Sunteți pe pagina 1din 4

Tehnici – rezumat

1. Problematica generala a grupurilor sociale


Definitiile date conceptului de grup se încadreaza în doua modele:
* Modelul coeziunii care pune în evidenta liantul grupului: inter-relatiile,
densitatea lor, coeziunea.
* Modelul identitatii: grupul este înteles ca o "colectie" de persoane care au
interiorizat aceeasi identitate sociala; liantul grupului este dat de constiinta
identitatii comune sesizabila prin doua efecte - diferentierea grupului de alte
grupuri straine si tendinta de privilegiere a propriului grup.

P. De Visscher:
"Expresia formatiune sociala
Prin grup social se întelege o formatiune sociala
Conceptul de colectivitate "se aplica unor medii
Organizatiile "ar putea fi definite ca artefact

Grupurile primare = cele la care individul se raporteaza în termeni de "noi"


(anturajul apropiat, familial

Grupurile secundare = la care individul se raliaza în baza unei similitudini de


practica (profesie, religie, optiune politica)

S.Milgram a avansat ideea ca orice element individual trebuie sa sufere o


modificare înainte de a se insera într-o structura sociala noua

2. Locul individului în cadrul grupului: status si rol


R Mucchielli
* persoana integrata
* noul-venit
* deviantul si opozantul
* individul marginal
*strainul sau outsider-ul

Statusul este o pozitie determinata a unui individ în cadrul unei structuri sociale
Roluri: active , latente , prescrise
Rolurile au în acelasi timp o functie de reglare a relatiilor sociale si o
functie integratoare pentru personalitate (J.Maisonneuve, 1996).

Jean Maisonneuve (1996, p.203-205) face distinctie între trei tipuri de surse
pentru conflictele de rol
* Surse ce tin ce conditiile socio-culturale
* Surse la nivel interactional
* Surse la nivel individual

3. Procesul decizional în grup: gândirea de grup


Hoffman si Maier - decizia de grup nu reprezinta efortul tuturor membrilor
Stasser si Titus - decizia de grup perpetueaza erorile si lacunele
informative ale membrilor
Janis - introduce conceptul de gândire de grup , - protejarea grupului de pericolul
conflictelor interne si identifica mai multe disfunctii ale deciziei de grup:
* Competenta morala absoluta
* Rationalizarea colectiva
* Perceptii
* Presiuni
* Autocenzura.
* Iluzia de unanimitate
* Prezenta "paznicilor mintii"
Moscovici - "deplasarii spre risc"
Stoner - regula liniei de mijloc (efectul de normalizare)
Moscovici si Zavalloni - "grupurile tind sa fie mai îndraznete decât indivizii"

Rezultatele au demonstrat ca:


* atitudinile grupului sunt mai extreme
* membrii grupului devin mai extremi;
* indivizii au atitudini mai extreme
* divergenta atitudinilor între indivizi
Myers si Bach - discutia este o variabila importanta în decizia polarizata

4. Influenta minoritatii
Gabriel Mugny - doua caracteristici ale stilului de comportament eficace al unei
surse minoritare - consistenta si flexibilitatea.
5. Leadership-ul
Procesul decizional în grup este dependent de stilul de conducere al
liderului

* Autoritarul, sau liderul autocratic - ia singur decizii si comunica


subordonatilor ceea ce au de facut; este stilul cel mai eficient pe termen
scurt.
* Liderul democratic - implica subordonatii în procesul luarii deciziilor,
distribuie responsabilitatile si puterea de decizie; este un stil superior
celorlalte din perspectiva satisfactiei, moralului si creativitatii
subordonatilor; este foarte eficient pe termen lung.
* Liderul laissez-faire (demisionar)- liderul evita sa ia decizii, de câte ori
poate, lasându-si subordonatii sa actioneze cum cred de cuviinta; stil
neproductiv.

Potrivit teoriei leadership-ului situational (P.Hersey si K.Blanchard,1985),


conduitele cheie ale liderului eficient sunt diagnoza si flexibilitatea
Liderul trebuie sa fie: * directiv * antrenorial * suportiv * delegativ

6. Etape ale dezvoltării grupului (dupa Jack Gibb)


A. Nivelul acceptării/calităţii de membru
B. Nivelul fluxului informational / al luării deciziilor
C. Nivelul indeplinirii obiectivului/productivităţii
D. Nivelul controlului/organizării
7. Diferenţieri între echipă şi grup

Reilly şi Jones - patru elemente care deosebesc echipa de grup


Obiective comune
Interdependenţă
Angajare
Responsabilitate