Sunteți pe pagina 1din 21

HORMONII SEXUALI FEMININI DE SINTEZĂ

INTRODUCERE

Funcţiile tuturor organelor si ţesuturilor din organismul animal sunt


supuse unei duble coordonări: nervoasă şi hormonală.
Activitatea hormonală este controlată direct de către hipofiză care la
rândul ei este sub controlul hipotalamusului, astfel că, pe drept cuvânt, se poate
spune că întreaga activitate a organismului animal reprezentată de metabolism,
funcţia de reproducere şi funcţia de adaptare, este controlată de encefal.
Mult timp s-a crezut că activitatea sexuală la animale este dependentă
doar de factori emotivi şi/sau sezonieri. În 1927-1930, s-a demonstrat implicarea
hipofizei în desfăşurarea proceselor sexuale, prin izolarea din lobul anterior al
acestei glande, a doua substanţe gonadotrope: FSH (hormonul de stimulare
foliculară) şi LH (hormonul luteinizant, sau hormonul ovulaţiei). După puţin
timp, s-a emis ipoteza că secreţia acestor hormoni este reglată neurohormonal
(HARRIS, 1937),demonstrându-se apoi că sistemul nervos central controlează
direct secreţia gonadotropinelor prin hipotalamus (EVERETT,SAWYER, 1949).
La progresul cunoaşterii în domeniul endocrinologiei,merită să fie
semnalate contribuţiile unor cercetători romȃni ca:I.C. PARHON, autorul
primului tratat de endocrinologie apărut în lume (1909), FRANCISC RAINER,
anatomist român de naţionalitate germană, care a descris pentru prima dată
(1927) sistemul port hipotalamo-hipofizar şi POPA, care, împreună cu
cercetătoarea engleză UNNA FIELDING, a demonstrat caracterul port - venos
al acestei reţele vasculare (1930-1932).
Descoperirea prostaglandinelor de către EULER (1934-1936) şi
dezvoltarea cercetării acestor hormoni tisulari, a avut consecinţă producerea,
începând cu anul 1970, la scară industrială, a prostaglandinelor sintetice.

1
După anul 1955, o dată cu descoperirea de către GUILLEMIN a primului
hormon hipotalamic de eliberare (corticoliberina), s-au realizat progrese
considerabile care au culminat după 1971, anul realizării primei gonadoliberine
sintetice, cu producerea de către industriile farmaceutice ale unor ţări dezvoltate,
a unei game variate de hormoni naturali şi sintetici.
Cu „arsenalul” existent în domeniul hormonilor din sfera reproductivă se
poate interveni cu succes atât în terapia unor tulburări de reproducţie, cât şi în
biotehnologia reproducţiei la animale, domeniu relativ recent în care se includ:
sincronizarea căldurilor, inducerea poliovulaţiei, suprimarea sau amânarea
căldurilor, avortul terapeutic (la cererea proprietarului), precum şi inducerea sau,
dimpotrivă, amânarea fătării.

I. HORMONII STEROIZI

Hormonii steroizi sunt secretați de ovare, testicule,placentă și cortexul


suprarenal și au comun nucleul ciclopentanperhidrofenantrenic.

2
După numarul atomilor de carbon din structura hormonilor steroizi,
aceștia au fost clasificați după cum urmează:
a) C-18 (conțin 18 atomi de carbon) - sunt estrogeni;
b) C-19 (conțin 19 atomi de carbon) - sunt androgeni;
c) C-21 (conțin 21 atomi de carbon) - pot fi progestageni sau corticoizi
suprarenali.
Toți hormonii steroizi derivă dintr-un precursor comun,colesterolul, un
steroid cu 27 atomi de carbon. Colesterolul este o lipidă sintetizata în multe
țesuturi ale organismului animal.Primul pas al steroidogenezei este conversia
colesterolului în pregnenolon. Pregnenolonul este apoi convertit la rândul lui în
androgeni sau în estrogeni.
Se cunosc peste 1.500 steroizi biologic activi, izolați din diverse materiale
biologice, sau obtinuți prin sinteză.
Steroizii care au rol important în procesele reproductive sunt estrogenii,
androgenii și progestagenii, ale caror principale surse de sinteza sunt gonadele.
Catabolismul hormonilor steroizi se face pe cale enzimatică, iar în acest
proces sunt operante ficatul, intestinul și rinichiul.

