Sunteți pe pagina 1din 8

Managementul Proiectelor Software

— an3, s2, 2010 —

kristyn
***
a). Aplicaţii program PM=2,4*(KDSI)^1,05 TDEV=2,5*(PM)^0,38
b). Aplicaţii utilitare PM=3,0*(KDSI)^1,12 TDEV=2,5*(PM)^0,35
c). Aplicaţii sistem PM=3,6*(KDSI)^1,2 TDEV=2,5*(PM)^0,32
* Formule

alfa= PM/ KLOC; Productivitatea=LOC/zile muncă


a + 4m + b
Cost=α*KLOCβ+γ timpul aşteptat: te =
6
b−a T − te
deviaţia standard: s= z= (T este data ţintă)
6 s
Indicatorul de cuplare a modulelor
mc = k /(di+2*ci+do+2*co+gd+2*gc+w+r)
De ce e important testing coverage criterion?
A6
R: Pentru că acest criteriu forţează pe cel care face testele
să testeze diversele părţi ale software-ului
De ce e nevoie de specificare pentru a face testarea?
A4
R: O specificare e necesară pentru a şti dacă comportarea concretă
(actual behavior) e corectă sau nu.
De ce path testing este de obicei impracticabilă?
A5
R: Pentru că într-un program pot exista un număr uriaş de căi posibile
Sunt 33 tokens.4 sunt superglue. 6 (incluzând tokens
superglue). sunt glue tokens.
A3
WKC=6/33=18,2% (raportul glue tokens la total tokens)
SFC=4/33=12,1% (raportul superglue tokens la total tokens)
Adezivitate este (4*1+2*0.75+27*0.25)/33=12.25/33=37.1%
Un sistem a fost instalat şi e disponibil în mod normal de la 8 a.m. la 6
p.m., de luni până vineri. Într-o perioadă de 4 săptămâni, sistemul a fost
indisponibil timp de o întreagă zi din cauza unor probleme cu harddisk-
ul şi indisponibil alte 2 zile până la 10 a.m. din cauza unor unităţi. Care
este availability şi timpul mediu dintre eşecuri (failures), presupunând că
au fost 3 eşecuri?
A2
Soluţie. Sistemul trebuie să fie disponibil în fiecare zi 18-8 = 10 ore.
Pe perioada de 4 săptămâni va trebui să fie disponibil 10x5x4 = 200 ore.
Nu a fost disponibil o zi, adică 10 ore.
Nu a fost diponibil încă 2 zile, adică 2x(10-8) = 4 ore.
A fost disponibil deci 200 –10 –4 = 186 ore.
Availability este aşadar 186/200x100 = 93%.
Timpul mediu dintre eşecuri este 186/3 = 62 ore.
Un sistem cuprinde 5000 SLOC, pentru implementarea căruia a fost
nevoie de 400 zile-muncă. Un amendament la sistem a provocat
adăugarea a 100 SLOC, care au luat 20 zile-muncă pentru implementare.
Calculaţi:
A1
a). Productivitatea sistemului original S:5000/400=12,5
b). Productivitatea pentru amendament S:100/20=5
c). Extendibilitatea S: 5/12,5x100=40%
Considerand că într-un program sunt 35 tokens, dintre care 7 sunt super-
glue tokens, iar 12 sunt glue tokens, atunci masura de coeziune functio-
1 nala slaba (Weak Functional Cohesion - WFC) este: b

a). 0,20 b). 0,34 c). 0,47

1 din 8
2 din 8
Care este timpul de dezvoltare (TDEV) pentru un proiect sistem de di-
mensiune 60K
2 b
a). 16,76 c). 20,23
b). 18,14 d). 27,11
Un sistem cuprinde 3300 SLOC, pentru implementarea caruia a fost ne-
voie de 550 zile-munca. Un amendament la sistem a provocat adaugarea
a 150 SLOC, care au luat 25 zile-munca pentru implementare. Care este
3 productivitatea sistemului original: b

