Sunteți pe pagina 1din 38

PROGRAMUL OPERAIONAL REGIONAL 2014-2020

CONDIII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR N CADRUL


APELULUI DE PROIECTE NR. POR/2016/7/7.1/1
AXA PRIORITARA 7, PRIORITATEA DE INVESTITII 7.1

Page 1

Programul Operaional Regional 2014-2020


7.1 Investitii in turism
Ghidul Solicitantului
Condiii specifice de accesare a fondurilor

PREAMBUL
Acest document reprezint un ndrumar pentru apelul de proiecte nr. POR/2016/7/7.1/1
Axa prioritar 7 - Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabil a
turismului, Prioritatea de investiii 7.1 - Sprijinirea unei cre teri favorabile ocuprii
forei de munc, prin dezvoltarea potenialului endogen ca parte a unei strategii
teritoriale pentru anumite zone, care s includ reconversia regiunilor industriale aflate
n declin, precum i sporirea accesibilit ii i dezvoltarea resurselor naturale i
culturale specifice n cadrul Programului Operaional Regional (POR) 2014-2020.
Prezentul document se adreseaz tuturor potenialilor solicitan i pentru apelul de
proiecte mai sus menionat, cu meniunea c la acestea se adaug, obligatoriu, i
prevederile Ghidului solicitantului - Condiii generale de accesare a fondurilor n cadrul
POR 2014-2020(cu modificrile i completrile ulterioare).
Aspectele cuprinse n acest documente ce deriv din Programul Opera ional Regional i
modul su de implementare, vor fi interpretate exclusiv de ctre Ministerul Dezvoltrii
Regionale i Administraiei Publice (MDRAP AMPOR), cu respectarea legisla iei n
vigoare i folosind metoda de interpretare sistematic.

IMPORTANT
V recomandm ca nainte de a ncepe completarea cererii de finan are pentru apelul
de proiecte POR/2016/7/7.1/1 Axa prioritar 7 - Diversificarea economiilor locale prin
dezvoltarea durabil a turismului, Prioritatea de investi ii 7.1 s v asigurai c ai
parcurs toate informaiile prezentate n acest document, precum i toate prevederile
Ghidul solicitantului -Condiii generale de accesare a fondurilor n cadrul POR 20142020, (cu modificrile i completrile ulterioare ) (inclusiv notele de subsol) i s v
asigurai c ai neles toate aspectele legate de specificul interveniilor finanate din
POR 2014-2020, axa prioritar 7 - Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea
durabil a turismului.
V recomandm ca pn la data limit de depunere a cererilor de finanare n cadrul
prezentului apel de proiecte, s consultai periodic pagina de internet
www.inforegio.ro, pentru a urmri eventualele modificri ale condiiilor generale i/sau
specifice, precum i alte comunicri / clarificri pentru accesarea fondurilor n cadrul
POR 2014-2020.
Pentru a facilita procesul de completare i transmitere a cererilor de finanare, la sediul
Ageniilor pentru Dezvoltare Regional (ADR) 1 funcioneaz un birou de informare, unde
solicitanii pot fi asistai, n mod gratuit, n clarificarea unor aspecte legate de
completarea i pregtirea cererii de finanare. ntrebrile relevante i rspunsurile
corespunztoare sunt publicate periodic pe pagina de internet a Agen iilor pentru
Dezvoltare Regional (ADR), la seciunea dedicat POR 2014-2020.
n cadrul prezentului document prin Ghidul general se ntelege documentul cu titlul Ghidul
solicitantului - Condiii generale de accesare a fondurilor n cadrul POR 2014-2020 (cu modificrile i
completrile ulterioare), iar prin ghidul specific apelului de proiecte se n elege prezentul
document.

n cadrul fiecrei Agenii de dezvoltare regional func ioneaz cte un Organism Intermediar cruia i s-au delegat atribuii cu
privire la implementarea POR 2014-2020.

Programul Operaional Regional 2014-2020


7.1 Investitii in turism
Ghidul Solicitantului
Condiii specifice de accesare a fondurilor

CUPRINS
1

3
4

7
8

INFORMAII AXA PRIORITARA/PRIORITATEA DE INVESTITII/OPERATIUNEA..................................4


1.1
Axa prioritar 7: Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabil a turismului..........4
1.2
Care este obiectivul specific al axei prioritare/priorit ii de investi ii? ................................4
1.3
Care sunt regiunile n cadrul crora se pot solicita finan ri n cadrul axei prioritare 7/prioritatea
de investiii 7.1?......................................................................................................... 4
1.4
Care sunt aciunile sprijinite n cadrul axei prioritare/priorit ii de investi ii? ........................4
1.5
Indicatori prioritate de investiie 7.1.........................................................................5
1.6
Indicatori ai proiectului.........................................................................................5
1.7
Rata cofinanrii acordate n cadrul prezentului apel de proiecte.......................................6
INFORMAII APEL DE PROIECTE.......................................................................................................... 6
2.1
Ce tip de apel de proiecte se lanseaz?......................................................................6
2.2
Care este perioada n care pot fi depuse proiectele?......................................................7
2.2.1
Data i ora lansrii cererii de proiecte: 01.04.2016, ora 16.00 .....................................7
2.2.2
Data i ora ncepere depunere de proiecte: 01.06.2016, ora 12.00................................7
2.2.3
Data i ora nchiderii cererii de proiecte: 02.12.2016, ora 12.00...................................7
2.3
Unde se depun proiectele si care este modalitatea de depunere?.......................................7
2.4
Care este valoarea minima i maxim a unui proiect......................................................7
2.5
Care este alocarea financiar a apelui de proiecte?........................................................8
2.6
Cine poate solicita finanarea n cadrul apelului de proiecte nr. POR/2016/7/7.1/1? ................8
2.7
Care este specificul proiectelor ce pot fi depuse n cadrul prezentului apel de proiecte?...........8
PROIECTE GENERATOARE DE VENITURI NETE.................................................................................9
CRITERII DE ELIGIBILITATE I SELECIE............................................................................................9
4.1
Eligibilitatea solicitanilor i a partenerilor (dac este cazul) ..........................................10
4.2
Eligibilitatea proiectului i a activitilor..................................................................11
4.3
Eligibilitatea cheltuielilor.....................................................................................16
4.3.1
Reguli generale de eligibilitate a cheltuielilor.......................................................16
4.3.2
Reguli specifice de eligibilitate a cheltuielilor.......................................................17
Lista cheltuielilor eligibile cuprinde urmtoarele categorii de cheltuieli:...............................17
4.3.3
Cheltuieli neeligibile.....................................................................................22
4.4
Criterii de evaluare tehnic i financiar...................................................................22
COMPLETAREA CERERILOR DE FINANTARE....................................................................................26
5.1
Limba utilizat n completarea cererii de finanare......................................................26
5.2
Completarea i justificarea bugetului cererii de finan are..............................................26
5.3
Echipa de implementare a proiectului......................................................................26
5.4
Anexele la cerere de finanare aplicabile prezentului apel..............................................26
Anexele specifice obligatorii la cererea de finan are cu privire la solicitant i proiect ................27
5.4.1
Anexele obligatorii la depunerea cererii de finan are..............................................27
5.4.2
Anexele obligatorii la momentul contractrii.........................................................33
5.5
Semnarea cererii de finanare i a documentelor anexate..............................................35
5.6
Numerotarea cererii de finanare i a documentelor anexate..........................................35
VERIFICAREA, EVALUAREA, SELECIA I CONTRACTAREA PROIECTELOR..............................35
6.1
Conformitate administrativ i eligibilitate. Aspecte generale - criterii, proces, clarificri .......36
6.2
Evaluarea tehnic i financiar, inclusiv vizita la fa a locului ..........................................36
6.3
Renunarea la cererea de finanare i restituirea documenta iei......................................36
6.4
Contestaii....................................................................................................... 36
6.5
Etapa precontractual......................................................................................... 36
6.6
Clauze contractuale aplicabile...............................................................................37
Alte completri privind ncetarea contractului....................................................................38
MODIFICAREA GHIDULUI SOLICITANTULUI......................................................................................38
Anexe...................................................................................................................................................... 38

Programul Operaional Regional 2014-2020


7.1 Investitii in turism
Ghidul Solicitantului
Condiii specifice de accesare a fondurilor

1 INFORMAII
AXA
INVESTITII/OPERATIUNEA

PRIORITARA/PRIORITATEA

DE

1.1 Axa prioritar 7: Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabil a


turismului
Prioritate de investiii 7.1

Sprijinirea unei creteri favorabile ocuprii for ei de munc, prin


dezvoltarea potenialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale
pentru anumite zone, care s includ reconversia regiunilor industriale
aflate n declin, precum i sporirea accesibilit ii i dezvoltarea
resurselor naturale i culturale specifice (Investiii n infrastructura de
turism)

1.2 Care este obiectivul specific al axei prioritare/priorit ii de investi ii?


Obiectiv Specific

Creterea numrului mediu de salariai n staiunile turistice

1.3 Care sunt regiunile n cadrul crora se pot solicita finan ri n cadrul axei
prioritare 7/prioritatea de investiii 7.1?
Investiiile care se vor realiza n infrastructura de turism au ca scop cre terea economic a zonelor aflate
n declin economic, dar care dispun de un poten ial turistic valoros, n vederea cre terii numrului mediu
de salariai din staiunile turistice n toate regiunile de dezvoltare ale Romniei mai pu in regiunea
Bucureti Ilfov.

1.4 Care sunt aciunile sprijinite n cadrul axei prioritare/priorit ii de investi ii?
Principalele aciuni care vor fi finanate vizeaz activit i care vor fi localizate n sta iuni turistice
conform prevederilor HG 852/2008, cu modificrile i completrile ulterioare. Proiectele elaborate
vizeaz urmtoarele aciuni:
Dezvoltarea infrastructurii pentru turismul balnear (staiuni turistice balneare, climatice sau
balneoclimatice conform prevederilor OG Nr. 109/2000, cu modificrile i completrile ulterioare)

Crearea i extinderea infrastructurii de agrement, inclusiv a utilitilor aferente

Amenajarea obiectivelor turistice naturale 2 de utilitate public precum i crearea/ modernizarea


infrastructurilor conexe de utilitate public;

Dezvoltarea de infrastructuri publice la scar mic pentru valorificarea atrac iilor turistice

Activiti de marketing i promovare turistic a obiectivului finan at.


ATENIE! In acceptiunea acestui Ghid, agrementul reprezint acea facilitate de recreare si / sau
infrastructura pusa la dispozitie de o unitate administrativ teritorial i specific acesteia, constituind
unul din elementele necesare n satisfacerea nevoilor turi tilor, vizitatorilor din sta iunile turistice
sau staiunile turistice balneare, climatice sau balneoclimatice i a carei finan are nu intr sub
incidenta regulilor privind ajutorul de stat, conform legislaiei n vigoare.

Se refer la obiective turistice naturale, situate n cadrul staiunilor turistice, de tipul: formaiuni geologice, saline, pesteri, mine,
lacuri.

Programul Operaional Regional 2014-2020


7.1 Investitii in turism
Ghidul Solicitantului
Condiii specifice de accesare a fondurilor

Activitile propuse n cadrul proiectelor nu trebuie s intre sub incidena ajutorului de stat. Prin
prezentul ghid nu sunt finanate proiectele care intr sub incidena ajutorului de stat sau n cadrul
crora sunt identificate elemente de natura ajutorului de stat.
In conformitate cu prevederile articolului 107 alin. (1) din Tratatul privind funcionarea Uniunii
Europene (TFUE) este considerat ajutor de stat incompatibil cu Piaa intern a UE,orice msur de
sprijin a unui Stat Membru care ndeplinete cumulativ urmtoarele condi ii:
s fie acordat de ctre stat sau de ctre unitile administrative teritoriale, din resurse de stat sau
resurse ale unitilor admnistrativ-teritoriale, ori de alte organisme care administreaz surse ale
statului sau ale colectivitilor locale indiferent de form;
s fie selectiv;
s asigure un avantaj agentului economic;
s distorsioneze ori s amenine s distorsioneze concuren a sau s afecteze comer ul dintre
statele membre ale Uniunii Europene.

1.5 Indicatori prioritate de investiie 7.1


Indicatorii de realizare comuni i specifici (output) POR 2014-2020 sunt:
-

Suprafa (mp) spaii deschise/ cldiri create/ reabilitate n sta iuni turistice/ Delta Dunrii,

Creterea numrului preconizat de vizite (numr vizite/an) la obiectivele de


patrimoniu cultural i natural i la atraciile care beneficiaza de sprijin 3.
Indicatorul de rezultat specific prioritii de intervenie 7.1 (pentru FEDR i Fondul de coeziune) :

Numrul mediu de salariai (numr) n staiunile turistice.


Informaiile despre valoarea indicatorului de rezultat nu se raporteaz de ctre solicitant.

1.6

Indicatori ai proiectului
n cadrul fiecrui proiect se vor meniona n mod obligatoriu indicatorii n funcie de activitile
proiectului, dup caz:

lungimea/suprafaa infrastructurii rutiere i a utilitilor din corpului drumului (km i mp),

lungime/suprafaa pist de biciclete construite (km i mp),

lungime sistem de iluminat public (ml)

lungime/suprafaa trotuare/alei/trasee pietonale modernizate/realizate (km i mp),

obiective turistice naturale amenajate n scop turistic precum i crearea infrastructurilor conexe
de utilitate public (mp),

suprafa trasee turistice/tematice, locuri de recreare i popas amenajate, puncte (foioare) de


observare/ filmare/ fotografiere (mp),

suprafa de spaiu verde amenajat (mp)

suprafaa reelelor de captare i/sau transport a izvoarelor minerale i saline cu potenial


terapeutic (mp/ml)

Valoarea indicatorului creterea numrului preconizat de vizite (numr vizite/an) la obiectivele de patrimoniu cultural i natural
i la atraciile care beneficiaza de sprijin se va verifica pe baza instrumentelor proprii de msurare: cercetare, studii, chestionare,
bileterie, date statistice existente, etc, pe o perioad de 5 ani dup finalul implementrii proiectului.

Programul Operaional Regional 2014-2020


7.1 Investitii in turism
Ghidul Solicitantului
Condiii specifice de accesare a fondurilor

suprafaa traseelor marcate pentru cur pe teren, a facilitilor de utilizare a izvoarelor minerale
(mp)

suprafa posturi salvamont/salvamar (mp)

suprafaa infrastructurilor pentru recreere/agrement create, amenajate, reabilitate (mp).

Nu se accept identificarea i cuantificarea n cadrul cererii de finanare a altor indicatori n afara


celor menionai n cadrul seciunilor 1.5 i 1.6 din prezentul ghid.

1.7 Rata cofinanrii acordate n cadrul prezentului apel de proiecte


n cadrul prezentului apel de proiecte rata de cofinanare este suportat din Fondul European de
Dezvoltare Regional (FEDR) i este de 85% pentru toate proiectele de infrastructur de turism. Rata de
cofinanare de la bugetul de stat este 13%. Rata de cofinanare a beneficiarului este de 2%.