I.1.HORMONII ESTROGENI

Hormonii estrogeni fac parte din grupa steroizilor gonadali alături de


progesteron și androgeni, cu care se aseamănă din punct de vedere chimic prin
structura bazată pe nucleul ciclopentanperhidrofenantrenic.
Dintre steroizii produși de gonade, estradiolul, estrona și estriolul au efect
estrogenic (generează manifestări estrale chiar și la femelele castrate).
Hormonii estrogeni sunt secretați în principal de către ovare, dar și de
placentă. Dintre structurile ovariene care secretă estrogeni, cea mai mare
importanța o au teaca internă și granuloasa foliculului De Graaf.
Cantităti mai mici de h. estrogeni sunt secretate și de către corticala
glandelor suprarenale și de către testicule.

3
I.1.1.INDICAȚII TERAPEUTICE ALE HORMONILOR ESTROGENI

Principalele organe ținta pentru hormonii estrogeni sunt uterul și creierul.


Hormonii estrogeni mai au și alte „ținte” dintre care, mai importante sunt: colul
uterin, mucoasa vestibulo-vaginală,glanda mamară.
În encefal, hormonii estrogeni acționează asupra unor neuroni,controlând
manifestările psihice întâlnite la femelele în calduri.
Hormonii estrogeni se implică indirect și în modificarea nivelului secreției
gonadotropinelor hipofizare, prin mecanisme feedback care controlează secreția
Gn-RH.
Estrogenii stimuleaza dezvoltarea endometrului și a sistemului glandular
din acesta și cresc tonusul miometrului.
La cățea și la femelele altor specii, estrogenii induc cornificarea epiteliului
vaginal (aspect important pentru aprecierea stadiului ciclului sexual, prin
examenul frotiului vaginal).
La femelele tinere, hormonii estrogeni induc dezvoltarea caracterelor
sexuale secundare, iar daca sunt produși (sau administrați) în doze mari,
determină transformări ale epifizei,soldate cu oprirea creșterii.
În terapia veterinară, hormonii estrogeni sunt indicați în parturiție pentru
creșterea statusului hiperestrogenic (raport cantitativ estrogeni/progesteron în
favoarea estrogenilor), care asigură dilatarea colului uterin și responsivitate
crescută a uterului la ocitocină.
Estrogenii se mai pot administra pentru expulzia fetusului mumifiat la
vacă, precum și în tratamentul metritei și al piometrului. Aceste afecțiuni sunt de
regulă caracterizate de persistența corpului galben care inhibă statusul
hiperestrogenic și în consecința, inhibă contracțiile uterine, determinând
hipotonie uterină.
Estrogenii favorizează sinteza acetilcolinei în miometru și prin aceasta,
sensibilizează fibrele musculare ale acestuia la acțiunea ocitocinei.

4
Hormonii estrogeni favorizează creșterea (dezvoltarea în ansamblu)
glandei mamare și a mameloanelor.Dozele mari de hormoni estrogeni acționează
antagonic față de prolactină (PRL).
La carnivore domestice (cățea, pisică) hormonii estrogeni pot preveni
instalarea gestației ca urmare a stimulării endometrului și motricitații uterine.
Administrați în cel mult 10 zile după montă, estrogenii interferează fie
fecundația, fie nidația.
Hormonii estrogeni determină hiperemie periferică,stimulează funcțiile
sistemului reticuloendotelial, duc la creșterea nivelului sanguin al Ca++ și
favorizează mitozele în epiteliul cutanat și epiteliul vaginal.
Ca efecte secundare ale hormonilor estrogeni se remarcă efectul teratogen
și efectul cancerigen.
Dozele mari de estrogeni administrate repetat la femele gestante, pot
induce la fetușii de sex mascul criptorhidie sau fimoză, iar la fetușii de sex
femel, masculinizare.
Referitor la efectul cancerigen al estrogenilor sintetici,acesta a fost
evidențiat cert pentru dietilstilbestrol (DES).
Estrogenii naturali nu au efect cancerigen, ba din contră, ei se utilizează în
tratamentul unor cancere (ex. cancerul de prostată).
Metabolizarea hormonilor estrogeni se realizează în ficat, iar eliminarea
metaboliților se face prin urină (în principal) și prin bilă, sub formă conjugată cu
acidul glicuronic.
I.1.2.CLASIFICAREA HORMONILOR ESTROGENI

După originea lor, estrogenii pot fi naturali, semisintetici și sintetici.


