Sunteți pe pagina 1din 4

MFC_ANUL1_MATEMATCI_FINANCIARE_ACTUARIALE_Teoria_probabilitatilo

r

MFC_ANUL1_MATEMATCI_FINANCIARE_ACTUARIALE_Teoria_probabilitatilo r

MULTIPLE CHOICE

1. Fie o pungă cu 1000 lozuri. Dintre acestea 150 lozuri aduc câştig de 50 000lei, 100 lozuri un câştig de 100 000lei şi 20 lozuri un câştig de 500 000 lei. Notăm: A- evenimentul ca jucatorul care a tras lozul să câştige 50 000 lei; B- evenimentul ca jucatorul să câştige 100 000; C- evenimentul ca jucatorul să câştige 150 000 D- evenimentul de a nu trage un loz câştigător

a.

b.

(

P A

)

P

P

(

(

(

B

C

)

)

)

P D

=

=

=

=

150

1000

= 0,15

100

1000

= 0,1

20

1000

= 0,02

730

1000

= 0,73

Alt rãspuns.

c.

d.

P

P

P

P

P

P

P

P

(

(

(

)

)

)

A =

B =

C =

(

)

D =

(

(

(

)

)

)

A =

B =

C =

(

)

D =

350

1000

= 0,35

200

1000

= 0, 2

15

1000

= 0,015

730

1000

= 0,73

250

1000

= 0,25

200

1000

= 0, 2

10

1000

= 0,01

730

1000

= 0,73

2. Fie A şi B două evenimente ale unui câmp de probabilitate (, Κ, P) astfel încât

P(A) = 0,30 , P(B) = 0,80 , P(A B) = 0,60 .

Care dintre următoarele afirmaţii este adevărată?

a. Evenimentele A şi B sunt independente şi compatibile

b. Evenimentele A şi B sunt dependente şi incompatibile.

c. Evenimentele A şi B sunt independente şi incompatibile.

d. Evenimentele A şi B sunt compatibile şi dependente.

3. La un magazin se aduc 150 de cămăşi de la o fabrică F 1 ale cărei defecte de producţie sunt în medie de 7%, 250 de cămăşi de la o fabrică F 2 ale cărei defecte de producţie sunt în medie de 5%, 100 de cămăşi de la o fabrică F 3 ale cărei defecte de producţie sunt în medie de 8%. Un client al magazinului alege la întâmplare o cămaşă. Ce şanse are să aleagă o cămaşă cu defect?

a. 6,2%

c.

5,2%

b. 7,2%

d.

8%

4. Se consideră funcţia

f

(

x

)

=

ax2-x

0

 

,

x

[

0,1

]

,

x

(

1,2

]

, unde a R.

, în

rest

Funcţia f este densitatea de repartiţie a unei variabile aleatoare continue

a. pentru orice a R

c.

dacă şi numai dacă a = 1

b. dacă şi numai dacă a = 1

d.

nu există a R astfel încât f să fie densitate de repartiţie.

5. Rebuturile unei firme producătoare sunt în proporţie de 7%. Un magazin de desfacere angajează o comandă de 10 produse de la firma respectivă. Cu ce probabilitate comanda va conţine 8 produse satisfăcătoare?

a.

b.

10!

8! 2!

10!

8! 2!

0,93

0,93

2

8

0,07

8

c.

d.

10!

8! 2!

10!

8! 2!

0,93

0,07

8

2

0,07

2

6. Fie (, Κ, P) un câmp de probabilitate şi E, F două evenimente oarecare. Să se determine probabilitatea evenimentului E F, dacă

P(E ) = 0,73, P(F ) = 0,24 , P(E F ) = 0,20 .

a. 0,13

c.

0,77

b. 0,23

d.

0,43

7. Valoarea constantei p, p > 0 , pentru care

X :

− 3

p

2

2

p

3

1

p

0

8

p

3

1

p

2

3

2

p

p

este o variabilă aleatoare repartizată discret este

a.

b.

p =

p =

1

6

1

12

8. Se consideră funcţia f : R R ,

f

(

)

x =

c.

d.

p

p

=

=

1

8

1

20

ax x ∈ − 1,2

0,

2

,

[

(

]

1

)

x ∈ − ∞ − ∪

,

(

2,

+∞

)

.