2 INFORMAII APEL DE PROIECTE


2.1 Ce tip de apel de proiecte se lanseaz?
Pentru axa prioritar 7.1, prin prezentul Ghid se lanseaz apelul de proiecte cu nr. POR/2016/7/7.1/1
avnd la baz principiul competitivitii, cu termen limit de depunere a cererilor de finantare.
Modalitatea de depunere a proiectelor are la baz prevederile Ghidului solicitantului -Condiii generale
de accesare a fondurilor n cadrul POR 2014-2020 (cu modificrile i completrile ulterioare ), precum
i prevederile prezentului document. Cele dou documente se completeaz sistematic n ceea ce prive te
informaiile necesare pentru depunerea cererilor de finan are.
Proiectele pot fi depuse doar n perioada de 6 luni men ionat n cadrul subsec iunii 2.2 a prezentului
document i va avea la baz principiul competitivit ii.
Cererile de finanare depuse n primele trei luni a apelului vor parcurge etapele de verificare preliminar
i evaluare tehnic i financiar, urmnd a fi direct contractate cele care au ob inut cel pu in 70 de
puncte (pragul de calitate) i care se ncadreaz n alocarea financiar disponibil pentru acest apel. Dac
alocarea financiar disponibil nu este acoperit, restul proiectelor care au ob inut ntre 50 i 69 de
puncte, vor fi meninute n competiia cu proiectele din lunile urmtoare.
Cererile de finanare depuse n urmtoarea lun (i.e. luna 4 de depunere), vor parcurge etapele de
verificare preliminar i evaluare tehnic i financiar. Proiectele care au ob inut cel pu in 70 de puncte
(pragul de calitate) vor fi contractate dac se ncadreaz n alocarea financiar rmas disponibil.
Proiectele care obin mai puin de 50 de puncte sunt respinse i nu mai pot fi redepuse n cadrul aceluiai
apel de proiecte, acesta fiind pragul minim pentru ca proiectul s fie admis.
Etapele de mai sus vor fi parcurse pn la consumarea ntregii alocri financiare disponibile pentru acest
apel / pn la expirarea termenului limit de depunere a cererilor de finanare, pragul de calitate fiind 70
de puncte.
In cazul n care, termenul limita de depunere a cererilor a expirat i alocarea financiar disponibil
pentru acest apel nu a fost consumat, se vor contracta n ordine descrescatoare a punctajului, proiectele
meninute n competiie care au obinut ntre 69 i 50 de puncte.
Pentru informarea corect a potenialilor solicitan i, OI/AM vor publica lunar situa ia proiectelor depuse i
gradul de acoperire a alocrii financiare disponibile.

Programul Operaional Regional 2014-2020


7.1 Investitii in turism
Ghidul Solicitantului
Condiii specifice de accesare a fondurilor

2.2 Care este perioada n care pot fi depuse proiectele?


2.2.1

Data i ora lansrii cererii de proiecte: 01.04.2016, ora 16.00

2.2.2

Data i ora ncepere depunere de proiecte: 01.06.2016, ora 12.00

2.2.3

Data i ora nchiderii cererii de proiecte: 02.12.2016, ora 12.00

2.3 Unde se depun proiectele si care este modalitatea de depunere?


n cadrul prezentului apel de proiecte, cererile de finantare se vor depune, n toate regiunile de
dezvoltare cu excepia regiunii Bucureti Ilfov, la sediul Ageniei de dezvoltare regional din regiunea n
care se va implementa proiectului.
Cererea de finanare se va transmite/depune la sediul Agen iilor pentru Dezvoltare Regional, ntr-un
singur exemplar n format tiprit, original, ntr-un singur colet sigilat. De asemenea, n coletul anterior
menionat se va include i un CD cu forma scanat a cererii de finan are, inclusiv anexele acesteia, n
format PDF.
Nu se accept proiecte inter-regionale.
Datele de contact ale Ageniilor de de Dezvoltare Regional sunt menionate n cadrul
Anexei 10.10 la Ghidul solicitantului -Condi ii generale de accesare a fondurilor n
cadrul POR 2014-2020 (cu modificrile i completrile ulterioare).

Not:
Scanarea cererii de finanare i a anexelor acesteia se va realiza numai dup semnarea de ctre
reprezentantul legal/ persoana mputernicit special n conformitate cu sec iunea 7.5 a Ghidului
solicitantului - Condiii generale de accesare a fondurilor (cu modificrile i completrile ulterioare).
Exemplarul electronic al cererii de finan are (n format pdf), inclusiv anexele acesteia se vor scana astfel
nct documentele electronice rezultate s fie scanate integral, denumite corespunztor, u or de
identificat i lizibile.
Prevederile legate de depunerea cererilor de finan are din cadrul Ghidului solicitantului Condi ii
generale de accesare a fondurilor n cadrul POR 2014 2020 (cu modificrile i completrile ulterioare )
completeaz prevederile de mai sus.

2.4 Care este valoarea minima i maxim a unui proiect


Proiecte din cadrul acestui apel de proiecte sunt limitate la o valoare minim i maxim. Astfel valoarea
minim total a proiectului este de 100.000 EUR, iar valoarea maxim total a proiectului nu va depi
5.000.000 EUR.
Valoarea total a proiectului reprezint suma cheltuielilor eligibile i neeligibile inclusiv a TVA aferent.
De asemenea, valoarea maxim total nu poate fi majorat n timpul implementrii proiectului,
orice depire a valorii acestuia ducnd la neeligibilitatea proiectului. Valoarea minim total poate
suferi modificri n timpul implementrii proiectului fr a afecta eligibilitatea proiectului. Valoarea
neeligibila a proiectului reprezinta valoarea cheltuielilor cuprinse in proiect si considerate neeligibile la
data incheierii contractului de finantare, precum i pe parcursul perioadei de implementare n
conformitate cu prevederile legale n vigoare.
Valoarea cheltuielilor realizate dupa perioada de implementare a proiectului pentru ntre inea investi iei
i/sau alte lucrri necesare pentru punerea n func iune a obiectivului finan at efectuate de beneficiar n
perioada de durabilitate nu se includ n valoarea total a proiectului.

Programul Operaional Regional 2014-2020


7.1 Investitii in turism
Ghidul Solicitantului
Condiii specifice de accesare a fondurilor

Cursul valutar la care se va calcula ncadrarea n respective valori minime i maxime este cel precizat n
cadrul Ghidului solicitantului Conditii generale de accesare a fondurilor in cadrul POR 2014 2020 (cu
modificrile i completrile ulterioare), la subseciunea 6.2, punctul 4, respectiv, cursul de 4,43 lei/euro.

2.5 Care este alocarea financiar a apelui de proiecte?


Alocarea prezentului apel de proiecte este de aprox. 97,35 milioane euro din care 84,44 milioane euro din
FEDR i 12,91 milioane euro cofinanare din bugetul de stat. Aceast alocare (FEDR+BS) este detaliat pe
regiunile de dezvoltare regional, astfel:
Regiunea de dezvoltare

NE

SE

SV

NV

Alocarea
n
cadrul
apelului de proiecte (mil
euro)

17,05

14,47

15,32

11,65

11,46

13,95

13,45

2.6 Cine poate solicita


POR/2016/7/7.1/1?

finanarea

cadrul

apelului

de

proiecte

nr.

Beneficiarii proiectelor depuse n cadrul apelului de proiecte sunt uniti administrativ-teritoriale,


definite conform Legii administraiei publice locale nr. 215/2001, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare:
Uniti administrativ-teritoriale;
Parteneriate constituite ntre unitile administrativ-teritoriale menionate mai sus.
Proiectele localizate n teritoriul acoperit de ITI Delta Dunrii nu vor face face parte din
cadrul acestui apel de proiecte.

2.7 Care este specificul proiectelor ce pot fi depuse n cadrul prezentului apel de
proiecte?
n cadrul acestui apel de proiecte se pot depune proiecte de infrastructur de turism:
pentru dezvoltarea infrastructurii de turism balnear, amenajarea obiectivelor turistice naturale de
utilitate public precum i crearea/ modernizarea infrastructurilor conexe de utilitate public,
dezvoltarea de infrastructuri publice la scar mic pentru valorificarea atraciilor turistice,
crearea i extinderea infrastructurii de agrement, inclusiv a utilitilor aferente activiti de
marketing i promovare turistic ale obiectivului finanat.
n vederea asigurrii concentrrii teritoriale, implementarea proiectelor se va realiza numai n sta iunile
turistice definite conform prevederilor HG 852/2008, pentru aprobarea normelor i criteriilor de atestare
a staiunilor turistice, cu modificrile i completrile ulterioare.
Investiiile propuse trebuie s fac parte dintr-o strategie de dezvoltare local, elaborat de autoritatea
public local n parteneriat cu actorii priva i, aprobat potrivit prevederilor legale, care s contribuie la
valorificarea durabil a resurselor turistice locale, a avantajelor competitive ale turismului existente la
nivel local precum i la creterea numrului mediu de salaria i n sta iunile turistice.
Se va acorda punctaj suplimentar n cadrul etapei de evaluare tehnic i financiar acelor proiecte care se
implementeaz n staiuni turistice balneare, climatice i balneo-climaterice, conform prevederilor OG nr.
109/2000, cu modificrile i completrile ulterioare.

Programul Operaional Regional 2014-2020


7.1 Investitii in turism
Ghidul Solicitantului
Condiii specifice de accesare a fondurilor

Implementarea acestor tipuri de proiecte va contribui la stimularea circula iei turistice, cre terea
ncasrilor obinute din turism, creterea eficien ei economice i a competitivit ii destina iilor turistice
dar i la creterea numrului mediu de salariai n staiunile turistice. Prin realizarea acestor proiecte, se
dorete ca fiecare regiune de dezvoltare s- i valorifice, prin practicarea unor forme de turism specifice,
avantajele competitive existente la nivel local.

3 PROIECTE GENERATOARE DE VENITURI NETE


Proiectele de investiii finanare n cadrul acestei prioriti de investiii pot fi proiecte generatoare de
venit dac se ncadreaz n prevederile art. 61 alin. 1 din REGULAMENTUL (UE) NR. 1303/2013 AL
PARLAMENTULUI EUROPEAN I AL CONSILIULUI, din 17 decembrie 2013, de stabilire a unor dispozi ii
comune privind Fondul european de dezvoltare regional, Fondul social european, Fondul de coeziune,
Fondul european agricol pentru dezvoltare rural i Fondul european pentru pescuit i afaceri maritime,
precum i de stabilire a unor dispoziii generale privind Fondul european de dezvoltare regional, Fondul
social european, Fondul de coeziune i Fondul european pentru pescuit i afaceri maritime i de abrogare
a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului: Prezentul articol se aplic opera iunilor care
genereaz venituri nete ulterior finalizrii lor. n sensul prezentului articol, venituri nete nseamn
intrrile de numerar pltite direct de utilizatori pentru bunurile sau serviciile din cadrul opera iunii,
cum ar fi taxele suportate direct de utilizatori pentru utilizarea infrastructurii, vnzarea sau nchirierea
de terenuri sau cldiri ori plile pentru servicii, minus eventualele costuri de func ionare i de nlocuire
a echipamentelor cu durat scurt de via , suportate pe parcursul perioadei corespunztoare.
Economiile la costurile de funcionare generate de opera iunea n cauz se trateaz drept venituri nete
cu excepia cazului n care sunt compensate de o reducere egal a subven iilor de func ionare.
n cazul n care costul de investiie nu este integral eligibil pentru cofinan are, veniturile nete
menionate la primul paragraf sunt alocate n mod propor ional pr ilor eligibile i celor neeligibile din
costul de investiie..
Modul de calcul pentru proiectele generatoare de venit metoda funding gap, se regsete n Modelul D
Macheta de analiza previziune financiara din anexa 7.1.6 la prezentul ghid, document prin care se
stabilete dac proiectul propus spre finanare este generator de venituri. In situaia unui proiect
generator de venituri solicitantul va ntocmi bugetul innd cont de aceste venituri.

4 CRITERII DE ELIGIBILITATE I SELECIE


Prevederile prezentei seciuni se completeaz cu prevederile seciunii 6 din cadrul
Ghidului solicitantului -Condiii generale de accesare a fondurilor n cadrul POR 20142020 (cu modificrile i completrile ulterioare), aplicabile axei prioritare 7.1.
Cererea de finanare (inclusiv anexele la formularul cererii de finan are) completat de ctre solicitant,
face obiectul verificrii eligibilitii solicitantului i a proiectului, pe baza criteriilor enumerate n
continuare i incluse n grila de verificare a conformitii administrative i eligibilit ii, prevzut n
anexa 7.1.1 la prezentul ghid.
Criteriile de eligibilitate trebuie respectate de solicitant ncepnd cu data depunerii cererii de finanare
pe tot parcursul procesului de evaluare, selec ie i contractare, precum i pe perioada de durabilitate a
contractelor de finanare, n condiiile stipulate de acestea.
Pentru aplicarea i obinerea finanrii n cadrul POR 2014-2020, solicitantul i proiectul trebuie s
respecte toate criteriile de eligibilitate mai jos men ionate, cu excepiile prevzute n prezentul ghid. n
cadrul subseciunilor urmtoare sunt enumerate criteriile de eligibilitate generale detaliate n cadrul
Ghidului solicitantului - Condiii generale de accesare a fondurilor n cadrul POR 2014-2020 (cu

Programul Operaional Regional 2014-2020


7.1 Investitii in turism
Ghidul Solicitantului
Condiii specifice de accesare a fondurilor

modificrile i completrile ulterioare ), precum i criteriile suplimentare la acestea pentru prezentul


apel de proiecte.
Pentru verificarea acestor criterii se vor folosi grilele ataate prezentului Ghid al solicitantului.

4.1 Eligibilitatea solicitanilor i a partenerilor (dac este cazul)


Solicitantul eligibil, n sensul prezentului ghid, reprezint entitatea care ndeplinete cumulativ criteriile
enumerate si prezentate n cadrul prezentei sec iuni.
Forma de constituire a solicitantului
Solicitanii de finanare pot fi:
A. Uniti administrativ-teritoriale definite conform Legii administraiei publice locale nr. 215/2001,
republicat, cu modificrile i completrile ulterioare;
B. Forme asociative parteneriate, ntre unitile administrativ-teritoriale, n conformitate cu
prevederile legale (a se vedea Modelul F din anexa 7.1.6 la prezentul ghid).
Solicitantul i/sau reprezentantul su legal, inclusiv partenerul i/sau reprezentantul su legal,
dac este cazul, NU se ncadreaz n niciuna din situaiile prezentate n Declaraia de
eligibilitate
Solicitantul i/sau reprezentantul su legal inclusiv partenerul i/sau reprezentantul su legal, dac
este cazul, NU se ncadreaz n niciuna din situaiile prezentate n Declaraia de eligibilitate (model B
la anexa 7.1.6 din cadrul ghidului specific).
Drepturi asupra imobilului, obiect al proiectului, la data depunerii cererii de finanare,
precum i pe o perioad de minim 5 ani de la data plii finale (aa cum reiese din
documentele depuse), pentru care poate fi acordat dreptul de execuie a lucrrilor de
construcii, n conformitate cu legislaia n vigoare, i sunt menionate n ghidul general, cu
excepia superficiei i concesiunii,.
Drepturile ce pot constitui premisa obinerii finan rii n cadrul POR 2014-2020, din perspectiva
asigurrii perenitii investiiei n conformitate cu art. 71 din Regulamentul Parlamentului European i
al Consiliului nr. 1303/2013, vor fi avute n vedere pentru proiectele care presupun realizarea de
lucrri de construcie (numai cu autorizaie de construire).
Pentru aceste tipuri de proiecte solicitantul la finan are trebuie s demonstreze:
a) Dreptul de proprietate public/privat
b) Dreptul de administrare, dupa caz, conform legislaiei n vigoare
Atenie!
Dac pe parcursul perioadei de implementare a contractului de finan are, sau n perioada
de valabilitate a acestuia sunt afectate condi iile de construire/exploatare asupra
infrastructurii imobilului aferent proiectului, beneficiarul are obliga ia contractual de a
returna finanarea nerambursabil acordat, precum i alte penalit i, dac este cazul, n
conformitate cu prevederile contractuale.
Date fiind cele de mai sus, solicitantul trebuie s dovedeasc dreptul de proprietate sau s
aib n administrare imobilul asupra cruia se realizeaz investi ia. Astfel, pentru aceste
proiecte nu sunt acceptate alte drepturi asupra infrastructurii imobilului sau un contract
de nchiriere/comodat/cesiune care poate cuprinde elemente specifice contractului de
concesiune, etc.