1. Estrogeni naturali (produși de ovar, placentă,corticosuprarenală):

5
-Estrona; →

-Estradiol →

-Estriol →

2. Estrogeni semisintetici:
-Monobenzoat de estradiol (obtinut prin esterificarea estradiolului cu acid
benzoic la C3) . Are actiune de scurta durata.
-Fenilpropionat de estradiol (esterificare cu acid propionic la C17). Are actiune
de lunga durata.
-Etinilestradiol (obtinut prin înlocuirea unui atom H de la C17 cu o grupare
etinil). Este activ pe cale orala.
-Valerianatul de estradiol (esterificarea estradiolului cu acid valerianic).
3. Estrogeni sintetici.
- Etinilestradiol
-Mestranolul
Ambii hormoni sunt derivaţi din estrogenul natural, endogen –
Estradiolul.

I.1.3.HORMONII ESTROGENI DE SINTEZĂ

Estrogenii sintetici posedă majoritatea proprietăților hormonilor naturali


cu excepția efectului stimulator asupra ciclului sexual. Produc hiperemie
pronunțată la nivelul aparatului genital.

6
Modificările, respectiv conjugările care se fac acestor hormoni, fac foarte
dificilă metabolizarea lor de către ficat.
Doar un procent de 40-60% din hormon va trece în sânge şi va fi folosit de către
organism, restul(40-60%) se depozitează în ficat. Fixarea intensă a
etinilestradiolului în ficat este responsabilă de efectele metabolice ( efecte
secundare importante )
Aceşti hormoni nu circulă ca şi estrogenul natural legaţi de proteine, motiv
pentru care difuziunea în organism este foarte rapidă.
După administrare pe cale orală, estrogenii sintetici, datorită modificărilor
chimice din structura lor, au o durată şi un potenţial de acţiune mult mai mare
decât a celor naturali, fiind mult mai greu metabolizaţi de către ficat, motiv
pentru care cresc însă mult şi efectele lor secundare, metabolice.
Indicațiile terapeutice ale hormonilor estrogeni naturali și sintetici
cuprind: -călduri liniștite;
-anafrodizie prin hiperfoliculinemie și corp galben prelungit asociată cu
calduri anovulatorii;
-sensibilitatea miometrului în vederea tratării cu ocitocice cu
deschiderea gȃtului uterin .
La cățea se administrează pentru împiedicarea nidației,pentru suprimarea
lactației,în afecțiuni cutanate pe bază endocrină.
La cȃine și cotoi se tratează libidoul exagerat.
La scroafe se poate obține castrare hormonală.
Reacțiile adverse se observă mai ales la cățea și constau în tulburări ale
sistemului hematopoetic mai ales la nivelul măduvei osoase.
Cotraindicațiile întȃlnite se datorează chiștilor ovarieni,gestației ,lactației,
tumorilor sferei genitale și ale glandei mamare.
Estrogenii sunt inactivați la nivelul ficatului prin glucurono- și
sulfoconjugare. Inactivarea e destul de rapidă cu excepția unor esteri ai
estrodionului care are efect de lunga durată;-8-16% din estrodiol se eliberează

7
sub formă activă prin urină. Perioada de așteptare este de 5 zile pȃnă la
sacrificare.

I.1.4. PRODUSE FARMACEUTICE PE BAZĂ DE


ESTROGENI SINTETICI

SINTOFOLIN –soluție uleioasă 4‰ ce conține hexestrol diacetic,fiole


de 5ml.
Se administrează intramuscular sau subcutanat la:
-vacă și iapă 20-25 mg;
-scroafă 3-5mg;
-oaie 2-3 mg;
La iapă se utilizează pentru diagnosticul precoce al gestației
administrȃndu-se 0.5-0.6 ml/animal subcutanat în ziua a16-17-a după montă.
Iepele gestante rămȃn liniștite,cele negestante după 1-6 zile intră în estru
ovulator.
La oile sterpe se utilizează pentru provocarea lactației 0.5-0.8 ml de 5-6
ori la intervale de 3 zile. La cățele se utilizează pentru provocarea avortului
hormonal 0.5-1ml în prima zi sau 0.5-1-2 comprimate o dată pe zi,5-7 zile.
Schema pentru provocarea avortului la cățea cuprinde administrarea 3
zile intramuscular a cȃte o fiolă de estrodiol; odată cu ultima administrare se
injectează intramuscular o fiolă de Ergomet;ultima administrare a preparatului
estrogenic trebuie să se încadreze în primele 12 zile după monta nedorită.

MAMINEURINE-Comprimate pentru animale mici.


Compoziție: Metiltestosteron ........................ 5,0 g
Etinilestradiol ............................. 0,005 g
Excipient q.s.p. .......................1 comprimat
Se utilizează la cățea și pisică pentru:pseudogestație și lactație nervoasă;
întreruperea lactației după suprimarea puilor sau înțărcare precoce.

