Sunteți pe pagina 1din 5

............................ sunt dispozitive analogice conectate între două segmente de cablu.

Ele înţeleg doar tensiuni


electrice. Rolul lor este de a amplifica şi trimite pe celălalt cablu un semnal apărut pe unul din cabluri.a. Repetoarele
.................................. funcţionează la nivelul reţea, interconectează mai multe reţele locale de tipuri diferite, care
utilizează acelaşi protocol de nivel fizic. d. Ruterul
...........................................: rutează cadre pe baza adreselor, conectează calculatoare individuale, fiecare port al lor
este conectat la un singur calculator. b. Comutatoarele
Afisarea unei portiuni de text cu o dimensiune mai mare decat cea prestabilita se face prin: b) <big>
Alegeti culoarea data de codul de culoare #000000: a) black
Alegeti culoarea data de codul de culoare #ffffff: b) white
Alegeti varianta corecta LAN-urile cu difuzare au două tipuri de tehnologii: b. magistrală sau inel
Aplicatiile de control a conexiunii folosesc protocolul: A ip
Arhitecturile de reţea cele mai cunoscute sunt modelul de referinţa OSI (Open System Interconnection) şi
TCP/IP (.transmission control protocol / internet protocol).
Care din urmatoarele atribute apartine tagului font? b) width
Care din urmatoarele programe foloseste campul TTL: C traceroute
Care program nu este un client de mail b) Sendmail
Care program nu este un client de mail c) Postfix
Care program nu este un client de mail d) Exim
Care program nu este un client de web D Explorer
Care program nu este un server de mail c) Cyrus
Care program nu este un server de web A firefox
Care varianta de raspuns nu este corecta? Modelul OSI cuprinde 7 nivele. La crearea lui stau următoarelor
principii: d. Delimitarea nivelelor se face astfel încât să maximizeze fluxul de informaţii prin interfeţe.
Care varianta nu este corecta? Servicii sigure orientate pe conexiuni pot fi: b. Datagrama confirmat
Care varianta nu este corecta? Serviciile nesigure (neconfirmate) fără conexiuni sunt: b. fluxuri de octeţi
Comanda cat din sistemul de operare UNIX d) Concateneaza doua sau mai multe
Comanda df din sistemul de operare UNIX d) Afiseaza lista de partitii si spatiul liber si cel ocupat
Comanda df –h din sistemul de operare UNIX b) Afiseaza lista de partitii si spatiul liber
Comanda du din sistemul de operare UNIX c) Afiseaza lista de fisiere si directoare si spatiul ocupat de acestea
Comanda head din sistemul de operare UNIX b) Afiseaza primele linii ale unui fisier
Comanda ls din sistemul de operare UNIX b) Afiseaza continutul unui director
Comanda ps din sistemul de operare UNIX c) Afiseaza lista de procese active
Comanda cat din sistemul de operare UNIX a) Afiseaza continutul unui fisier
Comanda tail din sistemul de operare UNIX c) Afiseaza ultimele linii ale unui fisier
Comanda ps din sistemul de operare UNIX d) Afiseaza lista de procese active
Comanda who din sistemul de operare UNIX c) Afiseaza lista de useri conectati in sistem
Comanda top din sistemul de operare UNIX c) Afiseaza interactiv procesele active în sistem
Comentariile în limbajul html se introduc astfel: c) <!-- comentariu -->
Comunicarea dintre un client si un server se realizeaza pe baza adresei de: A ip
Comunicarea directa dintre doua hosturi din aceiasi retea se realizeaza doar pe baza adresei de: B mac
Conectarea mai multor persoane aflate in reţele diferite, uneori incompatibile, pentru a comunica între ele, se face
prin intermediul unor maşini speciale care realizează conectarea şi asigură translatările necesare atât la nivel de hardware
cât şi la nivel de software, numite. b. porti
Critici aduse modelului OSI: ratarea momentului de apariţie a protocoalelor; tehnologii ineficiente de delimitare a
nivelelor şi de proiectare a protocoalelor care sunt greu de implementat; implementari neperformante ale modelului şi a
protocoalelor; politici ineficiente privind utilitatea şi sfera de aplicabilitate a modelului. A
Critici aduse modelului TCP/IP: nu are clar delimitate conceptele de serviciu, interfaţă si protocol; nu este general
şi nu poate lucra cu altă stivă de protocoale; nivelul gazdă-reţea este prea dezvoltat; nu sunt delimitate în cadrul
modelului nivelurile fizic şi legătură de date deşi sunt complet diferite. F
Daca in retea datele circula: - într-un singur sens comunicarea este simplex; - în ambele sensuri dar nu simultan
comunicarea este semi-duplex; - în ambele sensuri simultan comunicarea este duplex.
