioritar, pe realitatea
urban, ndeosebi pe cea din Chiinu, i aceasta datorit faptului c, n primul rnd, intensitatea
producerii evenimentelor sociale este mai mare n capital dect n oricare alt ora, centru raional
sau sat din Moldova. n al doilea rnd, n Chiinu se afl majoritatea instituiilor centrale,
responsabile pentru politicile sociale, i cele abilitate cu dreptul de a gestiona i soluiona
problemele sociale, la care mass-media apeleaz n scopul obinerii informaiei oficiale. n al
treilea rnd, majoritatea instituiilor mediatice activeaz n capital, respectiv mediatizarea
evenimentelor din acest mediu este mai operativ i se face cu mai puine cheltuieli de producie.
Analiza respectiv ne-a permis s conturm o viziune de ansamblu asupra jurnalismului
social autohton ca proces i ca produs, care ne va permite s identificm practicile operaionale
utilizate n jurnalismul social i pe care le vom descrie i explica n capitolul ce urmeaz.
154

3. 3. Concluzii la capitolul 3
1. Analiza premiselor apariiei i a cadrului de dezvoltare a jurnalismului social n Republica
Moldova a scos n eviden faptul c acest proces a fost unul natural, determinat de schimbrile
social-politice i economice care s-au produs la finele anilor 90 ai secolului trecut n spaiul exsovietic. El a aprut ca o necesitate obiectiv, ca un rspuns la noile realiti care, la rndul lor, au
determinat sau au marcat plenar specificul acestuia.
2. Transformrile care s-au produs n jurnalismul moldovenesc n primii ani de
independen, au extins diapazonului tematic i au schimbat unghiul de abordare a subiectelor,
modalitile de tratare mediatic a realitii, caracterul, atribuiile, funciile lui n societate etc.,
toate acestea contribuind la dezvoltarea un nou model de jurnalism jurnalismul social.
3. Jurnalismul social informeaz, analizeaz, dezbate realitatea social, precum i pune n
circuit materiale prin care contureaz variate caractere sociale i portrete de grup. Scopul
materialului determin modalitatea de abordare pe care jurnalistul o folosete n procesul de
creaie. Cele mai frecvente modaliti utilizate n mass-media moldoveneasc s-au dovedit a fi:
abordarea psihofiziologic, conflictogen, juridic, sociologic i filosofic.
4. Jurnalismul social ca proces presupune activiti de mediatizare a realitii sociale,
ajustate la specificul de moment al acesteia i are un caracter gradual n devenire. n procesul de
creaie se realizeaz saltul calitativ al activitii de cunoatere a jurnalistului de la particular la
general sau invers, de la accidental la necesar, de la simpla constatare a existenei evenimentului la
interpretarea i explicarea lui logico-cauzal.
5. Procesul de creaie se organizeaz ca un sistem multifazic, care include coordonatele
temporale: trecut, prezent i viitor i coordonatele spaiale: local, naional, internaional, i care
ntotdeauna finalizeaz cu un produs cu valoare social, cu caracter de noutate. El se desfoar
permanent n direcia evidenierii nsuirilor generale i eseniale ale evenimentelor, tendinelor,
fenomenelor i este subordonat necesitilor informaionale ale publicului.
6. Modelul jurnalismului social este unul circular i tranzacional.
7. Fluxul jurnalistic include n sine dou tipuri de produse: materiale informative i analitice
pe domeniul social elemente ale unui produs mediatic generalist i produse mediatice
specializate pe domeniul social. Produsul specializat pe domeniul social este o practic specific
mai mult audiovizualului, publicaiile periodice naionale i portalurile de tiri fiind din start
concepute ca produse generaliste.

155

4. CADRUL RELAIONAL I ACIONAL N JURNALISMUL SOCIAL


AUTOHTON
Organizarea relaional i comportamentul jurnalistic n procesul de creaie sunt dictate de
caracterul imprevizibil i imediat al evenimentelor, de necesitatea de a avea acces larg la
informaii, de a primi operativ aceste informaii etc. i presupun un contact prioritar cu sursele de
informare. Semnificaia responsabilitii sociale a instituiilor mediatice, care stabilete modelul de
comportament profesional al jurnalitilor, devine clar i prioritar anume n procesul de reflectare
a problemelor sociale, cnd judecile de valoare nu deriv direct din principiile normative, ci
reprezint un conglomerat de obligaii asumate fa de anumite segmente ale societii.
Capacitatea de a stabili contacte informaionale este o competen important n jurnalismul
social, or, caracterul pluridimensional al evenimentelor i fenomenelor sociale impune o abordare
complex att din perspectiva diverilor actori sociali care se confrunt sau care suport
consecinele acestora, ct i din perspectiva instituiilor care controleaz evoluia lor i realizeaz
managementul social. Astfel, explicarea fenomenului de jurnalism social impune precizarea
cadrului relaional i nelegerea comportamentelor jurnalistice n procesul de reflectare a realitii.
4. 1. Cadrul relaional i comportamentul profesional al jurnalitilor n procesul de
colectare a informaiilor
Jurnalismul social se manifest ca un factor de solidaritate care acioneaz n acelai mod i
la nivel macrosocial, i la nivel microsocial. Aportul lui, consider C. Crciun, se realizeaz prin
transmiterea de informaii, impunerea de valori, atitudini, modele comportamentale, avnd astfel
un rol deosebit n constituirea codului sociocultural al subiectului [269]. Jurnalismul social
redimensioneaz relaia omului cu lumea nconjurtoare, transformndu-se ntr-una dintre cele mai
importante surse de formare a profilului social al individului. n opinia lui I. Albulescu, massmedia reprezint suporturi sau instrumente tehnice, care servesc la transmiterea n forme
specifice a unor mesaje ntre profesioniti ai comunicrii, reunii n instituii sociale, i marele
public, constituit dintr-un ansamblu de indivizi izolai [6, p. 9], iar termenul mass-media
sinonim cu vocabula pres poate fi extins la expresiile sinonimice: mijloace de comunicare
social i tehnici de difuziune colectiv.
Legturile indivizilor sociali cu propriile lor societi n care triesc sunt bazate, n general,
pe informaiile difuzate i pe cunotinele derivate din pres. La fel, percepiile acestora despre
evenimentele, ntmplrile, problemele cotidiene, specifice grupurilor i comunitilor sociale,
crora ei nu le aparin sau pe care nu le pot observa direct, sunt, n mare parte, conturate de
jurnalismul social care ofer cunotine din i despre societate. Presa ns este diferit de alte
156

instituii care asigur cunoaterea. n primul rnd, mass-media au, n general, o funcie a
cunoaterii. n al doilea rnd, ele opereaz n sfera public, accesibil tuturor membrilor societii,
iar accesul la ele este deschis, voluntar, nespecific i se face cu costuri foarte sczute. n al treilea
rnd, relaia dintre emitor i receptor este echilibrat i egal, iar n al patrulea rnd, media ajung
la mult mai muli oameni dect alte instituii i preiau controlul asupra acestora [299].
Mass-media este o for care apropie, unific i d coeren indivizilor sociali i
colectivitilor din lumea modern, pentru c produce, n acelai timp, aceleai mesaje i le
distribuie diverselor categorii de public cu o apartenen diferit i din spaii diferite.
Universalitatea instituiilor media permite transmiterea unui flux enorm de idei i imagini ce
depete barierele sociale i geografice [22, p,121]. Astfel, problemele care afecteaz sau cu
care se confrunt anumii indivizi sau grupuri sociale, fiind mediatizate, devin comune pentru
ntreaga societate. Or, consumnd produsele jurnalistice, milioane de oameni ajung s
mprteasc aceleai valori, s posede cunotine asemntoare, s gndeasc prin informaii,
idei i simboluri analoage, s adopte comportamente, mai mult sau mai puin, similare n raport cu
problemele devenite publice graie activitii mass-mediei. Mass-media pot stabili un contact
simultan cu un numr impuntor de oameni aflai la mare distan de sursa mesajului comunicat i
n mod clar separai unii de alii. Un mesaj difuzat prin intermediul mass-media articol de ziar,
emisiune radiofonic sau de televiziune i poate antrena pe reprezentaii a dou sau mai multor
grupuri sociale, aflate ntr-o anumit chestiune pe poziii de adversitate, ntr-un dialog, fie el i
unul virtual, care, fr mijlocirea presei, n-ar fi fost posibil poate c niciodat [104, p. 167].
Cercettorul C. Marin susine c mass-media reprezint nsemnul, barometrul sau indiciul
evoluiei sociale [116, p. 104], de aceea, n procesele de reflectare a realitii sociale, importani
sunt nu doar parametrii cantitativi i cei calitativi ai activitii jurnalistice, dar i finalitile acestui
proces. Or, jurnalismul social contribuie la promovarea valorilor, corectarea comportamentelor,
construirea mediatic a problemelor sau a schimbrilor sociale prin faptul c le identific, le pune
n circuitul informaional, le ine n atenia sa i, respectiv, n atenia opiniei publice. Susinnd
anumite tendine sociale i demascndu-le pe altele, jurnalismul social reflect realitatea,
propunnd, n acelai timp, modele de evaluare a acesteia.
n diapazonul jurnalismului social se ncadreaz un numr imens de evenimente, fenomene,
stri, tendine etc. care formeaz realitatea social i care pot avea att ncrctur pozitiv, ct i
negativ. Varietatea semantic, structural, pragmatic a subiectelor de reflecie a jurnalismului
social solicit jurnalistului mobilitate i flexibilitate comportamental maximal. n procesul de
mediatizare a fenomenelor pozitive, dar, mai ales, a diverselor anomalii sociale confruntri,
crize, conflicte activitile de colectare, sistematizare, ierarhizare i de analiz a informaiei
157

brute se desfoar n condiii excepionale, cnd comportamentul mass-mediei, n general, i al


jurnalitilor, n particular, comport grave modificri psihologice, sociale, profesionale etc. Starea
de lucruri respectiv impune jurnalitii i instituiile mediatice s stabileasc diverse relaii i s
adopte diferite linii comportamentale adecvate momentului i situaiei.
M. Weber a constatat c orice activitate desfurat de un individ, exprimat ntr-un
comportament, este social n msura n care ea se modific n funcie de aciunea altui individ, n
temeiul unor valori sau simboluri acceptate de membrii unui grup sau ai unei societi.
Comportamentul jurnalistic intervine n viaa social orientat de valori, scopuri i norme, iar
aciunea sau interaciunea lui cu actorii implicai n subiectul de reflecie se instituie ca un mod de
raionalizare a realitii [168]. Modul de abordare a realitii sociale i gradul de implicare a
jurnalitilor n reflectarea evenimentelor sunt dimensiunile ce impun diverse tipuri de
comportament profesional care, la rndul lor, genereaz aa-numitele reprezentri sau ideologii
comportamentale.
Prima reprezentare are la baz principiul neutralitii i definete poziia mass-mediei drept
filtru care trebuie doar s trieze informaiile dup standarde i norme profesionale i n
conformitate cu cultura conceptual i organizaional a instituiei mediatice. Reprezentarea
comportamental n cauz nu admite implicarea jurnalitilor n problem, definind misiunea
acestora drept simpl activitate de reflectare fidel a realitii, de informare obiectiv a societii.
Caracterul neutral al medierii efectuate de mass-media ar fi un fel de efect, decurgnd ca rezultat
al mecanismului autoreglator al sistemelor, care cuprinde auditorii (cu cerine variate), media
(multiple i deci capabile de a se controla sau, n orice caz, de a se completa reciproc) i surse
dintre cele mai variate. Funcionalitatea i autoreglarea sistemului determin caracterul funcional
al fiecrui element al sistemului: fiecare element trebuie s-i ndeplineasc rolul ocupat n sistem,
media revenindu-le un rol de canal neutru, spre care conduce mai ales feedbackurile proprii
acestui sistem triadic (surse, media, auditoriu) [32, p. 601]. Mass-media, n acest context, apare
ca o simpl oglind a realitii, iar jurnalitii simpli crui ai informaiei de la emitor spre
receptor.
n contradicie cu prima, cea de-a doua reprezentare comportamental are un caracter
paternalist i admite implicarea jurnalistului n rezolvarea problemelor sociale. Instituiile de pres
pun n circuitul informaional aa-numitele probleme mici, n cele mai dese cazuri, cu caracter
particular, care i aduc n prim-plan pe cei nevzui i neauzii. Mediatiznd relaiile individului cu
semenii si i cu comunitatea, jurnalitii nu doar informeaz, ci i analizeaz, dezbat problema i
propun soluii de depire a acesteia. Obiectivul acestei ideologii comportamentale este de a crea
un cadru informaional i psihologic integral i favorabil, care i-ar permite persoanei afectate s ia
158

decizii corecte i s-i rezolve problema, iar aciunile jurnalistului sunt de natur caritabil i
comport tangene cu aciunile lucrtorului social. Acest fapt i-a determinat pe unii experii s le
incrimineze instituiilor mediatice care promoveaz aceast ideologie pactizarea cu dumanul,
adic abandonarea rolului de cine de paz al societii [121, p. 42]. Considerm aceast opinie
categoric i puin argumentat, or, reprezentarea comportamental respectiv devine foarte
important ndeosebi n procesul de reflectare a problemelor n care sunt implicate persoanele i
grupurile social-vulnerabile, persoanele n etate, femeile i copiii.
Cel de-al treilea tip de reprezentare comportamental primeaz rolul mass-mediei n
armonizarea relaiilor sociale la nivel comunitar, global i n socializarea maselor. Acest gen de
activitate are tangene cu aciunile activitilor publici i ale liderilor de opinie care dau curs i
orienteaz aciunile sociale. n acest context, suportul informaional i interpretativ al mass-mediei
rezid n asigurarea dialogului i contactului care definete activitatea societii. Dialogul ntre
persoanele din diferite grupuri, straturi sau categorii sociale poate fi iniiat doar atunci cnd exist
un punct de referin subiectul comun de dialog. Respectiva ideologie comportamental
definitiveaz prioritile sociale i, respectiv, subiectele de dialog social, prin punerea n circuit a
unor informaii comune i idei mprtite de mai multe comuniti. Prin activitatea de dezbatere a
celor mai stringente probleme ale societii, jurnalitii asigur necesitile comunicaionale ale
indivizilor i identific rolul social al acestora n timp i n spaiu, rspund nevoii de inserie n
comunitate, contribuind, n mod direct, la solidarizarea, socializarea cetenilor i la coagularea
societii.
Asimilarea i promovarea unei sau altei ideologii comportamental-profesionale mai depinde
de politica editorial a instituiei mediatice, ndeosebi de componenta politic a acesteia. Or,
atitudinea instituiilor de pres fa de forele politice ale societii este determinant n alegerea
ideologiei profesionale care impune comportamentul profesional necesar realizrii obiectivelor
politicii editoriale. Astfel, mass-media pro-putere adopt cel de-al treilea tip de ideologie, pe cnd
presa de opoziie mizeaz pe cel de-al doilea tip. Primul tip de ideologie este utilizat, de la caz la
caz i n funcie de situaie, de toate instituiile mediatice.
n jurnalismul social, evenimentele, fenomenele, dar, mai ales, problemele sociale sunt
tratate din mai multe perspective, fiind valorificate diverse aspecte ale lor, iar sursele de
informare, tradiional folosite la realizarea materialelor de pres pe acest domeniu, trebuie s fie
variate, cuprinztoare, din diferite sfere care, direct sau tangenial, au legtur cu aceste subiecte
de reflecie. Domeniul n care activeaz actorii sociali, protagoniti ai materialelor jurnalistice,
poate servi drept criteriu de clasificare a surselor de informare i de identificare a unor cadre de
referin ale acestora, ntre care:
159

Cadrul social: lideri de opinie ai grupurilor profesionale, comunitare, ai confesiunilor


religioase; activiti ai organizaiilor de aprare a drepturilor omului, angajatori i angajai ai
serviciilor sociale i din alte sfere de activitate social, cercettori n domeniu etc.
Cadrul administrativ: reprezentani ai administraiei publice centrale i locale, ministere de
profil, instituii sociale etc.
Cadrul economic: manageri, directori de programe ai organizaiilor finanatoare ale
programelor de prevenire i supraveghere a evoluiei diverselor probleme sociale, angajatori i
angajai din toate sferele de activitate social.
Cadrul politic i juridic: politicieni, judectori, avocai, specialiti n domeniul drepturilor
omului, oficialiti de la instituiile de meninere a ordinii i legii etc.
Cadrul intern: persoane care, nemijlocit, sunt afectate de o anumit problem social,
persoane care, tangenial, se confrunt cu aceasta, persoane care suport consecinele problemei
sociale, familiile, rudele, prietenii acestora; lucrtori medicali, psihologi, consilieri, asisteni
sociali ce contacteaz nemijlocit cu persoanele care triesc cu aceast problem.
Cadrul general: biblioteci, arhive, mass-media, Internetul.
Jurnalitii care mediatizeaz domeniul social, pentru a-i realiza pe deplin scopul propus,
trebuie s-i creeze o reea foarte divers de surse de informare. Sursele pot fi de diferite tipuri,
ntre care: oficiale i neoficiale, primare i secundare, directe i indirecte, interne i externe, fizice
i umane, confideniale, anonime etc., iar tehnicile de relaionare pe care le stabilesc jurnalitii cu
acestea difer n funcie de tipul lor. Diversitatea surselor, importana lor pentru scriitura de pres,
soliditatea i credibilitatea informaiei pe care o furnizeaz, gradul lor de implicare i interesele pe
care le manifest n raport cu problema mediatizat toate contureaz modele diferite de
comportament jurnalistic. Pentru fiecare dintre categoriile de surse expuse mai sus jurnalitii
adopt diverse tipuri de comportament, tratamentul informaiei primite fiind i el unul diferit, mai
ales din perspectiva gradului de credibilitate a acesteia.
n jurnalismul social nu exist o metod general de colectare a informaiilor, or,
documentarea, observaia direct, intervievarea etape ale procesului de colectare a informaiilor
difer de la caz la caz i depind de tipul evenimentului reflectat, precum i de pregtirea
general, iniierea n problem, stilul i capacitatea profesional a jurnalistului. Metodele de
documentare sunt diferite i se raporteaz, n primul rnd, la forma de expresie i la tipul de
material realizat, precum i la parametrul temporal al evenimentului. n cazul unui eveniment
neateptat, ntmpltor, documentarea se face n ritm rapid, jurnalistul utiliznd, n temei, surselerezerve. Evenimentele fierbini necesit o operativitate sporit de reflectare i nu las timp
pentru o documentare fundamental. Insuficiena documentrii l face pe jurnalist s fie mai activ,
160

mai insistent n timpul desfurrii nemijlocite a evenimentului i s exploateze din plin metodele
observaiei directe i a intervievrii, aplicate la faa locului.
Organizarea relaional se efectueaz conform schemei clasice de definire a intelor. Surseleint ale jurnalitilor pot fi:
- indivizii sociali i grupurile sociale care sunt actorii primi sau cei secunzi ai evenimentului
sau fenomenului;
- factorii de decizie responsabili pentru: domeniul n care se manifest fenomenul sau se
produce evenimentul, conceperea i implementarea strategiilor de reducere a impactului acestora,
soluionarea problemelor sociale existente;
- administraia public central sau local responsabil de executarea deciziilor i de
realizarea programelor, proiectelor naionale pe domeniul social;
- reprezentanii societii civile;
- experii naionali i internaionali.
Relaia jurnalist surs de informare se bazeaz pe ncrederea reciproc ntre aceti actori.
ncrederea sursei n corectitudinea jurnalistului se formeaz n timp, dar constituie o condiie a
succesului acestuia. ncetul cu ncetul, sursele vor nva s aib ncredere n tine, de aceea
obiceiul de a suna sau a face vizite n mod regulat, atunci cnd acest lucru este posibil, este o
practic preioas, ca i aceea de a nu deranja fr rost [93, p. 82].
Relaiile pe care le stabilesc jurnalitii n procesul de abordare a realitii sociale impun
diverse tipuri de comportamente profesionale, care sunt direct proporionale cu tipul de surse
contactate. Din aceast perspectiv, relaiile jurnalitilor cu sursele pot fi divizate simbolic n:
relaii oficiale i neoficiale. Sursele neoficiale solicit jurnalistului un comportament mai lejer,
relaiile dinte aceti doi actori purtnd un caracter neoficial, informal, spontan i adesea
paternalist. Aceste relaii genereaz asemenea atitudini comportamental-profesionale, deoarece
sursele neoficiale sunt vulnerabile i n raport cu factorii de decizie, i cu semenii lor, i cu grupul
social din care fac parte, precum i cu alte grupuri comunitare care coexist n acelai areal. Dar,
indiferent de situaie, acest gen de relaii trebuie s se ncadreze n standardele profesionale i n
normele morale ale societii. Modelul de comportament paternalist presupune, pe de o parte,
abordarea problemei mediatizate din perspectiva i prin prisma tririlor sentimentelor omului
simplu, iar, pe de alt parte, protejarea, n caz de necesitate, a personajelor materialelor
jurnalistice. Protecia presupune evitarea publicrii informaiilor factologice, veridice, care pot
duna n mod semnificativ vieii personajului i a celor apropiai lui familiei, rudelor, prietenilor,
colegilor etc. Din aceste considerente, n materialele care reflect, de exemplu, problema
criminalitii prin prisma unei persoane concrete, numele real al protagonistului este nlocuit cu un
161

nume fictiv. O atenie sporit necesit modul de abordare a acestor probleme pn n momentul
deciziei instanelor de judecat, or, catalogarea personajului sau punerea lui ntr-o lumin negativ
poate duna, pe de o parte, reputaiei acestuia i familiei lui, iar, pe de alt parte, poate forma o
anumit atitudine social i opinie public care, la rndul ei, poate influena decizia final a
instanei de judecat.
Sursele de informare care se confrunt cu o problem social colaboreaz dezinteresat cu
presa i nu au intenia s manipuleze. Ele sunt deschise i, de obicei, accept uor s expun
faptele i s se dea cu prerea asupra situaiei, fapt determinat de credibilitatea mass-mediei, or, n
cele mai dese cazuri, presa este vzut ca un factor de soluionare a problemelor sociale. Cu toate
acestea, verificarea informaiilor obinute de la aceast categorie de surse este absolut necesar,
pentru c, de obicei, ele au un caracter subiectiv, dat fiind faptul c sunt trecute prin tririle
personale ale surselor de informare i prin viziunea lor asupra lucrurilor. Orice surs vie, chiar
dac este martor ocular, furnizeaz doar o copie a evenimentului, nu i originalul lui, de aceea se
impune necesitatea colectrii informaiilor din ct mai multe surse posibile i confruntarea sau
ncruciarea acestora. n raport cu acest tip de surse de informare, reporterul are trei obligaii
generale: de identificare, de selecie i de susinere.
Jurnalitii susin i ncurajeaz comunicarea surselor neoficiale prin caracterul deschis al
aciunilor lor, declinndu-i calitatea profesional i menionnd din start scopul, ateptrile lor i
tema materialului pe care l pregtesc. n virtutea faptului c psihicul persoanelor afectate de
problemele sociale este foarte fragil, jurnalitii le trateaz cu acuratee i iniiaz discuia pe un ton
nelegtor i corect, din start explicndu-le faptul c informaiile solicitate sunt foarte importante
pentru soluionarea problemelor cu care ele se confrunt i c acestea vor fi puse n circuit spre
binele ntregii societi. Dac colectarea informaiei vizeaz problemele sociale, gen: traficul de
fiine umane, prostituia, HIV/SIDA etc., jurnalistul este obligat s prentmpine sursele despre
riscurile la care se pot expune n cazul n care i dezvluie identitatea, or, exist multe situaii
cnd cei care i-au fcut public statutul de seropozitivi, de exemplu, au fost ostracizai i au suferit
repercusiuni sociale.
Uneori, din anumite motive, de cele mai multe ori ntemeiate (frica s nu fie etichetate,
marginalizate, excluse din comunitate, nvinuite sau dispreuite de societate etc.), acest tip de surse
refuz s comunice cu jurnalitii. Respectarea deciziei sursei de a furniza sau nu informaii este o
condiie de principiu n jurnalismul social. Dreptul la intimitate i confidenialitate l are oricare
subiect din aceast categorie, de aceea stabilirea i punerea de comun acord cu intervievaii a
modului n care va decurge discuia, on the record/off the record, este foarte important.

162

Informaia oferit n condiii de confidenialitate nu trebuie retransmis, iar jurnalistul este


obligat s pstreze n tain identitatea ei principiu stipulat n toate codurile deontologie
internaionale, naionale sau locale. Sh. Wheeler susine c pstrarea confidenialitii i a
secretului este o regul general care poate fi nclcat doar dac jurnalistul este gata s suporte
consecinele pierderea sursei. Pe termen scurt poi obine un articol, dar, pe termen lung, vei
pierde ncrederea i ajutorul unei surse. i chiar dac nu i se pare important cnd lucrezi la un ziar
mare i nu crezi c ai putea s te ntlneti din nou cu acea persoan, pentru un jurnalist din presa
local, unde cercul de contacte este cu mult mai redus, un astfel de comportament este echivalent
cu o condamnare la moarte. n plus, este un comportament neprofesionist [93, p. 87].
Sursele confideniale joac un rol important n procesul documentrii, or, ele, de obicei,
ofer aa-numita informaie ascuns, pe care sursele oficiale o dein, dar nu se grbesc s-o fac
public. Cu toate acestea, pentru evitarea riscului de a pune n circuit informaii false sau
trunchiate, verificarea informaiei din sursele confideniale este obligatorie.
La fel de importante se prezint a fi relaiile pe care le stabilesc jurnalitii cu sursele care se
ncadreaz n categoria celor oficiale. Activitile profesionale ale jurnalitilor n raport cu anumite
evenimente, gen: briefinguri, conferine de pres, prezentri oficiale de proiecte, programe,
produse etc. implic comunicarea oficial i intervievarea oficialitilor de diferite niveluri de la
secretarii de pres pn la preedinii de guvern i de ar. Desigur, relaionarea n cadrul
activitilor oficiale este influenat de anumite norme i reglementri, uneori extrem de rigide,
privind inuta vestimentar, limbajul, poziionarea n raport cu oficialitatea, modalitatea de
formulare a ntrebrilor sau unghiul de fotografiere a factorilor de decizie. De menionat faptul c
noiunea de loc pentru pres n cadrul ceremoniilor oficiale exist aproape peste tot n lume.
Instituiile sociale i factorii de decizie responsabili pentru soluionarea unei probleme
sociale au o valoare incontestabil pentru jurnalismul social, or, calitatea materialelor n care sunt
reflectate variate aspecte ale realitii sociale depinde, ntr-o oarecare msur, de deschiderea
acestora pentru reprezentaii mass-mediei i de disponibilitatea lor de a furniza informaii de
calitate care corespund situaiei reale din domeniu. Jurnalitii i concentreaz atenia pe
programele, proiectele pe care oficialitile le concep pentru ameliorarea situaiilor i pe aciunile
concrete pe care ei le ntreprind pentru implementarea proiectelor i soluionarea problemelor
sociale. Relaiile pe care le stabilesc jurnalitii cu factorii de decizie sunt de natur obiectiv, or,
ele sunt absolut necesare pentru procesul de creaie. Cu toate acestea, relaia dintre jurnaliti i
factorii de decizie are un caracter divers i chiar ambiguu. ntre mass-media i sursele oficiale,
indiferent de tipul de organizare social n care aceti doi actori coabiteaz, exist tensiuni
conceptuale generate de nelegerea diferit a noiunii de informaie public i a efectelor pe care
163

le produce aceasta asupra sntii organismului social. n principiu, modelul democratic,


bazndu-se pe investiia de ncredere, presupune faptul c instituiile statului sunt obligate s
lucreze transparent, garantnd jurnalitilor liberul acces la informaiile de interes public. Liberul
acces al jurnalitilor la informaiile de interes public nu este un simplu principiu constituional,
detaat ori detaabil din sistemul comportamental general al statului, or, acesta determin, la
nivelul legilor rii, un comportament coerent i unitar al instituiilor sociale fa de cetean fie el
reprezentat de sine nsui, fie reprezentat de mass-media. Ideea c aceti doi actori sunt adversari
i nu pot avea ncredere unul n altul nu are niciun temei. Strategia de alian este de un real folos
att jurnalistului, ct i factorilor de decizie, pentru c primul obine toat informaia solicitat,
ctignd astfel timp, or, el nu va trebui s caute alte surse i posibiliti de documentare, ci doar
va verifica informaiile primite, iar cel de-al doilea obine ncrederea din partea presei, reducnd
presiunile mediatice. Th. Libaert susine c jurnalitii care i cunosc interlocutorul vor avea mai
puin reflexul de ndoial sistemic sau chiar de folosire emoional a evenimentului [50, p. 41].
Comportamentul jurnalistic n raport cu factorii de decizie are un caracter permanent, insistent i
reiese din activitile de baz pe care jurnalitii le realizeaz n raport cu acetia: cele de
monitorizare i de evaluare a aciunilor.
Relaia jurnalist factori de decizie este influenat de reacia standardizat a oficialitilor
i de reflexul acestora de a-i justifica orice aciune i de a liniti publicul. n acest scop, factorii
de decizie, de obicei, evit s expun situaia real, furniznd doar acele date care, n nici un fel,
nu pot afecta imaginea lor, n particular, i a instituiei pe care o reprezint, n general. Sursele din
aceast categorie nu refuz niciodat n mod direct s ofere jurnalitilor informaii, ba, din contra,
caut ct mai multe prilejuri de a i contacta, dar informaiile factologice furnizate de ei nu
ntotdeauna sunt de calitate, or, deseori nu corespund realitii. De obicei, acetia i pregtesc din
timp materialul, curndu-l i redactndu-l n conformitate cu interesele lor de moment, prin
aceasta ncercnd s sustrag atenia jurnalitilor de la aspectele negative reale ale situaiei i s-i
manipuleze, n scopul evitrii unor reacii poteniale nedorite ale societii, generate de efectele
materialelor jurnalistice. Acest lucru impune un comportament jurnalistic precaut-insistent, care
presupune, pe de o parte, insistena jurnalitilor de a obine toat informaia pe care trebuie s-o
cunoasc societatea n raport cu problema social mediatizat, pe de alt parte, verificarea
permanent a informaiei obinute. n relaiile pe care le menine cu autoritile publice () n
timpul ndeplinirii ndatoririlor sale profesionale, jurnalistul trebuie s evite orice raport care ar
putea s-i afecteze independena sau imparialitatea [19].
Merit s pomenim aici i despre cadrul relaional al jurnalitilor cu comunicatorii
persoane mputernicite cu drepturi de a furniza informaii despre activitile instituiilor sociale.
164

Purttorii de cuvnt i responsabilii pentru relaiile cu publicul sunt surse importante n procesul
de mediatizare a realitii sociale, or, anume ei, n numele instituiei pe care o reprezint, fac
publice informaiile pe care le solicit presa. Comunicatorii, la fel ca factorii de decizie, tind s
liniteasc agitaia i tulburrile i s-i justifice aciunile, de aceea jurnalitii adopt acelai tip de
comportament jurnalistic precaut-insistent.
Relaiile colegiale ntre jurnaliti i comunicatori sunt o raritate, pentru c primul reflex al
comunicatorilor este de a evita difuzarea informaiei despre starea real a lucrurilor, iar jurnalitii,
contieni de interesele comunicatorilor, caut s gseasc surse de alternativ, capabile s infirme
sau s confirme informaiile oficiale. Refuzul comunicatorilor de a furniza toat gama de
informaii determin jurnalitii s opereze cu informaii din alte surse, i, deseori, cu atitudini
autorefereniale. Verificarea informaiei oficiale se face prin ncruciarea ei cu informaiile
parvenite din surse de alternativ, deseori neoficiale, informale. Coliziunea dintre informaia
oficial i cea neoficial este n msur s scoat la suprafa adevrul, dar tocmai acest moment
deranjeaz cel mai mult sursele oficiale i poate genera conflicte ntre jurnaliti i comunicatori,
ntre jurnaliti i factorii de decizie. Confruntarea ntre jurnalist i intervievat, care are drept scop
provocarea interlocutorului pentru a obine informaia pe care acesta o deine, dar evit s o fac
public, justific ntrebrile neateptate de o manier combatant n raport cu sursele oficiale.
Aadar, din moment ce relaiile surselor din aceast categorie cu mass-media poart un caracter
interesat, verificarea informaiei survenite de la ele este absolut obligatorie.
Relaia jurnalist experi (ultimii pot face parte att din categoria surselor oficiale, ct i din
categoria celor neoficiale) impune o alt relaie comportamental i comunicaional. Tipul de
comportament pe care l adopt jurnalitii n raport cu experii, n categoria crora se includ, de
obicei, persoanele publice sau profesionitii n domeniu, este comportamentul jurnalistic neutru.
Experii sunt antrenai n materialele de pres graie competenelor lor profesionale i au
legitimitatea de a interveni n situaii ambigue i de for major. Informaiile factologice furnizate
de ctre experi pot servi drept argument ntr-o analiz de pres, punct de pornire pentru unele
investigaii ample de pres sau surs de alternativ, necesar pentru verificarea informaiilor
furnizate de ctre factorii de decizie sau purttorii de cuvnt etc. Opiniile i comentariile lor
asigur fiabilitatea informaiei i creterea credibilitii materialelor jurnalistice. Cu toate acestea,
experii interni care fac parte din diverse instituii de stat pot fi condiionai s furnizeze un anumit
tip de informaie care ar confirma cele afirmate de factorii de decizie. Experii care fac parte din
ONG-urile autohtone pot avea i ei anumite interese n raport cu problema abordat (de exemplu,
de a obine finanare sau de a spori finanarea pe acest domeniu), fapt care, de asemenea, poate
influena calitatea expertizei realizate. Mai credibile se prezint a fi expertizele externe, realizate
165

de instituiile externe i companiile internaionale.