10

Programul Operaional Regional 2014-2020


7.1 Investitii in turism
Ghidul Solicitantului
Condiii specifice de accesare a fondurilor

Nu sunt eligibile proiectele care propun exclusiv realizarea de lucrri fr autoriza ie


de construire.
Imobilul (n conformitate cu prezentul criteriu de eligibilitate) ce face obiectul
proiectului care implic execuia de lucrri de construcii ndeplinete cumulativ
urmtoarele condiii:
s fie libere de orice sarcini sau interdicii ce afecteaz implementarea operaiunii
s nu fac obiectul unor litigii avnd ca obiect dreptul invocat de ctre solicitant
pentru realizarea proiectului, aflate n curs de soluionare la instanele
judectoreti.
s nu fac obiectul revendicrilor potrivit unor legi speciale n materie sau
dreptului comun.
Pentru elementele de mai sus, nu vor conduce la respingerea cererii de finan are din
procesul de evaluare, selecie i contractare, acele limite ale dreptului de proprietate
care nu sunt incompatibile cu realizarea activit ilor proiectului. (de ex. servitu i legale,
servitutea de trecere cu piciorul, etc). Fiecare caz n parte va fi analizat la nivelul OI n
cadrul etapei de verificare a conformit ii administrative i eligibilit ii. Garaniile reale
asupra imobilelor (ex. ipoteca, etc) sunt considerate n accep iunea AMPOR incompatibile
cu realizarea proiectelor de investiii n cadrul POR 2014-2020.
n accepiunea AMPOR nu este considerat sarcin dreptul de administrare nscris n cartea
funciar n favoarea unei structuri aflate n subordinea solicitantului i care nu afecteaz
condiiile de implementare.
Proiectul devine neeligibil dac intervine o hotrre judectoreasc definitiv (privind
imobilul) pn la finalizarea perioadei de durabilitate.
Din documentele privind drepturile asupra imobilului trebuie s reias faptul c dreptul respectiv
este meninut pe toat perioada de durabilitate a investiiei, respectiv inclusiv pe o perioad de 5
ani de la plata final n cadrul contractului de finanare.
Solicitantul, n cazul n care va primi finan are din POR 2014-2020 , pentru investiii
n infrastructur, trebuie ca pe perioada de durabilitate:

S menin investiia realizat (asigurnd mentenana i serviciile asociate


necesare);

s nu realizeze o modificare asupra calitii de proprietar al infrastructurii,


dect n condiiile prevzute n contractul de finan are i;

s nu realizeze o modificare substanial care afecteaz natura, obiectivele


sau condiiile de realizare i care ar determina subminarea obiectivelor ini iale
ale investiiei.

Aceste elemente constituie clauze de reziliere a contractelor de finan are.

4.2 Eligibilitatea proiectului i a activitilor


4.2.1 Criteriile generale aplicabile prezentului apel de proiecte cu privire la eligibilitatea
proiectului i a activitilor sunt detaliate n cadrul subsec iunii 6.2 din cadrul Ghidului
solicitantului - Condiii generale de accesare a fondurilor n cadrul POR 2014-2020 (cu modificrile
i completrile ulterioare). Acestea sunt:

11

Programul Operaional Regional 2014-2020


7.1 Investitii in turism
Ghidul Solicitantului
Condiii specifice de accesare a fondurilor

ncadrarea proiectului i a activitilor sale n obiectivul specific vizat al priorit ii de


investiii 7.1 i n aciunile specifice sprijinite
Pentru a fi eligibil proiectul trebuie s se ncadreze n obiectivele priorit ii de investi ii finan ate prin
POR 2014-2020, nefiind eligibile proiecte care nu se ncadreaz n activit ile specifice propuse a fi
finanate prin POR 2014-2020. Astfel, conform prioritii de investiie 7.1 obiectivul specific l reprezint
creterea numrului mediu de salariai n staiunile turistice.
Prin intermediul acestei prioriti de investi ie vor fi sprijinite activit i specifice realizrii de investi ii
localizate n acele areale din staiunile turistice pentru care poten ialul i impactul economic sunt clar
demonstrate. Activitile proiectului trebuie s se ncadreze n urmtoarele aciuni:

Dezvoltarea infrastructurii pentru turismul balnear (staiuni turistice balneare, climatice sau
balneoclimatice conform prevederilor OG Nr. 109/2000, cu modificrile i completrile ulterioare)

Amenajarea obiectivelor turistice naturale de utilitate public precum i crearea/ modernizarea


infrastructurilor conexe de utilitate public;

Dezvoltarea de infrastructuri publice la scar mic pentru valorificarea atrac iilor turistice

Crearea i extinderea infrastructurii de agrement, inclusiv a utilitilor aferente


Activiti de marketing i promovare turistic ale obiectivului finan at.

1. Activitile orientative n cadrul proiectului implementat in staiuni turistice definite conform


prevederilor HG 852/2008, cu modificrile i completrile ulterioare sau in staiuni turistice
balneare, climatice i balneo climatice conform prevederilor HG 852/2008, cu modificrile i
completrile ulterioare si OG Nr. 109/2000, cu modificrile i completrile ulterioare, pot fi:
-

crearea/reabilitarea aleilor pietonale, pistelor pentru bicicli ti, reabilitarea trotuarelor;

crearea/reabilitarea/modernizarea/amenajarea spaiilor verzi (achiziia i montarea


elementelor constructive de tipul alei, foi oare, pergole, grilaje etc.; plantarea/gazonarea
suprafeelor, inclusiv plantare arbori), realizarea sistemelor de irigaii pentru spaiile verzi ;

amenajarea obiectivelor turistice naturale de utilitate public, precum i crearea/


modernizarea infrastructurilor conexe de utilitate public,

construirea/modernizarea cilor de acces la principalele obiective turistice naturale; aceste


activiti sunt eligibile numai n cazul n care se poate argumenta c valorificarea obiectivului
turistic este afectat de infrastructura de acces deficitar;

construirea / modernizarea locurilor de recreare i popas, punctelor (foioarelor) de observare


/ filmare / fotografiere, posturilor salvamont/salvamar;

dotare mobilier urban (bnci, couri de gunoi, toalete ecologice, suport parcare biciclete,
mprejmuire etc);

marcajul traseelor turistice, trasee tematice;

crearea de faciliti pentru recreare/agrement pe terenurile amenajate (ex. zone speciale


pentru sport, locuri de joac pentru copii, amfiteatre in aer liber, scene, etc.);

instalare Wi-Fi n spaiile publice;

construirea de piste pentru cicloturism.

2. Activitile orientative n cadrul proiectului implementat in staiuni turistice balneare, climatice


i balneo climatice, definite conform prevederilor HG 852/2008, cu modificrile i completrile
ulterioare si OG Nr. 109/2000, cu modificrile i prevederile ulterioare, pot fi:
-

reabilitarea/modernizarea infrastructurii rutiere, inclusiv utilitile din corpul drumului

12

Programul Operaional Regional 2014-2020


7.1 Investitii in turism
Ghidul Solicitantului
Condiii specifice de accesare a fondurilor

dezvoltarea reelelor de captare i / sau transport a izvoarelor minerale i saline cu potenial


terapeutic (ape minerale, lacuri i nmoluri terapeutice, gaze terapeutice, factorii sanogeni
de la nivelul grotelor i salinelor)

crearea/reabilitarea traseelor marcate pentru cur pe teren, a facilitilor de utilizare a


izvoarelor minerale

dezvoltarea iluminatului public

n nelesul prezentului Ghid prin spaiu verde se n elege suprafaa de teren,


indiferent de mrime, aflat n proprietatea public sau privat a autoritii locale,
neocupat de construcii autorizate, destinat plantrii i creterii vegetaiei ierboase
i lemnoase, care are ca scop asigurarea i mbuntirea factorilor de mediu i a
condiiilor de via n mediul urban, contribuind i la nfrumusearea aspectului
urbanistic al localitii. In cadrul prioritatii de investitii 7.1 se vor realiza urmtoarele
tipuri de spaii verzi publice cu acces nelimitat: parcuri grdini, scuaruri (conform
prevederilor art.3 alin.a din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea i administrarea
spaiilor verzi din zonele urbane, cu modificrile i completrile ulterioare.
n sensul legii menionate termenii respectivi au urmtoarele semnifica ii:
a)
Parc spaiu verde, cu suprafa de minimum un hectar, format dintr-un
cadru vegetal specific i din zone construite, cuprinznd dotri i echipri destinate
activitilor sportive sau recreative pentru popula ie;
b)
Scuar spaiu verde, cu suprafa mai mic de un hectar (dar nu mai mic de
1000 mp), amplasat n cadrul ansamblurilor de locuit, n jurul unor dotri publice, a
amenajrilor sportive, de agrement pentru copii i tineret sau n alte loca ii;
c)
Grdin teren cultivat cu flori, copaci i arbu ti ornamentali care este
folosit pentru agrement i recreare, fiind deschis publicului;
Achiziionarea i montarea elementelor constructive de tipul alei, foi oare, pergole,
grilaje, zone speciale pentru sport, locuri de joac pentru copii, amfiteatre in aer
liber, scene, grupuri sanitare, spatii pentru intretinere/vestiare, etc, sunt eligibile cu
condiia ca suprafaa cumulat a acestora s nu depa easc 10% din suprafa a total
a spaiului verde si numai pe baza unei documenta ii de urbanism, conform art. 18
alin.7 din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea i administrarea spa iilor verzi din
zonele urbane, cu modificrile i completrile ulterioare);
In acceptiunea acestui Ghid, agrementul reprezint acea facilitate de recreare si /
sau infrastructura pusa la dispozitie de o unitate administrativ teritorial i specific
acesteia, constituind unul din elementele necesare n satisfacerea nevoilor turi tilor,
vizitatorilor din staiunile turistice sau staiunile turistice balneare, climatice sau
balneoclimatice i a carei finantare nu intra sub incidenta regulilor privind ajutorul de
stat, conform legislaiei n vigoare.

ATENIE! Activitile propuse n cadrul proiectelor nu trebuie s intre sub incidena


ajutorului de stat. Prin prezentul ghid nu sunt finanabile proiectele care intr sub
incidena ajutorului de stat. Ajutorul de stat reprezint orice msur de sprijin care
ndeplinete cumulativ urmtoarele condiii:
s fie acordat de ctre stat sau de ctre unit ile administrative teritoriale, din
resurse de stat sau resurse ale unit ilor admnistrativ-teritoriale, ori de alte organisme
care administreaz surse ale statului sau ale colectivit ilor locale indiferent de form;
s fie selectiv;
s asigure un avantaj agentului economic;
s distorsioneze ori s amenine s distorsioneze concuren a sau s afecteze comer ul

13

Programul Operaional Regional 2014-2020


7.1 Investitii in turism
Ghidul Solicitantului
Condiii specifice de accesare a fondurilor

dintre statele membre ale Uniunii Europene.


Sunt considerate investiii care intra sub incidenta ajutorului de stat urmatoarele tipuri de
activitati: infrastructuri de agrement multifuncionale, parcuri de distracii, piscine, spa-uri, baze
de tratamente, prtii de ski, etc.
Recomandare: Pentru tipul de activate Crearea de facilit i pentru recreare/agrement pe
terenurile amenajate (ex. zone speciale pentru sport, locuri de joac pentru copii, amfiteatre in
aer liber, scene, etc.) este recomandabil ca investiia s se realizeze n cadrul spaiilor verzi,
definite n conformitate cu legislaia n vigoare. n caz contrar solicitantul trebuie s justifice cu
trimiteri la prevederile legale n vigoare c investiia respectiv nu intr sub incidena ajutorului
de stat. De asemenea, dac pe perioada procesului de evaluare, selecie, contractare,
implementare i durabilitate, instituiile abilitate n verificarea, auditarea, controlul
implementrii POR 2014 2020 decid c respectiva investiie intr sub incidena ajutorului de
stat, solicitantul/beneficiarul i asum riscul privind declararea ca neeligibil a proiectului i
recuperarea ajutorului de stat i a dobnzilor aferente n conformitate cu legislaia n vigoare.
n vederea analizrii proiectelor pentru care exist suspiciuni n ceea ce privete
aplicarea/neaplicarea prevederilor legale privind ajutorul de stat, n etapa de verificare a
conformitii administrative i eligibilitii poate fi solicitat o clarificare inclusiv asupra acestui
aspect, cu respectarea numrului de clarificri i a termenului de rspuns prevzut n cadrul
Ghidului general la aceast etap.
Activitile propuse n cadrul proiectelor reprezint obligaii contractuale ce vor fi
monitorizate pe parcursul implementrii proiectului i dup finalizarea implementrii
proiectului. Activitile enumerate mai sus nu sunt limitative, alte activiti de tipul
celor de mai sus pot fi considerate eligibile dac solicitantul justific necesitatea
derulrii lor n scopul implementrii n condiii optime a proiectului.

Proiectul propus spre finanare nu trebuie s fie ncheiat n mod fizic sau implementat
integral nainte de depunerea cererii de finanare n cadrul POR 2014-2020, indiferent dac
toate plile aferente au fost realizate sau nu de ctre beneficiar.(art. 65 din Regulamentul al
Parlamentului European i al Consiliului nr. 1303/2013)
Nu sunt eligibile investiiile care au fost finalizate din punct de vedere fizic (ex. a fost efectuat recepia
la terminarea lucrrilor) pn la momentul depunerii cererii de finanare.
Sunt eligibile proiecte pentru care contracte de lucrri au fost ncheiate dup data de 01.01.2014, n
condiiile enunate mai sus.
Proiectul propus nu a mai beneficiat de finanare public n ultimii 5 ani nainte de la data
depunerii cererii de finanare, pentru acelai tip de activiti (reabilitare/ construcie/
extindere/ modernizare) realizate asupra aceleiai infrastructuri/ aceluiai segment de
infrastructur i nu beneficiaz de fonduri publice din alte surse de finanare
Momentul de la care se calculeaz perioada de 5 ani este momentul la care s-a finalizat implementarea
contractului de lucrri anterior (data recepiei finale, dup expirarea perioadei de garan ie).
n cazul n care prin proiect se solicit finan area unor lucrri ncepute, perioada de 5 ani se calculeaz de
la data emiterii ordinului de ncepere aferent contractului de lucrri (anexat la cererea de finan are).
Incadrarea valorii proiectului n limitele valorilor minime i maxime ale prioritii de investiii
7.1 din POR
Proiectele depuse n cadrul acestui apel de proiecte trebuie s se ncadreze n urmtoarele valori:

14

Programul Operaional Regional 2014-2020


7.1 Investitii in turism
Ghidul Solicitantului
Condiii specifice de accesare a fondurilor

Valoarea minim total a proiectului este de 100.000 euro.


