Sunteți pe pagina 1din 2

A.

Activitatile extrascolare se realizeaza pe baza de proiecte didactice


14. Am identificat aspectele reusite dar si cele mai putin izbu ale lectiei in;
c. evaluarea si autoevaluarea lectiei
F.1.Continutul inform al lectiei l-am reali cu elevii in etapa de dirij a invatarii.
A 22.Continutul inform al lectiei l-am reali cu elevii in etapa de desfas a invatarii.
F 34. Continutul informativ al lectiei l-am real cu elevii in et de captare a atentiei
A. 3.Desemnez elevii caracter de stilul de invatare auditiv sa citeasca din dicti
F 26. Desemnez elevii caracterizati de stilul de invatare practic sa citeasca din dict
5.Desemnez un elev care sa noteze pe flipchart cu crei color ideile una cu alta
Este bine ca elevul dese cu aceasta activ sa fie caract de: stilul de invatare practic
2. Dobandirea / consolidarea de priceperi, deprinderi, abilitati, am
a. atelier de lucru d. exercitii ca activitati de simulare e. exercitii ca activitati de formare
31. Enuntarea obiectivelor operationale am efectuat-o in: c) etapele/pe parcursul lectiei
F 11. Evaluarea activitatii de invatare a elevilor caracterizati de stilul de invatare vizual
o realizez numai prin itemii de completare (spatii goale de completat cuvinte cheie)
F 29. Formularea obiectivelor operationale se face in etapa de evaluare a lectiei.
8. In autoaprecierea lectiilor desfasurate am avut in vedere:a,b,c,d,e
a. modul in care au decurs activitatiile clasei de elevi; b. calitatea realizarii izbutite
c. evidentierea activitatilor propuse d. propunerea de masuri viitoare e. modul la clasa
A 9. In cazul organiz proces de invat ca lectie-vizita ma bazez pe elevii ; stilul de
invatare vizual si/sau practice
F 18. In cazul organizarii procesului de invatamant ca lectie–vizita, nu ma pot baza pe
elevii caracterizati de un stil de invatare auditiv
A 28. In cazul organizarii procesului de invatamant ca lectie–vizita, ma pot baza pe
elevii caracterizati de un stil de invatare auditiv
F 32. In desfasurarea lectiei, am identificat aspectele reusite, dar cele mai putin izbutite.
13. In proiectul de lectie prec; b+c b. strategia de predare c. strategia de evaluare
F 17. Influentez opinii, emotii, convin si atit prin utiliz joc de rol indif de stil de invat
F 7. Invat mec a unor fapte sau a unor succ o indic elev stil de invatare auditiv
F 33. Invat mec a unor fapte sau a unor succ o indic elev stil de invatare vizual
24. La verificarile orale de eval format utiliz in etapa de verif a cunost anter, rezult cele
mai bune le obtin, de regula:a) elevii care au un stil de invatare auditiv
27. La testele scrise de evaluare form utiliz in etapa de eval a cunost rezult cele mai bune
le obtin, de regula: elevi cu tip de invatare practice
A 30. Metodele si procedeele constituie resursele procedurale ale lectiei
F 10. Ora de dirigentie nu necesita consultarea unui continut informativ / bibliografic.
F 20. Pentru ora de dirigentie nu e neaparat nevoie sa te informezi
A 28. Pot utiliza brainstormingul in rezolv de prob date elevilor, indif de stil de invat
6.Prin utilizarea expunerii orale, entuz crescut la elevii caract; de stilul de invat auditiv
F 15. Resursele procedurale sunt date de obiectivele operationale ale lectiei
21. Stabilirea punctelor slabe sau tari ale unei lectii se face in: a. prezentarea lectiei
F 19. Structura fisei psihopedagogice este standardizata
A 23.Structura fisei psihopedagogice pt. fiecare elev este la fel
16.Utilizarea Brainstorming-ului in rezolv de probl, avantaj; e. toti elevii
A 12. Utilizez fise de lucru pentru toti elevii, indiferent de stilul de invatare al acestora.