Caracterul relaional al aciunii sociale reiese din interaciunea ntre comportamentul
jurnalistic i conduitele altor actori care devin obiectul aciunii lui profesionale, iar tacticile de
relaionare cu sursele necesare pentru mediatizarea realitii sociale sunt foarte diferite. Astfel,
sursele oficiale pot fi i trebuie tratate altfel dect cele neoficiale. Or, dac sursele neoficiale
trebuie desctuate i predispuse spre discuie, cele oficiale pot fi contactate fr prea mare
pregtire psihologic, pentru c misiunea lor tocmai este de a furniza informaia solicitat.
Natura comportamentului jurnalistic depinde nu doar de tipurile de surse, ci i de
caracteristicile individual-psihologice ale jurnalistului, pe de o parte, i ale interlocutorului, pe de
alt parte: de starea lor psihic, de atitudinea i interaciunea acestora, de specificul situaiei de
moment etc. Uneori, din lips de timp sau din alte motive, jurnalitii nu reuesc s-i adapteze
comportamentul la situaiile noi, din care cauz pot aprea nenelegeri sau obstacole n relaiile pe
care le stabilesc cu sursele. Cadrul relaional n jurnalismul social are un caracter potenialconflictual datorit varietii i diversitii surselor ca pondere, statut social, caracter,
temperament, consisten informaional etc. Acest lucru solicit jurnalitilor adaptarea la situaie
i adoptarea rapid i spontan a diverselor modele de comportament, fapt care reduce
flexibilitatea comportamental a acestora.
Cercettoarea rus A. propune patru tipuri de comportamente jurnalistice,
determinate de cele patru tipuri de interlocutori: dominani, nondominani, dinamici (mobili),
statici (rigizi). n raport cu interlocutorii dominani, susine , jurnalitii trebuie s
dovedeasc nelepciune i tact, iar, pentru a-i realiza scopul, trebuie s aplice aa-numita tactic
de aderare care i permite interlocutorului s gseasc similitudini ntre el i jurnalist, s vad n
jurnalist un fel de adept al su n problema luat n discuie [185, p. 305]. n contrar, interlocutorii
nondominani care, pentru a se manifesta, au nevoie de ncurajare i de susinere, impun jurnalistul
s aplice tehnica de tipul consiliere psihologic. Al treilea tip de comportament se aplic n
raport cu interlocutorii dinamici, misiunea jurnalistului fiind de a asculta atent i de a
prentmpina abaterile de la subiectul discuiei, iar, n cazul n care acest lucru se ntmpl, de a
ntoarce interlocutorul i de a-l readuce n problem. Pentru a eficientiza discuia, jurnalitii pot
aplica aa-numita tehnic a oglinzii, adic pot i trebuie s adopte un comportament dinamic i
mobil, foarte aproape de cel al interlocutorului din perspectiva activismului. Cel de-al patrulea tip
de comportament, propus de , se aplic n raport cu interlocutorii statici care au nevoie
de o anumit adaptare pentru a ncepe conversaia, de un interval mai mare de timp pentru a se
implica n discuie. Stabilirea contactelor cu interlocutorii statici solicit din partea jurnalistului
aplicarea unui ritual cu nceput i final de durat. n raport cu acest tip de surse, jurnalitii, de
166

asemenea, pot aplica tehnica oglinzii, adic pot s adopte un comportament foarte aproape de cel
al interlocutorului [185, p. 306]. Doar c de aceast dat comportamentul jurnalistului va fi static
i echilibrat.
Organizarea relaional a jurnalitilor este de o importan major, pentru c n jurnalismul
social sursele deseori se suprapun cu eroii materialelor jurnalistice i cu auditoriul, or, societatea,
dup Elliot, este concomitent i surs de informare, i audien [200], precum i subiect de
reflecie, considerm noi. Conform acestei idei, jurnalitii devin portavoce a societii, a
personajelor materialelor de pres i a surselor pe care le utilizeaz. Acest lucru justific abordarea
personalizat a problemelor sociale i impune un comportament corect al jurnalitilor n scopul
fortificrii credibilitii instituiei mass-mediei i a produselor mediatice puse n circuitul
informaional. n caz contrar, jurnalitii risc nu doar s-i piard sursele de informare sau s
aduc daune instituiei pe care o reprezint, ci i s compromit conceptul de jurnalism social.
Important se prezint cadrul relaional al jurnalistului cu persoanele care urmeaz s devin
personaje ale materialelor jurnalistice. Relaia jurnalist personaj potenial al scriiturii de pres
este una individual i depinde, pe de o parte, de caracteristicile personajului i de deschiderea
acestuia spre comunicare, iar, pe de alt parte, de calitile psihoprofesionale ale jurnalistului.
n sarcina jurnalistului care scrie pe teme sociale intr cunoaterea lumii reale i spirituale a
oamenilor care devin subiectul lui de reflecie. Acest lucru se face prin folosirea metodelor
psihologice de analiz care permit conturarea portretelor psihosociale ale eroilor. Pentru realizarea
acestui deziderat, jurnalitii identific valorile moral-spirituale ale omului, analizeaz starea lui
sufleteasc, ptrund n sfera lui emotiv etc., lumea subiectiv a eroului fiind raportat la realitatea
obiectiv n care el exist i acioneaz ca actor social. Implicarea jurnalistului n lumea interioar
a omului i mediatizarea acesteia este justificat dac este de interes public i dac nu duneaz
personajului sau celor apropiai lui. n procesul de realizare a materialelor personalizate,
jurnalistul se axeaz pe unda de emoii i pe gndurile eroului su. Ptrunderea n lumea
luntric a eroului remarc cercettorul . necesit o raiune, o emotivitate, un
efort i o micare sensibil a sufletului [139, p. 3]. Complexitatea acestei ptrunderi presupune
redarea esenei omului ca fiin social. O asemenea abordare ofer produsului mediatic un
caracter emotiv, autenticitate i credibilitate, fapt care faciliteaz receptarea acestuia i, prin
implicit, impactul i efectele pe care le produce n societate.
Dar contactele relaionale pur raionale ntre jurnalist i eroii materialelor lui jurnalistice nu
pot asigura caracterul emotiv al produsului finit. Pentru a asigura un caracter emotiv materialelor
de pres, jurnalitii nii trebuie s se sensibilizeze n raport cu tririle i sentimentele actorilor
sociali. Obiectivul n cauz genereaz un tip de relaii care apropie aceti doi actori, jurnalistul
167

manifestnd sentimente, gen: compasiune, simpatie, admiraie etc. fa de eroii si, iar personajele
materialelor de pres speran i ataament fa de jurnalist. Aceste relaii sunt pe ct de
benefice, pe att de duntoare, pentru c extind limitele relaiilor tradiionale i sporesc riscul de
abordare subiectiv a problemei. Protagonitii materialelor jurnalistice, la rndul lor, pot califica
jurnalitii drept purttorii lor de cuvnt, drept salvatori i le pot solicita implicarea permanent n
rezolvarea tuturor problemelor cu care ei se confrunt. Pentru evitarea unor asemenea situaii, se
impune stabilirea a priori a unor aspecte care ar explica potenialilor eroi ai materialelor de pres
c produsul mediatic este un fel de oglind n care realitatea se reflect aa cum este ea, c
jurnalistul nu poate s fac ce vrea, dar ce trebuie i cum trebuie, c el nu este nici avocatul, nici
judectorul i nici procurorul nimnui. Enunarea direct i tranant, din startul conversaiei, a
scopului jurnalistului de a reflecta obiectiv realitatea, fapt care nu permite implicarea lui direct n
soluionarea problemei care este de moment subiect al refleciei sale, asigur funcionalitatea
normal a relaiilor dintre jurnalist i eroii materialelor lui de pres.
Jurnalitii i dezvolt o linie suficient de intim cu sursa, pentru a genera ncredere i a
obine informaii i, n acelai timp, suficient de detaat, n msur s le permit s fie obiectivi,
chiar i atunci cnd adevrul nu flateaz sursa. Aceast opiune este potrivit, ndeosebi pentru
relaia cu sursele oficiale sau cu interlocutorii dominani. Cu toate acestea, jurnalistul nu poate
trasa un hotar care l-ar separa total de interlocutor i de problemele acestuia.
Implicaiile jurnalistului n problem nu sunt de natur executiv, ci de natur
informaional sau moral. Oferirea suportului informaional devine posibil atunci cnd
potenialii eroi ai materialelor de pres sunt dezorientai, nu tiu de unde i cu cine ar putea
purcede la soluionarea problemei cu care se confrunt, nu tiu n ce instane s-ar putea adresa i
vd n jurnalist un salvator al situaiei. Informaiile pe care le poate furniza jurnalistul
interlocutorilor lui se refer la instituiile i factorii de decizie care se fac responsabili i
gestioneaz problema luat n discuie i care au competene reale de a o rezolva. Aceast opiune
este potrivit pentru sursele neoficiale, pentru interlocutorii dinamici, nondominani, dar, de multe
ori, i pentru cei statici.
Oferirea suportului moral este un alt gen de implicaii ale jurnalistului i se atest n
situaiile cnd eroii, realmente, au nevoie de susinerea i ajutorul moral al jurnalistului, or,
persoanele care triesc i se confrunt cu o situaie dificil adesea i pierd sperana i se
conformeaz situaiei, devin apatice i chiar indiferente. Jurnalistul poate s contureze contexte
din care ar reiei modelul optimal de aciune pe care l poate adopta eroul respectiv, or, povestind
cum au acionat alte persoane n situaii similare, el, n mod indirect, orienteaz interlocutorul pe
calea dreapt. Aceste relaii se fac importante ndeosebi n raport cu sursele neoficiale sau cu
168

interlocutorii nondominani. Eficientizarea cadrului relaional este o prerogativ, precum i o


obligaie a jurnalistului care abordeaz problemele sociale, iar acest lucru poate fi realizat prin
crearea unui climat psihologic favorabil pentru sursele i eroii materialelor de pres.
Jurnalitii care abordeaz problemele sociale, pentru a cuprinde ct mai multe laturi ale
acestora, trebuie s examineze un numr maximal posibil de surse, indiferent de tipul sau statutul
acestora. Cadrul relaional jurnalist surse de informare i solicit jurnalistului s adopte un
comportament corect i din punct de vedere moral, i din punct de vedere deontologic. Acesta din
urm se axeaz pe obligaia jurnalistului:
- de a solicita permisiunea/autorizaia persoanei vizate sau a reprezentanilor si legali
pentru colectarea informaiilor despre viaa privat a acesteia. Excepie sunt cazurile cnd
informaia despre viaa privat este de interes public sau cnd aceasta afecteaz capacitatea de
exercitare a funciei publice;
- de a prentmpina interlocutorul cetean simplu sau persoan public asupra efecturii
nregistrrilor. Investigaiile de pres sunt excepii n acest context, dar ele implic riscuri;
- de a efectua nregistrri (video, foto) n locurile publice fr acordul persoanelor prinse n
obiectiv, or, aflarea persoanei n locurile publice i discursurile publice ale ei nu pot fi atribuite la
domeniul vieii private a acesteia. n consecin, nu este necesar o permisiune expres;
- de a nu efectua filmri (video, foto) de cas sau/i n casele, proprietile persoanelor
private fr consimmntul acestora. Excepie sunt cazurile cnd informaia despre viaa privat
este de interes public sau cnd aceasta afecteaz capacitatea de exercitare a funciei publice;
- de a filma persoanele cu funcie de rspundere i funcionarii publici n exercitarea
atribuiilor de serviciu fr acordul lor.
Sarcina jurnalistului este s informeze publicul despre realitatea nconjurtoare, iar realitatea
nu este altceva dect o totalitate de nuane ale adevrului. Cu ct mai multe aspecte ale problemei
vor fi reflectate prin detalii generale i particulare, date statistice, citate ale actorilor implicai n
subiect, observaii generale ale jurnalistului, concluzii ale experilor, cu att mai autentic i mai
credibil va fi produsul jurnalistic finit. Jurnalistul creeaz i se creeaz. Creaia l determin s
stabileasc relaii, s elaboreze proiecte, s ia decizii i s aleag diverse modele de comportament
pentru a conferi sens nsi aciunii lui profesionale.
Specificitatea oricrei aciuni mediatice reiese din politica editorial a instituiei mediatice,
precum i din viziunile, opiunile, cunotinele, intelectul i percepiile jurnalistului asupra
subiectului su de reflecie. Cercettorul M. Guzun susine c autorul textului publicistic este acel
care confer greutate demersului ziaristic nu numai prin mesajul difuzat, dar i prin atitudine,

169

tonalitate, prin stilul expunerii. Puterea de a face neles mesajul transmis se afl n funcie de
insul-creator, de credibilitatea de care se bucur ziaristul autor [97, p. 39].
Profesionitii din mass-media, prin cultura profesional i prin ideologia ocupaional,
rspund adecvat la nevoile informaionale reale i la ateptrile societii, ca o condiie de
valorizare a sistemului social i, drept consecin logic, ca o garanie de legitimitate social a
nsi mass-mediei. Modul n care jurnalitii percep, pe de o parte, realitatea social pe care o
valorific, iar, pe de alt parte, rolul lor social n aceast realitate este un indice al culturii
profesionale i al ideologiei ocupaionale pe care o mprtesc. Identificarea prin intermediul
sondajului a percepiilor i a opiniilor jurnalitilor specializai n domeniul jurnalismului social
vizavi de procesul de creaie i de calitatea serviciilor de mediatizare a realitii sociale, pe care ei
le presteaz, a constituit obiectivul general al unui alt studiu, rezultatele cruia le vom expune n
ceea ce urmeaz. Aceast cercetare a fost conceput pentru a colecta date eseniale care ilustreaz
transformrile din valorile, rutinele, ocupaiile i identitatea profesional a jurnalitilor specializai
pe domeniul social, pe care am realizat-o n baza a 100 de chestionare. n calitate de experi din
sfera jurnalismului social au fost selectate: 25 de persoane care activeaz n jurnalismul de
televiziune, 25 n jurnalismul radio, 25 n presa tiprit i 25 n jurnalismul on-line. Perioada
de realizare a chestionarelor a fost 14 - 24 aprilie 2015.
Chestionarul a fost structurat pe patru dimensiuni. Prima dimensiune a avut ca scop:
evidenierea tipurilor de evenimente, probleme sociale cel mai des selectate pentru a fi mediatizate
i tematica acestora; determinarea surselor din care jurnalitii se informeaz despre existena
acestor evenimente sau probleme; identificarea surselor pe care jurnalitii le utilizeaz n procesul
de colectare a informaiilor; identificarea factorilor care stabilesc agenda mediatic (Anexa 1).
Cea de-a doua dimensiune se refer la produsele jurnalismului social i au vizat: genurile
jurnalistice care sunt utilizate cel mai des, numrul de surse pe care le folosete jurnalistul n
diverse tipuri de materiale, aspectele cantitative i frecvena produselor mediatice pe domeniul
social.
Cea de-a treia dimensiune a pus n relief viziunile respondenilor asupra jurnalismului social
ca proces i s-a axat pe calitatea serviciilor prestate i pe obstacolele cu care se confrunt
jurnalitii n mediatizarea realitii sociale i care afecteaz randamentul acestui proces.
Cea de-a patra dimensiune a vizat funciile i rolurile mass-mediei n reflectarea realitii
sociale i gradul de implicare a auditoriului n formarea agendei mediatice pe domeniul social.
Prima ntrebare din prima dimensiune a chestionarului s-a referit la tipurile de evenimente
sociale pe care cel mai frecvent le abordeaz jurnalitii (Figura A2.1.1 - A2.1.5). Dintre cele trei
variante de rspuns, 64 de jurnaliti au calificat problemele sociale drept subiecte prioritare n
170

jurnalismul social, 26 dintre ei ca subiecte secundare i doar 10 intervievai ca teriare.


Aproape jumtate dintre cei chestionai 48 de persoane au calificat practicile pozitive ca
subiecte secundare, 45 dintre ei ca teriare i doar 7 ca prioritare. Iar vizavi de faptul divers se
contureaz urmtorul tablou: aproape jumtate dintre cei chestionai 45 de persoane l-au
calificat ca subiect teriar, 29 ca secundar i 26 ca primar. Acest rezultat certific constatrile
noastre de mai sus c jurnalismul social este activitatea mediatic de reflectare a realitii sociale,
ndeosebi a problemelor sociale cu care se confrunt societatea, de aceea tocmai problemele
sociale sunt considerate a fi subiectele principale de reflecie a acestui tip de jurnalism.
Observm c ponderea celor trei tipuri de subiecte de reflecie n activitatea jurnalitilor din
presa tiprit, radio, televiziune, din jurnalismul on-line este diferit i reiese din specificul
fiecrui element mediatic n parte, de auditoriul acestuia, de frecvena i volumul rezervat
produsului mediatic pe domeniul social.
Urmtoarea ntrebare s-a referit la tematica problemelor sociale pe care jurnalitii le
mediatizeaz cel mai frecvent (Figura A2.2.1 - A2.2.5). Dintre cei 100 de respondeni, problema
srciei a fost identificat de 56 de persoane ca fiind cel mai des mediatizat subiect, 9 persoane au
pus-o pe locul doi, iar 20 pe locul trei.
Problema preurilor a fost plasat pe prima poziie de 7 persoane, pe a doua de 28, iar pe a
treia de 15.
Problema omajului a fost identificat drept cea mai des mediatizat de 3 persoane, 22 dintre
respondeni au pus-o pe poziia a doua, iar 20 pe a treia.
Criminalitatea este subiect prioritar de reflecie pentru 25 de respondeni, pentru ali 9
subiect secund i pentru 15 jurnaliti subiect teriar.
Corupia este subiect prioritar de reflecie pentru 3 jurnaliti, pentru 21 de jurnaliti subiect
secund i pentru 13 respondeni subiect teriar.
Migraia a fost identificat drept cea mai frecvent mediatizat problem de 2 persoane, 4
dintre respondeni au pus-o pe poziia a doua, iar 10 pe a treia.
Viitorul copiilor este subiect prioritar de reflecie pentru 3 respondeni, tot pentru 3 este
subiect secund, iar pentru 4 jurnaliti este subiect teriar.
Boala ca problem social a fost specificat drept subiect prioritar al intereselor profesionale
ale unui singur jurnalist, 3 jurnaliti au calificat-o drept subiect secund, iar ali 4 ca teriar.
Problema foamei nu s-a regsit n niciun rspuns din totalul de 300 de rspunsuri
nregistrate.
Analiza cantitativ demonstreaz c cel mai frecvent mediatizat tem n jurnalismul social
autohton este srcia, pentru care au optat 85 de persoane. Pe poziia a doua s-au clasat patru teme,
171

pentru care a optat un numr aproximativ egal de respondeni. Astfel, tematica preurilor a
acumulat 50 de rspunsuri, cea a criminalitii 49, a omajului 45 de rspunsuri i tematica
corupiei 37.
Pe locul trei s-au situat trei teme: migraia cu 16 opiuni, viitorul copiilor cu 10 i boala
cu 8.
Cercetarea a confirmat declaraiile noastre anterioare c problematica jurnalismului social
reiese din problematica domeniului social, or, cele mai stringente probleme din acest domeniu
formeaz diapazonul tematic al jurnalismului social, iar frecvena abordrii fiecrei probleme n
parte depinde de amploarea, intensitatea, impactul i gravitatea de moment a acestora.
Cea de-a treia ntrebare s-a referit la sursele din care jurnalitii afl despre existena
subiectelor pe care urmeaz s le mediatizeze. Din totalul de 100 de respondeni, 49 au indicat
drept surs primar agenda public, 24 dintre ei observaia direct, 21 reelele de socializare, 4
colectivul de munc i doar 3 cititorii, asculttorii, telespectatorii (Figura A2.3.1 - A2.3.5).
Observm c cei mai muli jurnaliti care folosesc agenda public drept surs primar de
documentare referitoare la masivul informaional potenial sunt din mediul on-line, urmai de cei
din radio, apoi din TV i, n final, de cei din presa tiprit. Acest lucru se datoreaz, n primul
rnd, faptului c primele trei elemente ale sistemului mass-mediei pun accentul pe jurnalismul de
informare, drept urmare, evenimentele care se produc ntr-un domeniu sau altul i care trebuie
puse n circuitul informaional sunt prioritare n raport cu evenimentele n curs de derulare care
necesit a fi analizate, explicate i interpretate. Presa tiprit, n schimb, graie caracterului su
analitic i ritmului mai lent de apariie (frecvena), se axeaz, prioritar, pe interpretarea i pe
analiza evenimentelor, fapt care-i determin pe jurnaliti s foloseasc drept surs de evaluare a
masivului informaional potenial reelele de socializare i observaia direct. Faptul c cititorii,
asculttorii i telespectatorii cel mai rar devin surse de documentare referitoare la masivul
informaional potenial demonstreaz un nivel redus de cooperare ntre instituiile mass-mediei i
auditoriul su. Fenomenul n cauz explic nu doar interesul redus al auditoriului pentru
informaia jurnalistic, drept dovad fiind tirajele i ratingurile extrem de modeste ale produselor
mediatice autohtone, ci i gradul redus de implicare a acestora n viaa social. Constatm c
atragerea cititorului n formarea diapazonului tematic al produselor jurnalistice pe domeniul social
este o necesitate a timpului care trebuie s devin unul dintre obiectivele primordiale ale
strategiilor de marketing ale instituiilor mass-mediei moldoveneti.
Urmtoarea ntrebare s-a referit la sursele pe care le folosesc jurnalitii n procesul de
colectare a informaiilor necesare pentru reflectarea unei anumite probleme sau tendine, unui
eveniment sau fenomen (Figura A2.4.1 - A2.4.5). Cercetarea a scos n eviden faptul c cea mai
172

solicitat surs de colectare a informaiilor, pentru care au optat 99 la sut dintre cei chestionai,
sunt persoanele i grupurile sociale care se confrunt sau suport consecinele problemei sociale.
Cu cinci jurnaliti mai puin, adic 94 la sut, au indicat drept surs de colectare a informaiilor
administraia public central sau local responsabil de executarea deciziilor i de realizarea
programelor, proiectelor naionale pe domeniul social. Factorii de decizie responsabili pentru
conceperea i implementarea strategiilor de reducere a impactului i de soluionare a problemei
sociale au fost menionai de 91 la sut dintre respondeni, iar experii naionali i internaionali,
reprezentanii societii civile de 73 la sut. Numrul relativ redus al jurnalitilor care apeleaz
la serviciile experilor i ale reprezentanilor societii civile n procesul de mediatizare a realitii
sociale este cauzat, nti de toate, de faptul c acest tip de informaie este folosit, prioritar, pentru
analiza i interpretarea fenomenelor i a problemelor sociale, iar astfel de materiale apar mult mai
rar dect cele informative. n alt doilea rnd, acest indice demonstreaz c n fluxul jurnalistic pe
domeniul social prevaleaz, din punct de vedere cantitativ, jurnalismul de informare. n al treilea
rnd, iese n eviden faptul c tendina de a furniza ct mai operativ informaia intr n
contradicie cu practica de a colecta i de a ncrucia informaia colectat din ct mai multe surse
practic ce solicit un interval de timp mai mare pentru realizare.
Cea de-a cincea ntrebare a avut misiunea s clarifice cine, n opinia respondenilor,
identific i propune subiectul care urmeaz a fi mediatizat (Figura A2.5.1 - A2.5.5). Din totalul
de 100 de respondeni, 77 au specificat c reporterii propun subiectele pentru mediatizare, 18 c
efii de secie/departamente i doar 5 la sut dintre respondeni au indicat c subiectele sunt
propuse de ctre redactorii-efi. Cea mai mare libertate n alegerea subiectelor, conform
rezultatelor, o au reporterii din jurnalismul on-line, urmai de cei din radio, apoi de cei din presa
tiprit i, n final, de cei din televiziune. Cel mai activ se implic n stabilirea agendei mediatice
efii de secie din televiziune, apoi cei de la radio i, n final, cei din pres rezultat pentru care au
optat, dup cum urmeaz, 9 la sut, 5 la sut i 4 la sut dintre respondeni. Faptul c redactoriiefi din presa tiprit particip direct n determinarea agendei mediatice a fost confirmat de 3 la
sut dintre respondeni, iar implicarea direct a celor din audiovizual a fost confirmat de cte unu
la sut. Curios este rezultatul 0 privind gradul de implicare a patronilor n stabilirea agendei
mediatice a ediiilor/emisiunilor/fluxurilor informaionale. Faptul c patronii niciodat nu se
implic n acest proces poate fi un indice al libertii de creaie a jurnalitilor de toate nivelurile,
dar poate demonstra i faptul c patronii i exercit influena prin intermediul corpului
managerial. Cea din urm afirmaie corespunde ntr-o msur mai mare realitii noastre, fapt
confirmat i de rezultatele analizei cantitative i calitative a produsului mediatic pe domeniul
social, pe care am realizat-o i am expus-o n capitolul precedent.
173

Cea de-a doua dimensiune a chestionarului, aa cum am specificat mai sus, se refer la
produsele jurnalismului social i ncepe prin constatarea genurilor informative pe care jurnalitii le
folosesc cel mai des pentru reflectarea realitii sociale. Conform rspunsurilor respondenilor, cel
mai solicitat gen este reportajul, pentru care au optat 57 de persoane, urmat de tire pentru care au
optat 32, iar cel mai rar gen informativ utilizat de jurnalitii, care reflect domeniul social, s-a
dovedit a fi interviul pentru care au optat 11 persoane chestionate (Figura A2.6.1 - A2.6.5). Dac
jurnalitii din audiovizual i cei din presa tiprit pun pe primul loc reportajul: 21 la sut dintre cei
care fac jurnalism radio, 18 la sut dintre cei care fac jurnalism TV i tot 18 la sut dintre
jurnalitii care activeaz la diverse publicaii periodice, atunci jurnalitii din on-line i dau
prioritate tirii, interviurile i reportajele fiind practic absente n diapazonul de genuri informative
prin care este reflectat realitatea social. Constatm: rezultatele respective, care demonstreaz c
anume tirea este genul de pres la care cel mai frecvent apeleaz jurnalitii pentru a reflecta
realitatea social, confirm rezultatele pe care noi le-am obinut prin cercetarea cantitativ a
produselor mediatice pe domeniul social din perspectiva genurilor jurnalistice, realizat n cadrul
primului studiu Specificul activitii de creaie n jurnalismul social din Republica Moldova.
Curios ne pare rezultatul 0 privind folosirea tirii n ziare. Trebuie s menionm faptul c
tirile nu lipsesc din coninutul publicaiilor periodice, ele sunt n cotidiene chiar ntr-un numr
destul de mare, dar n multe cazuri acestea sunt preluate de la diverse agenii sau portaluri de tiri.
tirile produse de jurnalitii din presa tiprit, n comparaie cu tirile clasice, sunt mai
voluminoase, utilizeaz mai multe surse i citate, printre care, n mod obligatoriu, opiniile
experilor, fapt care le apropie foarte mult de reportaje. Astfel, n lipsa unui hotar cert ntre tire i
reportaj, jurnalitii nclin s califice astfel de produse drept reportaje. De altfel, aceast tendin
se face resimit din ce n ce mai mult i n audiovizual. Absena tirii din diapazonul de genuri
informative pe care le folosesc jurnalitii din presa tiprit confirm, odat n plus, caracterul
analitic al acesteia.
Urmtoarea ntrebare vizeaz genurile analitice pe care jurnalitii le folosesc cel mai des la
reflectarea realitii sociale, pentru care am propus trei variante de rspuns: analiza, comentariul i
alte tipuri de discurs analitic (Figura A2.7.1 - A2.7.5). Ultima variant de rspuns a fost formulat
astfel, nct s poat fi evaluat n egal msur i de jurnalitii din presa tiprit, i de cei din
audiovizual, i de cei din on-line. Specificm c n categoria altor tipuri de discurs analitic se
includ urmtoarele genuri: dezbaterea radio/TV, talk-show-ul audiovizual, editorialul radiofonic i
cel din presa tiprit, corespondena analitic, trecerea n revist i revista presei.
Conform rspunsurilor respondenilor, cele mai solicitate genuri analitice sunt analizele i
alte tipuri de discurs analitic, pentru care au optat 40 i, respectiv, 39 de respondeni, urmate de
174

comentarii, pentru care au optat 21 dintre cei chestionai. Dac n jurnalismul radio analizele i
alte tipuri de discurs analitic au aproximativ aceeai pondere 10 i, respectiv, 9 opiuni,
comentariilor revenindu-le doar 6, n jurnalismul TV pe prima poziie se situeaz alte tipuri de
discurs analitic cu 13 opiuni, urmat de analize cu 7 i de comentarii cu 5 opiuni.
n presa tiprit cel mai solicitat gen, conform rspunsurilor, este editorialul, pentru care au
optat 11 din totalul de 25 de respondeni. Puin cedeaz comentariul, pentru care au optat 9
respondeni, analizele plasndu-se pe ultima poziie cu 5 opiuni. De menionat c rspunsurile
jurnalitilor din on-line se deosebesc radical de rspunsurile colegilor lor din audiovizual i din
presa tiprit. Astfel, aproape 4/5 din aceast categorie de respondeni 18 persoane au calificat
analizele drept cel mai frecvent gen utilizat, 6 persoane au indicat asupra comentariului i doar o
singur persoan a menionat alte tipuri de discursuri analitice.
Numrul de surse pe care le folosete jurnalistul n diverse tipuri de materiale a constituit
mesajul urmtoarei ntrebri (Figura A2.8.1 - A2.8.5). Analiza chestionarelor a scos n eviden
urmtoarele rezultate:
- n tire, 83 la sut dintre respondeni utilizeaz dou surse, 15 % trei surse i doar doi la
sut o surs. Presupunem c cele dou procente din ultima categorie sunt jurnaliti specializai n
a produce tiri-declaraii, or, anume acest tip de tire admite sau chiar solicit folosirea unei
singure surse;
- n interviu, 98 la sut folosesc o singur surs i doar 2 la sut dou surse. Presupunem c
cele dou persoane din ultima categorie sunt specializate n a produce interviuri colective, n care
pot fi utilizate dou i mai multe surse;
- n reportaj, 93 la sut utilizeaz trei i mai multe surse, iar 7 la sut dintre respondeni
dou surse;
- n editorial, 99 % dintre cei chestionai folosesc o singur surs i doar 1 % dou surse;
- n comentariu, 54 la sut folosesc o singur surs, 26 la sut dou surse, iar 20 la sut
trei i mai multe surse;
- n analizele jurnalistice, de obicei, sunt folosite trei i mai multe surse opiune pentru
care au votat 96 la sut i doar 4 la sut au declarat c folosesc dou surse.
Rezultatele respective demonstreaz un anumit decalaj ntre declaraiile jurnalitilor referitor
la numrul de surse utilizat n diverse categorii de materiale i numrul real de surse pe care
acetia l utilizeaz. Acest lucru demonstreaz faptul c fie din lips de timp, fie din posibilitatea
de a gsi surse de alternativ, fie din raionamente care nu se ncadreaz n bunele practici,
jurnalitii nu ntotdeauna in cont de rigorile genurilor jurnalistice.

175

Ultimele dou ntrebri din aceast categorie au avut misiunea s evalueze gradul de
satisfacie a jurnalitilor privind aspectele cantitative i frecvena produselor mediatice pe
domeniul social. Referitor la timpul de emisie sau spaiul rezervat pentru jurnalismul social, mai
mult de jumtate dintre respondeni 58 la sut susin c acesta este destul de bun, 28 la sut
consider c este foarte bun, 10 la sut c este nici bun, nici ru, iar 4 la sut cred c nu este prea
bun (Figura A2.9.1 - A2.9.5). Aproximativ aceeai situaie s-a nregistrat i n cazul gradului de
satisfacie a jurnalitilor privind frecvena apariiei materialelor jurnalistice pe domeniul social.
Astfel, mai mult de jumtate dintre respondeni 57 la sut susin c aceasta este destul de bun,
29 la sut consider c este foarte bun, 9 la sut c este nici bun, nici rea, iar 5 la sut cred c
nu este prea bun (Figura A2.10.1 - A2.10.5). Constatm c cel mai nalt grad de satisfacie n
raport cu spaiul rezervat materialelor pe teme sociale i cu frecvena apariiei acestora l au
managerii, ei fiind cei care au dat toate aprecierile foarte bun/foarte bun. Totodat, constatm i
faptul c cel mai redus grad de satisfacie l au reporterii nceptori, stagiul de munc al crora este
pn la trei ani, ei fiind cei care au dat toate aprecierile nu prea bun/nu prea bun.
Cea de-a treia dimensiune a chestionarului a pus n relief opiniile jurnalitilor privind
jurnalismul social ca proces. Prima ntrebare a vizat obstacolele cu care jurnalitii se confrunt n
procesul de mediatizare a realitii sociale (Figura A2.11.1 - A2.11.5). Cei mai muli dintre
respondeni 74 la sut au indicat refuzul surselor oficiale de a furniza informaia solicitat,
urmat de furnizarea parial a informaiei solicitate care a acumulat 50 de rspunsuri. Poziia a
treia a fost mprit ntre trei variante de rspuns care au acumulat un numr aproximativ egal de
opinii: refuzul surselor neoficiale de a furniza informaia solicitat cu 40, furnizarea ntrziat a
informaiei solicitate cu 39 i imposibilitatea verificrii informaiei colectate cu 38 de opiuni.
Refuzul surselor neoficiale de a-i face public identitatea i cenzura n procesul de redactare a
materialelor despre problemele sociale au fost calificate drept cele mai nensemnate obstacole n
procesul de creaie, ele acumulnd 16 i, respectiv 11 rspunsuri. Aproximativ aceeai pondere se
atest, n particular, n toate patru elemente ale sistemului mass-mediei.
Urmtoarele ntrebri se refer la aciunea mediatic a instituiilor mass-mediei i la
comportamentul profesional al jurnalitilor. Ele sunt de evaluare i autoevaluare i au avut
menirea s reliefeze viziunile respondenilor asupra calitii serviciilor prestate. La prima
ntrebare, ce se refer la msura n care instituiile mediatice reflect veridic realitatea social, mai
mult de jumtate dintre respondeni 67 la sut susin c ntr-o msur mare, 29 la sut
consider c ntr-o msur foarte mare, iar 4 la sut n msur mic (Figura A2.12.1 - A2.12.5).
Conform rspunsurilor, portalurile de tiri presteaz cele mai veridice servicii mediatice, or,
jurnalitii din on-line au selectat, n exclusivitate, primele dou rspunsuri. Posturile TV i
176

publicaiile periodice se situeaz pe poziia a doua, 99 la sut dintre jurnalitii din televiziune i
din presa tiprit au optat n favoarea primelor dou variante de rspuns i doar cte 1 % din
ambele grupuri de respondeni au indicat c instituiile n care ei activeaz reflect veridic
realitatea n msur mic. Mai critici s-au dovedit a fi jurnalitii din radio, doi respondeni dintre
cele 25 de persoane chestionate considernd c instituia lor reuete n msur mic s reflecte
veridic realitatea.
Analiza rspunsurilor la ntrebarea a XIII-a, care se refer la msura n care jurnalitii
reflect obiectiv realitatea social, a demonstrat urmtoarele rezultate: n msur mare a fost
varianta selectat de 68 de respondeni, n msur foarte mare a fost selectat de 29, iar n msur
mic doar de 3 persoane chestionate (Figura A2.13.1 - A2.13.5). Cei mai obiectivi se declar
jurnalitii din on-line, care consider c le reuete acest lucru n msur mare i foarte mare. i
jurnalitii de televiziune, radio i din pres tiprit au o prere foarte bun despre gradul lor de
obiectivitate, or, doar cte o persoan din fiecare categorie de respondeni a specificat c reuete
s fie obiectiv n msur mic.
Urmtoarea ntrebare s-a referit la echidistana jurnalistului n procesul de mediatizare a
problemelor sociale (Figura A2.14.1 - A2.14.5). Cei mai muli dintre respondeni 67 au indicat
c reuesc s fie echidistani n mare msur, 30 n msur foarte mare i doar 3 respondeni au
susinut c le reuete acest lucru n msur mic. Analiza modului n care s-au repartizat opiunile
pe segmentele mediatice a demonstrat exact aceeai situaie ca la ntrebarea anterioar.
La ntrebarea n ce msur respondenii in cont de principiile deontologice n procesul de
reflectare a problemelor sociale (Figura A2.15.1 - A2.15.5), 66 la sut au indicat c fac acest lucru
n msur mare, 30 la sut n msur foarte mare i doar 4 la sut au susinut c le reuete acest
lucru n msur mic.
Conform rspunsurilor, jurnalitii din on-line, care au selectat, n exclusivitate, primele dou
variante de rspuns, cel mai mult in cont de principiile deontologice. Jurnalitii din celelalte
elemente ale sistemului mass-mediei, n proporie de 99 la sut, au afirmat c in cont de
principiile deontologice n msur mare i foarte mare i doar cte un jurnalist din radio, TV i din
presa tiprit c i reuete acest lucru n msur mic.
Analiza rspunsurilor la aceste patru ntrebri scoate n eviden gradul nalt de apreciere a
serviciilor mediatice pe domeniul social i gradul nalt de autoapreciere a jurnalitilor, or, niciunul
dintre cei 100 de respondeni nu a indicat ca variant de rspuns msura foarte mic a lucrurilor.
ns doar optimismul profesional nu este suficient pentru asigurarea calitii produselor mediatice.
Astfel, pentru ca impactul i efectele produselor mediatice pe domeniul social s fie constructive,
optimismul profesional trebuie cumulat cu respectarea principiilor deontologice, a normelor etice
177

i de drept, cu bunele practici jurnalistice, cu responsabilitatea social, cu alte standarde care


constituie fundamentul jurnalismului de calitate.
Urmtoarea ntrebare a vizat factorii care afecteaz calitatea reflectrii problemelor sociale,
pentru care am propus trei variante de rspuns: nerespectarea principiilor deontologice, cenzura i
autocenzura (Figura A2.16.1 - A2.16.5). Analiza chestionarelor a scos n eviden urmtoarele
rezultate:
- problema nerespectrii principiilor deontologice a fost calificat drept cea mai grav
nclcare de 48 la sut dintre respondeni, 22 % au calificat-o drept abatere secundar, iar 30 %
dintre respondeni drept teriar;
- cenzura n mass-media a fost calificat drept abatere de gravitate primar de 41 % dintre
respondeni, 27 % au calificat-o drept abatere de gradul doi, iar 32 la sut de gradul trei;
- autocenzura este abatere primar sau de gradul nti pentru 11 % dintre respondeni, pentru
50 % ea este abatere secundar, iar pentru 39 la sut teriar.
Dac jurnalitii din audiovizual i din presa tiprit consider, cu variaii nesemnificative, c
nerespectarea principiilor deontologice este cea mai grav abatere, pe poziia a doua plasnd
cenzura, apoi autocenzura, jurnalitii din on-line pun n prim-plan cenzura drept cel mai grav
factor, apoi nerespectarea principiilor deontologice i, n final, autocenzura.
Referitor la ntrebarea ct de des materialele pe domeniul social sunt cenzurate, 42 la sut
dintre cei chestionai au afirmat c niciodat nu s-au confruntat cu acest fenomen, 30 la sut au
susinut c cenzura se manifest foarte rar, 23 c rar i doar 5 respondeni din totalul de 100
consider c cenzura n mass-media este aplicat des (Figura A2.17.1 - A2.17.5).
Aproximativ acelai rezultat l-am obinut i la ntrebarea a XVIII-a care vizeaz autocenzura
n jurnalismul social (Figura A2.18.1 - A2.18.5). Astfel, referitor la ntrebarea ct de des jurnalitii
se autocenzureaz n procesul de creaie, aproape jumtate dintre respondeni 47 la sut susin
c niciodat nu fac acest lucru, 23 c l fac foarte rar, 20 la sut c l fac rar, 8 la sut afirm c
se autocenzureaz des, iar 2 % foarte des. Conform chestionarelor, cele mai optimiste rspunsuri
la aceste dou ntrebri aparin managerilor i jurnalitilor cu stagiul de munc mai mare de 10 ani.
n contrariu, cu ct stagiul de munc i ponderea jurnalistului n ierarhia redacional sunt mai
mici, cu att rspunsurile acestora sunt mai pesimiste.
Cea de-a patra dimensiune a vizat funciile i rolurile mass-mediei n reflectarea realitii
sociale i gradul de implicare a auditoriului n formarea agendei mediatice pe domeniul social.
Dintre toate cele opt funcii propuse ca variante de rspuns pentru prima ntrebare, cel mai
mare numr de opiuni 63 l-a acumulat funcia de asigurare a comunicrii ntre diverse straturi