Valoarea maxim total a proiectului este de 5.000.000 euro.
Valoarea maxim total nu poate fi majorat n timpul implementrii proiectului, orice
depire a valorii acesteia ducnd la neeligibilitatea proiectului Cu toate acestea n
valoarea total maxim a proiectului nu se includ cheltuielile necesare ntre inerii
obiectivelor de investiie n perioada de durabilitate a proiectelor.
Valoarea minim total poate suferi modificri n timpul implementrii proiectului fr a
afecta eligibilitatea proiectului.
Perioada de implementare a activitilor proiectului nu depe te 31 decembrie 2023
Perioada de implementare a activitilor proiectului se refer att la activitile realizate nainte de
depunerea cererii de finanare ct i la activit ile ce urmeaz a fi realizate dup momentul contractrii
proiectului. Solicitantul trebuie s prevad n mod realist perioada de implementare pentru fiecare
activitate n parte, lund n considerare specificul fiecrei activit i. n conformitate cu Hotrrea
Guvernului nr. 399/ 2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate n cadrul operaiunilor
finanate prin Fondul european de dezvoltare regional, Fondul social european i Fondul de coeziune
2014-2020, una dintre condiiile de eligibilitate a cheltuielilor se refer la angajarea i plata cheltuielilor
n condiiile legii ntre 1 ianuarie 2014 i 31 decembrie 2023, cu respectarea perioadei de implementare
stabilite prin contractul de finanare.
Investiia propus face parte din strategia de dezvoltare local
Investiia propus trebuie s fac parte din strategia de dezvoltare local pentru solicitantul care depune
proiectul. La data depunerii cererii de finanare proiectul trebuie s se regseasc n strategia de
dezvoltare local aprobat de autoritatea public local i poate fi identificat cel pu in prin titlul
proiectului sau prin descrierea investiiei.
Strategia trebuie s fie aprobat de autoritatea public local prin HCL.
Investiia propus beneficiaz de susinerea entitilor implicate n dezvoltarea local
(structuri asociative, reprezentani ai societii civile, mediul de afaceri, etc)
Investiia propus beneficiaz de susinerea entitilor implicate n dezvoltarea local (structuri
asociative, reprezentani ai societii civile, mediul de afaceri, etc). Investiia va fi supus consultrii
publice de ctre solicitant pentru un termen de 30 de zile, n vederea contientizrii mediului local.
n urma consultrii publice, solicitantul va realiza o ntlnire mpreun cu entitile implicate n
dezvoltarea local (structuri asociative, reprezentani ai societii civile, mediul de afaceri, etc.) pentru
obinerea susinerii cu investiii a proiectului propus de solicitant. Astfel, solicitantul va obine acordul de
principiu al entitilor (structuri asociative, reprezentani ai societii civile, mediul de afaceri, etc.)
implicate n dezvoltarea local pentru susinerea cu investiii complementare a proiectului propus de
solicitant.
Etape n vederea realizrii procesului de consultare publica:
1. Investiia va fi supus consultrii publice (sub forma unei fise de proiect) de ctre
solicitant pentru un termen de 30 de zile, n vederea contientizrii mediului local, prin
minim un anun de pres publicat ntr-un ziar de interes local.
2. Dupa expirarea celor 30 de zile, solicitantul va realiza o ntlnire mpreun cu entitile
implicate n dezvoltarea local (structuri asociative, reprezentani ai societii civile,
mediul de afaceri etc.) pentru obinerea susinerii cu investiii a proiectului propus de
solicitant.
3. In urma ntalnirii va rezulta o minut a ntlnirii realizate mpreun cu entitile

15

Programul Operaional Regional 2014-2020


7.1 Investitii in turism
Ghidul Solicitantului
Condiii specifice de accesare a fondurilor

implicate n dezvoltarea local (structuri asociative, reprezentani ai societii civile,


mediul de afaceri etc.).
4. Tot ca urmare a intalnirii, entitile(structuri asociative, reprezentani ai societii
civile, mediul de afaceri etc.) implicate n dezvoltarea local semneaz acordul de
principu pentru finanare, cu scopul de a susine proiectul cu investi ii ulterioare.
Susinerea se consider acordat n cazul semnrii acordului de ctre dou treimi din cei
prezeni la ntlnire.
De asemenea, entitile vor meniona numrul de investiii ulterioare identificate.
Acest proces se va desfura n conformitate cu prevederile legii nr. 52/2003 privind transparena
decizional n administraia public i a legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informaiile de interes
public, cu modificrile i completrile ulterioare.
n urma acestui proces se va identifica cel puin o investiie ulterioar n sta iune ca urmare a realizrii
proiectului de investiii, investiie ce se preconozeaz a fi demarat cel tziu pn la finalizarea perioadei
de durabilitate.
Proiectul respect zona int de implementare a prioritii de investiie: staiune turistic,
staiune balnear, climatic i balneoclimatic conform legislaiei n vigoare
Implementarea proiectelor se va realiza numai n sta iunile turistice definite conform prevederilor HG nr.
852 din 2008, pentru aprobarea normelor i criteriilor de atestare a staiunilor turistice, cu modificrile i
completrile ulterioare.
Implementarea proiectelor care intr sub aciunea Dezvoltarea infrastructurii pentru turismul balnear
se va realiza doar n localitile care au att statut de sta iune turistic definite conform legii HG 852 din
2008, pentru aprobarea normelor i criteriilor de atestare a staiunilor turistice, cu modificrile i
completrile ulterioare ct i statut de staiune balnear, climatic i balneoclimatic n conformitate cu
prevederile OG nr. 109/2000, privind staiunile balneare, climatice i balneoclimatice, cu modificrile i
completrile ulterioare.
Localitatea/pri din localitatea de implementare va trebui s-i pstreze statutul de staiune turistic
conform prevederilor HG 852/2008, cu modificrile i completrile ulterioare sau statutul de staiune
turistic balnear, climatic sau balneoclimatic, conform prevederilor OG 109/2000, cu modificrile i
completrile ulterioare, avut la momentul semnrii contractului de finanare pe toat perioada de
durabilitate a contractului semnat.
Proiectul respect principiile privind dezvoltarea durabil, egalitatea de anse, gen, i
nediscriminarea
n procesul de pregtire, contractare, implementare i valabilitate a contractului de finanare, solicitantul
a respectat i va respecta:
1. legislaia naional i comunitar aplicabil n domeniul egalitii de anse, de gen,
nediscriminare, accesibilitate
2. legislaia naional i comunitar aplicabil n domeniul dezvoltrii durabile, proteciei mediului
i eficienei energetice

4.3 Eligibilitatea cheltuielilor


4.3.1

Reguli generale de eligibilitate a cheltuielilor

Baza legal pentru stabilirea eligibilitii cheltuielilor:

Regulamentul (UE, EURATOM) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de


stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014 - 2020

16

Programul Operaional Regional 2014-2020


7.1 Investitii in turism
Ghidul Solicitantului
Condiii specifice de accesare a fondurilor

Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European i al Consiliului din 17


decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziii comune privind Fondul european de
dezvoltare regional, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european
agricol pentru dezvoltare rural i Fondul european pentru pescuit i afaceri
maritime, precum i de stabilire a unor dispoziii generale privind Fondul european
de dezvoltare regional, Fondul social european, Fondul de coeziune i Fondul
european pentru pescuit i afaceri maritime i de abrogare a Regulamentului (CE)
nr. 1083/2006 al Consiliului,
Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 al Parlamentului European i al Consiliului din 17
decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare regional i dispoziiile
specifice aplicabile obiectivului referitor la investiiile pentru cretere economic i
locuri de munc i de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006,
Hotrrea Guvernului nr. 399/ 2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor
efectuate n cadrul operaiunilor finanate prin Fondul european de dezvoltare
regional, Fondul social european i Fondul de coeziune 2014-2020, precum i cu

Condiiile cumulative de eligibilitate a cheltuielilor:


a. s fie angajat de ctre beneficiar i pltit de acesta n condiiile legii ntre 1
ianuarie 2014 i 31 decembrie 2023, cu respectarea perioadei de implementare
stabilite prin contractul de finanare;
b. s fie nsoit de facturi emise n conformitate cu prevederile legislaiei naionale
sau a statului n care acestea au fost emise ori de alte documente contabile pe
baza crora se nregistreaz obligaia de plat i de documente justificative privind
efectuarea plii i realitatea cheltuielii efectuate, pe baza crora cheltuielile s
poat fi verificate/controlate/auditate;
c. s fie n conformitate cu prevederile programului;
d. s fie n conformitate cu contractul de finanare, ncheiat ntre autoritatea de
management, organismul intermediar i beneficiar;
e. s fie rezonabil i necesar realizrii operaiunii;
f. s respecte prevederile legislaiei Uniunii Europene i naionale aplicabile;
g. s fie nregistrat n contabilitatea beneficiarului, cu respectarea prevederilor art.
67 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013.
h. s nu fie contrar prevederilor dreptului aplicabil al Uniunii Europene sau legislaiei
naionale care vizeaz aplicarea dreptului relevant al Uniunii, n privina
eligibilitii, regularitii, gestiunii sau controlului operaiunilor i cheltuielilor.
Not. Mecanismul de plat i rambursare a cheltuielilor n cadrul contractelor de
finanare se realizeaz n conformitate cu prevederile OUG nr.40/23.09.2015,
privind gestionarea financiar a fondurilor europene pentru perioada de
programare 2014 2020, precum i normele de aplicare aprobate prin HG nr.
93/2016

17

Programul Operaional Regional 2014-2020


7.1 Investitii in turism
Ghidul Solicitantului
Condiii specifice de accesare a fondurilor

4.3.2

Reguli specifice de eligibilitate a cheltuielilor

Lista cheltuielilor eligibile cuprinde urmtoarele categorii de cheltuieli:


CAP.1 Cheltuieli pentru obinerea i amenajarea terenului
1.1. Obinerea terenului
Se includ cheltuielile efectuate pentru cumprarea de terenuri/exproprieri n limita a 10%
din valoarea totala eligibila a proiectului - n conformitate cu Hotrrea Guvernului nr.
399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate n cadrul operaiunilor
finanate prin Fondul european de dezvoltare regional, Fondul social european i Fondul de
coeziune 2014-2020.
Valoarea terenurilor achiziionate, se va stabili pe baza evalurii efectuate de un expert
ANEVAR (conform legislatiei in vigoare:
Hotrrea
Nr. 353/2012 pentru aprobarea
Regulamentului de organizare i funcionare a Uniunii Naionale a Evaluatorilor Autorizai din
Romnia si Ordonana Nr. 24 /2011 privind unele msuri n domeniul evalurii bunurilor).
1.2. Amenajarea terenului
Se includ cheltuielile efectuate la nceputul lucrrilor pentru pregtirea amplasamentului i
care constau n demolri, demontri, dezafectri, defriri, evacuri materiale rezultate,
devieri reele de utiliti din amplasament, sistematizri pe vertical, drenaje, epuismente
(exclusiv cele aferente realizrii lucrrilor pentru investiia de baz).
1.3. Amenajri pentru protecia mediului i aducerea la starea iniial
Se includ cheltuieli efectuate pentru lucrri i aciuni de protecia mediului i aducerea la
starea iniial, inclusiv pentru refacerea cadrului natural dup terminarea lucrrilor, precum
plantare de copaci i reamenajarea spaiilor verzi.
CAP.2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitilor necesare obiectivului

Cheltuielile eligibile pentru asigurarea utilitilor necesare funcionrii obiectivului de


investiie includ cheltuielile precum: alimentare cu ap, canalizare, alimentare cu gaze
naturale, agent termic, energie electric, telecomunicaii, care se execut pe amplasamentul
obiectivului de investiie delimitat din punct de vedere juridic, precum i cheltuielile aferente
racordrii la reelele de utiliti.

CAP.3 Cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic


Sunt eligibilie cumulat, in limita maxima a 10% din valoarea cheltuielilor eligibile finantate n
cadrul capitolului 4 Cheltuieli pentru investiia de baz i detaliate dup cum urmeaz:
3.1. Studii de teren
Se cuprind cheltuielile pentru studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice,
fotogrammetrice, topografice i de stabilitate ale terenului pe care se amplaseaz obiectivul
de investiie.
3.2. Obinerea de avize, acorduri, autorizaii
Se includ cheltuielile pentru:
a) obinerea/prelungirea valabilitii certificatului de urbanism;
b) obinerea/prelungirea valabilitii autorizaiei de construire/desfiinare;
c) obinerea avizelor i acordurilor pentru racorduri i branamente la reele publice de ap,
canalizare, gaze, termoficare, energie electric, telefonie etc.;
d) ntocmirea documentaiei, obinerea numrului cadastral provizoriu i nregistrarea
terenului n cartea funciar;
e) obinerea acordului de mediu;
f) alte avize, acorduri i autorizaii.

18

Programul Operaional Regional 2014-2020


7.1 Investitii in turism
Ghidul Solicitantului
Condiii specifice de accesare a fondurilor

3.3. Proiectare i inginerie


Se includ cheltuielile pentru elaborarea tuturor fazelor de proiectare (studiu de fezabilitate,
proiect tehnic i detalii de execuie), pentru plata verificrii tehnice a proiectrii, precum i
pentru elaborarea documentaiilor necesare obinerii acordurilor, avizelor i autorizaiilor
aferente obiectivului de investiie (documentaii ce stau la baza emiterii avizelor i acordurilor
impuse prin certificatul de urbanism, documentaii urbanistice, studii de impact,
studii/expertize de amplasament,etc).
3.4. Consultan
Se includ cheltuielile efectuate, dup caz, pentru:
a) plata serviciilor de consultan la elaborarea cererii de finantare si a tuturor studiilor
necesare intocmirii acesteia inclusiv plan de marketing;
b) plata serviciilor de consultan n domeniul managementului proiectului
c) serviciile de consultan/asisten juridic n scopul elaborrii documentaiei de atribuire
i/sau aplicrii procedurilor de atribuire a contractelor de achiziie public, dac este cazul
d) plata serviciilor de evaluare, efectuate de un expert ANEVAR, n vederea stabilirii valorii
terenurilor achiziionate.
3.5. Asisten tehnic
Se includ cheltuielile efectuate, dup caz, pentru:
a) asisten tehnic din partea proiectantului pe perioada de execuie a lucrrilor (n cazul n
care aceasta nu intr n tarifarea proiectului);
b) plata diriginilor de antier, desemnai de autoritatea contractant, autorizai conform
prevederilor legale pentru verificarea execuiei lucrrilor de construcii i instalaii.
CAP. 4 Cheltuieli pentru investiia de baz
4.1. Construcii i instalaii
Se cuprind cheltuielile aferente execuiei tuturor obiectelor cuprinse n obiectivul de investiie
din staiuni turistice definite conform HG 852/2008, cu modificrile i completrile ulterioare sau
din staiuni turistice balneare, climatice i balneo climatice, definite conform HG 852/2008, cu
modificrile i completrile ulterioare si OG Nr. 109/2000, cu modificrile i completrile
ulterioare:

cheltuielile cu crearea/reabilitarea aleilor pietonale, pistelor pentru bicicli ti;


crearea/reabilitarea/modernizarea/amenajarea
spaiilor
verzi
(plantarea/gazonarea
suprafeelor, inclusiv plantare arbori);
cheltuieli cu realizarea sistemelor de irigaii pentru spaiile verzi;
cheltuieli legate de amenajarea obiectivelor turistice naturale, de utilitate public precum i
crearea/modernizarea infrastructurilor conexe de utilitate public
cheltuieli de construire/modernizare a punctelor (foioarelor) de observare/ filmare/
fotografiere, posturilor salvamont/salvamar;
cheltuieli cu achiziia i montarea elementelor constructive de tipul foi oare, pergole, grilaje
etc.;
cheltuieli de marcaj pentru traseele turistice, traseele tematice
cheltuieli cu crearea de faciliti pentru recreare/agrement pe terenurile amenajate (ex. zone
speciale pentru sport, terenuri de sport, locuri de joac pentru copii, amfiteatre in aer liber,
scene, etc.);

Se cuprind cheltuielile aferente execuiei tuturor obiectelor cuprinse n obiectivul de investiie


din staiuni turistice balneare, climatice i balneo climatice conform HG 852/2008, cu
modificrile i completrile ulterioare si OG Nr. 109/2000, cu modificrile i completrile
ulterioare pot fi:

19

Programul Operaional Regional 2014-2020


7.1 Investitii in turism
Ghidul Solicitantului
Condiii specifice de accesare a fondurilor

cheltuieli cu reabilitarea/ modernizarea infrastructurii rutiere (inclusiv trotuarele, daca este


cazul), inclusiv utilitile din corpul drumului n staiuni balneare, climatice i balneo
climatice;
cheltuieli legate de dezvoltarea reelelor de captare i/sau transport a izvoarelor minerale i
saline cu potenial terapeutic (ape minerale, lacuri i nmoluri terapeutice, gaze terapeutice,
factorii sanogeni de la nivelul grotelor i salinelor) din staiunile turistice balneare, climatice
i balneo - climatice;
cheltuielile cu crearea/reabilitarea traseelor marcate pentru cur pe teren, a locurilor de
recreare i popas, a facilitilor de utilizare a izvoarelor minerale din staiunile turistice
balneare, climatice sau balneo climatice.
cheltuielile cu dezvoltarea sistemului iluminatului public n staiuni turistice balneare,
climatice sau balneo climatice;

