Sunteți pe pagina 1din 281

328

Cam în vremea aceea, un fenomen

329

330

331

A

Dar bisericile, în general, n-au primit avertizarea. Slujitorii l

332

psa, capitolul 17, Babilonul este reprezentat printr-o femeie –

333

334 Despre Babilon se spun

– confuzie – se poate aplica pe dr le dintre caracteristicile ei. The Catholic Christian Instructed, Preface, p. 21, 22)

335

Works, vol. 2, p. 328) Ecclesiastical Researches, cp. 6, par. 17

336 Lectures, p. 278). Atunci ilor lor”. (Idem, p. 278)

337

338

Second Advent Library, tract nr. 39)

339

340

Apocalipsa, capitolul

341

342

Printre De asemenea, 21-25.27-28).

343

344

Satana

345

346

The Advent Herald and Signs of the Times Reporter, vol.8 nr. 23, 15 ian.

347

„Pen Faptul care a dus la aceas

348 . Începând din toamna anului 457, cei 2.300 de ani se încheiau în toamna anului 1844 (vezi notele suplimentare).

349

350

iss in Advent Shield and Review, vol. I, p. 271, January, 1845)

351

irele vine!”

352

um fusese mii de ani.

353

e.

354

Dumnezeu.” (The Advent Herald and Signs of the Times Reporter, vol. 8, nr. 14, 13 nov. 1844)

355

Life of W.Miller, p.315) letului” (Evrei 10,35-39).

356

357

358

l stabilit.

359

360

361

,1-2). ntea lui Dumnezeu” (Evrei 9,9. 23; 8,5; 9,24).

362

363

364

365

Aceasta era lucrarea care avea loc zi d

366

367

” (Evrei 6,19.20; 9,12).

368

369

370

c

371

372

373

uarul de sus.

374

– prin care oamenii timp de optsprezece secole au avut intrare la Dumnezeu –

375

Mijlocitor înaintea lui Dumnezeu; de aceea ei n-au putut primi binefacerile mijlocirii Sale.

376

377

378

Legea lui Dumnezeu din Sanctu Duhul lui Dumnezeu a impresionat inimile acelo

379

380

…’ rile” (Apoc. 4,11).

381

uflat” (Exod 31,17). History of the Sabbath

382 În contrast cu aceia ca

383

384 The New World Compared With the Old

Dar fiara cu coarne ca de miel „vo

385

– care vorbe te ca un balaur. – papalitatea.

386

387

388

– oricât de importante ar fi din punct de vedere biblic. Atunci când bisericile principale din Statele Unite se vor

389

The Abiding Sabbath, p.184) The Lord’s Day, p. 186-188)

390

An Abridgment of the Christian Doctrine principiul care-i desparte de Roma – Mgr. Segur, Plain Talk About the Protestantism of Today

391

392

393

poporul acesta” (vers. 20). le divine.

394

395

396

397

398

399

400

În vechime, Dumnezeu a spus une

401

402

403

404

405

406

407

408

iect.

409

Scripturi

410

rt la picioarele îngerului (Apoc.

1,17).

411

412

413

414 a lumii.

415

8,1).

416

privire la voi” (Filip. 4,4; 1 Tes. 5,16-18).

417

418

În serviciul jertfelo ile acelea” (Apoc. 20,12).

419

?” (Ps. 56,8) – zice Domnul” (Is. 65,6.7, tr. engl.). istrate de îngerul raportor.

420

ei 9,24; 7,25).

421

Iisus nu

422

elea, în vremea aceea – zice Domnul –

423

– încheierea celor 2.300 de zile, în anul 1844 –

424

425

Mijlocirea lui Hristos în favoarea omului, din Sanctuarul de sus,

426 „Cine î

Solemne sun – ea va ajunge la cei

427

mânt în starea lor muritoare –

428

429

goste –

430

8,12-15).

431

432

433

434

435

436

437

ce tot cerul privea îngrozit scena. n nume care este mai presus de orice nume.

438

Întregul univer

439

440

441

442

Tim. 3,12). mpului.

443

444

445

446

447

448

Spiritele rele, la început create f

449

La porunc

450 lui.

În Scri

451

De nimi Tocmai p

452

Scri

453

454

Pentru a su

455

Atu

456

le lui Dumnezeu.

457

458

umnezeu pentru mântuirea omului. e rele ale omului. ca fiind legat de propriile legi –

459

460

461

pe acelea de care se îndoiesc acum. Nici oamenii

462

463

464

465

466

– a

467

În fel

468

469

470

În aceste gându În felul acesta, pretinsul slujitor al lu

471

472

„Nici un curvar, nici un stricat, nici un lacom de a

473

474

475

476

Ce spun Scripturile cu privire la aceste lucruri? Davi

477

478

. 9,5.6.10) stea la dreapta lui Dumnezeu. e Martirul Ty

tary, Remarks on 1 Cor. 15, par. 3)

479

i lui Dumnezeu!

480 vraful de decrete ale Romei”. (E. Petavel, The Problem of Immortality

position of Solomon’s Book Called Ecclesiastes, p. 152)

481

482

483

484

Este o lege a naturii intelectual terea lui, drumul va merge în mod inevitabil în jos.