178

sociale ale unei societi. Conform importanei, 34 de respondeni au plasat-o pe prima poziie; 11
pe poziia a doua, iar 18 pe a treia (Figura A2.19.1 - A2.19.5).
Aceast funcie este urmat de cea de monitorizare a politicilor, proiectelor i programelor
sociale, care a acumulat, n total, 43 de opiuni. Dintre aceti 43 de respondeni, 13 au specificat c
este o funcie prioritar, iar cte 15 persoane au optat pentru poziia a doua i a treia.
Foarte puin cedeaz funcia de asigurare a conexiunii ntre domeniul social i alte sfere ale
vieii publice, pentru care au optat 42 la sut dintre respondeni, dintre care: 10 au calificat-o de
importan major, 20 de importan medie, iar 12 teriar.
Tot cu diferen de un punct urmeaz funcia de socializare a cetenilor care a acumulat 41
de opiuni. Conform importanei sale, 13 respondeni au plasat-o pe prima poziie; 10 pe poziia
a doua, iar 18 pe a treia.
Cu trei puncte mai puin a acumulat funcia de reflectare a tehnologiilor sociale. Dintre cei
38 de jurnaliti care au optat n favoarea acestei funcii, doar ase o consider de importan
major, cei mai muli 17 de importan secundar, iar 15 de importan teriar.
Ultimele trei locuri au fost mprite ntre: social advocacy care a acumulat 27 de opiuni,
social lobby pentru care au optat 25 de jurnaliti i funcia de promovare a valorilor sociale care a
fost menionat de 21 dintre respondeni.
Constatm c ierarhizarea funciilor jurnalismului social, conform importanei acestora,
depinde de tipul de jurnalism pe care l profeseaz respondenii. Astfel, dac jurnalitii din
audiovizual i cei din on-line au pus pe primul loc funcia de asigurare a comunicrii ntre diverse
straturi sociale, jurnalitii din presa tiprit au dat prioritate funciei de social advocacy.
Pe locul doi, cei din on-line au pus funcia de monitorizare a politicilor, proiectelor i
programelor sociale, iar pe locul trei pe cea de reflectare a tehnologiilor sociale. n clasamentul
rspunsurilor pe care le-au dat jurnalitii din radio, pe cea de-a doua poziie s-a situat funcia de
asigurare a conexiunii ntre domeniul social i alte sfere ale vieii publice, iar pe cea de-a treia
poziie funcia de monitorizare a politicilor, proiectelor i programelor sociale.
n clasamentul rspunsurilor pe care le-au dat jurnalitii din TV, pe locul doi s-au situat dou
funcii cea de asigurare a conexiunii ntre domeniul social i alte sfere ale vieii publice i cea de
reflectare a tehnologiilor sociale, care au acumulat cte apte opiuni, iar pe locul trei cea de
socializare a cetenilor, pentru care au optat patru respondeni. n clasamentul rspunsurilor
jurnalitilor din presa tiprit, pe locul doi s-a situat social lobby, iar pe locul trei funcia de
asigurare a comunicrii ntre diverse straturi sociale ale unei societi. Conform rspunsurilor, cele
mai importante funcii s-au dovedit a fi: funcia de asigurare a comunicrii ntre diverse straturi
sociale ale unei societi, cea de monitorizare a politicilor, proiectelor i programelor sociale, cea
179

de asigurare a conexiunii ntre domeniul social i alte sfere ale vieii publice i cea de socializare a
cetenilor. Reiterm c ponderea funciilor mediatice, din perspectiva importanei lor n presa
tiprit, on-line, radio i TV, este foarte diferit i reiese din specificitatea activitii acestor
elemente ale sistemului mass-mediei.
Urmtoarea ntrebare s-a referit la rolurile mass-mediei n reflectarea realitii sociale,
pentru care au fost propuse patru variante de rspuns: s informeze neutru, s sensibilizeze
societatea, s asigure dialogul social ntre factorii de decizie i mase, s creeze platforme de
dezbateri (Figura A2.20.1 - A2.20.5). Din totalul de 100 de respondeni, 80 au optat n favoarea
rolului de asigurare a dialogului social ntre factorii de decizie i mase. Dintre acetia, 19 l-au
calificat drept rol de baz, mai mult de jumtate dintre ei 48 drept rol secund, iar 13 drept rol
teriar.
Sensibilizarea societii a fost rolul care a acumulat 58 de rspunsuri pozitive. Dintre
acestea, 19 i atribuie o importan primordial, 16 secundar i 23 teriar.
Cu patru puncte mai puin a acumulat rolul mass-mediei de a informa neutru societatea
pentru care i-au dat opiunile 54 de respondeni, dintre care: 49 l-au plasat pe prima poziie, 2
pe a doua i 3 pe a treia.
Pentru rolul mass-mediei de a propune soluii de rezolvare a problemelor sociale i-au dat
opiunile 39 de jurnaliti chestionai, 26 dintre acetia calificndu-l ca rol teriar, 12 ca secundar
i doar o persoan ca rol primar.
Rolul de implicare a mass-mediei n soluionarea problemelor sociale a fost menionat de 35
de respondeni, pentru 19 dintre ei acesta fiind unul teriar, pentru 9 secundar, iar pentru 7
primar.
Cu un punct mai puin a acumulat rolul mass-mediei de creare a platformelor de dezbateri
publice care a fost specificat de 34 de respondeni, pentru 17 este un rol teriar, pentru 12 unul
secundar i pentru 5 primar.
Pe locul nti, dup importana lor, s-au situat: rolul de a informa neutru cu 49 de opiuni,
cel de sensibilizare a societii i cel de asigurare a dialogului social cu cte 19 opiuni fiecare i
rolul de implicare a mass-mediei n soluionarea problemelor sociale cu 7 opiuni.
Pe locul doi, dup importan, s-au situat patru roluri: cel de asigurare a dialogului social
cu 48 de opiuni, cel de sensibilizare a societii cu 16 opiuni, rolul mass-mediei de creare a
platformelor de dezbateri publice i cel de a propune soluii de rezolvare a problemelor sociale
cu cte 12 puncte fiecare.
Locul trei a revenit: rolului mass-mediei de a propune soluii de rezolvare a problemelor
sociale pentru care au optat 26 de respondeni, rolului de sensibilizare a societii care a fost
180

specificat de 23 de respondeni, rolului mass-mediei de implicare n soluionarea problemelor


sociale pentru care i-au dat opiunile 19 jurnaliti chestionai i rolului de creare a platformelor de
dezbateri publice pentru care au optat 17 respondeni.
Observm c unele roluri se afl, concomitent pe dou sau chiar trei poziii, fapt determinat
de atitudinea diferit a jurnalitilor din presa tiprit, radio, TV i din on-line fa de importana
acestora. Astfel, dac jurnalitii din audiovizual i cei din on-line pun pe primul i pe al doilea loc
aceleai roluri: de informare neutr i, respectiv, de asigurare a dialogului social, atunci locul trei
este apreciat n mod diferit: cei din audiovizual plaseaz rolul de a propune soluii de rezolvare a
problemelor sociale, pe cnd cei din on-line rolul de sensibilizare a societii. Diferite de
primele, opiniile jurnalitilor din presa tiprit plaseaz pe primul loc rolul de asigurare a
dialogului social, pe al doilea pe cel de a propune soluii de rezolvare a problemelor sociale i pe
al treilea rolul mass-mediei de creare a platformelor de dezbateri publice.
Aadar, analiza rspunsurilor la aceste dou ntrebri demonstreaz c ponderea funciilor i
a rolurilor jurnalismului social n presa tiprit, on-line, radio i TV este foarte diferit i reiese
din specificitatea activitii acestor elemente ale sistemului mass-mediei. Astfel, jurnalitii din
audiovizual i cei din on-line, care lucreaz, prioritar, cu genurile informative, pun n prim-plan
activitatea de supraveghere a mediului i de informare neutr a societii, prin aceasta promovnd
ideologia profesional de tip neutru. Jurnalitii din presa tiprit, care mediatizeaz realitatea
social, prioritar, n genurile de opinie i interpretative pun n prim-plan responsabilitatea massmediei de a dezbate problemele sociale, de a ajuta persoanele s depeasc obstacolele i s-i
soluioneze problemele cu care se confrunt, de a asigura dialogul social, prin aceasta promovnd
ideologia profesional de tip paternalist. Constatm c presa tiprit este mai adnc ancorat n
jurnalismul social, responsabilitatea de a fi alturi i de a ajuta oamenii simpli constituind unul
dintre obiectivele primare ale acestuia.
Ultima ntrebare se refer la gradul de implicare a publicului n activitatea mass-mediei de
reflectare a problemelor sociale (Figura A2.21.1 - A2.21.5). Din totalul de 100 de respondeni, 31
la sut au rspuns c publicul se implic des, 21 la sut c nu se implic niciodat, cte 19 la sut
consider c publicul se implic rar i foarte rar, iar 10 % consider c publicul face acest lucru
foarte des.
Din rspunsuri reiese c cel mai activ public l au jurnalitii din radio i cei din presa
tiprit. Mai mult de jumtate dintre exponenii acestor dou segmente ale sistemului mass-mediei
15 respondeni consider c publicul lor se implic des i foarte des, iar 10 respondeni c se
implic rar i foarte rar. Pe locul al doilea se situeaz publicul jurnalitilor din televiziune. Din
totalul de 25 de respondeni, 11 au indicat c publicul lor este activ i foarte activ, 9 c publicul
181

se implic n activitatea mass-mediei rar i foarte rar, iar 5 respondeni au specificat c publicul nu
se implic niciodat n acest proces. Cel mai pasiv public l au, conform rezultatelor, jurnalitii din
on-line, 9 dintre acetia au menionat c publicul lor foarte rar se implic n procesul de creaie, iar
16 respondeni au specificat c publicul niciodat nu se implic n activitatea lor. Acest lucru este
cauzat, nti de toate, de faptul c jurnalismul on-line este, n primul rnd, jurnalism de informare,
care nu presupune dezbaterea, explicarea i interpretarea problemelor, ci completarea fluxului
informaional cu noi i noi informaii despre evenimentele de ultim or. n al doilea rnd,
rapiditatea cu care opereaz jurnalismul on-line las mai puin loc pentru propuneri, publicul
fcnd cu greu fa ritmului de producie. n al treilea rnd, jurnalismul on-line produce materiale
ntr-un volum foarte mare, publicul nefiind n stare s asimileze n totalitate nici ceea ce nimerete
n circuitul informaional.
Activismul consumatorilor de produse audiovizuale se datoreaz, considerm noi,
posibilitilor tehnice pe care le ofer aceste tipuri de canale de transmisie. Tocmai emisiunile n
direct, interactive transform publicul dintr-un element pasiv n unul activ al mass-mediei. Dei, n
acest context, nici importana factorului uman nu este de negat, or, jurnalitii din audiovizual
permanent i perfecteaz practicile de atragere a ateniei asculttorilor/telespectatorilor i de
motivare a acestora pentru ca ei s propun teme pentru dezbateri, s sugereze idei, s propun
subiecte pentru mediatizare, ntr-un cuvnt, s se implice ct mai activ n formarea agendei
mediatice.
Activismul consumatorului de produse ale presei tiprite se datoreaz faptului c cititorii
formeaz un public, mai mult sau mai puin, constant i omogen din punctul de vedere al
viziunilor sociale, politice, filosofice etc. Dovad a fidelitii i a activismului cititorilor sunt
nelipsitele rubrici, gen: scrisoare la redacie, scrisoarea sptmnii, de-ale lumii etc.
Analiza respondenilor n baza criteriului de sex, vrst, funcie, ocupaie i stagiu de munc
a scos n eviden faptul c numrul femeilor care fac jurnalism social este, practic, dublu n
comparaie cu cel al brbailor, coraportul constituind 61 la 39. Aceast situaie e specific ns
pentru toate elementele sistemului mass-mediei (Figura A2.22.1 - A2.27.5).
Din totalul de 100, circa jumtate 49 % se ncadreaz n categoria 18-29 de ani, 31 % se
ncadreaz n categoria 30-44 de ani, 12 % constituie jurnalitii cuprini n categoria de vrst 4559 de ani i doar 8 % au mai mult de 60 de ani. Constatm c cei mai muli respondeni tineri
activeaz n jurnalismul on-line, numrul acestora constituind 22 de respondeni, urmat de
jurnalismul radio n care sunt antrenai 12 respondeni din aceast categorie, apoi de cel de
televiziune unde muncesc 10 respondeni care se ncadreaz n aceast categorie. Cel mai puin

182

tineret activeaz n presa tiprit, doar 1/5 dintre cei chestionai se ncadreaz n prima categorie
de vrst.
Din categoria de vrst 30-44 de ani, n jurnalismul radio activeaz 10 respondeni, n cel de
televiziune i n presa tiprit cte 9 respondeni, iar n on-line doar 3.
Din cea de-a treia categorie n jurnalismul audiovizual activeaz cte 2 respondeni, iar n
presa tiprit tocmai 8. Acest lucru se datoreaz faptului c presa tiprit pune n circuit mai
multe materiale analitice, care solicit din partea jurnalistului nu doar cunotine aprofundate n
domeniu, ci i experien de via i experien profesional.
Dintre cei 8 respondeni care au peste 60 de ani, unul lucreaz la radio, 4 la televiziune i 3
n presa tiprit.
Cei mai muli dintre respondeni 41 la sut au declarat c lucreaz n mass-media mai
mult de 10 ani, pe locul doi cu 35 de opiuni se situeaz jurnalitii, stagiul de munc n massmedia al crora variaz ntre 4 i 10 ani, iar cei mai puini respondeni 24 la sut lucreaz n
mass-media de mai puin de 3 ani. Aceste date combat stereotipurile precum c n jurnalismul
social sunt antrenai mai mult jurnalitii nceptori. Acest fenomen se atest doar n jurnalismul
on-line, pe cnd i n presa tiprit, i n cea audiovizual cei mai muli dintre jurnalitii care
reflect domeniul social lucreaz n mass-media mai bine de 10 ani.
Din perspectiva ponderii respondenilor n ierarhia redacional, s-a conturat urmtorul
tablou: 70 la sut dintre respondeni ocup funcia de reporter, 19 la sut de efi de
secie/departamente, 4 la sut sunt redactori-efi adjunci, iar 7 la sut redactori-efi/directori
de instituii. Constatm c ponderea n ierarhia redacional depinde, pe de o parte, de vrsta
jurnalitilor, iar, pe de alt parte de stagiul lor de munc n mass-media i poate evolua
concomitent cu aceste dou criterii i/sau n funcie de ele. Astfel, peste 90 la sut dintre managerii
chestionai lucreaz n mass-media de peste 10 ani, vrsta medie a acestora fiind de 45 de ani.
Aadar, cercetarea a demonstrat o unicitate, mai mult sau mai puin constant, a jurnalitilor
referitor la: selectarea evenimentelor care urmeaz a fi mediatizate, identificarea surselor utilizate
n procesul de documentare i de colectare a informaiilor, genurile jurnalistice care sunt utilizate
cel mai des, numrul de surse folosit n diverse tipuri de materiale, calitatea serviciilor prestate i
obstacolele n procesul de mediatizare a realitii sociale.
Gradul de percepie i prerile jurnalitilor sunt diferite n raport cu: sursele care semnaleaz
existena unor evenimente sau probleme, factorii care stabilesc agenda mediatic, gradul lor de
satisfacie pentru volumul i frecvena produselor mediatice pe domeniul social puse n circuitul
informaional, funciile i rolurile mass-mediei n reflectarea realitii sociale i gradul de
implicare a auditoriului n formarea agendei mediatice pe domeniul social. Rezultatele cercetrii
183

au scos n eviden divergenele care se atest n percepiile jurnalitilor din audiovizual i ale
celor din presa tiprit. Acest fapt demonstreaz c tipul de instituie media influeneaz
percepiile jurnalitilor, determinnd cadrul valoric i acional al acestora. Percepiile jurnalitilor
difer i n funcie de statutul profesional. De regul, cu ct statutul jurnalitilor n ierarhia
redacional este mai nalt, cu att mai mare este gradul lui de satisfacie n raport cu procesul
jurnalistic i calitatea serviciilor prestate. De asemenea, percepiile sunt influenate de vrsta i de
stagiul de munc n mass-media al jurnalitilor. Rezultatele au demonstrat c gradul de satisfacie
a jurnalitilor este direct proporional cu aceste criterii: cei mai puin satisfcui de starea de
lucruri din mass-media sunt jurnalitii n vrst de pn la 25 de ani, care activeaz n pres 1-5
ani i invers, cei mai satisfcui sunt jurnalitii n vrst de 45 de ani i mai mult, stagiul de munc
n pres al crora este, cel puin, 10 de ani.
4. 2. Procedee de mediatizare i practici operaionale n jurnalismul social
Jurnalismul social revendic, n plan operaional, un anumit set de strategii i procedee de
mediatizare, care solicit cunotine din toate domeniile de activitate uman. Obligativitatea
prezumtiv a cunoaterii practicilor de reflectare a realitii sociale deriv din abordarea de
principiu a jurnalismului social. Acest tip de jurnalism primeaz responsabilitatea jurnalitilor
pentru impactul i efectele relatrilor lor, or, tocmai modalitatea de reflectare, unghiul de abordare
i accentele logice pe care le pun acetia n articole determin atitudinea societii fa de
problema pus n discuie [110, p. 45]. Responsabilitatea social ca valoare de judecat este
primordial n procesul de luare a deciziilor, or, mediatizarea unilateral, agresiv, prtinitoare,
incompetent etc. poate provoca reacii inadecvate, care pot genera noi conflicte, prin aceasta
complicndu-se i mai mult starea de lucruri existent. i, din contra, reflectarea argumentat,
echilibrat, la rece poate calma spiritele, diminua reaciile negative, crea condiii pentru dialogul
social i, n fine, poate contribui la soluionarea acestor probleme.
Responsabilitatea pentru declanarea i consecinele conflictelor i problemelor sociale
revine mai multor structuri, printre care: statului, grupurilor politice, structurilor economicofinanciare, instituiilor sociale i culturale, dar i mass-mediei, care se ncadreaz n acest ir graie
statutului su de intermediar ntre problemele sociale generatoare de confruntri, contradicii, crize
sociale i persoanele sau grupurile de persoane implicate sau afectate de acestea. Activitatea
jurnalitilor, n acest context, prezint interes din punct de vedere aplicativ, or, modul n care ei
selecteaz i prezint informaiile faciliteaz sau, din contra, blocheaz percepia i nelegerea
realitii sociale. Deficitul de informaie sau dezinformarea neintenionat sau intenionat a
societii cu privire la gravitatea pericolului confruntrii duce la deteriorarea acut a situaiei. (...)
184

Evoluia ulterioar a evenimentelor ar putea duce la creterea nenelegerilor, apariia tensiunii n


relaiile dintre concureni [104, p. 155].
Tipul, caracterul i amploarea evenimentelor i problemelor sociale influeneaz direct i
necondiionat abordarea lor mediatic, determinnd obiectivele, practicile operaionale, tehnicile
mediatice, modelele de comportament profesional, precum i specificul produselor jurnalismului
social. Problemele sociale, n faza lor incipient, sunt reflectate mediatic i fcute publice prin
intermediul materialelor jurnalistice cu caracter informativ, iar la etapele ulterioare cu ajutorul
materialelor explicative despre factorii care au declanat problema social i contextul n care
aceasta a aprut sau/i despre scenariile poteniale care pot s se materializeze n anumite condiii.
Aceste produse mediatice, de asemenea, semnaleaz i avertizeaz asupra evenimentelor care pot
amplifica sau diminua dimensiunile i evoluia fenomenelor, evenimentelor i problemelor sociale.
n procesul de abordare a realitii sociale, n general, i a problemelor sociale, n particular,
jurnalismul social i propune trei obiective majore:
Reflectarea. Formula realist a acompanierii informaionale a realitii sociale presupune
expunerea deosebit de consistent a tuturor aspectelor i faetelor acesteia, pentru a crea o viziune
de ansamblu corect asupra fenomenelor mediatizate. n acest context, misiunea mass-mediei este
s pun la dispoziie tablouri reprezentative, oferindu-le cetenilor suficient informaie pentru ca
ei nii s-i poat forma independent opiniile i s poat lua atitudini. Prin aceast activitate,
jurnalismul social se manifest ca o lantern cuttoare de adevr, or, punerea n circuit a unei
informaii impariale i corecte creeaz premise reale pentru soluionarea problemelor sociale.
Explicarea. Jurnalismul social nu doar reflect, ci i explic, comenteaz i interpreteaz
realitatea social, iar graie acestor activiti, el se manifest i ca un instrument de minimalizare
sau/i de amplificare a reaciilor sociale. Misiunea de a mediatiza realitatea social n dinamica
dezvoltrii sale impune analiza i evaluarea tuturor componentelor structurale ale acesteia, precum
i a contextului n care ele se produc. nti de toate, se impune stabilirea motivelor i a factorilor
care au declanat conflictul, apoi i analiza acestora ca pe o parte a unui tot ntreg, ca pe o verig
a unui sistem complex. Realitatea social urmeaz s fie reflectat din perspectiva parametrului
temporal, conjunctura de moment a ei fiind raportat la trecut i la viitor. O atenie sporit
urmeaz s fie acordat explicaiilor privind relaiile care au existat pn la momentul
manifestrilor publice ale fenomenului sau problemei, precum i relaiile existente la moment ntre
persoanele implicate. Nu mai puin important este analiza strilor de spirit ce persist n jur.
Anume starea psihologic a persoanelor implicate sau afectate de problem determin factorii de
decizie s reacioneze ntr-un mod sau altul, s identifice anumite metode de aciune i s
implementeze anumite strategii de ameliorare a situaiilor de moment.
185

Prognozarea. Aceast misiune determin jurnalismul social s contureze potenialul


evolutiv al diferitor aspecte ale realitii sociale i s fac claritate asupra perspectivelor,
dimensiunilor i limitelor temporale ale lor, asupra impactului i efectelor acestora. Cunoaterea
perspectivelor n cauz l mobilizeaz pe cetean s adopte un anumit tip de comportament i s
ntreprind msuri concrete, care i-ar ajuta s evite sau s suporte mai uor consecinele
problemelor sociale.
n procesul de abordare a realitii sociale, jurnalitii stabilesc anumite relaii de producie i
folosesc anumite practici operaionale att la nivel de colectare a informaiei factologice, ct i la
nivel de redactare a textelor. Practicile operaionale sunt determinate de tipul i de complexitatea
evenimentului factori care contureaz specificitatea activitii profesionale. Complexitatea
evenimentelor care, direct sau tangenial, influeneaz evoluia problemelor sociale i/sau a celor
ce apar ca rezultat al evoluiei problemelor i crizelor sociale, impune practici de mediatizare
foarte diferite, determinate de aspectele psihologice, relaionale i calitative ale acestora. Or,
impactul crizei poate fi diminuat sau amplificat n funcie de modul n care ea este reflectat, cci
prin acompanierea informaional a situaiilor de criz, mass-media formeaz imaginea general a
problemei i a mediului, influennd, astfel, modul general de percepere a crizei de ctre
consumatorii produsului mediatic [234, p. 377].
Modul n care indivizii sociali se familiarizeaz i percep fenomenele, evenimentele i
problemele sociale depinde ntru totul de procedeele pe care le aplic jurnalistul. Alegerea corect,
n corespundere cu necesitile i ateptrile tuturor actorilor sociali, a strategiilor de mediatizare
care s asigure promovarea valorilor i aciunilor ce nsoesc problema, este un factor esenial, or,
determin implicaiile i efectele jurnalismului social n realitatea social. Strategiile mediatice
reprezint ansambluri de operaii i manevre, ce includ resurse culturale, psihice, tehnice,
financiare etc., prin care jurnalitii pot influena evoluia problemelor sociale. Din perspectiva
impactului i a reaciilor pe care le genereaz, strategiile de mediatizare a realitii sociale pot fi
divizate, simbolic, n dou categorii: pozitive, cu efecte constructive, i negative, cu efecte
distructive.
n prima categorie sunt incluse strategiile care iau n calcul interesul public i ateptrile
sociale ale indivizilor i care asigur o abordare mediatic corect i responsabil. Printre acestea
se numr:
Strategia de nsoire. Ea se aplic n situaiile cnd problema social decurge n mod
normal constant, cnd factorii de decizie i recunosc i accept responsabilitatea, cnd sunt
ntreprinse activiti reale, eficiente de ameliorare, cnd societatea contientizeaz i se implic
constructiv n soluionarea problemei. n acest caz, scopul jurnalismului social este dirijarea
186

problemei, materialele informative succedndu-se cu cele explicative, ntru informarea imparial,


neutr i corect. Acest gen de acompaniere mediatic a realitii sociale pune n circuit informaii
neutre i se aplic n situaiile de stabilitate social. Caracterul pluridimensional al realitii
sociale, varietatea i numrul impuntor de evenimente i probleme care se succed pun jurnalistul
n situaia de a alege ce merit mai mult i, n primul rnd, de a ajunge la public. Pentru c tocmai
ceea ce ajunge la public, n linii mari, determin cunotinele, atitudinea, comportamentul i
aciunile sociale ale acestuia n raport cu problemele sociale luate n discuie de ctre mass-media.
Strategia de maximalizare a efectelor presupune intensificarea ritmului obinuit de furnizare
a materialelor jurnalistice despre problemele sociale existente i se aplic n situaiile cnd se
atest un interes redus pentru acestea att din partea societii, ct i din partea factorilor de
decizie sau cnd deciziile, proiectele i programele concepute i implementate pentru soluionarea
problemelor sociale au un impact i o eficien redus. Aplicnd aceast strategie, jurnalismul
social ncearc s catalizeze instituiile sociale pentru ca acestea s acioneze prompt i
responsabil, s le canalizeze aciunile n direcia cuvenit i, de asemenea, ncearc s mobilizeze
masele pentru a le determina s ia atitudine i s acioneze n scopul soluionrii problemelor
existente. Obiectivul general al jurnalismului social, n acest context, este mobilizarea tuturor
prilor implicate n problem. Materialele informative i cele analitice pot purta un caracter
emotiv-alarmant.
Una dintre misiunile jurnalismului social este s focalizeze atenia opiniei publice pe
anumite fenomene i probleme pentru care nici societatea, nici factorii de decizie nu manifest
interes i nu contientizeaz amploarea i gravitatea acestora. Aceast misiune genereaz aanumita practic de alarmizare. Mass-media trage un semnal de alarm pentru ca societatea s
contientizeze i s-i asume responsabilitatea pentru o anumit problem. Practica de
alarmizare presupune utilizarea unei tonaliti alarmante n reflectarea problemelor sociale, dei,
e cazul s menionm, c alarmismul nu e binevenit n orice situaie. Necesitatea alarmismului se
impune atunci cnd:
- exist premise reale de amplificare a problemei sociale, iar factorii de decizie neag acest
lucru;
- problema social este n faz incipient, dar factorii de decizie nu vor s recunoasc
existena ei;
- factorii de decizie neag existena problemei sau o trec cu vederea i nu ntreprind nimic;
- nu se traseaz strategii corecte de soluionare a problemei;
- nu se execut corect deciziile de ameliorare;
- nu se gestioneaz corect resursele financiare alocate pentru soluionarea problemei sociale;
187

- societatea nu contientizeaz gravitatea problemei i nu i asum responsabilitatea pentru


soluionarea n comun a acesteia.
Alarmismul n materialele jurnalistice amplific efectele scontate i se folosete, ndeosebi,
la definirea titlurilor i subtitlurilor sau a coloanei sonore.
Strategia de minimalizare a efectelor se aplic n situaiile extrem de tensionate,
caracterizate de panic i fric general, de un comportament neadecvat, agresiv i violent, care
poate genera aciuni distructive. n acest caz, misiunea jurnalismului social este s stabileasc i s
menin echilibrul psihic. Strategia de minimalizare nu se refer la aspectul cantitativ al
comunicrii jurnalistice, or, nu presupune reducerea frecvenei de publicare a materialelor, ci la
aspectul calitativ. Coninutul mesajelor i accentele logice pe care le pune jurnalistul sunt orientate
s slbeasc tensiunile sociale, s minimalizeze ansele unor confruntri violente, s asigure
dialogul social constructiv etc. Practica respectiv atinge dou niveluri: emoional i faptic i se
realizeaz dup principiul putea fi i mai ru, dar va fi mai bine. Caracterul mesajelor este unul
calmant, echilibrat i penduleaz ntre neutralitate i emotivitate raional. Strategia de
minimalizare a efectelor se folosete frecvent n acompanierea mediatic a situaiilor de criz,
aspectul multidimensional al crora se datoreaz unui conglomerat ntreg de factori politici,
sociali, economici, culturali, psihologici [234, p. 377].
n perioadele cnd se amplific tensiunile sociale i cnd exist riscul de a scpa situaiile de
sub control, care pot s deruleze n violene sociale, mass-media aplic un gen de activitate, ce
genereaz aa-numita practic de calmare. n anumite situaii, jurnalitii trebuie s liniteasc
spiritele, aa nct s faciliteze i s eficientizeze nelegerea problemei, iar pentru aceasta ei i
construiesc materialele de o manier calm, pe o tonalitate de linitire. Caracterul linititor este
specific materialelor jurnalistice despre conflictele sau crizele sociale. n contrariu cu alarmismul,
practica de calmare se aplic n situaiile de maxim tensiune social, atunci cnd nu exist
niciun consens social sau n situaiile de crize sociale. n aceste condiii, misiunea presei este de a
restabili ordinea public i de a revitaliza ncrederea societii n instituiile sociale i n fora
acestora. Practica de calmare se realizeaz prin:
- prezentarea hotrrilor i a deciziilor constructive privind aciunile de ameliorare a
problemei;
- accentuarea activitilor eficiente, ntreprinse de factorii de decizie;
- accentuarea poziiei civice a indivizilor sociali;
- descrierea i facilitarea dialogului social;
- descrierea solidaritii ntre oameni;
- mediatizarea actelor de caritate;
188

- accentuarea activitilor de susinere a persoanelor afectate, organizate de instituiile


statului i ale societii civile;
- mediatizarea practicilor pozitive;
- accentuarea pronosticurilor pozitive.
Starea de criz social este similar senzaiilor de team, incertitudine, neputin, pe care
orice om le poate simi n plan individual, numai c efectele acestora sunt mult mai ample i mult
mai persistente n timp. n aceast ordine de idei, asigurarea echilibrului psihologic devine un
imperativ al jurnalismului social, care se realizeaz, n primul rnd, nu prin selectarea
evenimentelor, nici chiar prin coninutul materialelor, ci prin forma de expresie a lor. Informaiile
despre anumite probleme sociale trebuie s trezeasc compasiune, solidaritate, toleran ns, n
niciun caz, ur i panic. n procesul de abordare mediatic a evoluiei fenomenelor sociale
negative i a problemelor sociale, mass-media trebuie s modeleze o percepie civic, s cultive
factorilor de decizie sentimentul de responsabilitate, iar cel de toleran i calm indivizilor
sociali. Calmarea spiritelor poate fi o contribuie efectiv n vederea siguranei publice n timpul
crizelor sociale, o garanie sigur pentru soluionarea lor.
Strategia de atac se aplic n situaiile cnd problemele sociale se manifest i decurg haotic
i imprevizibil, iar factorii de decizie nu i recunosc i nu accept responsabilitatea care le revine
n virtutea funciilor pe care le dein, cnd ei nu ntreprind nimic concret pentru a soluiona
problemele, cnd societatea, apatic i amorf, nu contientizeaz i nu se implic n soluionarea
problemelor cu care se confrunt. n acest caz, pentru a schimba atitudinea i aciunile acestora,
jurnalistul realizeaz, alturi de informare i analiz, o activitate de prognozare a evoluiei
problemelor sociale. Realiznd materiale cu caracter combativ i expunnd potenialele consecine
devastatoare, jurnalitii catalizeaz mobilizarea actorilor implicai n aceste probleme ntru
materializarea aciunilor capabile s amelioreze situaia. Utiliznd aceast strategie, jurnalismul
social ncearc s impun prile afectate de problem s reacioneze n modul cuvenit i s adopte
un comportament participativ.
De rnd cu practicile enunate mai sus, destul de frecvent este utilizat practica de
simplificare care presupune revizuirea materialului colectat n scopul prezentrii lui ntr-o form
simpl i uor perceptibil. Or, problemele sociale actuale, prin complexitatea i profunzimea lor,
se prezint ca fenomene sau procese ample, multifazice, uneori foarte dificile de neles care,
pentru a fi percepute i nelese corect de ctre masele largi, urmeaz a fi simplificate. Procesul de
simplificare se refer mai mult la forma de expunere i foarte puin la coninutul informativ
propriu-zis. Jurnalitii traduc n termeni accesibili informaiile cu privire la problem, pentru c
publicul caut repere simple i accesibile. Cel mai des, aceast tehnic este utilizat pentru
189

simplificarea informaiei din comunicatele de pres parvenite de la diverse instituii oficiale sau de
la factorii de decizie, a celei despre proiectele, programele, politicile sau strategiile oficiale de
soluionare a problemelor etc. Tehnica de simplificare a materialului jurnalistic nu se refer la
informaia factologic, ci la modalitatea de prezentare a acesteia i la contextul n care ea este
pus. Indiferent ce vrea s influeneze jurnalistul, raiunea sau sentimentele/emoiile publicului, el
trebuie s promoveze un adevr eminamente pozitivist al faptelor, bazat pe principiile adevrului
i obiectivismului. Simplificarea, ca metod de prelucrare a informaiei factologice primare, se
prezint drept practic operaional curent, frecvent utilizat n jurnalismul social.
Sensibilizarea societii este o alt misiune i, respectiv, o alt practic folosit n
jurnalismul social. Mass-media reprezint unul dintre mecanismele eficiente de sensibilizare a
publicului asupra problemelor curente ale rii. n funcie de coninutul fluxului informaional
orientat spre public, putem vorbi despre impactul acestuia asupra formrii opiniilor, atitudinilor i,
n consecin, asupra aciunilor acestuia [117, p. 127]. Practica de sensibilizare se impune
ndeosebi atunci cnd sunt reflectate problemele cu care se confrunt diverse categorii socialvulnerabile: copiii orfani, abandonai, familiile cu muli copii, persoanele cu nevoi speciale,
bolnavii incurabili etc. i are menirea s mobilizeze societatea pentru a se ncadra n activiti de
ajutorare. Caracterul emotiv al materialelor jurnalistice mai depinde de genul jurnalistic n care
sunt realizate acestea. Personalizarea expunerii mediatice a problemelor sociale se consider a fi o
metod care sporete caracterul emotiv, intensific efectele discursului i amplific percepiile
publicului. Regula jurnalitilor de la France Soir ideile trebuie trecute prin fapte, iar faptele prin
oameni este un criteriu de baz pentru jurnalitii care reflect problemele sociale. nti de toate,
pentru c publicul are nevoie i trebuie s tie cine sunt actorii problemei, asupra cui ea poate
influena, cine se face responsabil sau cine este mandatat pentru a o monitoriza i a o gestiona.
Apoi, pentru c evenimentul personalizat este mai atractiv, se traduce i se memorizeaz mai bine,
iar caracterul emotiv sporete efectul de atracie i de identificare.
Strategiile negative, spre deosebire de cele pozitive, au la baz, de cele mai multe ori,
interesul privat al instituiilor de pres (economic, politic, financiar). Ele reprezint practici
deformate din punct de vedere etic, iar activitatea instituiilor mediatice care aplic aceste strategii
are drept scop nu informarea, ci manipularea maselor. Acompanierea mediatic este una
prtinitoare, unilateral i iresponsabil. Exist mai multe strategii negative, printre care:
Strategia negrii care se aplic frecvent la etapa iniial de afirmare a problemelor sociale i
presupune o activitate mediatic de negare a existenei acestora, n pofida unor semnale evidente
ale lor. Unii jurnaliti i justific faptele prin buna lor intenie de a minimaliza daunele: de a nu
ncinge spiritele i de a permite factorilor de decizie s ntreprind activiti competente de
190

organizare a aciunilor de ameliorare. De datoria jurnalistului ns este s informeze corect


societatea, or, triarea ntotdeauna a avut cele mai deplorabile consecine att asupra publicului,
ct i asupra imaginii instituiei de pres.
Strategia tcerii presupune ocolirea intenionat a mediatizrii problemelor sociale existente
sau a evenimentelor legate de acestea. Presa evit s abordeze aceste subiecte din cteva
considerente: a fost cointeresat, a fost constrns, nu vrea s intre n conflict cu puterea. Se
ntmpl ca factorii de decizie s ncerce s-i fac pe jurnaliti s tac sau s fie mai cumini. i
atunci ei exercit presiuni asupra acestora (de la cele economice i legislative pn la ameninri i
antaj). Alteori, instituiile mass-mediei decid benevol s nu se implice i s nu mediatizeze
problemele sociale neacceptate ca existente de ctre putere. Ele se autocenzureaz i aplic n
raport cu acest segment al realitii o politic a neimplicrii. Strategia tcerii poart un caracter
deviant, or, societatea, fiind lipsit de informaii, rmne n netire i nu poate s-i gestioneze
forele i posibilitile de a nfrunta problemele i consecinele acestora.
Strategia nvinovirii. Axa principal a acestei strategii const n desemnarea unui
vinovat clar identificat. Mass-media i asum vinovatului responsabilitatea total i deplin pentru
declanarea i consecinele problemelor i mediatizeaz situaia creat doar din aceast
perspectiv. nvinuirile, deseori incerte, neargumentate i nefondate, au scopul, pe de o parte, de a
sustrage atenia societii de la problemele reale i de la factorii responsabili de aceste probleme,
iar, pe de alta, de a deteriora imaginea celui ce, aparent, se face vinovat de toate relele i de a-i
submina statutul social sau profesional. Caracterul agresiv i chiar violent al materialelor de pres
nu face dect s destabilizeze situaia, s creeze o dezordine social, care poate duce, n fine, la
confruntri morale i fizice.
Strategia intrrii n graie este o acompaniere unilateral, selectiv, fragmentar, care
urmrete scopul de a liniti societatea i de a justifica deciziile i poziiile responsabililor de
evoluia problemelor sociale. n fond, se pun n circuit fie informaii generale, neutre, care n
niciun fel nu pot duna factorilor de decizie, fie informaii favorabile, pozitive, care le justific
aciunile i le ntregesc imaginea. Caracterul materialelor penduleaz ntre calm, emotivitate i
neutralitate. Utiliznd aceast strategie, presa ncearc s se pun bine, s intre n graia anumitor
fore pentru a obine anumite beneficii.
Aplicarea strategiilor negative genereaz dispute informaionale, care apar ca reacie la
comportamentul incorect al instituiilor mass-mediei. Disputele sau rzboaiele mediatice formeaz
viziuni diferite asupra situaiei, dezmembreaz i polarizeaz aciunile sociale, genereaz
confruntri de idei i nu numai, crend astfel incidente capabile s agraveze, s amplifice
dimensiunile i ritmul de evoluie a problemelor sociale.
191

