Sunteți pe pagina 1din 3

PROIECT DIDACTIC

Unitatea de invatamant: Scoala cu clasele I-VIII Valcanesti


Disciplina: Informatica
Grupa: Incepatori
Data: 19.05.2010

Profesor: Ungureanu Gheorghe

Unitatea de invatare: Prezentari in Power Point


Tema: Hyperlink-uri intr-o prezentare
Tipul lectiei: Fixare de cunostiinte si completarea acestora
Locul de desfasurare: laboratorul de informatica
Durata lectiei: 50 min
Obiective operationale:
O1Sa adauge slide-uri intr-o prezentare;

O2) Sa realizeze animatii intr-o prezentare;

O3) )Sa insereze hyperlink-uri intr-o prezentare;

O4) Sa vizualizeze prezentarea din Power Point


O5) Sa salveze o prezentare;

Strategii didactice:

 Principii didactice:

principiul participarii si invatarii active

principiul conexiunii inverse

 Metode de invatamant:

• Expunerea, conversatia
• Problematizarea, exercitiul, invatarea prin descoperire
 Procedee de instruire:

• expunerea in etapa de invatare;

• invatarea prin descoperire, prin lucrul la calculator;

Forme de organizare: frontala si individuală;

Resurse materiale: calculatoare

Metode de evaluare: intrebari orale, aplicatii practice;


Desfasurarea lectiei

1. Moment organizatoric

Se organizeaza si se pregateste clasa- verificarea frecventei.

Captarea atentiei clasei:

- anuntarea subiectului pentru tema respectiva

- anuntarea modului de desfasurare a activitatii

2. Reactualizarea cunostiintelor:

Ce este o legatura?

Cum putem realiza o legatura intr-o prezentare?

Cum ne deplasam intr-o prezentare cu legaturi?

3. Fixarea cunostiintelor:

Elevii vor primi o fisa de lucru

FISA DE LUCRU

1. Lansati in executie aplicatia Power Point.

2. Editati 4 slide+uri conform fisei de lucru

3. Completati prezentarea cu legaturi conform fisei de lucru

4. Vizualizati prezentarea cu apelul salturilor din prezentare

5. Lansati in executie aplicatia Word

6. Editati un document conform fisei de lucru.

4. Evaluarea elevilor

Se vor verifica fisele de lucru si se vor face aprecieri individuale si se vor corecta
eventualele erori.

5. Predarea noilor cunostinte

Adaugarea/ stergerea/,modificarea unei legaturi intr+o prezentare.

Realizarea unei hyperlegaturi la un document déjà existent.