4.2. Dotri (se includ utilaje, echipamente tehnologice i funcionale cu si fara montaj, dotari)
dotare cu mobilier urban (bnci, co uri de gunoi, toalete ecologice, suporturi biciclete,
imprejmuire etc);
dotare locuri de joaca/ zone pentru sport;
dotare cu echipamente necesare instalrii Wi-Fi n spa iile publice.
cheltuielile efectuate pentru dotri de specialitate i echipamente specifice pentru lucrrile
efectuate
Se cuprind cheltuielile pentru achiziionarea utilajelor i echipamentelor tehnologice, precum i a
celor incluse n instalaiile funcionale, inclusiv cheltuielile aferente montajului utilajelor
tehnologice i al utilajelor incluse n instalaiile funcionale, inclusiv reelele aferente necesare
funcionrii acestora.
Se includ cheltuielile pentru achiziionarea utilajelor i echipamentelor care nu necesit
montaj, precum i a echipamentelor i a echipamentelor de transport tehnologic.
Se cuprind cheltuielile pentru procurarea de bunuri care, conform legii, intr n categoria
mijloacelor fixe, sunt necesare implementarii proiectului i respect prevederile contractului de
finanare.
Nu sunt eligibile cheltuielile pentru procurarea de bunuri care, conform legii, intr n
categoria obiectelor de inventar.
4.3. Construcii, instalaii si dotari - cheltuieli conexe investitiei de baza
In cadrul proiectului, proiectantul poate delimita un obiect conex obiectivului de investitie
cuprinzand lucrari si dotari pentru:
cheltuielile cu reabilitarea trotuarelor; In cazul in care in staiuni turistice balneare, climatice
sau balneo climatice proiectul nu prevede reabilitarea/modernizarea infrastructurii rutiere,
cheltuielile pentru executia lucrarilor de trotuare se vor deconta in cadrul acestei linii
bugetare.
cheltuieli de construire/modernizare a cilor de acces la principalele obiective turistice
naturale, de utilitate public
care se execut pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic al proiectului.
Cheltuielile aferente obiectului conex obiectivului de investiie sunt eligibile in limita a 15% din
valoarea eligibil a cheltuielilor aferente cap. 1, punctul 1.2 si 1.3, Cap. 2, Cap. 4, punctul 4.1,
punctul 4.2 si cap. 5, punctul 5.1.1.
CAP. 5. Alte cheltuieli
5.1. Organizare de antier
5.1.1. Lucrri de construcii i instalaii aferente organizrii de antier

20

Programul Operaional Regional 2014-2020


7.1 Investitii in turism
Ghidul Solicitantului
Condiii specifice de accesare a fondurilor

Se cuprind cheltuielile aferente construirii provizorii sau amenajrii la construcii existente


pentru vestiare pentru muncitori, grupuri sanitare, rampe de splare auto, depozite pentru
materiale, reele electrice de iluminat i for, ci de acces, branamente/racorduri la
utiliti. Se includ, de asemenea, cheltuielile de desfiinare de antier.
5.1.2. Cheltuieli conexe organizrii de antier
Se cuprind cheltuielile pentru: obinerea autorizaiei de construire/desfiinare aferente
lucrrilor de organizare de antier, taxe de amplasament, nchirieri semne de circulaie,
contractele de asisten cu poliia rutier, contract temporar cu furnizorul de energie
electric, cu uniti de salubrizare, taxe depozit ecologic; costul energiei electrice i al apei
consumate n incinta organizrii de antier pe durata de execuie a lucrrilor.
5.2. Comisioane, cote si taxe
Se cuprind: cota aferent Inspectoratului de Stat n Construcii pentru controlul calitii
lucrrilor de construcii, cota pentru controlul statului n amenajarea teritoriului, urbanism i
pentru autorizarea lucrrilor de construcii, cota aferent Casei Sociale a Constructorilor, taxe
pentru acorduri, avize i autorizaia de construire/ desfiinare.
5.3. Cheltuieli diverse i neprevzute
Se consider eligibile dac sunt detaliate corespunztor prin documente justificative i doar n
limita a 10% din valoarea eligibil a cheltuielilor eligibile cuprinse la subcapitolul 1.2, 1.3
capitolul 2 si capitolul 4.
CAP. 6. Cheltuieli de informare i publicitate
6.1.Cheltuieli cu activitile obligatorii de informare i publicitate
Cheltuieli cu activitile obligatorii de informare i publicitate aferente proiectului sunt
eligibile n conformitate cu prevederile contractului de finanare, n limita a maxim 10.000
lei.
6.2 Cheltuieli de promovare a obiectivului de investitie
Se includ cheltuieli efectuate pentru activit i de marketing i promovare turistic ale obiectivului
finanat n limita maxima a 5 % din valoarea cheltuielilor eligibile finantate n cadrul capitolului 4
Cheltuieli pentru investiia de baz.
Cap. 7. Cheltuielile cu activitatea de audit financiar extern
Sunt eligibile in limita maxima a 5000 lei trimestrial (aferente activitatilor ce pot fi auditate in
trimestrul respectiv.
In cazul in care, beneficiarii opteaza pentru incheierea unor contracte de audit, rapoartele de
audit confirma ca cheltuielile cuprinse in cererile de rambursare au fost verificate si sunt:
sunt necesare pentru realizarea proiectului,
sunt prevzute n contractul ncheiat cu beneficiarul proiectului
sunt n conformitate cu principiile unui management financiar sntos, respectiv utilizarea
eficient a fondurilor, i un raport optim cost/beneficiu (rezonabilitatea preturilor conform
prevederilor OUG 66/2011, privind prevenirea, constatarea i sancionarea neregulilor aprute
n obinerea i utilizarea fondurilor europene i/sau a fondurilor publice naionale aferente
acestora, cu modificrile i completrile ulterioare);
sunt efectuate i pltite de beneficiar sau partenerii si;
cheltuielile au fost pltite pe parcursul perioadei de eligibilitate;
sunt nregistrate n contabilitatea beneficiarului/ partenerului avnd la baz documente
justificative, s fie identificabile i verificabile, s fie dovedite prin documente originale.
Documentele originale trebuie s aib nscris codul proiectului i meniunea Proiect finanat
din POR. Beneficiarul va aplica meniunea Conform cu originalul pe copiile documentelor
suport/justificative ce nsoesc cererea de rambursare.

21

Programul Operaional Regional 2014-2020


7.1 Investitii in turism
Ghidul Solicitantului
Condiii specifice de accesare a fondurilor

Pentru operaiunile specifice proiectului este se utilizeaz conturi analitice distincte. La


constituirea analiticului se va utiliza, pe lng simbolurile obligatorii conform Normelor
privind organizarea contabilitatii n functie de tipul beneficiarului , si codul SMIS al proiectului
cheltuielile decontate sunt in conformitate cu propunerile tehnice si financiare ofertate (se
verifica preturile unitare si cantitatile decontate)
beneficiarii vor derula fondurile aferente pre-finanrii proiectelor prin conturi separate
deschise special pentru proiect.
beneficiarii care efectueaz pli n valut n cadrul proiectului solicit la rambursare
contravaloarea n lei a acestora la cursul Bncii Naionale a Romniei din data ntocmirii
documentelor de plat n valut;
Atunci cnd acelai beneficiar desfoar mai multe proiecte n acela i timp sau un proiect
primete finanare sub diferite forme de sprijin sau din diferite fonduri, auditorii verifica
poteniala dubl finanare a unei cheltuieli.

Limitele procentuale prevazute pentru anumite categorii de cheltuieli se


aplica la valoarea cheltuielilor incluse in bugetul proiectului la data semnarii
contractului de finantare.
Taxa pe valoarea adugat nedeductibil aferent cheltuielilor eligibile este
eligibil.
4.3.3 Cheltuieli neeligibile
n cadrul acestui apel de proiecte sunt neeligibile urmatoarele categorii de cheltuieli:
cheltuielile prevzute la art. 13 din HG. Nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a
cheltuielilor efectuate n cadrul operaiunilor finan ate prin FEDR, FSE, FC 2014-2020;
costuri operaionale, de funcionare, de testare i ntre inere a obiectivelor finan ate prin
proiect
costuri administrative
cheltuielile cu ntocmirea strategiei pentru dezvoltare local
costuri de personal
cheltuieli financiare, respectiv prime de asigurare, taxe, comisioane, rate i dobnzi aferente
creditelor
contribuia n natur
amortizarea
cheltuielile cu leasingul prevzute la art. 9 din HG nr. 399/2015
cheltuielile cu achiziionarea autovehiculelor i a mijloacelor de transport, aa cum sunt ele
clasificate n Subgrupa 2.3. Mijloace de transport din HG 2139/2004 pentru aprobarea
Catalogului privind clasificarea i duratele normale de funcionare a mijloacelor fixe
cheltuielile privind achiziia de dotri / echipamente second-hand
amenzi, penaliti, dobnzi, cheltuieli de judecat i cheltuieli de arbitraj;
dotrile de natura obiectelor de inventar

4.4 Criterii de evaluare tehnic i financiar


Criteriile de evaluare tehnic i financiar aplicabile prezentului apel de proiecte cele men ionate n
cadrul subseciunii 6.4 din cadrul Ghidului solicitantului -Condiii generale de accesare a fondurilor
n cadrul POR 2014-2020 (cu modificrile i completrile ulterioare).
Modalitatea de punctare a criteriilor de evaluare tehnic i financiar este detalitat n cadrul grilei de
evaluare tehnic i financiar - a se vedea anexa 7.1.2 la prezentul ghid.

22

Programul Operaional Regional 2014-2020


7.1 Investitii in turism
Ghidul Solicitantului
Condiii specifice de accesare a fondurilor

Punctarea cu 0 a oricrui criteriu/subcriteriu din grila de evaluare tehnic i financiar nu conduc la


respingerea cererii de finanare.
Verificarea conformitii i calitii Studiului de fezabilitate/Documenta iei de Avizare a Lucrrilor de
Intervenii i a Proiectului Tehnic
n vederea verificrii documentaiei tehnico-economice depuse ca i anex la formularul cererii de
finanare se vor utiliza 2 grile, pentru fiecare proiect:
1.
Grila de evaluare tehnic i financiar (anexa 7.1.2);
2.
Grila de verificare a documentaiei tehnico economice: SF/DALI sau PT (anexele 7.1.3, 7.1.4).
1. Completarea Grilei de evaluare tehnic i financiar;
n cadrul grilei de evaluare tehnic i financiar sunt incluse i dou criterii fundamentale referitoare la
documentaia tehnico-economic:

Calitatea/coerena documentaiei tehnico-economice SF/DALI sau PT (dup caz), metodologia de


implementare;

Maturitatea proiectului.
Punctarea acestor criterii din grila ETF se va face n baza grilei de evaluare a SF/DALI sau PT, care este
structurat pe dou capitole:
I. Criterii generale privind coninutul;
II. Criterii specifice privind aspectele calitative ale PT.
Capitolul I va sprijini evaluatorii n punctarea criteriului Maturitatea proiectului, din cadrul Grilei ETF.
Capitolul II va sprijini evaluatorii n punctarea criteriului Calitatea/coeren a documenta iei tehnicoeconomice SF/DALI/ sau PT, metodologia de implementare, din cadrul Grilei ETF.
Evaluatorii independeni vor justifica detaliat acordarea punctajelor pentru cele 2 criterii, avnd ca i
suport grila de verificare SF/DALI sau PT.
2.Completarea grilei de verificare
a)
SF/DALI:
Proiectul se respinge n cazul bifrii cu NU la:

criteriile 3, 11.1, 18 de la punctul I,

criteriile 5, 6, 7 de la punctul II.


n cazul bifrii cu NU la oricare dintre celelalte criterii proiectul nu se va respinge, se vor cere clarificri,
n funcie de prevederile ghidului specific i se vor formula recomandri de mbunt ire a documenta iei
tehnico-economice.
b)
PT:
Proiectul se respinge n cazul bifrii cu NU la:
criteriile 2, 6, 10 de la punctul II.
n cazul bifrii cu NU la oricare dintre celelalte criterii proiectul nu se va respinge, se vor cere clarificri
i se vor formula recomandri de mbuntire a documenta iei tehnico-economice.
Not:
n situaia n care la cererea de finantare se anexeaza att SF/DALI cat si PT, in cadrul ETF se va evalua
(inclusiv din punctul de vedere al conformit ii) doar Proiectul Tehnic prin utilizarea Grilei de analiz a
conformitii PT (anexa 7.1.4) . Proiectul se va puncta n baza documenta iei tehnico-economice anexat
la depunerea cererii de finanare i nu n urma clarificrilor.
Semnarea contractului de finanare va fi condi ionat de respectarea recomandrilor de mbunt ire
formulate de ctre evaluatorii independeni.
Criteriile de evaluare tehnic i financiar sunt:

23

Programul Operaional Regional 2014-2020


7.1 Investitii in turism
Ghidul Solicitantului
Condiii specifice de accesare a fondurilor

1. Contribuia proiectului la realizarea obiectivelor specifice priorit ii de investi ie 7.1


Investiii identificate n staiune ca urmare a implementrii proiectului
Preconizarea creterii numrului de vizitatori 4 n cadrul staiunii turistice ca urmare a implementrii
proiectului (pe o perioad de 5 ani de la finalizarea investiiei) 5
Valorificarea resurselor naturale n scop turistic n funcie de localizarea proiectelor
2. Calitatea, maturitatea i sustenabilitatea proiectului
Calitatea proiectului (coerena documentaiei tehnico-economice, metodologia de implementare,
calitatea bugetului)
Maturitatea proiectului
Sustenabilitatea proiectului
Fundamentarea rezonabilitii costurilor
ncadrarea n standarde de cost - Preurile unitare de referin ale lucrrilor de intervenie/activitilor
prevzute propuse prin proiect se ncadreaza n standardele de cost aferente, aplicabile conform
legislaiei n vigoare. Pentru echipamentele i/sau lucrrile pentru care nu exist standard de cost se vor
prezenta documente justificative care au stat la baza stabilirii costului aferent (minim trei oferte de pre
echipamente, liste de cantiti i pre uri unitare provenite din surse verificabile i obiective etc.). n
acest sens, se va ataa la documentaia tehnico-economic o not asumat de proiectant din care s
reias ncadrarea n standardele de cost (a se vedea Modelul M (orientativ) Not ncadrare n
standardele de cost, din cadrul anexei 7.1.6).
Documentele ce fundamenteaz costurile sunt semnate de reprezentantul legal sau persoana
mputernicit n acest sens pe fiecare pagin.
Documentaia se include pe CD-ul ce conine Documenta ia tehnico-economic.
Responsabilitatea costurilor este a proiectantului, acesta putnd meniona/anexa documentele care au
stat la baza fixarii preurilor unitare din listele de cantiti/echipamente.
n documentaia tehnic se va preciza explicit necesitatea/obligativitatea utilizrii de produse de
construcii pentru care exist documente de atestare a conformitii - certificat de
conformitate/declaraie de performan, n concordan cu cerinele i nivelurile minimale de
performan prevzute de actele normative i referinele tehnice n vigoare, aplicabile, astfel cum au fost
ele impuse prin memoriile tehnice i caietele de sarcini.
Bugetul cererii de finanare

Se vor verifica i puncta aspectele menionate n Anexa 7.1.2 Grila de evaluare tehnic i
financiar la prezentul ghid. Se vor avea n vedere aspecte precum:
o
Bugetul este complet i corelat cu activitile prevzute, resursele alocate/estimate
o
Cheltuielile au fost corect ncadrate n categoria celor eligibile sau neeligibile, iar
pragurile pentru anumite cheltuieli au fost respectate conform Ghidului specific.
o
Bugetul este corelat cu devizul general al componentei.

4
5

Conform prezentului ghid - vizitatorul reprezint persoana care efectueaz cel puin o vizit n cadrul unei staiuni turistice conform
prevederilor HG 852/2008, cu modificrile i completrile ulterioare sau n cadrul unei staiuni turistice conform prevederilor HG
852/2008, cu modificrile i completrile ulterioare care are i statut de staiune balnear, climatic sau balneoclimatic, conform
prevederilor OG 109/2000, la obiectivul turistic finanat prin proiectul propus. n cadrul Planului de marketing (Model E) se vor oferi
informaii cu privire la numrul de vizitatori n cadrul staiunii turistice sau staiunii turistice balneare, climatice sau
balneoclimatice ca urmare a implementrii proiectului i la modul de calcul al numrului de vizitatori utiliznd prognoze i justificri
(se vor folosi date statistice, cu citarea surselor, pentru cifrele actuale).Valoarea acestui indicator se va verifica pe baza
instrumentelor proprii de msurare efectuate pe o perioad de 5 ani dup finalizarea implementrii proiectului pe baza urmtoarelor
documente: cercetare, studii, chestionare, bileterie, date statistice existente, etc.

24

Programul Operaional Regional 2014-2020


7.1 Investitii in turism
Ghidul Solicitantului
Condiii specifice de accesare a fondurilor

Odat ndeplinite criteriile mai sus menionate, se va verifica corelarea bugetului cererii
de finanare cu calendarul achiziiilor publice, cu calendarul de realizare, cu devizul
centralizator.