Legturile create ntre formele de transmitere a informaiei i cele de recepie implic direct
spaiul psihologic, ce fixeaz ataamentele de percepie ale subiecilor, i spaiul social, ce
apreciaz distana, diferena i disonana [36, p. 215]. Mass-media creeaz imaginea societii i
contribuie la formarea opiniei publice, or, deine puterea de a provoca omul la diverse aciuni i de
a crea diferite stri de spirit n societate. De aceea, implementarea strategiilor negative genereaz
grave abateri de la standardele jurnalismului de calitate, bunele practici jurnalistice fiind nlocuite
cu activiti nocive i chiar distructive, ce afecteaz grav nu doar cunotinele i opinia public, ci i
imaginea instituiilor mediatice. Faptul c n mass-media moldoveneasc actualmente se
nregistreaz tendine certe de transformare a jurnalismului social ntr-un jurnalism de acoperire
pentru cei care vor s-i fac imagine politic, s-i vnd reuit marfa, s-i asigure un statut social
influenabil etc. este, fr ndoial, rezultatul utilizrii strategiilor negative enunate mai sus.
Practica jurnalistic din Republica Moldova este constituit din seturi de elemente ritualice. ()
Normele obiectivitii mascheaz legtura dintre practicile de prezentare a evenimentelor i
contextele economice, organizaionale i politice. () Chiar dac practicile actuale distorsioneaz
coninutul materialelor din presa autohton, ele se ncadreaz ntr-un mod convenabil n codul
obiectivitii, fr a lsa s se ntrevad efectele lor [104, p. 62].
Cercetarea jurnalismului social din Republica Moldova ca proces, care a avut drept scop,
inclusiv, identificarea strategiilor, tehnicilor de mediatizare i a practicilor operaionale utilizate, a
demonstrat c folosirea, accidental sau intenional, a strategiilor negative i a tehnicilor de
mediatizare deviate a generat o serie de fenomene distructive, care afecteaz grav calitatea
jurnalismului social. Fiind aplicate, acestea au contribuit la faptul c uneori jurnalismul social
autohton:
- face speculaii politice i nclin spre ideologizarea abordrii problemelor. n lipsa
libertii depline, n primul rnd, a celei economice, unele instituii mediatice s-au afiliat, deschis
sau camuflat, diverselor structuri social-politice, devenind un instrument n jocul de interese al
acestora. Tolerat i chiar acceptat, n particular, n mediul jurnalitilor i n societate, n general,
aceast atitudine nu este de natur s favorizeze vreo schimbare pentru a urni starea de lucruri spre
bine. O explicaie s-ar ascunde n moralul perioadei de tranziie, cnd ntreaga societate a
trecut de la pasivitatea total a facultilor de spirit la cutarea unui loc sub soare. n rezultat,
realitatea social ncepe s fie abordat prin prisma intereselor politice ale unor anumite fore, iar
produsul mediatic ncepe s ncline tot mai mult spre propagarea ideologiei acestora;
- se transform n instrument de rfuial cu forele politice rivale. Contradiciile
existente ntre forele guvernatoare i cele din opoziie se rsfrng i asupra jurnalismului social.
Astfel, multe dintre materialele pe domeniul social sunt realizate nu doar n funcie de valoarea lor
192

social, ci i n funcie de simpatiile i opiunile politice ale patronilor instituiilor de pres.


mprocarea cu noroi este tactica explicit, cel mai des utilizat n acest context. Foarte frecvent
ns aceast metod este realizat i prin implicit: faptele se prezint sofisticat, banal, plat,
mozaical, iar contextele n care acestea nimeresc sunt construite de aa o manier, nct s devin
argument cert ntr-o situaie n care anumite fore politice trebuie s fie distruse. Democraia n
jurnalismul social autohton deseori este echivalat cu formula rzboiului informaional, iar articolele
de pres se transform n killeri informaionali;
- face speculaii economice. Jurnalismul social a devenit o form comod de promovare a
unor interese economice, de creare de imagine pentru agenii economici, de propagare a unor
activiti sau produse economice ambalate n aciuni de binefacere. Nu sunt rare cazurile cnd n
rubricile sau paginile de social apar materiale care prezint n sine publicitate camuflat.
Fenomenul respectiv se manifest prin punerea n circuitul informaional a materialelor care
ncearc s fac lobby serviciilor prestate de reclamant sau mrfurilor produse de el;
- selecteaz subiectele cu precdere din zona municipiului Chiinu sau, n cel mai bun caz,
i din raioanele de centru. Problemele cu care se confrunt oamenii de la periferiile rii practic
lipsesc din diapazonul presei naionale, iar acest compromis este generat, n primul rnd, de
situaia economic precar a acesteia. n al doilea rnd, managementul de coninut al majoritii
instituiilor mediatice nu este tocmai i nu ntotdeauna un efort de aducere a adevratelor
probleme pe agenda societii, tactica compromisului subminnd eficiena mass-mediei;
- ignor contient evenimentele nefavorabile sau chiar le elimin din spaiul informaional.
Unele probleme intenionat sunt trecute cu vederea, de parc nici nu ar exista. Vidul informaional,
artificial creat, genereaz o percepie greit a lucrurilor i conduce la formarea unei realiti
mediatice diferite de realitatea social existent. Printre tehnicile de eliminare a subiectelor se
numr: trecerea sub tcere sau muamalizarea evenimentului, fenomenului; transformarea
evenimentului principal n unul secundar; sustragerea ateniei auditoriului de la evenimentul
principal prin suprasaturarea pieei informaionale cu tiri mai puin importante, dar cu un caracter
senzaional;
- include pe agenda mediatic evenimentele lipsite de valoare. Unele probleme, fiind
calificate de ctre managerii din mass-media drept probleme de interes public, devin publice i
prioritare pentru ntreaga societate, pentru c li se acord atenie sporit i din perspectiva
frecvenei de mediatizare, i din cea a amplasrii n ziar sau n buletinele de tiri, precum i din
perspectiva spaiului de ziar sau a timpului de emisie rezervat materialelor pe aceast dimensiune.
Practica de ajustare a procesului de selectare a evenimentelor la interesele de moment ale
administraiei instituiei mediatice conduce la orientarea sau reorientarea interesului public de la
193

problemele actuale i majore ale societii spre cele cu o valoare social nensemnat. Prin aceast
practic se urmrete sustragerea ateniei opiniei publice de la problemele cu adevrat stringente
spre cele secundare sau chiar inexistente. Adevratele fapte ziaristice sunt substituite cu
forme subtile de diversionism informaional, fapt care dezorienteaz societatea, o face
indiferent, puin participativ, dispersabil i, n fine, uor influenabil. Absena consistenei
informaionale, de obicei, este substituit prin titluri ademenitoare, intrigante i incitante.
Realitatea, de facto, stabil i cu reale anse de a contura o perspectiv bun, devine motiv pentru
un stil pamfletar al celor ce ncearc a se revana;
- abordeaz formal problemele prin simpla expunere a faptelor. Misiunea jurnalismului
social este nu doar s expun faptele, ci i s le explice, s le interpreteze, s scoat la lumin
aspectul uman al evenimentului, astfel nct publicul s neleag cum se pot reflecta asupra lui
consecinele acestora. Analiza informaiei factologice a produsului mediatic pe teme sociale a
scos n eviden un ir de carene care au contribuit la deducerea unor concluzii departe de
motivul presupus benefic. Unele articole din jurnalismul social autohton, mai ales cele ancorate n
ideologia subversiv, au caracter cert de manipulare a contiinei sociale, or, menirea lor nu este
de a informa sau de a nltura anumite incertitudini, ci de a face presiuni inflaioniste. Altele sunt puse
n circuit, avnd o structur factologic deviat. Devierea de la normal a structurii factologice a
materialelor se face prin mai multe modaliti, printre care: diminuarea prioritilor sociale ale
evenimentului, atribuirea unei importane majore aspectelor secundare i detaliilor, omiterea faptului
ziaristic esenial al evenimentului sau minimalizarea valorii sociale a acestuia, ierarhizarea incorect a
detaliilor, nlocuirea informaiei factologice cu cea comentativ etc.;
- manipuleaz prin limbajul mediatic. Manipularea prin limbajul mediatic este o alt
practic vicioas pe ct de simpl, pe att de eficient, ndeosebi ntr-o societate cu o gndire
stereotipizat. n circuitul informaional apar produse mediatice n care, deschi sau camuflat,
protagonitii, eroii acestora sunt etichetai. Materialele respective reprezint explozive cu efect
ntrziat care, sedimentndu-se n contiina consumatorului, i influeneaz percepiile lui n
raport cu aceste categorii de ceteni. O practic frecvent utilizat n jurnalismul social autohton
este aa-numita tehnic a psihiatrizrii, care presupune calificarea personajelor drept
incapabile de a aciona adecvat din cauza unor dereglri psihice, ecliptice sau permanente.
Manipularea prin sntatea mintal, adic etichetarea persoanei drept om cu dereglri psihice,
se face n scopul discreditrii, marginalizrii i limitrii influenei acesteia;
- manipuleaz prin intermediul structurii materialelor. Aceast practic condiioneaz
realizarea unor materiale catalogate n mediul jurnalistic drept sondaje de opinie, care includ: un
alineat introductiv, restrns ca volum, i cteva (5-6) opinii necomentate. n realitate, acestea nici
194

pe departe nu sunt sondaje, cci le lipsete elementul esenial analiza i sinteza. Ele reprezint o
form de promovare a unor idei, opinii, poziii, dup bunul plac al jurnalistului. Atunci cnd din cinci
respondeni, trei rspund cum dorete autorul, adic se suprapun unghiului de vedere acceptat de
autor, ceilali sunt o contrabalan efemer i uoar; cnd din cinci respondeni trei au combtut
o idee automat, consumatorii nimeresc n capcana iluziei c e mai acceptabil ideea expus de
majoritatea respondenilor i c orice cetean ce se stimeaz pe sine ader la majoritate;
- face nclinaie spre senzaie. Actualmente, instituiile mediatice tot mai des ncearc s
atrag cititorul nu prin producie de calitate, dar prin tertipuri ieftine pagini intens colorate,
informaii de scandal, titluri prin care se savureaz crima i violul, fotografii senzaionale i, nu n
ultimul rnd, prin vulgaritatea interpretrii faptelor. Lunecarea pe fapte cu condensat serios de
senzaie nu ofer posibiliti, ci, din contra, blocheaz potenialul jurnalismului social ca instrument
eficient de abordare a problemelor sociale. Senzaionalizarea evenimentului i superficializarea
expunerii faptelor diminueaz valoarea jurnalismului social care trebuie s prezinte detaliat i obiectiv
ntreaga situaie de la eveniment, astfel nct cititorul s se familiarizeze concomitent i cu oroarea
flagelului social, i cu ncrctura exploziv a momentului. Aceast situaie impune riscul
tabloidizrii jurnalismului social i scderii prestigiului profesional al jurnalistului;
- nu creeaz o imagine obiectiv a realitii i nici un tablou reprezentativ al problemelor i
tendinelor specifice timpului i locului. Profilul actual al jurnalistului arat c el se raporteaz
la acest deziderat obiectivitate mai degrab emoional dect profesional [80, p. 181].
Mediatizarea mozaical i sporadic nu ofer posibilitatea de a percepe realitatea ca pe un tot ntreg,
fapt care genereaz cunotine fragmentare i insuficiente pentru concluzii i interpretri logice.
Mai mult, categoriile sociale i problemele cu care acestea se confrunt nu sunt reflectate cu
regularitate n mass-media, ci doar atunci cnd se ntmpl ceva ieit din comun, cu caracter de
dram sau tragedie, sau n ajunul diverselor date comemorative;
- ficionalizeaz realitatea social. Metod ficionalizrii acoper o ntreag pleiad de
practici dubioase, plecnd de la dezacordul dintre titlu i coninut, de la sublinierea prin titlu a unei
concluzii improbabile a articolului i sfrind cu inventarea, din lips de subiecte valoroase, a unor
poveti difuzate ca autentice. Aceast practic se folosete n scopul suscitrii interesului unor
segmente ct mai largi de public, ns sporirea gradului de audien a mesajului insuficient
prelucrat sub raportul pertinenei nu se ncadreaz nici pe departe n categoria bunelor practici
jurnalistice. Comentate ntr-o manier necorespunztoare, astfel de materiale nu fac altceva dect
s manipuleze cititorii i s-i sustrag de la problemele cu adevrat majore ale societii;
- dezinformeaz. Activitatea jurnalistic se caracterizeaz printr-o intensitate sporit a
eforturilor intelectuale i emoionale. Foarte frecvent, jurnalitii nimeresc n cmpuri unde se
195

confrunt cu diverse interese i emoii ale participanilor la eveniment, unde nu este suficient
informaie sau suficient timp pentru a o culege. Astfel, jurnalistul triete permanent stri de
stres, storcnd resursele sale psihologice i fizice [154, p. 120]. Aceast situaie cauzeaz apariia
unor inexactiti ori erori din partea jurnalistului. Fiind presat de viteza n care se desfoar
procesul informrii prin mass-media, de nevoia de a rezista unei acerbe concurene pe piaa
tirilor, precum i din cauza lipsei surselor sau a informaiei factologice, jurnalistul nu ntotdeauna
reuete s-i organizeze mesajul echidistant i, n loc s informeze cititorii, el i dezinformeaz.
n teorie, dezinformarea este definit drept: ansamblul procedeelor dialectice puse n joc n
mod intenionat pentru a reui manipularea perfid a persoanelor, grupurilor sau a unei ntregi
societi, n scopul de a le devia conduitele politice, de a le domina gndirea sau chiar de a le
subjuga. Aceasta presupune disimularea surselor i scopurilor reale, precum i intenia de a face
ru, printr-o reprezentare deformat sau printr-o interpretare tendenioas a realitii [16, p. 24].
n practica mediatic, dezinformarea poate fi att intenionat, ct i neintenionat. Astfel,
dezinformarea mediatic reprezint orice aciune intenionat sau neintenionat a jurnalistului
asupra informaiei factologice sau asupra contextului n care este amplasat aceasta, care modific
mesajul jurnalistic i percepiile consumatorilor de produse mediatice i genereaz anumite
atitudini, reacii, aciuni inadecvate sau/i distructive. Dimensiunea neintenional a dezinformrii
factor indispensabil al circuitului informaional a avut o dezvoltare direct proporional cu
evoluia mass-mediei. Or, nsui procesul de selectare a mesajelor care urmeaz s fie inserate n
coloanele publicaiilor periodice poate genera o dezinformare neintenional. n plus, aproape
orice informaie este supus riscului denaturrii [122, p. 14].
n jurnalismul social, tipul i calitatea mediatizrii depinde nu doar de strategiile aplicate, ci
i de atenia pe care o acord jurnalitii la:
1. Tonalitatea i caracterul mesajului. Ajustarea tonalitii mesajului la scopul scontat este o
tehnic care are menirea s simplifice gradul de nelegere a problemelor sociale abordate n pres.
Tonalitatea materialului de pres poate amplifica sau atenua strile psihice i percepiile
indivizilor sociali despre i n raport cu problema mediatizat. Or, este cunoscut faptul c
atitudinea oamenilor n perioadele de conflicte sociale fa de diverse evenimente penduleaz ntre
fatalismul legat de neputin i reaciile brutale generate de fric, iar reaciile lor sunt
disproporionate att din perspectiva amplorii, ct i din cea a spectrului de aciune. Strile de
suflet, reaciile generale i aciunile indivizilor implicai n problem sunt determinante n alegerea
tonalitii expunerii. Caracterul incitant i intrigant al mesajelor nu e cea mai bun tactic de
mediatizare a problemelor sociale, or, reaciile societii la astfel de materiale pot fi imprevizibile.

196

Tonalitatea materialelor este determinat i de inteniile autorilor, de misiunea lor de


moment, totodat, aceasta reiese din necesitile societii. Efectele pe care le genereaz
tonalitatea materialelor sunt foarte importante pentru percepia social a problemelor. Analiznd
modul n care sunt abordate problemele sociale i tonalitatea materialelor de pres, putem
identifica efectele pe care acestea le genereaz, precum i strategiile i practicile operaionale pe
care le utilizeaz jurnalismul social ntr-o situaie sau alta. Schimbrile ce au intervenit n anii
nouzeci ai secolului trecut n viaa social-politic i economic a societii au determinat apariia
nu numai a noilor fenomene i concepte, dar i a unor noi metode i strategii ale comunicrii
mediatice [104, p. 155].
2. Unghiul de abordare. n jurnalismul social, orice problem trebuie s fie tratat din
perspectiva indivizilor i a grupurilor sociale care se confrunt sau suport consecinele acestei
probleme. Totodat, opiniile i viziunile factorilor de decizie reprezint o component obligatorie
a abordrii mediatice a domeniului social. Cercettorul M. Guzun susine c, n funcie de unghiul
de abordare, exist trei categorii de autori, fiecare grup prefernd o anumit viziune, diferit de
celelalte dou. Cei din prima categorie (ordinea ierarhic este convenional), care alctuiesc
majoritatea, consider obiectivitatea un mit, mai ales n urma transformrilor generate de
expansiunea Internetului i de apariia a ceea ce numim New Media. Alii, dimpotriv, sunt de
prerea c obiectivitatea exist. Exist i o categorie de jurnaliti care, dei accept, n linii
generale, principiul obiectivitii, pn la urm caut s-l substituie cu o alt valoare sau categorie,
cum ar fi: echidistana, responsabilitatea, transparena, echilibrul [80, p. 69].
3. Consistena/dimensiunea mesajului. Furnizarea de informaii generale nu este suficient,
pentru c nu permite ptrunderea n esena situaiei. Informaiile generale, expuse sporadic,
superficial i prost argumentate, argumentarea nsemnnd prezentarea diverselor puncte de vedere,
pot genera zvonuri i presupuneri, care ntotdeauna amplific tensiunile deja existente.
4. Lizibilitatea mesajului. Lizibilitatea nseamn claritatea mesajului, structurat i ierarhizat
corect, pe nelesul tuturor. Pentru ca reflectarea problematicii sociale s fie ct mai eficient, iar
presa s-i realizeze maximal obiectivele propuse, este nevoie de a identifica i a selecta reuit
subiectele, de a le trata obiectiv i echidistant i de a le expune pe nelesul tuturor. Modul n care
jurnalistul relateaz ceva conteaz n jurnalismul social tot att de mult ca subiectul pe care l
relateaz. Informaia trebuie structurat ntr-un context potrivit i expus ntr-o form optimal.
5. Limbajul relatrii mediatice. Produsele mediatice pe domeniul social solicit un limbaj
accesibil publicului, o modalitate de naraiune facil i incitant care s sensibilizeze, s
cointereseze i s atrag. Limbajul expresiv i atribuie materialului jurnalistic noi valori, iar pentru
aceasta este necesar s fie folosit expunerea vie, bazat pe emoie, astfel nct mesajul s ating
197

n egal msur logica i sentimentele consumatorilor de produse mediatice. Limbajul materialelor


despre problemele sociale trebuie s fie unul ct mai asemntor cu limbajul oamenilor pentru
care mass-media realizeaz aceast producie, deci, se impune traducerea terminologiei n idei i
n termeni pe care publicul i nelege uor. Jurnalismul social solicit un limbaj constructiv, fr
hiperbolizri, eufemisme i tot felul de cliee, care nu alimenteaz stereotipurile i nu genereaz
prejudeci. Limbajul potrivit este cel care nu creeaz bariere de genul noi i ei.
Utilizarea stereotipurilor lingvistice ale anumitor segmente de public n materialele de pres
este o aciune greit. Acest lucru limiteaz accesul altor categorii de cititori i reduce considerabil
din potenialul i din efectele scriiturii de pres. Jargonul/argoul e admisibil n msura n care este
necesar pentru a reda o stare de lucruri autentic sau o stare de spirit, dar nu mai mult.
Democraia lingvistic nu presupune utilizarea expresiilor necenzurate sau a violenei verbale, ci
stabilirea unui echilibru, capabil s exclud din material orice incertitudine sau confuzie
lingvistic. Jurnalistul profesionist, conform cerinelor deontologice, trebuie s se opun
limbajului urii i violenei, inclusiv violenei verbale. Limbajul neutru n relatarea despre
problemele sociale nseamn calitate.
6. Iconografia adiacent textului. Efectele produselor jurnalistice pot crete datorit utilizrii
imaginilor i a elementelor grafice. Fotografiile, imaginile, diagramele, graficele etc. confer o
credibilitate mai mare textului, ajut la sistematizarea informaiei receptate i asigur calitatea
percepiilor sociale asupra fenomenelor i problemelor mediatizate. Datorit valorii lor simbolice,
imaginile ntresc puterea cuvntului i accelereaz nelegerea mesajelor jurnalistice. Acelai rol
l are coloana sonor n jurnalismul audiovizual. Muzica i sunetele de fon amplific efectele
materialelor jurnalistice, asigur autenticitatea discursului mediatic i influeneaz, ba chiar, ntrun fel, orienteaz percepiile asculttorilor/telespectatorilor n raport cu subiectul abordat. Graie
coloanei sonore, materialele jurnalistice din audiovizual uneori capt sens chiar nainte de a
aprea imaginile. Totodat menionm importana tonalitii n care este vociferat textul
materialului radiofonic sau televizat. Tonalitatea vocii jurnalistului confer un anumit sens
informaiilor relatate i ntrete puterea imaginilor. Menionm c n timp ce iconografia face
apel, de regul, la raional, coloanele sonore, cel mai frecvent, fac apel la emoional.
7. Echilibrul ntre forma i coninutul produsului mediatic. Coninutul (informaia
factologic), indiferent de scopurile jurnalitilor, nu poate fi deformat sau nlocuit prin comentarii.
Caracterul coninutului materialelor jurnalistice este influenat de situaia real, concret i reiese
din nelegerea uman (a acestei situaii), pe de o parte, a jurnalitilor, iar, pe de alta, a societii.
n procesul de mediatizare a problemelor sociale formele neutre de expunere, specifice
jurnalismului de informare, se folosesc dac situaia de problem decurge, mai mult sau mai puin,
198

constant, iar dac n evoluia problemei se atest amplificri de situaii cu efecte distructive,
mesajul jurnalistic mbrac forme analitice de expunere, specifice jurnalismului de opinie.
Materialele pe teme sociale au menirea s aduc limpezire n contiina social, s promoveze
modele de comportament social adecvat, s canalizeze energiile spirituale ale factorilor de decizie
spre armonizarea relaiilor sociale i s propun soluii concrete pentru rezolvarea problemelor
sociale. Un material social bun, n opinia ziaristului V. Butnaru, poate modifica nu numai starea de
lucruri sau de spirit din societate, dar i modul de a simi i de a gndi al autorilor nii [98, p. 19].
Jurnalismul social, scopul esenial al cruia este integrarea individului n viaa social, pune n
prim-plan responsabilitatea presei de a definitiva prioritile sociale, de a depista problemele, de a
demasca tendinele negative i de a facilita soluionarea public a acestora. M. Guzun susine c
jurnalitii trebuie s manifeste o nalt responsabilitate i competen, cu observaii proprii s fie
n stare s ordoneze ideile, faptele i tot ceea ce este nou i progresist n ecuaia eficienei, s dea
efect mobilizator celor mai bune exemple de soluionare a problemelor [118, p. 40]. Abordarea
imparial i echidistant a problemelor sociale valideaz abilitatea jurnalitilor de a monitoriza
viaa public i de a asigura dialogul social, iar din aceast perspectiv, astzi, mai mult ca
oricnd, se impune un jurnalism corect, de calitate, bazat pe responsabilitate social.
Jurnalismul social pune n circuit informaii i analize, prin aceasta influennd percepiile
consumatorilor de produse n raport cu problemele mediatizate. Influennd percepiile cetenilor,
mass-media orienteaz sau reorienteaz atenia auditoriului, modeleaz opinia public i
promoveaz anumite tipuri de aciune i de comportamente sociale pe care ei, cetenii, le adopt
ntr-o situaie sau alta. Astfel, subiectele care se regsesc n relatrile mediatice ajung s fie
considerate importante i astfel legtura dintre peisajul real i obiectiv al subiectelor i politicilor
publice, pe de o parte, i percepiile oamenilor asupra acestui peisaj, pe de alt parte, depinde n
mod fundamental de ceea ce este relatat n mass-media [22, p. 154]. Iar strategiile i practicile pe
care le folosesc jurnalitii n procesul de construcie public a problemelor sociale sunt
determinante pentru discursul mediatic al produselor puse n circuitul informaional.
Evaluarea corect a masivului informaional potenial ntru selectarea evenimentelor,
sistematizarea materialul factologic colectat n funcie de valoarea social i utilitatea faptului
ziaristic, precum i de interesul i ateptrile societii sunt activiti care asigur mediatizarea de
calitate a problemelor sociale. Dei au un orizont pe termen scurt, aceste activiti dau sens actului
de creaie i permit adaptarea discursului mediatic la amploarea problemei. n definitiv, produsul
jurnalistic este oferta mass-mediei pentru societate i, n funcie de calitatea lui, pe care o putem
privi i ca o msur a profesionalismului, poate genera sau, dimpotriv, poate ngrdi percepiile
cetenilor n raport cu realitatea social mediatizat.
199

4. 3. Concluzii la capitolul 4
1. Organizarea relaional i comportamentele jurnalistice n procesul de colectare a
informaiilor primare n jurnalismul social sunt dictate de caracterul imprevizibil i imediat al
evenimentelor, de necesitatea de a avea acces larg la informaii i de a primi operativ aceste
informaii. Reprezentrile comportamentale se contureaz n funcie de tipul de surse, caracterul i
temperamentul interlocutorilor, precum i de calitile psihoprofesionale ale jurnalitilor.
2. Semnificaia responsabilitii sociale a instituiilor mass-mediei, care stabilete modelul
de comportament profesional al jurnalitilor, devine clar i prioritar anume n procesul de
reflectare a problemelor sociale, cnd judecile de valoare nu deriv direct din principiile
normative, ci reprezint un conglomerat de obligaii asumate, pe de o parte, fa de anumite
segmente ale societii, iar, pe de alt parte, fa de instituia de pres pe care o reprezint,
obligaii care reies din atribuiile sale de funcie.
3. Jurnalismul social revendic, n plan operaional, un anumit set de metode i de practici
de mediatizare, care solicit cunotine din toate domeniile de activitate uman. Selectarea i
utilizarea procedeelor de mediatizare a realitii sociale se face n funcie de tipul i amploarea
evenimentelor, fenomenelor i a problemelor reflectate. Or, strategiile, metodele i practicile
operaionale aplicate de jurnaliti genereaz diferite tipuri de efecte care, la rndul lor,
influeneaz percepiile, reaciile i aciunile sociale ale publicului.
4. Modul n care indivizii sociali se familiarizeaz i percep fenomenele, evenimentele i
problemele sociale depinde ntru totul de procedeele pe care le aplic jurnalismul social. Alegerea
corect, n corespundere cu necesitile i ateptrile tuturor actorilor sociali, a strategiilor de
mediatizare este un factor esenial, or, determin efectele i implicaiile jurnalismului social n
conflictele sociale. Din perspectiva impactului i a reaciilor pe care le genereaz, strategiile de
mediatizare a realitii sociale pot fi divizate, simbolic, n dou categorii: pozitive, cu efecte
constructive, i negative, cu efecte distructive.
5. Unele strategii mediatice genereaz dispute informaionale sau chiar rzboaie mediatice.
Disputele informaionale, n cele mai dese cazuri, dezmembreaz i polarizeaz aciunile sociale,
genereaz confruntri de idei i nu numai, crend astfel incidente capabile s agraveze, s
amplifice dimensiunile i ritmul de evoluie a problemelor sociale.
6. Strategiile negative genereaz practici operaionale dubioase care le substituie pe cele
tradiionale, de calitate.
7. Strategiile i practicile pe care le folosesc jurnalitii n procesul de construcie public a
problemelor sociale sunt determinante pentru discursul mediatic al produselor puse n circuitul
informaional.
200

5. PRODUSE ALE JURNALISMULUI SOCIAL DIN REPUBLICA MOLDOVA


Jurnalismul social ca produs reprezint o sintez procesat a evenimentelor, fenomenelor,
tendinelor, strilor i problemelor sociale dintr-o anumit perioad de timp i dintr-un anumit
spaiu/teritoriu, materializat ntr-o anumit form de expresie. Formele de expresie utilizate n
jurnalismul social comport n ultimii ani transformri conceptuale eseniale, determinate, pe de o
parte, de cooptarea unor elemente compoziional-structurale specifice unui gen de ctre alte
genuri, iar, pe de alt parte, de noile tehnologii de informare care s-au afirmat la finele secolului
trecut i au modificat substanial att metodele de producere i de transmitere a informaiei de
pres, ct i formele de expresie a produselor jurnalistice. Impactul i efectele produselor
jurnalistice pe domeniul social depind nu doar de importana i valoarea evenimentului reflectat, ci
i de forma de expresie pe care jurnalistul o alege pentru a-l reflecta. De asemenea, dac se
urmrete ca materialele jurnalistice s aib un impact benefic, s produc efecte de lung durat
i s genereze nelegerea lucrurilor, se impune o abordare responsabil, calitativ i corect din
punct de vedere deontologic.