Dacă transmiterea mesajului de la sursă la destinaţie se poate face pe mai multe căi, trebuie ales un anumit
drum. Această alegere se numeşte dirijare sau rutare.
Deschiderea unui link intr-o fereastra noua se va produce prin accesarea unui link de forma: b) <a href="url"
target="_blank">
DHCP provine de la b) Dynamic Host Configuration Protocol
DNS provine de la c) Domain Name System
Elementele active ale unui nivel se numesc entităţi. Entităţile aceluiaşi nivel dar de pe maşini diferite se numesc
entităţi pereche. Entitatile pot fi: software (un proces) sau hardware (un cip I/E inteligent).
Elementul inline generic potrivit cu o gama larga de utilizari, inclusiv pentru a atasa CSS unei portiuni a unui rand
este: c) <span>
Ethernet (IEEE802.3)) este o reţea cu magistrală şi control descentralizat în care calculatoarele transmit oricând
doresc şi dacă au loc ciocniri de pachete fiecare calculator aşteaptă un timp aleator şi apoi încearcă din nou. A
Ethernet(IEEE802.3)) este o reţea cu inel şi control descentralizat în care calculatoarele transmit oricând doresc şi
dacă au loc ciocniri de pachete fiecare calculator aşteaptă un timp aleator şi apoi încearcă din nou. F
ETHERNET-ul este cea mai populară dintre reţelele locale. Prin reţeaua Ethernet se transmit informaţii între
calculatoare la viteze foarte mari. Standardul Ethernet este definit de IEEE (Institute for Electrical and Electronic
Engineers) ca .............. b. IEEE 802.3.
Evidentierea unui fragment de text, prin afisarea acestuia cu stilul cursiv se face prin utilizarea urmatorului element
de fraza: c) <i>
Evidentierea unui fragment de text, prin afisarea acestuia cu stilul aldin se face prin utilizarea urmatorului element
de fraza: d) <b>
Există doua tipuri de servicii oferite de fiecare nivel nivelelor superioare: - servicii orientate pe conexiuni şi
servicii fără conexiuni. A
Formal, un serviciu este specificat printr-un set de primitive (operaţii) disponibile entităţii care foloseşte acest
serviciu. Acestea comandă serviciului să execute anumite acţiuni sau să raporteze despre acţiunile executate de o entitate
pereche.
HTML provine de la c) HyperText Markup Language
HTTP provine de la a) Hypertext Transfer Protocol
IEEE 802.5 este un exemplu de LAN de tip magistrala cu jeton . F
IMAP provine de la b) Internet Message Access Protocol
In retelele cu difuzare, pachetele contin un câmp de adresă care precizează maşina căreia îi este adresat pachetul.
Toate maşinile din reţea primesc pachetul, controlează câmpul de adresă, şi păstrează pachetul numai acea maşină căreia îi
este adresat, restul ignorându-l. A
Inserarea textului în paragrafe se realizeaza folosind: b) <p>
Inserarea unei imagini se face prin: b) <img src="image.gif">
Inserarea unui hyperlink în limbajul HTML se face prin: b) <a
href="http://www.w3schools.com">W3Schools</a>
INTERNET-ul este o colectie de retele ce ofera anumite servicii comune si utilizizeaza protocoale comune. Nu este
controlat de nimeni si are o dezvoltare continua. A apărut după 1 ianuarie .................. când TCP/IP a devenit protocol
oficial. a. 1983
Intre două nivele adiacente există o interfata care defineşte operaţiile şi serviciile primitive oferite de nivelul n
nivelului n+1.