Fundamentarea corect a bugetului proiectului - bugetul proiectului trebuie s fie corelat cu


obiectivele proiectului, precum i cu activitile acestuia.
Se va avea n vedere Modelul D - Macheta privind analiza i previziunea financiar aferent Anexei
7.1.6 a prezentului document.

Not:
Dac solicitantul a achiziionat serviciul de proiectare n vederea elaborrii Proiectului tehnic sau chiar a
recepionat Proiectul tehnic, n baza Documenta iei tehnico-economice mai veche de 2 ani, trebuie
actualizat numai devizul general.
n situaia n care proiectul tehnic a fost finalizat i recep ionat se va anexa la documenta ie Proiectul
tehnic nsoit de devizul general ntocmit conform HG28/2008/legislaiei n vigoare actualizat, urmnd ca
evaluarea tehnic i financiar s se realizeze n baza acestuia.
3. Respectarea principiilor
nediscriminarea

privind

dezvoltarea

durabil,

egalitatea

de

anse,

de

gen

Egalitatea de anse, de gen, nediscriminarea i accesibilitatea


crearea de faciliti / adaptarea infrastructurii/ echipamentelor pentru accesul persoanelor cu
dizabiliti, altele dect cele pentru conformarea cu normele legale;
Implementarea unor mecanisme suplimentare de asigurare a respectrii egalitii de anse n
relaia cu angajaii, clienii i comunitatea;
Dezvoltarea durabil, protecia mediului i eficien energetic
Implementarea unor soluii prietenoase cu mediul nconjurtor (ex: utilizarea de materiale
ecologice/care nu intrein arderea, a unor surse de energie neconvenionale, a echipamentelor cu
un consum energetic / de ap eficient, creterea suprafeelor ocupate de spaiile verzi,
promovarea i diseminarea unui stil de via prietenos cu mediul nconjurtor;
Minimizarea la surs a deeurilor generate i/ sau susinerea colectrii selective a deeurilor,
creterea gradului de recuperare i reciclare a deeurilor i gestionarea corespunzatoare cu
respectarea principiilor strategice i a minimizrii impactului asupra mediului i sntii umane;
Implementarea unor msuri de protejare a biodiversitii i ecosistemului, de cretere a eficienei
energetice pentru infrastructura realizat prin proiect
Not: Conformarea cu prevederile legale obligatorii n domeniu constituie criteriu de eligibilitate i nu
se va puncta suplimentar n carul etapei de evaluare tehnic i financiar.
4. Complementaritatea cu alte investiii realizate din alte axe prioritare ale POR, precum i alte
surse de finanare
cu alte axe/prioriti de investiii din POR, alte programe de finan are (PNDR, POCU, POP) i alte
surse de finanare.
5. Capacitatea financiar i operaional a solicitantului
capacitatea financiara a solicitantului, prin care acesta demonstreaz c dispune de resursele
necesare pentru acoperirea investiilor planificate, precum i pentru acoperirea viitoarelor costuri de
operare i mentenan

25

Programul Operaional Regional 2014-2020


7.1 Investitii in turism
Ghidul Solicitantului
Condiii specifice de accesare a fondurilor

capacitatea operaional a solicitantului care cuprinde resursele umane/materiale suficiente si


necesare pentru implementarea proiectului, experienta relevanta a solicitantului cu punctarea
suplimentara a celor care demonstreaza ca au mai implementat proiecte de n domeniul turismului
Not:
Capacitatea financiar a solicitantului va fi evaluat avnd n vedere informa iile furnizate n cererea
de finanare i documentele justificative (se va avea n vedere Modelul D - Macheta analiza i
previziunea financiar din anexa 7.1.6 a prezentului ghid ce va fi completat de ctre fiecare
solicitant.
Atentie: Analiza pe baza situaiilor financiare men ionate i propune identificarea strii de echilibru
la nivelul ntregii instituii i a riscurilor poten iale identificate la nivelul institu iei solicitantului.
6. Criterii de concentrare strategic a investiiilor i concordana cu documentele strategice
relevante

Zona int de implementare a proiectului, n care proiectul de investiii se poate implementa este
o staiune turistic balnear, climatic sau balneoclimatic conform HG 852/2008 i OG nr.
109/2000, cu modificrile i completrile ulterioare

Concordana cu documentele strategice relevante prin includerea n strategii: Strategia Naional


de Dezvoltare Durabil, Masterplanul pentru dezvoltarea turismului naional 2007 2026,
Masterplanul pentru dezvoltarea turismului balnear, Orientrile strategice pentru dezvoltarea
durabil a zonei montane defavorizate

5 COMPLETAREA CERERILOR DE FINANTARE


Completarea cererilor de finanare se realizeaz n conformitate cu sec iunea 7 din
cadrul Ghidului solicitantului -Condiii generale de accesare a fondurilor n cadrul
POR 2014-2020 (cu modificrile i completrile ulterioare).
Modelul standard al cererii de finanare este este anexat la prezentul ghid, respectiv
anexa 7.1.6.
Acest model se va utiliza i se vor completa seciunile aplicabile, anexndu-se
documentele menionate n cadrul subseciunii 5.1 la prezentul ghid.
Bugetul cererii de finanare se va completa cu dou zecimale.
Opisul complet al cererilor de finanare ce se vor depune n cadrul prezentului apel de
proiecte conform modelului A din cadrul anexei 7.1.6 la prezentul ghid.

5.1 Limba utilizat n completarea cererii de finan are


Conform Ghidului solicitantului - Condi ii generale de accesare a fondurilor n cadrul POR 2014-2020 (cu
modificrile i completrile ulterioare)

5.2 Completarea i justificarea bugetului cererii de finan are


Completarea bugetului cererii de finanare se va face conform Ghidului solicitantului - Condi ii generale
de accesare a fondurilor n cadrul POR 2014-2020 (cu modificrile i completrile ulterioare)

26

Programul Operaional Regional 2014-2020


7.1 Investitii in turism
Ghidul Solicitantului
Condiii specifice de accesare a fondurilor

5.3 Echipa de implementare a proiectului


Conform Ghidului solicitantului - Condi ii generale de accesare a fondurilor n cadrul POR 2014-2020 (cu
modificrile i completrile ulterioare)

5.4 Anexele la cerere de finanare aplicabile prezentului apel


Formatul cererii de finanare, respectiv Anexa 7.1.6 la Ghidul specific, cuprinde informaiile necesare
pentru completarea corect i complet a aplicaiei.
Pentru toate proiectele depuse n cadrul acestui apel de proiecte sunt solicitate documente obligatorii
privind solicitantul, proiectul i activitile. Momentele solicitrii acestora sunt:
depunerea cererii de finanare

etapa precontractual

Anexele specifice obligatorii la cererea de finanare cu privire la solicitant i proiect


n funcie de momentul solicitrii, anexele obligatorii la cererea de finan are pentru prezentul apel de
proiecte sunt:
5.4.1

Anexele obligatorii la depunerea cererii de finanare

Anexele se vor depune n copie conform cu originalul, cu excep ia declara iilor pe proprie rspundere ale
solicitantului, care se vor depune n original. De asemenea, documenta ia tehnico-economic
(SF/DALI/PT) se va depune n copie conform cu originalul, scanat, n format pdf pe CD-ul aferent cererii
de finanare.
1. Documentele statutare ale solicitantului i partenerilor
Hotrrea judectoreasc de validare a mandatului primarului i Hotrrea de validare a consilului
local/consiliului judeean sau documentele statutare doveditoare conform legisla iei n vigoare la data
depunerii cererii de finanare (copie conform cu originalul).
Pentru reprezentantul legal al solicitantul/liderului de parteneriat se va anexa n mod obligatoriu la
cererea de finanare o copie de pe cartea de identitate (copie conform cu originalul).
2. Documente privind identificarea reprezentantului legal 6 al solicitantului i partenerilor
Vor fi prezentate documente conform ghidului solicitantului Condiii generale de accesare a fondurilor n
cadrul POR 2014 2020 (cu modificrile i completrile ulterioare) (copie conform cu originalul).
3. Documente privind datele financiare ale solicitantului i ale partenerilor
Solicitantul i partenerii vor prezenta urmtoarele documente financiare aferente ntregului an fiscal
precedent depunerii cererii de finanare:
Bilanul contabil pentru ultimul exerciiu financiar ncheiat vizat de Administraia financiar
Contul de rezultat patrimonial
Contul de execuie bugetar
Indicatori de execuie bugetara -acolo unde metodologia impune calcularea de indicatori
trimestriali se va realiza o medie aritmetic a acestora pe ntreg anul fiscal i se vor ata a
indicatorii execuiei bugetare pe bilanturile trimestriale (31.03, 30.06, 30.09, 31.12) - Indicatorii
cu privire la executia bugetelor locale , prevazuti in Anexa nr. 2 la O.M.A.I-O.M.F.P nr.
244/2651/2010 pentru aprobarea metodologiilor de aplicare a prevederilor art. 14 alin. (7, ale
art. 57 alin. (2^1) si ale art. 76^1 alin. (1 lit. e) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice
locale,

reprezentantul legal care i exercit atribuiile de drept

27

Programul Operaional Regional 2014-2020


7.1 Investitii in turism
Ghidul Solicitantului
Condiii specifice de accesare a fondurilor

alte documente justificative (a se vedea documentele prevzute n modelul D - macheta analiza


previziune financiara la anexa 7.1.6, n cazul parteneriatelor macheta se va completa de ctre
liderul parteneriatului)
(documentele se vor depune n copie conform cu originalul)
4. Declaraii pe proprie rspundere a reprezentantului legal cu privire la eligibilitate
n acest sens, se va solicita completarea unor declara ii pe proprie rspundere a reprezentantului legal
(Modelul B anexat la formularul cererii de finan are anexa 7.1.6 la prezentul Ghid, care se vor actualiza la
momentul contractrii, dac este cazul (original).
5. Declaraie privind nedeductibilitatea TVA
Se va anexa declaraia pe propria rspundere a reprezentantului legal comletat conform Modelului J
anexat la formularul cererii de finanare anexa 7.1.6 la prezentul Ghid (original).
6. Declaraia de angajament pentru sumele ce implic contribu ia solicitantului, precum i a
partenerilor n proiect
n acest sens, se va solicita completarea unor declara ii pe proprie rspundere a reprezentantului legal
(Modelul C anexat la formularul cererii de finan are anexa 7.1.6 la prezentul Ghid, care se vor actualiza la
momentul contractrii, dac este cazul (original).
7. Mandatul special/ mputernicire special pentru semnarea anumitor sec iuni din cererea de
finanare (dac este cazul), conform legii.
Actul de mputernicire (n original) n cazul n care anumite seciuni din Cererea de finanare nu sunt
semnate de reprezentantul legal al solicitantului, ci de o persoan mputernicit n acest sens.
Actul de mputernicire reprezint orice document administrativ emis de reprezentantul legal in acest
sens, cu respectarea prevederilor legale (exemple orientative: ordin, decizie, hotrre, dispozi ie etc).
Not: Pentru declaraiile solicitate n nume personal ale reprezentantului legal, alte declara ii n nume
personal care angajeaz organizatia n rela ia cu ter ii precum i pentru certificarea aplicaiei nu se
accept nsuirea i semnarea acestora de ctre o alt persoan mputernicit. Nerespectarea acestei
prevederi va conduce la respingerea cererii de finan are.
(documentul se va depune n original)
8. Acordul privind implementarea n parteneriat a proiectului, dac este cazul
n cazul proiectelor implementate n parteneriat se va anexa n mod obligatoriu acordul privind
implementarea proiectului n parteneriat, ncheiat ntre parteneri, conform modelului acordului de
parteneriat Modelul F din anexa 7.1.6 la prezentul ghid (original).
9. Documente privind proprietatea/administrarea
Solicitantul va prezenta documente conform ghidului general, documente aplicabile beneficiarilor publici
i doar pentru proiectele care presupun lucrri de construcie (cu autoriza ie de construire), conform
legislaiei n vigoare. Documentele anexate trebuie s ateste proprietatea sau dreptul de administrare
asupra imobilului pe care se propune a se realiza investi ia(copie conform cu originalul).
10. Documentaia tehnico economic, documentaia de achiziie, inclusiv contractul de lucrri
i actele adiionale la acestea, dac este cazul i Planul de marketing
Documentaia tehnic economic se depune doar n format electronic, scanat (format PDF). Planele se
vor depune scanat. Solicitantul va anexa declaraia pe proprie rspundere a solicitantului i viza de
conformitate a proiectantului cu privire la conformitatea plan elor , format pdf, cu formatul original al
acestora. Pentru aceast declaraie nu exist un format standard, dar trebuie s con in informa iile
privind identificarea documentelor pentru care se atest conformitatea cu originalul.
Aceast declaraie se va depune n original, semnat de reprezentantul legal al solicitantului.

28

Programul Operaional Regional 2014-2020


7.1 Investitii in turism
Ghidul Solicitantului
Condiii specifice de accesare a fondurilor

n cazul n care Proiectul tehnic a fost ntocmit i recep ionat acesta se va depune n cadrul
documentaiei tehnico-economice, n formatul scanat, tip pdf.
De asemenea, se va depune Planul de marketing, Model E (model orientativ) din cadrul anexei 7.1.6. la
prezentul ghid.
Pentru proiectele de investiii pentru care execuia fizic sau de lucrri nu a fost demarat la data
depunerii cererii de finanare, la cererea de finanare se va anexa documenta ia tehnico-economic, n
conformitate cu HG 28/2008/legislaiei n vigoare privind aprobarea con inutului cadru al documenta iei
tehnico-economice aferente investiiilor publice, precum i a structurii i metodologiei de elaborare a
devizului general pentru proiecte de investi ii i lucrri de interven ii. De asemenea, va fi anexat
Hotrrea solicitantului de aprobare aprobare a indicatorilor tehnico-economici.
Atenie! Documentaia tehnico-economic a obiectivului de investi ie nu a fost elaborat/
revizuit/ reactualizat cu mai mult de 2 ani nainte de data depunerii cererii de finanare
Devizul general nu a fost actualizat cu mai mult de 12 luni nainte de data depunerii cererii
de finanare.

Pentru finanarea proiectelor de investi ii n infrastructur n cadrul POR 2014-2020 este


suficient depunerea studiului de fezabilitate/documenta iei de avizare a lucrrilor de
intervenie. Fiind vorba de un context competi ional al proiectelor, pentru dovedirea
maturitii pregtirii proiectului se pot anexa inclusiv alte documente care s ateste un
grad naintat de pregtire a proiectului(autoriza ia de construire, anun ul privind lansarea
procedurii n SEAP, contractul de lucrri atribuit dupa 01.01.2014).
Dac solicitantul a achiziionat serviciul de proiectare n vederea elaborrii Proiectului tehnic sau chiar a
recepionat Proiectul tehnic, n baza Documenta iei tehnico-economice mai veche de 2 ani, trebuie
actualizat numai devizul general.
In situaia n care proiectul tehnic a fost finalizat i recep ionat se va anexa la documenta ie Proiectul
tehnic nsoit de devizul general intocmit conform HG28/2008/legislaiei n vigoare, urmnd ca evaluarea
tehnic i financiar s se realizeze n baza acestuia. Formatul acestora va fi scanat, tip pdf.
Pentru proiectele contractate la faza SF/DALI, beneficiarul are obligaia lansrii achizitiei de PT in SEAP n
termen de cel mult 2 (dou) luni de la semnarea contractului de finan are, iar termenul maxim pentru
lansarea achiziiei de execuie lucrri este de 9 (nou) luni, termene calculate de la intrarea n vigoare a
contractului.
In cazul nendeplinirii acestei solicitri contractul de finan are face obiectul rezilierii de ctre AMPOR.
Pentru proiectele contractate la faza PT, beneficiarul are obligaia ca n cel mult 2 (luni) s lanseze
achiziia de execuie lucrri, termen calculat de la intrarea n vigoare a contractului (sanciunea n cazul
nendeplinirii obligaiei fiind rezilierea contractului de finanare).
Pentru proiectele de investiii pentru care execuia de lucrri a fost demarat, ns proiectele nu au
fost ncheiate n mod fizic sau financiar nainte de depunerea cererii de finan are se va anexa, n format
electronic, scanat, att documentaia tehnico-economic ct i contractul de lucrri ncheiat, inclusiv cu
toate adiionale ncheiate la acesta.
Se va anexa la documentaie i Proiectul tehnic nso it de devizul general ntocmit conform
HG28/2008/legislaiei n vigoare, actualizat, urmnd ca evaluarea tehnic i financiar s se realizeze n
baza acestuia.