a). 25 c). 31
b). 6 d). 55
Stilul de conducere în care liderul ia decizii participativ şi lasa subordo-
natilor sarcina să le implementeze se numeste:
4 d
a). directiv autocrat c). directiv democrat
b). permisiv autocrat d). permisiv democrat
Pentru o anumita activitate (task), exista estimarile de timp (exprimate în
săptămâni):
timpul optimist = 10
timpul pesimist = 15
5 timpul cel mai probabil = 12 e
Calculati timpul asteptat (te). pentru activitatea de mai sus:

a). 10,16 c). 11,33


b). 10,83 d). 11,83 e). 12,16
Stilul de conducere în care liderul ia decizii de unul singur şi lasa subor-
donatilor sarcina să le implementeze, se numeste:
6 b
a). directiv autocrat c). directiv democrat
b). permisiv autocrat d). permisiv democrat
Într-un program se doreste cuplare mare şi coeziune slaba.
7 b
a). Adevărat b). Fals
Într-un program se doreste cuplare slaba şi coeziune mare.
8 a
a). Adevărat b). Fals
Care este timpul de dezvoltare (TDEV) pentru un proiect utilitar de di-
mensiune 40K
9 a
a). 15,59 c). 17,43
b). 16,52 d). 17,91 e). alt raspuns
Din punct de vedere al selectarii persoanei pentru un job, notiunea de
candidat eligibil reprezinta acelasi lucru cu notiunea de candidat potrivit
10 b
a). Adevărat b). Fals
Se cunosc pentru o activitate te =10,9, deviatia standard s =0,63 data
tinta T=10. Utilizand figura de mai jos, care este probabilitatea că activi-
tatea sa nu se termine la data tinta (probabilitatea determinandu-se gra-
fic, alegeti raspunsul care se apropie cel mai mult de una dintre valorile
11 e
date):

a). 57% c). 73%


b). 62% d). 83% e). 93%
Procesul de ofertare cel mai bun, în vederea incheierii unui contract, este
cel restrictionat (restricted tendering process).
12 b
a). Adevărat b). Fals
Orice propunere de contract care nu indeplineste o conditie dezirabila
(desirable), se respinge din start.
13 b
a). Adevărat b). Fals
Stilul de conducere în care liderul ia decizii singur şi lasa subordonatilor
sarcina să le implementeze se numeste
14 b
a). directiv autocrat c). directiv democrat
b). permisiv autocrat d). permisiv democrat
Pentru testarea de frontiera se fac:
a. Două on tests cat mai departe de frontiera şi unul la mijlocul frontie-
rei
b. Două off tests cat mai departe de frontiera şi unul la mijlocul frontie-
15 rei c
c. Două on tests cat mai departe de frontiera şi un off test cat mai
aproape de mijlocul frontierei
d. Două off tests cat mai departe de frontiera şi un on test cat mai a-
proape de mijlocul frontierei.
Se cunosc pentru o activitate estimatorii de timp a=8, m=10, b=15 (re-
prezentand în ordine timpul optimist, timpul cel mai probabil, timpul pe-
16 simist). Deviatia standard este: a

a). 1,17 b). 1,33 c). 1,66


Se cunosc pentru o activitate estimatorii de timp a=6, m=9, b=14 (repre-
zentand în ordine timpul optimist, timpul cel mai probabil, timpul pesi-
mist), precum şi data tinta T=12. Atunci valoarea z este (rezultatul se da
17 cu 2 zecimale): b

a). 1,00 c). 3,00


b). 2,00 d). 3,33
Un sistem special comandat pentru un client se mai numeste şi

18 a). bespoke system a


b). off-the-shelf system
c). customized off-the-shelf system
Pentru o anumita activitate (task), exista estimarile de timp (exprimate în
săptămâni):
timpul optimist = 5
timpul pesimist = 12
19 timpul cel mai probabil = 9 b
Calculati timpul asteptat (te). pentru activitatea de mai sus:

a). 7,33 c). 9


b). 8,83 d). 10,13
Un sistem cuprinde 3300 SLOC, pentru implementarea caruia a fost ne-
voie de 550 zile-munca. Un amendament la sistem a provocat adaugarea
a 150 SLOC, care au luat 75 zile-munca pentru implementare. Să se cal-
20 a
culeze extendibilitatea.

