Sunteți pe pagina 1din 1

INCAS S.C.

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE AEROSPATIALA


“ELIE CARAFOLI” – INCAS
Bucuresti, Bd. Iuliu Maniu 220, Sector 6, 061126, Tel: +40 21 434.00.83, Fax: +40 21 434.00.82, e-mail : incas@incas.ro
CUI 434670 RO, Nr. Inregistrare la Registrul Comertului J 40/6492/1991

Examinarea
In perioada 3-7 mai 2010 se va desfasura examinarea, care va consta intr-o proba scrisa, o proba
orala si una practica. Durata se poate prelungi cu cel mult inca 10 zile daca este necesar pentru buna
desfasurare a probelor si a notarii acestora.

- Proba scrisa (eliminatorie) - 3 mai 2010 - va avea 3 subiecte de sinteza din care 2 sunt
obligatorii. Nota minima de promovare la fiecare subiect este 7.
- Proba orala - un subiect din cele care nu au fost cuprinse la proba scrisa si discutia cu comisia
pe marginea tematicii pentru fiecare specializare/ domeniu de examinare
- Proba practica - discutii cu candidatul privitor la activitatea sa in cadrul institutului, si
prezentarea uneia din activitatile sale, reprezentative, conform specializarii la care s-a inscris pentru
concurs.

Notarea
La proba scrisa fiecare din subiecte va fi notat (de la 1 la 10) de catre cei 3 examinatori si se va
face media.
Proba orala si practica vor fi notate in acelasi mod.
Se considera examen promovat cand media generala a celor 3 probe este 8 si nici o nota mai
mica de 7. Presedintele comisiei valideaza rezultatul examinarii.

Tematica - va fi anuntata pe data de 9 aprilie 2010. Subiectele principale de examinare se


formeaza din aceasta tematica de fiecare subcomisie si se anunta cu 10 zile inainte de inceperea
examenului, pe site-ul institutului.

Incadrarea
Candidatii care au promovat examenul vor fi incadrati cu contract de munca pe durata
nedeterminata (cei care nu au inca aceasta calitate), care va avea clauza privind durata minima de
activitate in cadrul institutului. Candidatii respinsi vor putea sustine un nou examen la o data
ulterioara, cand se va organiza un nou concurs.
In eventualitatea nepromovarii concursului de CS si a testului de cunostinte generale, persoanele
cu contract de munca pe durata determinata, nu vor putea beneficia de schimbarea tipului de
contract.

Clauza de incetare a contractului de munca


Candidatii ce au promovat examenul de atestare profesionala CS nu vor putea declina
unilateral contractul de munca incheiat cu INCAS inainte de 5 ani de la incadrarea pe postul de CS
la care a sustinut examenul de atestare.

1/1