29

Programul Operaional Regional 2014-2020


7.1 Investitii in turism
Ghidul Solicitantului
Condiii specifice de accesare a fondurilor

Beneficiarul are obligaia ca, n termen de 10 de zile de la intrarea n vigoare a contractului de finan are
s depun la sediul OI documentaiile de achizi ie ale contractului de lucrri, pentru proiectele a cror
lucrri au fost ncepute, dar nu au fost ncheiate n mod fizic sau implementate integral (sanc iunea n
cazul nendeplinirii obligaiei putnd fi rezilierea contractului de finan are).
La momentul depunerii cererii de finanare, se vor anexa n mod obligatoriu la cererea de finan are,
pentru lucrrile ncepute:
raportul privind stadiul fizic al investiiei asumat de ctre reprezentantul legal al socitantului, de
ctre dirigintele de antier i de ctre constructor (Model I la anexa 7.1.6 din cadrul Ghidului
specific)
devizul detaliat, ntocmit conform HG 28/2008/legislaiei n vigoare, al lucrrilor executate i
pltite, al lucrrilor executate i nepltite i respectiv al lucrrilor ce urmeaz a mai fi executate
procesul verbal de recepie parial a lucrrilor(daca este cazul), precum i documentele
cadastrale privind intabularea parial a acestora
autorizaia de construire
contractul de lucrri, semnat dup data de 01.01.2014, inclusiv acte adiionale
proiectul tehnic.
Aceste proiecte vor obine punctaj maxim n ceea ce privete maturitatea proiectului.
11. Certificatul de urbanism i (dac e cazul) autorizaia de construire
Este obligatorie anexarea la cererea de finan are a certificatului de urbanism. Cu toate acestea, pentru a
demonstra un grad mai avansat de maturitate al proiectului se poate anexa inclusiv autoriza ia de
construire.
Certificatul de urbanism anexat la dosarul cererii de finanare trebuie s fie cel eliberat n vederea
obinerii autorizaiei de construire (acesta fiind scopul specificat n certificatul de urbanism) pentru
proiectul aferent cererii de finanare depuse.
Certificatul de urbanism trebuie s fie valabil la data depunerii cererii de finanare, n caz contrar cererea
de finanare fiind respins ca neconform administrativ. Singura excepie acceptat de la aceast regul
este reprezentat de anexarea, la dosarul cererii de finanare a autorizaiei de construire, eliberat n
vederea realizrii investiiei aferente proiectului pentru care se solicit cererea de finan are i valabil la
data depunerii CF.
Pentru proiectele de investiii pentru care execuia de lucrri a fost demarat nainte de depunerea
cererii de finanare ns investitiile nu au fost ncheiate n mod fizic, precum i n cazul n care lucrrile
nu au fost implementate integral, pn la depunerea cererii de finan are, nu se va depune certificatul de
urbanism, ci autorizaia de construire.
Acest/e document/e se depun n copie/copii conform/e cu originalul.
12. a Decizia etapei de ncadrare a proiectului n procedura de evaluare a impactului asupra
mediului, emis de autoritatea pentru protecia mediului (dac este cazul) n conformitate
cu HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice i private asupra
mediului, cu completrile i modificrile ulterioare
(pentru proiectele de investiii pentru care execuia fizic de lucrri nu a fost demarat la data
depunerii cererii de finanare)
n conformitate cu HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice i private
asupra mediului, procedura de evaluare a impactului asupra mediului se realizeaz n etape, dup cum
urmeaz:
a) etapa de ncadrare a proiectului n procedura de evaluare a impactului asupra mediului;
b) etapa de definire a domeniului evalurii i de realizare a raportului privind impactul asupra mediului;

30

Programul Operaional Regional 2014-2020


7.1 Investitii in turism
Ghidul Solicitantului
Condiii specifice de accesare a fondurilor

c) etapa de analiz a calitii raportului privind impactul asupra mediului.


La cererea de finanare se anexeaz documentul emis n urma parcurgerii etapei de la litera a) mai sus
menionat.
(documentul se va depune n copie conform cu originalul)
12. b Decizia final emis de autoritatea competent privind evaluarea impactului asupra
mediului
(pentru proiectele de investiii pentru care execuia de lucrri a fost demarat, i care nu au fost
ncheiate n mod fizic sau financiar nainte de depunerea cererii de finan are )
(documentul se va depune n copie conform cu originalul)
13. Hotrrea/hotrrile partenerilor de aprobare a documentaiei tehnico-economice (faza
SF/DALI sau PT) i a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea
sumar a investiiei propuse a fi realizat prin proiect
Hotrrea consiliului local/judeean de aprobare a indicatorilor tehnico-economici se va corela cu cea mai
recent documentaie (SF/DALI/PT/Contract de lucrari ncheiat) anexat la cererea de finan are,
respectiv se va anexa hotrrea de aprobare a indicatorilor tehnico economici faza SF/DALI i modificrile
i completrile ulterioare la respectiva hotrre.
n cazul proiectelor depuse n parteneriat, hotrrea de aprobare a indicatorilor tehnico-economici va fi
depus de ctre toi partenerii.
n cazul n care proiectul de investiii publice se ncadreaz n limitele valorice prevzute de Legea nr.
500/2002 privind finanele publice, la art. 42, cu modificrile i completrile ulterioare, pentru care este
necesar aprobarea acestora prin Hotrre de Guvern se va anexa acest document actualizat, dac este
cazul.
Aceast hotrre va include in anexa Descrierea investitiei din Studiul de fezabilitate / DALI, intocmita
conform HG 28/2008/legislaiei n vigoare privind aprobarea coninutului-cadru al documentaiei tehnicoeconomice aferente investiiilor publice, precum i a structurii i metodologiei de elaborare a devizului
general pentru obiective de investiii i lucrri de intervenii.
(documentul se va depune n copie conform cu originalul)
14. (dac e cazul) Hotrrea de aprobare a proiectului - se depune la momentul depunerii
cererii de finanare doar n cazul proiectelor de investiii pentru care execuia de lucrri
a fost demarat, ns investiiile nu au fost ncheiate n mod fizic, precum i n cazul n
care lucrrile nu au fost implementate integral pn la momentul depunerii cererii de
finanare.
Acest document se depune i n cazul n care s-a atribuit contractul de lucrri nainte de depunerea
cererii de finanare.
Acest document se depune n copie conform cu originalul.
15. Devizul general pentru proiecte de lucrri n conformitate cu legisla ia n vigoare a se
vedea structura devizului general din cadrul HG 28/2008/legislaiei n vigoare privind
aprobarea coninutului-cadru al documentaiei tehnico-economice aferente investiiilor
publice, precum i a structurii i metodologiei de elaborare a devizului general pentru
obiective de investiii i lucrri de intervenii
Devizul general nu a fost actualizat cu mai mult de 12 luni nainte de data depunerii cererii de finanare.
Devizul general trebuie s prezinte data elaborrii/actualizrii, s fie semnat i tampilat de catre
elaboratorul documentatiei tehnico-economice.
Devizul general trebuie sa fie semnat i de
reprezentantul legal sau de o persoan mputernicit special n acest sens.

31

Programul Operaional Regional 2014-2020


7.1 Investitii in turism
Ghidul Solicitantului
Condiii specifice de accesare a fondurilor

Devizul general se va anexa o singur dat la cererea de finan are. n cazul n care acesta este parte la
SF/DALI va rmne doar n cadrul respectivelor documente, fcndu-se meniunea respectiv n cadrul
opisului cererii de finanare.
n cazul n care la cererea de finanare se anexeaz inclusiv proiectul tehnic (PT), devizul va fi actualizat
cu acesta din urm, iar bugetul cererii de finan are va fi corelat n acest sens.
n cazul n care, n cadrul proiectului, exist att lucrri eligibile, ct i lucrri neeligibile, acestea se vor
detalia separat n cadrul bugetului pe baza devizului general. n plus, se va anexa la cererea de finan are
o detaliere pe cele dou tipuri de cheltuieli, corelat cu devizul general. Pentru detalii v rugm s ave i
n vedere modelul H privind lista de echipamente i/sau lucrri i/sau servicii cu ncadrarea acestora pe
seciunea de cheltuieli eligibile /neeligibile anexat la cererea de finan are.
16. Lista de echipamente i/sau lucrri i/sau servicii cu ncadrarea acestora pe sec iunea de
cheltuieli eligibile /ne-eligibile (dac este cazul)
Se vor anexa liste separate pentru echipamente i/sau dotri i/sau lucrri, evideniindu-se cele dou
tipuri de cheltuieli (eligibile/ne-eligibile), cu menionarea preurilor acestora, iar informatiile vor fi
corelate cu bugetul proiectului, cu precizarea caracteristicilor tehnice minime.
Se va folosi Modelul H - Lista de echipamente lucrri servicii cu ncadrarea acestora pe sec iunea de
cheltuieli eligibile /neeligibile (dac este cazul), din anexa 7.1.6 la prezentul ghid.
17. Strategia de dezvoltare local
Solicitantul va prezenta:
hotrrea de aprobare a strategiei de dezvoltare local n care se regsete investiia
finanabil n cadrul PI 7.1
Extras relevant din strategie n care se regsete investiia finanabil n cadrul PI 7.1,
identificabil cel puin prin titlul proiectului sau prin descrierea investi iei
18. Documente privind susinerea investiiei din partea entitilor locale
Copie dup minim un anun publicat n mass-media privind consultarea public a proiectului i
Copie dup minim un anun publicat n mass-media privind anunarea edinei publice
Minuta ntlnirii realizate mpreun cu entitile implicate n dezvoltarea local (structuri
asociative, reprezentani ai societii civile, mediul de afaceri, etc.)
Acordul de principiu pentru finanare al entitilor (structuri asociative, reprezentani ai
societii civile, mediul de afaceri, etc.) implicate n dezvoltarea local (anexa 7.1.5)
19. Documente ale planului urbanistic general i/sau planului urbanistic zonal
Solicitantul va prezenta extrase (inclusiv planse) ale planului urbanistic general i regulamentului aferent
acestuia i/sau planului urbanistic zonal i regulamentului local aferent acestuia, n conformitate cu
prevederile anexei nr.1 la Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului i urbanismul, cu
modificrile i completrile ulterioare din care s reias c proiectul de investiii se implementeaz n
interiorul unei staiuni turistice, balneare, climatice sau balneoclimatice, conform prevederilor legale.
20. Fundamentarea rezonabilitii costurilor
Pentru fundamentarea rezonabilitii costurilor se va ataa la documentaia tehnico-economic o not
asumat de proiectant din care s reias ncadrarea n standardele de cost (a se vedea Modelul H
(orientativ) Not privind ncadrarea n standardele de cost, din cadrul anexei 7.1.6).
Pentru echipamentele i/sau lucrrile pentru care nu exist standard de cost se vor prezenta documente
justificative care au stat la baza stabilirii costului aferent (minim trei oferte de pre echipamente, liste de

32

Programul Operaional Regional 2014-2020


7.1 Investitii in turism
Ghidul Solicitantului
Condiii specifice de accesare a fondurilor

cantiti i preuri unitare provenite din surse verificabile i obiective etc.). Documentele justificative se
vor include pe CD-ul ce conine documentaia tehnico-economic.
Responsabilitatea costurilor este a proiectantului, acesta putand mentiona/anexa documentele care au
stat la baza fixarii preturilor unitare din listele de cantitati/echipamente.
21. Alte documente solicitate
pentru a demonstra un grad mai avansat de maturitate a proiectului se vor anexa proiectul
tehnic, autorizaia de construire, dovada lansrii n SEAP a anun ului de atribuire, contractul
de lucrri atribuit dupa 01.01.2014.
avizele i acordurile de principiu privind asigurarea utilitilor/alte avize, acorduri de
principiu, obinute pn la data depunerii cererii de finanare;
avizul administratorului/custodelui pentru interveniile care au loc ntr-o arie natural
protejat, n conformitate cu prevederile OUG 57/2007, cu modificrile i completrile
ulterioare.

macheta privind analiza i previziunea financiar, Modelul D din anexa 7.1.6 la prezentul ghid,
completat cu informaiile relevante aferente respectivului apel de proiecte va fi completat
(n format excel), de ctre fiecare solicitant i anexat la cererea de finanare, att n format
electronic- format excel, precum i n format fizic (semnat, cu specificarea conform cu
originalul i scanat n format pdf). Aceasta nu va fi anex la contractul de finanare i se va
ataa la dosarul administrativ al OI, transmis odat cu contractul de finanare.

cv-urile membrilor echipei de proiect i fiele de post (in cazul in care echipa de proiect a fost
stabilita)

Orice alte documente care se consider a fi necesare pentru demonstrarea eligibilit ii


activitilor i proiectului.

Not:

In cazul n care prin proiect sunt incluse la seciunea de cheltuieli eligibile costuri legate de
achiziionarea terenului necesar implementrii proiectului (acesta va fi achiziionat pn cel trziu la
momentul depunerii cererii de finanare), se va ataa de asemenea raportul expertului ANEVAR
privind valoarea terenului achiziionat (conform HG 353/2012 pentru aprobarea Regulamentului de
organizare i funcionare a Uniunii Naionale a Evaluatorilor Autoriza i din Romnia precum i
Ordonana nr 24/2011 privind unele msuri n domeniul evalurii bunurilor ).
5.4.2

Anexele obligatorii la momentul contractrii

1) Modificri la actele constitutive/statut/reprezentant legal al solicitantului i/sau


partenerilor (dac este cazul)
n cazul n care exist modificri la documentele anexate la cererea de finan are acestea se vor
anexa la documentaia de contractare, sau se vor transmite documentele statutare consolidate.
Aceste documente se depun n copie conform cu originalul.
2) Ultimele situaii financiare ncheiate (dac este cazul) ale solicitantului i partenerilor
(dac este cazul)
n cazul n care pe parcursul procesului de evaluare i selec ie intervine ncheierea unui an fiscal i
termenul limit de depunere a situaiilor financiare a anului respectiv, se vor anexa ultimele situa ii
financiare ncheiate.
3) Modificri privind documentele de identificare a reprezentantului legal al solicitantului,
asupra declaraiilor pe proprie rspundere anexate la depunerea cererii de finan are,
modificri asupra acordului de parteneriat, asupra declaraiei de angajament, declaraiei

33

Programul Operaional Regional 2014-2020


7.1 Investitii in turism
Ghidul Solicitantului
Condiii specifice de accesare a fondurilor

privind nedeductibilitatea TVA, precum i asupra mandatului special/imputernicirii speciale


pentru semnarea anumitor seciuni din cererea de finanare (dac este cazul)
4) Declaraia de eligibilitate a solicitantului
n acest sens, se solicit completarea modelului standard de declara ie la momentul contractrii:
respect formatul standard al Modelului B Declara ia de eligibilitate din cadrul Anexei 7.1.6 din
prezentul document.
Este datat i semnat n original de ctre reprezentantul legal.
5) Certificat de atestare fiscal, referitor la obligaiile de plat la bugetul local i bugetul de
stat
Extrasul de atestare fiscal trebuie s fie n termen de valabilitate.
n cazul parteneriatelor toi membrii parteneriatului vor prezenta acest document.
6) Certificatul de cazier fiscal al solicitantului
Certificatul de cazier fiscal trebuie s fie n termen de valabilitate, conform prevederilor OG nr.
39/2015 privind cazierul fiscal.
7) Declaraia reprezentantului legal prin care se certific faptul c pe parcursul procesului de
evaluare i selecie au fost/nu au fost nregistrate modificri asupra unora sau a tuturor
documentelor depuse la cererea de finanare
Se va utiliza modelul de declaraie Modelul G - Declaraia privind realizarea de modificri pe
parcursul procesului de evaluare, inclus n anexa 7.1.6 la prezentul ghid.
8) Hotrrea de aprobare a proiectului n conformitate cu ultima forma a bugetului rezultat n
urma etapei de 2evaluare i selecie
n conformitate cu declaraia de angajament, precum i cu ultima form a bugetului se va transmite
hotrrea de aprobare a proiectului.
Pentru proiectele de investiii pentru care execuia de lucrri a fost demarat, ns proiectele nu au
fost ncheiate n mod fizic sau financiar nainte de depunerea cererii de finan are, hotrrea de
aprobare a bugetului proiectului va cuprinde inclusiv identificarea i asumarea suportrii din
bugetul propriu a coreciilor financiare/reducerilor procentuale ce pot fi identificate n procedura
de verificare a achiziiei.
9) Actualizri asupra documentelor privind dreptul de proprietate/administrare extras de
carte funciar actualizat, etc
n cazul n care sunt modificri asupra documentelor privind dreptul de proprietate/administrare ce
pot afecta eligibilitatea i implementarea proiectului, acestea se vor anexa la documenta ia de
contractare. De asemenea, se vor solicita extrase de carte funciar actualizate (de dat recent,
emise cu maxim 30 de zile naintea depunerii la sediul OI/ADR) pentru dovedirea ndeplinirii
criteriilor de eligibilitate.
10) Modificri asupra devizului general n conformitate cu ultima forma a bugetului rezultat n
urma etapei de evaluare i selecie, dac este cazul
11) Modificari asupra listei de lucrri cu ncadrarea acestora pe sec iunea de cheltuieli
eligibile /ne-eligibile (dac este cazul)
Se vor anexa liste separate pentru echipamente i/sau lucrri i/sau servicii, evideniindu-se cele
dou tipuri de cheltuieli (eligibile/ne-eligibile) cu men ionarea pre urilor acestora, iar informa iile
vor fi corelate cu bugetul proiectului.
Se va folosi Modelul H - Lista de echipamente i/sau lucrri i/sau servicii cu ncadrarea acestora pe
seciunea de cheltuieli eligibile /neeligibile (dac este cazul) conform anexei 7.1.6 la prezentul
ghid.