Intreruperea de rand în cadrul unui paragraf de text se realizeaza prin introducerea unui element de tipul: c) <br>
În cazul retelelor WAN cu difuzare, subreţeaua foloseşte un satelit sau un sistem radio. Fiecare ruter are o antenă
cu care poate recepţiona şi transmite. Toate ruterele pot auzi semnalul de la satelit şi în unele cazuri pot auzi şi
transmisia de la rutere către satelit. A
În funcţie de modul de alocare a canalului reţelele cu difuzare pot fi statice sau dinamice.
În LAN-urile cu inel fiecare bit se propagă independent de ceilalţi pe inel, fără să aştepte restul pachetului.
În LAN-urile cu magistrală, la fiecare moment unul din calculatoare poate transmite, iar celelalte aşteaptă. A
În retelele cu difuzare există diferite conexiuni între maşini individuale, din care se formează trasee multiple pe
care pachetele ajung de la sursă la destinaţie, trecând uneori prin mai multe maşini intermediare. F
În retelele cu difuzare statice se divizează timpul în intervale discrete şi se rulează un algoritm de alocare Round-
Robin (RR), lăsând fiecare maşină să emită : b. numai atunci când îi vine rândul.
În reţelele cu difuzare există un singur canal de comunicaţie partajat de toate maşinile din reţea, pe care fiecare
maşină poate trimite mesaje scurte, numite pachete. A
În reţelele punct-la-punct există diferite conexiuni între maşini individuale, din care se formează trasee multiple pe
care pachetele ajung de la sursă la destinaţie, trecând uneori prin mai multe maşini intermediare. A
În reţelele punct-la-punct un rol deosebit îl joacă algoritmii de dirijare. Reţelele de dimensiuni mai mici
folosesc această tehnologie. F
Modelul de referinţă TCP/IP a fost definit prima dată în 1974 de catre Cerf şi Kahn, răspunzând cerinţelor de
interconctare a reţelelor prin satelit şi radio. A
Nivelul retea al modelului OSI se ocupă de transferul pachetelor dintr-o reţea în alta, în cazul în care apar
complicaţii datorate modului de adresare sau a protocoalelor diferite, dimensiunii prea mari a pachetelor etc.
Nivelul ...................... al modelului TCP/IP este un nivel inter-reţea fără conexiuni, fiind cel mai important nivel al
acestui model. El are rolul de a permite calculatoarelor să transmită pachete de date în orice reţea şi să asigure transportul
lor independent până la calculatorul destinaţie. In cadrul acestui nivel sunt definite un format de pachet şi un protocol . b.
Internet
Nivelul ............................ al modelului TCP/IP are rolul de a permite conversaţii între utilizatorii a două
calculatoare, respectiv sursă şi destinaţie. Nivelul cuprinde două protocoale capăt-la-capăt: protocolul TCP şi protocolul
UDP. d. transport
Nivelul ............................ al modelului TCP/IP are rolul de a conecta gazda la reţea, prin intermediul unui protocol.
Protocolul nu este definit, fiind diferit de la gazda la gazda şi de la reţea la reţea b. gazdă-reţea
Nivelul a p l i c a t i e al modelului OSI conţine o multitudine de protocoale utilizate frecvent cum ar fi HTTP
(protocol de transmitere a hipertextului), FTP (protocol pentru transferul fişierelor), SMTP (protocol pentru poşta
electronica), etc.
Nivelul aplicaţie al modelului TCP/IP cuprinde toate protocoalele de nivel înalt. Unul dintre acestea este
protocolul de terminal virtual telnet care permite unui utilizator de pe o maşină să se conecteze şi să lucreze pe o maşină
situată la distanţă.
Nivelul aplicaţie al modelului TCP/IP cuprinde toate protocoalele de nivel înalt. Unul dintre acestea este protocolul
pentru transferul de fişiere ftp care posedă un mecanism de mutare eficientă a datelor de pe o maşină pe alta.
