Sunteți pe pagina 1din 8

1.

Care este timpul de dezvoltare (TDEV) pentru un proiect sistem de dimensiune 60K

a)16,76
b)18,14
c)20,23
d)27,11

2.Considerand ca intr-un program sunt 35 tokens, dintre care 7 sunt superglue tokens, iar
12 sunt glue tokens, atunci masura de coeziune functionala slaba (Weak Functional
Cohesion - WFC) este:

0,20
x 0,34
0,47

3.Orice propunere de contract care nu indeplineste o conditie dezirabila (desirable) se


respinge din start.

x Adevarat
Fals

4.Care este timpul de dezvoltare (TDEV) pentru un proiect sistem de dimensiune 60K

16,76
(X)18,14
20,23
27,11

5.Un sistem cuprinde 3300 SLOC, pentru implementarea caruia a fost nevoie de 550 zile-
munca. Un amendament la sistem a provocat adaugarea a 150 SLOC, care au luat 25 zile-
munca pentru implementare. Care este productivitatea sistemului original:

25
x6
31
55

6.Stilul de conducere in care liderul ia decizii participativ si lasa subordonatii sarcina sa


le implementeze se numeste

directiv autocrat
permisiv autocrat
directiv democrat
x permisiv democrat

7.Pentru o anumita activitate (task), exista estimarile de timp (exprimate in saptamani):

timpul optimist = 10
timpul pesimist = 15
timpul cel mai probabil = 12
Calculati timpul asteptat (te) pentru activitatea de mai sus:

10,16
10,83
11,33
11,83
(X) 12,16

8.Stilul de conducere in care liderul ia decizii de unul singur si lasa subordonatii sarcina
sa le implementeze se numeste

directiv autocrat
x permisiv autocrat
directiv democrat
permisiv democrat

9.Intr-un program se doreste cuplare mare si coeziune slaba.

Adevarat
x Fals

10.Intr-un program se doreste cuplare slaba si coeziune mare.

x Adevarat
Fals

11. Intr-un program se doreste cuplare slaba si coeziune mare.


Adevarat (X)
Fals

12. Stilul de conducere in care liderul ia decizii de unul singur si lasa subordonatii
sarcina sa le implementeze se numeste

directiv autocrat
permisiv autocrat (X)
directiv democrat
permisiv democrat

13.Stilul de conducere in care liderul ia decizii participativ si lasa subordonatii sarcina sa


le implementeze se numeste

directiv autocrat
permisiv autocrat
directiv democrat (X)
permisiv democrat

14.Care este timpul de dezvoltare (TDEV) pentru un proiect utilitar de dimensiune 40K

15,59 (X)
16,52
17,43
17,91
alt raspuns

15.Din punct de vedere al selectarii persoanei pentru un job, notiunea de candidat eligibil
reprezinta acelasi lucru cu notiunea de candidat potrivit

Adevarat
Fals (X)

16.Se cunosc pentru o activitate te=10,9, deviatia standard s=0,63 data tinta T=10.
Utilizand figura de mai jos, care este probabilitatea ca activitatea sa nu se termine la data
tinta (probabilitatea determinandu-se grafic, alegeti raspunsul care se apropie cel mai
mult de una dintre valorile date):

57%
62%
73%
83%
93% (X)

17.Procesul de ofertare cel mai bun, in vederea incheierii unui contract, este cel
restrictionat (restricted tendering process).

Adevarat
Fals (X)

18.Un sistem cuprinde 3300 SLOC, pentru implementarea caruia a fost nevoie de 550
zile-munca. Un amendament la sistem a provocat adaugarea a 150 SLOC, care au luat 25
zile-munca pentru implementare. Care este productivitatea sistemului original:

25
6 (X)
31
55

20.Se cunosc pentru o activitate estimatorii de timp a=8, m=10, b=15 (reprezentand in
ordine timpul optimist, timpul cel mai probabil, timpul pesimist). Deviatia standard este:

1,17
1,33
1,66

21.Se cunosc pentru o activitate estimatorii de timp a=6, m=9, b=14 (reprezentand in
ordine timpul optimist, timpul cel mai probabil, timpul pesimist), precum si data tinta
T=12. Atunci valoarea z este (rezultatul se da cu 2 zecimale):
1,00
2,00
3,00
3,33

Te=(6+4*9+14)/6= 9.33 s=(14-6)/6=1.33 z=(12-9.33)/1.33=2.00

22.Un sistem special comandat pentru un client se mai numeste si


bespoke system
off-the-shelf system
customized off-the-shelf system
23.Se cunosc pentru o activitate estimatorii de timp a=8, m=10, b=15 (reprezentand in
ordine timpul optimist, timpul cel mai probabil, timpul pesimist). Deviatia standard este:
1,17
1,33
1,66

b-a/6 = 1.17

24.Efortul(exprimat in PM) al unui proiect utilitar de marime 30k:


PM = 3*(30)^1,12 = 135,36

25.Din punct de vedere al selectarii persoanei pentru un job, notiunea de candidat eligibil
reprezinta acelasi lucru cu notiunea de candidat potrivit :
Fals

26. Stilul de conducere in care liderul ia decizii de unul singur si si supravegheaza


indeaproape indeplinirea lor se numeste
directiv autocrat

27. Stilul de conducere in care liderul ia decizii de unul singur si lasa subordonatii
sarcina sa le implementeze se numeste
permisiv autocrat

28. Intr-un program se doreste cuplare mare si coeziune slaba.


Fals

29. Intr-un program se doreste cuplare slaba si coeziune mare.


Adevarat

30. Un sistem cuprinde 3300 SLOC, pentru implementarea caruia a fost nevoie de 550
zile-munca. Un amendament la sistem a provocat adaugarea a 150 SLOC, care au luat 75
zile-munca pentru implementare. Sa se calculeze extendibilitatea.