8
Se administrează pe cale orală după următoarea schemă:
-cățea și pisică: până la 10 kg greutate - 1 cp. dimineața și seara;
-cățea: 1-20 kg - 2 cp. dimineața și seara;
-peste 20 kg - 3 cp. dimineața și seara.
Tratamentul se recomanda 6 zile și este contraindicat în gestație
Prezentare: cutii cu 24 comprimate.

OESTRADIOL BENZOATE - Hormon estrogen.


Compoziție: 1 ml conține 5 mg monobenzoat de estradiol, în soluție
uleioasă.
Monobenzoatul de estradiol este un ester al estradiolului natural și
acționează asupra organismului femel în planuri multiple dintre care se
menționează creșterea uterului și declanșarea estrului; aceste efecte se obțin
chiar și la femelele castrate. Pe de altă parte, dozele ridicate de estrogen exercită,
în unele cazuri, o acțiune inhibitoare asupra secreției lactate.
Administrat la cățea în doze suficient de mari, poate preveni nidația
zigoților, cu condiția ca intervenția să se facă în timp util.
Indicații:
- călduri “șterse”, subestru: vacă, iapă, scroafă;
- aciclie: vacă, scroafă, oaie;
- endometrită-piometru: animale mari și mici;
- făt mort și reținut în uter: animale mari și mici;
- interferarea nidației în caz de monte nedorite:animale mici și vițea;
- lactația nervoasă și pseudogestație: cățea;
- suprimarea lactației: vaci la îngrașat, iapă;
Se administrează intramuscular sau subcutanat în următoarele doze:
- iapă: 1-2 ml (5-10 mg); - vacă: 1-2 ml (5-10 mg);
- scroafă: 0,2-1 ml (1-5 mg); - oaie, capră: 0,2-1 ml (1-5 mg);
- câine, pisică: 0,2-1 ml (1-5 mg);
În cazul montei nedorite sau făt mumifiat reținut se indică doze mai

9
mari.
Prezentare: Falcoane a 10 ml.

SESORAL D – comprimate-asociere androgen-estrogen-diuretic, pentru


animale mici.
Compoziție: un comprimat contine:
Ethinyloestradiol ................................. 0,010 mg
Methyltestosteron ............................... 8,000 mg
Hydrochlorothiazida............................ 8,000 mg
Excipient q.s.p. .................................. 1 comprimat
Pseudogestația este o stare care se poate întâlni la cățele după o perioadă
de călduri neurmată de fecundație. Manifestările sunt bine cunoscute (lactație
nejustificată, comportament matern aberant) și în unele cazuri ele pot deveni
foarte importante sub aspect fiziologic și psihic.
Asocierea androgen – estrogen s-a dovedit eficace în suprimarea
lactației, în condițiile limitării manifestării reacțiilor secundare proprii acestor
hormoni.
Adiția unui diuretic (hydrochlorothiazida) favorizează eliminarea apei
concurând astfel, producerea laptelui.
Indicații: Suprimarea lactației și a manifestărilor din pseudogestație,la
cățea.

Mod de administrare si doze: Calea orala.


Categoria Doza de atac (prima zi) Doza de întreținere (zilele 2-5)
câini sub 10 kg 3 comprimate 1 comprimat dimineața și seara
10-20 kg 4 comprimate 1 comprimat dimineața,prȃnz
și seara
câini peste 20 kg 5 comprimate 2 comprimate dimineața și seara.

Precauții: Femelele în tratament trebuie scoase la puțină mișcare.


Contraindicații: În perioada tratamentului cu Sesoral D nu se
administrează alte preparate care conțin steroizi gonadici.

10
Prezentare: Flacon cu 25 comprimate.

GYNOESTRYL RETARD – Soluție uleioasă pentru terapia estrogenică


a femelelor adulte.
Compoziție:
Hexahidrobenzoat de estradiol ............. 0,4 g
Excipient q.s.p. ................................ 100,0 ml
1 ml corespunde cu 40 000 U.I. benzoat de estradiol.
Produsul are acțiune prelungită prin eliberarea continuă de estradiol timp
de 15-20 zile.
Indicații: anestru, subestru, metrite, piometru, retenție placentară,
mumifiere fetală. Avort la vacă (la cererea proprietarului).
Mod de administrare si doze: Calea intramusculară
-vacă: 1,25-2,5 ml; -iapă: 2,5-5 ml;
-oaie: 0,25-0,5 ml; -scroafă: 0,5-1 ml.
Tratamentul se poate repeta cu aceleasi doze, după 8-10 zile.
Administrarea medicamentului este contraindicată în cazul gestației.
Timpi de asteptare: - Lapte 5 zile;- Carne și produse 12 zile.
Prezentare: Flacon de 50 ml.

