Sunteți pe pagina 1din 33

1

Au realizat proiectul elevii:


Irimia Florentina
Borcila Claudiu
Galca Ionut
Loghin Marian
Dup Iulia
Iliescu Loredana
Clasa a X-a liceu
2
Indrumati de profesor/inginer
Canila Mihaela

Grup Scolar Vladeni cu


specializarea:
Tehnician operator tehnica de
calcul

3
Transmisii cu roţi de fricţiune;
Transmisii cu roţi dinţate;

4
Transmisii prin curea;
Transmisii cu lanţuri;
Transmisii cu cablu;

5
Definiţie;
Clasificare;
Avantaje si
dezavantaje;
Materiale;
Utilizări.

6
DEFINIREA ROŢILOR DINŢATE
Roţile dinţate sunt organe de
maşini alcătuite din corpuri de
rotaţie sau de altă formă,
prevăzută cu dantură
exterioară sau interioară.
Angrenajul este un mecanism
format din două roţi dinţate
una conducătoare si una
condusă.

7
8
Elementele care definesc dintele unei roţi
dinţate (figura 1) sunt urmãtoarele:

Capul dintelui este partea dintelui situată la exteriorul cercului de


divizare (cercul de divizare este folosit ca bază pentru măsurarea
parametrilor geometrici ai danturii);
înălţimea corpului (a) este distanţa pe rază între cercul de
divizare şi cercul exterior;
Piciorul dintelui este partea dintelui situată între corpul roţii şi
cercul de divizare;
înălţimea piciorului (b) este distanţa de rază, între cercul de
divizare şi cercul interior;
înălţimea sau adậncimea golului h= a+b este distenţa măsurată pe
rază între cercul exterior şi cercul interior;

9
 Grosimea dintelui Sd este distanţa între
două flancuri alăturate, măsurată pe
cercul de divizare (primitiv);
 Lărgimea golului Sg este distanţa
măsurată de cercul de divizare (primitiv)
între flancurile a doi dinţi alăturaţi;
între grosimea dintelui, lăţimea golului
şi pas (pasul p este distanţa intre doi dinţi
consecutivi) exista relaţia: Sd+Sg=p
Lungimea dintelui l este distanţa dintre
suprafeţele care limiteazã corpul dintelui.

10
Elementele geometrice ale angrenajelor
sunt:

 Cercul exterior, notat prin diametrul De


este cercul care mărgineste dinţi în
exterior;
 Cercul interior, notat prin diametrul Di,
este cercul care mărgineşte fundalul
golurilor dintre dinţii unei roţi;
 Centrul de divizare (Dd) (primitiv) este
un cerc convenţional pe care se face
împărţirea în dinţi a roţii (modulul,
pasul);
 Distanţa dintre axele arborilor (A);

11
 Pasul sau pasul Circular p este distanţa dintre flancurile
de acelaşi sens a doi dinţi alăturaţi ai roţii, măsurată pe
cercul de divizare (primitiv) p= πDd/z, unde z este
numărul de dinţi a roţii dinţate;
 Modulul sau pasul diametral m este lungimea ce revine pe
diametrul cercului de divizare pentru un dinte al roţii.
Numeric, modulul este egal cu raportul dintre diametrul
de divizare şi numărul de dinţi m=Dd/z. Se măsoară în
mililitri ( mm ) şi este legat de pas prin relaţia: m=p/π.
 În funcţie de modulul şi numărul de dinţi ai roţilor
dinţate se pot determina următoarele elemente:
Diametrul exterior: De = m( z+2 ) [ mm ] .
Diametrul interior: Di = m( z-2,5 ) [ mm ] .
Distanţa dintre axe: A = m( z1 ± z2 )/ 2 [ mm ] .

12
Această relaţie se aplică numai angrenajelor
cu roţi dinţate cilindrice cu dinţi drepţi, cu semnul
( + ) pentru angrenarea exterioară şi cu semnul (
- ) pentru angrenarea interioară.
Distanţa dintre axe este realizată conform
(STAS 915/3-81 ) Şi poate fi: 400, 500, 630,
800, 1000, 1200, 1600, 2000, 2500 [ mm ].
În perioada transmiterii mişcării, dinţii roţii
conducătoare pătrund succesiv în golurile dintre
dinţii roţii perechi conjugate şi realizată o
presiune de contact antrenându-I prin angrenare.