5. 1. Forme de expresie a produselor jurnalistice pe domeniul social


Masivul informaional potenial include, ntre altele, evenimente, situaii, ntmplri,
fenomene i probleme cu o valoare social deosebit, care, fiind transformate n informaie
mediatic, exercit un anumit impact asupra consumatorului de produse mediatice i genereaz
variate efecte n societate i asupra ei. Abordndu-le, jurnalismul social se manifest ca un
fenomen dinamic, marcat deopotriv de tendine intramediatice stabile de dezvoltare, precum i de
tendine extramediatice variabile inovaii conceptuale i pragmatice ale realitii sociale.
Procesul de mediatizare a realitii sociale ncepe cu realizarea i punerea n circuit a
materialelor cu caracter informativ care au menirea s disemineze informaii generale i s
contureze, ntr-un final, dimensiunile reale ale evenimentelor, fenomenelor, problemelor etc.
Informarea pluridimensional i ampl a auditoriului se face n scopul reducerii vidului
informaional i incertitudinii cunoaterii problemelor i fenomenelor existente, or, n lipsa
informaiei suficiente pot aprea diverse zvonuri, deseori nentemeiate, care pot urgenta alterarea
situaiei de moment. Dar pentru ca un eveniment sa fie materializat ntr-o form de expresie
specific genurilor informative, el trebuie s aib caracter de noutate. Noutatea, ca dimensiune de
baz a genurilor informative, se regsete n faptul ziaristic care poate fi redat prin constatri n
form textual sau prin informaii factologice. Nu orice eveniment public ns poate constitui
subiect pentru un eventual material de pres, or, pentru a ajunge n vizorul jurnalistului i, ulterior,
n materialul jurnalistic, evenimentul trebuie s ntruneasc anumite caracteristici, valori, s
201

corespund unor anumite criterii. J. Galtung i M. H. Ruge [330] identific o matrice a


predictibilitii evenimentelor i problemelor care pot deveni poteniale subiecte de reflecie a
mass-mediei graie a 12 factori: frecvena, pragul de pornire, claritatea, nsemntatea, consonana,
impredictibilitatea, continuitatea, compoziia, referirea la naiuni de elit, referirea la persoane de
elit, personalizarea, referirea la lucruri negative.
Fenomenele, evenimentele sau ntmplrile nu nimeresc n mass-media ndat ce se produc.
Ele trebuie apreciate i din perspectiva gradului lor de ncadrare n problematica instituiei massmediei, i din perspectiva caracterului de compatibilitate a lor cu materialele anterioare pe acest
subiect condiii care, de asemenea, pot deveni criterii de evaluare a valorii informaionale a
evenimentului. S. Niblock susine c aceste valori sunt caracteristicile proprii ale unui eveniment
sau ale unei situaii care prezint interes pentru vederile generale i valorile culturale n care se
situeaz cititorii [93, p. 102] i propune drept criterii intrinsece de evaluare a evenimentelor
urmtoarele caracteristici: impactul, actualitatea, exclusivitatea, oamenii neobinuii, conflictul,
neprevzutul, subiectele zilei, apropierea geografic sau apropierea de domeniu, accesibilitatea. La
acestea, cercettoarea mai adaug criteriile extrinsece care se refer la modul n care jurnalistul
efectueaz procesul de selecie: identitatea de marc, concurena, valorile de producie.
Un model mai general de evaluare a informaiei sociale este propus de A. Kientz, care
cuprinde doar patru criterii de analiz: originalitatea evenimentului, gradul de inteligibilitate a
acestuia, profunzimea psihologic i gradul de implicare a publicului [59, p. 47]. Iar cea mai
succint abordare a acestui subiect o gsim la R. Clausse care consider c cele mai relevante
valori ale unui eveniment sunt calitile lui sociale [242, pp. 27-28].
n scopul determinrii prioritii i a utilitii lor pentru public, evenimentele cu valoare
informativ nsei intr n competiie unele cu altele. Valorile evenimentelor nu sunt nici naturale,
nici neutre, pentru c ele redau realitatea ntr-un mod particular, dar, luate mpreun, formeaz un
fel de tipar de prezentare a acesteia. Valorile ofer o imagine destul de exact asupra tipului de
eveniment ce va avea prioritate n raport cu altele, pentru c ele formeaz aa-numitul cod
ideologic, care este hotrtor n procesul de selectare a subiectelor. Importana evenimentului este
direct proporional cu numrul calitilor pe care acesta le ntrunete. Aadar, valorile joac un
rol crucial n selectarea paradigmatic a evenimentelor, ele nu se bucur de o egal importan n
construcia sintagmatic a acestor evenimente [43, p. 90], ci de una, n exclusivitate,
preferenial.
n modelele de predictibilitate a evenimentelor i a problemelor care pot deveni subiecte de
reflecie a jurnalismului social, propuse de cercettori, orict de extinse sau, din contra, orict de
reduse ar fi ele, asemnrile ntre criteriile de evaluare a evenimentelor sunt evidente, pentru c un
202

potenial eveniment ntotdeauna pune n corelaie dou mari entiti: noutatea ca atribut
fundamental al evenimentului i interesul publicului ca o condiie de baz pentru asimilarea
acestuia. Aadar, impactul i efectele produsului jurnalistic este determinat, pe de o parte, de
valorile sociale ale evenimentului propriu-zis, iar, pe de alt parte, de forma de expresie prin care
acesta a fost mediatizat.
Forma de expresie a produsului mediatic despre problemele sociale este la fel de important
ca mesajul i coninutul acestuia. Alegerea formei de expresie corespunztoare se face n funcie
de diveri factori, printre care: tipul de eveniment, caracterul, amploarea, consistena, gravitatea,
impactul i efectele pe care el le genereaz, gradul de recunoatere a problemei de ctre societate,
percepiile sociale n raport cu aceasta etc. Evenimentele i situaiile cu caracter de noutate, care
sunt n plin desfurare ori s-au produs recent, solicit acele forme de expresie, prin care se
realizeaz procesul de informare: tirea, interviul, reportajul, relatarea etc. Dac evenimentul este
extins n timp i n spaiu, iar dimensiunile lui sunt impuntoare, se trece la abordarea analitic a
acestuia care se realizeaz prin articole, editoriale, comentarii. Acompanierea mediatic prin
materiale interpretative i de opinie se admite i n cazul n care evenimentul implic, direct sau
tangenial, un numr mare de ceteni, iar importana acestuia este deosebit.
La o prim etap de mediatizare a unui fenomen sau a unei probleme sociale, genurile
informative sunt formele optimale de comunicare mediatic, iar materialele cu caracter informativ
sunt puse n circuit ori de cte ori apar situaii, evenimente, decizii sau detalii noi cu privire la
subiectul reflectat. Specificitatea aciunilor jurnalistului reiese din obiectivul fundamental al
jurnalismului de informare i rezid n: evaluarea masivului informaional potenial, identificarea
problemei, reproducerea i difuzarea acesteia. n jurnalismul de informare practica obiectivitii,
aplicat n cutarea adevrului, impune jurnalistul s se desprind de propriul lui mediu, de
propriile convingeri, simpatii sau antipatii i s se transforme ntr-o oglind i chiar ntr-o lup
sub care se petrec evenimente, tragedii, schimbri mai mari sau mai mrunte [80, pp. 96-97].
Mediul n care acioneaz jurnalistul este multidimensional, dinamic, infinit, parial
observabil, stochastic, secvenial, de aceea impune activiti riguroase de documentare, observare
direct, intervievare, n baza regulilor de conduit moral i profesional, a normelor legale i a
principiilor deontologice. n rezultat, apar materialele cu caracter informativ care, diseminnd
informaii, contureaz mediatic imaginea realitii sociale, iar prin aceasta formeaz sau modific
cunotinele, opiniile i atitudinile publicului. Evenimentele i fenomenele reflectate prin
intermediul jurnalismului de informare au o importan de moment, la scara istoriei fiind efemere
sau/i accidentale. Aceste trsturi ns nu diminueaz rostul lor n istorie, cci evenimentele nu
sunt, de regul, singulare. Nici izolate nu sunt. Ele sunt relaionate. irul lor formeaz istoria
203

scris de ziarist. Astfel a aprut i s-a dezvoltat jurnalismul de informare. Acesta, parafrazndu-l
pe Camus, reprezint clipa istoriei i istoria clipei [48, p. 5].
n jurnalismul de informare, calitatea nalt a produsului mediatic poate fi asigurat dac
jurnalistul se axeaz, n special, pe percepiile lui curente n raport cu evenimentul propriu-zis.
Pentru fiecare secven de percepii, jurnalitii selecteaz aciunea care va maximiza valoarea
evenimentului, lund n calcul performana informaiilor factologice de la eveniment, precum i
datele statistice existente. Prin urmare, producerea materialelor jurnalistice cu caracter informativ
reprezint procesul de mediatizare sub forma noiunilor i constatrilor a evenimentelor,
problemelor i fenomenelor, n general, i a nsuirilor acestora, n particular.
Din perspectiva genurilor informative, reflectarea mediatic a realitii sociale impune
instituiilor mass-mediei operativitate maximal. Rapiditatea de reacie este un factor decisiv n
abordarea problemelor sociale, or, ea ofer posibiliti de a reaciona prompt i de a cataliza att
societatea, ct i factorii de decizie s se implice ct mai curnd posibil i s urgenteze
soluionarea acestora. A reaciona rapid este un scop n sine al reporterului, care poate s se
produc doar cu o singur condiie rapiditatea nu trebuie s submineze calitatea produselor
jurnalistice. n niciun fel nu pot fi justificate situaiile cnd, din lips de timp, jurnalitii pun n
circuit informaii neverificate care, parial sau n genere, nu corespund realitii. Buna intenie a
jurnalistului de a fi printre cei care primii transmit informaia necesar poate avea efecte
distructive, or, o informaie eronat poate amplifica problema social i poate genera noi conflicte.
Rolul genurilor jurnalistice de informare este de a oferi o viziune, o perspectiv pentru
public, de a reda fenomenele, or, niciun comentariu nu poate s fie mai puternic dect faptele din
spatele acestuia. B. Zelizer, citndu-l pe Stephens, susine c genurile informative ...se refer la
informaii noi despre un subiect cu un interes public oarecare, ce sunt mprtite unei anumite
pri din public, reflectnd o anumit cultur sau societate [126, p. 35]. Excluznd caracteristica
de noutate, putem sesiza c autorul subliniaz importana portretului psihosocial al audienei n
procesul de realizare a produsului mediatic, n faza de triere a informaiilor culese din masivul
informaional potenial i de selectare a acelor cu valoare de atracie pentru consumatori. Totodat,
el subliniaz ponderea contextului n care se realizeaz ntreg ciclu al activitii actorilor
mediatici. Domeniul social, mai bine zis caracteristicile fiecrei societi, variaz prin valorile,
principiile, tradiiile, riturile pe care le adapteaz la ideologia comun. Cultura este i ea
influenat de mediul n care evolueaz pe parcursul diacroniei. Aceste dou elemente structurale
ale unei comuniti i exercit presiunea asupra contextului materialelor cu caracter informativ
care apar ntr-o regiune sau alta moment sesizat de ctre B. Zelizer i expus n varianta enunat
anterior.
204

O alt abordare a subiectului a fost expus de F. Vasas i A. Brdu-Ulmanu, care susin c


materialele informative nu sunt sinonime cu evenimentul, ci cu relatarea acestora, scris pentru
cei ce nu au fost de fa [59, p. 23]. Cu alte cuvinte, autorii mizeaz pe procesul de transformare a
datelor, faptelor culese de la locul de desfurare a unui eveniment, n naraiunea despre acesta din
urm, pentru a ilustra ct mai detaliat i n culori ct mai vii tabloul aciunii ce se va proiecta la
nivel de contiin a cititorului, fcnd posibil transcendena acestuia spre zona ce servete n
calitate de spaiu al evenimentului. Astfel, nu se pune semnul egalitii ntre evenimentul produs i
forma lui de expresie, discutat la nivel de termen de specialitate din domeniul jurnalismului,
deoarece primul este sursa ce determin geneza celei de-a doua, iar cea de-a doua poate relata
despre primul n condiii de respectare a anumitor reguli sau principii.
Formele de expresie a jurnalismului de informare, cel mai des folosite n jurnalismul social
sunt: tirea, interviul, reportajul. Jurnalismul social exploreaz eficient tirea i aceasta pentru c,
potrivit lui C. D. MacDougall, tirile comprim toate activitile curente care au un interes uman
general, iar cea mai bun tire este aceea care i intereseaz pe cei mai muli oameni [217, p. 183].
Aceast abordare revalorific ipoteza despre satisfacerea necesitilor informaionale ale audienei
i acoperirea ariei de interes a unei pri semnificative din contingentul publicului. Calitatea tirii
este testat dup numrul de indivizi care au apelat la subiectul tratat pentru a se informa.
Caracterul social al tirilor, resursele crora sunt direcionate spre educarea cititorului, avnd
scopul final de a forma comportamentele individuale i pe cele colective, precum i de a
impulsiona dezvoltarea opiniei publice, ofer posibilitatea de a constata, dup acelai autor, c
tirea se refer la tot ce privete bunstarea public, la tot ce intereseaz sau instruiete un individ
n relaiile, activitile, opiniile, calitile sau comportamentele sale. Ceea ce se impune pregnant
este faptul c, oricum ar fi definit tirea, elementul ei fundamental este noutatea, fapt care i
justific interesul continuu al jurnalismului social pentru tire ca gen jurnalistic.
Interviul este genul care ofer posibilitatea de a aborda realitatea prin prisma diverilor
indivizi sociali exponeni ai diferitor categorii sociale, precum i de a aborda interlocutorul ca
individualitate sau ca parte constitutiv a unui grup social. El dispune de resurse considerabile n
promovarea fiinei umane ca valoare, n asigurarea unei cunoateri ntre toi membrii comunitii,
cunoaterea i comunicarea dintre indivizii unei societi constituind, de fapt, unul dintre
cmpurile socialului n care se face simit ptrunderea tot mai activ a mass-mediei. Interviul i
permite jurnalistului s contureze att portrete sociale individuale, ct i colective. Cercettoarea
. susine c interviul poate fi construit pentru a reliefa un portret, pentru a disemina
anumite informaii, opinii, idei sau chiar pentru a analiza i a explica anumite probleme sau
atitudini [156, p. 7]. n jurnalismul social, interviul este frecvent folosit n emisiunile specializate
205

i rubricile de profil pentru c, diseminnd informaii, idei i experiene sociale i reliefnd


portrete i practici sociale, el asigur condiia de baz a unei democraii pluralismul de opinii.
Reportajul este genul informativ ce permite reprezentarea integrat a evenimentelor, spre
deosebire de tire care le reflect succint i secvenial. Scopul reportajului este s fac claritate i
s pun n corelaie succesivitatea etapelor, proceselor, actorilor implicai n eveniment, s
transfere cititorul n momentul i la faa locului desfurrii evenimentului. Semnificativ n acest
sens este i formula propus de M. Voirol, conform creia: regula de aur ntr-un reportaj este
rigoarea informaiei, iar scopul redactrii unui reportaj este acela de a-i face pe cititori s vad, s
aud i s simt ceea ce jurnalistul nsui a vzut, a auzit i a simit [243, p. 57], aceste
particulariti narmnd reportajul cu o deosebit for a convingerii.
Menirea reportajului social ntotdeauna a fost cea de a-l prezenta n prim-plan pe om, n
acest fel i produsul mediatic capt un aspect umanizat. n reportajele jurnalitilor moldoveni
ntotdeauna au fost reflectate problemele actuale cu care se confrunt individul social, la nivel
filosofic i social-psihologic, fiind abordate destinele oamenilor, n particular, i destinele
diverselor straturi sociale, n general.
Specificul aciunilor jurnalistului n procesul de creare a produselor jurnalistice cu caracter
informativ depinde nu doar de tipul de eveniment care urmeaz a fi reflectat, ci i de forma de
expresie pe care i-a ales-o jurnalistul pentru a mediatiza acest eveniment. Dei n itinerarul de
creaie se conin i activiti, mai mult sau mai puin, asemntoare, cele mai multe dintre
obiectivele i aciunile jurnalistului ns se deosebesc (Figura A3.1).
Caracterul neobinuit, inedit i original al unui eveniment imediat l plaseaz n atenia
jurnalitilor, sporindu-i considerabil ansele de a ajunge pe agenda presei i de a deveni public. Or,
un material care reflect o problem social ntotdeauna suscit interesul i apeleaz la curiozitatea
publicului, dac aceast problem poart o sarcin de fapte ieite din comun. Psihologia unui
cititor/asculttor/telespectator este construit pe ideea de predilecie fa de aciunile ieite din
comun, fa de situaiile i elementele nestandarde, fa de comportamentele diferite,
netradiionale, chiar deviante etc., deoarece astfel este ilustrat o situaie care nglobeaz i
noutatea prin faptul c e o experien unic, irepetabil, distanat de exemplele clasice. S. Preda
ncadreaz genurile informative n tipologia genurilor de teren, stabilind rolul textului jurnalistic
cu caracter informativ drept fundament de la care trebuie s demareze orice disimulare teoretic a
materialelor de pres [92, p. 141].
Constatrile de mai sus ofer o imagine de ansamblu despre materialele cu caracter
informativ care reflect problemele sociale, resursele crora sunt direcionate spre diseminarea
informaiilor despre aceste probleme i socializarea consumatorului de produse mediatice, avnd
206

scopul final de a forma comportamentele individuale i cele colective, precum i de a impulsiona


dezvoltarea opiniei publice.
Alturi de componenta de informare, o importan major n jurnalismul social o are i
componenta analitic, or, tocmai prin analiz i interpretare se reuete argumentarea problemelor,
nlesnirea procesului de percepere a formei mediatizate a acestora, convingerea publicului i
nelegerea de ctre public a realitii sociale. Jurnalismul, prin vocaia sa social este nu doar
mesagerul clipei istoriei, ci i primul ei comentator. Jurnalistul, pe ct i permite vltoarea vieii
sociale i activitatea lui profesional, ncearc s depene fapte, date i evenimente, pentru a le
interconecta, a identifica legtura lor intern, a le determina cauza i efectul i, n acest temei,
ofer prima interpretare a clipei istoriei, iar, ntr-un sens mai larg, a nsi istoriei curente. ()
Oricum, interpretarea istoriei n derulare a devenit o preocupare inerent a jurnalismului. Astfel a
aprut i s-a dezvoltat jurnalismul comentativ [48, p. 6]. Jurnalismul de opinie i interpretare, n
opinia lui P. Bogatu, nu relateaz informaia, ci o explic i o comenteaz. Nu se pune problema
de a da n vileag faptele, ci de a le face nelese [48, p. 12].
Primele materiale analitice despre un fenomen sau o problem social se refer, de obicei, la
contextul i la factorii care le-au generat, de o importan major fiind analizele sociale ale
acestora. Jurnalitii au misiunea s analizeze situaia creat, s prezinte opinii diverse, s
interpreteze faptele i activitile ntreprinse, s aprecieze deciziile etc., iar pentru aceasta ei
trebuie s cunoasc profund subiectul lor de reflecie. Or, pentru ca un articol analitic s aib
efectul scontat, nu este ndeajuns doar confruntarea faptelor i a factorilor, ci i punerea lor ntr-un
context adecvat. Mai mult, sistematizarea i ierarhizarea corect a informaiei, descrierea ei clar,
interpretarea laconic i pe interesul auditoriului, explicarea i prognozarea evoluiei
evenimentelor toate luate mpreun asigur calitatea mediatizrii analitice a realitii sociale.
Potenialul analitic al jurnalismului social este de natur s asigure explicarea, comentarea,
interpretarea, evaluarea i prognozarea realitii sociale. Materialele jurnalistice care nglobeaz
analize ale anumitor probleme sociale, fiind receptate i evaluate de publicul mass-mediei, duc la
crearea unor anumite opinii, atitudini, reacii sociale n raport cu realitatea reflectat. Totodat,
cele care nglobeaz unele recomandri condiioneaz adoptarea diverselor hotrri administrative
n problemele de reaezare a strilor de lucru n societate. Astfel, graie potenialului su analitic,
jurnalismul social se manifest ca un participant activ n elaborarea diverselor decizii sociale.
Implicndu-se n reflectarea realitii, jurnalismul social o analizeaz, inclusiv din perspectiva
prognozelor evoluiei acesteia. Rar material analitic cu caracter generalizator, scrie M. Mezenev,
care nu aplic metoda prognozrii publicistice ca instrument de influen nu numai asupra opiniei

207

publice, ci i asupra activitilor concrete ale guvernului, partidelor i persoanelor cu funcii de


rspundere [159, p. 29].
Activitatea mass-mediei dintotdeauna a avut drept caracteristic interpretarea i judecata de
valoare a proceselor i fenomenelor care se produc n realitatea pluriform i care, fiind analizate
mediatic, capt anumite semnificaii sociale. Analiza face apel la documente i la cunotinele
redactorului, ca principal surs de informare, aspect ce incumb o mare competen din partea
realizatorului. Problema tratat este pus sub reflectoare din punct de vedere istoric, geografic,
politic, economic, cultural, religios, tradiional n funcie de natura subiectului. Insistnd cu
precdere asupra documentrii i intenionnd s explice semnificaia evenimentelor i contextul
lor, analiza nu ajunge niciodat la concluzii provizorii sau polemice, n ciuda caracterului
su subiectiv. Misiunea sa, explicit formulat, se rezum la disecarea faptelor, a temelor, a
problemelor i consecinelor lor, n dorina de a oferi o explicaie la ceea ce se ntmpl n prezent
sau se preconizeaz a se petrece n viitor [290]. Prin analize i interpretri, jurnalismul social
ncearc s coreleze rspunsuri obiectiv care poate fi realizat prin forme proprii de exprimare
analitico-comentativ, dar i prin retorica iconografic a lor.
Analizarea, interpretarea, punerea n context i comentarea evenimentelor constituie
activiti directe i asumate ale jurnalitilor, care se materializeaz n forme proprii de exprimare
analitico-comentativ. Expresii ale jurnalismului analitic sunt aa-numitele genuri de opinie i
comentative: editorialul, comentariul, cronica, pamfletul, analiza, documentarul, caricatura,
sinteza etc. Dar pentru realizarea obiectivului identificat, jurnalismul social deseori coreleaz i
alte forme de exprimare, precum: campaniile de pres, paginile sau rubricile consacrate opiniilor
publicului. Prin toate aceste forme, mass-media transmit un punct de vedere asupra realului,
oferind oamenilor ocazia s-i clarifice anumite probleme (urmrind modul n care ele sunt
dezbtute) i s-i confrunte opinia lor personal cu alte opinii [20, p. 79].
Interpretarea jurnalistic se manifest la diverse niveluri ale actului de creaie. O prim
treapt de interpretare este nsi decizia jurnalistului de a selecta pentru publicare sau de a trece
cu vederea un eveniment, decizie, care implic judeci de valoare. Or, interpretarea realitii se
face n baza ansamblului de principii, norme, simboluri, reprezentri pe care le are jurnalistul i
care variaz de la o persoan la alta. Cea de-a doua treapt const n stabilirea prioritilor.
Selecia informaiei pe care jurnalistul o realizeaz n baza anumitor criterii profesionale i care
este, n sine, un act de interpretare, se amplific prin deciziile editorilor de a pune informaia ntrun anumit context publicistic, pe o anumit pagin, ntr-un anumit loc al paginii, ntr-un anumit
context grafic, de a-i da un anumit titlu etc. Aceste acte de interpretare, directe i implicite,

208

ntotdeauna rezult din specificitatea instituiei mediatice i se face n concordan cu politica ei


editorial.
Jurnalismul a devenit n perioada modern o adevrat industrie, fapt ce a modificat
substanial strategiile mediatice, ierarhia obiectivelor i scopurilor acestora. Tendina de a se
concentra pe evenimente fierbini, de a da ct mai multe subiecte noi, goana dup senzaional,
inedit a redus considerabil timpul destinat analizelor, comentariilor i meditaiilor, subminnd
astfel potenialul analitic al instituiilor audiovizuale. Totodat, analizele mediatice i comentariile
i-au ntrit poziia n presa tiprit, ele s-au extins i au obinut conotaii noi, devenind un
obiectiv primordial al acestui element al sistemului mas-mediei. Actualmente, puterea presei
tiprite este predominant comentativ, fapt ce se realizeaz att prin materiale analitice, ct i prin
ntreaga structur a publicaiei. Ziarul, n asemenea circumstane, este n totalitatea lui expresia
unui anume punct de vedere, este interpretarea coerent a realitii. Funcia comentativ se
dezvluie chiar n publicarea informaiilor. La baza unui asemenea gest publicistic se afl ns un
produs de selecie, de ierarhizare, care se desfoar ghidat de anumite criterii. Publicarea numai a
anumitor informaii i ntr-o anumit ordine i ntr-un anumit context publicistic este un act de
comentare, de interpretare propriu-zis [17, p. 14].
Din punctul de vedere al tradiiei hermeneutice interpretarea nu este o activitate lipsit de
presupoziii: ea este un proces activ, creativ, n care interpretul aduce un set de presupoziii i de
ateptri pentru a fundamenta mesajul pe care caut sa-l neleag [204, p. 235], iar, din punct de
vedere jurnalistic, interpretarea este un proces activ, creativ, n care jurnalistul aduce un set de
presupoziii i de ateptri, pentru a fundamenta mesajul pe care l transmite consumatorului de
produse mediatice i pentru a face inteligibil problema abordat. Diferena rezid, nti de toate,
n destinatarul produsului rezultat din procesul de interpretare. n primul caz, interpretarea are un
caracter personal i este realizat de individul social pentru a-i fundamenta propriile cunotine i
a-i fortifica poziia proprie n raport cu o anumit problem. n cel de-al doilea caz, interpretarea,
de asemenea, are un caracter personal (ea este realizat de jurnalist), dar este transmis altor
indivizi sociali pentru a le schimba viziunile, a le extinde cunotinele, a le fortifica convingerile.
Totodat, diferite sunt i scopurile celor dou tipuri de interpretri: din punctul de vedere al
hermeneuticii, interpretarea se face n scopul autodeterminrii; din punctul de vedere al
jurnalismului, interpretarea se face n scopul determinrii altor persoane s acioneze ntr-un
anumit mod.
Pentru a interpreta faptele, susine C. D. MacDougall, este necesar nelegerea lor, iar
nelegerea nseamn mai mult dect traducerea limbajelor. Ea nseamn recunoaterea
evenimentului particular ca unul dintr-o serie, toate avnd o cauz i un efect [217, p. 16]. n
209

opinia acestuia, demersul interpretativ pune n corelaie particularul i generalul i o completeaz


cu relaia obiectiv subiectiv. Cercettorul susine c interpretarea () este cel mai profund sens
al informrii. Interpretarea plaseaz un eveniment particular ntr-un flux mai larg de evenimente.
Ea este culoarea, atmosfera, elementul uman care d sens unui fapt. Este, pe scurt, decor, secven
i, mai presus de toate, semnificaie [217, p. 208].
Jurnalismul social interpreteaz, analizeaz i explic evenimentele i problemele, propune
noi indicii, viziuni, face prognoze i prospeciuni, prin aceast activitate promovnd, de rnd cu
valorile teoretice fundamentale, i valorile sociale existente ntr-un sistem. De asemenea,
jurnalismul social transmite anumite opinii, atitudini sau puncte de vedere asupra realitii sociale,
iar prin aceasta creeaz condiii i ofer posibiliti ca publicul s se clarifice n aceast realitate
i s-i confrunte viziunile proprii cu alte viziuni. Punerea n circuit a mesajelor orientative,
tematic i conceptual, cu un coninut sporit de analiz i de date operative, precum i cu un
caracter complex analitic duce, n mod inevitabil, la formarea atitudinii consumatorului de produse
mediatice fa de problema pus n discuie. Prin potenialul su analitic, jurnalismul social
influeneaz fiecare persoan n parte, conturnd astfel premise pentru formarea sau modificarea
opiniei individuale, opiniei de grup, de colectiv i, n fine, a opiniei publice.
Stabilirea unui hotar cert dintre informaii i comentarii este un imperativ strategic, moral i
deontologic al mass-mediei contemporane. ntru realizarea acestuia, presa tiprit rezerv rubrici
sau chiar pagini speciale de opinii, iar cea audiovizual tot mai multe emisiuni specializate, unde
experii pot opina i comenta evenimentele i faptele.
Cele mai solicitate forme de expresie a jurnalismului analitic sunt editorialul i comentariul,
pentru c anume ele ofer publicului numeroase argumente i puncte de vedere, permit
confruntarea de idei i contribuie la optimizarea dezbaterilor de interes public i la susinerea sau
dezvoltarea dialogului social. Comentariile ofer publicului numeroase argumente, preri care,
ulterior, devin idei ale discuiilor, dezbaterilor i confruntrilor publice. O taxonomie practic a
comentariilor include urmtoarele categorii, fiecare cu propria raiune: constituirea unei
comuniti; avantajul comercial; consolidarea unei elite sau mesajul prtinitor; punctul de vedere
advers; rspndirea neoficial a ideologiei predominante [93, p. 189]. Aceste categorii,
determinate de scopurile pe care le urmrete jurnalistul, au diversificat tipologia comentariilor,
astfel putem identifica comentarii deschise, mascate, accidentale, polemice etc. Comentariul este
viziunea proprie a cuiva asupra evenimentului, situaiei, problemei luate n discuie, iar
argumentele, presupoziiile i concluziile sunt personale, adic proprii doar unui individ
particular, din al crui destin ele se ivesc [112, p. 44].

210

n contrariu, editorialul exprim punctul de vedere al publicaiei ntr-o anumit problem.


n cazul n care jurnalistul reprezint poziia redaciei, el semneaz un editorial n care, punnd
cap la cap mai multe fapte, caut nu doar s explice, ci i s conving, s apere sau s resping o
cauz, s sprijine sau s dezaprobe o autoritate [48, p. 13]. Editorialul este numit adesea articol
de fond pentru c reprezint poziia social-politic a ziarului n raport cu politicile oficiale. Prin
editoriale oamenii au acces la poziia, de obicei consecvent, a unei grupri de pres, putnd astfel
nelege mai bine fenomenele pe care le nfrunt sau ideile, programele pentru care trebuie s
opteze prin vot. Dar, pentru ca aceast funcie democratic s fie real, este necesar ca editorialul
s nu devin nici monopolul unei singure voci i nici amvonul de unde se predic o poziie
dogmatic, partizan i limitat [20, p. 79].
Editorialele se axeaz pe presupoziii cu caracter social i istoric: ele sunt presupoziiile i
ateptrile comune, mprtite de un grup de indivizi care au, n linii mari, origini sociale i
traiectorii similare [112, p. 44]. Dac extindem viziunea lui J. B. Thompson asupra grupurilor
profesionale, atunci putem susine, c lucrnd mpreun, jurnalitii se afl pe aceeai und
valoric, or, inculc aceleai valori profesionale i sociale care le formeaz viziuni, mai mult sau
mai puin, comune asupra realitii, fapt care justific enunarea de ctre un singur jurnalist a
presupoziiilor mprtite de ntreg colectivul redacional. n acelai timp, jurnalitii sunt pe
aceeai und valoric cu publicul lor, de aceea i concep i i structureaz presupoziiile n
funcie de ateptrile acestuia.
Articolele de fond reprezint vocea unei publicaii [93, p. 199], ele confer ziarului
individualitate i caracter propriu, de aceea sunt aezate pe prima pagin, n cele mai dese cazuri.
Cercettoarea M. Cvasni-Ctnescu susine: n repertoriul eterogen al textelor publicistice,
editorialul are o poziie singular; n calitatea sa de articol de opinie i de atitudine oficial (a
ziarului), dar i personal (a jurnalistului) constituie coloana vertebral a gazetei, exercitnd
funcii socio-culturale specifice pentru pres n particular i pentru mass-media n ansamblu:
funciile de informare i de persuasiune sau funcia critic, instructiv, de liant social, eventual i
cea ludic se susin i se subordoneaz reciproc [270].
Specificul aciunilor jurnalistului n procesul de creare a produselor jurnalistice cu caracter
analitic depinde nu doar de tipul de problem/fenomen care urmeaz a fi reflectat, ci i de forma
de expresie pe care i-a ales-o jurnalistul pentru a mediatiza acest eveniment. Dei n itinerarul de
creaie se conin i activiti, mai mult sau mai puin, asemntoare, cele mai multe dintre
obiectivele i aciunile jurnalistului ns se deosebesc (Figura A4.1).
Interpretarea i comentarea n jurnalismul social reprezint procesul de mediatizare, sub
form de judeci i raionamente, a evenimentelor, fenomenelor i problemelor sociale, a
211

nsuirilor acestora, a relaiilor logice i cauzale dintre ele. Jurnalismul analitic impune jurnalitii
s desprind dincolo de ntmplare, s ptrund n esen, s neleag semnificaia i s
prognozeze consecinele problemelor. Implicarea lor n problem, la nivel de cercetare a ei i de
concluzii, este evident.
Jurnalismul social apare ca un intermediar ntre realitile din lumea nconjurtoare i
populaie. Iniial, prin potenialul su informaional, el se impune ca un productor de secvene din
realitate, determinnd gradul de informare i viziunile cititorilor. Prin potenialul su analitic ns
jurnalismul se manifest ca un evaluator al realitii, prin aceasta contribuind la formarea sau
schimbarea opiniei publice i a comportamentului social al auditoriului fa de problemele luate n
discuie. Importana funciei de interpretare se datoreaz, nti de toate, impactului i efectelor pe
care le produce ea n societate. Acest lucru implic o mare responsabilitate social, or, aciunile
sociale sunt determinate, de rnd cu ali factori, i de interpretarea mediatic a realitii.
Jurnalismul social nu este o simpl colecie de tiri, interviuri, reportaje, editoriale,
comentarii etc. forme de expresie a produselor mediatice complet diferite, care nu au nimic
comun ntre ele. Ceea ce le unete, n primul rnd, este nsi problematica social care impune
anumite funcii i roluri, o anumit form de abordare a subiectelor de reflecie a jurnalismului
social. Ea solicit un anumit unghi de tratare, un anumit limbaj i un anumit stil de expunere, fapt
care confer produselor mediatice pe acest domeniu un fel de unicitate. n al doilea rnd,
unicitatea este determinat i de interferenele de genuri i specii n care sunt realizate materialele
jurnalistice i care se accentueaz tot mai mult n ultima perioad.
Cercettorul Al. Bohanov susine: n fond, n jurnalismul actual rareori se ntlnesc genuri
pure, mai ntotdeauna sunt necesare diverse combinaii de gen. Aceast flexibilitate a formelor
publicistice este oarecum similar aceleia din domeniul literaturii, unde cercettorii au consemnat,
de-a lungul timpului, numeroase suprapuneri sau ntreptrunderi dintre genurile literare, care au
condus la apariia aa-numitelor genuri de grani sau de frontier [104, p. 115]. Forma de
expresie sau genul de pres nu este un simplu nume, deoarece convenia estetic n care se
ncadreaz o oper i modeleaz caracterul [123, p. 299].
Actualele realiti social-politice i economice au dezvoltat noi raporturi interumane care,
fiind mediatizate prin intermediul jurnalismului social, au condus la afirmarea unor stri de
tranziie a formelor de expresie. Acest fenomen a generat produse mediatice ce nu pot fi atribuite
exact unor genuri tradiionale, existente n teoria i practica presei, or, ele cumuleaz elemente
specifice mai multor genuri jurnalistice. i, dei fiecare gen jurnalistic i are specificul su care
reiese din obiectivele propuse, din mijloacele utilizate, din structura produsului mediatic, astzi se
face din ce n ce mai resimit tendina de cooptare a unor elemente compoziional-structurale
212

specifice unui gen de ctre alte genuri. Transformrile sistemului de genuri ziaristice n ultimii
ani sunt evidente i unanim recunoscute. Modificrile produse vizeaz caracteristicile stilistice,
tipologice, funcionale ale genurilor, fiind determinate, ntr-o mare msur, de contextul
schimbrilor sociale. Condiiile de generare i de existen a textului jurnalistic implic, n mod
inerent, producerea anumitor schimbri limbajul, i nu numai limbajul, reacioneaz la procesul
de democratizare a vieii, conducnd la modificarea formei textelor jurnalistice, diluarea hotarelor
dintre genuri [104, p. 155].
Modificarea formelor de expresie a textelor jurnalistice este determinat de complexitatea i
de caracterul pluridimensional al problemelor sociale ce nu pot fi abordate prin simpla expunere a
faptelor, ci implic, n mod obligatoriu, analize i interpretri, fapt care genereaz interferene de
genuri. De asemenea, formele de expresie comport modificri n funcie de evoluia propriu-zis
a genurilor, precum i datorit stilului autorilor materialelor jurnalistice. n jurnalism genurile pot
fi calificate drept imperative profesionale care exercit constrngeri asupra jurnalistului, dar care,
la rndul lor, suport constrngeri din partea acestuia. Un jurnalist, prin platitudinea gndirii sau a
stilului su, poate selecta anumite fapte, le poate corela ntr-un anumit fel sau poate anula
semnificaia unui fapt. Alt jurnalist, dimpotriv, poate transforma un detaliu al evenimentului n
elementul central al scriiturii sale, un fapt aparent cotidian n argument forte, o idee n simbol
etc., dar, indiferent de produsul mediatic pe care urmeaz s-l realizeze, el va avea aceeai
modalitate de abordare a situaiei, care reiese din felul lui de a fi i care se va manifesta la fel ntro tire, ntr-un reportaj sau ntr-o relatare.
Este evident c orice jurnalist se conformeaz n parte genului aa cum exist, i n parte l
lrgete [123, p. 311] sau l ngusteaz, or, o form ablonat i foarte des repetat plictisete
cititorul. Dar dac acceptm opiniile savanilor R. Wellek i A. Warren precum c genul reprezint
o sum de procedee estetice aflate la dispoziia autorului i care sunt inteligibile pentru cititor, o
form complet nou de expunere a faptelor i de mediatizare a situaiilor ar fi neinteligibil i ar
reduce semnificativ impactul i efectele scriiturii de pres. De aceea, orice ncercare de a include
n textul jurnalistic de un anumit gen unele elemente specifice altui gen trebuie s fie justificat,
riscurile i responsabilitatea pentru reaciile cititorilor n raport cu aceste metamorfoze revenindu-i
jurnalistului, n particular, i instituiei mass-mediei, n general. Interferenele ntre textele
jurnalistice devin mai accentuate i mai perceptibile nu att datorit coninutului, ci, mai degrab,
graie formei de expunere a informaiei. n acest context, putem meniona c unele genuri
informative tradiionale tot mai frecvent cumuleaz elemente analitice, astfel c, de rnd cu
relatarea, interviul, reportajul, sondajul toate aparinnd familiei de genuri informative n