485

486

487

488

489

erite de Satana –

490

491

CAPITOLUL 35

AMENINÞAREA LIBERTÃÞII DE CONªTIINÞÃ

Când Domnul Isus a fost refuzat de locuitorii unui sat din Samaria, apostolul Ioan s-a umplut de indignare și a cerut: „Doamne, vrei să poruncim să se pogoare foc din cer și să-i mistuie, cum a făcut Ilie?” Isus a privit cu milă la ucenicul Său și i-a mustrat spiritul aspru, zicând: „Fiul omului a venit nu ca să piardă sufletele oamenilor, ci să le mântuiască” (Luca 9,54.56).

ROMANISMUL ESTE PRIVIT ACUM DE PROTESTANÞI

cu o bunăvoinţă mult mai mare decât în anii de mai înainte. În acele ţări unde catolicismul nu este în ascendenţă și unde papistașii aleg o cale de împăcare pentru a câștiga influenţă, acolo se arată o indife- renţă crescută faţă de învăţăturile care despart bisericile reformate de ierarhia papală; câștigă teren părerea că, în fond, nu ne deosebim atât de mult în punctele principale, așa cum s-a presupus, și că o mică cedare din partea noastră ne va duce la niște înţelegeri mai bune cu Roma. A fost o vreme când protestanţii puneau mare preţ pe libertatea de conștiinţă care fusese câștigată atât de scump. Ei își învăţau copiii să urască papalitatea și susţineau că a căuta înţelegere cu Roma însemna necredincioșie faţă de Dumnezeu. Dar cât de deosebite sunt sentimentele pe care le exprimă acum! Apărătorii papalităţii declară că biserica a fost vorbită de rău, iar lumea protestantă este înclinată să accepte această declaraţie. Mulţi

492 susţin că este nedrept să judecăm biserica de astăzi după urâciunile și absurdităţile care au caracterizat domnia ei în veacurile de neștiinţă și de întuneric. Ei îi scuză cruzimea îngrozitoare ca fiind urmarea barbariei din vremea aceea și susţin că influenţa civilizaţiei moderne i-a schimbat sentimentele.

Au uitat oare aceste persoane prete Institutes of Ecclesiastical History rile trecute? cu acelea ale Bisericii Catolice.

493

494

Our Country, ch. 5,2-4)

495

–,

496

Efortul permanent al lui Satana este de a preze

497

Aceasta a fost soarta acelora care se îm

498

499

ustimea lor.

500

ei în evul mediu. ii lui.

501

Sabbath Laws and Sabbath Duties Historical and Practical Dis- course on the Lord’s Day, p. 174)

502

as Morer, Dicourse in Six Dialogues on the Name, Notion, and Observation of the Lord’s Day, p. 271) History of the Sabbath, p. 2, cap. 5, sec.7.)

503

Dumnezeu.

504

e pedepse. (Vezi Michael Geddes, Church History of Ethiopia Aceste rap i,

505

506

Uimitoare este biserica rom

The History of Romanism

507

508

509

510

511

512

513

eoparte a poruncilor lui Dumnezeu în schimbul preceptelor oamenilor.

514

515

516 turia lor.

– este constrânge i Dumnezeu.

517

518

inune.

519

520

care ei le iubesc.

521

lor.

522

te de propriile convingeri cu privire la datorie. Dumnezeu ne-a dat Cuvâ

523

524

525

526

527

528

rul mâniei Lui” (Apoc.

14,9.10).

529

atâta vreme se vede apropiindu-se, iar întreita solie va produce un efect pe care nu l-a avut mai înainte.

530 e ale Bibliei –

531

532

Ascultarea cu sinceritate de Cuvântul lui Dumnezeu va fi considera .

533

534

Marea lucra

535

536

537

538

Poporul lui Dumnezeu va fi atunci cufundat în acele scene

539

540

541

542

Satan

543

544

– zice Domnul Dumnezeu –

545

Semne îngrozitoa

546

Dar poporul lu

547

cuptorul de foc? Sau pe Daniel în groapa leilor?

548

549

puri moarte” (Ioel 1,17-20; 1,10-12; Amos 8,3). În

550

551

552

Pe când

553

Scumpul nostru Mântuitor ne va trimite ajutorul chiar atunci când avem nevoie „De aceea, Ochiul Domnului, privind de-a lungul veacurilor, s-a oprit asupra

554 crizei pe care o avea de întâmpinat poporul

555

Poporul lui Dumnezeu –

556

557

558

559

3,18).

560

– „zec

561

refuzate, privilegii pierdute.

562

563

În mijlocul e e 564

erusalim. de la întemeierea lumii.”

565

566

roanele la picioarele Mântui –,

567

568

Crucea lui Hristos va fi

569

opoarel rednic este Mielul care a fost jun

570

571

Lumea vede chiar grup

572 Slujitorul care a sacrif

lta. erdut pentru totdeauna –

573

574

Ier. 25,33).

575

rarea d

576

dit poporul” (Is. 14,18-20).

577

578

579

580

e nedrept. Se pre

Cel mai aproape de tron

581

582

Deasupra tronului este descop prezentate în culori vii. jocoritoare, care lua în râs agonia Lui de mo

583

584

– toate acestea îi vin cu put

585

586

iei generale. lepciunea lui Dumn

esc, heruvim ocrotitor, din mijlocul pietr

587

588

catului. „Iar la tine, turn al turme

589

ra de lucrul mâinilor lor” (Is. 32,18; 60,18; 65,21-22). 590 delegilor lui” (Apoc. 21,4; Is. 33,24).

591

592

Toate comorile universului vor fi deschise sp i Sale.

593

594

595

596

597

598

599

600