a). 33,33% b). 56,50% c). 28,33%


Stilul de conducere în care liderul ia decizii de unul singur şi suprave-
gheaza indeaproape indeplinirea lor se numeste:
21 a
a). directiv autocrat c). directiv democrat
b). permisiv autocrat d). permisiv democrat

3 din 8
4 din 8
Să se completeze timpul de start pentru subtaskul c

22 53

R: 53
Să se complecteze timpul de start al taskului d, stiind că taskul a incepe
de la 0

23 10

R: 10
Care este efortul(exprimat în PM) al unui proiect utilitar de marime 30k.
24
R: 135,36
Care este efortul programatorului (exprimat în PM), pentru un proiect u-
tilitar de marime 45K
25 b
a). 130,6 c). 346,9
b). 213,2 d). 517,4
Se considera tabelul cu taskurile necesare (tabele în care sunt reprezen-
tate pe prima coloana(Nod). Nodurile, pe a dous(Dep) nodurile de care
depinde taskul din prima coloana, iar pe a treia coloana timpul necesar
pentru executare. Precizati care este timpul de terminare (stop) al task-
ului f, considerand că taskul initial incepe în momentul 0

26 c

a). 5 c). 15 e). 28


b). 10 d). 20
Pentru extinderea sistemului de facturare o firma poate lua în calcul ex-
tinderea sistemului existent sau inlocuirea completa a lui ,imediat sau
mai tarziu.Compania apreciaza că probabilitatea sa creasca piata e de
20%,adica probabilitatea sa nu va fi de 80%.Acest scenario poate fi re-
prezentat în arboreal de decizie de mai jos în care sunt trecute şi valoarea
NPV (Net Present Value). ,exprimata în Euros,pe diverse ramuri. A?

27

Ce varianta va fi aleasa de companie:

a). Extindere b). Înlocuire


Se considera urmatorul table, care exprima, pentru 5 proiecte, dependen-
ta efortului (exprimat PM) de marimea proiectului, data în coloana Size
şi exprimata în KLOC

28 c

Atunci parametrii din formula care exprima costul


Cost= = α * KLOC β + γ Sunt:
a). α =2 β =1,5 γ =0
b). α =2.4 β =1 γ =0
c). α =2,4 β =1 γ =10
Un sistem a fost instalat şi e disponibil în mod normal de la 8 a.m. la 4
p.m., de luni până vineri. Într-o perioadă de 4 săptămâni, sistemul a fost
indisponibil timp de 2 zile din cauza unor probleme cu harddiscul şi in-
disponibil alte 3 zile până la 10 a.m. din cauza unor unităţi. Care este
29 c
timpul mediu dintre eşecuri (failures), cunoscând că au fost 3 eşecuri?

a). 38 ore b). 43 ore


c). 46 ore d). 57 ore
Se cunosc te =11,7; s =0,9; T =12. Care este probabilitatea că activitatea
san nu se termine la data tinta? (probabilitatea se determina grafic, alege
raspunsul care se apropie cel mai mult de una din valorile date).

30 c

a). 15% c). 35%


b). 25% d). 45%

5 din 8
6 din 8
Se cunosc te=10,9, s=0,6, T=10. Care este probabilitatea că activitatea sa
nu se termine la data tinta? (probabilitatea se determina grafic, alege ras-
punsul care se apropie cel mai mult de una din valorile date).
31 e
a). 57% b). 62% c). 73%
d). 83% e). 93%
Un sistem cuprinde 3300 SLOC, pentru implementarea căruia a fost ne-
voie de 550 zile-muncă. Un amendament la sistem a provocat adăugarea
a 150 SLOC, care au luat 25 zile muncă pentru implementare. Calculaţi
32 productivitatea pentru amendament. b

a). 3 c). 15
b). 6 d). 25
În tabelul Gantt de mai jos (Tabel pagina 144 din pdf)..... Identificaţi câ-
te activitati sunt întârziate la momentul actual?