45,15% 3300/550 =6, 150/75 = 2, extendibilitatea = (2/6)*100 = (1/3)*100 = 33,33%


33,33&
56,50%
28,33%

31. Pentru testarea de frontiera se fac:


a. Doua on tests cat mai departe de frontiera si unul la mijlocul frontierei
b. Doua off tests cat mai departe de frontiera si unul la mijlocul frontierei
c. Doua on tests cat mai departe de frontiera si un off test cat mai aproape de
mijlocul frontierei
d. Doua off tests cat mai departe de frontiera si un on test cat mai aproape de mijlocul
frontierei.

32. Mi-a dat tabelul din problema 3 din slide-ul cu Planificarea proiectelor software si mi
s-a cerut timpul de incepere al taskului d,
stiind ca taskul a incepe de la 0.
R: 10

33. Pentru o anumita activitate (task), exista estimarile de timp (exprimate in saptamani):

timpul optimist = 5
timpul pesimist = 12
timpul cel mai probabil = 9
Calculati timpul asteptat (te) pentru activitatea de mai sus:
7,33
8,83
9
10,13

34.Se cunosc pentru o activitate te=10,9, deviatia standard s=0,63 data tinta T=10.
Utilizand figura de mai jos, care este probabilitatea ca activitatea sa nu se termine la data
tinta (probabilitatea determinandu-se grafic, alegeti raspunsul care se apropie cel mai
mult de una dintre valorile date):

57%
62%
73%
83%
93%
Se calculeaza z = (T-Te)/s = (10-10.9)/0.63 = -1.43 ????????????

35.Se considera urmatoarele etape pentru realizarea proiectului software :


1. Implementare
2. Mentenanta/suport
3. Analiza cerintelor
4. Codare
5. Descriere
6. Design
7. Verificare & validare
a)1,2,3,4,5,6,7
b)3,5,6,4,1,7,2
c)3,2,4,6,5,1,7
d)3,5,6,4,7,1,2
Raspuns corect:d)3,5,6,4,7,1,2

36.Un sistem a fost instalat şi e disponibil în mod normal de la 8 a.m. la 4 p.m., de luni
până vineri. Într-o perioadă de 4 săptămâni, sistemul a fost indisponibil timp de 2 zile din
cauza unor probleme cu harddiscul şi indisponibil alte 3 zile până la 10 a.m. din cauza
unor unităţi. Care este timpul mediu dintre eşecuri (failures), cunoscând că au fost 3
eşecuri?
a)38 ore
b)43 ore
c)46 ore
d)57 ore

Soluţie. Sistemul trebuie să fie disponibil în fiecare zi 16(adica ora 4p.m)-8(adica ora
8a.m) = 8 ore.
Pe perioada de 4 săptămâni va trebui să fie disponibil 8(nr de mai sus de
ore)x5(numarul de zile)x4(numarul de saptamani) = 160 ore.
Nu a fost disponibil 2 zile, adică 16 ore.
Nu a fost diponibil încă 3 zile, adică 3(nr zile indisponibil)x(10-(nr ore disponibile
a.m.minus nr ore disponibile a.m) = 6 ore.
A fost disponibil deci 160 –16 –6 = 138 ore.
Availability este aşadar 138/160x100 = 86%.
Timpul mediu dintre eşecuri este 138/3 = 46 ore.
Raspuns corect : c)46 ore

37.Tabelul urmator exprima 5 momente de dependenta a efortului(exprimat in PM de


marimea proiectului data in coloana Size si exprimata in KLOC ).Atunci parametric din
formula urmatoare care exprima cost sunt:
a)ά=2 ; β=1,5 ; γ=0
b)ά=2,4 ; β=1 ; γ=0
c)ά=2,4 ; β=1 ; γ=10
Proiect Size(KLOC) Efort(PM)
1 50 130
2 80 202
3 40 106
4 10 34
5 20 58
Cost= ά * KLOC la puterea β +γ
Raspuns correct: c)ά=2,4 ; β=1 ; γ=10

38. Un sistem cuprinde 3300 SLOC, pentru implementarea căruia a fost nevoie de 550
zile-muncă. Un amendament la sistem a provocat adăugarea a 150 SLOC, care au luat 25
zile muncă pentru implementare.
Calculaţi productivitatea pentru amendament.
a)3 ; b)6 ; c)15 ;d)25
Soluţie.
Productivitatea pentru amendament 150/25=6
Raspuns correct: b)6

39.În tabelul Gantt de mai jos (Tabel pagina 144 din pdf).....Identificaţi cate activităţi
sunt întârziate la momentul actual?
a)niciuna; b)1 ; c)2 ; d)4

40.Se considera tabelul task ,pe prima coloana este afisata denumirea NOD ,pe a doua
DEP noduri de care depinde taskul din prima coloana ,iar pe coloana trei timpul necesar
pentru executare.Precizati care este timpul de incepere (Start) al taskului e considerand
taskul initial incepe in momentul 0.
NOD DEP TIMP START STOP
a 10
b e 10
c d,f 10
d a,f,b 20
e a,f 8
fa5
a)10 ; b)20 ; c)30 ; d)alta valoare

41.Se cunosc te=11,7 ,s=0,9 ,T=12 .Care este probabilitatea ca activitatea san u se
termine la data tinta?(probabilitatea se determina grafic,alege raspunsul care se apropie
cel mai mult de una din valorile date)
a)15%
b)25%
c)35%
d)45%
Calculezi valoarea z după formula z = (T-te)/s = 0,33