Sunteți pe pagina 1din 1

UNIVERSITATE, universita?i, s. f. Institu?ie de inva?

amant superior cu mai multe


faculta?i ?i sec?ii, organizata pe faculta?i ?i sec?ii, care pregate?te special
i?ti in ?tiin?ele tehnice economice, umanistice ?i ale naturii. ? (Ie?it din uz)
Universitate de partid = ?coala superioara in care se preda ca disciplina de ba
za marxism-leninismul. Universitate populara = institu?ie pentru educa?ia adul?i
lor, avand ca forma principala de activitate cicluri de prelegeri din domenii va
riate. Localul acestor institu?ii.

S-ar putea să vă placă și