I.2.HORMONII PROGESTAGENI

Sub denumirea de progestageni sunt grupate mai multe substanțe, naturale


și sintetice, care au acțiune progravidică,antigonadotropă și antiovulatorie.
În grupa progestagenilor se disting:
-Progesteronul (Progestina sau Luteina), hormon natural;
-Progestativele sintetice (ex. Medroxiprogesteron acetat, Melengestrol,
Clormadinon, Fluorogeston,Proligeston, Norgestomet s.a.).
11
Progesteronul se mai numește și progestină sau luteină.
În literatura științifică, acestui hormon natural i s-a consacrat simbolul P4
(datorită prezenței dublei legături între C4=C5).
Supranumit și hormonul gestației, P4 este secretat de celulele luteale din
corpul galben, de placentă și de către corticosuprarenală.
La fel ca și în cazul altor h. steroizi, forma circulantă a P4 este cuplată cu
o globulină de legatură care îl transportă la celulele țintă din diverse organe
(uter, mamela, oviduct).
Activitatea biologică a P4 este complexă, ea extinzându-se în sfera de
funcționalitate a mai multor organe, precum și în manifestări comportamentale.
Astfel, P4 condiționează și susține hipertrofia glandelor endometriale și secreția
acestora.
Progesteronul susține secreția glandelor din mucoasa oviductelor și
determină dezvoltarea acinilor mamari, pregătind glanda mamară pentru lactație.
Progesteronul pregătește endometrul pentru nidație și menține gestația
prin inhibarea motilitații miometrului și prin creșterea secreției de embriotrof
produs de glandele endometriale; P4 este antagonist al contractilității uterine.
La unele specii (oaie, cățea), P4 acționează sinergic cu estrogenii în
exprimarea comportamentului estral.
Concentrațiile sanguine crescute ale P4 inhibă estrul și anulează valul
ovulator de LH. Prin aceasta, P4 este un important factor de reglare a ciclului
sexual.
Administrat singur, P4 are efect redus asupra tractusului genital.
Dacă administrarea progesteronului se face după estrogeni, efectul P4 este
marcant (acesta este un exemplu de sinergie de succesiune).
Progesteronul reglează secreția gonadotropinelor hipofizare, blocând
eliberarea în circulație a acestora.După încetarea acțiunii P4, gonadotropinele
hipofizare "stocate" în hipofiză sunt puse în circulație, determinând apariția
estrului.Pe această proprietate a P4 se bazează utilizarea lui și a progestativelor
sintetice, în controlul funcției de reproducție la diverse specii (inclusiv la om).

12
Progesteronul este utilizat în prevenirea avortului cauzat de insuficiența
secretorie a CL.

I.2.1.PROGESTATIVELE

Progestativele sunt substanțe realizate pe cale sintetică,diferite din punct


de vedere chimic între ele, dar care posedă din punct de vedere biologic
activitate asemănătoare progesteronului.
Deosebirea dintre progestativele sintetice și P4, pe lângă cea legata de
structura chimică, constă în faptul că P4 posedă atât acțiune progestagenă, cea
care pregătește organismul femelei și endometrul pentru nidație, cât și acțiune
gestagenă care asigură menținerea gestației. Progestativele sintetice nu posedă în
nici un caz, ambele proprietați.
Unele progestative sunt foarte active din punct de vedere al acțiunii lor
progestagenice, dar nu au acțiune gestagenică(ex. ethinyl-oestrenolona). Alte
progestative, cum este, de exemplu, allyloestrenolul, sunt foarte active
gestagenic, dar nu au acțiune progestagenică.
Aceste proprietăți specifice progestativelor sintetice sunt în prezent
utilizate pe scară largă în medicina veterinară pentru sincronizarea căldurilor și
pentru amânarea sau suprimarea estrului.
Progestativele sintetice sunt de asemenea, utilizate și în formula multor
contraceptive de uz uman.
Un avantaj deosebit al progestativelor constă în faptul că ele pot fi
administrate și pe cale orală. Prin acțiunea lor antigonadotropă,progestativele
sintetice au prin excelență acțiune gestagenică, motiv pentru care, mulți autori îi
numesc gestageni sintetici.
Ei induc în organismul femelei un status endocrin asemănător gestației
prin mecanisme feed-back negativ care inhiba eliberarea de LH.
După încetarea acțiunii gestagenului sintetic(prin întreruperea
tratamentului),se va produce o descărcare masivă de LH. Pe întreaga durată a

