P. 1
Sistemul de as-Curs

Sistemul de as-Curs

|Views: 510|Likes:
Published by maxim alina oana

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: maxim alina oana on May 30, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/02/2013

pdf

text

original

Asistenţa socială

Asistenţa socială este definită drept
este definită drept „un
„un
ansamblu de instituţii, programe, măsuri, activităţi

ansamblu de instituţii, programe, măsuri, activităţi
profesionalizate, servicii specializate de protejare

profesionalizate, servicii specializate de protejare
a persoabelor, grupurilor şi comunităţilor cu

a persoabelor, grupurilor şi comunităţilor cu
probleme speciale, aflate temporar în dificultate,

probleme speciale, aflate temporar în dificultate,
care (…) nu au posibilitatea de a realiza prin

care (…) nu au posibilitatea de a realiza prin
mijloace şi eforturi proprii un mod normal, decent

mijloace şi eforturi proprii un mod normal, decent
de viaţă”

de viaţă” (Zamfir; Zamfir, 1995 : 100).
(Zamfir; Zamfir, 1995 : 100).
Scopul fundamental al profesiei de asistent social

Scopul fundamental al profesiei de asistent social
este acela de restaurare a capacităţii de

este acela de restaurare a capacităţii de
funcţionare socială normală a indivizilor.

funcţionare socială normală a indivizilor.

Alţi autori definesc

Alţi autori definesc asistenţa socială

asistenţa socială (sau serviciul
(sau serviciul

social) ca

social) ca „o instituţie care, inserată în ansamblul
„o instituţie care, inserată în ansamblul
organizării sociale, are ca funcţie de a asigura, prin

organizării sociale, are ca funcţie de a asigura, prin
canalul organismelor publice sau private, un ajutor social

canalul organismelor publice sau private, un ajutor social
membrilor comunităţii, şi de a da astfel staisfacţie

membrilor comunităţii, şi de a da astfel staisfacţie
multiplelor trebuinţe ale omului (…). Servicul social caută

multiplelor trebuinţe ale omului (…). Servicul social caută
să-l insereze pe individ, familia, grupurile şi colectivităţile

să-l insereze pe individ, familia, grupurile şi colectivităţile
în mediul social de ansamblu. Prin intermediul unei

în mediul social de ansamblu. Prin intermediul unei
acţiuni terapeutice sau preventive, el răspunde nevoilor

acţiuni terapeutice sau preventive, el răspunde nevoilor
pe care se bazează inserţia socială, servindu-se de

pe care se bazează inserţia socială, servindu-se de

ca de un punct de sprijin. Altfel spus, el pune în
ca de un punct de sprijin. Altfel spus, el pune în
joc şi dezvoltă energiile persoanele ale asistaţilor şi ale

joc şi dezvoltă energiile persoanele ale asistaţilor şi ale
asistenţilor sociali, relaţiile interprofesionale şi resursele

asistenţilor sociali, relaţiile interprofesionale şi resursele
societăţii”

societăţii” (Blum, 1970 : 21).
(Blum, 1970 : 21).

Activitatea asistenţială are două dimensiuni principale:

Activitatea asistenţială are două dimensiuni principale:

dimensiunea economică

dimensiunea economică vizează alocarea unor resurse
vizează alocarea unor resurse
materiale şi financiare personale care, pentru o perioada

materiale şi financiare personale care, pentru o perioada
limitată de timp, nu pot duce o viaţă auto-suficientă;

limitată de timp, nu pot duce o viaţă auto-suficientă;
respectivele persoane nu au, în acest caz, venituri suficiente

respectivele persoane nu au, în acest caz, venituri suficiente
rezultate din activităţile proprii sau din prestaţiile sistemului

rezultate din activităţile proprii sau din prestaţiile sistemului
de asigurări sociale (de exemplu: săracii, copiii orfani sau

de asigurări sociale (de exemplu: săracii, copiii orfani sau
abandonaţi, deficienţii, bătrânii fără susţinere familială şi fără

abandonaţi, deficienţii, bătrânii fără susţinere familială şi fără
pensii, persoanele afectate de calamităţi naturale şi care nu

pensii, persoanele afectate de calamităţi naturale şi care nu
sunt protejate prin contracte private de asigurări);

sunt protejate prin contracte private de asigurări);

dimensiunea propriu-zis socială şi psiho-socială

dimensiunea propriu-zis socială şi psiho-socială vizează
vizează

procesele de integrare şi reintegrare socială în sens larg (în

procesele de integrare şi reintegrare socială în sens larg (în
plan familial, profesional, cultural, normativ, în asistenţa

plan familial, profesional, cultural, normativ, în asistenţa
dependenţilor de droguri şi alcool, în resocializarea

dependenţilor de droguri şi alcool, în resocializarea
delincvenţilor , rezolvarea problemelor de cuplu, protecţia

delincvenţilor , rezolvarea problemelor de cuplu, protecţia
persoanelor victime ale abuzului fizic, sexual şi psihic,

persoanelor victime ale abuzului fizic, sexual şi psihic,
rezolvarea conflictelor intra şi intergrupale etc).

rezolvarea conflictelor intra şi intergrupale etc).

În prezent, activitatea de asistenţă socială din România se realizează, la nivelul instituţiilor

În prezent, activitatea de asistenţă socială din România se realizează, la nivelul instituţiilor
guvernamentale, pe plan naţional şi local, după cum urmează (Zamfir, Zamfir, 1995 : 107):

guvernamentale, pe plan naţional şi local, după cum urmează (Zamfir, Zamfir, 1995 : 107):

Prestaţii pentru familie şi copii:

Prestaţii pentru familie şi copii:

alocaţii de stat pentru copii

alocaţii de stat pentru copii

ajutoare pentru mamele cu mulţi copii

ajutoare pentru mamele cu mulţi copii

ajutoare pentru soţiile de militari în termen

ajutoare pentru soţiile de militari în termen

indemnizaţiile de naştere

indemnizaţiile de naştere

ajutoare ocazionale

ajutoare ocazionale

alocaţii de întreţinere pentru plasament familial

alocaţii de întreţinere pentru plasament familial

Prestaţii pentru persoanele cu dizabilităţi:

Prestaţii pentru persoanele cu dizabilităţi:

ajutoare trimestriale

ajutoare trimestriale

ajutor social pentru handicapaţi

ajutor social pentru handicapaţi

pensii sociale pentru handicapaţi

pensii sociale pentru handicapaţi

salarii pentru îngrijirea handicapaţilor

salarii pentru îngrijirea handicapaţilor

şcoli speciale pentru handicapaţi cămine-atelier.

şcoli speciale pentru handicapaţi cămine-atelier.

Instituţii pentru minori:

Instituţii pentru minori:

centre de primire minori

centre de primire minori

leagăne

leagăne

cămine-şcoală

cămine-şcoală

Prestaţii pentru persoanele de vârsta a treia:

Prestaţii pentru persoanele de vârsta a treia:

cămine de pensionari

cămine de pensionari

cămine-spital pentru bolnavi cronici

cămine-spital pentru bolnavi cronici

Prestaţii pentru persoanele cu dificultăţi materiale:

Prestaţii pentru persoanele cu dificultăţi materiale:

alocaţii de sprijin pentru şomeri

alocaţii de sprijin pentru şomeri

prestaţii pentru cantinele de ajutor social

prestaţii pentru cantinele de ajutor social

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->