213

paginile publicaiilor periodice apar relatri analitice, interviuri analitice, reportaje analitice,
sondaje analitice etc.
A. include n categoria genurilor de opinie i comentative, ca specii autonome:
relatarea analitic, corespondena analitic, interviul analitic, sondajul analitic, dialogul,
investigaia jurnalistic, revista presei, cronica analitic, prognoza, versiunea, experimentul,
scrisoarea, mrturisirea, recomandarea, comunicatele de pres analitice [174, 175]. El susine c,
n rezultatul unor interferene, s-au produs metamorfoze care au modificat categoriile tradiionale
de genuri, actualmente nregistrndu-se tendina de afirmare i de conceptualizare a unor specii
jurnalistice noi ale jurnalismului de opinie i comentativ, printre care: rezumatul sociologic,
ancheta, monitoringul, raitingul. R. Wellek i A. Warren afirm c genurile trebuie concepute ca o
grupare de opere, bazate, teoretic, att pe forma extern, ct i pe forma intern: atitudinea, tonul,
scopul, subiectul i publicul crora ele se adreseaz [123, p. 306].
De menionat faptul c genurile se pot modifica i genera specii noi i datorit unor factori
extramediatici, de natur tehnic, de exemplu. Semnificative, n acest context, sunt tehnologiile
informaionale noi care s-au afirmat la finele secolului trecut i au modificat substanial metodele
de producere i de transmitere a informaiei de pres. Ele au generat, pe de o parte, convergena
elementelor clasice ale sistemului mass-mediei, iar, pe de alt parte, au contribuit la afirmarea unui
tip de jurnalism nou jurnalismul on-line. Acesta a impus reguli de activitate i de producere
diferite de cele tradiionale i forme noi de expunere a textelor jurnalistice. Astfel, n lucrrile
teoretice dedicate problemei genurilor jurnalistice, care au aprut n ultimul timp, se fac tot mai
frecvente opiniile cercettorilor, adepi ai noilor genuri de pres, specifice jurnalismului on-line.
Interferenele de genuri se pot manifesta la nivel de prezentare a semnelor comune. Un
element care asigur apropierea genurilor de pres este relatarea. A relata nseamn a povesti
ceva amnunit, detaliat; a expune, a istorisi [27, p. 912]. Cercettorii fenomenului mediatic
definesc relatarea ca gen jurnalistic, reieind din caracterul polivalent al acesteia. D. Ruti susine
c relatarea propune o expunere a faptelor, fr intenia de a le dezvolta ntr-un subiect i cu
scopul precis de a informa [102, p. 16], iar R. Blbie afirm c relatarea este o naraiune de mai
mare ntindere dect tirea, scris la persoana a III-a, referitor la fapte absolute reale [58, p. 101].
Datorit faptului c nmatriculeaz elemente specifice altor genuri de informare, relatarea se
situeaz la confluena dintre aceste genuri, moment identificat de S. Preda, care calific relatarea
drept un amestec de procedee jurnalistice, intersecie de genuri: tire, opinie, reportaj sau, mai
rar, interviu [92, p. 153]. Cercettorul susine c relatarea este un amestec de tire i reportaj,
care conine rigorile i libertatea de expresie ale ambelor genuri. Amestec de emoional i
intenional, relatarea nu se ndeprteaz niciodat de evocare i expresiv. Prezena eu-lui este strict
214

limitat [80, p. 152]. Aceeai idee o gsim i la C. F. Popescu care definete relatarea drept gen
jurnalistic specific presei tiprite, i numai ei, aflat la ntretierea mai multor drumuri care pornesc
de la tire ctre interviu, reportaj, grand reportaj, anchet, jurnalism de interpretare [89, p. 176].
Dac pentru M. Voirol relatarea este: mrturia unui ziarist aflat la faa locului [243, p. 51],
pentru C. D. MacDougall aceasta este: o poveste de a doua zi [217, p. 183], iar pentru C. F.
Popescu un loc geometric al genurilor de informare.
Relatarea, ca povestire descriptiv, aa cum au numit-o M. Brandl-Gherga i S. Petrior, se
regsete printre textele presei tiprite din diferite cmpuri evenimeniale. n cazul relatrii,
evenimentul nu devine povestire, adic unitile narative nu se ncheag ntr-o intrig. Ele se
articuleaz n text, uneori prin enumerare, nlocuind naraiunea, uneori chiar i descrierea [263].
Cercettorii mai adaug c, alteori, relatarea reconstituie evenimentul prin secvene descriptive,
deci ea este o povestire descriptiv, unde se ntlnesc fericit naraiunea i descrierea, o sintez
jurnalistic a celor dou principii estetice, mimesis i diegesis [263].
Un alt element care asigur apropierea genurilor de pres este interviul. Interviul, ntr-o
form mai extins sau mai comprimat, se regsete i n alte genuri, precum: reportajele,
sondajele, dialogul analitic. i aceasta datorit faptului c interviul este nu doar gen jurnalistic
autonom, ci i o metod de colectare a informaiilor.
Sondajul, de asemenea, evideniaz apropierile ntre structura genurilor. La fel ca interviul,
sondajele pot fi i gen jurnalistic, i metod de colectare a informaiilor. Sondajele reprezint o
form de stimulare direct a ideilor, utilizat ca argument n realizarea reportajelor, articolelor sau
analizelor.
Portretul specie care scoate n prim-plan identitatea clar a omului asigur i el
interferenele de genuri. Cele mai interesante portrete sunt considerate cele avnd n centrul
ateniei personalitatea indivizilor importani... [261] din realitatea cotidian, care, dei se atribuie
unui mediu anumit de trai sau aparin unui grup social, se deosebesc prin ceva de toate celelalte.
Portretul nu este o simpl descriere a biografiei unui individ i nici o interpretare a informaiilor
obinute despre acesta, ci, mai degrab, reprezint o expunere a informaiilor care contureaz
imaginea social a unui anumit personaj. Dei exist i ca gen jurnalistic autonom, portretele se
regsesc i ca elemente constitutive ale reportajului descriptiv, interviului biografic, schiei,
anchetei de personalitate etc. De remarcat faptul c jurnalitii realizeaz att portretele individuale
ale unor personaliti, ct i portretele colective ale unor grupuri sociale, ultimele prezentndu-se
deosebit de valoroase pentru jurnalismul social. M. Grigoryan consider c acest gen reprezint,
de fapt, o scurt biografie, care pune n eviden unul sau mai multe episoade interesante,

215

relevante, momente cruciale din viaa eroului. Articolele n care sunt prezentai oameni,
contemporanii notri, sunt deosebit de interesante i atrgtoare pentru cititori [39, p. 137].
n aceast categorie se include i investigaia de pres un tip de scriitur care cumuleaz
elemente i tehnici att din jurnalismul de informare, ct i din cel analitic, or, solicitnd un mod
analitic de abordare a problemei, ea utilizeaz tehnicile de redactare specifice jurnalismului de
informare. Jurnalismul de investigaie, n virtutea preocuprilor specifice, dispune la ora actual
de propria identitate ce-l deosebete de jurnalismul de informare i de el comentativ. n aceast
practic profesional se ncadreaz un numr din ce n ce mai mare de jurnaliti i de medii de
informare din lume [48, p. 7].
Naraiunea, de asemenea, genereaz interferene ntre genurile jurnalistice. Naraiunea este
un element constitutiv i al reportajului, i al foiletonului, i al comentariului. Dar, dac n reportaj
naraiunea este o form descriptiv a evenimentului n dinamica dezvoltrii sale, atunci n foileton
ea este utilizat pentru expunerea asocierilor, iar n comentariu pentru redarea argumentului
logic i promovarea unui punct de vedere asupra problemei. Mai mult, n comentariu vorbete
propria persoan a jurnalistului; n reportaj jurnalistul expune faptele, pe de o parte, n numele su
personal, iar, pe de alt parte, le expune prin vorbirea direct a personajelor evenimentului, pe
cnd n interviu jurnalistul dispare n umbra intervievatului. Astzi, n jurnalismul social ntlnim
mai multe tipuri de naraiune, printre care: naraiunea direct, naraiunea mixt i naraiunea prin
dialog.
Interpretarea, la fel, se ncadreaz n categoria elementelor care genereaz interferene ntre
genurile de pres. Interpretarea, ca spirit i ca metod, se regsete concomitent n majoritatea
genurilor analitice. Un articol, chiar dac ncearc s afieze o oarecare neutralitate fa de
faptele relatate, oricum pune n circuit interpretri sub form de explicaii i argumente.
Editorialul, care exprim o viziune comun a unui grup profesional, de asemenea, face interpretri
de grup, iar comentariul, prin interpretare, promoveaz deschis i explicit poziia jurnalistului n
raport cu problema abordat. Folosind interpretarea asociaiilor i disociaiilor de fapte i idei,
aceste genuri faciliteaz cititorului perceperea i desprinderea n mod mult mai pregnant a
concluziilor, atitudinilor i a gesturilor de angajare social a jurnalistului. Diferena ntre articol,
editorial i comentariu este cert, dar elementul care asigur unicitatea dintre ele este interpretarea
faptelor, ca metod de abordare, de argumentare sau de expunere a unei probleme. n acest
context, trebuie s menionm c nu sunt deloc rare cazurile cnd i n textele realizate n genuri
neutre se strecoar anumite interpretri sau opinii ale autorului, care se prezint ca un adaos la
coninutul informaiilor de baz. i aceasta pentru c delimitarea strict a informaiei de
interpretare este foarte dificil datorit faptului c nsi natura uman este subiectiv.
216

Aadar, teoria genurilor de pres ridic probleme eseniale pentru conceptualizarea


jurnalismului social i a practicilor operaionale utilizate n jurnalismul de informare i n cel
analitic. Practica jurnalistic, de asemenea, scoate n eviden unele fenomene deja afirmate,
precum i unele tendine noi care se nregistreaz tot mai frecvent n acest domeniu. Cercetarea
jurnalismului social, realizat n perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2015, n baza posturilor de
televiziune: Moldova 1, Publika TV i Jurnal TV, posturilor de radio: Radio Moldova Actualiti,
Radio Chiinu i Vocea Basarabiei, portalurilor de tiri: Noi.md, IPN.md i Ziarulnational.md i
publicaiilor periodice: Moldova Suveran, Timpul i Jurnal de Chiinu, ne-a oferit o viziune
clar asupra modului n care instituiile mass-mediei exploateaz genurile jurnalistice pentru
mediatizarea realitii sociale.
n ase luni de activitate instituiile mediatice menionate au produs 15 719 materiale
jurnalistice pe domeniul social, dintre care:
- tiri 10 548;
- interviuri 113;
- reportaje 4 463;
- materiale analitice 595.
Dintre acestea, 5 355 de materiale au fost puse n circuitul informaional de ctre posturile
TV, fluxul informaional al crora a inclus:
- tiri 3 302, ceea ce constituie circa 62 % din produsul televizat total;
- interviuri 6, ceea ce constituie nici un procent din produsul televizat total;
- reportaje 2 047, ceea ce constituie circa 38 % din produsul televizat total (Figura A5.1).
Menionm c n aceast perioad niciunul dintre posturile de televiziune analizate nu a
inclus n produsul su generalist materiale analitice. Acest tip de materiale se regsete, prioritar,
n emisiunile specializate pe domeniul social sau n emisiunile analitice care dezbat anumite
probleme, fenomene, procese sau tendine sociale.
Posturile de radio au transmis n acest timp:
- tiri 1 966, ceea ce constituie 51 % din produsul radiofonic total pe domeniul social;
- reportaje 1 882, ceea ce constituie 49 % din produsul radiofonic total (Figura A5.2).
Iese n eviden faptul c produsul radiofonic total, la fel ca i cel de televiziune, n aceast
perioad nu a difuzat niciun material analitic. Mai mult, acest produs mediatic nu a coninut nici
interviuri, toate interveniile interlocutorilor fiind ncorporate ca elemente constitutive n tirile i
n reportajele difuzate.
Produsul total pe domeniul social, difuzat de ziarele analizate, a inclus 1 667 de materiale:
- tiri 918, ceea ce constituie 55 %;
217

- interviuri 52, ceea ce constituie 3 %;


- reportaje 329, ceea ce constituie 20 %;
- editoriale 109, ceea ce constituie 7 %;
- materiale analitice 259, ceea ce constituie 15% din produsul total (Figura A5.3).
Spre deosebire de produsul pe domeniul social difuzat n aceast perioad de ctre mediile
audiovizuale, cel pus n circuitul informaional de ctre publicaiile periodice analizate a inclus i
materiale analitice n numr total de 368 de materiale, ceea ce constituie circa 1/4 din fluxul total.
Acest lucru poate fi explicat prin faptul c presa tiprit, datorit periodicitii sale, relativ reduse,
pune accentul pe jurnalismul analitic, funcia de interpretare fiind prioritar pentru publicaiile
periodice contemporane. Menionm c includerea editorialelor ntr-o categorie aparte, cu toate c
i ele sunt materiale analitice, a fost dictat de importana acestui gen care, spre deosebire de
comentariu, articol, analiz, etc., exprim poziia ntregului colectiv redacional n raport cu
problemele analizate. Or, anume editorialele scot n eviden i permit identificarea filosofiei
sociale, a poziiei i a atitudinii civice a publicaiei fa de tendinele, procesele i fenomenele pe
care le abordeaz mediatic. Editorialele, mai mult ca oricare alt gen jurnalistic, permit
cercettorilor s evalueze gradul de obiectivitate a tratrii mediatice a problemelor sociale i
calitatea interpretrii realitii sociale pe care o propune cititorului o publicaie sau alta.
n perioada menionat, portalurile au difuzat 4 849 de materiale, dintre care:
- tiri 4 362, ceea ce constituie 90 % din produsul total pe domeniul social;
- interviuri 55, ceea ce constituie 1 % din produsul total pe domeniul social;
- reportaje 205, ceea ce constituie 4 % din produsul total pe domeniul social;
- materiale analitice 227, care constituie 5 % din produsul total (Figura A5.4). Observm
c portalurile de tiri, dei dau prioritate jurnalismului de informare, produc i materiale analitice.
Acest lucru poate fi explicat prin tendina portalurilor de a-i extinde auditoriul, pe de o parte, iar,
pe de alt parte, prin intensificarea fenomenului de convergen, care a influenat, fr excepie,
toate elementele sistemului mediatic i care se face tot mai simit n mass-media contemporan.
Analiza cantitativ a fluxului informaional general demonstreaz faptul c cel mai frecvent
gen jurnalistic utilizat este tirea. Cele mai multe tiri sociale au fost puse n circuitul
informaional prin intermediul portalurilor, fiecare portal zilnic producnd circa 20 de materiale de
acest fel. Jurnalismul de televiziune se situeaz pe poziia a doua, iar jurnalismul radio pe a treia
poziie. Menionm c n audiovizual tirile intr ntr-o competiie acerb cu reportajele, ultimele
deseori prevalnd din punct de vedere numeric. Pe a patra poziie se situeaz ziarele, care au
produs cele mai puine tiri. Cercetarea a scos n eviden faptul c numrul de tiri publicate ntro ediie depinde de periodicitatea publicaiei. Astfel, cotidienele, n comparaie cu sptmnalele,
218

produc mai multe tiri. Aceast tendin se datoreaz, nti de toate, competiiei existente ntre
elementele sistemului mass-mediei de a furniza consumatorului ct mai operativ informaia
competiie n care cotidienele, volens nolens, sunt atrase. Apoi, i pentru c funcia de baz a unui
cotidian, spre deosebire de sptmnal, este cea de informare. Cotidienele, care concureaz pentru
atenia consumatorului cu portalurile de tiri, radioul i televiziunea, i ajusteaz mesajul lor la
condiiile pieei informaionale, cooptnd anumite tehnici de realizare i forme de expresie a
materialelor, specifice ntr-o msur mai mare altor elemente ale sistemului mass-mediei.
Analiza a demonstrat existena unei diferene izbitoare ntre tirile din presa tiprit i cele
din audiovizual sau din on-line. Astfel, tirile clasice, care predomin n audiovizual, n ziare se
regsesc ntr-un numr redus. Ele, de obicei, sunt preluate de la diverse agenii sau portaluri i sunt
amplasate n rubrici speciale. Majoritatea ns reprezint tiri desfurate, semnate de autor.
Elementul descriptiv, concentrat, de obicei, n alineatul al doilea, este determinant pentru acest tip
de tiri, la fel ca numrul mare de surse utilizate. Exist ns tiri care doar relateaz despre un
eveniment, fr a utiliza vreo surs. Specifice, ndeosebi pentru sptmnale, tirile desfurate
comport modificri conceptuale care uneori le apropie fie de reportaje, fie de relatare.
Reportajul, dei, per ansamblu, cedeaz numeric n faa tirii, se bucur de atenia sporit a
jurnalitilor din audiovizual. Astfel, posturile Moldova 1 i Jurnal TV au pus n circuit un numr
aproximativ egal de tiri i de reportaje, pe cnd la Publika TV, dat fiind faptul c este un post de
tiri, doar o treime din produsul total sunt reportaje.
Posturile de radio au produs i au difuzat n total 1 882 de reportaje: Radio Moldova
Actualiti 775; Vocea Basarabiei 749, iar Radio Chiinu 358. Numrul reportajelor
difuzate de posturile Radio Moldova Actualiti i Vocea Basarabiei n perioada cercetat l-a
depit pe cel al tirilor, pe cnd numrul reportajelor care au fost pus n circuit de Radio Chiinu
este de dou ori mai mic dect cel al tirilor.
Constatm c majoritatea reportajelor din audiovizual sunt informative, axate pe evenimente
de actualitate, arhitectonica acestora fiind clasic. Dei mai rar, n audiovizual, alturi de
reportajele informative, apar i reportaje de atmosfer. Acestea, graie elementelor de decor i
detaliilor descriptive, cel mai bine sensibilizeaz consumatorul, de aceea ele sunt pe larg utilizate
n campaniile de socializare.
Chiar dac mult mai modest dect audiovizualul, publicaiile periodice, de asemenea, produc
reportaje, cele mai multe fiind publicate n paginile sptmnalelor. n timp ce cotidienele public,
n special reportaje informative, tipologia reportajelor care apar n sptmnale este foarte variat.
Cele mai multe la numr sunt reportajele atemporale care mediatizeaz problemele sociale cu un
potenial de interes permanent: narcomanie, beie, suicid, trafic uman, xenofobie, omaj etc.
219

n perioada cercetat din ziare nu au lipsit nici reportajele-magazin. Cele mai multe
materiale de acest fel au reflectat tendinele specifice unor anumite medii sociale,
evenimentele ce se produc numai n acele regiuni sau problemele cu care se confrunt anumite
categorii sociale. Ele au reflectat, prioritar, evenimentele din viaa minoritilor naionale i a
confesiunilor religioase.
Publicaiile periodice cercetate au produs, de asemenea, reportaje relocalizate. Acestea, dei
sunt consacrate unor evenimente de actualitate, abordeaz, n paralel, i anumite
evenimente istorice, deoarece personajele principale au trit sau au fost implicate n
evenimente de amploare din trecut. Reportajele relocalizate cercetate au abordat problemele
veteranilor de rzboi, persoanelor deportate, disidenilor politici, sportivilor, muzicienilor i
actorilor.
Ceea ce deosebete n profunzime reportajul din presa tiprit de cel din radio, TV sau
on-line este elementul analitic. n perioada cercetat, n presa tiprit au aprut mai multe
tipuri de reportaje analitice, printre care:
- reportajul de interpretare. Acest tip de reportaj se concentreaz, n special pe analiza i
expunerea cauzelor fenomenului, problemei sau ale evenimentului mediatizat, prezentarea
propriu-zis a evoluiei acestora fiind nsoit de comentariile personajelor principale sau chiar
ale jurnalistului. Caracteristicile reportajului analitic deriv din atenia sporit, acordat
documentrii din surse istorice i enciclopedice, precum i din abordarea personalizat
accentuat a actorilor implicai n eveniment sau n problem;
- reportajul-ecou sau de urmrire. Acest tip de reportaj se concentreaz, n special, pe
evenimentele sau pe problemele care s-au consumat recent i ajut la stabilirea anumitor
concluzii asupra acestora. n perioada cercetat, toate cele trei publicaii periodice au
publicat reportaje-ecou n care au fost abordate alegerile locale;
- reportajul-anchet. Acest tip de reportaj se concentreaz, n special pe problemele
sociale. Prin subiectul su de reflecie i prin tehnicile pe care le utiliz eaz jurnalistul,
reportajul-anchet se apropie foarte mult de jurnalismul de investigaie. Cele mai multe i
mai reuite materiale de acest fel au fost publicate, n perioada cercetat, n ziarul Timpul.
Jurnalismul on-line, spre deosebire de cel audiovizual i chiar cel din presa tiprit, foarte
rar apeleaz la reportaj pentru reflectarea realitii sociale. Numrul redus de reportaje n on-line
este cauzat, considerm noi, nti de toate, de tendina de a furniza ct mai operativ posibil
materialul, iar realizarea unui reportaj solicit mai mult timp i mai mult efort jurnalistic. Apoi,
acest lucru este cauzat i de faptul c publicul-int al acestui segment mediatic i rezerv puin
timp pentru a consulta presa, or, prefer s afle despre ultimele evenimente ntr-un interval
220

restrns de timp. Aceste preferine determin jurnalitii din on-line s reflecte realitatea prin
reportajele de actualitate texte reduse ca volum, lizibile i uor asimilabile. Reportajul de
actualitate corespunde formei tradiionale a reportajului, ns limitele de timp n care se nscrie
producerea lui sunt relativ mici. Chiar dac reporterul are posibilitatea s reflecte preistoria
unui eveniment, el se axeaz prioritar pe ceea ce se petrece astzi.
Cel mai rar gen utilizat n jurnalismul de informare este interviul. Acest lucru se ntmpl,
deoarece n audiovizual interviul ca gen foarte rar este inclus n buletinele de tiri i n jurnalele
radiotelevizate, iar n presa tiprit cele mai multe interviurilor sunt pe teme politice sau au o
profund conotaie politic i nu se ncadreaz n categoria jurnalismului social. Interviurile
sociale, alturi de materialele cu caracter analitic, sunt exploatate destul de frecvent n emisiunile
specializate pe domeniul social.
Analiza a demonstrat faptul c, alturi de genurile informative menionate, ziarele cercetate
au publicat, dei sporadic, i relatri, i portrete sociale, i sondaje. Rezultatele sondajelor
publicate n mass-media pot fi interesante prin problema pus n discuie, precum i prin modul n
care sunt prezentate datele produse de sondaje, de aceea simpla expunere a lor nu este suficient.
Informaiile privind rezultatele sondajelor solicit o form de expresie dinamic i atractiv.
Tradiionala prezentare a acestora prin bare sau cercuri de structur n publicaiile periodice, n
emisiunile televizate sau pe portalurile de tiri este oarecum stereotip i nu suscit interesul
publicului, dimpotriv, publicul le trece cu vederea, iar impactul unor asemenea informaii este
aproape nul. Aadar, modul de prezentare a rezultatelor sondajelor, precum i contextele mediatice
n care acestea sunt amplasate nu sunt mai puin importante dect coninutul propriu-zis al
sondajelor. Doar cumulate, acestea pot constitui formula optimal ce asigur eficiena activitii de
msurare sociologic a evoluiei problemelor i fenomenelor sociale.
n perioada cercetat, genurile analitice, n contrariu cu cele informative, au aprut ntr-un
numr mult mai mic. Acest lucru se explic prin faptul c buletinele de tiri din audiovizual nu
includ materiale de acest gen, ele fiind utilizate pe larg n emisiunile specializate, iar opiniile sau
comentariile participanilor sau ale martorilor la eveniment se regsesc ca elemente constitutive
ale tirilor i reportajelor.
n perioada cercetat, portalurile de tiri au afiat 227 de materiale analitice din totalul de 4
362, pe locul nti situndu-se, dup cum e i firesc, portalul ageniei IPN IPN.md, pe al doilea
cel al publicaiei periodice Ziarul Naional Ziarulnaional.md i pe al treilea portalul de tiri
Noi.md. Cele mai des folosite genuri analitice n jurnalismul on-line sunt analiza i comentariul.
i n presa tiprit materialele de opinie i comentative, n comparaie cu cele informative,
sunt mai puine la numr. Numrul redus de materiale analitice pe domeniul social n presa tiprit
221

se explic, n primul rnd, prin faptul c realizarea acestora solicit eforturi mai mari i timp mai
mult condiii care, de cele mai multe ori, lipsesc n mass-media, de aceea jurnalitii opteaz
pentru genurile informative, pe care le completeaz cu comentarii, opinii i chiar elemente
analitice. Astfel apar genurile convergente, precum: tirile desfurate, reportajele analitice,
interviurile de problem etc.
n al doilea rnd, aceast situaie este determinat i de interesul sporit al managerilor din
presa tiprit pentru evenimentele i problemele din domeniul politic care, prioritar, devin subiecte
pentru editoriale, comentarii i analize, ocup un spaiu mult mai mare n comparaie cu alte tipuri
de evenimente i sunt amplasate pe primele pagini.
De menionat faptul c numrul de materiale analitice este direct proporional cu volumul
publicaiilor periodice i invers proporional cu periodicitatea acestora, or, cu ct volumul ziarelor
este mai mare, iar frecvena apariiei mai mic, cu att numrul de materiale analitice este mai
mare. Dovad a acestui fapt sunt publicaiile periodice analizate: n cotidianul Moldova Suveran
ponderea materialelor analitice n produsul total este de 6 la sut, iar n sptmnalele Timpul i
Jurnal de Chiinu 23 la sut i, respectiv, 19 la sut.
Analiza a demonstrat faptul c n ziare, cele mai numeroase materiale analitice sunt
articolele axate pe diverse probleme sociale, urmate de editoriale. De menionat faptul c unele
ediii, contrar tradiiei presei autohtone, apar cu cte dou editoriale. Numrul de editoriale ntr-o
ediie de ziar depinde de consistena evenimentelor sociale n perioada mediatizat i de amploarea
acestora.
Nu sunt rare nici investigaiile de pres pe domeniul social, cele mai multe dintre care au
aprut n ziarul Timpul. Diversificarea i amploarea problemelor sociale a dezvoltat o nou
direcie de activitate a presei tiprite investigaia social care, impunnd o abordare critic a
realitii sociale, a cumulat caracteristici specifice unor profesii din domeniul dreptului.
Cel mai rar gen analitic de pres utilizat n jurnalismul social s-au dovedit a fi comentariile,
deoarece cele mai multe dintre ele, ca n cazul interviurilor, sunt pe domeniul politic sau au o
profund conotaie politic. Cele mai multe comentarii pe domeniul social au fost publicate n
ziarul Moldova Suveran 34, pe locul al doilea se situeaz Timpul cu 11 comentarii, urmat de
Jurnal de Chiinu cu doar 5 comentarii.
Realitatea social contemporan, graie complexitii sale, solicit o abordare complex i
multiaspectual, ce poate fi realizat de jurnalitii care, de rnd cu abilitile profesionale, posed
o anumit cultur general, anumite cunotine n acest domeniu i experien de via. Aceste
cerine profesionale au condus la apariia n jurnalismul autohton a unei pleiade de jurnaliti,
specializai pe domeniul social. n audiovizualul naional, printre cei mai binecunoscui tiriti
222

specializai pe acest domeniu se numr: Ana Bejenari, Cristina Gavriliuc postul de televiziune
Moldova 1; Natalia Ixari, Diana Istrati Radio Moldova Actualiti; Stela Dnil, Sergiu
Niculi postul de televiziune TV 7; Victoria Criucova, Maria Dimine postul de televiziune
Publika TV; Tatiana Burc, Ion Anuca postul de televiziune Naional 4; iar printre autorii de
programe specializate pe domeniul social se numr: Silvia Cru, Tamara Anii postul de
televiziune Moldova 1; Svetlana Srbu, Alina Chiriac-Ivacu Radio Moldova Actualiti;
Vadim Stngaciu, Vitalie Dogaru postul de televiziune Publika TV; Dana Vizitiu, Dorina
Cojocaru postul de televiziune Jurnal TV etc.
n presa tiprit naional, cele mai multe i mai reuite articole i analize din i despre
fenomenele i problemele sociale autohtone sunt semnate de ctre: Carolina Chirilescu, Nina
Neculce, Svetlana Corobceanu, Victoria Popa ziarul Jurnal de Chiinu; Ilie Onceanu, Doina
Stimpovschii, Doina Grecu, Natalia Munteanu, Virginia Nica ziarul Adevrul Moldova; Dorin
Galben, Lia Ciutac, Victoria Colesnic ziarul Timpul; Galina Munteanu, Stela Mihailovici,
Victoria Bort Ziarul Naional; Vsevolod Ciornei ziarul Sptmna, iar cele mai reuite
investigaii jurnalistice pe acest domeniu sunt realizate de ctre Pavel Pdurari ziarul Timpul;
Alina Radu Ziarul de Gard, precum i de ctre jurnalitii: Cornelia Cozonac, Victoria Dodon,
Anastasia Nani, Polina Cupcea, Victor Moneag Centrul de Investigaii Jurnalistice.
Cercetarea n cauz a scos n eviden faptul c, pentru realizarea materialelor jurnalistice
despre fenomenele i problemele sociale, jurnalitii autohtoni aplic mai multe metode de
cunoatere a realitii, cea mai rspndit fiind analiza, care presupune dezmembrarea mintal a
unor situaii sau fenomene, descompunerea lor n pri sau elemente constitutive. Aceast metod
se aplic pe larg la disecarea i nelegerea problemelor sociale majore, a situaiilor de criz care
pot afecta un domeniu sau chiar ntreg sistemul social.
O alt metod este sinteza, care reprezint conexiunea mintal de elemente individuale i
reconstruirea viziunii de ansamblu asupra unor situaii sau fenomene. Sinteza permite trecerea de
la particular la general, de la simplu la compus, pentru a ajunge la generalizri i la reconstruirea
integral a evenimentelor. Ea se aplic pentru mediatizarea final a evenimentelor ncheiate sau a
problemelor rezolvate.
Totodat, n jurnalismul social autohton se utilizeaz pe larg abstractizarea i concretizarea
situaiilor. Dac prin abstractizare se identific i se desprind anumite caracteristici ale
evenimentului i ale unor relaii care s-au stabilit ntre actorii implicai n eveniment, prin
concretizare se realizeaz legarea generalului de experiena senzorial i trecerea de la general la
particular.

223

Modelarea este o alt metod pe care jurnalitii moldoveni o aplic pe larg pentru evaluarea
realitii sociale. Modelarea este operaia de nlocuire, n procesul de abordare mediatic, a unor
situaii i probleme concrete cu altele analogice, dar mai simple ca form i coninut, pentru a
putea oferi interpretri, explicaii i argumente asupra unor tendine sau stri de lucruri i a putea
contura i deduce unele perspective de evaluare a acestora.
De rnd cu metodele deja menionate, n jurnalismul social autohton se utilizeaz metoda
induciei i cea a deduciei. Deducia presupune tranziia n procesul de abordare a realitii sociale
de la general la particular i individual, iar inducia, n contrariu, este tranziia de la particular la
general.
Specificitatea cunoaterii jurnalistice rezid, prin nsi natura sa, n caracterul sintetic al
acesteia, care rezult din interaciunea dintre modalitile tiinifice, literare i empirice, pe care se
bazeaz procesul de cunoatere a lumii sociale. n activitatea jurnalistic, ca n cea teoreticotiinific, de o importan major este abilitatea de utilizare a metodelor general-teoretice de
cunoatere, care includ analiza i sinteza, abstractizarea i concretizarea, modelarea, inducia i
deducia, comparaia i analogia [150, p. 42]. Aceste metode formeaz un sistem de tehnici de
cunoatere a fenomenelor realitii, prin aplicarea crora jurnalistul nelege particularitile i
caracteristicile eseniale ale fenomenului, dezvluie natura acestuia, legitile lui de funcionare i
dezvoltare, de comunicare i relaionare cu alte fenomene [140, p. 9].
Metodele de cunoatere sunt instrumente de acumulare a cunotinelor generale n care se
conin toate informaiile necesare pentru reflectarea evenimentelor, fenomenelor i proceselor care
devin subiect de reflecie a jurnalistului. Ele echipeaz jurnalistul cu suficiente cunotine necesare
pentru evaluarea i abordarea realitii sociale i influeneaz deciziile lui privind forma de
expresie/genul n care va fi mediatizat un eveniment sau altul.
5. 2. Standarde deontologice n jurnalismul social
Calitatea jurnalismului social nu este o problem de bran, ci a ntregii societi, or, tocmai
calitatea serviciilor mediatice prestate este criteriul de msurare a credibilitii mass-mediei i
punctul de atracie pentru consumatorul de produse mediatice. Jurnalismul social i atinge scopul
atunci cnd exist un grad ct mai mare de obiectivitate, expresie care cuprinde recunoaterea
factorului subiectiv specific oricrei activiti umane, impunnd ns un standard, adic un set de
reguli [80, p. 199]. Standardele etice, dei au un caracter meritoriu, sunt acceptate benevol de
ctre membrii organizaiilor profesionale, devenind importante instrumente de autoreglementare.
Etica profesional este determinat de particularitile unor profesii, de interesele corporative, de
cultura profesional etc. Oamenii ce ndeplinesc funcii profesionale similare sau identice i
224

elaboreaz tradiii specifice i se unesc n baza unor principii de solidaritate profesional ca s


pstreze valorile asumate n domeniul respectiv i s perpetueze reputaia grupei profesionale
date [22, p. 155]. Factorul barometric al calitii jurnalismului social este deontologia jurnalistic
moralitatea modalitilor de abordare a problemelor sociale i a practicilor operaionale de reflectare
a acestora, precum i responsabilitatea social a jurnalitilor, n particular, i a instituiilor de pres, n
general.
Deontologia jurnalistic reprezint un set de norme i principii meritorii, menite s orienteze
aciunea i comportamentul profesional al jurnalitilor n situaiile nestandarde, nereglementate din
punctul de vedere al normelor de drept, n situaiile de excepie. S-ar prea c deontologia
jurnalistic a fost conceput ca un corsaj pentru cei mai rsfai jurnaliti, care au tiut s
nsueasc mai mult dect bine faimosul prim-amendament american despre libertatea cuvntului
i a presei. Deontologia jurnalistic se impune astfel ca o contrapondere pasiunii profesionale de a
spune tot, inclusiv fapte i argumente incontrolabile, pentru aceasta fiind bune toate tehnologiile
de colectare a informaiei [68, p. 189].
Responsabilitatea, ca dimensiune a personalitii, reprezint un anumit comportament
intenionat care contribuie la realizarea obligaiilor sociale, profesionale i care este orientat spre
promovarea valorilor sociale i profesionale. Responsabilitatea se coreleaz cu valori i atitudini,
valorile determinnd cile i direciile posibile de evoluie optim a actului de creaie. Alturi de
miestria de creaie/profesional, a face jurnalism nseamn a-i asuma responsabilitatea fa de
publicul pentru care scrii. nseamn a adera la nite valori i norme profesionale [47, p. 68].
Astfel, responsabilitatea devine dimensiune comportamental impus jurnalistului de activitatea
lui profesional. Ca dimensiune comportamental pe care jurnalistul i-o nsuete liber i
contient, responsabilitatea nsi devine valoare.
Conform Principiilor internaionale ale eticii profesionale a jurnalistului: Informaia n
jurnalism este (...) un bun social. Aceasta nseamn c ziaristul este responsabil de informaia pe
care o transmite. El este responsabil nu doar n faa celor care controleaz mijloacele de informare
n mas, ci i n faa ntregii societi, innd cont de spectrul diferitor interese sociale.
Responsabilitatea social a ziaristului cere ca el, n orice mprejurare, s acioneze n conformitate
cu propriul concept moral [94]. Principiul respectiv reprezint cea mai simpl i mai accesibil
definiie a responsabilitii sociale a omului de pres. Din ideea central a conceptului informaia
este un bun social deriv responsabilitatea profesional a jurnalistului.
Conceptul responsabilitii sociale a jurnalitilor a devenit, n ultimul timp, obiect al mai
multor discuii i dezbateri publice, problema central a crora este modul n care acest concept ar
trebui s se realizeze n practica jurnalistic a unei societi n tranziie. i aceasta din motivul c
225