Nivelul aplicaţie al modelului TCP/IP cuprinde toate protocoalele de nivel înalt. Unul dintre acestea este protocolul
de poşta electronică smtp.
Nivelul aplicaţie al modelului TCP/IP cuprinde toate protocoalele de nivel înalt şi alte servicii. Unul dintre acestea
este serviciul numelor de domenii dns care stabileşte corespondenţa dintre numele gazdelor şi adresele reţelelor.
Nivelul aplicaţie al modelului TCP/IP cuprinde toate protocoalele de nivel înalt şi alte servicii. Unele dintre acestea
sunt: protocolul pentru transferarea de ştiri usenet si protocolul folosit pentru aducerea paginilor de pe web HTTP.
Nivelul fizic al modelului OSI are rolul de a transmite biţii de la o masina la alta printr-un canal de
comunicaţie, variind câteva proprietăţi fizice cum ar fi tensiunea şi intensitatea curentului.
Nivelul internet al modelului TCP/IP este similar nivelului sesiune din modelul OSI, având ca probleme principale
dirijarea pachetelor şi evitarea congestiei F
Nivelul legatura de date al modelului OSI are rolul de a transforma un mijloc de transmisie într-o linie
disponibilă nivelului reţea fără erori de transmisie.
Nivelul l e g a t u r a d e d a t e al modelului OSI cuprinde un subnivel de control al acesului la mediu care
rezolvă problema controlului accesului la canalul partajat pentru reţelele cu difuzare.
Nivelul n de pe o maşină comunică folosind anumite reguli şi convenţii numite protocoale, cu nivelul n de pe alta
maşină.
Nivelul prezentare al modelului OSI are rolul de a verifica sintaxa şi semantica informaţiilor transmise, asigurând
comunicarea între maşini care folosesc codificări diferite ale datelor
Nivelul retea al modelului OSI are rolul de a controla funcţionarea subreţelei. Acesta trebuie să detemine modul de
dirijare a pachetelor de la sursă la destinaţie prin intermediul tabelelor statistice (cu trasee care sunt stabilite la începutul
fiecărei conversaţii) sau în mod dinamic (prin determinarea traseelor pentru fiecare pachet în parte în concordanţă cu
traficul din reţea la momentul respectiv).
Nivelul sesiune al modelului OSI are rolul de a facilita utilizatorilor de pe maşini diferite stabirea unei sesiuni
între ei. Sesiunile trebuie să controleze dialogul, astfel încât utilizatorii să respecte regulile impuse comunicării, să
gestioneze jetonul (în cazul în care doi utilizatori încearcă simultan o operaţie critică) şi să asigure sincronizarea
introducând puncte de control.
Nivelul transport al modelului OSI descompune datele pe care le primeşte de la nivelul imediat superior în
unităţi mai mici, le trimite nivelului imediat inferior şi se asigură că acestea ajung corect la distanta. De asemenea,
stabileste tipul de serviciu pe care îl furnizează nivelului imediat superior şi utilizatorilor reţelei.
O colecţie de nivele şi protocoale de comunicaţie se numeşte arhitectură de reţea. A
O colecţie de reţele interconectate se numeşte interreţea sau internet. Ea are procesoare şi la o distantă de
10000km.
O linie în cadrul unui tabel se introduce prin: b) <tr>
O lista ordonata se introduce prin: d) <ol>
O lista neordonata se introduce prin: a) <ul>
O listă de protocoale folosită de un sistem, câte un protocol pentru fiecare nivel se numeşte stiva de
protocoale.
Paginile pot fi văzute prin programe de navigare numite browsere printre care amintim Mosaic, Opera şi Netscape,
care aduc pagina dorită, interpretează textul şi comenzile de formatare conţinute în text şi afişează pe ecran pagina
formatată corespunzător.