Funcţia este densitatea de repartiţie a unei variabile aleatoare X continue dacă şi numai dacă

a.

4

c.

1

 

a

=

a

=

 

3

3

9.

b.

a =

2

3

Funcţia F : R R ,

(

F x

)

=

0

a

+

b e

-x

d.

a = 1

 

2

,

x <

,

x

0

0

,

a b

R

,

este funcţie de repartiţie dacă şi numai dacă

a. a = 0, b = -1

c.

a = 1, b = 0

b. a = -1, b = -1

d.

a = 1, b = -1

10.

11.

12.

(

)

Dacă X este o variabilă aleatoare continuă cu densitatea de repartiţie f x =

x

4

f (x)= 0, în rest, atunci valoarea medie a lui X este

a.

b.

M

M

(

(

X

X

)

)

=

=

13

6

11

6

c.

d.

M

M

(

(

X

X

)

)

=

=

9

4

13

4

, pentru x [1, 3] şi

Pentru variabila aleatoare discretă

a.

b.

M

( X

)

=

7 (
8

,

D

2

Alt rãspuns

X

)

=

31

64

X :

−

1

1/8

0

1/ 4

c.

d.

1

1/ 2

2

1/8

media şi dispersia sunt egale cu

1 1/ 2 2 1/8    media şi dispersia sunt egale cu M (

M

( X

)

=

5

8

,

D

2

(

X

)

=

7

64

Patru bănci, notate B 1 -B 4 , acordă credite către micii întreprinzători în anumite condiţii. Probabilităţile ca acestea să acorde credite la un moment dat sunt, respectiv

p

1

=

0,85,

p

2

=

0,90 ,

p

3

=

0,80 ,

p

4

=

0,95

.

Se presupune că cele patru bănci lucrează independent una de alta. Care sunt şansele ca cererile depuse de către un întreprinzător la fiecare dintre cele patru bănci să conţină la un moment dat trei răspunsuri favorabile?

a. coeficientul lui t 3 din

polinomul

( )

Q t

=

(

p

t + q

1 1

b. coeficientul lui t 1 din

polinomul

( )

Q t

=

(

p

t + q

1 1

)

)

(

(

p

p

2

2

c. coeficientul lui t 3 din

polinomul

Q

( )

t

=

(

q t + p

1

1

d. coeficientul lui t 1 din

polinomul

Q

( )

t

=

(

q t + p

1

1

)

)

(

(

q

q

2

2

t + q

t + q

t + p

t + p

2

2

2

2

)

)

)

)

(

(

(

(

p

p

3

3

q

3

q

3

t + q

t + q

t + p

t + p

3

3

3

3

)

)

)

)

(

(

p

p

(

(

q

q

4

4

4

4

t + q

t + q

t + p

4

t + p

4

4

4

)

)

)

)

13. Se ştie că o maşină automată realizează piese corespunzătoare cu probabilitatea 0,8. Se extrag la întâmplare 10 piese din producţia maşinii şi fie X variabila aleatoare care reprezintă numărul pieselor corespunzătoare. Media , dispersia şi abaterea media pătratică a variabilei aleatoare X sunt, respectiv egale cu:

a.

b.

a variabilei aleatoare X sunt, respectiv egale cu: a. b. 14. Se consideră funcţia: f (

14. Se consideră funcţia:

f

(

x

)

= 

k

(

0,

+

x

x

2),

x

[

0,3

]

[

c.

d.

0,3

Alt rãspuns

 0, + x ∉ x 2), x [ 0,3 ] ∈ [ c. d. 0,3

]

. Parametrul real k, pentru care funcţia

f(x) este densitate de repartiţie ale unei variabile aleatoare continue X are valoarea:

a.

k

=

5

c.

Alt rãspuns

 

21

b.

b.   d. k = 5
 

d.

k

=

5

 

11

15. Fie funcţia F : definită prin:

(

F x

)

=

0

ax

1

+

b

x

1

<

3 <

1

x

x

3

.

Să se determine a,b- constante reale, astfel încât F(x) să reprezinte funcţia de repartiţie a unei variabile aleatoare continue X.

a. 1

1

 

c.

1

a

=−

2

;

b =

2

a =

2

b. Alt rãspuns

 

d.

a =−

;

1

2

; b =−

1

b =−

1

2 2