13
acțiunii gestagenului sintetic în organismul unei femele tratate cu astfel de
produs, acesta se manifestă ca un corp galben artificial.
Cele mai utilizate progestative sintetice sunt progesteronul sintetic și
derivații săi:
- Proligeston;
- Acetat de medroxyprogesteron;
- Acetat de megestrol (MGA);
- Acetat de clormadinon (CAP);
- Norgestomet (NEA; norethandrolon);
Aceste preparate sintetice induc călduri sincronizate la oaie și vacă
datorită acțiunii lor antigonadotrope. Ele pot, de asemenea, să inducă efecte
secundare nedorite datorate acțiunii lor progestagene, sau androgene.
Efectele secundare sunt neimportante în cazul folosirii progestativelor
pentru sincronizarea estrului deoarece în acest caz durata administrării acestora
este scurtă.
Cu totul alta este situația utilizării progestativelor în scopul amânării sau
suprimării estrului la cățea și pisică („planning canin-felin”).
În acest caz, administrarea progestativelor se face pe o perioadă relativ
lungă de timp și astfel, ca urmare a acțiunii progestagene asupra endometrului,
la unii subiecți poate apare hiperplazia chistică a endometrului, sau piometrul .
Unele progestative pot avea acțiune secundară de tip androgenic, care se
poate manifesta sub diverse aspecte:hipertrofia clitorisului, modificări
comportamentale și scurgeri vaginale intermitente.
Având în vedere efectele secundare enunțate, se caută utilizarea unor
progestative cu activitate antigonadotropă cât mai intensă și cu o activitate
progestagenică cât mai redusă.Din punctul de vedere al acestui deziderat, pentru
cățea, cel mai indicat dintre progestative este Proligestonul.
Combinațiile conținând progestative și estrogeni așa cum sunt
contraceptivele estro-progestative de uz uman, nu pot fi utilizate la animale, la

14
care, datorită absenței menstruației,există pericolul ca tulburările endometriale
de tip piometrita să înregistreze o frecvență ridicată.
Sunt 3 grupe de progestative sintetice:
-din primul grup cel mai eficient este medroxiprogesteron acetat.
Acţiunea acestui hormon artificial, alături de ceilalţi din acest grup este
următoarea: inhibiţia ovulaţiei; acţiune termogenă prin creştrea temperaturii
bazale ( ca şi progesteronul natural); sunt mult mai active decât hormonul
natural, motiv pentru care se asociază cu estrogeni pentru a preveni grave
tulburări ale ciclului menstrual; efectele metabolice sunt minore în comparaţie
cu cele ale estrogenilor artificiali; acetatul de medroxiprogesteron poate induce
însă HTA;
-celelalte două grupe au efecte metabolice (negative ) mai importante : cresc
insulina putând declanşa un diabet zaharat la cei predispuşi; scad fracţiunea
„bună” a colesterolului ( HDL-colesterol);
pot induce HTA ( hipertensiune arterială) ; reţin apa în organism; scad
trigliceridele ( grăsimi dăunătoare ); au efect termogen şi antiovulator foarte
marcat; la nivelul uterului opreşte repede hemoragia, având un efect hemostatic
puternic, degradează glandele care nu se vor mai umple cu glicogen pentru a
putea hrăni embrionul, atrofiază (subţiază) mucoasa uterină făcând-o inaptă
implantării embrionului; după administrare prelungită au efect androgenic (de
masculinizare).
În funcţie de originea lor ( grupa căreia aparţin) toate progestativele sintetice
au şi efecte parţial estrogenice, androgenice( masculinizare) şi antiandrogenice.
Toate progestativele sintetice au acelaşi efect asupra organelor genitale
interne ( ovare, trompe, uter, col uterin) şi sunt enumerate mai jos:
-inhibă ovulaţia prin suprimarea ( inhibiţia) hormonilor hipofizari ( FSH şi LH );
astfel aceşti hormoni hipofizari nu mai stimulează ovarul să secrete hormoni
progesteroni naturali, endogeni, deci ovarul este practic pus în repaus.
-produc o gleră cervicală densă, vâscoasă ( glera fiind secreţia colului uterin)
care împiedică înaintarea spermatozoizilor spre uter;