Pentru a aduce mesajele de mail un client se conecteaza la un MTA cu pop3 pe portul c) 25
Pentru a insera o portiune de text preformatat se recomanda utilizarea tagului : c) <pre>
Pentru inserarea unui element de text formatat cu stilul teletype se foloseste: b) <tt>
POP provine de la b) Post Office Protocol
Porţile de la nivelul transport înteleg formatul şi conţinutul datelor şi traduc mesajul de la un format la altul. F
Porţile de la nivelul transport: conectează două calculatoare ce utilizează diferite protocoale de transport
orientate pe conexiune, pot copia pachete de la o conexiune la alta, refăcând pachetele, dacă este nevoie. A
Primitiva pentru implementarea unui serviciu simplu orientat pe conexiune care stabileşte conexiunea cu o
entitate pereche aflată în aşteptare este: d. CONNECT
Primitiva pentru implementarea unui serviciu simplu orientat pe conexiuni care blochează în aşteptarea unui
mesaj este: c. RECEIVE
Prin protocol înţelegem un set de reguli ce guvernează formatul şi semnificaţia cadrelor, pachetelor sau
mesajelor schimbate între ele de entităţile pereche ale unui nivel. Entităţile le folosesc pentru a implementa
operaţiile serviciului lor.
Prin secventa de mesaje înţelegem un set de primitive pe care un nivel le furnizează nivelului de deasupra. El
spune ce operaţii poate oferi utilizatorilor săi fără să precizeze nimic despre modul de implementare al acestor operaţii.
Acesta este definit în contextul unei interfeţe între două nivele.
Protocoalele sunt legate de interfeţele dintre niveluri, iar serviciile sunt legate de pachetele trimise între
entităţile pereche de pe diferite maşini. F
Protocolul este o înţelegere între părţi asupra modului de realizare a comunicării. În realitate nu se transmit direct
informaţii între nivelul n al celor două maşini ci datele de pe nivelul n se transmit nivelului n-1, de aici nivelului n-2 şi aşa
mai departe până la nivelul 1 sub care se află nivelul legatura de date prin care se produce comunicarea efectivă între cele
doua maşini. F
Protocolul udp din cadrul modelului TCP/IP este un protocol nesigur şi neorientat pe conexiune care oferă
posibilitatea utilizatorilor să folosească propriul lor control al transmisiei şi al fluxului. Protocolul asigură
comunicarea rapidă client-server şi între aplicaţii, fără să garanteze însă acurateţea transmisiei.
Protocolul tcp din cadrul modelului TCP/IP este un protocol sigur, orientat pe conexiune care realizează
controlul transmisiei (pentru a elimina erorile de transmisie ce pot apărea între două masini aflate în reţea) şi controlul
fluxului (pentru a evita inundarea unui receptor lent de către un emiţător cu o viteză mult mai mare).
Retelele care au procesoare situate în acelaşi oraş, la o distanţă de cel mult 10km si care pot suporta date, voce,
legături cu reţeaua locală de televiziune prin cablu se numesc b. MAN
Retelele care: - au dimensiuni reduse, - folosesc o tehnologie de transmisie ce constă dintr-un singur cablu la care
sunt ataşate toate maşinile, - funcţionează la viteze între 10Mbs şi 100Mbs cu întârzieri de ordinul zecilor de
microsecunde şi cu erori foarte puţine se numesc : a. LAN
Retelele cu procesoare în aceeaşi ţară sau pe acelaşi continent, situate la o distanţă de 100 respectiv 1000km si care
dispun de o subretea de comunicatie compusa din: - linii de transmisie numite si circuite, - canale sau trunchiuri, -
elemente de comutare numite generic rutere ce pot fi noduri de comutare a pachetelor, sisteme intermediare sau
comutatoare de date se numesc : c. WAN
Retelele cu procesoare situate în aceeaşi cameră, clădire sau campus se numesc: a.LAN
Reţelele sunt organizate pe straturi sau nivele, fiecare nivel oferind servicii nivelelor inferioare. F
Ruterele sunt calculatoare specializate ce conectează două sau mai multe linii de comunicaţie. La sosirea unor date
pe o linie la router, acesta trebuie să aleagă o nouă linie pentru a transmite datele mai departe. A
Se numeste retea de calculatoare o colecţie interconectată de calculatoare autonome
Serviciul fără conexiuni este asemănător sistemului telefonic F
Serviciul orientat pe conexiuni este asemănător sistemului postal. F
Serviciul orientat pe conexiuni este asemănător sistemului telefonic A
Serviciul s i g u r orientat pe conexiuni , este serviciul în care se menţine delimitarea mesajelor. Dacă spre
exemplu sunt trimise doua mesaje de aceaşi dimensiune, ele vor sosi la destinaţie sub forma a doua mesaje distincte şi
niciodată ca un singur mesaj de dimensiune dublă.