principiile bazice, funcionale i etice ale jurnalismului social, ntr-un fel sunt evidente i pe
nelesul tuturor, ns, totodat, sunt interpretate diferit.
Interesul pentru aspectul etic al activitii jurnalistice este determinat de situaia actual n
sfera industriei mediatice, trasat de o expansiune fr precedent a comercialului, condiii n care
se insist tot mai mult pe valorizarea perceptelor de autoresponsabilizare. Jurnalismul este o
munc de creaie care, la modul general, nu poate fi supus unor reglementri stricte, deoarece
arta adevrat este realizat doar n contextul libertii de expresie... [18, p. 262]. n acest sens,
Constituia Republicii Moldova garanteaz libertatea de exprimare pentru toate persoanele care
exercit funcia de jurnalist, dar acolo unde exist libertatea de exprimare se profileaz i
responsabilitatea pentru activitatea prestat. Totodat, articolul 10, aliniat 2 al Conveniei pentru
Aprarea Drepturilor Omului i a Libertilor Fundamentale admite restrngeri n exercitarea
dreptului la libera exprimare, ca msuri necesare ntr-o societate democratic pentru protecia
sntii i a moralei [268].
n viziunea lui G. Clifford arta i etica nu sunt categorii care se exclud reciproc,
impunndu-se conceperea unei politici care s fie fidel aspiraiilor talentului creator, fr s
nele ateptrile morale ale publicului [18, p. 262]. ntr-o accepiune general, responsabilitatea
profesional reprezint capacitatea jurnalistului de a rspunde pentru propriile aciuni. i dac
libertatea semnific dreptul de a spune, responsabilitatea este categoria etic care l ghideaz din
interior pe jurnalist. ntr-un cadru democratic, libertatea i responsabilitatea se afl n relaie de
interdependen, cci doar n cazul existenei libertii de exprimare, de aciune, de alegere a
temei, a evenimentelor i a eroilor se poate profila i responsabilitatea pentru modalitatea de
reflectare a evenimentelor, pentru strategiile aplicate n colectarea informaiei i pentru tehnicile
de prezentare a acestor probleme. n contextul dat, anume moralitatea sistemul de valori al
jurnalistului este acel catalizator care stabilete prioritile activitii jurnalistice ca serviciu
social public. Lund n calcul fora jurnalismului social, activitile jurnalistice pe principii
deontologice se prezint ca un exerciiu adecvat i util.
Att timp ct activitatea mass-mediei are importante funcii sociale, fiind organizat ntr-un
sistem ce satisface anumite cerine sociale, problema respectrii principiilor deontologice rmne
a fi una principial, pentru c principiul esenial al societii democratice este de a presta
publicului o informaie veridic i de nalt calitate [68, p. 204]. ns a impune respectarea cu
strictee a acestora, n lipsa unui ablon etic, este un lucru ireal, or, nicio situaie n jurnalismul
social nu seamn ntru totul cu alta. De aceea, aplicarea corect a principiilor deontologice
depinde, n mare msur, de modul cum fiecare jurnalist apreciaz i analizeaz un anumit caz,
raportndu-l la standardele profesionale, precum i de responsabilitatea lui pentru efectele
226

materialului su. Nici sursa i nici consumatorul nu dau sens informaiilor, ci doar jurnalistul. n
aceast legitimitate, pe care o ofer informaiilor jurnalistul, rezid rolul principal al profesiei de
jurnalist ca intermediar, pe care astzi muli ar vrea s-o reduc la minimum, chiar s-o nege
complet sub pretextul democraiei directe. Jurnalistul, la fel ca politicianul sau omul de tiin,
posibil s nu aib ntotdeauna dreptate, dar anume el este acel care, prin semntura sa, confer
legitimitate informaiilor de pres [138, p. 27].
Pentru a-i menine n continuare statutul su tradiional, mass-media trebuie s-i
elaboreze autoreglementri, s le fac publice i, ceea ce este mai important, s le urmeze cu
strictee, n mod responsabil, spre beneficiul tuturor... Doar n asemenea situaie va disprea
necesitatea reglementrilor pentru mass-media, reprezentri care nu ntotdeauna conduc la
rezultatul pentru care au fost gndite [69, pp. 150-151]. Responsabilitatea social a jurnalistului
se bazeaz pe trei planuri morale: latura profesional, aspectul civic i latura uman, cci cele mai
dificile probleme profesionale implic anume luarea unei hotrri cu privire la care dintre aceste
trei planuri au prioritate atunci cnd ele se afl n conflict. Tocmai pentru c respectarea
principiilor deontologice nu ntotdeauna se face n funcie de aceste trei componente i apar
situaiile de risc, care nu doar pun n dificultate activitatea nemijlocit a jurnalistului, ci i
submineaz credibilitatea instituiei mediatice.
Deontologia se gsete la dou niveluri: fundamental i cotidian. Deontologia cotidian este
obiectul de studiu al comisiilor de etic sau al consiliilor de pres, care trebuie s aib un statut
foarte clar i mputerniciri reale de a monitoriza i de a aplica sanciuni, n caz de necesitate,
jurnalitilor, n particular, i instituiilor mediatice, n general. Deontologia fundamental vizeaz
principiile care asigur baza conceptual a codurilor deontologice i trebuie s fie permanent n
vizorul specialitilor din domeniu, tocmai pentru a asigura aplicabilitatea i corectitudinea acestora
n corespundere cu noile fenomene i tendine sociale i mediatice.
Activitile jurnalistice, pentru a finaliza cu materiale de calitate, trebuie s ntruneasc
anumite condiii de principiu. Prima condiie pentru realizarea unui produs jurnalistic de calitate
este asigurarea acurateei informaiilor, care impune ca informaiile s fie puse n circuit ntr-o
manier onest, echilibrat i numai dup ce au fost fcute demersuri pentru verificarea lor [19].
Codul deontologic al jurnalitilor din Republica Moldova, principiul 2.2, recomand jurnalitilor
s solicite opinia tuturor prilor relevante pentru subiect condiie fr de care nu poate fi
asigurat calitatea produselor mediatice.
Cea de-a doua condiie este verificarea faptelor i a soliditii surselor. Conform principiului
2.5 al aceluiai Cod, jurnalistul verific, de regul, informaiile din dou surse independente una
de alta i public doar acele informaii despre care are convingerea c sunt veridice.
227

Cea de-a treia condiie este separarea faptelor de opinii. Informarea corect a publicului
impune s se fac o distincie clar ntre fapte i opinii, or, prezentarea opiniilor anumitor actori
implicai n problem drept un fapt mplinit poate aduce grave prejudicii nu doar persoanelor
afectate de aceast problem, ci i ntregii societi. Nedelimitarea faptelor de opinii poate
modifica percepiile sociale n raport cu problema mediatizat i astfel poate genera aciuni i
comportamente sociale deviante. La fel de important este problema delimitrii opiniei personale a
jurnalistului de expunerea propriu-zis a problemei. Se impune, n acest context, un alt aspect
esenial: separarea faptului jurnalistic de informaiile de natur comercial. Este obligatorie
separarea clar a produselor jurnalistice de cele realizate n scop publicitar. Materialele n scop
publicitar sunt marcate distinct i sunt prezentate astfel nct s nu poat fi confundate cu cele
jurnalistice [19].
Urmtoarea condiie este corectarea erorilor i dreptul la replic. Dreptul la replic este unul
de principiu n jurnalismul social, or, punnd n corelaie faptele umane i fcndu-le publice,
jurnalistul i asum responsabilitatea pentru efectele pe care le va genera scriitura lui de pres.
Caracterul incert i plurivalent al problemelor sociale nu ntotdeauna poate fi redat integral n
materialele jurnalistice fie din lips de timp, fie din necunoaterea subiectului. Astfel de omiteri
sau scpri afecteaz calitatea produsului jurnalistic, iar uneori chiar denatureaz realitatea. n
aceste condiii, corectarea erorii este un imperativ al jurnalistului care are datoria s corecteze
erorile factuale n cel mai scurt timp, publicnd erate sau rectificri [19]. Conform principiului
2.12 al Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova, jurnalistul respect principiul
potrivit cruia, orice persoan vizat direct ntr-un material are dreptul la replic. Dreptul la
replic este asigurat doar dac face referiri la fapte concrete din materialul vizat, are dimensiuni
rezonabile, nu aduce acuzaii unei tere pri i este formulat n termeni deceni.
Cea de-a cincea condiie se refer la integritatea jurnalistului i a actului su jurnalistic.
Codul deontologic al jurnalitilor din Republica Moldova, principiul 5.1, stipuleaz: Jurnalistul
nu accept cadouri n bani, n natur sau orice alte avantaje care i sunt oferite pentru influenarea
actului jurnalistic [19]. Este un principiu fundamental care d valoare tuturor activitilor
jurnalistice. Identitatea profesional i statutul social al jurnalistului impun obligativitatea de a
separa activitile editoriale de cele private, politice sau economice i de a nu folosi n interes
personal informaia obinut n virtutea exercitrii profesiei.
Deseori, conceptul de responsabilitate social este interpretat pragmatic, fapt care i are
originea n principiul 3 al Principiilor internaionale ale eticii profesionale a jurnalistului,
conform cruia: responsabilitatea social a ziaristului cere ca el, n orice mprejurare, s acioneze
n conformitate cu propriul concept moral [94] i care las suficient spaiu de manevr,
228

interpretri i, spre regret, justificri. Interpretarea pragmatic are la baz ideea c


responsabilitatea social a jurnalitilor deriv din scopul final al aciunilor promovate, iar
implicarea direct a jurnalistului n mesajul pe care l transmite publicului este considerat drept o
datorie a lor. Pe de o parte, aceast interpretare corespunde prevederii ultimei presupoziii a
principiului 3 al documentului de la Paris ziaristul procedeaz n conformitate cu propriile
concepte despre etic, pe de alta, contravine primei presupoziii din acelai principiu 3, care
stipuleaz c informaia este un bun social [94]. Deoarece, conform acestui concept,
responsabilitatea social a jurnalistului este determinat, n primul rnd, de scopul final al aciunii
promovate, jurnalistul trebuie s dispun de garania c ideea pentru care el pledeaz este cea mai
bun pentru toate categoriile sociale. Principiul scopul final ca determinant pentru
responsabilitatea social are dreptul la existen, alturi de conceptul informaia este un bun
social i este valabil doar pentru un numr limitat de situaii, care cuprinde, n special,
necesitile general-umane.
O alt interpretare asupra conceptului de responsabilitate social, n contradicie cu prima,
presupune neamestecul, sub nicio form, al jurnalistului n mesajul difuzat. Dominic Volton
susine: Jurnalistul nu trebuie s fie prietenul nici al ceteanului, nici al autoritilor, nici al
judectorului. n caz contrar, el i va pierde credibilitatea i va pierde ncrederea publicului su,
fr de care el nu poate fi liber i care, n cele din urm, reprezint singura surs real de
legitimitate a lui. El trebuie s lupte pe dou fronturi. mpotriva puterilor, a influenei i lobby-ului
acestora care doresc fie s verifice informaiile, fie s le produc ei nii. i mpotriva
beneficiarilor de informaie care, n cele mai multe cazuri, nu sunt dispui s asculte ceea ce este
contrar alegerii lor [138, p. 27].
Aceeai idee a fost fcut public n anul 2003, de jurnalistul Ion Bunduchi, la acel moment
director al postului municipal de radio Antena C, care afirma ntr-o dezbatere public pe acest
subiect c ziaristul nu trebuie s lupte pentru viitorul luminos ori mpotriva srciei i corupiei.
Ziaristul nu trebuie s lupte pentru democraie. A informa obiectiv, veridic i complet deja
nseamn o lupt pentru viitorul luminos, pentru democraie, mpotriva srciei i corupiei.
Ziaristul nu este politician, nu este judector, nu este mecenat. A informa obiectiv, veridic i
complet nseamn politic judicioas, nseamn judecat dreapt, nseamn mecenat util, nseamn
credibilitate. Instituiile de pres trebuie s contientizeze faptul c valoarea suprem deinut
acum, pe care trebuie s-o pstreze, ca s nu dispar ele nsele de pe pia n aceast perioad
cnd noile tehnologii au produs i produc surse de informaii alternative, de la mass-media social
la bloggeri, de la ziaritii de comunitate la ziaritii-ceteni este credibilitatea [80, p. 233].

229

Aceast interpretare a conceptului de responsabilitate social a jurnalistului este mult mai


apropiat de principiile jurnalismului de calitate. Or, responsabilitatea social a jurnalistului
semnific aportul acestuia ntru dezvoltarea societii, ntru crearea unui viitor pentru indivizii i
grupurile sociale, i, implicit, pentru sine ca membru al sistemului social. Jurnalistul, prin
activitatea sa, schimb fiecare om n parte, societatea i lumea, n ntregime, o schimb n ru sau
n bine, n funcie de gradul de responsabilitate de care d dovad n procesul de reflectare a
realitii sociale. Responsabilitatea social a jurnalistului nseamn obligaia de a presta servicii
informaionale societii i de a da socoteal pentru calitatea acestor servicii n faa aceleiai
societi. Factorii barometrici definitorii n procesul de mediatizare a problemelor sociale, de
colectare a celor mai semnificative imagini ale unui fapt ziaristic, de selectare a ceea ce este sau ce
nu este util i merit s se regseasc ntr-un material jurnalistic sunt: credibilitatea, bunul sim,
etica profesional i responsabilitatea social a jurnalistului.
Carenele de natur etic afecteaz substanial calitatea jurnalismului social, iar acest fapt nu
poate fi pus la ndoial. M. Guzun susine: Normele i obligaiile etice specifice jurnalismului,
problemele generate de aplicarea lor n practic constituie astzi obiectul multiplelor discuii att
n mediul profesionitilor ct i n al celor care nu pot rmne pasivi la ceea ce se ntmpl n zona
funcionrii mass-media. Motivul este limpede i anume ngrijorarea n legtur cu situaia
referitoare la existena mass-media din Republica Moldova [68, p. 70].
n cele ce urmeaz vom ncerca s facem o trecere n revist a celor mai dificile activiti
din actul de creaie jurnalistic, care creeaz premise i cel mai frecvent dau natere situaiilor de
risc din perspectiv deontologic. Concluziile de mai jos se bazeaz pe observaia direct a
autorului, care este membru al Consiliului de Pres din Republica Moldova instituie de
autoreglementare care monitorizeaz calitatea serviciilor jurnalistice autohtone, activitatea
instituiilor mass-mediei i a jurnalitilor din perspectiva respectrii principiilor deontologice.
n jurnalismul social, cele mai dese abateri se refer la modul n care sunt respectate
drepturile omului: viaa privat, prezumia de nevinovie, protecia persoanelor n situaii
vulnerabile, protecia minorilor, tolerana i nediscriminarea, demnitatea uman etc. Instituiile
mediatice, n general, i jurnalitii, n particular, zilnic sunt pui n situaia de a gsi un echilibru
ntre diverse dispoziii privind drepturile fundamentale ale omului. Oficializnd la vedere actul de
pres, jurnalitii prin vorbele lor, rostite sau scrise, i asum autenticitatea faptelor,
corectitudinea relatrilor, respectarea opiniilor prilor; detaarea de impresiile subiective, pe
scurt, garanteaz c acioneaz n spiritul respectrii dreptului populaiei la informaie, garantat, la
rndul su, de Constituie [80, p. 237]. Problema cea mai stringent, n acest context, este
instituirea unui echilibru ntre dreptul la libertatea de exprimare i alte drepturi fundamentale ale
230

persoanelor, or, libertatea de exprimare a jurnalitilor intr n conflict cu multe norme de drept,
printre care i dreptul la via privat.
Raportul dintre libertatea mass-mediei i dreptul la viaa privat este tlmcit n
jurisprudena european care stipuleaz c dreptul la informare al cetenilor poate fi limitat de
necesitatea de a furniza informaii cu discreia i grija necesar respectrii prezumiei de
nevinovie i a vieii private. Dispoziia articolului 19, alineat 3, din Pactul internaional cu
privire la drepturile civile i politice [288] stipuleaz c exercitarea libertii de opinie i a
libertii de a primi sau de a comunica informaii poate fi supus anumitor limitri, stabilite n
mod expres prin lege, acest lucru fiind o msur necesar pentru respectarea drepturilor sau
reputaiei altora i pentru aprarea securitii naionale, ordinii publice, sntii sau moralitii
publice.
Dispoziii similare conin i alte documente internaionale i naionale, aa precum:
Declaraia Universal a Drepturilor Omului (articolele 19 i 29) [272], Convenia European
pentru Drepturile Omului i a Libertilor Fundamentale (articolul 10) [268] i Constituia
Republicii Moldova (articolele 32 si 54) [267].
Legea suprem a Republicii Moldova conine prevederi care vizeaz direct dreptul
persoanelor la viaa privat. Astfel, articolul 28 al Constituiei prevede c statul respect i
ocrotete viaa intim, familial i privat [267]. Respectarea vieii private este un principiu de
baz i al procesului civil care garanteaz dreptul la viaa privat i respectul vieii private i al
demnitii persoanei. nclcarea dreptului la viaa privat poate s se manifeste prin aciuni i
inaciuni, precum:
- rspndirea unor informaii care, dei corespund realitii, in de domeniul vieii private i
nu pot fi publicate sau divulgate dect cu consimmntul subiectului pe care-l privesc;
- colectarea, prelucrarea, stocarea neautorizat i divulgarea fr temei legal a informaiilor
despre viaa personal, familial, intim, despre starea sntii i alte aspecte ale vieii particulare
a omului.
Cadrul legal al mass-mediei, de asemenea, conine prevederi referitoare la viaa privat. n
articolul 4 al Legii Presei se stipuleaz: Publicaiile periodice i ageniile de pres public,
potrivit aprecierilor proprii, orice fel de materiale i informaii, innd cont de faptul c exerciiul
acestor liberti, ce comport datorii i responsabiliti, este supus unor formaliti, condiii,
restrngeri i unor sanciuni prevzute de lege, care constituie msuri necesare, ntr-o societate
democratic (...) pentru a mpiedica divulgarea unor informaii confideniale... [278].
Legea Republicii Moldova privind accesul la informaie, articolul 8, la fel, face referin la
respectarea vieii private. Articolul 8, alineat 8 prevede posibilitatea divulgrii informaiilor cu
231

caracter personal n cazul n care interesul public prevaleaz, dar face aceasta n contextul
obiectului su de reglementare [279].
ntr-un context mai restrns, respectarea vieii private i a demnitii persoanei umane este
unul dintre principiile deontologice de baz ale activitii jurnalitilor. Codul deontologic al
jurnalistului din Republica Moldova este documentul care conine principii exacte referitoare la
protecia drepturilor omului, n general, i la viaa privat, n particular, i care prevede n
principiul 4.1 c jurnalistul este dator s respecte dreptul la viaa privat i demnitate al
persoanelor [19]. Conform principiului 4.2 al Codului, imixtiunea n viaa privat este permis
numai atunci cnd interesul public n dezvluirea faptelor prevaleaz n faa proteciei imaginii
persoanei.
Spre deosebire de normele de drept, prevederile deontologice fac distincie ntre viaa
privat a cetenilor simpli i a persoanelor publice/factorilor de decizie. Astfel, Codul deontologic
recomand instituiilor mediatice s relateze despre comportamentul privat al unei personaliti
publice, fr consimmntul acesteia, doar atunci cnd un atare comportament i afecteaz
capacitatea de exercitare a funciei publice (principiul 4.3), iar despre comportamentul privat al
unei persoane private, doar dac acest comportament tulbur ordinea public sau ncalc drepturile
altor persoane (principiul 4.4) [19].
Prin mediatizarea cazurilor cnd aciunile private ale persoanelor publice afecteaz
exercitarea funciilor publice, mass-media aduce n discuie probleme sociale majore. Reflectarea
acestor cazuri ntotdeauna este personalizat. Abordarea personalizat a problemelor confer mai
mult credibilitate materialelor jurnalistice, fapt care provoac jurnalitii s recurg la publicarea
datelor cu caracter privat ce nu au nimic n comun cu aciunile publice ale eroilor materialelor de
pres. Axarea, prioritar, pe persoana implicat, nu pe problema n sine, deplasarea accentului de la
abordarea analitic a fenomenului social la persoan constituie practici jurnalistice negative prin
care se ncalc dreptul la via privat, iar uneori i dreptul la demnitate.
n practica jurnalismului social se atest cazuri cnd instituiile mass-mediei, contrar bunelor
practici jurnalistice, plaseaz n paginile publicaiilor periodice fotografii sau includ n emisiunile
televizate imagini n care personajul apare parial dezgolit (anumite pri intime ale corpului
acestuia) sau chiar gol. Se consider c includerea n fluxul informaional a imaginilor ce
reprezint nuduri amplific efectele relatrilor mediatice. Aceast practic, de asemenea, este
negativ, or, contravine prevederilor deontologice, i anume principiului 4.7 care le recomand
jurnalitilor s proceseze electronic imaginile care reprezint nuduri, pentru a proteja zonele
intime. Divulgarea, fr temei legal, a informaiilor, fotografiilor despre viaa personal, intim a
personajelor reprezint grave abateri de la standardele jurnalismului de calitate i serioase
232

nclcri ale normelor de drept. Codul mai prevede (principiul 4.8) c imaginile trebuie s respecte
realitatea cu acuratee, iar procesarea electronic nu trebuie folosit pentru a crea o impresie fals
asupra persoanelor i evenimentelor. Fac excepie colajele, care trebuie marcate ca atare.
Frecvent, n mass-media, ndeosebi n cea audiovizual, apar imagini de la locul
accidentelor, cu toate c principiul 4.5 al Codului deontologic al jurnalistului stipuleaz clar:
Jurnalistul nu va furniza publicului detalii morbide ale crimelor, accidentelor i catastrofelor
naturale sau detalii privind tehnicile de sinucidere. Aceleai reguli se aplic i materialelor vizuale
(fotografii, materiale video) [19]. Acest lucru se ntmpl din exces de zel de a mediatiza ct mai
exact i, respectiv, mai adevrat realitatea, precum i din dorina de a atrage publicul. n ultimul
timp se vorbete tot mai frecvent despre jurnalismul social. E necesar s promovm un jurnalism
care d sperane, cu exemple reuite de oameni care s-au afirmat n pofida piedicilor de tot felul.
S ne abinem, pe ct e posibil, de la jurnalismul apocaliptic, cu victime multe i snge [14].
n virtutea diferitor circumstane, n viaa privat a oamenilor, inclusiv a persoanelor
publice, se produc foarte multe evenimente, unele dintre ele fiind semnificative pentru discursul
mediatic, altele mai puin. Or, nu tot ce se ntmpl n viaa privat a persoanelor publice poate fi
considerat fapt jurnalistic i, prin urmare, nu toate evenimentele ce se produc n viaa privat a
acestora pot deveni evenimente mediatice. Intruziunea mass-mediei n viaa privat a persoanelor
trebuie s fie ntotdeauna argumentat, de aceea criteriul de evaluare a evenimentelor este, n
primul rnd, valoarea lor social i apoi identitatea persoanei implicate. Aadar, respectarea vieii
private a fiecrei persoane este o activitate mediatic de principiu care confer sens i calitate
produsului finit. Prin urmare, n procesul de mediatizare a vieii private jurnalistul trebuie:
- s opteze pentru o relatare obiectiv i imparial a anumitor momente din viaa privat a
persoanelor ce devin eroi ai materialelor sale;
- s nu utilizeze informaii despre viaa privat a persoanelor, bazate pe anonime i zvonuri,
fr a specifica acest lucru n materialele sale;
- s in cont de faptul c viaa privat a unei persoane este de interes public cnd are
relevan pentru viaa comunitii sau pentru exercitarea funciei;
- s nu denatureze mesajele lansate de ctre persoanele publice n cazul n care recurge la
citarea parial;
- s nu utilizeze metode, mijloace de interceptare sau de supraveghere ilegal pentru
colectarea informaiei;
- s cear acordul persoanei publice pentru a relata despre comportamentul privat al acesteia.
Excepie sunt cazurile cnd comportamentul privat al persoanei publice ncalc ordinea public,

233

dreptul altor persoane, afecteaz capacitatea de exercitare a funciei publice sau cnd persoana
public adopt un comportament ilegal.
De rnd cu viaa privat, prezumia nevinoviei este, la fel, i norm de drept, i principiu
deontologic, care trebuie respectat necondiionat. Principiile 4.9 i 4.10 din Codul deontologic al
jurnalistului din Republica Moldova stipuleaz c fiecare persoan are dreptul s fie considerat
nevinovat de comiterea unei infraciuni, pn n momentul n care i este stabilit vinovia n
mod legal, n cursul unui proces public. Chiar dac o persoan este pus sub acuzare, ea are
dreptul s fie considerat nevinovat pn cnd instana de judecat emite o hotrre care i
probeaz vinovia. Jurnalistul este dator s respecte prezumia de nevinovie a fiecrei persoane,
prin urmare el este obligat:
- s considere nevinovat persoana care nu este declarat vinovat prin hotrre
judectoreasc. Jurnalistul nu-l poate obliga pe inculpat s-i probeze nevinovia;
- s ofere posibilitatea de a-i expune punctul de vedere tuturor persoanelor participante la
proces, inclusiv inculpatului;
- s respecte dreptul inculpatului de a proba lipsa de temeinicie a probelor de vinovie.
Jurnalistul poate prezenta un individ ca fpta n cazul n care persoana suspectat a
mrturisit svrirea faptei, dac jurnalistul a fost martor la comiterea crimei sau fapta a fost
comis n public. Este inadmisibil ridiculizarea ncercrilor inculpatului de a-i demonstra
nevinovia.
Protecia persoanelor n situaii vulnerabile este o zon de risc n jurnalismul social.
Relatarea mediatic despre persoanele social-vulnerabile sau care sufer de boli incurabile solicit
jurnalistului precauie n formulrile pe care le utilizeaz, ndeosebi atunci cnd folosete
informaii cu caracter privat. Aceste categorii sociale trebuie tratate cu mult tact i acuratee,
printr-o reflectare profesionist i echilibrat, din perspectiva drepturilor i a intereselor acestora.
Imaginile ce urmeaz a fi fcute publice, detaliile semnificative i cele ce nu sunt semnificative
pentru fabula materialului, posibilele consecine cu care se va confrunta persoana dup ce istoria ei
va deveni public sunt subiecte de meditaie pentru jurnaliti, or, protecia persoanelor care se afl
n situaii vulnerabile, inclusiv de efectele negative ale reflectrii mediatice, este una dintre
obligaiile jurnalismului social. Prin urmare, jurnalistul trebuie:
- s nu dezvluie identitatea victimelor accidentelor, calamitilor, avariilor, infraciunilor i
ale agresiunilor sau s ofere detalii care fac posibil identificarea victimelor (principiul 4.11). Ca
excepie, jurnalistul poate dezvlui identitatea victimei numai cu acordul acesteia sau al familiei
(n cazul n care victima a decedat sau nu este capabil s-i dea acordul) sau cnd victima este o
persoan public (principiul 4.12);
234

- s fie prudent atunci cnd utilizeaz imagini ale persoanelor afectate de tragedie;
- s respecte sentimentele victimelor i ale apropiailor acestora, precum i ale martorilor la
eveniment;
- s nu insiste ca victima s-i acorde un interviu, n cazul n care aceasta refuz. Unele
persoane nu tiu c au acest drept, iar jurnalistul nu trebuie s fac uz de aceste circumstane
pentru a obliga indirect persoanele s ofere detalii cu privire la eveniment;
- s nu foloseasc starea de afect a victimelor sau a martorilor pentru a obine informaii
factologice sau interpretative despre eveniment;
- s nu abuzeze de ncrederea victimelor sau de starea de oc n care se afl acestea, s nu
aplice tehnici psihologice pentru a obine informaii;
- s nu insiste ca victima s-i furnizeze detalii despre evenimentul produs, dac tie c
ntrebrile adresate prejudiciaz victima;
- s nu prezinte compasiune fa de victime doar pentru a nregistra mai multe informaii i
detalii ce vor fi prezentate ulterior ntr-un context senzaional i ocant;
- s prezinte faptele veridic, fr a scoate n prim-plan imaginile ocante.
Alegerea modalitilor de abordare i de prezentare a evenimentelor n care sunt implicai
minorii, de asemenea, reprezint un aspect fragil al jurnalismului social autohton. Legea suprem
a Republicii Moldova conine prevederi care vizeaz tangenial i aceast coordonat a activitii
jurnalistice, astfel n articolul 50 (4) este specificat faptul c exploatarea minorilor, folosirea lor
n activiti care le-ar duna sntii, moralitii sau care le-ar pune n primejdie viaa ori
dezvoltarea moral sunt interzise [267]. Codul deontologic al jurnalistului din Republica
Moldova conine prevederi exacte referitor la protecia minorilor n sfera mediatic: jurnalistul
protejeaz identitatea minorilor implicai n evenimente cu conotaie negativ (accidente,
infraciuni, dispute familiale, sinucideri, etc.), inclusiv ca martori [19]. Conform articolului 4.14
al acestui document, identitatea minorilor va fi divulgat doar n cazurile n care prevaleaz
interesul public sau n cazurile n care identificarea se face n interesul superior al minorului.
Se cere menionat faptul c termenul minor nu are un sens similar cu termenul copil.
Conform dicionarului enciclopedic ilustrat, este considerat minor orice persoan care nu a
ajuns la vrsta majoratului, n timp ce termenul copil vizeaz biat sau fat n primii ani ai
vieii (pn la adolescen) [26]. Prin urmare, sunt minori i copiii, i adolescenii.
Fiecrui minor implicat n evenimente cu tent negativ i este asigurat dreptul de a nu i se
face public identitatea, indiferent dac se afl n postura de victim, inculpat sau martor. Pe
aceast dimensiune, UNICEF i Federaia Internaional a Jurnalitilor recomand instituiilor
mediatice s nu divulge identitatea minorilor abuzai (ndeosebi cnd este vorba despre un abuz
235

sexual), n cazul n care identificarea le poate afecta viaa pe viitor. n plus, identitatea persoanei
este o component a vieii private, iar dreptul la viaa privat este protejat de legislaia
internaional i naional.
Evenimentele negative n care sunt implicai minorii, imediat ce se produc, apar n massmedia autohton cu lux de amnunte, iar cnd evenimentul primar se epuizeaz, presa nu mai
revine la acest subiect. n majoritatea cazurilor, istoriile nu-i gsesc continuare n mass-media,
care nu mai monitorizeaz ce se ntmpl ulterior cu acei minori: dac au fost sau nu afectai de
mediatizarea evenimentului, dac le-a fost asigurat sau nu asistena necesar, dac se afl sau nu
n siguran etc.
Codul deontologic specific faptul c jurnalistul este obligat s demonstreze responsabilitate
fa de eroii materialelor sale i s manifeste compasiune pentru persoanele care pot fi afectate de
reflectarea evenimentului. Mediatizarea corect, de calitate a evenimentelor cu tent negativ,
ndeosebi cele n care sunt implicai minorii, exclude formulrile i detaliile ce pot aduce traume
psihologice suplimentare celor care se afl ntr-o situaie vulnerabil sau au suferit un oc
psihologic. Divulgarea identitii poate prejudicia minorii, iar recuperarea lor psihologic
ulterioar poate s dureze foarte mult.
n majoritatea cazurilor, baza factologic a materialelor ce mediatizeaz evenimente cu
ncrctur negativ n care sunt implicai minori se constituie din informaiile preluate de la
structurile ce se afl n subordinea Ministerului Afacerilor Interne, care furnizeaz jurnalitilor
documente cu coninut specific ce includ foarte multe detalii, inclusiv: date despre identitatea
tuturor persoanelor implicate, localitatea n care s-a produs evenimentul, tehnicile de comitere a
infraciunii etc. n conformitate cu normele Codului deontologic, nu se recomand prezentarea
datelor care, direct sau indirect, pot contribui la identificarea minorilor despre care se relateaz n
materialul de pres. Aadar, respectarea intereselor legitime ale minorilor este un principiu
deontologic, precum i o norm de drept, prin urmare jurnalistul trebuie:
- s protejeze identitatea minorilor implicai, inclusiv ca martori, n evenimentele cu final
nefericit (principiul 4.13). Divulgarea identitii minorului poate fi o excepie justificat doar n
cazul n care jurnalistul acioneaz n interesele minorului;
- s utilizeze nume i prenume convenionale pentru minorii implicai, inclusiv ca martori, n
evenimentele cu final nefericit i s specifice acest lucru la nceputul materialului;
- s cear acordul minorului i al unuia dintre prini sau al tutorelui, pentru a discuta cu el,
a-l filma sau a-l fotografia;
- s fie prudent n alegerea modalitilor de intervievare a minorilor (att minorilor-inculpai,
ct i minorilor-victime), pentru a nu-i trauma psihologic.
236

Principiul toleranei i nediscriminrii, de asemenea, prezint un punct vulnerabil al


produselor jurnalistice care reflect problemele sociale. n lurile de poziie n chestiuni bazate pe
factorul toleranei i nediscriminrii, se impune respectarea dreptului tuturor oamenilor de a nu fi
marginalizai. Fiecare persoan are dreptul la anse egale de via i activitate, indiferent de vrst,
sex, religie, apartenen etnic sau politic. Jurnalistul este dator s aplice un tratament echitabil
tuturor persoanelor cu care interacioneaz n exerciiul meseriei, prin urmare el are obligaia:
- s exclud din materialele jurnalistice orice discriminare pe criterii de gen, vrst, stare
social, etnie, religie, cetenie sau orientare sexual (principiul 4.15);
- s menioneze apartenena etnic sau religioas, apartenena la un partid politic sau micare
social, orientarea sexual a persoanei doar n cazul n care aceste fapte sunt relevante din punct
de vedere editorial (principiul 4.16).
Dreptul la demnitate al persoanelor, la fel, se regsete printre principiile frecvent nclcate
n jurnalismul social autohton. nclcarea respectivului principiu, n cele mai dese cazuri, se face
prin utilizarea implicitului n textele jurnalistice, fapt ce face dificil demonstrarea acestei
ilegaliti. Dar i atacurile directe, explicite ale jurnalitilor n adresa eroilor materialelor lor de
pres n mass-media autohton nu sunt o raritate. Respectarea dreptului la demnitate a persoanelor
i abinerea n a aduce nvinuiri persoanelor publice, mai ales dac nu exist probe care s
argumenteze afirmaiile lansate, sunt condiii care asigur calitatea actului jurnalistic i a
produsului mediatic finit. De rnd cu acestea, pentru a aborda aspectul n cauz obiectiv,
echidistant i corect din punct de vedere deontologic, jurnalistul trebuie:
- s in cont de faptul c fiecrei persoane i este garantat dreptul la propria imagine;
- s contientizeze faptul c demnitatea i reputaia sunt elemente ale imaginii, lezarea creia
este sancionat;
- s nu nfieze o persoan n chip ridicol pentru a o njosi;
- s nu ridiculizeze aspectul fizic, sentimentele, modul de exprimare, bagajul de cunotine
al persoanelor, pentru a le pune ntr-o situaie ce le defavorizeaz;
- s nu relateze ntr-o manier detaliat despre anumite defecte, boli sau infirmiti ale
persoanelor i s nu utilizeze aceste informaii n calitate de tehnici de sensibilizare;
- s nu insulte persoanele care exprim o prere diferit de cea mprtit de ctre jurnalist
sau pe care jurnalistul nu le agreeaz din diverse motive;
- s nu calomnieze persoanele din rzbunare personal, din motive politice, economice sau
din alte motive posibile;
- s nu agreseze persoanele care refuz s ofere informaii i s nu aplice un comportament
violent n interaciunea cu acestea;
237