15
-împiedică capacitația spermei,adică împiedică procesul de maturație pe care îl
suferă spermatozoizii în mod normal în ascensiunea lor către trompa uterină;
-inhibă activitatea enzimelor care permit spermatozoizilor să penetreze
ovulul,deci împiedică fecundarea.
Aceste 4 efecte le putem defini ca fiind contraceptive, deoarece împiedică
concepţia:
● creează un endometru nefavorabil implantării embrionului, deci împiedică
implantarea embrionului în uter ( în stadiul de blastocist): mucoasă uterină slab
dezvoltată, cu glande atrofiate ( distruse), cu scăderea glicogenului din glande
care ar fi trebuit să hrănească embrionul, acest efect fiind unul avortiv;
● încetinesc transportul ovocitului ( embrionului) prin trompa uterină şi
modifică secreţiile din trompă.
Acest lucru duce la o hrănire insuficientă a embrionului precum şi la
imposibilitatea de a ajunge la timp în uter, deci sunt mari şansele de a muri şi de
a fi eliminat. Acesta este un alt efect avortiv al progestativelor sintetice.

I.2.2. PRODUSE FAMACEUTICE


PE BAZĂ DE PROGESTATIVE

AGESTAL - Progestativ sintetic pentru blocajul ciclului estral la cățea și pisică.


Compozitie: Medroxyprogesteron acetat … … … … … 5 g
Excipient apos q.s.p. … … … … … … … ... 100 ml.
Steroid sintetic cu proprietăți progestagene și anovulatorii,
medroxiprogesteronul este utilizat ca anticoncepțional la carnivorele domestice.
Blocheză ciclul sexual în stadiul progestativ (faza luteală).
Indicații: - prevenirea căldurilor la cățea și pisică;
- întreruperea căldurilor la cățea și pisică;
- agresivitate la câine și motan.
Se administrează subcutanat ,de preferință, pe fața internă a pliului iei.
Dozele terapeutice depind de ceea ce se urmărește:

16
- Prevenirea (amânarea) estrului- administrarea cu 30-45 zile înaintea datei
probabile a debutului căldurilor a următoarelor doze:
-pisică sau cățea până la 5 kg greutate corporală: 0,5-1 ml;
-cățea 5-20 kg: 1 ml;
-cățea peste 20 kg: 2 ml.
- Întreruperea căldurilor- este de dorit ca intervenția cu AGESTAL să se facă
înainte de ziua a treia de călduri. La pisică, nu se intervine dacă nu avem
siguranța că nu a fost deja montată. Se folosesc aceleasi doze ca pentru
prevenirea căldurilor.
- Agresivitatea la câine sau motan- 1 ml pentru 10 kg greutate corporală.
Administrarea se poate repeta dupa 3 luni (dacă reapare agresivitatea).
Femelele tratate cu AGESTAL își vor relua activitatea sexuală
normală și deci vor fi apte pentru o nouă gestație doar la al doilea ciclu de
călduri, după întreruperea tratamentului.
Contraindicații: piometru, endometrită, femele impubere sau gestante.

CANIPIL - Progestativ sintetic pentru prevenirea și suprimarea căldurilor


la cățea.
Compoziție: Megestrol acetat (MGA)… 10 mg
Excipient q.s.p. … … … … .. 1 comprimat de 0,102 g
Progestagen cu acțiune antiestrogenică și antiovulatorie puternică,
CANIPIL previne sau suprimă căldurile care au debutat de cel mult 4 zile, făra a
compromite capacitatea reproductivă ulterioară tratamentului.
CANIPIL poate, de asemenea, să calmeze manifestările sexuale excesive
ale câinilor masculi.
Indicații: la ambele sexe ale speciei canine pentru:
-prevenirea apariției căldurilor;
-înteruperea căldurilor;
-satiriazis (exagerarea și pseudopermanentizarea libidoului la mascul).
Mod de administrare si doze: calea orala.

17
-pentru prevenirea căldurilor: 0,5 mg/kg/zi, timp de 1 lună;
-pentru întreruperea (blocarea) căldurilor: 2 mg/kg/zi, timp de 8 zile;
-la mascul cu satiriazis: 2 mg/kg/zi, timp de 7 zile, dupa care, 1 mg/kg/zi, timp
de 14 zile.
Precauții: Nu se asociază cu hormoni estrogeni.
Contraindicații: - Gestație avansată;
- Diabet zaharat;
- Nefrite.
Prezentare: Cutii de 20 comprimate.

COVINAN - Progesteron sintetic, contraceptiv pentru carnivore.


