Sunteți pe pagina 1din 2

Anul III Stomatologie

TEMATICA PENTRU COLOCVIUL DE


MATERIALE STOMATOLOGICE

1. Instrumente utilizate în cabinetul stomatologic


2. Materiale de amprentă. Obiective. Condiţii impuse. Clasificare.
3. Materiale de amprentă. Clasificare
4. Materiale de amprentă rigide şi semirigide ireversibile. Gipsul pentru amprentă.
5. Materiale de amprentă rigide şi semirigide ireversibile. Răşinile acrilice.
6. Materiale de amprentă rigide şi semirigide ireversibile. Pastele ZOE.
7. Materiale de amprentă rigide şi semirigide reversibile. Mase termoplastice.
8. Materiale de amprentă rigide şi semirigide reversibile. Mase bucoplastice.
9. Materiale de amprentă elastice. Caracteristici
10. Materiale de amprentă elastice. Hidrocoloizii reversibili.
11. Materiale de amprentă elastice. Hidrocoloizii ireversibili (alginatele).
12. Materiale de amprentă elastice. Elastomerii polisulisulfurici.
13. Materiale de amprentă elastice. Siliconii de condensare.
14. Materiale de amprentă elastice. Siliconii de adiţie.
15. Materiale de amprentă elastice. Polieterii.
16. Materiale pentru realizarea modelelor. Clasificare.
17. Materiale pentru realizarea modelelor. Condiţii impuse materialelor pentru modele.
18. Materiale pentru realizarea machetelor. Cerurile.
19. Materiale pentru realizarea machetelor. Materiale acrilice.
20. Metale şi aliaje: generalităţi, clasificare.
21. Aliaje pentru confecţionarea protezelor fixe.
22. Aliaje pentru confecţionarea protezelor mobilizabile.
23. Aliaje pentru tehnica metalo-ceramică.
24. Loturi
25. Mase de ambalat pentru aliaje metalice. Definiţie, clasificare, proprietăţi.
26. Mase de ambalat pentru aliaje metalice. Tehnica de lucru.
27. Materiale ceramice. Confecţionarea coroanelor jacket clasice.
28. Tehnica metalo-ceramică.
29. Răşinile: generalităţi, clasificare.
30. Răşinile termopolimerizabile. Indicaţii, proprietăţi, tehnica de lucru.
31. Răşinile autopolimerizabile. Indicaţii, proprietăţi, tehnica de lucru.
32. Materiale pentru confecţionarea dinţilor artificiali. Comparaţie între dinţii acrilici şi ceramici.
33. Gutiere de protecţie. Răşini pentru confecţionarea protezelor chirurgicale.
34. Materiale pentru reoptimizarea adaptării bazei protezelor. Indicaţii, proprietăţi, clasificare.
35. Materiale polimerice pentru placare. Răşinile acrilice.
36. Materiale polimerice pentru placare. Răşinile diacrilice compozite.
37. Materiale polimerice pentru placare. Răşinile policarbonate.
38. Materiale polimerice pentru placare. Polisticlele.
39. Materiale restaurative pe bază de răşini. Clasificare, indicaţii. Agenţi de cuplare.
40. Răşinile diacrilice compozite. Proprietăţi.
41. Răşinile diacrilice compozite. Caracteristici clinice.
42. Răşinile diacrilice compozite. Faza anorganică.
43. Răşinile diacrilice compozite. Faza organică.
44. Răşinile diacrilice compozite. Tehnica de lucru.
45. Compozitele condensabile.
46. Compozitele fluide.
47. Compomerii. Proprietăţi, indicaţii.
48. Compomerii. Tehnica de lucru.
49. Compomeri fluizi pentru sigilare.
50. Amalgamul de argint. Definiţie, clasificare, compoziţie, prezentare.
51. Amalgamul de argint. Structura şi fenomenul de priză.
52. Amalgamul de argint. Proprietăţi fizice.
53. Amalgamul de argint. Proprietăţi chimice şi biologice.
54. Amalgamul de argint. Comportament clinic.
55. Amalgamul de argint. Manipulare, prepararea amalgamului.
56. Amalgamul de argint. Inserţia în cavitate, condensarea, modelarea obturaţiei, finisarea şi lustruirea.
57. Măsuri de protecţie pentru reducerea riscului de intoxicaţie cu mercur.
58. Cimenturi ionomere de sticlă. Clasificare, compoziţie.
59. Cimenturi ionomere de sticlă. Proprietăţi.
60. Cimenturile dentare. Clasificare, domenii de utilizare.