Serviciul sigur orientat pe conexiuni numit ................................. este serviciul în care nu există delimitări ale
mesajelor. Dacă receptorul primeşte 2048 de octeţi, el nu poate şti dacă toţi octeţii provin de la acelaşi mesaj sau de la 2
sau mai multe mesaje mai mici. b. Fluxurile de octeţi
SMTP provine de la d) Simple Mail Transfer Protocol
Standardul IEEE .................. Bluetooth a adus ca element de noutate eliminarea cablurilor dintre anumite
dispozitive d. 802.15
Standardul IEEE ........................ sau VLAN (Virtual LAN) a aparut din necesitatea de a recabla cladirile in
intregime doar cu ajutorul software-ului . VLAN-urile se bazeaza pe comutatoare dedicate. Ele pot avea insa si hub-uri la
periferie. c. 802.1Q
Standardul IEEE .......................a aparut ca o soluţie pentru serviciile de voce şi de Internet de mare viteză. Desi
pare asemanator cu standardul 802.11, cele doua standarde difera semnificativ, deoarece oferă servicii pentru cladiri care
nu sunt mobile si opereaza într-o gamă de frecvenţe mult mai înalte, de 10-66 GHz, etc. a. 802.16
Stilul de text ingrosat/aldin se poate aplica folosind: c) <bold>
Tagul <span> nu accepta atributul: b) align
Titlul unei pagini web afisat în bara de titlu a browserului se introduce prin: d) <title>
Topologia de interconectare a ruterelor poate fi de diverse tipuri: stea, inel, arbore, neregulată, etc. in cazul reţelelor
cu : b. comutare de pachete
Un client ARP : c) obtine o adresa IP intr-o adresa MAC
Un client de mail aduce mesajele prin protocolul: b) pop3
Un client de mail aduce mesajele prin protocolul: c) imap
Un exemplu de MDA este b) Cyrus
Un exemplu de MTA este d) Postfix
Un program de tip MUA se conecteaza la un MDA imap pe portul b) 143
Un server de fisiere livreaza datele pe portul: b) 20
Un server de fisiere se ataseaza uzual la portul: c) 21
Un server de fisiere utilizeaza protocolul: b) ftp
Un server de mail primeste conexiuni pe portul c) 25
Un server de mail trimite mesajele prin protocolul: d) smtp
Un server de web care accepta conexiuni securizate se ataseaza uzual la portul: b) 443
Un server de web se ataseaza uzual la portul: C 80
Un server de web serveste în mod uzual: D pagini html
Un server de web utilizeaza protocolul: A https
Un server de web utilizeaza protocolul: B http
Un server de web poate gazdui: C Oricat de multe situri
Un server DNS : b) Translateaza o adresa de web intr-o adresa IP
Un server DNS raspunde pe portul d) 53
Un server UNIX adminstrat de la distanta primeste conexiuni pe portul b) 22
Un server UNIX de web se administreaza de la distanta prin protocolul d) ssh
Una dintre caracteristicile unui serviciu este calitatea serviciului. Un serviciu de calitate trebuie să fie
sigur, adică să nu piardă niciodată date. Pentru aceasta, receptorul trebuie să confirme primirea fiecărui mesaj, ceea ce
duce la introducerea unui timp suplimentar şi deci la întârzieri.
Verificare unei conexiuni fizice de retea se va realiza prin: A ping
WWW (World Wide Web) a fost inventat de fizicianul Tim Berners Lee . Prin WWW sit-eurile pun la
dispoziţia utilizatorului pagini cu informaţii ce cuprind pe lângă text, poze, sunet, video, legături la alte pagini sau hărţi,
etc. A