Sunteți pe pagina 1din 1

MATERIALE AVANSATE si TRIBOLOGIE

Subiecte de examinare pentru atestare

gradul profesional Cercetator Stiintific

1. Reologia lubrifiantilor si rasinilor.


1.1.Reologia ca stiinta a deformarii si deplasarii in timp a materialelor
1.2. Fluide newtoniene si ne-newtoniene, relatia tensiune-gradient de viteza
1.3. Fluide cu prag de tensiune (Bingham-Reiner)
1.4. Relaxarea tensiunilor, ipoteze Maxwell
1.5. Caracteristicile reologice ale lubrifiantilor si rasinilor: ecuatia Walter-Uhbelode.Fenomene tixotropice
ale rasinilor aditivate cu nanoargile si nanotuburi de carbon.
2. Fenomene superificale generale
2.1. Forte intermoleculare necompensate in straturile superficiale ale lichidelor
2.2. Functii termodinamice ale straturilor superficiale: energie libera, energie libera legata (ecuatii
caracteristici)
2.3. Fenomene interfaciale, umectare si capilaritate, fenomene de adsorbtie si chemisorptie cu aplicatii la
lubrifianti utilizati in aeronautica, ecuatia Young-Laplace, ecuatia Freundlich
3. Procese fizico-chimice asociate polimerilor din structura aeronavelor moderne
3.1. Procese chimice asociate rasinilor epoxidice pentru aeronave: principii de elaborare, proprietati,
utilizari.
3.2. Procese chimice asociate rasinii fenolice pentru aeronave: principii de elaborare, proprietati, utilizari.
3.3. Procese fizico-chimice aferente obtinerii fibrei de carbon din poliacrilonitril
4. Procese chimice si fizice asociate elaborarii compozitelor polimerice cu fibra de
carbon si fibra de sticla
4.1. Compozite epoxidice cu fibra de sticla
4.2. Compozite epoxidice cu fibra de carbon
5. Procese chimice si fizice asociate compozitelor hibride metal-fibre
5.1. Compozite GLARE
5.2. Compozite ARALL
5.3. Compozite epoxidice cu fibra de carbon si folii de titan
6. Solutii avansate de materiale bariera termica pentru industria aerospatiala
6.1. Straturi bariera termica din ZrO2 partial stabilizat cu oxid de ytriu si oxid de magneziu depuse in jet de
plasma
6.2. Straturi poroase ceramice tip SiC si materiale refractare (Hf, Y, Re si Ir)
7. Dinamica modificarilor structurale si microstructurale induse de conditii termice
extreme in materialele avansate multistrat pentru aeronautica
7.1. Metode de evaluare a comportarii termice extreme a materialelor
7.2. Modificari structurale inter si intra strat asociate unor sarcini termice in crestere graduala
8. Metode mecano-termice pentru evaluarea materialelor compozite si metalice
8.1 Incercarea mecanica
8.2. Analiza stabilitatii termice gen Vicat
9. Investigatii structurale ale materialelor metalice si compozite
9.1. Analize de microscopie electronica
9.2. Analiza TEM
10. Regimuri de frecare si lubrificatie
10.1. Caracteristicile frecarii uscata: legea Amontons-Coulom, unghi de frecare, teoria moleculara a
frecarii, teoria Bavden-Tabor asupra frecarii metaleleor
10.2. Frecarea la limita
10.3. Lubrificatia hidrodinamica: curba Stribeck. Ecuatia Raynolds.

1/ 1