Sunteți pe pagina 1din 1

Bibliografie matematică

- "Mate 2000, clasa a VII-a" - A. Negrilă, M. Negrilă - Editura Paralela 45, Partea I.
- "Mate Teme - Partea I" - P. Alexandrescu, Gh. Cristescu, D. Petriceanu, G. Alexandrescu, N.
Grigore, M. Lobazã - Editura Paralela 45.
- “Culegere de probleme de geometrie, pentru clasele VI-X” – Gh.A. Schneider –Editura
Hyperion
- “Geometrie plană clasele VI-VII”- G.Turcitu – Editura Radical
- Manualul de matematică clasa a VII-a – G. Turcitu şi alţii – Editura Radical

Bibliografie Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiei

- “Microsoft Office 2003” - Steve Johnson - Editura Teora .


“Crearea paginilor web cu HTML 4. 0" - D. Taylor - Editura Teora, Bucureşti 1998.

- http://www.didactic.ro/
- http://www.didactic.ro/lectii-matematica
- http://www.didactic.ro/teste-matematica
- http://www.referate.ro/
-www.didactic.ro –Matematica,produse valerpop,titcuprian,s.a.
-www.mate.info.ro