33 c

a). niciuna c). 2


b). 1 d). 4
Se considera urmatoarele etape pentru realizarea proiectului software :
1. Implementare
2. Mentenanta/suport
3. Analiza cerintelor
4. Codare
34 5. Descriere d
6. Design
7. Verificare & validare

a). 1,2,3,4,5,6,7 b). 3,5,6,4,1,7,2


c). 3,2,4,6,5,1,7 d). 3,5,6,4,7,1,2
Se considera tabelul task ,pe prima coloana este afisata denumirea NOD,
pe a doua DEP noduri de care depinde taskul din prima coloana, iar pe
coloana trei timpul necesar pentru executare. Precizati care este timpul
de incepere (Start) al taskului e considerand taskul initial incepe în mo-
mentul 0.

NOD DEP TIMP START STOP


a 10
35 d
b e 10
c d,f 10
d a,f,b 20
e a,f 8
f a 5

a). 10 c). 30
b). 20 d). alta valoare
Se considera urmatorul table, care exprima, pentru 3 proiecte, dependen-
ta efortului (exprimat PM) de marimea proiectului, data în coloana Size
şi exprimata în KLOC

36

Atunci parametrii din formula care exprima costul


Cost= = α * KLOC β + γ
Sunt:

R: α =2.4 β =1 γ =0
Un sistem a fost instalat şi e disponibil în mod normal de la 8 a.m la 4
p.m, de Luni până Vineri. Într-o perioada de 10 săptămâni sistemul a fost
indisponibil timp de 3 zile, din cauza unor probleme cu Harddisk-ul, şi
indisponibil alte 5 zile, de dimineata până la 10 a.m., din alte cauze. Care
37 este timpul mediu dintre eşecuri (failures), ştiind că s-au inregistrat 3 d
eşecuri.

a. 110 b. 111 c. 122


d. 133 e. 145
Se consideră tabelul cu task-urile necesare (table în care sunt reprezenta-
te pe prima coloană (Nod) nodurile, pe a doua (Dep) nodurile de care de-
pinde task-ul din prima coloană, iar pe a treia coloană, timpul necesar
pentru executare). Precizaţi care este timpul de începere (Start) al task-u-
lui c, considerand ca task-ul initial incepe în momentul 0

Nod Dep Time Start Stop


38 a 10 c
b c 10
c d,f 10
d a,f,b 20
e a,f 8
f a 5

a. 23 b. 33 c. 53 d. 63
Care este timpul de dezvoltare (TDEV) pentru un proiect de aplicaţie de
dimensiune 35K?
39 c
a. 16,65 b. 15,03 c. 14,80
d. 14,40 e. alt raspuns
Care este timpul de dezvoltare (TDEV) pentru un proiect de aplicaţie de
dimensiune 45K?
40 a
a. 15,92 b. 16,33 c. 16,25
d. 17,51 e. 18,93
Care este efortul programatorului (exprimat în PM), pentru un proiect de
aplicaţie de mărime 70K?
41 b
a. 198,75 b. 207,76 c. 232,19 d. 257,15
Care este efortul programatorului (exprimat în PM), pentru un proiect de
sistem de mărime 50K?
42 ?
a. b. c. d.

7 din 8
8 din 8
Un sistem a fost instalat şi e disponibil în mod normal de la 8 a.m. la 4
p.m. de Luni până Vineri. Într-o perioada de 10 săptămâni sistemul a fost
indisponibil timp de 3 zile din cauza unor probleme cu harddisk-ul şi in-
43 disponibil alte 5 zile de dimineata până la 10 a.m. din alte cauze. Care
este disponibilitatea (availability)?

R: 91,5%