13
Solictări mecanice:

Dinţii roţii dinţate sunt solicitaţi la


încovoiere, iar arborele roţii atât la
încovoiere cât şi la torsiune.

Forţa radială solicită dintele la


compresiune şi arborele la
încovoiere.

14
Roţile dinţate

Cilindrice

Conice

Hiperboloidale

Melcate

Spirale

Roţi dinţate
cilindrice
15
Roţi dinţate
conice 16
Cu
Cu dantură
dantură Cu
Cu dantură
dantură
dreaptă
dreaptă simplă
simplă
înclinată
înclinată

Tipuri
Tipuri de
de
roţi
roţi
dinţate
dinţate

Cu
Cu dantură
dantură Cu
Cu dantură
dantură
multiplă
multiplă curbă
curbă
înclinată
înclinată
17
Avantajele transmisiilor cu roţi
dinţate

Au
Au gabarite
gabaritemici
mici

Prezintăă siguran
Prezint siguranţă
ţă
in funcţţionare
in func ionare

18
Randament
Randament ridicat
ridicat

19
Dezavantajele transmisiilor cu
roţi dinţate

Construcţie
Construcţie
complicată
complicată

Produc
Produc zgomot
zgomot

20
Au
Au raport
raport de
de
transmitere
transmitere fixă
fixă

Personal
Personal inalt
inalt
calificat
calificat

21
Materialele folosite la
transmiterea roţilor dinţate
► Oţelurile carbon:OLC15
► Fontele: maleabile, cu grafit nodular,
antifricţiune.
► Arama
► Bronzul
► Anumite materiale nemetalice
(textolit, poliamina, bachelina)
► Oţelurile de imbunătăţire (OLC 45-
S235J2G3-SREN10025, 40Cr10,
41MoCr11) 22
Utilizări ale roţilor dinţate
► Roţi etalon pentru controlul roţilor dinţate;
► Roţi pentru mecanismele de divizare pentru
reductoare;
► Diferite ansambluri cu roţi dinţate pentru
avioane, maşini de ridicat;
► Mecanismul planetar diferenţial;
► Cutii de viteze ale automobilelor, ale maşinilor
unelte;
► Mecanismul de avans al maşinilor-unelte.

23
24
25
26
27
Test

I. Răspunde-ţi corect la următoarele


întrebări:
1.Care sunt dezavantajele unei roţi
dinţate.
2.Daţi minim trei avantaje ale unei roţi
dinţate.
3.Care sunt materialele utilizate pentru
obţinerea roţilor dinţate.
4.Care este formula distanţei dintre axe?
28
II.Completaţi spaţiile libere astfel încât să obţineţi
un enunţ corect:
1.Angrenajul este un mecanism format din două
roţi dinţate una . . . . . . . . Şi una . . . . . . . .
2.Dinţii roţii dinţate sunt solicitaţi la . . . . . . ., iar
arborele roţii atât la . . . . . . . . cât şi
la . . . . . . . .
3.Materialele utilizate pentru obţinerea roţilor
dinţate sunt . . . . . . . . . Şi . . . . . . . .

29
III. Încercuiţi litera
corespunzătoare variantei
corecte:
1.Elementul unei roţi dinţate:
a) Grosimea golului;
b) Cuzinet;
c) Colivie;
2.Dd este raza cercului:
a) De bază
b) Interior
c) De divizare
d) Exterior

30
IV. În cazul în care apreciaţi că afirmaţia
este adevărată, încercuiţi litera A; dacă
apreciaţi că este falsă litera F.
1.Materialele utilizate pentru construcţia
roţilor dinţate sunt metalice fieroase,
nefieroase şi materiale nemetalice. A/F
2.Solicitările la care sunt supuse angrenajele
sunt compresiune şi torsiune. A/F
3.Materialele care satisfac cerinţele necesare
unei bune funcţionări a roţilor dinţate
sunt:oţelurile, fontele cenuşii, alama,
bronzul etc. A/F
31
V.Rezolvaţi următoarele probleme:
1.Să se calculeze modulul şi pasul unei
roţi cu 12 dinţi şi cu diametrul
exterior de 130 mm.
2.Să se determine elementele danturii
unei roţi dinţate: p, De, m, având
z=15 dinţi şi Dd=150 mm.

32
33

S-ar putea să vă placă și