Sunteți pe pagina 1din 10

RELAŢII METRICE ÎN

TRIUNGHIUL
DREPTUNGHIC
TEOREMA ÎNALŢIMII IN TRIUNGHIUL DREPTUNGHIC

B Se dă Δ ABC dreptunghic în A. Se duce inălţimea AD.


D
Teorema înalţimii spune că:
Inaltimea este media geometrica a
proiectiilor catetelor pe ipotenuza.

A C
AD² = BD ∙ DC

Demonstratie:

ΔABD~ΔADC

AD BD
Rezultă că: = ⇒ AD² = BD ∙ DC
DC AD
TEOREMA CATETEI

B
Într-un triunghi dreptunghic, cateta este
D
medie geometrică între ipotenuză şi proiecţia
acestei catete pe ipotenuză .

A C
AB² = BD ∙ BC

AC² = DC ∙ BC
Demonstratie:

Δ ABD ~Δ ABC
Deci AB BD
= ⇒ AB² = BD ∙ BC
BC AB

Pentru cateta AC: AC² = DC ∙ BC


TEOREMA LUI PITAGORA
B

Într-un triunghi dreptunghic,pătratul


ipotenuzei este egal cu suma pătratelor catetelor.

BC² = AB² + AC²


A C

Demonstratie:

În Δ ABC aplicăm de două ori teorema catetei:

AC² = DC ∙ BC
AB² = BD ∙ BC
Adunăm relaţiile:
BC² = AB² + AC²
PROBLEMA 1
Fie triunghiul ABC dreptunghic in A in care AB = 10cm si AD =
5√3cm, AD⊥ BC. Aflati lungimea lui BD, BC si AC.
Rezolvare: 1) Aplicam teorema lui Pitagora in ∆ ABD pentru a afla BD:
BD2 = AB2 – AD2 ⇒ BD2 = 100 – 75 = 25 ⇒ BD = √25 = 5cm.
A
2) Aplicam teorema catetei (pentru cateta AB) pentru a afla BC:
10 AB2 = BD⋅ BC ⇒ 100 = 5⋅ BC ⇒ BC = 100:5 = 20cm.
m

√3
5√3cm
10c

cm
3) Pentru a afla lungimea lui AC aplicam
teorema lui Pitagora in ∆ ABC:
AC2 = BC2 – AB2 ⇒ AC2 = 400 – 100 = 300
5cm
⇒ AC = √100 = 10√3cm.
B D 20cm C

Pentru consolidarea tehnicii de rezolvare a unui triunghi


dreptunghic, incercati sa rezolvati problema aplicand si teorema
inaltimii.
.
PROBLEMA 2
Fie ABCD un patrat de latura AB = 10cm; punctul E se afla in
interiorul patratului astfel incat ∆ AEB sa fie echilateral. Aflati
lungimea lui [EC].
Rezolvare: Construim perpendiculara FG pe AB ce trece prin E.
D F C In ∆ EGB avem: BE=10cm,
GE2
= BE2 – BG2 ⇒ GE2 = 100-25=75
BG=5cm.
E ⇒ GE = 75 = 5 3cm.
10 FE = GF – GE = 10 - 5√3cm.
5√3
In ∆ CEF: CE2 = FE2 + FC2
5 ( ) 2
CE = 10 − 5 3 + 52 = 200 − 100 3
2

A G B CE = 200 − 100 3 = 10 2 − 3 cm.

.
PROBLEMA 3
Fie triunghiul ABC isoscel, AB=AC=10cm, BC=12cm. Aflati raza
cercului inscris triunghiului ABC.
Rezolvare: Construim: AD⊥ BC; OE⊥ AC, O=centrul cercului inscris
A
In ∆ ADC: AD2=AC2-CD2=100-36=64; AD=√64=8cm.
Notam OD=OE= x;
Daca CD=6 atunci si CE=6;⇒ AE=AC-EC=4cm.
4 Daca AD=8 atunci AO = AD – OD = 8–x.
8-x
10

In ∆ AOE: AO2 = AE2 + OE2 ⇒


(8 – x)2 = 42 + x2 ⇒ 64 – 16x + x2 = 16 + x2
Ox E
⇒ 16x = 64 – 16 ⇒ 16x = 48 ⇒ x = 3cm.
6
x Deci Rcerculuiinscris = 3 cm.
6 Gasiti si o alta metoda de rezolvare!
B D 12 C
.
PROBLEMA 4
Fie triunghiul isoscel ABC, AB=AC=10cm, BC=12cm. Aflati raza
cercului circumscris triunghiului ABC.
Rezolvare: Daca BC = 12cm, atunci BD = BC:2 = 6cm.
A
Notam AO=OB= x (raza cercului circumscris).
In ∆ ADC: AD2=AC2-CD2=100-
36=64; AD=√64=8cm.
x Rezulta ca OD=AD-AO=8-x.
cm

Aplicam teorema lui


10

O Pitagora
OB2 = BD2 in ∆ 2OBD:
+ OD
x 8-x x2 = 62 + (8-x)2 ⇒ 16x = 100 ⇒
100
B 6cm C x= = 6,25cm
D 16
Gasiti si o alta metoda de rezolvare!

.
PROBLEMA 5
Fie ABCD un patrat cu latura de 12cm. Fie punctele E∈AB si F∈AD astfel incat
triunghiul CEF sa fie echilateral. Aflati lungimea lui BE.
Rezolvare: Notam pe BE = x.
D 12cm C Atunci AE = AF = 12 – x.
Aplicam teorema lui Pitagora in
∆ BEC
F CE = BC + BE = 144 + x2
2 2 2
Aplicam teorema lui Pitagora in
∆ AFE
FE2 = AE2 + AF2 = 2(12 – x)2
12-x

Dar FE = CE, asadar ⇒


2(12 – x)2 = 144 + x2 ⇒
12-x x x2 – 48x + 144 = 0 ⇒
A E B
x = 24 − 12 3
Pentru a finaliza aceasta problema este necesar a se cunoaste rezolvarea ecuatiei de gradul II.
.
PROBLEMA 6
Fie ABCD un paralelogram cu AB = 10cm, AD = 2√5cm si DE = 4cm
unde DE⊥ AB, Aflati lungimile celor doua diagonale.
Rezolvare:
In ∆ ADE aflam pe AE:
D C
AE2 = AD2 – DE2 = 20 – 16 = 4.
AE = √4 = 2cm.
⇒ BE = AB – AE = 10 – 2 = 8cm.
5

4 4
2√

In ∆ BDE aflam pe BD:

2 8 2 BD2 = BE2 + AD2 = 64 + 16 = 80.


A E B F ⇒ BD = √80 = 4√5cm.
10
Coboram o perpendiculara din C pe dreapta AB: BF = AE = 2cm.
CF = DE = 4cm. In ∆ ACF avem: AC2 = AF2 + CF2 = 122 + 42 = 144+16=160.
⇒ AC = 160 = 4 10cm.