- s nu aplice un comportament arogant i s nu provoace interlocutorul s se exprime


indecent sau ofensator, pentru a nregistra declaraii ocante;
- s dezvluie aciunile antisociale, amorale i ilegale svrite de anumite persoane,
indiferent dac ele sunt publice sau private. n aceast situaie relatrile jurnalistului trebuie s fie
nsoite de argumente, cci, n cazul n care acesta nu deine probe, informaiile sunt considerate
presupuneri i pot fi certificate ca intenie de calomniere;
- s redacteze materialul prin mijloace tehnice disponibile, dac n obiectiv au fost prinse
persoane, comportamentul crora denot c ei nu se identific cu participanii la greve, mitinguri,
boicoturi i alte manifestaii n mas, i dac persoanele respective solicit acest lucru.
Jurnalistul este obligat s demonstreze responsabilitate i fa de persoanele care devin eroi
ai materialelor lui de pres i care au ncredere n el. Este simptomatic faptul c ignorarea
normelor deontologice n numele senzaionalului amuz i racoleaz publicul cititor, dar, n
majoritatea cazurilor, afecteaz moralul protagonitilor aa-numitelor comunicate de excepie. De
unde se nate un alt fenomen, cum ar fi egoismul profesional, de asemenea, incompatibil cu
deontologia profesional. n acest caz, jurnalistul pune n joc sinceritatea interlocutorului su
pentru a-i adjudeca mai apoi imaginea unui jurnalist n vog [68, p. 191]. Oamenii care se
confrunt cu grave probleme sociale sau sunt implicai n evenimente cu final tragic sunt deosebit
de vulnerabili, de aceea mediatizarea unor astfel de evenimente solicit jurnalistului s adopte un
comportament profesional, aproape de cel al psihologului. n procesul de mediatizare, jurnalistul
trebuie:
- s nu prezinte detalii ale crimelor, accidentelor, catastrofelor i ale actelor de suicid i s
nu plaseze evenimentele ntr-un context de senzaie, pentru a impresiona i a oca publicul;
- s nu accead la utilizarea expresiilor verbale n scopul de a amplifica dramatismul
evenimentelor;
- s in cont de faptul c prezena n material a detaliilor morbide trebuie ntotdeauna s fie
argumentat din punct de vedere editorial, astfel c jurnalistul trebuie s evite gratuitatea
violenei, care nu este semnificativ pentru fabula subiectului;
- s in cont de faptul c mediatizarea violenei nu ntotdeauna comport un caracter
negativ. Astfel, prin plasarea discursului n contextul de prevenire social, se realizeaz rolul
pozitiv al violenei, ce are ca obiectiv formarea unor atitudini ale publicului n raport cu
evenimentele elucidate;
- s se abin de la atribuirea calificativelor de genul: odios, catastrofal, maniacal,
nspimnttor, teribil etc., deoarece n asemenea cazuri este mai rezonabil ca nsele victimele
s dea aprecieri evenimentelor;
238

- s nu fac uz de statutul su profesional pentru satisfacerea intereselor personale (nu va


aplica antajul i nu va face promisiuni n schimbul informaiei).
Aadar, responsabilitatea pentru calitatea actului de comunicare i revine jurnalistului, fapt
consemnat n orice act de natur deontologic. Conform Principiilor internaionale ale eticii
profesionale a jurnalistului [94] i principiilor naionale expuse n Codul deontologic al
jurnalistului din Republica Moldova [19], jurnalistul va respecta intimitatea, demnitatea i dreptul
la viaa privat a indivizilor care devin obiectul ateniei lui profesionale. Prevederi referitoare la
modul n care jurnalitii trebuie s-i trateze personajele materialelor lor se conin n principiul
4.15 din Codul deontologic naional, conform cruia jurnalistul trateaz echilibrat toate
personajele cu care intr n contact n exerciiul meseriei sale i nu face discriminri pe criterii de
gen, vrst, etnie, religie, stare social sau orientare sexual i n principiul 4.6 care stipuleaz c
jurnalistul respect intimitatea persoanelor i cere permisiunea de a le fotografia/filma, cu
excepia cazului n care acestea se afl ntr-un loc public. Violarea acestor prevederi poate fi
justificat doar n cazul n care interesul public n dezvluirea faptelor prevaleaz n faa proteciei
persoanei, cnd aciunile jurnalistului sunt determinate de interesele sociale de a restitui un bine
social sau de a nltura un ru social.
Percepiile publicului n raport cu materialele jurnalistice i, respectiv, reaciile lor depind
ntr-o msur foarte mare de calitatea abordrii mediatice. Calitatea materialelor de pres depinde
de miestria jurnalitilor i de disponibilitatea lor de a reflecta onest, de pe principii deontologice,
realitatea. Contientizarea acestui aspect a determinat jurnalitii i cercettorii fenomenului
mediatic s caute i s propun soluii de depire a crizei deontologice n care s-a pomenit
jurnalismul autohton. Una dintre soluiile identificate, fr excepie, i de mediul jurnalistic, i de
cel neguvernamental pe domeniul media, i de comunitatea tiinific este autoreglementarea ca o
contrabalan sau ca o alternativ a reglementrii din exterior a activitii jurnalistice. Cercettorul
D. urcanu afirm: n acest scop este necesar crearea unui mediu n care ar fi implementate i
strict protejate normele i standardele profesionale, inclusiv prin sanciuni ale comunitii
gazetreti pentru oricare devieri sau violri ale acestor reguli [46, p. 48].
Dei carenele de natur deontologic se atest destul de frecvent n jurnalismul social
autohton, n ultimii ani interesul breslei jurnalistice pentru calitatea informaiei de pres pus n
circuit a sporit considerabil. Breasla jurnalistic de la noi (ca i din alte ri) este populat cu o
mare varietate de tipuri umane i profesionale. n scopul de a-i soluiona mai operativ i mai uor
problemele legate de activitatea de creaie i pe cele de aprare i promovare a valorilor
democratice n societate, de formare a unui front comun de lupt mpotriva corupiei, frdelegii,

239

nclcrii dreptului privind accesul la informaie i a libertii de exprimare, acetia s-au


nregimentat n diferite organizaii de creaie i neguvernamentale [47, p. 68].
n ultima perioad de timp, mai multe organizaii neguvernamentale au iniiat activiti de
monitorizare a modului n care sunt respectate principiile deontologice n jurnalismul autohton i
de evaluare a calitii produselor jurnalistice. Acest lucru demonstreaz, pe de o parte, maturitatea
breslei jurnalistice, care, n peste un sfert de secol de activitate n condiii democratice, a acumulat
suficient experien i a contientizat faptul c nivelul de calitate a reflectrii i abordrii realitii
sociale este determinant pentru buna funcionare a instituiei de pres i chiar pentru existena ei.
Pe de alt parte, s-a maturizat i societatea, consumatorul de produse mediatice acumulnd o
anumit doz de imunitate fa de informaia jurnalistic. Publicul nu mai percepe informaia
jurnalistic ca pe un adevr absolut, el a nvat s analizeze, s filtreze aceast informaie i s
caute produse jurnalistice de calitate.
Activitile de monitorizare a modului n care mass-media autohton respect principiile
deontologice n procesul de reflectare a realitii sunt realizate de diverse organizaii
neguvernamentale pe domeniul media, un rol esenial revenindu-i Consiliului de Pres [266]. n
Republica Moldova, Consiliul de Pres, ca structur de autoreglementare a presei, a fost fondat la
1 octombrie 2009 de ctre ase instituii ale societii civile: Asociaia Presei Independente,
Centrul pentru Jurnalism Independent, Comitetul pentru Libertatea Presei, Uniunea Jurnalitilor
din Moldova, Centrul de Resurse al Organizaiilor Neguvernamentale pentru Drepturile Omului
din Moldova CREDO i Institutul pentru Dezvoltare i Iniiative Sociale Viitorul.
Consiliile de pres au aprut ca mecanisme independente de autoreglementare n secolul al
XX-lea n Europa, nti n Suedia, n anul 1916, iar dup cel de-al Doilea Rzboi Mondial i n
Finlanda, Germania, Irlanda, Norvegia, Olanda i alte ri vest-europene. n rile Europei de est,
precum: Estonia, Federaia Rus, Cehia, Bosnia i Heregovina, Bulgaria, Armenia etc., consiliile
de pres au aprut la finele secolului al XX-lea - nceputul secolului al XXI-lea, dup colapsul
Uniunii Sovietice i destrmarea fostului sistem socialist. n majoritatea acestor ri, Consiliul de
Pres funcioneaz n baza unui cod de conduit aprobat de organizaiile mass-mediei i de cele
ale jurnalitilor, iar membrii si sunt, n egal msur, reprezentanii publicului i ai ziaritilor.
Analiza activitii Consiliului de Pres din Republica Moldova se face important, n
contextul cercetrii noastre, or, demonstreaz, pe de o parte, calitatea produsului mediatic din
perspectiva respectrii principiilor deontologie, iar, pe de alt parte, modul n care societatea
reacioneaz la nclcrile deontologice ale presei. Examinarea plngerilor consumatorilor de
produse mediatice n perioada octombrie 2009 - decembrie 2010 a scos n eviden faptul c, n
primele 15 luni de activitate a Consiliului de Pres, au fost examinate 10 plngeri (Figura A6.1).
240

Cele 10 plngeri, nregistrate n perioada de referin, au vizat urmtoarele probleme i nclcri


deontologice:
- defimarea prin mediatizarea informaiilor eronate 3 plngeri;
- plagiat i preluare neautorizat a coninutului editorial 2 plngeri;
- lipsa proteciei copiilor i a victimelor 2 plngeri;
- difuzarea imaginilor morbide 1 plngere;
- jurnalistul n conflict de interese 1 plngere;
- lipsa acurateei i neverificarea faptelor 1 plngere.
n perioada ianuarie 2011 - iunie 2012, n adresa membrilor Consiliului au parvenit 36 de
plngeri (Figura A6.2). n 29 de cazuri, Consiliul de Pres a constatat nclcarea Codului
deontologic al jurnalistului din Republica Moldova, solicitnd instituiilor mass-mediei vizate s ia
msuri pentru soluionarea problemelor deontologice identificate. Cele 36 de plngeri, nregistrate
n perioada ianuarie 2011 - iunie 2012, au vizat urmtoarele probleme i nclcri deontologice:
- mediatizarea acuzaiilor fr acordarea dreptului la replic 12 plngeri;
- plagiat i preluare neautorizat a coninutului editorial 10 plngeri;
- lipsa proteciei copiilor i a victimelor 6 plngeri;
- promovarea mesajelor discriminatorii 3 plngeri;
- difuzarea imaginilor morbide 2 plngeri;
- jurnalistul n conflict de interese 1 plngere;
- defimarea prin mediatizarea informaiilor eronate 1 plngere;
- nclcarea legislaiei n procesul de documentare 1 plngere.
Faptul c n acest rstimp nu a fost nicio sesizare sau autosesizare cu privire la natura
deontologic a jurnalismului politic, economic sau cultural denot c cetenii sunt interesai, nti
de toate i cel mai mult, de jurnalismul social unicul capabil s abordeze realitatea din
perspectiva i prin prisma nevoilor cetenilor.
n perioada iulie 2012 - august 2013, n adresa Consiliului de pres au parvenit 41 de
plngeri i adresri din partea consumatorilor de produse mediatice, asociaiilor obteti,
instituiilor publice sau grupurilor de interese n chestiuni care vizeaz etica i normele
comportamentului profesional al jurnalitilor (Figura A6.3). n 6 cazuri, Secretariatul sau unii
membri ai Consiliului de Pres au propus autosesizarea n cazurile de nclcare grav a principiilor
deontologice de ctre unele instituii media. Din totalul de 47 de sesizri i plngeri, Consiliul de
Pres a acceptat pentru examinare i mediere 43 de cazuri, dintre care 12 au fost soluionate
imediat dup notificarea Consiliului de Pres (instituiile media vizate au reacionat prin
corectarea sau remedierea greelilor admise; cazurile s-au referit la comentariile cu caracter
241

defimtor i/sau licenios pe site-uri, neacordarea dreptului la replic, nerespectarea dreptului de


autor).
n edinele publice care au fost convocate n perioada de referin au fost examinate 31 de
plngeri, n 25 de cazuri fiind constatat nclcarea prevederilor Codului deontologic al
jurnalistului din Republica Moldova i a bunelor practici jurnalistice, iar instituiilor mediatice li sa solicitat s ia msuri pentru soluionarea problemelor deontologice identificate. Cele 43 de
cazuri, mediate n perioada iulie 2012 - august 2013, au vizat urmtoarele probleme/nclcri
deontologice:
- defimare prin mediatizarea informaiilor eronate 11 plngeri;
- plagiat (preluare neautorizat a coninutului editorial) 8 plngeri;
- publicarea mesajelor intolerante, discriminatorii i licenioase 7 plngeri;
- lipsa proteciei copiilor i a victimelor 5 plngeri;
- mediatizarea acuzaiilor fr acordarea dreptului la replic 4 plngeri;
- difuzarea imaginilor morbide 3 plngeri;
- lipsa acurateei i neverificarea faptelor 3 plngeri;
- nesepararea faptelor de opinii 2 plngeri.
Analiza cantitativ a activitilor de expertizare i de mediere a cazurilor de nclcare a
principiilor deontologice n mass-media, realizate de Consiliul de Pres n primii patru ani de
activitate, scoate n eviden dinamica pozitiv a evoluiei procesului de autoreglementare n
jurnalism. Astfel, dac n perioada octombrie 2009 - decembrie 2010 au fost examinate 10
plngeri, n urmtoarea perioad ianuarie 2011 - iunie 2012 numrul acestora s-a mrit de 3, 6
ori, constituind 36 de plngeri. Iar n perioada iulie 2012 - august 2013 au fost examinate 43 de
plngeri, ceea ce nseamn c numrul activitilor din aceast perioad a crescut de 4, 3 ori n
comparaie cu prima perioad analizat i de circa 1, 2 ori mai mult dect n cea de-a doua.
Evoluia cantitativ a adresrilor, plngerilor parvenite n adresa Consiliului de Pres de la
consumatorii produselor mediatice demonstreaz creterea gradului de implicare i a nivelului de
participare a acestora n activitatea mass-mediei. Astfel, dac n perioada octombrie 2009 decembrie 2010 au fost examinate 3 plngeri cu privire la defimarea prin mediatizarea
informaiilor eronate, n perioada iulie 2012 - august 2013 au fost examinate deja 11 plngeri din
aceast categorie. Acelai lucru poate fi observat i n cazul plngerilor privind neacordarea
dreptului la replic.
n rezultatul sesizrilor privind difuzarea de ctre unele instituii mediatice a mesajelor cu
caracter defimtor, transmise de persoane necunoscute prin SMS n timpul emisiunilor n direct
la posturile de televiziune sau prin comentarii pe portalurile informaionale i pe paginile web ale
242

instituiilor mass-mediei, Consiliul de Pres a adresat un apel ctre instituiile de pres tiprit,
audiovizual, on-line s ia msuri suplimentare pentru moderarea mesajelor (SMS i comentarii la
articolele de pe site-uri) care conin atac direct la persoan, declaraii xenofobe, limbaj licenios,
alte texte cu caracter discriminator i defimtor.
Cercetarea demonstreaz, de asemenea, creterea interesului i ncrederii jurnalitilor n
Consiliul de Pres. Dinamica evoluiei plngerilor privind plagiatul i preluarea neautorizat a
coninutului editorial sau privind conflictul de interese este mai mult dect elocvent n acest
context. Astfel, dac n perioada octombrie 2009 - decembrie 2010 au fost examinate 3 plngeri de
acest fel, n urmtoarele perioade au fost examinate 11 i, respectiv, 8 plngeri.
Analiza cazurilor care au fost examinate i mediate de ctre Consiliul de Pres n cei patru
ani de activitate scoate n eviden faptul c toate sesizrile, plngerile parvenite de la consumatori
i toate autosesizrile au vizat, n exclusivitate, subiecte din jurnalismul social, autorii acestor
sesizri fiind cetenii simpli, or, ntre acetia nu s-au nregistrat nici politicieni, nici oameni de
afaceri. Din totalul de 89 de cazuri analizate, doar cinci sesizri au fost semnate de funcionarii
publici care au semnalat nclcri ce, n opinia lor, au afectat imaginea instituiei pe care o
reprezint. Aceast situaie demonstreaz faptul c jurnalismul social este, nti de toate,
jurnalismul pentru omul de rnd, care influeneaz indivizii social, grupurile sociale i societatea,
n ansamblu, mai mult dect oricare alt tip de jurnalism.
n jurnalismul autohton, n general, i n cel social, n particular, actualmente nu exist o
unanimitate de opinii cu privire la rspunderea jurnalitilor atunci cnd ei ating drepturile
fundamentale ale persoanelor fie ele private, fie publice. Uneori jurnalitii explic nclcarea
acestor principii prin rezonana social i interesul public sporit pentru asemenea cazuri. n acest
context, este foarte important ca jurnalistul s disting ntre dou concepte aliatorii: informaie ce
intereseaz publicul i informaie de interes public, deoarece nu ntotdeauna informaia care
intereseaz publicul este i informaie de interes public. Prin informaie ce intereseaz publicul
nelegem informaia care suscit interesul personal al oamenilor pentru faptele relatate n
materialul jurnalistic i care influeneaz doar viaa privat a acelor care o citesc, o ascult, o
privesc, n timp ce prin informaie de interes public se are n vedere orice chestiune care
afecteaz viaa i relaiile sociale ale individului cu semenii si, cu comunitatea din care face parte
i cu societatea, n general.
Jurnalitii deseori ncearc s-i justifice delictele de natur etic invocnd argumentul c
toate aciunile, activitile cetenilor i realitatea n care acestea se produc i se manifest
constituie masivul informaional care reprezint materia brut pentru mass-media. Ei i reclam
dreptul i obligaia de a reflecta realitatea necenzurat i neredactat, pentru a aduce n atenia
243

publicului problemele majore cu care se confrunt diverse categorii de oameni i pentru a putea
corecta greelile i nedreptile sociale. Dar, n jurnalismul social, abordarea zonei anormalitii n
scopul corectrii realitii este la fel de important ca reflectarea zonei normalitii spre a o
proteja de abuzuri, pentru c, dup D. urcanu, statutul instituionalizat al jurnalistului, care
reprezint nu numai o organizaie mediatic concret, dar i un public de consumatori mai mult
sau mai puin stabil, dicteaz un anumit comportament, un model de responsabilitate fa de
munca sa, un sistem de valori, care constituie o parte integr a comunicrii mediatice. Aceste
valori constituie un element intrinsec al personalitii individului, al jurnalistului. Or,
depersonificarea acestei profesii cu responsabilitile ei mediatice n faa cetenilor ar putea avea
urmri serioase nu numai n contextul pierderii eseniale a credibilitii maselor fa de instituiile
mediatice, dar i sub aspectul prezentrii opace, deformate a realitii [46, p. 47].
Aadar, dac se urmrete ca materialele jurnalistice despre problemele sociale cu care se
confrunt indivizii i grupurile sociale ale unei societi s aib un impact benefic, s produc
efecte de lung durat care s genereze nelegerea i corectarea nedreptilor, instituiile
mediatice, n general, i jurnalitii, n particular, trebuie s abordeze realitatea cotidian
responsabil, calitativ i corect din punct de vedere deontologic.

5. 3. Concluzii la capitolul 5
1. Forma de expresie a produsului mediatic despre problemele sociale este la fel de
important ca informaia care constituie coninutul acestuia. Alegerea genului jurnalistic este
determinat de caracterul i de amploarea evenimentului. Evenimentele i situaiile cu caracter de
noutate, care sunt n plin desfurare ori s-au produs recent, solicit acele forme de expresie prin
care se realizeaz jurnalismul de informare: tirea, interviul, reportajul, relatarea etc.
2. Evenimentele complexe, de dimensiuni impuntoare, extinse n timp i n spaiu, de
obicei, solicit s fie abordate prin intermediul genurilor analitice. Expresii ale jurnalismului
analitic sunt aa-numitele genuri de opinie i comentative: editorialul, comentariul, cronica,
pamfletul, analiza, documentarul, caricatura, sinteza, etc.
3. Acompanierea mediatic a realitii cu materiale interpretative i de opinie se admite i n
cazul n care evenimentul implic, direct sau tangenial, un numr mare de ceteni, iar importana
acestuia este deosebit. Pentru realizarea obiectivului identificat, jurnalismul social deseori
coreleaz i alte forme de exprimare, precum: campaniile de pres i paginile sau rubricile
consacrate opiniilor publicului.
4. Calitatea jurnalismului social depinde de respectarea principiilor deontologice i de
responsabilitatea social a jurnalistului. Deontologia jurnalistic reprezint un set de norme i de
244

principii meritorii, menite s ajute jurnalitii, s le orienteze aciunea i comportamentul lor


profesional n situaiile nereglementate din punctul de vedere al normelor de drept, n situaiile de
excepie. Deontologia se gsete la dou niveluri: fundamental i cotidian. Deontologia cotidian
este obiectul de studiu al Consiliului de Pres din RM, care monitorizeaz activitatea mass-mediei
din perspectiva respectrii principiilor deontologice, iar deontologia fundamental este obiectul de
cercetare a oamenilor de tiin din domeniul mass-mediei, care analizeaz aplicabilitatea i
corectitudinea acestora n corespundere cu noile fenomene i tendine sociale i mediatice.
5. n jurnalismul social, abordarea zonei anormalitii n scopul corectrii realitii este la fel
de important ca reflectarea zonei normalitii spre a o proteja de abuzuri, iar ntru realizarea
acestui deziderat jurnalitii trebuie s stabileasc un just echilibru i din punct de vedere cantitativ,
i din punct de vedere calitativ ntre informaiile ce intereseaz publicul i informaiile de interes
public, deoarece nu ntotdeauna o informaia care intereseaz publicul este i de interes public.
6. Aadar, factorul barometric al calitii jurnalismului social este moralitatea modalitilor
de abordare a problemelor sociale, etica profesional i responsabilitatea social a jurnalitilor i a
instituiilor mass-mediei. Responsabilitatea, ca dimensiune a personalitii, reprezint un anumit
comportament intenionat care contribuie la realizarea obligaiilor sociale, profesionale i care este
orientat spre promovarea valorilor sociale i profesionale.
7. Responsabilitatea se coreleaz cu valori i atitudini, valorile determinnd cile i direciile
posibile de evoluie optim a actului de creaie. Responsabilitatea social a jurnalistului nseamn
obligaia de a presta societii servicii mediatice i de a da socoteal pentru calitatea acestor
servicii n faa aceleiai societi. Ca dimensiune comportamental pe care jurnalistul i-o
nsuete liber i contient, responsabilitatea nsi devine valoare.

245

CONCLUZII GENERALE I RECOMANDRI


Cercetarea jurnalismului social ca fenomen mediatic cu identitate distinct a implicat
multiple perspective, ntre care: funciile; direciile de activitate; tehnologiile de colectare a
informaiilor, de producere i de distribuire a produselor mediatice; potenialul lui de abordare a
problemelor sociale; rolul lui n reflectarea realitii sociale i n conturarea comportamentelor
sociale etc. Abordarea complex a fenomenului a scos n eviden punctele forte ale jurnalismului
social autohton, precum i pe cele vulnerabile, iar rezultatele cercetrii au confirmat pe deplin
ipotezele expuse n introducerea lucrrii. Demersul tiinific respectiv finalizeaz cu un ir de
concluzii logic argumentate, urmate de un sistem de recomandri, a cror natur teoretic i
practic confirm complexitatea i oportunitatea studiului n cauz. n calitate de concluzie general
edificatoare, autorul invoc rezultatele principial noi pentru tiin i practic obinute: elucidarea
integral a specificitii jurnalismului social; modelizarea procesului de creaie i a circuitului
informaional; elucidarea evoluiei jurnalismului social din Republica Moldova ca proces i ca
produs; fundamentarea tiinific a jurnalismului social i determinarea unei noi direcii de
cercetare n cadrul tiinelor comunicrii. n calitate de argumente sunt propuse urmtoarele
concluzii generale:
1. Jurnalismul social reprezint un domeniu al mass-mediei care, n scopul realizrii
obiectivelor lui generale, interacioneaz cu toate sferele vieii publice i cu elementele
constitutive ale acestora, acionnd att pe vertical, ct i pe orizontal. El structureaz imagini
despre lume, sugereaz semnificaii, contureaz perspective, ofer soluii, organizeaz activiti
sociale, promoveaz valori, iar prin aceasta reproduce nsui sistemul social pe care l reprezint i
n care activeaz.
2. Jurnalismul social impune cumularea i realizarea simultan a unor activiti specifice,
prin aceasta oferind societii anumite funcii mediatic-comunicaionale, precum: conexiunea, prin
informare, ntre diverse grupuri i straturi sociale; social advocacy; social lobby; monitorizarea
politicilor, proiectelor i programelor sociale; reflectarea tehnologiilor sociale, necesare
soluionrii raionale a problemelor sociale; promovarea valorilor sociale; socializarea cetenilor;
conexiunea ntre domeniul social i alte sfere ale vieii publice.
3. Natura funcional a jurnalismului social asigur coparticiparea cetenilor la luarea
deciziilor, integrarea lor n viaa social, promovarea strategiilor sociale, perfecionarea legislaiei
n domeniu etc., iar caracterul funcional al jurnalismului social este structurat s acioneze att
asupra indivizilor, ct i asupra comunitilor i societilor. Jurnalismul social acoper interesele

246

unor persoane reale, astfel momentul-cheie n evaluarea practicilor sociale este de natur
humanocentric, fapt ce apropie domeniul social de jurnalism i invers.
4. Specificul jurnalismului social rezid n faptul c el este concomitent produs i proces.
Jurnalismul social ca proces presupune activiti de mediatizare a realitii sociale la nivel de
individ social, grup social sau societate, ajustate la specificul de moment al acesteia i are un
caracter gradual n devenire. Iar ca produs, acesta reprezint o sintez procesat a evenimentelor,
fenomenelor, tendinelor, strilor i problemelor sociale dintr-o anumit perioad de timp i dintrun anumit spaiu/teritoriu.
5. Jurnalismul social ca proces funcioneaz circular i, asigurnd continuitatea fluxului
informaional, reproduce realitatea social i influeneaz sistemul social n care activeaz. La
rndul su, domeniul social influeneaz jurnalismul, condiionnd, ntr-un anumit mod, procesul
de creaie i producia mediatic. Implicaiile jurnalismului social n domeniul social, n funcie de
calitatea serviciilor mediatice pe care le presteaz, pot fi att pozitive, ct i negative.
6. Fluxul jurnalistic care formeaz circuitul informaional n jurnalismul social include dou
tipuri de produse: (1) materiale informative i analitice pe domeniul social elemente constitutive
ale produselor mediatic de natur generalist i (2) produse mediatice specializate pe domeniul
social. Dac portalurile de tiri i publicaiile periodice, n mare parte, au un caracter generalist,
fluxul jurnalistic din audiovizual include att produse generaliste, ct i specializate. Spaiul sau
timpul de emisie pe care l ocup informaia pe domeniul social n produsele generaliste variaz de
la o instituie de pres la alta, n medie acesta constituind circa jumtate din durata/spaiului
integral.
7. n produsele generaliste, cele mai multe materiale jurnalistice abordeaz problemele
sociale. Acest lucru demonstreaz faptul c societatea noastr se confrunt cu probleme majore
care nu pot fi soluionate dect cu implicarea ntregii societi, iar jurnalismul social este unul
dintre cele mai eficiente instrumente de diseminare a acestui tip de informaie i de socializare a
maselor. Totodat, numrul redus de materiale care promoveaz practicile pozitive este determinat
nu att de lipsa acestora, ct de interesul sporit al jurnalitilor pentru evenimentele senzaionale.
8. Dintre produsele audiovizuale specializate pe domeniul social, cele mai multe emisiuni se
ncadreaz n categoria divertismentului social, urmate de emisiunile de dezbateri sociale, apoi de
cele care contureaz portrete sociale i promoveaz practici pozitive i, n final, de emisiunile de
investigaii sociale.
9. Cele mai multe produse att specializate, ct i generaliste sunt concepute pentru
populaia apt de munc (18 - 55 de ani). Minorii i persoanele n etate foarte rar devin
protagoniti ai materialelor jurnalistice, aceste categorii de populaie fiind abordate tangenial, n
247

contextul unor evenimente n care, prioritar, se vorbete despre populaia apt de munc.
Materialele care au ca protagoniti copiii i persoanele n etate, n cele mai dese cazuri, relateaz
despre situaii ieite din comun: violuri, omucideri, sinucideri, crime, jafuri, tlhrii comise de
acetia, abuzuri sexuale i fizice etc.
10. n toate tipurile de mass-media: radio, TV, pres tiprit, portaluri de tiri, cele mai
multe materiale nu fac referire la sexul protagonitilor. Mediatizarea neutr se utilizeaz fie n
cazul evenimentelor fr implicare uman direct, fie cnd mediatizarea poart un caracter
informativ-generalist, fie cnd sexul protagonitilor nu are nicio valoare pentru fabula
evenimentului. Totodat, menionm c ponderea materialelor n care brbaii sunt protagoniti
este mult mai mare dect ponderea materialelor n care femeile sunt protagoniste. Aceast situaie
demonstreaz faptul c n jurnalismul social autohton egalitatea de gen nc nu este o valoare
profesional.
11. n mass-media naional brbaii sunt mediatizai mai frecvent n calitate de ceteni
activi, specialiti de performan, experi sau promotori ai practicilor pozitive, pe cnd femeile
apar, prioritar, n postur de mam sau gospodin. Femeile, cel mai des, devin protagoniste ale
materialelor cu mesaj negativ care relateaz cazuri de violen domestic i sexual, jafuri,
tlhrii, abandon de copii, crime etc. Astfel, imaginea femeilor ca actori sociali activi nu este
reflectat suficient n produsele mediatice autohtone, la fel i problemele cu care acestea se
confrunt. Marginalizarea femeii n mass-media este nu att rezultatul atitudinii jurnalitilor fa
de aceast categorie, ci consecina fenomenului de marginalizare social a femeii n societatea
moldoveneasc.
12. Un element al jurnalismului social l constituie campaniile sociale care reprezint, n
general, ncercri de a preveni sau de a educa publicul larg n privina unor probleme care i
vizeaz n mod direct existena, scopul fiind de a influena, sensibiliza opinia public asupra
problemelor care exist n societate, promovnd valori sociale, precum: receptivitatea, ajutorul
reciproc, solidaritatea social etc.
13. n jurnalismul social exist trei tipuri de reprezentri/ideologii comportamentale cauzate
de modul de abordare a realitii sociale i de gradul de implicare a jurnalitilor n reflectarea
evenimentelor. Prima ideologie comportamental are la baz principiul neutralitii, cea de-a doua
are un caracter paternalist, iar cea de-a treia recunoate rolul jurnalitilor n armonizarea relaiilor
sociale i n asigurarea incluziunii sociale.
14. Cele mai frecvente tipuri de abordri n jurnalismul social din Republica Moldova sunt:
psihofiziologic, conflictogen, juridic, sociologic, filosofic.

248

15. Jurnalismul social revendic, n plan aplicativ, un anumit set de practici operaionale.
Frecvena i modul lor de utilizare sunt determinate, pe de o parte, de tipul, amploarea i
intensitatea evenimentelor, problemelor, fenomenelor sociale, iar, pe de alt parte, de gradul de
recunoatere, de nelegere a acestora i de atitudinea populaiei fa de ele.
16. n jurnalismul social sunt aplicate att strategii pozitive de mediatizare a realitii
sociale, cu efecte constructive, ct i strategii negative, cu efecte distructive. Strategiile pozitive
de abordare a realitii sociale iau n calcul interesul public i ateptrile sociale ale indivizilor i
asigur o abordare mediatic responsabil. Printre acestea se numr: strategia de nsoire,
strategia de maximalizare a efectelor, strategia de minimalizare a efectelor, strategia de atac.
17. Strategiile negative au la baz interesul privat al instituiilor de pres (economic, politic,
financiar) i reprezint practici deformate din punct de vedere etic, care dezinformeaz i chiar
manipuleaz opinia public, iar acompanierea mediatic este una prtinitoare, unilateral i
iresponsabil. Printre acestea se numr: strategia negrii, strategia tcerii, strategia
nvinovirii, strategia intrrii n graie.
18. Utilizarea strategiilor negative a generat faptul c actualmente se nregistreaz tendine
certe de transformare a jurnalismului social ntr-un jurnalism de acoperire pentru cei care i
propun s-i fac imagine politic, s-i vnd reuit marfa, s-i asigure un statut social
influenabil etc.
19. Formele de expresie utilizate n jurnalismul social contemporan se afl ntr-o stare de
tranziie, fapt care genereaz produse mediatice ce nu pot fi atribuite concret unor genuri existente
n teoria presei, or, acestea cumuleaz elemente specifice mai multor genuri jurnalistice.
Interferenele de genuri au devenit realitate n jurnalismul social autohton, iar genurile care cel
mai mult condiioneaz aceste interferene sunt: relatarea, interviul, sondajul, portretul,
investigaia de pres, or, n acest context, ele se manifest i ca tehnici de colectare a informaiei,
i ca argumente, i ca probe.
20. Activitile de monitorizare a modului n care mass-media din Republica Moldova
respect principiile deontologice n procesul de reflectare a realitii sunt realizate de diverse
organizaii neguvernamentale pe domeniul media, un rol esenial revenindu-i Consiliului de Pres
care se prezint drept un intermediar ntre consumatorii de produse mediatice i mijloacele de
informare n mas.
21. Produsul jurnalistic pe domeniul social este oferta mass-mediei pentru societate i, n
funcie de calitatea lui, calitate pe care o putem privi i ca o msur a profesionalismului, poate
genera sau, dimpotriv, poate ngrdi percepiile cetenilor n raport cu realitatea social din care
ei fac parte.
249

Aadar, problema tiinific fundamental expus n studiului respectiv, care rezid n


cercetarea jurnalismului social din Republica Moldova ca fenomen mediatic cu identitate distinct,
a fost posibil de soluionat prin elucidarea integral a cadrului evolutiv, a celui relaional i
acional, a specificului jurnalismului social din Republica Moldova ca proces i ca produs, precum
i prin modelizarea procesului de creaie i a circuitului informaional n jurnalismul social.
Concluziile demersului tiinific n cauz ne-au permis soluionarea unei probleme tiinifice
aplicative, ntruct au fcut posibil elucidarea specificului jurnalismului social din Republica
Moldova ca proces i ca produs mediatic cu identitate distinct. Pe lng dimensiunea teoreticotiinific a problematicii identificrii specificului jurnalismului social, inclusiv al procesul de
creaie, al cadrului relaional i acional al jurnalitilor, al produselor mediatice, au fost identificate
percepiile jurnalitilor care scriu pe teme sociale, precum i reaciile consumatorilor de produse
jurnalistice n raport cu calitatea serviciilor mediatice prestate de ctre mass-media autohton. n
conformitate cu concluziile expuse, propunem un ir de recomandri n vederea perfecionrii
jurnalismului social autohton ca proces i ca produs:
Recomandri de ordin general:
1. Schimbarea cursului circuitului informaional i abordarea problemelor sociale prin
prisma cetenilor simpli, pentru a le dezvolta acestora abiliti participative i decizionale. Acest
obiectiv poate fi realizat prin cumularea eforturilor sectorului public, ale sectorului comercial i
ale celui neguvernamental n vederea asigurrii unui climat favorabil schimbrii mentalitii att a
managerilor i a patronilor instituiilor de pres, ct i a consumatorilor de produse mediatice,
ultimii, prin alegerea de a consuma sau nu un anumit produs jurnalistic, avnd fore reale pentru a
corecta procesele mediatice.
2. Fortificarea i amplificarea funciei educative a mass-mediei prin extinderea de ctre orice
instituie de pres a spaiului sau a timpului de emisie rezervat materialelor care promoveaz
incluziunea social i care pot contribui la formarea culturii civice a indivizilor sociali. Producerea
materialelor cu caracter integrator cultiv sentimentul apartenenei la un tot ntreg i se manifest
n calitate de factor de coeziune n societate.
3. Reorientarea eforturilor organizaiilor neguvernamentale din domeniul mediatic care
asigur instruirea i formarea continu a jurnalitilor CJI, APEL, API spre conceperea i
realizarea unor cluburi de pres i mese rotunde, n cadrul crora s fie dezbtute problemele de
etic profesional i de etic managerial, n scopul formrii unei culturi instituionale
responsabile din punct de vedere social.

250

4. Diversificarea diapazonului tematic prin includerea unui numr mai mare de emisiuni
specializate pe domeniul social n grilele de emisie ale posturilor de radio i TV private, precum i
diversificarea tipologiei acestora prin includerea emisiunilor destinate copiilor, adolescenilor,
persoanelor n etate i minoritilor naionale din ar.
5. Utilizarea strategiilor pozitive de comunicare mediatic pe domeniul social. n acest sens,
se impune monitorizarea i analiza calitii produselor i serviciilor jurnalistice autohtone att de
ctre CCA, ct i de ctre ONG-urile de profil. n temeiul rezultatelor obinute, instituiile
respective pot i trebuie s elaboreze recomandri practice privind conceperea politicilor editoriale
ale instituiilor de pres i implementarea strategiilor de mediatizare a realitii sociale de pe
poziii principial noi.
6. Mediatizarea mai frecvent a practicilor pozitive. n acest sens, la elaborarea conceptului
fiecre