Compoziție:Suspensie apoasă injectabilă conținând 100mg proligeston/
ml.
Covinan conține un progestativ cu acțiune îndelungată destinat
administrării parenterale. El se poate administra atât în anestru cât și în proestru,
cu un minimum de efecte secundare, asupra endometrului și ovarelor.
Indicații:-prevenirea și blocarea estrului la cățea și pisică;
-tratamentul dermatitei miliare la pisică;
-pseudogestație și lactație falsă;
-metroragie;
-hipersexualitate la masculii carnivorelor domestice.
Mod de administrare și doze: Calea subcutanată.
1. Pentru controlul căldurilor (prevenirea sau suprimarea estrului).
Câine: doza este funcție de greutatea corporală. La rasele mici doza este
proporțional mai mare, comparativ cu dozele la rasele de talie mare.
Pisică: 1 ml.
2. Pentru alte indicații: una sau două administrări de Covinan, în dozele
prescrise pentru controlul căldurilor.
Perioadele de administrare.
1. Pentru controlul căldurilor:

18
a) Pentru prevenirea caldurilor se preferă ca tratamentul să înceapă în perioada
de anestru;
b) Pentru blocarea căldurilor este indicat ca tratamentul să se aplice cât mai
rapid posibil după observarea semnelor de proestru.
A. Schema de administrarea Covinan la animale care nu au mai fost
tratate cu progestative:
Injecția I Injecția a II-a Injecția a III-a Urmatoarele
în anestru 3 luni după prima 4 luni dupa a tot la 5 luni
în proestru injecție 2-a injecție
Observații: dacă programul injecțiilor a fost întrerupt, tratamentul se
va relua de la prima injecție.
La animalele la care tratamentul se aplică în proestru, simptomele
specifice dispar în câteva zile (funcție de cât de rapid s-a intervenit după
observarea simptomelor proestrului). Dacă se întârzie prea mult eficacitatea
va fi redusă.
B. Schema injectărilor pentru animalele în anestru, care au fost tratate
anterior cu alte progestative:
-după două sau mai multe injecții consecutive cu alte progestative, tratamentul
cu Covinan poate fi continuat tot la cinci luni;
-după o singură injecție cu alte progestative se va aplica schema A, pornind de la
a doua injecție.
În cazul întreruperii programului de tratament, ciclul sexual la cățea se
normalizează în 9 luni.
Contraindicații: nu are.
Observații: pentru animalele tinere se recomandă ca tratamentul cu
Covinan să se aplice doar după primul ciclu de călduri.
Cățeaua și pisica tratate în proestru, în pofida dispariției semnelor de
călduri, rămân fertile timp de o saptamână.
Prezentare: flacon de 20 ml
Alte produse farmaceutice bazate pe progesteronii sintetici sunt:

19
-GYNÉCALM -Progestagen sintetic, injectabil.
-HEBDO’PIL - Pilule contraceptive săptamânale, pentru pisici.
-MEGECAT - Acetat de megestrol, contraceptiv pentru animale.
-MGA 60 - Ajută la detecția estrului și diagnosticarea căldurilor silențioase sau
inaparente la vaci și vițele;
-PILL’KAN 5, 20-Tablete anticoncepționale pentru carnivore.
-REGUMATE - Progestativ sintetic. Altrenogest 4 mg/ml soluție uleioasă.
Programarea căldurilor la scrofițe și sincronizarea căldurilor la scroafe
multipare, în furaj, în doză de 5ml.
-SUPPRESTRAL - Prevenirea sau întreruperea căldurilor la cățea și pisică.

20
BIBLIOGRAFIE

1.NĂSTASĂ V. – Farmacologie veterinară,vol II,Editura ‚‚Ion Ionescu de la Brad’’,Iași


2006;

2.RUNCEANU Gh. Liviu,COTEA V. Corneliu – Reproducție,obstetrică și ginecologie


veterinară,ediția a 2-a,Editura ‚‚Ion Ionescu de la Brad’’,Iași,2007;

3.www.scribd.com/doc/21203962/ginecologie-veterinara

4.http://library.usmf.md/downloads/ebooks/farmacologia/9.preparate_hormonale.pdf

5.http://www.cyf-medical-distribution.ro/articole/medicatia-hormonala-1.php

6. CERNESCU H. – Ginecologie Veterinara, Editura Helicon,Timisoara, 1995.

7. BÂRTOIU A., SEICIU FL. – Ginecologie si andrologie veterinara, Editura Fundației


România de mâine, 2002.

21