34

Programul Operaional Regional 2014-2020


7.1 Investitii in turism
Ghidul Solicitantului
Condiii specifice de accesare a fondurilor

12) (Pentru proiecte care se supun autorizrii) Decizia final emis de autoritatea competent
privind evaluarea impactului asupra mediului
Aceste documente se depun n copie conform cu originalul.
13) (dac e cazul) Avizul/ Acordul ISC
Aceste documente se depun n copie conform cu originalul.
14) Alte documente actualizate (dac este cazul)
Avizul Natura 2000, dac este cazul, n conformitate cu prevederile OUG 57/2007 privind
regimul ariiilor naturale protejate, conservarea habitatelor natural, a florei i faunei
slbatice, cu modificrile i completrile ulterioare.

(dac e cazul) anuntul de participare n SEAP pentru achizitia PT, dac Beneficiarul depune
documentaia tehnic faza SF/DALI anexat la cererea de finantare. Beneficiarul are obligatia
lansarii achizitiei de PT n SEAP n termen de 2 luni de la semnarea contractului de finantare.

5.5 Semnarea cererii de finanare i a documentelor anexate


Reprezentantul legal va semna personal, sau printr-o persoan mputernicit special n acest sens, pe
fiecare pagin n parte, urmtoarele documente:
cererea de finanare cu excepia certificrii aplicaiei
bugetul cererii de finanare, devizul general i/sau detalierile acestuia pentru cheltuieli
eligibile/neeligibile
lista de echipamente i/sau lucrri i/sau servicii cu ncadrarea acestora pe seciunea de
cheltuieli (eligibile/ neeligibile)
Documentele prezentate n copie vor purta men iunea conformitii cu originalul, aplicat pe fiecare
pagin n parte, precum i semntura reprezentantului legal/persoanei mputernicite special.

Not:

Pentru declaraiile solicitate n nume personal ale reprezentantului legal, precum i pentru certificarea
aplicaiei nu se accept nsuirea i semnarea acestora de ctre o alt persoan mputernicit.
Nerespectarea acestei prevederi va conduce automat la respingerea cererii de finan are.

5.6 Numerotarea cererii de finanare i a documentelor anexate


Dosarul original al cererii de finanare, se ndosariaz, pagineaz i opiseaz, cu toate paginile
numerotate n ordine de la 1 la n, n partea de jos a fiecrui document, unde 1 este prima pagin din
opis iar n este numrul total al paginilor din dosarul complet inclusiv documentele anexate.
Cererea de finanare, inclusiv anexele acesteia, va fi tampilat cu tampila instituiei pe fiecare pagin
n parte.

Not:
Se recomand ca formularul cererii de finanare s nu fie tiprit fa-verso!

35

Programul Operaional Regional 2014-2020


7.1 Investitii in turism
Ghidul Solicitantului
Condiii specifice de accesare a fondurilor

6 VERIFICAREA, EVALUAREA, SELECIA I CONTRACTAREA PROIECTELOR


Pentru prioritatea de investiii 7.1, prin prezentul Ghid se lanseaz apelul de proiecte cu nr.
POR/AP/2016/7/7.1/1 pentru care se aplic metoda competitivitii, cu termen limit de depunere a
cererilor de finantare.
Aspectele menionate n Ghidul solicitantului - Condiii generale de accesare a fondurilor n cadrul
POR 2014-2020 (cu modificrile i completrile ulterioare) vor fi completate/corelate cu cele
prevzute n prezentul document.
Ulterior depunerii, cererile de finan are vor intra intr-un sistem competitiv de verificare, evaluare i
selecie n urma cruia vor fi finanate doar proiectele care ntrunesc toate condi iile de eligibilitate i
care n urma evalurii tehnice i financiare se ncadreaz n alocarea apelului respectiv de proiecte.
Etapele sistemului de evaluare, selecie i contractare sunt cele detaliate n cadrul seciunii 8 din
cadrul Ghidului solicitantului -Condiii generale de accesare a fondurilor n cadrul POR 2014-2020
(cu modificrile i completrile ulterioare), astfel:

6.1 Conformitate administrativ i eligibilitate. Aspecte generale - criterii, proces,


clarificri
Dup depunerea cererii de finanare, se vor analiza i verifica respectarea tuturor criteriilor de
conformitate administrativ i eligibilitate, aplicabile, men ionate n cadrul Ghidului solicitantului
-Condiii generale de accesare a fondurilor n cadrul POR 2014-2020 (cu modificrile i completrile
ulterioare), precum i n cadrul prezentului document. Verificarea conformitii administrative i
eligibilitii va urmri n principal, existena i forma cererii de finanare i a anexelor, valabilitatea
documentelor, precum i respectarea criteriilor de eligibilitate.
Detalierea acestei verificri este realizat n cadrul anexei 7.1.1 la Ghidul specific 7.1 grila de verificare a conformitii administrative i eligibilitii

6.2 Evaluarea tehnic i financiar, inclusiv vizita la faa locului


Evaluarea i selecia proiectelor
Procesul de evaluare i selecie, inclusiv vizita la fa a locului a proiectelor n cadrul prezentului apel de
proiecte are la baz prevederile prezentului ghid, precum i prevederile Ghidului solicitantului Condiii generale de accesare a fondurilor n cadrul POR 2014-2020, sub-sec iunea 8.2.1(cu
modificrile i completrile ulterioare).
Se va avea n vedere grila de evaluare tehnic i financiar a cererii de finanare
aferente Ghidului specific (Anexa Specific 7.1.2 - Grila ETF pentru infrastructura de
turism)
n urma evalurii sunt acceptate numai proiectele care obin un punctaj de minim 50
de puncte.
n situaia n care la cererea de finantare se anexeaza att SF/DALI i PT, n cadrul etapei ETF + PT se va
evalua (inclusiv din punctul de vedere al conformit ii) doar Proiectul Tehnic (se utilizeaz grila 7.1.4).
Pentru proiectele la care se anexeaz SF/DALI se va evalua (din punct de vedere al conformit ii) SF/DALI
(se utilizaeaz grila 7.1.3).

6.3 Renunarea la cererea de finanare i restituirea documenta iei


Conform Ghidului solicitantului - Condiii generale de accesare a fondurilor n cadrul POR 2014-2020,
seciunea 8.3 (cu modificrile i completrile ulterioare)

36

Programul Operaional Regional 2014-2020


7.1 Investitii in turism
Ghidul Solicitantului
Condiii specifice de accesare a fondurilor

6.4 Contestaii
Conform Ghidului solicitantului - Condiii generale de accesare a fondurilor n cadrul POR 2014-2020,
seciunea 8.4 (cu modificrile i completrile ulterioare)

6.5 Etapa precontractual


Procedura de contractare a proiectelor n cadrul prezentului apel de proiecte se realizeaz n
conformitate cu subseciunea 8.5 din cadrul Ghidului solicitantului -Condi ii generale de accesare a
fondurilor n cadrul POR 2014-2020 (cu modificrile i completrile ulterioare).
Contractul de finanare se va semna la faza SF/DALI sau PT, n func ie de documentele anexate la cererea
de finanare i evaluate pe parcursul etapelor de evaluare i selec ie.
In aceast etap se vor avea n vedere respectarea recomandrilor exper ilor evaluatori.

6.6 Clauze contractuale aplicabile


Modelul standard de contract de finan are utilizat pentru contractarea proiectelor selectate n urma
procesului de evaluare i selecie este cel prezentat n cadrul anexei 7.1.7 la prezentul Ghid.
Pe lang clauzele standard prevzute n cadrul respectivului contract, v atragem aten ia asupra unor
clauze specifice aplicabile proiectelor contractate n cadrul prezentului apel de proiecte:
(1) Beneficiarul se oblig s nu realizeze activiti economice, n scopul obinerii de venituri, inclusiv
prin cedarea folosinei oricruia dintre obiecte / bunuri ctre o ter parte, cu excepia
activitilor corespunztoare destinaiei principale a acestora, pe ntreaga perioad de
durabilitate a prezentului Contract, astfel cum aceasta este identificat la art. 2 alin. (5) din
cadrul Condiiilor generale. Transmiterea dreptului de folosin asupra obiectelor/bunurilor
realizate prin proiect ctre o ter parte pentru ndeplinirea activit ilor corespunztoare
obiectivelor proiectului, se poate face numai prin licitaie n condiiile legii, precum i a
prevederilor art. 107 din Tratatul privind Func ionarea Uniunii Europene.
(2) n completarea art 4, alin. (5) din Condi ii specifice POR 2014-2020, Beneficiarul poate transmite,
n condiiile legii, pe perioada de durabilitate prevzut la art. 2 alin. (5) din Condi ii generale,
realizarea serviciilor de administrare asupra obiectelor/bunurilor realizate prin proiect ctre o
structur competent aflat n subordinea/coordonarea sa, exclusiv pentru ndeplinirea
obiectivelor proiectului, fr ca structura respectiv s ob in venituri.
(3) n cazul n care, pe perioada de implementare a activit ilor realizate dup semnarea contractului
de finanare n conformitate cu Anexa 2 (doi) Cererea de finan are i respectiv pe toat perioada
de durabilitate a prezentului Contract, astfel cum aceasta este identificat la art. 2 alin. (5) din
cadrul Condiiilor generale, localitatea n care se realizeaz investi ia i pierde statutul de
staiune turistic i /sau balnear, climatic sau balneoclimatic, proiectul devine ne-eligibil, AM
dispunnd rezilierea i recuperarea finanrii nerambursabile acordate, n condi iile prezentului
contract de finanare.
(4) Prin excepie de la art 7 alin. (2) din Condi iile generale, precum i de la art. 13, alin. (2) din
Condiiile specifice POR din cadrul prezentei anexe, pentru proiectele contractate la faza
SF/DALI, termenul de 6 (ase) luni pentru nceperea executrii contractului se reduce la cel mult
2 (dou) luni pentru lansarea achiziiei pentru proiectul tehnic, iar termenul maxim pentru
lansarea achiziiei de execuie lucrri este de 9 (nou) luni, termene calculate de la intrarea n
vigoare a contractului.
(5) Prin excepie de la art 7 alin. (2) din Condi iile generale, precum i de la art. 13, alin. (2) din
Condiiile specifice POR din cadrul prezentei anexe, pentru proiectele contractate la faza PT,
termenul de 6 (ase) luni pentru nceperea executrii contractului se reduce la cel mult 2 (dou)
luni pentru lansarea achiziiei de execuie lucrri, termen calculat de la intrarea n vigoare a
contractului.
(6) Beneficiarul are obligaia ca pe perioada de durabilitate prevzut la art. 2 alin. (5) din Condi ii
generale, s asigure ntreinerea/mentenana investi iei n conformitate cu prevederile legale n

37

Programul Operaional Regional 2014-2020


7.1 Investitii in turism
Ghidul Solicitantului
Condiii specifice de accesare a fondurilor

vigoare, n caz contrar AM putnd dispune rezilierea i recuperarea finan rii acordate n
conformitate cu prevederile prezentului contract.
(7) Modificrile efectuate asupra bugetului proiectului n conformitate cu prevederile art. 9 din
Condiii Generale i respectiv art. 9 din Condi ii Specifice POR 2014-2020 nu pot dep i valoarea
total de 5 milioane de euro, calculat la cursul Inforeuro din luna n care intervine modificarea
respectiv, n caz contrar proiectul devine ne-eligibil, AM dipunnd rezilierea i recuperarea
finanrii acordate n conformitate cu prevederile prezentului contract. Cheltuielile de ntre inere
aferente investiiei efectuate, n conformitate cu prevederile alin. 6 al prezentului articol nu se
includ n valoarea total a proiectului.
(8) n cazul n care, pe perioada de implementare i durabilitate, instituiile abilitate n verificarea,
auditarea i controlul implementrii POR 2014 2020 decid c respectiva investiie intr sub
incidena ajutorului de stat, cererea de finan are va fi declarat neeligibil i se va dispune
recuperarea ajutorului de stat i a dobnzilor aferente, n conformitate cu legislaia n vigoare.
Alte completri privind ncetarea contractului
(1) n cazul n care, n termen de maxim 6 luni pn la finalizarea perioadei de durabilitate a
proiectului, astfel cum aceasta este identificat la art. 2 alin. (5) din cadrul Condi iilor generale,
nu se va demara cel puin una dintre investiiile identificate n cadrul Acordului de principiu
pentru finanare, inclus n Anexa 2 (doi) Cererea de finan are la prezentul contract, AM va
dispune rezilierea i recuperarea finanrii nerambursabile acordate, n condi iile prezentului
contract de finanare.
Alte obligaii specifice ale OI
(1) OI are obligaia s verifice respectarea prevederilor art. 2, alin. (1) din cadrul prezentei sec iuni
n termen de 10 zile de la sfritul perioadei menionate la alin. precedent i s notifice AMPOR cu
privire la acest aspect n termen de maxim 5 zile lucrtoare de la finalizarea verificrii.

7 MODIFICAREA GHIDULUI SOLICITANTULUI


Modificrile la prezentul ghid se vor realiza n conformitate cu seciunea 9 din cadrul Ghidului
solicitantului -Condiii generale de accesare a fondurilor n cadrul POR 2014-2020 (cu modificrile
i completrile ulterioare)

8 Anexe
n cadrul prezentului Ghid se aplic anexele i modelele standard din cadrul prezentei sec iuni, precum i
cele din cadrul seciunii 10 a Ghidului solicitantului -Condiii generale de accesare a fondurilor n
cadrul POR 2014-2020 (cu modificrile i completrile ulterioare)
V atragem atenia c modelul standard al cererii de finan are este anexa 7.1.6 la
prezentul Ghid. V rugm consultai i utilizai respectivul document.
De asemenea, la prezentul document sunt anexate urmtoarele:
Anexa 7.1.1 Grila de verificare a conformitii administrative i eligibilitii.
Anexa 7.1.2 - Grila de evaluare tehnic i financiar.
Anexa 7.1.3 - Grila de analiz a conformitii i calitii Documentaiei de Avizare a lucrrilor de
intervenie
Anexa 7.1.4 - Grila de verificare a conformitii Proiectului Tehnic
Anexa 7.1.5 Acord de principiu pentru finanare
Anexa 7.1.6 Cererea de finanare
Anexa 7.1.7 Contract model orientativ

38

S-ar putea să vă placă și